Page 1

gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company tweemaandelijks tijdschrift | uitgiftekantoor 2100 Deurne - Gallifort | P2A8788 t e r u g ze n d a d r e s : D r a a k p l a a t s 1, 2018 A n t w e r p e n | V.U. : A . Va n d e r v o o r t

België - Belgique P.B. - P.P. 2100 DEURNE GALLIFORT BC 3302

TimeOut november - december 2009 | 13de jaargang | nummer 61 | www.activecompany.be

Deze wikkel dient als bescherming van het tijdschrift tijdens 1 de verzending. Verwijder hem na ontvangst.


gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company t w e e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t | u i t g i f t e k a n t o o r 210 0 D e u r n e - G a l l i f o r t | P 2 A 8 7 8 8

TimeOut november - december 2009 | 13de jaargang | nummer 61 | www.activecompany.be

AC VERWELKOMT MEER DAN

600 SPORTERS OP ANTWERPGAMES

MERCI LUK, HENRI en KOEN! 3 AV’S GEVEN FAKKEL DOOR

2

actieve sport en ontspanning voor holebi’s

1


in deze TimeOut 4

WOORD VOORAF

5

BESTUUR

Lidgeld 2010

5 activextra

Het grote AC-weekend in 2010

6

ALGEMEEN/GEZONDHEID Onlangs onveilige seks gehad? Les' is more - L-day en L-week TAKE CARE week

8

ANTWERPGAMES AntwerpGames 2009 Antwerp’s got talent goes Que Pasa

12 REDACTIONEEL 13

BADMINTON Badmintonweekend Bütgenbach Brussel BGS- tornooi 2009 Zondag Fonsdag Badminton geeft drink - terug in Sporthal UA

18 BALLROOM DANSEN Nieuwe lessenreeks gestart

23

HIKING Pittig klimmen en natte voeten rond Vieuxville (september) Op kabouterjacht in Vlaamse en Nederlandse bossen (oktober)

24 KOOR Nieuwe activiteitsverantwoordelijke 26 NORDIC WALKING Keep on Nordic Walking 28 TENNIS Winterseizoen gestart Interclubcompetitie 29

VOLLEYBAL Een dagje Brussel met succes Wijziging damesvolleybal - AV en TV Nieuws van het volleyfront

32 ZWEMMEN Nieuw: zwemmen in een monument! Indruk van een trainer

19 CONDITIEGYM Wissel van de wacht

35 Fuifkalender

21 FIETSEN Aarschot en de Brabantse heuvels Fietsweekend: Maastricht en de Maasvallei

37 Wie is wie?

36 Praktisch 38 Vaste activiteiten

COLOFON hoofdredactie Dirk Hendrickx timeout@activecompany.be

vormgeving [dp-com] - Daniel Peters

eindredactie Dirk Hendrickx, Christel Moons

advertenties sponsoring@activecompany.be

redactie Dirk Hendrickx, Willemijn Langius, Vincent Spanoghe, Andy Vandervoort met bijdragen van Koen De Deyne, Bert Geerts, Mady Hanzen, Kurt Hellemans, Dirk Hendrickx, Peter Hermans, Eddy Heylen, Johan Heyman, Peter Koekkoek, Nadine Lambrechts, Willemijn Langius, Arne Mulkers, Johnny Peeters, David Roels, Danny Roggeman, Tom Toremans, Paul Van Harneveldt, Anne Vercauteren, Britt Wellens deadline bijdragen volgende TimeOut 28 november 2009

2

druk The Image Factory

verantwoordelijke uitgever Andy Vandervoort, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen abonnementen Leden: gratis - niet-leden: 8 euro/jaar TimeOut is een publicatie van Active Company vzw, die staat voor actieve sport en ontspanning voor holebi’s te Antwerpen. Dit blad verschijnt tweemaandelijks. De Raad van Bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor informatie en standpunten opgenomen in advertenties. Oplage: 700 exemplaren.

3


woord vooraf

AC in beweging Terwijl we in september, bij de start van een nieuw AC-seizoen (met begin 2010 onze 15de verjaardag), nog van mooi nazomerweer konden genieten, deed intussen de herfst haar intrede. En meteen ook het winteruur, waarmee we een extra uurtje slaap krijgen, dat velen van ons misschien goed kunnen gebruiken, om straks fit en uitgerust het weekend van AntwerpGames tegemoet te treden om te sporten én feesten; ik vermoed dat onze AG2009-organisatoren nog koortsachtig zullen werken om er in het weekend van 30 oktober tot 1 november alweer een groots feest van sport en plezier van te maken. Jaren geleden nam AC-volleybal, de eerste competitiesport die het nog jonge AC aanbood, het voortouw om een Halloween tornooi te organiseren. Na enkele edities van het Halloween Volleybal Tournament werd dit tornooi een multitornooi, ook doordat AC zelf groeide en intussen ook badminton, zwemmen en voetbal aanbood. Deze ervaring in het organiseren van tornooien leidde in 2007 tot een hoogtepunt toen AC mee de EuroGames kon organiseren. En hoe! Intussen is het daarmee van 2005 (het jubileumtornooi ter gelegenheid van 10 jaar AC) geleden dat AC nog een eigen multitornooi organiseerde. Met deze AntwerpGames bouwen we voort op die tornooitraditie. Herfst betekent bij AC dus allerminst stilzitten. Met een groots multitornooi, maar ook met verhuizingen, verschuivingen en veranderingen her en der. Badminton keerde na de zomer terug naar de sporthal UA. Zwemmen kan nu ook op donderdag in het dit jaar opnieuw geopende zwembad in de Veldstraat. Liefst drie activiteitsverantwoordelijken gaven de fakkel door (bij conditiegym, koor en volleybal) en vonden enthousiaste opvolgers. Ook ons redactieteam blijft onderhevig aan wijzigingen. Tal van nieuwe dansparen vinden de weg naar ballroom dansen, waarbij voor ’t eerst meer vrouwen hun eerste danspasjes zetten. En, dames, na een heuse L-week is er straks opnieuw een L-day voor jullie in de Gentse Vooruit. Dit alles en nog veel meer in deze nieuwe TimeOut. Welk seizoen ook, AC blijft in beweging! Tot straks tijdens het AG-weekend of bij één van onze dertien activiteiten!

Dirk Hendrickx Hoofdredacteur TimeOut

4

bestuur

Lidgeld Active Company in 2010 Een beetje een vroege aankondiging… maar je weet: wie met zijn of haar lieve lijf verzekerd wil sporten moet tijdig het lidgeld betalen. Met “tijdig” bedoelen we uiterlijk 31 december 2009. Lid worden van Active Company biedt tal van voordelen: • ongevallenverzekering tijdens alle activiteiten van Active Company • een abonnement op het ledenblad TimeOut en op de elektronische nieuwsbrieven badminton koor volleybal • een voordeeltarief voor alle activiteiten d.m.v. de supervoordelige meerbeurtenkaart • kortingen bij grotere evenementen van Active Company (bv. fuiven) • toegang tot het ledenportaal van de website www.activecompany.be dansen nordic walkingleden) worstelen • stemrecht op de algemene vergadering (enkel voor vaste

Lidgeld 2010 Hoeveel? 24 euro voor een jaar (van 1 januari tot 31 december 2010) yoga conditiegym tennis Hoe? storten op rekening 402-7548051-90 met vermelding van “lidgeld 2010”.

