Page 1

FOTO JANNE NÄSS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

BOTKYRKA m o g a l n å r Långt if

Riksten Ny unik stadsdel nära naturen sidan 8

Subtopia – Här finns de stora idéerna sidan 4

YUMP Hjälper unga entreprenörer starta eget sidan 10

Miljonprogrammen får penthouse-lägenheter sidan 6

Medföljer som bilaga i DN maj 2010


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

Botkyrka:

Årets folkhälsokommun 2009 2009 introducerades tävlingen Årets folkhälsokommun. Kommunerna Borås, Botkyrka och Helsingborg nominerades. Priset, den ”Gyllene moroten”, gick till Botkyrka kommun.

FOTO RIKKARD HÄGGBOM

Botkyrka – långt ifrån lagom Botkyrka är en av Sveriges mest internationella kommuner. Hela Botkyrka sjuder av nya möten, nya tankar och nytt liv. Vi är vana att tänka i nya banor och våga mer för att ta tillvara våra medborgares kompetenser. För att våga behövs en god och kvalitativ välfärd. Botkyrka ska vara Sveriges bästa barn- och ungdomskommun med en bra uppväxtmiljö för våra barn och unga, och våra skolor ska se till att vi ta tillvara barnens framgångskraft. ”UPPLEVELSENÄRINGEN ÄR EN FRAMTIDSBRANSCH.” FAKTA OM BOTKYRKA Botkyrka kommun är en av Stockholms läns 26 kommuner och ligger mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Botkyrka bor cirka 82 000 personer. Kommunen består av sju kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tumba, Tullinge och Grödinge. Här finns 70 olika nationaliteter och det talas 100 olika språk.

V

i har sedan lång tid tillbaka sett att upplevelsenäringen är på stark framväxt. En sådan näring behöver utvecklas i en metropol som kan locka till sig personer med drivkraft, till områden som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och social omsorg. Riksteatern var en av de första aktörerna som upptäckte möjligheterna som Botkyrka har att erbjuda, och sedan de etablerade sig har många andra aktörer följt efter. Nu ser vi fram emot de möjligheter som öppnas med en familjepark på Hågelby.

demi för kreativa entreprenörer. Vi vill uppmuntra social företagsamhet för att ta tillvara allas förmåga.

Tillsammans med Botkyrkaborna vill vi ta tillvara Botkyrkas guldläge för etableringar genom att planlägga ny företagsmark och fortsätta förbättra kommunens näringslivsservice. Vi vill utveckla samverkan med övriga kommuner på Södertörn. Vi vill investera i kreativt entreprenörskap genom hela vårt utbildningssystem. Vi vill starta en entreprenörskapsaka-

I Botkyrka växer marknaden för kultur- och upplevelser och vårt mål är att Botkyrka ska bli centrum för en växande kulturmarknad i Sverige och i världen. Botkyrka ska vara en attraktiv plats för filmmakare, dramatiker, konstnärer, artister, stå-uppare, entreprenörer och åskådare likväl som en plats för Botkyrkaborna att trivas på och känna sig stolta över. Bilden av

Producerad av: Active MediaPartner Nordic AB, Textansvarig: Per-Åke Hultberg. Formgivning: Camilla Lindmark/ CL Media, Repro: Bildrepro i Stockholm AB, Tryck: V-tab. www.activemediapartner.com

2

Upplevelsekommunen Botkyrka är ett inarbetat begrepp i en rad olika branscher och har lett till ett stort antal nya företagsetableringar. Bara i Subtopia-området i Alby, finns idag cirka 50 aktörer inom kreativa näringar och då är det inte mer än 10 år sedan Cirkus Cirkör valde att etablera sig i Botkyrka. Upplevelsenäringen är en framtidsbransch. Kultur ger näring för själen men kultur ger även arbete för många människor.

För bilagor kontakta: Active Mediapartner Nordic AB, Bernt Erlingmark, Tel 018-18 34 10, Mobil 070-640 34 16 bernt.erlingmark@activemediapartner.com

Botkyrka innehåller många nyanser och kommer alltid att göra det. Många lyckade evenemang och ett stort antal nya företag bidrar till att lyfta fram den kreativa sidan av Botkyrka. Tillsammans gör vi Botkyrka till möjligheternas kommun – Långt ifrån lagom.

– Självklart har priset betytt många positiva saker, säger Niklas Gladh som är gruppledare för miljöpartiet i Botkyrka kommun. Men jag tycker att det är roligare att prata om VARFÖR vi fick priset, än om betydelsen av själva priset. Vi fick priset för att folkhälsa finns högt på agendan och för att vi arbetar långsiktigt och systematiskt. Priset ger uppskattning åt alla dem i kommunen som jobbar med de här frågorna varje dag. En sådan fråga är vikten av en trygg uppväxt, eller att alla ska känna sig delaktiga. Exempelvis satsar vi mycket på våra ”Öppna förskolor” med föräldrastöd. Lika populära är våra mötesplatser för våra äldre invånare. Vi har även spontanidrottsplatser, där spel, lek och rörelse kan pågå när du vill utan elittävling. Vi ordnar även rådslag där invånarna, senast i Tullinge får rösta och bestämma om angelägna frågor som exempelvis nya cykelvägar eller badplatser, säger Niklas Gladh. – Folkhälsofrågor handlar om rättvisa. Dagens skillnader i livsvillkor mellan olika grupper visar sig också i form av ojämlik hälsa. För oss är det därför viktigt att satsa på hälsofrämjande arbete för alla invånare och att arbeta mot segregation, diskriminering och utanförskap, säger Niklas Gladh.

Katarina Berggren, (s) Kommunstyrelsens ordförande

Text Lotta Lund Phalén

Varje hundralapp som Botkyrkaborna betalar i skatt används på följande sätt:

11 kr

4 kr

5 kr

24 kr

Förskola och skola: 39 kr Gymnasie- och vuxenutbildning: 12 kr Kultur- och fritid: 5 kr Äldre- och handikappomsorg: 24 kr

5 kr

Socialtjänst: 11 kr Infrastruktur, skydd med mera: 4 kr Övrigt: 5 kr

En annonsbilaga från Botkyrka kommun Vid frågor om innehållet i bilagan kontakta: Marica Nordwall, informationschef. Tel 0708-86 12 01. marica.nordwall@botkyrka.se

www.botkyrka.se

12 kr

39 kr


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

– Här är det öppet in till lärarrummet och eleverna kommer ofta in till oss på rasterna, säger Kajsa Nordenhäll, lärare. På Botkyrka Friskola arbetar eleverna i små klasser och i sin egen takt. Resultatet är kommunens bästa slutbetyg.

