Page 1

gratis publicatie voor leden en geïnteresseerden van Active Company tweemaandelijks tijdschrift | uitgiftekantoor 1200 Brussel 20 | P2A8788

TimeOut oktober-november 2005 | 9de jaargang | nummer 37 | www.activecompany.be

ACTIVE COMPANY

10 JAAR

PARIJS, UTRECHT, KOPENHAGEN.... MONTRÉAL!

1 actieve sport en ontspanning voor holebi’s V.U.: K. Alaerts - Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen


COLOFON

Met bijdragen van Kris Alaerts, Deeviet Caelen, Wim Cornelissen, Gwen De Raeymakers, Olivier De Ridder, Pieter W De Vries, Ann Meurin,D avid Roels, Gino Van Dam, Marc Van Daele, Vera Van Dijck, Henri van Meines

Hoofdredactie Kris Alaerts

Deadline bijdragen volgende TimeOut 20 november 2005 Vormgeving Daniel Peters

➔ in deze TimeOut ➔

Abonnementen tel. 0477 510 305 Rek. nr. 402-7548051-90 Leden: gratis Niet-leden: 8 euro per jaar Lidmaatschap: 20 euro per jaar

Nieuwe voorzitter ........................................ 4 Eurogames ................................................... 8 Outgames .................................................. 10 Textiel ........................................................ 30

M e e r i n fo ? ➔ Ac t i ve C o m p a ny v z w Draakplaats 1 • B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 • fax: +32 (0)3 248 37 85 info@activecompany.be • www.activecompany.be rek. nr. 402-7548051-90

2

TimeOut is een publicatie van Active Company vzw; actieve sport en ontspanning voor holebi’s te Antwerpen en verschijnt tweemaandelijks. Oplage: 800 exemplaren. De Raad van Bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor informatie en standpunten opgenomen in advertenties. V.U.: K. Alaerts - Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen


WOORD VOORAF

Hallo

AC'ers!

Zoals jullie allicht al gehoord hebben is er een nieuwe voorzitter gekozen op de laatste algemene ledenvergadering. Mother Goose Katja had besloten en stapje achteruit te zetten en het wat kalmer aan te doen, en mijn kandidatuur om haar op te volgen werd aanvaard en bevestigd. Katja, hierbij nogmaals onze oprechte dank en applaus voor alles wat je de voorbije periode gerealiseerd hebt! Wat een uitdaging om daar een waardige opvolging aan te geven! 2005 is weer meer dan halfweg – tijd om goed uitgerust na de zomerstop met hernieuwde energie het najaar in te zetten! En wat voor een najaar: een agenda vol sport, knallende fuiven, en natuurlijk het Jubileumtornooi waar we honderden gasten ontvangen. Eén voor één uitdagingen die de Raad van Bestuur weer de nodige vergader uren zal opleveren. Alvast dan ook een dikke thumbs up voor Joris, Olivier, Peter, Philip en Steven om hier dag in dag uit als team vorm aan te geven. Maar we kunnen nog hulp gebruiken! Voel je je geroepen als redacteur van TO, heb je strategische skills of deel je je eerder in bij de workforce om alles in goede banen te leiden, aarzel dan niet, en kom deel uit maken van onze toffe ploeg. Stuur een mailtje naar of geef een seintje aan je AV. Sportieve kus, en hopelijk tot gauw op één van de activiteiten!

Kris

3


BESTUUR

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur KRIS - VOORZITTER Als voorzitter van de raad van bestuur is Kris verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging. In die hoedanigheid is hij de contactpersoon voor de verschillende activiteitsverantwoordelijken, maar ook voor de leden. Hij leidt de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de activiteitsverantwoordelijken. Ook uitnodigingen, agenda’s en verslagen van deze vergaderingen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt ook geregeld deel aan allerhande interne vergaderingen. Extern vertegenwoordigt hij de vereniging o.a. bij het Roze Huis-ARK, de Holebifederatie, EGLSF, enz. Kris vind je vooral terug op de zwemtrainings. Hij is lid sinds 1999, werd eind 2004 bestuurder en tijdens laatste ledenvergadering verkozen als voorzitter. E-mail: bestuur@activecompany.be

OLIVIER - PENNINGMEESTER/SECRETARIS Als penningmeester zorgt Olivier voor de volledige financiële opvolging van de vereniging, gaande van de controle op de wekelijkse kassabladen, de betalingen voor eenmalige activiteiten zoals weekends of tornooien tot de voorbereiding van de jaarrekening. De secretarisfunctie omvat de algemene administratie die de vereniging met zich meebrengt zoals officiële publicaties, contracten voor accomodatie, enz. In die hoedanigheid is hij ook contactpersoon van de vereniging bij de Vlaamse Zwemfederatie. Tevens onderhoudt Olivier de contacten met de andere Belgische holebisportclubs, op Europees niveau en voor Montréal 2006. Olivier is een regelmatige zwemmer, is onlangs met conditiegym begonnen en neemt regelmatig deel aan de fiets- en hikingtochten. Hij is lid sinds 2001 en ook dat jaar nog tot bestuurder verkozen. E-mail: penningmeester@activecompany.be

PETER - LEDENBEHEER

4

Na verschillende jaren als fuifcoördinator is Peter sinds vorig jaar verantwoordelijk voor het ledenbestand. In dit kader verzorgt hij ook de lidkaarten. Adreswijzigingen en zo stuur je dus naar hem. Peter heeft gezongen, badmintont en doet aan conditiegym, maar gaat ook af en toe zwemmen. Peter is lid sinds 1997 en bestuurder sinds 2001. E-mail: ledenbestand@activecompany.be


BESTUUR JORIS - COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE Als communicatieverantwoordelijke draagt Joris de eindverantwoordelijkheid voor de website, de TimeOut en contacten met de pers. Tot dit jaar zorgde hij ook voor de praktische uitwerking van de TimeOut. Joris is regelmatige zwemmer, begon een tijdje geleden met conditiegym en neemt ook geregeld deel aan de fietstochten. Joris werd lid van Active Company in 2001 en werd in 2004 benoemd als bestuurder. E-mail: rvb@activecompany.be

PHILIP - EVENEMENTENCOÖRDINATOR Philip is eindverantwoordelijke voor alle grote eenmalige evenementen binnen AC zoals tornooien en volgt zo de werkzaamheden op van respectievelijke tornooicomités. Hij behartigt ook de contacten met EGSLF. Hij ondersteunt Steven in zijn taken. Philip zie je regelmatig op zwemtrainings, conditiegym en hikingtochten. Philip werd lid in 1998 en in 2001 als bestuurder verkozen. E-mail: event@activecompany.be

STEVEN - FUIFCOÖRDINATOR Steven is eindverantwoordelijke voor de fuiven en leidt de werkzaamheden van het fuifcomité. Hij regelt ook een aantal praktische zaken voor onze deelname aan de Outgames in 2006 en neemt deel aan het overleg met de andere holebisportclubs. Hij ondersteunt Philip in zijn taken. Steven is in 2002 als badmintonner begonnen bij AC, maar neemt ook geregeld deel aan de zwemtrainings. Hij werd in 2005 als bestuurder verkozen. E-mail: rvb@activecompany.be De RVB wordt verder ondersteund door Pascal (webmaster), Daniël (lay-out TimeOut), de tien activiteitenverantwoordelijken en bij gelegenheid specifieke taakverantwoordelijken (zoals voor evenementen en tornooien).

