Page 1

Memòria de Projecte 2014


Índex Carta de la Presidenta

Pàgina 03

Presentació de l’Entitat

Pàgina 04

1a Part: Projectes i Activitats

Pàgina 05

Grups d’Ajuda Mútua Taller Teatre Emocional El CineFòrum Cicle Fos a Blanc El Punt de Trobada ActivaMent en Xarxa Apropa Cultura Voluntariat Social Programa de Sensibilització Comunitària Persones com Tu El Blog d’Activament Premi del Consell Municipal de Benestar Social Lluita contra la Reforma del Codi Penal Adhesió a Obertament Xerrades, Jornades, Mostres i Taules Rodones 2a Part: La Gestió Associativa

Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina

05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22

Pàgina 29

La Base Social Formació de la Base Social Reunions d’Assemblea Relacions Institucionals Conveni de Col·laboració amb Miret Editorial Constitució de la Federació Veus Col·laboració amb la Estratègia de Salut Mental del SNS Presència als Mitjans de Comunicació La Web d’ActivaMent Les Xarxes Socials Memòria Econòmica Agraïments

Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 43

______________________________________________________________________________________

Memòria 2014

2


Carta de la Presidenta És difícil trobar les paraules adequades per transmetre el meu missatge, perquè el desenvolupament d’ActivaMent en aquest any ha estat positiu, molt positiu. I això es mereix un gràcies. Gràcies a tots per ser-hi i fer d'aquesta entitat quelcom molt nostre. Al 2014 hem mantingut activitats iniciades, en alguns casos, fa tres anys, com ara el Blog d’ActivaMent o el CineFòrum. Menció molt especial mereixen els Grups d'Ajuda Mútua, als quals els participants es nodreixen mútuament de les seves experiències vitals, que han experimentat un gran creixement. Crec sincerament que és el projecte que respon al per què de la nostra entitat. Projectes com el Blog d’ActivaMent i Persones com Tu de la nostra Web, que el 2014 vam recolzar sense cap dubte, han confirmat que anàvem per bon camí. Tots dos, conjuntament, han rebut el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació en la categoria d'Internet. Una vegada més, s'han enfortit les relacions institucionals i hem assistit, una mica sorpresos i alhora orgullosos, a la realitat del que l'any passat era un projecte somiat: la constitució de VEUS, la Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1a Persona; entitat de segon nivell. És un gran triomf per a tothom. Hi ha hagut altres projectes que han cobrat vida pròpia, altres activitats, invitacions, tallers; amb presència als mitjans de comunicació, a les aules, jornades, tertúlies, i més, molt més. Tot és important, però hi ha quelcom de gran rellevància: les reunions d'Assemblea, que celebrem cada setmana i que estan obertes a la participació de tots els socis. Les decisions es prenen col·lectivament, atenent al bé de les persones i de l'entitat. L'essència està en tenir present sempre el respecte i reconeixement als altres. Sense pretensió d'endevinar el futur, considero que ActivaMent esdevindrà un referent al món de la salut mental. Perquè ens recolzem en allò bo que tenim, i la resta s'enforteix. Ens queda un bon camí per recórrer i en el qual aprendre. Montse Barò Presidenta d’ActivaMent Catalunya Associació __________________________________________________________________

Memòria 2014

3


Presentació de l’Entitat Qui som ActivaMent? Som un grup de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental, que ens organitzem per participar com agent actiu en l’àmbit de la Salut Mental de Catalunya. Ens hem constituït com associació per millorar la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones del nostre col·lectiu i per fer la nostra societat més justa i inclusiva ActivaMent Catalunya Associació és una entitat constituïda, gestionada i dirigida per les pròpies persones diagnosticades d’un trastorn mental. Està reconeguda per la Generalitat de Catalunya, amb NIF: G65671828, i ha sigut declarada Entitat de Caràcter Social per l’Agència Tributària. Des de la nostra associació, les pròpies persones afectades per un trastorn mental ens organitzem col·lectivament i treballem de manera voluntària per: Oferir-nos Ajuda Mútua. Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma per motius de salut mental. Atorgar veu al nostre col·lectiu davant les administracions i les institucions. Defensar els nostres drets i deures. Fomentar l’Empoderament de les persones amb trastorn mental. Col·laborar, com a agent actiu, amb els serveis i altres institucions de salut mental.

Quines Característiques es defineixen a ActivaMent Actuem en 1a Persona

Funcionem sense Jerarquies

Estem Oberts a la Diversitat de Veus

L’organització, direcció i presa de decisions d’ActivaMent està a càrrec de qui hem viscut un trastorn mental.

Som una organització horitzontal, a la qual la veu de totes les persones sòcies té la mateixa validesa i importància.

Fomentem que cada persona sòcia pugui fer sentir la seva pròpia veu, les seves idees i propostes.

Treballem per l’Empoderament

Decidim en un Sistema de Democràcia Directa

Ens Autogestionem i Autofinancem

Promovem la capacitat per prendre decisions, l’exercici de la ciutadania activa i ser agents actius de la pròpia vida.

Prenem les decisions de manera assembleària, amb la veu i el vot de totes les persones sòcies que vulguin participar.

Som independents de les administracions públiques o altres entitats. Els membres de l’entitat treballem de manera voluntària.

Actuem amb Perspectiva de Gènere

Empatitzem amb altres Col·lectius Discriminats

Treballem en Xarxa amb altres Entitats

Treballem per revertir la doble discriminació que viuen les dones del nostre col·lectiu: per gènere i per salut mental.

Ens solidaritzem i col·laborem amb altres col·lectius de persones que són objecte de prejudicis i discriminació.

Memòria 2014

Col·laborem amb altres entitats per millorar la qualitat de vida dels que formem part d'aquesta societat.

4


Part 1: Activitats i Projectes

Grups d’Ajuda Mútua (GAM) Què és un GAM? És un espai en què diverses persones que hem passat un problema de salut mental ens reunim per intentar superar o millorar la nostra situació. Cada setmana, ens trobem per compartir les nostres experiències, explicar les nostres vivències i ens donem suport mutu, centrant les converses en temes de salut mental. Compartim i aprenem col·lectivament de les nostres experiències vitals.

Per a què fem Grups d’Ajuda Mútua? Participar de un GAM permet abandonar el “rol de malalt”, prenent un paper actiu en el propi procés de recuperació. També ajuda a atorgar un sentit positiu al que ens ha tocat viure, aprenent de l’experiència i compartint-la amb altres persones que han passat o estan passant la mateixa situació.

Objectius i Finalitats Fer Salut Mental en 1a Persona Oferir-nos Ajuda Mútua Fomentar l’Empoderament Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma

Importància dels Grups d’Ajuda Mútua: aquest és el nostre projecte motor, el 70% de les persones sòcies de la nostra entitat formen part o van formar part d’un GAM. Al llarg del 2014, van funcionar 3 Grups d’Ajuda Mútua a ActivaMent:

Grup

Participants

Sessions

Dilluns Dimarts 1 Dimarts 2

14 Persones 16 Persones 12 Persones

43 Sessions 44 Sessions 16 Sessions

42 Persones

103 Sessions

Total

Com veiem, aquest any, 42 persones han sigut usuàries d’un dels nostres Grups d’Ajuda Mútua, per a un total acumulat de 103 sessions realitzades. En aquest punt, cal assenyalar que, de les persones que han passar per un GAM, no totes han tingut el mateix tipus de vinculació:

Actuals

Temporals

En Procés

No Vinculades

Interessades

31 Persones

11 Persones

3 Persones

23 Persones

11 Persones

A finals de desembre, són 31 les persones que participen com a membres d’un dels nostres GAM Al llarg de l’any, altres 11 persones van ser usuàries d’un GAM, però ja no continuen participant Hi ha 3 persones en procés de vinculació, atès que fa 3 sessions o menys que han començat quan acabem l’any Altres 23 persones van passar per una o dues sessions de presentació, però no es van vincular Per últim, cal considerar que hi ha altres 11 persones interessades en participar-hi, però que esperen una alternativa als dies i/o horaris actuals dels GAMs. Tot i el alt ritme de creixement del projecte, trobem que cal treballar per incrementar el percentatge de vinculació de les persones que passen per un Grup d’Ajuda Mútua i per donar oportunitats de participació a qui no poden assistir als horaris i espais actuals.

Memòria 2014

5


A continuació es presenta un breu resum de cadascú dels grups:

GAM 1

És el nostre primer grup, funciona des de gener de 2012, tot i que cada any varia la seva composició. Compta actualment amb 11 membres, dels quals 3 hi eren a l’any anterior i els altres 8 (el 73%) són noves incorporacions. Hi ha dues persones formades per fer la tasca de moderadores.

GAM 2

Funciona des de setembre de 2013, tot i que aquest any ha variat significativament la seva composició. Compta actualment amb 11 membres, dels quals 4 hi eren l’any anterior i els altres 7 (el 64%) són noves incorporacions. Hi ha 1 persona formada per fer la tasca de moderador.

GAM 3

És el nostre grup més jove. Funciona des de setembre de 2014. Compta amb 8 membres i altres 3 en procés de vinculació. Dues persones venen d’un altre grup anterior, per ajudar a la seva constitució i dinamització. Actualment hi ha 3 persones formades per fer la tasca de moderadores.

Formació de Moderadors de Grups d’Ajuda Mútua En bona mesura, la situació actual de creixement i estabilitat dels nostres GAMs es deguda al Programa de Formació de Moderadors de Grups d’Ajuda Mútua; un projecte desenvolupat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Programa de Formació de Moderadors de Grups d’Ajuda Mútua ha consistit en: Elaboració de una Guia per a la Constitució i Formació de GAMs en Salut Mental Elaboració d’un Material Didàctic de Suport per a les Persones Moderadores Implementació de dos Tallers de Formació de Moderadors de GAM Acompanyament de Suport desenvolupament de nous GAM

De les 12 persones que van passar pels tallers, 6 funcionen actualment com a moderadores d’un GAM.

al

Tallers i noves persones moderadores Tallers

Participants

Moderadores

2 Tallers

12 Persones

6 Persones

Tasques Pendents Mantenir en funcionament els grups actuals i obrir, com a mínim un 4t GAM Incrementar el percentatge de vinculació de les persones que passen per un GAM Formar un mínim de 6 persones noves moderadores de GAM Obrir noves opcions de participació, més enllà de l’espai i horaris actuals de funcionament

Memòria 2014

6


Taller de Teatre Emocional Què és el Taller de Teatre Emocional? És un projecte de promoció de la salut mental pensat per a millorar la consciència del nostre cos i aprendre a identificar i expressar les pròpies emocions, de manera assertiva. És una activitat setmanal, bassada en la utilització de tècniques d’Expressió Corporal, l’Escenificació Terapèutica i el Teatre de l’Oprimit.

Què fem al Taller de Teatre Emocional? Al Taller hi ha una primera part de cada sessió dedicada a la respiració, la relaxació i l’atenció al nostre cos, per prendre consciència de les tensions i malestars físics que sentim. Es preparà el cos per a l’expressió d’emocions i l’escenificació que tindrà lloc. En la segona part, té lloc l’Escenificació Terapèutica, per poder representar a l’escenari els nostres conflictes i preocupacions, treballant sobre les emocions que aquestes ens generen, aprenent a gestionar-les entre tots i totes.