Foto: Rikkard Häggbom

Botkyrka Friskola – Elevernas skola På Botkyrka Friskola har eleverna sina egna kontor. Kontoren är elevernas arbetsrum och en naturlig del av skolans strävan efter en individanpassad undervisning. Resultatet är ett slutbetyg högt över genomsnittet i Botkyrka kommun och det nationella snittet. Det sitter i väggarna: Den positiva stämningen, lugnet och nyfikenheten. Det är svårt att tro att nästan 400 elever är på plats när vi går upp genom trapphuset för att träffa Tonny Johansson, som tillsammans med Per Svangren är grundare och delägare till Botkyrka Friskola. Skolan är inne på sitt artonde skolår vilket gör den till en av Sveriges äldsta friskolor. Belägen i en naturskön omgivning präglas skolan av en lugn och öppen miljö. De har sin egen idrottshall och lunchen intas på Restaurang Tre Källor. ”Det bästa med min skola” På de olika våningsplanen råder full aktivitet. Eleverna har inte regelrätta klassrum utan är utspridda i egna kontor som de delar med ett par klasskamrater. I klass 3 sitter Viktoria, Daniel och Georgis och löser matteuppgifter. På väggen hänger teckningar och i ena hörnet står en dator som används till skoluppgifter. Även om enhet F-5 har en stationär dator på tre elever så pratar många yngre elever redan nu om hur det kommer att bli då de kommer till enhet 6-9 där alla elever får egna bärbara datorer. – Matte och No är mina favoritämnen, berättar Georgis, 9 år. När han blir stor funderar han på att bli polis. Daniel, också han 9 år, har planer på att bli

motorcykelproffs. – Det bästa med vår skola är alla snälla lärare och elever, säger de båda. – Ja, det är ingen som mobbas här, förtydligar Daniel. Lite längre bort arbetar Viktoria. Hon håller med sina klasskamrater om den goda stämningen och gillar att ha sitt eget kontor, det är lite som att vara stor. I deras klass går bara tjugo elever vilket är standard på Botkyrka Friskola. De små klasserna gör att lärarna har tid för alla elever och skapar det viktiga bandet som är en förutsättning för goda skolresultat, menar Tonny Johansson. Skolan kan stoltsera med ett meritvärde på 236 vilket är en bra bit över både det kommunala (205) och nationella (210) snittet. 91 procent av eleverna på Botkyrka Friskola klarade målen för nian vilket kan jämföras med 69 procent i Botkyrka och 77 procent i Sverige. På det senaste nationella provet för nian fick 100 procent betyget godkänt i engelska och matematik, och 95 procent i svenska. Därtill har skolan enligt de årliga trivselenkäterna en mycket hög trivsel bland elever, föräldrar och personal. De höga resultaten beror på flera faktorer. En av skolan grundtankar är att eleven ska känna och inse att han eller hon går i skolan för sin egen skull.

– Då blir det mycket roligare att komma till skolan på morgnarna. Och elever som trivs vittnar om en bra skola, fortsätter Tonny Johansson. Skolan arbetar även med en individanpassad undervisning framtagen för att möta elevernas olika inlärningsstilar. En del arbetar väldigt självständigt, medan andra behöver mer stöd i inlärningen. Vanliga lektioner varvas med ”kontorstid” då eleverna arbetar med sina skoluppgifter och projekt. Tajta relationer Andrée Borg och Carolina Weslien går i nian och gillar det självständiga arbetet och friheten att själva få bestämma med vad, hur och när man ska arbeta. – De flesta klarar det ansvaret och så fort man behöver hjälp så finns ju lärarna till hands, säger Carolina. Andrée håller med: – Man är på olika humör. Ibland känner man för matte och då kan jag välja matte just den dagen. Deras lärare Kajsa Nordenhäll berättar att friheten är något man förtjänar, vilket sporrar eleverna att göra bra ifrån sig. Hon berättar också om den tajta relationen som skapas mellan eleverna och lärarna: – Här är det öppet in till lärarrummet och eleverna kommer ofta in till oss på rasterna. Den starka sammanhållningen förstärks även under skolans årliga frilufts- och lägerresor. Under sin skolgång har eleverna hunnit åka skidor i svenska fjällen, besöka skärgården och åkt på långresa till Skottland. Resorna är ett viktigt och mycket uppskattat inslag som blir ett minne för livet.

www.botfri.se 3


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

SUBTOPIA

spretigheten sammanför Att komma till Subtopia är som att komma till en egen värld. Här samsas berömdheter och doldisar under samma vackra ladugårdstak. – För åtta år sedan när allting startade, bedrevs det sju olika kreativa verksamheter här. Idag är det över 40, säger Elin Borrie från Subtopia.

F

ör den utomstående kan det vara svårt att få grepp om Subtopia. Vad är det egentligen för något? Ett kulturföretag för kulturföretagande? En stor samlingsplats för kreativa människor eller bara ett konstnärskollekitv av något slag? – Subtopia är namnet på en plats såväl som vår organisation som i grunden drivs av Botkyrka kommun. Vi är navet för kreativa näringar i kommunen och är med och arbetar med olika kulturprojekt men vi är också hyresvärdar till andra fristående organisationer och fria kreatörer som verkar i ett kluster här, säger Elin Borrie. På Subtopia finns exempelvis

cirkusgymnasium, filmutbildning, olika fristående kompanier, musikstudior, ja listan kan göras lång. Finns det då något kriterium för att få vara med? – Vi har två huvudfokus och det är cirkus, variete och gatuperformance samt film och media. De som verkar här har ofta någon anknytning till något av de fälten, säger hon. Men återigen, det är svårt att dra några tydliga gränser. Mångfalden tycks vara det som är det mest typiska för platsen. – Ja, och att vi har plats för stora idéer. Vi räds inga utmaningar. Text Edith Söderström

FAKTA SUBTOPIA Subtopia startade 2002 under namnet Kulturhuset Rotemannen. 2005 döptes det om till Subtopia. Berömda hyresgäster: Cirkus Cirkör, Kulturskolan, Filmbasen, Cirkusgymnasiet, Dramatiska Institutet, Clowner utan gränser, Fanzingo och Zola. Den 20-21 maj hålls cirkusmässan ”Subcase” på Subtopia. Artister, kulturtjänstemän och talangscouter från hela Europa möts upp för att utbyta erfarenheter och spotta nya talanger. I höst invigs ”Hangaren”, ett tidigare bygglager som mäter hela13 meter i takhöjd och som håller på att förvandlas till permanent cirkusscen. Förutom cirkus planerar man att bedriva mässor, konserter, events och filminspelningar i Hangaren. Invigningen är planerad till första helgen i september med en fyra dagars festival – Subtopiafestivalen.

På Subtopia finns utrymme för många slags uttrycksformer. Joakim Samsos är konstnär och gjuter här i betong.

MUSIKHUSET I NORSBORG EN PLATS FÖR ALLA programmet på gymnasiet. Det är hon som håller i dansgruppen på tisdagskvällarna och tänker ut koreografin. – Jag vet inte riktigt hur det går till. Det bara kommer till mig, säger hon försynt. Jag har alltid tyckt om att dansa och sjunga!

Lind Jordan (blå tröja) leder danskvällarna på tisdagar och torsdagar. ”Det är en chans att få umgås också”, säger hon.

