Page 1

gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company tweemaandelijks tijdschrift | uitgiftekantoor 2100 Deurne - Gallifort | P2A8788 t e r u g z e n d a d r e s : D r a a k p l a a t s 1, 2 0 18 A n t w e r p e n | V. U . : V. Va n D i j c k

België - Belgique P.B. - P.P. 2100 DEURNE GALLIFORT BC 3302

TimeOut mei - juni 2009 | 13de jaargang | nummer 58 | www.activecompany.be

Deze wikkel dient als bescherming van het tijdschrift tijdens 1 de verzending. Verwijder hem na ontvangst.


gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company t w e e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t | u i t g i f t e k a n t o o r 210 0 D e u r n e - G a l l i f o r t | P 2 A 8 7 8 8

TimeOut mei - juni 2009 | 13de jaargang | nummer 58 | www.activecompany.be

AC’ERS VOELEN LEnTEKRIEBELS: WANDELWEEKEND, KOOROPTREDEN, PAARDRIJDEN…

FOTOREPORTAGE

AC-LEDENDAG OP DE SOFA:

Nadine lambrechts 2

actieve sport en ontspanning voor holebi’s

1


in deze TimeOut 4

WOORD VOORAF

5

BESTUUR

bijdrage ledendag

bijdrage nieuwe samenstelling rvb

8

AC FUIFT

Het fuifteam

11 ANTWERPGAMES 2009

AntwerpGames 2009 - het programma

14 REDACTIONEEL 15 ACTIVEXTRA

Paardrijden zondag 14 juni 2009

17 OP DE SOFA

Nadine Lambrechts

20 BADMINTON

Uw verslaggever “TV koekie”,

vanuit: Stuttgart

Active Company Heren 2 is kampioen

24 HIKING We zien je graag komen La Roche-en-Ardenne 26 KOOR Jarig koor treedt op 27

NORDIC WALKING Bergachtige nordic walking in Ranst Bergbeklimming in het Netepark van Herentals

29 TENNIS Winter voorbij, welkom zomer! 30

VOLLEYBAL Delicat gecoacht en gesupporterd! Pure winst in Kontich Nieuwsflash volleybal: de échte feiten op een rij!

33

ZWEMMEN Een zwemmer van Active Company gaat vreemd Tornooioverzicht

22 BALLROOM DANSEN

47 Fuifkalender

48 Praktisch

Ballroomdansen breidt uit!

23 FIETSEN

49 Wie is wie?

50 Vaste activiteiten

AC-fietsseizoen gaat van start

COLOFON hoofdredactie Dirk Hendrickx timeout@activecompany.be

vormgeving [dp-com] - Daniel Peters

eindredactie Dirk Hendrickx, Andy Vandervoort

advertenties Tom Sweetlove sponsoring@activecompany.be

redactie Dirk Hendrickx, Willemijn Langius, Vincent Spanoghe, Andy Vandervoort met bijdragen van Koen De Deyne, Natasja Degreef, Mady Hanzen, Dirk Hendrickx, Peter Koekkoek, Willemijn Langius, Arne Mulkers, Bruno Olislaeger, Vincent Spanoghe, Hilke Tutelaars, Ann Van Damme, Sofie Vandenbroucke, Andy Vandervoort, Luk Vanmaele, Anne Vercauteren, Mia Wijnen, Pia Willems deadline bijdragen volgende TimeOut 6 juni 2009

2

druk The Image Factory

verantwoordelijke uitgever Vera Van Dijck, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen abonnementen Leden: gratis - niet-leden: 8 euro/jaar TimeOut is een publicatie van Active Company vzw, die staat voor actieve sport en ontspanning voor holebi’s te Antwerpen. Dit blad verschijnt tweemaandelijks. De Raad van Bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor informatie en standpunten opgenomen in advertenties. Oplage: 700 exemplaren.

3


woord vooraf

bestuur

Hallo allemaal! Elk jaar opnieuw een spannend moment: de algemene vergadering van Active Company vzw. De centen worden geteld, de activiteiten dienen allemaal hun verslagje in… ijverige redacteurs zorgen ervoor dat alles mooi gepresenteerd raakt op de algemene vergadering en schrijven het ook nog eens neer in een jaarverslag. Voor mij was het dit jaar een extra spannende algemene vergadering. Maar daarover seffens meer. Acht jaar geleden zette ik zelf een grote stap: van het rustige Limburg via het bruisende en gezellige Leuven… naar de grote stad.’t Stad zoals ze hier zeggen. Ik kende hier niemand, behalve enkele vriendelijke collega’s met wie ik na de werkuren af en toe een pint ging pakken. Lang heeft mijn eenzaamheid niet geduurd. Ik begon te zwemmen bij Active Company (baan 1 jawel!) en leerde er een heleboel nieuwe mensen kennen. Na de zwemtraining een glas drinken, eens goed lachen… voor ik het wist, had ik er een hele vriendenkring bij. Zwemgewijs bleven de vorderingen nog uit… maar sociaal gezien vond ik al snel mijn weg hier in Antwerpen. Een bijzondere algemene vergadering dus. Je wordt immers niet alle dagen als voorzitter van deze belangrijke club in het Antwerpse holebi-leven gekozen. Ik beloof er alleszins mijn best voor te doen en hoop dat alle leden van Active Company meer dan ooit kiezen om actieve sport & ontspanning samen met Active Company te beleven. En vergeet niet: breng eens een kersverse Antwerpenaar mee naar onze activiteiten! Ik beklaag het me alleszins niet dat destijds een fervente AC’er mij meetroonde naar het zwemmen… Wie weet zorg jij zo wel voor een toekomstige voorzitter?

Andy Vandervoort voorzitter Active Company

VAN ONZE REDACTEUR ANDY

Algemene Vergadering Active Company vzw 18 april 2009 in het Agoracafé Was jij er niet bij op de jaarlijkse hoogmis van onze vzw op zaterdag 18 april? Was het lentezonnetje niet te versmaden? Lees dan in het jaarverslag 2008 wat Active Company allemaal realiseerde. Je vindt dit op www.activecompany.be >> hot items. Na de algemene vergadering van 18 april zijn er ook enkele wijzigingen in de bestuursequipe. We vatten kort samen: • Onze voorzitster Vera Van Dijck heeft drie jaar hard gewerkt voor onze club. Bestuursmandaten duren drie jaar bij Active Company en Vera liet de collegabestuursleden begin dit jaar al weten haar mandaat niet te verlengen. Hiermee komt de voorzittersstoel dus vrij… verderop meer daarover. Vera kreeg terecht een daverend applaus voor wat ze de afgelopen jaren allemaal realiseerde. • Sam De Cock, al twee jaar in de luwte van het bestuur een sterkhouder op het vlak van boekhouding, werd tijdens de ledenvergadering verkozen als bestuurder. Olivier en Sam zullen de financiële rapportering en al wat daarmee samenhangt verder onder elkaar verdelen. • Er werden twee rekeningcontroleurs verkozen. Hoor ik je zeggen: “rekeningwat?” De rekeningcontroleurs zijn afgevaardigden van de leden van Active Company die de volledige financiële rapportering in naam van alle leden nakijken. Arne Mulkers (ere-activiteitsverantwoordelijke van zwemmen) en Christophe De Mey (badmintonner bij onder andere Active Company) deden de controle voor 2008. Hun commentaar kan je nalezen in het jaarverslag. De nieuwe rekeningcontroleurs zijn: Ann Blanchart (een zeer getalenteerde dame die de centen telde bij een uiterst succesvolle en lucratieve EuroGames 2007) en opnieuw Christophe De Mey. • Nieuwe voorzitter wordt… ondergetekende: Andy Vandervoort. Al bijna acht

4

5


bestuur jaar zwemmer bij Active Company en al een goede twee jaar in het bestuur als communicatieman en vice-voorzitter. De andere bestuursleden blijven trouw op post: • Olivier De Ridder (penningmeester) • Kris Windmolders (ledenadministratie en coördinatie activiteiten) • Philip Houtermans (events en contactpersoon European Gay and Lesbian Sports Federation) • Dennis Peeters (verslaggeving en jongerenwerking)