Jongerenkorting

fietsen

voetbal

zwemmen

Wie in 2010 nog jonger is dan 26 jaar en het lidgeld tijdig betaalt, die kan opnieuw genieten van de jongerenkorting. Het lidgeld blijft 24 euro , maar hiervoor krijg je meteen een beurtenkaart gratis. hiking

activE xtr

activextra

a

Het grote AC-weekend in 2010 Het is nog ver maar het begint toch stilaan dichterbij te komen: het grote ACweekend in 2010. Reserveer alvast het hemelvaartweekend, dit is van 13 tot 16 mei 2010. Het belooft een evenement op zich te worden. We gaan met de verschillende sporttakken van AC naar het sportcomplex Worriken in Bütgenbach. De zwemmers hebben al wat jaren ervaring met deze locatie en ook de badmintonners hebben er dit jaar hun sportweekend gehouden, en het was fantastisch! Er zijn badminton-, tennis- en voetbalvelden, een zwembad en lokalen voor yoga, dans en koor. De omgeving is er bosrijk, prachtig om te wandelen of te fietsen. Bedoeling is dat we onze eigen activiteit/sport kunnen beoefenen maar ook om kennis te maken met de andere activiteiten/sporten, en het is zelfs zo vrijblijvend dat ook niet-sportende partners meekunnen om AC beter te leren kennen! Schrijf het alvast in je agenda! Meer info volgt later nog. 5


algemeen / gezondheid

Onlangs onveilige seks gehad? Sensoa lanceert een nieuwe campagne die homomannen adviseert wat te doen na onveilige seks. Cruciaal daarbij is hoe lang geleden het risico plaatsvond. Was dat minder dan 72 uur geleden, dan kan een PEP-behandeling een besmetting met HIV misschien nog stoppen. Was het langer geleden, dan is een test aangewezen.

To PEP or not to PEP PEP (voluit Post Exposure Profylaxis) is een behandeling waarbij men 4 weken lang pillen neemt. Het zijn aidsremmers die kunnen voorkomen dat HIV zich in het lichaam nestelt. PEP moet zo snel mogelijk worden opgestart, uiterlijk 72 uur na het risico. Een arts bepaalt of het nodig is PEP te nemen, want PEP kan zware bijwerkingen hebben. De medicatie wordt terugbetaald. Maar als het te laat is voor PEP, moet men zich laten testen. De boodschap is ondertussen veilig te (blijven) vrijen want als men net besmet is met hiv, is men ook uiterst besmettelijk.

Meer info? www.sensoa.be - www.mannenseks.be - www.helpcenteritg.be Helpcenter ITG (gratis HIV- en SOA-test) - Sint-Andriesstraat 7, 2000 Antwerpen Vrije consultatie: maandag en vrijdag, 17 - 19 u. Andere dagen na afspraak: 03 216 02 88

L-day 2009: 21 november in Gentse Vooruit

Les’ is more L-day De L-day is een dag van en voor lesbische en biseksuele vrouwen. Maar uiteraard is er op deze dag ruimte voor iedereen: man, vrouw of geen van beide, met of zonder gekleurde wimpers, oud of jong, geel, groen, zwart of rood, op wielen, benen of geen van de twee, hetero, holebi, transgender. De L-day wordt georganiseerd door Folia, in samenwerking met Çavaria (voorheen: de Holebifederatie), de Vlaamse holebikoepel. Op de L-day is er plaats voor een divers programma: theater, ontmoeting, muziek van bij ons en van ver, adviesloket, verhalen, dansles, activiteiten geschikt voor kinderen, standen, fuif en nog heel wat meer.

6

algemeen / gezondheid L-week In 2009 loopt de L-week van 13 tot en met 20 november. In deze week, die voorafgaat aan de jaarlijkse L-day, vinden over heel het land activiteiten voor lesbiennes plaats, georganiseerd door lokale lesbienne- of gemengde holebigroepen, naar analogie met de roze week in aanloop van de BLGP. Onder het motto Les’ is more presenteert het L-day team trots en speciaal voor jullie: Betty (L-word), Pascale Platel, Clandestiene moeders, Sophie Dykmans en Chris Mazarese, Hilde Rogge, Slowscan, dansinitiatie, Eva De Roovere, Emma Donoghue, Famba, Room for a Pony, Rebecca Stradiot en Karolien Debecker (presentatie). Meer info: www.l-day.be

TAKE CARE week De TAKE CARE week (24-30 november 2008) is een gezamenlijk initiatief van Çavaria en Sensoa. Met de TAKE CARE week willen zij de aandacht vestigen op hiv, een virus dat onevenredig veel homomannen treft en waarvoor nog steeds geen genezing voorhanden is. De TAKE CARE week gaat vooraf aan de Wereldaidsdag (1 december), de internationale dag waarop de aandacht op hiv wordt gevestigd. Met de TAKE CARE week wil men in de eerste plaats ook solidariteit vragen voor mensen met hiv. Daarom wordt aan holebiverenigingen en homohoreca gevraagd om in de week van 24 tot en met 30 november activiteiten in te richten ten voordele van mensen met hiv. De opbrengst gaat naar het Geef Om Aids Fonds. Of het een spectaculaire activiteit of een kleine attentie wordt, dat maakt niet uit. Het belangrijkste is dat iedereen mee zijn of haar schouders onder het initiatief zet. Çavaria en Sensoa ondersteunen alle initiatieven en zorgen voor de promotie. Meer info: www.takecareweek.be - www.sensoa.be - www.cavaria.be

Breien voor Wereld AidsDag Het Roze Huis organiseerde in de aanloop naar deze Wereld AidsDag (1 december) haar breiactie (zoals we in vorige TO signaleerden). Tijdens de Take Careweek, de week voor Wereld Aidsdag van 23 tot 30 november verkopen zij de sjaals in de Antwerpse Stadsfeestzaal en op een benefietactie in Zaal Roma. www.hetrozehuis.be

7


antwerpgames 2009 van 30 oktober tot en met 1 november 2009

AntwerpGames 2009

antwerpgames 2009 overal binnen te komen. In ons AntwerpGames hotel kan je iets drinken, op je gast, gastheer of -vrouw wachten, je vrijwilligersdocument ondertekenen en alle sporters zien aankomen. Welkom!

Sporten Zaterdag 31 Oktober 2009

www.antwerpgames.be Het grote AntwerpGames weekend staat voor de deur! De inschrijvingen via onze website zijn ondertussen afgesloten. Ze zijn traag begonnen maar na de zomer is er massaal ingeschreven. We verwachten meer dan 600 sporters en een 100-tal bezoekers waarvan meer dan 400 op het diner en 300 op de brunch zullen zijn. Ze komen onder andere uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Tsjechië, Denemarken en Italië. Mag het exotischer? Ja, ook uit Brazilië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Nigeria, Venezuela en de VS. Wil je nog meedoen of wil je van de sfeer van een internationaal tornooi proeven? Geen nood, volgende activiteiten staan open voor iedereen en we nodigen je van harte uit om eens langs te komen: • Check-In • Supporteren bij de sporten • Fietsen (40 of 65 km) • Wandelen • AntwerpGames Party • Kooroptreden • Thé-dansant Hopelijk zien we jou ook! Het volledige programma vind je onderaan, op onze webstek en in het tornooiboekje.