Musikhuset i Norsborg är en mötesplats för unga. Här kan man ägna sig åt olika intressen som dans, inomhusfotboll, biljard, rep med bandet eller att bara vara och träffa sina vänner. 4

B

akom en glasdörr dunkar musiken på hög volym. En grupp på omkring 12 tjejer i tonåren står uppradade och dansar framför en spegelvägg. De ser sammanbitna och koncentrerade ut. Utanför har det börjat skymma. Det är kväll och det betyder att aktiviteterna på musikhuset i Norsborg har kommit i gång på allvar. Vi träffar Linda Jordan som är 16 år och går omvårdnads-

Det är lätt att missta gruppen för ett kompisgäng. Alla tycks känna varandra och är i samma åldersgrupp. Men Linda är den som de andra lyssnar på när det gäller att lära sig de nya movsen. Hon går fram till musikanläggningen och kör i gång en dancehall-låt och snart är alla uppe på golvet igen. Energin flödar i salen. En trappa upp ligger replokalerna. Där träffar vi hårdrocksbandet Speed Parade med frontfiguren Chris Phoenix som precis ska börja repa. Chris är uppvuxen i Botkyrka kommun. Han började repa på Musikhuset redan som 13-åring. – Hade det inte varit för det här stället tror jag inte att jag hade börjat spela, säger han. Speed Parade hyr replokalen på heltid så allting är deras i det ljudisolerade lilla rummet. Men det finns även andra replokaler där utrustningen tillhör huset och där man hyr in sig på deltid.

– Vi har även en riktig musikstudio där man kan hyra in sig för en relativt billig timpenning, berättar Ferit Baylan som är med och driver Musikhuset tillsammans med Göran Ekevär. Han visar oss runt i huset. Särskilt stolt är han över de nyrenoverade lokalerna på bottenplan. Golvet är nylagt och sofforna glänser. Här finns allt man kan önska sig som ung: en egen minibio, ett datarum, TV-skärmar, biljardbord, fotbollsspel. – En vanlig kväll har vi mellan 70 och 100 ungdomar här, berättar Ferit. Han är 29 år och själv uppvuxen i Botkyrka och känner i princip alla som kommer till musikhuset. – Är det inte personen i fråga så känner jag säkerligen ett syskon eller en förälder. Min roll här är lite som en mentor. Folk kan komma till mig med sina problem. Saker som de kanske inte kan ta upp med sina föräldrar. Det är väldigt viktigt med den här typen av mötesplatser, tror han. Ungdomarna behöver någonstans att ta vägen. I kväll spelar Hammarby så man förväntar sig mycket folk. – Vad synd att ni inte kan stanna längre. Det kommer att bli fullt! Text Edith Söderström


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

1 000 ÅR

FOTO SANNA LINDBERG

I snart tusen år har människor firat gudstjänst i Botkyrka. Än idag har religionen stor betydelse för oss botkyrkabor. Det som förenar oss på många sätt.

Långt innan Stockholm hade grundlagts byggdes den första kyrkan i Botkyrka. En kyrka som fortfarande står kvar på samma plats än idag. Redan då låg kyrkan vid allfartsvägen norrut. Här har människor i alla tider, från när och fjärran stannat till för att fira gudstjänst tillsammans med de bofasta botkyrkaborna.

Livet & Döden Den förste botkyrkabons liv var helt annorlunda än det liv vi nuvarande 80 000 lever. I alla fall till det yttre. Men som människor har vi nog inte förändrats så mycket. Vi ställs inför samma frågor om liv och död, godhet och ondska. Vi har samma behov av att få tröst och stöd när livet gör ont, samma behov av att hjälpas åt när människor far illa. Då som nu är det församlingens uppgift att finnas till hands.

Äntligen får Botkyrka en egen cirkusscen

FOTON SANNA LINDBERG

Ferit Bayland är med och driver Musikhuset.

Chris Phoenix är sångare i Speed Parade. Han började komma till musikhuset som tonåring.

”EN VANLIG KVÄLL HAR VI MELLAN 70 OCH 100 UNGDOMAR HÄR.”

Det är verkligen på tiden att Bot Botkyrkaborna får en egen scen med tanke på hur starkt cirkusvärlden är knuten hit, säger Anders Frennberg, vd för Cirkus Cirkör. Han tycker att det har saknats tidigare. Cirkus Cirkör är ju ständigt på resande fot, men hemmabasen ligger i Botkyrka. Därför vill man ge tillbaka något till platsen. Jens Sjöström, vice ordförande i kommunstyrelsen gläder sig också mycket åt den nya ”storscenen”. Det som tidigare var ett övergivet bygglager håller nu på att förvandlas till en underhållningsarena med en takhöjd på 13 meter. – Det kommer att bli en scen som rymmer alla sorters events, inte bara cirkus. Här kommer vi att kunna ha mässor, spela in tv och film och ordna stora konserter, säger han. Text Edith Söderström

FOTO TOBIAS FISCHER

I september i år invigs Hangaren – Botkyrkas egen cirkusscen – med dunder och brak. En stor invigningsfestival har planerats där bland annat Cirkus Cirkör kommer att uppträda med sin senaste supersuccé ”Wear it like a crown”.

Men det är också församlingens uppgift att glädjas tillsammans vid livets höjdpunkter. Det nyfödda barnets mirakel vid dop, ett barn som blir vuxen vid konfirmation, nya familjebildningar vid vigslar och bröllop. Festliga tillfällen då vi samlas i kyrkor och lokaler för att fira tillsammans.

Gör inte skillnad på människor Svenska kyrkan gör inte skillnad på människor. Som en del av den världsvida kyrkan vill vi värna dem som saknar röst i Botkyrka, bland annat barn i familjer med missbruksproblem och nyanlända asylsökande. VILL DU GÅ MED SOM MEDLEM? Ring expeditionen eller hämta din inträdesblankett på hemsidan.

BOTKYRKA FÖRSAMLING • Information om församlingens verksamhet och lokaler samt kontaktuppgifter finns på www.svenskakyrkan.se/botkyrka• Kontakta expeditionen för övriga frågor eller bokningar, tfn 08-506 875 00 vardagar 09.00-11.30 13.30-16.00 eller på e-post: botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

Hågelby Familjepark

NU BÖRJAR ÄVENTYRET

FAKTA Familjen Lindgren AB vill skapa Sveriges mest spännande och fullödiga upplevelseområde i Hågelby. Familjen Lindgren har i fem generationer ägt och drivit Gröna Lund på Djurgården i Stockholm. Botkyrka kommun är glada för och stödjer familjens Lindgrens initiativ.

F

amiljeparken kommer att ha något för var och en. Det är en spännande kombination mellan naturupplevelse och äventyrspark, säger Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun. Nyligen beslutade samhällsbyggnadsnämnden om samråd för detaljplanen för den första etappen av Familjeparken i Hågelby. Samrådet pågår från den 21 april till den 2 juni 2010 och ger den enskilde medborgaren chansen att höra av sig med åsikter och synpunkter på projektet.