Objectius i Finalitats Treballar per la Recuperació Fer Salut Mental en 1a Persona Lluitar contra l’Autoestigma Fomentar l’Empoderament

El Taller de Teatre Emocional és la nostra activitat més jove, atès que ha començat a funcionar el 15 d’Octubre i, per tant, té tan sols dos mesos de vida. S’ha realitzat gràcies a la sessió d’una sala a l’EspaiSocial Sagrada Família, de la Fundació Catalunya – La Pedrera.

Resum d’activitats del Taller de Teatre Emocional Participants

Visitants

Voluntaris

Sessions

6 Persones

5 Persones

2 Persones

7 Sessions

El Taller és un projecte desenvolupat gràcies a la col·laboració de dues persones voluntàries: en Ferran Lugo Monforte (metge, psicoterapeuta i director de Escenificació Terapèutica) i la Luz Cornide Seoane (teatre-terapeuta). Aquesta és la primer activitat d’ActivaMent que compta amb la participació de voluntaris professionals.

Al llarg de les seves 7 sessions, han format part del Taller 6 Participants. A més a més, altres 5 Persones han passat per conèixer l’activitat, tot i que no s’han acabat vinculant.

Tenint en compta les potencialitats del Taller, es planteja obrir l’activitat al barri, convertintlo en un Projecte de Contacte Social, de manera que serveixi també per a desmuntar els prejudicis sobre com som les persones amb un problema de salut mental.

Tasques Pendents Mantenir en funcionament el Taller de Teatre Emocional al llarg de tot l’any Incrementar el nombre de persones participants del Taller Obrir l’activitat al Barri, convertint el Taller en un projecte de Contacte Social Trobar vies de finançament per garantir la viabilitat a llarg termini del projecte

Memòria 2014

7


El CineFòrum Què és el CineFòrum? És una activitat pensada per a gaudir i reflexionar, basada en la visualització d'una sèrie de pel·lícules seleccionades, a partir de la qual s'organitza una ronda posterior de debat i reflexió. En diverses ocasions, són els mateixos participants de la tertúlia qui escullen la pel·lícula que es veurà en la següent sessió.

8 El CineFòrum és un Projecte de Contacte Social, organitzat conjuntament amb Radio Nikosia i Saräu, i algunes sessions en col·laboració amb la Fundació Vidal i Barraquer.

Objectius i Finalitats Fomentar l’Empoderament Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Treballar en Xarxa amb altres entitats

Les pel·lícules es seleccionen en funció de la seva temàtica, tot i que no sempre són de salut mental. Es busca que ajudin a reflexionar sobre diverses qüestions d'interès per al nostre col·lectiu: La importància de les relacions afectives L’Estigma i l’Autoestigma El perill de prejutjar a les persones La Institució Psiquiàtrica La Recuperació en salut mental

Sessions del CineFòrum Pel·lícula

Assistents

El Rey Pescador Un Dios Salvaje Shame Alguien Voló sobre el Nido del Cuco Una Mente Maravillosa Shine La Ciudad de los Locos El Revés del Tapiz de la Locura Los Chicos del Coro Minority Report Corazón de León Mejor, imposible LT22 Radio La Colifata

Total

16 15 27 10 19 21 43 15 22 32 25 50 42

Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones

337 Personas

Al llarg de l’any s'han fet 13 Sessions de CineFòrum, amb una assistència total de 337 Persones, la qual cosa fa una assistència mitjana de 26 Persones per Sessió. Ara, tot i que l’assistència mitjana és bona, trobem una alta variabilitat entre cadascuna de les sessions.

Memòria 2014


El CineFòrum també és de gran importància per a crear i enfortir vincles amb altres entitats. En aquest sentit, el projecte, desenvolupat conjuntament amb Ràdio Nikosia i Saräu, ens ha obert les portes a col·laborar en la realització de: Cafeta del Col·lectiu Salut entre Totxs, del CSO La Gordíssima II Cicle de Cinema i Salut, organitzat per la Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Sant Andreu III Cicle de Cinema i Salut Mental de Sant Andreu, convidats per la Fundació Vidal i Barraquer Cicle: A l’estiu mou-te pel Clot i Camp de l’Arpa, e amb la Fundació Surt Cinema a la Plaça, amb el Casal de Barri Pou de la Figuera Cicle Fos a Blanc, amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Cartellera del CineFòrum

Tasques Pendents Incrementar la mitjana de persones assistents a cada sessió de CineFòrum Arribar a més persones que no estiguin vinculades al món de la salut mental Crear de nous o enfortir els llaços institucionals a partir d’aquest projecte

Memòria 2014

9


Cicle Fos a Blanc: Cinema, Salut Mental i Estigma Què és el Cicle Fos a Blanc? És un projecte pensat per portar a la societat la reflexió sobre l’estigma en salut mental, la discriminació institucional i la recuperació de qui hem passat un trastorn mental. A través d’una sèrie de Cinema-Fòrums i de Xerrades-Debat, hem fet partícips de la reflexió als barris del districte de Sant Martí, de Barcelona. Una activitat organitzada per les associacions Saräu, ActivaMent i Ràdio Nikosia, en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, especialment de la Biblioteca Xavier Benguerel, amb la participació d’Obertament i la Fundació Vidal i Barraquer.

Per a què fem el Cicle Fos a Blanc? Objectius i Finalitats

La salut mental sovint es presenta al cinema i altres mitjans de manera distorsionada i prejudiciosa, generant rebuig social i discriminació. Amb aquest cicle de projeccions, debats i xerrades, hem permet que la societat ens conegui, ens escolti i reflexioni amb nosaltres sobre la psiquiatria, l’estigma i la recuperació.

Lluitar contra l’Estigma Atorgar veu al nostre col·lectiu davant la societat Treballar en Xarxa amb altres entitats

Sessions de Cinema-Fòrum i Xerrades Debat Pel·lícula

Biblioteca

Alguien voló sobre el nido del cuco Una mente maravillosa Shine

Xerrada

Xavier Benguerel Josep Benet Manuel Arranz

Biblioteca

La Institució Psiquiàtrica La Recuperació en Salut Mental L’Estigma i l’Autoestigma

Xavier Benguerel Josep Benet Manuel Arranz

Total

Assistents 10 Persones 19 Persones 21 Persones

Assistents 31 Persones 43 Persones 39 Persones

163 Persones

Al llarg de 3 mesos, es van desenvolupar: 6 Activitats, 3 Cinema-Fòrums i 3 Xerrades-Debat. A 3 Biblioteques diferents Amb 163 Persones com a públic total. El principal valor del Cicle és que ens ha permès arribar a un públic que no està vinculat al món de la salut mental. Els usuaris de les biblioteques han pogut conèixer una realitat diferent a la dels mitjans.

Tasques Pendents Realitzar un nou Cicle a la Xarxa de Biblioteques de Barcelona Arribar a altres districtes de la ciutat Incrementar la mitja de persones assistents a les activitats

Memòria 2014

10


El Punt de Trobada Què és el Punt de Trobada? És una reunió informal per berenar, xerrar i compartir una estona amb altres companys/es de la nostra associació. El Punt de Trobada és una activitat lúdica que té com a objectius passar una bona estona i ajudar a enfortir o refer les nostres relacions personals.

11 Per a què es realitza el Punt de Trobada? Moltes persones, quan travessen un problema de salut mental, poden perdre vincles i relacions afectives. De vegades, la soledat i l'aïllament poden ser més nocius que els símptomes, ja que acompanyen al llarg de molt més temps.

Objectius i Finalitats Treballar per la Recuperació Oferir-nos Ajuda Mútua Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Actuar en 1a Persona

Tenint en compta aquestes necessitats, el Punt de Trobada ens permet: Refer o enfortir la nostra xarxa d’amistats i relacions personals. Compartir amb altres persones a qui podem explicar la nostra vida (sense necessitat de parlar de salut mental). Trencar l’aïllament formant part d’una activitat lúdica, espontània, no dirigida i de participació voluntària.

Sessions del Punt de Trobada Trobades

Participants

Mitjana

40 Sessions

25 Persones

4 Persones

Aquesta activitat s’ha desenvolupat al llarg de tot l’any, a excepció de l’agost, realitzant-se un total de 40 Trobades. A més a més, ha despertat l’interès de molts companys i companyes, amb unes 25 Persones que han assistit, com a mínim, a una trobada. Ara bé, en ser plantejada com una activitat sense compromís d’assistència, s’ha observat una alta variabilitat en la participació, amb dies amb molts membres i d’altres amb molt pocs. En aquest sentit, la mitjana de participació és lleugerament superior a les 4 Persones per Trobada; una quantitat menor a la de l’any anterior (amb 5 participants de mitjana). Sent aquesta una activitat fonamental per ActivaMent, en cobrir unes necessitats socials que molts membres tenen, cal treballar per augmentar la participació. Igualment, cal treballar per aconseguir fer econòmicament viable el projecte, prenent en compta que, fins ara, aquesta activitat es finança amb les aportacions voluntàries de les persones que assisteixen a les trobades.

Tasques Pendents Incrementar el nombre de persones assistents al Punt de Trobada Incrementar la mitja de persones assistents per trobada Fidelitzar la vinculació de les persones participants Trobar alternatives de finançament per garantir la viabilitat del projecte

Memòria 2014


ActivaMent en Xarxa Què és ActivaMent en Xarxa? És un projecte pensat per fomentar l'empoderament i ajudar les persones a refer la seva xarxa d'amistats, recuperant el valor de l'oci i el temps compartit. Es basa en la promoció d'activitats espontànies, organitzades per diferents socis i sòcies, de manera autònoma a l'associació. Gràcies a un Grup Secret de Facebook i una Llista de Distribució de Correus, cada persona pot proposar sortides, trobades i/o esdeveniments.

Per què promovem ActivaMent en Xarxa?

Objectius i Finalitats

Perquè recuperar o enfortir els vincles socials és una de les necessitats més usuals per als que passem un problema de salut mental. La soledat i l'aïllament poden ser més nocius que els símptomes i prolongar-se per més temps. Tots/es necessitem amistats i bons moments per compartir.

Fomentar l’Empoderament Actuar en 1a Persona Lluitar contra l’Autoestigma

Resum de les Trobades Trobades

Organitzadors

Participants

Mitjana

27

7

43

10

Al llarg de l’any s’han fet 27 Trobades, convocades per 7 Organitzadors/es, amb un total acumulat de 43 Participants. En aquest sentit, ActivaMent en Xarxa és l'activitat que ha vinculat a un major nombre de persones sòcies, fins i tot més que els Grups d'Ajuda Mútua, tot i que no de manera regular. Hi ha una alta variabilitat en la participació, amb una mitjana de 10 Participants per Trobada.