Check-In Vrijdag 30 Oktober 2009 18.30 u. Check-In - Radisson SAS, Van Eycklei 34, 2018 Antwerpen Op de Check-In ligt jouw registratiebadge klaar en krijg je alle informatie over het tornooi. De registratiebadge heb je nodig om

8

08.30 u. Badminton

Sporthal Plantin, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen

08.30 u. Volleybal

Sporthal Linkeroever, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen

Sporthal Luchtbal, Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen

09.00 u. Tennis

Jan Vanlangendonck, Olieslagerijstraat 19, 2530 Boechout

09.30 u.

’t Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen

65 km fietsen

09.30 u. Worstelen

Turnzaal Basisschool Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699, 2100 Antwerpen-Deurne

12.30 u. Zwemmen

Zwembad Groenenhoek, Orpheusplein 1, 2600 Antwerpen

Controleer eerst de laatste afspraken en instructies op de website en in de nieuwsbrief, zodat je goed voorbereid bent. Zie dat je op tijd ter plaatse bent om goed op te warmen. Rest ons je veel succes en plezier toe te wensen! Of kom gerust langs om onze sporters aan te moedigen. De toegang tot de sportlocaties is immers gratis.

Actieve Recreatie Zaterdag 31 Oktober 2009 13.00 u.

40 km fietsen

’t Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen

13.30 u.

wandelen

Museum, Leopold de Waelplaats, 2000 Antwerpen

Je kan je ter plaatse nog aanmelden voor de fiets- of wandeltocht, ook al ben je niet via de website ingeschreven. En mis de gezellige “meet & greet” niet! Voor elke deelnemer is er een hapje en een drankje. Afspraak rond 17.00 u. na aankomst aan ’t Steen.

9


antwerpgames 2009 Diner & Party Zaterdag 31 Oktober 2009 19.00 u. diner 22.30 u.

Waagnatie (Hangar 29), Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen

antwerpgames 2009

Antwerp’s got talent goes Que Pasa In samenwerking met Que Pasa organiseerde AC Antwerp’s got talent: een showavond voor iedereen met een bepaald talent. De hoofdprijs was een optreden voor ongeveer 1000 mensen op onze AntwerpGames official party.

party

Zorg dat je niet te laat bent voor het avondeten want de deuren sluiten om 20.00 u. Geniet van de foto’s, het sportieve gezelschap en natuurlijk het traditionele Active Company diner. Om 22.30 u. gaan de deuren terug open en vliegen we er in. Active Company’s revelatie Inge Van Gaver zorgt voor entertainment en DJ Jeff zal je in de stemming brengen voor de party. Verbroeder met onze internationale gasten, maak de dansvloer onveilig en feest tot in de vroege uurtjes … het zal stomen in zaal Waagnatie! De AntwerpGames Party staat open voor iedereen. Breng dus al je vrienden maar mee. Kaarten kan je voor 8 euro kopen in Que Pasa, Den Draak, ’t Verschil, Towers’ Men en Fnac of tijdens de Check-In op vrijdag (voorverkoop). Zaterdag betaal je 10 euro (aan de kassa).

Brunch, Kooroptreden & thé-dansant Zondag 1 November 2009 10.00 u.

brunch

13.00 u.

koor

14.00 u.

thé-dansant

Radisson SAS, Van Eycklei 34, 2018 Antwerpen

Als je op tijd bent kan je langer genieten van onze brunch. Het kooroptreden is gratis. Ook op de thé-dansant is iedereen welkom. Want ook jij kan wel mee dansen op een samba of een cha-cha-cha. Dus breng gerust je beste vriend(in) mee om eens goed te swingen. Aan de kassa betaal je dan 5 euro inkom. Tot op de AntwerpGames! Laten we er een groot feest van maken!

Arne Mulkers namens het AG09 kernteam

Op vrijdagavond 18 september was het dan zover. De eerste avond was eigenlijk best spannend, we hadden veel promotie gemaakt en hoopten op een volle Que Pasa met spetterende optredens. Helaas voor het fuifteam en Que Pasa was de opkomst wat aan de magere kant (enkel de badmintonners waren goed vertegenwoordigd) en bleven de optredens bijgevolg uit. Er had zich voor de eerste avond niemand aangemeld, wat we toch wel wat jammer vonden, zeker omdat we weten dat er heel wat talent rondloopt. In elk café zijn er optredens en AC’ers genoeg met talent, maar niemand durfde het blijkbaar tonen. Gelukkig was er onze gastvrouw Yvi die 4 spetterende optredens verzorgde. Het fuifteam besloot nog wat extra promo te maken voor de tweede avond op 25 september. Deze keer was de opkomst talrijker met als resultaat een volle Que Pasa en deelnemers die hun talent maar al te graag ten toon wilden spreiden. Het was een toffe avond met leuke optredens in een fantastische sfeer gevolgd door de uiteindelijke proclamatie van de 3-koppige jury Tom, Philip en Peter. Zij duidden Harry aan als dé winnaar van de wedstrijd. Nogmaals proficiat aan Harry en aan alle kandidaten. Voor iedereen die Harry niet live kon meemaken, geen nood: hij komt op onze AntwerpGames 2009 official party optreden. So be there, don’t miss it! In de volgende TO mag u zich overigens aan een uitgebreid interview met ons prijsbeest verwachten. We willen ook nogmaals Que Pasa en Yvi danken voor de uitstekende organisatie en samenwerking. Hopelijk krijgt dit leuke event volgend jaar een vervolg!

Peter Koekkoek AC-fuifteam

10

11


badminton

redactioneel

badminton dansen

Zeg het ons… Heb je nog vragen, suggesties, opmerkingen over deze TimeOut? Vond je een artikel heel goed? Heel slecht? Of gewoon ontroerend? Mis je iets in TO? We horen graag jouw mening als lezer. En ideeën zijn altijd welkom. Of gewoon een bijdrage: een verslagje, een reflectie, leuke foto’s.

REDACTIE VINCENT

Badmintonweekend Bütgenbach

conditiegym

fietsen

hiking

Stuur ze naar timeout@activecompany.be.

Open of toe? Wens jij je TimeOut liever onder gesloten omslag te ontvangen dan in de wikkel, meld dit dan aan Kris Windmolders op ledenbestand@activecompany.be.

TimeOut niet ontvangen? Je kreeg geen TimeOut in de bus? Neem ook dan contact op met Kris via ledenbestand@activecompany.be.

De TimeOut-redactie: misschien iets voor jou? Redacteur m/v gezocht We zouden bij de TO-redactie graag een nieuwe collega verwelkomen. Ben jij graag met tekst bezig (eens om de twee maanden) en wil je TimeOut verder mee uitbouwen? Neem vrijblijvend contact op met ons voor een verkennend gesprek via timeout@activecompany.be.

