Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

Foto SOS Alarm

– SOS 112, vad har inträffat? Lisa Bäckström har jobbat på SOS Alarm i 22 år. Hon har hört det mesta och blir sällan uppjagad.

SID 6

Hjälpen var ovärderlig

112 gäller i hela Europa

Personlarm ger trygghet på jobbet

SID 11

SID 2

SID 6


2

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

ANNONS

112

112 – EN LIVLINA

Den kommunala sektorn är alltjämt den största uppdragsgivaren och också nyttjare av det största tjänsteutbudet. Räddningstjänsten och ambulanssjukvården är våra största kunder inom den kommunala sfären, men vi har också ett brett engagemang inom andra förvaltningar. Det gäller till exempel samhällets krisberedskap, trygghetslarm, inbrott- och brandlarm, personlarm och jourtele till exempel kommunal felanmälan.

Kommunerna och landstingen har anslutit sig till SOS Alarm eftersom

SOS Alarm har ensamrätt på att driva 112-tjänsten. I övrigt sker upphandlingar, ofta i konkurrens eller i direktupphandling.

VISSTE DU ATT: ◗◗ Den genomsnittliga svarstiden på 112 inte ska överstiga 8 sek. ◗◗ Antalet verkliga nödsamtal är 1,5 miljoner per år. ◗◗ En färsk undersökning visar att uppåt 40 procent av befolkningen varje år någon gång varit med om att tillkalla akut hjälp för egen eller annans del.

SOS Alarm satsar på tjänster med hög kvalitet utifrån våra kärnvärden. Hög inlevelseförmåga, unik SOS-kompetens samt förmåga att fokusera. Vi arbetar med höga krav på drift- och IT-säkerhet. Samtidigt är våra tjänster kostnadseffektiva. SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. SOS Alarm har ett mycket starkt varumärke och högt förtroende hos allmänheten vilket dokumenteras med årliga förtroendemätningar. I många fall sker trygghetsarbetet i nära samverkan med kommunala förvaltningar inom begrepp som ”Trygg kommun”, ”Patientsäkerhet” etcetera alltid med medborgarnas trygghet som utgångspunkt. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt samarbete med kommun och landsting för ökad trygghet.

SOS ALARM ”FÖR ETT • SOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112. Varje år tar vi emot ca 20 miljoner larmsamtal. Ca 3,6 miljoner av dem gäller nödsamtal till 112, vilka också är de mest komplexa. • Andra viktiga samhällstjänster är alarmering av räddningstjänsten, prioritering och dirigering av

Sven-Runo Bergqvist, vd SOS Alarm

Foto SOS Alarm

– Som medborgare bryr vi oss inte om varifrån hjälpen kommer, bara att det kommer någon. När det gäller samverkan mellan olika resurser har vi på SOS Alarm en unik kompetens, säger Bertil Albertson, stabschef på SOS Alarm.

höga säkerhetskrav, avancerad teknik och bemanning dygnet runt blir både dyrt och svårhanterligt. Inte minst vid en större olycka då många enheter behöver larmas ut samtidigt, ofta både ambulans, räddningstjänst och polis, kanske även giftinformation och annan hjälp behövs. Eftersom resurserna är begränsade behöver man prioritera rätt. Det gäller inte minst att få rätt resurser på plats snabbt till exempel för vårdinsatser eller utrustning för att hantera brand eller farligt gods. Därför måste vi fråga om vad som har inträffat och var hjälpen behövs och vi vill också att den som ringer in om möjligt stannar kvar och hjälper till. Samspelet mellan den som ringer in och SOS-operatören hjälper till att avgöra vilka insatser och resurser som behövs och gör det möjligt att förmedla råd i väntan på hjälpen. Det kan vara helt avgörande för utgången, betonar Bertil Albertson. Alla SOS-operatörer har en medicinsk grundutbildning och använder medicinskt index som stöd. För flertalet landsting har SOS-centralerna sjuksköterskor som tar över samtalet så snart den inledande intervjun visat att hjälpbehovet är kopplat till vård. I Stockholm finns även tillgång till läkare. Oavsett ärende är det alltid sekretess som gäller. TEXT PER-ÅKE HULTBERG

TRYGGARE SAMHÄLLE” ambulansuppdrag. företag samt förmedling • Företaget har även en av händelseinformation. • Företaget består av huviktig roll i samhällets krisberedskap. vudkontoret samt av 18 • Utöver detta erbjuSOS-centraler runt om i landet med verksamhet der SOS Alarm säkerhetstjänster som t.ex. dygnet runt – året om. Dessutom av två dotmottagning av brand, inbrott, person och terbolag You-Call AB och trygghetslarm. Dessutom Rescue Electronic AB. jourteletjänster t.ex. • Omsättningen uppgick 2009 till ca 808 milj kr. kommunal felanmälan och tjänster som krisjour • 2009 hade SOS Alarm 874 anställda. för organisationer och

Tänk på att: ◗◗ 112 är ett nödnummer, för sjukvårdsupplysning, ring 1177. ◗◗ För icke brådskande polisärenden, ring 114 14. ◗◗ Stanna kvar på olycksplatsen tills hjälpen kommer. Alla är skyldiga att hjälpa till.

‹626$ODUP6YHULJH$%

SOS Alarm bildades en gång i tiden av kommuner och landsting samt staten för att sköta viktiga samhällsuppgifter. Idén var att skapa en sammanhållen utalarmering kring ett gemensamt nödnummer. Därmed fick man en obruten larmkedja.

är Sverige 1956 införde det gamla numret 90 000 var vi ett av de första länderna i världen med ett enhetligt nödnummer. Med ett enda samtal nåddes hela räddningsapparaten. Då som nu dominerar samtal till räddningstjänst, ambulans och polis men successivt har uppgiften utökats. Det gäller samarbete med sjö-, flyg- och fjällräddningen. Via 112 når man även jourhavande präst och socialjour. Man kan också nå Tullverkets narkotikatips, få giftinformation med mera. Idag ska SOS Alarm enligt avtalet med staten också vara en resurs i samhällets krisberedskap. –112 är ett nödnummer som man ringer när det är fråga om risk för liv och egendom. Huvuduppdraget kommer från staten. När det gäller att i nästa steg larma ut och att dirigera hjälpresurser kommer uppdragen från landstingen och kommunerna. Alla hjälpsökande intervjuas, oavsett om det gäller att i nästa steg larma ut och dirigera hjälpresurser som ambulans och räddningstjänst eller om samtalet kopplas vidare till polisen. Polisen har sina egna prioriteringar, därför förmedlar vi akuta samtal direkt till dem om det inte samtidigt behövs ambulans, räddningstjänst eller andra resurser, förklarar Bertil Albertson.

FORTSATT AMBULANSDIRIGERING I FYRKLÖVERN ◗ Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Södermanland har vänt sig till SOS Alarm om en fortsättning av ambulansuppdraget efter 1 juli. Företaget Open Care är inte längre aktuellt för uppdraget. – SOS Alarm har en omfattande erfarenhet av att driva ambulansalarmering och har uppdrag från landstingen i hela övriga Sverige. Vi har fullt fokus på att säkerställa den fortsatta verksamheten tillsammans med de nu berörda landstingen, säger Sven-Runo Bergqvist.