Andy Vandervoort

bestuur

Gezocht… man, vrouw, ho-le-bi met talent Met de voorzitterswissel komen er enkele communicatietaken vrij in de bestuursploeg. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand… • met een rock ’n roll schrijfstijl • met een fascinatie voor de website van Active Company • met feeling voor fotomateriaal Wat gaat hij/zij doen? • je houdt de site pico bello up to date, je past teksten aan, je publiceert leuke foto’s… • je werkt nauw samen met de webmaster en het bestuur • dankzij het geniale “content management” systeem van webtovenaar Pascal  krijg je een persoonlijk toegang tot de site • kortom: je wordt steun en toeverlaat van webmaster Pascal. Voor grote  technischere aanpassingen kan je bij hem terecht. Belangrijk? • je hoeft echt geen kennis te hebben van html-taal of websiteprogramma’s • de website aanpassen is zoals een tekst intikken in Word, bewaren, publiceren… en klaar is kees! • belangrijker is: vlotte pen en feeling voor mooie foto’s Wat is jouw plaats binnen het geheel van AC? • je behoort tot de groep assistentie bestuur • dat betekent: een creatieve taak met weinig vergaderingen, als dat geen luxe is!? • gratis deelname aan één activiteit van Active Company Kandidaturen? Als de bliksem sturen naar voorzitter@activecompany.be

Andy Vandervoort

6

7


ac fuift

ac fuift

VAN ONZE REDACTEUR DIRK

met badminton te beginnen bij AC. Ik ga nu twee à drie keer per week. Aan het zwemmen heb ik ook een paar keer deelgenomen, maar helaas heb ik niet meer tijd om dat regelmatig te doen.”

Het fuifteam

Hoe hij bij het fuifteam terecht kwam? “Toen ik pas bij AC was, heb ik me bij een pint eens laten ontglippen dat ik het jammer vond dat er geen fuiven meer waren in Antwerpen, en dat ik er desnoods zelf wel wou organiseren. Een paar roddels later stond voorzitster Vera voor mijn neus, om mij definitief over de streep te trekken. Veel moeite heeft ze niet moeten doen: kort daarna hield het nieuwe fuifteam zijn eerste vergadering.” Naast alle grafische taken verzorgt hij ook de materialen voor de locatie en zegt dat ze voor de catering afwisselend zorgen.

Afgelopen februari verzorgde het vernieuwde fuifteam, actief sinds eind 2007, en dat vanaf begin 2008 AC-fuiven nieuw leven heeft ingeblazen, alweer haar vierde party. Hoog tijd dus om eens kennis te maken met dit kwartet dat er voor zorgt dat Active Company terug een actief fuifleven kent. Twee anciens (Philip Houtermans en Joël de Graaf) en twee nieuwkomers (Tom Didden en Pieter Martens), een goede mix voor een succesvol fuifteam! Joël, in zijn enthousiasme, schetst eerst wie wat doet, daarna stellen de heren zichzelf voor. “Tom is het grafisch talent”, aldus Joël. “Hij maakte alle flyers en vooral ook het filmpje voor de fuif ‘The Reunion (vrijdag 13 februari 2009) dat overal verscheen... een echte viral!” Tom stak een handje toe op het badmintontornooi van EuroGames 2007. “Dat was daar zo’n toffe bende,” zegt hij daarover, “dat ik niet anders kon dan ook

“Pieter is ons communicatief talent. Hij zorgt dat we overal op de agenda staan en dat iedereen dus weet dat we weer gaan fuiven”, aldus opnieuw Joël. Pieter is eveneens sinds 2007 bij AC. Wat hij daar doet? “Ik ga heel af en toe badmintonnen (lees: zelden), maar dat is wel de sport waar ik officieel toe behoor. Verder zit ik dus in het fuifteam en behoor ik ook tot het team van AntwerpGames 2009.” Tegelijk met Tom kwam hij bij het nieuwe fuifteam. “In die periode ging Philip oorspronkelijk stoppen bij AC, en dus ook het fuifteam, en er was aan mij gevraagd of ik deze functie wou overnemen van hem. Aangezien ik al enige ervaring had vanuit jongerenwerking &of, waar ik ook in het bestuur zat en ook hielp met de organisatie van fuiven en evenementen wou ik dit zeker graag doen. En natuurlijk simpelweg ook omdat ik het leuk vind. Ik had toen wel gezegd dat ik dit niet alleen wou doen en ik had aan Tom gevraagd of hij mij hierbij wou helpen, waar hij dan ook akkoord mee is gegaan. Uiteindelijk bleef Philip dan toch aan boord en bleef hij het fuifteam aansturen. Joël over zichzelf: “Ik zelf zorg dat... hmmm wat doe ik zelf nu ook weer? O ja, ik doe de decoratie (of bèn ik nu de decoratie?) en dat ik op tijd kom op onze vergaderingen...”. Gevraagd sinds wanneer hij bij AC is moet hij het precieze antwoord schuldig blijven: “geen idee, een jaar of 7?” Van meet af aan is hij actief bij het zwemmen. Evenmin weet hij te preciseren hoe lang hij bij het fuifteam is: “Philip en ik al heeeel lang!” En dat blijkt wel te kloppen. Hoe hij hierbij terecht kwam? “Samen met Philip, en iemand moest het doen, omdat het Peter Van Callenbergh teveel werd (die toen de ledenadministratie ging doen en dit niet meer met fuifcoördinator kon combineren, red. )

8

vlnr: Tom, Pieter, Philip, Joël

9


AC f u i f t

antwerpgames

“Philip is onze manager (spreek uit maa-nàa-gur), hij zorgt voor zo’n beetje al de rest en da’s niet niks”, aldus Joël. Philip was reeds in 1997-1998 bij AC. Toen even niet, maar dan onafgebroken terug sinds 2001. Nam in het verleden actief deel aan zwemmen, conditiegym, yoga en is nu sinds de start van ballroom dansen bij AC daar ook lesgever. Werd in juni 2002 als nieuw bestuurder verkozen en werd toen evenementencoördinator (nog steeds zijn taak binnen het AC-bestuur), later werd hij ook contactpersoon voor EGLSF. In die tijd was Peter Van Callenbergh fuifcoördinator. In 2004 kwam Philip bij dat fuifteam en nam ook de coördinatie daarvan op zich. De meest recente fuif (‘The Reunion’, vrijdag 13 februari 2009) riep de sfeer op van de fuiven in wijlen zaal Jacob. In september 2006 organiseerde AC voor het laatst op die locatie een fuif (de FOAM PARTY), waarmee een tijdperk werd afgesloten.

VAN ONZE REDACTEUR DIRK

AntwerpGames 2009 het programma van 30 oktober tot en met 1 november 2009 In het vorige nummer van TimeOut kon je lezen wie zich allemaal met de organisatie van de AntwerpGames bezig houdt. De werkgroepen hebben de voorbije maanden niet stil gezeten. De locaties zijn vastgelegd, nieuwsbrieven zijn verstuurd, de budgetten zijn gemaakt, de website is uit de steigers gekomen, … om maar iets te noemen. De voorbereiding zit dus echt in een stroomversnelling. We zijn dan ook trots dat we nu het programma kunnen voorstellen.

Programma AntwerpGames 2009 Vrijdag 30 oktober De check-in en de coördinatie van de hosted housing vindt plaats in één van de beste vijf sterren-hotels in Antwerpen: het Radisson SAS Park Lane hotel. Hier zal je de meest recente informatie over het tornooi krijgen en kan je met je gast afspreken. Of gewoon een gezellige babbel doen. Zaterdag 31 oktober Overdag kan je deelnemen aan volgende activiteiten: badminton, zwemmen, tennis, volleybal of worstelen. Is competitie niet jouw ding? Dit jaar bieden we ook een meer recreatief luik aan met begeleide fietstochten en een stadswandeling, die beide op dezelfde locatie zullen eindigen. Misschien iets voor jouw partner?

