Page 1

gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company | driemaandelijks tijdschrift uitgiftekantoor 2100 Deurne - Gallifort | P2A8788

juli-aug.-sept. 2017 | 21 e  jaargang | nr. 94

www.activecompany.be

actieve sport en ontspanning voor holebi’s

17040082-16538_yy50ygpe.indd 17040082-16538_yy50ygpe.indd 1

BarAC: Een nieuw elan pagina 18

1

4/2/2017 11:56:25 AM

Gezondheid: Een tweede coming-out met hiv pagina 30

Koor: Pink Noise te Groningen pagina 32

4/2/2017 11:56:25

WILF: Tien jaar Antwerp Pride pagina 42


2


in deze TimeOut 4

OM TE BEGINNEN

6 BESTUUR Zomerprogramma De nieuwe voorzitter ad interim Vertrouwenspersoon Active Company website survey: resultaten Vacatures 16 REDACTIONEEL In memoriam 18 ACTIVEXTRA Een nieuw elan… BarAC Antwerp Brilliant Games Padel 24 ACTIVE RUNNING Nieuwe Start2Run in aantocht 26 GEEF DE PEN DOOR AAN... Dirk en François 28 FIETSEN De Maerlant Fietsroute 30 GEZONDHEID Een tweede coming-out met hiv

32 KOOR Pink Noise te gast bij de heren van Zangzaad in Groningen 34 OP DE SOFA Sacha Stassen 38 VOLLEYBAL Volleybal Paastornooi in Mechelen 40 WANDELEN Wandelen gaat kajakken op de Kleine Nete 42 WILF Tien jaar Antwerp Pride 44 ACTIVE CULTURE Vijf filmklassiekers die elke holebi en transgender zou moeten kennen 46 ZWEMMEN Wedstrijdzwemmen Düsseldorf Zwemweekend Bütgenbach 48 Praktisch 49 Wie is wie? 50 Vaste activiteiten

COLOFON hoofdredactie Bert Crauwels timeout@activecompany.be

deadline bijdragen volgende TimeOut 23 augustus 2017

eindredactie Inge Laurijssen

verantwoordelijke uitgever Jan Schonk, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

FOTOREDACTIE Danny Roggeman redactie Antoon Ceuleers, Bert Crauwels, Wilfried Eetezonne, Gert Renders advertenties Gert Wouters sponsoring@activecompany.be vormgeving [dp-com] - Daniel Peters

abonnementen Leden: gratis - niet-leden: 8 euro/jaar TimeOut is een publicatie van Active Company vzw, die staat voor actieve sport en ontspanning voor holebi’s in Antwerpen. Dit blad verschijnt driemaandelijks. De raad van bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor informatie en standpunten opgenomen in advertenties. Oplage: 700 exemplaren.

3


volleybal

4


o m t e b e g i nn e n

paastornooi mechelen

Lees verder op pag. 38

5


bestuur [REDACTIE BERT CRAUWELS]

Zomerprogramma 2017 Active Running Wij houden een zomerstop in juli en augustus. Op 12 september gaat de nieuwe Start2Run van start.

Active Work-Out Laatste les voor de zomerstop is dinsdag 27 juni. We starten terug op dinsdag 22 augustus.

Fietsen • Zondag 30 juli: Tholen (Zeeland) - Jan en Danny • Extra zaterdag 19 augustus: BBQ - Inge Wallaert • Extra zondag 6 augustus: Fietsdodentocht Bornem (100 km) - Danny • Zondag 27 augustus: Lommel - Paul en Erna • Fietsweekend 22, 23 en 24 september: Magisch Drenthe (VOLZET) - Luk Vanmaele • Zondag 29 oktober: - Mireille en Margie

Nordic Walking In de zomermaanden voorziet de Nordic Walking iets pittigere wandelingen dan gewoonlijk en iets verder van huis. Als er genoeg interesse is, zijn volgende (groene halte) wandelingen voorzien: • 16 juli: wandeling 20 km. West Vlaanderen langs kanaal Komen – Ieper • 20 augustus: ook 20 km. De Limburgse heuvels; van Heusden tot Zolder Deze wandelingen lopen telkens van station tot station. In principe gaan we dus met de trein. Verdere afspraken in de nieuwsbrief: hou die in de gaten. Voor onze wandelingen zijn NW-stokken niet noodzakelijk: iedereen is welkom. Van 13 tot 15 oktober gaan we op weekend naar de wandelstek bij uitstek: La Roche en Ardennes. Alle info in de nieuwsbrief.

6


bestuur Koor Er zijn geen repetities op de zolder van Het Roze Huis op de volgende maandagen: 26/06 – 10/07 – 24/07 en 31/07

Volleybal In juli en augustus speelt AC volleybal in Park Spoor Noord van 19u tot 21u. Daarna komen we nog samen voor een drankje in de buurt.

Wandelen • 6 augustus: kajakken op de Kleine Nete. Meer info op pagina 40.

Waterpolo Zomertraining in zwembad De Molen (Linkeroever) met, afhankelijk van het weer, aansluitend een picknick: • vrijdag 28 juli (18u45 - 21u30) • vrijdag 4 augustus (18u45 - 21u30) • vrijdag 11 augustus (18u45 - 21u30) • vrijdag 18 augustus (18u45 - 21u30) • vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus Champagne Tournament Manchester Vanaf september in zwembad Park Merksem: • donderdag 7 september (20u45 - 22u30) • donderdag 14 september (20u45 - 22u30) • donderdag 21 september (20u45 - 22u30) • donderdag 28 september (20u45 - 22u30)

Zwemmen • Op maandag van 19.45u tot 21u in Borgerhout (Plantin Moretus) op volgende data: 3/7 (met zwemvliezen) – 10/7 – 17/7 – 24/7 – 31/7 – 21/8 – 28/8 • Op woensdag van 18.45u tot 20u in Berchem (Groenenhoek) op volgende data: 5/7 – 12/7 – 19/7 (met zwemvliezen) – 26/7 – 2/8 – 23/8 – 30/8

7


bestuur De zomerprogrammatie van alle sporten wordt hier vermeld onder voorbehoud. Check altijd de website (www.activecompany.be), nieuwsbrieven of de activiteitsverantwoordelijke voor de meest recente informatie.

SAVE DE DATE • 7 juli: BarAC, locatie is nog niet bekend • 11 juli: Zomerpicknick Active Work-out • 6 augustus: Kayak met AC Wandelen • 10-13 augustus: Antwerp Pride Weekend • 27 augustus: Cultuurmarkt met o.a. onze Pink Noise • 2-5 november: Antwerp Brilliant Games - AC-multi-tornooi • 4 november: AC fuif • 9 december: AC-Quiz

De nieuwe voorzitter ad interim Harre Vandenbulcke Dag allemaal, De meesten zullen mij al wel kennen, maar er is me gevraagd om me toch even kort voor te stellen. Ik ben Harre Vandenbulcke en heb Active Company leren kennen via AC-Volleybal in 2014. Door het mee organiseren van het Halloweentornooi in 2015, ben ik halvelings bij het bestuur betrokken geraakt en sinds de Algemene Ledenvergadering van 2016 ben ik ook officieel bestuurslid.

8


bestuur Voor het komende jaar zal ik, tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering in 2018, de voorzittersfunctie waarnemen. Ik besef maar al te goed dat dit geen sinecure zal zijn. Elke functie, van klein tot groot, heeft zijn beproevingen en lasten. Wat we niet mogen vergeten is dat eenieder die zich voor Active Company inzet, of het nu als AV, als helper op een tornooi of als bestuurslid is, dit steeds doet op vrijwillige basis. AC is opgebouwd door vrijwilligers, wordt gedragen door vrijwilligers en heeft een toekomst dankzij de vrijwilligers. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat de werking onderhevig is aan vele, snel op elkaar volgende veranderingen met de bijhorende obstakels. Ons privéleven en onze professionele bezigheden staan ondertussen ook niet stil. Dan is het van AC-belang om die werklasten te kunnen verdelen over een gemotiveerd en geëngageerd team. Vele schouders maken licht werk. Daarom denk ik dat het belangrijk is om de communicatie, zowel intern als met externe partners, gestroomlijnd te krijgen en een duidelijke basisstructuur op te zetten. Zodanig dat mensen die zich engageren om mee hun schouders onder AC of een AC-project te zetten, zich ook geruggesteund voelen door de reeds aanwezige kennis en ervaring, en er ook een eindresultaat aan gekoppeld zien. De komende periode wil ik dan ook vooral gebruiken om te werken aan een efficiënt draaiende AC-werking, een vlottere communicatie en de samenhang tussen de verschillende AC-activiteiten vergroten. Om te komen tot een echt ‘Wij zijn AC’-gevoel. Dit is tenslotte de filosofie van Active Company: actieve sport en ontspanning voor holebi’s én hun vrienden.