– Om allt går enligt planerna kommer vi att kunna ta det första spadtaget i januari 2011, säger Peter Nyberg. Etapp ett innefattar bland annat byggandet av en gammaldags småstadsmiljö med hotell, restauranger, butiker och ett lek- och lärandecenter likt Tom Tits. Man kommer också att bygga stugbyar med teman som söderkåkar, piratby och vilda västern. Därtill kommer ett campingområde. Det kommer också att innebära en uppfräschning av miljön inne i Hågelbyparken och promenadstråken kring sjön Aspen. – Det är först i de senare etapper-

ILLUSTRATION JAN LUNDQVIST ARKITEKTER

na som planerna på en sagopark, ett vattenland och en multiarena finns. Det är de tidigare ägarna till Gröna Lund, familjen Lindgren, som står bakom projektet att bygga en Familjepark i Hågelbyområdet. Här kommer de att kunna förverkliga många av de drömmar som inte fick plats på Gröna Lund. Familjen Lindgren räknar med att den fullt utbyggda parken kommer att ha drygt två miljoner besökare om året, så det är ett omfattande och långsiktigt projekt. Den nuvarande herrgården kommer att rustas upp och träd-

FOTO JANNE NÄSS

Mer information om Familjeparken finns på www.botkyrka.se/familjeparken

Familjen Lindgren gör om Sveriges upplevelsekarta genom beslutet att etablera ett helt nytt upplevelseområde i Hågelby i Botkyrka. Äntligen får stockholmarna en omfattande Familjepark med många upplevelser och aktiviteter i närområdet.

gården kommer att bevaras. Kommunen kommer att hyra ut delar av marken till familjen Lindgren medan andra delar säljs. – Det ligger i allmännyttans intresse att kommunen står kvar som ägare av platser med stort kulturellt värde som trädgården och naturområdena kring sjön. Projektet kommer inte bara att dra blickarna till sig utan också ge nya arbetstillfällen i kommunen. – Familjen Lindgren räknar med 150 heltidstjänster och 800 säsongsjobb, avslutar Peter Nyberg. Text Edith Söderström

ILLUSTRATIONER KATARINA ERIKSSON/ Sandellsandberg Arkitekter ab

”FAMILJEPARKEN KOMMER ATT HA NÅGOT FÖR VAR OCH EN."

Under året kommer tio av miljonprogramhusen få nya penthousemoduler på taken. – Den nya våningen får ett panoramafönster med en fantastisk utsikt över bebyggelse, natur och vatten, säger Erika Held, projektledare, Botkyrkabyggen.

ETT RUM MED UTSIKT Miljonprogrammen rustas upp. Genom att bygga etage på utvalda lägenheter omvandlas fyror till femmor med hisnande utsikter. Upprustningen av Botkyrkas bostäder och stadsdelar kommer att fortsätta. Kommunen och Botkyrkabyggen har höga ambitioner och vill satsa. – Vi har haft många tankar kring hur vi skulle kunna utveckla Alby och i och med fasadrenoveringarna dök idén upp om att lägga till nyskapande etage på utvalda hus i området, berättar Erika Held,

projektledare, Botkyrkabyggen. Från början skulle modulerna vara som en egen våning, men ekonomin gjorde att de blev något mindre. Modulen dockas med en befintlig lägenhet och förvandlar en vanlig 4:a till en rymlig, häftig 5:a. Modulerna är cirka 23 kvm och den tillhörande terrassen 15 kvm. Efterfrågan har varit större än vi trodde och av de familjer som bor i husen idag, vet vi att hittills har fyra familjer tackat ja till att bo kvar. – Detta går helt i linje med hur vi vill utveckla våra bostadsom-

råden. Botkyrka är en spännande kommun som vågar tänka nytt, säger Mats Einarsson gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka och ordförande i tekniska nämnden. Vi har behov av omfattande upprustning och energieffektiviseringar. Både för Botkyrkabyggen och för kommunen har projektet genererat mycket positiv uppmärksamhet, inte minst från journalister. – Att satsa på miljonprogrammen ligger i tiden och jag tror att det ger ett positivt mervärde att välja duktiga konsulter. Själva byggan-

det är häftigt i sig, med en modul som lyfts upp och förankras i husets betongstomme. Ett hål tas upp i taket i den befintliga lägenheten, för att ge plats åt en spiraltrappa. Den nya våningen får ett panoramafönster med en fantastisk utsikt över bebyggelse, natur och vatten. Det mesta har gått enligt planerna men på grund av den långa vintern har byggandet försenats något. – Förseningen hoppas vi kunna ta igen under året och alla ”penthouse” kommer att vara inflyttningsklara i december. Ombyggnaderna av de befintliga lä-

genheterna genomförs i samma takt som etagepåbyggnaderna och hittills har vi inte fått några klagomål, kanske tack vare all information vi gått ut med. Jag hoppas Alby Etage kommer att fungera som ett pilotprojekt eftersom vi i Sverige har fullt med platta tak som kan utnyttjas på liknande sätt. Vi kanske också bygger fler framöver men vi vill inte bygga för många, så att det unika försvinner, avslutar Erika Held. Etagen har ritats av sandellsandberg arkitekter ab och monteras av NCC. Text Lotta Lund Phalén

6


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

Ta del av framtidens energi Kan man tillvarata spillvärmen från en dataserver? Södertörns Fjärrvärme effektiviserar verksamheten och satsar på fler miljövänliga värmekällor, nya samarbeten och en fördjupad kundkontakt. Fjärrvärme är en klimatanpassad uppvärmningsform och vår främsta värmekälla. Tack vare fjärrvärmen minskas koldioxidutsläppen avsevärt varje år och bidrar på flera plan till ett hållbart samhälle. Men här finns mer att göra, tycker man på Södertörns Fjärrvärme och utvecklar därför sina tjänster. Ett sådant komplement är solenergi, en värmekälla med en i princip obefintlig miljöpåverkan. Under två år utför Södertörns Fjärrvärme ett pilotprojekt där ett par fjärrvärmeanslutna villor får solpaneler monterade på taken. Efteråt följer man upp och analyserar resultatet. – Vi har märkt av ett intresse för komplement till fjärrvärmen hos våra kunder, och det vill vi tillgodose, säger Thomas Forsberg, vd på Södertörns Fjärrvärme. Värme från dataservrar I en annan uppmärksammad satsning undersöker man tillsammans med Tieto hur spillvärme från dataservrar kan tillvaratas för uppvärmning av bostäder och andra fastigheter. – Värmen från Tietos nya datacenter går in i vårt fjärrvärmenät. Det är mycket värme som alstras genom dessa servrar som annars bara går till spillo.

Miljömedvetna energikonsumenter Dagens energikonsument är miljömedveten och villig att lära sig mer om alternativa värmekällor. Många betalar gärna lite extra för att göra en insats för miljön, märker Thomas Forsberg. Även om få är insatta i energins ursprung finns en nyfikenhet. Genom löpande uppdateringar och interaktivitet på hemsidan hoppas man kunna hjälpa sina kunder på vägen. I höst planerar man även att arrangera ett öppet hus för att berätta mer om sin verksamhet och sina tjänster. – Vår ambition är att våra kunder ska få den hjälp de behöver för ett bra inomhusklimat och kunna välja och kombinera fjärrvärme med andra miljövänliga värmekällor, avslutar Thomas Forsberg.

Fjärrvärme – Vad är det? • Fjärrvärme är upphettat vatten som via rör i marken pumpas ut till konsumentens element och kranar. Det fungerar som ett slutet kretslopp. När värmen utvunnits ur vattnet leds det tillbaka till värmeverket för ny uppvärmning. • Fjärrvärme är en klimatanpassad uppvärmningsform som bidragit till att minska koldioxidutsläppen med 11 miljoner ton. Den är idag den vanligaste uppvärmningsformen med 45 % av den svenska marknaden. Södertörns Fjärrvärme levererar fjärrvärme till 50 000 företag och hushåll i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem.

För mer information och kontakt, gå in på www.sfab.se

Leve hyresrätten!

I Tullingeberg bygger vi 85 hyreslägenheter med inflyttning 2011. Som alltid med hög kvalitet och god standard. Hyreslägenheter behövs. Inte minst i Tullinge, som idag nästan enbart har ägda bostäder. Vi planerar att bygga nytt på många platser i Botkyrka under de närmaste åren. Vill du också bo bekvämt, tryggt och säkert, utan kapitalinsats och utan underhållsansvar? Välkommen till södra Storstockholms mesta byggare av hyresrätter!

