{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

SATSA&BO I KRISTINEHAMN

Alteryd Familjen

flyttade hem till

Kristinehamn SID 4

Ett ”Mecka” för livet på hjul

Försvarsetablering kan lyfta hela kommunen

Satsning på innovationer inom skog och vatten

SID 6

SID 8

SID 10

Medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet 25 november 2019.


Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Foto: John Persson

Foto: John Persson

Foto: iStockphoto

ANNONS

Centrum i Kristinehamn är livaktigt med torget och gågatan. Här finns många krogar, caféer, mindre butiker, och förstås de stora klädkedjorna. Men alla vill inte shoppa, då är det lätt att ta sig ut till någon av badstränderna eller öarna i Vänerns skärgård. Kristinehamn ligger bra till mellan flera storstäder, här pågår nu omfattande planering för att bygga om och bygga ut järnvägen och få ner restiderna mellan Stockholm och Oslo under tre timmar.

Varför välja

Kristinehamn? För mig som kommer utifrån är det helt uppenbart att

Kristinehamn är ett riktigt bra val för såväl invånare som nuvarande och framtida innovatörer. Som du säkert vet pågår just nu ett omfattande arbete runt om i landet när det gäller återetablering av totalförsvaret, och när det gäller artilleriutbildning har Försvarsmakten riktat blicken mot just Kristinehamn. En etablering som inte bara är viktig ur ett försvarsperspektiv utan som också kommer att bidra till regionens utveckling.

Uppenbart att Kristinehamn är ett riktigt bra val”

Vi arbetar hårt för att Kristinehamn ska vara en plats där företag utvecklas. Genom att snabbt kunna erbjuda mark, bra myndighetsservice och stort engagemang i företagens framgång vill vi i kommunen skapa goda förutsättningar för näringslivet. Samtidigt jobbar vi för att Kristinehamn ska vara det naturliga valet som bostadsort. Att hitta fördelarna är inte svårt. Vad sägs till exempel om möjligheten att bo med Vänerskärgården som närmsta granne? Eller en kvarts cykeltur till jobbet, inklusive svängen förbi förskolan? Och allt detta mitt i en stark arbetsmarknadsregion. Den här bilagan är en del i vårt arbete med att visa

Kristinehamns möjligheter. Välkommen du också!

Kristinehamn har ett starkt stra-

tegiskt läge längs E18, mitt på axeln Stockholm – Oslo. Lägg till närheten till järnväg, två flygplatser och inte minst läget vid Vänern med en av Vänerhamns största terminaler. Vår placering på gränsen mellan två regioner gör det dessutom möjligt för oss att dra nytta av arbetsmarknadstillväxten i både Värmlands och Örebro län. Väg-, tåg-, båt- och

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTÖR: Anders Post OMSLAGSFOTO: John Persson FORMGIVNING: Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: Svenska Dagbladet

2

flygförbindelser skapar förutsättningar för framgångsrika handelsförbindelser med omvärlden, något som allt fler börjar upptäcka.

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Jörgen Lundh, tel. 070-282 07 50 jorgen.lundh@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

Martin Willén Kommundirektör, Kristinehamns kommun

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Kristinehamns kommun tel. 0550-880 00 kommunen@kristinehamn.se www.kristinehamn.se

Foto: John Persson

I

tre månader har jag nu haft rollen som kommundirektör i Kristinehamns kommun, och vilken rivstart det har varit. Att börja ett nytt jobb i en kommun som är i starten på en tillväxtfas känns otroligt spännande, och att få chansen att vara med där det händer var också en anledning till att jag sökte mig hit.

Från centrum är det cirka sju kilome­ ter strandpromenad ut till Picasso­ udden där det finns café och skön na­ tur. Picassos staty syns i bakgrunden. Picasso valde själv Kristinehamn för sitt konstverk, som uppfördes 1965.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Merx Fastigheter bidrar till fler bostäder, jobb och skatteintäkter När A9 flyttade från Kristine­ hamn till Boden 2004 stod hela kasernområdet, som heter Presterud, tomt. Genom åren har olika typer av lokaler hyrts ut till företag och organisationer. 2016 köpte Merx Fastig­heter hela området. Man startade omgående ett planarbete tillsammans med kommunen. I snabb takt har sedan Presterud fyllts på med fler företagare, och dessutom planeras ombyggnad av kasernerna till bostäder, där en redan är inflyttad och klar. – Ja det händer mycket här, säger Björn Andreasson som är förvaltningsansvarig på Merx Fastigheter. Vi har sedan ett år tillbaka nyetablerat 26 företag som i sin tur genererat 75 nya arbetstillfällen. Ett av företagen är Göteborgsbaserat och har valt Kristinehamn och Presterud för placeringen av sitt centralförråd i en byggnad på 2 500 kvadratmeter. Bara detta företag har genererat många nya

FAKTA OM PRESTERUD:

• 62 000 kvadratmeter lokaler och bostäder. •3  50 personer har sina arbetsplatser inom området, varav 75 stycken tillkommit senaste året. • Arbete pågår ständigt med att utveckla miljön för redan etablerade företag, samt att få in ännu fler företag eller organisationer. • Nya byggnader kan uppföras inom området för företag med speciella önskemål. • 10 kaserner konverteras till lägenheter, totalt 200–300 st.

Inom gamla regementsområdet A9 finns 62 000 kvadratmeter lokaler och bostäder. Merx Fastigheter köpte området 2016 och har sedan dess varit framgångsrika med att få in många nya företag. Dessutom bygger man om och renoverar 10 kaserner till moderna bostäder.

arbetstillfällen till kommunen. Även statliga myndigheter är etablerade här. Dessa har växt kraftigt under det gångna året med nya utökade områden och ännu flera arbetstillfällen. Merx Fastigheter planerar sedan länge ombyggnad av kasernerna till bostäder.

– Det råder bostadsbrist i Kristine­ hamn, och vi kommer att bidra med upp till 300 nya och moderna bostäder genom ombyggnation av kasernerna, berättar Björn Andreasson. Under våren 2019 renoverades och färdigställdes den första kasernen med

16 nybyggda lägenheter som snabbt fylldes på med hyresgäster. Merx Fastigheter är sedan länge etablerad i kommunen med flera fastigheter, och har som målsättning att vara långsiktiga med ett personligt engagemang.

