Page 1

Liewe Vriende

Dit is nogal ironies dat „n mens hom-/haarself eers midde in „n lewensbedrygende storm moet bevind, alvorens mens die stem van die Here weer duidelik kan hoor, of dalk is dit meer korrek om te sê “alvorens mens die stem van die Here weer duidelik WIL hoor”. Onthou julle ook nog daardie bekende kanselkleed wat elke Sondag dit vir elkeen in die erediens so duidelik uitgespel het: “So Spreek die Here”? Daardie woorde het sommer baie goed gesê, soos byvoorbeeld dat die boodskap wat van daardie kansel af verkondig word 100% Woord-getrou is, dat dit die Waarheid is en dat daardie boodskap deur die Heilige Gees geinspireer en gegee is. Om dus daar te staan en „n boodskap te lewer is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. Dit is „n saak van erns. Ek moet seker wees! Dieselfde geld egter ook ons bedieninge en wat ons doen. Mens sê soms baie maklik dat hierdie ding wat ek doen en mee besig is van die Here af is. Hy het my vir hierdie taak/bediening geroep. As ek nou „n kanselkleed daaroor kon hang sou die bewoording dan iets wees soos “So Lei die Here my”. Maar is ek seker daarvan, of doen ek hierdie ding maar net omdat dit oor my pad gekom het en ek gedink het dit is „n goeie idee of „n goeie geleentheid? Of ek nou preek en of ek nou doen, as ek die Here se Naam daaraan koppel, moet ek 100% seker wees dat ek 100% in die Here se wil is, anders is ek eintlik maar net besig met my eie ding met my eie agenda met my eie planne en doelwitte en uitkomste. Ek het hierdie selfde fout al hoeveel keer in my eie lewe gemaak. Elke keer was ek daarvan oortuig dat die Here my lewe en bediening in „n nuwe rigting stuur of my nuwe geleenthede gee, net om later agter te kom dat ek eintlik God se pad byster geraak het......gewoonlik in en na „n storm wat losgebars het, want storms doen gewoonlik 5 dinge: 1. Dit maak jou bewus van jou eie onvermoeë en magteloosheid om vanuit eie krag iets aan die situasie te doen. 2. Dit bring jou tot stilstand. 3. Dit maak jou stil. 4. Dit maak jou luister. 5. Dit bring jou lewe weer op koers.


Jona het „n lewensbedrygende storm in sy lewe nodig gehad om sy rigting van Tarsis na Nineve te verander, maar eers moes hy in die see gegooi word om tot stilstand te kom en toe deur „n vis ingesluk word om stil te word en sy ore oop te kry sodat hy WIL luister. (Jona 1 en 2). Hoe lyk die storm wat vandag in jou lewe woed? Is dit al fel genoeg om te besef dat jy meer as net jou eie “slimkop” nodig het? Is dit al fel genoeg om jou tot stilstand en stilswye te dwing? Is dit al fel genoeg om jou te laat uitroep “Here, ek WIL luister!”? Wat van die kerk vandag? Meer as net een storm woed vandag binne die kerk, maar is daardie storm al lewensbedrygend genoeg vir die kerk om haar eie swakheid en onvermoeë te besef en dit te verstaan? Is die krag van die storms genoeg om ons tot stilstand te ruk sodat ons vir „n oomblik net kan afvra “Waarmee is ons besig? In watter rigting vaar ons?” Is dit al fel genoeg om ons eie mooi praatjies en redenasies stil te maak sodat God kan praat? En as Hy praat, WIL ons regtig luister? En as ons luister, WIL ons regtig gehoorsaam wees en sê “So Spreek die Here”. Wat van ons land? Wat van die wêreld? Ons moet dieselfde vrae vra! „n Onlangse storm in my lewe het my ook weer bewus gemaak van my eie kwesbaarheid en swakheid. Ek is ook tot stilstand gedwing en al my verskonings en mooi praatjies en redes en motiverings het ook stil geraak. Dit was ook vir my tyd om te luister....en ek wou....maar ek wou God hoor en Hom alleen. Nee, nie die kennis en ervaring en belewenis en Skrif-interpretasies van mense nie. Net een stem wou ek hoor. God se stem! Die stad Munchen in Duitsland was vir meer as twee weke my ‘Jona-vis’ waar ek kon stilstaan, stilbly en luister. Daar het die Here my ontmoet. Ek het geluister. Hy het gepraat.