Dirk Hendrickx

12

Op vrijdagavond 4 september vertrok een delegatie AC-badmintonners naar Bütgenbach om daar het weekend door te brengen. Aanleiding daarvoor was een badmintonweekend georganiseerd door Kurt Hellemans. Vrijdagavond druppelde iedereen beetje bij beetje binnen, er hing een gezellige sfeer en de cava vloeide rijkelijk. Er werden hier en daar wat familiespelletjes gespeeld. Normaal gezien zou iedereen vroeg naar bed moeten voor het zware programma op zaterdag, maar de goede voornemens werden vrij snel aan de kant geschoven en het werd die nacht al erg laat. Het gevolg was dat iedereen er de volgende ochtend bij het ontbijt met kleine oogjes bij liep. Op het programma stonden vervolgens een mini-badmintontornooi, waarbij er maar liefst 22 wedstrijden met alle niveaus door elkaar gespeeld werden Na het avondmaal zakten we even onderuit om bij te komen van de vermoeiende sportdag. Iets later op de avond werden er twee groepen gevormd om het spel “Het Swingpaleis” na te spelen. Dit alles gebeurde onder de professionele leiding van onze quizmaster, Kurt Hellemans, die het spel overigens zelf in elkaar gebokst had en nadien heel wat complimenten kreeg voor de voortreffelijke organisatie. Nogmaals chapeau, Kurt! Tijdens het spel werd er een vurige strijd geleverd: iedereen zong uit volle borst mee en trachtte daarbij fragmenten te raden. Het was een geweldige spelavond met vele leuke raadsels en opdrachten, waarbij uiteindelijk het team van Sam en Pieter de eindzege haalde. De avond was nog jong en dus kon er nog een spelletje weerwolven af. Ook hier werd tot diep in de nacht verder gespeeld. Aangezien de meesten rond 3 à 4 uur hun bed opzochten, was het extra zwaar om op zondag voor het ontbijt op te staan. Bijgevolg sloegen sommigen dit over. De ene helft die wél ontbeten had, ging zwemmen en de andere helft ging later op de dag in het centrum van

13


badminton

koor

volleybal

badminton dansen

nordic walking

worstelen

conditiegym

tennis

yoga

fietsen

voetbal

hiking

zwemmen

activextra

badminton

badminton dansen

Brussel BGS- tornooi 2009

conditiegym

Op 12 september was het vroeg opstaan voor onze AC’ers. Een grote delegatie vertrok naar Brussel om daar deel te nemen aan het jaarfietsen lijkse BGS-tornooi, normaal een groot tornooi wat het aantal deelnemers betreft, maar dit jaar vielen de inschrijvingen ietwat tegen in hiking vergelijking met vorig jaar. Dit kon echter de pret en het spelniveau niet bederven. AC was bovendien goed vertegenwoordigd in alle spelniveaus. Opvallend waren het aantal ingeschreven AC’ers in de A- categorie die normaal B+ spelen. Zij hadden het aangedurfd in een hogere poule te spelen. Het werden zware wedstrijden voor de heren en er werd hard gestreden voor de felbegeerde plakken goud, zilver en brons. Na de poules en de knock-outs werden de kwartfinales en halve finales afgewerkt met uiteindelijk volgende winnaars.

Bütgenbach op zoek naar een goede bakker. In de namiddag gingen we met z’n allen nog wandelen. Daarmee werd het avond en dus tijd om huiswaarts te keren. Tot slot wil ik Kurt nogmaals bedanken voor de uitmuntende organisatie van een alweer geweldig weekendje Bütgenbach. Ook dank aan iedereen die present was en het weekend tot een voltreffer maakte. Het was bovendien erg leuk dat er zoveel nieuwe gezichten bij waren.

Peter Koekkoek

A Goud: Dennis Peeters met Steve Loh (BGS) Zilver: Robbie Welikin met Olivier Wilmet (BGS) CBrons: Willem van den Broeck en partner Nadien ging de AC-bende een hapje eten om vervolgens op tijd terug te zijn voor de BGS-party, die ook altijd de moeite waard is. Er werd opnieuw flink wat afgedanst met de voetjes van de vloer, maar spijtig genoeg komen aan alle leuke dingen een einde. Na een fanatiek dagje sporten tuften we huiswaarts en zochten we, doodop als we waren, ons bedje op. Ik wil alle AC’ers bedanken om deel te nemen aan het leuke tornooi en ook nog eens een dikke proficiat aan de medaillewinnaars.

Peter Koekkoek

14

15


badminton

koor

volleybal

badminton dansen

nordic walking

fietsen

hiking

tennis

voetbal

badminton

worstelen

Zondag Fonsdag conditiegym

badminton

yoga

Zondag is niet alleen een gegeerde speeldag voor de ACbadmintonners, ook spelen de competitiespelers dan hun thuismatchen zwemmen voor de VBL-competitie(*). Omdat er dit jaar nog een ploeg is bijgekomen, werd er bijkomende speelruimte gecreëerd (zeven keer 2/3 speelveld op zondag van 18 tot 21 u.). Opactivextra die manier wordt vermeden dat de vaste zondagspelers tijdens de gewone speeluren van 14 tot 18 u. over te weinig velden zouden beschikken. Toch zullen alsnog een aantal wedstrijden tijdens de AC-uren moeten worden gespeeld, al wordt de impact hiervan tot twee veldjes beperkt.

dansen

Badminton geeft drink terug in Sporthal UA

conditiegym

fietsen

hiking

Om dit nadeel te ‘compenseren’ heeft Bolleke, alias Peter Hermans, bedacht dat elke zondag één van de competitiespelers van 16.30 u. tot 17.30 u. de traditionele beginnersles zal geven en dit ter vervanging van ons aller Fons, die zoals geweten recent met zijn gewaardeerde lessen is gestopt. Dit uur wordt vooral ingericht voor diegenen die een eerste keer komen en de basistechnieken onder de knie willen krijgen. Bolleke ziet hierin, naast het beantwoorden van een reële behoefte aan initiatieles, eveneens een brug tussen de meer ervaren spelers en de beginners. Het initiatief zal het sociale karakter van de club zeker nog stimuleren. Bovendien worden de nieuwkomers niet aan hun lot overgelaten en dankzij de lessen kunnen ze op termijn ook sneller aansluiten bij reeds gevorderde spelers. Het hele initiatief staat in het teken van “Mix, mingle and multiply”. De zondagen werden verdeeld onder de competitiespelers van AC H, H2 en H3. Ikzelf had de eer de spits af te bijten op de eerste zondag van het seizoen. Snel kon ik vaststellen dat het begeleiden van nieuwelingen of van minder ervaren spelers zeker niet eenvoudig is. In het begin voelde ik me wat onwennig, maar gaandeweg kwam de “Fons” in mij naar boven. In een mum van tijd werd ik de geduldigste mens ter wereld. De weken daarop namen Roel, Arne en Peter K. het roer over. Er ontstond zowaar een groepje van zes fanatieke deelnemers die allemaal hun eigen ding willen oefenen: serveren, (jump) smashen, looptechniek, …We mogen dus met een grote fierheid stellen dat zondag vanaf heden Fonsdag geworden is.

Tom Toremans, Peter Hermans en Peter Koekkoek *VBL staat voor Vlaamse Badminton Liga

16

17


dansen

nordic walking

conditiegym

worstelen

conditiegym

ballroom dancing conditiegym

tennis

REDACTIE DIRK

REDACTIE DIRK

Nieuwe lessenreeks gestart fietsen

hiking

voetbal

zwemmen

Op maandag 21 september ging ballroomdansen terug van start met een totaal nieuwe groep en nieuwe dansleraars. Na de grote opkomst voor deze try-out bleven er tien koppels over in de groep van de beginners. Er zijn deze keer meer vrouwenparen dan mannenparen, een groot verschil met de voorbije jaren waar de mannen steeds in de meerderheid waren. De voorbije weken werden de eerste basispassen van cha-cha-cha, quickstep en wals ingestudeerd.

activextra

Nieuwe geïnteresseerden mogen zich zeker nog aanbieden, er kan nog steeds worden ingepikt. Praktisch: ballroomdansen beginners maandagavond 20-21.30 u. Op donderdagavond werkt momenteel een klein groepje gevorderden van vijf danskoppels aan de voorbereiding van de dansdemonstratie tijdens de AntwerpGames. Op 1 november worden de AntwerpGames afgesloten met een brunch, kooroptreden en thé-dansant. De verschuiving van de vaste zondag naar een weekdag zorgde voor een grote afvalkoers onder de dansers van de voorbije jaren. Met de overgebleven kleine groep zal verder geëvalueerd worden of er een nieuw concept moet worden bedacht om de AC-dansers van het eerste uur op een andere manier terug aan te trekken. Blijft het nog wel zinvol om met een handvol mensen donderdagavond verder te gaan? Er zijn reeds nieuwe ideeën, maar deze moeten nog verder worden uitgewerkt. Meer nieuws in de volgende TO en op de website van AC.

