Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

KUNGSBACKA HÄR VÄXER FRAMTIDEN

HÄR SKA VÅR STAD VÄXA SID 8–9

SÅ BLIR NYA ARANÄS STADSDEL

KUNGSBACKAS NÄRINGSLIVSUTVECKLARE:

”Vi behöver växa och ändå behålla vår själ”

SID 10–11

SID 6

Fler jobb i Kungsbacka ger mindre pendling

Efterlängtat nytt badhus klart i vår

Nya översiktsplanen blir digital - och tillgänglig för alla

SID 15

SID 19

SID 20

Medföljer som bilaga i Göteborgs-Posten 4 december 2019.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Välkomna

Foto: Kungsbacka kommun

I

din hand har du en helt annonsbaserad tidning om Kungsbacka med fokus på det som planeras och byggs i de centrala delarna av staden. Vi är stolta över Kungs­backas utveckling och vi hoppas att även du är det. Välkommen att läsa om vad som är på gång, för i Kungsbacka händer det! En attraktiv kommun

Kungsbacka har ett unikt läge då vi tillhör två regioner, där vi dels tillhör Hallands län och dels Göteborgsregionen. Vi är en starkt växande kommun med mer än 1 000 nya invånare varje år. Flera företag väljer att etablera sig här och bredden av näringsliv är en styrka för oss. Vi är en attraktiv kommun med fina naturvärden både längs kusten och i inlandet, fyra pendelstationer, och närhet till en storstad. Vi utvecklas hela tiden och vår stad har en central roll då det som händer här ska gynna hela kommunen. Sammanhållen stad

I centrala Kungsbacka är många byggnationer igång och vi planerar för mer utveckling. Samtidigt som nya moderna kvarter växer fram arbetar vi med att bevara den gamla trästaden och värna om stadens själ.

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Anders Olow & Cecilie Östby OMSLAGSFOTO: Oskar Kullander FORMGIVNING: Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint

Mitt i staden växer stadsdelen Valand fram. Här skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor. Framför allt blir det en viktig del för att länka samman Kungsmässan med Kungsbacka torg och de södra delarna av staden. I de södra delarna skapar vi ett mer aktivt upplevelseområde med badhus, park och idrottshallar, vilket kommer att bidra till rörelse och välmående för hela kommunen. I samma område utreder vi en arena. Det skulle kunna öppna upp för ännu fler möjligheter för Kungsbacka och det vi har att erbjuda. Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken och tänker på helheten för att få en sammanhållen stad. Allt ingår i en plan där vi har som syfte att länka samman och skapa bra platser att mötas och trivas på. Långsiktig planering

Vi planerar långsiktigt för det vi vill bevara, stärka eller utveckla och det gör vi genom vår översiktsplan. Den visar vägen för var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden, var vi vill värna om naturen och var vi kan stärka infrastrukturen. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den kommer att vara helt digital och i form av en karta. Till våren 2020 har vi vårt

Foto: Oskar Kullander

I Kungsbacka händer det

förslag till ny översiktsplan klar och då öppnar vi upp för allmänheten att vara med och tycka till. Vi skapar samhället tillsammans

Delaktighet är viktigt oavsett om vi bygger nytt, planerar för nya områden eller arbetar med långsiktig planering. Den här tidningen är en del av det arbete vi gör för att du ska kunna ta del av vad som är på gång i Kungsbacka. Det är inte bara vi som Kungsbacka kommun som

skapar samhället utan det gör vi tillsammans med er oavsett om ni är invånare, företagare eller besökare. Vi är som sagt stolta över Kungsbacka och det hoppas vi att du är med, för här händer det. Emma Kjernald samhällsbyggnadschef Hans Forsberg (M) kommunstyrelsens ordförande

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Set Fyrmark, tel. 070-388 07 40 set.fyrmark@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

Kungsbacka kommun Tel 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

2


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

Kolla Parkstad kallas Kungsbackas nya småstadsidyll. I Peab:s Kolla Terrasshus 2 (uppe till höger) pågår inflyttning och Brf Kolla Botaniska (tv) byggs just nu.

Peab Bostad är med och utvecklar Kungsbacka Kolla Parkstad i södra Kungsbacka kallas Kungsbackas nya småstads­ idyll. Under snart tio år har stadsde­ len vuxit fram. Peab Bostad är en av aktörerna som utvecklar området. – Våra 14 kedjehus i området sålde väldigt snabbt och just nu bygger vi vår andra bostadsrättsförening i området, Brf Kolla Botaniska, som ingår i slutetappen av Kolla Parkstad, säger Sara Bergström, Peab Bostads projektchef för Halland. Kungsbacka har så många möjligheter och vi har ögonen på fler områden. Just nu flyttar de första invånarna in i den andra kedjehusetappen, Kolla Terrasshus 2, ett rymligt kedjehus på två plan med tre uteplatser varav en takterrass på hela 30 kvm. Brf Kolla Botaniska flyttas in under 2020 och består av flerbostadshus i tvåplan med totalt 34 lägenheter i varierande storlekar med en botanisk trädgård mellan husen. – Med det fina geografiska läget och som Kungsbacka växer är det en verklig framtidskommun, säger Sara Bergström, och där vill vi naturligtvis vara med och utveckla fler bostäder. Peab är väletablerat som byggbolag och har deltagit i samhällsbyggandet i 60 år. Bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kon-

tor, kultur- och idrottsarenor, bibliotek, stadshus, vägar, broar, parker – ja, hela samhällen – har under årens lopp sett dagens ljus tack vare Peab. Här finns hela skalan av verksamhetsområden; från projektutveckling till bygg och anläggning. Och rörelseresultatet är stabilt. Givetvis finns det ett starkt miljötänk bakom all Peabs byggnation, till exempel genom att Svanencertifiera bostäder som byggs. Många har säkert sett filmen om hur två tonårspojkar i keps i början av 60-talet med stark entreprenörsanda och tillgång till en traktor blev starten av Peab. Och andan finns kvar. – Vår vision är att fortsätta utveckla områden med plats för många nya hem där människor kan leva och bo. Att vara en Nordens samhällsbyggare – och Kungsbacka är en del av det. Sara Bergström nämner till exempel Vallda, en dryg halvmil västerut från Kungsbacka, där Peab äger mark och där kommunen planerar ny skola, förskola och sporthall i närheten. – Området har väldigt fina kvaliteter och skulle kunna bli en fin och kustnära trädgårdsstad med blandad bebyggelse. I framtidstankarna finns att göra området så miljösmart som möjligt, bland annat med åtgärder som främjar nyttjandet av lokaltrafiken för att inte belasta det redan hårt belastade vägnätet mer.

– Peab har en stark framtidstro för Kungsbacka och vill vara med att utveckla fler bostäder, säger Sara Bergström, projektchef för Peab Bostad i Halland.

– Det gäller förstås att avläsa marknadsbehovet och hitta rätt produkter, men med vår långa erfarenhet är vi en trygg aktör och förutom att bygga nya ägande- och bostadsrätter samarbetar vi gärna med andra aktörer som är mer inriktade på hyresrätter och andra boendeformer.

www.peabbostad.se

3


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

er Läs m på land om Va nd.se la hejva

Bygget av kvarter 1 är igång och blir det största kvarteret med plats för 86 hyresrätter.

Kvarter 1 kommer också att ha plats för kontor, butiker och andra kommersiella lokaler.

”Starka stads­ kärnor vinner” – ARANÄS FASTIGHETER I CENTRUM FÖR KUNGSBACKAS UTVECKLING

Aranäs Fastigheter har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet och står i dag mer än någonsin mitt i stadsutvecklingen. – Starka stadskärnor vinner, säger Aranäs Jessica Wikestam, mark­ nads- och kommunikationschef och visar upp byggplanerna som kom­ mer att förändra hela Kungsbackas stadsbild. Det handlar om stadsdelen Valand, det stora stadsomvandlingsprojektet väster om Kungsbackaån. Tanken med ”väster om ån” är att knyta samman och bilda ett attraktivt stråk mellan Kungsmässan Köpcentrum och innerstaden. Förberedelserna har pågått i över tio år. Illustrationen över det Valand som beräknas stå klart cirka 2025 är imponerande. Här kommer det att finnas cirka 200 hyresrättslägenheter och cirka 150 bostadsrättslägenheter, parkeringshus och 13 000 kvm

för kontor, handel och restaurang. Det första kvarteret i området lyser redan med sin färgstarka mångfacetterade fasad av 1 374 glasskivor i rött, orange och blått vid hörnet Varlavägen/Kungsgatan. De första hyresgästerna flyttade in i våras. Utöver kontorslokalerna finns här också ett modernt parkeringshus, och nu har även den första restaurangen öppnat. Bygget av nästa kvarter är redan igång. (Kvarter 1 på översiktsbilden här intill). – Det blir det största kvarteret i stadsdelen, säger Jessica Wikestam. Fem hus, varav tre i tegel, med 86 hyreslägenheter och två arkitektoniskt utstickande hus i rött och guld för kontor och butiker. Kvarteret får en stor grön innergård med plats för lek, umgänge och vila. – Vi beräknar att det står klart om två år. Så växer den nya stadsdelen Valand fram. Hus för hus, kvarter för kvarter med gångstråket Valands promenad som ryggraden i kvarteret. Det här är framtidens Kungsbacka. Sju kvarter kommer att byggas, vart och ett med sin egen funktion och karaktär. Näst på tur står kvarter 7 som får 44 hyreslägen-