Harre Vandenbulcke, voorzitter a.i

9


bestuur

Vertrouwenspersoon Het ondersteunen van de vereniging en haar leden in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit. Als er zich een probleem voordoet, en er valt totaal niet te praten met de betrokken persoon of personen, dan kan/kunnen de persoon/personen, die meent/ menen slachtoffer te zijn, bij de vertrouwenspersoon terecht. Dit zijn de ACvertrouwenspersonen: • Luc Lamberigts: vertrouwenspersoonluc@activecompany.be • Steven Lambrechts: vertrouwenspersoonsteven@activecompany.be • Kathleen Van Nuffel: vertrouwenspersoonkat@activecompany.be

Stylish restaurant

Different rooms for parties, weddings,..

Lounge-garden

Parking facilities

Restaurant open for lunch & dinner “The perfect place for a gay wedding” spaansemolenstraat 44 ¥ 2040 Zandvliet ¥ info@martinushoeve.com ¥ www.martinushoeve.com

10


bestuur

Active Company website survey: resultaten Reeds geruime tijd wordt er gesproken over het vernieuwen van de Active Company-website, maar vooraleer we stappen kunnen ondernemen, moeten we weten waaraan er nood is. Wat is er belangrijk, wat willen we uitstralen met onze website en wat willen we vertellen? Samen met Pascal Maes, sinds jaar en dag onze vaste webmaster, en de raad van bestuur onder coördinatie van Kat Van Nuffel, werd er besloten een survey te doen om op die manier tot een actieplan te komen. We noteerden enkele opmerkelijke resultaten van de survey. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden op een online bevraging bij de leden. Er waren 107 deelnames. Active Company telt meer dan 400 leden, wat dus een zeer goed resultaat is, en daardoor ook representatief kan worden genoemd. We geven onze TO-lezer graag de voornaamste punten mee. Onderzoek toont aan dat 34,6% de website af en toe bezoekt, maar 41,1% doet dit nauwelijks. Ondanks deze verdeeldheid kunnen we concluderen dat er toch wel wat uitschieters uit de enquête naar voren komen waarmee we in de toekomst, bij vernieuwing van de website, rekening moeten gaan houden. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat in de eerste plaats een accurate kalender essentieel is (33,3%). Om nieuwe bezoekers aan te trekken, alsook de website boeiend te houden voor de huidige leden, is het belangrijk dat de informatie accuraat is, maar ook dat er een grote mix aan informatie beschikbaar is over de activiteiten (24,8%), zoals momenteel het geval is op de website. Een functie voor het delen van foto’s is opnieuw nodig. Ook voor mensen die de website een eerste keer bezoeken zijn foto’s het eerste wat opvalt. Hierbij moeten we wel de privacy bewaken. Wat we ook merken, is dat er nood is aan een mobile friendly website. Meer en meer mensen bekijken een website via hun smartphone en tablet. De nieuwe website moet hieraan zeker tegemoetkomen. 11


bestuur 43,1% vindt ook dat de lay-out is verouderd. Ondertussen is er een website opgestart voor de Antwerp Brilliant Games (https://antwerpbrilliantgames. be/) die meer in de smaak valt bij onze leden. Deze dient als trial versie en de template zou kunnen worden gebruikt voor de algemene Active Companywebsite. De survey toont ook aan dat de Facebook-pagina’s van Active Company erg populair zijn. Een integratie met sociale media is dan ook zeker aan de orde. 56,2% is er echter van overtuigd dat Facebook de website niet kan overnemen, maar eerder aanvullend dient te zijn. De nieuwsbrieven worden ook erg gesmaakt en door 83,5% goed bevonden. Algemeen worden volgende werkpunten vooropgesteld: • een actief beheer van de inhoud van de website door een activiteitsverantwoordelijke (AV), kassaverantwoordelijke (KV) en tornooiverantwoordelijke (TV) • integratie van een kassamodule • registratiemogelijkheid voor nieuwe leden en mogelijkheid tot inloggen via Facebook-login om zo ook de eigen gegevens te kunnen aanpassen Dankzij de verhelderende analyses van de geregistreerde antwoorden, weet de raad van bestuur en webmaster Pascal Maes wat de leden goed en niet goed vinden, wat wel en wat niet op de nieuwe website moet terugkomen wat betreft functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, vormgeving en informatiestructuur. Begin januari 2018 hoopt Pascal Maes een eerste nieuwe versie te publiceren.

Kathleen Van Nuffel

12


Welkom bij

een sfeervol Café met terras en een uniek uitzicht op het MAS museum. Een ruime keuze uit de beste bieren van België, diverse wijnen, frisdranken, koffie en thee.

Lunch en Fingerfood

Joe en zijn team verwelkomen u graag. Open van 10.00 tot na middernacht. Maandag gesloten.

DownTown Van Schoonbekeplein 3 2000 Antwerpen info@downtown.be www.downtown.be ‘Like’ ons op

13


bestuur

Vacatures TimeOut zoekt m/v/x met talent TimeOut is een ledenmagazine van Active Company. Het brengt nieuws, verhalen en reportages vanuit de verenigingen en versterkt op die manier de band met de leden, maar daarnaast is TimeOut ook niet blind voor wat er in de wereld en meer bepaald de holebigemeenschap leeft.

Hoofdredacteur TimeOut (m/v/x) Jij bent • Beschikt over een goed taalgevoel. • Kan goed samenwerken en communiceren. • Bent creatief en innovatief. • Kan redacteuren motiveren, inspireren en leiden. • Je hebt een passie voor Active Company en haar activiteiten en leden. • Hebt een brede interesse. • Deadlines zijn heilig voor je.

Wat houdt het in? • Als hoofdredacteur leid je de redactie van TimeOut • Jij bepaalt – in overleg met de redactie – de inhoud van het magazine, stippelt de koers uit en ontwikkelt een langetermijnplanning • Zelf lever je ook een redactionele bijdrage. • Je overlegt met de eindredactie, de lay-out en drukkerij. • Je zorgt voor voldoende beeldmateriaal. • Je zorgt ervoor dat de verzending van het magazine correct verloopt. • Je ziet er op toe dat de redactie de deadlines respecteert en je zorgt ervoor dat elke editie op tijd bij de lezer op de mat ligt. • Jij vertegenwoordigt het tijdschrift waarvoor je werkt naar buiten toe en ziet er op toe dat de redactie alle juridische en ethische regels in acht neemt. • Als hoofdredacteur vervul je een brugfunctie tussen de redactie, de activiteits- en tornooiverantwoordelijken en de raad van bestuur. • Je kan een uitstekende brunch verzorgen en je appartement kijkt uit op minstens twee fonteinen.

14


bestuur

Redactiemedewerker TimeOut (m/v/x) Jij bent • creatief met woorden en taal • iemand met een neus voor interessante verhalen • nieuwsgierig en gepassioneerd door holebisport en alles errond • punctueel en nauwkeurig • vertrouwd met tekstverwerking en andere courante informaticatoepassingen

Wat houdt het in? • Je schrijft bijdragen voor TimeOut. Hierbij ga je zelf achter een verhaal aan. Desgevallend neem je interviews af. Je kan de juiste vragen stellen in de juiste situatie. • Je stimuleert de activiteits- en tornooiverantwoordelijken om bijdragen te leveren aan TimeOut voor hun activiteit en extra’s daarrond. • Je controleert de bijdragen en herwerkt deze naar de huisstijl van AC en TimeOut. • Je levert de bijdragen waarvoor je verantwoordelijk bent tijdig en drukklaar af. • Je overlegt op regelmatige basis met je collega’s van het redactieteam, via telefoon, e-mail, … Voor elke editie is er minstens één redactievergadering. • Je respecteert de gemaakte afspraken en deadlines.

Wat bieden wij? Je werkt mee aan een warme organisatie met een hart voor vrijwilligers. Dankzij jouw scherpe pen valt bij onze leden en sympathisanten om de drie maanden een glossy en boeiend tijdschrift in de bus. Je doet de lezers dromen van voorbije en toekomstige activiteiten. Je kunt je creatief ontplooien en je schrijftalent delen in 700 exemplaren. We bieden hierbij de nodige omkadering en vorming binnen een enthousiast team. En vooral: heel veel fun!

Hoe solliciteren? Herken je jezelf in dit profiel? Dan ben jij misschien de geknipte m/v voor deze functie! Stuur dan als de bliksem je kandidatuur naar voorzitter@activecompany. be. Om een beter idee te krijgen van jouw persoonlijkheid, je pluspunten en je motivatie, vragen we je om de fiche in te vullen die je kan vinden op de homepage van www.activecompany.be en deze mee te sturen.

