Page 1

België - Belgique P.B. - P.P. 2100 DEURNE GALLIFORT BC 3302

okt.-nov.-dec. 2011 | 15de jaargang | nr. 71 | www.activecompany.be gratis  publicatie  voor  leden  en  geïnteresseerden  van  Active  Company driemaandelijks tijdschrift | uitgiftekantoor 2100 Deurne - Gallifort | P2A8788 terugzendadres:  Draakplaats  1,  2018  Antwerpen  |  V.U.:  A.  Vandervoort

Deze wikkel dient als bescherming van het tijdschrift tijdens 1 de verzending. Verwijder hem na ontvangst.


gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company | driemaandelijks tijdschrift uitgiftekantoor 2100 Deurne - Gallifort | P2A8788

okt.-nov.-dec.  2011  |  15de  jaargang  |  nr.  71

www.activecompany.be

actieve sport en ontspanning voor holebi’s

2

ActivExtra: Paardrijden pagina 13

Active Workout: Karting pagina 18

Fietsweekend Westhoek pagina 27

Volleybal: 1 EuroGames Rotterdam pagina 44


in deze TimeOut 4

WOORD VOORAF

5

BESTUUR Jongerenkorting Lidgeld Active Company 2012 Een hart voor... Active Company? Aanpassing tarieven Contactgegevens

10 REDACTIONEEL Gewijzigd redactieteam 12

ACTIVEXTRA EuroGames 2011 Rotterdam Paardrijden 2011 Quiz van Active Company Bütgenbach 2012 Start lessenreeks Argentijnse tango

17 ACTIVE WORKOUT De zomer van active workout 21 BADMINTON Nieuwe tornooiverantwoordelijke Badminton EuroGames Rotterdam 24

FIETSEN Fietsen - Architectuurroute Fietsen - De Brabantse Wal Eerste Fietsen-light een succes Fietsweekend - Oorlogslandschappen Aankondiging fietsen Melle

30 HIKING Vuurwerk en natte voeten rond Bohan Railbike in Falaën 34 KOOR My first pink noisy summer Pink Noise met Double face 36

NORDIC WALKING Nordic Walking Gerhagen -Tessenderloo Nordic Walking De Liereman - Oud-Turnhout Nordic Walking Bergen op Zoom

39

TENNIS Kleine delegatie wint grote prijzen AC-tennis goes Brussels with Love Intraclub tennis 2011

44 VOLLEYBAL Goud en brons voor volleydames op EuroGames We staan weer voor een druk volleybalseizoen 48

WORSTELEN 10 kaarsjes voor AC-worstelen Worstelen: 10 jaar bij AC! Vijf misverstanden over worstelen

52 ZWEMMEN Topprestaties in topzwembad Waterpolo in Rotterdam 56 Praktisch 57 Wie is wie? 58 Vaste activiteiten

COLOFON hoofdredactie Dirk Hendrickx timeout@activecompany.be eindredactie Dirk Hendrickx, Christel Moons FOTOREDACTIE Danny Roggeman redactie Marjan Cauwenberg, Antoon Ceuleers, Dirk Hendrickx, Willemijn Langius met bijdragen van Marjan Cauwenberg, Antoon Ceuleers, Joël de Graaf, Bert Geerts, Mady Hanzen, Johan Hellemans, Dirk Hendrickx, Jimmy Heiremans, Philip Houtermans, Peter Koekkoek, Niels Rennen, Danny Roggeman, Cindy Struyf, Filip Stuer, Ann Van Damme, Inge Van Gaver, Jan Van Nieuwkerke, Luk Vanmaele, Peter Wuyts deadline bijdragen volgende TimeOut 3 december 2011

2

vormgeving [dp-com] - Daniel Peters druk The Image Factory advertenties Tony Cnudde sponsoring@activecompany.be verantwoordelijke uitgever Andy Vandervoort, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen abonnementen Leden: gratis - niet-leden: 8 euro/jaar TimeOut is een publicatie van Active Company vzw, die staat voor actieve sport en ontspanning voor holebi’s te Antwerpen. Dit blad verschijnt driemaandelijks. De Raad van Bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor informatie en standpunten opgenomen in advertenties. Oplage: 700 exemplaren.

3


woord vooraf

Active Company voor iedereen… Het is niet mijn gewoonte om leden van Active Company bij naam te noemen in het voorwoord van de TimeOut… maar soms zijn er van die bijzondere gebeurtenissen die een ongeschreven regel tijdelijk opschorten. Sinds enkele weken leeft Vlaanderen mee met het wel en wee van vijf seropositieve mensen, ik heb het dan uiteraard over het één-programma HIV+. Eén van de spilfiguren van het programma - veruit de meest onderhoudende - is een bekende bij Active Company zwemmen. Thierry Frank neemt Vlaanderen week in week uit mee doorheen zijn drukke leven. Thierry neemt - net zoals in het zwembad - geen blad voor de mond en vertelt aan heel Vlaanderen over zijn leven met HIV. Soms met een traan, maar gelukkig is een lach nooit veraf. Fijne televisie die baanbrekend is: een knappe, sportieve, goedlachse man die… ook seropositief is en die niet verlegen is om dit op een onderhoudende en heldere manier te vertellen. Active Company werkt al jaren goed samen met Sensoa, het expertisecentrum over seksuele gezondheid. We bieden graag ruimte aan de vele mooie campagnes van Sensoa, we maken publiciteit voor het Help-Center van Sensoa en we zien de vrijwilligers van Sensoa graag komen op onze vele ActivExtra’s zoals de fuiven en de Sing Along. Dit is een bewuste keuze van Active Company om samen met Sensoa onze leden te wijzen op het belang van seksuele gezondheid. Ik ben blij dat we die boodschap nu kunnen verruimen door één van onze eigen sporters te zien in een baanbrekend televisieprogramma. Wat bewijzen we hiermee? Dat Active Company een open club is met een hart voor mensen… Zolang jouw hart klopt voor sport & ontspanning zou ik zeggen: welkom!

Andy Vandervoort Voorzitter Active Company

4

bestuur REDACTIE DIRK HENDRICKX

extra voordelig sporten voor -26-jarigen

Jongerenkorting Sinds begin 2009 voerden we een jongerenkorting in. Iedereen die jonger is dan 26 op het moment dat het lidmaatschap ingaat, krijgt na betaling van het lidgeld een meerbeurtenkaart van 20 knipjes (waarde: 20 euro). Wie in 2012 nog jonger is dan 26 jaar en het lidgeld tijdig betaalt, die kan opnieuw genieten van deze jongerenkorting. Sinds de invoering van deze jongerenkorting zien we dat hier in toenemende mate gebruik van wordt gemaakt. Dit jaar maakten reeds 24 leden jonger dan 26 jaar hiervan gebruik (zo’n 6 % van alle leden). Dit lijkt misschien weinig, maar Active Company is een vereniging die zich niet specifiek naar een bepaalde leeftijdsgroep richt. We zien dan ook een ruime spreiding qua leeftijden waar jongeren samen met dertigers, veertigers en ook vijftig- en zestigplussers samen actieve sport en ontspanning beoefenen. Bij Active Company is iedereen welkom!

Lidgeld Active Company 2012 Lijkt je misschien nog veel te vroeg, maar dit is alweer onze laatste TimeOut van het jaar. Daarom: vergeet dit straks niet! Betaal je lidgeld vóór 31 december 2011, zo neem je meteen in het nieuwe jaar deel aan het ruime aanbod aan activiteiten. Slechts 25 €… en je kan een jaar zorgeloos sporten bij Active Company Lid worden van Active Company biedt tal van voordelen: • ongevallenverzekering tijdens alle activiteiten van Active Company • een abonnement op het ledenblad TimeOut en op alle elektronische nieuwsbrieven • een voordeeltarief voor alle activiteiten door het systeem van de supervoordelige meerbeurtenkaart • kortingen bij grotere evenementen van Active Company (bv. fuiven) • toegang tot het ledenportaal van de website www.activecompany.be • stemrecht op de algemene vergadering (enkel voor vaste leden) 5


bestuur Lidgeld 2012 Hoeveel? € 25 voor een jaar (van 1 januari tot 31 december 2012) Hoe? storten op rekening IBAN BE34 4027 5480 5190 met vermelding van “lidgeld 2012”.

Een bijzonder lidmaatschap voor wie Active Company wil ondersteunen

Een hart voor... Active Company? Waarom voerde Active Company vzw dit bijzondere lidgeld in? We horen vaak dat mensen graag hun sympathie voor onze club willen laten blijken. Dit kan op vele manieren. Sinds 2011 kan je die sympathie ook financieel laten blijken door een hoger lidgeld van 55 euro te betalen (het “van harte” lidgeld). Voor 2011 kozen zo’n 5 procent van onze leden hiervoor! Als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) beoogt Active Company om zoveel mogelijk holebi’s zo goedkoop mogelijk van degelijke en kwaliteitsvolle sport en ontspanning te laten genieten. Geen winst dus, maar om alle sportlocaties te huren, trainers te betalen, materiaal aan te schaffen, in de dagelijks werking te voorzien enz., zijn voldoende financiële middelen nodig. Naast subsidies en betaling per beurt bij AC, zijn de lidgelden hiervoor erg belangrijk.

Hoe kan je een “van harte” lidgeld betalen? Schrijf het bedrag van 55 euro op de Active Company rekening: IBAN BE34 4027 5480 5190 en vermeld hierbij “van harte 2012”. Betaal je voor iemand anders: vermeld dan duidelijk ook de naam en voornaam op de overschrijving.

Zijn er privileges verbonden aan dit “van harte” lidgeld? Nee, met het “van harte” lidgeld wil je enkel op een financiële manier je warme hart voor onze club laten spreken. Het water van jouw après-sport douche is heus niet warmer dan dat van een AC’er die het gewone lidgeld heeft betaald. Het is geheel vrijblijvend voor wie wil én kan.