4

– Granne med Valand länkas Kungsmässan ihop med innerstaden och blir en naturlig del av det nya Kungsbacka centrum, säger Jessica Wikestam, marknadsoch kommunikationschef för Aranäs Fastigheter.

heter med utsikt över den vackra kyrkogården bort mot Kungsbackaån, och butiker ut mot Kungsgatan och mot Valands gångstråk. Byggstart våren 2020. Kvarter 2 blir en del av porten in till Valand från Kungsmässan med 3 000 kvm toppmodern kontorsyta. Centrumhuset, som innehåller kontor och bu-

tikslokaler, planeras just nu och ska få en tydlig hållbarhetsprofil. Kvarter 3 får 65 bostadsrätter och kvarter 5 får cirka 70 hyreslägenheter. Kvarter 4 alldeles intill torgmiljön runt Gula Villan får 42 bostadsrättslägenheter och lokalytor. – Målet är att hitta en spännande mix av bostäder och företag som får stadsdelen att leva upp dyg-


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

En försmak av det nya Kungsbacka. Hela Valand är ett stadsutvecklingsprojekt som i grunden kommer att förändra Kungsbackas stadsbild och beräknas vara klart framåt 2025.

Kungsmässan har flera år i rad valts till det trivsammaste köpcentret och nu utökas lokalytan lagom till julhandeln. Bio Facklan flyttar också in här.

nets alla vakna timmar med shopping, caféer och restauranger i gatuplanet. Miljön ska kännas nytänkande, djärv och kreativ. Allt det som utmärker en levande stadsdel. Du ska både kunna besöka, bo och arbeta i Valand. Aranäs Fastigheter, som från början var ett tradi-

tionellt byggmästarföretag, har idag utvecklats till en modern och aktiv samhällsbyggare, och den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av ca 2 100 lägenheter och över 80 000 kvm kommersiella lokaler. – Över 5 000 människor bor i våra bostäder och ungefär 2 000 människor arbetar dagligen i våra lokaler. Kungsmässan, med sina snart 125 butiker, caféer och restauranger kan nog kallas juvelen i kronan i fastighetsbeståndet, flera år i rad utsedd till Sveriges bästa citygalleria i området Storgöteborg. Nationellt har man hamnat på en tredjeplats. Ytterligare 9 000 kvadratmeter är snart färdiga att tas i bruk med plats för ca 20 butiker eller verksamheter. Biografen Facklan, som ägs av Svenska bio, flyttar också in i

Först ut i Valand var det färgskimrande och iögonfallande kontorshuset som också innehåller p-hus och restauranger.

Kungsmässan i vår eftersom dess nuvarande plats måste rivas på grund av sättningsskador. Lagom till julhandeln öppnade den första delen av Kungsmässans utbyggnad. Resterande delar öppnas i två etapper under 2020. – Granne med Valand länkas Kungsmässan i hop med innerstaden och blir en naturlig del av det nya Kungsbacka centrum, säger Jessica Wikestam.

här i 80 år. I dag är man mitt uppe i en ny stadsutveckling och perspektivet är minst lika långt framåt i tiden. – Vi arbetar tillsammans med kommunen för att ett växande Kungsbacka ska få den stad invånarna förtjänar, säger Jessica Wikestam.

Men hur ser framtiden ut för köpcentrum när allt fler handlar sina varor från datorn i hemmet?

– Kungsmässan har en stor fördel av att ligga mitt i en stad som har en enorm tillväxt. Det är tuffare för externa köpcentrum. Vårt mål är att framtidens Kungsmässan ska vara en social mötesplats fylld av intressanta upplevelser, vilket nätet inte kan erbjuda. – Vår utmaning är att lägga ett pussel av butiker, restauranger, nöje och tjänster som skapar en så bra totalupplevelse som möjligt. Aranäs Fastigheter har sitt fokus i Kungsbacka, inom en tre kilometers radie, och har redan verkat

5

www.aranas.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Stadsutveckling

Storgatan. Utmaningen när en mindre stad växer och blir större är att ta tillvara det gamla och samtidigt vara öppen för det nya. Badhusparken och infarten till Storgatan ska upplevas som den viktigaste entrén till innerstaden. Man ska känna att man närmar sig stadens hjärta. Platsen ska upplevas som välkomnande, inbjudande och levande. Stadslivet med dess myller och fart är alltid närvarande. Besökaren får en försmak av det rika utbudet i staden och ska lätt kunna ta sig fram med cykel, bil eller gåendes (säger visionstexten).

”Vi behöver växa och ändå behålla vår själ”

P

lanerna för det växande Kungs­ backa stad är många och stora som framgår av flera artiklar i den här tidningen. Förr skedde tillväxten framför allt ute i de olika kommundelarna, i dag är det annorlunda; det finns en stor efterfrågan att bo i centrum. För att den ökande befolkningsmängden ska kunna få en fortsatt god service måste även själva staden växa. Målet är att utöka och förtäta den nuvarande stadskärnan successivt. – När vi växer förändras vi också. Staden växer snabbt och har tagit klivet över den gräns på 20 000 invånare som gör att Kungsbacka stad nu klassas ”medelstor” stad, säger Jessica Blume, näringslivsutvecklare i kommunen. – Vi behöver se Kungsbacka stad mer som en centralort som servar tätorterna och inte bara som en av tätorterna. En levande innerstad med en attraktiv stadskärna med folkliv både på dagen och kvällen. En levande och varm stadsmiljö med trivsel och trygghet. Utmaningen mitt i allt byggande är att

behålla Kungsbackas själ. Mötesplatserna med torget, gröna parker och livet längs Kungsbackaån som skapar en viktig nerv genom hela staden. Verksamheter, mat och kultur är viktiga delar i stadsutvecklingen. För att få en levande stad behöver alla delarna existera tillsammans. – För att vi ska få tryck i våra verksamheter behöver vi förtätningen av stadskärnan med de nya områdena som

– När vi växer förändras vi också, säger Jessica Blume, näringslivsutvecklare i kommunen.

växer fram, säger Jessica Blume. Vi behöver bevara våra unika miljöer i stadskärnan samtidigt som vi bygger och utvecklar vårt nya Kungsbacka. Dynamiken ligger i en blandning av det gamla och nya. Sedan ett år tillbaka har kommunen tillsammans med ett 20-tal fastighetsägare och Fastighetsägarna GFR arbetat med att ta fram en vision och en handlingsplan för attraktiva platser och etableringar i innerstaden. En av de fastighetsägare som ingår i etableringsgruppen är Monika Hamrin, som äger två kvarter precis vid torget. ”Mitt i hjärtat av Kungsbacka” som hon uttrycker det.

6

Kungsbacka torg. Detta är själva mittpunkten i staden. Den fysiska miljön är varierande och mysig. Här möts gammalt och nytt. Torget är mötesplatsen framför andra där alla möts, gammal som ung. Här kan man äta och fika, skillnaden mellan ute och inne har suddats ut. Platsen präglas av värme, gemyt och hög mysfaktor.

– En innerstad behöver restauranger, verksamheter av olika slag, kultur och annan service för att locka människor, säger Monika Hamrin och tror att besöksnäringen är central i det här. Varför skulle inte vi kunna locka göteborgare hit när vi lockas dit? – Utmaningen blir förstås att få alla att dra åt samma håll. I grund och botten handlar det om att vi vill utveckla en levande blandstad för hela Kungsbacka, för invånarna, företagen och besökarna. Text: Anders Olow Illustration: Tyréns AB Foto: Kungsbacka kommun

Monika Hamrin är en av de fastighetsägare som är med i den etableringsgrupp som diskuterar Kungsbackas framtid.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

– Här, i närheten av Forsgårdens Golfklubb, finns de bästa kommande bostadsområdena, säger Anna Henriksson, vd för Sverigehuset.