15


r e d a ct i on e e l

Zeg het ons… Heb je nog vragen, suggesties, opmerkingen over deze TimeOut? Vond je een artikel heel goed? Heel slecht? Of gewoon ontroerend? Mis je iets in TO? We horen graag jouw mening als lezer. En ideeën zijn altijd welkom. Of gewoon een bijdrage: een verslagje, een reflectie, leuke foto’s. Stuur ze naar timeout@activecompany.be.

TimeOut niet ontvangen? Je kreeg geen TimeOut in de bus? Neem dan contact op met Karl via ledenbestand@activecompany.be.

Degustatie zomerse wijnen 30 juni 18- 22 uur 1 juli 19-22 uur 2 juli 12-18 uur

Cuvée Artistique

16

Brialmontlei 60

13 – 15 oktober

2018 Antwerpen

Meer info: www.anverres.be


r e d a ct i on e e l

In memoriam

Ik wil heel graag iedereen van Active Company bedanken voor de bloemen, de condoleances, de omarmingen en vooral de steun bij het overlijden van Cor. Met name mijn tennismaatjes zijn onbetaalbaar, dat is de laatste maanden weer gebleken. Ik maakte de keuze om, vrij snel na de gedenkplechtigheid, naar het tornooi van Nürnberg te gaan en het was super om zo opvallend onopvallend in de gaten gehouden te worden. Merci! Cor is de laatste jaren geen sporter geweest, zijn zwemcarrière bij AC was helaas van erg korte duur, zijn lijf kon het niet aan. Fan was hij wel, velen kennen hem dan ook als mijn begeleider, zelfs in Stockholm op de Eurogames, vaak met hoed en hond. Ook was hij altijd bereid te helpen, bijvoorbeeld als chauffeur van het spelersbusje op de BrilliANT Games in 2015. Na een ziekenhuisverblijf van vijf maanden is hij vredig in mijn armen overleden. Op 14 maart zouden we 25 jaar samen geweest zijn, waarvan 13 getrouwd. Op de herdenkingsdienst in onze Antwerpse Sint-Pauluskerk was - naast vele AC’ers - ook mijn moeder aanwezig. Op 14 maart is Julia overleden. Velen hebben haar leren kennen tijdens de World Outgames in 2013, zij was ook de reden dat ik ben gaan tennissen. Na onderzoeken bleek (half februari) de kanker waar ze eerder genezen van was verklaard, te zijn uitgezaaid. Niemand had verwacht dat dit zo snel zou gaan, we zijn enkel dankbaar dat ze niet lang heeft moeten lijden. Het is onvoorstelbaar om twee personen in zo’n korte tijd niet meer in je leven te hebben. Bedankt dat jullie er waren!

Marcel

17


activextra

a ct i v E x t r

a

wandelen

[REDACTIE BERT CRAUWELS]

Een nieuw elan… We kennen Active Company als een vereniging met heel veel activiteiten. Af en toe lijkt het echter alsof we een verzameling van kleine verenigingen zijn. Daarom gingen een aantal leden van het activiteitenoverleg op zoek naar initiatieven die alle geledingen kunnen binden. Het idee voor BarAC was snel geboren.

Het concept • Elke eerste vrijdag van de maand zal er een drink georganiseerd worden, telkens op een andere locatie. • Elke AC-activiteit neemt de organisatie van één van de edities op zich. Badminton en Volleybal namen voor de eerste edities het voortouw. Tennis zal voor de derde editie de honneurs waarnemen. De eerste editie vond plaats op vrijdag 5 mei bij Cafe DeLux. Voor de tweede editie op vrijdag 2 juni sloeg BarAC de tenten op aan Cafe Twilight. De ruim 120 mensen die aanwezig waren op de eerste editie hoeven we alvast niet meer te overtuigen, want het was bijzonder gezellig. Om 21u kwamen de eerste leden een beetje aarzelend aanzetten, maar al gauw was het gezellig druk. Uiteindelijk hebben de laatste leden van elkaar afscheid genomen in de vroege uurtjes. Kortom: blokkeer de volgende data alvast in je agenda. Je kan de info makkelijk terugvinden in de Facebookgroep: Active Company BarAC, of door de QR-code te scannen van de flyer.

Koen Deyne, AV Badminton.

Was jij ook zo brak na de BarAC? 18

Met BarAC willen we de drempels tussen de verschillende sporten, maar ook die tussen het bestuur en de leden verkleinen en tegelij-


hiking

waterpolo

a ct i v E x t r

running

activextra

a

gezondheid

wandelen

kertijd de band met de sponsors versterken en onderstrepen. De grote opkomst liet zien dat er een breed draagvlak is binnen onze sporten voor zulke initiatieven. Het was druk, het werd laat, nieuwe contacten werden gemaakt, oude banden werden aangehaald, kortom het was gezellig! We danken Luc en zijn team van café Delux voor de fijne avond en de gratis shotjes die vrolijk rondgingen! Over één dingetje moeten we het nog eens raken: noemt dat ding nou ‘BarAC’ of ‘Bar A C’? Zullen we het daar over hebben op de volgende editie? Vrijdag 7 juli vanaf 21u, locatie is nog niet bekend. De tennissers zullen dit keer het balletje hoog houden, het wordt vast weer gezellig. Kom je ook?

Marcel Van der voort, rvb Active Company

Antwerp Brilliant Games Dit jaar organiseert Active Company voor het eerst sinds lange tijd weer een multi-tornooi. Onder de naam ‘Antwerp Brilliant Games’ zal AC gasten van binnen- en buitenland verwelkomen om deel te nemen aan een weekend gevuld met sport, fun en cultuur. De naam is niet toevallig gekozen, maar verwijst naar het AC-Tennis ‘BrilliANT Games’-tornooi van 2015. Dankzij een schare enthousiaste vrijwilligers, die zich vóór en tijdens het tornooi meer dan uitmuntend hebben ingezet voor hun 150 gasten, werd dit een gigantisch succes. En de AC-Tennissers mogen terecht fier zijn op die puike organisatie! Ook in het buitenland ging deze prestatie niet onopgemerkt voorbij: de GLTA (Gay and Lesbian Tennis Association) bekroonde de ‘BrilliANT Games’ met de prijs ‘Beste groot tornooi 2015’.

19


activextra

a ct i v E x t r

a

wandelen

Voortbouwend op dit succes wil AC een nog grotere uitdaging aangaan en achter de schermen wordt er hier reeds geruime tijd hard aan gewerkt. De eerste editie van dit project staat momenteel in de steigers.

Antwerp Brilliant Games 2017 Dit zal een basis worden van waaruit we een tweejaarlijks AC multi-tornooi willen laten groeien. Telkens in de herfstvakantie. De affiche voor de eerste editie siert momenteel deze eigenste TimeOut. Hiervoor alvast een dankwoord aan Thomas Hauwaert; het ziet er top uit! Dit jaar omvat het tornooi de volgende sporten: badminton, tennis, volleybal, waterpolo, zwemmen en ook squash. Voor ieder wat! Neem zeker al eens een kijkje op www. antwerpbrilliantgames.be, registreer je op de nieuwsbrief en schrijf je natuurlijk ook snel in! De sporten organiseren naast elkaar, apart maar zeker niet alleen, hun eigen tornooi. Een team van ouwe rotten (nee, nee … geen ‘ouw peekes’!) aangevuld met jong, enthousiast geweld, zorgt voor een kader waarmee we de komende jaren dit multi-tornooi zullen kunnen blijven organiseren. Telkens onszelf uitdagend om een betere, gestroomlijndere, excellentere editie af te leveren. Naast de competitiesporten zullen ook de andere ACactiviteiten hun stempel kunnen drukken op dit event. Active Work-Out zal bij sommige tornooien een straffe, energieke opwarming voorzien, het AC- koor Pink Noise zet op zaterdag zijn gouden keeltjes open, samen met wat collega’s uit het hoge noorden en op zondag zal Wandelen een stadswandeling aanbieden die je Antwerpse plekjes leert kennen waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Pareltjes? Nee, de ‘brilliante’ kantjes van onze ‘A-typische’ stad. Klapper op de vuurpijl zal een groot feest zijn waarop alle deelnemers, AC’ers en genodigden er samen een lap op kunnen geven. Voor deze party trekken we naar de Noorse Zeemanskerk aan de Italiëlei. Op zondag komen we nog één keer samen op een gezamenlijke brunch eventueel gevolgd door de stadswandeling: om afscheid te nemen van nieuwe vrienden, een katertje weg te werken of gewoon gezellig samen te zijn met de collega-AC’ers.

20


hiking

waterpolo

a ct i v E x t r

running

gezondheid

activextra

a wandelen

Heel dit event vraagt natuurlijk vele sterke schouders, grote en kleine. We verwachten voor deze eerste editie immers minstens een 750-tal nationale en internationale deelnemers en supporters. Dat kunnen we allemaal niet alleen bolwerken.