Daar in die vreemde, weg van alles, aan Sy voete, in Sy Woord, kon ek weer perspektief en koers kry....in die regte rigting.....God se rigting.....en hier so aan die einde van „n oujaar en op die drumpel van „n nuwe, gesels ek weekliks, vanaf 30 November 2016 tot 04 Januarie 2017, in VOETSTAPPE op WoomaNet Radio (www.wooma.net) en deelnemende radiostasies, oor al diè dinge wat God met my oor gepraat het, maar ook vir almal noodsaaklik is om te hoor, te weet en te verstaan. Ek nooi jou om saam met my, so aan die voete van Jesus, die oujaar uit te stap die nuwejaar binne. Moet dit nie misloop nie!


BEDIENINGSNUUS Net noudie dag vra „n vriend vir my: “Wat dryf jou so?” So „n kort vraag het altyd „n lang antwoord. Daar was „n tyd in my lewe, voordat ek die Here geken het soos ek Hom vandag ken, dat my hele lewe net oor myself en my eie suksesse gegaan het. Geloof, en in besonder geloof in Jesus Christus, was „n bysaak. Dit was daar, maar dit was nie belangrik nie. So het ek bykans 30 jaar van my lewe geleef, „n totaal verlore gelowige. Ek het God nie gaan soek nie. Hy het my kom soek. Toe Hy my vind het Hy my nie net daar gelos waar ek was nie, ook nie soos ek was nie. Hy het alles kom verander. Daarvoor sal ek Hom ewig dankbaar wees. Soos ek in hierdie wêreld rondbeweeg sien en beleef ek duisende mense wat net so verlore is vandag soos ek destyds was. God het nie Sy rug op my gedraai nie. Hy het bemoeienis met my gemaak en iemand oor my lewenspad gestuur wat vir my kom sê en wys het “God soek na jou. Hy het jou lief en Hy het „n plan vir jou lewe!” Kan ek enigsins anders doen? Een persoon wat gehoorsaam was aan die Here het redding en hoop en lewe vir my gebring... betyds....en sonder dat ek dit verdien het. Dis Genade...ook vir ander... dit dryf my! Deur hierdie selfde onverdiende genade van die Here was dit steeds deurlopend vir my moontlik om, nie teenstaande die “storm”, weekliks voort te gaan met die ontwikkeling, voorbereiding en produksie van Voetstappe, Nuwe Hoop (Dr. Hennie Brits) en die maandelikse Christelike boekoorsigte (Boekrak Bonus/Bonus Books) vir WoomaNet Radio en die huidige 11 deelnemende radiostasies. Vanaf Januarie 2017 begin ek ook met die produksie van „n nuwe maandelikse insig-program, Perspektief / Perspective. Die doel van diè program is om dit wat in die wêreld om ons gebeur en oor gepraat word, in perspektief te plaas in die lig van die Skrif, die Woord van God. Met die bediening se internetportaal, WoomaNet (www.wooma.net), gaan dit ook goed. Duisende luisteraars in nou al meer as 80 lande besoek maandeliks diè webwerf . Die toevoeging van die weeklikse “Salt and Light” radioprogram (Dr. Peter Hammond, Frontline Fellowship) tot die amptelike WoomaNet Radio programskedule, is ook baie goed ontvang. Al ons radio-programme word ook via WoomaNet Radio se Twitter profiel („woomanetradio‟), Facebook-blad („WorldOutreachMedia‟ en „Voetstappe-Footsteps‟), asook SoundCloud kanaal (WoomaNet Radio) beskikbaar gestel en geluister. Gedurende Desember moet daar ook weer dringende instandhoudingswerk aan die ateljee en toerusting gedoen word. Die huidige Adobe Audition sagteware, wat vir al die produksiewerk gebruik word, gee die laaste ruk heelwat probleme en laat my nou met geen ander keuse as om so spoedig moontlik op te gradeer nie. Die ateljeerekenaar moet ook volledig gediens en sekere elemente moet nou, na bykans 8 jaar, vervang en opgradeer word. Dit is egter vir my nog „n ernstige gebedsaak, aangesien daar nie tans fondse beskikbaar is nie. Na nog „n “duur” poging lyk dit darem asof ons nou suksesvol was om die ateljee en kantoor se dak effektief geseel te kry. Die volgende stap is nou om die hele dak twee of drie lae verf te gee ten einde die seelwerk se leeftyd te verleng en alles weer mooi netjies te laat lyk. Ongeveer 20-30 liter dakverf word hiervoor benodig. Ek was ook genoodsaak om laasweek 4 nuwe bande op die bedieningsvoertuig te sit aangesien die vorige bande nie meer binne die wettige perk was nie en dus ook nie veilig nie. Bid asb. saam vir voorsiening.