”Vi vill skapa ett attraktivt äldre- och trygghetsboende centralt i Kristinehamn” På Strandvägen 30 i Kristine­ hamn ligger en fastighet som Merx Fastigheter äger och vill bygga om till ett äldre- och trygghetsboende av hög klass, med en hemlik miljö för en meningsfylld vardag.

I

fastigheten finns två huskroppar där det enligt planen ska bli 30 lägenheter (1–3 r o k) i varje hus. Huskropparna binds samman med gemensamhetslokaler för matsal med tillagningskök samt friskvårdsanläggning med SPA. Här är gott om väl tilltagna personalutrymmen och fina uteplatser i en skön parkliknande omgivning med tillhörande promenadstråk. Detta skapar en behaglig hemlik miljö och meningsfylld vardag. Dessutom med hemlagade måltider från eget kök. – Det finns i kommunen ett stort behov av fler äldre- och trygghetsboendeplatser, säger Björn Andreasson, som är förvaltningsansvarig på Merx Fastigheter. Det bekräftas inte minst av kommunens nyligen uppdaterade äldreomsorgsplan. – Vi kan snabbt och kostnadseffektivt producera 30 lägenheter för särskilt boende, och 30 lägenheter med trygghetsboende på Strandvägen. Och detta med minsta möjliga miljöavtryck i en etappvis indelning som möter det ökande behovet. På så vis kan vi medverka till kommunens utveckling med ett hållbart och attraktivt boende.

Björn Andreasson är förvaltnings­ ansvarig på Merx Fastigheter.

Det finns ett stort behov av fler äldre- och trygghetsboendeplatser i kommunen. På Strandvägen 30 kan Merx Fastigheter bidra med 30 lägenheter för särskilt boende, och 30 lägenheter med trygghetsboende. Alla i behaglig hemmiljö.

På Strandvägen 30 planeras för en meningsfylld vardag med friskvårdsanläggning, SPA och hemlagade måltider från eget kök.

FAKTA OM STRANDVÄGEN 30:

• Genomförandetid för ombyggnad är 12 månader efter godkänt bygglov. • Detaljplanen godkänner denna verksamhet. • 25 procent billigare att bygga om i stället för att bygga nytt. • Klimatavtrycket är väsentligt mindre vid ombyggnation jämfört med nybyggnation. • Möjlighet att placera en förskola/fritidsverksamhet i fastigheten.

För mer information kontakta Björn Andreasson, telefon 070-744 24 79, e-mail: bjorn.andreasson@merxfastigheter.se www.merxfastigheter.se

3


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Foto: John Persson

MÅNGA FRÅN KRISTINEHAMN vänder hemåt igen efter att ha studerat på andra orter. Så var det även för Gustav och Johanna Alteryd som sedan två år bor i Persås, tre kilometer utanför Kristinehamns centrum.

Johanna och Gustav Alteryd funderade mycket på var de skulle slå ner sina bopålar när familjen skulle bildas. Till slut fanns det bara ett alternativ som stod ut – tillbaka till Kristinehamn där de en gång lärde känna varandra. Nu har de barnen Signe, sju månader, och Alva tre år.

”Det var mycket som talade för att det var här vi skulle bo” V

i sitter runt köksbordet hos familjen Alteryd. Det är höstmörkt utanför huset som ligger lantligt, men ändå centralt. Man cyklar in till centrum på tio minuter. – Allt är så nära här, säger Gustav. Det var mycket som talade för återflytt till hemorten när vi diskuterade var vi skulle bo. Här har vi en lagom stor stad med ett fantastiskt läge vid Vänern och dess skärgård. Gustav har vuxit upp i Kristinehamn, inte långt från huset där de nu bor, och Johanna kommer från Gullspång. Deras barn Alva, snart tre år, är född i Linköping och Signe som är sju månader är född i Karlskoga. Johanna och Gustav Alteryd har känt var-

andra sedan de var tonåringar, men det var först när de flyttat från Kristinehamn som kärleken slog till. Det var i Linköping där

4

Johanna pluggade till fysioterapeut. Så småningom flyttade de ihop och första barnet Alva föddes. – Men det var faktiskt inte klockrent att det skulle bli Kristinehamn, säger Johanna. Vi pratade om Karlstad, men i jämförelse var det ju väldigt mycket som talade för Kristinehamn. Här har vi familj och barndomsvänner, och som Gustav sa så är ju det här en fantastisk kommun på många sätt, nära till allt och en lagom stor stad med jätte­fin natur. Dessutom hade vi flera vänner som flyttat tillbaka. Så blev det. Huset som familjen bor i nu hyr de av goda vänner som bor strax intill. Och då kommer vi in på något väsentligt – nämligen att köpa hus. – Huspriserna i Kristinehamn ligger på en

Allt är så nära här, ja det var mycket som talade för återflytt till hem­orten”

helt annan nivå än hus i till exempel Karlstad, säger Gustav. Det är så klart något som är viktigt, i alla fall för oss. Vi letar nu efter ett eget hus som passar vår familj, men drömmer om att på sikt bygga på den tomt vi har tillgång till. Hur är det med arbetstillfällen i Kristinehamn? – Det finns ju både industrier och mindre företag och många söker kompetent arbetskraft, säger Gustav. Men vi pendlar båda till jobb utanför kommunen, själv jobbar jag på SAAB i Karlskoga. – Och jag jobbar på vårdcentralen i Deger­ fors, säger Johanna. Men avstånden till närliggande städer är inte stora, många som bor här pendlar. Så vi har bestämt oss, det är här vi vill bo och skapa en framtid för barnen.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Mikael Jönsson är verkstadschef på Bäckhammars bruk.

”Har man ett driv och en vilja att lära sig nya saker så finns möjligheterna”

Kristin Israelsson är ny fabrikschef på Bäckhammars bruk. Här tillverkas papper som är det starkaste i världen.