Hoe kan je ons helpen? Heb je plek vrij in je huis om een slaapplaats te geven aan een knappe zwemster of misschien wel een bed voor een heel volleybalteam? Meld je dan aan bij Hosted Housing via hostedhousing@ antwerpbrilliantgames.be. Het levert je nog wat op ook! • Heb je talent om te schrijven, te tekenen of fotograferen geef ons een seintje. Voorafgaand en tijdens de Antwerp Brilliant Games zal er een krantje verschijnen: de ‘Brilliant Times’. Dat moet natuurlijk gevuld worden met stukjes, comics, foto’s en plaatjes. Dus leef je creatief uit. ‘AC has got talent!’ Laat het ons weten via brillianttimes@antwerpbrilliantgames.be. • Ken je bedrijven, winkels en/of instellingen die ons tornooi willen ondersteunen in ruil voor een beetje reclame, meldt het via promo@antwerpbrilliantgames.be. Het sponsorteam dat contacten zal leggen met potentiële sponsors, om ze warm te maken voor Active Company en de Antwerp Brilliant Games, kan ook steeds een paar extra helpende handen gebruiken. Door sponsoring kunnen we de organisatie en uitwerking van zo’n multi-tornooi betaalbaar houden en net dat kleine beetje extra geven. Wil je hen algemeen mee ondersteunen, contacteer hen via rvb@activecompany.be Bruis je van de ideeën, heb je tips, ben je door al dit enthousiasme geïnspireerd en wil je een algemeen steentje bijdragen? Neem contact op via info@antwerpbrilliantgames.be. We beantwoorden je mail zo snel mogelijk en wie weet ben jij binnen de kortste keren ook ‘A-typisch Brilliant’. Veel sportieve groeten,

Het ‘Antwerp Brilliant Games’ Team

21


activextra

a ct i v E x t r

a

wandelen

Padel Is het als squash? Is het als tennis? Nee, dat is het niet‌ het is AC padel dat je hier op foto ziet. Padel is een sport die in 1969 bedacht werd in Mexico en sinds een aantal jaren opduikt in Belgische sportclubs - zo ook in Arenal padelclub in Mechelen. De verschillende racketsporten van AC bundelden op 8 april de krachten om te ontdekken hoe het precies werkt. Een verkleind tennisveld met glazen wanden die je mag gebruiken zoals squash, dat leek veelbelovend. Na een tweetal uurtjes experimenteren met de bijzondere rackets, tactische overwegingen en rondvliegende ballen waren de reacties overwegend positief. Padel lijkt een toegankelijke zomersport. Na enkele oefenrondes ben je er zo mee weg. Ervaring met racketsporten is handig, maar niet noodzakelijk om toch direct een leuke partij te spelen. Mooi weer en een terrasje maakten het helemaal af! Zelf vind ik badminton of tennis uitdagender, maar tegen een volgende keer padel met verschillende sporters, een terrasje en afsluitend diner zeg ik zeker ja! Tot binnenkort?

Kurt Lambrechts

22


23


running

gezondheid

wandelen

a ct i v e r u nn i n g [REDACTIE WILFRIED EETEZONNE]

Nieuwe Start2Run in aantocht September is een goede maand om er terug in te vliegen. Iedereen is dan lekker gebruind en uitgerust, en ook wel een kilootje bijgekomen door de zomerse cocktails en barbecues. Hoog tijd om opnieuw sportief te worden. AC Running en WIJ, een dynamische vereniging voor vrouwen die van vrouwen houden, slaan daarom de handen in elkaar met de organisatie van een Start2Run. De officiĂŤle start wordt gegeven op dinsdag 12 september. Tijdens een Start2Run leer je in tien weken tijd om van 0 tot 5 km te lopen en dit op een aangename, rustige manier die voor iedereen haalbaar is. Je zal zien dat je conditie opmerkelijk verbetert en dat je je fysieke en mentale grenzen verlegt. Aan het einde van de Start2Run zal je op een comfortabele manier 5 km kunnen lopen. Daarna kan je zelf verder aan je conditie werken of wie weet de sprong wagen naar de 10 km. Lopen kan je natuurlijk in je eentje, maar het is veel leuker in groep. Al pratend en vooral al lachend vliegen de kilometers zo voorbij. De Start2Run is er voor iedereen: man of vrouw ongeacht de leeftijd. Je hebt enkel een T-shirt, een loopshort en loopschoenen nodig. In het begin kunnen dit stevige sportschoenen zijn, later zal je een paar echte loopschoenen moeten aanschaffen. De Runners kunnen je daarbij adviseren. Een Start2Run begint en eindigt altijd met een stretching zodat je goed opgewarmd aan de training begint om blessures te vermijden. De trainingen zullen aanvankelijk vrij kort zijn, maar ze worden uiteraard intensiever en langer. Deze Start2Run zal begeleid worden door Kathleen (lid van de raad van bestuur) en Wilfried (AV Running).

24


running

a ct i v e r u nn i n g Er zijn drie trainingen per week: • Op dinsdag om 19.30u gaat de training door op atletiekpiste Het Rooi, Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem (verzamelen aan ingang piste). • Op donderdag om 19.30u in Park Spoor Noord, aan de ingang van de sporthal. • Op zondag om 11u in Park Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen (verzamelen aan het kasteel). Na de laatste training ontvangen de deelnemers een Start2Run-diploma. Deze eindproef is gepland op zondag 19 november om 10u op de atletiekpiste van Het Rooi en wordt gevolgd door een brunch. Wil je meedoen? Schrijf je dan in door te mailen naar Kathleen (kathleen@activecompany.be) of naar activerunning@activecompany.be.

25


geef de pen door aan... [REDACTIE BERT CRAUWELS]

Dirk en François In deze rubriek zetten we telkens een AC’er in de spotlights aan de hand van een reeks alledaagse, niet-alledaagse en soms gedurfde vragen. Vragen staat vrij … en antwoorden natuurlijk ook. Deze keer komt er een koppel aan het woord: wandelaars Dirk en François. Wie zijn Dirk en François? Lees snel verder en find out! 1) Waar ben je op dit moment? Wij zijn momenteel thuis in Antwerpen, ik achter de pc en François in de tuin aan het genieten van het heerlijke warme weer. 2) Van wie was je laatste sms’je? Van François. 3) Heb je al iemand gedefriend (wie/waarom)? We zitten niet op sociale media. 4) Welke make-up gebruik je? François gebruikt een antirimpelcrème. 5) Wat als je erachter komt dat je lief is vreemdgegaan? Heel kwaad worden en een goed gesprek hierover voeren over het hoe en waarom. 6) Ben je ooit in drag uit geweest? Nee, nog nooit en voelen ook de behoefte niet. 7) Wat is je favoriete sport? Voor mezelf is dat autosport en voor François is dat wielrennen. Binnen AC gaan wij maandelijks mee wandelen en als het weer het toelaat gaan we ook fietsen. 8) Is je lidgeld al betaald? Jazeker, doen we voor het einde van het kalenderjaar. 9) Welke activiteit/ActiveExtra wil je nog toevoegen aan AC? Een zomerhappening zoals twee jaar geleden (waar wij beiden trouwens aan meegewerkt hebben). 10) Strandvakantie of stedentrip? Wij verkiezen een stedentrip en er staan er nog enkele op de planning: Amsterdam, Berlijn, Parijs,...

26


geef de pen door aan... 11) Wat is je favoriete gay plekje in Antwerpen? Waarom? Als het weer het toelaat, een terrasje doen bij Café DeLux of in Den Draak. Je komt er allicht wel iemand tegen die je kent voor een gezellige babbel. 12) Grindr of GayRomeo/Tindr? Niets hiervan. 13) Naar wie kijk je op? Voor mij is dat sowieso mijn vader, voor Francois zijn dat zijn twee dochters. 14) Kat of hond? Wij hebben geen van beide, maar de voorkeur zou uitgaan naar een hond. 15) Wat maakt je blij? Een gelukkige en tevreden partner. 16) Welke activiteit ontbreekt volgens jou binnen AC? Wij vinden onze gading, dus wat ons betreft is het aanbod zoals het nu is oké. 17) Wat is je favoriete Eurosong-nummer? Te veel om op te noemen... 18) Wat zit er in je handtas? In die van François zit zijn portefeuille en gsm. Ik draag geen handtas. 19) Droombestemming? Voor mij Australië, Peru voor François. 20) Aan wie geef je de pen door en waarom? Wij willen graag de pen doorgeven aan opnieuw een ACwandelaar en -fietser, met name Hendrik Thys uit Vorselaar. Een heel goede vriend van ons.

Bedankt voor jullie eerlijke antwoorden, Dirk en François. De redactie is alvast benieuwd wat Hendrik allemaal te vertellen heeft. Lees het zeker in onze volgende TimeOut!