Sverigehuset beredda att bygga mer på Tölö ängar Sverigehuset tillhör inte de där stora byggherrarna. Men har ändå byggt cirka 1 800 bostäder sedan starten 1992. Anna Henriksson, vd för Sverigehuset, föredrar att säga utvecklat i stället för byggt. – Vi har en förkärlek för utmär­ kande arkitektur och hållbar design och vi vill göra avtryck på såväl hus som bransch, säger hon.

husen kommer att ligga på ängarna i sluttningen mellan Hällingsjövägen och Söderån, mitt emot Forsgårdens golfklubb, och det blir flera olika typer av bostadsområden. – Variation är vårt ledord, säger Anna Henriksson, både vad gäller boende- och upplåtelseform. Vi ska bygga bostads- och hyresrätter i flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor med ambition att skapa ett socialt hållbart område med spännvidd när det gäller familjesituationer, ålder och intressen.

Fotografen och Anna Henriksson åker ut till Forsgårdens Golfklubb i nordöstra delen av Kungsbacka. ”Golfklubben mitt i stan” som den kallas. Från Kungsmässan tar det inte ens tio minuter med bil. Så nära och ändå mitt ute i en storslaget vacker böljande natur av ängsmark och skog. Här har Sverigehuset redan byggt 79 bostäder, både hyresrätter i röda trevåningshus och bostadsrätter som kedjehus, i ett område kallat Tölö gårdar som blev färdigt för två år sedan. – Vi har hämtat inspiration från de halländska bondgårdarna i arkitekturen, säger Anna Henriksson. De passar så oerhört bra in just här.

bostäder. – Vi har en långsiktig strategi att bygga hyresrätter blandat med bostadsrätter, i våra hus eller kvarter. Det är inte bara ett rent affärsmässigt beslut, utan också någonting som främjar den sociala hållbarheten, säger Anna. – Det här området, som vi kallar Forsgaard, är ett av de bästa kommande områdena i Kungsbacka. Här vill människor bo. Vi har inget annat område som redan nu har så många intressenter. Som liten aktör menar Anna Henriksson att Sverigehuset har mycket korta beslutsvägar och säger sig vara beredd att trycka på startknappen för detaljplanen när som helst. – All infrastruktur finns redan eller är på väg och vi vet att efterfrågan på bostäder just här är stort. – Vi vill köra igång nu. Eller helst i går! skrattar hon.

Arkitekturen ligger Sverigehuset varmt om hjärtat.

– Vi vill ge rum för utmanande idéer och unika lösningar med såväl platsen som människan i fokus. Det ska vara hållbart och unikt, för dig och mig. Vår målsättning är helt enkelt att vara den bästa projektutvecklaren av bostäder genom att utveckla vackra, funktionella, hållbara och prisvärda bostäder till våra kunder. – Därför är inte heller något projekt det andra likt. Planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad

Anna Henriksson tror på mellan 400 och 600

Sverigehuset har redan byggt 79 bostäder i Tölö Gårdar, inspirerade av arkitektur från halländska bondgårdar.

godkändes av kommunstyrelsen tidigare i höstas och omfattar delar av Tölö ängar. Tanken är att ge plats för flera nya stadsdelar med varierat bostadsutbud och utrymme för kommunal service. I den kommunala planen kallas området för Tölö ängar syd. Här vill Sverigehuset utveckla flera bostäder med varierande upplåtelseformer. De planerade

7

www.sverigehuset.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Byggplaner

En stad i förvandling KUNGSBACKA VÄXER och staden har en central roll i utvecklingen. Den gamla trästaden bevaras samtidigt som centrum stärks genom nya kvarter med plats för både bostäder och verksamheter. Stor vikt läggs på det som händer mellan byggnaderna, där människor vistas och rör sig. Tillsammans med flera aktörer skapar vi platser att mötas på och bra stråk för ett levande och attraktivt centrum. Genom utveckling av de centrala delarna får vi en sammanhållen stad där människor trivs.

Kungsmässan

GJUTAREN OCH LILJAN

Kvarter med nya bostäder, ny skola och förskola.

Kulturhuset Fyren

VALAND

Stadsdel med kontor, bostäder, butiker, restauranger och parkeringshus. Del av viktigt stråk mellan Kungsmässan och innerstaden.

Kungsba torg

EJDERN

Blandad stadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. Stråket genom Valand fortsätter genom Ejdern och in mot innerstaden. Närheten till ån är betydelsefull och ska tas tillvara för mötesplatser.

Kungsbacka teater

ARANÄS STADSDEL & KUNGSBACKA SPORTCENTER

En levande stadsdel med både bostäder och upplevelser. Här blir det nytt badhus med idrottsparkens olika aktiviteter utanför. I området kommer det också att bli en internationell skola, sporthall och ett nytt parkeringshus samt att det planeras för en arena.

8


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

KUNGSMÄSSAN

Köpcentret byggs ut med 9 000 kvadratmeter för handel. Utbyggnaden sker i två etapper.

LEKPLATS – FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN

Lekplatsen blev klar 2019 och invigdes under våren samma år. En välbesökt och omtyckt plats mitt i centrala Kungsbacka. Kungsbacka resecentrum

acka

KUNGSBACKA TORG Polisen

Kvarteret Banken – Den så kallade brända tomten byggs upp igen med bostäder samt verksamheter i bottenplan. Gallerian stärks genom att gården rustas upp och får en tydligare passage. Allt byggs utifrån att bevara kulturhistoriska värden. Facklan – Byggnaden ska rivas på grund av sättningar. Det är inte klart vad den nya byggnaden kommer att innehålla.

a

SYDÖSTRA CENTRUM

Illustration: Sandra Kipper

Blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, kommunal service tillsammans med verksamheter. Viktig utveckling för att länka samman de sydöstra delarna av centrum med innerstaden.

9


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Aranäs

Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter

Levande kvarter mitt i staden F

örtätning av en stad handlar inte bara om att bygga nya bostäder utan lika mycket om hur. Vi bor gärna i staden, men vill samtidigt ha plats att röra oss och gärna också gröna mötesplatser att umgås på. Kompletteringar ska skapa mervärde, samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. Nya högre hus ska arkitektoniskt samsas med äldre lägre. Tegel och betong samsas med trä. En inte helt enkel ekvation. På 60-talet var det stor bostadsbrist i Sverige och miljonprogrammet slängde ut höghus och köpcentrum på landet runt städerna. I dag tänker vi annorlunda. Nu är det kollektivtrafik, gå, cykla och hållbarhet som gäller. Vi vill heller inte ha gamla centrala stadsdelar som bara dör efter skymningen. Vi vill fylla våra städer med liv och rörelse. Det ska vara ljust och tryggt att röra sig. Ju fler människor som syns desto tryggare blir det. Därför blir också varje stadsdelsförändring del av en helhet. Som Aranäs stadsdel till exempel. – Utbyggnaden av stadsdelen ska stärka hela Kungsbacka, säger Emma Kjernald. När den nu växer gör den inte det isolerat, lika viktigt är att vi binder ihop Aranäs stadsdel med Kungsmässan. Att vi får ett levande stråk från norr till söder. Ett evenemangsstråk. Det ska hända saker på vägen. – Vi vill göra så att man kan komma till och från området på så många sätt som möjligt. Gärna många gångvägar. Det ska vara lätt att hitta, säger Andrea Ericsson.

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel blir en omfattande strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. Husens sockelvåningar ska ha en högre takhöjd för att möjliggöra för butiker och andra verksamheter. I områdets östra del föreslås ett parkeringshus i sju våningar med plats för cirka 1 000 parkeringsplatser för boende och besökare, samt lokaler för bil- och cykelservice. Ritat med fokus på trygghet och för att skapa variation längs med Lindens gata. – Även om Kungsbacka i sig är litet så servar vi alla kommunens invånare, säger Andrea Ericsson. Utöver det nya badhus som ska stå

klart till våren 2020 blir det en park utanför som kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen och sträcka sig ner mot ån. Parken kommer att ha en ”vilsam” del och en del mer lämpad för aktiviteter. Plats för skate, parkour och hinderbana, men också hängmattor, sittplatser och en scen. Internationella Engelska Skolan, IES, kommer hit och ger plats för bortåt 900 elever. Två nya idrottshallar för för­ eningsliv och skolidrott, varav en med läktarkapacitet för upp till 1 000 personer, under gemensamt tak som kan användas av skolorna ersätter gamla Aranäshallen. Dessutom utreds en helt ny arena med plats för 2 500 i publiken. – Vi tittar nu på möjligheterna att