10

11


antwerpgames Badminton

dubbelspel voor heren, dames en gemengde teams: A, B+, B-, C+ en C- (Sporthal Plantin Moretus)

Volleybal  

herencompetitie A, B+, B- en C (Sporthal Linkeroever)

vrouwencompetitie B en C (Sporthal Luchtbal)

Tennis

dubbelspel in 3 niveaus (Tennisclub Jan Van Langendonck, Boechout)

Worstelen

voor man/vrouw in alle maten en gewichten (Extra Time Hoboken)

Zwemmen  

een officieel tornooi voor man/vrouw (Zwembad Groenenhoek)

Fietstocht 80km

een dagtocht voor de meer geoefende fietser (vertrek aan ’t Steen)

We verwachten meer dan 700 deelnemers. Voor zo een groot evenement hebben we ook jouw hulp nodig!

Fietstocht 40km

een kortere fietstocht voor iedereen (vertrek aan ’t Steen)

We zoeken nog:

Wandeltocht

trendy Antwerpen, kuieren door de stad (vertrek op ’t Zuid)

Een secretaris: om het kernteam te ondersteunen. Mail naar info@antwerpgames.be.

Naar goede AC gewoonte organiseren we ’s avonds een diner waar je genoeg tijd zal hebben om je medesport(st) ers te leren kennen. Voor die gelegenheid zullen we Hangar 29 in de Waagnatie in een gezellige feestzaal omtoveren. Na het diner gaan de deuren open voor de spetterende AntwerpGames party. Niet te missen dus, en iedereen is welkom! Zondag 1 november De brunch gaat door in het Radisson SAS Park Lane hotel, ons AntwerpGames 2009 hotel, waar je zal kunnen nakaarten over het tornooi. Een kooroptreden staat ook op het programma. En dan een primeur! Na de brunch wordt er op de thé dansant opnieuw gedanst, en niet alleen door de ballroom dansers!

12

antwerpgames veel meer. Dit in het Engels, Nederlands en binnenkort ook in het Frans! Je kan je hier ook op de AG09 nieuwsbrief abonneren, zo mis je geen enkel nieuwtje. Achter de schermen werkt webmaster Pascal momenteel aan de registratiedatabase. In de loop van de maand mei willen we de registratie online hebben. Een gouden tip: schrijf je op tijd in, want vol is vol! En wil je weten wie nog naar de AntwerpGames komt? Ga naar Facebook en zoek het evenement AntwerpGames 2009. We zijn al met meer dan 70 leden. Gezocht!

Potentiële horeca zaken! Voor op de places-to-be site van onze website.

Potentiële sponsor! Laat Tony iets weten op promo@antwerpgames.be Vrijwilligers! Kriebelt het al? E-mail dan naar volunteers@antwerpgames.be Gastheren en vrouwen! E-mail naar hostedhousing@antwerpgames.be. Flyerende handjes! Ga je binnenkort naar een tornooi, zorg dan dat je genoeg flyers mee neemt. Enthousiastelingen voor het promoteam! om reclame te maken voor de AntwerpGames party. Jouw netwerk! Stuur nu de nieuwsbrief naar al je vrienden en nodig al je kennissen uit op Facebook. Nu doen!

Website

Samen kunnen we van de AntwerpGames een schitterend feest maken!

Meer informatie vind je natuurlijk op onze nieuwe website www.antwerpgames.be. Je vindt er het programma, de sponsors, de routebeschrijvingen, tips, overnachtingsmogelijkheden en (gay) places-to-be in Antwerpen… en nog

Arne Mulkers namens het AG09 kernteam

13


hiking

activE xtr

redactioneel VAN ONZE REDACTEUR DIRK

Zeg het ons… Heb je nog vragen, suggesties, opmerkingen over deze TimeOut? Vond je een artikel heel goed? Heel slecht? Of gewoon ontroerend? Mis je iets in TO? We horen graag jouw mening als lezer. En ideeën zijn altijd welkom. Stuur ze naar timeout@activecompany.be.

Open of toe? Wens jij je TimeOut liever onder gesloten omslag te ontvangen dan in de wikkel, meld dit dan aan Kris Windmolders op ledenbestand@activecompany.be.

a

VAN ONZE REDACTEUR DIRK

activextra

TimeOut niet ontvangen? Je kreeg geen TimeOut in de bus? Neem ook dan contact op met Kris via ledenbestand@activecompany.be.

Paardrijden zondag 14 juni 2009 Na een week van stress en drukte is er niets zo aangenaam als een ontspannende wandeltocht te paard in de vrije natuur. Al twee jaar op rij kende deze ActivExtra een geweldig succes en jawel: dit jaar gaan we dat nog eens overdoen. We hebben een nieuwe afspraak met “De Boshoef” op zondag 14 juni 2009 van 9 tot 12 u. Je hebt geen ervaring nodig, alleen een goed humeur! Ervaren ruiters in de groep worden van de anderen weggeleid, zo kunnen we voor hen het tempo verhogen. Daarna sluiten zij zich terug aan bij de groep, en zo is iedereen tevreden! De onervaren ruiters kunnen rustig verder wandelen en… wie weet wagen ook zij zich aan een drafje? Neem vooraf contact op met Ann Van Damme in verband met de indeling beginnend of gevorderd ruiter en de nog beschikbare plaatsen. Via mail op paardrijden@ activecompany.be of telefonisch op 0486 316 030. Let op: het aantal plaatsen is beperkt! Zo snel mogelijk inschrijven en betalen is dus de boodschap!

14

15


activextra

activE xtr

a

o p d e s o fa VAN ONZE REDACTRICE WILLEMIJN

Praktisch • prijs: 35,00 euro (+ 24,00 euro als je nog geen lid bent) • betaling op: 402-7548051-90 van Active Company, vermeld: paardrijden (eventueel: + lid 2009) • verzekering: enkel als lid van AC ben je verzekerd, je moet lid zijn om deel te nemen! • kleding: jogging of jeans en laarzen best zonder gesp • carpooling: parking Singel ter hoogte van de kerk van Berchem • vertrek: 07u45 • rechtstreeks: 08u30 aan De Boshoef in Meerhout • adres: Kiezel 54 te 2450 Meerhout - www.boshoef.be

Op de sofa: Nadine Lambrechts AV nordic walking en lesgeefster conditiegym Deze keer strijkt de sofa weer neer in Den Draak, waar ik heb afgesproken met sportieveling Nadine (activiteitsverantwoordelijke nordic walking en lesgeefster conditiegym). Al van kleins af aan staat haar leven in het teken van sport. Zo vertelt ze me dat ze al in het eerste leerjaar turnjuf wilde worden. Deze bezige bij heeft van haar hobby haar werk gemaakt.

Aarzel niet om in te schrijven! Ben je nog geen lid, betaal dan ineens ook het lidgeld, want Active Company wil enkel verzekerde ruiters!

Ann Van Damme

Wandelweekend 2009

TO: Nadine, hoe ben je met AC in contact gekomen? In juni 1998 werd ik opgebeld door iemand van AC (ik denk Eli Van den Eynde). Wellicht kenden ze me van een andere locatie waar ik al lesgaf in fitness en aerobic. De eerste vraag die ze me stelden was of ik interesse had om te komen conditiegym geven aan hoofdzakelijk mannen. ‘Zou dat een probleem zijn?’. Integendeel, ik was al direct enthousiast, zoveel mannen!

Op vrijdag 15 mei vertrekken bijna 40 AC’ers richting Daverdisse voor het jaarlijkse wandelweekend. Intussen werden mooie wandelingen uitgestippeld, werken de koks aan het menu en wacht je vooral een gezellig samenzijn met AC’ers van uiteenlopende activiteiten. De deelnemers ontvingen intussen de nodige informatie en de contactgegevens van de andere deelnemers. Dit laatste met de bedoeling om carpoolen aan te moedigen. Nog vragen? Mail dan naar wandelweekend@activecompany.be.

Toen viel me wel op dat er veel homo’s bij waren

Vooraleer ik definitief toezegde, observeerde ik de groep tijdens hun laatste les, en toen viel me wel op dat er veel homo’s bij waren. Alles werd me duidelijker toen ik hoorde dat AC voor het merendeel holebi’s tot zijn leden telt.

Ik geef er graag les, het is een hechte groep, met inmiddels veel ‘anciens’, en soms enkele nieuwkomers. Sinds geruime tijd zijn er ook steeds een aantal trouwe dames, waaronder mijn moeder van 71.