För mer information: http://www.sosalarm.se/sv/Samhallstjanster/Vardtjanster_ambulans

FAKTA

Producerad av: Active Mediapartner Nordic AB Redaktör: Per-Åke Hultberg Formgivning: Camilla Lindmark/CL Media Repro: Bildrepro i Stockholm AB Tryck: Mittmediaprint www.activemediapartner.com

För bilagor kontakta: Active Mediapartner Nordic AB Andreas Wetche, 0708-18 34 50 018-18 34 15 andreas.wetche@activemediapartner.com

En annonsbilaga från SOS Alarm Vid frågor om innehållet i bilagan kontakta: Ingela Petö, 08-407 30 00 www.sosalarm.se

Foto SOS Alarm

LEDARE

Foto Incitera

Grundtanken med nödnumret 112 är att det ska vara en livlina samt att man ska kunna nå samtliga hjälpresurser med ett enda telefonsamtal. Numret gäller inom hela EU. Idag, 14 år efter att det introducerades i Sverige, är numret mycket väletablerat, välkänt och uppskattat. Mer än 97 procent av den vuxna befolkningen känner till det, berättar Bertil Albertson, stabschef på SOS Alarm.

Ingela Petö, kommunikationschef.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

Modern kommunikation för ökad säkerhet Larm via internet ger nya möjligheter. Alla befintliga larmanordningar kan nu anslutas till ett och samma överföringssystem, Dual Alarm Link Management, DALM. Systemet sorterar och skickar informationen vidare - till en eller flera larmcentraler.

Foto Karin Storm

Äntligen fredag. Klockan är fem i fem. Veckans arbete är avklarat och hela långa helgen ligger öppen. Du släcker kontoret och försöker larma på – men du får bara ett felmeddelande. – Precis det hände en kollega, berättar Anders Johansson, vd på Dualtech. – Varken han eller den larminstallatör han till slut lyckades få tag på var särskilt glada två timmar senare när pro”SYSTEMET blemet var löst. Med DALM på plats hade HAR MÅNGA han kanske bara fått FÖRDELAR.” ett mejl från serviceleverantören 11:14: ”Ett fel upptäcktes på er larmanläggning 11:02. Det är nu åtgärdat.”

– Just nu står vi inför en revolution i säkerhetsbranschen, säger Anders Johansson, vd på Dualtech. Det är jättespännande att få vara med och öppna upp för helt nya möjligheter.

Central hantering Anders beskriver DALM som ett revolutionerande infrastrukturkoncept för säkerhetsbranschen. I och med att det gamla monopolet är upphävt, finns nu alternativ – via fast och trådlöst internet. – Informationen krypteras och mottagaren valideras vilket ger en extremt säker överföring.

www.dualtech.se

DALM5000 är certifierad av SBSC för brandoch inbrottslarmöverföring i såväl larmklass 3 som larmklass 4.

Om förbindelsen via det fasta nätet bryts går systemet genast över till GPRS, vilket ger en ökad tillgänglighet. Systemet har många fördelar. Uddevalla kommun har investerat i DALM och räknat ut att de sparar 300 000 kronor per år. En av vinsterna är den lokala samordningen: Tidigare skötte varje skola sitt eget larm, nu görs hanteringen centralt. Anläggningarna kan fjärrstyras och ändringar görs på distans. Skarpt läge DALM kan också skicka detaljerad information. Till exempel kan serviceavdelningen få löpande information om varje rökdetektors status och serva innan ett larm felaktigt utlöses. I ett skarpt läge kan brandkåren få upplysningar via SMS eller e-post, direkt i bilen på väg ut till dig. – DALM är det enda systemet på marknaden idag som kan leverera larmbesked till flera mottagare samtidigt, säger Anders. Till exempel brandlarm till SOS, inbrottslarm till vaktbolaget och fellarm till servicecentralen.

3


4

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

ANNONS

Samhällstjänster

Foto Jann Lipka/ Nordicphotos.com

Foto SOS Alarm

FAKTA

OVÄRDERLIG INFORMATION. Genom att markera en punkt på kartan, som någon har ringt ifrån, kan man snabbt avgöra hur lång körtiden till utsatt plats är. Lyser det grönt är körtiden 10 min. Lyser det gult är den 15 min och lyser den rött, dröjer det 20 min.

Det lyser grönt – vi är tio minuter ifrån dig!

S

OS Alarm har under de senaste åren gjort stora satsningar på logistik- och teknikfrågor för ambulanssjukvården. Sverker Petersson är affärsförhandlingschef på SOS Alarm, med ansvar för upphandlingar. –Vi har inlett ett certifieringsprogram för ”ambulansdirigenter”. Det innebär att vi breddar kompetensen hos våra medarbetare och ger dem nya arbetsverktyg så att de snabbare kan agera och bedöma resurstillgängligheten, berättar han.

SOS Alarm lägger också stor kraft på tekniska lösningar som kan förenkla arbetet. Till exempel håller man nu på att införa

NILS ERIK NORIN PÅ SOS ALARM RÄDDNINGSTJÄNST: När olyckan är framme gäller det att så snabbt som möjligt kunna koordinera hjälpinsatser till de drabbade. Minuter kan vara avgörande för att hjälpinsatsen ska få önskat resultat. SOS Alarm jobbar mot flera samhällsområden, där ibland räddningstjänsten (för många fortfarande känt som brandkåren). Uppdraget kan tyckas glasklart. En SOSoperatör tar emot ett nödsamtal och larmar sedan räddningstjänsten som utför sitt uppdrag. Men fallgroparna är fler än man kan tro. Den kommunala räddningstjänsten har ofta stora ansvarsområden. Det gäller att ringa in i vilken zon olyckan har skett för att sedan larma rätt station. Grup-

Foto Janne Næss

SOS Alarms samarbete med landstingens ambulanssjukvård är i snabb utveckling. Med hjälp av massiva kompetenssatsningar av digital teknik och nyutvecklade tjänster tar man nu steget mot en ny nivå. Sverker Petersson, affärsförhandlingschef på SOS Alarm, med ansvar för upphandlingar.

något som kallas för interaktiva beslutsstöd på landets SOS-centraler. – Det här är fantastiska hjälpmedel. Genom att markera en punkt på kartan, som någon har ringt ifrån, kan man snabbt avgöra hur lång körtiden till utsatt plats är. Lyser det grönt är körtiden 10 min. Lyser

det gult är den 15 min och lyser den rött, dröjer det 20 min, säger Sverker Petersson. Men kartorna har fler förtjänster än så. Man kan exempelvis spela upp historiska data genom att ”backa kartan” till ett särskilt datum och läsa av hur belastningen såg ut just då. – Det är ovärderlig information om man vill göra uppföljningar och analyser av ett utfört arbete, säger Sverker Petersson. Kartverktygen har dessutom kompletterats med ett antal webbaserade moduler i form av webbkartor och analysverktyg som kan användas utanför själva SOS-centralen av exempelvis verksamhetsansvariga via Internet. TEXT EDITH SÖDERSTRÖM

Lars Engerström, chefläkare på SOS Alarm.