10

Illustration: Lindbäcks

PÅ FEMTIO ÅR har Kungsbackas befolkning ökat med drygt 230 procent! Bland topp fem i landet. Det sätter sina spår och har sina utmaningar. Kungsbacka står mitt i en stor pågående omvandling. En liten stadskärna ska bli en stor stadskärna. Stadsdelar förnyas och ”hålen” fylls med nya bostäder, skolor, handel, sport och kultur. - Vi går nu från småstad med småskalig bebyggelse till mellanstor stad med kvartersbebyggelse och måste tänka på ett annat sätt, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, och Andrea Ericsson, planarkitekt.

lägga arenan söder om nya badhuset ut mot fotbollsplanerna. Med en sådan placering öppnar sig även möjligheter att använda arenan i samband med utomhusaktiviteter, säger Emma Kjernald. Även andra delar av Kungsbacka ingår i pusslet för att bli en attraktiv stad. Andrea Ericsson nämner Kungsmässan – Valand – kvarteret Ejdern som ett annat sådant område som också är en del av stadsomvandlingsprojektet Väster om ån i syfte att länka samman innerstaden och Kungsmässan. Planen är att omvandla parkeringsområdet här till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service. – Genom Valand blir det möjligt för ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta genom Ejdern och knyta samman med innerstaden, säger Andrea Ericsson. Området kring Kungsbackaån är ett nog

så viktigt offentligt rum att ta vara på. Närheten till vattnet har sin karaktär och skapar harmoni. Vi vill gärna att innerstaden ska vara en trygg, säker och trevlig plats att vara på. Visionen om staden är ett tankearbete som kommunens planerare inte är ensamma i. Emma Kjernald och Andrea Ericsson understryker det goda samarbetet mellan kommunen och stadens fastig­hetsägare. – Tillsammans med fastighetsägarna mejslar vi fram en etableringsstrategi. Förutom bostäder, vad ska vi ha i våra lokaler? Vad ska vi fylla dem med för att bli attraktiva och besöksdrivande? – Det är många pusselbitar som ska passa i ett stort projekt för att vi ska få det centrum vi förtjänar. Tidigast 2024 är det färdigt. Text: Anders Olow Foto: Oskar Kullander


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

Illustration: Norconsult

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel blir en omfattande strategisk stadsförnyelse. Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. (Parkeringshuset på bilden är dock ändrat).

– Vi går nu från småstad till mellanstor stad med kvartersbebyggelse och måste tänka på ett annat sätt, säger Andrea Ericsson, planarkitekt, (tv) och Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef.

I områdets östra del byggs ett parkeringshus i sju våningar med plats för cirka 1 000 p-platser.

11


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Björkris – Med plats f I NORRA DELEN AV KUNGSBACKA, med bara 20 minuters resväg till Göteborg från Hede pendelstation och granne med Hede handelsområde, växer den natur­ nära stadsdelen Björkris med ytterligare bostäder, skola, förskola, idrottshall, motionsspår, parkstråk, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Visionen är att skapa en upplevelserik, naturnära och vardagssmart stadsmiljö där livets alla äventyr känns nära och tillgängliga. – Visionen för området bottnar i platsens fina förutsättningar som tillsammans utgör en perfekt grund för att få vardagslivet att fun­ gera. Den omkringliggande naturen, det strategiska läget med närhet till stad, service, handel och kommunikationer, berättar projekt­utvecklare Annika Thörneby. Första etappen av Björkris började byggas för cirka tio år sedan och Trollängen Bostad var då en av flera utvecklare. Det är i dag ett mycket omtyckt och välfungerande område med 550 bostäder i olika upplåtelseformer och typer. Målet har från början varit att nyttja läget nära pendeltågstationen och skapa en helt ny stadsdel med stark karaktär som också skulle få utgöra stadens norra port. Trollängen Bostad och Finja, som gemensamt ut-

vecklar den andra etappen, har en långsiktig syn på områdets utveckling. Husen ska stå i generationer och ska byggas med både omtanke och kvalitet. De planerade cirka 800 bostäderna kommer att uppföras i en tydlig kvartersstruktur som kopplas ihop med den första etappen. Gator och parker kopplar även ihop det nya området med Hede handelsområde, skogen och pendeltågstationen. Det ska vara lätt att ta sig fram, gå och cykla. Gator, parker och platser binder samman kvarteren och är gröna, öppna och tillgängliga. Grönskan ständigt närvarande. Insteget i skogen ska kännas given med anlagda stigar upp till bästa utsikten. Bebyggelsen är varierad och skiljer sig åt både när det gäller utseende, boendetyp och storlek. Bostäder för alla åldrar och skeden i livet. En varierad och omsorgsfullt utformad arkitektur skapar en attraktiv boendemiljö med en tydlig identitet. Den nya etappen byggs på båda sidor Göteborgs­ vägen, med en ny bro över ån som gör att de som kommer att bo på den östra sidan bara har ett par kliv till perrongen på Hede station. Den nya skolan, som kommer husera upp till 700 elever ända upp till års-

kurs 9 samt en förskola för 200 barn, kompletterar den befintliga skolan i etapp ett. – Vi vill skapa en stimulerande och omväxlande stadsmiljö, rik på intryck och upplevelser, säger Annika Thörneby. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Eftersom vi även har tillgång till en stor del av skogen vill vi så klart nyttja och tillgängliggöra den för såväl boende som besökare. Just skogen och naturen som finns i områdets

omedelbara närhet är något som utvecklarna vill bevara och ta vara på i stor utsträckning. Här planeras skogslek, utsiktsplats, motions- och promenadstråk. Det finns redan planer på att i tidigt skede anlägga en tillfällig lekplats i skogsbrynet mellan etapp ett och två. Här blir det möjligt att komma in i skogen, leka, umgås och samtidigt ha den bästa utsiktsplatsen för att följa byggnationen från start. – Vi vill att känslan av naturen ska finnas igenom hela området. Det ska vara enkelt att ta del av naturupplevelsen i Björkris, oavsett ålder eller rörlighet. Det ska vara äventyr för både stora och små upptäckare. I projektlokalen som ligger vid torget i etapp ett finns det möjlighet att ta del av planförslaget. Här bjuds det också in till information och olika aktiviteter. – Tanken är att lokalen ska fungera som en mötesplats där vi får möjlighet att träffa människorna som på olika sätt berörs av den här utvecklingen. Vi har bland annat haft informationsträffar tillsammans med kommunen och arkitekterna. Häromveckan arrangerade vi en skogspromenad med guide där intresserade fick möjlighet att tillsammans med oss hitta de bästa stigarna. Det var otroligt lyckat, med härligt höstväder och fika på bästa utsiktsplatsen, säger Annika Thörneby. – Det är ju så här man vill bo. Vi vill ju alla ha en bra bostad, trygghet, bra skolmöjligheter för våra barn, vackra naturomgivningar och ändå bra kommunikationsmöjligheter. Björkris är ett sådant område, summerar Anders Börjeson, vd för Trollängen Bostad.

MER OM BJÖRKRIS: www.bjorkris.se Fr v: Marlene Landström (ekonomichef), Annika Thörneby (Projektutveckling) och Anders Börjeson (vd). (Illustration: Okidoki Arkitekter)

12


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

för livets alla äventyr

I Björkris vill vi att känslan av naturen ska finnas i hela området. (Illustration: Okidoki Arkitekter)

OM BJÖRKRIS Hede pendeltågstation är central med tät trafik mot Mölndal och Göteborg liksom söderut. Här finns i dag 550 bostäder, skola och förskola. Stora matvarubutiker och flera andra affärer i Hede handelsområde. Björkris etapp 2 med cirka 800 bostäder och ny skola (som kommunen bygger) kommer att utvecklas stegvis. Planerad byggstart är våren 2021.

13

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Ejdern

Ejdern blir ett stråk för folkv EN PUSSELBIT för att koppla samman Kungsmässan med torget i innerstaden är kvarteret Ejdern. Omgiven av gamla alléer och Kungsbackaån är kvarteret Ejdern en unik plats i staden. Nu planeras etapp två i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån med ett centrumstråk med butiker och restauranger. – Om några år kommer det att vara ett folkvimmel i det här stråket. Det är väldigt roligt att vara en del av den stora förvandling som Kungsbacka stad genomgår just nu, säger planarkitekt Maria Malone, Kungsbacka kommun.

S

tråket ska gå från torget i den gamla stadskärnan via Ejdern och det framväxande Valand till Kungsmässan. Kvarteret Ejdern ska som sista del i länken i stråket knyta samman den äldre kulturmiljön i stadskärnan och den intilliggande västra villastaden, vilket blir en speciell utmaning i det här projektet. – Valand får ett nytt och modernt uttryck, så i Ejdern behöver vi möta upp dessa olika områden med ett unikt arkitektoniskt uttryck, säger Maria Malone, planarkitekt. Här kommer det att finnas restaurang-

er, kaféer, butiker, centrumlokaler och mötesplatser som skapar liv och rörelse.

