Page 1

Hèt tijdschrift voor de operator en technisch vakman

Noteer: Operatordag 7 oktober

Leidinggeven onder druk: keep cool! Verder in dit nummer: Vader en zonen operators Het gras bij Biohorma Hoe maak je spelletjeskarton? Aan de slag met 5S

nummer 3 jaargang 10 juli 2012


Inhoud Hét tijdschrift voor de operator en technisch vakman, is een uitgave van de VAPRO groep. VAPRO groep Postbus 24090 2490 AB Den Haag T 070 - 337 83 00 F 070 - 320 51 86 E info@vapro.nl I www.vapro.nl Redactie Herbert Boland, Tycho van den Born, Hanneke van Gaans, Marvin Moentadj, Kees Noort, Marion Reerds, Marjolein Veeninga, Sonja van Venrooij. Vormgeving Beeldvorm, Pijnacker Foto omslag Lourens Smak Drukkerij Veldwijk-Van Loon Grafische bedrijven

7

12

Voor het hele gezin: VAPRO Operatordag Tijdens de Operatordag laten we je met je partner en kinderen lekker ontspannen. Blijdorp, de locatie dit jaar, is daarvoor een uitgelezen plek.

Leidinggeven onder druk Iedereen maakt ze mee: die periodes van stops, calamiteiten en druk op de productie. Hoe houd je als ploegchef het hoofd koel? VAPRO’s Michiel Koppenaal legt de do’s en dont’s uit.

Verschijning 6 keer per jaar Verspreiding Dit tijdschrift wordt gratis verspreid onder leden van het Platform voor Operators, operators (in opleiding), leidinggevenden in de productie, praktijkbegeleiders en -opleiders en verantwoordelijken voor opleidingen binnen bedrijven in de (proces-)industrie. Wie kan aantonen tot de doelgroep te behoren kan zich als abonnee aanmelden via registratie@vapro.nl. Advertenties Mooijman Marketing & Sales T 070 - 323 40 70 E info@mooijmanmarketing.nl Adreswijzigingen Adreswijzigingen kunnen onder vermelding van onderwerp (adreswijziging VAPRO) via e-mail (registratie@vapro.nl) worden doorgegeven. Productie Beatrijs Media Groep T 076 - 530 90 31 E info@beatrijs.nl

18 Proces in het zonnetje Van oud papier tot spelletjesbord Smurfit Kappa maakt in de fabriek in het Groningse Hoogkerk op basis van oud papier karton. Het is een dik type dat onder andere wordt toegepast in ruggen van boeken, ordners, puzzels en spelborden over de hele wereld. We laten ons rondleiden door unitleider kartonmachines Frits Mulder.

ISSN 1878-8033 © Copyright 2011 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie van VAPRO is een onafhankelijk opererend orgaan. Meningen en opinies in het blad geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de bestuurlijke organisaties vertegenwoordigd in de VAPRO groep noch die van de redactie.

26

AVK Plastics duikt in VVI en 5S De operators van AVK Plastics in het Friese Balk volgden een opleiding VAPRO Basisoperator en gingen met 5S en VVI aan de slag. Verbetering op alle fronten: productiekennis, efficiency en veiligheid.


Column

14 ‘Altijd rommelig, maar dat geeft niks’ Hans en zijn zoons Steven (23) en Nico (22) van Woerkom zijn allemaal operator in de Botlek. Ook hun zus werkt in ploegendienst, maar dan in de zorg. Hoe werkt nu zo’n gezinsleven? En hoe kijken de generaties aan tegen de veranderingen in het vak van operator?

20 Gras bij de buren ‘Zelfstandig werk, goede sfeer’ In het pittoreske Elburg, ontwikkelt, produceert en verkoopt Biohorma fytotherapeutische en homeopathische (genees)middelen. Biohorma laat ons in dit artikel zien wat het inhoudt om er als operator te werken. Ofwel: hoe groen is het gras in Elburg?

En verder 5 6 8 10 25 28 31 32

Op de hand Regelkringen, automaat, cascade, PID, out-signaal. Gesneden koek voor operators. Ik heb in het verleden met een besturingssysteem gewerkt waarbij de waarde van een uitgangsignaal op handbediening tussen -6.9% en 106.9% kon worden ingesteld. Wat de achtergrond daarvan was weet ik niet, maar lager dan 0% en hoger dan 100% was dus in dit systeem mogelijk. Als er iets ‘op de hand’ moest worden genomen dan enterde je snel een hoge waarde. Tik en 106.9% stond er dan, de snelheid of doorstroming was vervolgens maximaal. Daar moest ik onlangs aan denken. In het huidige leven van heel veel mensen lijkt dit ook van toepassing te zijn. Ik hoorde eens iemand filosoferen dat als je vakantie nodig hebt om bij te komen, er dan werkelijk iets mis is. Gedurende een heel jaar leef je te gejaagd en na de vakantie begint de hectiek dan gewoon weer opnieuw. In plaats van gecontroleerd te leven, gaan dingen weer ‘op de hand’, ingegeven door het duo haast en drukte. We luisteren te weinig naar de lichaamssignalen die zeggen dat ons handelen eigenlijk gedoseerd moet gebeuren. We willen gewoonweg te veel dingen doen in gelimiteerde, dat wil zeggen heel kostbare tijd. Het setpunt van wat we willen en kunnen ondernemen kan beter worden aangestuurd door steeds goed naar de omstandigheden te kijken. Als het ware door een innerlijke cascade-regeling die ons doen en laten bepaalt.

Fietsen met Shell Training in de spotlight Makkelijker studeren VAPRO Routekaart De voetbal is voor...

‘Hardlopers zijn doodlopers’ zegt het spreekwoord terecht. Want ‘op de hand’ te lang doorgaan op 106.9%, kan uiteindelijk wel eens te vroeg –6.9% betekenen. Jolmer Winkel, operator, dewinkelhaak.blogspot.com

Veilig op vakantie Trainingskalender

Wil je ook een keer een bijdrage aanleveren voor de column in dit

Puzzel en raadplaat

blad? Neem dan contact op met operator@vapro.nl. vapro nummer 3

juli 2012

3


BioFoam®

EPS

Uitdaging voor talent Synbra Technology BV in Etten-Leur maakt deel uit

Door deze ontwikkelingen is

van Synbra Holding en heeft zich gespecialiseerd in de

een behoefte ontstaan in

productie van Expandeerbaar Polystyreen en PLA

versterking van de productie

(polymelkzuur) door middel van polymerisatie en

en de ondersteuning hiervan. Synterra®

extrusie. Deze grondstoffen worden vervolgens door zusterbedrijven verwerkt tot speciale verpakkingen of

Synbra is op korte termijn op zoek naar:

bouw gerelateerde isolatiematerialen. De afdeling R&D van Synbra richt zich voortdurend

• Monteur WTB

op het ontwikkelen van nieuwe eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van deze grondstoffen. Met regelmaat brengt Synbra in samenwerking met

Zie www.synbratechnology.nl/jobs voor meer informatie over

zusterbedrijven nieuwe producten op de markt, zoals het

de vacatures. Het gaat hier om veelzijdige functies, met daarbij

op PLA gebaseerde schuim BioFoam®. Hiermee heeft

passende goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Synbra in 2010 de nationale innovatie top 100 gewonnen. Het schuim is Cradle to Cradlecm Silver gecertificeerd. Een

Spreken deze ontwikkelingen en ons productenpakket je aan,

recente ontwikkeling in 2011 is het succesvol opstarten

stuur of mail je sollicitatie naar de afdeling Personeelszaken t.a.v.:

van een fabriek voor het maken van de grondstof voor BioFoam® en hoog temperatuur bestendig biopolymeer.

Mevrouw D. Jansen (emailadres d.jansen@synbra-tech.nl)

Synbra is mede vanwege de veelzijdigheid van haar

Synbra Technology bv

productie processen een erkend en gewild leerbedrijf.

Postbus 37, 4870 AA Etten-Leur


Nieuws Onder ideale fietsomstandigheden reden medewerkers van Shell en VAPRO op 25 mei een promotietoertocht. Shell had daarvoor een gevarieerde route van ongeveer 75 kilometer uitgestippeld, langs vele bedrijven in de Waalhaven en het Europoort- en Botlek-gebied.

Zonnige promotietoertocht Shell en VAPRO

Deze toertocht benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen beide bedrijven. Shell ontwikkelde samen met VAPRO het FuPa-programma om de medewerkers intern op te leiden naar een vakvolwassen niveau.

Dertig sportieve Shell- en VAPROfietsers reden de tocht in een goed herkenbaar speciaal gemaakt wielershirt. “Wie op hoog niveau wil presteren, moet zorgen voor een goede geestelijke èn fysieke conditie. Waar we met de VAPROopleidingen de ‘geestelijke’ conditie van de operator op peil brengen, willen we ook ons steentje bijdrage aan de fysieke conditie”, aldus Shell Production Unit Manager RDU René de Bie, bij de start van de tocht. Vier wegkapiteins bepaalden het tempo en zorgden ervoor dat

niemand verdwaalde. Ongeveer halverwege het parcours vond er bij een beachclub aan het Oostvoornse Meer ravitaillering plaats. Dat had voor sommigen wel wat langer had mogen duren bij het warme weer… ■

vapro nummer 3

juli 2012

5


Training in de spotlight

Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Wat is nu prettiger kennismaken met een training dan een proefles? Om die reden organiseert VAPRO al enige tijd kennismakingsbijeenkomsten van de leergangen, zogenaamde proefcolleges. In april en mei vonden twee proefcolleges plaats van

Wat houdt de leergang in?

de leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap (OM&PL). Wegens succes van de vorige reeks, starten in september weer één of twee leergangen OM&PL.