STRATEGISK PARTNER ◗ Rollen blir mer och mer att vara en långsiktig partner för vården. Det handlar om att utveckla nya sidor av den prehospitala vården det vill säga vård innan man kommer till sjukhus, tillsammans med uppdragsgivare och forskare. Inte minst också nya tjänster kopplade till logistik- och teknikutveckling. – SOS Alarm har alltid haft en viktig roll att ge råd och hjälp i väntan på ambulans. Nu vidgas den funktionen. Redan den första intervjukontakten och larmskedet har ofta betydelse för den fortsatta behandlingen. Varje sekund kan vara dyrbar och det blir allt viktigare att snabbt komma till rätt specialistbehandling. Tack vare SOS Alarm kan till exempel olika patientströmmar idag styras till olika sjukhus och vårdinrättningar, säger Lars Engerström som är chefläkare på SOS Alarm. Generellt innebär detta att fler sjuksköterskor och undersköterskor anställs i SOS-centralerna. Men vi satsar också på den allmänna vårdkompetensen för alla anställda i SOS-centralerna. Det ligger fördelar i att skapa sammanhållna vårdkedjor för olika vårdbehov – från nödsamtal till val av behandlingsnivå. Det kan gälla hjärtstopp, stroke med mera. För detta behövs speciell vårdkompetens. – Vi satsar på prehospital forskning tillsammans med landstingen i syfte att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten, säger SOS Alarms chefläkare Lars Engerström.

– RÄTT HJÄLPSTYRKA TILL RÄTT PLATS per knutna till varje SOS-central har diskuterat hur man på båda sidor kan utveckla vår unika SOS-kompetens, rutiner och teknik. – Vi har jobbat med att göra zonerna större för att på så sätt underlätta arbetet och tjäna in tid, säger Nils Erik Norin på SOS Alarm med ansvar för räddningstjänsten. Han berättar att man på SOS Alarm sedan tre år, har fört ett intensivt arbete tillsammans med räddningstjänsten, för att hitta sätt att förkorta handläggningstiderna. Resultatet har inte låtit vänta på sig. – Tack vare den digitala tekniken som gör det möjligt att ”förlarma”, innan huvudlarmet går, har vi lyckats halvera handläggningstiderna. Men det är lika viktigt att vi larmar med hög kvalitet, det vill säga att rätt hjälpstyrka kommer till rätt plats. Men

det finns fortfarande saker att göra, menar man på SOS Alarm. I vår satsar man på att försöka starta ett samarbete med professor Lars Fredholm från Lunds Tekniska Högskola som är specialist på hur man organiserar samordning vid olika samhälleliga kristillstånd. – Det kan handla om allt från att genomlysa larmprocessen utifrån händelse och omfattning till att urskilja faktorer som ökar förmågan till samverkan. Målet är att identifiera framtida kommunikationsbehov och utifrån dem utveckla tekniska stödsystem. Det gäller att, utifrån den drabbades hjälpbehov, hitta nya vägar. Vårt mål är att effektivisera arbetet utan att någonsin göra avkall på kvaliteten. TEXT EDITH SÖDERSTRÖM

Foto Janne Næss

SOS ALARM • SOS Alarm Sverige AB ägs till 50 procent av staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bolaget driver 18 SOS-centraler över hela landet. • SOS Alarms nya teknikplattform Zenit har lagt en ny grund för forsknings- och utvecklingsarbete. SOS-operatörerna har ett mer avancerat teknikstöd t ex ifråga om digital karta, positionering och logistikstöd. Stora datamängder kan bearbetas och avgränsas t ex geografiskt, tidsmässigt och efter typ av händelse.

Nils Erik Norin, SOS Alarm räddningstjänst.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

”Vi har skyndat långsamt” Medan konkurrenterna köpte teknik från Asien för snabb försäljning valde man på SRT AB den motsatta vägen med utveckling på hemmaplan. Idag gör företagets personlarm succé på marknaden.

Varsam hand Med varsam hand har man förvaltat arvet från föregångaren och satsat på att utveckla tidigare framgångskoncept. Företaget har tre huvudinriktningar, däribland utveckling och tillverkning av modem till industrin. SRT är exempelvis företaget bakom det berömda 9.6-modemet som finns i ett stort antal faxmaskiner. Men man har också utvecklat modem till pantmaskiner och vägkameror för att nämna några saker. – Bara för att folk inte använder Internetmodem hemma längre, innebär det inte att industrin inte har behov av specialutvecklade modem, säger Simon Svensén som är säljare på SRT. Att skräddarsy teknik för den enskilda kunden är med andra ord något SRT är duktiga på. Häri ligger ytterligare en ”VÅRA LARM av deras inriktningar. Man sysslar nämligen RIKTAR SIG med flera kundspecifiTILL OLIKA ka utvecklingsuppdrag GRUPPER.” som man på grund av strikta sekretessavtal inte får tala vidare om. Tillförlitlighet är A och O Den tredje och allt mer växande delen av företaget är utvecklingen av personlarm. – Vi har lagt ett stort fokus på larmproduktionen. Till skillnad från andra aktörer som satsat på asienproducerat har vi jobbat med utveckling på hemmaplan, berättar Mårten Fristedt. Resultatet är personlarmet SRT 306 som un-

der det senaste året har gjort succé på marknaden. På SRT tror man att det beror på den höga tillförlitligheten. Ett larm måste fungera i en nödsituation, menar man. Då räcker det inte med en mobiltelefonliknande produkt som fungerar i 98 procent av fallen. – Det är de där två procenten som gör skillnaden, säger Simon Svensén. Det är där vi skiljer oss från konkurrenterna. I utvecklingsarbetet har man på SRT varit noga med att lyssna på förslag och önskemål från kunder. Bland annat har man haft ett bra utbyte med larmcentra”DET ÄR DE lerna. DÄR TVÅ Det var de PROCENTEN som– efterlyste den SOM GÖR stora röda knappen i mitten. I en krisSKILLNAsituation ska man inte DEN.” behöva leta efter rätt knapp, säger Simon. Den som trycker på den röda knappen skickar alltså iväg ett sms till larmcentralen som redan har uppgifter om larmbäraren i sitt system - vilken typ fara han eller hon kan vara utsatt för, vilka särskilda hänsyn som måste tas och så vidare. Det fiffiga med larmet är att det med enkel GPS-teknik kan spåras. När larmcentralen tagit emot sms:et kopplas de automatiskt upp mot larmbäraren och kan komma honom eller henne till undsättning. – Våra larm riktar sig till olika grupper. Det kan vara allt från skogsarbetare, folk på socialtjänsten, teleledningsmontörer till andra med en hotbild i sitt arbete. Nyligen har vi också börjat få förfrågningar om personlarm för dementa personer, säger Simon. Dessutom erbjuder man på SRT direkt teknisk

support. Eftersom utvecklingen sker i Vällingby finns det kunnig personal på plats som med enkelhet kan göra felsökningar om det skulle behövas. Gett utdelning Nu börjar man på SRT se att arbetet har gett utdelning. Förra året såldes drygt 3 300 enheter och i år har man på tre månader redan hunnit sälja 2 100 enheter. Under 2009 vann man dessutom två stora upphandlingar av polisen respektive skatteverket. Det var flera företag som konkurrerade om upphandlingen men SRT 306 gick vinnande ur striden. – Då firade vi med champagne! Det var som ett kvitto på vårt hårda arbete. Vi har skyndat långsamt. Det här visar att kvalitet alltid vinner i det långa loppet, avslutar Simon Svensén.