Pappersbruk med anor från 1800-talet

satsar stort på framtiden Nordic Paper Bäckhammar har producerat papper sedan 1871. Företaget är världsledande på specialnischer inom kraftpapper, och är en av Kristinehamn kommuns största arbetsgivare. Att papperet som produceras i värmländska Bäckhammar dessutom exporteras till stora delar av världen är det nog inte många som vet. Det var dock något som lockade brukets nya fabrikschef Kristin Israelsson. Papperet som tillverkas är bland det starkaste i världen och används ofta till säckar, exempelvis cementsäckar, matkompostpåsar och papperskassar till matvarubutiker. Och även till snygga boutiquepåsar som används inom kända modemärken från exempelvis Italien. 90 procent av papperet exporteras till ett 80-tal länder. Bäckhammars Bruk har 255 anställda.

– Det är en unik arbetsplats i och med att vi har så många olika yrkeskategorier samlade på ett och samma ställe, säger fabrikschefen Kristin Israelsson, och nämner bland annat processoperatörer, mekaniker, laboranter, elektriker. Vi har även ingenjörer och tekniker inom exempelvis process, underhåll, system, automation och projekt. Förutom dessa har vi också administrativa tjänster inom ekonomi, inköp, personal, IT och logistik. Kristin Israelsson vill gärna påpeka företagets öppenhet för att utveckla personalen. – Vi har högt i tak, snabba beslutsvägar. Och eftersom vi är en arbetsplats med många olika befattningar finns alltid möjlighet att utvecklas och även göra intern karriär om man vill. Det är otroligt viktigt att våra medarbetare trivs och att vi har roligt på jobbet. Jag är övertygad om att det är ett av våra stora framgångskoncept. Bäckhammars Bruk har en lång histo-

ria och en stark tro på framtiden. Numera finns även muskelkraft från ägarna Shanying International. – Det ser vi väldigt positivt på. Vi vet att de satsar på oss, det märks inte minst när det gäller våra framtida investeringsplaner. – Vi är precis i inledningsfasen av att söka miljötillstånd för att öka produktionen, berättar Kristin Israelsson. Det handlar om stora investeringar på olika avdelningar i bruket. Kristin Israelsson kommer närmast från Rottneros Bruk där hon var fabrikschef. Hennes bakgrund är civilingenjör i kemiteknik. – Jag kommer från Piteå, men har bott i Värmland och varit i pappers- och massa branschen i 20 år och här stortrivs jag. Så när den här utmaningen på Bäck­ hammars Bruk dök upp var det något jag absolut inte kunde motstå. Det jag mötts av här är engagerad och mycket kompetent personal med stor vilja att utveckla fabriken framåt.

”Det som slog mig direkt när jag kom hit var den heta pulsen, samarbetet och effektiviteten” Sofie Löfwall är linjechef för en av pappersmaskinerna på Bäckhammars bruk. Det innebär att hon har ansvar för drift och produktion av maskinen som tillverkar kraftpapper – ett grövre oblekt papper som bland annat används till påsar som ska tåla väta och vara extra hållbara. Produktionen pågår dygnet runt, men Sofie arbetar dagtid. Det händer att man ringer henne på natten för något problem som måste lösas, maskinerna ska aldrig stå stilla.

Sofie är en så kallad ”hemvändare”, och har köpt en gård söder om Kristine­ hamn där familjen ska odla humle för ölbryggning. – Jag är högskoleingenjör och arbetade tidigare inom teknisk utveckling på Volvo Personvagnar i Göteborg ett antal år. Jag och min man ville göra något helt annat, och eftersom vi båda är från Värmland så satsade vi på en flytt hit och jag fick jobb på Bäckhammars bruk. Det som slog mig direkt när jag kom hit var den heta pulsen, samarbetet och effektiviteten. Att nu få arbeta inom pappersindustrin känns jättekul.

Sofie Löfwall är en så kallad hemvändare. Efter flera år på Volvo i Göteborg är det Kristinehamn som gäller, som linjechef på pappersbruket.

Mikael Jönsson har gått den långa vägen på Nordic Paper. Han började 2011 som mekaniker/hydrauliker på Bäckhammars bruk, efter fem år sökte han till en tjänst inom underhållsplanering och så småningom blev Mikael verkstadschef. – Jag gillar att styra upp och förbättra, säger Mikael. Och det är något jag får syssla med fullt ut på Nordic Paper. Apropå det snabba avancemanget inom företag menar han att det finns i företagskulturen. – Har man ett driv och en vilja att lära sig nya saker så finns möjligheterna, det är något jag upplevt här. Mikael Jönsson har personalansvaret för nitton personer där ”alla spelarna i laget är viktiga” och där stämningen är väldigt bra, och beslutsvägarna korta. – Det går inte riktigt att beskriva en dag på jobbet, säger Mikael. Vi startar upp på morgonen med att samla arbetsgruppen och går igenom vad som hänt, vad som ska hända under dagen och vilka arbeten som ska prioriteras. Sedan går det i ett under hela dagen med att lösa olika uppgifter och genomföra förbättringsprojekt. I jobbet ingår även ansvaret för ställningsbyggnationer, isolering och kranar. – Den ena dagen är aldrig den andra lik – varje morgon när jag åker till jobbet så gör jag det med glädje.

NORDIC PAPER – THE NATURAL LEADER IN SPECIALITY PAPER Ägare: Shanying International Antal bruk: Fyra (Bäckhammar, Säffle, Åmotfors, Greåker) Antal anställda: Ca 600 Vad vi tillverkar: Natural Greaseproof (papper till livsmedel) och Kraftpapper (oblekt papper med många slutanvändningsområden)

www.nordic-paper.se

5


Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

Stadspark med närhet till centrum och skärgård I Kristinehamn finns ett antal parker, till exempel den lång­ sträckta Järnvägsparken med tuktade träd, blommor och grönska. Men det är ingen stadspark. En stadspark bör innehålla möjlighet till akti­ viteter – något för var och en. Och nu, efter omfattande medborgardialog och arki­ tekttävling, är Kristinehamns stadspak invigd. – Invigningen skedde i somras, berättar Hanna Åsander som är park- och trafikplanerare på Kristinehamns kommun. Men därmed inte sagt att allt är spikat och klart, en levande park förändras med tiden och nya saker och aktiviteter kan tillkomma. Dessutom väntar vi på att bron mellan parken och centrum ska färdigställas. Kristinehamns kommun har tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan tagit fram utformningen av den nya parken med NCC som huvudentreprenör. Området ligger på den så kallade Svinvallen längs älven, mellan stadens centrum, gästhamnen, idrottsområdet kring Kristinehamns arena och Broängens handelsplats. Delar av området var fram till 50-talet stadens inre hamn. Tanken när man planerade stadspar-