5


BESTUUR

Vacature TimeOut Het is je zeker niet ontgaan dat je favoriet clubblad de laatste maanden niet regelmatig verscheen. Voor de TO in je bus valt, is er immers veel werk nodig. Niet alleen van de verschillende redacteurs of van de lay-outer, maar vooral van een coördinator, laat ons maar zeggen hoofdredacteur. Die taak lag in handen van het bestuur zelf, meer bepaald bij Joris, maar professionele verplichtingen maakten het ons onmogelijk om nog op menselijke uren aan de TimeOut te zitten werken. Er is dus ondersteuning nodig. En dat ben jij misschien? De hoofdredacteur is, in samenspraak met de raad van bestuur, verantwoordelijk voor de planning, de coördinatie, het verzamelen en de controle van de teksten en illustratiemateriaal. Hij/zij wordt hiervoor bijgestaan door: • de lay-outer die van een vlakke Word-tekst een aantrekkelijk boekje maakt • redacteurs die stukjes schrijven over wat gebeurt of zal gebeuren binnen hun activiteit of over een overkoepelende AC-activiteit • de raad van bestuur Aarzel dus niet en stuur een mailtje naar rvb@activecompany.be of bel naar het AC telefoonnummer!

AC-textiel te koop op jubileumtornooi Op vrijdag 28 oktober heb je de kans AC-textiel te kopen in het kader van het jubileumtornooi. Je kan terecht in de gebouwen van de UA (vroegere UFSIA) op de hoek van de Vekestraat en de Grote Kauwenberg vanaf 20 uur tijdens de registratie voor het tornooi.

AC Jubileumtornooi: gastheren/vrouwen gezocht Geen holebitornooi zonder hosting, dat weten jullie allemaal. Vandaar dat we nog op zoek zijn naar gastheren/vrouwen voor opvang. Meld je met bijgevoegd formulier.

6


BESTUUR

Worstelen verschuift naar woensdag Onze lieve vrienden van worstelen trainen voortaan terug op woensdag (van 19u tot 21u). De locatie blijft onveranderd in de Pestalozzistraat (aan de Jan De Voslei) .

Lichte aanpassing uurrooster zwemmen Vanaf nu hebben we het zwembad op maandag voor ons van 21u00 tot 22u00. Best is toch dat je mikt op 20u45 om tijdig omgekleed te zijn en gedoucht te hebben.

Swim For Life Op 27 november is het weer zover: de jaarlijkse geldinzamelactie ter ondersteuning van fundamenteel AIDS onderzoek. Traditiegetrouw doet ook AC zijn plons in het zakje en doen we ook nu weer een oproep om met zoveel mogelijk zwemmers naar Brussel af te zakken. Doel is als team zoveel mogelijk baantjes te zwemmen en je daarvoor te laten sponsoren door familie, vrienden, collega’s en andere onenight-stands. Reserveer alvast een plaatsje in je hart EN je agenda - meer concrete details volgen in de komende Infoashes.

Volgende AC-fuif: 29 oktober in Stuurboord

7


EUROGAMES

Utrecht 2005 Utrecht organiseerde van 16 tot 19 juni 2005 de tiende editie van de Eurogames en was daarmee de kleinste gaststad ooit. Met zijn 3.000 atleten uit 44 landen betrof het dan ook een ‘kleine’ Eurogames met ‘slechts’ acht disciplines (badminton, ballroom dancing, hockey, voetbal, squash, zwemmen, atletiek, tennis en volleybal) en was ze dus niet te vergelijken met de ‘grote’ Eurogames van vorig jaar in München. De openingsceremonie was dan ook geen klassieke Olympische optocht met de delegaties uit alle landen die achter hun vlag liepen. De obligate speech van burgemeester Annie Brouwer werd namelijk abrupt afgebroken voor zowaar een virtuele presentatie: een bruisende geluid- en lichtshow met de hoogtepunten uit een decennium Eurogames. De sportlui van de deelnemende landen juichten hun vlag luid toe, wanneer die over de schermen rolde. De Nederlanders en Duitsers waren met elk duizend atleten oververtegenwoordigd (België stuurde ter vergelijking slechts een zeventigtal deelnemers), maar er waren ook opmerkelijke afgevaardigden uit exotischer oorden als Aruba, Bonaire, Nicaragua, de Filippijnen en Puerto Rico. Mijn aandacht werd vooral getrokken door de Oost-Europese jongens - wat zit er toch in dat Hongaarse en Tsjechische water? Top of the bill was Glennis Grace die haar Nederlandse inzending voor Kiev nog eens mocht overdoen. Zelfs echte Eurosongfans konden nauwelijks haar live performance onderscheiden van de studioversie. Amazing Grace bespeelt het hele repertoire aan Whitney Houston-tics van haar hoog gegiechel tot haar dictie ’my impassible dream’ en ‘the gauntlet has been the-rown’. Toen ze de uptempo dansversie van het nummer bracht, stond heel de Jaarbeurs wel mooi op zijn kop. Het luidste applaus ging echter naar NOC-voorzitster Erica Terpstra, een energieke 60+’er die in een ver verleden nog Olympische medailles won in het zwemmen. De badmintonprestaties van AC bleken eerder een les in bescheidenheid. Onze singleswedstrijden waren - hoe verdienstelijk ook - geen medailleplaatsen waard. Zo greep Vera net naast het brons. Ook in het dubbelspel werden er geen podiumplaatsen veroverd. Wij vonden dat het niveau zelfs in de C-categorie erg hoog lag, dus in de B- was het voor Steven en Jan dubbel zo hard knokken. Bong en

8


EUROGAMES ‘Come on – Yves – godverdomme’ konden wel een vuist maken en tot in de kleine finale geraken, maar ook daar moesten ze van hun pluimen laten. Luc kon nog het smoesje van zijn blessure gebruiken, maar Martin en ik hadden helaas geen excuus voor ons débacle. Maar we lieten het niet aan ons hart komen en gingen lekker late night shoppen in de V&D. Het is bovendien supergezellig dineren op de terrasjes vlak tegen de grachtjes. Ook op architecturaal gebied heeft Utrecht heel wat te bieden: het Rietveld-huis, het prachtige Postgebouw en natuurlijk de Dom. Dat is een gigantische gotische kathedraal waarvan de toren losstaat van het kerkgebouw nadat een storm in de 17de eeuw het houten verbindingsstuk had weggeblazen. Ondertussen waren Olivier, Philip en enkele andere VIP-genodigden druk in de weer met een haalbaarheidsstudie met de vraag of de Games in de toekomst in Antwerpen georganiseerd kunnen worden. Zowel Montréal als Chicago dongen in het heuse Eurogames-village naar onze sympathie om ons volgend jaar te mogen verwelkomen. Stel je van die village vooral niet te veel voor: dat waren gewoon wat standjes met de traditionele foldertjes, magazines en aids-ribbons. Het zal toch wat meer vergen dan een gratis T-shirt om ons de grote plas te doen oversteken. Hoe dan ook, de Eurogames Utrecht waren charmant in hun kleinschaligheid, maar wie een groots opgezette show verwachtte, moest met minder genoegen nemen.