Foto Jeanette Hägglund

– Vi har kunnandet och tekniken och det är det som driver oss. Inte snabba vinster, säger Mårten Fristedt, försäljningschef. SRT AB, Scandinavian Radio Technology, är ett ungt företag med massvis av erfarenhet. Hur går det ihop, tänker den uppmärksamme. Jo, det är nämligen så att SRT har sitt ursprung i det berömda teknikföretaget Standard Radio. Det var när Standard Radio – Vällingbys stolta flaggskepp – gick i konkurs 2004 som några av dess medarbetare bestämde sig för att köpa upp företagets immateriella tillgångar för att fortsätta på egen hand. Produktionen som tidigare bedrevs på plats, flyttades till Polen, medan utvecklingen låg kvar i Vällingby. Idag är man omkring 13 anställda. – Standard Radio är och var i det närmaste ett mytomspunnet teknikföretag. Det startades 1938 och jobbade främst med flyg- och marinradioteknik. I Sverige bland medelålders tekniker har nästan alla någon koppling till eller särskilt minne av Standard Radio, säger Mårten Fristedt som utöver försäljningschef även är en av delägarna på SRT AB.

Den som trycker på den röda knappen skickar i väg ett sms till larmcentralen som redan har uppgifter om larmbäraren i sitt system.

– Vi har kunnandet och tekniken och det är det som driver oss. Inte snabba vinster, säger Mårten Fristedt, delägare och försäljningschef, här med Simon Svensén till höger.

www.srt.se

5


6

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

112

”26 TJURAR PÅ HJÄLMAREN” Det är en lugn morgon på SOS Alarm i Örebro. Lisa Bäckström och hennes kollegor får en mjukstart på arbetsdagen, det är mestadels trygghetslarm från olika äldre och handikappade som hanteras.

S

tämningen i trafikrummet, som med alla datorskärmar liknar en kommandobrygga på ett stort fartyg, är harmonisk och trevlig. En förstagångsbesökare slås av den lugna atmosfären, trots att rummet ibland vibrerar av allvarsam spänning, när ett larmsamtal drar i gång stora räddningsinsatser. Mellan signalerna, som avbryter med jämna mellanrum med ett enkelt pip, pratar de fyra operatörerna med varandra om helgens händelser och vad som står i tidningen. Men så fort telefonen ringer vänds uppmärksamheten mot datorskärmarna. Varje SOS-operatör har fyra olika skärmar framför sig, med mängder av information, kartor och funktioner.

Under den här förmiddagen rings det bland annat in larm om 26 tjurar, som har irrat ut på istäckta Hjälmaren utanför Arboga. En gammal dam ramlar på Drottninggatan i centrala Örebro och får ambulanshjälp. Medan ambulanssamtalet pågår med operatören som besvarat 112-anropet kopplas en andra operatör in i samtalet. Den andra operatören lyssnar på samtalet och så snart det konstaterats att den hjälpsökande behöver en ambulans och

vart hjälpen behövs, skickas ambulansen till platsen medan samtalet fortfarande pågår. När samtalet avslutas berättar operatören att ambulansen är på väg och att det kommer att ta cirka 10 minuter för den att komma fram. Det hela har skett på ett lugnt och effektivt sätt och utan att de två operatörerna märkbart har fört någon dialog. Om man inte är uppmärksam kunde man helt missat att ambulansen skickats ut. – Kontinuerligt under ett arbetspass händer det något som kräver räddningstjänst eller ambulans, säger Lisa Bäckström. Samverkan mellan hjälpsökande och SOSoperatören är viktig i varje händelse. Hjälpsökande är våra ögon och öron på plats vid händelsen. Utan samspelet med inringaren skulle vi inte kunna göra en bra bedömning av situationen. Vi använder ett intervjustöd och med hjälp av de svar vi får kan vi larma rätt resurser. Vi måste ha inlevelseförmåga för att kunna sätta oss in i varje enskild situation. Det är också viktigt att den inringande svarar på våra frågor. Arbetspassen kan skifta snabbt, från mindre beredskapsärenden till större kriser. Många händelser är ”vardagliga” men andra kan vara komplexa där både ambulans, räddningstjänst från flera olika stationer och andra resurser skall larmas. I dessa lägen är även samspelet mellan oss och hjälpresurserna viktigt. Så fort hjälpresurserna kommer på plats får vi mer information och kan larma fler resurser eller återkalla efter behov.

SOS-OPERATÖREN. Lisa Bäckström har jobbat på SOS Alarm i 22 år.

Och ibland ringer en del om saker som SOS Alarm inte ska hantera. En av operatörerna tar emot dagens första felringning, men behåller ändå lugnet i avvisandet: ”Undrar du vilket nummer man ringer för att överklaga en p-bot? Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med det, ring nummerupplysningen för att få hjälp.” Lisa Bäckström har jobbat på SOS Alarm i 22 år. Hon har hört det mesta och blir sällan uppjagad. – Men är det barn inblandade, då är det jobbigt, säger hon, och berättar om när en mamma ramlade i trappan med en bäbis i famnen. Mamman bröt foten, slog i huvudet och tuppade av. När hon vaknade

PERSONLARM. Syftet med personlarm är enkelt, att skydda personer i yrkesgrupper som jobbar i utsatta och tuffa miljöer där olyckor och riskfyllda situationer oförutsätt kan inträffa. Ett exempel på utsatta yrkesgrupper är skogsarbetare.

SÅ HÄR FUNGERAR SOS PERSONLARM: ◗◗ Med SOS Alarms tjänst Personlarm kan alla som har utsatta positioner eller arbetar med riskfylld verksamhet snabbt få hjälp i en nödsituation. Mobiltelefonen är utrustad med SOS Alarms Personlarm. Ett tryck på larmknappen kopplar upp en förbindelse med SOS-centralen. Via GPS eller GSM kan SOS-operatören se vem som larmat och var den larmade befinner sig. Beroende på händelse och Individuell larmplan larmar SOS Alarm ut rätt hjälpinsatser.

PERSONLARM SKAPAR TRYGGHET Myndigheters personal kan riskera att utsättas för hot eller våld inom sin förrättningsverksamhet, bland annat inträffade en tragisk händelse i början av 90-talet då två förrättningsmän blev dödade under ett uppdrag. Inom Kronofogdemyndigheten använder man idag alltid personlarm. Det var efter den tragiken som myndigheten ifråga inledde ett samarbete med SOS Alarm. Ett samarbete om att jobba ihop, i syfte att skydda och rädda människoliv. – Ur något fruktansvärt föddes en tjänst som räddar liv, säger Anders Myrbäck, affärsområdeschef på SOS Alarm. Personlarm har blivit en allt mer uppskattad del i SOS Alarms utbud av säkerhetstjänster. Men störst räknat i antal och ‹626$ODUP6YHULJH$%

Foto istockphoto.com

Säkerhets- & Jourtjänster

omsättning är så kallade egendomslarm, brandlarm och inbrottslarm, där SOS Alarm just nu gör en satsning riktad mot kommuner och landsting. Ökar mest gör dock personlarm. Syftet är enkelt: att skydda personer i yrkesgrupper som jobbar i utsatta och tuffa miljöer där olyckor och riskfyllda situationer oförutsett kan inträffa. Exempel på utsatta yrkesgrupper är säkerhetschefer, utryckningspersonal, skogsarbetare, personer


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

Händer det jobbiga saker pratar vi om det sinsemellan.