Här i kvarteret Ejdern kommer det att finnas restauranger, kaféer, butik- och centrumlokaler och mötesplatser som skapar liv och rörelse. Dessutom planeras det för mellan 200 och 250 nya lägenheter i kvarteret.

Dessutom planeras det för mellan 200 och 250 nya lägenheter i kvarteret. – Vi tror att området kommer att attrahera alla målgrupper, såväl unga som äldre och barnfamiljer. Redan i dag finns ett gång- och cykelstråk intill ån, men vi vill göra det ännu mer tillgängligt med trappor ned till ån, mer grönytor och parkbänkar där man kan mötas och um-

gås eller bara sitta och njuta, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör. Vägen som löper längs med ån är tänkt att flyttas västerut och docka an till befintlig cirkulationsplats vid Varlavägen och Kungsgatan, för att kunna utveckla parkstråket närmast Kungsbackaån. I dag finns en större parkeringsplats, den gamla Alléskolan, en mindre förskola

och ett flerbostadshus i området. Det pågår en diskussion som ännu inte är avgjord om huruvida Alléskolan ska få vara kvar. – Om den blir kvar, kommer den att behöva renoveras och det är inte bestämt vad den i så fall skulle kunna inrymma, men exempelvis hade det varit lämpligt med lokaler för kontor i de övre planen och mer publika ytor i bottenplan. Om

Från småindustriområde till attraktiva bostäder SMÅINDUSTRIERNA I kvarteret Gjutaren och Liljan kommer att ersättas med bland annat bostäder och utbildningslokaler. – Bostadsområdet kommer att ha en blandad bebyggelse med både lägenheter och stadsradhus. Dessutom planerar vi för en förskola och en skola, säger planarkitekt Magnus Björned.

B

ostadsområdet planeras i området som ligger väster om Kungsmässan och korsningspunkten mellan Varlavägen och Borgmästaregatan. Det är ett attraktivt och centralt läge som kommer att locka både barnfamiljer och andra som uppskattar närheten till tågstationen, restauranger och handel. – Flerbostadshusen kommer att som högst vara sex våningar längs Varlavägen och sedan trappas ned och bli lägre inåt området för att dels möjliggöra för mer solljus på bostadsgårdarna och för att få

en mer variationsrik bebyggelse i området, säger Magnus Björned. Skolan och bostadshusen i väster får högst vara tre våningar för att möta upp villorna intill på ett bra sätt. – I korspunkten Varlavägen och Borgmästaregatan har vi tänkt att få in en centrumplats med lokaler i bottenplan där det kan finnas en servicebutik till exempel, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör i Kungsbacka kommun. Ett grönområde avgränsar redan i dag

industriområdet från villaområdet. – Grönområdet kommer att utvecklas med ett nytt gång- och cykelstråk och parkbänkar, vilket förstärker kopplingen mellan innerstaden, Tingbergsvallen och Varlaområdet. Vi vill att fler ska kunna använda parken, säger Magnus Björned. – Industrigatan kommer att flyttas österut för att möjliggöra för en bättre kvartersstruktur och lämpliga kvartersstorlekar. Området kommer även att öppnas upp med nya kopplingar för att öka flödet av människor genom området, säger Anna Wibling.

14

I nya stadsdelen gör den nya förskolan och skolan det möjligt för familjer med barn från ett till femton år att gå i skolan i sitt närområde.

Projektet för kvarteret Gjutaren och Liljan kommer vara ute på programsamråd mellan 3 december och 14 januari och planprogrammet är planerat att tas upp för godkännande av politiken sommaren 2020. Kommunen avser att markanvisa den kommunägda marken som är

planerad för bostäder och målsättningen är att markanvisning sker innan detaljplanearbetet startar, vilket är tänkt att ske fjärde kvartalet 2020. Övriga bostäder kommer att uppföras av Riksbyggen som förutom kommunen är markägare. – Kvarteret Gjutaren och Liljan kom-


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

Tillväxt

immel

– Ejdern kommer att få ett unikt arkitektoniskt uttryck, säger Maria Malone, planarkitekt.

den inte blir kvar så kommer det med största sannolikhet att bli bostäder, lokaler för kontor och centrumverksamhet på platsen, då vi ser att det finns ett behov av arbetsplatser centralt i staden, säger Anna Wibling. Planprogrammet är en översiktlig

utredning om vilka förutsättningar och visioner som finns för området. Planpro­ grammet är planerat att godkännas av politiken till årsskiftet 2020/2021 och i nuläget är det inte bestämt när detaljplanearbetet kommer att startas. Kommunen är ensam fastighetsägare inom programområdet för kvarteret Ejdern och avser i samband med planarbetet att markanvisa den kommunala marken. Först i detaljplanearbetet kommer det att tas fram konkreta förslag på hur den nya bebyggelsen kommer att se ut. Text: Anders Olow Foto: Kungsbacka kommun

”Bredden i näringslivet är vår styrka” KUNGSBACKA VÄXER varje år med mer än 1 000 nya invånare och är därmed en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. – Vi satsar på att staden ska växa, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka. Vi har som mål att ha västsveriges bästa företagsklimat och vårt arbete handlar om att möta tillväxten och de behov som uppstår. Allt ifrån mark för näringslivet, nya lokaler till att locka kompetens och stärka platsens attraktivitet. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Kungsbacka.

K

ungsbacka är en typisk entreprenörskommun, många driver företag och nyföretagandet är högt. Här finns cirka 10 000 företag. Utmär­ kande för näringslivet är bredden i företagandet, det finns väldigt många branscher representerade. – Slår man ihop handeln så är den stor i Kungsbacka och med många anställda, men i övrigt har vi många ben att stå på. Det är en styrka att ha en bredd i näringslivet, säger Elinor Filipsson. När Svenskt Näringsliv tidigare i höstas släppte sin årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Kungsbacka på en 90:e plats och har därmed klättrat 51 placeringar på tre år. En 90:e plats i Sverige gör Kungs­ backa tvåa i Halland. Inför beslutet om kommunens nya

– Parken rustas upp och blir mer tillgänglig och öppnas med nya kopplingar för att öka flödet av människor, säger Anna Wibling och Magnus Björned.

mer att byggas ut i två etapper. För den första etappen som avser den östra delen av programområdet är byggstart beräknad att ske första kvartalet 2022. Den andra etappen som avser den västra delen av området och utbildningslokalerna är byggstart planerad till tredje kvartalet 2023. Text: Anders Olow Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB Foto: Kungsbacka kommun

näringslivsstrategi gjordes en analys av näringslivet i Kungsbacka; vilka branscher växer snabbast i kommunen, var jobben finns och hur företagsstrukturen ser ut. Analysen visar att byggbranschen ligger i topp och växer snabbast och det är där många av jobben finns. Tillväxten i näringslivet är god liksom lönsamheten och Kungsbacka är enligt analysen en kommun som har ett starkt växande näringsliv i jämförelse med andra kommuner. Här finns också många unga entreprenörer, högre än det nationella genomsnittet, och det finns också fler kvinnliga företagare i Kungsbacka jämfört med länet i övrigt. – Vi kommer fortsätta vårt arbete med att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och locka fler företag till kommunen. Den nya näringslivsstrategin anger riktningen för vårt fortsatta arbete. En viktig del i vårt arbete är att förbereda och välkomna nyetableringar och just nu har vi mark för näringslivet och flera nya verksamhetsområden är på gång.

– En viktig del i vårt arbete är att förbereda och välkomna nyetableringar och just nu har vi mark för näringslivet och flera nya verksamhetsområden är på gång, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka.

Mark för näringslivet är en viktig ingrediens för en stabil och attraktiv utveckling. I Kungsbacka finns det mark, inte minst i centrum, där detaljplanerna ger stort utrymme åt nya etableringar.

”Det kommer att finnas moderna kontorslokaler mitt i centrum inom de närmsta åren.” – För de företag som söker moderna lokaler mitt i centrum finns det goda möjligheter att locka både kompetens och kunder. Det tar endast 20 minuter från centrala Göteborg med tåg och dessutom blir företagen attraktiva för den kompetens som redan finns i Kungsbacka då livskvaliteten ökar med slopad pendling, säger Elinor Filipsson.