ken var att centrum skulle utvecklas och bli mer levande – ”ett stadens vardagsrum” med stora gröna ytor. Och den tanken har alltså nu förverkligats. Parkens hela yta är på 34 000 kvadratmeter och innehåller bland annat skatepark, med aktiviteter för barn och ungdomar, lekplats, nya trädplanteringar, gångstråk med vackra blomsterrabatter, sittbänkar, vilstolar, evenemangsplats med scen samt parkouranläggning. – Aktivitetsdelarna och särskilt skateboardparken är redan väldigt populära, säger Hanna Åsander. Det finns även stora fria gräsytor som ska inbjuda till pick-nick. Att komma till stadsparken med båt går utmärkt och man kan lägga till vid de förtöjningsplatser som finns längs med en träbrygga som löper runt hela udden. Dessutom kan du sommartid hoppa på en turbåt som tar dig runt hela Vänerns norra skärgård.

6

EU:s största insjö med 22 000 öar Kristinehamn har ett läge som många svenska städer skulle ge mycket för att kunna skryta med. ”Att bo i Kristinehamn är som att bo vid havet fast man befinner sig i inlandet”, lär nå­ gon ha sagt. Och visst stämmer det, havet är i det här fallet Vänern som är den största in­ sjön i EU. Dessutom är Vänerns skärgård unik med sina 22 000 öar och skär.

M

an kan uppleva Vänerns skärgård på många sätt, genom att till exempel åka ut till öarna med olika turbåtar. Vålön, Kalvön och Sibberön är populära. De kopplas ihop med broar och en fyra kilometer lång vandringsled. Här kan man tälta, och bada från klippor och vid långa sandstränder. Camping är för övrigt väldigt populärt. Kristinehamn har utvecklats till något av en centralort i Sverige för semester med husbil och husvagn.

Ett populärt nöje är att följa med fartyget Bojorten på kryssning. Det är ett nybyggt skepp av den typ som det var gott om i Kristinehamn på 1600-talet. – Ja de här kryssningarna är väldigt omtyckta, särskilt bland barnfamiljer, säger Kristinehamns turistchef Ulrika Ganterud Evermark.

Ett av landmärkena när man kommer med båt är den fem meter höga Picassoskulpturen som står längst ut på en udde vid inloppet till staden. Picasso valde själv Kristinehamn för sin skulptur som uppfördes 1965. – En väldigt fin plats där det även finns servering, säger Ulrika Ganterud Evermark. Hela sträckan som går utmed inloppet från udden till centrum är som en sju kilometer lång strandpromenad som kantas av båtliv och aktiviteter. Men det är inte bara Vänern som lockar turisterna till Kristinehamn. – Många kommer hit för att vandra, berättar turistchefen. Det finns en hel del att välja på och lederna är kvalitetssäkrade Värm­ landsleder, vilket innebär att vissa krav har uppfyllts, som tydlig skyltning och att lederna underhålls kontinuerligt.

Foto: Pernilla Andersson

Hanna Åsander som är park- och trafik­ planerare på Kristinehamns kommun, har arbetat med den nya stadsparken, som är resultatet av medborgardialoger och arkitekttävling. Tävlingen vanns av en italiensk arkitektbyrå, men så småningom blev det byrån Karavan som fick uppdraget att utforma parken.

ANNONS

Vandringen bjuder på många natursköna

upplevelser – över moränryggar, vidsträckta vassområden och strandängar nära Vänern, där man ser vattnet mellan stora ekar, lövrika skogar och hagmarker. En historisk vandring kan man göra på Järnleden som är tre mil och följer den ursprungliga transportleden för tack- och stångjärn, som skulle ner till hamnen för vidare skeppning ut i världen. – Kristinehamn är en kommun rik på upplevelser, slår Ulrika Ganterud Evermark fast. Här finns något för alla.

Foto: Tomas Herrman

Foto: John Persson

ANNONS

I kommunen finns många framstående res­ tauranger och lokala producenter av mat och dryck. ”Smaka på Värmland” är en matmässa som hålls sista helgen i september varje år.

Kristinehamn har blivit ett ”Meck Vilka besöker Kristinehamn, och varför? Det var frågor som kommunen ville ha svar på när man 2014 skulle ta fram en ny besöksplan och peka ut styrkor att satsa på. Här finns både till­ verkning, försäljning och service av husbilar och husvagnar, vil­ ket gör att även många turister kommer hit med sina husbilar och husvagnar. Det var något konkret som stack ut.

F

ritid på hjul blev ett naturligt tema som Kristinehamn tog fasta på. Här finns ett antal företag inom husvagns- och husbilsbranschen, till exempel en av Sveriges största återförsäljare av husbilar, innovativa företag inom tillverkning, en årligen välbesökt mässa och en mängd vackra ställplatser. Dessa aktörer har bildat ett nätverk där

man träffas med jämna mellanrum för att se hur man kan hjälpa varandra att sätta Kristinehamn än mer på husbilskartan. – Vi har en stark tradition när det gäller tillverkning av husvagnar och många framgångsrika företag, säger Maria Springfeldt som är sammankallande i nätverket Fritid på hjul. Med en bred kunskapsbas och ett bra samarbete har Kristinehamn blivit till något av ett Mecka för husbils- och husvagnsentusiaster. Nu är det väl inte bara service och tillverkning som drar entusiasterna till kommunen? – De som kommer på sommaren är i första hand turister som ”bor på hjul”, säger Maria Springfeldt. Vi har satsat väldigt mycket på den här kategorin besökare, så det finns många fina uppställningsplatser och campingställen runt om i kommunen med närhet till vatten och skärgård. Som ex-

empel kan jag nämna gästhamnen mitt i centrum, där samsas båtarna med en mängd husbilar, eller campingen i skärgården där man står alldeles intill badplatser. Fritid på hjul har växt rekordsnabbt de senaste åren. Och gästnätterna med husbilsoch husvagnsekipage har mångdubblats och är nu närmare femton tusen under säsongen. Det tyder på att det var en riktig satsning när man 2014 såg styrkan i konceptet. – Att människor kommer hit gagnar ju även alla andra attraktioner och turistnäringar i Kristinehamn, säger Maria Springfeldt. I spåren av husbils- och husvagnsklustret har kommunen påbörjat ett regionalt samarbete med flera andra kommuner för att starta en yrkeshögskoleutbildning för husbilstekniker. Beslut om detta kommer i början av nästa år. – Det är en styrka att dessa framgångsrika företag jobbar tillsammans för branschen och Kristinehamn, säger Maria Springfeldt.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

DIN UPPLEVELSE I KRISTINEHAMN BÖRJAR HOS OSS Här bor du mitt i stan på anrika Statt byggt 1878

Uppleva Vänern kan man göra på många sätt. Ta en båttur ut till någon av alla tusentals öar. Eller leta upp en badbrygga och ta ett svalkande dopp.