16

17


o p d e s o fa

o p d e s o fa

TO: Moet je al wat conditie hebben om te kunnen meedoen?

ieder om de beurt een vieruurtje voor de hele groep meeneemt! Onze wandeling eindigt steevast met stretchoefeningen en als afsluiter gaan we er nog ene pakken.

Nee, de eerste les is even doorbijten, maar als je volhoudt heb je na een trimester al een behoorlijke conditie opgebouwd. Luk vangt ook steeds de nieuwkomers heel hartelijk op.

Het leuke is dat de inbreng van de deelnemers groot is, zo heeft Marleen Doyen een heel geslaagd weekend in Duitsland georganiseerd. De deelnemers zelf stellen Ik ben erg blij dat er binnen leuke bestemmingen voor, waardoor we al Active Company competitieve op heel wat mooie plekjes zijn gekomen.

Conditiegym heeft veel afwisseling, waardoor stijve spieren minder voorkomen, en na een oefening die je misschien niet zo goed kan of leuk vindt, komt er snel weer een nieuwe.

TO: Veel mensen kennen je van nordic walking, vertel eens hoe dat is begonnen ? Wel, in het kader van mijn werk (Nadine geeft professioneel hoofdzakelijk fitness en aerobic, red.) kon ik een cursus nordic walking volgen. Daarna vroeg ik me af: waarom niet bij AC? Na een gesprek met het bestuur kreeg ik groen licht en ben ik gestart met introductielessen.

TO: Is het een sport waar je zo aan kan beginnen? Nee, zeker niet, er zit heel wat techniek achter, en die heb je niet zo maar onder de knie. 90% van je spieren kan je met nordic walking aanspreken, maar dit alleen mits een goede techniek. Intussen hebben we al een tweede lessenreeks afgerond, en denk ik dat we in het najaar wel weer gaan beginnen met een instapcursus (een zesdelige lessenreeks). Je kan altijd meewandelen zonder stokken en nadien De eerste les is even lessen nemen met cursusstokken, enkel doorbijten, maar als je een paar goede schoenen volstaan. We zijn nu met een enthousiaste en trouwe volhoudt, heb je na een groep, die minstens éénmaal per maand trimester al een behoorlijke samenkomt.

conditie opgebouwd

TO: Vertel je eens wat meer over die maandelijkse tochten?

Hierbij staat het sociaal contact voorop, minder de techniek, want daar hebben we de zogenaamde opfrislessen voor. Bij de maandelijkse tochten vertrekken we steeds omstreeks 12 u., eten we gezamenlijk onze boterhammetjes op, en zorg ik voor de opwarming. Daarna verkennen we een mooi stukje natuur dichtbij huis. Het is al bijna traditie geworden dat

18

en niet-competitieve sporten bestaan

Ook buiten het NW hebben we al samen activiteiten ondernomen. Iedereen is welkom, zo komt Linda, die ik ken van mijn andere lessen buiten AC ons steeds

trouw vervoegen bij de nordic walking.

TO: Doe je nog andere sporten, binnen AC? Mocht ik meer tijd hebben, zou ik alle sporten binnen AC wel eens willen proberen! Helaas, door mijn drukke bezigheden komt het er niet van. Uiteindelijk doe ik al heel wat AC-activiteiten. Zo ben ik al een paar keer mee gaan hiken. Maar ik ga wel steeds mee fietsen en mee op fietsweekend. Verder doe ik ballroomdansen en ga ik nu voor de derde keer mee op wandelweekend. Zelf heb ik voor de conditiegymmers en zwemmers in het verleden enkele keren aquafitness gegeven in de zomermaanden. Ook heb ik één trimester aquagym gegeven op vrijdagavond in Ekeren (Schindebad). Dit werd uiteindelijk stopgezet. Wellicht was een vrijdagavond niet de beste dag hiervoor. Misschien kunnen we dit nog eens nieuw leven inblazen indien er genoeg interesse is?

TO: Goed idee, wie weet? Wat is jouw visie op het huidig aanbod aan sporten binnen AC? Ik ben erg blij dat er binnen AC competitieve en niet-competitieve sporten bestaan. Ze moeten allebei naast elkaar bestaan. De bedoeling van fitness (conditiegym, nordic fitness en aquafitness) is je conditie te verbeteren Er wordt steevast gewerkt op uithouding, kracht, lenigheid, coördinatie, evenwicht en snelheid. De training van bovenstaande basisfactoren zijn een ‘must’ voor het beoefenen van competitiesporten. We drinken allebei ons gezond sapje op en ik neem afscheid van Nadine die nu nog een actieve avond tegemoet gaat. Bedankt voor de aangename babbel! 19


badminton

koor

dansen

nordic walking

volleybal

badminton

badminton

conditiegym

fietsen

hiking

VAN ONZE REDACTEUR VINCENTtennis

badminton

worstelen

dansen

We moeten nog twee matchen spelen maar conditiegym Plumula kan ons niet meer inhalen.

yoga

Uw verslaggever “TV koekie”, vanuit: Stuttgart voetbal

Als team zijn we enorm trots fietsen op de prestaties die geleverd zijn.

zwemmen

activextra

Op 14 en 15 maart was het in Stuttgart te doen. Een kleine delegatie reisde naar de Duitse stad af om een plakje edelmetaal te veroveren. Het niveau lag dit jaar zeer hoog. Onze mannen moesten het opnemen tegen grote, dikke, stevige “Deutsche” braadworsten wat niet erg eenvoudig was. Het tornooi verliep voorspoedig en er was een leuke en gezellige sfeer. Adi Barman veroverde brons met de single in de A klasse. Een prachtige prestatie! Proficiat!

4 van de 5 spelers hebben hun D niveau in C2 hiking veranderd en de 5de persoon moet nog 1 puntje halen om dit te verwezenlijken. Volgend jaar gaan we een klasse hoger spelen, vol vlnr: Geert, Arne, Kurt, Peter, Evert. enthousiasme willen we van C2 naar C1. Een mooie uitdaging. Als team hebben we veel bijgeleerd en de competitie als zeer plezant ervaren. Eind april, begin mei gaan we opnieuw kijken om misschien een 3de herenteam samen te stellen, wat super zou zijn.

Volgende TO meer tornooiverslagen van onder andere Düsseldorf, Rotterdam, Parijs, Delft.

Mocht je intresse hebben, mail gerust voor info naar:

Peter Koekkoek , jouw TV (tornooiverantwoordelijke) badminton

• Dennis Peeters verslaggever@activecompany.be • Peter Koekkoek tv.badminton@activecompany.be Wij willen Dennis Peeters enorm bedanken voor al zijn inzet om de competitie mogelijk te maken en goed te laten verlopen.

Active Company Heren 2 is kampioen

20

AV Maria zet de champagne maar koud!

Peter Koekkoek Wedstrijden

Games

1

Active Company 2H

Gespeeld Punten

12

23

79 - 17

166 - 51

4332

-

3187

Op zondag 28 maart 2009 is het dan zover: AC H2 moet tegen Plumula, nummer 2 van de poule, spelen. Er heerst een gezonde spanning, want deze wedstrijd moeten wij winnen om hen achter ons te laten. Wij willen kampioen worden. De uitwedstrijd hebben we met 7-1 gewonnen, dus moet dit klusje makkelijk te klaren zijn.