6

bestuur Voor enkele activiteiten

Aanpassing tarieven Actieve sport en ontspanning in kwalitatief zo goed mogelijk omstandigheden (locatie, trainer/lesgever) en dit tegen zo laag mogelijke tarieven, dat blijft onze doelstelling. Maar doordat de huur voor die sportlocaties de laatste tijd flink is gestegen, zagen we ons genoodzaakt voor enkele activiteiten de tarieven op te trekken. Voor active workout (eerder gekend als conditiegym), worstelen en zwemmen kwam er per 1september een knipje bij. Hieronder zie je nog eens netjes opgelijst hoeveel knipjes van een meerbeurtenkaart (MBK) je bij elke activiteit betaalt. Met daarnaast de prijs die je cash betaalt (ook hier een aantal aanpassingen). Deelnemen met een MBK (eveneens per 1 september enkel nog met de nieuwe MBK) is nog steeds het voordeligst! Tarieven voor leden activiteit

fietsen, hiking, nordic walking badminton, koor, zomertennis (per uur) active workout, volleybal yoga wintertennis (per uur), worstelen, zwemmen

knipjes meerbeurtenkaart (enkel leden) 1 2 3 3 4

cash € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00

Tarieven voor niet-leden activiteit active workout, badminton, fietsen, hiking, koor, nordic walking, zomertennis (per uur), volleybal wintertennis (per uur), worstelen, zwemmen yoga

cash € 5,00 € 7,00 € 10,00

Het bestuur van Active Company

7


bestuur

redactioneel

Contactgegevens Je bent vaak al jaren lid van Active Company en soms verandert er wel eens iets aan je persoonlijke situatie. Je verhuist, je verandert van werk of je kiest voor een andere operator. Hierdoor veranderen jouw contactgegevens. Je geeft dit door aan de gemeente, bij je bank of verzekeringsmaatschappij, maar Active Company wordt wel al eens vergeten. Nochtans hebben ook wij deze gegevens nodig. Active Company probeert je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt binnen onze vereniging. Hiervoor hebben we verschillende communicatie kanalen. Voor de meeste up-to-date informatie heb je onze website, de infoflash, nieuwsbrieven van de activiteiten en uiteraard de TimeOut die je nu leest. Het is heel gemakkelijk om jouw gegevens up-to-date te houden in onze databank. Active Company ontwikkelde hiervoor een module in haar website waarop je kan inloggen om jouw persoonsgegevens aan te passen.

+

Surf hiervoor naar http://www.activecompany.be en log rechtsboven in met jouw aanmeldingsgegevens. Klik vervolgens in het menu op “Memberspace > “Mijn Profiel” > “wijzigen” > “Profiel bijwerken” en vergeet na de aanpassing niet op “Bijwerken” te klikken.

8

9


redactioneel

Zeg het ons… Heb je nog vragen, suggesties, opmerkingen over deze TimeOut? Vond je een artikel heel goed? Heel slecht? Of gewoon ontroerend? Mis je iets in TO? We horen graag jouw mening als lezer. En ideeën zijn altijd welkom. Of gewoon een bijdrage: een verslagje, een reflectie, leuke foto’s. Stuur ze naar timeout@activecompany.be.

TimeOut niet ontvangen? Je kreeg geen TimeOut in de bus? Neem dan contact op met Dennis via ledenbestand@activecompany.be.

Gewijzigd redactieteam Opnieuw enkele veranderingen bij TimeOut. Noëlla Pauwels hielp ons het voorbije jaar als redactiemedewerker, maar besloot haar engagement stop te zetten. Bedankt Noëlla voor je inzet het voorbije jaar! Maar gelukkig vonden we ook twee nieuwe krachten in Marjan Cauwenberg (die redactioneel koor, nordic walking en volleybal voor haar rekening neemt) en Antoon Ceuleers (die bij vorige TimeOut reeds zijn medewerking als redacteur Engels verleende, hij neemt active workout en badminton voor zijn rekening). Beide stellen zichzelf hieronder even voor. Welkom!

redactioneel Marjan: “Ik ben Marjan, al eventjes bij Active Company, maar tot hiertoe enkel bekend bij hiking. Daarvoor probeer ik trouw elke maand vroeg op te staan. Maar nu wil ik me dus ook engageren voor de redactie van TimeOut. Ik zal nordic walking, volleybal en koor op mij nemen, dus die mensen kunnen zeker en vast nog leuke mails van mij verwachten. Het ligt een beetje in het verlengde van mijn ‘beroep’, want ik werk als eindredacteur bij 11.11.11 in Brussel. Daarnaast trek ik graag de bergen en de natuur in, ik speel een beetje gitaar en ik hou van alles wat naar Latijns-Amerika ruikt.” Antoon: “Als overtuigde ‘Brusseleir’ kwam ik nu bijna drie jaar geleden aangewaaid in de koekestad. De eerste maanden leken wel een  wat lang uitgevallen city-trip; nieuwe cafés, nieuwe mensen en verdwalen in de binnenstad met een plattegrond in de hand. Al snel leerde ik AC kennen en besloot om een keer deel te nemen aan een active  workout in Merksem. Al snel bleek dat ‘ritmisch’ bewegen en arm-been coördinatie niet meteen mijn sterke punten zijn, maar goed, de basis was gelegd en een paar AC-weekends en andere activiteiten later ben ik wel ontzettend blij dat ik via AC een heleboel erg toffe mensen heb leren kennen. Sporten is leuk, maar vooral het sociale aspect sprak mij als ‘nieuwkomer’ erg aan. En dan wil je graag wat terugdoen. Nu vrees ik dat een medaille winnen tot meerdere eer en glorie van AC niet meteen voor morgen is, maar het gevecht met de ‘d’ en de ‘t’, de komma en de komma-punt ga ik met plezier aan. Vandaar.”   

Willemijn, Danny, Christel en ikzelf blijven op post.

Dirk Hendrickx Hoofdredacteur TimeOut

10

11


activE xtr

activE xtr

a

Paardrijden 2011

REDACTIE DIRK HENDRICKX

20-24 juli 2011

EuroGames 2011 Rotterdam

We waren dit jaar met een kleiner groepje dan anders en daarom werden we samen met een ander eveneens klein groepje op pad gestuurd. Onderweg deden we een gezellige babbel. We legden het verschil uit tussen Active Company en Actief, wat blijkbaar een vereniging is voor vrijgezellen.

Peter Koekkoek (badminton blz. 21), Mady Hanzen (tennis blz. 39), Inge Van Gaver (volleybal blz. 44), Cindy Struyf (zwemmen blz. 52) en Joël De Graaf (waterpolo blz. 53) geven elk hun relaas over deze EuroGames. Veel leesplezier.

We genoten van de natuur, in stap, en tussendoor op een drafje. Maar ineens schiet Geert me voorbij, hop-hop-hop door de Belse bossen in galop. Het is helemaal niet de bedoeling dat een beginnend ruiter in galop gaat maar als een geboren ruiter zat Geert op zijn paard alsof het allemaal doodnormaal was. Dat wordt nog een tweede Edward Gal.

Buitengegooid? mabuhay.be

Bed & Breakfast / Studios & Appartementen Tel: +32 (0) 3 290.88.15 12

Het moet zowat de enige droge dag in de maand juli geweest zijn die 2de juli. De dag waarop AC een dagje paardrijden op zijn kalender had gezet. Perfect dus.

In juli trokken heel wat AC’ers de grens over voor de 13de editie van EuroGames in Rotterdam. We hebben er hier geen apart hoofdstuk van gemaakt, maar in de diverse rubrieken in deze TimeOut lees je het relaas van zij die er bij waren.

Dirk Hendrickx

www.

a

Even later werd de galopgroep afgesplitst, toch maar zonder Geert dit keer. Jan kreeg nog de laatste instructies, want vanwege rugproblemen (geen rugproblemen van Jan maar van zijn paard) moest hij hoog boven de rug galopperen zoals een jockey. Helaas zijn hier geen foto’s van. We stoven weg over de zandige paden en de hoogste snelheid die we gehaald hebben was, volgens de gps 43 km per uur. Onderweg kwamen we regelmatig onze fotograaf tegen waarvoor we welwillend poseerden. Om onze geslaagde namiddag af te ronden zijn we na de rit voor een hapje en een drankje afgezakt naar de Luihoeve. Fijne dag met fijne mensen!

Ann Van Damme

13


activE xtr

activE xtr

a

vrijdag 21 oktober 2011 - ’t Werkhuys, Borgerhout

Quiz van Active Company Op 21 oktober aanstaande organiseert Active Company een algemene kennisquiz, geen AC-vragen, maar een mix van allerlei topics. Niet iedereen van je ploeg dient AClid te zijn, maar we vragen je toch om minimaal één AC lid in de ploeg te hebben zitten. De quiz zal doorgaan in ’t Werkhuys, gelegen aan de Zegelstraat 13 te 2140 Antwerpen-Borgerhout. De quiz start om 20 u. stipt. Betrachting is om rond middernacht het geheel af te ronden.

a

AC in B

Bütgenbach 2012 Pinksterweekend 25-28 mei 2012 AC in B? Active Company in Bütgenbach. In 2012 trekken we opnieuw met zoveel mogelijk AC’ers naar het sportcomplex Worriken in Bütgenbach.