Boka rum: www.stattkristinehamn.se +46 (0) 550 - 122 00

Foto: John Persson

Stadshotellet i Kristinehamn är en del av Ekman Hotels

Gustavsviks herrgårdspark är ett populärt utflyktsmål där kommunen har satsat på att utveckla och ta fram den historiska miljön. Även Ernst Kirchsteiger har varit här och gjort Sommar med Ernst i TV4 där han renoverade en av flyglarna.

ka” för livet på hjul

Foto: John Persson

VÄRMLANDS BIL ÄR NU

– Vi har en stark tradition när det gäller tillverkningen av husvagnar, och hit kommer mas­ sor av turister med husbilar och husvagnar på sommaren, säger Maria Springfeldt som är sammankallande för nätverket Fritid på hjul.

FINNVEDENS BIL! Västgötagatan 45, Kristinehamn www.finnvedensbil.se • 0550-316 00 7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Foto: iStockphoto

Ny försvarse Nyttoanalyser pekar på att Kristinehamn har mycket att vinna på snabbare järnvägsförbindel­ ser mellan Stockholm och Oslo.

Nya järnvägssatsningar kan ge Kristinehamn en lysande utveckling

S

tambanan går nu i en lång omväg runt Kilsbergen. Den föreslagna järnvägen, Nobelbanan, skulle dras raka vägen mellan Örebro och Kristinehamn och ge stora fördelar, inte minst för Kristinehamn där restiderna till olika destinationer skulle kortas avsevärt. För ett par år sedan bildades bolaget OsloStockholm 2.55 AB. Bakom företaget står Karlstad, Örebro och Västerås kommuner tillsammans med Region Örebro, Region Värm­ land samt Region Västmanland. Uppdraget är att driva och samordna arbetet för en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stock­ holm, med restid på högst tre timmar. Regionalt ger detta i sin tur väsentligt

kortare restider mellan en rad orter: 27 minuter mellan Kristinehamn och Örebro, Västerås skulle nås på 56 minuter, Stockholm en timme och 44 minuter, samt Oslo en timme och 19 minuter. – För Kristinehamn är den stora nyttan att restiden till Örebro minskar markant, och att arbetspendlingen mellan städerna därmed kommer att öka väsentligt, säger Kalle Alexandersson, som är planeringschef i Kristinehamns kommun För närvarande tar

Kan det åter bli militär verk­ samhet i Kristinehamn? Ja utsikterna är ganska goda, vil­ ket skulle innebära ett lyft för kommunen med fler arbets­ tillfällen, företagsetableringar och bostadsbyggande.

D

det 70-80 minuter till Örebro, vilket är längre än vad som kan betraktas som smärtgräns om man vill pendla. Dessutom är det så trångt på spåren i dag att det inte går att bedriva robust regional kollektivtrafik på befintlig järnväg. Det finns i dag egentligen inget utbud av regional pendlingstrafik med tåg till Örebro. Nyttoanalyser pekar på att Kristinehamn

är en av de två städer som skulle ha allra mest nytta av förkortade restider mellan Oslo och Stockholm. Analysen visar att Kristinehamn i så fall får en större lokal bostads- och arbetsmarknadsregion än både Karlstad och Örebro, eftersom man geografiskt når kortare restider åt flera håll. Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie som innebär att staten nu har antagit målet att minska restiden till under tre timmar. Lösningen är att rusta upp Mälarbanan till dubbelspår, att bygga ny bana mellan Örebro och Kristinehamn (Nobelbanan), rusta upp Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Arvika till dubbelspår, samt bygga en ny bana väster om Arvika och in i Norge (Gränsbanan) för att ansluta till Oslo. Enligt Trafikverket är målet att vara klar 2040. Bolaget Oslo Sthlm 2.55 AB driver frågan om att de nya länkarna skulle kunna byggas med privat finansiering för att i så fall kunna bli klara en bit in på 2030-talet. – När allt detta är färdigutbyggt kommer Kristinehamn i ett helt nytt regionalt läge som intressant bostadsort, säger Kalle Alexandersson.

et var 2004 som Artilleriregementet A9 lades ner i Kristinehamn och flyttade till Boden. Men nu ser omvärlden annorlunda ut, vilket gör att en återetablering av Försvarsmakten i Kristine­ hamn och regionen kan bli aktuell. – Ja det är det vi arbetar för, säger Peter Eskebrink som är administrativ chef i Kristinehamns kommun. Tillsammans med Karlskoga och Karlstad jobbar vi på olika plan för att möjliggöra en återetablering av militär verksamhet i någon form. Garnisonsområdet med kaserner och an-

dra byggnader finns kvar, även om många är uthyrda för olika verksamheter och företag. Men enligt Peter Eskebrink så är det kanske inte ett regemente i traditionell mening som man ska räkna med i första hand. I stället kan det till exempel vara aktuellt med olika försvarsutbildningar och placering av en artilleriplattform, med en lättrörlig haubitsbataljon som sätts in på olika ställen i landet. Här finns även miljöprövat skjutfält i närheten av Karlskoga, som ju också har försvarsindustrin BAE Systems Bofors i kommunen. Allt beror på vad försvarsbeslutet innehåller. Kristinehamn tillsammans med Karlskoga, Karlstad och Örebro anses som viktiga strategiska platser ur försvarssynpunkt, och företrädare för de tre kommunerna uppvaktade Försvarsberedningen i början av året. – Det var ett bra möte, sa då kommun-