15

Kungsbacka kommun ser gärna att fler ska kunna jobba och bo i kommunen. I dagsläget är det en stor andel invånare som pendlar ut från kommunen varje dag och det vore en fördel om kommunen kunde behålla delar av den arbetskraften. I genomsnitt åker varje dag 22 400 invånare till en annan kommun för att arbeta och 7 900 personer kommer till Kungsbacka för att arbeta. – Det kommer att finnas moderna kontorslokaler mitt i centrum inom de närmsta åren. De hoppas vi ska attrahera fler kunskapsintensiva företag som ser potentialen att lättare rekrytera den kompetens de behöver genom en etablering i Kungsbacka. Fler arbetsplatser i centrum gör att fler personer rör sig där dagtid. Det kommer att öka stadens attraktivitet för företagare, invånare och besökare, säger Elinor Filipsson. Text: Anders Olow Foto: Oskar Kullander


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

EN GAMMAL IDROTTSHALL OCH ETT GAMMALT BADHUS ger nu plats åt moderna miljöbyggnader för skola och idrott i Kungsbacka. Möt Nystad, fastighetsbolaget bakom utvecklingen. – Vi vill förbättra människors upplevelse av välfärd och samhälle, säger Per Ronnevik, vd på Nystad Stadsutveckling AB.

Ny skola och nya idrottshallar i Kungsbacka Den perfekta platsen. Strax söder om Aranäs gymnasium och norr om det nya badhuset och ishallen håller Nystad på att förbereda byggnationen och förnyelsen av området. Den gamla idrottshallen har rivits och de sista förberedelserna pågår nu inför byggstart av två nya idrottshallar på samma plats. Det gamla badhuset kommer att rivas till våren, för att ge plats åt en ny grundskola med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. Projektet är indelat i två delar. Den första är att bygga två nya fullstora idrottshallar som är utfor­ made för att kunna inrymma både skolidrott, för­ eningsidrotter och bollsporter. Den ena hallen, som kallas A-hallen, får en läktare för cirka 1 000 personer och avancerade ljus och ljudinstallationer för att inrymma elitidrott. B-hallen är också utrustad för en kombination av skolidrott och bollsporter. Båda hallarna är möjliga att dela av för att flera ska kunna nyttja dem samtidigt.

lor med något nytt – och en möjlighet för de som vill ha undervisning på engelska. Del två av projektet inleds i vår då det gamla badhuset rivs för att ge plats åt den nya skolan. Skolgården planeras just nu med allt från parkourbanor, klätterställningar och gungor till fotbollsoch basketplaner. Även skolbyggnaden ska klara högt ställda miljökrav och projektet genomsyras av hög kvalitet på design och material. Skolan och skolgården länkar väl ihop området mellan gymnasiet och den nya idrottsparken som kommunen nu byggstartar. – Varje del av stadsutvecklingen känns logisk, proportionerlig och kopplar ihop området och gaturummen i fina proportioner. Det blir verkligen som ett campusområde för barn i alla åldrar och med en fantastisk tillgång till motion och rekreation, på gångavstånd från centrum, säger Fredrik Hermansson, fastighetschef på Nystad.

En ljus och hållbar idrottshall. När man kommer

Det som sammanförde Per Ronnevik och Fredrik Hermansson för tre år sedan, var deras gemensamma starka intresse för att bidra till ett bättre samhälle genom att skapa byggnader och platser där människor trivs och vill vara. De lutar sig mot sina mångåriga erfarenheter av stora projekt och hur man skapar levande och inkluderande städer och platser ur ett helhetsperspektiv. – För att få människors livspussel att gå ihop så behövs samhällsfunktioner nära varandra i kombination med rätt utbud av service, arbetsplatser och bostäder. När dessa funktioner existerar i symbios ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket skapar attraktiva områden för såväl människor som näringsliv och offentliga verksamheter, säger Per Ronnevik, vd på Nystad. En framgångsfaktor är att ha möjlighet att påverka utvecklingen från början, oavsett om det handlar om läget, kopplingen till andra byggnader, tillgängligheten, funktionen eller rent tekniska lösningar. Genom att se till de behov som människorna som

in i huvudentrén möts man av en fantastisk glasfasad som ger hela lobbyn ljus. En trappa av massivt limträ leder upp till den övre lobbyn där kiosk och servering finns. Här kan man ha genomgångar och spelarmöten men det är också en plats där publiken kan äta, dricka och umgås. Idrottshallen får också utrymmen för kampsporter, dans och annan gruppidrott. Nystad lägger stor vikt vid design, utformning och funktion. Stommen i hallarna är av limträ med takbalkar på 35 m och väggar i björkfanér. Höga miljökrav ställs på byggnaden som projekteras i syfte att uppnå Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en nästan 1 000 m2 stor solcellsanläggning att installeras. En ledande internationell skola. Huvudman för grundskolan är Internationella Engelska Skolan som ska driva en F-9 skola, dvs alla årskurser från förskoleklass till 9:an. En skola med internationell prägel tillför också kommunen och utbudet av sko-

Nystad vill skapa levande och inkluderande städer.

16

ska använda byggnaderna har, kan upplevelsen av välfärd och samhälle förbättras, enligt Nystad. Det gäller oavsett om det handlar om en skolbyggnad eller idrottshallar. Oavsett om du är barn eller lärare, idrottare eller publik. Det nära samarbetet med Kungsbacka kommun och verksamheterna har varit avgörande för projektets utveckling. Även om tid är viktigt lämnas inget åt slumpen. Tack vare ett stort engagemang och fokus från alla involverade ges bästa förutsättningar för att nå målsättningen med området.

OM NYSTAD • Affärsidén är att skapa bättre för­ utsättningar för kommuner och verksamheter att växa och möta invånarnas behov av välfärd genom att utveckla, aktivt äga och förvalta samhällsfastigheter ur ett stads­ byggnadsperspektiv. • Nystad.se

KONTAKT Per Ronnevik, per.ronnevik@nystad.se, 076-627 58 15 Fredrik Hermansson, fredrik.hermansson@nystad.se, 070-861 57 63


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Nystad planerar nu för två nya fullstora idrottshallar, utformade för både skolidrott, föreningsidrotter och bollsporter. Här sedd från nordväst. (Illustration: BAU)

Engelska skolan kommer att byggas på den plats där gamla badhuset nu ligger. Badhuset kommer att rivas till våren. (Illustration: Liljewall Arkitekter) Sporthallarna från sydväst. (Illustration: BAU)

17

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Lekpark

Barnen i Kungsbacka fick vara med och utforma lekparken. Nu är den ett mycket populärt utflyktsmål.

Fågel, fisk eller mittemellan? D en senaste i raden av Kungsbacka kommuns 34 lekplatser är tema­ lekparken på Borgmästareplatsen som invigdes våren 2019. Och den har blivit mycket populär som utflyktsmål. – Vi hade med oss flera barn på besök som hjälpte oss med idéer om hur de ville att den skulle se ut, berättar Karl Lundgren, förvaltningschef inom förvaltningen för Teknik. Till och med hantverksgillet var här. Temat för lekplatsen är fågel, fisk eller mittemellan, som en koppling till Kungsbackas vatten och fiskar, skog och fåglar, ängar och insekter. Här finns vattenlek, lekhus, studsmatta, klättertorn, lin-

bana, hinderbana och musiklek bland annat, något för alla olika sinnen. Marken består av både grus, sand, gummi och bark. Men den är inte tänkt enbart som en lekplats, det här är en kombination av lekplats och grönskande park för besökare i alla åldrar. Alla ska kunna trivas, och det finns bänkar att sitta på för mamma, pappa, mor- och farföräldrar. Lekplatsen ligger på gångavstånd från Resecentrum, Kungsmässan och kulturhuset Fyren. Text: Anders Olow Foto: Oskar Kullander

Vad tycker du om parken? ANN-CHRISTINE RISFÄLT, MÖLNDAL

THERESE TANNER, KUNGSBACKA

TOBIAS OCH EMELIE EKLÖV, KUNGSBACKA

NIKLAS ANDERSON, SÄRÖ

SOFIA OCH FREDRIK WIMAN, KULLAVIK

– Den är jättefin! Äventyrlig, det här med att man kan leta stjärnor i den, att det finns mera för barnen att göra det tycker jag är fint med den.

– Den här parken är jätterolig och passar båda mina barn som är 8 och 4 år. Den lever upp till temat ”fågel, fisk och mittemellan” så man kan leka på olika sätt.

– Parken är väldigt bra och rolig, det finns många olika saker och den ligger centralt. Det är en bra blandning så att parken passar både stora och små barn.

– Jag tycker den är trevlig, den är annorlunda och lite mer än andra parker, den är lagom för barnen att springa och klättra och så.

– Parken är kanon och har bra val av lekredskap. Den är även överblickbar så man ser alla barn om man har många barn med sig som är på olika platser.