Möt våren i Riksten Friluftsstad.

Riksten Friluftsstad i Tullinge ger dig utrymme. Tiden räcker till mer när det är nära till både skola, arbete och fritid. Närheten till naturen gör det enkelt att vara både aktiv och soft. Mitt i vardagen får du mer av livet. Här finns lägenheter, radhus, parhus, kedjehus, studentlägenheter, villor, stycketomter och kommersiella lokaler. Läs mer på www.riksten.se.

AB Botkyrkabyggen, Box 1, 147 21 Tumba. Tel: 08-530 693 00. www.botkyrkabyggen.se

7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

Stadskärnan i Flemingsberg

VIKTIGT PROJEKT FÖR BOTKYRKA Flemingsberg är en av Stockholmsregionens framtida stadskärnor. I den kraftsamling som just nu pågår för områdets utveckling, en vision som sträcker sig fram till 2030, är det självklart för Botkyrka kommun att delta.

S

tockholmsregionen väntas växa med cirka 20 000 invånare per år de närmaste tio åren. En stor del av befolkningsökningen sker i de så kallade regionala stadskärnorna. Vad som nu sker är att en ny stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs i Flemingsberg. Ett arbete som går i linje med det utvecklingsprogram som Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun gemensamt tog fram 2007.

FOTO RIKKARD HÄGGBOM

Den stad parterna ser framför sig innehåller alla delar som en stad ska ha, det vill säga bostäder, arbetsplatser, goda kommunikationer, trevliga stadsmiljöer med handel, service, nöjen och så vidare. En stad med cirka 70 000 invånare, 20 000 nya arbetsplatser och 5 000 nya bostäder. – I ett kunskaps- och forskningsintensivt område som Flemingsberg – en plats för världsledande forskning inom hälso- och sjukvård och medicinsk teknik – är det självklart att bygga vidare på de styrkor som redan finns i området, säger Flemingsbergs utvecklings-direktör Tina Karrbom.

Det råder total politisk enighet över blockgränserna att Botkyrka kommun ska engagera sig i utvecklingen av den framtida stadskärnan i Flemingsberg. På bilden Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun, Tina Karrbom, Flemingsbergs utvecklingsdirektör och Anders Petersson (M), oppositionsråd Botkyrka.

Utvecklingsarbetet av den nya stadskärnan sker därför i nära samarbete med områdets starka aktörer, det vill säga Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. – Utvecklingen i Flemingsberg har stor betydelse i hela regionen och därmed även för Botkyrka. Därför känns det självklart för

oss att vara med i utvecklingen av den nya stadskärnan trots att det inte ligger i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S). Hon betonar att man här måste lägga ner revirtänkande och i stället bygga en gemensam stark stadsmiljö- som gagnar hela regionen. För Botkyrkas del i första hand den snabbt växande kommundelen Tullinge, som ligger alldeles intill Flemingsberg. Katarina Berggren menar att för Botkyrkas del gäller att dra fördel av den dragningskraft som finns i området och att vara med i utvecklingsarbetet istället för att stå bredvid och titta på. Det finns en samsyn både över kommun- och blockgränser i den här frågan: – Jag är övertygad om att utvecklingen av Flemingsberg till en regional kärna kommer att vara positivt för Botkyrka och hela vår region, säger Anders Peterson, kommunalråd (M). Ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet av Flemingsberg är KI Science Park som ägs av Karolinska Institutet och som syftar till att stimulera innovationer och entreprenörskap i området. – Nystartade forskningsintensiva företag – just nu 15 bolag – ges här möjlighet att utvecklas vidare i en kreativ miljö. ”From brains to business”, förklarar Tina Karrbom, som beskriver KI Science park som Flemingsbergs företagsmotor. – Mitt uppdrag, säger hon, är att driva på näringslivsutvecklingen, en oerhört viktig del för att stadskärnan ska bli verklighet. Text Per-Åke Hultberg

”HÄR KAN DU BADA OCH VANDRA SOMMARTID, OCH VINTERTID ÅKA SKRIDSKOR PÅ SJÖN GETAREN.”

8

Botkyrka växer. Riksten Friluftsstad söder om Tullinge är ett av kommunens största utbyggnadsprojekt. Här byggs en ny del av kommunen med en tydlig friluftsprofil. Kommunen satsar stort och köper bland annat in mark för att under 2010 göra den angränsande Lidaskogen till naturreservat. Redan idag är Riksten Friluftsstad en plats med en begynnande småstadskänsla och en egen tydlig karaktär. En variation av villor, radhus, flerbostadshus och nya förskolor och med naturen direkt

utanför dörren, säger Anna Holm, exploateringschef, Botkyrka kommun. Här bor idag kring 200 familjer och sammanlagt kommer 2500 bostäder att byggas i området. – Området är helt unikt med sin närhet till Lida friluftsområde med Lida friluftsgård. Här kan du bada och vandra sommartid, och vintertid åka skridskor på sjön Getaren. Här finns också välpreparerade längdspår, en liten slalombacke och pulkabackar. I centrala delen av Riksten har äldre, charmig bebyggelse från

F18 och flygflottiljens tid bevarats. Här finns en trivsam blandning av studentbostäder och kontor, restaurang och inom något år en ny kommunal skola. – Varje plats har sina kvaliteter, och det är genom att utgå från lokala värden som vi skapar attraktiva boendemiljöer, säger Anna Holm. Text Lotta Lund Phalén

FOTO JANNE NÄSS

RIKSTEN – HÄR KOMBINERAS FRILUFTSSTADEN MED NATURRESERVATET

– Variationen av attraktiva boendemiljöer och närheten till naturen gör Riksten Friluftsstad till ett unikt område, säger Anna Holm, exploateringschef, Botkyrka kommun.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

Tumba, Tullinge och S:t Botvid

Vinnare på en vikande gymnasiemarknad Nu när årets siffror börjar bli klara, ser läget väldigt positivt ut och jag tror vi når en all time high för sökande till Botkyrka kommuns gymnasieskolor. Det berättar Alf Solander, stolt gymnasiechef i Botkyrka. Med gedigen erfarenhet, inte minst från åren som rektor för Tumba gymnasium, vet han vad han talar om. Trots den kris som väntar med överetablering märks inget av det i Botkyrka. I stället går man åt motsatt håll och ökar stadigt, främst beroende på att allt fler elever från andra kommuner söker sig till Botkyrka.

Skolornas pedagoger, trygghet och trivsel nådde rekordresultat i 2010 års elevutvärdering.