Foto: John Persson

Snabbare järnvägsförbindelser till och från städer öppnar för re­ gional tillväxt. Så även den före­ slagna järnvägssträckning mellan Kristinehamn–Örebro, som en del av sträckan Stockholm–Oslo.

betyder lyft för Kristinehamn

Peter Eskebrink är administrativ chef på Kristinehamns kommun, och arbetar för ny försvarsetablering i kommunen. styrelsens ordförande i Kristinehamn Marie Oudin. Vi fick redogöra för varför vi anser att Försvarsmakten åter ska etablera sig i Kristinehamn. Såväl från vårt kommunperspektiv som betydelsen för Karl­ skoga och Karlstad. – Vi har en styrgrupp och en arbetsgrupp med främsta uppgift att ge våra politiker från Värmland och Örebro underlag och argument för en återetablering i regionen, säger Peter Eskebrink, som understryker att samtliga partier från de aktuella regionerna är positiva. De ekonomiska aspekterna av en för-

svarsetablering i Kristinehamn och övriga regionen är mycket stora. Det betyder fler arbetstillfällen, företagsetableringar och efterfrågan på bostäder. Tidigast våren 2020 kan ett förslag till en återetablering i regionen presenteras av försvarsberedningen.

FAKTA

Kristinehamns garnison tillkom enligt beslut 1942 och här bedrevs viktig verksamhet ända fram till slutet av 2005. Här fanns Bergslagens artilleriregemente (A 9) 1944-1994, Värmlands regemente (I 2) 1994-2000 och vad som sedermera blev Artilleriregementet (A 9) 2000-2005.

FRAKT BUD FLYTT LAGER Bud- & Expresstransporter Åkeritjänster & Linjebilar

Flytthjälp med 50% RUT-avdrag

Turbils- & inhyrningslösningar Special- & bredlasttransporter ering, on fund v g å n i N a Har att höra vice! e t in a k r se tve ersonlig och få p

Magasinering, Lager & Self Storage i våra lokaler längs E18 i Kristinehamn

KARLSTAD KRISTINEHAMN KARLSKOGA

Värmland och Närke är vår hemmadestination men vi kör till och från hela Europa 8


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

setablering och hela regionen

Här paraderar ett antal av de 53 skolbussar som Rudskoga taxi kör i ett stort antal kommuner i Värmland.

Allt började med en jordgubbsodling i Rudskoga Det var bröderna Bo och Dag Ceder­ holm från Rudskoga som på 70-talet startade jordgubbsodling på familjegården. På 80-talet utökades affärsverksamheten, och numera satsar man på skolbussar och taxibussar, med totalt 53 skolbussar och 18 taxibussar. Skolbussarna täcker de flesta kommuner i Värmland, som Torsby, Sunne, Munkfors, Hagfors, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Taxi­ bussarna kör enbart samhällsbetalda resor som färdtjänst och sjukresor, och styrs via Värmlandstrafik.

Bergslagens artilleriregemente A9 fanns i Kristinehamn fram till slutet av 2005. Många av kasernbyggnaderna görs nu om till bostäder.

Rudskoga Taxi har cirka 140 anställda med kontor i Rudskoga och garage på olika ställen.

Rudskoga taxi är något av en framgångssaga, och Bo Cederholm har fått pris för sitt företagande. Det kom från Hushållningssällskapet och (NWT) Nya Wermlandstidningen. Motive­ ringen löd: ”Bo driver sedan 80-talet flera företag i Rudskoga och har bidragit till många arbetstillfällen på landsbygden”.

www.rudskogataxi.se

SJÖNÄRA BOENDE

mitt i natursköna Kristinehamn

MARIEBERGSPARKEN Kristinehamn är en av de största tätorterna i Värmlands län. Närheten till vattnet samt den vackra skärgården gör staden till en fantastiskt fin plats, både sommar- och vintertid. I nordvästra Kristinehamn ligger Mariebergsparken som med sin underbara natur och vackra omgivning är ett av kommunens finaste områden. I det välplanerade parkområdet hittar du arkitekthistoriska byggnader där de äldsta är byggda för över hundra år sedan.

Vi är det största bostadsbolaget i Kristinehamn och har lägenheter över hela stan. Läs mer om Mariebergsparken samt våra andra områden på kristinehamnsbostader.se

9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Stora satsningar på innovationer inom skoglig bioekonomi och hydrodynamik

D

et handlar om innovation och synnergietableringar, säger kommunens näringslivschef Madelen Richards­ son som även är vd för Närsam – ett kommunalt helägt bolag. Så som vårt näringsliv ser ut i dag kommer det inte att se ut i morgon, och vi vill på olika sätt vara med och påverka den snabba utvecklingen. Vad har Kristinehamn som andra inte har? – Världsledande kompetens, säger Madelen Richardsson. Vi har världsledande företag och med lång historik inom dessa områden. När det gäller Kraft i vatten handlar det å ena sidan om att hämta kraft ur vatten genom turbiner, å andra sidan, enkelt uttryckt: propellrar som driver fartyg i vatten. Kaplansturbinen med ställbara blad uppfanns en gång i Kristine­ hamn. Här finns även ett av Europas finaste

vattenlabb för forskning inom hydrodynamik; Kongsberg Hydrodynamic Research Centre som en del av företaget Kongsberg Maritime Sweden AB. Vad kan du säga om Ur skogen? – Skoglig bioekonomi är ett område som på olika sätt funnits med i Kristinehamns historia sedan länge. Vi har Nordic Paper – ett pappersbruk som gör kraftpapper som exporteras över hela världen. Och nära papperstillverkningen växer nya innovativa företag upp. Som exempel på en synnergietablering nämner Madelen Richardsson RISE Ligno­ Demo AB. – De har startat en testbädd för forskning på lignin – en biobaserad restprodukt från pappersindustrin. Därmed ges unika möjligheter att utveckla produkter och olika lösningar som bygger på lignin som råvara och ersätta fossilbaserade material. Ett annat innovationsföretag är re:newcell, som valde Kristinehamn för sin forsknings- och utvecklingsfabrik, som förvandlar återvunna textilier till nya fibrer, vilka kan användas vid tillverkning av kvalitetskläder. Hur ser du på övriga näringar i Kristinehamn? Förändras även deras framtid av innovationer? – Jo självklart, och det vill jag verkligen understryka: vi har många fantastiska företag i Kristinehamn. Inte minst när det gäller Fritid

Foto: John Persson

”Ta fram era smarta specialise­ ringar och satsa på dem” – så lyder mantrat från EU till med­ lemsländernas regioner. Detta har Region Värmland tagit fasta på, men även Kristinehamn som enskild kommun. Två områ­ den sticker ut i Kristinehamn: Skoglig bioekonomi – Ur skogen, samt Strömningslära/Hydro­ dynamik – Kraft i vatten.