Foton Linus Hugosson

LISA BÄCKSTRÖM Ålder: 44. Bor: Östansjö utanför Örebro. Familj: Maken Stefan och två barn, Hampus, 12, och Joel, 10. På fritiden: Mycket tid går åt till barnens fotbollsträningar, båten och trädgården. Vi ska bygga sommarstuga, så det är mycket ritningar och planering också. Tycker så här om svenska polisfilmer: Jag gillar polisfilmer mycket, men jag och min man, som är polis, kan bli ganska kritiska. ”Så där går det inte till”, och så vidare.

kunde hon inte ta sig till sitt barn, som låg längre ner i trappan. De bodde långt bort från närmaste ambulans och hjälpen skulle dröja. – Då ringde jag till hennes grannar, men i samma ögonblick som jag fick tag på en av dem, slogs hela telefonnätet ut i den byn. Det var lite stressande. Till slut gick det ändå bra för både mamman och bäbisen, fick Lisa reda på. Många gånger är SOS-operatören endast med i händelseförloppet fram tills det att räddningstjänsten, polisen eller ambulansen kommer fram till olycksplatsen. Därför får de inte alltid reda på hur det har gått. – Ibland får man feedback från ambu-

SOS-CENTRALEN I ÖREBRO • Har 26 anställda och ansvarar för FAKTA SOS Alarms verksamhet i Örebro län, som har cirka 277 000 invånare. Centralen dirigerar bland annat 32 kommunala brand- och räddningsstationer och 16 ambulanser i länet. • Ett vanligt dygn tar operatörerna emot närmare 300 112-samtal, men den siffran fördubblas vid enskilda händelser och stora helger. • Centralen i Örebro har minst dubbel bemanning dygnet runt, tredubbla reservsystem och alternativa larmvägar. Källa: SOS Alarm

lansen, eller så får man läsa om det i tidningen dagen efter, säger Lisa Bäckström. Arbetsgruppen på SOS Alarm i Örebro består av erfarna operatörer, som alla arbetat uppemot tio år i yrket. Som kollegor kommer de varandra nära. – Händer det jobbiga saker pratar vi om det sinsemellan, säger Lisa Bäckström. En gång har jag varit med om att vi har behövt krishjälp utifrån, efter ett mycket tungt larm. Det gick till slut bra för personen som ringde, men det tärde ändå på oss. När vi lämnar Lisa Bäckström och hennes kollegor är det med känslan av, att vi just har besökt en mycket viktig samhällsfunktion, som vi ska vara tacksamma över att den finns. TEXT LINUS HUGOSSON

Ur något fruktansvärt föddes en tjänst som räddar liv. Anders Myrbäck, affärsområdeschef på SOS Alarm.

som arbetar med elförsörjning och annan infrastruktur, distriktssköterskor, hemtjänstpersonal, och socialarbetare. – Det är en personlig trygghet, en vetskap, för dem som jobbar eller lever i väldigt tuffa miljöer, säger Anders Myrbäck, och beskriver händelseförloppet när man använder personlarm. När larmknappen tryckts, så syns och positioneras personen på kartan och en dubbelriktad talförbindelse öppnas. Vad kunden heter, vilken typ av miljö han el-

Foto SOS Alarm

OCH RÄDDAR LIV

ler hon arbetar i, har SOS Alarm samlat i en individuell larmplan. Förarbetet gör det enklare och snabbare att bedöma kundens behov och ge rätt hjälp om det behövs. – Till många yrken kan det vara svårt att locka människor, utsattheten kan helt enkelt verka för påfrestande. Men jag tror att vetskapen om att hjälpen finns endast ett knapptryck bort, är inte bara en livlina på distans om något skulle inträffa, den skapar också en trygghet som är enormt värdefull. TEXT SAMUEL HULTBERG

ANNONS

BONANZA – Konsten att få organisationer att förverkliga sina strategier En stor utmaning för de flesta ledningar är att förmå chefer och medarbetare att – i sin dagliga verksamhet – aktivt arbeta för att förverkliga uppsatta strategier. Bonanza har utvecklat en metodik som gör det tydligt för var och en hur beslut och prioriteringar i vardagen kan gynna eller motverka uppsatta mål. – När folk förstår varför en viss fråga är viktig så uppstår engagemang och kraft till förändring. Det gäller även när en organisation ska förverkliga sina strategier, säger Joakim Ortner, en av Bonanzas grundare. Den goda nyheten, fortsätter han, är att när människor förstår varför så blir de allra flesta väldigt kreativa. Plötsligt kommer de med förslag på hur saker kan åstadkommas genom att man jobbar lite smartare i vardagen. Enligt Bonanzas filosofi är förståelsen för hur ekonomin på ett företag fungerar, en av huvudnycklarna till att skapa engagemang hos de anställda för verksamhetens utmaningar. De som förstår de ekonomiska sambanden och hur ekonomin ser ut, förstår också varför vissa frågor blir viktigare än andra. Och det är ju just det som strategierna återspeglar. – Det kan ju låta som en paradox att något så krångligt och tråkigt som ekonomi är lösningen för att få människor engagerade. Men det är faktiskt sant. Det hela blir en pedagogisk utmaning. Alla tar del av månadsrapporten Ett företag som förstått vikten av ett bredare ekonomiskt engagemang hos sina anställda är SOS Alarm. Övergången från anlagsfinansierad verksamhet till affärsdrivande bolag blev en omställning som ställde helt nya krav på företaget. Med hjälp av Bonanza, satsade man på att fortbilda chefer och medarbetare i ekonomi och har på så sätt skapat ett större intresse för företagets konkurrenskraft och överlevnad. EvaKarin Lilja, ekonomichef på SOS Alarm är mycket positiv till samarbetet. – Idag får jag ofta förslag från medarbetare på kostnadsbesparingar eller liknande, det fick jag sällan förr. I en spridd organisation som finns på 19 ställen och som arbetar dygnet runt är det viktigt att varje medarbetare för-

Foto Sanna Lindberg

ANNONS

Joakim Ortner, en av Bonanzas grundare.

”LÄKARE OCH VÅRDPERSONAL TRÄNAS I HUR BESLUT OCH PRIORITERINGAR PÅVERKAR SJUKHUSETS EKONOMI.” står betydelsen av att använda resurserna effektivast och smartast, säger hon. På Bonanza har man även utvecklat en e-learning som gör det möjligt att på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt träna det ekonomiska tänkandet på datorn. Tack vare en genomarbetad dramaturgi, mycket interaktivitet och visualisering av ekonomiska samband skapas ett engagerande och lustfyllt lärande. Webbträningen fungerar utmärkt och många olika anpassningar finns framtagna, berättar Joakim Ortner. Ett exempel är att läkare och vårdpersonal tränas i hur beslut och prioriteringar i vården påverkar sjukhusets ekonomi. – När människor upptäcker att de egentligen kan tänka ekonomi känner de en lättnad och blir inspirerade att bidra till att strategierna blir verklighet. Det är det som Bonanzas tjänster handlar om!

www.bonanza.se

7


8

ANNONS

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

112

NY TEKNISK STRATEGI

Positionering på karta

‹626$ODUP6YHULJ H$%

Foto SOS Alarm

FAKTA

HJÄLPRESURSER VIA 112 ◗◗ Ambulans ◗◗ Flygambulans ◗◗ Jourhavande läkare ◗◗ Kommunal räddningstjänst ◗◗ Polis ◗◗ Fjällräddningstjänst ◗◗ Efterforskning försvunna personer ◗◗ Flygräddningstjänst ◗◗ Sjöräddningstjänst ◗◗ Miljöräddningstjänst ◗◗ Radioaktiva ämnen ◗◗ Socialjour ◗◗ Tullverket - Narkotikatipset ◗◗ Giftinformation ◗◗ Jourhavande präst ◗◗ Jourhavande tandläkare

en ambulans snabbt om det behövs. – Om det är en trafikolycka kan även personal från räddningstjänsten komma in på samma sätt. När du pratar med en person kan det vara två, tre eller fyra som lyssnar, säger Per Palm.