27


fietsen

voetbal

zwemmen

fietsen hiking

waterpolo

activextra

[REDACTIE BERT CRAUWELS] running

gezondheid

wandelen

De Maerlant Fietsroute Voor onze tocht van 30 april zijn we het een beetje verder gaan zoeken. We vertrokken vanuit Damme met maar liefst 37 fietsers! Bij het zien van zoveel AC-fietsers bij de start was ik wel even van mijn melk… maar gelukkig is alles goed verlopen. We volgden grotendeels de ‘Maerlantroute’. Deze staat bekend als één van de mooiste routes van Vlaanderen en dat kunnen we zeker beamen. We hebben er met volle teugen van genoten. De Maerlantroute verkent het grensgebied tussen Damme, Sluis, Aardenberg en Maldegem. Een aaneenschakeling van oude schorren, die ingepolderd en drooggelegd werden door middel van kronkelende dijken en pijlrechte kanalen. Het Zwin was hier ooit de slagader van het economische leven. Het gebied is getekend door vijf eeuwen grensperikelen die zeker hun sporen nalieten: omwallingen, stadspoorten, grenspalen en op de grens doodlopende wegen. Spaanse, Franse, Oostenrijkse, Duitse, Vlaamse en Hollandse invloeden kenmerken deze route. Het was een sportieve tocht van 60 km onder een stralende zon met hier en daar wel een stijf briesje. Maar een frisse pint op een leuk terrasje, en een ‘crèmeke’ recht van ‘den boer’ maakten veel goed. Ondanks de grote opkomst was het een aangename bende. Naast het sportieve was er tijd genoeg om te socializen en mekaar op een andere manier te leren kennen en dat maakt het juist zo leuk om te fietsen bij AC. Achteraf zijn we met een kleinere groep nog wat blijven plakken in Damme en hebben daar nog iets gegeten en gedronken. Ik heb verschillende positieve reacties gehad over deze tocht en dat doet altijd deugd, want er kruipt toch heel wat werk in om zo’n tocht op poten te zetten. Maar dat is zeker met veel liefde gedaan, hoor! Aarzel niet en kom ook eens mee genieten van onze maandelijkse fietstochten. Iedereen is van harte welkom!

Danny Roggeman, AV Fietsen

28


fietsen

fietsen hiking

running

29


gezondheid

wandelen

GEZ O N D H EID [REDACTIE BERT CRAUWELS]

Een tweede coming-out met hiv ‘Haal hiv uit de kast’ luidt de slogan waarmee Sensoa in de parades van de Pride in Brussel en Antwerpen loopt. De slogan vergelijkt een coming-out als homo met vertellen dat je hiv hebt. Klopt die parallel? We legden ons oor te luister bij een homoman met hiv.

Geert (44) “Ik deed mijn coming-out op mijn 18de. Ik heb twee jaar getwijfeld voor ik zeker was dat ik homo ben. Dat was een sombere periode, want ik voelde dat er iets niet klopte met mij, zonder dat ik dat kon verwoorden. Aan iemand vertellen dat ik homo ben, was telkens een enorm emotioneel moment. Nadien bleek steeds weer dat ik banger was dan nodig.” “Ik heb mijn diagnose gekregen toen ik 21 was, een paar jaar dus na mijn comingout als homo. Ik heb mijn diagnose thuis twee jaar verzwegen. Gelukkig had ik toen een relatie. Ik moet besmet zijn voor we mekaar leerden kennen. Mijn vriend heeft me na de diagnose enorm gesteund. Op dat vlak ben ik met mijn gat in de boter gevallen.” “Nadien ben ik stelselmatig anderen beginnen inlichten. Telkens bleek mijn angst achteraf overbodig. Bij mijn ouders was dat het moeilijkst. Omdat ik zoiets had van ‘nu dat ook nog’, ik schaamde me. Maar toen ik de tweede keer uit de kast kwam, stond ik sterker dan bij mijn coming-out als homo. Alsof ik al eens geoefend had.” “Toen ik mijn diagnose kreeg, was hiv nog een dodelijke ziekte. Zoiets kan je niet geheim houden. Dat is nu anders. Ik begrijp mannen die redeneren: ik neem elke dag mijn pillen en ben gezond, waarom zou ik dat aan anderen moeten vertellen? Maar van zodra er iets niet helemaal in de haak is, heb je niemand bij wie je terechtkan.” Wil je praten over hiv? Interesse om mee te werken met de Pride? Sensoa Positief: 078 151 100 - www.levenmethiv.be

© Sensoa

30


31


koor

volleybal

nordic walking

worstelen

k oo r [REDACTIE WILFRIED EETEZONNE] tennis

yoga

Pink Noise te gast bij de heren van Zangzaad in Groningen voetbal

zwemmen

waterpolo

activextra

gezondheid

wandelen

In een tijd dat er veel geroepen wordt om grenzen te sluiten, brachten Zangzaad en Pink Noise, geheel tegen de tijdgeest in, een grenzeloos programma op zaterdag 8 april in de Lutherse Kerk in Groningen. De avond kende geen taalgrenzen noch tijdsgrenzen. De eerste ontmoeting met Zangzaad hadden wij in 2014 in Dublin bij het Europese LGBT-korenfestival Various Voices. Na verschillende uitwisselingen tussen Zangzaad onder leiding van Esther van Dijk en onze dirigent Arto Van Bauwel, zongen wij elk onbegrensd door muziekgenres en taalbarrières onze liederen en deelden een jonge pianist Bram de Wit (18) op de scène. Op vrijdagavond werden we verwelkomd door een groep mannen vol enthousiasme en dynamiek: homomannenkoor Zangzaad, in Café Tram 13 hartje Groningen. Een deel van de Pinknoisers logeerden in hosted housing en werden hartelijk ontvangen. Meteen kregen al onze leden een plastic zak met alle info: stadsplan, bezienswaardigheden, musea en attracties. Het Groninger Museum met een tentoonstelling van ‘Rodin Genius at Work’ stond alvast op mijn lijstje. Voorafgaand had ik samen met Geert de Breucker (verantwoordelijke Zangzaad) de pers te woord gestaan op vrijdagmiddag. Een prachtig artikel met grote foto

32


badminton

koor

dansen

nordic walking

k oo r verscheen in het Dagblad van het Noorden op zaterdagochtend: “KORENINTERLAND IN LUTHERSE conditiegym tennis KERK”. De adrenaline begon te stijgen bij de beide koorfietsen voetbal gezelschappen. Op zaterdagavond opende Zangzaad met ‘Een heel verschil’, van George en Ira Gershwin, in hiking waterpolo de versie van Robert Long en Margriet Hermans. “Gekken of zotten, Nederland of Vlaanderen: da’s toch een heel verschil! Of toch niet?” Er volgde nog meer prachtig muzikaal mannenvoer: running gezondheid ‘Mr Blue van Yazoo’ (“Elkaar niet loslaten in de moeilijkste tijden”), ‘Quand on n’a que l’amour’ van Jacques Brel. Pink Noise gaf de start met ‘Een Schip’ van Wannes Van de Velde en ook de Nederlandse liedjes die we brachten: ‘De Jongens van de reisvereniging; Wil U een stekkie’ (van Harry Banninck uit ‘Ja zuster, nee zuster’), werden erg gesmaakt door het enthousiaste publiek. Noord en Zuid wisselden elkaar af met een aaneenschakeling van prachtige liederen. Het oog kreeg: wisselende kostuums en choreografie… met mooie lampjes trouwens! Als slotakkoord: ‘Good Night sweetheart’ van The Platters, Pink Noise en Zangzaad deden samen de lichtjes uit. En toen gingen we de nacht in. Noord en Zuid met dans en vertier in de binnenstad, tot vroeg in de ochtenduren, héérlijk, gezellig samen! Op zondagmiddag werden we vergast op een lekkere brunch om daarna nog een gezamenlijk straatoptreden te geven bij het Regenboogpad aan het Groninger Museum. De zon scheen volop, en we voelden ons allemaal top, wat een zalig weekend. We beleefden grenzeloos veel plezier en we zien elkaar op 4 november terug in Antwerpen voor een nieuw spetterend concert.