Docent Michel Koppenaal merkte dat het door de deelnemers van de proefcolleges erg op prijs werd gesteld dat een deelnemer aan de huidige leergang enthousiast en realistisch over zijn ervaringen kon vertellen. Michel: “Praktische vragen als hoeveel tijd ben je nu kwijt tussen de modules in, wat kun je ermee in de praktijk, zou je deelname aanraden, kon hij helemaal vanuit eigen ervaring beantwoorden. Hij had twee collega’s meegenomen, die zich na afloop meteen aanmeldden voor deelname in september. Deze keer hadden we een heel gevarieerde groep deelnemers. Beginnende en meer ervaren lei-

Luisteren en concentratie bij de deelnemers van het proefcollege. 6

vapro nummer 3

juli 2012

dinggevenden van tv-producties, fotografie, een ziekenhuis, tot allerlei industriële- en voedingsmiddelenbedrijven waren vertegenwoordigd. En uit alle windstreken: van Groningen tot België. Dat belooft een interessante mix aan deelnemers te worden in september! Ook geïnteresseerden in de incompany versies van de leergang kregen informatie. Zeker toen zij hoorden dat er op dit moment al zes incompany varianten door VAPRO worden verzorgd bij verschillende bedrijven.” ■

Een industriële omgeving is complex, vooral als je daarin leidinggevende bent. De techniek ontwikkelt zich razendsnel, organisatievormen wijzigen met regelmaat, medewerkers staan niet stil en de informatie die je dagelijks te verwerken krijgt is meer dan ooit. Vaak moet met minder mensen meer gedaan worden. Dat betekent dat je effectief en efficiënt moet kunnen werken. De leergang OP&ML is bedoeld voor beginnend leidinggevenden of leidinggevenden met al enige ervaring in een industriële omgeving. Wat je kenmerkt is dat je nooit een uitgebreide opleiding op het terrein van leidinggeven hebt gevolgd. Maar je wilt verder, meer handvatten krijgen, ervaringen van anderen horen. Een stevige theoretische basis, oké, maar het moet wel direct toepasbaar zijn in je eigen werk. Deze leergang operationeel management & persoonlijk leiderschap helpt je een flinke stap vooruit.

Wil je meer weten over deze leergang en inschrijving overwegen, kijk dan op www.vapro-college.nl.


Platform

Voor het hele gezin:

7 oktober VAPRO Operatordag Je hebt het al druk genoeg met je werk, opleidingen en trainingen. Doordat je onregelmatig werkt en bovendien vaak met je neus in de boeken zit, schiet het gezinsleven er nog wel eens bij in.

Dat willen we op 7 oktober vanuit VAPRO een beetje goedmaken. Tijdens de Operatordag laten we je met je partner en kinderen lekker ontspannen. Blijdorp, de locatie dit jaar, is daarvoor een uitgelezen plek. Zodra de kinderen een lekker ijsje hebben, gaan we genieten van al die magnifieke en exotische dieren

die er in dit prachtige dierenpark te vinden zijn. Maar we gaan een stapje verder. We gaan op zoek naar overeenkomsten tussen dieren en operators. Welke dieren zijn er even waakzaam als een goede operator? Welke dieren zijn er uitstekend toegerust voor werken in de nacht? Wat zijn de teamplayers in het dierenrijk? Zo zijn er veel opvallende overeenkomsten als je er even goed bij stilstaat. Als deelnemer aan de ontdekkingstocht krijg je een kaartje waarmee je de verwante dieren in het park kunt vinden. Voor goed ingevulde oplossingen is er voor de kinderen een attentie.

Natuurlijk mag je met elkaar over je werk praten! Dan kunnen de partners lekker roddelen over hoe het is om je leven te delen met een operator... Heb je geen gezin of geen kinderen, ben je ook van harte welkom hoor. Neem je ploeggenoten mee. Het is vooral bedoeld als een gezellige, relaxte dag voor leden van het Platform.

Vraag kaartjes aan op VAPRO.nl/ operatordag. We sturen je dan de entreebewijzen toe. Nog een lid van het Platform? Dat kun je dan meteen worden, het is gratis.

Het belooft een heel gezellige dag te worden, dus kom vooral! â– vapro nummer 3

juli 2012

7


Platform

Makkelijker studeren

Ben je druk met een VAPROstudie? Dan hebben we een paar tips voor je. Het is vooral een kwestie van organiseren. Doe je dat goed, dan is het studeren makkelijker en schiet je lekker op. Doe er je voordeel mee!

ruimde werkplek waar je niet voortdurend wordt afgeleid. Stel vooraf vast wat je denkt te kunnen gaan doen en zorg dat je alle spullen klaar hebt liggen (boeken, computer, internet, kladpapier, rekenmachine, tabellenboek, etc).

Tips Leg deze tips bij je lesmateriaal. Lees ze zo nu en dan weer even door. Zo leer je ook deze tips en haal je het maximale uit je (vaak beperkte) studietijd.

Zet hem op! Samen in het bootje Probeer altijd samen met andere cursisten te studeren omdat dat altijd leuker en minder eenzaam is. Bovendien heb je dan ook altijd iemand in de buurt om mee te overleggen. Bespreek je vragen en problemen met je studiegenoten, via telefoon, e-mail of direct. Mocht je vastlopen in een bepaald onderwerp, stop dan met dit onderwerp en bespreek de kwestie met je begeleider. 8

vapro nummer 3

juli 2012

Het is geen enkel probleem om het even links te laten liggen en met een ander onderwerp verder te gaan. Doseren in een kunst

 Blijf niet te lang achter elkaar achter je boeken zitten. Stop na bijvoorbeeld drie kwartier voor een korte pauze, maar zorg ervoor dat je daarbij je lessen op een logisch moment onderbreekt. Zorg dat je voldoende tijd vrijmaakt, ga niet telkens voor een paar minuten achter je boeken zitten. Stop als je na een aantal uur de lesstof over een bepaald onderwerp op een geschikte wijze kunt afsluiten. Neem alleen als het echt warm is na afloop een biertje‌ Organiseer de boel Zorg voor een rustige opge-

Buffelen met resultaat Probeer te voorkomen dat je te lang achter elkaar met hetzelfde onderwerp bezig bent. Verdiep je niet te veel in de details van een voorbeeld maar probeer je zo veel mogelijk te richten op de essentie van de lesstof. Lees nog eens terug of zoek de eerdere lessen nog eens op als je een bepaald onderwerp niet direct begrijpt. Als je weinig moeite hebt met bepaalde onderwerpen, ga dan wat sneller door de lesstof heen. Maar controleer wel aan de hand van de resultaten of je jezelf niet hebt overschat. Handige hulpmiddelen Maak optimaal gebruik van je tabellenboek en rekenmachine. Zorg ervoor dat je de weg in je tabellenboek goed kunt vinden en precies weet welke mogelijkheden je rekenmachine biedt. Noteer al je opmerkingen op een apart stuk papier. Door het schriftelijk formuleren word je gedwongen om je probleem kort en duidelijk weer te geven. â–


“Op p de productieafdeling productiieafdeling van Vrumona br bruist ruist het van de positieve energie.” ene ergie.” Henk van Gelderen

Procesoperator Voor onze frisdrankenonderneming Vrumona zijn wij op zoek naar een gedreven procesoperator. Hier werk je mee aan het succes van de productieafdeling. Betrouwbaar bedien je complexe apparatuur, voer je controles uit, onderhoudswerk en corrigerende maatregelen. Samen met je enthousiaste collega’s verzorg je de aanvoer van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Dat je altijd alle voorschriften streng moet naleven, is voor jou vanzelfsprekend. Want veiligheid van mens en installatie staat bij ons centraal. Bij jou ook?

Proef de dynamiek op werkenbijheineken.nl w

Bezoek ons ook op:


Nieuws

VAPRO Routekaart de weg naar je diploma V

BASISOPERATOR Duur: 12 maanden

Tussentijdse observatie

Praktijkproef, observatie

Woordenlijst ner Routeplan station. VAPRO ar het juiste Op weg na

2012/13

Je bent in een vreemde stad, kijkt om je heen en hebt geen flauw idee waar je heen moet. Een goede kaart en een herkenningspunt helpen je dan snel uit de brand. Je weet weer waar je bent en kunt bepalen waar je heen wilt. Met een opleiding volgen is dat net zo.

BedrijfsbegeleiderCFHFM FJEKFCJKEF-"T BGO-bundelIJFSJO[JU UFOEF-"TFO0--T BlokUJKETQFSJPEFWBO NBBOEFOXBBSJOFFOBBO UBM -"TXPS EFO EPP SHFO PNF O X PSEU BGH FTMP UFO NFU EFQ SPFW FO LAMFFSBSSBOHFNFOU FFO BBOUBMPQESBDIUFOPWFSFFO CFQBBMEPOEFSXFSQ EJF KFPQEFXFSLQMFLVJUWPFS U OLL0QFO-FSFO-FTTFO UIFPSJFMFTTFOPWFSIFU[FMG EF POEFSXFSQBMTIFUMFFSBSSBO HFNFOU #(0CVOEFM PGPWFSXJTLVOEF OBUVV SLVOEFPGTDIFJLVOEF 8PSLTIPQCVOEFM

WPAXFSLQMFLBOBMZTF E PDVNFOUXBBSJOTUBBUXB UFFO PQFSBUPSNPFUXFUFOFOLV OOFOPQKPVXXFSLQMFL WorkshopsCFHFMFJEJOHW BOEFEPDFOUPWFSCJKW XJTLVOEF OBUVVSLVOEFFO TDIFJLVOEF WorkshopbundelFFON BQNFUEBBSJO0--PWFS XJTLVOEF OBUVVSLVOEFFO TDIFJLVOEF ProevenEFPCTFSWBUJF Q SBLUJKLQSPFWF USBOTGFSUPFUT FO IFUFJOEWFSTMBH WFSTDIJMUQF SPQMFJEJOHTOJWFBV

Toetsen en proeven

Voortgangstoets

Diploma-uitreiking Nederlands, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap

VAPRO A Duur: 24 maanden

Tussentijdse observatie Praktijkproef, transfertoets, observatie Diploma-uitreiking

Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan & Burgerschap

VAPRO B Duur: 30 maanden

Tussentijdse observatie

Praktijkproef, transfertoets, observatie

Diploma-uitreiking

Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan & Burgerschap

VAPRO BASISOPERATOR Toets of proeve

Wat

Hoe

Wanneer

7PPSUHBOHTUPFUT

LFOOJT

EJHJUBBM

5VTTFOUJKETFPCTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

OBJFEFS-" OBFFOF-"

0CTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

FJOEFCMPL

1SBLUJKLQSPFG

WBBSEJHIFEFO

PQESBDIUFOVJUWPFSFO

FJOEFCMPL

VAPRO C Duur: 24 maanden

Observatie en zelfobservatie (Blok 4: geen zelf observatie)

Algemeen deel eindverslag

VAPRO A EN VAPRO B Toets of proeve

Wat

Hoe

5VTTFOUJKETF PCTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

Wanneer OBF-"WBOFFOCMPL

0CTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

FJOEFCMPL

1SBLUJKLQSPFG

WBBSEJHIFEFO

PQESBDIUFO VJUWPFSFO

FJOEFCMPL

5SBOTGFSUPFUT

LFOOJT

EJHJUBBM

FJOEFCMPL

Toets

Presentatie, verdediging onderzoek

Diploma-uitreiking

Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap

VAPRO C

10

Toets of proeve

Wat

Hoe

Wanneer

5PFUTCJK-"

LFOOJT

EJHJUBBM

FJOEF-"

;FMGPCTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

FJOEFCMPL

0CTFSWBUJF

IPVEJOH

PCTFSWBUJFMJKTU

FJOEFCMPL

&JOEWFSTMBH t$BTVTTFO t0OEFS[PFL

LFOOJTFO WBBSEJHIFEFO

tPQESBDIUFOVJU-" tPOEFS[PFLTSBQQPSU

tCMPLUN tCMPL

vapro nummer 3

juli 2012

Blok, 6 maanden (C blok 1 t/m 3, elk 8 maanden)

Je eigen ontwikkeling bijhouden


PORTFOLIO Grond- en hulpstoffen en eindproducten

Procesbeheersing

Werken in de procesindustrie

Aandrijvingen en energie

Controle en kwaliteit

Onderhoud / ombouw

Bewaken van mijn proces

PORTFOLIO

Keuze

Mijn bedrijf en werkplek

Warmtewisselen

Basis Operator

Keuze

PORTFOLIO

Keuze

Keuze

Keuze

Meet- en regeltechniek of besturingstechniek

Keuze Keuze Utilities

Proces

Transporteren van vaste stoffen óf Transporteren van vloeibare stoffen en gassen

Keuze

Onderhoud

Warmtewisselen

Procesbeheersing

Keuze

Keuze

Kwaliteit en rendement

Organisatie en communicatie

Procesbeheersing en onderhoudsmanagement Energie

Veiligheid en milieu

Warmtewisselen en milieu Grond- en hulpstoffen

PORTFOLIO POP Proces en logistiek

VAPRO B

Uitvoeren onderzoeksopdracht

VAPRO A

Kwaliteit

Leidingtransport en chemie

POP VAPRO C

BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks. © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com NO 16693/31 call +31 (0)20 7163151

Procesrendement

Overzicht helpt je met het maken van je keuzes. Heb je VAPRO Basisoperator op zak en denk je na over de volgende stap? De VAPRO Routekaart geeft je inzicht in hoe de weg naar boven er uit kan zien. De VAPRO Routekaart is boven-

dien een mooi naslagwerk voor bijvoorbeeld scholen waar je een VAPRO-opleiding kunt volgen, het geeft de systematiek van een opleiding weer en introduceert de belangrijke termen die je tijdens een opleiding zult tegenkomen.

Je kunt de VAPRO Routekaart aanvragen via VAPRO of ophalen bij je lokale school. De VAPRO Routekaart is onderdeel van het initiatief om opleiden via VAPRO voortdurend gemakkelijker en beter te maken. ■ vapro nummer 3

juli 2012

11


Zo werkt dat!

Leidinggeven onder Iedereen maakt ze mee: die periodes van stops, calamiteiten en druk op de productie. Leidinggeven wanneer het rustig is gaat je goed af. Maar

Tips en trucs voor wachtchef en voorman

in hectische periodes merk je echter dat het extra belangrijk is om zowel overzicht te bewaren als focus te houden. Je beseft dat je bemanning ook onder druk staat en dat emoties soms hoog kunnen oplopen. Oog voor je mensen houden, het proces volgen, overleggen met derden, de leiding houden, zelf overeind blijven en zorgen dat de klus veilig, binnen tijd en budget geklaard wordt. Het is nogal wat. Maar het hoort allemaal bij je taak als leidinggevende. Hoe boks je het voor elkaar?

Calamiteit Zorg dat je goed voorbereid bent op calamiteiten. Ken de procedures, weet wie te contacteren en aan te sturen en bereid je bemanning daarop voor. In rustige periodes kun je de empathische coach zijn die zijn bemanning naar pro-activiteit en zelfsturing leidt. Tijdens een calamiteit is het anders, dan deel je orders uit, dan ben je commandant. Stuur direct aan. Sta open voor inzichten van anderen, zonder dat kun je niet alles overzien, vermijd echter lange discussies. De tijd daarvoor ontbreekt. 12

vapro nummer 3

juli 2012

Hectiek hoort bij het werk...

Voorbereid Idealiter dient de hele organisatie voorbereid te zijn op grote calamiteiten. Er zijn bedrijven die zo eens in de vijf à tien jaar een grote calamiteit simuleren. Veelal worden in die oefeningen Lotus-slachtoffers ingezet. Dit zijn acteurs die gespecialiseerd zijn in het spelen van slachtoffers bij veiligheidsincidenten zoals brand, gaswolken en

explosies. Hulpdiensten worden tijdens deze oefeningen ingezet. Brandweer, ambulances, bellers die doen alsof ze van de pers zijn of verontruste buurtbewoners en familieleden. Het is net echt. Met een dergelijke grote oefening doe jij, maar ook de rest van de organisatie, ervaring op vóórdat je die nodig hebt. Ervaring achteraf is slecht leergeld.


druk

Negen aanbevelingen 1. wees voorbereid op kleine en grote calamiteiten; 2. ken je rol in diverse omstandigheden: coach wanneer het kan, stuur wanneer het moet; 3. sta altijd open voor inzichten van anderen – voorkom groepsdenken en bedrijfsblindheid; 4. doe ervaring op vóórdat je die nodig hebt; 5. vergader op efficiënte en effectieve wijze; 6. gespreksverslagen zijn leuk voor historici, practici hebben genoeg aan actielijsten; 7. onderschat de potentie van je medewerkers nooit: delegeer; 8. behaal resultaten via jouw team; 9. blijf in contact.

Rustige perioden Is dit allemaal te kostbaar, houd dan op z’n minst periodiek besprekingen met mogelijke betrokkenen ter voorbereiding op een eventu-

ele grotere of kleinere calamiteit. Houd desbetreffende procedures tegen het licht, schaaf ze bij en zorg dat jij en je bemanning voorbereid zijn. Dat wil zeggen de procedures kennen en daarnaar werken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoeveel aandacht je ook besteedt aan preventie. Dit zijn allemaal activiteiten die je kunt ontplooien in de wat rustiger periodes. Dagelijkse hectiek Gelukkig komen echte grote calamiteiten zelden voor. In de hectiek van alledag worden onder meer of mindere druk van productie-, veiligheids- en kwaliteitseisen veel besluiten genomen. Er worden prioriteiten gesteld, werkzaamheden verdeeld, omgegaan met derden en veel, erg veel, overlegd. Zorg dat die overleggen, veelal vergaderingen, efficiënt en effectief gebeuren. Noem bij aanvang het doel, stel een voorzitter en notulist aan (die de actiepunten, actienemers en het tijdstip ‘gereed’ noteert). Benoem de te doorlopen procedure voor het overleg: 1. Probleemverkenning (geen discussie, een ieder krijgt één voor één het woord) 2. Oplossingsrichtingen 3. Besluit: wat wordt de actie en wie voert deze wanneer uit. Effectief vergaderen Stuur goed op het proces, laat iedereen aan het woord en kap discussies af. Op deze wijze kunnen vergaderingen met tenminste vijftig procent aan efficiency en effectiviteit winnen. En doordat iedereen een-voor-een aan het woord komt, is iedereen gehoord, alle denkwijzen zijn meegenomen en het besluit is helder. Groepsdenken wordt tot een minimum beperkt, waardoor de kwaliteit van het besluit toeneemt. Lange gespreksverslagen zijn leuk voor historici, voor practici volstaat een actielijst. Effectiever vergaderen geeft de

leidinggevende wat meer tijd voor zijn èchte werk: resultaten bereiken via zijn team. Oog voor je mensen Zorg dat je in rustiger periodes weet wat er speelt, aan wie je welke werkzaamheden kunt delegeren en wie welke vaardigheden beheerst of nog zou willen ontwikkelen. Blijf in contact. Weet wat je zou kunnen organiseren om mensen niet vast te laten roesten in patronen. Bied voldoende uitdaging en onderschat de potentie van je medewerkers nooit. Soms ontwikkelden ze bepaalde vaardigheden niet, domweg omdat de organisatie ze daartoe nooit in de gelegenheid stelde.

Oog voor je mensen is oog voor jezelf Delegeer taken en werkzaamheden die jou het effectief leidinggeven in de weg staan en die jouw medewerkers net voldoende uitdaging bieden om mentaal vitaal te blijven. In hectische periodes zul je daar als leidinggevende, maar ook als organisatie, veel profijt van hebben. Medewerkers leren hun denkkracht ten volle te benutten, zullen actief meedenken en meer werkplezier beleven. Leidinggeven is teamwerk. Jouw resultaten behaal je via jouw team. Oog voor je mensen is oog voor jezelf. ■

VAPRO College organiseert twee keer per jaar de Leergang Operationeel Management en Persoonlijk Leiderschap. Meer hierover vind je op www.vapro-college.nl.