2

Plumula 5H

14

19

73 - 39

157 - 90

4588

-

4016

3

Olve 5H

13

17

62 - 42

135 - 99

4224

-

3918

4

De Klamp 5H

13

16

55 - 49

124 - 116

4330

-

4216

5

Bacss 8H

13

10

37 - 67

92

- 145

3923

-

4363

6

Shuttles Puurs 1H

13

8

40 - 64

99

- 143

4114

-

4608

Na twee uur gezond zweten mag het eindresultaat er zijn: 7-1 gewonnen. Joepie, weer gewonnen! De vreugde is enorm, je wordt ten slotte niet ieder jaar kampioen

7

Sint Job 3H

13

6

38 - 66

92

- 143

3894

-

4303

8

t Heurtuits Dropke 3H

13

5

32

73

- 151

3476

-

4270

-

72

Punten

21


dansen

nordic walking

worstelen

fietsen

ballroom dancing conditiegym

fietsen

hiking

tennis

VAN ONZE REDACTEUR DIRK voetbal

fietsen

yoga

hiking

VAN ONZE REDACTEUR DIRK

zwemmen

Ballroomdansen breidt uit! activextra

Op zondag 19 april werd de tweede lessenreeks ballroomdansen afgesloten. Intussen werd verhuisd naar de nieuwe locatie in zaal Stanislas aan het Frans Van Hombeeckplein in Antwerpen-Berchem. Maar de activiteit ballroom dansen ligt de komende maanden niet stil! In mei en juni wordt er met een kleinere groep op donderdagavond verder gedanst. Deze extra avonden vinden plaats ter voorbereiding van de AntwerpGames op 31 oktober en 1 november.

AC-fietsseizoen gaat van start Na een te lange winter om snel te vergeten hoort een mooie zomer om lang te onthouden. Dit wordt een bijzonder jaar voor AC fietsen, met als orgelpunt de AntwerpGames eind oktober, waar ook wij een tandje gaan bijsteken. Maar zover zijn we nog niet…

Op zondag 1 november na de brunch en het kooroptreden zullen de AntwerpGames worden afgesloten met een thé dansant en een optreden van onze eigen dansers.

Op zondag 26 april 2009 gingen we de vier heemskinderen achterna, met start in Dendermonde. Terwijl we aan het zwoegen waren tijdens deze tocht, lag deze TimeOut al op de drukpers… dat verslag is dus voor de volgende TimeOut!

Data voor mei en juni: • Donderdag 28 mei • Donderdag 4 - 11 - 18 en 25 juni van 20 tot 21.30 u

Jaarprogramma Zoals in de vorige TO reeds vermeld starten we vanaf september met een wekelijkse dansavond voor beginners en gevorderden. Nieuwe dansers zullen les krijgen op maandagavond (start 21 september). De gevorderden gaan door met hun lessen op donderdagavond (start 24 september). Voor beide groepen vinden de lessen plaats van 20 tot 21.30 u. De eerst inschrijvingen voor de nieuwe lessenreeks lopen reeds binnen. Wil je erbij zijn, schrijf je nu al in want het aantal deelnemers in beperkt.

Anne Vercauteren ballroomdansen@activecompany.be

DAGFIETSTOCHTEN Zondag 24 mei (uitzonderlijk NIET laatste zondag van de maand!) Zondag 28 juni (in kader van Antwerp Pride) Zondag 12 juli (uitzonderlijk NIET laatste zondag van de maand!) Zondag 28 augustus FIETSWEEKEND 25-27 september Maastricht FIETSEVENT ANTWERP GAMES Zaterdag 31 oktober (uitzonderlijk NIET op zondag!) www.antwerpgames.be

Luk Vanmaele fietsen@activecompany.be

22

23


hiking

activextra

hiking

hiking

hiking

Hiking maart

VAN ONZE REDACTRICE WILLEMIJN

We zien je graag komen

La Roche-en-Ardenne

Hoi allemaal, Zoals jullie al weten, of bij deze dan te weten komen, ben ik verantwoordelijke van hiking bij AC. Zoals je het op de website ook kan lezen: Word jij helemaal euforisch van steile hellingen, bossen, rotspaden en rivieren? Dan zien we je graag komen bij de hiking van Active Company. Elke eerste zondag van de maand trekken we onze stapschoenen aan voor een tocht in de Belgische Ardennen of een mooi stukje natuur dichtbij huis. Elke maand zorgen we voor een nieuwe bestemming die we met stafkaart en kompas verkennen. Geen paniek: ook al ben jij geen kei in het kaartlezen met kompas, een aantal ervaren wandelaars helpen je verder op weg. De wandeltocht bestaat meestal uit een combinatie van bestaande wandelpaden en -routes. De hikingtochten worden vooraf aangekondigd in de Active Agenda. Wil je per mail op de hoogte gehouden worden? Stuur een mailtje naar hiking@activecompany.be, dan neem ik je op in de lijst. Wie vooraf de deelname bevestigt, ontvangt op de dag van de hikingtocht een handige kopie in kleur van de wandelroute. Noteer alvast deze data in je agenda: 3 mei - 7 juni - 5 juli - 2 augustus (vervalt) 6 september - 4 oktober - 8 november - 6 december

Pia Willems

24

25


koor

volleybal

nordic walking

worstelen

dansen

nordic walking

koor

tennis

VAN ONZE REDACTEUR DIRK yoga

Jarig koor treedt op voetbal

zwemmen

Op 26 april blaast Pink Noise tien activextra kaarsjes uit. Wil je ons horen en zien? Noteer dan volgende data:

nordic walking

VAN ONZE REDACTRICE WILLEMIJN

conditiegym

tennis

fietsen

voetbal

Bergachtige nordic walking in Ranst hiking

Het was weer een reuze nordic walking-tocht op 15 februari. Met veertien deelnemers en Luca (Luks hondje) werden we door Noëlla op sleeptouw genomen vanuit het prachtige Vrieselhofpark in Ranst.

• zondag 10 mei de artiestenmis in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen

Dankzij haar grondige kennis van de streek en een goed georganiseerde planning werd het een prachtige, spannende, soms glibberige en zelfs bergachtige wandeling.

• zondag 21 juni ‘lenteconcert’ om 15.30 u. in zaal De Merode in de Merodeschool, Frans Van Hombeeck plein 17 te 2600 Berchem

De picknick en het vieruurtje met de lekkere broodpudding van Dirk (Linda's ventje) droegen bij tot een gezellige en warme sfeer, ondanks het koude weer. Ook Luca maakte het geheel speels en vriendschappelijk.

• zondag 1 november: optreden in het kader van de AntwerpGames van AC (optreden gekoppeld aan brunch).

Met dank aan Noëlla (een trouwe deelneemster) en Nadine (onze activiteitsverantwoordelijke), kijken we uit naar de volgende afspraak. We hopen met alle toffe en sportieve natuurmensen maandelijks opnieuw te gaan nordic walken in een van de vele mooie plekjes, dichtbij huis.

Mia Wijnen

26

27


nordic walking

worstelen

nordic walking tennis

Bergbeklimming in het Netepark van Herentals

VAN ONZE REDACTEUR VINCENT

zwemmen

activextra

De sportievelingen stonden weer maar eens klaar voor een stevige wandeling van 12 km in het mooie Netepark van Herentals. Het weer was optimaal en de sfeer was op en top. Na ongeveer 6 km flink stappen mochten we even op adem komen bij een gezellige picknick.

tennis

fietsen

voetbal

tennis

yoga

Nordic Walking 15 maart voetbal

conditiegym

hiking

Winter voorbij, welkom zomer! Tijd voor een balans en vooruitblik De resultaten van de twee winterinterclubs zijn zeer goed geweest:

Tijdens de picknick durfde één van de deelneemsters (Diane), een sigaret op te steken (als enige rookster). Je kan je inbeelden wat voor grappige taferelen dit met zich meebracht. Terug aan de slag, werden we uitgedaagd door onze teamleiderster Nadine om eens een bergje uit te proberen en dit tegen de tijd. Dit werd enthousiast onthaald, want één van de deelneemsters ging er zo in op, dat één van haar poles sneuvelde bij een val en aan vervanging toe is.

• de A-ploeg van AC heeft de interclub van deze winter met glans gewonnen, een dikke proficiat aan Line, Nannette, Tim VH, Ronny, Wouter en Jeroen.

Na dit zware werk waren we toe aan een tussenstop en dit op een gezellig terrasje in de zon. Nadine had voor een heerlijke cake gezorgd, zodat we er terug fris tegenaan konden. Na deze fijne en leuke ervaring werden we nog even getrakteerd op een paar stretch oefeningen, kwestie om de volgende dag uit bed te kunnen zonder stijve spieren.

Volgende winter zullen dezelfde velden gereserveerd worden van 19 tot 22 u. (eventueel tot 23 u.) op zondagavond.

Bij deze zou ik zeggen: een geslaagd initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.