GESINSNUUS 2016 met sy vele uitdagings was vir ons as gesin „n baie moeilike jaar, maar tog ook „n jaar wat sy oorvloed van seëninge ingehou het. Eerstens was dit Renier se finale skooljaar, sy matriekjaar, wat sy eie eise gestel het. Boonop het die jaar afgeskop met vele finansiële uitdagings en het ek ook gedurende Maart/April met my gesondheid begin sukkel (so in die stilligheid). Net na afloop van die Junie eksamens het Renier siek geword (ek glo nie hy was al ooit so siek in sy lewe nie) en op 23 Julie het ek in die hospitaal opgeëindig. Alhoewel dit deesdae met my gesondheid sommer al weer baie beter gaan, het Renier maar bly sukkel met sy gesondheid en was hy die afgelope week weer baie siek. Dit gaan egter alweer baie beter en het hy eergister (Maandag) sy laaste matriekvraestel geskryf. Ek vertrou dat daar nou ook vir hom volle genesing sal kom. Ons het egter ook so baie om voor dankbaar te wees. Nie teenstaande die finansiële uitdagings, wat aan die begin van 2016 maar baie duister was, het die Here ons maand vir maand deurgedra en in al ons behoeftes voorsien. Ons is dankbaar dat ons hierdie jaar saam met Talitha haar 21ste verjaardag kon vier en saam met Renier sy 18de. Ons is dankbaar dat Talitha haar 3de jaar op universiteit met uitstekende uitslae kon voltooi en dat dit ook baie goed gegaan het met Renier se matriekjaar. Ek is dankbaar vir my gesondheid wat vandag soveel beter is, maar ook vir die groot bederf en „gesond word tyd‟ wat ek in Duitsland kon deurbring en waarvoor die Here deur „n kosbare vriend (ek sal nooit vergeet wat hy vir my gedoen en beteken het nie) voorsien het. Ek is dankbaar vir my gesin wat deur „n moeilike tyd my met soveel liefde en omgee bygestaan en versorg en bemoedig het. Vir vriende en familie wat ondersteuning gegee het. Ek is dankbaar vir Venessa wat gelukkig is in haar beroep as Maatskaplike Werker en vir die wonderlike werk wat sy ook daar doen. Ek is dankbaar dat, na alles, ek nog steeds kan voortgaan om my uit te leef in die bediening wat die Here my gegee het en waarvoor ek so lief is. Ek is dankbaar vir tweede kanse. Ek is dankbaar vir „n liefdevolle God en Vader wat jare gelede my kom soek het, my Sy kind gemaak het en tot vandag toe vir my en al my geliefdes veilig in Sy hand toevou, beskerm en versorg, al stel ons Hom soms teleur. Kersfees 2016 is vir my „n dankbaarheidsfees. Dit is mos wat Kersfees elke jaar moet wees, is dit nie? Dankbaarheid vir daardie Godskind wat meer as 2000 jaar gelede vir ons gebore is. As dit nie vir Hom, Jesus, was nie, sou die mens tot vandag toe nie die Vader geken het nie en sou ons ook nie met Hom kon versoen nie. Mag hierdie feestyd ook vir elkeen van julle „n Dankfees wees, „n geleentheid vir terugskou op die jaar 2016 met sy oorvloed van genade op genade. Mag 2017 vir julle voorspoedig wees met „n oorloop-maat van genade en seën uit die Here se hand. Met baie liefde en waardering, Rudie, Venessa, Talitha en Renier van Heerden Posbus 628 Paardekraal 1752 RSA – 011 660 2590 / 082 560 2980 – info@wooma.net / active@wooma.net – www.wooma.net

Om die bediening van Aktief vir Jesus Media Sending/WoomaNet te ondersteun: P.R. van Heerden, Nedbank, Takkode: 158105, Rek.Nr: 1581 020 465 Wooma.net, Nedbank, Takkode: 198841, Rek.Nr: 1988 425 182

Nuusbrief Desember 2016  

Aktief vir Jesus Media Sending / WoomaNet Jaar-einde Nuusbrief - Desember 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you