en svenska modellen för att ta emot larm utgår från att man som hjälpsökande bara ska behöva ringa ett samtal till 112. Det handlar om ett helhetsansvar när man fått kontakt att olika hjälpresurser är direkt nåbara. Samtalet styrs till närmaste SOScentral men centralerna kan också ta hjälp av varandra vid hög belastning eller avbrott i infrastrukturen. – Det fungerar som om alla satt på samma ställe. En operatör i Luleå kan hantera

SOS Alarm kan nu erbjuda ett totalansvar för kommunikationstekniken till räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Det gäller förstås Rakel-systemet men också annan kommunikationsteknik. Vi utvecklar också teknik för att kunderna skall få överblick över sina resurser, kunna hantera sin beredskap och placera sina styrkor geografiskt. Ett tekniskt utvecklingscentrum för ambulanssjukvård och prehospital vård (TUCAP) håller på att etableras på Lindholmens Science Park i Göteborg.

D

Foto Ulrica Otterling

Hos 112 är det aldrig upptaget. Om SOS-centralen närmast dig är nerringd, styrs ditt samtal automatiskt om till en annan larmcentral som ger dig den hjälp du behöver. SOS Alarms satsning på ny teknik gör att du kan vara säker på att nå fram när det verkligen behövs. ett ärende i Skåne, förklarar Per Palm, teknisk chef på SOS Alarm.

Nu när alla arbetar i samma system kan den gemensamma kapaciteten Per Palm, tekutnyttjas på ett nisk chef på SOS mycket mer effekAlarm. tivt sätt. Systemet har även gett förbättrade spårningsmöjlig-

Det fungerar som om alla satt på samma ställe. En operatör i Luleå kan hantera ett ärende i Skåne. heter. Medan du pratar med operatören på SOS Alarm pågår flera saker parallellt. För att kunna skicka hjälp till rätt plats börjar operatören positionera dig. Samtidigt trycker operatören också på en knapp för att till exempel en ambulansdirigent ska kunna lyssna på samtalet och skicka i väg

TEXT ULRICA OTTERLING

SOS ALARM SATSAR PÅ KRISHANTERING Efter flodvågskatastrofen i Thailand 2004 har Sveriges krisberedskap förändrats på en rad punkter. På lokal och regional nivå har det länge funnits en tydlighet kring ansvar och rutiner för krishantering. Men på nationell nivå fanns en tveksamhet kring vilka myndigheter som faktiskt kan ha en väsentlig roll att spela i händelse av en kris och vilket ansvar detta medför. Nu har detta klarats ut och drygt ett 20-tal myndigheter på nationell nivå har utpekats som särskilt viktiga i krishanteringssystemet. Dessa myndigheter skall ha en hög tillgänglighet dygnet runt/ året runt och skall alltid vara beredda att gå in i ett krishanteringsarbete. Staten har också gett SOS Alarm uppdraget att vara den samordnande länken och kontaktvägen till dessa myndigheter.

SOS har dessutom fått i uppdrag att utJan Pie, chef veckla och tillsamhällets krishandahålla ett beredskap på SOS antal verktyg Alarm. som underlättar för krisledande aktörer i sitt arbete. – Innan tsunamikatastrofen fanns det en oklarhet bland en del svenska nationella myndigheter om krav på deras tillgänglighet och förmåga t.ex. under storhelger och högtider, säger Jan Pie, chef samhällets krisberedskap på SOS Alarm. Idag är alla, genom ett särskilt regeringsbeslut, fullt uppdaterade på vilka myndigheter som kan ha en särskilt viktig roll att spela i en krishantering. Alla dessa aktörer är ålagda att ha en TiB (tjänsteman i beredskap), dygnet runt, året runt, för att säkerställa just tillgängligheten. Vidare

Foto SOS Alarm

Samhällstjänster JOURTELE 24/7 ◗◗ SOS Alarms jourtele är en dygnet runt call-centertjänst för att bistå kommuner och företag efter dess ordinarie öppettider. – Jourtele är tjänsteområde som växer hela tiden. Idag vill alla vara tillgängliga och ha bevakning dygnet runt och det är där vi kommer in, förklarar Jan Pie. När till exempel en kommunväxel stänger efter klockan 16 tar SOS Alarm vid och har öppet dygnet runt. Jourtele tjänsten kan bland annat ta emot felanmälan på el, väg, vatten och avlopp för att sedan åtgärda problemet genom att kontakta berörda parter. När så kommunens ordinarie personal öppnar dagen efter är problemen redan hanterade och åtgärder är initierad av SOS Alarm.

måste dessa myndigheter också ha en tränad krisledningsgrupp som kan snabbinkallas. Sammantaget innebär detta att vi som samhälle har förutsättningar för att vara snabbare igång och bättre samspelade vid nästa större händelse, säger Jan Pie. SOS Alarm är utsedd att vara den aktör och funktion som informerar respektive tjänsteman i krisberedskap när en större olycka eller kris inträffar, dygnet, runt, året om. En särskild krisberedskapsfunktion har inrättats i SOS-centralen i Stockholm för att hantera bland annat detta uppdrag. Den nya funktionen kommer att spela en väldigt central roll när det gäller vår förmåga att tidigt informera, TiB-myn-

digheter, samt att fortlöpande stödja deras arbete med hjälp av nya funktioner för t.ex. inkallning, säkra telefonkonferenser, lägesbildsuppbyggnad, med mera. Genom ett avtal med den svenska staten, som slöts 2009, fick SOS Alarm denna nya förstorade arbetsuppgift. Och med SOS Alarms roll som operativ samordnare för larm och kontaktvägar infördes på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) ett nytt gemensamt telefonnummer för sökning av alla nationella TiB-myndigheter. – Utöver vår nya krisberedskapsfunktion utvecklar vi ständig nya verktyg för ett tryggare samhälle och vi har numera flera stora krisberedskaptjänster, säger Jan Pie. TEXT EZRA HULTBERG


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

Samhällstjänster

Den största volymen består av mottagning av så kallade egendomslarm, till exempel brand- och inbrottslarm samt olika typer av driftlarm. Många kommuner får till exempel hjälp med kommunal felanmälan som fastighetsjour, gatu- och el-jour. – Det finns många typer av sofistikerade larmanläggningar på marknaden. Men vad gör en larmanläggning för nytta om inte larmmottagaren tillräckligt snabbt kan sätta in rätt hjälpinsatser, undrar Anders Myrbäck på SOS Alarm och svarar själv på den retoriska frågan. – Med SOS Alarm som larmmottagare får kunden de bästa förutsättningarna att snabbt larma ut rätt hjälp, till exempel

brandkår, polis, väktare eller ambulans och kan på så vis minska skadeverkningarna. En stor fördel är givetvis också det faktum att samtliga SOS-centraler, som alla är högsäkerhetscentraler med extremt hög säkerhet, är bemannade dygnet runt av specialutbildade SOS-operatörer. Operatörer som varje år certifieras genom kompetensutveckling. Tjänsterna utvecklas kontinuerligt med hjälp av modern teknik. Här samarbetar SOS Alarm med ett antal SOS-partners, bevakningsföretag och teknikleverantörer. – Du som kund kan själv välja larmsystem, väktarbolag och jourhavande åtgörare etc och på så vis komponera den för just din ort starkaste ”säkerhetskedjan”, säger Anders Myrbäck. Erfarenheten visar att antalet onödiga utryckningar nästan alltid kan minskas med SOS Alarm som larmmottagare. – Eftersom vi har det gemensamt med våra kunder att vi inte tjänar på onödiga utryckningar gör vi allt för att de ska minska.