De auteur Michel Koppenaal is consultant HRD & Leiderschap. Hij is bereikbaar via m.koppenaal@vapro.nl. vapro nummer 3

juli 2012

13


Zo vader, zo … Een gezinsleven met vier ploegendiensten

‘Altijd rommelig, maar dat geeft niks’

Aangenaam! Hans van Woerkom, operator, vader van Steven (23, rechts) en Nico (22) van Woerkom, beide ook operator. Deze familie laat zien dat je uit een geslacht van operators kan komen, want zelfs opa had dit beroep. In drie generaties tijd veranderde er wel erg veel.

14

vapro nummer 3

juli 2012

In huize van Woerkom is het altijd rommelig. Het is een komen en gaan van gezinsleden die ploegendiensten draaien: drie operators in de chemie en dochterlief is verpleegkundige. “Samen aan tafel zitten lukt maar zelden, maar we proberen eens in de zoveel tijd


een zondag te plannen dat iedereen er is”, vertelt vader Hans van Woerkom. Moeder Van Woerkom verzorgt het warme eten en doet het in de koelkast of vriest het in. Pa en kinderen lopen er langs en halen hun maal eruit. In huis ligt er op ieder moment altijd iemand in bed. Het gaat wel veranderen, want Steven heeft inmiddels een huis gekocht. Uiteindelijk zullen de kinderen allemaal uitvliegen. Ideaal Ze weten eigenlijk niet beter en verlangen er ook niet naar om te werken in de dagdienst, waarbij de dertig procent toeslag en veel vrije tijd zou moeten worden ingeleverd. Vader Hans heeft bij Kemira in de Botlek een baan als VAPRO B operator waarbij hij zijn productie en werktijden helemaal zelf kan indelen. Een erg luxe positie, geeft hij zelf toe. De twee zoons werken respectievelijk bij LyondellBasell en Neste Oil, allebei in de vijfploegendienst met voorwaartse rotatie. “Ideaal”, zeggen ze in koor. Switch Hans legt uit dat hij zijn baan aan zijn vader te danken heeft. “Ik had geleerd voor hovenier, was stratenmaker en mijn vader zag me na tien jaar ploeteren langzaam wegkwijnen. Zoon, jij moet nú wat anders gaan doen, en hij nam me mee naar Kemira. Ik kon er meteen op de wasserij aan de slag. Ik vond dat niks, maar belangrijk was dat ik binnen was en om me heen kon kijken. Ik maakte de stap naar operator – want dat wilde ik – en deed vervolgens VAPRO A en B. Nu ben ik volledig verantwoordelijk voor de productie van Cyrez, een hechtingsproduct voor rubber en velg. Ik run deze plant samen met een collega.”

Operator-familie Hoeveel ‘operator-families’ zijn er in Nederland? We hebben eens goed naar de adressen van leden van Platform voor Operators gekeken. We hebben daarin ongeveer tien gezinsrelaties ontdekt, dat wil zeggen operators met dezelfde achternaam woonachtig op hetzelfde adres. Meestal vader en zoon. Het geval van de familie Van Woerkom, met drie operators in één gezin, is onder leden van het platform – en in heel Nederland – heel bijzonder.

De zonen hebben ook hun wortels bij Kemira, en wel bij pa op de afdeling, waar ze beide als uitzendkracht konden bijverdienen in de vakanties. Dat werk sprak de pubers wel aan. Ze gingen vervolgens beide naar het Scheepvaart en Transportcollege, STC, in Brielle om daar niveau C, Algemene Operationele Techniek te halen.

De maaltijd halen we uit de koelkast Tijdens hun stages maakten ze kennis met een aantal bedrijven in de Botlek-regio. Niet alleen geld Wat spreekt de mannen aan van dit vak? Unaniem: geld. “Laten we wel wezen, je verdient goed. Natuurlijk is het werk leuk en afwisselend, de ploegendiensten geven lange vrije perioden”, vertellen ze. Toch heeft Steven in zijn korte werkcarrière ook al ervaren hoe belangrijk een prettige werksfeer is. Dat is een van de levenslessen die je opdoet als je op verschillende plekken stage loopt. Alle drie hechten ze aan een goede werksfeer maar ze merken ook op

dat in de Rijnmond-bedrijven de bedrijfsculturen onderling sterk kunnen verschillen. “In de olie is het anders dan bij ons. En bedrijven met veel ongeschoold werk hebben ook een andere sfeer. Dat moet je liggen.” Waar ze nu werken hebben ze het overigens alle drie prima naar hun zin. Minder zwaar, meer taken Vader Hans geeft wel aan hoe sterk de inhoud van het werk is veranderd in de 28 jaar dat hij nu operator is. “We sleepten en sjouwden wat af vroeger. Echt zware dingen soms. We hebben nu een robot. Ik ben er hartstikke gelukkig mee. Wat je aan de andere kant ook ziet is dat er dingen aan je taken worden toegevoegd. Bij ons is het lab weg. Nu doe ik zelf de monstername. Het maakt het wel afwisselender.” Voor de jonge generatie is zwaar werk onbekend terrein. Ze zijn met computerbediening opgegroeid en zien de plant als een enorme simulatie, maar wel een die echt is. Nico heeft extra geboft. Hij kwam in dienst nog voor de fabriek van biodiesel gecommissioned was. Hij liep met de contractors mee en heeft alle installaties zien opbouwen en groeien en was van de partij bij het inregelen en opstarten. Er moest nog veel worden uitgepuzzeld. vapro nummer 3

juli 2012

15


Zo vader, zo …

Sleutelen Ook Hans kent zijn fabriek van haver tot gort. Niet omdat hij bij de bouw ervan was, maar omdat in de bijna dertig jaar ieder onderdeel wel een keer in zijn handen heeft gehad voor onderhoud of voor vervanging. Wat dit aspect van het werk betreft zien ze een groot verschil tussen de generaties. Hans doet veel sleutelwerk zelf. Bij Steven en Nico is dat bijna uitgesloten. Een pomp of afsluiter open maken en reinigen hoort er wel bij, bij reparatie of vervanging komt meteen de TD erbij. Dat is niet erg, het zelf sleutelen missen ze niet. Veranderingen Hans heeft in de lange carrière zijn werk ingrijpend zien veranderen. De zoons staan nog aan het begin. Wat denken ze dat zij voor veranderingen zullen meemaken? Ze moeten daarover wel even nadenken, er schiet niet snel iets te binnen. In de toekomst kijken valt niet mee. Hans denkt dat het vakgebied wel zijn grootste veranderingen heeft gehad. “Ik begon met een enorm blindpaneel waarop de fabriek stond afgebeeld. Nu is het op een paar kleine computerscher16

vapro nummer 3

juli 2012

men. Maar in essentie is het nog hetzelfde. Je ziet alarmen knipperen, je regelt wat met een muis en eventueel ga je er op uit om ter plaatse te kijken wat er aan de hand is.” Vrijheid Steven en Nico geven aan dat ze dat onderdeel van het werk – het buiten lopen – ook aantrekkelijk vinden. “Een beetje door de plant zwerven, in de frisse buitenlucht, hier en daar wat checken of bijstellen. Die vrijheid is leuk.”

We sleepten en sjouwden wat af vroeger Ze geven wel aan dat ze in hun bedrijven wel veel minder vrijheid hebben dan pa om zelf wat te doen. Alles werkt namelijk volgens procedures en checklisten, die je precies moet volgen. Maar heel bezwaarlijk vinden ze het niet. Zo is het nu eenmaal, ze weten niet anders.

Toekomst Hoe zien ze de toekomst? Hans: “Ik moet nog tot mijn 66ste en 9 maanden.” Hij heeft het al precies uitgerekend. Voor Steven en Nico ziet het plaatje er heel anders uit: “We staan nog maar aan het begin. We lopen mee met seniors om de fabrieken op de plant te leren kennen. Er zit maar één ding op om hoger te komen: rustig doorgaan, dingen in je opnemen en ervaringsjaren opbouwen.” Ze zien dat allebei wel zitten, later wachtchef worden. Dit beroep bevalt gewoon erg goed. Promotie Maken ze zelf ook reclame voor het vak van operator? “Jazeker wel”, zegt vader Hans. “Een neef van ons bijvoorbeeld, wil ik graag aan een baan helpen. Maar het probleem is wel dat de instapniveaus bij Botlek-bedrijven hoog ligt: op VAPRO B of C. Hij wil graag, maar waar moet hij met zijn VAPRO A terecht?” Misschien is het in de Rotterdamse regio wat moeilijk, gelukkig zijn er elders in Nederland nog volop mogelijkheden nu de vergrijzing steeds meer toeslaat. Dan is er straks weer een Van Woerkom tot het vak toegetreden! ■


Met VAPRO op je CV heb je een heleboel mee

De techniek biedt perspectief. En een VAPRO opleiding een nog veel breder perspectief. VAPRO is de meest erkende en gewaardeerde opleiding in de procesindustrie. Dus als je extra waardering wilt, een zekere toekomst of een mooie carrière kies dan voor een VAPRO opleiding. Kijk voor meer informatie op vapro.nl of bel 070 3378 300.


Proces in het zonnetje Tot in de jaren zeventig werd op deze locatie strokarton

Van oud papier

gemaakt. Alleen de historische fabrieksgebouwen herinneren er nog aan. Nu wordt er in Hoogkerk op basis van oud papier karton gemaakt. Het is een dik type dat onder andere wordt toegepast in ruggen van boeken, ordners, puzzels en spelbord over de hele wereld. We laten ons rondleiden door unitleider kartonmachines Frits Mulder.

2 Papierproductie kost veel energie en water. Hier een kijkje in de utilities-ruimte en op de eigen waterzuivering.

1 De grondstof is ingezameld papier. Dit wordt aangevoerd in uiteenlopende kwaliteit. Voor de verwerking ervan maken verontreinigingen niet zoveel uit. Een shovel voedt de pulperband. De chauffeur schuift een zo optimaal mogelijke mix van recycle-materiaal op de band zodat de samenstelling zo constant mogelijk is.