Paul Van Harneveldt, AV koor

33


o p d e s ofa [REDACTIE ANTOON CEULEERS EN GERT RENDERS]

Op de sofa met Sacha Stassen Sacha, jij ben net gestopt als lid van de Raad van Bestuur van AC. We hebben gehoord dat je verre buitenlandse plannen hebt. Benieuwd als we zijn willen we je daarom nog even spreken Op de Sofa. Laten we maar meteen beginnen met een voor de hand liggende vraag: Waar stond je wieg? ‘Ik heb West-Vlaamse roots. Ik ben geboren in Oostende.’ Wauw, je jeugd doorgebracht in de koningin der Badsteden? ‘Nee, Ik ben er wel geboren maar heb er nooit gewoond. Ik ben opgegroeid in De Haan en Zerkegem een klein dorp tussen Brugge en Oostende.’ Hoe ben je dan in Antwerpen terecht gekomen? ‘Ik ben bijna van dag op dag verhuisd voor het werk.’ Je hebt dus niet in Antwerpen gestudeerd? ‘Neen, ik heb Handelswetenschappen gestudeerd aan de EHSAL in Brussel’ Werk je nog steeds in Antwerpen? ‘Zeker. Ik werk bij de FOD Financiën belastingcontroleur Personenbelastingen.’ Oei, dan moeten we op onze tellen passen. Dan maar snel een ander onderwerp aansnijden: Wat zijn je hobby’s? ‘Ik speel twee maal per week badminton en volg Chinese taalles. Verder ben ik een grote filmfan. Ik heb een abonnement bij UGC.’ Hoe ben je bij AC terechtgekomen? ‘Zoals vele AC-ers ben ik via een vriend een keertje mee komen sporten. In mijn geval was dat yoga, maar al snel heb ik ontdekt dat badminton me toch net iets meer ligt.’

34


o p d e s ofa Misschien was je reeds een goede speler toen je bij AC kwam sporten? ‘Niet echt. Ik heb het bij AC leren spelen. En dat ging steeds beter. Toen ik in 2015 op reis was in Toronto, heb ik meegespeeld met de Queens Cup van de lokale LGBT club. Verder heb ik ook aan tornooien deelgenomen in Delft, Gent, Brussel, Parijs (TIP tornooi) en Praag. In 2016 heb ik zelfs goud behaald op een dubbeltornooi in Amsterdam.’ Je hebt een aantal jaren een engagement opgenomen binnen de Raad van Bestuur van Active Company. Was dat een bewuste keuze? ‘Ik was van plan om me wat meer te engageren binnen AC. Eerst was ik van plan om AV badminton te worden, maar toen heeft de toenmalige voorzitter Andy Vandervoort me gevraagd om toe te treden tot de Raad van Bestuur. Ik werd verantwoordelijk voor ledenbeheer en zaalreservaties.’ Best een pittige taak, toch? Ja, eigenlijk wel. Er kruipt meer tijd in dan je zou denken en bovendien werd het takenpakket steeds groter. Als ik één tip kan meegeven aan nieuwe leden van de Raad van Bestuur is het wel om niet teveel hooi op de vork te nemen. Hoewel ik het steeds graag gedaan heb, besloot ik uiteindelijk om tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering mijn ontslag in te dienen omdat ik vanaf midden augustus voor één jaar naar Taiwan verhuis.’ Leuk, wat ga je daar doen? ‘Eerst en vooral Chinees studeren maar er spelen ook nog wel ook nog wel een paar andere redenen mee.’

35


o p d e s ofa Ach zo, vertel! ‘In 2014 heb ik Benjamin, een Chinees uit Parijs leren kennen. Hij verhuisde echter dat zelfde jaar terug naar China. Om hem terug te zien heb ik eind 2014 een drietal weken een rondreis gemaakt in China, langs Hong Kong, Schenzhen, Beijing, Shanghai en Nanjing. Benjamin woonde toen in Beijing. Op die reis, die trouwens mijn eerste reis buiten Europa was, leerde ik heel wat mensen kennen. Ik heb een heel tijdje een Thai in Amsterdam gedatet. Via hem maakte ik daar aardig wat Chinese vrienden. Later kwamen daar heel wat Chinese vrienden in België bij. De bijkomende reden waarom ik in september 2015 uiteindelijk met Chinese taalles begon was omdat ik al wat jaren ervoor met William, een Taiwanees, aan de klap geraakt ben op een datingsite. Aangezien ik voor China een paspoort nodig had ben ik in april 2016 naar Toronto gevlogen waar we elkaar voor het eerst in levende lijve ontmoet hebben. Het was zo leuk dat we elkaar niet alleen nog een keer in Toronto zagen; maar ook nog twee keer in Taiwan, omdat William ondertussen naar Shanghai verhuisd is. Een echte relatie is het uiteindelijk niet geworden, maar we houden zeker contact. Zijn ouders wonen in Taipei dus ik hoop dat we elkaar daar zeker nog eens tegen het lijf zullen lopen tijdens mijn jaar in Taiwan.’ Je kent ondertussen dus vast wel meer mensen in Taiwan? ‘Zeker, in september 2016 verbleef ik via Couch Surfing bij Julia, een 34 jarige Taiwanese. We konden het erg goed vinden samen. Ze heeft William trouwens ook tweemaal ontmoet. Toen ik haar zei dat ik naar Taiwan ging om Chinees te leren, heeft ze meteen laten weten dat ik bij haar kan komen wonen tot ze een job in Duitsland vindt.’

36


o p d e s ofa Wel fijn natuurlijk om zo meteen aan accommodatie te geraken. ‘Zeker. Julia lijkt in veel opzichten op mij: goede job, stabiel leven maar we missen elk iemand aan onze zijde. Zij een blanke man (die ze in Duitsland hoopt te vinden) ik een Aziatische man (die ik hoop in Taiwan te leren kennen). De reden dat ik 1 jaar in Taiwan zal wonen is dan ook enerzijds om Chinees te leren maar anderzijds zeker ook om hopelijk genoeg tijd te hebben om daar iemand goed te leren kennen of alsnog William van gedachten te doen veranderen. (lacht)’ Hoe zit het trouwens met holebi rechten in Taiwan? ‘In Taiwan ken ik iemand die een holebi ‘meet up’ groep heeft . In september ben ik opzoek gegaan naar een holebi badminton club, maar die heb ik jammer genoeg nog niet gevonden. Ik zal zeker als ik er ben proberen een groepje bij elkaar te krijgen. Op dit moment probeert de LGBT gemeenschap in Taiwan een Equal Right Marriage Bill erdoor te krijgen. Er is jammer genoeg heel wat weerstand bij extreme religieuze groeperingen. Ik hoop dat ik ook wat kan meehelpen met hen om dit tot een goed einde te brengen. De Gay Pride van Taiwan lokt altijd heel veel volk uit Taiwan maar ook uit China. In Taipei is er een holebi-buurt waar de regenboogvlaggen wapperen.’ We hebben ons laten vertellen dat je ook een grote dierenvriend bent. Is dat niet lastig, nu je gaat verhuizen? ‘Ik heb een schat van een kater, Angel, die ik 3 jaar terug op 8 jarige leeftijd geadopteerd heb van een dame die een kwekerij heeft van Britse kortharen. Angel lag, volgens haar, niet goed in de groep. Ik ben ook opgegroeid met katten. Angel verhuist naar 2 lesbische vriendinnen. Zij zorgen nu al voor Angel als ik een paar dagen weg ben.’ Bedankt voor je inzet al die jaren. We wensen je het allerbeste in Taiwan!

Gert Renders en Antoon Ceuleers

37


volleybal

v oll e y b a l worstelen

[REDACTIE BERT CRAUWELS] yoga

Volleybal Paastornooi in Mechelen zwemmen

activextra

wandelen

Gay Volleybal Mechelen (GVM) organiseerde op 22 april hun Paastornooi in de sporthal Arena te Walem. Vijf verschillende clubs reageerden: Break Out Leuven holebi volleybal club (BOL), Brussels Gay Sport (BGS), Liège Gay Sport (LIGS), onze Active Company (AC) en uiteraard GVM zelf. Deze laatste met 2 ploegen – de Maneblussers en Carolus. Zet een aantal volleyballers in een zaal met netten en een bal en algauw wordt er gespeeld. Vijfmaal moesten we het beste van onszelf geven om een maximum aan punten te behalen. Er werd telkens 20 minuten gespeeld en er werd doorgeteld, voorbij de 25 punten die normaal een set zouden beëindigen. Onze eerste wedstrijd was al onmiddellijk tegen de gedoodverfde favoriet BOL. Een spannende wedstrijd die we verloren met 32-21. De tweede wedstrijd was zowaar nog spannender, we wonnen met 29-27 van GVM Carolus. Van GVM Maneblussers verloren we, opnieuw met een minimum aan verschil in punten 30-27. De laatste twee wedstrijden wonnen we. Een mooie 34-25 tegen BGS en met 20-31 van LIGS. Ondanks of dankzij de drie overwinningen kwamen we de voorronden uit op de derde plaats met 142 punten. Een plaats die we in de kleine finale nog moesten

38


badminton

koor

volleybal

v oll e y b a l dansen

nordic walking

worstelen

verdedigen tegen de Maneblussers van GVM. Een ongelooflijk spannende kleine conditiegym finale die we uiteindelijk tennis en verdiend wonnen yoga met 39-37, we kregen een bronzen medaille uitgereikt. Toch keerden enkele AC-volleyballers met een zilveren medaille naar huis. Enkele spelers fietsen van AC zijn immersvoetbal ook bij GVM aangesloten zwemmen zijn en maakten dus deel uit van de ploeg van GVM Maneblussers of GVM Carolus. Met minder gewonnen wedstrijden, maar met groter aantal gewonnen GVM Carolus eractivextra in om hiking punten slaagde waterpolo de grote finale te halen. Daarin konden ze de eerste set winnen, maar onze Leuvense vrienden van BOL wonnen de twee volgende sets met duidelijke cijfers. De favoriet haalde het dus, en verdiend. running

gezondheid Fijn was zeker dat alle wedstrijden zonder incidenten en inwandelen een fijne sportieve sfeer verliepen. Van de organisatie kan men enkel zeggen dat ze zeer geslaagd was, strikt tijdschema, goed opgevolgd, attent voor noden. Minstens even belangrijk was wat naast het veld gebeurde. Ook dat was zeer positief, de contacten tussen de spelers van verschillende ploegen, de kameraadschappelijke contacten, het mag zeker vermeld worden. Het is inderdaad niet (alleen) belangrijk wie wint, maar vooral dat we elkaar kunnen ontmoeten en vinden tijdens dergelijke organisaties.