De quiz is opgebouwd uit circa 10 vragenrondes van telkens 10 vragen, doorheen het verloop van de quiz zit ook een rode draad die je extra punten kan opleveren. De onderwerpen van de quiz variëren van hedendaagse politiek, over geschiedenis, aardrijkskunde, sport, glamour- en showbizz tot het Eurovisie songfestival. Er is dus altijd wel ergens een categorie waar jij ook iets van afweet. Er zullen geen AC-gerelateerde vragen gesteld worden, zodat het ook voor niet AC-leden leuk blijft om deel te nemen. Een ploeg mag maximaal uit 5 personen bestaan, dit wil zeggen dat je ook mag inschrijven met een ploeg met minder deelnemers, ploegen met meer dan 5 deelnemers zullen niet toegelaten worden. Deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon. Voor dat bedrag ben je ingeschreven op de activiteit, kan je deelnemen aan de quiz en kom je in aanmerking om één van de vele prijzen te winnen. Hoe ga je te werk om je in te schrijven: Inschrijven kan door een mailtje te sturen aan event@activecompany.be of philip@activecompany.be, Je mail dient volgende gegevens te bevatten: • je ploegnaam • contactpersoon voor de ploeg (verplicht op te geven, inclusief telefoonnummer waarop die te bereiken is) • het aantal deelnemers in je ploeg (naam vermelding van de individuele deelnemers mag, maar is geen verplichting) Je deelname is pas bevestigd na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de AC rekening: IBAN BE34 4027 5480 5190. Bij storting vermeld je je ploegnaam en de omschrijving “AC-quiz - 21 oktober 2011”. Alvast een succesvolle deelname gewenst!

14

Philip Houtermans

Na de succesvolle verjaardagseditie 2010 (AC blies toen vijftien kaarsjes uit) huren we in het pinksterweekend van 25 tot en met 28 mei (dus niet zoals eerst aangekondigd het hemelvaarweekend) terug een aantal bungalows en diverse sportlocaties. Grotendeels zullen we dezelfde formule herhalen: een weekend lang actieve sport en ontspanning! Met mogelijkheid om te proeven van al die andere activiteiten die AC op het menu heeft en om kennis te kunnen maken met al die andere AC’ers. Was je er in 2010 bij en wil je de volgende editie zeker niet missen? Of was je er vorige keer niet bij, maar wil je in 2012 zeker van de partij zijn? Noteer dan alvast het weekend van 25 tot en met 28 mei 2012 in je agenda.

15


activE xtr

conditiegym

a

active workout fietsen

Start lessenreeks Argentijnse tango We starten op 25 september met een tiendelige lessenreeks Argentijnse Tango. Wil je nog mee doen? Schrijf je dan vliegensvlug in! Je leert in deze tien lessen de Argentijnse tango tot in detail. De lessen zullen zo worden opgebouwd dat er in de voorziene tijd (twee uur) ook voldoende oefenmomenten zijn. Starten doen we allemaal op hetzelfde basisniveau. In tegenstelling tot andere AC-activiteiten dien je voor deze lessenreeks vooraf te melden of je aanwezig zal zijn. Dit kan door een e-mail te sturen naar ballroomdansen@activecompany.be of event@activecompany.be.

REDACTIE ANTOON CEULEERS hiking

De zomer van active workout Soms twijfelden we wel eens of dit nu onze zomer was. Waar we niet aan moeten twijfelen, is dat conditiegym intussen herdoopt werd tot active workout. Stilzitten kennen ze bij active workout niet. Van hun aantrekkelijk en bijzonder afwisselend programma (fit-o-meter, XCO-training, aquagym en een aantal alternatieve activiteiten tijdens de 4 weken dat er niet werd gesport) zie je hieronder een gevarieerd beeldverslag.

PICKNICK 12 juli

Betaling voor de lessenreeks gebeurt op de eerste dag van de lessenreeks bij de kassaverantwoordelijke. Bij de eerste les betaal je met het gekende knipjessysteem (2 knipjes van een meerbeurtenkaart) en kan je komen ontdekken of Argentijnse Tango iets voor jou is. Wil je de volledige lessenreeks volgen, dan betaal je op het einde van de eerste les of aan het begin van de tweede les de overige negen lessen als geheel. De lessen zullen doorgaan op zondagen tussen 14 en 16 u. in School de Merode aan het Frans Van Hombeekplein 17, te 2600 Berchem. De lessen Argentijnse Tango gaan door op de zondagen 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2011 en 8 en 22 januari en 5 februari 2012.

Philip Houtermans

16

17


conditiegym

tennis

yoga

conditiegym

active workout fietsen

voetbal

fietsen

BOWLING 26 juli hiking

active workout

zwemmen

te zetten. Daarna werden de twee snelste tijden uit elke groep ook hiking weer samengevoegd, zodat er een supersnelle en snelle groep gevormd werden.

activextra

En dan maar racen. Echt wel spannend om tegen hoge snelheid en laag bij de grond door de bochten te scheuren. Elkaar inhalen, proberen de pas af te snijden en alles op alles zetten om toch maar als eerste over de finish te rijden. En vooral leuk om vanaf de zijlijn flink aangemoedigd te worden door de andere groep die stond te zwaaien en te gillen. Er is hard gestreden, maar uiteindelijk heeft iedereen zonder ongelukken de eindstreep gehaald.

OUTDOOR KARTING 3 augustus Op 3 augustus organiseerde AC-active workout als bijzondere zomeractiviteit een avondje karting. Ik had geen idee wat me te wachten stond, want had dit nog nooit eerder gedaan, maar ik trok mijn stoutste raceschoenen aan en meldde mij aan. Net als de rest van de zomer eigenlijk, had het ook die dag - en de dagen ervoor flink geregend en zonk de moed me toch een klein beetje in de schoenen. Gelukkig kon ik me de AC-active workout zonnedans nog herinneren en mijn danspasjes werden gehoord: rond 18 uur verdwenen de wolken en begon de zon te schijnen. Dus snel mijn regenkleding uit de sporttas gegooid en in een zomers gekleurde outfit sprong ik in mijn auto om naar de kartingbaan te racen (kwestie van alvast wat te oefenen).

Als afsluiter was er uiteraard ook nog tijd voor een babbel en een drankje. Kortom, weer zo’n geslaagde en gezellige AC-avond. Ik vond het kei-tof dat ik erbij mocht zijn. Volgende keer hopelijk weer!

Peter Koekkoek

Eenmaal veilig aangekomen, kregen we aangepaste kledij en werden ons alle regels en voorschriften uitgelegd, wat niet onbelangrijk is bij een sport als karting. Vervolgens werden we in twee groepen verdeeld die om beurt probeerden een zo snel mogelijke tijd neer

18

19


conditiegym

tennis

yoga

badminton

badminton

active workout fietsen

voetbal

zwemmen

AQUAGYM 17 en 31 augustus hiking

dansen

REDACTIE ANTOON CEULEERS

activextra

conditiegym

Nieuwe tornooiverantwoordelijke fietsen

In de voorbije maanden nam Peter Koekkoek opnieuw de functie van tornooiverantwoordelijke (TV) voor badminton op zich (eerder was Peter ook al TV badminton van begin 2009 tot medio 2010). Hij neemt hiermee de fakkel over van Geert de Weyer. hiking

Het bestuur bedankt Geert voor zijn inzet in het voorbije jaar. Ook namens de redactie een dankjewel voor de leuke interviews en andere boeiende bijdragen. Succes aan Peter en welkom terug.

Dirk Hendrickx

Badminton EuroGames Rotterdam Woensdagavond vertrok ik naar Rotterdam om deel te nemen aan de EuroGames 2011 in Rotterdam met als thema ‘Show Your Color’. Er viel echter maar weinig kleur te bespeuren in de grootste havenstad van Europa. En daar liep ik dan, in een zomerse outfit, fleurig als een zuurstok, door de regen op zoek naar de registratie. Eenmaal ingeschreven en beladen met een zakje vol onnodige spullen ging ik richting mijn host. Wel jammer dat er zo weinig Belgen of AC’ers te bespeuren waren. Maar niet getreurd, donderdag was de eerste speeldag voor de badmintonners en oh wat had ik er zin in! Er waren meerdere sporten onder een groot dak samengebracht in Ahoi. Een leuk idee, want zo konden we tussen de matchen door ook eens bij andere sporten gluren - oeps, ik bedoel ‘kijken’, natuurlijk! Ik was nog maar net aangekomen en hoorde al meteen van veel andere spelers dat de houten vloer (jawel u leest het goed: “HOUTEN vloer’’) erg glad was. Dat moesten we zelf maar eens proberen, dacht ik. Het duurde inderdaad nog geen

20

21


badminton

koor

badminton

volleybal

badminton

badminton dansen

nordic walking

conditiegym

tennis

fietsen

voetbal

hiking

vijf minuten voor Dennis flink uitgleed en op z’n poep belandde. “Auw!”, maaryoga verder niks aan de hand. Gewoon opstaan, lachen en weer verder spelen. Binnen de minuut was ook ik aan de beurt en belandde in een sierlijke maar toch vooral pijnlijke halve spagaat, zonder warming-up, zwemmen welteverstaan! Dat voelde al wat minder prettig aan, maar toch stond ik op, trok een pijnlijke grimas en speelde gewoon verder. Een minuut of tien en evenveel uitschuivers later, besloten we om activextra toch maar eens naar de wedstrijdtafel te lopen om te vragen wie in hemelsnaam deze gladde zeephelling besteld had. Er werd ons verzekerd dat de vloer getest en goed bevonden was door A-spelers. Jaja, dacht ik bij mezelf, zal wel de goedkoopste vloer zijn. Er werden ons natte dweilen beloofd waardoor we minder snel zouden uitglijden, maar na een uurtje van vallen, opstaan en opnieuw uitglijden hebben de A-spelers het voortouw genomen en weigerden te spelen op een houten vloer. De organisatie laste de speeldag af en ging in beraad wat ze zou doen. Tijdens de openingsceremonie, met niemand minder dan ons gay icoon Kate Ryan als hoofdact, werd meegedeeld dat we vrijdag en zaterdag in een andere sporthal zouden badmintonnen, dit keer met een fatsoenlijke vloer. Na het bodyshaken op de deuntjes van onze Kate vertrokken we richting host om daar in ons bed te kruipen. Het beloofde vrijdag immers een zware speeldag te worden. Vrijdag werden de dubbels hervat. ‘s Ochtends aangekomen in de sporthal werd het al snel duidelijk dat het een goede dag ging worden. Iedereen was blij en opgelucht dat ze konden spelen op een normale vloer zonder de voortdurende angst om in het gips te belanden. Er hing een leuke, sportieve sfeer. Verliezen of winnen, iedereen haalde alles uit de kast om een medaille te behalen.