4

5

In enkele filterstappen worden lichte en zware fractie, plastic en metaal uit deze pulp verwijderd. Hier een handvol nietjes en paperclips... 18

3

De pulper mengt het oude papier met veel water tot een dunne substantie.

vapro nummer 3

juli 2012

De pulp wordt in een dunne laag op een zeefdoek van de papiermachine gebracht. Hier wordt de toekomstige dikte van het karton bepaald. Dit luistert zeer nauw.


Een kijkje bij Smurfit Kappa Solid Board in Groningen

tot spelletjesbord 7 Het grijze basiskarton krijgt aan beide zijden een dunne papierlaag, afhankelijk van de toepassing van het karton. Met reflecterend blauw licht is de lijmlaag gemakkelijk te controleren.

6 Een papiermachine is eigenlijk een gigantische droger. In de eerste stap wordt met filterdoek 50% van het vocht verwijderd. In de tweede stap wordt met stoom en hoge temperaturen het karton tot 8% vocht gedroogd.

8 Afsnijden geschiedt op twee individuele breedtes en lengtes. Daarna stapelen op pallets.

Controle op onder andere vlakligging en hechting van het plakpapier. Met deze informatie worden de dikteregeling en de lijmopbrengst van de kartonmachine eventueel bijgesteld.

10

9

Eventueel verder op maat snijden, tellen, wegen, labelen, verpakken en op weg naar de klant! â–

vapro nummer 3

juli 2012

19


Gras bij de buren

Geneesmiddelen maken bij Biohorma

‘Zelfstandig werk, goede sfeer’ Aan rand van het Veluwemeer, in het pittoreske Elburg, ontwikkelt, produceert en verkoopt Biohorma fytotherapeutische en homeopathische (genees)middelen onder de naam A.Vogel. Inmiddels is zij daarmee in dit segment een van de grootste producenten op de Nederlandse en Belgische markt. Biohorma laat ons in dit artikel zien wat het inhoudt om er als operator te werken. Ofwel: hoe groen is het gras in Elburg?

Het bedrijf Biohorma is een volle dochteronderneming van het Zwitserse Bioforce AG, dat in 1963 werd opgericht door Alfred Vogel. Hij had daarmee een bijzonder doel voor ogen, namelijk het helpen van mensen om op een natuurlijke manier gezond te worden en te blijven.

Waar Bioforce actief is in meer dan dertig landen over de hele wereld, richt Biohorma zich – met zo’n 130 medewerkers – op de gehele Benelux. Biohorma produceert naast voedingssupplementen ook natuurlijke geneesmiddelen en de fabriek voldoet daarom 20

vapro nummer 3

juli 2012

aan de eisen voor geneesmiddelenproductie (GMP condities). De afgelopen jaren is er in de fabriek in Elburg fors geïnvesteerd in nieuwe machines en de lijnen zijn volledig geautomatiseerd. Biohorma biedt daarbij haar medewerkers een omgeving waar het plezierig werken is en waar ruimte geboden wordt voor verdere ontplooiing en ontwikkeling. Van plant tot klant Van plant tot klant: dat is de kracht en grote trots van Biohorma. Want waar veel bedrijven slechts een stukje van het productieproces in huis hebben, gaat het bij Biohorma letterlijk van plant tot klant. Het begint met het telen van de planten en kruiden in de grond van de A.Vogel tuinen. Vervolgens gaat het verder in de snijhal waar de oogst, vers van het land, wordt gesneden en verwerkt. Dan worden er zalven, tabletten en tincturen van gemaakt die via een eigen distributie naar de verkooppunten gaan. Missie “Gezondheid is leven in harmonie met de natuur”, zei Alfred Vogel, de grondlegger. Biohorma is trots op deze levensvisie en stemde haar

eigen missie daarop af: Biohorma helpt mensen op een natuurlijke wijze gezond te worden en te

Competenties voor alle medewerkers Biohorma draagt niet voor niets het predicaat “Topwerkgever” van onderzoeksbureau Monitorgroep. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers trots zijn op hun Biohorma, de producten, sfeer en functie. Ondanks dat Biohorma een relatieve kleine organisatie is, heeft ze de hele keten in beheer en dat zorgt voor de nodige complexiteit. Daarom wordt er bij Biohorma in verschillende opleidingsprogramma’s veel aandacht besteed aan onderlinge samenwerking tussen collega’s en afdelingen. Een goed voorbeeld hiervan is het (projectmatig) samenwerken in een verbeterteam om de faalkosten te reduceren. Naast samenwerken, zijn resultaatgerichtheid en ondernemerschap bedrijfscompetenties die voor alle medewerkers van toepassing zijn.


Operators Chris, Gerlinda, Henk en Martin vertellen over hun werk. “Binnen Biohorma houden wij ons bezig met het produceren en verpakken van de producten. Voor het maken van tabletten, zalven en crèmes maken we gebruik van bereidingsprotocollen. Hierin staat welke hoeveelheden van de ingredienten we moeten gebruiken. Ook voor het verpakken hebben we protocollen die we volgen. Nauwkeurig en netjes werken is van groot belang. Daarnaast ondersteunen we de technische dienst met het verhelpen van Chris Hellendoorn en lichte storingen en het ombouGerlinda Fikse wen van de machines. Wat Biohorma zo leuk maakt is de informele sfeer, de diversiteit en de korte lijnen tussen afdelingen en medewerkers.”

blijven, met natuurlijke (genees) middelen en heldere voorlichting over een gezond en evenwichtig leven. De (genees)middelen zijn van natuurlijke oorsprong, veilig, van hoge kwaliteit. Alle huidige en toekomstige activiteiten zijn naar deze missie terug te herleiden. De organisatie Binnen Biohorma worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Medewerkers hebben veel verantwoordelijkheden en ruime bevoegdheden omdat Biohorma ervan overtuigd is dat de mensen die dagelijks met de processen en producten in de weer zijn het beste weten wat wel en niet kan. Er is in de productie veel kennis en ervaring aanwezig. Opleiden van medewerkers draagt daar veel aan bij. De productieafdelingen Als producent van zelfzorgproducten heeft Biohorma kwaliteit, hygiëne, veiligheid en welzijn hoog in het vaandel staan. Dit komt onder meer tot uiting in de

certificeringen voor GMP, HACCP, EKO en de procedures die hiermee samenhangen. De hoge eisen aan kwaliteit en hygiëne stellen ook hoge eisen aan de medewerkers, Binnen de productie kunnen de processen globaal in vier afdelingen worden gesplitst. 1. De tinctuurafdeling, het deel waar de planten worden verwerkt tot tincturen, en de (tinctuur)concentraten als basisingrediënt voor de andere afdelingen worden geproduceerd; 2. De crèmes- en gel-afdeling, waar de volledige productie van cremes en gelen plaatsvindt; 3. De tabletteerafdeling, waar de volledige productie van tabletten plaatsvindt; 4. De confectioneringsafdeling, waar de tincturen, crèmes/ gelen en de tabletten in afzonderlijke cleanrooms worden verpakt. Binnen de fabriek werken operators veelal zelfstandig in zelfsturende teams. Door de grote mate

Henk ter Velde en Martin Spek

van verscheidenheid in processen op de afdelingen en de hoge eisen aan kwaliteit, wordt een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid verwacht. Op de tabletteerafdeling, bijvoorbeeld, zijn ten minste vier medewerkers werkzaam die samen verantwoordelijk zijn voor de geplande output. Invulling functies Voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij het bereiden, verpakken controleren en afleveren van farmaceutische producten, geldt dat zij op de hoogte moeten zijn van de Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen. Op iedere subafdeling binnen de productie is een verdeling gemaakt onder de medewerkers in niveau van senior-, medior-, en junior operators. De gehanteerde criteria zijn hier kennis, kunde en ervaring. De senior operators zijn het eerste aanspreekpunt op de verschillende afdelingen en zij zijn verantwoordelijk voor een gestroomlijnde productie. Iedere operator is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en productiviteit van de processen op de afdeling of verpakkingslijn waar hij werkzaam is. Iedere operator kan kleine storingen verhelpen, delen van een vapro nummer 3

juli 2012

21


Gras bij de buren lijn ombouwen en neemt deel aan verbetertrajecten in de vorm van projecten. Daarnaast worden de operators nauw betrokken bij de keuzes voor de nieuw aan te schaffen procesapparatuur. De productie wordt ondersteund door werktuigbouwkundige en elektrotechnische monteurs vanuit de technische dienst. Deze monteurs bieden een helpende hand bij het ombouwen van machines, verhelpen van storingen en het uitvoeren van modificaties aan processen of apparatuur. Gewenste competenties Naast dat de operators teamspelers zijn, moeten ze kwaliteitsgericht en flexibel zijn en zelfstandig kunnen werken. Ook het goed kunnen communiceren en je

Chemie Farmacie Levensmiddelen Olie en gas

eigen werk kunnen organiseren zijn belangrijke competenties. Alle operators hebben een opleiding tot Farmaceutisch vakman gevolgd. Periodiek vinden er verplichte opleidingen op het gebied van GMP plaats. Daarnaast gaat Biohorma de operators in samenwerking met VAPRO opleiden. Het doel is om de kennis, kunde en denkkracht van de medewerkers te vergroten. Zo worden de medewerkers breder inzetbaar doordat ze ook de randapparatuur gaan beheersen en beantwoorden hun competenties aan de kwaliteitseisen die tegenwoordig aan hen gesteld worden. Dat is op het vlak van technologische kennis maar ook gedrag en het werk moeten ze goed kunnen organiseren. Nieuwe operators zullen minimaal het

vapro nummer 3

Verdiensten Inclusief inconveniententoeslag verdient een operator tussen € 2.100 en € 2.800. Daarnaast is er een winstuitkering. Biohorma biedt veel opleidingsmogelijkheden. Het bedrijf is regelmatig op zoek naar betrokken operators die in het bezit zijn van een VAPRO A diploma of bereid zijn dit te halen. ■