Alla vägar bär till Botkyrka – Man får inga elever om man inte kan erbjuda kvalitet. Och det kan vi. För tio år sedan var våra gymnasieskolor nedgångna, en trend som vi lyckats vända. Inte minst genom en gemensam värdegrund, där tydligt profilerade kvalitetsutbildningar, respekt, ordning och reda samt trygghet är självklara värden. Utöver det har vi en genomtänkt strategi för allt ledarskap, från klassrum till rektors- och förvaltningsnivå. Idag är skolorna i gott skick, med tekniskt avancerad utrustning och kunniga och motiverade lärare. Lärarna jobbar nära sina elever, vilket skapar trygghet och

en bra grund för lärande och rättvis bedömning. Varje elev skall ha bra coachning. Eleverna kommer från drygt 25 kommuner och i Botkyrka har man lyckats skapa integration på riktigt. Från finansiell ekonomi till nycirkus – Variation är A och O i skolan och vi har många unika utbildningar, säger Alf Solander. Vi jobbar till exempel tillsammans med KTH när det gäller FINEK, Sveriges enda spetsutbildning i finansiell ekonomi. En trend är att allt fler elever söker sig till naturvetenskaps- och teknikprogrammen – två program som tidigare haft svårt att locka elever. Här ligger Tullinge i framkant. Flera av Stockholms attraktivaste medieutbildningar erbjuds i samarbete med Xenter Botkyrka. S:t Botvids gymnasium har ett unikt samarbete med Cirkus Cirkör såväl som med advokatfirman Vinge, Polisen och Idre fjäll. Målet är att eleverna skall vara så mentalt och kunskapsmässigt förberedda som möjligt för högskolan. På Tumba gymnasium läser drygt 50 elever japanska utöver en mängd andra språk. Studieresor sker på flera utbildningar. Alla tre skolorna har en stark idrottskultur med idrottsprofiler som ridning, handboll, specialidrott, fotboll med mera. – För målmedvetna elever erbjuder våra skolor den bästa grund man kan få, avslutar Alf Solander.

www.botkyrka.se Botkyrkan Ruotsinsuomalainen Koulu Sverigefinska Skolan i Botkyrka

Botkyrkan paras koulu 2005 ja 2008! Pieni koulu – suuret mahdollisuudet! Liten skola – stora möjligheter! Botkyrkan Ruotsinsuomalainen Koulu on tasokas kaksikielinen koulu, jossa panostetaan lisäksi englannin kieleen; esikoulussa englantia on leikin ja laulun muodossa ja yläasteella englannin osuutta lisätään muun opetuksen yhteyteen. Espanjan ja ranskan kielet ovat valinnaisaineina. Vahva identiteetti ja hyvä kielitaito antavat merkittävän sosiaalisen pätevyyden muiden kulttuurien kohtaamiseen ja ovat selvä etu jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla. Opintomatkat ovat tärkeä osa koulutyötämme. Luova toiminta teatterin, nukketeatterin, kuoron ja kulttuuritapahtumien muodossa lisää Suomen ja Ruotsin kulttuurien tuntemusta. Koulun urheiluseura järjestää luistelua, voimistelua ja shakkia. Monivuotinen Voi hyvinteema sisältää esimerkiksi tennistä ja uintia säännöllisesti. Koulussamme on esikoulu/päiväkoti, esikoululuokka, vapaa-ajankoti ja luokat 1 – 9. Sverigefinska skolan i Botkyrka är en tvåspråkig minoritetsskola med förskola, fritidshem, förskoleklass samt grundskola. Målsättningen är att eleverna skall lära sig både sitt modersmål finska och svenska. Vi satsar även på språkundervisning i engelska, franska och spanska i smågrupper. Engelska kommer in redan i förskolan genom lek och sång och på högstadiet kan en del av undervisningen ske helt på engelska. Skolan vill även bibringa barnen och eleverna en trygg identitet med rötter i både Sverige och Finland. Skapande verksamheter såsom dockteater, teater, körsång och olika kulturevenemang ger kännedom om finsk och svensk kultur. En trygg identitet, goda språkkunskaper och bred kulturkompetens ger goda förutsättningar för att möta andra kulturer och för att kunna konkurrera om bra arbeten. Studieresor i utlandet och hemma är en viktig del av vårt skolarbete. Gemensamt arbetar vi, föräldrar och personal, för att våra barn och elever skall må bra, både fysiskt och psykiskt.Temat "Må bra" ingår i skolans verksamhet och från och med förskoleklassen har vi utökade idrottsaktiviteter såsom simning och tennis. Vi har även en egen idrottsförening, fadderverksamhet samt kamratstödjare.

Strängnäs, telefon: 0152-244 00 Stockholm, telefon: 08-59 03 51 67

kilenkrysset.se

www.sverigefinskaskolan.com – e-posti: exp@sverigefinskaskolan.com Puh: 08 - 53038675 Utbildningsvägen 4, 147 40 Tumba – Lähellä Tumban asemaa. 9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

YUMP

Affärsvärlden behöver nya, moderna förebilder

B

enjamas och Andrew ingår i YUMP Academys första årskull av unga entreprenörslärlingar. De har blivit klara den här våren och nu blickar de framåt. Med oss är också Mohadese Jamatipour, eller Moa som hon kallas, en av dem som är med och driver YUMP. – Det finns så många ute i miljonprogrammen som har idéer och business-tänket men som saknar kontakterna eller förebilderna. YUMP är en plats där den som har en riktigt bra idé kan få chansen att utvecklas och utmanas, så att han eller hon kan gå vidare med sina drömmar, säger hon. Andrew har just blivit antagen vid YUMPS inkubatorprogram med sitt företag ZAN Säker Design. – Jag minns när man stod här och skulle göra ansökningsprovet

FOTON SANNA LINDBERG

Solljuset gnistrar mot Riksteaterskeppet i Hallunda dit vi har kommit för att prata med de två unga entreprenörerna Benjamas Plumarpurn och Andrew Saka. och pitcha in sin idé. Det var fruktansvärt nervöst, säger Benjamas. När man sedan fick beskedet att man var antagen, var det bara "jipeeee!!!". YUMP är en förkortning av Young Urban Movement Project och är precis som det låter ett projekt som riktar sig till unga vuxna i förorten som har affärsidéer som de vill förverkliga. Det startades för fyra år sedan och drivs av den framgångsrike affärsmannen Rafael Bermejo. I höstas antogs den första kullen elever till YUMP Academy, ett sex månaders CSN-berättigat program i hur man driver eget. – Tiden på YUMP Academy har varit en ovärderlig tillgång. Särskilt det stora kontaktnätet som man fått ta del av. Som ung med annan etnisk bakgrund kan det vara svårt att på egen hand knyta de rätta kontakterna. Vilket gör det svårare att skaffa kapital

Mohadese Jamatipour är en av dem som driver YUMP.

på egen hand, säger Andrew, som gick fyra år på KTH och utbildade sig till dataingenjör innan han kom till YUMP. För Benjamas började det när hon en dag läste en annons för YUMP Academy. Hon kände direkt att det här var något för henne. En drömskola. Hennes företagsidé går under namnet ”Wisdom Academy och är en pedagogisk tjänst för grundskola och gymnasium. Benjamas berättar att hon själv var en uppgiven tonåring. Hon gick ofta i sina egna tankar, var rebellisk och skolkade mycket. – Men så var det en lärare som verkligen trodde på mig och det

Benjamas Plumarpurns företagsidé, Wisdom Academy, är en pedagogisk tjänst med motivationsstrategier för grundskola och gymnasium. Andrew Saka har, tillsammans med två andra, startat företaget ZAN Säker Design som tar fram designade säkerhetsprodukter.

förändrade mitt liv. Han såg att jag höll på att ge upp och han gav sig tusan på att inte förlora mig. Tack vare att den här läraren lyckades motivera mig gick jag från uppgiven till högpresterande. Det här är mitt sätt att ge tillbaka, säger hon med stolthet i rösten. Hon har flera år som lärare bakom sig redan. YUMP har gett henne chansen att gå vidare med

sitt utbildningsprojekt. En mängd skolor har redan hört av sig och efterfrågat hennes tjänster. Det bästa med utbildningen menar hon, var att hitta en plats att förverkliga sin affärsidé på och att bli bekräftad. Få ett bollplank och stöd. – Det bästa har varit bekräftelsen. Redan när jag läste annonsen kände jag mig bekräftad, säger hon med ett stort leende.