Activitats d’ActivaMent en Xarxa Passejada a Colserolla Exposició Francesc de Diego Dinar de Germanor amb la Associació Emilia Passejada al Delta del Llobregat La Ruta dels Pintxos del Poble Sec (3 sortides) Concert London Bar Presentació Llibre Rosa del Hoyo Dinar d’Acolliment Fundació Mundo Bipolar Trobades de Tertúlies de Bar (7 Trobades) Brindis de comiat d’any

Una Nit de Bojos, de Pallapupas Passejada a Montjuic Visita al Jardí Botànic Sopar de Comiat d’Estiu Festa Major de Gràcia Obra de Teatre: Delirium Sopar d’Aniversari Obra de Teatre Ella Sopar de Nadal

Tasques Pendents Mantenir o incrementar el nombre d’esdeveniments d’ActivaMent en Xarxa Fomentar que més persones organitzin activitats per aquest projecte Diversificar el tipus de sortides, trobades i esdeveniments realitzats

Memòria 2014

12


Apropa Cultura Què és Apropa Cultura? És un programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya que fa accessible la cultura als col·lectius amb discapacitat o en risc d'exclusió social. Apropa Cultura compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

13 Per què participem d'Apropa Cultura? Perquè l'oci és fonamental per a la Salut Mental. En aquest sentit, compartir una sortida per gaudir d'un espectacle cultural és una manera de potenciar el benestar de les persones

Objectius i Finalitats Fomentar l’Empoderament Treballar per la Recuperació Funcionar en un sistema de Democràcia Directa

A més, participar com a entitat de Apropa Cultura, ens permet: Practicar la ciutadania activa i aprendre el funcionament de la democràcia directa, ja que els espectacles es trien de manera participativa, per votació de tots els socis / es Enfortir o refer les nostres xarxes d'amistats i afectes, ja que les sortides es gaudeixen en grup

Al llarg del 2014 es van organitzar 8 Sortides d’Apropa Cultura, a 4 Espais Culturals diferents; amb una mitjana de participació de gairebé 11 Persones per Sortida. Els mesos de març i abril no es van realitzar sortides perquè no ens van atorgar les entrades sol·licitades als espectacles escollits.

Espectacle

Espai

Concert d’Albert Guinovart L’OBC: Quadres d’una Exposició BMB: 14 Concert Piano de Txaikovski Els diez Feliços Exposició Joaquín Sorolla L’OMB: Sheherazade Freire interpreta a Chopin L’OBC: El Caballer de la Rosa de Strauss

Palau de la Música L’Auditori L’Auditori Teatre Lliure Gràcia Caixafòrum L’Auditori L’Auditori L’Auditori

Total

Participants 7 5 12 11 12 15 8 14

Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones Persones

84

Tasques Pendents Aconseguir organitzar al menys una sortida cultural al mes Diversificar el tipus de sortides culturals i els espais escollits Sistematitzar la gestió del projecte, amb una persona o equip responsable

Memòria 2014


Voluntariat Social Què és el Voluntariat Social? És un programa que promou i facilita el voluntariat per a les persones amb trastorn mental. Es basa en la cerca d'entitats del 3r sector que necessitin persones voluntàries i que no discriminin per motius de salut mental. Al seu torn, oferim orientació a qui vulguin participar i acompanyem l'inici del procés.

Per què promovem el Voluntariat?

Objectius i Finalitats

Perquè totes les persones, amb o sense Fomentar l’Empoderament un diagnòstic de salut mental, Treballar per la Recuperació necessitem sentir-nos útils i tots tenim Lluitar contra l'Estigma i molt per oferir als demés. Passar per un Autoestigma trastorn mental, fins i tot quan es té un Treballar en Xarxa amb altres grau de discapacitat o incapacitat legal, entitats no vol dir, ni de bon tros, que no siguem persones socialment vàlides. A la seva vegada, moltes entitats del 3r sector funcionen gràcies a la col·laboració de persones voluntàries. Ambdues necessitats, per tant, es poden satisfer mútuament. El Voluntariat Social ens permet així estrènyer vincles amb altres entitats. Al llarg del 2014, el projecte ha ajudat a 8 Membres d’ActivaMent a trobar un espai de voluntariat a altres entitats del 3r Sector Social de Catalunya, fent tasca administrativa, acompanyant a gent gran, cultivant horts urbans, gestionant sol·licituds de voluntariat, portant llibres a domicili, etc. En aquest sentit, ha estat fonamental la nostra col·laboració amb la cogestió del Punt d’Informació del Voluntariat (PIV) de Sagrada Família.

Resum Voluntariat Social Via PIV

Via Convenis

Pendents

6 Voluntaris

2 Voluntaris

5 Persones

Formen part de l’Equip del PIV 2 companyes d’ActivaMent. Aquest projecte va rebre 11 sol·licituds de voluntariat de la nostra associació, de les quals 6 persones han trobat un espai a on poder fer de voluntaris/es. A més a més, a través del Conveni de Col·laboració amb la Fundació Catalunya – La Pedrera, altres 2 companys han fet de voluntaris al projecte REMS. Per últim, cal afegir que altres 5 membres de la nostra associació fan un voluntariat, però han trobat l’entitat de forma prèvia o paral·lela al nostre programa.

Entitats amb les que hem col·laborat Punt d’Informació del Voluntariat Sagrada Família Fundació Catalunya La Pedrera – Projecte REMS Can Roger – Horts Urbans Fundació Aroa Amics de la Gent Gran Biblioteca Sagrada Família

Tasques Pendents Incrementar el nombre de persones voluntàries Augmentar la quantitat d’entitats amb les quals es col·labora Formalitzar mitjançant convenis les col·laboracions que es duen a terme

Memòria 2014

14


Lluita contra la Reforma del Codi Penal Per què ens oposem a la Reforma? El Ministeri de Justícia espanyol proposa una reforma amb un text que equipara trastorn mental amb perillositat i tipifica la persona diagnosticada amb un trastorn mental com Subjecte Perillós. Aquesta és una atribució amb prejudicis, estereotipada i discriminatòria. Amb aquest recurs retòric, les persones diagnosticades deixaríem de ser iguals davant la llei, perdríem els nostres drets civils i constitucionals i quedaríem condemnades a la indefensió davant els poders de l'Estat. El nou Codi Penal introdueix la possibilitat del Tancament Perpetu de les persones diagnosticades, amb independència dels actes comesos. A més, si s'acaba la tancada, imposa una la Llibertat Vigilada i el Tractament Mèdic Forçós, possiblement de per vida.

Objectius i Finalitats Lluitar contra la Discriminació Fomentar l'Empoderament Actuar en 1a Persona Treballar en Xarxa

Què hem fet per a lluitar contra la Reforma? Aquest any, hem desenvolupat diverses actuacions per oposar-nos a la reforma. En aquest sentit, continuem gestionant la web: www.colectivosaludmental.org, recopilant Signatures Personals i Adhesions d’Entitats contra la proposta. Hem participat en diverses Conferències i Xerrades per informar a la població sobre què suposa aquesta reforma en la qüestió de pèrdua de drets. Així, hem estat a: Jornades #CódigoGallardón de la Llibreria Synussia Taula Rodona: Drets Perduts en Salut Mental, de la Federació Salut Mental Catalunya Conferència: La Salut Mental en la proposta del Codi Penal, del Parc Sanitari Sant Joan de Deu Xerrada presentació III Cicle Cinema i Salut Mental de Sant Andreu, amb la Fundació Vidal i Barraquer Hem participat en nombrosos reportatges per a diversos Mitjans de Comunicació, explicant la reforma i els seus efectes: ¿Enfermos Mentales y presos para siempre? (El País) Rechazo a la reforma del Código Penal (La Vanguardia) Psiquiatres i malalts mentals en contra del nou Codi penal (Ara) Malalts mentals criminalitzats per llei (El Punt Avui) La salut mental es mobilitza per evitar la reforma del Codi Penal (Ràdio Estel) La reforma del Codi Penal a: De Cap i de Nou (Ràdio Estel) La nueva reforma del Código Penal (La Sexta TV) La por a reconèixer que es té una malaltia mental (TV3) No hi ha cap estudi que pugui associar delicte i trastorn mental (La Xarxa) Aquesta és una lluita que continua, atès que, si bé ha dimitit el ministre Gallardón, la proposta de reforma del Codi Penal continua vigent.

Tasques Pendents Sostenir la lluita per la derogació d’un Codi Penal que vulnera drets humans fonamentals Continuar denunciant la discriminació institucional per motius de salut mental Mantenir i enfortir els llaços amb altres col·lectius socialment vulnerables

Memòria 2014

15


Persones com Tu Què és Persones com Tu? És un projecte orientat a difondre "l'altra cara" del trastorn mental, una imatge correcta i diferent de la que ens presenten els mitjans de comunicació. Es tracta de compartir històries de vida reals de persones que, encara que visquin un trastorn mental, s'han recuperat i/o han après a conviure amb els seus símptomes i porten una vida plena, autònoma i activa en la nostra societat. Són històries de superació, de creixement i aprenentatge.

Per a què el projecte Persones com Tu? Els mitjans de comunicació només ensenyen una "cara" del trastorn mental: la d'aquelles persones que es troben enmig d'una crisi o que estan institucionalitzades, en situació de dependència, sense autonomia i que encara no s'han pogut recuperar. Aquesta imatge és una distorsió de la realitat: la majoria de les persones que passem l'experiència del trastorn mental ens recuperem. Cal mostrar que tirar endavant és possible i, de fet, és usual.

Objectius i Finalitats Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Fomentar l’Empoderament Atorgar Veu al nostre col·lectiu

A continuació presentem la relació entre les entrevistes publicades i el seu impacte en la nostra web, en funció de les visites, els comentaris i la quantitat de vegades que s'ha marcat "M'agrada":

Entrevistes de Persones com Tu Entrevistes

Visites

Comentaris

M’agrada

5

4.763

77

1.630

Com veiem, les 5 Entrevistes publicades al llarg de l’any han tingut un impacte mediàtic significatiu, generant una mitjana de 953 Visites per Entrevista. Així mateix, també han generat un gran nombre d’interaccions, amb una mitjana de 15 Comentaris per Entrevista i 326 M’agrada per Entrevista. També és de destacar un altre valor de les entrevistes d’aquest any, que no reflecteixen les estadístiques: per primer cop han participat del projecte persones amb un cert reconeixement social i reconegut prestigi artístic com en Matthew Tree (escriptor i presentador de TV) i la Princesa Inca (poetessa). Conjuntament amb El Blog d’ActivaMent, ha sigut guardonat amb el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació, en la categoria d’Internet.

Tasques Pendents Incrementar la quantitat d’entrevistes que es publiquen a l’any Arribar a un major nombre de persones, augmentant les interaccions Trobar nous canals de difusió per a les entrevistes de Persones com Tu

Memòria 2014

16


El Blog d’ActivaMent Què és El Blog d’ActivaMent? És un projecte que presenta els escrits dels nostres bloggers. Es tracta d’articles originals, elaborats per diverses persones sòcies, que exposen en 1ª persona què és i què suposa viure amb un trastorn mental. Un espai per compartir la pròpia experiència, oferir consells, lluitar contra l’estigma i l’autoestigma, reflexionar sobre diferents temes d’interès per a les persones del nostre col·lectiu i exposar la nostra visió del món de la salut mental.

Quina és la importància del Blog? El Blog ens permet oferir al món la nostra visió de la salut mental, compartint l’experiència de què significa

Objectius i Finalitats Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Fomentar l’Empoderament Atorgar Veu al nostre col·lectiu

passar per un trastorn mental i/o ser objecte de discriminació per aquest motiu. Això permet que les persones del nostre col·lectiu puguin fer-se escoltar, recuperant o enfortint el valor de la pròpia veu, exercint la ciutadania activa i empoderant-se.

Resum d’articles publicats i del seu impacte Blogaires

Articles Nous

Visites

Comentaris

M’agrada

21

42

20.605

201

6.137

Com veiem, els 42 Articles Nous publicats al llarg de l’any han tingut un impacte mediàtic significatiu, generant una mitjana de 491 Visites per Article. Així mateix, també han generat un gran nombre d’interaccions, amb una mitjana de 5 Comentaris per Article i 146 M’agrada per Article (127 en castellà i 19 en català).

Continuïtat de visites al llarg dels Anys La importància dels articles del Blog també rau en la seva capacitat per a continuar generant visites mesos i anys desprès de ser publicats.

Any

Articles

Visites

Mitjana

2014

42

20.605

491

2013

33

27.857

844

2012

27

33.974

1.258

Per exemple, l’article: “El Tractament dels Trastorns mentals a través de la Història”, que el dia de la seva publicació (12/04/2012) va rebre unes 300 visites, a dia d’avui ja porta 5.876 visites. Això succeeix gràcies a l’estratègia sistemàtica de redifusió d’articles i al treball de posicionament SEO. Conjuntament amb El Blog d’ActivaMent, ha sigut guardonat amb el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació, en la categoria d’Internet.

Tasques Pendents Mantenir o incrementar la quantitat d’articles que es publiquen a l’any Augmentar l’Equip de Blogaires i de col·laboradors/es del Blog Incrementar l’impacte mediàtic dels articles i de les interaccions que generen

Memòria 2014

17


Premi del Consell Municipal de Benestar Social Guardonats per l’Ajuntament Conjuntament, els nostres projectes el Blog d’ActivaMent i Persones com Tu han estat guardonats amb el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació, en la categoria d’Internet. Es tracta d’un premi que l’Ajuntament de Barcelona atorga per reconèixer, fomentar i divulgar iniciatives de periodisme i comunicació compromeses amb els problemes socials a la ciutat i amb un millor tractament de la informació. En aquesta 22a Edició, s’ha valorat el nostre Web per ser “una bona eina des d’on poder conèixer en primera persona les realitats de les persones amb trastorn mental i per la seva contribució a sensibilitzar la societat contra l’estigma”. També es va destacar “l’impacte i la repercussió del Web, amb un alt nombre de visitants i d’interaccions, així com el creixement exponencial de visites i la bona connexió amb diferents xarxes socials”. Igualment, també es va remarcar la seva originalitat, atès que aporta la visió de la salut mental de les pròpies persones diagnosticades. En aquest sentit, en recollir el premi, la nostra companya Mònica Civill, responsable de la comunicació d’ActivaMent, va destacar dels projectes que: “El que els fa diferents és la filosofia mateixa, d’atorgar veu a qui sovint no tenim o ens l’han tret. Parlem en 1a persona perquè l’Estigma Social encara hi és molt present i arrelat a la nostra societat”.

Participants del Blog d’ActivaMent i Persones com Tu Blogaires

Il·lustradors

Fotògrafes

Entrevistats

26

3

2

13

La importància d’aquests dos projectes, també rau en la seva capacitat de fer partícips a les persones i implicar-les a l’activisme en 1a persona. Així, des dels seus inicis, més de 40 Persones han participat, essent la segona línia d’actuació que més fomenta la participació i la implicació, desprès dels Grups d’Ajuda Mútua. Tenint en compta aquest èxit mediàtic, de participació i reconeixement, es reconeix la necessitat de continuar treballant per ser un altaveu per a les persones amb trastorn mental.

Memòria 2014

18


Programa de Sensibilització Comunitària Què és el Comunitària?

Programa

de

Sensibilització

És un projecte pensat per a portar a la societat, en especial a la gent jove, una visió no distorsionada ni discriminatòria de la salut mental i les persones amb un trastorn mental. Es bassa en l’oferiment d’una sèrie de xerrades i formacions a estudiants d’instituts i a universitaris.

Objectius i Finalitats

Aquestes xerrades i formacions tenen el valor afegit de que som les mateixes persones que patim discriminació per motius de salut mental qui expliquem com som i de quina manera ens afecten els prejudicis socials.

Lluitar contra l'Estigma i Autoestigma Actuar en 1a Persona Fomentar l’Empoderament Treballar en Xarxa

Al llarg del 2014, 7 membres d’ActivaMent han participat de 8 Xerrades i Formacions, en col·laboració amb altres tres entitats i amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes intervencions ens han permet portar el nostre missatge a un total de 219 Persones.

Intervenció

Membres

Xerrades

Públic

IES Angeleta Ferrer i Sensat Dia de la Diversitat Seminari d’Estigma

4 4 4

2 4 2

19 38 162

Total

7 Ponents

8 Xerrades

219 Persones

A continuació es presenta un resum de les diferents intervencions realitzades com a part del Programa de Sensibilització Comunitària.

Xerrada IES Angeleta Ferrer i Sensat Una intervenció realitzada a l’IES Angeleta Ferrer i Sensat, de Sant Cugat, a petició de l’assignatura de psicologia, per ensenyar al jovent com som les persones que hem sigut diagnosticades, trencant prejudicis i educant en els valors de la diversitat.

En total es van realitzar 2 xerrades, realitzades per 4 membres d’ActivaMent, per explicar, en 1a persona, com és viure una depressió, un trastorn bipolar, una esquizofrènia i amb síndrome d’Asperger. Una formació de la que van gaudir 19 adolescents.

Memòria 2014

19


Dia de la Diversitat Hem participat del Dia de la Diversitat, un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en drets humans, adreçat a joves estudiants de 12 a 18 anys. Una activitat organitzada per la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i el suport de l’Agència Europea de Drets Fonamentals. Convidats pel projecte EspaiJove.net, del Centre d’Higiene Mental Les Corts, vam oferir 4 xerrades explicant com es viu amb Esquizofrènia, Trastorn Bipolar, Depressió i Trastorn Esquizoafectiu. L’objectiu principal d’aquesta intervenció va ser sensibilitzar al jovent sobre els trastorns mentals i la discriminació per motius de salut mental, mitjançant l’explicació de l’experiència en primera persona. Es van realitzar 4 xerrades de les que van participar un total de 38 adolescents.

Seminari d’Estigma Hem ofert, conjuntament amb Ràdio Nikosia i Saräu, el Seminari d’Estigma a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Una formació emmarcada dins del pla docent de l’assignatura Infermeria de Salut Mental. Un seminari impartit en 1a persona, oferint formació teòrica, experiències de vida reals i un espai de debat.

La intervenció permet als futurs professionals d’infermeria aprendre, vivencialment, què és l’estigma, atenent a les seves pròpies creences, coneixent a persones que s’han recuperat, oferint una oportunitat per modificar prejudicis i estereotips.

La formació es va oferir a un total de 162 Alumnes assistents, dels torns de mati i de tarda.

Tasques Pendents Augmentar intervencions Incrementar l’equip de persones sòcies que participen del programa Fer avaluació de l’impacte i l’eficàcia contra l’estigma de les intervencions

Memòria 2014

20


Adhesió a Obertament Què és Obertament? És una campanya de lluita contra la discriminació per motius de salut mental impulsada per la Generalitat de Catalunya i que compta amb la participació de tots els sectors de la salut mental del país. ActivaMent està adherida a la campanya des de Juliol de 2012, aportant activistes i els nostres canals de comunicació per a difondre els missatges d’Obertament. Per a què l'adhesió a la campanya? L'estigma i la discriminació per motius de salut mental estan entre els obstacles més difícils que s'han de superar per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental. Canviar l'actual situació de prejudicis i estereotips és una tasca fonamental que s'ha de dur endavant. Al llarg del 2014, la nostra entitat ha aportat 4 Activistes Nous, que s’afegeixen als altres 4 activistes que són des de fa un any o més a la campanya.

Objectius i Finalitats Lluitar contra l’Estigma i Autoestigma Actuar en 1a Persona Fomentar l’Empoderament Treballar en xarxa amb altres entitats

Aportació d’Activistes Nous

Amb experiència

4 activistes

4 activistes

A més a més, hem fet de Portaveus de la campanya, Donant la Cara contra la discriminació per motius de salut mental a: La Premsa: “No som una malaltia amb potes” (Diari Ara) La Ràdio: “Via Lliure” (RAC1) La Ràdio: “Prejudicis i malalties mentals” (La SER) La Televisió: “La por a reconèixer que es té una malaltia mental” (TV3) Igualment, hem format part de l’Equip d’Alerta Estigma, programa pensat per monitoritzar i educar als mitjans a no difondre missatges estigmatitzants sobre les persones amb trastorn mental. Hem participat en diverses intervencions de l’Equip de Sensibilització: al Congrés Enter Mental Health, per al Dia de la Diversitat, a l’Escola Marinada i la Fundació MAIN, etc. També hem participat del Seminari Apropant la Salut Mental als Joves, d’intercanvi d’experiències de sensibilització, per compartir amb altres entitats que fan aquesta tasca. La nostra presidenta, Montse Barò, ha col·laborat en la gravació de l’espot de la nova Campanya Publicitària d’Obertament per al proper any.

Tasques Pendents Incrementar el nombre de socis/es que reben formació i es fan activistes de la campanya Desenvolupar noves col·laboracions, a nivell d’entitat, amb l’associació Obertament Continuar ajudant a la difusió de la campanya i els seus missatges

Memòria 2014

21


Conferències, Jornades, Taules Rodones i Seminaris Jornades: #CódigoGallardón, de Synussia Hem participat de les Jornades: #CódigoGallardón, Reformas desde arriba, escenarios disidentes por debajo, organitzades per la Llibreria Synussia. Un espai de reflexió compartida sobre la Reforma del Codi Penal, també coneguda com #CódigoGallardón. Una proposta que pretén treure’ns drets fonamentals a tots i totes, i és especialment agressiva amb els col·lectius més vulnerables.

Una Taula Rodona compartida amb Ràdio Nikosia, a la qual vam exposar quins són els canvis que proposa aquesta reforma, de quina manera ens afecta a les persones que portem un diagnòstic de salut mental, i què podem fer per defensar-nos. (Audi de la sessió). __________________________________________________________________________

Xerrada: Estigma i Autoestigma, a l’ABC Hem ofert la formació: “Estigma i autoestigma: eines per a fer-les front”, convidats per l’Associació de Bipolars de Catalunya. Una xerrada en què vam presentar el problema de l’estigma en salut mental, explicant des de la nostra experiència com ens afecta aquesta forma de discriminació i quines són les seves conseqüències. Una formació pensada també per ajudar-nos a entendre com podem les pròpies persones autodiscriminar-nos.

Els prejudicis socials dificulten la recuperació i fan tant de mal o més que els propis símptomes. Per resoldre aquesta situació, a la xerrada s'ofereixen algunes estratègies que podem seguir en la nostra vida personal per superar tant les barreres socials com les pròpies limitacions.

Memòria 2014

22


Presentació del Llibre: “Tengo Trastorno Bipolar Hem organitzat la presentació en Barcelona del llibre: “Tengo Trastorno Bipolar. Desmitificaciones y Anécdotas”, de Sergio Saldaña. Una activitat realitzada en col·laboració amb Salut Mental Catalunya Federació i Obertament. Un llibre de caràcter autobiogràfic, que ens presenta un testimoni que trenca prejudicis i ajuda a comprendre què és viure amb aquest diagnòstic. Una història narrada amb sentit de l'humor i esperit crític, crua però sense dramatismes, a on l’autor explica en primera persona la seva experiència de recuperació.

Una activitat que ens va permetre conèixer a en Sergio Saldaña, la seva història i la seva obra. El mateix autor ens va explicar com va “sortir de l'armari” de la salut mental, per què ha escrit el llibre i moltes anècdotes personals. Sergio és un col·laborador de El Blog d’ActivaMent i un activista contra l'estigma en salut mental. __________________________________________________________________________

Mostra del Comerç i les Entitats de l’Esquerra de l’Eixample Un any més, hem sortit al barri per a participar de la 3a Mostra del Comerç i les Entitats de l'Esquerra de l'Eixample, una activitat organitzada per l'Eix Comercial Nou Eixample (ECNE), per donar-nos a conèixer als veïns i veïnes del nostre barri, explicant en viu qui som, què fem i com formar part de la nostra associació. Al llarg de tot un dia, vam estar presents amb un estand informatiu que ens va permetre oferir informació dels nostres projectes i activitats a les persones interessades.

Així mateix, el nostre company Sergi Balfegó va participar de la mostra amb una exposició dels seus dibuixos i pintures, i el nostre col·laborador Francesc de Diego va poder presentar i oferir la seva obra: Esquizofrènia Gràfica. D’aquesta manera, la mostra ha estat un espai de profit per a la nostra entitat i els seus membres.

Memòria 2014

23


Dies de Ràdio Associativa, a la Festa de la Mercè Hem participat d’un programa especial realitzat per a la Festa de la Mercè, des de l’estand de Torre Jussana a Plaça Catalunya. “Dies de Ràdio Associativa” és una iniciativa pensada per a que els oients puguin conèixer a les entitats i veure, en viu, com es fa un programa de radio. Sota la coordinació de Ràdio Nikosia, vam compartir micros i idees amb les companyes de les associacions Emilia, Ademm i Saräu.

Al programa, vam aprofitar per presentar la nova Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona, a les entitats que la conformen i els seus projectes. Aquí pots veure tot el programa, gravat i ofert per Torre Jussana: Dies de Ràdio Associativa. . __________________________________________________________________________

Taula Rodona: Drets Perduts en Salut Mental Hem format part de la Taula Rodona: Drets Perduts en Salut Mental, per a reflexionar sobre com ens afecta la reforma del Codi Penal a qui hem sigut diagnosticats d’un trastorn mental. Una activitat organitzada per la Federació Salut Mental Catalunya.

Un espai en el qual juristes, professionals i usuaris de salut mental hem exposat el retrocés democràtic que suposa el projecte de llei impulsat pel govern i com veuríem retallats els nostres drets fonamentals.

Memòria 2014

24


Conferència: Rehabilitació versus Estigma Hem participat de la Conferència Rehabilitació vs Estigma: La Salut Mental en la Proposta del Codi Penal, una activitat organitzada pel Servei de Rehabilitació Comunitària Garraf, del Parc Sanitari Sant Joan de Deu. Una conferència a la que vam explicar quins són els canvis legals que es proposen i de quina manera ens veuríem afectades les persones que hem sigut diagnosticades d’un Trastorn Mental.

25 Ens trobem davant una situació de discriminació institucional, amb la possibilitat de que s’aprovi una reforma del Codi Penal que ens retalla drets fonamentals i reforça prejudicis i idees estigmatitzants, tipificantnos com Subjectes Perillosos. Vam compartir les reflexions amb el magistrat José A. Rodríguez i el Dr. Carlos Carmona, Coordinador dels Serveis Comunitaris Salut Mental del Garraf. __________________________________________________________________________

Jornada: Salut Mental i Inserció Laboral Hem participat de la Jornada Salut Mental i Inserció Laboral: desmuntant prejudicis, una activitat organitzada per la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, AFAMMEBAN i el Consorci de la Mina. Un espai pensat per reflexionar sobre el treball com a camí de recuperació i rehabilitació en salut mental.

La jornada va comptar amb la presència dels nostres companys Alfonso Gálvez i Inma Arriaga, qui van compartir les seves experiències i valoracions com a treballadors del mercat ordinari i el mercat protegit.

Memòria 2014


Presentació del Llibre: “Mente, encuéntrame” Hem col·laborat en la presentació del llibre “Mente, Encuéntrame: dos meses y medio en la vida de una autista”, de la nostra companya Rosa del Hoyo. Una obra, publicada per l'Editorial Miret. En el llibre, Rosa ens explica com és viure amb Síndrome d'Asperger, quines han estat les seves dificultats, com les ha anat superant, quines estratègies va desenvolupar i quins són els seus aprenentatges per sortir endavant i, per què no?, ser feliç a la vida.

L'esdeveniment, una Taula Rodona de reflexions, va comptar amb la presència de l'autora, Rosa del Hoyo, acompanyada de Joan Miret, editor; Martín Correa, coordinador de Ràdio Nikosia; i el nostre company Hernán Sampietro.

__________________________________________________________________________

Apropant la Salut Mental als Joves Hem Participat del Seminari d’Intercanvi de Projectes de Sensibilització: Apropant la salut mental als joves. Una activitat organitzada per Obertament, pensada per compartir aprenentatges i reflexions en la tasca que portem endavant moltes entitats per la normalització de la salut mental i contra la discriminació. Un seminari que va comptar amb la participació dels nostres companys de Ràdio Nikosia, el Grup de Teatre Imagina, el programa EspaiJove i molts més.

Vam formar part de la Taula Rodona: Exposició d’Experiències Significants, a on explicàrem la tasca que fem des d’ActivaMent per a què el jovent desmitifiqui els prejudicis que ha rebut sobre la salut mental i les persones amb un diagnòstic de trastorn mental.

Memòria 2014

26


L’Espai de Debat: L’Autonomia Hem coorganitzat amb ACFAMES-AFAMMCA una sessió de l’Espai de Debat, una activitat per a reflexionar i compartir les nostres experiències i anècdotes, aprenent conjuntament, escoltant les històries de vida d'altres persones. En aquesta ocasió, el tema va ser: “L’Autonomia: viure sense la família”. Les persones amb un problema de salut mental, com ens imaginem la vida sense els pares? Com ens hem emancipat?

L’Espai de Debat és una activitat oberta a totes les persones que vulguin assistir, per escoltar les propostes de les persones assistents, obrint el debat per a què tots i totes puguin explicar les seves històries de vida, valoracions, anècdotes i aprenentatges. Tot un èxit de participació, amb 35 persones assistents. __________________________________________________________________________

Taula Rodona: Experiències d’Empoderament Hem participat de la Taula Rodona: Experiències d’Empoderament, convidats per l’Associació d’Empoderament i Vida Autònoma (ASSEVA) del Garraf. Una activitat organitzada amb motiu de les celebracions pel Dia Mundial de la Salut Mental, per reflexionar sobre el procés de recuperació, l’activisme i els seus beneficis per a les persones amb un trastorn mental.

La nostra presidenta, Montse Baró, va estar explicant el seu propi procés personal de recuperació, compartint les seves experiències, estratègies i aprenentatges.

Memòria 2014

27


Trobada: La seducció de la paraula. La ràdio integradora Hem participat de la trobada “La seducció de la paraula. La ràdio integradora”, un espai per compartir experiències de projectes de Ràdio i Salut Mental, a Torre Barrina, Centre de Creació Multimèdia de l’Hospitalet de Llobregat.

28 Una activitat organitzada amb motiu de la presentació del nou projecte: “Polivarrina Ràdio”, un taller del servei d’atenció en salut mental de la Unitat Polivalent l’Hospitalet - Benito Menni.

Una taula per aprendre de diversos projectes radiòfonics que evidencien el valor de la ràdio com eina de rehabilitació psicosocial. Amb la participació de: Ràdio Nikosa, La Colifata, Xarxa Ràdio i ActivaMent – Catalunya sense Barreres. __________________________________________________________________________

Cafeta del Col·lectiu Salut entre Totes Hem col·laborat amb la Cafeta del Col·lectiu Salut entre Totes. Una activitat organitzada al CSO La Gordíssima, amb la finalitat ajudar a recaptar fons per publicar els aprenentatges produïts i recollits al Cicle de Salut de les Dones. Conjuntament amb Ràdio Nikosia i Saräu vam ajudar a dinamitzar les reflexions entorn a les experiències d’autogestió de la salut mental, introduint el tema a partir del documental de Radio La Colifata.

A més a més del documental, que presenta l’experiència del primer programa de ràdio realitzat des de dins d’un Hospital Psiquiàtric, també vam reflexionar sobre els Grups d’Ajuda Mútua i els seus efectes sobre la salut mental.

Memòria 2014


Part 2: La Gestió Associativa

La Base Social Quants membres té l’associació? A dia d’avui, la base social d’ActivaMent està conformada per 91 membres, incloent a persones sòcies, amigues, col·laboradores i voluntàries. En aquest sentit, la nostra entitat evidència un ritme relativament constant de creixement des de la seva constitució.

Tipus i quantitat de Membres Socis

Amics

Col·laboradors

Voluntaris

70

16

3

2

Total 91

Com veiem ActivaMent està composada per un 77% de Persones Sòcies i un 23% d’Altres Membres, de les quals hi ha: 16 Amics, persones que, tot i no ser del col·lectiu de salut mental, creuen en el projecte i ens ajuden a funcionar aportant una quota. 3 Col·laboradors, il·lustradors i fotògrafa que regalen la seva obra per a il·lustrar els nostres articles i materials didàctics. 2 Voluntaris, responsables d’impartir el Taller de Teatre Emocional. Si bé tots els tipus de membres tenen veu en les assemblees, que és l'espai de presa de decisions de l'entitat, només les Persones Sòcies poden formar part de la Junta Directiva i/o votar per a la seva constitució.

Evolució de la Base Social Inici

Altes

Baixes

Actuals

64

36

9

91

Al llarg del 2014, s'han incorporat 36 nous membres (31 socis, 3 amics i 2 voluntaris). Al seu torn, s'han produït 9 baixes, de les quals, 5 van ser vinculacions temporals; és a dir, persones que només van estar a l'associació uns pocs mesos. Com veiem, la nostra associació ha passat de tenir 64 membres a 91, amb un creixement del 42% de la base social en un any.

Acollides de Nous Membres

El creixement de l'entitat i la vinculació de nous membres depèn, Acollides Vinculats No Vinculats en bona mesura, de l’acollida que se 74 36 38 li fa a les persones que s’apropen a conèixer-nos. Aquesta ha sigut una tasca realitzada per l'Equip d'Acollida i Atenció, constituït per 6 persones. Com veiem, hi ha una vinculació del 49% de les persones que passen per ActivaMent. Així mateix, per cuidar la nostra base social ActivaMent té un Equip d'Acompanyament, del qual formen part 4 Persones Sòcies, encarregat d'anar a visitar els/les companys/es que hagin de passar un ingrés hospitalari per raons de salut mental.

Tasques Pendents Continuar amb el ritme actual de creixement de la base social Fidelitzar els membres, fent un seguiment dels que no assisteixen a les activitats Desplegar-nos al territori català, més enllà de Barcelona, amb la creació de Delegacions

Memòria 2014

29


Formació de la Base Social Més enllà de les formacions internes realitzades a través dels programes de Moderadors de GAM i de l’Equip de Sensibilització Comunitària, aquest any la nostra base social s'ha enriquit gràcies a les formacions rebudes per part d'altres tres entitats: Torre Jussana, Obertament i Acció.

Per què és important la Capacitació de la Base Social? A la nostra entitat totes les persones que vam participar de la gestió i portem endavant l'associació ho fem de manera voluntària. Capacitar i aprendre és bàsic per al creixement personal i de l'associació. A continuació es presenta la relació entre l'entitat que ofereix la capacitació, la quantitat de formacions rebudes i els membres d’ActivaMent que van participar:

Entitat

Formacions

Participants

Torre Jussana Obertament Acció

4 3 2

4 5 1

Al llarg de l'any 2014, un total de 9 Membres d’ActivaMent van participar de 9 Formacions diferents, per una quantitat superior a les 120 hores de Capacitació.

Tallers i Formacions de Torre Jussana Curs: Com fomentar la Participació de les persones associades Curs: Quines són les claus per tal de què una associació funcioni correctament Curs: Les Obligacions Fiscals de les Entitats No Lucratives Xerrada: La declaració d’Utilitat Pública

Cursos i Formacions d’Obertament Portaveus en 1a Persona Alerta Estigma Equip de Sensibilització

Cursos i Formacions d’Acció Seminari: Noves oportunitats de Fons Europeus per al finançament de projectes del Tercer Sector Social Curs: Finançament Europeu per al 3r Sector Social

Tasques Pendents Incrementar la quantitat de membres d’ActivaMent que es capaciten Cercar i aprofitar l’oferta formativa d’altres entitats diferents Dissenyar i implementar una oferta formativa pròpia d’ActivaMent més amplia i variada

Memòria 2014

30


Les Reunions d’Assemblea Què són les Reunions d’Assemblea? Tots els dijous no festius de l'any, excepte agost, ens reunim per organitzar-nos, prendre les decisions i gestionar entre tots i totes la nostra associació. Les assemblees ens permeten funcionar com una entitat autogestionada, participativa i horitzontal.

Per a què fem Reunions d’Assemblea?

Objectius i Finalitats

Les assemblees ens permeten funcionar d'acord a la nostra manera d'entendre el moviment associatiu en 1a Persona i poder acomplir amb totes les tasques necessàries de la Gestió Associativa.

31

Funcionar sense Jerarquies Fomentar l’Empoderament Decidir en Democràcia Directa Obrir-se a la Diversitat de Veus

Participació a les Reunions d’Assemblea Sistemàtics

Esporàdics

Temporals

Puntuals

7

8

10

12

Totals 37

Al llarg del 2014, s'han realitzat un total de 44 Reunions d'Assemblea, obertes a la participació de les Persones Sòcies, Amigues, Voluntàries i Col·laboradores d’ActivaMent. Fins a un total de 37 Membres de l’entitat van participar a aquestes reunions. Ara bé, el nivell d’implicació dels membres ha estat molt variable. Així, dels i les participants, han sigut: 7 Sistemàtics, assistint de manera regular a la majoria o a totes les assemblees 8 Esporàdics, participant al llarg de tot l’any però assistint de manera irregular 10 Temporals, formant part tan sols uns mesos de les assemblees 12 Puntuals, no participant de més d’una o dues reunions Cal afegir també la visita de membres d’Altres Entitats, Professionals, Estudiants i Mitjans de Comunicació que han format part d’algunes reunions. En total, la mitjana de participació ha estat de 11 Persones per Assemblea.

Equips de Gestió i Membres Equip d’Acollida Equip d’Acompanyament Moderadors GAM Àrea Social i Oci Voluntariat Social Equip d’Edició del Blog Comunicació 2.0 Relacions Institucionals Material Didàctic Àrea Econòmica Documents i Base de Dades

6 4 6 4 2 3 3 9 3 3 2

Al quadre veiem la relació entre els diferents equips encarregats de la Gestió Associativa i la quantitat de persones que participen en cadascú d'ells. Al llarg del 2014, les 11 Àrees de Gestió d’ActivaMent van ser cobertes per un total de 16 Persones, compromeses amb l’acompliment de les tasques necessàries per al funcionament de l’entitat.

A les assemblees, tots aquest equips informen a la resta de membres de les seves activitats, l’evolució dels projectes, les novetats i dels temes sobre els que cal decidir.

Tasques Pendents Mantenir la regularitat actual d’una assemblea setmanal al llarg de tot l’any Incrementar la mitjana de persones assistents a cada reunió d’assemblea Fidelitzar la participació, augmentant el nombre d’assistents sistemàtics a les assemblees

Memòria 2014


Relacions Institucionals Al llarg de tot l’any, el treball compartit amb altres entitats, les aliances i col·laboracions, ens han permès iniciar nous projectes i/o fer créixer la nostra associació.

Objectius i Finalitats Treballar en Xarxa amb altres entitats Obrir-se a la Diversitat de Veus Fomentar l’Empoderament A continuació es presenten les aliances més destacades que s’han desenvolupat al 2014: Enfortiment del treball conjunt amb Ràdio Nikosia i Saräu. Entre les tres entitats, vam coorganitzar el CineFòrum, vam difondre mútuament les nostres activitats, vam brindar formacions en equip, vam col·laborar conjuntament amb la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, etc. Col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de Barcelona Hem col·laborat amb la Xarxa de Biblioteques, coorganitzat amb altres entitats un cicle de Cinema-Fòrum i Xerrades-Debat per a portar a la societat la reflexió sobre l’estigma en salut mental, la discriminació institucional i la recuperació. Renovació del Conveni de Col·laboració amb la Fundació Catalunya - La Pedrera Un conveni que ens permet accedir als seus espais i recursos per a fer les nostres assemblees i Tallers; mentre que nosaltres aportem a la fundació persones voluntàries per als seus projectes i per a les activitats d'altres entitats vinculades als seus EspaiSocials. Col·laboració amb l’Estratègia de Salut Mental del Sistema Nacional de Salut Hem col·laborat amb el projecte de recollides de Bones Pràctiques en Salut Mental per a l’ESM-SNS del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Espanya; participant de l’equip de Bones Pràctiques d’Infermeria en Salut Mental. Col·laboració amb el projecte EspaiJove.net Hem iniciat un camí de col·laboració amb el projecte EspaiJove.net del Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb l’objectiu de treballar plegats per la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns i l sensibilització contra l’estigma. Enfortiment dels vincles amb la Fundació Vidal i Barraquer Un vincle gràcies al qual hem col·laborat amb dues sessions compartides de CineFòrum, hem fet una visita de presentació, hem rebut alguns dels seus membres als nostres GAM i preparem diverses formacions conjuntes. Agermanament amb AFAMMCA-ACFAMES Un compromís mutu de col·laboració, difonent-les activitats d’ambdues entitats i organitzant esdeveniments compartits. Aquest any, hem començat amb un Espai de Debat compartit, per a reflexionar conjuntament sobre salut mental i autonomia. A més a més, hem fet o rebut la visita d’Emilia Barcelona, el Centre de Dia Pi i Molist, el Centre Dr. Emili Mira, entre moltes altres. També hem signat un conveni de Col·laboració amb l’Editorial Miret i hem format part de la constitució de la Federació VEUS.

Tasques Pendents Mantenir i Enfortir els vincles i les cooperacions actuals amb altres entitats Sumar noves entitats i projectes comuns en les aliances institucionals Desenvolupar noves línies de cooperació més enllà de les fronteres de Catalunya

Memòria 2014

32


Conveni de Col·laboració amb Miret Editorial Què significa aquest conveni? El conveni signat és un compromís mutu per lluitar conjuntament contra els prejudicis i la discriminació per motius de salut mental. Una col·laboració que ens permetrà que la veu del nostre col·lectiu arribi a un públic més ampli i tingui més ressò.

Per a què hem signat el Conveni amb Miret Editorial? Miret Editorial és una empresa amb responsabilitat social corporativa que treballa per promoure accions adreçades a diversos col·lectius vulnerables, entre els quals es troben les persones amb trastorn mental. Per aquest motiu, l’editorial assumeix el repte de impulsar diferents accions que contribueixin a la lluita contra l’estigma en l’àmbit de la salut mental i a l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu. A partir d’ara, treballarem plegats per la difusió de missatges precisos i acurats sobre què és i com es viu amb un trastorn mental, de quina manera ens afecten els prejudicis i què fer per recuperar-se. Compartirem amb els lectors històries de vida reals de qui passem per aquesta experiència i què fem per fer front als obstacles propis i socials.

Objectius i Finalitats Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Fomentar l’Empoderament Treballar en Xarxa amb altres entitats

Els Llibres Publicats al 2014 “Mente, encuéntrame. Dos meses y medio en la vida de una Autista” Una obra de la nostra companya Rosa del Hoyo Pérez, en la qual ens descriu amb la seva ploma detallada, àgil i crua les seves experiències, ajudant-nos a entendre com es viu amb un Síndrome d'Asperger. Rosa ens revela les seves reflexions sobre la vida, les persones, la literatura, la filosofia i la música, dins d’una història crítica amb els múltiples diagnòstics psiquiàtrics rebuts i certs tractaments farmacològics i psicològics de dubtosa efectivitat. Un llibre disponible en format Paper i e-Book.

“El Trastorno Mental en 1ª Persona: hablando desde la experiencia” Una obra col·lectiva, construïda a partir d’un recull d'articles seleccionats d’El Blog d’ActivaMent, i d’altres articles inèdits, a la qual expliquem què és i com es viu amb un trastorn mental. Al llarg de les seves pàgines, compartim les nostres històries personals per explicar-vos com es viu una Depressió, què és el Trastorn Bipolar, com s'inicia una Anorèxia, què és la Esquizofrènia, per què les Al·lucinacions són tan convincents, de quina manera conviure amb un Trastorn Límit de Personalitat, com es sent una persona amb Síndrome d'Asperger i moltes experiències més. Disponible en format e-Book.

Tasques Pendents Mantenir i enfortir el vincle amb l’Editorial Miret renovant el Conveni de Col·laboració Elaborar i publicar nous llibres electrònics de la sèrie “Nuestras Voces” Promoure l’escriptura i publicació de assajos, novel·les i contes de més socis/es

Memòria 2014

33


Constitució de la Federació VEUS Què és VEUS? És la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona. Entitat de segon nivell, de la que formen part: ActivaMent Catalunya Associació AdeMM Emilia Barcelona Grup de Teatre Imagina Terraferma Ràdio Nikosia

Per a què constituir una Federació? Objectius i Finalitats

Les entitats creades i dirigides per les pròpies persones amb problemes de salut mental hem unit aquest any les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu, per la defensa dels nostres drets i per a que la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma Fomentar l’Empoderament Treballar en Xarxa amb altres entitats

La Finalitat Social de la Federació VEUS és millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions de persones amb trastorn mental de Catalunya. Entre les principals tasques i funcions desenvolupades per la Federació VEUS al llarg del 2014, podem destacar:

La Representació Institucional, Col·laborant amb l’elaboració del Pla Integral de Salut Mental de Catalunya; adherint-nos Al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, assistint a les reunions del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, incorporant-nos a la Junta Directiva d’Obertament, etc.

Suport a les Entitats, enfortint els vincles i promovent les col·laboracions entre les associacions i assessorant-les en temes de subvencions.

Formacions, obrint un espai, conjuntament amb la Federació SMC, per capacitar en 1a persona als MIR, PIR i EIR de Salut Mental.

Tasques Pendents Incorporar noves entitats en 1a persona federades Obtenir recursos que permetin el desenvolupament de la Federació Estructurar les diferents àrees de gestió, posar en marxa i/o desenvolupar els equips

Memòria 2014

34


Col·laboració amb l’Estratègia de Salut Mental Aquest any, hem participat d'un projecte de l’Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (ESM-SNS), del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de Espanya. La col·laboració ha consistit en participar, com persones usuàries dels serveis, en la identificació, recopilació i valoració de “Bones Pràctiques en Salut Mental”. En el nostre cas, es tractava de projectes modèlics d’Infermeria de Salut Mental, per a la Línia Estratègica Nr1: Promoció de la Salut Mental a la població, Prevenció del Trastorn Mental i Eradicació de l’Estigma. Una participació que ens ha permet que l’experiència de les persones usuàries dels serveis sigui un criteri de valoració de la qualitat dels mateixos.

Objectius i Finalitats Col·laborar amb l’Administració Pública Atorgar veu al nostre Col·lectiu Treballar en Xarxa amb altres entitats

De les propostes fetes des d’ActivaMent, han sigut incorporades com a models de Bones Pràctiques d’Infermeria de Salut Mental: Seminari d’Estigma en Salut Mental, intervenció per a l’Eradicació de l’Estigma a través de l’Educació i el Contacte Social (Càtedra d’Infermeria de Salut Mental, UAB). EspaiJove, projecte de Promoció de la Salut Mental a la Comunitat i la Prevenció del Trastorn Mental entre el jovent (Centre d’Higiene Mental Les Corts). Proyecto Saltando Muros, aplicació del model de la Recuperació a la pràctica professional de a Infermeria de Salut Mental (Hospital Psiquiátrico Febles Campos).

Un treball que s’emmarca dins la necessitat d’Actualitzar la “Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud”, cercant atorgar-li una orientació operativa i concreta. Per primer cop, l’opinió de les persones usuàries dels serveis ha sigut inclosa en tots i cadascuns dels grups de treball encarregats d’elaborar el document.

Tasques Pendents Continuar col·laborant amb l’Administració en el disseny de les polítiques sanitàries Mantenir el vincle i les col·laboracions amb els professionals d’Infermeria de Salut Mental Fer recerca i produir nous coneixements des de la perspectiva de les persones usuàries

Memòria 2014

35


Presència als Mitjans de Comunicació El 2014 ha sigut un any amb gran presència mediàtica de la nostra associació. Durant aquest temps, 13 Membres de d'ActivaMent van estar a 15 Mitjans, per a un total de 37 Presències Mediàtiques.

Objectius i Finalitats Atorgar Veu Lluitar contra l’Estigma Fomentar l’Empoderament Defensar els nostres Drets

Per què anem als Mitjans? Per fer sentir la veu de les persones del nostre col·lectiu, per parlar en 1a persona de salut mental i per donar a conèixer la nostra entitat. A més a més, com ja hem vist, treballem com a membres del Col·lectiu de Salut Mental contra la Reforma del Codi Penal i com Portaveus de la campanya Obertament. Treball i col·laboració que ens van obrir la porta de 10 mitjans, de premsa, ràdio i televisió. De les nostres presències als mitjans, destaquem:

La Col·laboració amb Catalunya sense Barreres de Ràdio Estel Aquest és el tercer any que col·laborem, al llarg de tota la temporada, amb Catalunya sense Barreres de Ràdio Estel, un programa d'Anna Hernández, realitzat amb l'ajuda de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. El 2014, des d'ActivaMent hem aportat al programa: El guió i 12 tertulians per a la Tertúlia Mensual de Salut Mental El guió i 3 tertulianes per a la Taula Mensual de Dones i Discapacitat

La presència d’ActivaMent a diversos mitjans Més enllà de les col·laboracions amb Obertament i la tasca feta contra la Reforma del Codi, aquest any hem estat a diferents mitjans: Coordenadas - Luchas necesarias (Radio 3, RNE) Prejudicis i Malalties Mentals (Cadena Ser) Dies de Ràdio Associativa amb la Federació Veus (Ràdio Contrabanda) Adictes a la Feina (La 2) La Depressió és la primera causa de malaltia entre els adolescents (8TV) Entorn un 8% de la població del Garraf pateix algun tipus de transtorn mental sever (Canal Blau) Rosa del Hoyo: "Mente, encuéntrame. Dos meses y medio en la vida de una Autista" (Tot Mataró TV)

Tasques Pendents Mantenir i Enfortir les col·laboracions actuals amb els mitjans Incrementar la quantitat de Portaveus d’ActivaMent Diversificar els mitjans des dels quals comuniquem els nostres missatges

Memòria 2014

36


La Pàgina Web La nostra pàgina Web: www.activament.org, és el nostre principal canal de comunicació. Ens permet explicar qui som, què fem, com trobar-nos, etc. Igualment, és la principal eina per promocionar les nostres activitats i per difondre els nostres articles i entrevistes. Al llarg del 2014, la nostra Web va rebre 324.865 Visites (Pàgines Vistes); les quals van ser realitzades per una quantitat total de 46.121 Usuaris Únics (IPs Diferents). Ara, si afegim les visites rebudes els anys anteriors, ens trobem que des del seu naixement, el desembre de 2011, la nostra Web ha rebut un Total Acumulat de

529.978 Visites.

Per entendre aquests valors i la seva importància, a continuació es presenta la relació entre les Publicacions realitzades a la nostra Pàgina Web, Els Usuaris Únics que ens visiten i la quantitat de Pàgines Vistes, tenint en compte l'evolució comparativa dels dos últims anys.

Any

Publicacions

Usuaris

Visites

2012 2013 2014

43 85

7.190 18.340

46.146 158.113

114

46.121

324.865

Total

121

25.530

529.978

Com veiem, al llarg del 2014 vam realitzar 114 Publicacions, amb un increment del 34% en relació a les publicacions de l’any anterior. Aquestes publicacions, al seu torn, van generar 324.865 Visites; és a dir, una mitjana de 890 Visites Diàries. Això suposa un increment del 106% en relació al 2013. Així mateix, també trobem un augment significatiu del nombre de Visitants Únics (IPs des d'on es reben les visites) En aquest sentit, el 2014 la nostra Web va tenir 46.121 Visitants, el que significa un increment del 151%. Com veiem, el número de visites i de visitants s’han incrementat entre 3 i 5 vegades més que la quantitat de publicacions. Aquesta diferència és deguda al significatiu increment de seguidors a les xarxes socials. Igualment, trobem una mitja de 9,5 publicacions mensuals, tot i que amb una gran variabilitat entre mesos.

Posts

Visitants

Pàgines Vistes

8

2.592

14.712

8

3.222

18.253

11

3.325

19.522

11

3.851

23.131

12

3.875

22.606

11

3.563

23.454

9

3.999

33.693

3

3.780

34.288

9

4.733

31.730

13

4.922

38.233

10

4.041

31.354

9

4.218

33.889

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Tasques Pendents Mantenir o incrementar el número de les nostres publicacions mensuals Incrementar la quantitat de Visites i de Visitants que rep cada dia la nostra Web Promoure un major número d’interaccions generats a través de la Web

Memòria 2014

37


Les Xarxes Socials La nostra entitat té presència en dos Xarxes Socials: Facebook y Twitter. Per ActivaMent, les xarxes són canals de comunicació imprescindibles. Ens permeten difondre les nostres activitats i projectes, acostant el nostre missatge a una major audiència.

Objectius i Finalitats Difondre les nostres activitats i projectes Atorgar Veu al nostre col·lectiu Lluitar contra l’Estigma Treballar en Xarxa amb altres entitats

La Comunicació Via Facebook Al 2014 s'han sumat 503 Fans nous a la nostra Pàgina de Facebook, per arribar a un Total Acumulat de 1.183 Fans. La qual cosa significa un increment del 135% respecte el 2013.

Facebook 2012 2013

252 Fans

2014

388 Fans 503 Fans

Total

1.183 Fans

El Creixement Mensual Al llarg de l’any, el ritme de creixement ha estat gairebé constant, amb una mitja de 42 Fans nous cada mes.

Els Esdeveniments Facebook és un dels principals canals per difondre les nostres activitats obertes, com els CineFòrums, les Xerrades, els Espais de Debat, etc.

Esdeveniments

Participants

15

226

Per fer aquestes promocions, al llarg del 2014 es van crear 15 Esdeveniments de Facebook. per promocionar les sessions del CineFòrum. En ells, es van apuntar 226 Persones, unes 15 per cada esdeveniment. És a dir, gairebé la meitat dels assistents a les activitats obertes es van informar gràcies a Facebook.

El Grup Secret de Facebook Més enllà de servir per difondre els nostres articles o altres continguts de salut mental i per promocionar els nostres esdeveniments, Facebook també és una Eina de Comunicació Interna. Aquesta funció l’acompleix gràcies a la creació i funcionament d'un Grup Secret de Facebook. Un grup al qual s’accedeix únicament per invitació d’un altre membre i que requereix l’aprovació d’un moderador. Això garanteix la confidencialitat de la pertinència dels membres. Actualment, el grup compta amb 72 Membres.

Memòria 2014

38


La Comunicació via Twitter Al llarg del 2014, s’han sumat 991 Seguidors nous al nostre perfil de Twitter, per arribar a un Total Acumulat de 2.886 Seguidors. La qual cosa significa un increment del 52% respecte de l‘any anterior.

Any

Twitter

2012 2013 2014

914 Seguidors 981 Seguidors

Total

2.886 Seguidors

991 Seguidors

El Creixement Mensual Si mirem l’evolució al llarg de l’any, veiem que es manté un ritme de creixement relativament constant, amb l’única excepció del mes d’agost (que concorda amb les vacances). Amb una mitja de 83 Nous Seguidors cada mes.

39

L’Especificitat dels Seguidors D'altra banda, més enllà de la quantitat, també és remarcable el tipus de seguidors. En aquest sentit, hi ha una alta especificitat, atès que la majoria de qui ens segueixen són persones o entitats directament o indirectament relacionats amb el nostre àmbit d'actuació. Una característica que no és anecdòtica i que explica l’alt impacte i la capacitat per generar visites a la nostra Web que generen els tuits de @ActivaMent.

2014

Salut Mental

Social

Periodisme

Salut

Total

38%

7%

2%

6%

53%

El Butlletí d’ActivaMent El Butlletí d’ActivaMent és una eina de comunicació interna i externa, que serveix per promocionar les activitats i els esdeveniments propis de l’entitat. Creat a partir de l’eina Mailchimp, hem començat a elaborar-ho a l’octubre i es van fer 4 números, un per cada mes. Hem acabat el 2014 amb un total de 81 Subscripcions, que reben al seu correu la informació relativa als propers programes de ràdio, el CineFòrum, les Xerrades, Formacions, etc. Totes i cadascunes de les activitats obertes al públic general es promocionen des d’El Butlletí. Difós també a través de les xarxes socials, rep una mitja de 120 Visites al mes, i genera aproximadament 20 visites a la nostra Web.

Tasques Pendents Mantenir el ritme de creixement actual dels seguidors a les xarxes socials Treure més profit de la potència de les xarxes socials per generar visites a la nostra Web Incrementar el número de subscriptors al Butlletí i les visites que genera

Memòria 2014


Memòria Econòmica Des d’un punt de vista econòmic, l'any 2014 ha estat positiu en tots els aspectes: creixement, estabilitat i sostenibilitat. Això ens ha permès tirar endavant tots els nostres projectes, autofinançant-nos amb fons propis, sense dependre de fons públics, de fons privats o d’apadrinaments. Gràcies a la col·laboració de les persones sòcies i amigues d’ActivaMent, continuem sent una entitat modesta però solvent. Al llarg de l'any, hem tingut un total d'ingressos de 5.430,00 € amb unes despeses de 3.438,97 €, la qual cosa dóna un saldo anual de superàvit de 1.991,03 €. Finalitzar l’any 2014 amb aquest balanç anual positiu ens dóna molta confiança i seguretat de cara al 2015.

Ingressos

Despeses

Saldo 2014

5.430,00 €

3.438,97 €

+1.991,03 €

Fonts d’Ingressos i Comparativa 2014 – 2013 Ingressos Quotes Domiciliades Quotes Efectiu Donatius (inclou Paypal) Premi Obertament

TOTAL

Any 2014

% Total

Any 2013

% Variació

4.890,00 €

90%

3.300,00 €

480,00 €

9%

235,00 €

104%

60,00 €

1%

323,97 €

-81%

0,00 €

0%

100,00 €

-100%

5.430,0 €

100%

3.958,97 €

37%

Al llarg del 2014, la principal font d'ingressos han estat les Quotes Domiciliades, que representen el 90% del total dels fons. Una Quota Domiciliada és un pagament/donatiu amb domiciliació bancària, un ingrés directe o una transferència feta de forma periòdica i sistemàtica per una persona sòcia o amiga d'ActivaMent. El segueix en ordre d'importància són les Quotes en Efectiu, que ascendeixen al 9% del total d'ingressos. Una Quota en Efectiu és un pagament/donatiu periòdic i sistemàtic, però no domiciliat, fet per una persona sòcia o amiga d'ActivaMent.

48%

Ingressos 2014

Quotes periòdiques (90%) Donatius (1%) Quotes en efectiu (9%)

Finalment trobem els Donatius, que sumen l’1% del total. Un Donatiu és una aportació econòmica puntual, feta en efectiu o via PayPal, per ajudar al desenvolupament de la nostra entitat. Si sumem les Quotes Periòdiques amb les Quotes en Efectiu arribem als 5.370 € que representa el 99% dels nostres ingressos anuals a mode de fons propis. Amb aquests fons propis es cobreix més del 100% del nostre pressupost de despeses anuals per a funcionar, la qual cosa garanteix l'estabilitat i el creixement sostingut de l'associació. En aquest sentit, podem afirmar que són les persones Sòcies i Amigues qui fan possible el funcionament i desenvolupament d’ActivaMent.

Memòria 2014

40


D'altra banda, si fem una comparativa de l'any 2014 respecte al 2013, veiem que els ingressos han augmentat un 37%. Aquest és perquè l’estructura de la massa social de l’entitat és ara molt més sòlida que l'any anterior. Aquest últim any els ingressos provinents dels donatius puntuals -fets per socis i amics altruisteshan disminuït un 81%, però els ingressos deguts a les persones sòcies i amigues que paguen una quota o donació domiciliada s'han incrementat gairebé un 50% i les quotes donació en efectiu gairebé s'han duplicat. Resumidament, el creixement de la base social és el que sosté actualment a ActivaMent.

Comparativa ingressos anys 2013 i 2014 Premi concurs Obertament Quotes en efectiu Quotes periòdiques

41

Donatius

Any 2014

€€2.000,00 Any 2013

€4.000,00

€6.000,00

La Recaptació d’Altres Fonts d’Ingressos Tot i l’autofinançament, el ritme de creixement d’ActivaMent i el volum de feina que això suposa planteja la necessitat de professionalitzar la gestió i coordinació dels projectes. Per això aquest 2014 hem iniciat la tasca de Captar Altres Fons de Finançament. Entre les quals destaquem: Subvencions de l’Administració Pública Premis i Concursos Venda de Formacions i Serveis Així, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decidit recolzar la labor social dels Grups d’Ajuda Mútua, atorgant una subvenció al Programa de Formació de Moderadors de GAM. El Consell Municipal de Benestar Social ha atorgat un premi al Blog d’ActivaMent. I hem ofert el Seminari d’Estigma a l’Escola d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara bé, tots aquests recursos, concedits o facturats el 2014, s’han quedat pendents de cobrar per l’any següent.

Destinació de les Despeses i Comparativa 2014 – 2013 Despeses Lloguer Local

2014 2.808,84 €

% Total 82%

2013 2.802,36 €

% Variació 0%

Despeses Bancàries

237,68 €

7%

420,57 €

-43%

Publicitat i Material Oficina

153,04 €

4%

247,97 €

-38%

Altres (GAM’s, tallers, etc.)

239,41€

7%

76,34 €

214%

3.547,24 €

-3%

TOTAL

3.438,97 €

100%

A nivell de despeses, cal destacar el cost del Lloguer del local, amb un import de 2.808,84€, que representa el 82% del total. És a dir, 4 de cada 5 euros ingressats es destinen a pagar la nostra seu social. La segona gran causa de despeses són les derivades a les Activitats que promou la nostra entitat (tallers, formacions, etc.) i que suposen 239,41€, el 7% del nostre pressupost. Destacar que degut al creixement de la nostra massa social, les activitats que desenvolupa la nostra entitat han augmentat de tal manera que les corresponents despeses han incrementat un 214% en relació a l’any 2013.

Memòria 2014


La tercera gran causa de despeses són les Comissions Bancàries, essent de 237,68€, el 7% del total. Aquestes despeses, tot i ser encara notables, s’han reduït molt respecte el 2013, concretament un 43%, degut a què des del 2014 gestionem la nostra tresoreria des d’un compte de la Caixa d’Enginyers i no des d’un de “La Caixa” en què les seves comissions eren elevades. Ja en menor quantia, apareixen les despeses degudes a Publicitat (Targetes, Díptics, Fulletons, etc.) i a Material d'Oficina. Ambdues categories sumen una quantitat de 153,04€, és a dir, el 4% del total. D'altra banda, tot i que hem ampliat projectes existents i engegat algun de nou, cal destacar que aquest any les Despeses Totals de la nostra entitat s'han reduït un 3% en relació a l'any anterior. En bona mesura, això es deu al fet que vam canviar d’entitat bancària provocant una dràstica reducció de les comissions bancàries i també pel fet que la despesa publicitària de la nostra entitat va realitzar-se en gran mesura el 2013.

DESPESES 2014 Lloguer local (82%) Despeses bancàries (7%) Publicitat i oficina (4%) Altres (7%)

Comparativa despeses anys 2013 i 2014 Altres (GAM's, tallers, formacions, activitats diverses...) Publicitat i material d'oficina Despeses bancàries diverses Lloguer local

Any 2014

€Any 2013

€500,00

Per últim, per comprendre el Saldo Total del qual disposa la nostra associació, més enllà del saldo positiu (superàvit) del 2014, cal tenir en compte l'exercici econòmic d'anys anteriors. En aquest sentit, ja és el tercer any consecutiu que acabem amb saldo positiu (superàvit).

€1.000,00

€1.500,00

€2.000,00

€2.500,00

€3.000,00

Saldo 2013 Saldo 2012

+411,73€

+302,52€

Saldo 2014 +1.991,03€

Saldo Total +2.705,28€

En definitiva, podem afirmar que la nostra associació gaudeix de bona salut econòmica en tenir coberta pels seus membres més del 100% del pressupost necessari per a funcionar. A més, l'entitat compta amb un saldo actual, petit però suficient, per enfrontar futurs imprevistos com una possible pèrdua de quotes de socis/es o unes despeses extraordinàries.

Tasques Pendents Incrementar els ingressos de la nostra entitat Augmentar el nombre de persones sòcies i amigues que col·laboren amb una quota/donació Diversificar les fonts i eines de captació de fons (captar fons públics i privats)

Memòria 2014

42


Agraïments Agraïm a totes les entitats i persones que, al llarg del 2014, ens han brindat el seu suport i ajuda per a que ActivaMent pugui seguir creixent. En especial a:

43

Agraïm a les Fotògrafes i Il·lustradors que ens han permès utilitzar la seva obra per il·lustrar el nostre Blog i Material Didàctic: Sergi, Elena, Fran, Riki i Irina.

Gràcies també a Lucía Serra, Anna Hernández, Maria Grau, Josep Canitrot, Anna Carrió, Joan Miret, Mariona Masferrer, Manel Vinyals, Rocío Casañas, Juanjo Gil, Guadalupe Morales, Laura Bolaños, Pilar Mingo i Francesc Luz, per la seva bondat. I el nostre major agraïment per a totes aquelles persones, sòcies, amigues i col·laboradores que ens han recolzat materialment i espiritualment, que ens han ofert hores de treball voluntari, recursos i ànims, i sense l’ajuda de les quals ActivaMent no seria possible. En especial, per aquelles persones de las quals no disposem de fotografies i/o que no han volgut sortir en aquesta memòria.

Memòria 2014


44

ActivaMent Catalunya Associaci贸 NIF: G65671828 C/ Rocafort 242 Bis, 3rB (08029) Barcelona Tel猫fon: 666 89 04 12 www.activament.org activament@activament.org

ActivaMent Catalunya Associaci贸

@ActivaMent

Mem貌ria 2014


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.