Alléén voor procesoperators! Ben je op zoek naar een nieuwe baan als procesoperator? vacatureprocesoperator.nl wijst je de weg! Alle vacatures bij elkaar, handig en overzichtelijk.

vacatureprocesoperator.nl 22

VAPRO A diploma moeten bezitten of willen behalen.

juli 2012


zoekt: ionn atio erat N ener Gen extt G Nex

PROCES OPERATORS MBO’ERS (OPERATIONELE) TECHNIEK MBO’ERS (OPERATIONELE) TECHNIEK

Dishman Netherlands is een toonaangevend bedrijf op het gebied van Vitamine D. We produceren onder andere hulpstoffen voor geneesmiddelen, cosmetica en diervoeding. We zijn een jong en dynamisch bedrijf dat snel groeit. Omdat de vraag naar onze producten blijft toenemen, zoekt Dishman Netherlands ter versterking van ons ervaren productieteam in Veenendaal:

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden

Next Generation Proces Operators (jong MBO Techniek-talent)

Oók niet- Je arbeidsvoorwaarden en de werksfeer: TOP! Je begint met een weekje ‘bootcamp’: een interne starters zijn opleiding waarmee we de basis leggen voor je welkom! plezierig en goed functioneren. Je maakt in die week

Je profiel: MBO Techniek (niveau 2/3 of 4)

Dishman zoekt jong talent met een MBO-diploma Techniek op zak en beperkte of enige werkervaring: de Next Generation, die ons team van ervaren Proces Operators komt versterken. Ben jij een gedreven kennis met alle onderdelen van het werk als Proces teamspeler die goed mondeling communiceert? Ben jij geïnteresseerd Operator én natuurlijk met je nieuwe collega’s. Na een in een boeiende startfunctie met volop doorgroeimogelijkheden? gedegen inwerkperiode ga je aan de slag in een ervaren team Dan hoor jij misschien binnenkort tot de Next Generation Prima dat je de kneepjes van het vak leert op onze productielocatie Proces Operators van Dishman! salaris én in het centrum van Veenendaal. Dishman Netherlands is een 5-ploegen- Je reactie: nu of nooit! jonge onderneming met zo’n 90 werknemers die samenwertoeslag ken in een prettige, informele sfeer. In een onderzoek gaf Interesse in deze job? Stuur dan een brief of e-mail met je cv, 98% van de medewerkers aan trots te zijn op hun werk! onder vermelding van ‘Vacature Proces Operator’ naar Onze arbeidsvoorwaarden zijn meer dan uitstekend en je krijgt Pim Alberti, manager HR. Ook voor meer informatie volop mogelijkheden je verder te ontwikkelen en door te groeien, over de baan kun je met hem contact opnemen. bijvoorbeeld dankzij de VAPRO-opleiding, die Dishman voor je Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie Wij betalen betaalt. Meer informatie over Dishman Netherlands vind je op wordt niet op prijs gesteld. je VAPROwww.dishman-netherlands.com

opleiding

Je job: uitdagend én afwisselend

Als Proces Operator (5-ploegendienst) bestuur en Goeie bewaak je het proces voor de fabricage van sfeer cholesterol en bijproducten. Samen met je collega’s zorg je er voor dat de productie zo soepel mogelijk verloopt. We werken volgens voorschriften en normen voor productiekwaliteit zoals ISO 9001 en 14001. Je krijgt een uitdagende, afwisselende job waarin je onder andere de volgende taken verricht: • correct in en uit bedrijf nemen van installaties • tijdig bijregelen van procesvariabelen • storingen oplossen en eerste lijns onderhoud uitvoeren • diagnose stellen en maatregelen treffen bij storingen Waar mogelijk lever je een praktische bijdrage aan de verbetering van de processen, veiligheid en het voorkomen Ervaren de van storingen.

collega’s

Dishman Netherlands B.V. Nieuweweg 2a - Veenendaal Postbus 70 - 3900 AB Veenendaal Tel. 06 - 228 05 120 pim.alberti@dishman-netherlands.com www.dishman-netherlands.com

Vrijblijvend kennismaken? Rondleiding? Wil je eerst eens kijken of Dishman voor jou een interessante werkgever is? Dat kan: bel 06 - 228 05 120 en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met rondleiding.


DSM gaat een nieuwe fabriek bouwen. DSM Food Specialties (DFS) ontwikkelt, produceert en commercialiseert ingrediĂŤnten en proceshulpstoffen voor zowel de zuivel-, savoury-, dranken- en vlees industrie als voor de bakkerijwereld. Het Gist Productie Bedrijf (GPB) in Delft is de grootste fabriek wereldwijd voor de productie van gistextracten. In de nieuwe fabriek zullen de gistextracten worden gedroogd. Daarom zijn wij op zoek naar een:

Procesoperator B M/V %F #BBO t je zult productieprocessen uitvoeren en bewaken, die verdeeld zijn over lab-, controlekamer- en veldwerkzaamheden. Beslissingen nemen, ingrijpen op afwijkingen in het proces en deze helpen optimaliseren zijn je verantwoordelijkheden. Je werkt in 5-ploegendienst. +Ũtervaring met controles uitvoeren en probleemBOBMZTFT NBLFO t DPNNVOJDBUJFG WBBSEJH t UFBNQMBZFS t TUSFTTCFTUFOEJH t LVOU DPÚSEJOFSFO t CFTMVJUWBBSEJH t HFEJTDJQMJOFFSE t QSPBDUJFG t CŌ voorkeur in bezit van diploma Operator B, afgeronde theorie of aantoonbaar werk- en denkniveau als Operator B. Contactt.BOQPXFS Nelleke Hof 2613 AX Delft (015) 2792220 nelleke.hof@manpower.nl www.manpower.nl

Zie voor ons privacybeleid: www.manpower.nl

8Ũteen uitdagende baan met toekomstperspectief t JOUFSOF USBJOJOH FO FFO HFEFHFO JOXFSLQFSJPEF tMFFSXFSLUSBKFDU1SPDFTPQFSBUPS#BMTKFOPHHFFO EJQMPNB IFCU t EF NPHFMŌLIFJE PN EF PQTUBSU WBO een nieuwe fabriek mee te maken.


En de voetbal is voor...

De gelukkige operators van Steinfort Glas

Steinfort Glas en Scheuten Glas Op 28 maart kreeg een aantal gelukkige operators van Steinfort Glas in Franeker het diploma VAPRO Operator A uitgereikt uit handen van ROC Friese Poort en VAPRO. In totaal waren er tien geslaagden. Net als vele anderen in Nederland hebben ze een groot deel van 2011

en 2012 hard gewerkt om zich alle theorie eigen te maken en goede verslagen te schrijven. Daarvoor hadden ze een traject VAPRO Basisoperator met een special uitstroommodule voor vlakglas met succes doorlopen. Toeval of niet, maar 250 kilometer zuidelijk scoorden ook operators

Blije gezichten bij Scheuten Glas

bij een glasbedrijf met VAPRO. Bij Scheuten Glas in Venlo kregen operators op 8 mei diploma’s uitgereikt voor Basisoperator met Vlakglas-module. Natuurlijk ook daar taart en blije gezichten. Met een VAPRO-diploma scoor je. Gefeliciteerd met jullie diploma’s en veel plezier met de bal! En niet door ruiten schieten hè… ■ vapro nummer 3

juli 2012

25


Aan de slag

Operators AVK Plastics duiken in VVI en 5S

Productiever en veiliger

AVK Plastics BV in het Friese Balk maakt onder andere kunststof straatpotten en pallets. Spuitmachine-operators volgen er een opleiding VAPRO Basisoperator. Maar dat is nog niet alles. Er loopt nog een 5S-traject en VAPRO VVI is afgerond. Op alle fronten wordt er continu verbeterd: productiekennis, efficiency en veiligheid. Kwaliteitsmanager Foppe Boonstra en operator Simon van Rijs vertellen er over.

gramma! VAPRO heeft ze daar goed bij kunnen helpen.

Simon van Rijs (l) en Foppe Boonstra

Foppe Boonstra: “We maken bij AVK Plastics in deze vestiging uit gerecycled polyethyleen en polyamide vooral pallets en straatpotten. Straatpotten zijn putten en deksels die toegang geven tot infrastructuur in de grond: gas, water, elektra en dergelijke. Onze potten verdringen de ouderwetse gietijzeren potten. De pallets die wij maken vervangen de bekende hout pallets. Kunststof pallets worden gebruikt als hygiëne en voedselveiligheid van belang zijn.” 26

vapro nummer 3

juli 2012

Flinke slag maken Boonstra en de productiemanager zagen enkele jaren geleden dat er wat moest gebeuren aan het kennisniveau en de veiligheid op de werkplek. De algemene ontwikkeling van de operators moest beter, vonden ze. Bij machinestilstand werd er meteen de technische dienst bijgeroepen. Daardoor duurden ongeplande stops veel langer dan nodig. Ze zagen ook dat het rondom de machines niet zo netjes was en de aan- en afvoer was rommelig. Hoogste tijd om een continu-verbeterenpro-

Goed voorbereid “We werken hier weinig met gevaarlijke stoffen. Maar brandgevaar is bij de verwerking van kunststoffen des te urgenter. Elke operator heeft bij ons de bhv-training gedaan. Mocht de nood aan de man zijn, zijn we voorbereid”, zegt Foppe. Hij vindt dat je altijd aan veiligheidsbewustzijn moet blijven werken. Daarom volgt AVK ook de VAPRO VVI-opleiding, wat staat voor Veiligheid voor de Industrie. Het bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Voor het praktijkdeel schrijven ze zogenaamde verwerkingsopdrachten. Opgeruimde werkplek Maar een van de opvallendste onderdelen van het continue verbeteren-plan is het 5S traject. 5S staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en instandhouden. Het is een zoge-


We lossen problemen sneller op en hebben meer uptime veiligheid van de werkplek toe. Het 5S-programma is nauw verbonden met de opleiding van VAPRO Basisoperator, waar acht operators en één man van de technische dienst aan deelnamen. 5S is nog niet af, maar men is al een heel eind gevorderd.