ÜÜÜ°ÕݏÕVˆ`°Vœ“

Text Edith Söderström

r e l F : s e k ö S re förskollära Kan du lyfta våra hjältar till nya höjder? 6ˆÊˆÊ œÌŽÞÀŽ>ʈÊ-̜VŽ…œ“ÊߎiÀÊivÌiÀÊ`iÊLBÃÌ>ÊvŸÀ̏BÀ>À˜>°ÊÊ ÀÊ`Õʟ««i˜]Ê`ÀˆÛi˜ÊœV…ÊߎiÀÊivÌiÀÊÕ̓>˜ˆ˜}>À¶Ê6ˆÊiÀLÕ`iÀÊÊ `ˆ}ʓF˜}>ÊÕÌÛiVŽˆ˜}ӟˆ}…iÌiÀ]ÊÕÌLˆ`˜ˆ˜}ʈʫi`>}œ}ˆÃŽÊÊ `œŽÕ“i˜Ì>̈œ˜ÊœV…Ê…B«Ê“i`Ê>ÌÌʅˆÌÌ>ÊLœi˜`iÊˆÊ œÌŽÞÀŽ>°

Ansök nu! -ŽˆVŽ>Ê`ˆ˜Ê>˜ÃŸŽ>˜Ê̈\ÊL>À˜°Õ˜}`œ“JLœÌŽÞÀŽ>°ÃiÊ iiÀʏBÃʓiÀÊ«FÊÜÜÜ°LœÌŽÞÀŽ>°ÃiÉvœÀ̏>À>Ài

10

BOTKYRKA OCH HSB Botkyrka och HSB har en lång gemensam historia. Anno 1958 flyttade de första medlemmarna in i brf Botkyrka, den första HSB-bostadsrättsföreningen i just Botkyrka. Föreningen finns fortfarande kvar och är en av våra totalt 26 brf-föreningar i kommunen. Vi har genom åren fortsatt vårt engagemang i Botkyrka. Vi har till exempel varit med och ombildat en förening i Tumba under 2009. Det finns också ett antal planer på nybyggnation i kommunen, främst i Tullinge där vi planerar för cirka 170 nya lägenheter de närmsta åren.

Södertörn


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Botkyrka kommun

ANNONS

På DeLaval möts hela världen DeLaval är djupt förankrat i Botkyrka efter mer än 100 år i trakten. Under den perioden har företaget spridit sin framgångsrika teknik inom mjölkproduktion över hela världen. Tillbaka till Tumba har man fört en samling skickliga medarbetare som tillsammans med sina svenska kollegor arbetar för en fortsatt hållbar och lönsam verksamhet.

kundnytta och arbeta med avancerad teknologi i en internationell miljö. Det bekräftas av Ulrike Ditzel, marknadsförare från Tyskland och Mario Aguado, ingenjör, från Mexico. Ulrike, som kom till Sverige 2008, betonar fördelarna med att arbeta på ett internationellt företag. Bara på hennes avdelning, marknadsavdelningen, är det femton olika nationaliteter. – Det gör arbetet mer spännande. Jag är också övertygad om att det gynnar företaget då folk tänker och agerar på väldigt olika sätt, menar hon.

DeLaval finns representerade på mer än 100 marknader över hela världen men huvudkontoret ligger i Tumba söder om Stockholm. Även på hemmaplan är den internationella prägeln påtaglig med 700 anställda från ett trettiotal olika länder. DeLavals mångkulturella arbetslag skapar en dynamisk och progressiv arbetsmiljö där olika nationaliteter möts i uppdraget att utveckla produkter som gör mjölkbönders arbetsvardag bättre. För det behövs en lång rad yrkeskategorier såsom ingenjörer, montörer, servicetekniker, inköpare, djurskötare och marknadsförare.

Problemlösning på tyska Lika många nationaliteter, lika många sätt att lösa problem. För Ulrike och Mario tog det ett par månader att förstå den svenska arbetskulturen. – Det var framför allt en stor utmaning med den svenska byråkratin. Varje beslut vägs noga och det är många möten innan att man enas om något, säger Mario. – I Tyskland är man mer rakt på sak och säger vad man tycker. Svenskar är mer försiktiga, så vi kompletterar varandra, fortsätter Ulrike. Spännande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö där man har goda utvecklingsmöjligheter är anledningen till att Ulrike och Mario båda vill stanna på DeLaval. När det gäller deras nya liv i Sverige så är närheten till naturen, vattnet och lugnet uppskattade inslag.

Allt börjar på Hamra gård DeLaval grundades redan 1883 av uppfinnaren Gustav de Laval. Kort därefter köpte han Hamra Gård i Tumba.

Mario Aguado, ingenjör från Mexico och Ulrike Ditzel, marknadsförare från Tyskland.

Hamra är ett levande lantbruk, med mjölkproduktion och växtodling. Gården utgör en viktig del av DeLavals verksamhet genom att fungera som ett kunskapscenter för produktutveckling och mjölkproduktion. Trots vitt skilda kulturer och bakgrund delar medarbetarna på DeLaval intresset för att skapa

Det här är DeLaval • DeLaval har i mer än 125 år drivit innovation inom mjölkbranschen. Företagets tjänste- och produktutbud syftar till att stödja mjölkproducenter att driva sina gårdar på sitt eget sätt. Varje

dag mjölkas djur i fler än 100 länder med lösningar från DeLaval. Företaget är en helhetsleverantör. • Förutom mjölkningsutrustning täcker man även in lösningar för utfodring,

stallning och gödselhantering. Vidare erbjuder man idag ett brett utbud av IT-lösningar för driftledning och beslutsstöd på gård. DeLaval är ett företag inom Tetra Laval-koncernen.

www.delaval.se

D ; : ? J C 7 H <  J?BB

L_]h8ejaohaWh[Ze\h\hWcj_Z[d$I[ZWd(&&.^Whl[h .&&&&a_bec[j[hÒX[hefj_a]hljid[Zhkdjec_aecckd[d eY^l[h+&&&^ki^bb^Wh\jjkbjhWidWXXj_dj[hd[j"jlc[Z [dcd]\WbZaWdWb[heY^X_bb_]?F#j[b[\ed_$8ejaohaWIjWZidj Wdibkj[hb][d^[j[h"l_bbeh"iWc\bb_]^[j[heY^XeijWZihjj[h$ EY^l_^`bf[h\h[jW]WjjWdibkjWi_]j_bbeclhbZ[d$  <_X[hhZ[d[dZWj[ad_a[diecaWdabWhWWlWbbjdaXWh\hWc# j_ZWkjl[Yab_d]$EWli[jjecZ[j^WdZbWhecjl_):"WlWdY[hWZ[ bWhcj`dij[h[bb[hahlWdZ[ed#b_d[if[b$LhjdjhZ[iikjec ff[j\hÓ[hWj`dij[b[l[hWdjh[h$:[aedakhh[hWhecWjj\Z_] iecakdZeY^Z[jX[joZ[hb]h[fh_i[heY^Z[j][hZ_]c[hWjj lb`Wf$  I`blabWhj\h8ejaohaWiiaebeheY^WbbWddWdaecckdWb l[haiWc^[j[d\hWcj_Ziia[hWdibkjd_d]][declh\hieh]$ Dki[dWijÒYaJkbb_d][]ocdWi_kci[b[l[heY^bhWh[Xh[ZXWdZ c[ZeX[]hdiWZaWfWY_j[j$<b[hijhfjkh$  <kdZ[hWhZkfWjjÓojjW5L_bbZkl[jWc[heceii"lhW kjXo]]dWZifbWd[heY^j`dij[kjXkZ[j5=_dflh^[ci_ZW mmm$XejaohaWijWZidWj$i[  Lbaecc[dj_bb8ejaohaWeY^j_bbZ_ddoW\hWcj_Z$