Anne Vercauteren ballroomdansen@activecompany.be

18

fietsen

yoga

Wissel van de wacht

hiking

Na elf jaar trouw op post als activiteitsverantwoordelijke (AV) voor conditiegym gaf Luk Vandenkieboom per 1 oktober de fakkel door aan zijn opvolger Johan Heyman, die als nieuwe AV Johnny Peeters als kassaverantwoordelijke (KV) naast zich krijgt. Ik vroeg aan de heren wie ze zijn en waarom zij nu graag hun schouders onder conditiegym zetten met deze taak. Merci Luk! Veel succes gewenst aan de tandem Johan-Johnny!

Nieuwe activiteitsverantwoordelijke - Johan Heyman Een tiental jaar geleden - of is het langer? - heb ik me door enkele vrienden eens laten overhalen mee te gaan naar de ‘aerobic/active body workout’ die Active Company op donderdag organiseerde. Het was liefde op het eerste gezicht. Toen deze activiteit enkele jaren later helaas werd stopgezet, leek het me dan ook méér dan logisch verder te sporten bij de ‘conditiegym’. En dat bleek een goede keuze! Sindsdien is dinsdag vaste ‘conditiegymdag’ geworden. Ik heb er een activiteit gevonden waar sport en plezier een heel goed evenwicht vinden, een toffe groep medesporters leren kennen, en ‘ons Nadine’ ontdekt... elke week weer enthousiast op post om de les te verzorgen! In mijn scouts-verleden heb ik ondervonden dat de extra inspanning die bij dit soort engagement hoort boeiend en leerrijk is, soms intensief en eens wat minder leuk, maar zéker ook voldoening geeft. Omdat je met z’n tweeën al eens makkelijker iets extra kan organiseren (wordt vervolgd), of ideeën aan elkaar kan voorleggen en aftoetsen, ben ik blij dat ik in Johnny een heel gedreven medestander heb gevonden! De fakkel mogen overnemen van Luk is een grote eer, maar tegelijk een grote uitdaging: 11 jaar AV van conditiegym, dat doe je niet snel even na! Hartelijk dank dus voor al die jaren, Luk! De aftrap is nu gegeven, de eerste vergaderingen hebben plaats gevonden... tijd aan ons om het waar te maken. We zijn er klaar voor!

Johan Heyman

19


conditiegym

tennis

yoga

fietsen

conditiegym fietsen

voetbal

Nieuwe kassaverantwoordelijke - Johnny Peeters hiking

fietsen

zwemmen

activextra Toen ik in Antwerpen kwam wonen schreef ik mij meteen in bij een fitnessclub. Ik wou onder de mensen zijn en contacten leggen. Maar uiteindelijk sport je toch alleen en werk je slechts een programma af. Nee, dat was niks voor mij.

Ik ging al snel op zoek naar een alternatief en via het web kwam ik bij AC, een holebi sportclub. Eerst begon ik met zwemmen, maar na drie jaar ben ik overgeschakeld naar conditiegym. Gewoon omdat sporten fun moet zijn. Die competitie-spirit was niks voor mij, ieder zijn ding. Bij conditiegym kreeg ik meteen een warm welkom en voelde ik me meteen thuis. Het was een toffe ploeg en onze lerares een enthousiaste madam! Al vijf jaar kan ik hier mijn conditie op peil houden en vind ik er sport en ontspanning.

hiking

REDACTIE DIRK

Aarschot en de Brabantse heuvels Voor het vierde jaar op rij zorgde Ivo voor een boeiende fietstocht. Een 25-tal ACfietsers verzamelden aan het station van Aarschot om van deze tocht te genieten. En genoten hebben we! Het weer zat mee, het landschap was prachtig. Het ging wel fors bergop en bergaf... onze benen hebben nog enkele dagen nagenoten... Bedankt Ivo en tot volgend jaar?

Tekst en foto’s: Danny Roggeman

Na de aankondiging dat Luk vervanging zocht, heb ik met Johan samen gezeten en besloten we ons kandidaat te stellen. Met twee sta je sterker dan alleen dus besloten we onze krachten te bundelen. We zijn twee fuifnummers(!) en proberen altijd wat lol te maken, voor ons geen stijf gedoe! Sporten moet een ontspannen en sociaal gebeuren zijn met af en toe een zijsprongetje naar andere leuke dingen, dat beloven we je alvast. We gaan nog niet verklappen wat er nog in onze mouw zit. Ik wil Luk ook nog eens hartelijk bedanken voor zijn jaren inzet en we hopen dat we hem kunnen evenaren. Waar een wil is, is een weg en die vinden we zeker. We hopen er het beste van te maken. Onthoud vooral dat iedere dinsdag een sportdag is. Feestdagen of schoolvakanties houden ons niet tegen!

Johnny Peeters

LUK VANDENKIEBOOM IN DE BLOEMETJES GEZET

20

21


fietsen

voetbal

hiking

zwemmen

hiking

fietsen hiking

activextra

Fietsweekend: Maastricht en de Maasvallei Drie dagen heerlijk fietsen in en rond Maastricht! De Maas was nooit ver weg. Prachtig weer, goed gezelschap en puike organisatie van Luk. Bekijk de reportage en fiets een eindje mee... (alle kleurenfoto’s vind je op www.activecompany.be). Dank aan Luk en iedereen die erbij was!

REDACTIE WILLEMIJN

Hiking september

Pittig klimmen en natte voeten rond Vieuxville

Tekst en foto’s: Danny Roggeman

Hiking oktober

Op kabouterjacht in Vlaamse en Nederlandse bossen 22

23


koor

volleybal

nordic walking

worstelen

koor koor PINK NOISE tennis

yoga

voetbal

zwemmen

Nieuwe activiteitsverantwoordelijke Paul Van Harneveldt Wie ben ik en hoe kwam ik bij het koor? In het activextra echte leven ben ik werkzaam in een Japans logistiek bedrijf als teamleader van een expeditieafdeling. Daarbij stuur en motiveer ik mensen in hun dagelijkse werkzaamheden en tracht ik problemen op te lossen. Verder bezoek ik op regelmatige basis klanten en onderhoud ik de relaties en contacten. Ik ben dus zeker een sociaal iemand die graag met mensen omgaat en rekening houdt met ieders eigenwaarde. Een Vietnamese vriend van mij, Hoa Le Huu, was al een jaartje bij het koor van AC, in die tijd nog ‘Active Rainbow Choir’ geheten, en had mij al meerdere keren trachten te overtuigen dat dit echt iets voor mij was. Op een woensdagavond in april 2003 besloot ik eens mee te gaan luisteren. De toenmalige dirigent Arto Van Bouwel maakte meteen een enorme indruk: kanjer van een kerel, met een enorme kennis van klassieke muziek. Hij vroeg me een paar keer te luisteren en mee te proberen bij de tenors. Het beviel me prima en vooral de groep was bijzonder fijn. Dit waren allemaal heel lieve, toffe mensen zonder franjes, gewoon echt, en toch een ver van alledaags koor! Meteen volgde er een koorweekend te Halle, en in mei 2003 een lenteconcert in de Tolkenschool (in de Schilderstraat, de toenmalige locatie van het koor). Ik stond daar eerlijk gezegd met een panische angst en zag dat optreden niet zitten, tot Annemie en Luc Wouters me over de streep trokken en zeiden: “natuurlijk ga je meedoen, jij kan dat, en moest je twijfelen, dan sta je daar niet alleen, je steunt dan maar op ons.” Het ging super en ik heb er echt van genoten. Dat doe ik dus nog steeds met volle teugen. Inmiddels wordt het koor door de superbekwame Sabine Uytterhoeven geleid (de echtgenote van Annemie). Zij is een echte virtuoos en dame met heel veel talent en geduld.