5S in actie

naamd lean manufacturing-concept. Slordigheid en gebrek aan properheid leiden makkelijk tot ongevallen. Struikel- en valgevaar bij rondslingerend materieel, risico op uitglijden over water- of vetvlekken, ga zo maar door. Het 5S-systeem streeft een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats na. Op die manier neemt vanzelf ook de

Denk je ook dat VVI of 5S wat voor jouw bedrijf is, stuur dan een mailtje naar info@vapro.nl. Een van onze specialisten zal dan contact opnemen.

Pittige studie De basisoperatoropleiding was voor sommigen wel pittig. “In de lesstof werd voortdurend de koppeling gelegd tussen de theorie en de praktijk zoals die zich bij ons afspeelt. Dat maakt het wel een stuk toegankelijker”, zegt Simon. De opleiding is niet zonder gevolgen gebleven voor de ploegen. “Vroeger had je duidelijk ploegen die beter scoorden dan andere. We hebben dat gelijk getrokken door de ploegsamenstellingen aan te passen. Nu neemt de ervaren man de anderen binnen zijn ploeg op sleeptouw waardoor deze betere kansen krijgen om te leren en te groeien”, legt Simon uit. Resultaten Werpt al dat gestudeer al vruchten af? Dat is natuurlijk de hamvraag.

Foppe en Simon: “Er is al minder stilstand. Er zijn minder telefoontjes naar de TD. Operators tonen meer initiatief en zijn minder onzeker. Afwijkingen in bijvoorbeeld maatvoering worden sneller ontdekt en er worden maatregelen getroffen.

Orde rondom de machines

Aan de veiligheid werken we nog door. Herhaling is de kracht om tot goede bewustwording te komen. En sommige van de jongens willen verder gaan met VAPRO operatoropleidingen. Dat is natuurlijk geweldig. Ze hebben de smaak te pakken!” ■ vapro nummer 3

juli 2012

27


Dirk over veiligheid

Op vakantie! Het is bijna zover. We gaan binnenkort weer op reis naar onze vakantiebestemming. Misschien niet zo voor de hand liggend, maar ook op vakantie speelt veiligheid een rol. Want we willen allemaal graag weer heelhuids thuis komen. Laten we eens naar veiligheid op de weg kijken. Op weg naar je vakantiebestemming heb je grote kans tunnels tegen te komen, waarvan sommigen zeer lang kunnen zijn. Bij rijden in een tunnel is oplettendheid geboden. Rijden in tunnel Rijd je bijvoorbeeld in een file, dan is het niet onwaarschijnlijk dat verderop een ongeluk is gebeurd. Zet dan je alarmlichten aan voor achteropkomers en beoordeel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART TUNNELS FILE

S.O.S.

EXIT

Stem af op juiste radio FM-frequentie Let op omroepberichten Let op omgeving Volg eventuele instructies op

RADIO

FM

waar je zit ten opzichte van de nooduitgangen. Zorg vervolgens dat je belangrijke instructies kunt ontvangen door je radio af te stemmen op de speciale FM-frequentie. Deze staat vaak langs de kant van de weg aangegeven. De meeste tunnels zijn voorzien van een systeem dat bij incidenten omroepberichten over veelgebruikte radiostations uitzendt. Draai vervolgens je raam een klein beetje open zodat je eventuele aanwijzingen via de luidsprekers kunt horen. En als laatste, zorg ervoor dat de passagiers voorbereid zijn om de auto te kunnen verlaten. Laat ze wakker worden eventueel hun schoenen aantrekken. Krijg je zelf pech met je auto, probeer dan indien mogelijk de tunnel uit te rijden om daar een parkeerplaats op te zoeken. Lukt dat niet, parkeer dan in een vluchthaven of zoveel mogelijk langs de kant en zet je alarmlichten aan. Trek vervolgens het veiligheidshesje aan en gebruik de noodtelefoon om de pechdienst te waarschuwen. Laat de passagiers in de auto blijven.

RADIO

FM

PECH OF ONGEVAL Ga naar hulppost Pak noodtelefoon op en wacht op verbinding Vermeld situatie Volg instructies op

S.O.S.

EXIT RADIO

FM

S.O.S.

Even wachten...

Instructies Situatie

ROOK OF BRAND Motor uit, sleutel erin laten Verlaat auto Ga naar uitgang

S.O.S.

EXIT RADIO

FM

EXIT 0

OFF

Bron: NedMobiel 28

vapro nummer 3

juli 2012

Zie je rook of brand in een tunnel dan is er sprake van een gevaarlijke situatie. Brand kan door het schoorsteeneffect in een tunnel snel oplaaien en zeer hevig worden. Je zal dan moeten evacueren. Stop hiertoe je auto (probeer niet te keren) en zet de alarmlichten aan. Verlaat de auto en laat je sleutels in het contact zitten: dit is omdat de hulpdiensten het voertuig moeten kunnen verplaatsen. Ga vervolgens naar de dichtstbij-

zijnde nooduitgang. Voel daarbij waar de frisse lucht vandaan komt, want veel mensen verongelukken in dergelijke gevallen door verstikking. In de meeste gevallen betekent dit tegen de rijrichting in gaan.

Acht procent van alle transporten omvat gevaarlijke stoffen Bij een tunnel die schuin omhoog loopt, is het echter verstandiger om dan naar beneden te lopen, aangezien rook opstijgt. Vervoer gevaarlijke stoffen Deze ken je waarschijnlijk wel van je werk: bordjes met aanduidingen voor gevaarlijke stoffen. We hebben er in een eerdere uitgave van VAPRO over geschreven. Op de weg kom je ze veel tegen, de tankauto’s met aanduidingen. Niet dat je er zelf veel invloed op hebt,


Veiligheidsspecialist Dirk de Knecht is bereikbaar via d.d.knecht@vapro.nl en 06-52351504.

maar het is aardig om te weten hoe je kunt zien waar je nou eigenlijk achter rijdt. Er zijn drie zaken waar je op moet letten. Ten eerste zie je de bekende ruitvormige pictogrammen waarin een symbool en een nummer zijn weergegeven. De pictogrammen komen je waarschijnlijk wel bekend voor en hebben dezelfde

betekenis als de pictogrammen die we op de etiketten van gevaarlijke stoffen tegen komen. Zoals een vlammetje voor ontvlambare stoffen en een doodskop voor giftige stoffen. Het cijfer onderin geeft aan of het bijvoorbeeld om een gas, een vloeistof of vaste stof gaat. Zo staat een vlammetje gecombineerd met een 3 voor een brandbare vloeistof, zoals benzine. Daarnaast zie je ook een oranje bord met twee nummers erop. Het bovenste nummer is het Gevarenidentificatienummer en heeft dezelfde betekenis als de borden met de pictogrammen. Met dit nummer worden de belangrijkste gevaren weergegeven. 83 betekent dan: 8 voor bijtende stoffen en 3 voor brandbaar. Het nummer eronder is het UN-nummer: dit is een unieke code per stof. Aan 1965 kun je dan bijvoorbeeld zien dat je met propaan (LPG) te maken hebt.

De GEVI-coderingen zijn: 1 Ontploffingsgevaar 2 Gevaar voor vrijkomen van gas 3 Brandgevaar (vloeistof of gas) 4 Brandgevaar (vaste stof) 5 Brandgevaar in contact bij brandbare stoffen 6 Giftig 7 Radioactief 8 Bijtend 9 Als eerste cijfer: milieugevaarlijk of verwarmde stof; als tweede cijfer: gevaar voor spontane of heftige reactie 0 Geen betekenis X Gevaarlijke reactie met water Het eerste cijfer duidt het belangrijkste gevaar aan, het tweede en eventueel derde cijfer wijzen op bijkomend gevaar. Herhaling van cijfers betekent versterking van het gevaar. Een fijne, maar vooral ook veilige vakantie! â–

Middelbare Veiligheidskunde en Middelbare ArbeidshygiĂŤne Dit kan nu bij PHOV! Stichting PHOV geeft al ruim 20 jaar de opleiding HVK en heeft hiermee een stempel gedrukt op het vakgebied Veiligheidskunde. Nu gaan we verder en delen onze kennis ook op MVK- en MAH-gebied.

Kies voor PHOV, dan kies je voor Â… BWPOEPQMFJEJOH EVTHFFOWFSMJFTWBOXFSLUJKE Â… CPFJFOEFDPNCJOBUJFWBOUIFPSJFFOQSBLUJKL Â… TQFDJBMJTBUJF.JEEFMCBSF"SCFJETIZHJqOFWPPS.7,ÂľFST Â… WFFMFSWBSJOHPQWFJMJHIFJETLVOEJHHFCJFE %FPQMFJEJOHTUBSUPQ24 oktober 2012JO6USFDIU %FMFTUJKEFO[JKOWBOVVS

Meer weten? #FMPOTHFSVTUPQPGDIFDLPO[FXFCTJUFXXXQIPWOM

vapro nummer 3

juli 2012

29


Smit & zoon ontwikkelt en levert chemische specialiteiten ten behoeve van de leerindustrie. Vanuit Weesp en Amersfoort bevoorraden onze 110 medewerkers leerlooierijen over de hele wereld die werken voor de bekende merken schoenen, tassen, kleding en meubels. Daarnaast hebben wij een belangrijk aandeel in de mondiale trading van plantaardige en dierlijke oliën, vetten en eiwitten. Bij Smit & zoon hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap. Dat we van oudsher een familiebedrijf zijn, heeft daar natuurlijk alles mee te maken.