18


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

Fritid

Nya badhuset ger plats åt ökat simintresse

B

äst-före-datum på gamla badhuset är passerat. Ny modern teknik, energikrav och hållbarhet är alla faktorer som ligger till grund för ett nytt badhus i Kungsbacka. Tillsammans med invånarnas önskemål förstås. Det nya badhuset blir ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb och är en del av nya Kungsbacka sportcenter. – Vi har varit alltför trångbodda, så det här är ett efterlängtat badhus, säger Sara Nygren, enhetschef på förvaltningen för Kultur & Fritid. Antalet motionssimmare har ökat och särskilt de som vill simma lite snabbare. Den nya 50-metersbassängen har tio banor så nu kommer det att finnas plats. Utöver 50-metersbassängen kom-

mer det att finnas två undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset blir det en park som välkomnar besökare. – Det här har vi sett fram emot i många år, säger Peter Lundin, ordförande i Kungsbacka Simsällskap, KBSS. Vi har ett växande antal vuxna som vill simma, och nu får vi möjlighet att växa. – Vi har varit med tidigt i planeringen och haft ett väldigt bra samarbete med kommunen kring det här. Det gynnar oss och det gynnar Kungsbacka, säger han.

VISSTE DU DETTA OM BADHUSET? Kungsbackas nya badhus ska stå klart till våren 2020 och är mycket efterlängtat av såväl invånare som Kungsbacka Simsällskap.

Det nya badhuset beräknas stå klart

till våren 2020 och kommer då att drivas av Medley AB som redan nu i januari tar över verksamheten för både Fjärås och Kungsbacka simhall. De kommer, precis som kommunen gör i dag, erbjuda simundervisning, vattengympa, familjeaktiviteter med mera och driva gymverksamhet i badhuset. Text: Anders Olow Illustration: We Group Foto: Kungsbacka kommun

•D  en invändiga kakelsättningen består av totalt 326 000 kakelplattor på en yta av 10 300 kvm. • Dessutom sätts 600 kvm mosaik. • Den utanpåliggande rutschkanan blir 130 meter lång. • Den utvändiga konsten av finska världskonstnären Mari Rantanen består av 7 100 kakelplattor i flera färger. Plattorna täcker en yta av 500 kvm utanpå huset. • Det blir tre bastur, varav en har ett stort glasparti mot söder och en terrass utanför på 220 kvm.

Arbetet med nya badhuset pågår för fullt och än håller tidsplanen.

Så blir parken vid nya badhuset

G

ranne med nya badhuset blir det en park stor som nästan två fotbollsplaner. – Idén med parken är att skapa en mötesplats för både aktivitet och vila, säger Marie Lindh, projektledare på kommunens förvaltning för Teknik. – Här ska du kunna träna för dig själv om du vill det, men också i grupp. Du ska kunna sätta dig ner i gröngräset och ha picknick, umgås eller bara sitta och vila på en bänk. Här ska det finnas något för alla. Innehållet i parken bygger på den invånardialog som genomfördes för två år sedan.

I parken kommer det bland annat att finnas: • Skatedel med bowl i betong och streetytor med betongplattor. • Parkour. • Utegym. • Hinderbana. • Lekplats med vattenlek, studsmatta, klätterställning, snurrlek och rutschkana. • Scen. • Sittplatser med bord och grill. Genom hela den aktiva delen av parken går en svängd löparbana av asfalt. Allt inramat av en låg mur och böljande mark med grupper av träd. Det blir både

klippta gräsmattor, ängsmark och perenner. Utöver parken kommer det också att anläggas en stadsgata förbi badhuset, entrétorg, cirkulationsplats och parkeringsplatser längs med järnvägen. I planerna ingår också ett risk- och bullerskydd mot järnvägen, i samverkan med Trafikverket. Området är just nu byggarbetsområde, och beräknas vara klart till sommaren 2021. Text: Anders Olow Illustration: Kungsbacka kommun

19

Nya parken vid badhuset ska bli något för alla att njuta av.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

Översiktsplan

Välkommen att påverka vårt framtida Kungsbacka FRAMTIDENS KUNGSBACKA formuleras i kommunens översiktsplan (ÖP). Den visar var i Kungsbacka det är lämpligt att utveckla områden för bostäder, grönområden, vägar, kollektivtrafik och företagsetableringar.

E

När det gäller den nya interaktiva översiktsplanen är det meningen att användaren själv ska kunna styra vad som ska visas genom att till exempel släcka och tända olika lager, vilket hjälper invånarna att få en bättre översikt över hur kommunen tänkt utvecklingen för Kungsbacka. Idén med att göra en digital översiktsplan ligger i tiden och flera kommuner arbetar med att ta fram egna versioner. – Det är första gången vi gör en digital översiktsplan så det ligger mycket arbete med att ta fram en bra grund för en digital karta. – En översiktsplan ska vara tydlig, men också visionär. Den ska vara ett redskap för politikerna och tjänstemännen, men också för invånarna. Den är en viktig del i den demokratiska processen. I det här arbetet ingår också att nå

skolorna och barn och unga så att de får en chans att förstå hur de kan påverka sitt framtida Kungsbacka. – De är en mycket viktig målgrupp att nå fram till, säger Malin Jarl.

Den nya digitala översiktsplanen blir tillgänglig på surfplattan, mobilen eller datorn.

Kort om översiktsplan:

Foto: Kungsbacka kommun

n diger lunta att läsa om man vill få överblick. Därför blir nu nästa generations översiktsplan för Kungsbacka digital och därmed mer tillgänglig för alla. Översiktsplanen blir tillgänglig på surfplattan, mobilen eller datorn. Arbetet pågår och de första kartorna presenteras i höst. En nyhet för den här översiktsplanen är att vi har tagit fram strategikartor som övergripande visar de viktigaste dragen och blickar framåt mot både 2040 och 2060. Att ta del av sin kommuns planer och kunna påverka dem är en viktig del i demokratin. – Vi vill göra översiktsplanen så läsvänlig och tillgänglig som möjligt så att fler kan ta del av den, både ung och gammal, säger Malin Jarl, projektledare på samhällsbyggnadskontoret. Kartor och texter ska komplettera varandra och lätt kunna hittas och klickas på. GIS-ingenjörerna Fatemeh Hosseini och Victor Axbom på byggnadsförvaltningen är de som har arbetat med den digitala lösningen. GIS står för geografiskt informationssystem, vilket inkluderar all geografisk information som till exempel information om vart grönområden går, eller hur många personer som bor inom ett specifikt område. Uppgifterna samlas in genom digitala verktyg, analyseras och presenteras på ett enkelt sätt.

– Vi vill göra översiktsplanen så tillgänglig som möjligt så att fler kan ta del av den, säger Malin Jarl, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

När den nya översiktsplanen går ut på samråd i kommunen till 2020 är målet att den digitala strukturen och informationen ska finnas på plats. Det är då invånarna kan komma in med synpunkter på det som planeras. Ytterligare en fördel med en digital version eftersom man kan lämna in sina åsikter direkt via översiktsplanen.

20

– Vi hoppas att många kommer att lämna synpunkter om vårt framtida Kungsbacka under samrådet. Håll utkik efter mer information på kommunens hemsida eller på sociala medier, säger Malin Jarl. Text: Anders Olow

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka. I arbetet med översiktsplanen tittar kommunen på nuläget och framtiden. Hur påverkar befolkningsökningen och det växande näringslivet framtidens behov? Fler invånare betyder exempelvis fler bostäder, rekreationsområden, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service och då gäller det att planera i tid. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Därför har varje kommun, enligt lag, en översiktsplan som ska visa var kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering, var bostäder kan byggas och verksamhetsområden utvecklas. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen ska tillgodoses. Översiktsplanen talar om var det är lämpligt att nya detaljplaner tas fram. Varje mandatperiod (fyra år) ska kommunfullmäktige ta beslut om översiktsplanen anses aktuell. Den senaste översiktsplanen för Kungsbacka är från 2006 men har fått olika tillägg genom åren. Just nu arbetar kommunen med en ny översiktsplan som beräknas gå ut till samråd under våren 2020. Det är då kommunens invånare har chansen att ge synpunkter.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

ANNONS

Bästa hyresvärden i Västra Sverige Eksta Bostads AB:s hyresrätter finns i hela kommunen. Du kan bo lantligt eller mitt i centrala Kungs­ backa. Vi finns från Frillesås i söder till Kullavik i norr. Medarbetarna på Eksta är engagerade. De möter hyresgästerna på ett professionellt sätt, ofta med glimten i ögat och ett vänligt bemötande. Det har gett resultat! Hyresgästföreningens senaste undersökning, har genomförts bland 35 privata och kommunala bostadsbolag i västra Sverige. Den visar att våra hyresgäster gillar att bo hos oss. Det känns fantastiskt kul, säger Christer Kilersjö, VD. Vi tar oss an resultatet på ett ödmjukt sätt och det sporrar oss till att fortsätta att utvecklas och vara en god hyresvärd. Inom Eksta jobbar vi i framkant vad det gäller teknik och byggnation. Vårt varumärke förknippas med ett starkt miljöengagemang. Vi använder solens energi, både för att alstra el och värma vatten. I vår nyproduktion kan vi, genom att bygga passiv-