Foto SOS Alarm

I arbetet för ett tryggare samhälle kan SOS Alarm erbjuda många tjänster inom säkerhet och jourtele till kommuner och landsting. Resultatet blir lägre kostnader, bättre ekonomisk kontroll och framför allt ökad trygghet.

‹626$ODUP6YHULJH$%

Säkerhet- och Jourteletjänster

SÄKERHETSTJÄNSTER FAKTA delas in i två grupper: 1. Egendomslarm som består av hemlarm, inbrottslarm, brandlarm, driftlarm och hisslarm. 2. Personlarm består av nödlarm, överfallslarm och hotlarm.

Därför tar vi inte betalt per larm utan tilllämpar fastprisavtal för ständig larmberedskap och åtgörande. Kostnaderna för larmmottagning kan på så vis kontrolleras bättre. TEXT PER-ÅKE HULTBERG

Ring 112 i en nödsituation när liv, egendom eller miljö är i fara. SOS-operatören frågar alltid: - Vad har inträffat? - Var har det hänt? - Vilket telefonnummer ringer du ifrån? Var beredd att lämna mer information eller hjälp om det behövs.

Ring nödnumret 112 igen om du får fram nya uppgifter

Mer information på www.112.se

Kompetenstillskott till ambulanssjukvården

Teamet på bilen består av en läkare och en ambulanssjukvårdare. – Men vi samarbetar med ambulanshelikoptern i Stockholm, berättar Karin Sedig. Några gånger i månaden träffas de båda teamen vid start av ett uppdrag och läkaren flyttar över till helikoptern och fortsätter jobba därifrån. – Därför har vi alltid med oss flyghjälm och flytväst, fortsätter Karin Sedig. Snabbt på plats Men det mesta av jobbet sker på fast mark. Personalen på åtta doktorer och lika många ambulanssjukvårdare delar på 14-timmarspassen mellan sju på morgonen till nio på kvällen. Teamet kan snabbt vara på plats när en olycka har skett. – Det kan röra sig om trafikolyckor, fallolyckor, brännskador, exemplen är oändliga, förklarar Karin Sedig. Vid större incidenter med många skadade har de i akutläkarbilens besättning ledningsfunk-

tion i samarbete med polis och brandförsvar. – Vi har haft ledningskurser under flera år och samarbetet fungerar väldigt bra. Svår sjukdom Teamet utlarmas också vid svår sjukdom, då vitala funktioner som andning och cirkulation är hotade. – Men vi åker även hem till patienter i mindre dramatiska sammanhang för att bedöma deras behov av vård. Den som ringt SOS kanske inte har kunnat förklara sitt problem riktigt, eller så kan rena språksvårigheter göra det svårt att avgöra om det behövs ambulans eller inte. Då åker vi dit och kan många gånger hjälpa patienten på plats och därmed bespara patient – och ambulans – en resa. Kompetenstillskott Akutläkarbilen tar inte med någon patient. – Vi kör en vanlig Volvo V70, men utrustningsmässigt har vi med det mesta man behöver för att klara akut sjukvård. Vi medför också ett stort antal läkemedel. – Vi är ett kompetenstillskott inom ambulanssjukvården, sammanfattar Karin Sedig Hon kan inte komma på något som de två i akutläkarbilen inte kan hjälpa till med. – Vi har till och med en lite nalle klädd i Falcktröja till sjuka barn, skrattar Karin Sedig. Den kan vara nog så viktig.

www.falcksverige.se

TEAMET KAN SNABBT VARA PÅ PLATS NÄR EN OLYCKA HAR SKETT.

Foto Cilla Erlandsson

Karin Sedig är en av åtta läkare som arbetar på hjul inom Stockholms läns landsting. Akutläkarbilen är ute 14 timmar om dygnet och kan bistå med det mesta när olyckan är framme.

Jerk Jansson, ambulanssjukvårdare och Karin Sedig, akutambulansläkare.

9


10

ANNONS

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

Säkerhets- & Jourtjänster

Foto Matz Arnström

SOS ALARMS TRYGGHETSJOUR

LARMTJÄNST FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPADE

… OCH I KARLSKRONA ÄR MAN VÄLDIGT NÖJDA MED SOS ALARM TRYGGHETSJOUR. ◗ – SOS Alarm lyssnar mycket på oss som kund och har säkrat stora delar av arbetet som vi tidigare bedrev själva. De har empati och en enorm kompetens och styrka även när det gäller teknik och kvalitetssäkring, säger Niclas Brissmalm, larmchef på hemstjänsten i Karlskrona. SOS Alarm arbetar med fokus på människan vilket ger kvalitet i slutändan. Karlskrona kommun har idag 1 400 trygghetslarm installerade. Varje dygn resulterar det i 100 till 120 larm där omkring hälften kopplas vidare från SOS Alarm till någon av kommunens 27 hemtjänstgrupper eller någon av de sju nattpatrullerna.

Att kunna bo kvar hemma i sin egen miljö är viktigt för tryggheten för de flesta äldre. Men det förutsätter att man kan få det stöd som behövs i hemmet. Trygghetslarmet är då ett viktigt sätt att hela tiden ha möjlighet att få kontakt.

V

åra operatörer har otrolig förståelse och tålighet och besitter en specifik SOSkompetens, när det gäller att kunna förädla knapphändig information. De har lång erfarenhet av samtal med personer i svåra situationer som behöver hjälp. Inlevelseförmåga är något som är grundläggande för det operativa arbetet inom SOS Alarm, säger An- Anders Eklöf, nika Stigsdotter, affärsområdeschef processutvecktrygghetsjour. lingschef på SOS Alarm.

VISSTE DU ATT ◗◗ 2025 har antalet individer som är 65 år och äldre ökat med 37 procent i snitt i varje kommun i Sverige. Det kommer då att finnas nästan 1,9 miljoner människor som är pensionärer i Sverige, idag finns 1,5 miljoner. ◗◗ SOS Alarm har idag 34 000 trygghetslarm kopplade till sig och får från dessa 1,7 miljoner anrop/ år. Det finns 155 500 totalt i Sverige.