Proces Operator Amersfoort

Voor de bediening en de bewaking van het productieproces De functie Je bent een belangrijke schakel in ons productieproces. Je produceert in een hoogwaardige chemische productieomgeving de chemicaliën voor de leerverwerkende industrie. Je bedient procesapparatuur, neemt monsters, analyseert deze, inspecteert en controleert technische installaties. Daarnaast laad en los je tankauto’s, verwerk je één en ander administratief en voer je overige werkzaamheden in de plant Amersfoort uit. Je hebt

oog voor orde en netheid en draagt actief bij aan het veiligheids- en milieubewustzijn.

Jouw profiel Je hebt MTS-procestechniek, VAPRO B of een gelijkwaardige opleiding afgerond en beschikt over enige ervaring als procesoperator. Je hebt affiniteit met batchgewijze productie en DCS/PLC-procesbesturing. Je bent communicatief vaardig, werkt secuur en hebt een flexibele werkinstelling.

Medewerker Technische Dienst Weesp Voor het onderhoud van mechanische processen De functie

Jouw profiel

Als medewerker technische dienst Weesp ben je een duizendpoot binnen het bedrijf. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat de (chemische) installatie en de gebouwen goed en veilig onderhouden worden. Mochten er toch storingen ontstaan, dan zorg je ervoor dat onze klanten zo snel als mogelijk weer vooruit kunnen. Bij specialistisch werk aan onze installaties ondersteun en houd je toezicht op de werkzaamheden van diverse contractors.

Je bent in het bezit van een opleiding MTS werktuigbouw of een gelijkwaardige opleiding. Daarnaast heb je meerdere jaren ervaring opgedaan als storingsmonteur in een procesomgeving. Je bent nieuwsgierig, slim en een harde werker. Je staat voor je werk en rust niet voordat je de oorzaak en de bijpassende oplossing hebt gevonden. Ten slotte kun je je bevindingen duidelijk uitleggen, aan zowel je leidinggevende als klanten.

Proces Operator Weesp

De afdeling De chemische productieafdeling bestaat op dit moment uit 14 medewerkers die werken onder leiding van een 1e Operator. Met dit team zijn we verantwoordelijk voor de totale productie. In verband met de klantvraag bereiden wij op dit moment de overgang naar een 5-ploegendienst voor. Wil je meer wil weten over deze functie, neem dan contact op met Joost Jochems of André van Essen (Supervisor Production & Logistics), telefoonnummer (033) 71 12 971.

De afdeling De technische dienst Weesp bestaat uit 4 gemotiveerde medewerkers. Samen met de Technical Engineer, een Elektromonteur en een Mechanische monteur vorm je de technische dienst Weesp. De afdeling opereert in dagdienst en verleent ondersteuning op oproepbasis in de avonduren. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat de kandidaat op maximaal 30 minuten reisafstand van Smit & zoon woont. Wil je meer wil weten over deze functie, neem dan contact op met Nout Peeters Weem (Technical Engineer), telefoonnummer (0294) 23 88 00.

Voor de bediening en de bewaking van het productieproces

werkinstelling zijn bij jou van nature aanwezig. Je hebt affiniteit met techniek en bij voorkeur ervaring met een heftruck.

De functie

De afdeling

Op basis van recepturen maak je in onze Ledervettingsmiddelenfabriek in Weesp uiteenlopende halffabricaten voor de leerverwerkende industrie. Je bedient procesapparatuur, voegt grondstoffen toe, analyseert het eindproduct en verpompt deze halffabricaten naar de afvulinstallaties of opslagtanks. Je voelt jezelf verantwoordelijk voor de installaties waaraan je werkt, je inspecteert en controleert deze en lost -waar nodig-

kleine technische storingen op. Bij al jouw werkzaamheden staat veiligheid, kwaliteit en orde en netheid voorop.

Jouw profiel Je bent in bezit van een opleiding MTS Procestechniek of beschikt ten minste over het Vapro A diploma en over aantoonbare werkervaring in een productieomgeving, bij voorkeur met batchprocessen. Accuratesse, goede communicatieve vaardigheden en een flexibele

Het betreft hier een tweeploegendienstfunctie binnen een klein enthousiast team (7 procesoperators) op onze productielocatie in Weesp. Je werkt in een ploeg van 3 procesoperators waaronder een 1e Operator die de dagelijkse werkzaamheden aanstuurt. Wil je meer wil weten over deze functie, neem dan contact op met Marco de Kruyf (Hoofd Productie), telefoonnummer (0294) 23 88 41.

Solliciteren Heb je interesse in één van deze functies, richt je sollicitatiebrief dan aan: Smit & zoon, Afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. Margreta Barten, personeelszaken@smitzoon.nl of kijk op www.smitzoon.nl

049-5674 adv Vapro 185x285mm 7-12-2011.indd 1

08-12-11 10:14


Service

VAPRO College biedt dit jaar een keur aan interessante trainingen voor operators, technici en mensen betrokken bij opleiden en begeleiden. Kijk voor precieze data, locaties, prijzen en aanmelden op VAPRO-college.nl.

Trainingskalender Training

Data

Locatie

Bedrijfsbegeleider en -beoordelaar BGO BO/A/B

11, 18 en 25 september

Bunnik

Bedrijfsbegeleider, -beoordelaar en -examinator C

13, 20 en 27 september

Bunnik

Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

van 20 sept. tot 4 juli 2013

Bunnik

Certificeringsdag bedrijfsexaminator BGO

3 september

Den Haag

Bedrijfsbegeleider en -beoordelaar BGO BO/A/B

11, 18 en 25 september

Den Haag

Didactische vaardigheden voor praktijkopleiders

4, 11 en 18 oktober

Bunnik

Leergang Opleidingsmanagement

start 12 oktober

Bunnik

Certificeringsdag bedrijfsexaminator BGO

7 november

Bunnik

Kijk voor actuele data, nadere informatie en inschrijven op VAPRO-college.nl.

vapro nummer 3

juli 2012

31


Woordzoeker De woorden zijn in alle richtingen in een rechte lijn in de puzzel verstopt. Als alle hieronder opgegeven woorden in de puzzel zijn weggestreept, blijven er letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vind je de oplossing. Stuur je oplossing met naam en adres naar operator@vapro.nl. De beste inzending ontvangt een bol.com-bon. Oplossing puzzel VAPRO 2 De sudoku van de vorige keer had als oplossing 86636. De bol.combon gaat naar André Boeijen, operator bij OPC MLA in Venlo. André, gefeliciteerd! ■ april aubade band beatrix best beste

bezoeken blij dansen defile dertig elkaar

familie feestdag gemeente geschenk geven heerlijk

G

L

I

R

P

A

K

L

A

A

N

O

I

T

A

N

A

F

A

E

N

N

G

K

D

IJ

E

L

K

A

A

R

U

K

E

J

D

E

I

L

A

O

N

R

IJ

T

S

E

B

V

O

E

O

E

T

T

N

P

E

N

L

V

N

I

A

N

R

E

S

B

R

S

S

T

F

V

R

I

E

N

D

E

L

IJ

K

T

E

N

E

R

E

D

E

I

L

N

E

J

G

S

M

H

D

Z

N

E

O

I

E

K

I

S

T

K

U

S

T

A

A

A

O

D

F

V

H

N

F

U

S

E

A

L

T

E

R

P

G

E

E

T

N

E

E

M

E

G

N

N

I

IJ

O

K

P

N

K

S

H

H

D

L

B

P

K

N

I

A

L

K

T

E

E

E

E

C

O

E

B

L

IJ

A

IJ

M

N

N

E

R

N

V

N

S

U

H

E

R

E

P

O

L

L

A

C

H

E

N

E

E

N

L

D

E

D

N

A

P

S

E

E

W

T

T

A

G

Z

I

N

G

E

N

J

S

T

G

H

I

D

V

H

I

E

W

R

E

Z

U

E

K

E

N

R

L

R

S

N

C

D

T

O

P

P

L

E

Z

I

E

R

E

I

L

I

M

A

F

T

H

C

O

T

P

O

B

A

N

D

W

X

E

R

W

L

hoedje ieder juliana keuze koekhappen koets koninklijk

lachen landelijke feestdag liederen liedje loper nationaal

Raadplaat Wat is hier afgebeeld? Wat we vooral willen horen is een duidelijke uitleg over de werking, in je eigen woorden. Vergeet niet aan te geven waar het voor kan worden ingezet.

Stuur je oplossing met naam en adres naar operator@vapro.nl. De beste inzending ontvangt een bol.com-bon. 32

vapro nummer 3

juli 2012

oefenen openluchtfeesten optocht optreden paleis plezier prinses

schenken stijl top tweespan venten vorstin vriendelijk

vrij vrijmarkt wachter wens wilhelmina wilhelmus zingen

Oplossing raadplaat VAPRO 2 De vorige raadplaat toonde een éénassige cutter of shredder – dus met een roterend en met een stilstaand mes – geschikt voor verkleinen van bijvoorbeeld tapijtresten of folies. Althans, dat is wat de fabrikant er over meldt. Een paar lezers van het magazine hadden dit goed gezien. Twee noemden zelfs het versnijden van vlees en kadavers. Lezer Erik Neerhof kent het uit het eigen bedrijf: “Het te verkleinen materiaal komt in deze shredder en wordt door de messen die op de wals gemonteerd zijn door het ondermes heen gedrukt. De messen die op de wals zitten kunnen bij beschadiging vervangen worden. Het apparaat wordt bij mij op het bedrijf, papierfabriek Parenco, gebruikt om grove rejects uit de papiersortering te verkleinen zodat ze goed in onze wervelbedoven verbrand kunnen worden.” Erik, je hebt van ons de bol. com-bon verdiend. Hij is naar je onderweg! ■

© www.ruiterpuzzel.nl

Puzzelen

VAPRO Magazine - Leidinggevenonder druk:keep cool!  

Dit tijdschrift wordt kosteloos verspreid onder leden van het Platform voor Operators, operators (in opleiding), leidinggevenden in de produ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you