Voor zover dit belangrijk is: 1ste plaats was voor BOL, 2de voor GVM Carolus, 3de voor AC, 4de GVM Maneblussers, 5de BGS en 6de LIGS. Zet een aantal gay volleyballers in een zaal met netten en een bal en algauw wordt het een fijne ontmoeting waar naast de wedstrijden iedereen zich welkom voelt, aanvaard wordt en mag zijn wie hij is. Want het gaat niet alleen om de sport. Ik onthoud alvast dat het een fijne namiddag was en ik kijk al uit naar de volgende ontmoeting.

Luc Van Pevenage

39


wandelen

wandelen [REDACTIE WILFRIED EETEZONNE]

27 augustus

Wandelen gaat kajakken op de Kleine Nete

Tijdens een AC-wandeling zo’n twee jaar geleden werd er bij de watermolen van Grobbendonk massaal verzucht: ‘Wat is het hier mooi’ en ‘Hier moeten we nog eens terugkomen’. Dat kan op zondag 6 augustus maar dan niet te voet en ook niet enkel voor onze wandelaars maar... per duo-kajak vanuit Geel! We organiseren deze activiteit voor alle AC’ers, partners en ook mogelijke nieuwe AC-leden. Het traject dat we die dag over de Kleine Nete afleggen is zo’n 15 km lang, vanaf de Ark van Noë in Geel via Bobbejaanland en Herentals tot aan de watermolen van Grobbendonk. Tijdens de tocht zullen we een paar keer aanmeren om wat te eten en te drinken of gewoon om even de benen te strekken. Om de natuur te beschermen mogen we alleen op aangewezen plaatsen aanmeren. We zullen ruim drie uur moeten peddelen en daarnaast nemen we ook de tijd om één of twee keer te pauzeren. Breng wat te eten, drinken en bescherming tegen de zon mee! Per kajak hebben we een waterdicht emmertje tot onze beschikking voor portemonnee en gsm. Ook kan het verstandig zijn om wat droge kleding in de auto te hebben.

40


running

gezondheid

wandelen

wandelen Praktisch Zondag 6 augustus: samenkomst bij de watermolen van Grobbendonk (Watermolenweg 13, Grobbendonk) tussen 11.30u en 12u. Hier laten we zoveel mogelijk auto’s achter en gaan we gezamenlijk met enkele wagens naar de startplaats in Geel. Op deze manier staan de meeste auto’s bij het aankomstpunt in Grobbendonk waar we ’s middags de kajaks kunnen achterlaten. Van hieruit brengen we de chauffeurs die ons eerder naar de Ark van Noë hebben gebracht weer terug naar hun auto’s. En natuurlijk is er de mogelijkheid om na afloop met iedereen wat te gaan eten. Inschrijven voor deze eenmalige activiteit kan door het inschrijfgeld van 10 euro per persoon voor 10 juli over te maken op de rekening van Active Company (BE34 4027 5480 5190) onder vermelding van je naam en gsm-nummer. Ook tijdens de wandeltocht in juni is het mogelijk om je in te schrijven. We maken er een spetterende middag van. Tot 6 augustus!

Arnold van de Wal en Koen Ulenaers

41


w i lf [REDACTIE WILFRIED EETEZONNE]

In een nieuwe reeks columns kijkt Wilfried Eetezonne naar de holebi- en transgendergemeenschap.

Tien jaar Antwerp Pride ‘Wat is mijn engagement ook weer?’ vroeg ik bij wijze van monologue intérieur aan mezelf toen ik zaterdagochtend 20 mei door het raam naar de striemende regen keek. Enkele uren later zou in Brussel de Belgian Pride zich op gang trekken en ook dit jaar zou er een delegatie van Antwerp Pride meegaan. U weet dat - of misschien ook niet - maar ik zit mee in de organisatie van Antwerp Pride. Maar toen die ochtend de hemelsluizen open gingen, zakte de moed een ietwat in mijn schoenen: ‘Moeten we door dit weer? Met pluimen in ons gat? We hebben al onze rechten toch al?’ Ook voor een ‘believer’ in Prides is het geloof soms wankel. Gelukkig verliep de Belgian Pride die middag onder een zeer charmant zonnetje en dat zal hopelijk in augustus - als het onze beurt is - niet anders zijn. Dit jaar bestaat Antwerp Pride tien jaar. Extra feest dus en we bereiden enkele verrassingen voor jullie voor. Zo’n jaartal is ook het uitgelezen moment om eens terug te blikken. Antwerp Pride is de voorbije tien jaar uitgegroeid van een aantal feestjes tot een volwaardig stadsfestival dat vorig jaar nog werd uitgeroepen tot één van de tien beste Prides ter wereld. Wat ontstaan is uit het - jammer genoeg - verdwijnen van NaviGAYtion is een feest geworden vanuit de Antwerpse holebi- en transgender gemeenschap voor de hele koekenstad. Om ‘dank u’ te zeggen omdat we in deze stad mogen zijn wie we zijn, maar in het volle besef dat de strijd nog niet helemaal gestreden is.

42

De ‘melting pot’ van culturen die onze stad zo rijk maakt, is bovendien het ideale platform om een signaal te geven aan die gemeenschappen waar de holebi- en transgenderemancipatie nog niet zo ver staat. Ook zij zien de vrolijke parade door de stad trekken, ook zij zien de regenboogvlaggen in al onze winkelstraten, ook


w i lf zij passeren langs de Grote Markt met haar drag queens en kussende, feestende gays en lezzies. Een Marokkaanse jongen - uit het huis gezet toen zijn ouders erachter waren gekomen dat hij homo is - vertelde onlangs hoe belangrijk Antwerp Pride is voor de Maghrebijnse gemeenschap. Het is immers één van de weinige momenten dat zij daadwerkelijk kunnen zien dat het oké is om homo of lesbisch te zijn. Volgens die jongen wordt er met een grote verwondering en nieuwsgierigheid naar gekeken. Hopelijk - neen, waarschijnlijk - sijpelt de Pride-gedachte op die manier door. Binnenkort verschijnt het Antwerp Pride Magazine, waar de jongens en meisjes van de TimeOut- redactie vlijtig aan hebben meegewerkt. Dit jaar interviewden we oudere holebi’s en transgenders samen met de nieuwe generatie. Holebi’s die vroeger enkel het GOC hadden en hun ‘kleinzonen en kleindochters’ die volop met de nieuwe sociale media zijn opgegroeid. Mensen die vroeger diep in de kast zaten en jongeren die vandaag heel fluïde omgaan met gender. Wat me opviel bij die gesprekken is dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is. Ja, natuurlijk is er veel veranderd en we kennen allemaal de maatschappelijke en juridische aardverschuivingen van de afgelopen decennia. Maar dat bedoel ik niet. Wat me opviel bij zowel de grey gays als de twinks was toch een gevoel dat wat we bereikt hebben heel broos is. Dat we dit moeten koesteren en waakzaam moeten blijven dat de slinger niet terugslaat. Dat we op straat moeten blijven komen om onze boodschap van tolerantie te blijven geven. We zullen dat in augustus zeker opnieuw doen en volgend jaar nog eens, en nog eens en dit voor nog eens tien jaar. Tot op de AC-truck in de parade of op één van de feestjes. Have a happy Antwerp Pride!

Wilfried Eetezonne

43


A C C U LT URE [REDACTIE WILFRIED EETEZONNE]

Vijf filmklassiekers die elke holebi en transgender zou moeten kennen Natuurlijk doen we niets liever dan sporten bij onze favoriete vereniging, maar af en toe een avondje op de sofa met een filmpje kan ook best meevalllen. Omdat we allemaal ‘Brokeback Mountain’ van buiten kennen (“You know I ain’t queer”) en omdat we allemaal hebben zitten snotteren bij ‘Carol’, geeft TimeOut vijf tips met films van ‘voor onze tijd’. Vijf klassiekers die je minstens eens gezien moet hebben.