24

badminton

koor

dansen

nordic walking

koor Dankjewel Henri tennis Inmiddels ben ik reeds zes jaar bij het koor en vorig conditiegym jaar vroeg Henri van Meines om van hem de taak van activiteitsverantwoordelijke over te nemen. De timing kwam toen nogal slecht uit en bovendien vond ik dat hij dat prima deed. Dit jaar fietsen heb ik dit dan toch op mij genomen en het bevalt me eigenlijk best. Ik voetbal zorgde intussen al voor sponsoring, organisatie van de concerten en dergelijke. Ik vroeg aan koorlid Patrick Vandermeulen of hij de kassaverantwoordelijke (KV) wou worden en ook hij nam dat spontaan op zich, superfijnhiking (Henri combineerde beide taken, misschien iets te veel van het goede). Bij deze willen we hem namens het koor van harte bedanken voor al zijn jaren van goede zorgen.

Zin om mee te zingen met Pink Noise? Het koor is een echt groepsgebeuren en de grote samenhorigheid en vriendschap maakt dat elke onderneming met succes slaagt. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in en bovendien is er heel wat talent in het koor aanwezig waar ik steevast op kan rekenen, dat heb ik al meermaals ondervonden.

Met plezier zet ik mij dus in voor deze fijne groep mensen en hoop dat we met zijn allen nog veel plezier beleven. Ten slotte is dat de bedoeling! Zingen geeft je een gevoel van vreugde en blijdschap, fijn meegenomen. Kom het ook eens proberen zou ik zeggen: van harte welkom!

Paul Van Harneveldt koor@activecompany.be

25


nordic walking

worstelen

dansen

nordic walking tennis

nordic walking

nordic walking

yoga

conditiegym

tennis

fietsen

voetbal

REDACTIE WILLEMIJN

Keep on Nordic Walking voetbal

zwemmen

Hallo, kom erbij!

Elke derde zondag van de maand maken we er weer iets leuks van: activextra

hiking

• gegarandeerd een stevige wandeling met of zonder poles, dicht bij huis • een gezellig samenzijn om met elkaar te babbelen of in rust te genieten van de prachtige natuur • onderweg smullen we van ons eigen lunchpakketje en verpozen we even • steeds uitgekiende tochten op zandwegen in het groen • een cafeetje of terrasje mag zeker niet ontbreken • steevast wordt er gezorgd voor een 4-uurtje dat we gezamenlijk verorberen • tot onze vreugde vervoegen nieuwkomers af en toe ons NW-ploegje • altijd ambiance alom Kunnen onze foto’s van september in de Wouwse plantage je overtuigen? Neem dan contact op met Nadine (AV Nordic Walking) via nordicwalking@activecompany.be We mailen je dan op voorhand de geplande wandeltocht door en spreken verder af voor het vervoer. Opgelet! Uitzonderlijk werd er niet gewandeld op zondag 18 oktober, want dan waren we op Nordic Walking-weekend in Klein-Zwitserland (Luxemburg).

Rustgeb

ied

Volgende afspraak op zondag 15 november. Iedereen is van harte welkom.

Nadine Lambrechts nordicwalking@activecompany.be

Het terrasje

Dit zijn wij, de Nordic Walkers

26

Dat smaakt!

27


tennis

badminton

yoga

tennis voetbal

volleybal

volleybal dansen

zwemmen

REDACTIE DIRK

koor

nordic walking

worstelen

REDACTIE WILLEMIJN

Winterseizoen gestart activextra

Een dagje Brussel met succes conditiegym

Sinds begin oktober startte het winterseizoen voor tennis. Dat wil zeggen: terug inschrijven via de website www.activecompany.be (Interactive/Active Agenda)

’s Ochtends al heel vroeg op stap,

We beschikken binnen opnieuw over één veld 3 uur achter elkaar (veld 3) en dit van 19 tot 20 u., van 20 tot 21 u. en van 21 tot 22 u.

Al bij de start lonkte ’t gevaar

Gelieve jullie velden tijdig te reserveren op onze website!

Maar ’t heeft de vijand niet gebaat…

En ook zal er weer geknipt worden in jullie meerbeurtenkaarten (4 knipjes per uur)

Uiteindelijk met 6 op ‘t veld

Interclubcompetitie

De start was heel goed voor de noen,

AC-tennis start deze winter terug met 2 AC-ploegen in de winter-interclub op Laagland. De A-ploeg start in een reeks hoger en de B-ploeg in dezelfde reeks als vorige winter. De A-ploeg bestaat uit 5 vaste deelnemers: Line, Mady, Tim VH, Ronny en Jeroen. Reserve-spelers zijn: Ilse D’Haemer, Nannette en Wouter.

fietsen

Nog bijna donker, echt geen grap!!! Het startte stipt en da’s heel raar.

hiking

tennis

yoga

voetbal

zwemmen

activextra

We waren met de helft te laat

Reservespeler niet geteld… We gingen door, echt niet te doen… Dan volgt de lunch met brood en fris… Alleen de drank dat liep wat mis. De bar was dicht en dat was raar, Eten in de gang dan maar… Daarna flink weer aan het werk.

De B-ploeg bestaat uit 7 vaste deelnemers: Ilse Van Crombruggen, Nannette, Johan, Niels, Tim Kerremans, Walter en Wouter. Reserve-spelers zijn: Sonia, Nele, Mady, Kenneth, Michael en Sven

Vol goede moed, zeven man sterk.

Veel succes gewenst aan beiden ploegen en vooral veel spelplezier!

Ook Georges, Koen en Michael hadden lol.

Mady Hanzen

bedacht ik mij..”Ik heb het goed gehad…”

Eerst wel een dip, dat is normaal, maar dan wel goud, neen, niet banaal. Met Stijn, Jan, Marc en de Pol In de auto terug naar ’t Stad,

Koen De Deyne

28

29


volleybal

badminton

volleybal worstelen

yoga

activiteits- en tornooiverantwoordelijke Amper was de vorige TimeOut verschenen met de opvolgers van Koen, of Chris Vandesande moest om persoonlijke reden helaas haar AV-schap al opgeven. Ze heeft gelukkig snel waardige opvolgsters gevonden.

zwemmen

activextra

Britt

Britt Wellens is AV geworden (samen met Bert), Christel Moons wordt tornooiverantwoordelijke (TV) voor de dames. Christel

We wensen de dames en heer veel succes toe!