Natasja Degreef

• de B-ploeg staat voorlopig middenin het klassement met nog één match te gaan, een dikke proficiat vooral aan de (beginnende) spelers zoals Ilse, Niels, Johan, Walter, Sven en Tim K. Proficiat ook aan Nannette en Tim VH, zij hebben de  dubbelmix reeks F met glans gewonnen. Ook Mady en Eddy wisten hun reeks, de dubbelmix reeks D, te winnen. Beide ploegen spelen volgend seizoen dus één reeks hoger. 

De opening van het zomerseizoen werd voorzien op vrijdag 11 april, naargelang de weersomstandigheden kan dit eventueel een weekje vroeger of later openen. Ook is er het voorstel om dit zomerseizoen op zaterdagavond en zondagavond AC-tennis te organiseren van 19 tot 22 u. Dit zal met het bestuur besproken worden en zal binnenkort op de website van AC verschijnen. Regelmatig surfen naar de site is dus de boodschap! Over tennislessen voor beginners wordt op het ogenblik nog onderhandeld. De lessen op het Rooi gaan sowieso door. Nog een schitterend zomerseizoen gewenst aan alle AC-tennissers!

Mady Hanzen

28

29


volleybal

badminton

volleybal worstelen

yoga

zwemmen

Bij een vorige editie van TO geraakte onderstaand stukje niet bij de eindredactie, terwijl de schrijfster in kwestie het wel tijdig doorstuurde naar onze redactie. Excuses daarvoor! We willen u deze enthousiaste reflectie zeker niet onthouden, bij deze. Dirk Hendrickx

Delicat gecoacht en gesupporterd! activextra

Begin februari hadden we een volleybalvergadering in de cafetaria van de sporthal in Borgerhout. AC neemt met twee ploegen deel aan het paastornooi in Brussel, en ons team Delicat had nog wel wat uitleg nodig over de “do’s en dont’s”. Van Chris kregen we een degelijke uitleg, compleet met magneetjes en kleurtjes. Een hele boterham, waar we op dat moment niet veel van begrepen. Na de les bleven we met z’n allen supporteren om onze volleybalmeisjes een hart onder de riem te steken. Het was voor mij de eerste keer dat ik ons reguliere team echt in actie zag tegen een andere ploeg. Ik vond het gewoon super, wij supporterden zo hard we konden, en dat had het andere team zeker gemerkt. Ze verloren met 3 tegen 0. Het beste vond ik dat je aan de gezichten van onze speelsters zag dat ze door ons supporteren ontzettend gemotiveerd waren om te winnen. We waren één team, de supporters en onze meisjes op dat veld. Dit heeft mij ook gemotiveerd om toch zeer regelmatig te gaan trainen en hopelijk ooit ook eens op dat veld te gaan staat met zoveel supporters achter ons.

Hilke Tutelaars

Pure winst in Kontich Het was weer spannend, tijdens de damesvolleybalwedstrijd. Om en om een setje, waarbij de tweede set een killer was! 14-14, 15-15, 16-16,... je kent dat wel hé! Maar dankzij de goede speelsters en een enthousiaste supportersgroep hebben we de duimen aangevezen en doorgezet tot het winnend punt! AC Puur gewonnen met 3-2. Goed hé.

Sofie Vandenbroucke

30

volleybal

volleybal dansen

VAN ONZE REDACTRICE WILLEMIJN

koor

nordic walking

worstelen

Nieuwsflash volleybal: de échte feiten op een rij! conditiegym

tennis

Stoofvleesfietsen met frietenvoetbal

yoga

zwemmen

Het verhaal begint een hele tijd terug. De trainers gingen een weddenschap aan toen de EuroGames naar Antwerpen kwamen. Als hiking activextra een team een podiumplaats zou halen, dan zouden zij trakteren op stoofvlees met frietjes. Bijna twee jaar na het behalen van de medaille (de dames haalden brons) kwam het er echt van! Pia stelde haar ruime woonkamer te beschikking. Uiteindelijk werd het werk en de kost gedeeld, maar dat mocht de pret niet drukken.

Trainers geven niet altijd het goede voorbeeld Tijdens de voorlaatste speeldag demonstreerde Lambert hoe het beter niet kan. In het laatste punt van de laatste wedstrijd, maakte hij een heel verkeerde beweging. Het gevolg is een zwaar gehavende achillespees. Inmiddels is hij weer herstellende. De operatie is goed verlopen en het gips weer verwijderd. Nu nog langzaam weer revalideren en dan is hij weer de oude. Inmiddels heeft Chris Bergen een deel van de trainingen op zich genomen.

Utrecht loopt naar het einde In de homocompetitie lopen we stilletjes aan naar de laatste speeldag. Met nog één speeldag te gaan, zijn we heel tevreden met het resultaat. De heren A hebben zich dit seizoen kunnen handhaven in de hoogste poule. De heren C zijn doorgedrongen tot het B-niveau en hebben zich gehandhaafd. Hopelijk worden al deze realisaties in de laatste speeldag bevestigd. We houden jullie uiteraard op de hoogte in de volgende editie van dit tijdschrift.

De dames doen het weer schitterend Na de successen van de EuroGames, werd druk gezocht naar een nieuwe competitie. De lesbienne-competitie die als alternatief moest dienen voor de homocompetitie in Utrecht, bleek niet levensvatbaar. Daarom hebben de dames ambitieus ingezet op de reguliere competitie. Meteen een niveau hoger dan het normale

31


volleybal

fietsen

volleybal

hiking

instroomniveau. En zie, het resultaat was boven verwachting goed, zoals jullie in de regelmatige bijdragen hebben kunnen volgen. Volgend jaar misschien promotie?

De zomer voor de deur en de zaal gaat dicht… zwemmen

activextra

zwemmen

zwemmen

worstelen

yoga

voetbal

De sportzaal gaat binnenkort dicht voor renovatie. Dat betekent dat we vroeger dan alles uit de zaal gezet worden. Niet gevreesd: we trekken weer naar buiten voor het slaan van een balletje. Parkvolleybal komt er al zeker. Op dit moment zoeken we ook nog even uit of we ergens kunnen spelen op zand. Het beachvolleyseizoen staat immer ook weer voor de deur. Houd de website in de gaten, want buiten spelen is altijd leuk!

Verbroedering met de man(n)enblussers In het kader van verbroedering en gezelligheid met een sportief trekje, trokken we naar Mechelen. In de sportzaal van het Romboutscollege speelden onze jongens uit het C-team een vriendschappelijke partij tegen het Mechelse team. Tot onze grote verbazing troffen we er oud-speler Johan en badmintonner (Adi) aan. Nadien werden de kelen broederlijk gesmeerd in de plaatselijke kroeg. Het was in elk geval zo gezellig dat Mechelen binnenkort naar ons toe komt. Een ding is nu al zeker, onze lijnen zijn duidelijker! Verder zullen we er alles aan doen om de gezelligheid minstens te evenaren.

Koen De Deyne

activextra

VAN ONZE REDACTEUR ANDY

Zwemmer van AC gaat vreemd Eén AC-zwemmer en tien zwemmers van Brussels Gay Sports (BGS) en tóch was het reuzegezellig daar in Valencia. Hieronder volgt het verslag dat Bruno Olislaeger schreef voor de “newsflush” van BGS (da’s de Brusselse tegenhanger van de AC-infoflash red.).