Eksta Bostads AB • Tfn 0300-356 00 www.eksta.se • info@eksta.se

hus, erbjuda våra hyresgäster en tyst och komfortabel boendemiljö. Vi har två gånger varit nominerade till Årets bygge och det är vi stolta över, säger Christer. Mats Niklasson är fastighetsutvecklingschef på Eksta. Han konstaterar; det spelar ingen roll om vi bygger världens bästa hus om ingen vill bo i dem. Den viktiga vardagsförvaltningen och hyresgästens möjlighet till inflytande är viktiga parametrar för nöjda hyresgäster, Vi bygger för att själva förvalta våra hus i många år, säger Mats. Gör vi misstag är det vi själva som får problem framöver. Vi har nu ett bra kvitto på att vi levererar kvalitet både i mötet med våra hyresgäster och i våra hus. Vi jobbar i rätt riktning, kort sagt. Kungsbacka kommun växer och efterfrågan på bostäder är stor. Vi har under flera år levererat nya hyresrätter i många delar av kommunen. Under år 2019 färdigställdes 71 nya lägenheter. Just nu bygger vi ett äldreboende i Särö, ett punkthus på Britta Lenas gata samt fler bostäder i Hammerö. Mer än 100 nya bostäder blir inflyttningsklara under år 2020.

Britta Lenas gata 11 – centralt på höjden – inflyttning senhösten 2020.

80 nya hem i Särö – inflyttning hösten 2020.

Våra bostäder förmedlas av Bostadsförmedlingen i Kungsbacka. För en plats i bostadskön kontakta www.kungsbacka.se eller ring 0300-834000.

21


”Många ser Kungsmässan som sitt vardagsrum” Kungsmässan är köpcentret som alltid gått sin egen väg. Nu byggs det ut med 8 900 kvm och går från 90 till 120 verksamheter, restauranger och butiker. Centrumchef Daniel Peterson vet allt om storsatsningen. Hur ser tidplanen ut?   – Bygget har gått enligt plan och de första butikerna öppnade lagom till julhandeln. Sedan kommer resten successivt att öppna fram till sommaren 2020 då även den yttre torgmiljön färdigställs. Det kommer bli ett år fyllt av spännande händelser! Kungsmässan är utsedd till Sveriges bästa citygalleria. För fjärde året i rad …   – Ja, mitt under en ombyggnad och än en gång slår vi branschkollegor som NK i Stockholm. Fantastiskt roligt! Hur bär ni er åt?   – I Kungsbacka finns en speciell känsla för och relation till Kungsmässan. Och det är bara mjuka värden som lyfts fram när våra kunder uttalar sig. Vanligtvis i undersökningar av köpcenter nämns argument som ”billiga varor” eller ”bra parkering”. Men här talar man om trivsamt, ljust, fräscht, vänligt och familjärt. Många ser helt enkelt Kungsmässan som sitt vardagsrum. Den upplevelsen vill vi bevara.

Daniel Peterson - Centrumchef.

Kan du ge exempel på nya hyresgäster?   – Rituals, Teknikmagasinet, Sayso Hair & Style, Trick or treat, Intersport och Naturkompaniet hör till nytillskotten. Food&Beverage tar också en allt större andel. Nyheter är Chill

Factory och snart även Masala Kitchen och ett nytt Libanesiskt koncept. Vi dubblar antalet restauranger och fik. Det är en trend som har efterfrågats och kunderna vill även ha kvällstidsalternativ – vilket passar bra när bion öppnar.

Ja, Biostaden Facklan försvinner från Norra Torggatan eftersom fastigheten måste rivas. När öppnar den hos er?   – Våren 2020. Men det blir inget glapp på biofronten i Kungsbacka eftersom det inte handlar om en regelrätt flytt utan om en helt ny biograf i Kungsmässan. Näthandeln växer dag för dag. Hur vågar ni satsa så hårt på fysisk handel?   – Vi har en enorm tilltro till Kungsbacka och vi vet vad som ska hända i stan eftersom vi är en stor del av den utvecklingen! Genom nya kontor och bostäder ökar vi underlaget för handeln. På sikt kommer den traditionella handeln att kompletteras av ett mer upplevelse­baserat utbud; sociala ytor där man kan arbeta och umgås, tjänsteföretag som tex tandläkare samt roliga café- och restaurangkoncept. Men vi är petiga med vad som ska få komma in, processen tar därför lite tid. Och detta är bara början på vår resa mot framtidens köpcentrum. Kungsmässan vinnare i landsomfattande undersökning: Kungsmässan bästa Citygalleria och tredje bästa köpcentrum i Sverige.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGSBACKA

EN HÅLLBAR FRAMTID BYGGS I TRÄ

RESAN MOT ETT MER HÅLLBART SAMHÄLLE STARTAR I SKOGEN. Och närmare bestämt i trakterna kring Kungsbacka. För det är här vi hämtar materialet till de hus och bostäder som vi på Derome nu bygger i kommunen – en plats vårt halländska hjärta klappar lite extra för. Nu går startskottet för en storsatsning i Kungsbacka där vi under de närmaste åren kommer att bygga omkring 200 nya bostäder från Frillesås i söder till Hede i norr. Det är en expansiv kommun med ett spännande läge nära både hav och storstad. Att vi satsar ännu mer i kommunen känns helt rätt enligt Otto Martler, projektutvecklingschef på Derome.   – Kungsbacka ligger bra till på många sätt. Närheten till Göteborg och goda pendlingsmöjligheter gör den till en attraktiv boendekommun. Att vi dessutom har flera fabriker inom någon eller några mils avstånd gör att vi kan minimera vårt fotavtryck under byggtiden. Kungsbacka är en starkt växande region där vi varit verksamma länge och det är något vi vill fortsätta att vara. Närproducerat är melodin

Ansvarstagande är ett av våra ledord vilket bland annat innebär att ta ansvar för hela kedjan från skog till färdigt hus. På våra egna sågverk förädlas virke från skogen i närområdet och med husproduktion i Värö och Anneberg kan vi erbjuda närproducerade hem med hög kvalitet, byggda med dig och klimatet i åtanke. Faktum är att för varje träd som avverkas planteras minst två nya. Att bygga i trä är också att bygga för framtiden. – Den röda eller snarare gröna tråden för alla dessa bostäder är att de ska byggas med trä från våra egna fabriker. Här kan vi verkligen snacka om äkta närproducerade hem säger Otto. Vi utvecklar levande samhällen

Målet för Deromekoncernen, där också hustillverkarna A-hus och Varbergshus ingår, är att utveckla

HÄR KOMMER DEROME ATT BYGGA FJÄRÅS – Här kommer ett varierat och nytt bostadsområde att växa fram med villor, bostadsrätter, hyreslägenheter och seniorboende. Småskalig bykänsla med grönytor mellan husen. Här skissar vi på cirka 150 bostäder. FRILLESÅS – Nära havet vid Vallersvik i Frillesås planerar vi för ett 20-tal nya bostäder i form av kedjehus och lägenheter. Med havet och badplatsen 300 meter bort kan du njuta av kustlandskapet från första parkett.

levande samhällen med en variation av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Genom att arbeta med och planera helheten, exempelvis belysning och sociala mötesplatser, skapar vi trygga och tillgängliga boendemiljöer där alla ska få plats och alla ska få leva. – Vi vill erbjuda bostäder som passar in i den specifika omgivningen och vara det speciella hem som varje bostadsköpare drömmer om. Att vi bygger i alla upplåtelseformer, innebär att vi kommer att erbjuda såväl äganderätter, som bostadsrätter och hyresrätter. På detta sätt möjliggör vi för alla att kunna bo i våra områden, oavsett vilken typ av bostad som efterfrågas avslutar Otto. På derome.se kan du läsa mer om vår verksamhet och ta del av vår syn kring ett hållbart byggande i trä – världens bästa material!

24

ÅSA CENTRUM – Här fångar du solnedgången från egen stor balkong i västligt läge. Planen är att bygga 24 bostadsrätter om 2-4 rum och kök och en boyta på 68-93 kvm. HEDE STATIONSSTAD – Här ska vi ta tillvara ett unikt läge intill pendlingsstationen Hede i nordöstra Kungsbacka. Visionen är en smart, modern stationsstad som ska innehålla något för alla.

Profile for Active MediaPartner Nordic AB

Kungsbacka kommun  

Tidning från Kungsbacka kommun i Göteborgs-Posten.

Kungsbacka kommun  

Tidning från Kungsbacka kommun i Göteborgs-Posten.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded