Page 1

2015

Memòria Projectes

Col·lectiu Actiu de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental


2015 Memòria Projectes © ActivaMent Catalunya Associació c/ Rocafort 242 Bis, 3a Planta (08029) Barcelona Telèfon: 666 89 04 12 Coordinació: Hernán Sampietro Memòria Econòmica: Carles Mujal Traducció: Laura Sicilia Maquetació i correcció: Marta Jover activament@activament.org www.activament.org


Carta de la Presidenta 4 1a. Presentació de l’Entitat

5

Qui som ActivaMent?

6

Índex

Model ActivaMent 8 El Suport Institucional

9

Les Línies d’Actuació

10

2a. Projectes i Activitats

11

Els Grups d’Ajuda Mútua

12

El Punt de Trobada

15

L’Equip d’Acompanyament

15

ActivaMent en Xarxa

16

Apropa Cultura 17 Els Tallers de Contacte Social

18

El CineFòrum 19

3a. La Gestió Associativa

37

La Base Social

38

Les Reunions d’Assemblea

39

Equips de Gestió i Membres

39

La Capacitació de la Base Social

40

Les Relacions Institucionals

43

El Taller de Teatre Emocional

22

El Taller de Cuina Saludable

23

Programa de Sensibilització Comunitària

24

Presència als Mitjans de Comunicació

44

El Blog d’ActivaMent

29

La Pàgina Web

45

Persones com Tu 30

Les Xarxes Socials

46

Adhesió a Obertament

31

El Desplegament Territorial

48

Congressos, Taules Rodones i Xerrades

Les Activitats de la Delegació Gramenet

50

32

Les Activitats de la Delegació Granollers

51

Presentacions del Projecte Activa’t

36

Les Activitats de la Delegació Berguedà

53

Les Activitats de la Delegació Catalunya Central

55

Memòria Econòmica

57

Agraïments

62

3


Carta de la Presidenta

A la Memòria de Projectes 2015 consta, de forma extraordinària, tota la informació de la nostra activitat durant aquest any, així que únicament vaig a remarcar allò que, al meu entendre, mereix ser considerat com a excepcional. Voldria ressaltar que, en totes les seves pàgines, la paraula creixement s’ha d’escriure en majúscules: és l’autèntica protagonista. La base social d’ActivaMent ha experimentat un augment que podríem qualificar d’espectacular: més del doble en relació l’any 2014. Això vol dir que les persones no passen de llarg, i que ens trien, així que anem per bon camí. Anys enrere, ni en somnis haguéssim imaginat el poder obtenir les subvencions i ajudes de L’Obra Social “La Caixa” i de l’Administració pública (Departament de Salut, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Créixer en recursos humans i econòmics ha possibilitat el que, sens dubte, és el millor triomf que una associació pot celebrar: el naixement de les Delegacions Territorials. Que l’esperit i el valor afegit que ActivaMent aporta al nostre col·lectiu s’estengui amb respecte i reconeixement als altres és, de nou, un altre somni realitzat. L’any anterior vaig manifestar que els Grups d’Ajuda Mútua eren el projecte que més responia al per què de la nostra existència. La realitat demostra que era i és una gran veritat: el Programa de Capacitació de Moderadors de Grup d’Ajuda Mútua així ho demostra. També a la Memòria del 2014 vaig fer constar que la nostra associació es convertiria en un referent en el món de la salut mental. Que se’ns hagi contractat com a entitat formadora per al Projecte Activa’t per la Salut Mental supera, fins i tot, les nostres expectatives.

És un plaer escriure aquestes línies perquè durant

aquest any gairebé tot han estat somnis complerts i triomfs. I això no s’ha aconseguit sinó per l’esforç dels socis i sòcies que aposten pel creixement d’ActivaMent. Així que, un cop més, gràcies, moltes gràcies per haver convertit a la nostra associació en un paraigua sota el qual hi caben no només els seus membres, sinó totes aquelles persones per a les que la salut mental ha de tenir el valor, el reconeixement i el suport que es mereix.

4

Però crec que tenim una assignatura pendent, no perquè haguem suspès, sinó perquè encara no l’hem estudiat. La nostra base social és àmplia, però els socis que col·laboren en la gestió de ActivaMent són, encara, una minoria. No creixem com els bolets, sinó que ho fem a força de treballar com un equip. Si volem tornar a triomfar, hem de ser capaços de transmetre els nostres projectes, de contagiar les nostres il·lusions. Que els nostres socis s’empoderin per ajudar a altres que encara desconeixen que sigui possible fer-ho.

Montse Baró García


Presentaciรณ Entitat

5


Qui som ActivaMent? Som un grup de Persones amb l’Experiència del Tras-

torn Mental que ens organitzem per participar com agent actiu en l’àmbit de la Salut Mental de Catalunya. Ens hem constituït com associació per millorar la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones del nostre col·lectiu i per fer la nostra societat més justa i inclusiva. Som 198 Persones Sòcies. ActivaMent Catalunya Associació és una entitat constituïda, gestionada i dirigida per les pròpies persones diagnosticades d’un trastorn mental. Està reconeguda per la Generalitat de Catalunya, amb NIF: G65671828, i ha sigut declarada Entitat de Caràcter Social per l’Agència Tributària.

6

Des de la nostra associació, les pròpies persones afectades per un trastorn mental ens organitzem col·lectivament i treballem de manera voluntària per: •

Oferir-nos Ajuda Mútua.

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma per motius de salut mental.

Fomentar l’Empoderament de les persones amb trastorn mental.

Atorgar veu al nostre col·lectiu davant les administracions i les institucions.

Defensar els nostres drets i deures.


Característiques d’ActivaMent

Actuem en 1a Persona

L’organització, direcció i presa de decisions d’ActivaMent està a càrrec de qui hem viscut un trastorn mental. Som una organització horitzontal a on la

Funcionem sense Jerarquies veu de totes les persones sòcies té la mateixa validesa i importància.

Fomentem que cada persona sòcia pugui

Estem Oberts a la Diversitat fer sentir la seva pròpia veu, les seves idede Veus es i propostes.

Treballem per a l’Empoderament

Promovem la capacitat per prendre decisions, l’exercici de la ciutadania activa i ser agents actius de la pròpia vida.

Decidim en un Sistema de Democràcia Directa

Prenem les decisions de manera assembleària, amb la veu i el vot de totes les persones sòcies que vulguin participar.

Actuem amb Perspectiva de Gènere

Treballem per revertir la doble discriminació que viuen les dones del nostre col·lectiu: per gènere i per salut mental.

Empatitzem amb altres Col·lectius Discriminats

Ens solidaritzem i col·laborem amb altres col·lectius de persones que són objecte de prejudicis i discriminació.

Treballem en Xarxa amb altres Entitats

Col·laborem amb altres entitats per millorar la qualitat de vida dels que formem part d’aquesta societat.

7


Model ActivaMent

La nostra associació ha pogut créixer i desplegar-se al territori gràcies a l’experiència acumulada al llarg dels anys que ens permet tenir sistematitzat un Model ActivaMent, amb unes característiques distintives pròpies:

Precisament aquestes són les nostres activitats motores de creixement conjuntament amb el Blog d’ActivaMent, pensat per lluitar contra l’Estigma i Autoestigma, des dels nostres inicis.

Aquest model es sustenta en tres projectes bàsics: la Gestió Associativa en 1a Persona coordinada en les Reunions d’Assemblea, el Programa de Grups d’Ajuda Mútua i els Tallers de Contacte Social.

8

Gràcies a aquest model, dels 198 membres actuals d’ActivaMent, 43 participen com activistes col·laborant amb la gestió de l’entitat o en el desenvolupament d’un o més projectes.


Suport institucional El model de treball de la nostra entitat compta amb el

suport de l’Administració Pública, el Sector Privat i el Tercer Sector Social. Actualment, ActivaMent és recolzada econòmicament per:

En aquest sentit, el Programa de Grups d’Ajuda Mútua rep el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que finança la Formació de Persones Moderadores de GAM. La Diputació de Barcelona i l’ObraSocial “la Caixa” permeten desenvolupar el Programa Integral de Capacitació de la Base Social i portar-lo a totes les Delegacions Territorials. L’Ajuntament de Barcelona, a la seva vegada, ha donat el seu recolzament per a l’actualització i renovació de la Web d’ActivaMent, la nostra principal eina de comunicació. La Federació Salut Mental Catalunya, a través del projecte Activa’t per la Salut Mental, compta amb la nostra associació com a entitat formadora encarregada d’oferir les formacions de Grups d’Ajuda Mútua en Primera Persona.

9


Línies d’Actuació Per assolir els nostres objectius tenint en compte les

característiques distintives d’ActivaMent, organitzem totes les nostres activitats en Tres Línies d’Actuació:

Salut Mental en 1a Persona: Línia que inclou els Grups d’Ajuda Mútua, l’Equip d’Acompanyament, l’Espai de Reflexió de Gènere, etc. Activitats que permeten ser partícips del propi procés de recuperació i aprofitar la pròpia experiència per ajudar als altres. • Empoderament: Línia en la que trobem la Gestió Associativa, el Voluntariat Social, les Reunions d’Assemblea, ActivaMent en Xarxa, etc. Activitats que ens permeten desplegar la ciutadania activa, la capacitat de presa de decisions i les habilitats socials i relacionals.

Defensa de Drets i representació Institucional: Línia dins de la que treballem construint xarxes de segon i tercer nivell, enfortint el teixit associatiu de salut mental en primera persona de Catalunya i Espanya. Socis fundadors de la Federació Veus i membres del Consell Consultiu de Pacients, estem a diverses Taules de Salut Mental al territori, impulsem una Confederació Estatal, etc.

Salut Mental en Primera Persona

Empoderament

Lluita contra l’Estigma

Defensa Drets i Representació

Grups d’Ajuda Mútua

Gestió Associativa

Equip Sensibilització

Federació VEUS

Equip Acompanyament

Voluntariat Social

Taller d’Estigma

Plataforma Estatal

Alfabetització Digital

Persones com Tu

Col·lectiu S. Mental

Obertament

Consell Consultiu

Punt de Trobada ActivaMent en Xarxa Apropa Cultura El Blog d’ActivaMent Tallers de Contacte Social

10

Lluita contra l’Estigma i l’Autoestigma: Línia a la que s’enquadren el Blog d’ActivaMent, Persones com Tu, l’Equip de Sensibilització Comunitària, les Tertúlies de Salut Mental, etc. Activitats per abandonar el victimisme i les autolimitacions, treballant contra la discriminació per motius de salut mental.

CineFòrum


Projectes i Activitats

11


Els Grups d’Ajuda Mútua

Què és un GAM? És un espai d’escolta i comprensió a on diverses persones que hem passat un problema de salut mental ens reunim per intentar superar o millorar la nostra situació. Cada setmana, ens trobem per compartir les nostres experiències, explicar les nostres vivències i ens donem suport mutu, centrant les converses en temes de salut mental. Compartim i aprenem col·lectivament de les nostres experiències vitals. Per a què fem Grups d’Ajuda Mútua? Participar d’un GAM permet abandonar el “rol de malalt”, prenent un paper actiu en el propi procés de recuperació. També ajuda a atorgar un sentit positiu al que ens ha tocat viure, aprenent de l’experiència i compartint-la amb altres persones que han passat o estan passant la mateixa situació. Objectius i Finalitats

12

Fer Salut Mental en 1a Persona

Oferir-nos Ajuda Mútua

Fomentar l’Empoderament

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Al llarg del 2015 van funcionar 4 Grups d’Ajuda Mútua a ActivaMent:

Grup

Participants

Sessions

Barcelona Dilluns

14 persones

43 Sessions

Barcelona Dimarts 1

16 persones

44 Sessions

Barcelona Dimarts 2

12 persones

40 Sessions

Divendres

13 persones

14 Sessions

55 persones

141 Sessions

Total

Aquest any, 55 persones han estat usuàries d’un dels nostres Grups d’Ajuda Mútua, per a un total acumulat de 141 sessions realitzades. Ara bé, cal assenyalar que de les persones que han passat per un GAM, no totes han tingut el mateix tipus de vinculació.

Tipus Vinculació

Actuals

36 persones

Temporals

10 persones

No Vinculades

9 persones


Tot i el creixement del projecte, trobem que cal treballar per incrementar el percentatge de vinculació de les persones que passen per un Grup d’Ajuda Mútua i per donar oportunitats de participació a qui no poden assistir als horaris i espais actuals.

Resum del funcionament dels 4 Grups de GAM d’ActivaMent a Barcelona

GAM 1

GAM 2

Grup més antic, funciona des de gener de 2012, tot i que cada any varia la seva composició. Compta amb 11 membres dels quals 3 hi eren l’any anterior, i els altres són noves incorporacions. Hi ha dues persones formades per fer la tasca de moderació. Funciona des de setembre de 2013, tot i que aquest any ha variat significativament la seva composició. Actualment compta amb 8 membres dels quals 4 hi eren l’any anterior, i els altres són noves incorporacions. Hi ha dues persones formades per fer la tasca de moderació.

GAM 3

Escissió del grup anterior que va arribar a tenir 12 membres. La separació permet incorporar noves persones als grups. Compta actualment amb 9 membres. Hi ha dues persones formades per fer la tasca de moderació.

GAM 4

Últim grup en constituir-se, al juny de 2015. Compta amb 8 membres. Té una única persona per ajudar en la seva dinamització. En ser el grup més nou encara està en procés de consolidació, amb molta variabilitat en l’assistència i en la vinculació.

Formació de Persones Moderadores de Grups d’Ajuda Mútua En bona mesura, el creixement i l’estabilitat dels nostres GAMs es degut al Programa de Capacitació de Persones Moderadores de Grups d’Ajuda Mútua, un projecte desenvolupat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Programa de Capacitació de Moderadors de Grups d’Ajuda Mútua ha consistit en: •

Actualització de la Guia per a la Constitució i Formació de GAMs en Salut Mental.

Actualització del Material Didàctic de Suport per a les Persones Moderadores.

Implementació de 3 Tallers de Formació de Moderadors de GAM.

Acompanyament de Suport al desenvolupament de nous grups.

Grupos de Ayuda Mutua

Documento Guía para la Constitución y Gestión de Grupos de Ayuda Mutua en Salud Mental

Formació Moderadors GAM

13


Tallers i noves persones moderadores De les 18 persones que van passar pels tallers, 9 han assumit la funció de moderació d’un GAM.

Tallers i persones moderadores Tallers

3 tallers

Participants

18 persones

Moderadores

9 persones

Els GAMs d’ActivaMent, un model de Suport Mutu en 1a Persona Aquest 2015, el Programa de Capacitació de Persones Moderadores de GAM de la nostra associació ha estat triat com a model, i ActivaMent com a entitat formadora pel projecte Activa’t per la Salut Mental de la Federació Salut mental Catalunya i la Federació Veus.

Els últims 3 mesos de l’any, s’ha iniciat la capacitació de persones per aquest projecte pilot a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Sabadell. Formació que acabarà al 2016, quedant una segona fase pendent de ser desenvolupada al següent any a les ciutats de Santa Coloma, Sant Boi, Igualada, Tarragona i Tortosa.

Grups Capacitats per Moderar GAMs Territori

Participants

Barcelona

5 persones

Lleida

5 persones

Girona

11 persones

Granollers Sabadell

8 persones 10 persones

Què és el Projecte Activa’t per la Salut Mental? El projecte Activa’t per la salut mental pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, i els seus familiars, puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte pilot que s’estendrà per 12 punts del territori al llarg de 3 anys. Les formacions de moderació de GAM es desenvolupen al llarg de 8 mesos, amb 1 sessió per mes a cada territori. Cadascuna de les sessions és de 3 hores. En aquest sentit, s’ofereixen 24 hores de formació a cada persona interessada.

Atès que les persones que fan les formacions no tenen experiència prèvia en Grups d’Ajuda Mútua les formacions són tant Teòriques com Pràctiques, amb 4 sessions de cadascuna d’elles. Així mateix, també s’ha ofert una sessió de formació per als professionals de l’Espai Situa’t, espai de suport a les persones amb trastorn mental i els seus familiars, per oferir informació i orientació. En definitiva, la nostra associació obre un nou camí de creixement, convertint-se en entitat formadora per grans projectes de salut mental del nostre país.

Grup Activa’t format a Sabadell

Grup Activa’t format a Granollers 14


El Punt de Trobada

L’Equip d’ Acompanyament Què és l’Equip d’Acompanyament? L’Equip d’Acompanyament és un grup de persones voluntàries amb la funció de donar suport i ajuda als companys i companyes que, en moments determinats, poden necessitar-la. Són els mateixos membres de l’associació que s’organitzen per fer costat a qui pugui estar travessant una situació difícil. Per a què existeix l’Equip?

Què és el Punt de Trobada? És una reunió informal per berenar, xerrar i compartir amb altres companys/es de la nostra associació. El Punt de Trobada és una activitat lúdica que té com a objectius passar una bona estona i ajudar a enfortir o refer les nostres relacions personals. Per a què es realitza el Punt de Trobada? Moltes persones, quan travessen un problema de salut mental, poden perdre vincles i relacions afectives. De vegades, la soledat i l’aïllament poden ser més nocius que els símptomes, ja que acompanyen al llarg de molt més temps. Objectius i Finalitats •

Treballar per a la Recuperació

Oferir-nos Ajuda Mútua

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Actuar en 1a Persona

Moltes persones es troben en una situació de solitud o no compten amb una xarxa familiar i social prou forta, que els serveixi de recolzament davant de les adversitats de la vida. L’equip s’ofereix per cobrir aquesta necessitat que totes les persones tenim. Objectius i Finalitats •

Treballar per a la Recuperació

Oferir-nos Ajuda Mútua

Fomentar l’Empoderament

Actuar en 1a Persona

L’Equip d’Acompanyament també és un espai de voluntariat en el qual les persones poden adquirir o recuperar el sentiment de ser vàlids per ajudar als altres. En aquest sentit, el projecte també és un camí d’Empoderament. Al llarg de l’any s’ha donat resposta a una dotzena d’alertes en casos d’ingressos, recaigudes, solitud, tràmits d’incapacitat, etc.

Tenint en compte aquestes necessitats, el Punt de Trobada ens permet refer o enfortir la nostra xarxa d’amistats i relacions personals. Es tracta d’un projecte per trencar l’aïllament formant part d’una activitat lúdica, espontània, no dirigida i de participació voluntària. Aquesta activitat es va desenvolupar fins a l’estiu, realitzant-se unes 20 trobades.

15


ActivaMent en Xarxa

ActivaMent en Xarxa és un projecte pensat per fomentar l’empoderament i ajudar les persones a refer la seva xarxa d’amistats, recuperant el valor de l’oci i el temps compartit. Es basa en la promoció d’activitats espontànies, organitzades, per diferents socis i sòcies, de manera autònoma a l’associació. Gràcies a un Grup Secret de Facebook i a una Llista de Distribució de Correus, cada persona pot proposar sortides, trobades i/o esdeveniments. Per què promovem ActivaMent en Xarxa? Perquè recuperar o enfortir els vincles socials és una de les necessitats més usuals per als que passem un problema de salut mental. La soledat i l’aïllament poden ser més nocius que els símptomes ja que solen prolongar-se per més temps. Tots/es necessitem amistats i bons moments compartits.

* L’Altre Festival – Arts Escèniques i Salut Mental * Concert: L’Arbre i el Mussol * Dinar de Comiat d’Estiu * Cinema a la Fresca al Castell de Montjuic * Festa Major de Gràcia * Passejada pel Riu Besòs * Sortida al Cinema: Del revés * Taula Rodona: Amor i Malaltia Mental * La Ruta dels Pintxos del Poble Sec

Objectius i Finalitats

* Trobades de Tertúlia de Cafè

Fomentar l’Empoderament

* Tast d’Escenes a la Nau Ivanow

Actuar en 1a Persona

* Concert de Laura Jareño al Bar Línia 1

Lluitar contra l’Autoestigma

* Recital Poètic de la Princesa Inca

ActivaMent en Xarxa no són activitats dirigides ni organitzades per l’entitat. Per contra, es tracta de l’oferiment d’eines i espais per l’autorganització d’esdeveniments de lleure compartit. En aquest sentit, el projecte també acompleix amb una funció d’Empoderament en fomentar que les pròpies persones prenguin la iniciativa per l’oci i les relacions socials.

16

El projecte funciona al llarg de tot l’any (fins i tot, i especialment, a l’agost, Nadal, Setmana Santa i demés festius). En ser activitats espontànies, no tenen una programació. El 2015 s’han fet més de 20 activitats, entre les que destaquem:

* Dinar de Nadal


Apropa Cultura A més, participar com a entitat d’Apropa Cultura, ens permet: •

Practicar la ciutadania activa i aprendre el funcionament de la democràcia directa ja que els espectacles es trien de manera participativa, per votació de tots els socis/es

Enfortir o refer les nostres xarxes d’amistats i afectes ja que les sortides es gaudeixen en grup.

Al llarg del 2015 es van organitzar 12 Sortides d’Apropa Cultura a 8 Espais Culturals diferents, amb una mitjana de participació superior a les 9 Persones per Sortida. Què és Apropa Cultura? És un programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya que fa accessible la cultura als col· lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social. Apropa Cultura compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona; així com també de l’Ajuntament de Manresa. Per què participem d’Apropa Cultura? Perquè l’oci és fonamental per a la Salut Mental. En aquest sentit, compartir una sortida per gaudir d’un espectacle cultural és una manera de potenciar el benestar de les persones.

Espectacle

Espai

Participants

Hélène Grimaud

L’Auditori

8 persones

Nicola Benedetti

Palau de la Música

18 persones

Gènesi: Sebastião Salgado

Caixafòrum

14 persones

L’OBC - Les 4 Estacions de Vivaldi

Palau de la Música

7 persones

TNC

7 persones

Teatre Condal

8 persones

Purga

Objectius i Finalitats

Concerto a Tempo d’Umore

Fomentar l’Empoderament

Igudesman & Joo

9 persones

Treballar per la Recuperació

Palau de la Música

Funcionar en un sistema de Democràcia Directa

La Venècia de Vivaldi – Orfeó Català

Palau de la Música

10 persones

MNAC

6 persones

Col·lecció d’Art Modern

Visita Guiada MNAC

6 persones

“Allegro”

Teatre Goya

7 persones

Conillet

T. Lliure de Montjuic

9 persones

Avantguardes i Guerra Civil

Total

104 persones 17


Els Tallers de Contacte Social Què són els Tallers de Contacte Social? Són un tipus de projectes basats en activitats artístiques i/o de lleure compartit. La particularitat distintiva d’aquests tallers és que participen persones amb i sense un diagnòstic psiquiàtric en una interacció horitzontal, sense distincions de jerarquies entre els participants. És a dir, no es tracta tan sols de barrejar persones amb i sense diagnòstic, sinó de la realització d’una acció cooperativa amb un objectiu compartit. L’experiència i la ciència ensenyen que els projectes de contacte social són l’eina més eficaç per canviar els prejudicis i la discriminació per motius de salut mental (Link i Cullen, 1986; Corrigan, 2001; Alexander i Link, 2009). La seva principal virtut és que produeixen millores significatives tant en les creences com en les actituds i els comportaments. No tan sols canvien idees, sinó també conductes. Avantatges del Contacte Social

En el cas de la salut mental, ajuda a modificar els prejudicis de perillositat i d’incapacitat així com la por i el desig de distància social. A més, els canvis que generen són perdurables en el temps ja que es tracta d’un aprenentatge profund, vivencial i convincent. Igualment, també tenen efectes positius sobre l’autoestigma de les persones afectades permetent desenvolupar l’empoderament, millorant l’autoestima i ajudant a superar la culpa. Per tots aquests motius, el contacte social es considera l’eina més eficaç per a la normalització i la inclusió social de les persones diagnosticades.

18

Al llarg del 2015, s’han desenvolupat 5 Tallers de Contacte Social: * El CineFòrum * El Taller de Teatre Emocional * El Taller de Cuina Saludable * El Taller de Teatre Social (Berga) * FanAct – El Fanzine d’ActivaMent (Granollers)


El Cinefòrum Què és el Cinefòrum? És una activitat pensada per a gaudir i reflexionar basada en la visualització d’una sèrie de pel·lícules seleccionades, a partir de les quals s’organitza un col·loqui posterior de debat i reflexió. És un Projecte de Contacte Social organitzat conjuntament amb Radio Nikosia i Saräu, i algunes sessions en col·laboració amb el Projecte EspaiJove.Net del Centre d’Higiene Mental Les Corts. En diverses ocasions, són els mateixos participants de la tertúlia qui escullen la pel·lícula que es veurà en la següent sessió. Les pel·lícules es seleccionen en funció de la seva temàtica, tot i que no sempre són de salut mental. Es busca que ajudin a reflexionar sobre diverses qüestions d’interès per al nostre col·lectiu.

El Cinefòrum també és de gran importància per a crear i enfortir vincles amb altres entitats. En aquest sentit, el projecte ens ha obert les portes a col·laborar amb: • El Projecte EspaiJove del Centre d’Higiene Mental Les Corts • El Cicle de Cinema a la Plaça amb el Casal de Barri Pou de la Figuera • L’Octubre Trans, moviment per la despatologització de la transsexualitat

Objectius i finalitats •

Fomentar l’Empoderament

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Treballar en Xarxa amb altres entitats

19


Sessions del Cinefòrum Al llarg de l’any s’han fet 14 Sessions de CineFòrum amb una assistència total de 320 Persones, la qual cosa fa una assistència mitjana de 23 Persones per Sessió. Ara, tot i que l’assistència mitjana és bona, trobem una alta variabilitat entre cadascuna de les sessions.

Pel·lícula

Espai

La Herida

43 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Las Vidas de Grace

25 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

El lado Bueno de las Cosas

35 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Her

19 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Boys don’t Cry

18 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Una Terapia Peligrosa

17 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Si puo faré

43 persones

Casal de Barri Pou de la Figuera

Inocencia Interrumpida

21 persones

Centre Cívic Casa Sagnier

Transamérica

19 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

El Profesor Lazhar

10 persones

Centre Cívic Can Déu

El lado Bueno de las Cosas

22 persones

Centre Cívic Les Corts

12 persones

Centre Cívic l’Elèctric

El lado Bueno de las Cosas

18 persones

Centre Cultural Casa Orlandai

La estrategia del Caracol

18 persones

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Las ventajas de ser un marginado

20

Assistents


La cartellera del Cinefòrum

21


El Taller de Teatre Emocional Què és el Taller de Teatre Emocional?

Participants

A partir d’aquest any, el taller ha passat a ser un Projecte de Contacte Social, obert al barri i a totes les persones que vulguin assistir, amb o sense un diagnòstic psiquiàtric. Objectius i Finalitats •

Treballar per a la Recuperació

Fer Salut Mental en 1a Persona

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Fomentar l’Empoderament

Què fem al Teatre Emocional? Al Taller hi ha una primera part de cada sessió dedicada a la respiració, la relaxació i l’atenció al nostre cos, per prendre consciència de les tensions i malestars físics que sentim. Es prepara el cos per a l’expressió d’emocions i l’escenificació que tindrà lloc. En la segona part, té lloc l’Escenificació Terapèutica per poder representar a l’escenari els nostres conflictes i preocupacions, treballant sobre les emocions que aquestes ens generen, aprenent a gestionar-les entre tots i totes.

22

Resum d’activitats del Taller de Teatre Emocional

És un projecte de promoció de la salut mental pensat per a millorar la consciència del nostre cos i per aprendre a identificar i expressar les pròpies emocions, de manera assertiva. Una activitat setmanal basada en la utilització de tècniques d’Expressió Corporal, l’Escenificació Terapèutica i el Teatre de l’Oprimit, per poder gestionar millor les nostres emocions.

11 persones

Visitants

5 persones

Voluntaris

2 persones

Sessions

36 sessions

Al llarg de l’any s’han fet 36 sessions de Teatre Emocional, a les quals han assistit 11 participants de manera regular (com a mínim durant uns mesos) i altres 5 de manera puntual. El Taller s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de dues persones voluntàries: en Ferran Lugo Monforte, metge, psicoterapeuta i director d’ Escenificació Terapèutica, i la Tania Milán Soler, actriu de teatre. Igualment l’activitat ha comptat amb el suport de l’Ateneu Harmonia i el Casal de Barri Sant Andreu que han cedit gratuïtament l’espai. A més a mes, el taller ha estat seleccionat per als ajuts d’Obertament als projectes de Contacte Social, la qual cosa permetrà el seu finançament, garantint així la seva continuïtat.


El Taller de Cuina Saludable El Taller de Cuina Saludable pel teu Cos i la teva Ment és un Projecte de Promoció de la Salut pensat per adquirir hàbits saludables d’alimentació. A cada classe es fan petits equips de treball que han d’elaborar una recepta conjuntament. És una activitat oberta al barri i a totes les persones que hi vulguin assistir. El taller també està pensat com a Projecte de Contacte Social en estar adreçat tant a persones amb un problema de salut mental com a la població en general, sense identificar als participants com a diagnosticats o no diagnosticats. Es promou un tipus d’interacció basada en els interessos compartits i no en les etiquetes. Per a què es fa el taller? Sense oblidar que la nutrició adequada té una gran repercussió sobre la salut en general i la salut mental en particular, el taller acompleix moltes funcions. En fomentar les converses, promoure compartir cada dia amb altres persones, treballar en equip, etc., el taller permet adquirir, recuperar o desenvolupar habilitats socials. Objectius i Finalitats •

Treballar per a la Recuperació

Fer Salut Mental en 1a Persona

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Fomentar l’Empoderament

Igualment, realitzar una activitat amb un producte final del qual es gaudeix ofereix la possibilitat de tenir un feedback positiu del que hom fa, permetent tenir una imatge positiva d’un mateix, millorant l’autoestima. I, finalment, cuinar és una destresa que capacita i brinda més eines per portar una vida autònoma i autosuficient.

Resum del Taller de Cuina Saludable Participants

10 persones

Professionals

2 persones

Voluntaris

1 persona

Sessions

8 sessions

El Taller consta de 8 sessions de 3 hores cadascuna, amb una part teòrica i una altra pràctica. Compta amb una metgessa i un cuiner, i la col·laboració d’una persona voluntària per la gestió i la dinamització de les classes. Han participat d’aquest primer curs 10 persones. La professora de les classes teòriques ha esta Mireia Tarrés, Llicenciada en medicina i Màster en medicina naturista, especialitzada en nutrició. El professor de la part pràctica ha estat Josep Antoni Llurba, cuiner especialitzat en nutrició saludable. Àngels Bardaji ha estat la persona voluntària per gestionar l’organització i el desenvolupament de les classes. L’activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre Cívic Can Castelló que cedeix gratuïtament l’espai de cuina i gestiona les inscripcions dels participants del barri.

23


Programa de Sensibilització Comunitària Què és la Sensibilització Comunitària? És un projecte pensat per a portar a la societat, en especial a la gent jove, una visió no distorsionada ni discriminatòria de la salut mental i de les persones amb un trastorn mental. Es basa en l’oferiment d’una sèrie de xerrades i formacions a estudiants d’instituts i a universitaris. Aquestes xerrades i formacions tenen el valor afegit de que som les mateixes persones que patim discriminació per motius de salut mental qui expliquem com som i de quina manera ens afecten els prejudicis socials. Objectius i Finalitats •

Lluitar contra l’Estigma i Autoestigma

Actuar en 1a Persona

Fomentar l’Empoderament

Treballar en Xarxa

Al llarg del 2015, 16 Membres d’ActivaMent han participat com a ponents de 24 Xerrades i Formacions a 8 Espais Educatius diferents. Intervencions que ens han permet portar el nostre missatge a un total de 439 Persones.

Membres

Xerrades

Públic

IES Angeleta Ferrer i Sensat

4 ponents

2 xer.

22 pers.

Taller Estigma i Autoestigma

3 ponents

2 xer.

18 pers.

Formació MIR, PIR i EIR

6 ponents

5 xer.

43 pers.

IES Menéndez Pelayo

5 ponents

6 xer.

123 pers.

Postgrau Salut Mental Col·lectiva

3 ponents

1 xer.

15 pers.

Dia de la Diversitat

4 ponents

4 xer.

40 pers.

Setmana de la Salut Mental Jove

2 ponents

2 xer.

18 pers.

Seminari d’Estigma

5 ponents

2 xer.

160 pers.

16 ponents

24 xerrades

439 pers.

Intervenció

Total

A més a més, el programa s’ha convertit en una font de relacions institucionals i col·laboracions. Entre aquestes, destaquem:

24

L’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

El Departament de Promoció de la Infància, de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

El Projecte EspaiJove.net, del Centre d’Higiene Mental Les Corts.

El Postgrau de Salut Mental Col·lectiva, de la Universitat Rovira i Virgili.

A continuació es presenta un resum de les diferents intervencions realitzades com a part del Programa de Sensibilització Comunitària al llarg del 2015.


Xerrada a l’ IES Angeleta Ferrer i Sensat

Una intervenció realitzada a l’IES Angeleta Ferrer i Sensat de Sant Cugat a petició de l’assignatura de psicologia per a ensenyar al jovent com som les persones que hem estat diagnosticades, trencant prejudicis i educant en els valors de la diversitat. En total es van realitzar 2 xerrades realitzades per 4 membres d’ActivaMent per explicar, en 1a persona, com és viure un problema de salut mental. Una formació de la que van gaudir 22 adolescents.

Taller d’Estigma i Autoestigma per a persones usuàries i familiars Un taller que té per objectiu ensenyar què són i com funcionen l’Estigma i l’Autoestigma, quines són les seves característiques en salut mental, com ens afecten a les persones diagnosticades d’un trastorn mental i què podem fer en la nostra vida personal per no reproduir-los. Una activitat realitzada per invitació de la Fundació Vidal i Barraquer al CSMA de Sant Andreu. Es van oferir dues sessions: •

Una adreçada als familiars de les persones usuàries de Salut Mental.

Una adreçada als usuaris i usuàries del CSMA, a la Fundació Vidal i Barraquer.

Els tallers van ser oferts per 3 membres d’ActivaMent i van participar 18 persones (8 persones usuàries i 10 familiars).

Diploma d’Especialització en Salut Mental Col·lectiva Hem col·laborat amb el Diploma d’Especialització en Salut Mental Col·lectiva. Una formació organitzada per la Fundació Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Congrés Català de Salut Mental. Una especialització orientada a formar professionals experts en la creació i el desenvolupament de dispositius i eines participatives a l’àmbit de la rehabilitació i l’atenció en salut mental. Des d’ActivaMent, 3 ponents hem ofert la formació: “El Suport Mutu i la Recuperació en Salut Mental”.

25


Formació MIR, PIR i EIR de Salut Mental Hem participat de la formació dels MIR, PIR i EIR de Salut Mental. Una activitat organitzada pel Departament de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, de la Universitat Autònoma de Barcelona i desenvolupada conjuntament per ambdues Federacions (de familiars i en 1a persona). Una capacitació per als futurs professionals de psiquiatría, psicología clínica i infermeria de salut mental, que integra ensenyances conceptuals i experiències vivencials sobre: l’Estigma, l’Empoderament i la Recuperació. Des d’ActivaMent hem ofert l’apartat conceptual dedicat a explicar l’Estigma i l’Autoestigma, amb especial atenció a la discriminació en l’àmbit sanitari, i 5 testimonis en 1a persona per als tallers vivencials. En total, hem participat 6 Formadors/es, per a 5 activitats de formació de les que van gaudir 43 estudiants.

Xerrada Consum i Salut Mental a l’IES Menéndez Pelayo Una intervenció realitzada a l’IES Menéndez Pelayo, en col·laboració amb EspaiJove.net, per reflexionar amb el jovent sobre Consum de Substàncies i Salut Mental. Un espai per conèixer, des del valor de l’experiència dels qui han passat per aquesta situació, com pot afectar-nos l’ús de substàncies psicoactives i quins recursos tenim al nostre abast, en cas de necessitar-los. A petició de l’Institut, es van realitzar 3 xerrades, aportant el testimoni de 5 membres d’ActivaMent, a les quals van assistir 123 alumnes. Una col·laboració que ens permet apropar la salut mental al jovent, aprenent a mesurar els riscos del consum sense un discurs prohibicionista. 26


Setmana de la Salut Mental Jove amb el Grup CHM Hem col·laborat de la Setmana de la Salut Mental Jove, un projecte del Grup CHM Salut Mental. Als Districtes de Les Corts i de Sarrià – Sant Gervasi es van dur a terme un conjunt d’activitats de sensibilització i formació, activitats culturals i lúdiques, i xerrades amb experts en temes de salut mental juvenil amb l’objectiu de promoure entre la població jove la salut mental, la inclusió social i la lluita contra l’estigma vinculat als trastorns mentals. Convidats per EspaiJove.net, hem participat de 4 Sessions de CineFòrum i altres 2 activitats: •

Xerrada: “Salut mental positiva: enfocament des de la prevenció i la promoció de la salut mental en la població jove” (Les Corts).

Taller: “Bullying i Ciberbullying” (Sarrià – Sant Gervasi)

Dia de la Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona Hem participat del Dia de la Diversitat, un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en drets humans adreçat a joves estudiants de 12 a 18 anys. Una activitat organitzada per la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i el suport de l’Agència Europea de Drets Fonamentals. Convidats pel projecte EspaiJove.net del Centre d’Higiene Mental Les Corts, vam oferir 4 xerrades explicant com es viu amb un problema de salut mental. L’objectiu principal d’aquesta intervenció va ser sensibilitzar al jovent sobre els trastorns mentals i la discriminació per motius de salut mental, mitjançant l’explicació de l’experiència en primera persona. Es van realitzar 4 xerrades de les que van participar un total de 38 adolescents.

27


Seminari d’Estigma a l’Escola d’Infermeria de la UB Hem ofert, conjuntament amb Ràdio Nikosia i Saräu, el Seminari d’Estigma a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Una formació emmarcada dins del pla docent de l’assignatura Infermeria de Salut Mental. Un seminari impartit en 1a persona, oferint formació teòrica, experiències de vida reals i un espai de debat. La intervenció permet als futurs professionals d’infermeria aprendre, vivencialment, què és l’estigma, atenent a les seves pròpies creences, coneixent a persones que s’han recuperat, oferint una oportunitat per modificar prejudicis i estereotips. La formació es va oferir a un total de 160 Alumnes assistents dels torns de mati i de tarda.

28


El Blog d’ActivaMent

Què és El Blog d’ActivaMent? És un projecte que presenta els escrits dels nostres bloggers. Es tracta d’articles originals, elaborats per diverses persones sòcies, que exposen en 1ª persona què és i què suposa viure amb un trastorn mental. Un espai per compartir la pròpia experiència, oferir consells, lluitar contra l’estigma i l’autoestigma, reflexionar sobre diferents temes d’interès per a les persones del nostre col· lectiu i exposar la nostra visió del món de la salut mental. Quina és la importància del Blog?

què significa passar per un trastorn mental i/o ser objecte de discriminació per aquest motiu. Això permet que les persones del nostre col·lectiu puguin fer-se escoltar, recuperant o enfortint el valor de la pròpia veu, exercint la ciutadania activa i empoderant-se. Objectius i Finalitats •

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Fomentar l’Empoderament

Atorgar Veu al nostre col·lectiu

El Blog ens permet oferir al món la nostra visió de la salut mental tot compartint l’experiència de qui sabem

Resum d’articles del Blog publicats i del seu impacte Resum articles del Blog i el seu impacte Participants Articles Nous Visites M’agrada

31 persones 43 articles

Visites als articles del Blog Any

Articles

Visites

Mitjana

2015

43

43.180

1.004

2014

42

20.605

491

Igualment, s’ha de ressaltar que el Blog d’ActivaMent és un dels nostres projectes més participatiu i inclusiu, amb 31 participants.

43.180 visites

Participació en el Blog d’ActivaMent

10.297

Com veiem, els 43 Articles Nous publicats al llarg de l’any han tingut un impacte mediàtic significatiu, generant una mitjana de 1.004 Visites per Article. Així mateix, també han generat un gran nombre d’interaccions amb una mitjana de 4 Comentaris per Article i 239 M’agrada per Article. Cal destacar el significatiu increment experimentat en relació l’any anterior, amb un increment del 110% en les Visites al articles del Blog.

Blogaires

Fotògrafes

Il·lustradores

Dones

12

3

3

Homes

10

-

3

Total

22

3

6

2015

Destacant l’alta participació al Blog de les Sòcies, atorgant veu per fer front a la doble discriminació per salut 29 mental i per gènere.


Persones com Tu Resum de les entrevistes de Persones com Tu Entrevistes Visites Comentaris M’agrada Què és Persones com Tu? És un projecte orientat a difondre l’altra cara del trastorn mental, una imatge correcta i diferent de la que ens presenten els mitjans de comunicació. Es tracta de compartir històries de vida reals de persones que, encara que visquin un trastorn mental, s’han recuperat i/o han après a conviure amb els seus símptomes i porten una vida plena, autònoma i activa en la nostra societat. Persones com Tu són entrevistes que realitzem per presentar històries de superació, de creixement i d’aprenentatge. Per a què fem les Entrevistes? Els mitjans de comunicació només ensenyen una cara del trastorn mental: la d’aquelles persones que es troben enmig d’una crisi o que estan institucionalitzades, en situació de dependència, sense autonomia i que encara no s’han pogut recuperar. Aquesta imatge és una distorsió de la realitat: la majoria de les persones que passem l’experiència del trastorn mental ens recuperem. Cal mostrar que tirar endavant és possible i, de fet, és usual. Objectius i Finalitats •

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Fomentar l’Empoderament

Atorgar Veu al nostre col·lectiu

A continuació veiem la relació entre les entrevistes publicades i el seu impacte en la nostra web en funció de les visites, els comentaris i la quantitat de “M’agrada”.

30

3 entrvevistes 7.113 visites 18 comentaris 1.868

Com veiem, les 3 Entrevistes publicades al llarg de l’any han tingut un impacte mediàtic significatiu, generant una mitjana de 2.371 Visites per Entrevista. Així mateix, també han generat un gran nombre d’interaccions, amb una mitjana de 6 Comentaris per Entrevista i 623 M’agrada per Entrevista. Deguda la repercussió generada per cada publicació de Persones com Tu, es planteja la necessitat, de cara al proper any, d’incrementar la quantitat d’entrevistes que es realitzen.


Adhesió a Obertament Què és Obertament? És una campanya de lluita contra la discriminació per motius de salut mental impulsada per la Generalitat de Catalunya i que compta amb la participació de tots els sectors de la salut mental del país. ActivaMent està adherida a la campanya des de Juliol de 2012, aportant activistes i els nostres canals de comunicació per a difondre els missatges d’Obertament.

Aquest any, la col·laboració s’ha enfortit significativament. De tots els aspectes, podem destacar: • Activistes d’Obertament: més de 20 Membres d’ActivaMent, de tres territoris, fan d’activistes de la campanya. • Portaveus per als Mitjans: 9 membres d’ActivaMent han sigut Portaveus, amb 23 presències als Mitjans per difondre els missatges de la campanya. • Blogaires: 5 membres participen del projecte “Històries en 1a Persona: Blogs i Microdiscriminacions”, amb 8 Articles Publicats. • Equip de Sensibilització: amb 7 Persones a l’Equip que han format part de diferents projectes per sensibilitzar col·lectius diana, com ara Els Esmorzars amb Periodistes, Els Tallers amb Estudiants de Treball Social de la Universitat de Barcelona i Les Xerrades amb Joves als Instituts arreu del territori.

Per a què l’adhesió a la campanya? L’estigma i la discriminació per motius de salut mental estan entre els obstacles més difícils que s’han de superar per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental. Canviar l’actual situació de prejudicis i estereotips és una tasca fonamental que s’ha de dur endavant. Objectius i Finalitats •

Lluitar contra l’Estigma i Autoestigma

Actuar en 1a Persona

Fomentar l’Empoderament

Treballar en xarxa amb altres entitats

De manera complementària, ActivaMent s’ha enriquit molt amb Aquesta col·laboració bidireccional: ja són més de 30 Socis formats per Obertament al llarg dels anys, més altres 3 activistes de la campanya que s’han fet membres d’ActivaMent. I ara, 10 Projectes de Contacte Social de la nostra associació han estat triats per rebre un ajut econòmic per al seu desenvolupament durant el proper 2016.

31


Congressos, Taules rodones i Xerrades XV Jornades Estatals de Terapia Ocupacional d’ APETO Hem participat de les XV Jornadas Estatales de Terapia Ocupacional organitzades per la Asociación de Profesionales Españoles de Terapia Ocupacional (APETO).

Jornada “Obrint Ments, trencant Estigmes” Hem participat de la Jornada “Obrint ments, trencant estigmes” a l’Hospital Mare de Déu de la Mercè. Un esdeveniment organitzat per la Congregació Germanes Hospitalàries amb motiu del centenari de la mort de Sant Benito Menni. La Jornada va comptar amb la presència de la nostra presidenta Montse Baró, qui va reflexionar sobre l’estigma social i l’autoestigma com a fonts de patiment i dificultats en el procés de recuperació.

Sota el lema “Buenas prácticas: hacia la independencia. Mente y Movimiento” es van reunir més de 150 terapeutes ocupacionals d’arreu Espanya. A les Jornades vam formar part de la taula rodona “Escuchándonos”, amb la ponència “Redes Organizadas y politizadas de personas psiquiatrizadas”.

Primera Edició de l’Actua Arts Festival Aquest any, hem format part de l’Actua! Arts Festival, un Festival Solidari, Inclusiu, on els protagonistes són les persones amb Diversitat Funcional. Un esdeveniment organitzat per l’Associació d’Art Teràpia Artenea, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Al Festival, vam participar amb: * L’Arbre i el Mussol (Música) * Rosa del Hoyo (Poesia) * Mireia Azorín (Pintura) * Francesc de Diego (Pintura) * Estand informativo d’ActivaMent. 32


XXXII Congrés Nacional d’Infermería de Salut Mental de l’ ANESM Aquest any, hem estat convocats per l’ Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) per a participar del XXXII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental: “Nuevos significados en los cuidados de enfermería de salud mental”. Un esdeveniment que ha comptat amb més de 750 infermers i infermeres d’arreu Espanya. Des d’ActivaMent hem participat amb la Ponència de Tancament del congrés “Estigma o Discriminación en la Atención en Salud Mental”, un petit estudi quantitatiu i qualitatiu per conèixer la discriminació percebuda pels usuaris dels serveis dins l’àmbit sanitari.

11º Foro de Enfermeras de Salud Mental de la Comunidad de Madrid Aquest any, vam estar convidats a participar del 11º Encuentro del Foro de Enfermeras de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Una activitat promoguda per la Asociación Nacional de Enfermería de la Salud Mental (ANESM). Sota el lema: “Enfermeras de salud mental: empatizando con las familias” es van reunir més de 150 professionals de la comunitat madrilenya. Al Foro ha assistit la nostra Presidenta Montse Baró, qui ha participat en el Panel: “Usuarios y familiares activos”, un espai de reflexió sobre la importància de l’activisme i els moviments associatius en salut mental.

Dies de Ràdio Associativa per la Festa de la Mercè 2015

Per a les Festes de la Mercè, dins del cicle “Dies de Ràdio Associativa”, hem estat convidats a participar junt a Ràdio Nikosia, Emilia, Saräu i Aixec, del programa especial gravat en viu a l’estand de Torre Jussana a la Plaça Catalunya. El tema de la reflexió ha estat: “La importància de la participació de les persones amb patiment psíquic a les associacions”. Els nostres companys van aportar la seva experiència com activistes en 1a persona, explicant perquè consideren imprescindible un moviment associatiu que ens auto-representi.

33


Conferència: L’Ètica a la Societat Contemporània Hem estat convidats a formar part de la Conferència “L’Ètica en la Societat Contemporània“. Una activitat organitzada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que va comptar amb la participació de la Sra. Gisela Vargas, Regidora dels Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. A la conferència vam reflexionar sobre les mancances ètiques de la nostra societat i les greus infraccions que es cometen als drets fonamentals de les persones amb un problema de salut mental.

III Col·loqui Internacional SomaPsy Hem participat convidats al III Col·loqui Internacional sobre la Integració de l’Atenció de la Salut Física i la Salut Mental. Una activitat promoguda per la Xarxa SomaPsy integrada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Fondation de Nant i el Consorci Hospitalari de Vic. A la Jornada hem format part de la Taula de Debat “Les necessitats de la població parlen d’integració”.

Xerrada Participativa de Salut Mental, d’ AAVV Collblanc – La Torrassa Hem format part de la Xerrada Participativa de Salut Mental juntament amb Ràdio Nikosia i AFEMHOS (Associació de Familiars de Malalts Mentals de l’Hospitalet). Un esdeveniment organitzat per l’Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc – La Torrassa. Un espai per compartir reflexions entre persones amb l’experiència del trastorn mental, els nostres familiars i el barri, i una oportunitat per donar a conèixer la nostra manera d’entendre i de fer salut mental. Un esdeveniment que va comptar amb dues companyes d’ActivaMent, compartint les seves experiències de vida amb les persones del barri de l’Hospitalet.

34


VI Congrés Internacional de Bioètica: Filosofia i Salut Mental Hem participat a la taula de cloenda del VI Congrés Internacional de Bioètica. Un congrés que aquest any ha estat centrat en Filosofia i Salut Mental. Un espai pensat per a contribuir al coneixement i a un millor abordatge clínic, social i polític de la salut mental. Un esdeveniment organitzat pel Grup d’Investigació APORIA, l’Institut Docent i de Recerca Sant Pere Claver i la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els nostres companys Montse i Jordi van reflexionar sobre el discurs mèdic versus el discurs vivencial, la polaritat autoritat-autonomia des de la perspectiva de la responsabilitat i sobre estigma, societat i mitjans de comunicació.

Taula Rodona: Estigma, Autoestigma i Empoderament Hem estat convidats a la Conferència–Taula Rodona: “Estigma, autoestigma i empoderament en salut mental. En Parlem en primera persona”. Una activitat organitzada per Fòrum de Debats, en col· laboració amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. A la taula vam parlar dels prejudicis més habituals en salut mental, de com l’atribució de perillositat, impredictibilitat, disminució psíquica, culpabilització o, fins i tot, genialitat ens afecta, i de l’activisme com camí per fer-les front.

Cicle de Salut Mental Col·lectiva a l’Escola Popular d’Estiu 2015 Hem presentat el model de suport mutu d’ActivaMent al Cicle de Salut Mental Col·lectiva organitzat per l’Escola Popular d’Estiu 2015, a La Barraqueta – Ateneu Independentista de la Vila de Gràcia. La xerrada ens ha permès explicar com entenem el suport mutu i quins són les nostres activitats relacionades: els Grups d’Ajuda Mútua i l’Equip d’Acompanyament. També hem exposat quins altres projectes tenim a la nostra associació per promoure la Salut Mental Col·lectiva: les Trobades de Reflexió de Gènere, ActivaMent en Xarxa, el Punt de Trobada, etc. Una formació on hem compartit reflexions juntament amb les companyes de la Xarxa GAM i Ràdio Nikosia. Van participar més de 20 persones entre estudiants, professionals i veïnes de Gràcia interessades en el tema. 35


Presentacions del Projecte Activa’t Convidats per la Federació Salut Mental Catalunya hem estat a les taules rodones de presentació del projecte Activa’t per la Salut Mental a 3 territoris: Manresa, Nou Barris i Granollers. Uns espais en els quals s’ha explicat el projecte. La nostra entitat ha participat en qualitat de formadora de Persones Moderadores de Grups d’Ajuda Mútua en 1a Persona, una de les línies principals del projecte Activa’t.

36


Gestiรณ Associativa

37


Evolució de la Base Social Si atenem a l’evolució de la Base Social, veiem que aquest últim any s’ha més que duplicat el número de membres de l’associació.

La Base Social El 2015 és l’any més important des dels nostres inicis en quant a creixement i enfortiment de la Base Social. ActivaMent arriba a finals de desembre amb un total de 198 membres, incloent a persones sòcies, amigues i voluntàries.

Tipus i Quantitats de membres Socis

149 persones

Amics

37 persones

Voluntaris

12 persones

Total

198 membres

Com veiem ActivaMent està composada per un 75% de Persones Sòcies i un 25% d’Altres Membres, de les quals hi ha: • 37 Amics: persones que, tot i no ser del col·lectiu de salut mental, creuen en el projecte i ens ajuden a funcionar aportant una quota o altre col·laboració. • 12 Voluntaris: persones responsables d’impartir els Tallers de Contacte Social. Base Social

38

En bona mesura, aquest creixement es deu al desplegament de l’associació arreu Catalunya, amb el naixement de les Delegacions Territorials. Així, dels 198 membres actuals, són de Barcelona 114 Membres i de les Delegacions Territorials 84 Membres. Més endavant veurem aquest desplegament. Voluntari cuinant


Les Reunions d’Assemblea Tots els dijous no festius de l’any, excepte agost, ens reunim per organitzar-nos, prendre les decisions i gestionar entre tots i totes la nostra associació. Les assemblees ens permeten funcionar com una entitat autogestionada, participativa i horitzontal. Per a què fem Reunions d’Assemblea? Les assemblees ens permeten funcionar d’acord a la nostra manera d’entendre el moviment associatiu en 1a Persona i poder acomplir amb totes les tasques necessàries de la Gestió Associativa. Objectius i Finalitats

Equips de Gestió i Membres Equip d’Acollida

7

Moderadors GAM

7

Equip d’Acompanyament

8

Equip d’Edició del Blog

3

Comunicació 2.0

3

Relacions Institucionals

7

Equip de Formacions

5

Funcionar sense Jerarquies

Fomentar l’Empoderament

Àrea Econòmica i Finançament

3

Decidir en Democràcia Directa

Disseny i Avaluació de Projectes

3

Obrir-se a la Diversitat de Veus

Actes i Documents Legals

3

Base de Dades

2

Reunions d’Assemblea i Assistència dels Participants Reunions

44 reunions

Membres sistemàtics

13 persones

Membres esporàdics

13 persones

Membres puntuals

17 persones

Total

43 participants

Al llarg del 2015, s’han realitzat un total de 44 Reunions d’Assemblea obertes a la participació de les Persones Sòcies, Amigues, Voluntàries i Col·laboradores d’ActivaMent. Fins a un total de 43 Participants van assistir a aquestes reunions amb 11 Participants de mitja per assemblea. Ara bé, el nivell d’implicació dels membres ha estat molt variable:

Al quadre veiem la relació entre els diferents equips encarregats de la Gestió Associativa i la quantitat de persones que participen en cadascú d’ells. Al llarg del 2015, les 11 Àrees de Gestió d’ActivaMent van ser cobertes per un total de 20 Persones, compromeses amb l’acompliment de les tasques necessàries per al funcionament de l’entitat. Les reunions d’Assemblea setmanals són l’espai de trobada de tots aquests equips i serveixen per informar i coordinar les seves activitats.

• 13 Sistemàtics, assistint de manera regular a la majoria o a totes les assemblees. • 13 Esporàdics, participant al llarg de tot l’any però assistint de manera irregular. • 17 Puntuals, no participant de més d’una o dues reunions 39


La Capacitació de la Base Social

El Taller de Dinàmiques Grupals Associatives Una formació orientada a aprendre com constituir i gestionar diferents tipus de grups necessaris pel desenvolupament de l’Associacionisme en 1a Persona. El taller permet a les delegacions tenir eines pràctiques per tal d’autogestionar-se i desenvolupar un projecte associatiu autònom a l’hora que acord amb el Model ActivaMent. Es tracta d’una formació teòric - pràctica, participativa, que ensenya a fer: • Reunions d’Assemblea: l’ordre del dia, la funció de secretaria i presidència, els torns de paraula, les actes, etc. • Processos Consultius: selecció dels temes i subtemes de consulta, la pluja d’idees, tipus de votació i majories, etc.

Aquest 2015, per primer cop, hem desenvolupat un Programa Integral de Capacitació de la Base Social, un projecte pensat per atorgar eines a totes les persones sòcies i amigues implicades amb la Gestió Associativa. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’ObraSocial la Caixa hem dissenyat i implementat una sèrie de tallers per a que la nostra base social sigui activa i estigui preparada per participar del funcionament de l’entitat. La Necessitat de Capacitació Continuada de la Base Social Som una associació autogestionada per les pròpies persones diagnosticades d’un trastorn mental. La gran majoria de les tasques es desenvolupen de manera voluntària. A més a més, cada any s’implementen un major número de projectes dels que gaudeix una quantitat creixent de persones. Objectius i Finalitats •

Actuar en 1a Persona

Fomentar l’Empoderament

Actuar amb Perspectiva de Gènere

I aquest 2015, amb el Desplegament Territorial, s’ha portat l’activisme de salut mental en 1a persona a on no n’hi havia hagut mai abans. Tot això ha fet necessari i bàsic capacitar als nostres membres per portar el Model ActivaMent arreu Catalunya. A continuació es presenta un resum dels 4 Tipus de Formació ofertes al Programa Integral, dos per al nivell productiu i dos per al nivell relacional de funcionament dels grups. 40

• Espais de Debat: la selecció del tema, la moderació de les intervencions, la presa de conclusions, els tipus d’espais, etc. Al llarg del 2015, es va oferir dos cops els tallers, a Berga i Barcelona, amb un total de 11 Participants.

Taller Dinàmiques Grupals Associatives Tallers Participants

2 11 persones


El Taller d’Alfabetització Digital

La Formació de Coaching Empresarial Formació pensada per a millorar la dimensió relacional de la gestió associativa. El taller ofereix eines pràctiques per enriquir la gestió humana de l’entitat, especialment a aquelles àrees de treball que podrien generar més dificultats per les emocions que mobilitzen. La formació és impartida per una professional especialitzada en Coaching Empresarial, qui aporta també una mirada exterior a l’associació.

Un projecte orientat a oferir a les persones del nostre col·lectiu la possibilitat d’aprendre a moure’s, comunicar-se i desenvolupar-se en els entorns virtuals. Per l’associació, oferir Alfabetització Digital és fonamental pel nostre model de funcionament horitzontal i participatiu. Gràcies a les eines 2.0 hi ha canals de comunicació que permeten que tots i totes participin de la presa de decisions, col·laborin amb la gestió i puguin assumir un paper actiu dins de l’entitat. Objectius i Finalitats

El taller aporta coneixements per desenvolupar: el Treball en Equip, la Presa de Decisions, la Resolució de Conflictes. Es va oferir als membres de la Junta Directiva i socis actius. Aquest any és la primera vegada que fem aquesta formació, pensada per oferir-se cada semestre. Aquest cop hi han participat 5 Persones.

Formació Coaching Empresarial Tallers Participants

Fomentar l’Empoderament

Funcionar en un Sistema de Democràcia Directa

Possibilitar l’Autogestió

1 5 persones

Aquest 2015 s’han ofert els següents tallers: • Taller d’Introducció al Facebook: Fer-se un perfil, els Grups de Facebook i Crear un Esdeveniment • Eines de Treball Col·laboratiu: Crear una enquesta amb Doodle i Què és Google Drive? Aquest any es van fer dues formacions de les quals han participat 8 Persones.

Taller d’Alfabetització Digital Tallers Participants

2 8 persones

41


La Trobada de Reflexió de Gènere

La Capacitació Externa: Torre Jussana i Obertament A més a més de les formacions pròpies, com des dels nostres inicis, continuem promovent que els nostres socis i sòcies puguin gaudir formant-se amb els cursos oferts per altres entitats. Aquest any la nostra base social també s’ha enriquit gràcies a les formacions rebudes per part d’altres dues entitats. Capacitació Externa

Entitat Espai pensat per ajudar-nos a treballar amb Perspectiva de Gènere per a promoure la participació de les sòcies als espais de presa de decisions i poder funcionar així de manera igualitària. És un camí per aprofitar tota la riquesa de la nostra base social de dones i aprendre a evitar conflictes deguts a maneres inconscients de reproduir prejudicis i discriminació vers la dona.

Formacions

Participants

Torre Jussana

4

3 persones

Obertament

3

12 persones

Tallers i Formacions d’Obertament

L’Espai és coordinat pel Col·lectiu Salut entre Totes que reuneix dones professionals de l’àmbit sanitari i del social, i que ensenyen autogestió de la salut i de relacions saludables. Aquest 2015 hem començat amb la primera de les trobades, que es faran cada 3 mesos, de la que vam participar 7 Persones.

Trobada Reflexió de Gènere

Tallers Participants

1 7 persones

En aquesta sessió es va reflexionar sobre micromasclismes i el foment de la participació de les companyes als espais de presa de decisions.

Portaveus en primera persona

Sensibilització i formació de col·lectius específics

Connexió Antiestigma

Tallers i Formacions de Torre Jussana

• Taller: Quines Responsabilitats tenim com a membres de la Junta Directiva. • Taller: Anàlisi d’Estatuts: A què ens obliguen i com millorar-los. • Taller: La Llei de Protecció de Dades: tot el que cal saber i requisits per acomplir-la. • Curs: Storytelling: una tècnica eficaç per comunicar els nostres projectes.

42


Les Relacions Institucionals

• Adhesió al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya La nostra associació ha començat a formar part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l’Administració catalana i que permet donar-nos veu. A través d’aquest òrgan, les entitats podem proposar iniciatives i participar en el procés d’elaboració de polítiques de salut. • Trobada amb Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Presentació Xarxa sense Gravetat

Al llarg de tot l’any, el treball compartit amb altres entitats, les aliances i col·laboracions, ens han permet iniciar nous projectes i/o fer créixer la nostra associació. Objectius i Finalitats •

Treballar en Xarxa amb altres entitats

Obrir-se a la Diversitat de Veus

Fomentar l’Empoderament

A continuació es presenten les aliances més destacades que s’han desenvolupat al 2015: • Constitució de la Xarxa sense Gravetat Conjuntament amb Ràdio Nikosia, Saräu i la Cooperativa Aixec hem constituït una Xarxa de Tallers, Laboratoris i Seminaris. Espais sense etiquetes, d’acompanyament i experimentació artística i cultural, oberts a la ciutadania. • Manteniment i Enfortiment dels Vincles amb la Federació Veus Ha fet un any de la constitució de la Federació Veus, a la qual s’ha afegit aquest 2015 l’Associació Matissos. Ja som 7 entitats arreu Catalunya que totes plegades treballem per defensar els drets de les persones dels nostre col·lectiu.

Visita de Carme Canela (Benestar Social)

Hem gaudit de la visita a les nostres oficines de Carme Canela i Farré, cap dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. Una trobada per presentar-li el nostre projecte i les activitats de l’associació. • Trobada amb Benestar Social de la Diputació de Barcelona La Sra. Maria Teresa Fandos i Payà, delegada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, ens ha rebut per conèixer-nos, presentar-li un resum del Model ActivaMent i totes les nostres activitats, i per pensar possibles vies de col·laboració presents i futures. Des d’aquest any, comptem amb el suport de la Diputació de Barcelona a les nostres Delegacions Territorials.

• Conveni de col·laboració amb el projecte EspaiJove.net Hem signat un conveni de col·laboració amb el projecte EspaiJove.net, del Grup CHM Salut, amb l’objectiu de treballar plegats per la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns i l sensibilització contra l’estigma als instituts de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.

43


Presència als Mitjans de Comunicació

El 2015 ha tornat a ser un any amb gran presència mediàtica de la nostra associació.

Potenciar les capacitats de la gent amb trastorn de l’espectre autista – Generació Digital (TV3)

Anem a Terrícoles a parlar de Salut mental (BTV)

Ràdio •

Mi Gramo de Locura: servicios de ayuda en Barcelona (Radio 5 – RNE)

La importància de la participació de les persones amb patiment psíquic a les associacions (Ràdio Contrabanda)

La Col·laboració amb Catalunya sense Barreres de Ràdio Estel

Objectius i Finalitats •

Atorgar Veu al nostre col·lectiu

Lluitar contra l’Estigma

Fomentar l’Empoderament

Defensar els nostres Drets

Anar als mitjans ens permet fer sentir la veu del nostre col·lectiu, per parlar en 1a persona de salut mental i per donar a conèixer la nostra entitat. Durant aquest any, 19 Membres d’ActivaMent van estar a 16 Mitjans per a un total de 39 Presències a la premsa, ràdio i televisió. De les nostres participacions als mitjans, destaquem: Premsa •

Tinc Depressió i puc treballar (Ara)

La persona que más se discriminó fui yo mismo (eldiario.es)

El meu trastorn en un conte (El Punt Avui)

Somiar de nou. La vida després del cànnabis (Ara)

Televisió

44

Suïcidi: la mort evitable – 30 Minuts (TV3)

Los Grupos de Ayuda Mutua en España Directo (TVE)

Aquest és el quart any que col·laborem al llarg de tota la temporada amb Catalunya sense Barreres, de Ràdio Estel, un programa d’Anna Hernández, realitzat amb l’ajuda de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. El 2015, hem aportat al programa: •

Els guions i 11 tertulians per a 6 programes de La Tertúlia Mensual de Salut Mental

Els guions i 1 entrevistador per a 6 Entrevistes de la secció Salut Mental a les Ones

1 tertuliana per a 3 programes de la Taula Mensual de Dones i Discapacitat


La Pàgina Web

Maig

8

4.269

27.193

Juny

9

5.303

31.667

Juliol

6

3.971

26.207

Agost

3

4.656

29.077

Setembre

8

5.074

30.678

Octubre

11

6.649

47.704

Novembre

11

6.235

51.154

Desembre

6

6.411

49.886

Total

91

61.132

399.490

Comparativa Anual de les Visites i els Visitants de la Web La nostra Web www.activament.org és el nostre principal canal de comunicació. Ens permet explicar qui som, què fem, com trobar-nos, etc. Igualment, és la principal eina per promocionar les nostres activitats i per difondre els nostres articles i entrevistes.

Si fem un anàlisi històric i afegim les visites rebudes els anys anteriors, ens trobem que des del seu naixement, el desembre de 2011, la nostra Web ha rebut un Total Acumulat de 952.533 Visites.

Any

Publicac.

Usuaris

Visites

Al llarg del 2015 hem fet 91 Publicacions, la nostra Web va rebre 422.555 Visites (Pàgines Vistes) realitzades per una quantitat total de 50.973 Usuaris Únics (IPs Diferents). Això significa una mitja de 1.100 Visites al Dia.

2012

43

7.190

46.146

2013

85

18.340

158.113

2014

114

46.121

324.865

Evolució Mensual de les Visites i els Visitants de la Web

2015

91

61.132

399.490

333

71.651

529.978

D’altra banda, si atenem l’evolució de les visites que rep la nostra Web mes a mes, trobem que hi ha un augment progressiu molt significatiu. Així, les visites del mes de desembre dupliquen les de febrer. Aquest creixement continu ens permet preveure que els propers anys continuarà l’increment de visites i el valor de la nostra Web com eina de comunicació.

Publicac.

Visitants

Visites

Gener

8

4.719

31.617

Febrer

6

4.469

24.209

Març

7

4.706

26.359

Abril

8

4.670

23.739

Total

Per últim, cal destacar que aquest 2015 la nostra Web ha deixat de ser “casolana” per passar a tenir un disseny professional i unes capacitats i funcions apropiades al seu rendiment. Això ha estat possible gràcies a una Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona que ens ha ajudat a fer un nou portal per la nostra associació.

45


Les Xarxes Socials Equip de les Xarxes Socials

Per ActivaMent, les xarxes són canals de comunicació imprescindibles. Ens permeten difondre les nostres activitats i projectes, acostant el nostre missatge a una major audiència. Des dels seus inicis, la nostra entitat té presència a dos Xarxes Socials: Facebook i Twitter. Aquest 2015, a més a més s’afegeix un perfil a Youtube. Objectius i Finalitats •

Difondre les nostres activitats i projectes

Atorgar Veu al nostre col·lectiu

Lluitar contra l’Estigma

Treballar en Xarxa amb altres entitats

A les nostres xarxes socials públiques també cal afegir una eina de comunicació interna: el Butlletí d’ActivaMent. A continuació es presenta un resum de cadascuna d’elles.

El Grup Secret de Facebook Més enllà de servir per difondre els nostres articles o altres continguts de salut mental i per promocionar els nostres esdeveniments, Facebook també és una Eina de Comunicació Interna. Aquesta funció s’acompleix gràcies a la creació i funcionament d’un Grup Secret de Facebook. Un grup al qual s’accedeix únicament per invitació d’un altre membre i que requereix l’aprovació d’un moderador. Això garanteix la confidencialitat de la pertinència dels membres. Actualment, el grup 46 compta amb 137 Membres.

La Comunicació Via Facebook Al 2015 s’han sumat 1.021 Fans nous a la nostra Pàgina de Facebook, per arribar a un Total Acumulat de 2.164 Fans. La qual cosa significa un increment superior al 86% respecte al 2014. Aquesta és la xarxa social que més ha crescut aquest any.

Facebook 2012

252 Fans

2013

388 Fans

2014

503 Fans

2015

1.021 Fans

Total

2.164 Fans

Fent un seguiment mes a mes, trobem que la mitja de creixement és de 85 fans al mes. Ara bé, analitzant les dades, també es fa palès que el ritme de creixement s’incrementa molt significativament. Així, el primer trimestre hi havia 61 nous fans al mes mentre que al quart trimestre ja són 98 nous fans mensuals.


Aquesta circumstància ens fa ser optimistes en quant a l’abast de la nostra comunicació de cara al futur. A poc a poc, anem arribant a un públic més ample.

Seguidors Gener

2.971

Fans

Febrer

3.075

Gener

1.245

Març

3.180

Febrer

1.282

Abril

3.286

Març

1.354

Maig

3.355

Abril

1.428

Juny

3.412

Maig

1.525

Juliol

3.501

Juny

1.634

Agost

3.600

Juliol

1.719

Setembre

3.726

Agost

1.801

Octubre

3.834

Setembre

1.869

Novembre

3.958

Octubre

1.979

Desembre

4.049

Novembre

2.050

Desembre

2.164

La Comunicació Via Twitter Al llarg del 2015, s’han sumat 1.078 Seguidors nous al nostre perfil de Twitter, per arribar a un Total Acumulat de 3.964 Seguidors. La qual cosa significa un increment del 37% respecte del total acumulat l‘any anterior.

Any

La Comunicació Via Youtube Aquest any hem estrenat una nova xarxa social obrint un Canal de Youtube. Un espai des del qual compartim els vídeos amb la presència als mitjans de la nostra associació i/o els nostres membres.

Seguidors

2012

914 Seguidors

2013

981 Seguidors

2014

991 Seguidors

2015

1.078 Seguidors

Total

Cal ressaltar aquí l’especificitat dels seguidors de Twitter. Així, a diferència del que succeeix a altres xarxes socials, aqui trobem que més de la meitat dels seguidors (el 53%) especifica al seu perfil que pertany al sector de la salut mental, la discapacitat o altre àmbit de la salut.

3.964 Seguidors

Si mirem l’evolució al llarg de l’any, veiem que es manté un ritme de creixement relativament constant, tot i que amb variabilitats, amb una mitja de 89 Nous Seguidors cada mes. Ara bé, si descomptem el segon trimestre, que ha estat el més fluix, la mitja és superior a 105 seguidors al mes.

El 2015, hem publicat 22 Vídeos que han generat 41 Subscripcions i un total acumulat de 5.497 Reproduccions.

Any

Publicac.

Subscripc.

Reproduc.

2015

22 Publicacions

41 Subscriptors

5.497 Reproduccions

47


La Comunicació Via Mailchimp

Desplegament Territorial L’any 2015 pot ser considerat per la nostra associació com l’Any del Desplegament Territorial. Desplegament que ens ha permès doblar el membres de l’entitat en un any fins arribar gairebé als 200 membres. En aquest sentit, aquest 2015 ActivaMent ha obert 4 Delegacions Territorials, a 4 Províncies diferents, que s’afegeixen al grup de la Seu central de Barcelona. Aquests 5 territoris són els següents: • Seu Central Barcelona • Delegació Gramenet

El Butlletí d’ActivaMent és una eina de comunicació creat a partir del programa Mailchimp que serveix per promocionar les activitats i els esdeveniments propis de l’entitat. A partir d’aquest any, ha quedat reservada exclusivament com eina de comunicació interna per fer arribar als socis i sòcies la informació relativa als propers Esdeveniments, Formacions, Trobades, etc. Al 2015 s’han fet 12 Publicacions, una per cada mes, que han generat 492 Visites. Hem acabat l’any amb un total de 136 Subscripcions.

48

• Delegació Granollers • Delegació Berguedà • Delegació Catalunya Central A més, estem treballant per obrir aviat la Delegació Garraf-Penedès. Totes i cadascuna de les nostres Delegacions comptem amb una Vocalia Territorial, són autònomes i autosuficients.


Les Delegacions Territorials Delegacions

Delegació de Catalunya Central

Membres

Gramenet

20

Granollers

17

Berguedà

36

Cat. Central

11

Santa Coloma de Gramenet ha estat la primera Delegació d’ActivaMent, seguida de Granollers. La Delegació Berguedà, nascuda al juliol de 2015, és un model de creixement amb 36 membres registrats. I la delegació més jove, nascuda al setembre, és la de la Catalunya Central.

Delegació de Berguedà

Delegació de Granollers

Delegació de Gramanet

49


Les Activitats de la Delegació Gramenet

Activitat

Sessions

Partic.

Mitja

Assemblea

8

11 pers.

6

GAM

7

10 pers.

6

La Festa de Presentació d’ActivaMent Gramenet Amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Balldovina es va organitzar la Festa de presentació de la nostra Delegació. L’esdeveniment va comptar amb tot un ventall d’artistes: L’Arbre i el Mussol, Javi Jareño, Kevin López i Steven Munar. La Festa va servir per donar a conèixer la delegació i totes les nostres activitats i va comptar amb la presència de Laia Tordera, Regidora de Salut, i amb Petry Jiménez, Luis Fuentes i Carmen Arana de la Regidoria de Cultura, Entitats i Serveis Socials.

La nostra primera delegació territorial, nascuda al gener de 2015 i amb seu a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, consta actualment de 20 Membres. Al llarg d’aquest any s’han desenvolupat diversos projectes: el Grup d’Ajuda Mútua, l’Atelier de Dibuix i Pintura, el Taller d’Iniciació al Ioga, les Sortides d’ActivaMent en Xarxa, l’Adhesió a la Taula de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma, etc. Gràcies a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que ens cedeix un espai al Centre Cívic Fondo, hem començat les nostres activitats al mes d’octubre.

Les Reunions d’Assemblea i el Grup d’Ajuda Mútua

Els Tallers de Contacte Social: Ioga - Dibuix i Pintura Aquest 2015, la nostra Delegació Gramenet ha iniciat dos tallers: l’Atelier de Dibuix i Pintura i el Taller d’Iniciació al Ioga. Es tracta d’una activitat artística creativa i d’una altra de relaxació física i mental. Ambdues estan pensades com activitats saludables, que fomenten la socialització, per la recuperació i contra l’estigma. Els tallers es desenvolupen gràcies a la col·laboració del Centre Cívic Fondo i estan oberts a totes les persones que vulguin assistir, sense importar si estan diagnosticades o no. Els tallers s’han pogut realitzar gràcies al treball voluntari de Fina Prunera (professora d’Ioga) i Carlos Vate (professor d’arts plàstiques).

Quinzenalment es realitzen Reunions d’Assemblea per autogestionar-nos i sessions del Grup d’Ajuda Mútua per donar-nos suport entre nosaltres. Aquest any, de les assemblees han participat un total de 11 persones amb una mitja de 6 per cada reunió. A la seva vegada, als Grups d’Ajuda Mútua han assistit 10 50 persones amb una mitja de 6 per sessió.


Taller

Participants

Sessions

Pintura

8 pers.

6

Ioga

5 pers.

6

Aquest any s’han fet 6 Sessions de l’Atelier de Dibuix i Pintura, amb una mitja de 8 Persones per sessió. A la seva vegada, s’han fet 6 classes de Ioga, amb una mitja de 5 persones per classe.

Les Sortides d’ActivaMent en Xarxa i Apropa Cultura La Delegació ha treballat molt per cuidar i promoure el lleure compartit, organitzant diverses sortides i passejades i aprofitant Apropa Cultura per gaudir de descomptes en esdeveniments culturals. Aquest any s’han fet més de 20 trobades i sortides, entre les que destaquem: •

Passejada per la Font de l’Alzina

Concert de Laura Jareño

Passejada per la Rivera del Besòs

“El Rey”, al Teatre Sagarra

“Spoken Word”, Teatre Sagarra

La Delegació Gramenet als Mitjans de Comunicació

Les Activitats de la Delegació Granollers La segona Delegació Territorial nascuda aquest 2015, amb seu a la ciutat de Granollers. Compta amb 17 membres. Al llarg dels primers sis mesos ha desenvolupat: Reunions d’Assemblea, Grups d’Ajuda Mútua, Sensibilització Comunitària i els inicis de FanAct, el Fanzine d’ActivaMent.

Els Grups d’Ajuda Mútua i les Reunions d’Assemblea Gràcies a la col·laboració del Centre Cívic Nord, que ens cedeix un espai, aquest any han començat quinzenalment les Reunions d’Assemblea i els Grup d’Ajuda Mútua de la nostra delegació.

Activitat Assemblea

Sessions

Participants

3 sessions

8 persones

Aquest any, les nostres companyes Laura Jareño i Maribel Catalán han fet de Portaveus per presentar la delegació als mitjans, explicar les nostres activitats i lluitar contra l’Estigma. Hem estat a: •

El Diari de Santa Coloma

Con Pocas Luces de FemRadio

A més, hem fet una Xerrada de Sensibilització per familiars sobre Recuperació i Empoderament, al CSMA Martí i Julià. I hem iniciat la tasca política de representació del nostre col·lectiu en 1a persona davant l’Administració amb l’Adhesió a la Taula de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma.

51


Activitat GAM

Sessions

Participants

3 sessions

8 persones

Taller de Creació d’un Fanzine Aquest 2015 ha tingut lloc la primera trobada per a la realització d’un Taller de Creació d’un Fanzine de temàtica social. Una activitat oberta a la participació de totes les persones que hi vulguin col·laborar. Un equip de 5 persones que compta amb les propostes de col·laboració de 15 artistes entre escriptors/es, fotògrafes i il·lustradors.

La Sensibilització Comunitària a la comarca Les activitats de sensibilització han començat amb una xerrada a l’Institut Vil·la Romana de la Garriga, adreçada a alumnes de quart d’ESO. Una intervenció, amb l’associació de familiars El Far de la Garriga, per trencar prejudicis i educar en els valors de la solidaritat i la inclusió.

Xerrades

Participants

1

20 persones

Pere de l ‘Escala - © Kasia Derwinska

Aquest taller, conjuntament amb les propostes del Taller de Teatre de l’Oprimit i del Taller de Fotografia: Autoretrat de les Emocions han estat seleccionats per Obertament per rebre el seu recolzament com a Tallers de Contacte Social. Per a ser desenvolupats durant l’any 2016.

Cartell que convida la població en general a la participació en el fanzine.

52


Les Activitats de la Delegació Berguedà

Al llarg de l’any s’han fet 5 Reunions d’Assemblea, de les quals ha participat una mitja de 11 Persones.

La tercera Delegació Territorial d’ActivaMent és la més gran a dia d’avui, amb 36 Persones Sòcies. La seu és a la ciutat de Berga. En poc més de sis mesos, des de la seva constitució, s’han posat en funcionament diversos projectes: el Grup d’Ajuda Mútua, el Club de Senderisme i Passejades, el Taller de Teatre Social, l’Adhesió a la Taula de Salut Mental del Berguedà i vàries capacitacions ofertes per l’Autogestió.

El Grup d’Ajuda Mútua del Berguedà Aquest 2015 hem iniciat un GAM al Berguedà per a donar-nos suport mutu entre els qui hem passat un problema de salut mental a la nostra comarca. S’han fet 5 Sessions de GAM, de les quals participa una mitja de 5 Persones.

GAM’s

Participants

Mitja

5

8 diferents

8 persones

Les Reunions d’Assemblea de la delegació Com totes les nostres delegacions, el Berguedà compta amb autonomia de funcionament i s’autogestiona entre les pròpies persones sòcies. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Berga, comptem amb una oficina a l’Hotel d’Entitats del Berguedà per a organitzar les reunions.

Reunions

Participants

Mitja

5

21 diferents

11 persones

53


Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental

Capacitació de la Base Social

Aquest any, hem participat dels esdeveniments amb motiu de la celebració pel Dia Mundial de la Salut Mental, a Berga. Tres dies de festa amb una paradeta informativa, caminada popular, recital poètic i moltes altres activitats.

Al llarg d’aquests mesos, la Delegació ha organitzat dues formacions per promoure l’autogestió:

Una celebració coorganitzada amb: ASFAM Berga, Germanes Hospitalàries, Agència de Desenvolupament del Berguedà i Grup Horitzó.

A més a més, hem col·laborat per organitzar i hem participat de les formacions d’Obertament per ser Activistes Antiestigma al Berguedà.

El Taller de Teatre Social

Dinàmiques Grupals Associatives

Moderació de Grups d’Ajuda Mútua

El Club de Senderisme i Passejades Una activitat oberta a la població en general de Berga i comarca i a totes les persones que hi vulguin assistir, pensada per a gaudir del paisatge, compartir amb els companys i companyes de camí, socialitzar i trencar els prejudicis per motius de salut mental.

Aquesta tardor ha començat el nou taller de Teatre Social. Una activitat desenvolupada en col·laboració amb el Banc del Temps del Berguedà. Pensat com a Taller de Contacte Social, és una activitat oberta a totes les persones que vulguin assistir en la qual els propis participants han de crear una nova obra.

Sessions

Participants

Mitja

10

11 diferents

5 persones

Del teatre social, s’han fet al 2015 un total de 10 Sessions, amb uns mitja de 5 Persones per dia. El Taller ha estat seleccionat pels ajuts d’Obertament als projectes de contacte social per a ser desenvolupat al llarg del 2016. 54

Inicialment pensada com a una activitat setmanal de passejades de diumenge, al final s’ha organitzat com a un Taller Mensual de Contacte Social, en col·laboració amb: •

ActivaMent Catalunya Central

El Banc del Temps del Berguedà

El Casal d’Avis de Berga

L’Associació Tagast

Les sortides fetes han estat les següents: •

Solsona i el Nord del Solsonès

Berga i el Santuari de Queralt

Les Mines de Petroli de Riutort


Sortides

Participants

Mitja

3

29 diferents

15 persones

Les Activitats de la Delegació Catalunya Central La delegació més jove d’ActivaMent amb 11 persones sòcies i seu a Manresa. En els poc temps d’existència, ja ha començat a desplegar 4 projectes: Sensibilització Comunitària, Apropa Cultura, el Club de Senderisme i Passejades (amb el Berguedà) i Portaveus per als mitjans.

La Sensibilització Comunitària

El Club de Senderisme i Passejades ha estat seleccionat pels ajuts d’Obertament als projectes de contacte social per a l’any 2016.

Aquest any hem iniciat les activitats de sensibilització amb una xerrada als alumnes del 1er Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’EDN, Escola Diocesana de Navàs, gràcies a una col·laboració amb el projecte El Mosaic.

Xerrades

Participants

1

17 persones

55


Les Sortides d’Apropa Cultura Manresa

El Club de Senderisme i Passejades

Aprofitant l’oferta d’Apropa Cultura de l’Ajuntament de Manresa, a la tardor es van organitzar les següents sortides al Teatre Kursaal:

Aquesta tardor, la Catalunya Central ha organitzat conjuntament amb la Delegació Berguedà les sortides, compartint el projecte i participant de les tres sortides realitzades.

El Petit Príncep

Terra Baixa

Blaumut

Sortides

Participants

3

25 persones

La Delegació als Mitjans de Comunicació Hem estat al programa “Un poc de molt”, de Ràdio Esparreguera, per parlar de la importància de l’activisme en 1a persona i presentar la delegació. A finals del 2015, a la delegació estem en tràmits per aconseguir una sessió d’espai de l’Ajuntament de Manresa per fer setmanalment GAMs i Reunions d’Assemblees.

56


Memòria Econòmica Des d’un punt de vista econòmic, l’any 2015 ha estat positiu en tots els aspectes: gran creixement, estabilitat i sostenibilitat. Dels nostres projectes, gran part han estat autofinançats amb fons propis. Gràcies a la col·laboració de les persones sòcies i amigues d’ActivaMent, continuem sent una entitat modesta però solvent. Al llarg de l’any, hem tingut un total d’ingressos efectius (cobrats) de 19.359,71€ amb unes despeses efectives (pagades) de 18.259,56€, la qual cosa dóna un saldo anual efectiu de superàvit de 1.099,75 €. Finalitzar l’any 2015 amb aquest balanç anual positiu ens dóna molta confiança i seguretat de cara al 2016.

Tot i aquest últim, per la nostra tasca i labor social, l’administració pública ha començat a col·laborar, en la mesura del possible i dins de les seves possibilitats, amb fons externs públics degut a què allò que ofereix ActivaMent és quelcom que no desenvolupa la pròpia administració. A més, durant el 2015 s’ha iniciat un fort desplegament territorial del model d’entitat en 1a persona, fins al moment instaurat tan sols a Barcelona, per arribar a la resta del territori català, mitjançant la creació de delegacions territorials (Gramenet, Granollers, Berguedà i la Catalunya Central). Per tant, s’ha fet necessari la captació de fons externs públics per finançar l’esmentat desplegament territorial. És per això que durant el 2015 hem continuat la tasca de captar fons públics a diverses administracions que ja vam iniciar el 2014, comptant amb la col·laboració de: •

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

La Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona

Cal destacar que aquest mateix any 2015 també hem iniciat la tasca de captar fons externs privats (Obra Social “la Caixa” i Obertament) per cobrir els mateixos objectius citats abans.

Seguidament, s’explica l’origen dels ingressos efectius de la nostra entitat i el percentatge que representa cada tipus d’ingressos en relació al total d’ingressos. Així mateix, s’ofereix una comparativa amb els ingressos de l’any 2014 i el percentatge de la variació de cada font d’ingressos:

57


Ingressos efectius

Any 2015

% Total

Any 2014

% Variació

8.678,64 €

45%

5.370,00 €

62%

752,87 €

4%

60,00 €

1155%

Formacions a tercers

1.136,20 €

6%

Premis i Ajuts

5.000,00 €

26%

Subvencions

3.270,00 €

17%

522,00 €

3%

19.359,71€

100%

5.430,00 €

257%

Quotes base social Donatius

Altres d'activitats/tallers TOTAL

Al llarg del 2015, la principal font d’ingressos han estat les Quotes de la base social, que representen el 45% del total dels ingressos líquids. Una Quota és un pagament domiciliat o en efectiu, un ingrés directe o una transferència feta de forma periòdica i sistemàtica per una persona sòcia o amiga d’ActivaMent. El segueixen en ordre d’importància els Premis, Ajuts i Subvencions, que ascendeixen, en conjunt, al total del 43% del total d’ingressos efectius. En aquest cas són fons externs (no propis) captats al Departament de Salut, a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Obra Social “la Caixa”.

En tercer ordre d’importància venen els ingressos obtinguts d’impartir Formacions/cursos a tercers, que representen el 6% del total d’ingressos efectius. En aquest cas són fons propis captats per ActivaMent per impartir formacions relacionades amb la Salut Mental en 1a Persona (què és i com moderar GAM’s) i amb l’Estigma i la Discriminació per motius de Salut Mental (Seminari d’Estigma), oferts a la Federació Salut Mental Catalunya, i a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, respectivament. Per últim, a destacar també els Donatius, que sumen el 4% del total. Un Donatiu és una aportació econòmica voluntària i puntual, feta en efectiu, domiciliada o via PayPal, per ajudar al desenvolupament de 58 la nostra entitat.

Si sumem les Quotes base social amb els Donatius arribem als 9.431,51€ que representa el 49% dels nostres ingressos anuals a mode de fons propis. Amb aquests fons propis es cobreix la meitat del nostre pressupost de despeses anuals per a funcionar, la qual cosa garanteix estabilitat a mig i llarg termini (en cas de manca de fons externs en el futur) i el creixement sostingut de l’associació. En aquest sentit, podem afirmar que són les persones Sòcies i Amigues qui fan possible bàsicament el funcionament i desenvolupament d’ActivaMent.


cobreix la meitat del nostre pressupost de despeses anuals per a funcionar, la qual cosa garanteix estabilitat a mig i llarg termini (en cas de manca de fons externs en el futur) i el creixement sostingut de l'associació. En aquest sentit, podem afirmar que són les persones Sòcies i Amigues qui fan possible bàsicament el funcionament i desenvolupament d’ActivaMent.

Comparativa ingressos efectius anys 2014 i 2015 Altres variats derivats d'activitats/tallers

Any 2015

Subvencions

Any 2014

Premis i ajuts Formacions/cursos a tercers Quotes base social Donatius socis i amics €-

€1.000,00 €2.000,00 €3.000,00 €4.000,00 €5.000,00 €6.000,00 €7.000,00 €8.000,00 €9.000,00

D’altra banda, si fem una comparativa de l’any 2015 respecte al 2014, veiem que els ingressos han augmen62 tat un 257%. Això és perquè l’estructura de la massa social de l’entitat és ara molt més sòlida i gran que l’any anterior però també perquè s’han buscat altres vies de A continuació, s’explica la destinació de les despeses captació de fons, com són els externs (públics i privats) efectives de la nostra entitat i el percentatge que repreo altres de propis impartint/venent formacions a tersenta cada tipus de despesa en relació al total de diners cers fora d’ActivaMent. Resumidament, el creixement gastats. Així mateix, s’ofereix una comparativa amb les de la base social conjuntament amb la recerca activa de despeses de l’any 2014 i el percentatge de la variació fons externs és el que sosté actualment a ActivaMent. de cada tipus de despesa:

Despeses Efectives

2015

% Total

2014

%Variació

Lloguer Local

2.808,84€

15%

2.802,36 €

0%

Gestió

2.812,05 €

15%

390,72 €

620%

Tallers/Activitats

6.520,91€

36%

239,41 €

2.624%

Treballadors

5.605,64€

31%

512,52 €

3%

18.259,56 €

100%

3.438,97 €

431%

Formacions a Tercers TOTAL

A nivell de despeses, cal destacar les que hem assumit per a impartir els propis Tallers/Activitats d’ActivaMent, amb un import de 6.520,91€, que representa el 36% del total. Cal destacar que degut al creixement de la nostra massa social, en especial per l’efecte de les respectives delegacions territorials, les activitats desenvolupades han augmentat molt significativament en relació a l’any 2014.

59


El segon principal motiu de despeses són les derivades pels Treballadors, que suposen 5.605,64€ (inclou sous nets, seguretat social i IRPF); és a dir, el 31% del nostre pressupost. Segueixen les despeses derivades de la pròpia Gestió de l’Entitat (telefonia, material d’oficina i papereria, publicitat i difusió, despeses bancàries, assegurances, implementació delegacions territorials, gestoria laboral i fiscal, renovació web, ...), essent de 2.812,05€, el 15% del total. També destacar el cost del Lloguer del local amb un import de 2.808,84€, que representa el 15% del total. Aquest passat 2015 hem ampliat projectes i activitats existents, engegat nous projectes i activitats, impartit formacions fora de la nostra entitat, i hem iniciat amb força el desplegament territorial del nostre model fora de la ciutat de Barcelona. Tots aquests factors han provocat que les Despeses Efectives Totals de la nostra entitat s’hagin ampliat un 431% en relació a l’any anterior. El següent gràfic ens presenta la comparativa detallada de les despeses dels dos últims anys:

60


Per últim, per comprendre el Saldo Efectiu Total del qual disposa la nostra associació, més enllà del saldo efectiu positiu (superàvit) del 2015, cal tenir en compte l’exercici econòmic d’anys anteriors. En aquest sentit, ja és el quart exercici consecutiu que acabem amb saldo efectiu positiu (superàvit):

En definitiva, podem afirmar que la nostra associació gaudeix de bona salut econòmica en tenir diverses fons de finançament (fons propis, fons privats, funcions públiques) necessàries per a funcionar. A més, l’entitat compta amb un saldo efectiu actual, petit però suficient, per enfrontar futurs imprevistos com, per exemple, una possible pèrdua de quotes de socis/es o unes despeses extraordinàries. Tot i això i tal com hem expressat més amunt, creiem que la nostra entitat promou unes tasques i labors socials que l’administració pública hauria de contraprestar, en la mesura del possible i dins de les seves possibilitats, amb més fons públics (ajuts directes, subvencions, cessions d’espai, convenis de col·laboració, ...) degut a què és quelcom que la mateixa administració no promou. És per això que durant el 2014 vam iniciar la tasca de captar fons públics a diverses administracions públiques i durant aquest 2015 hem continuat amb aquesta tasca i també amb la captació de fons privats.

61


Agraïments Agraïments

Agraïm a totes les entitats i persones que, al llarg del 2015, ens han brindat el seu suport i ajuda per a que Agraïm a totes les entitats i persones que, al llarg del 2014, ens han brindat el seu suport i ActivaMent pugui creixent. En especial a: creixent. En especial a: ajudaseguir per a que ActivaMent pugui seguir

Agraïm a les Fotògrafes i Il·lustradors que ens han permès utilitzar la seva obra per il·lustrar

Agraïm a les Fotògrafes i Il·lustradors que ensSergi, han perel nostre Blog i Material Didàctic: Elena, Fran, Riki, Irina, Mireia, Kasia i Saskia. mès utilitzar la seva obra per il·lustrar el nostre Blog i Material Didàctic: Sergi, Elena, Fran, Riki, Irina, Mireia, Kasia i Saskia.

I el nostre major agraïment per a totes aquelles persones, sòcies, amigues i col·laboradores que ens han recolzat materialment i espiritualment, que ens han ofert hores de treball voluntari, recursos i ànims, i sense l’ajuda de les quals ActivaMent no seria possible. En especial, per aquelles persones de las quals no disposem de fotografies i/o que no han volgut I el nostre major a totes aquelles persosortiragraïment en aquestaper memòria.

62

nes, sòcies, amigues i col·laboradores que ens han recolzat materialment i espiritualment, que ens han ofert hores de treball voluntari, recursos i ànims, i sense l’ajuda de les quals ActivaMent no seria possible. En es-65 pecial, per aquelles persones de las quals no disposem de fotografies i/o que no han volgut sortir en aquesta memòria.


ActivaMent Catalunya Asociació

NIF: G65671828 C/ Rocafort 242 Bis, 3a Planta (08029) Barcelona Telèfon: 666 89 04 12

www.activament.org activament@activament.org

ActivaMent Catalunya Associació

@ActivaMent

ActivaMent Catalunya Associació

Memòria de projectes 2015  

Resum de les activitts i la gestió associativa d'ActivaMent Catalunya Associació, de l'any 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you