Madelen Richardsson är vd för det kommunägda företaget Närsam, här med företagets inno­ vationsledare Daniel Stenborg. I bakgrunden ett löphjul till en vattenturbin av Kaplantyp. på hjul där vår kommun har blivit landets centrum för husvagns- och husbilstillverkare. Och jag vill poängtera att tillväxt och ett gott företagsklimat är två ledord för Närsam, oavsett vilken bransch man företräder. – Men det är inom kompetensområdena skoglig bioekonomi och hydrodynamik som vi sticker ut. Och här i Kristinehamn vill vi vara den bästa värden för kommersialisering av innovationer, där vi bland annat kan erbjuda utbyggd infrastruktur, kompetens, nätverk, processer och metoder samt finansiering.

Kristinehamn Innovation Park öppnar för möten Under 2020 kommer kommunen att öppna upp Kristinehamns Innovation Park i den nya gymnasieskolan som just nu byggs. Centret blir en nod till Karlstad Innovation Park – en fysisk mötesplats för hela näringslivet.

Återvunnet stål driver fartyg över hela världen Björneborg Steel är ett anrikt smidesföretag där produktionen har pågått sedan 1656. Att göra stål av återvunnet skrot som sedan blir propelleraxlar till stora fartyg är en av specialiteterna. Genom återvinning producerar man världsledande produkter. – Vi har mycket fina hållbarhetsvärden i vår produktion, säger marknadschefen Håkan Dedorsson. Upp till 99 procent av våra råvaror är återvunnet material i form av skrot och legeringar. Dessutom använder vi 100 procent fossilfri el när vi smälter om skrotet, och våra produkter är helt återvinningsbara. Det gör att vi har ett väldigt litet klimatavtryck jämfört med en del andra stålproducenter. En av företagets stora kunder är Kongsberg Maritime i Kristinehamn som utvecklar och tillverkar framdriftsystem för fartyg. Björneborg Steel levererar långa propelleraxlar där kunden sedan monterar stora propellrar. – Vi tillverkar axlar som väger upp till 45 ton och med längder på 24 meter, säger Håkan Dedorsson. Man börjar med att smälta skrot som renas till rent stål, därefter smider man fram en grundform med hjälp av nordens största smidespress. Sedan grovbearbetas axlarna innan de skickas till bearbetningspartnern

10

Blue Future i Kristinehamn. Där görs slutbearbetning och finputsningen av axlarna. Det marina kundsegmentet står i dag för cirka 40 procent av omsättningen hos Björneborg Steel. Andra produkter som levereras till kunder över hela världen är exempelvis verktygsstål till bilindustrin, rotoraxlar till stora elmotorer, valsar till stålindustrin och de mest kritiska rören till oljeborrplattformar. På senare tid har nya ägare gått in med kapital vilket gör att Björneborg Steel kan utvecklas och göra nya investeringar. – En av dessa investeringar är på 25 MSEK och är en unik långhålsborrmaskin som kan borra centrumhål i propelleraxlar upp till 24 meters längd, berättar Håkan Dedorsson. Hålen borras för att dra hydraulikledningar i centrum på axlarna och på så sätt kunna styra de ställbara propellerbladen för maximal verkningsgrad och bränsleekonomi. Håkan Dedorsson tar upp ytterligare en strategisk storinvestering: – Vi har nyligen tecknat en avsiktsförklaring med Blue Future om att förvärva just färdigbearbetningsmaskinerna för långa axlar, vilket gör oss till en komplett leverantör – från skrot till helt färdig produkt. Med dessa investeringar stärker vi vår konkurrenskraft avsevärt och står starkt rustade inför framtiden, avslutar Dedorsson.

– Upp till 99 procent av våra råvaror är återvunnet material i form av skrot och legeringar, säger Håkan Dedorsson, som är marknadschef. Här vid en av företagets produkter, drivaxlar till fartyg, som man levererar till Kongsberg Maritime AB.

FAKTA:

Omsättning: 400 msek Anställda: 160 Exportandel: 65% (direkt) 95% (indirekt) Grundat: 2019 (1656) Ägarskap: Privat Vd: Leif Rosén www.bjorneborgsteel.com


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

HÄR SKAPAS FRAMDRIFT TILL

VÄRLDENS FARTYG Ett par kilometer (1 nautisk mil, 1852 m) utanför Kristinehamn finns Kongsberg Maritime Sweden AB:s anläggning alldeles vid Vänerns strand, strax intill en småbåtshamn där några av

företagets medarbetare har sina båtar. Dessa dock något mindre än de vars propellrar det handlar om inne på anläggningen. Här produceras propellrar till världens största fartyg.

FAKTA Kongsberg Maritime är världsledande inom marin framdrift och utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster. Verksamheten i Kristinehamn omfattar avdelningar för utveckling, design och försäljning av framdrivningssystem och dess kontrollsystem, monteringsverkstad och eftermarknadsavdelning. Det bedrivs också hydrodynamisk forskning och utveckling vid Kongsberg Hydrodynamic Research Centre som också är lokaliserat i Kristinehamn.

Mattias Skrinning,

VP Global Customer Support – Tidigare tillhörde vi Rolls-Royce, men sedan april i år är det Kongsberg Maritime som är ny ägare. Då Kongsberg främst är inriktade på styroch kontrollsystem är det en perfekt matchning med våra propellrar och tillhörande produkter. På så vis kan vi bygga större integrerade och kompletta system. Företaget finns i 35 länder och blir nu en ännu större global aktör. Efter några års nedgång i fartygsbyggande ser vi nu en ökad orderingång och omsättning, särskilt genom att det byggs fler kryssningsfartyg där vi har många av våra kunder.