Deeviet

9


OUTGAMES

Logies Montréal: boek nu! Het wordt niet alleen tijd om je in te schrijven voor de sportcompetities volgend jaar in Montréal, maar ook om je reis voor te bereiden. Wij helpen je alvast om accomodatie te vinden in Montréal tijdens de spelen. We hebben alvast 40 kamers gereserveerd in de centraal gelegen en comfortabele universiteitsresidentie McGill New Residence voor de Belgische deelnemers. Er zijn kamers voor twee, drie of vier personen. En dit voor de periode van de Outgames: van 28 juli tot 6 augustus. Alle andere overnachtingen, verplaatsingen van en naar Montréal moet je zelf regelen. Bijkomende inlichtingen zoals prijzen en een link naar de website van de residentie vind je op bijgevoegd inschrijvingsformulier. Wil je alvast een kamer reserveren (reservaties enkel per kamer!), vul dan samen het formulier in en schrijf jullie voorschot over op de AC-rekening.

Olivier

Montreal... van onze correspondent ter plaatse Vertrokken op maandagmorgen in Zaventem, kwam ik na een tussenstop in Amsterdam, om 16u lokale tijd aan in Montreal. Mijn eerste indruk van de stad was een beetje vreemd, de stad ademde niets uit wat ik herkende van vorige steden die ik bezocht... Het is een bonte mix van moderne kleurrijke gebouwen, hoogbouw en burgerhuizen (met platte daken en trappen langs buiten) Het hotel, mij aangeboden door de toeristische dienst van Montreal, was eerste klas. Met een kamer voor mezelf, op de 25e verdieping, panoramisch uitzicht over de stad en (over)vriendelijk personeel, kon ik moeilijk klagen. Montreal heeft kosten noch moeite gespaard om het ons daar naar de zin te maken. Mijn belangrijkste doel in Montreal was het bijwonen van het GLISA-congres en de bezoeken aan de olympische en andere sportfaciliteiten die ter beschikking worden gesteld van de outgames. Over het congress kan ik een hele boterham vertellen, maar ik denk niet dat jullie er een boodschap aan hebben als de discussies over de verkiezingen, bylaws (statuten), de presentaties van het jaarverslag 2004 en de toekomstplannen tot 2007 etc van naaldje tot draadje worden uitgesponnen. Wel interessant voor jullie was de aankondiging dat Kopenhagen, na terugtrekking van Sao Paulo en Berlijn, de enige in de running is om in 2009 de 2e outgames te

10


OUTGAMES organiseren. Dit met veel steun van de lokale overheden; zo was er een afgevaardigde van de burgemeester van Kopenhagen en een afgevaardigde van het Deense parlement om het dossier kracht bij te zetten. De Outgames 2006 organisatoren kondigden aan dat hun laatste grote sponsorcontracten rond zijn en daarmee hebben ze een sluitend budget... DUS de outgames 2006 gaan zeker door en zullen geen verlies maken!!! Uniek in de geschiedenis van grote holebi-sportevenementen. Naast het congres organiseerde Equipe Montreal, de overkoepelende sportorganisatie van Montreal en initiatiefnemer voor de kandidatuurstelling voor de gay-games, een evenment in rue Ste.-Catherine, de homo-straat van Montreal. Het evenement “rendez-vous dans le village” werd opgezet om promotie te maken voor de outgames en om nog meer vrijwilligers warm te maken. “Rendez-vous” trok holebi’s met bosjes naar rue Ste.-Catherine, waar ze ludiek konden meedoen aan, of kennismaken met, een tiental verschillende sporten. Twee namiddagen lang zaten we op de bus, van sporthal naar sportveld en weer naar een sporthal. Zo bezochten we de zwembaden, danszaal, ijsschaats-arena, de roeibaan, het marathonparcours, de bowlinghal etc etc. Alle locaties groot, groter, grootst, en niet te vergelijken met wat we in Antwerpen kennen. Montreal is dan ook een olympische stad,... Aan de ruimte die de Canadezen voorzien hebben voor sport etc kan je zo zien dat het groot zal worden, HEEL GROOT, of ben ik nog niets gewoon :-) ‘s Avonds werden we elke keer uitgenodigd op feestjes, recepties of cocktails, van oa de toeristiche dienst, de stad Montreal, de outgames 2006, sponsors etc. In de weinige vrije tijd die ik daar gehad heb (arme ik), ben ik ook gaan kijken naar de accomodaties die we met het Belgische team op het oog hadden. De bedoeling is om als een grote Belgische groep in hetzelfde “hotel” te logeren. Het gebouw waar we willen verblijven is het McGill new residence hall, een oud hotel dat door de universiteit weer werd opgeknapt om als (luxe-)studentenverblijven te verhuren. Dit staat in de zomer leeg en is ideaal om een groep als de onze te herbergen. Kamers hebben een king-size bed of twee queen-size bedden en je kan er dus zoals je wil met 1, 2, 3 of 4 personen slapen... Zoek dus maar al een “roommate”. Meer informatie over deze accomodaties komt binnenkort op je afgestormd, of als je je niet kan houden en zeker wil zijn van een plaatsje of gewoon interesse tonen, stuur dan alvast een mailtje naar montreal@activecompany.be. Voor zij die het nog willen bevestigd horen,... Montreallers zijn inderdaad goed gedraaid en meer dan alleen leuk om naar te kijken :-) Sorry dames, naar de vrouwen heb ik niet gekeken, zij zijn allemaal voor jullie volgend jaar. Oh, I can’t wait to go back,... Vive Montreal! Steven

11


OUTGAMES

Ontwerp-wedstrijd Crëeer de outfit voor de Belgische sporters op de Outgames in Montreal De verenigde HOLEBI-sportclubs uit België trekken in juli 2006 met een delegatie van 100 tot 150 sport(st)ers naar de Outgames in Montreal - Canada. Om deze delegatie te ondersteunen en herkenbaar te maken tussen de duizenden andere deelnemers en sympathisanten vanuit de hele wereld, wordt er voor hen een uniforme outfit voorzien. Deze outfit zal bestaan uit een broek of bermuda, polo of hemd, T-shirt en petje. Er wordt via deze wedstrijd gezocht naar creatieve uitwerkingen van de vermelde outfit. Elk item van de outfit zal een bedrukking krijgen, daarvoor zijn 2 tekeningen, ontwerpen of logo’s nodig. Het grote ontwerp, zal op de rugzijde worden afgebeeld van de hemden/polo’s en T-shirten. Het kleinere ontwerp zal de borst van de hemden/polo’s en t-shirten, het baseball-petje, en de broeken/bermuda’s sieren.

W E D S T R I J D C R I T E R I A 1) GROTE TEKENING Afmetingen: • Maximaal 25cm breed en 30 cm hoog • Minimaal 20cm breed en 20cm hoog Kleuren: Maximaal 3 kleuren 2) KLEINE TEKENING Afmetingen: • Maximaal 10cm breed en 5 cm hoog • Minimaal 6cm breed en 3cm hoog Kleuren: Maximaal 2 kleuren 3) KLEDING Broek of bermuda, polo of hemd, T-shirt en petje: De keuze van de modellen en kleuren is vrij. Er zijn zowel sporters als sportsters, dus het moet voor beide sekse’n draagbaar zijn of apart uitgewerkt worden.

12


OUTGAMES

4) ALGEMEEN De ontwerpen zouden kunnen verwijzen naar volgende onderwerpen: • België: Origine van de sporters. • Canada of Montreal: Plaats waar het evenement plaats heeft. • Rendez-Vous Montreal of Outgames 2006: het evenement (www.montreal2006.org) • De openheid, samenhorigheid en vrolijkheid die kenmerkend is voor het evenement en zijn deelnemers. Het ontwerp van de grotere en de kleinere tekening mag dezelfde zijn, maar de tekening en boodschap moeten na verkleinen wel duidelijk herkenbaar blijven. Alle creatieve ideeën en ontwerpen zijn welkom bij AC-WEDSTRIJD - Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen of via montreal@activecompany.be. Met vermelding van naam, adres, e-mail en telefoonnummer. • Tekeningen: Digitaal, 600dpi/ppi, jpg-bestand in de hoogste kwaliteit + afdruk op papier of impressie-tekening • Volledige Outfit: Vrije keuze: Digitale bewerking of impressie-tekening EINDDATUM: 20 oktober 2005. De winnaar wordt bekend gemaakt op 15 november 2005 De winnaar ziet zijn ontwerp uitgewerkt, siert hiermee onze sport(st)ers en verhoogt hun zichtbaarheid in de straten en het Olympisch stadium van Montreal.

13


GLISA

After Montréal 2006: Copenhagen 2009! Montréal, 2 September 2005 – “GLISA is delighted to announce its partnership with the City of Copenhagen in delivering the 2nd World Outgames in 2009”, said Thomas Dolan, Co-President of the GLISA (Gay and Lesbian International Sport Association). “We are confident that Copenhagen will make a wonderful second Host City, and we will work toward a formal partnership agreement by the end of 2005.” “It is clear that certain elements make delivery of Outgames successful,” adds Catherine Meade, GLISA Co-President. “They include supportive tourism authorities, strong LGBT sport organizing capacity, and government financial support, and all three clearly exist in Copenhagen and will work together to deliver 2nd World Outgames.” “We are thrilled by GLISA’s choice,” said Mr. Martin Geertsen, Mayor of the Committee of Culture and Sport of Copenhagen, “and we will now begin working to ensure that in 2009, following the example of Montréal, the Outgames will be something that both we and our partners can be proud of.” GLISA and Copenhagen will work together to deliver the best core business program – sport, culture, and conference – building on the legacy from the 1st World Outgames, Montréal 2006. “In September the Board of Montréal 2006 will approve budgets that will secure the delivery of Outgames in Montréal in 2006, 11 months to go before the Opening Ceremonies. We must remain prudent, but we are in a very good place with incredible support,” reported Mark Tewksbury, Montréal 2006 Co-President and GLISA Board member. “Already we have valued the transfer of knowledge and resources, which includes registration systems, a 50,000 person database, and a network of media contacts all over the world, at 3 million dollars [CAD]. It is our honour to transfer this legacy to Copenhagen.” “To hear about the soundness of the delivery of Montréal’s vision for the 1st World Outgames is huge for our members back home,” explains Geoffrey Lyne, GLISA member from Australia. “Athletes want to know that the games they are going to attend will be a success, providing the best possible conditions to compete. This week we met with our member GLISA clubs from all over the world, and had a strong taste of what the Outgames in 2006 will be like. Based on the venues and the people, it is going to be truly spectacular!”

14


PRIDE

Gay pride 2005 Voor zij die er bij waren op de gay pride, hartelijk bedankt voor de hulp en om er mee een tof feestje van te maken. Voor zij die er niet bij waren, ... jammer, maar je hebt wat gemist :-) De aankleding was leuk en origineel, de reacties dan ook enorm enthousiast. De regen en de wind maakten er bij het opstellen wel een zootje van, maar toen alles eenmaal begon te bewegen ging de lucht open en kwam de zon te voorschijn, gevolgd door een pak blauwe mouwloze t-shirtjes op en rond de wagen (onze Pride – TRASH outfit). De flinke beats van DJ Nick brachten een hele stoet achter de wagen en een ganse massa rond het parcour in beweging. En het moet in de smaak gevallen zijn, getuige de vele lachende gezichten toen we voorbij reden. . zelfs de VRT vond’t leuk genoeg om ons in het 7 uur journaal te steken.

Steven

15


BADMINTON

Medailleoogst in Parijs Op vrijdag 29/04 trok een kleine AC-delegatie van 7 spelers naar Parijs. Na drie en een half uur rijden in het gezelschap van wat het animatieteam van AC leek (Martine VL, Martin VO en Dirk R) werden we verwacht in een café in Parijs waar de registratie van de deelnemers werd georganiseerd. Aangezien het een warme lenteavond was zat het terras nog tot laat in de avond tjokvol. Daar hebben we onze gastvrouwen en -heren ontmoet waarmee we tussen pot en pint konden kennismaken. Her en der doken bekende gezichten op van vorige tornooien; het was een aangenaam weerzien. De groep AC-spelers ging laat die avond uit elkaar om elk naar hun “thuis voor het weekend” te trekken. Martine en ik logeerden bij zeer toffe dames in een zeer charmante woning aan de rand van de stad. Zaterdag moesten we al zeer vroeg uit ons bed: om 6h. Liep de wekker af. We dienden immers om 8h in de sporthal te zijn aan de andere kant van Parijs. Er werd die dag zowel “enkel” als “dubbel” gespeeld. De wedstrijden waren zéér spannend en de behaalde resultaten mogen er ook zijn: Olivier W heeft goud behaald. Dit zowel in EH A als in DH A. Geweldige prestatie! Peggy B en Nathalie R hebben in DD B+ goud behaald. Super! Martine VL en ik hebben en DD C+ eveneens ons uiterste best gedaan en behaalden brons. Wauw ! Bij ED C- heb ikzelf een zilveren medaille kunnen binnenhalen. Oef !

16


BADMINTON Peter, Kurt, Dirk R en Martin VO hebben net naast de prijzen gepakt: jammer … Martine en ik waren die avond nog uitgenodigd op een BBQ waar nog 20 andere vrouwen aanwezig waren. Het was super gezellig. Daarna stond er een fuif op het programma. Zoals ik al eerder gemerkt had zijn de Parijzenaars echte feestbeesten. Na de uitreiking van de medailles werden we getrakteerd op een spetterende show waarna er gedanst werd tot in de vroege uurtjes. Zondag werden we vanaf 11h verwacht op een boot op de Seine. Onder een stralende zon hebben we daar kunnen genieten van een heerlijke brunch. In de namiddag zijn we nog de stad ingetrokken om dan in de vroege avond terug richting België te rijden. Ikzelf opnieuw in het gezelschap van het AC-animatieteam … Het was een SUPER FIJN weekend waarvan we allen genoten hebben. Ik hoop dat dit verslag jullie heeft doen watertanden zodat we volgende keer met een grote AC-delegatie aan een tornooi kunnen deelnemen. See you !

Vera Van Dijck

17


FIETSEN

Fietstocht tussen Schelde en Rupel SFEERFOTO’S VAN EEN AANGENAME ZONDAGNAMIDDAG

18


FIETSEN

Fietsweekend Arnhem TOM BOONEN ACHTERNA....

19


KOOR

Te gek koorweekend in Overijse Een tikkende ouderwetse typmachine.....tik tik tik....gaat over op een ratelende telexmachine.... Zaterdagmorgen....Antwerpen-Mechelen-andere regio’s ....koorknaapjes en knapen en koormeisjes proberen wakker te worden en zich richting Brussel te begeven... de vliegtuigen zoemen boven je hoofd in Zaventem en de rust overvalt je in het Zonien woud.... Over IJSE.... De plaatselijke koorknaap heeft ons zijn nederig stadspark met woonst aangeboden om onze innerlijke mens te versterken en het teamgevoel tot zijn ware recht te laten komen. Eigenlijk wel een mooi stukje Belgie aldaar... waarom naar verre streken trekken als er rond Brussel zo’n leuke dorpen/steden/ gemeenten zijn.... met de IJSE als de levensader van het dorp.... Daar komen we samen - Pink Noise - no voice - in een prachtige omgeving met een tot de verbeelding sprekende woning met geschiedenis... je voelt het gewoon als je binnenstapt... Ontbijt staat klaar, maar wat hadden we verwacht? Henri, Sabine en Annemie in charge: succes gegarandeerd. Langzaam worden we wakker in deze zonnige groene omgeving... de eenden op de vijver.... een vallei vol groen....en dan... is er Dolly.....ja, daar begon het koorweekend mee. Na een lange dag zingen was het BBQ en daarna een heerlijk maal tijdens de gietende regen... met nog urenlang zingen van dolly dots en Luv en Abba natuurlijk tot klein klein kleutertje... Om middernacht lagen we met z’n allen te slapen... en sommigen zetten de musicale tonen verder.... Na het volledige repertorium te hebben doorgenomen, waren we allen onder de indruk van onszelf en vooral van de jonge getalenteerde pianist.... Nu nog nagenieten van een mooi weekend en uitkijken naar de 24ste, als eerste uitdaging.... the proofing of the pudding is in the eating.....

Mario

20


VOETBAL

Nieuw voetbalseizoen Heb je altijd al een keer willen voetballen, maar heb je nooit echt de stap gezet of durven zetten... Wel dan is dit jouw kans! Elke maandagavond van 19u tot 21u kan je ons vinden op de voetbalvelden van de Deurnese Turners - Drakenhoaan 163 - 2100 Deurne. Wij zijn een leuke bende die niets liever doet dan 2 uurtjes voetballen, plezier maken op en naast het veld en nadien natuurlijk gezellig babbelen in de kantine. Twijfel je nog, kom eens een kijkje nemen en wie weet bevalt het je. Kriebelt het een beetje, kom dan zeker kijken en neem alvast je sportgerief mee dan kan je ineens mee doen. En sta je te springen om te mee te komen doen, wel waar wacht je nog op meeeeedoen is de boodschap. Info: ann.meurin@pandora.be - 0476760133

Waag je kans - daag ons uit Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen en natuurlijk willen we onze voetbalagenda volstoppen met vriendenmatchen. Wil jij en je ploeg wel eens tegen ons voetballen, wel dan kan dat. Geef even een seintje zodat we alles kunnen regelen en snel kunnen afspreken. Tot op het voetbalveld hopelijk... Info: ann.meurin@pandora.be - 0476760133

Kopenhagen voor heel even lesbian & gay world football championship stad Natuurlijk kon je ons ook terug vinden tussen alle deelnemende ploegen. d’Actief Sjotsters stond als nooit tevoren te schitteren tussen teams als Magic Virginias, Turtle Dykes, Freedom Glads,... Tijdens de eerste week van augustus zouden we de Deense voetbalvelden onveilig maken, dat hadden we ons voorgenomen. Onze tactiek om Belgisch bier cadeau te doen aan elk team werkte niet echt. Sympathiek vonden ze ons allemaal, alleen wilde niemand het bier voor de match opdrinken, dus tot zover onze poging daar-

21


VOETBAL mee alvast ons voordeel te halen! Elke dag 2 of 3 matchen spelen, 2x30 minuten alles geven op het veld. Ik kan je verzekeren: na 2 dagen voel je elk spiertje in je lichaam, zelfs als je dacht dat je net daar geen spieren had zitten. Al bij al brachten we het er nog niet zo slecht vanaf, al was de eerste plaats helaas niet aan ons besteed. Waar we dan wel zijn geëindigd, dat laat ik aan jullie verbeelding over. Na de ernst van het spel was er natuurlijk ook veel plaats voor plezier naast het veld: • De straat die wel elke dag door moesten met allerlei sex shops. Zou dat pluchen bh-tje al verkocht zijn... • Het wedstrijdschema dat we wel 5 keer hebben moesten nakijken en steeds weer klopte er iets niet... • Het wasavontuur dat sommige onder ons moesten doorstaan, nooit geweten dat wassen in het Deens zo moeilijk was... • En niet te geloven maar ik denk dat ieder van ons het kruidenrekje echt wel gezien heeft tijdens de shoppingnight. Zou papa-lief het echt niet kunnen namaken... • Als iemand in een jeugdherberg om een kookpot vraagt, wees dan voorzichtig met je antwoord. Want er kan een hele avond plezier uit verder komen... • En tenslotte, spicy chicken is echt wel HOT!!!!!!, zeker bij de Indiër... Ik denk wel dat ik mag neerschrijven dat we ons allemaal goed geamuseerd hebben in Kopenhagen: veel gevoetbald en plezier gemaakt, veel gezien, lekker gegeten, veel geleerd en een hoop herinneringen terug mee naar huis gebracht, zelfs de Fair Playbeker. Nog eens bedankt dames voor de leuke tijd op en naast het voetbalveld. En dit tornooi krijgt een plaatsje bij mij van nooit meer te vergeten tornooien ;0)

Ann

22


VOLLEYBAL

We love Paris in springtime! Ook dit jaar konden de organisatoren van het Tournoi International Multisports Gay & Lesbien de Paris ons weerom verleiden om een ploeg dapperen uit te sturen. De registratie verliep vlotjes, de play-boy-bar lonkte en de avond was nog jong en vol verwachting. Zaterdag moest er echter serieus gesport worden : onze AC-ploeg hoefde “slechts” 11 matchen door te worstelen. Er waren immers 17 ploegen ingeschreven in de B-poule en de bedoeling was blijkbaar dat elke ploeg tegen elke ploeg zou spelen. Een zwakke start tegen 2-2 To U2 (Parijs) en Break Out (Leuven) liet ons even twijfelen aan onze capaciteiten ... Gelukkig volgden nog overwinningen tegen BGS (Brussel), Samarucs (Valencia),en Roze Blok (Delft) of een gelijkspel na harde strijd tegen Volley Vous (Parijs). ‘s Anderendaags werd er opnieuw verder gespeeld en konden we uiteindelijk beslag leggen op een tiende plaats. Gedurende de twee speldagen zorgde de organisatie telkens voor een heerlijk ontbijt met pains au chocolat en croissants; ‘s middags een verzorgde “déjeuner” en tussendoor snacks à volonté. Van honger zijn we zeker niet gestorven. De Physicalfuif in La Loco zal velen in hogere sferen gebracht hebben. Typische Franse trav-acts wisselden af met schaars geklede boys en de muziek bleef doorgaan tot in de vroege uurtjes. De brunch had plaats in de Planet Hollywood op de Champs Elysées en tot slot waren er voor de liefhebbers nog rondleidingen voorzien doorheen Parijs. En toen was het spijtig genoeg weeral tijd voor een “au revoir et à bientôt à... Anvers ?”

Na Parijs: Valencia..? 2 JONCS TARONJA De sympathieke hombres van Valencia organiseren hun tweede volleytornooi (10 11 12 maart 2006) Lijkt ons een tof idee om daar eens op visite te gaan! En tegelijkertijd te genieten van de Spaanse voorjaarszon ... Er is slechts plaats voor een achttal teams; vlug beslissen is dus de boodschap !

23


VOLLEYBAL

Een strand in Hoek van Holland bij windkracht 10... Lichtelijk overdreven weliswaar, maar de felle windstoten bemoeilijkten het spel erg en maakten het in elk geval onvoorspelbaar (what’s in a word?). Toch waren er die zaterdag in juli wel twee AC-ploegen aangerukt om de Antwerpse kleuren te verdedigen. Gelukkig was de zon van de partij (hoe krijgen die Nederlanders dat toch altijd weer voor mekaar?). Ook al haalden de Active Mermaids (Line, Rein, Sophie, Pia & Chris) hunhele trukendoos boven, het mocht niet baten : helaas geen plaatsje op het ereschavot. Hun mannelijke collega’s, de Active Starfish, deden het ietsje beter. Hendrik, Wim, Dave, Bert, Bart en ondergetekendescoorden gigantische overwinningen en... liepen nog gigantischere nederlagen. Maar de prima organisatie, de stralende zon en de heerlijke barbecue maakten veel goed. De fuif zorgde achteraf voor een toffe ambiance en de dag kon niet meer stuk. Op zondag mochten we nog genieten van een gesoigneerde brunch en dan zat onze jaarlijkse beachvolley er weer op. Bye-bye, Camp Pink !

Gino advertentie

PARKassurantiën Vera Van Dijck onafhankelijk makelaar

verzekeringen - beleggingen - hypotheekleningen

www.PARKassur.be

Aarzel niet om contact op te nemen voor advies. Vera Van Dijck

24

Paulus Beyestraat 40 , 2100 Deurne tel 03/325 91 10 - fax 03/325 91 01 info@PARKassur.be


YO G A DEEL II

Yoga: verbeter de wereld, begin bij jezelf… WORD IK DOOR YOGA NIET TE ZWEVERIG? Yoga is een techniek die ons bewuster maakt. Bewustwording wil zeggen dat we oog hebben voor onszelf en de wereld rondom ons. Dit vereist een zekere graad van gijngevoeligheid, ons willen en durven openstellen. Als je regelmatig met yoga bezig bent, ga je meer kunnen aanvoelen. Je kan jezelf beter gadeslaan zonder dat je je hoeft te schamen voor hetgeen je zou kunnen tegenkomen. Emoties, angsten, storende gedragspatronen en tradities krijgen een andere betekenis. Obstakels en conflicten kunnen hulpmiddelen worden om verder te gaan. In het probleem ligt de oplossing. We kunnen ons herinneren wat werkelijk telt. Ons denken is gekleurd en zelden objectief. Het denken functioneert binnen bepaalde grenzen en is dus beperkt. Door yoga wordt de werking van het denken duidelijker en kunnen de verschillende lagen die het heeft opgebouwd rond ons ware zelf, oplossen. Yoga is zien wat is, dat is zeker niet zweverig maar juist met beide voeten stevig in de realiteit staan. Je kan doorzien waarover we ons zorgen maken, hoe het komt dat er zoveel conflicten zijn, waar de liefde naartoe is, waar we antwoorden kunnen vinden. Yoga is HIER en NU in het leven staan en aanvaarden wat er op ons pad ligt. Door yoga kunnen we een beter eigenbeeld krijgen en onze zelfzekerheid vergroten. In je eigen kracht komen staan is waar het om draait. We hoeven ons niet te laten leven, maar we kunnen onze eigen touwtjes in handen nemen. Dan voelen we weer wat leven is en kunnen we weer genieten van de kleine dingen in het dagelijkse leven.

25


YO G A DE EERSTE AANRAKING MET YOGA Ieder heeft zo zijn of haar eigen reden om met yoga te beginnen. We willen wat meer rust en ontspanning, we willen het lichaam weer in beweging krijgen, of misschien willen we af van al die muizenissen in ons hoofd‌ Het maakt niet uit, elke reden is een goede reden. We hebben misschien al gelezen of gehoord over yoga en al de invloeden die yoga geeft, maar wees niet ontmoedigd als dit niet gebeurt na de eerste les. Yoga is geen pilletje en we kunnen en mogen niks forceren‌ Ons lichaam en geest (het denken) hebben tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe discipline. Regelmatige beoefening en de les bijwonen werpen de beste vruchten af. We trachten geduld te hebben met onszelf maar ook met de lesgever. Verwachtingen, oordelen en vooroordelen laten we achterwege want dat zijn obstakels en remmingen om ons tijdens de beoefening volledig over te geven. Door teveel met gedachtebeelden bezig te zijn, dus door veel in het hoofd te zitten, vergeten we wat belangrijker is: het aanvoelen van ons lichaam. Elke yogahouding heeft een bepaalde invloed op ons wezen en we kunnen dit waarlijk voelen. Het is ook belangrijk te voelen waar onze grens ligt. We gaan nooit te ver, we voelen de beweging in ons lichaam, spierspanning versus ontspanning, de ademhaling en zelfs onze gedachten slaan we gade. Je zal zien, als je je eenmaal weet te ontspannen hoe snel je vorderingen kunt boeken, op eender welk vlak. Let wel, yoga is niet iets eenmalig waardoor je ineens van je problemen af bent. Het is iets dat je jezelf cadeau doet voor de rest van je leven. Probeer een open geest te houden en open te staan voor eventuele veranderingen.

OBSTAKELS BIJ DE BEOEFENING Ben je nog maar pas met yoga bezig of al een geruime tijd, iedere yogabeoefenaar kan obstakels op haar/zijn pad tegenkomen. In het begin kan het lichaam stijf

26


YO G A en onwennig aanvoelen bij het uitvoeren van de asana’s (houdingen), we voelen ons te moe om het lichaam in gang te trekken voor een yogasessie, of het loopt niet zoals we hadden gewild. We kunnen ook afgeleid worden en liever iets anders gaan doen dan yoga; of we hebben juist gegeten en zitten met een volle maag. Dit zijn zaken die ons kunnen overkomen, zelfs doorwinterde yogi’s kunnen dergelijke moeilijkheden tegenkomen. Alles verandert, we zijn nooit dezelfde persoon als gisteren en elke keer reageert het lichaam weer anders. ’s Morgens kunnen we ons stijver aanvoelen dan ’s avonds en als we eenmaal de houdingen kennen, kan het toch nog aangenaam zijn. We hoeven ons niet te forceren omdat het gisteren wel ging en vandaag niet. ‘De persoon naast me in de les kan de houdingen perfect uitvoeren, waarom ik dan niet?’ Als we bedenken dat ieder mens uniek is en we de aandacht bij onszelf houden zijn we al een stukje verder. Bij vermoeidheid kan je verbaasd staan wat een tiental minuten aan oefening doet, we voelen ons weer verfrist en energetisch opgeladen. En soms als het dat er uiterlijk geen vooruitgang wordt geboekt, zou je versteld kunnen staan hoe je innerlijke houding veranderd is. Natuurlijk zijn we mensen met mooie en minder mooie kanten. Dit doorzien maakt ons meer mens. Ontspanning, fysiek en mentaal, leidt naar een meer tevreden houding en de acceptatie dat elk moment anders is. Ook wij veranderen constant. Regelmatige beoefening kan je over deze dingen heen helpen.

Pieter W. De Vries - Yoga-leraar bij Actve Company Dit is Deel II van het artikel “Yoga: verbeter de wereld, begin bij jezelf...” Deel I vind je in TimeOut nr 36.

27


ZWEMMEN

Paris Swim VAN ONZE FOTOGRAAF TER PLAATSE....

Dames, laat je niet in een hokje drummen! Hemiksem, op een zwoele zomeravond aan de ingang van het zwembad. Na een kwartiertje zwetsen en zwanzen trekken wij, de dames, samen met een horde beminnelijke heren naar binnen. We zullen tijdens de training ons mannetje moeten staan: we zijn met 3 dames versus een twintigtal heren! Maar dat deert ons niet, met een inke tred en vastberaden blik stappen we richting kleedkamer. Nog voor we hier aankomen worden we echter onverbiddelijk

28


ZWEMMEN tegengehouden. ‘Nee, nee, jullie mogen ons niet volgen, jullie moeten je híer omkleden!’ Een vingertje priemt achter onze rug richting de kleinste pashokjes die je je maar kan inbeelden. Beduusd en al veel minder vastberaden keren we op onze stappen terug. Een optelsom leert gauw dat met drieën in één zo’n hokje wat overmoedig is. Dan maar met twee proberen, maar wat een gedoe: een elleboogstoot in de linkerzij, het achterwerk tegen het hendeltje waarbij de deurtjes nét niet openschieten, balanceren van het ene op het andere been om het badpak aan te krijgen! Tjonge, tjonge, de training lijkt al begonnen! Maar in het zwembad krijgen we een beloning voor het doorstane omkleedleed! De trainers geven ons letterlijk en figuurlijk de ruimte om ons te ontplooien: de beginners leren in baan 1 de eerste zwemtechnieken, in baan 2 worden baantjes getrokken met de plank onder de linkerarm en dan weer onder de rechterarm, in baan drie wordt het tempo zachtjes opgedreven terwijl de zwemmers in baan 4 en 5 sierlijk door het water snijden. Schoon! Na een uurtje gedachten op nul en met een heerlijk opgefrist lichaam genieten we na bij een frisse pint. De fijne training én één pashokje per vrouw (ja, ja, een mens leert rap bij!) maken deze zwemavond meer dan geslaagd. Maar we zijn ambiteus! We gaan voor één grote kleedkamer in Hemiksem! Dus, dames, verenig u, zet op woensdagavond koers richting Hemiksem. En als dat niet lukt: vervoeg ons in grote getalen in Borgerhout en Ekeren. Dan behouden we daar alvast onze verworven kleedkamer! Enne, mocht het ons niet onmiddellijk lukken om één grote kleedkamer te vullen, de kleine pashokjes zijn eigenlijk best gezellig! Tot gauw in één van de zwembaden! Knipoog,

Gwen

29


TEXTIEL CODE 9701001 9701002 9701004 9701102 9701103 9701104 9701202 9701203 9701301 9701302 9701303 9701401 9701402 9701502 9701503 9701504 9701603 9703000 9704004 9704005 9704101 9704105 9705002 9705101 9705102 9706001 9706002 9706003 9706004 9707000 9707100 9701711 9701712 9701713 9701714 9701721 9701722 9701723

30

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

BESCHRIJVING MAAT LEDENPRIJS T-Shirt heavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . � 7,00 T-Shirt heavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 7,00 T-Shirt heavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL . . . � 7,00 Singlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 5,50 Singlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . � 5,50 Singlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL . . . � 5,50 T-Shirt lange mouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 8,00 T-Shirt lange mouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . � 8,00 T-Shirt Spicy O-hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . � 8,00 T-Shirt Spicy O-hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 8,00 T-Shirt Spicy O-hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . � 8,00 T-Shirt Spicy V-hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . � 8,00 T-Shirt Spicy V-hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 8,00 Blauwe polo Sydney . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 5,00 Blauwe polo Sydney . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . � 5,00 Blauwe polo Sydney . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL . . . � 5,00 T-Shirt Bikkembergs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . � 10,00 Petje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . � 3,50 Trainingsbroek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL . . � 10,00 Trainingsbroek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXL . � 10,00 Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . � 4,00 Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXL . . � 4,00 Sweater fashion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 5,50 Sweater traditional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . � 4,00 Sweater traditional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . � 4,00 Fleece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . � 10,00 Fleece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . � 10,00 Fleece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . � 10,00 Fleece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL . . � 10,00 Blauwe sporttas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . � 15,00 Rode rugzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . � 15,00 T-shirt met logo op rug – blauw - vrouw . . . S . . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – blauw - vrouw . . . M . . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – blauw - vrouw . . . L . . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – blauw - vrouw . . . XL . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – rood - vrouw . . . . S . . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – rood - vrouw . . . . M . . . � 12,00 T-shirt met logo op rug – rood - vrouw . . . . L . . . � 12,00


TEXTIEL 9701724 9701731 9701732 9701733 9701734 9701741 9701742 9701743 9701744

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

T-shirt met logo op rug – rood - vrouw . . . . T-shirt met logo op rug – blauw - man . . . . T-shirt met logo op rug – blauw – man . . . . T-shirt met logo op rug – blauw – man . . . . T-shirt met logo op rug – blauw - man . . . . T-shirt met logo op rug – rood - man . . . . . T-shirt met logo op rug – rood - man . . . . . T-shirt met logo op rug – rood - man . . . . . T-shirt met logo op rug – rood - man . . . . .

XL . . � 12,00 S . . . � 12,00 M . . . � 12,00 L . . . � 12,00 XL . . � 12,00 S . . . � 12,00 M . . . � 12,00 L . . . � 12,00 XL . . � 12,00

Bestellen kan door overschrijving op de rekening van Active Company met vermelding van de productcode. Op vrijdag 28 oktober 2005, vanaf 20u00, is er mogelijkheid tot aankoop van AC textiel bij de registratie van het tornooi. (UA Hoek Vekestraat/Grote Kauwenberg, Antwerpen) Nieuw model T shirts:

31


DE ROZE LOPER

Lesbiennes en bi vrouwen eisen een zichtbare plaats op Op 26 november 2005 plaatst LinC lesbiennes en bi vrouwen voor het voetlicht tijdens de 19de Lesbiennedag. Onder het motto ‘Lesbians on the Cover’ biedt LinC een gevarieerd programma aan, boordevol animatie, cultuur, humor en ontmoeting. Te gast zijn onder andere de openlijk lesbische bokster Daniella Somers. Aanwezigen kunnen het al thaiboksend tegen haar opnemen. Eén van de script - editoren van het populaire één programma ‘Thuis’ zal toelichten hoe de lesbische verhaallijn in deze familiereeks tot stand kwam en laat de deelneemsters mee nadenken over een vervolg. De marathonversie van het veel geprezen programma ‘The L – word’ geeft een realistisch beeld van de lesbische cultuur. De interactieve poezenwedstrijd toont de lesbienne in haar diervriendelijkheid. De bijdrage over genderdiscriminatie legt mogelijke problemen bloot voor hen die zich niet in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ laten dwingen. De workshop verzorgd door de holebileerkrachten van Hommeles bespreekt de voor- en nadelen van lesbische zichtbaarheid op school. Het volledige programma: www.lesbiennedag.be Eskimofabriek, Wiedauwkaai 20 – 25, 9000 Gent. advertentie

32


TimeOut kalender maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag oktober 2005

zondag 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 fietsen (onder voorbehoud)

24

25

26

27

29 28 onthaal tornooi en AC-tornooi en fuif / textielmobiel – geen geen badminton zwemmen

30 AC-tornooi: brunch 10 jaar + stadswandelingen

31

november 2005 1 geen volley, geen conditiegym

2 geen worstelen

3

4 5 aquagym Ekeren (onder voorbehoud)

6 hiking

7

8

9

10

11 geen zwemmen

12 geen badminton

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Swim for Life Brussel

28

29

30

december 2005

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 geen badminton

25

26 geen badminton, geen zwemmen

27 geen conditiegym

28 geen worstelen

29

30

31 geen badminton

1 2 3 tornooi Frankfurt, geen badminton – tornooi Frankfurt aquagym Ekeren (onder voorbehoud)

4 hiking – tornooi Frankfurt

Vaste activiteiten: zie laatste pagina - Wijzigingen voorbehouden - Info: 0477 510 305

33


FUIFKALDENDER OKTOBER 2005 20 oktober 2005 GENT - Openingsfuif van Verkeerd Geparkeerd, den Twieoo 22 oktober 2005 DIEPENBEEK - Mega fuif van LACH vzw, zaal Fitlink 29 oktober 2005 ANTWERPEN - Holebifuif van Active Company, zaal Stuurboord NOVEMBER 2005 5 november 2005 GENT - Holebi-jongerenfuif van Wel Jong Niet Hetero, Zaal Twieoo 10 november 2005 BRUGGE - Fuif van Goudou Lesbiennewerking, Cultuurfabriek “Entrepot” 10 november 2005 LEUVEN - Holebifuif van Driekant en &of, zaal Lido 12 november 2005 GENT - Holebirockparty van Wel Jong Niet Hetero vzw, zaal Sioux 12 november 2005 HASSELT - Holebifuif van LACH, Ontmoetingscentrum Stokrode 13 november 2005 ANTWERPEN - Gay Thé Dansant van CaféDeLove, Red&Blue 19 november 2005 ANTWERPEN - Fuif van Atthis, De Nieuwe Zurenborger 26 november 2005 ANTWERPEN - Grote holebi-jongerenfuif van Wel Jong Niet Hetero, Zaal Jacob 26 november 2005 GENT - Vrouwenfuif Lesbiennedag van LinC, Eskimofabriek DECEMBER 2005 8 december 2005 GENT - Twieoofuif van Verkeerd Geparkeerd 10 december 2005 ANTWERPEN - Holebifuif van Active Company, zaal Jacob 11 december 2005 ANTWERPEN - Gay Thé Dansant van CaféDeLove, Red&Blue 16 december 2005 LEUVEN - Holebifuif van Driekant en &of, zaal Lido 17 december 2005 ANTWERPEN - Bal Fédéral (voor iedereen) van Holebifederatie, zaal Harmonie 31 december 2005 GENT - Holebifuif van Uit De Kast, zaal Twieoo JANUARI 2006 7 januari 2006 DENDERMONDE - Holebifuif van Liever Spruitjes, jeugdhuis Zenith Wijzigingen voorbehouden. Zie ook Holebitext pag. 739, www.hetrozehuis of www.holebifederatie.be

34


Geïnteresseerd? Ben je nog geen lid van Active Company maar wel geïnteresseerd in actieve sport en ontspanning voor holebi’s? Op de achterkant van deze TimeOut vind je een overzicht van de wekelijkse activiteiten van Active Company. Je hoeft je niet op voorhand aan te melden of bekend te maken. Het volstaat op het beginuur van de activiteit aanwezig te zijn en te vragen naar de activiteitsverantwoordelijke. Je eerste deelname (proefles) is gratis. Het bestuur herinnert eraan dat enkel leden verzekerd zijn. Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit volledig op eigen riscio doen. Active Company kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor enige geleden schade.

Meer info?

➔ Active Company vzw

Draakplaats 1 • B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 • fax: +32 (0)3 248 37 85 info@activecompany.be • www.activecompany.be

Wie is wie? RAAD VAN BESTUUR • Kris Alaerts Voorzitter • Peter Van Callenbergh Ledenadministratie • Olivier De Ridder Penningmeester (boekhouding, begroting en rapportering), Vlaamse Zwemfederatie • Philip Houtermans Evenementencoördinator, EGLSF-contactpersoon • Steven Houben Fuiven • Joris Bulteel Communicatie

ACTIVITEITSVERANTWOORDELIJKEN • Jan Rens Badminton • Luk Vandenkieboom Conditiegym • Luk Vanmaele Fietsen • Pia Willems Hiking • Henri van Meines Koor • Ann Meurin Voetbal • Gino Van Dam Volleybal • Vic Mees Worstelen • Marc Van Daele Yoga • David Roels 35 Zwemmen


VASTE ACTIVITEITEN > > > > Badminton

Maandag van 17u00 tot 21u00 Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, Antwerpen LO Zaterdag van 13u00 tot 17u00 UFSIA hoek Vekestraat / Grote Kauwenberg, Antwerpen

Conditiegym

Dinsdag van 20u30 tot 21u30 Pestalozzistraat 7, 2020 Antwerpen

Fietsen

Laatste zondag van de maand van april tot oktober

Hiking

Zondag van eerste volledig weekend van de maand het hele jaar door

Koor

Woensdag van 20u00 tot 22u00 Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Voetbal

Maandag van 19u00 tot 21u00 Voetbalveld Club DT, Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne Andere locatie buiten het voetbalseizoen

Volleybal

Dinsdag van 20u00 tot 22u00 Stedelijke Sporthal, Blancefloerlaan 183, Antwerpen LO

Worstelen

Woensdag van 19u00 tot 21u00 Pestalozzistraat 7, 2020 Antwerpen

Yoga

Zwemmen

Maandag van 21u00 tot 22u00 Zwembad Borgerhout, Plantin-Moretuslei Woensdag van 20u45 tot 21u45 Sportcentrum Hemiksem, Atletiekstraat 1, Hemiksem Vrijdag van 19u45 tot 20u45 Zwembad De Schinde, Oorderseweg 83, Ekeren

Donderdag van 20u00 tot 21u15 Het Roze Huis, 2de verdieping, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

M e e r i n fo ? ➔ Ac t i ve C o m p a ny v z w 36

Draakplaats 1 • B-2018 Antwerpen tel.: +32 (0)477 510 305 • fax: +32 (0)3 248 37 85 info@activecompany.be • www.activecompany.be

Timeout37  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you