mmm$XejaohaWijWZidWj$i[

11


)UDPWLGHQVERHQGH LHQWLGPHG|NDQGHGULIWNRVWQDGHU 6|NHU QL HWW PRGHUQW RFK IXQNWLRQHOOW ERHQGHVRPVDPWLGLJWlUEnGHHNRQR PLVNWRFKPLOM|VPDUW" 'nVNDQLJ|UDHWWEHV|NL3HDEV3DV VLYKXV Sn QDWXUVN|QD 6ROK|MGHQ L 7XPED

UHVlWHQ VRP lU HWW UHVXOWDW DY GH WMRFND \WWHUYlJJDUQD$YVDNQDGHQ DY UDGLDWRUHU YLWWQDURPDWWGHWWDlUHWWKXVVRPlUVNRQ VDPWPRWEnGHPLOM|RFKSOnQERNYLONHWL VLQWXUE|UJ\QQDDQGUDKDQGVYlUGHWLSR VLWLYEHPlUNHOVH

0HG HWW EUD LQRPKXVNOLPDW RFK OnJD HQ HUJLNRVWQDGHU lU HWW 3DVVLYKXV VlNUDW PRW NRPPDQGH K|JD HQHUJLSULVHU )|U DWW XSSQn GHWWD DQYlQGHU 3HDE H[WUHPW HQHUJLVQnOD I|QVWHU RFK G|UUDU VDPW HQ WlW NRQVWUXNWLRQ RFK QRJJUDQW E\JJDQGH

±'HOnJDGULIWVNRVWQDGHUQDlUHQVWRUI|U GHO7lQNHU PDQ OnQJVLNWLJW ¿QQV P\FNHW HQHUJL RFK SHQJDU DWW VSDUD VlJHU (ULN %HUJVWU|P HQHUJL RFK NOLPDWUnGJLYDUH L %RWN\UNDNRPPXQ

3DVVLYKXVHW KDU HQ IUnQOXIWVYlUPHSXPS PHGnWHUYLQQLQJVRPlYHQI|UV|UMHUKXVHW PHG YDUPYDWWHQ$OOW I|U DWW In HQ Vn OnJ WRWDOI|UEUXNQLQJVRPP|MOLJW)|UDWWGULYD HQHUJLIUnJDQ\WWHUOLJJDUHLQVWDOOHUDU3HDE $NODVVDGHYLWYDURURFKOnJHQHUJLODPSRU

6RPNRPSOHPHQWNDQPDQKDVROSDQHOHU Sn WDNHW VRP KMlOSHU WLOO DWW I|UYlUPD LQ NRPPDQGHOXIW )UDPWLGHQVERHQGHV\QVLQWHSnXWVLGDQ ,QYlQGLJW InU GH GMXSD I|QVWHUQLVFKHUQD HQDWWWlQNDSnJDPODWLGHUVVORWWRFKKHU

*HQRPWlQNWKXV (JHQWOLJHQ lU GHW LQJHW DQQDW lQ HWW H[ WUHPWWlWWRFKYlOJHQRPWlQNWKXV 'HW UlFNHU PHG YlUPH IUnQ GH ERHQGH HOHNWULVND DSSDUDWHU RFK LQVWUnODG VRO I|U DWW YlUPD XSS KXVHW  'HWWD IXQJHUDU JHQRPDWWE\JJDHWWWlWWVNDOI|UDWWPLQL PHUD YlUPHI|UOXVWHU H[WUD WMRFND YlJJDU PHGP\FNHWLVROHULQJVDWVDSnEUDI|QV WHU PHG OnJD XYlUGHQ RFK HWW YlOGLPHQ VLRQHUDW RFK HIIHNWLYW YHQWLODWLRQVV\VWHP %DUDJHQRPDWWYLVWDVLKXVHWRFKOHYDHWW DNWLYWOLYELGUDUPDQWLOOEHKDJOLJWLQRPKXV NOLPDW)|UHUVRPYLOOI|UGMXSDHULNUDYHQ I|U 3DVVLYKXV KlQYLVDU YL WLOO UDSSRUWHQ

.UDYVSHFL¿NDWLRQHQI|U3DVVLYKXVHQVRP lUXWJLYHQDY)(%< )RUXPI|UHQHUJLHI IHNWLYDE\JJQDGHU  ZZZHQHUJLHIIHNWLYDE\JJQDGHUVH

18),1169c5$3$66,9+86 7,//)g56b/-1,1* 780%$ 62/+g-'(1 3nQDWXUVN|QD6ROK|MGHQE\JJHU3HDE VW\FNHQKXVSnNYPYDUDY VW\FNHQlUSDVVLYKXVSnNYP ,QÃ&#x20AC;\WWQLQJSnJnU 35,6(;(03(/ .('-(+8652..9035,6.5 3$66,9+8652..90.5 .217$.7$0b./$5(1)g59,61,1*(//(5 +c//87.,.()7(59,61,1*$53c9c5+(06,'$ )|UVlOMQLQJ +XVPDQ+DJEHUJWHO

/XIWEXUHQYlUPH 2UGHW3DVVLYKXVKDUWLGLJDUHYDULWHWWJDQ VNDRPWYLVWDWEHJUHSSPHQlUQXHWDEOH UDW RFK lU LQWH OlQJUH Vn LIUnJDVDWW 'HW KDU InWW HQ EUHGDUH LQQHE|UG RFK QlVWDQ HUVDWW RUGHW OnJHQHUJLKXV 3DVVLYKXV lU HWWNRQFHSWVRPJHQRPVLQXWJnQJVSXQNW LQWHKDUYlUPHV\VWHPYLONHWVNLOMHUVLJIUnQ HWWOnJHQHUJLKXV 'HW NDQ GRFN YDUD EUD DWW NRPSOHWWHUD PHG HWW YlUPHV\VWHP /XIWEXUHQ YlUPH lUHQP|MOLJKHWPHQLQWHHWWNUDY9lUPHQ NDQ lYHQ WLOOI|UDV YLD NRQYHQWLRQHOOD YlU PHV\VWHP

3HDE E\JJHU VH[ 3DVVLYKXV Sn QDWXU VN|QD 6ROK|MGHQ )UDPWLGHQV ERHQGH ¿QQV WLOO I|UVlOMQLQJ UHGDQ LGDJ /lV PHU SnZZZSHDEERVWDGVHXQGHU6ROK|MGHQ

Botkyrka  

Botkyrka 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you