Michael Forslund,

Technical Product Manager POD

Julia Palmqvist, HR specialist

Maria Bergsman, Contract Management

– Förra året lanserade vi en ny pro-

– Det går bra för Kongsberg i

– Jag har jobbat på företaget i tretton

dukt, ELegance POD, som i form och funktion är ungefär som en elektrisk utombordare. Det är en elmotor integrerad med propellern som monteras i aktern på fartyget, därmed behövs ingen drivaxel inne i fartyget. Det är en rejäl ”aktersnurra” där den minsta väger 27 ton med propellrar på upp till 5–6 meter i diameter. Båtarna som produkten är avsedd för är från cirka 70 meter och uppåt. Eftersom man inte har axlar så blir det låga vibrationer och inte så mycket buller, vilket kan vara lämpligt till kryssningsfartyg. – Kongsberg Hydrodynamic Research Centre är en viktig del i produktionen. Där tar man fram formen på produkterna, och designen på propellerbladen samt gör utprovning i kavitationstunnlar med skalmodeller.

Kristinehamn, vi har de senaste två åren anställt många inom olika ingenjörsområden, exempelvis maskin, hydraulik och elektronik. Just nu letar vi efter konstruktörer och projektledare, vi rekryterar både från Kristinehamn och där det finns högskoleutbildningar som matchar vår verksamhet. Ibland krävs specialkompetens och då rekryterar vi från andra delar av landet, exempelvis serviceingenjörer. I den rollen är det inget måste att de är stationerade i Kristinehamn, eftersom det förekommer resor till kunder över hela världen. Som företag tycker vi mångfald är viktigt och jobbar med att få in en större bredd till företagets olika teknikområden. Detta lägger vi fokus på under rekrytering, som jag främst arbetar med.

år och tycker att det är väldigt roligt, här finns alla möjligheter att utvecklas och få arbeta med spännande produkter och ny teknik. Som projektledare är man med i hela kedjan från order till slutlig produkt. På propellersidan har jag såväl fiskebåtar till Danmark, som kryssningsfartyg till Korea. Och nu arbetar jag även med den helt nya produkten ELegance POD. Genom att samarbeta med andra delar av organisationen får jag insyn i ett antal enheter och system som integreras för att det ska kunna fungera. Min roll är att hålla ihop alla delar i produktionen med kontrakt och ekonomi, och ha kontakt med kunderna som finns över hela världen. Varje produkt är unikt framtagen för ett specifikt fartyg, så här går ingenting på löpande band.

www.kongsberg.com 11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Kristinehamns kommun

ANNONS

Upptäck Kristinehamns kollektivtrafik Tätortstrafik, bussar och tåg – reser du till, inom och från Kristinehamn är resmöjligheterna många. Varmt välkommen ombord! Resecentrum i Kristinehamn är navet för trafiken. Här avgår våra tätortsbussar som trafikerar linjer i riktning mot Gustavsvik, Marieberg, Strand, Övre Kvarn, Stenbacken och Strandudden.

Med våra länsbussar tar du dig vidare ut i länet. Linje 400 tar dig till Filipstad, linje 500 till Karlstad och Karlskoga, linje 503 till Degerfors och linje 505 till Gullspång. Du kan även resa med våra tåg, linje 70 trafikerar sträckan mellan Karlstad och Örebro. Information och tidtabeller finns på vår webbplats eller i vår app. Trevlig resa!

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00

Lokalt engagemang i ett världsomspännande nätverk – Servicekänsla och personligt engagemang, det är det som utmärker oss, säger Eja Andersson, som är vd och ägare till redovisningsbyrån Baker Tilly Östra Värmland AB, med kontor i Kristinehamn och Karlskoga. Baker Tilly Sverige har 700 anställda fördelade på 35 bolag, och ingår i nätverket Baker Tilly International som finns i 147 länder. – Ja det här är något som särskiljer oss från andra redovisningsbyråer, säger Eja Andersson. Vi kan koppla samman lokal närvaro och personligt engagemang med ett världsomspännande nätverk, där det finns specialistkompetens inom alla våra områden. Eja Andersson berättar att hon till exempel har kontakt med kolleger i Peking, eftersom en av hennes kunder har ett dotterbolag där. – När det gäller skatter har jag själv en skatteexpert anställd, men vi har även tio specialister inom Baker Tilly i Sverige. Så både det svenska och internationella nätverket är väldigt bra att vara en del av.

12

Baker Tilly startades i Karlskoga 1990 på franchisebasis, och har efterhand utvecklats att även innefatta kontor i Kristinehamn med utökat antal medarbetare. Är det liknande företagsstruktur på era kunder i Kristinehamn och Karlskoga? – I Karlskoga överväger de större företagen. I Kristinehamn är det en helt annan struktur med många mindre och medelstora bolag, butiker, hantverkare och några få större industrier. Men det gör att vi lär känna våra kunder väl och kan bidra med trygghet och kompetens, säger Eja Andersson. Sammantaget har Baker Tilly i Kristinehamn och Karlskoga cirka 1 200 kunder – allt ifrån privatpersoner till stora koncerner, fördelat på 14 medarbetare. – Det är väldigt roligt att ha kontor i Kristinehamn, säger Eja Andersson, det är en fantastiskt fin stad. Själv kommer jag från Göteborg, men jag trivs jättebra här och träffar många trevliga människor, inte minst de som är mina kunder. Allting är nära och man kan köpa hus billigt, dessutom bra förbindelser till tre olika storstäder – Stockholm, Göteborg och Oslo. Eftersom jag gärna rör på mig

Eja Andersson är vd och ägare till Baker Tilly Östra Värmland AB, med kontor i Karlskoga och Kristinehamn.

så kan jag nämna all rolig träning som finns i Kristinehamn: löpargrupper, swimrum, och multisport, för att nämna några. – Jag skulle faktiskt önska att fler hittade hit och bosatte sig här. www.bakertilly.se

Profile for Active MediaPartner Nordic AB

Kristinehamns kommun  

Tidning från Kristinehamns kommun i Svenska Dagbladet.

Kristinehamns kommun  

Tidning från Kristinehamns kommun i Svenska Dagbladet.

Advertisement