Jocs Taronja 2009 8 medailles, waarvan 4 gouden, en talloze persoonlijke records. Ziedaar het droge resultaat van de Jocs Taronja, de internationale zwemcompetitie in het Spaanse Valencia. Maar omdat het resultaat niet altijd het belangrijkste is, volgt hier nog wat leuke achtergrondinfo… Eenmaal in Valencia aangekomen, bleek de zon al verdwenen. Gelukkig brengt Josep, onze gastheer, ons zonder dralen naar de accreditatie waar alle Brusselaars ons een warm onthaal gaven. Onze 10-koppige delegatie, met uitbundige Antwerpse mascotte, is voltallig! Een korte openingsceremonie wordt al gauw gevolgd door het eten van wat hapjes en het drinken van wat wijn. Om ons voor te bereiden op de competitie van de dag nadien moeten we dringend op zoek naar een restaurant dat 11 hongerige Belgen kan ontvangen. ’t Wordt pasta, al bij al geen slechte beslissing. Een stressloze maar koude nacht, een typisch Spaans ontbijtje en een goed gevulde zwemzak

32

33


zwemmen

fietsen

zwemmen activextra

De eerste Brusselaar die er in mag duiken is David, meteen ook zijn vuurproef aangezien het zijn allereerste zwemcompetitie betreft. Bij de start loopt het echter fout want hij verliest zijn zwembril maar voor het overige loopt het bijzonder vlot. En bij zijn tweede duik verliest hij zijn zwembril niet meer. Oefening baart dus nog steeds kunst! Daarna volgen alle anderen, de ene al met wat meer succes dan de andere. Zo verliest Giovanna niet alleen haar zwembril maar ook haar zin voor oriëntatie bij één van haar keerpunten. Kris daarentegen heeft een ultrahippe zwembroek aangetrokken en zwemt de pannen van het dak. Ook Ruben bewijst dat hij niet alleen een goede trainer is maar ook een uitstekende zwemmer. Marc verbaast er zich over dat hij minder armbewegingen nodig heeft voor de heenlengte dan voor de teruglengte in rugslag. Jérôme gaat van startblok 5 naar 7 om uiteindelijk van de 6 te moeten starten en toch nog tweede te eindigen in zijn reeks. Ook Andy, Jordi, Michel en Stef komen vol overgave aan de start. En allen samen winnen we dus 18 medailles, als dat niet iets is om trots op te zijn!? Na het uitreiken van de medailles trotseren we de Spaanse regen om daarna nog wat van de gaststad te ontdekken. Tegen een uur of 8 gaan we in groep aperitieven. De “Agua de Valencia” - een combinatie van Cava, gin, whisky, wodka, cointreau en vers fruitsap - gaat meer dan vlotjes binnen. En de sfeer zit er dan ook goed in als we met z’n allen naar het diner, georganiseerd voor alle deelnemers, trekken. Na wat wijn, paella en dessert worden we naar de fuifzaal gestuurd waar de airco afgesteld staat op ijsbeertjes. Nu ja, we kruipen dan maar gezellig bij elkaar vooraleer het feest echt los barst. Op ‘Sweet

34

zwemmen

zwemmen hiking

later trek ik naar het zwembad voor de competitie. Samen met zo’n 80 andere zwemmers zullen we gedurende 4 uur het beste van ons zelf geven.

voetbal

activextra

Dreams’ van de Eurythmics trek ik de dansvloer op en ik verlaat die amper de komende 5 uur. Niet dat de muziek zo geweldig was, maar ik amuseer me met al die lachende gezichten rondom mij. Zondagochtend. ’t Is maar frisjes, maar de zon schijnt toch weer. Tijdens de brunch neem ik afscheid van mijn nieuwe vrienden en bedank ik de organisatoren van het zwemtoernooi. Ze hebben er alweer een groot feest van gemaakt. Ik neem me voor om over twee jaar weer naar Valencia te gaan. En na een korte rondvraag blijken alle Brusselse zwemmers inclusief den Antwerpenaar dezelfde plannen te maken, het is dus bijzonder leuk geweest... En nog is het niet gedaan... Na de brunch gaat een deel van de zwemmers naar huis, maar de overblijvers trekken het historische centrum van Valencia in voor de eerste Mascleta. Elke dag, klokslag 14 u. is er één groep vuurwerkmakers die instaat voor de mascleta. Visueel is het niet verbluffend (in de helblauwe Valenciaanse lucht valt vuurwerk nu eenmaal niet heel erg op), maar het geluid dat die pirotécnicos (vuurwerkkunstenaars) maken is zonder meer spectaculair. Ze noemen het niet voor niets “conciertos de ruido”, zeg maar: geluidsconcerten. Vanuit het centrum wandelen Giovanna, Andy, Jordi, Kris, Michel en ikzelf naar de voormalige rivierbedding van de Turia die nu enkele kilometers verderop stroomt en plaats geruimd heeft voor een indrukwekkende publieke ruimte. Sommige Brusselaars vinden dat men hetzelfde moet doen met het kanaal in Brussel. Andy stelt voor om ook de Schelde een paar kilometer om te leggen… Allemaal gekke plannen die we maken, intussen genietend van de eerste lentezon, tapas en unas cañas (een pintje in het Spaans) ... En uiteraard

35


zwemmen

fietsen

zwemmen

hiking

laten we ons de op de achtergrond aanwezige virtuoze en zinnenstrelende architectuur van Santiago Calatrava welgevallen. Een museum voor wetenschappen, een opera, een cinema, een evenementenhall, een aquarium, een mediterraanse tuin… dit alles in die verbluffende Calatrava stijl. Antwerpse mascotte Andy wist ons te vertellen dat we die stijl ook dichter bij huis kunnen bewonderen: het nieuwe treinstation van Luik werd door dezelfde architect getekend. Verder van huis zijn er ook nog Calatrava bouwsels te bewonderen in Jerusalem (brug) en in Bilbao (luchthaven). Aangezien we de dag voordien zo genoten hebben van de “Agua de Valencia” beslissen we om ook nu weer onze avond daarmee in te zetten. ’t Is een verduiveld lekker maar ook venijnig drankje. Afsluiten doen we in het trendy restaurant “Pepitas Pulgurcitas”. Of het nu aan de hoeveelheid wijn of agua de Valencia lag… niemand, kon ons een heldere uitleg geven voor de naam van dit restaurant. Maar het dient gezegd: the food was om duimen en vingers af te likken. Die avond nemen we meteen ook afscheid van Giovanna, Jordi, Kris en Michel… Op een onbehoorlijk vroeg uur (in het Spaans zeer poëtisch “la madrugada” genoemd) zouden zij zich aanmelden op de luchthaven voor de terugkeer naar Brussel. Enfin, zo is bewezen dat een competitie niet alleen stress is, maar vooral dikke fun! De Brusselaars doen alvast de volgende competities aan: Zurich, Kopenhagen, Montpellier en… Antwerpen!

Bruno Olislaeger

Tornooioverzicht

zwemmen

zwemmen

activextra

36

voetbal

activextra

Stilzitten gaan de zwemmers zeker niet doen. De komende maanden vind je hen op volgende tornooien: • Summersportfestival in München, Duitsland 11 - 14 juni 2009 *** www.teammuenchen.de • Pink Star Tournament in Nijmegen, Nederland 20 - 21 juni 2009 *** www.gaysportnijmegen.nl

Warm aan active bevolen! co aanwezmpany ig!

• World Outgames 2009 in Kopenhagen, Denemarken 25 juli - 2 augustus *** www.copenhagen2009.org

Warm aan active bevolen! co aanwezmpany ig!

• Tsigalem 2009 in Montpellier, Frankrijk 29-31 augustus 2009 *** www.tsigalem.com

Warm aan active bevolen! co aanwezmpany ig!