Willemijn Langius

Nieuws van het volleyfront ‘Trouwe’ sporters en supporters Beginnen doen we met Peggy en Sofie… 12 september was hun heuglijke dag. In het Nielse ‘stadhuis’ gaven ze elkaar hun jawoord onder luide aanmoedigingen van de speelsters van de volleyploeg (met hier en daar ook een mannelijk exemplaar). Het was niet enkel een burgerlijke trouw, nee, ze hadden nog iets extra. Na het voorlezen van de nodige artikelen uit het burgerlijk wetboek, trok de ganse stoet een plein verder naar de Nielse Smeedfeesten. Blijkbaar kon er daar in een aparte ceremonie nóg eens getrouwd worden, maar ditmaal volgens de regels van de smeden. Gestoeld op aloude Schotse gewoonten en riten werd hun huwelijk tot slot bezegeld met de nodige glaasjes jenever en hoera-kreten van stoere smeden en volleyspeelsters. Zeer geslaagd! Zeker voor de ceremoniemeester en de andere oude smeden die nu niet één bruid konden zoenen maar twee! En.. de trouwmicrobe is welig aan het tieren onder de volleyspelers. Op 26 oktober gaan we met z’n allen opnieuw feesten, dan op het huwelijk van Philippe en Erwin (ditmaal zonder Schotse smeden). We kijken er naar uit en hebben alvast de dag daarop vrijgemaakt voor rust en zuivering!)

30

volleybal

volleybal dansen

Wijziging damesvolleybal -

koor

nordic walking

worstelen

Sportief nieuws nu yoga en Onzeconditiegym reguliere competitie tennis is van start gegaan… hoe! Bij het ter perse gaan van deze TO hebben de heren er twee matchen opzitten. De resultaten zitten vooralsnog de ambiance, de sfeer, de fietsen niet mee, maarvoetbal zwemmen goesting, die is er in overvloed. Het is fijn om zien hoe we er telkens als één ploeg staan en er voor gaan. Nu is het nog een kwestie van de kinderziektesactivextra in ons hiking spel er wat uit te halen. Maar daar wordt naarstig aan gewerkt, nietwaar trainers? Als dit blijft duren staan er ons nog mooie avonden te wachten en zullen na de positive vibes zeker ook de positieve resultaten volgen.

De dames hebben alles van zichzelf gegeven op hun eerste wedstrijd en hebben deze gewonnen met 3-0, een fantastische start! Ze waren maar net met zes, sommigen speelden niet op hun gebruikelijke positie, maar de inzet was enorm en het resultaat navenant, iedereen heeft fantastisch gespeeld. Ook onze onmisbare die-hard supporter, An, was weer van de partij en heeft hen mee naar de overwinning geroepen. De geblesseerde “interim coach” was nog nooit zo zenuwachtig voor een wedstrijd maar enorm trots en in euforie na de overwinning. Wat altijd helpt voor winst en goeie resultaten, zijn natuurlijk supporters. Dus kom de stembanden uit je lijf supporteren voor ons! Op de site van AC (klik door naar volleybal) vind je de speellijst van zowel de mannen- als de vrouwencompetitie, alsook een wegbeschrijving naar de desbetreffende sporthallen. Alvast een warm welkom!

Britt Wellens en Bert Geerts

31


zwemmen

fietsen

zwemmen

voetbal

zwemmen

activextra

hiking

REDACTIE WILLEMIJN

Derde zwemdag

Nieuw: zwemmen in een monument! Leisure zwemmen Wil je rustig en op je eigen tempo enkele baantjes trekken? Wil jij extra trainen voor een competitie? Ben jij de overvolle banen in De Wezenberg beu? En heb je een boon voor Art Deco architectuur? Dan is de deze activiteit op jouw lijf geschreven! Met enige trots kan ik jullie aankondigen dat we bij AC een derde zwemdag hebben ingelast.

zwemmen

activextra

• verzamelen om 20.50 u. aan de ingang (we moeten samen naar binnengaan) • prijs: 3 knipjes van de beurtenkaart voor leden, niet-leden: 5 euro cash (prijs is exclusief gebruik van het stoombadencomplex) • Active Company huurt elke week 4 banen • er is geen trainer aanwezig • nodig? zwembrilletje, zwembroek (geen shorts!), handdoek, 2 euro voor je locker De eerste zwemdag was alvast een succes. Iedereen welkom! Tot dan!?

David Roels zwemmen@activecompany.be

Deze activiteit is volgens een totaal ander concept opgebouwd dan de andere zwemdagen (maandag/woensdag). Geen stress, geen les, geen verplichtingen,…. gewoon relaxed zwemmen..en dat in het mooiste monument van België. Het zwembad in de Veldstraat is een prachtig Art Deco zwembad en badencomplex. De stad Antwerpen renoveerde het gebouw samen met een private partner. Het resultaat is werkelijk verbluffend: de oude glorie van het bad dat z’n deuren oorspronkelijk opende op 9 juli 1933, is helemaal terug. Bovendien is het zwembad- en stoombadencomplex laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs 2009. Verwen jezelf met een uurtje sport & ontspanning in een prachtig kader! Wanneer: elke donderdag sinds 1 oktober van 21 tot 22 u. in Zwembad Veldstraat, Veldstraat 83 - 2060 Antwerpen.

32

33


zwemmen

fuifkalender

zwemmen activextra

Indruk van een trainer

OKTOBER 2 0 0 9

Op een avond kwam mijn dochter Katja (welgekend) even langs en vroeg mij of ik geen training wou geven bij AC. Ik vroeg mij toen af wanneer ik dat nog moest doen? Ik ben met ZOM (zwemclub van Mortsel) ook al twee avonden in het zwembad, en ook met de zwemschool van de stad Mortsel was ik al twee dagen zoet. Maar ik wilde het wel eens proberen. En kijk, nu, drie jaar later, sta ik nog steeds met veel plezier aan de rand van het zwembad; het is me duidelijk meegevallen. Wat ik wel jammer vind is dat er zwemmers zijn die enkele weken komen en dan stoppen. Helaas zijn er ook die al eens vrienden meebrengen die niet kunnen zwemmen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling; men wordt verondersteld om iets van zwemmen te kennen. Wij trainers staan er om verbeteringen aan te brengen. Ik kan ook moeilijk baan 1 en 2 training geven en nog iemand in het kleine bad leren zwemmen. Maar de regelmatige bezoekers zie je wel vorderingen maken en dat is voor een trainer een grote voldoening, ongeacht over welke baan het gaat. Ik ben ook tevreden wanneer ze na een uurtje zwemmen zeggen dat het een zware training was, maar wel een goede. Dan weet ik dat ze er wel voluit voor gaan. AC is trouwens een groep uit de duizend!