Winnaars vrijdag Heren dubbel 1e B- Remy Yaacob+Yuli Hermawan 4e B- Pascal de Decker + Paul Marckx Dames dubbel 3e B- Katrien vandenbroucke + Marie Mosin 4e B- Monique Bergmans + Ann van Oosterwijk

22

dansen

worstelen

Vrijdagavond gingen we nog even Rotterdam onveilig maken en dronken hier en daar wat in verschillende cafe’s om uiteindelijk in de VIP Room conditiegym Hysterical Clinic te belanden; een geweldig concept vol gek en grappig gedoe in een - u raadt het al - ziekenhuisthema. Leuke verpleegsterpakjes en leuke dansers in nog leukere verplegeroutfits. Op tijd naar bed ging fietsen wat moeizamer deze keer, maar geen keuze want zaterdag stonden de singles en mixed dubbels op het programma.

Winnaars zaterdag

hiking

Mixed dubbel 2e B+ Peter Koekkoek + Annie Yau 1e B- Vera van Dijck + Azeem Ahmad 4e B- Paul Marckx + Andrea Blood Heren single 1e C+ Tigo Tijsen Dames single 4e C- Siska Temmermann Tijdens de Closing Act op zaterdagavond kregen we niemand minder dan Sister Sledge voorgeschoteld. Heel leuk en al hun hits werden luidkeels meegezongen tot middernacht. Omdat we allemaal nog in stemming waren, besloten we om nog even langs de GayPalace te gaan, maar dat hadden we beter niet gedaan! Eerst was er het ellenlange aanschuiven in - u raadt het - de gietende regen. Eenmaal binnen in de drukte hoorden we het ene slechte nummer na het andere, bewegen of poging tot dansen op de slechte nummers was helaas niet mogelijk. Ik lag op tijd in bed. Fris uitgeslapen stonden we de volgende ochtend paraat voor een brunch in - jawel - de gietende regen. Bij de Euromast werd ons een geweldig uitzicht over Rotterdam beloofd, maar dat bleek toch even anders uit te pakken. Per twee kregen we een picknickzakje dat we buiten mochten nuttigen. Binnen was maar plaats voor 46 deelnemers, en om nog maar eens uitgeregend te worden, nee dankjewel! Een beetje teleurgesteld, zijn we dan maar naar onze host teruggegaan die ons nog van een heerlijk ontbijt liet genieten. Time to say goodbye. Al met al waren het leuke EuroGames, helaas kan niet alles perfect lopen. Ik wil alle deelnemers bedanken en medaillewinnaars feliciteren en hopelijk zien wij elkaar weer op een van de volgende tornooien.

Peter Koekkoek tornooiverantwoordelijke badminton

23


fietsen

voetbal

zwemmen

fietsen hiking

fietsen

fietsen

activextra

REDACTIE DIRK HENDRICKX

Antwerpen 26 juni

hiking

Bergen op Zoom 31 juli

Fietsen - De Brabantse Wal

Fietsen - Architectuurroute Antwerp Pride

24

25


fietsen

voetbal

zwemmen

fietsen hiking

fietsen

fietsen

activextra

Waasland 14 augustus

Eerste Fietsen-light een succes Zondag 14 augustus. De weersvooruitzichten waren onheilspellend en toch kwamen niet minder dan 26 light-fietsers naar de afspraak in Sint-Niklaas. En of ze gelijk kregen: het bleef heel de dag een droog en aangenaam fietsweertje, met nu en dan zelfs een verdwaald zonnestraaltje. Het was voor het eerst dat we een lichtere fietstrip organiseerden: slechts 40km, volledig vlak, rustig tempo en - vooral - een minder ochtendlijk vertrekuur... Na een korte stadsverkenning leidde Danny ons door het ‘zoete’ Waasland langs de Stekense vaart richting Stekene-Kemzeke. Daar namen we de nodige tijd voor een uitgebreid bezoek aan de Verbekefoundation. De bonte, soms wat chaotische verzameling van kunstobjecten in de uitgestrekte loodsen, serres en in het verwilderde parkgebied lokte diverse - maar meestal toch geamuseerde - reacties uit. Hoe dan ook een boeiend en merkwaardig privé-initiatief. De terugweg verliep vlot doorheen het Stropersbos, langs de oude spoorroute Hulst - St.-Niklaas. En als toemaatje nodigden Danny en Frank het hele gezelschap uit voor een drankje met bijhorende hapjes in hun idyllische tuintje.

hiking

Westhoek 2-4 september

Fietsweekend Oorlogslandschappen Fietsen tussen oorlogslandschappen in de Westhoek met 26 deelnemers voor drie boeiende dagtochten in de regio tussen Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort. Het was prachtig weer, het eten was heel lekker, dankzij onze huiskok Dirk, en de begeleiding was weer eens super uitgewerkt dank zij onze activiteitsverantwoordelijke Luk. Hierbij een keuze van foto’s die samen een beeld vormen van een geslaagd AC-fietsweekend. Een uitgebreide selectie vind je op het fotoalbum op www.activecompany.be.

Danny Roggeman foto’s: David Rombaut, Daniel Peters, Danny Roggeman en Luk Vanmaele

Fietsen-light is blijkbaar een formule die wel aanslaat. Het merendeel van de deelnemers waren zelfs regelmatige AC-fietsers, die naast een stevige fietstocht evenzeer het wat zachtere werk kunnen appreciëren. Dit krijgt dus zeker een vervolg! Overigens, de laatste fietstocht van het jaar (30 oktober, regio Melle) zal hier al een beetje op inspelen: je kan dan kiezen tussen een volledige rit (ca. 60 km) of een ingekorte variant. 

Luk Vanmaele activiteitsverantwoordelijke

26

27


fietsen

voetbal

zwemmen

fietsen

fietsen

fietsen hiking

activextra

hiking

Aankondiging

Fietsen Melle Zondag 30 oktober 2011

Locatie: Station van Melle (gemeenteplein)

Wat kan je verwachten? • het zijn 2 kleinere routes die telkens vertrekken aan het station in Melle. Het voordeel hiervan is dat je kan kiezen voor 60 km en starten om 10 u. of voor 30 km en starten (of stoppen)om 13 u. • ‘s morgens fietsen we naar Destelbergen en volgen voor een groot stuk de kastelenroute. De meeste kastelen werden in de 19de eeuw gebouwd in opdracht van de Gentse burgerij. We fietsen langs lommerrijke dreven tussen de kasteelparken en historische gebouwen. Deze tocht verloopt langs een vlak parcour.

Waar? Afspraak zondag 30 oktober om 9.45 u. aan het station van Melle ter hoogte van het gemeenteplein. We vertrekken om 10 u. stipt. Het 2de deel vertrekt op dezelfde plaats maar om 13 u. stipt.

Voor wie met de auto komt?

• het tweede stuk in de namiddag gaat richting Merelbeke, Schelderode, Melsen (met zijn stenen molen) en het heel mooi gelegen dorpje Munte. We volgen hierbij voor een stuk de Scheldevalleiroute.

E17 richting Gent, neem de afrit ‘Brussel-Eeklo’ en rij de R4 op. Daarna Afrit 6: Melle. Rij richting centrum en aan de eerste lichten rechts het gemeentplein op. Hier kan je gratis parkeren rond het station

De Scheldevallei biedt een prachtig landschap met veel cultuurhistorische elementen en waardevolle natuurgebieden. Deze tocht is licht heuvelachtig.

Wie met de trein komt?

Voor wie?

28

Ben je een niet zo geoefende fietser of slaap je graag wat langer op zondag dan kan je om 13 u. starten en het 2de deel van 30 km meefietsen.

Voor iedereen. Ben je een geoefende fietser die houdt van een pittige tocht met ook wat natuur en cultuur? Kom tegen 10 u. en fiets met ons deze fietstocht van 60 km.

Plan je treinreis goed op voorhand want Melle is geen druk bereden station. De dienstregeling en tarieven kan je bekijken op www.b-rail.b Vergeet niet een klein lunchpakket en wat drank mee te nemen als je om 10 u. start.

Luk Vanmaele activiteitsverantwoordelijke

29


hiking

activextra

Hiking

hiking

REDACTIE WILLEMIJN LANGIUS

Vuurwerk en natte voeten rond Bohan Waar ik al ontelbare keren naar had uitgekeken en wat ik telkens had uitgesteld, altijd om dezelfde reden, is er op zondag 3 juli dan toch eindelijk van gekomen: ik ben voor de eerste maal gaan hiken met Active Company. Het beloofde een stralende dag te worden: blauwe lucht en een ideale hiking-temperatuur van 21°C. De weersvoorspellers hadden enkele regenbuien aangekondigd, dus toch gewapend met een lichte opvouwbare regenjas en met de picknick in de rugzak trok ik richting Berchem kerk voor de carpooling naar Bohan. Toen ik naderde, zag ik al van ver een bus staan op de parking. Even dacht ik: amaai, zijn we met zoveel hikers vandaag?! Maar dat was verkeerd gedacht, want toen ik dichterbij kwam, zag ik hoe papa’s en mama’s de bagage van hun kapoenen aan het inladen waren…. Wellicht vertrokken die naar een of ander kamp.Het was er een drukte van jewelste, maar van Pia & co viel echter niets te bespeuren. Op zo’n moment ben ik dan wel blij dat de gsm werd uitgevonden, want al gauw bleek dat de AChikers helemaal aan het achterste uiteinde van de parking stonden. De korte kennismaking met Pia, Veronique, Willemijn, Nicole, Marjan, Hilde en Erik verliep vlot evenals de verdeling voor de carpooling. En dus omstreeks 9 u.: wij weg richting Bohan. Na nog een tankbeurt in Waver kon het vervelende stuk E411 beginnen.