Suddenly last summer (1959) Elizabeth Taylor, Katherine Hepburn en Montgomery Clift in een film gebaseerd op het gelijknamige stuk van Tennessee Williams… Alsof dat al niet gay genoeg is. La Taylor speelt Catherine die in een instelling werd opgenomen nadat haar neef Sebastian is omgekomen tijdens een vakantie. Montgomery Clift is de arts die haar onderzoekt en erachter komt dat Sebastian jongens betaalde voor seks, maar uiteindelijk door hen brutaal vermoord zou worden. Katherine Hepburn is de moeder die niks liever wil dan dat het geheim over Sebastian koste wat het kost bewaard blijft. De film mocht gedraaid worden van de toen strenge censuur omdat het de ‘horror van seksuele perversie’ toonde.

Victim (1962) De acteur Dirk Bogarde, zelf homo, speelt een succesvolle en gelukkig getrouwde advocaat die het opneemt tegen een bende criminelen die homo’s afpersen om er uiteindelijk zelf het slachtoffer van te worden. Dit was de eerste Britse film die het woord ‘homoseksueel’ gebruikte. Hoewel geen grote hit toen hij uitkwam, speelde de film naar verluidt wel een belangrijke rol in de liberalisering van de anti-homowetten in Groot-Brittannië.

Midnight Cowboy (1969) Jon Voight probeert het in New York te maken als prostituee en zal een bijzondere vriendschap kweken met de kleine oplichter Ratzo,

44


A C C U LT URE gespeeld door Dustin Hoffman. Dankzij een suggestieve pijpscène in een bioscoop kreeg de film, geregisseerd door John Schlesinger, een X-rating, maar won ook de Oscar voor Beste Film. Het is nog steeds de enige X-rated film die de hoogste Oscar won. Vergeet ook de beroemde soundtrack niet van John Barry met onze Toots Thielemans.

The Killing of Sister George (1968) Een cultlesbofilm waarin Beryl Reid een actrice speelt die in een soap een alleraardigst personage (Sister George) neerzet, maar in het echte leven onhandelbaar wordt als ze te horen krijgt dat haar personage afgevoerd zal worden. Haar producer Mercy probeert haar te redden van de ondergang. Prettig detail: één scène werd opgenomen in een echte Londense lesbopub uit die tijd: de Gateways Club. De klanten in de scène waren geen figuranten, maar ook daadwerkelijk de klanten.

Sunday Bloody Sunday (1971) De titel heeft niks te maken met de IRA-aanslag van een jaar later, noch met de U2-song over die aanslag. Wel gaat deze film over een jonge biseksuele artiest, gespeeld door Murray Head, die in een driehoeksrelatie zit met Glenda Jackson en Peter Finch. Vooral het personage van Peter Finch, als een succesvolle dokter, was nieuw want voor het eerst werd een homo getoond die open en gelukkig was.

45


zwemmen

zwemmen activextra

[REDACTIE BERT CRAUWELS]

Wedstrijdzwemmen Düsseldorf

wandelen

46


fietsen

voetbal

zwemmen

zwemmen hiking

waterpolo

activextra

Zwemweekend BĂźtgenbach running

gezondheid

wandelen

47


p r a k t i s ch

Geïnteresseerd? Ben je nog geen lid van Active Company, maar wel geïnteresseerd in actieve sport en ontspanning voor holebi’s? Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van al onze vaste activiteiten. Je eerste deelname (proefles) is gratis. Bij de meeste activiteiten hoef je je niet op voorhand aan te melden, maar voor badminton en nordic walking vragen we wel dat je vooraf even contact opneemt met de activiteitsverantwoordelijke, wiens coördinaten je ook op deze pagina’s aantreft. Het bestuur herinnert eraan dat enkel leden verzekerd zijn voor lichamelijk letsel. Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit op eigen risico doen. Active Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade. Raadpleeg voor de meest actuele informatie aangaande de activiteiten de website www.activecompany.be. Lidmaatschap 2017: 25 euro per jaar voor 2017, 20 euro vanaf 1 juli tot einde 2017 en 15 euro vanaf 1 oktober tot einde 2017. Vraag bij de activiteitsverantwoordelijke om het lidmaatschapsformulier in te vullen. -26-jarigen sporten goedkoper bij AC. Contacteer voor meer info een activiteitsverantwoordelijke of info@activecompany.be

Meer info? Active Company vzw Draakplaats 1 2018 Antwerpen info@activecompany.be - www.activecompany.be IBAN BE34 4027 5480 5190

48


p r a k t i s ch

Wie is wie? RAAD VAN BESTUUR

• Harre Vandenbulcke voorzitter a.i. • Jan Schonk bestuurder • Rob van Leeuwen penningmeester • Kathleen Van Nuffel bestuurder • Karl Verelst ledenadministratie en locatieverantwoordelijke • Marcel van der Voort evenementencoördinator

het bestuur wordt geholpen door

• Pascal Maes webmaster, coördinator webteam • Danny Roggeman webwatcher • Sofie Merciny grafisch ontwerp huisstijl • Bert Crauwels hoofdredacteur TimeOut • Luk Vandenkieboom en Mark North logistiek

VERTROUWENSPERSONEN • Luc Lamberigts • Steven Lambrechts • Kathleen Van Nuffel

voorzitter@activecompany.be jan@activecompany.be penningmeester@activecompany.be kathleen@activecompany.be karl@activecompany.be events@activecompany.be

webmaster@activecompany.be webwatcher@activecompany.be

bert@activecompany.be

vertrouwenspersoonluc@activecompany.be vertrouwenspersoonsteven@activecompany.be vertrouwenspersoonkat@activecompany.be

Activiteitsverantwoordelijken

• • • • • • • • • • • •

Wilfried Eetezone - Running activerunning@activecompany.be Chris Snepvangers - Work-out activeworkout@activecompany.be Koen De Deyne - Badminton badminton@activecompany.be Danny Roggeman - Fietsen fietsen@activecompany.be Paul Van Harneveldt - Koor koor@activecompany.be Herman Gosselin - Nordic walking nordicwalking@activecompany.be Marcel van der Voort - Tennis tennis@activecompany.be Philippe De Craan - Volleybal volleybal@activecompany.be Koen Ulenaers - Wandelen wandelen@activecompany.be Wim Proost - Waterpolo waterpolo@activecompany.be André Colson - Yoga yoga@activecompany.be David Roels - Zwemmen zwemmen@activecompany.be

TORNOOIVERANTWOORDELIJKEN

• • • •

Rudy Floren - Badminton Johan Hellemans - Tennis Marijn Jansen - Waterpolo Remco De Boer - Zwemmen

tv.badminton@activecompany.be tv.tennis@activecompany.be tv.waterpolo@activecompany.be tv.zwemmen@activecompany.be

49


va s t e a ct i v i t e i t e n Active running dinsdag en donderdag van 19.30 tot 20.30 u.

Park Spoor Noord a/h Damplein, 2060 Antwerpen

Active work-out dinsdag van 20.30 tot 21.30 u.

Merksem-Dok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Antwerpen - Merksem

Badminton maandag van 17 tot 21 u. zondag van 13 tot 17 u.

Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO Sporthal Rooi 2, Berchemstadionstraat 73, 2600 Antwerpen

Fietsen laatste zondag van de maand

check AC-website en nieuwsbrief

Koor maandag van 20 tot 22 u.

Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Nordic walking elke derde zondag van de maand

het hele jaar door

Tennis zondag van 19 tot 22 u. Tennisclub Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125, 2640 Mortsel woensdag van 19u tot 21u.

Volleybal dinsdag van 20 tot 22 u.

afzonderlijke dames- en herentraining met gemeenschappelijke opwarming tot 20.30 u Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Wandelen elke tweede zondag van de maand

wandeltochten op locatie wisselend vertrekpunt (check de Active Agenda op de AC-website)

Waterpolo donderdag van 20.30 tot 22.00 u.

Park Zwembad van Merksem, Van Heybeeckstraat 9, 2170 Antwerpen-Merksem

Yoga donderdag van 19.30 tot 21.15 u.

Het Roze Huis, zolderverdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Zwemmen maandag van 20.45 tot 22.00 u. woensdag van 20.15 tot 21.30 u.

Zwembad Borgerhout, Plantin-Moretuslei, 2140 Antwerpen - Borgerhout Zwembad Berchem (Groenenhoek), Orpheusplein 1, 2600 Berchem-Antwerpen van 19.45 tot 21.30 u. voor baan 4 & 5


Melkmarkt 18 B-2000 Antwerpen T. 03 232 17 66 E. luc@cafedelux.be

www.cafedelux.be

www.facebook.com/cafedelux

TimeOut 94 - Active Company  
Advertisement