Eddy Heylen

• Zaterdag 31 oktober 2009 ANTWERPEN, AntwerpGames Official Party van Active Company vzw, Hangar 29 Waagnatie, Rijnkaai 150, 22.30 u. info: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen, gsm 0477-51 03 05, info@antwerpgames.be, www.antwerpgames.be NOVEMBER 2 0 0 9 • Zaterdag 7 november 2009 GENT, 6 jaar Think! - holebiparty van Think!, Concertzaal Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23, 22 u. - 5 u. • Dinsdag 10 november 2009 ANTWERPEN, Homo Top 100 - Sixth Edition (voor iedereen) van Enig Verschil vzw, Red & Blue, 22 u. • Vrijdag 13 november 2009 ANTWERPEN, 15 jaar WJNH Bal Masqué van Wel Jong Niet Hetero vzw, 22 u. • Zaterdag 14 november 2009 HASSELT (STOKROOIE), Lach-fuif Back to the 70's & 80's van Limburgs Aktiecentrum Homofilie vzw, Ontmoetingscentrum Stokrode, Sint Amandusstraat 18, 22 u. - 4 u. • Zaterdag 21 november 2009 GENT, DANCER (voor iedereen) van TBT - Spunk Creators, Tijuana, Schuurkenstraat 2, 23 u. • Vrijdag 27 november 2009 LEUVEN, Holebifuif van Driekant, Lido, Bogaardenstraat 33, 22 u. - 5 u. DECEMBER 2 0 0 9 • Zaterdag 5 december 2009 GENT, WJNH restyled - 2nd edition van Wel Jong Niet Hetero vzw, De Vooruit - Concertzaal, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 22 u.-5 u. • Zaterdag 12 december 2009 GENT, Think! holebifuif van Think!, Balzaal Vooruit, Sint Pietersnieuwstraat 23, 23 u. - 5 u. • Donderdag 17 december 2009 BRUGGE, Kerstfuif (voor lesbiennes) van Goudou Lesbiennewerking, Cultuurfabriek "Entrepot", JH Comma, Binnenweg 4, 20.30 u. • Vrijdag 18 december 2009 LEUVEN, Holebifuif van Holebihuis Vlaams-Brabant, Lido, Bogaardenstraat 33, 22 u. - 5 u. • Donderdag 31 december 2009 GENT, Oudejaarsparty (voor iedereen) van Be Yourself, zaal Twieoo, Overpoortstraat 9, 22 u.

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer info, surf naar www.cavaria.be

34

35


praktisch

Geïnteresseerd? Ben je nog geen lid van Active Company, maar wel geïnteresseerd in actieve sport en ontspanning voor holebi’s? Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van al onze vaste activiteiten. Je eerste deelname (proefles) is gratis. Bij de meeste activiteiten hoef je je niet op voorhand aan te melden, maar voor badminton, ballroom dansen, Nordic Walking en hiking vragen we wel dat je vooraf even contact opneemt met de activiteitsverantwoordelijke, wiens coördinaten je ook op deze pagina’s aantreft. Het bestuur herinnert eraan dat enkel leden verzekerd zijn voor lichamelijk letsel. Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit op eigen risico doen. Active Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade. Raadpleeg voor de meest actuele informatie aangaande de activiteiten de website www.activecompany.be. Lidmaatschap: 24 euro per jaar, 19 euro vanaf 1 juli tot einde 2009 en 14 euro vanaf 1 oktober tot einde 2009. Vraag bij de activiteitsverantwoordelijke om het lidmaatschapsformulier in te vullen. Nieuw! Sinds 2009 sporten -26 jarigen goedkoper bij AC. Contacteer voor meer info een activiteitsverantwoordelijke of info@activecompany.be Dezelfde tarieven gelden voor 2010.

Meer info? Active Company vzw Draakplaats 1 - B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 info@activecompany.be - www.activecompany.be rek. nr. 402-7548051-90

praktisch

Wie is wie? RAAD VAN BESTUUR • • • • • •

Andy Vandervoort voorzitter@activecompany.be voorzitter ledenbestand@activecompany.be Kris Windmolders vice-voorzitter, verantwoordelijke ledenadministratie, coördinatie activiteiten Olivier De Ridder penningmeester@activecompany.be penningmeester-secretaris (boekhouding, begroting en rapportering), Vlaamse Zwemfederatie Philip Houtermans event@activecompany.be evenementencoördinator, EGLSF-contactpersoon Dennis Peeters verslaggever@activecompany.be coördinator jongerenwerking, verslaggeving boekhouding@activecompany.be Sam De Cock boekhouding

het bestuur wordt geholpen door

• Pascal Maes webmaster, coördinator webteam • Danny Roggeman webwatcher • Dirk Hendrickx hoofdredacteur TimeOut, webredacteur • Sofie Merciny grafisch ontwerp huisstijl • Tom Didden grafisch ontwerp • Luk Vandenkieboom logistiek

Activiteitsverantwoordelijken

• • • • • • • • • • • • •

Peter Hermans - Badminton Anne Vercauteren - Ballroom dansen Johan Heyman - Conditiegym n ieuwe AV ! Luk Vanmaele - Fietsen Pia Willems - Hiking n ieuwe Paul Van Harneveldt - Koor AV ! Nadine Lambrechts - Nordic walking Mady Hanzen - Tennis Ann Meurin - Voetbal Britt Wellens & Bert Geerts - Volleybal n ieuwe AV ! Johan Bogaerts - Worstelen Patrick De Vry - Yoga David Roels - Zwemmen

TORNOOIVERANTWOORDELIJKEN

36

• Peter Koekkoek - Badminton • Nicole Pouliart - Zwemmen

webmaster@activecompany.be webwatcher@activecompany.be timeout@activecompany.be

badminton@activecompany.be ballroomdansen@activecompany.be conditiegym@activecompany.be fietsen@activecompany.be hiking@activecompany.be koor@activecompany.be nordicwalking@activecompany.be tennis@activecompany.be voetbal@activecompany.be volleybal@activecompany.be worstelen@activecompany.be yoga@activecompany.be zwemmen@activecompany.be tv.badminton@activecompany.be tv.zwemmen@activecompany.be

37


va s t e a c t i v i t e i t e n Badminton Maandag van 17 tot 21 u. Zaterdag van 14 tot 17 u. Zondag van 14 tot 18 u.

Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO UA, hoek Vekestraat/Grote Kauwenberg, 2000 Antwerpen Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Ballroom dansen Maandag van 20 tot 21.30 u. Donderdag van 20 tot 21.30 u.

beginners gevorderden zaal Stanislas, school De Merode, Fr. Van Hombeeckplein 17, 2600 Antwerpen - Berchem

Conditiegym Dinsdag van 20.30 tot 21.30 u.

MerksemDok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Antwerpen - Merksem

Fietsen Vierde zondag van de maand

van april tot oktober (nu winterstop)

Hiking Zondag van eerste volledig weekend van de maand het hele jaar door

Koor Woensdag van 20 tot 22 u.

Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Nordic walking Elke derde zondag van de maand het hele jaar door

Tennis Zaterdag en zondag van 19 tot 22 u. Tennisclub Laagland, Laaglandlaan 385C, 2170 Antwerpen - Merksem (winterperiode)

Voetbal Woensdag van 19 tot 21 u.

Voetbalveld van de Deurnese Turners, Drakenhoflaan 163, 2100 Antwerpen - Deurne (Andere locatie buiten het voetbalseizoen)

Volleybal Dinsdag van 20 tot 22 u. (afzonderlijke dames- en herentraining met gemeenschappelijke opwarming tot 20.30 u) Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Worstelen woensdag van 19.15 tot 21.15 u.

Basisschool Kangoeroe, Ruggeveldlaan 699, 2100 Antwerpen - Deurne

Yoga Donderdag van 19.30 tot 21.15 u.

Het Roze Huis, zolderverdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Zwemmen Maandag van 20.45 tot 22.00 u. Woensdag van 20.45 tot 22.00 u. 38 Donderdag van 21 tot 22 u.

Zwembad Borgerhout, Plantin-Moretuslei, 2140 Antwerpen - Borgerhout Sportcentrum Hemiksem, Atletiekstraat 1, 2620 Antwerpen - Hemiksem Zwembad Veldstraat, Veldstraat 83, 2060 Antwerpen n ieuw !

39


40

41


42

Timeout61  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you