30

hiking

Het was ongeveer 11 u. toen we op het kleine marktpleintje van Bohan nog net een parkeerplaats vonden, schuin tegenover de kerk. Op het moment dat de tweede auto ook in Bohan toekwam, zaten wij al op een terras met thee en koffie. We kregen van Pia de uitgestippelde route van de wandeling en weinige ogenblikken later gingen we van start. We verlieten Bohan en al gauw kwamen we in de bossen langs de Semois terecht. Het weer was zalig: niet te koud, niet te warm en het was heerlijk wandelen tijdens het praten, want de heel korte kennismaking van daarnet in Berchem wilde ik nu toch wel wat intensiveren. Al gauw kregen we te maken met een heel grote groep (ook Vlamingen - hier krioelt het dus van taalgenoten) die we vlug voorbijstaken. Maar uiteraard stapten die ons na verloop van tijd weer voorbij. Daar wij echter het bos voor ons alleen wilden, hielden we even verder halt op een ‘keienstrandje’ aan de oever van de Semois, met de bedoeling de grote groep Vlamingen te laten verder gaan. Natuurlijk wilden zij ook genieten van dit leuke plekje aan de Semois. Toen ze - onder lichte dwang beslisten om toch maar verder door te stappen, begonnen wij hier te eten. Op die manier was hun voorsprong vrij groot en de kans dat we hen vandaag nog tegenkwamen vrij klein, zodat we verder in alle rust konden genieten van onze wandeling. Het was een ideale picknickplaats, met zon en schaduw, dus voor elk wat wils. Na onze lunchpauze stapten we verder door het bos van Membre. Maar als we dachten om vanaf nu in alle rust te kunnen stappen zonder die grote groep vóór of achter ons, dan hadden we weeral verkeerd gedacht, want ineens werd de stilte verstoord door geweerschoten…tenminste dat dáchten we! ‘Tiens, geweerschoten in volle zomerperiode?! Het is nu toch geen jachtseizoen?!’ Een eind verder zagen we een scoutsgroep hun tent opbouwen. En op heel korte afstand ontplofte ineens vóór ons een ‘bommetje’ die die snuiters van de scouts daar hadden gegooid. Allerlei gevoelens kwamen bij ons op. Boosheid omwille van het feit dat zij hier zonder blikken of blozen de rust van de Ardennen komen verstoren! Verontwaardiging omdat dit soort activiteiten toch niet thuishoort in een bos waar wandelaars voor hun ontspanning komen! En ook omdat we beseften dat de restanten van die ontuigen zouden blijven liggen in de natuur. Ook ongerustheid omtrent de schade aan onze oren die we zouden kunnen opgelopen hebben, want Nicole en ik voelden wel pijn en gesuis aan onze oren.

31


hiking

activextra

hiking

Hiking

hiking

Ik probeerde het hoofd toch koel te houden en samen met Hilde ben ik op die mannen afgestapt en gevraagd naar het telefoonnummer van hun verantwoordelijke (voor het geval dat de pijn erger zou worden en de verzekering van de scouts zou moeten worden aangesproken). Eerst draalden ze wat rond en hoopten dat we zouden afdruipen, maar ik hield voet bij stuk (het schijnt dat ik nogal autoritair overkom, zeiden mijn wandelgenoten achteraf; tja, dat is voor een stuk beroepsmisvorming denk ik) (nvdr: Jan is leraar op een basisschool) en even later konden we weer verder, mét het telefoonnummer van die scoutsverantwoordelijke op zak.

4 september

Railbike in Falaën

Om te checken of die knapen ons geen willekeurig nummer hadden gegeven, belde ik een eindje verder die man uiteraard op om hem de situatie uit de doeken te doen, zodat hij op de hoogte was van hetgeen zijn groep hier allemaal uitstak. We lieten het allemaal achter ons en stapten verder tot we in het dorp van Membre kwamen: hier deden we ons te goed aan sapjes en roomijs op een gezellig zonnig terras. Meer moest dat niet zijn om opnieuw een plezant zomergevoel te hebben. Voor het vervolg van onze tocht was er de keuze tussen de Semois oversteken over de brug in het dorp of gewoon de kortste weg: te voet waden door de rivier. Twee stoere madammen vonden de weg over de brug een té grote omweg. De kortste weg was goed genoeg voor hen. We ontmoetten elkaar in de tuin van het plaatselijke bejaardentehuis en nadat de vier voeten weer droog in hun stapschoenen zaten, vervolgden we onze route. Er volgde nog een stevige klim - vooral met die bollen roomijs in onze maag was dit wel even zwoegen, moet ik toegeven. Rond 17u bereikten we opnieuw Bohan, waar we op hetzelfde terras als die ochtend terechtkwamen voor nog een koele pint of iets fris. Hier kreeg ik dan te horen dat het gebruikelijk was om als nieuweling een verslagje te schrijven over de hikingdag voor de TimeOut. Na de vereffening van de gereden kilometers, stapten we omstreeks 18 u. in de auto’s en reden we richting Antwerpen. Onderweg begon ik al - in mijn hoofd - te schrijven aan mijn artikel voor het ledenblad van Active Company. Ik hoop dat ik me behoorlijk van mijn taak heb gekweten!

Jan Van Nieuwkerke

32

33


badminton

koor

volleybal

badminton

koor

volleybal

dansen

nordic walking

worstelen

dansen

nordic walking

worstelen

koor

koor REDACTIE MARJAN CAUWENBERG conditiegym

tennis

yoga

My first pink noisy summer fietsen

voetbal

zwemmen

Van een blitz-start gesproken! hiking

Eind juni net lid geworden van Active Company en bij één van de eerste koorrepetities activextra vraagt Paul, onze AV (me even inwerken in ’t jargon) me al of ik m’n indrukken wil neerpennen voor deze TimeOut-editie. Wow, quel honneur!

Pink Noise met Double face conditiegym

tennis

yoga

Op vrijdag 7 oktober om 20 u. treedt Pink Noise op met een nieuw repertoire: fietsen zwemmen hemelse oude koormuziek en swingendevoetbal showbiz met toppers als Night and Day, Singing in the Rain, The Pink Panther, There´s no business like showbusiness, If music be the food of love... en vele anderen. hikinggevarieerd koorprogramma gebracht activextra Kom en geniet van een door het koor van Active Company.

Dat er bij Pink Noise inderdaad geen zomerstop werd ingelast, mocht ik die eerste repetitie al dadelijk ondervinden: Sabine werkte vakkundig de volledige playlist voor het komende concert in oktober af. Even schrikken, even slikken! “Gelukkig kom ik niet onbeslagen aan de start”, flitste het door m’n hoofd. Die eerste schrik was echter voor niets nodig want al gauw merkte ik: ervaring of geen ervaring, het maakt niet zoveel uit want deze plezante bende neemt je meteen op sleeptouw. In juli werden we drie woensdagavonden onder handen genomen door stemcoach Jan Cannaerts. Zijn enthousiasme sloeg onmiddellijk over op de groep, stilzitten was geen optie! We werkten onder andere aan onze ademhaling met enkele leuke, welgekozen songs met veel ritme en schwung. Door het aanleren van een aantal canons focusten we ook op de klankkleur omdat we bewust naar elkaar moesten luisteren om ons gezang tot een mooi geheel te maken. Bij deze werd nogmaals bewezen: goed zingen vergt niet alleen de nodige aandacht voor de partituur, belangrijker nog is dat je bewust zingt, met heel je lijf, met hart en ziel, dat je je bewust bent van jezelf, bewust van je plaats in de groep, je rol in het harmonieus geheel.

Adres: het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Kaarten te bestellen via koor@activecompany.be voorverkoop: 8euro - 6 euro AC-leden kassa: 10 euro - 8 euro AC-leden

Ook augustus kondigde zich veelbelovend aan: voortbouwend op wat we opstaken van Jan en vanuit zijn eigen rijke ervaring begeleidde Tom Vandenberghe ons verder bij het finetunen van ons repertoire voor het komende concert. Ik zie het persoonlijk helemaal zitten, want het allerbelangrijkste hebben mijn nieuwe muzikale vrienden al lang onder de knie: maak plezier, geniet, zeker als je zingt! Yes, Mister Miller, we are in the mood!

Jimmy Heiremans

34

35


nordic walking

dansen

worstelen

nordic walking

nordic walking tennis

yoga

REDACTIE MARJAN CAUWENBERG voetbal

zwemmen

19 juli

Nordic Walking Gerhagen Tessenderloo activextra

nordic walking

21 augustus

conditiegym

tennis

fietsen

voetbal

Nordic Walking Bergen op Zoom hiking

17 juli

Nordic Walking De Liereman Oud-Turnhout

36

37


conditiegym

tennis

fietsen

voetbal

tennis REDACTIE WILLEMIJN LANGIUS hiking

Kleine delegatie wint grote prijzen Op onze nationale feestdag vertrokken we, gepakt en gezakt en met de tent in de auto, naar de EuroGames in Rotterdam. Aangekomen op de EuroGames-camping was er van een EuroGames-sfeer niet veel te bespeuren. Geen enkele aanwijzing, reclame of vlag die ons ook maar verwees naar de Games. We vroegen waar de tenten van de EuroGgames stonden. Men verwees ons door naar een stuk weide achteraan de camping waar een kleine groep Nederlandse dames (blijkbaar hockey-dames) hun tenten hadden opgeslagen. Niets van de internationale sfeer zoals vroeger waar je op zo’n camping alle nationaliteiten samen vond. ‘t Is niet meer... Vermits de camping buiten de stad Rotterdam lag, waren we blij dat we niet met de trein waren. De GPS heeft ons gelukkig die vier dagen niet in de steek gelaten en we zijn overal op tijd aangekomen. Eerste activiteit op ons programma was de accreditatie in de schouwburg...ook niet veel sfeer te beleven. Daarna naar de tenniscourts waar Chris en Johan al waren aangekomen. De volledige AC-tennisploeg was met vier voltallig. Donderdag moest ik mijn eerste match spelen met Johan:  de eerste overwinning was binnen. Diezelfde dag volgde onze tweede zegen. Nannette moest pas de volgende dag aantreden samen met mij. Ook vrijdag liep alles gesmeerd. Die avond was er een leuke party met de nodige drank...zodat ik wel wat schrik had voor de drie matchen van zaterdag. Maar uitgezonderd de finale dubbel dames die we verloren hebben, liep zaterdag alles van een leien dakje. Eerst

38

39


tennis

yoga

tennis voetbal

activextra

Tot slot de finale met Johan die ons uiteindelijk een welverdiende gouden plak opleverde. Zowel Johan als Chris behaalden ook nog zilver in de herenreeksen. Met onze vier AC-tennissers vielen we dus allemaal in de prijzen!

fietsen

voetbal

AC-tennis goes Brussels with Love hiking

Brussels Gay Sports (BGS) organiseerde van 12 tot 14 augustus 2011 hun eerste GLTA tennistornooi. De AC-tennissers vonden dit een fantastisch initiatief en we namen dan ook met een zevenkoppige delegatie deel: Johan, Wouter, Ilse, Tim, Vera, Elizabeth en ikzelf. Het tornooi werd georganiseerd in de grote en mooie tennisclub “Forest Domaine” in Vorst.