• ForellenSchwimmfest in Berlijn, Duitsland herfst 2009, www.regenbogenforellen.de

Warm aan bevolen ac !

tive co • AntwerpGames 2009 aanwezmpany ig! 30-31 oktober en 1 november 2009 *** www.antwerpgames.be

Masterstornooien in provincie Antwerpen • zaterdag 25 april 2009 • zaterdag 6 juni 2009

in Aartselaar (met 400m vrije slag en wissel!) in Antwerpen, Provinciale Kampioenschappen

Andy Vandervoort

37


fuifkalender MEI 2 0 0 9 • Zaterdag 2 mei 2009, GENT, Think! holebifuif van Think!, Balzaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 23 - 5 u. • Zaterdag 9 mei 2009, LEUVEN, Labyrint fuif (voor lesbiennes) van Labyrint vzw, musiccafé, Muntstraat 5, 22 u. • Vrijdag 15 mei 2009, HASSELT, GATEWAY 13 met Johan Van Tieghem van RITMO STUDIO'S Van Tieghem, Ritmo Studio's Van Tieghem, Ekkelgaarden 13, 22.30 - 6 u. • Woensdag 20 mei 2009, LEUVEN, Holebifuif van Driekant, Lido, Bogaardenstraat 33, 22 - 5 u. • Zaterdag 23 mei 2009, GEEL, Pink Party 5 (voor jongeren) van Klein Detail, JH de Bogaard, Diestweg 135, 20 - 3 u. • Zaterdag 30 mei 2009, GENT, HOLEBIFUIF @ TWIEOO Happy hour!met Lollipop @new TWIEOO! van LOLLIPOP @ TWIEOO, Fuifzaal TWIEOO, Overpoortstraat 9, 22 u. • Zaterdag 30 mei 2009, LEUVEN, EXperienz women only (voor lesbiennes) van eXperienz, zaal Musicafé, Muntstraat 5, 22 - 6 u. J UNI 2 0 0 9 • Vrijdag 12 juni 2009, ANTWERPEN, TIME:2:PARTY van Active Company, Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 20 u • Zaterdag 6 juni 2009, GENT, Disco Party (voor iedereen) van Be Yourself, zaal Twieoo, Overpoortstraat 9, 22 u. • Vrijdag 19 juni 2009, HASSELT, GATEWAY 13 met Johan Van Tieghem van RITMO STUDIO'S Van Tieghem, Ritmo Studio's Van Tieghem, Ekkelgaarden 13, 22.30 - 6 u. • Zaterdag 20 juni 2009, GENT, Think! holebifuif van Think!, Balzaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 23 - 5 u. • Vrijdag 26 juni 2009, LEUVEN, Holebifuif van Driekant, Lido, Bogaardenstraat 33, 22 - 5 u. • Zaterdag 27 juni 2009, HASSELT (STOKROOIE), Lach-fuif van Limburgs Aktiecentrum Homofilie vzw, Ontmoetingscentrum Stokrode, Sint Amandusstraat 18, 22 - 4 u.

de Onderkant ondergoed • swimwear • sextoys 38

Minderbroedersrui 42 - 2000 Antwerpen • T/F 0032-3-226 08 04

Open van 11u tot 18u • Maandag en dinsdag gesloten Zon- en feestdagen open van 13u tot 18u

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer info, surf naar www.holebifederatie.be

39


praktisch

Geïnteresseerd? Ben je nog geen lid van Active Company, maar wel geïnteresseerd in actieve sport en ontspanning voor holebi’s? Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van al onze vaste activiteiten. Je eerste deelname (proefles) is gratis. Je als nieuwe deelnemer vooraf aanmelden is niet nodig, maar het mag natuurlijk wel! Voor Badminton, ballroom dansen, Nordic Walking en hiking is dit echter wél nodig. Vooraf een mailtje naar de activiteitsverantwoordelijke sturen is dan de boodschap. Contactgegevens van alle activiteiten vind je verderop in deze TimeOut. Het bestuur van Active Company vzw benadrukt dat enkel leden verzekerd zijn voor lichamelijk letsel. Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit op eigen risico doen. Active Company vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade. De meest actuele informatie over onze activiteiten vind je op de website www.activecompany.be. Lidmaatschap: 24 euro per jaar voor 2009, vanaf 1 juli tot einde 2009: 17 euro en vanaf 1 oktober tot einde 2009: 12 euro. Vraag bij de activiteitsverantwoordelijke om het lidmaatschapsformulier in te vullen. Nieuw! Vanaf 1 januari 2009 speciale actie voor -26 jarigen, lees er alles over in deze TimeOut.

Meer info? Active Company vzw Draakplaats 1 - B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 info@activecompany.be - www.activecompany.be rek. nr. 402-7548051-90

praktisch

Wie is wie? RAAD VAN BESTUUR • • • • • •

Andy Vandervoort voorzitter@activecompany.be voorzitter Kris Windmolders ledenbestand@activecompany.be vice-voorzitter, verantwoordelijke ledenadministratie, coördinatie activiteiten Olivier De Ridder penningmeester@activecompany.be penningmeester-secretaris (boekhouding, begroting en rapportering), Vlaamse Zwemfederatie Philip Houtermans event@activecompany.be evenementencoördinator, EGLSF-contactpersoon verslaggever@activecompany.be Dennis Peeters coördinator jongerenwerking, verslaggeving Sam De Cock boekhouding@activecompany.be boekhouding

het bestuur wordt geholpen door

• Pascal Maes webmaster, coördinator webteam • Dirk Hendrickx hoofdredacteur TimeOut, webredacteur • Sofie Merciny grafisch ontwerp huisstijl • Tom Didden grafisch ontwerp • Luk Vandenkieboom logistiek

Activiteitsverantwoordelijken

• • • • • • • • • • • • •

Peter Hermans - Badminton Anne Vercauteren - Ballroom dansen Luk Vandenkieboom - Conditiegym Luk Vanmaele - Fietsen Pia Willems - Hiking Henri van Meines - Koor Nadine Lambrechts - Nordic walking Mady Hanzen - Tennis Ann Meurin - Voetbal Koen De Deyne - Volleybal Johan Bogaerts - Worstelen Patrick De Vry - Yoga David Roels - Zwemmen

TORNOOIVERANTWOORDELIJKEN

• Peter Koekkoek - Badminton • Nicole Pouliart - Zwemmen

40

webmaster@activecompany.be timeout@activecompany.be

badminton@activecompany.be ballroomdansen@activecompany.be conditiegym@activecompany.be fietsen@activecompany.be hiking@activecompany.be koor@activecompany.be nordicwalking@activecompany.be tennis@activecompany.be voetbal@activecompany.be volleybal@activecompany.be worstelen@activecompany.be yoga@activecompany.be zwemmen@activecompany.be tv.badminton@activecompany.be tv.zwemmen@activecompany.be

41


va s t e a c t i v i t e i t e n Badminton Maandag van 17 tot 21 u. Zaterdag van 17 tot 20 u. Zondag van 14 tot 18 u.

Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO Sporthal Kiel, Emiel Vloorsstraat, 2020 Antwerpen Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Ballroom dansen donderdag van 20 tot 21.30 u. (voor juiste data surf naar www.activecompany.be) gewi j (mei-juni 2009) zigd zaal Stanislas, school De Merode, Frans Van Hombeeckplein 17, ti j dstip 2600 Berchem (vanaf april) & locatie

Conditiegym Dinsdag van 20.30 tot 21.30 u.

MerksemDok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem

Fietsen Vierde zondag van de maand

van april tot oktober (met uitzonderingen, zie www.activecompany.be)

Hiking Zondag van eerste volledig weekend van de maand het hele jaar door

Koor Woensdag van 20 tot 22 u.

Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Nordic walking Elke derde zondag van de maand het hele jaar door

Tennis Zondag van 20 tot 22 u.

Tennisclub Laagland, Laaglandlaan 385C, Merksem

Voetbal Woensdag van 19 tot 21 u.

Voetbalveld van de Deurnese Turners, Drakenhoflaan 163, 2100 Deurne (Andere locatie buiten het voetbalseizoen)

Volleybal Dinsdag van 20 tot 22 u. (afzonderlijke dames- en herentraining met gemeenschappelijke opwarming tot 20.30 u) Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen LO

Worstelen woensdag van 19.15 tot 21.15 u.

Basisschool Kangoeroe, Ruggeveldlaan 699, 2100 Deurne

Yoga Donderdag van 19.30 tot 21.15 u.

Het Roze Huis, zolderverdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Zwemmen Maandag van 20.45 tot 22.00 u. Woensdag van 20.45 tot 22.00 u.

42

Zwembad Borgerhout, Plantin-Moretuslei, Borgerhout Sportcentrum Hemiksem, Atletiekstraat 1, Hemiksem

43


Fnac stelt voor

Natalia Wise Girl

✁ WEDSTRIJD

44

Win een exclusief duoticket, geldig voor één van de concerten in de Wise Girl Summertour! De 5 runner-ups krijgen de nieuwe CD thuis toegestuurd. Deponeer deze bon, ingevuld met je gegevens in de Natalia-box op de CD-afdeling van Fnac Antwerpen of Fnac Wijnegem en dit VOOR 24.05.09. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Veel succes !! Voornaam + Naam: Telefoon: E-mailadres:

45


46

Timeout58  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you