TJÄNST FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPADE. Trygghetsjour är en tjänst för äldre och handikappade som är beroende av att få direkt kontakt och hjälp, i första hand från hemtjänst men via SOS Alarm.

att söka kontakt med den äldre och starta hantering, analys och prioritering. En viktig del är att kunna avväga om det är en akut situation eller inte. – Larmsamtal från äldre människor kan vara riktigt svårt. Ibland kommer de inte ens ihåg varför de larmat. Andra ringer för att fråga vad klockan är. Här måste operatören vara extra tålmodig, inlevelsefull och erfaren för att ställa de rätta frågorna och göra rätt analys. När väl ett larm kräver åtgärd eller insats kopplar vi ärendet vidare till antingen hemtjänst eller räddningstjänst, beroende på vad som hänt. Det finns exempel där operatören just kunnat höra ett brandlarm i bakgrunden och förstått att det rör sig om en annan situation än den som förmedlats, säger Anders Eklöf, affärsområdeschef trygghetsjour. TEXT EZRA HULTBERG

‹626$ODUP6YHULJH$%

Foto SOS Alarm

De äldre i Sverige ökar i antal i stadig takt, samtidigt blir de också just äldre. Därför behöver många också mer stöd än tidigare. Att kunna Annika Stigsdotter, bo kvar hemma i processutvecklingssin egen miljö är chef på SOS Alarm. viktigt för tryggheten för de flesta äldre. Men det förutsätter att man kan få det stöd som behövs i hemmet. Trygghetslarmet är då ett viktigt sätt att hela tiden ha möjlighet att få kontakt. SOS Alarm bedriver sedan många år tillbaka en trygghetslarmsmottagning för äldre som innebär att hemmaboende äldre får ett trygghetslarm installerat av sin kommun. – När man har fått ett trygghetslarm installerat i sitt hem får man en larmklocka att bära på handleden eller runt halsen. Om en olycka sedan är framme, till exempel om någon har ramlat, brutit ett ben eller drabbats av hjärtattack, kan de när som helst larma via klockan, förklarar Annika Stigsdotter. När larmet aktiverats kopplas en SOSoperatör in, via en högtalare, som finns installerad i lägenheten. Uppgiften blir då

Foto SOS Alarm

Foto SOS Alarm

TRYGGHETSJOUR SOS Alarm är en av landets största aktörer på mottagning av trygghetslarm och har lång erfarenhet på området. • Trygghetsjour är en tjänst för äldre och handikappade som är beroende av att få direkt kontakt och hjälp, i första hand från hemtjänsten. • Genom att kommunen lägger ut sina trygghetslarm på SOS Alarm får man en kompetent mottagare och samarbetspartner. Samtidigt möjliggör detta för kommunens egen personal att koncentrera sig på sitt hjälp- och servicearbete. • Användaren blir utrustad med en larmknapp, antingen i ett band runt handleden eller som ett häng-

FAKTA

smycke runt halsen. Med ett tryck på knappen överförs ett larm till SOS-centralen. • Även mottagning av trygghetstelefoner med inbyggd högtalarfunktion erbjuds. De gör det möjligt att ha röstkontakt med en SOSoperatör oavsett var i bostaden personen befinner sig. • I akuta situationer larmas t.ex. hemtjänst eller sjukvårdspersonal. Ibland kan det räcka att veta att man snabbt kan få kontakt med någon sakkunnig person för att känna sig trygg i sin egen bostad.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SOS ALARM

ANNONS

Samhällstjänster

ANNONS

11

CHRISTER NILSSON RÄDDADE LIVET PÅ SIN SON JOEL

– Hennes lugn gjorde mig trygg Söndagen den 11 oktober 2009 tog Linnea Jönsson på SOS Alarm i Malmö emot ett samtal från Christer Nilsson i Höganäs. Samtalet gällde ett barn, Christers 10-årige son Joel som efter ett kruppanfall låg livlös på golvet hemma i bostaden.

T

Foto SOS Alarm

Joels tvillingsyster Judith var med under hela händelseförloppet. Det var hon som höll telefonen mot Christers öra så att han kunde ta emot Linnea Jönssons vägledning. – Judith var jätteduktig, helt lugn. Det var också hon som tog emot ambulansen när den kom. Ambulanspersonalen satte omgående in behandling med syrgas. Ingen reaktion. – Men när han fick en spruta med adrenalin spratt Joel till, efter en stund var han vaken men hade fortfarande svårt att andas. Nu bar det av till sjukhuset i Helsingborg med ilfart, både Christer och Judith följde med. –Nu efteråt är det bara att konstatera, hjälpen från SOS Alarm var ovärderlig, bara att ha någon att prata med och som har inlevelseförmåga, någon som säger att ambulansen kommer snart, gjorde att jag slappande av och kunde koncentrera mig på att hjälpa Joel. Även ambulans- och sjukhuspersonalen får högsta betyg. Alla var så underbara, som

Foto Anders Nordström

idigare gånger har det inte varit så alarmerande. Men den här gången var det an– norlunda. Han hostade men det verkade först inte vara någon större fara, berättar Christer, som fortfarande, ett halvår efter den omskakande upplevelsen är påverkad av det som hände. Vid halv elvatiden på kvällen blev situationen plötsligt akut. Joel kunde inte andas. Han fick panik, kippade efter andan men det var tvärstopp. På badrumsgolvet sjönk han ihop. Läpparna var blå samtidigt som ögonen slog runt och hela kroppen blev flammig. Så snart Christer insåg allvaret slog han numret 112 till SOS Alarm. Samtalet kopplades omgående till undersköterskan Linnea Jönsson. – Jag hade panik, berättar Christer. Joel var helt borta, men när hon pratade lugnande, och sakligt förklarade hur jag skulle göra inblåsningar för att förhindra hjärtstopp, blev även jag lugnare. Hon berättade också att en ambulans var på väg och att det skulle ta cirka tio minuter.

LIVET ÄR SKÖRT. För ett halvår sedan var det frågan om liv och död när Joel tio år fick ett kruppanfall. Men allt slutade lyckligt, nu kan både pappa Christer och Joel skratta.

Christer uttrycker saken. När de är lugna känner man sig trygg. Det var först hemma från sjukhuset, tre dagar senare, som Christer och familjen verkligen insåg hur illa det hade kunnat gå. En av ambulanskillarna, som för övrigt bor i Höganäs, tittade förbi för att se hur det hade gått. – Han kramade om Joel men berättade också att det hade varit riktigt allvarligt. En sjuksköterska sa samma sak. Hon hade inte upplevt ett lika allvarligt fall under sina åtta år på sjukhuset.

Det ska bli en fantastiskt spännande utmaning att få ta sig an uppgiften att leda SOS Alarm. Johan Hedensiö, ny vd i SOS Alarm den 1 maj.

Christer berättar att han inte sov på en vecka efter händelsen. Hela tiden kollade han att allt var okej med sonen. Och fortfarande kan skräcken komma över honom. Men för Joel fortsätter livet som vanligt. Han minns nästan ingenting av det som hände. – Själv har jag fått ett annat perspektiv på livet, det är så skört. Man kan inte ta någonting för givet. Senare hörde Christer Nilsson av sig till SOS Alarm för att framföra sitt varma tack till Linnea Jönsson för hennes insats.

UNIK SOS-KOMPETENS SOS Alarms operatörers kompetens bygger på mycket god: ◗◗ Intervjuteknik för att bedöma situationer. ◗◗ Förmåga att analysera hjälpbehov och åtgärder. ◗◗ Förmåga att få fram adekvata insatser och resurser rätt. ◗◗ Att i samverkan med andra leda verksamheten rätt.

TEXT PER-ÅKE HULTBERG

NY VD I SOS ALARM Johan Hedensiö kommer närmast från Codan Group/Trygg Hansa Försäkrings AB där han var koncerndirektör. Dessförinnan har Johan bland annat varit vd med nordiskt ansvar för en av världens ledande mediebyråer, Mediaedge:cia, och vd för Falck Security. Johan Hedensiö blir ny vd i SOS Alarm den 1 maj 2010 då han efterträder Sven-Runo Bergqvist som övergår i egen konsultverksamhet.


Vi har en mission. Tillsammans arbetar vi för ett tryggare samhälle.

För information om vårt företag och våra tjänster, gå in på www.sosalarm.se eller ring 020-24 07 00.

SOS Alarm  

SOS Alarm 2010