De openingsceremonie, in het bekende Ahoystadium, was niet echt spectaculair. De deelnemers kwamen niet zoals gewoonlijk samen binnen, wat anders toch wel een speciale sfeer geeft, die er nu niet was. Gelukkig was onze Belgische Kate Ryan van de partij zodat er toch een beetje leven in Ahoy kwam.

Op vrijdag moest Johan vroeg uit de veren, want zijn eerste wedstrijd stond gepland om 8 u. Maar hij was duidelijk goed uitgerust en won vlot.

De sluitingsceremonie, ook in Ahoy, was nog minder dan de opening. Lang wachten op Sisters Sledge na een matig voorprogramma. Ook een groot minpunt was het parkeren: 12 euro parking, ook al moest je er maar een uurtje staan. En dan dachten wij dat het parkeren in België duur is...Nederland spant zeker de kroon. 

Johan was duidelijk in topvorm en won zijn wedstrijden keer op keer. Wij supporterden en hoopten stiekem op een medaille, maar in de kwartfinale was de tegenpartij te sterk.

Zondagmorgen was er de brunch in het park, maar vermits het heel de nacht geregend had en ons tentje bijna was weggespoeld, zijn we maar wijselijk en kletsnat huiswaarts gereden. Spijtig genoeg blijken de EuroGames niet meer wat ze vroeger waren. Onze Belgische EuroGames enkele jaren geleden waren duidelijk beter georganiseerd! Eerlijk gezegd had ik van Nederland veel meer verwacht na de ongelooflijk fantastische Gaygames in 1998. Rotterdam sloeg zo tegen dat Nannette zelfs nooit meer wil deelnemen aan welke games ook. Hopelijk kan ik haar van gedachten doen veranderen want het blijft toch een unieke ervaring!

Mady Hanzen activiteitsverantwoordelijke

40

tennis

tennis

zwemmen

won ik samen met Johan de halve finale en dan was er de finale met Nannette. Zilver voor ons, verloren van twee Nederlandse dames.

conditiegym

Ook de andere AC-leden speelden hun wedstrijden in enkel- en dubbelspel. De sfeer zat er van in het begin duidelijk in, enkel de weergoden wilden niet echt mee: af en toe vielen er buien.

Tussen de matchen door staken we graag de handen uit de mouwen om onze vrienden van BGS te helpen als vrijwilliger achter de desk of als ‘field official’. Op zaterdag was er een diner georganiseerd voor alle spelers. Nadat we hadden gesmuld van onze maaltijd, vernamen we de winnaars van de spelerstombola. Johan mocht als vertegenwoordiger van Active Company de hoofdprijs weggeven: een gratis deelname aan de worldOutgames in Antwerpen in 2013. Na het diner vulden we al snel mee de dansvloer om de party te openen. De sfeer was top en er werd heel wat “geshaked”. In de wandelgangen hoorden we heel veel lof: prima organisatie, leuke club en een toffe sfeer. De vrienden van BGS hebben hun vuurdoop als organisator van een GLTAtennistornooi met glans doorstaan! Volgend jaar zijn we dan ook zeker weer van de partij met ongetwijfeld een nog grotere AC-delegatie.

Niels Rennen

41


tennis

yoga

tennis voetbal

zwemmen

Intraclub tennis 2011 activextra

In de volgende editie van TimeOut zullen de nieuwe AC-tenniskampioenen gekend zijn!Maar hierbij alvast de stand van zaken van de zomercompetitie: A

1 TimVH 2 Arvid 3 Johan 4 Chris 5 Jeroen 6 Arne 7 Hans 8 Wouter

played 5 4 7 6 3 6 5 6 0 0

Frederik Kenny

ts diff gms 9 40 4 9 3 10 3 9 -2 -10 -4 -16 -6 -17 -7 -25 0 0 0 0

B

1 Wim 2 Walter 3 Ben 4 Niels 5 Tom 6 Peter 7 TimK 8 Christof 9 Valerie 10 Mady

Michael

played 7 6 5 6 8 6 6 4 4 6 0

won sets+ lost sets- saldo pts diff gms 10 1 9 40 7 3 4 9 11 8 3 10 9 6 3 9 3 5 -2 -10 6 10 -4 -16 2 8 -6 -17 3 10 -7 -25 0 0 0 0 0 0 0 0

B

1 Wim 2 Walter 3 Ben 4 Niels 5 Tom 6 Peter 7 TimK 8 Christof 9 Valerie 10 Mady

Michael

played 7 6 5 6 8 6 6 4 4 6 0

won sets+ lost sets- saldo pts diff games 14 0 14 55 11 3 8 47 8 3 5 21 9 5 4 10 11 8 3 4 7 7 0 -1 3 10 -7 -23 0 8 -8 -38 0 8 -8 -44 1 12 -11 -31 0 0 0 0

won sets+ lost sets- saldo pts diff games 14 0 14 55 11 3 8 47 8 3 5 21 9 5 4 10 11 8 3 4 7 7 0 -1 3 10 -7 -23 0 8 -8 -38 0 8 -8 -44 1 12 -11 -31 0 0 0 0

Johan Hellemans tv.tennis@activecompany.be

TELEXBERICHT Tennis: Niels Rennen volgt per 1 oktober Mady Hanzen op als activiteitsverantwoordelijke.

42

43


volleybal

badminton

volleybal

koor

volleybal

volleybal

worstelen

dansen

nordic walking

worstelen

conditiegym

tennis

yoga

fietsen

voetbal

zwemmen

REDACTIE MARJAN CAUWENBERG yoga

Goud en brons voor volleydames op EuroGames zwemmen

Van 21 tot 23 juli stond Rotterdam volledig in het teken van de EuroGames. Holebi’s uit heel Europa waren naar hier afgezakt om deel te nemen aan één van de vele competities. Ook Active Company was er natuurlijk bij. Onder andere met de damesploeg volleybal. Wat vonden zij ervan?

Donderdag 21 juli We trekken met onze rugzak richting Rotterdam om daar de rest van beachvolleyballend Europa te ontmoeten. De parking van Ahoy is volledig geprepareerd om de EuroGames te laten doorgaan. Eerst is er de openingsceremonie natuurlijk. Tof feestje, vlaggen van links naar rechts van alle landen, de moeite!!! Een optreden van Rafaël en onze eigen Kate Ryan maken het feest compleet.

Vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli Vroeg uit ons nest, want we gaan ze allemaal afdrogen vandaag. Ploeg 1: Britt Wellens, Nathalie Palfliet en Sofie Merciny Zij zijn er in geslaagd om GOUD te behalen! Ploeg 2: Hannelore Andries, Ingrid Beeckmans en Chris Van de Sande Deze dames kregen het BRONZEN plaatje! Ploeg 3: Pascal Verwulgen, Lana De Winne en Tine Jacobs Ook deze dames hebben geknokt voor wat ze waard zijn.

hiking

activextra

Georges: “Rot terdam, een w aanzin van ee sportcomplex, n kunnen we in België enkel va dromen! Goe n d georganiseer d tornooi, maa gierige Holland r ers, nog geen banaan of wat water kon eraf .”

Koen: Wat een locatie! Volleyb al in een topspo hal..., waaw. Ja rtmmer dat alle s erom heen (z maar wat het ve eg rschil maakt tuss en een wedstrij en een groot ga d y-event) wat m ager uitviel.” Bart: “Hebben ze hier nu al sp ortzalen op de verdieping?! G 5de ewe-eeeeldig!" Bert: “Overdag , volley spelen met Italianen de Kuip in. Bai in Bai Bai zeggen di e dan. ’s Avonds uit eten met de , active heren, sc hol schol scho klinkt het dan. l, ”

activextra

Absoluut top is de sluitingsceremonie op zaterdagavond met als bom-afsluiter Sister Sledge. Tegen middernacht zijn we met een goed gevoel weer richting verblijfplaats gegaan om nog wat na te genieten van de overwinningen. EuroGames 2011 was er zeker één om niet te vergeten!

Inge Van Gaver

44

45


volleybal

badminton

volleybal

dansen

activextra

nordic walking

worstelen

conditiegym

tennis

yoga

fietsen

voetbal

zwemmen

Kaas&Wijnavond AC-volleybal

yoga

zwemmen

Trainingsschema dinsdagavond In september is het nieuwe indoorvolleyseizoen van start gegaan. Trainingen gaan dit jaar enkel op dinsdag door in de sporthal op de Blancefloerlaan, Linkeroever. We trainen van 20 tot 22 u.: • • •

20 tot 21 u.: vrouwen en mannen trainen samen 21 tot 21.30 u.: heren A & B trainen op 1 veld, heren C en vrouwen trainen op het andere veld 21.30 u.: op beide velden spelen we matchen

volleybal

volleybal

worstelen

We staan weer voor een druk volleybalseizoen

koor

Na de eerste succesvolle editie van onze Kaas & Wijnavond, gaan we activextra dit jaar hiking opnieuw de ‘Du pain, du vin et du boursin’-toer op. De datum ligt nog niet vast, maar begin april zeker in het achterhoofd houden. De Volley Dots zijn alweer volop aan het repeteren gegaan om een nog grotere, amusantere en gewaagdere show op poten te zetten. Diegenen die er vorig jaar niet bij waren, blokkeer ditmaal tijdig jullie agenda… Meer info krijg je in een latere TimeOut.

Benelux Homocompetitie Volleybal Utrecht

Thanx to Chris Vandesande

De homocompetitie is een recreatieve competitie waarin volleybalteams van holebi’s (& friends) op zes speeldagen (vijf zondagen en één zaterdag) doorheen het jaar vier of vijf wedstrijden spelen. Dit doen we in een competitieve, maar vooral ook supergezellige sfeer. Dit jaar doen er maar liefst drie ploegen van Active Company mee. Zoals vanouds hebben we een ploeg in de A en B-poule, en voor het eerst dit jaar hebben we ook een ploeg in de C-poule. Onze AC-vrouwen hebben ook de smaak te pakken gekregen en gaan (aangevuld met enkele mannen) in de C-poule de Hollandse ploegen een ’poepje’ laten ruiken!

Chris is sinds de zomer gestopt als tornooiverantwoordelijke Dames. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt hoe lang ze deze functie heeft waargenomen, maar het is best lang en de lijst van haar daden en verwezenlijkingen nog langer. Chris, een enorm dikke merci voor al je moeite en we hopen je zeker nog terug te zien op de trainingen en/of elders.

De data: • zondag 30 oktober • zondag 20 november • zondag 19 februari • zondag 22 april • zondag 6 mei • zaterdag 16 juni Je hoeft niet alle data te kunnen komen, dus ook nieuwelingen bij AC-volleybal kunnen steeds instappen in dit tornooi. Méér dan de moeite waard! www.homocompetitie.nl  

Reguliere competitie Onze herenploeg heeft zich voor het derde jaar op rij ingeschreven voor de reguliere herencompetitie van Sporta. Qua cijfers gaan we in stijgende lijn. Eerste jaar voorlaatste, vorig jaar derde laatste… En qua ambiance gaat de curve nog veel steiler naar boven. Ik weet wat het belangrijkste is! Dit jaar hebben we zelfs een heuse coach, het wordt dus allemaal een ietsje professioneler. Lambert gaat zich over ons ontfermen. Na de ambiancecurve kan de resultatencurve dit seizoen dus ook serieus de hoogte in. Komt dat zeker zien! Onze thuismatchen gaan door in de sporthal aan de Plantin-Moretuslei, op vrijdagavond rond 21.30 u. Een ideale start van het weekend en alle supportershulp is welkom. www.activecompany.be (volleybal) Een leuk seizoen gewenst voor de ouwe getrouwen en ook voor jou, de nieuwkomer. We zien je graag komen!

Bert Geerts activiteitsverantwoordelijke

46

47


worstelen

dansen

worstelen

conditiegym

zwemmen

Opnieuw mag een activiteit tien kaarsjes uitblazen. Deze keer is het de beurt aan onze worstelaars. “Na lang ‘worstelen en zoeken’ naar een geschikte trainer, locatie en geïnteresseerden, is het dan zover: woensdag 5 september start AC met een ‘oeroude’ sport: worstelen.” Zo stond er te lezen op blz. 4 van TimeOut nr.19 (augustus-september 2001). Hiermee kondigde Active Company een nieuwe vaste activiteit aan.

“’Culture Physique’

Nieuwelingen kunnen ten allen tijde aansluiten. De trainer (afkomstig uit Iran) houdt rekening met het niveau van de individuele deelnemers. Er wordt overigens vanuit gegaan dat dit voor de meesten een eerste kennismaking met deze sport is.” In september 2001 ging worstelen van start in de turnzaal van de Pestalozzistraat (Antwerpen-Kiel), waar ze tot eind 2007 onderdak vond. Begin 2008 werd verhuisd naar de turnzaal van basisschool Kangoeroe in Deurne. Vic Mees startte destijds worstelen op en tot de herfst van 2006 bleef hij activiteitsverantwoordelijke. Toen nam Johan Bogaerts de fakkel van hem over. Namens het bestuur en de redactie van TimeOut wensen we AC-worstelen proficiat met hun 10de verjaardag.

Dirk Hendrickx

48

zwemmen

In andere landen is het worstelen nog steeds deel van de (sport)cultuur, wel steeds met een eigen vestimentaire invulling. Voor de Mongolen is het worstelen één van de drie “mannelijke vaardigheden” (naast het boogschieten en paardrijden): zij worstelen in blauwe en rode slipjes. De Zwitserse boerenjongens dragen bij de “Lutte Suisse” ofte “Schwingen” een korte broek van jute boven hun lange broek en bij het Turks olieworstelen wordt een ruime leren broek gedragen. Bij AC niets van dat alles: een short, T-shirt en sportschoenen volstaan.

We lezen verder:

In het tweede deel worden dan grepen en worpen geoefend en enkele rondjes geworsteld.

voetbal

yoga

Worstelen hebben we eigenlijk allemaal al gedaan: wie heeft er in zijn apenjaren op school immers geen andere bengel in een kopgreephiking genomen en naar de grond gesleurd?activextra In onze contreien is het worstelen als sport echter in de verdrukking geraakt, voornamelijk door andere vechtsporten zoals judo en karate.

10 kaarsjes voor AC-worstelen

Een klassieke training bestaat uit twee delen. Gezien het zeer belangrijk is al je spieren opgewarmd en soepel te krijgen alvorens je gaat worstelen, wordt er ruim tijd gemaakt om op te warmen, te stretchen, enz. d.m.v. een intensieve ‘culture physique’.

tennis

Worstelen: 10 jaar bij AC! fietsen

activextra

worstelen

worstelen

yoga

REDACTIE DIRK HENDRICKX

nordic walking

De mat is zacht en de trainer geduldig

Dit jaar is de 10de verjaardag van het worstelen bij AC, dus bij deze ook dank aan allen die dit mogelijk maakten en in het bijzonder aan onze trainer Ivo. Zelf ben ik al vier jaar een vaste deelnemer. Na badminton in mijn thuisstad Gent en nadien volleybal bij HLWM in Mechelen, ben ik bij het worstelen van AC terecht gekomen. Enigszins bezorgd, gelet op mijn constante 5/10 voor lichamelijke opvoeding op school, mijn 35-jarige lijf en leden, dan toch de stap gezet. Ik heb mij dit nog geen moment beklaagd! De uitvoerige opwarming, rek- en strekoefeningen maken je na een paar trainingen leniger. Nadien leert de trainer ons de nodige grepen aan die we op een gecontroleerde manier op elkaar oefenen. Wie dan nog energie heeft, kan de training afsluiten met een oefengevecht onder het waakzame oog van onze trainer-scheidsrechter. De mat is zacht en de trainer geduldig, kom dus gerust eens proberen op woensdagavond!

Peter Wuyts

49


worstelen

dansen

worstelen

worstelen

worstelen

yoga

conditiegym

Vijf misverstanden over worstelen zwemmen

activextra

nordic walking

fietsen

1. “Worstelen is een activiteit die voornamelijk bestaat uit het bezweet op elkaar liggen schuren”

hiking

Worstelen wordt voornamelijk in staande positie beoefend, waarbij je je tegenstanders naar de grond moet krijgen, en dan op de rug. Voor die laatste actie krijg je 4 à 6 seconden, daarna moeten beide worstelaars weer opstaan. Er is dus niet zo veel ‘liggende’ activiteit. Waarschijnlijk verwar je worstelen met een andere activiteit, namelijk seks. Not the same thing.

2. “Worstelen wordt beoefend in spannende, diep uitgesneden lycra pakjes, of in een andere staat van verregaande ontkleding” Voor een worsteltraining dragen de meesten gewoon een short en T-shirt. Sommige worstelaars trainen zelfs in volledig joggingpak. Wie thuis op de berenvacht voor het open haardvuur recreatief wil stoeien met partner of kennissen, kan natuurlijk dragen wat ie wil!

3. “Om te worstelen moet je heel atletisch en sterk zijn”

tennis

yoga

4. “Worstelen is niet voor vrouwen” voetbal zwemmen Damesworstelen is een sport in opkomst. In onze buurlanden zijn er flink wat meisjes activextraen vrouwen die erg goed worstelen. Op training wordt daar vaak gemengd geworsteld (tenminste als het gewichtsverschil niet te groot is). Vrouwen die bij AC het worstelen eens willen uitproberen, zijn absoluut welkom!

5. “Worstelen is een gevechtssport, en dus bruut en agressief” Vergeet alles wat je gezien hebt bij andere gevechtssporten, op TV of op internet (vooral dat laatste!). Het is heel simpel: alles wat pijn doet, is verboden bij worstelen. Zijn dus niet toegelaten: armklemmen, wurggrepen, knijpen, slaan, en alles wat tegen de natuurlijke richting van de gewrichten ingaat. Wellicht hebben sommige worstelaars hun uiterlijk of reputatie tegen, maar worstelaars zijn eigenlijk heel vriendelijk en open. Er zijn trouwens weinig sporten waar de holebi’s en de reguliere clubs zo geïntegreerd zijn. Bewijs daarvan is dat er bij AC ook mannen meetrainen die thuis vrouw en kinderen hebben, en dat verschillende van onze AC-leden ook meetrainen of een officiële rol hebben bij reguliere clubs.

Filip Stuer

Worstelen gebeurt in gewichtsklassen, zodat je tegenstander nooit meer dan 10% zwaarder is dan jezelf. Daarom zijn het eerder souplesse en mentale instelling die in een worstelwedstrijd het verschil maken - meer dan pure kracht. De lenigheidsoefeningen tijdens de training zorgen ervoor dat je leert vallen en verminderen het risico op blessures. Als je een koprol kan maken, ben je lenig genoeg om te worstelen bij AC. Als je geen koprol kan of durft te doen, oefen ’m dan eerst thuis nog eens (in de lagere school konden we dit allemaal, dus het komt zeker terug als je probeert!).

50

51


fietsen

zwemmen

voetbal

zwemmen

zwemmen

hiking

activextra

REDACTIE WILLEMIJN LANGIUS

Topprestaties in topzwembad Vol verwachting trokken we dit jaar met ons kleine, maar gezellige zwemploegje naar Rotterdam voor de EuroGames. Mijn echtgenote en ik waren al één dag vroeger vertrokken om op een rustig moment de accreditatie te doen. Dit gebeurde in de prachtige hal van een al even prachtige schouwburg. Donderdag verkenden we in de voormiddag het centrum van Dordrecht. ‘s Middags begon de zwemcompetitie in het prachtige nieuwe zwembad Sportboulevard. Deze locatie was bijna over de top. We waren in goede conditie, want er werden weer medailles gewonnen aan de lopende band. Al op de eerste dag vielen we in de prijzen. ‘s Avonds vond de openingsceremonie plaats in Ahoy. Laat ons zeggen dat dit op een

zwemmen

activextra

‘ongewone’ manier verlopen is. Maar de optredens van de artiesten, vooral onze eigenste Kate Ryan, waren fantastisch! Rond 22 u. was het afgelopen en gingen velen terug naar het centrum van Rotterdam om nog iets te drinken en nog wat na te babbelen. Er bleven ook nog wat mensen in Ahoy voor de party achteraf maar de meeste zwemmers moesten vrijdag al sporten en gingen vroeg naar hun hotel, waaronder ikzelf. Vrijdag moest ik als eerste beginnen en had ik een mooie tijd op de 400m vrije slag. Na een vermoeiende dag in het zwembad was er ‘s avonds veel ambiance in een cafeetje tegenover het hotel. Ons hotel lag in het centrum van de stad en dit was natuurlijk zeer gemakkelijk. Zaterdag hadden we terug een zware sportdag met allemaal korte afstanden voor mij en een paar zware wedstrijden voor de mannelijke zwemmers van AC. Hoedje af voor de wisselslagen die werden gezwommen in een zeer goede tijd door ons hele team! Iedereen heeft zich geamuseerd tijdens het zwemmen. Er werden veel nieuwe contacten gelegd met zwemmers van over de grens die soms al op zoek waren naar een slaapplaats voor de worldOutgames 2013 in Antwerpen. Hopelijk zien we elkaar daar of eerder terug!

Cindy Struyf

Waterpolo in Rotterdam

52

53


zwemmen

zwemmen activextra

Straks ook in Antwerpen? Onze inspanningen op de EuroGames in Rotterdam voor waterpolo leverden twee medailles op! Een zilveren en een bronzen. Het klinkt misschien wat vreemd, maar onze waterpoloploeg bestaat momenteel uit twee personen: Jan Ruyters en ikzelf. Maar we hebben dus wél twee medailles gewonnen! De Amsterdamse ploegen van Gay Swim Amsterdam waren namelijk zo lief om ons in te delen bij hun twee ploegen zodat we met twee tóch mee konden doen. We hadden liever met een volledig Belgische ploeg deelgenomen, maar ja, dat is misschien voor de World Outgames in Antwerpen in 2013 (WOGA2013)? Tot die tijd is het de bedoeling om een soort ’caféploeg’ op te richten voor waterpolo die tegen de WOGA2013 in staat zal zijn om deel te nemen. Ondertussen gaan we op ons gemak trainen in onder andere zwembad aan de Veldstraat op vrijdagavond of zaterdagmiddag en gaan we nadien iets eten of drinken. Ik heb zelfs al interesse van een niet AC-lid uit Kortrijk die graag mee wil trainen en al veel ervaring heeft. Hij heeft meteen een suggestie gedaan voor een kort trainingsschema. Iedereen die geïnteresseerd is in waterpolo en wil meetrainen is van harte welkom! Maar niet bang zijn dames en heren... we gaan het rustig aanpakken... Laat iets weten via onze facebook pagina van Rotterdam: http://www.facebook.com/ event.php?eid=206856025999453

Joël de Graaf

54

55


praktisch

Geïnteresseerd? Ben je nog geen lid van Active Company, maar wel geïnteresseerd in actieve sport en ontspanning voor holebi’s? Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van al onze vaste activiteiten. Je eerste deelname (proefles) is gratis. Bij de meeste activiteiten hoef je je niet op voorhand aan te melden, maar voor badminton, ballroom dansen, Nordic Walking en hiking vragen we wel dat je vooraf even contact opneemt met de activiteitsverantwoordelijke, wiens coördinaten je ook op deze pagina’s aantreft. Het bestuur herinnert eraan dat enkel leden verzekerd zijn voor lichamelijk letsel. Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit op eigen risico doen. Active Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade. Raadpleeg voor de meest actuele informatie aangaande de activiteiten de website www.activecompany.be. Lidmaatschap 2011: 15 euro vanaf 1 oktober tot einde 2011 Lidmaatschap 2012: 25 euro per jaar voor 2012, 20 euro vanaf 1 juli tot einde 2012 en 15 euro vanaf 1 oktober tot einde 2012 Vraag bij de activiteitsverantwoordelijke om het lidmaatschapsformulier in te vullen. -26 jarigen sporten goedkoper bij AC. Contacteer voor meer info een activiteitsverantwoordelijke of info@activecompany.be

Meer info? Active Company vzw Draakplaats 1 - B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 info@activecompany.be - www.activecompany.be IBAN BE34 4027 5480 5190

praktisch

Wie is wie? RAAD VAN BESTUUR • • • • •

Andy Vandervoort voorzitter@activecompany.be voorzitter Ann Blanchart penningmeester@activecompany.be penningmeester, organisatieontwikkeling (boekhouding, begroting en rapportering), Dennis Peeters dennis@activecompany.be ledenadministratie, ondersteuning ICT, Philip Houtermans event@activecompany.be evenementencoördinator, EGLSF-contactpersoon Dirk Hendrickx dirk@activecompany.be communicatie, hoofdredacteur TimeOut

het bestuur wordt geholpen door • Pascal Maes webmaster, coördinator webteam • Danny Roggeman webwatcher • Maarten Mylemans verslaggever • Sofie Merciny grafisch ontwerp huisstijl • Tom Didden grafisch ontwerp • Luk Vandenkieboom logistiek

webmaster@activecompany.be webwatcher@activecompany.be maarten@activecompany.be

Activiteitsverantwoordelijken • • • • • • • • • • •

Yves Faems - Badminton Johan Heyman - Conditiegym Luk Vanmaele - Fietsen Pia Willems - Hiking Paul Van Harneveldt - Koor Nadine Lambrechts - Nordic walking Niels Rennen - Tennis Britt Wellens & Bert Geerts - Volleybal Johan Bogaerts - Worstelen Erwin De Meyer - Yoga David Roels - Zwemmen

badminton@activecompany.be conditiegym@activecompany.be fietsen@activecompany.be hiking@activecompany.be koor@activecompany.be nordicwalking@activecompany.be tennis@activecompany.be volleybal@activecompany.be worstelen@activecompany.be yoga@activecompany.be zwemmen@activecompany.be

TORNOOIVERANTWOORDELIJKEN • Peter Koekoek - Badminton • Johan Hellemans - Tennis • Tim Van Hoydonck - Zwemmen

56

tv.badminton@activecompany.be tv.tennis@activecompany.be tv.zwemmen@activecompany.be

57


va s t e a c t i v i t e i t e n

Ar thur e d n a v l e e d uit! Het derde jk li e d in e is ie ar tman-trilog

Active Workout Dinsdag van 20.30 tot 21.30 u.

MerksemDok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Antwerpen - Merksem

Badminton Maandag van 17 tot 21 u. Donderdag van 18 tot 21 u. Zondag van 14 tot 18 u.

Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

H

Fietsen Laatste zondag van de maand

van april tot oktober

Hiking

Zondag van eerste volledig weekend van de maand het hele jaar door

Koor

Woensdag van 20 tot 22 u.

Nordic walking

Elke derde zondag van de maand

Tennis

Zondag van 19 tot 22 u.

Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

het hele jaar door

Tennisclub Laagland, Laaglandlaan 385C, 2170 Antwerpen - Merksem

Volleybal

Dinsdag van 20 tot 22 u. (afzonderlijke dames- en herentraining met gemeenschappelijke opwarming tot 20.30 u) Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Worstelen Woensdag van 19.15 tot 21.15 u.

Basisschool Kangoeroe, Ruggeveldlaan 699, 2100 Antwerpen - Deurne

Yoga Donderdag van 19.30 tot 21.15 u.

Het Roze Huis, zolderverdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Zwemmen Maandag van 20.45 tot 22.00 u. Woensdag van 20.45 tot 22.00 u.

58

Zwembad Borgerhout, Plantin-Moretuslei, 2140 Antwerpen - Borgerhout Sportcentrum Hemiksem, Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem

aar Vanaf nu verkrijgb in de boekhandel

’t Verschil GAY & LESBIAN BOOKSHOP

boeken • dvd’s • gadgets Minderbroedersrui 33 - 2000 Antwerpen T/F 0032 - (0)3 226 08 04

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11u tot 18u. Open op zon- en feestdagen van 13u tot 18u. 59


60

61


62

Timeout71  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you