__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Actualitat |

Líders

Campanya de comunicació en temps de confinament

Transalfals Canvis a la planta de Bellcaire per a la millora de la qualitat del producte final

La terra al nostre ADN 3000 ha de fruiters són gestionades per aquest equip

Juliol 2020 - publicació gratuïta d’ActelGrup

CATALÀ


sumari núm 38.

05 Nosaltres GRÀCIES

06 Inversió Fàbrica Bellcaire TRANSALFALS ARRENCA LA NOVA CAMPANYA FARRATGERA AMB IMPORTANTS MILLORES A LA SEVA PLANTA DE BELLCAIRE D’URGELL

08 Central d’Assegurances RESPONSABILITATS DEL PAGÈS AMB ELS SEUS TREBALLADORS

11 Comunicació LÍDERS GRÀCIES A TU

13 Agroles AGROLES AMPLIA LA SEVA GAMMA DE PRODUCTES

14 Persones LA TERRA AL NOSTRE ADN

18 Recursos humans LA RESPOSTA DE L’EQUIP HUMÀ D’ACTELGRUP HA ESTAT EXTRAORDINÀRIA

21 Hem visitat... VISITA ALS SOCIS DE LA COOPERATIVA ALONSO DE MENDOZA DE MONTIJO, BADAJOZ

22 L’intercanviador

Si vols anunciar-te a la revista, envia’ns un correu electrònic a: actualitat@actel.es


agenda Donada la situació generada per la

COVID-19

l’agenda queda

AJORNADA

crèdits President: Josep Maria Codina Director general: Fernando Chocarro Edició i coordinació: Maite Sierra Disseny i maquetació: Agència OMA

Tirada: 1.000 exemplars, repartits entre els socis i les cooperatives associades. Impressió: Anfigraf / Dipòsit Legal: L-39/9


NOSALTRES

Gràcies

E

s compleixen quatre mesos des que la nostra vida va canviar. Probablement la sensació que tenim és que fa molt més temps que va passar, donada la intensitat i la velocitat dels esdeveniments. No estàvem preparats per al que ens està tocant viure. Segurament era impossible preparar-se, ja que és realment difícil imaginar que una cosa així pot succeir, per molt que científics o autoritats sanitàries de tant en tant alertin sobre els riscos de pandèmies i malalties contagioses. Però l’inesperat ha passat i no queda una altra que acceptar aquesta nova realitat i suportar-la de la millor manera possible. En l’àmbit personal, cadascú ha de buscar la manera de fer-ho. La realitat de cada persona és diferent, com ho són les seves inquietuds, pors i capacitats, de manera que resulta difícil parlar sobre la millor manera de fer-ho. Diferent és l’àmbit empresarial, on a causa del caràcter essencial de la nostra activitat, ens hem vist obligats des de l’inici d’aquesta crisi a seguir endavant. Això, ha implicat que des del principi haguéssim de definir criteris d’actuació en una situació nova per a tots i prendre decisions difícils, tot això en un escenari canviant d’alta incertesa i risc. Les nostres prioritats han estat clares des del principi: seguretat de les persones, servei als nostres clients i consumidors i garantia de comercialització de les produccions dels nostres socis. Amb aquesta guia hem actuat des d’aquella setmana de març i seguim fent-ho avui, quan la situació continua sent molt complicada.

ample de la nostra organització han suposat, han estat factors molt importants per poder transitar amb èxit en aquest difícil camí. Però, sent tot això important, el fonamental, l’essencial, l’imprescindible ha estat i segueix sent l’extraordinari grup humà que constitueix el nostre Grup Cooperatiu. En una situació tan dura i difícil, tots i cada un dels membres de les diferents empreses que formen part del Grup han demostrat un nivell de compromís, entrega i professionalitat excepcional, fent possible, cadascú des del lloc que li tocava, que la nostra organització pogués complir amb la seva missió. Especial mèrit tenen aquelles persones que per la naturalesa de la seva responsabilitat l’han fet acudint cada dia al seu lloc de treball posant en risc la seva salut de manera especial. Les paraules es queden curtes per descriure l’orgull de pertànyer a un equip com aquest i sobretot per expressar l’enorme i just agraïment per tot això. Vull aprofitar aquesta tribuna per fer-ho de manera explícita, a cadascú de vosaltres i a cadascuna de vosaltres. Gràcies. No vull acabar sense traslladar un missatge d’ànim per seguir en la mateixa línia. La situació és dura, especialment en algunes de les nostres activitats. Són moltes setmanes i l’esgotament mental i emocional és alt. Però no queda una altra, hem de seguir. Estic plenament convençut que ho aconseguirem. Sortirem d’aquesta. I ho farem més forts.

Tenir les idees clares, mantenir-se ferm en les creences i tenir capacitat econòmica per fer front a la despesa extraordinària que totes les mesures implantades al llarg i

- Actualitat - 5


Inversió Fàbrica Bellcaire

TRANSALFALS ARRENCA LA NOVA CAMPANYA FARRATGERA AMB IMPORTANTS MILLORES A LA SEVA PLANTA DE BELLCAIRE D’URGELL Transalfals arrenca l’exercici 2020-2021 amb importants canvis a la planta de Bellcaire que permetran assolir una millora de la qualitat del producte final. • S’ha canviat el sistema de refredament, dimensionant-lo segons el volum de farratge que transporta, millorant també el sistema de transport del producte en aquesta etapa. L’objectiu ha estat minimitzar tots aquells elements que malmetien la fulla del farratge sec i que provocaven una pèrdua de qualitat del producte final. • Altres millores que s’han dut a terme, han estat el canvi d’una de les dues premses que teníem. La nova premsa de corda té més rendiment i permet obtenir paques de més pes. • El sistema d’alimentació de les premses, també s’ha millorat, s’han eliminat elements que malmetien el farratge sec (rosca i rasera) per altres que no malmeten tant el farratge, obtenint així paques de més qualitat (fulla més sencera).

6 - Actualitat -


Inversió Fàbrica Bellcaire

• Hem instal·lat un apilador a la sortida de la premsa de corda reduint d’aquesta manera el trencament de cordes provocat per la manipulació de les paques abans de posar-les al magatzem. • S’ha muntat un sistema de pesatge i control de qualitat de les paques de corda. Es pesa i es registra el pes de cadascuna de les paques de corda i també es controla la humitat i la longitud de cada una. • S’ha muntat un sistema de pesatge de les paques de fleje (cada paca es pesa i es registra el pes).

- Actualitat - 7


Central d’Assegurances

RESPONSABILITATS DEL PAGÈS AMB ELS SEUS TREBALLADORS És habitual que durant les èpoques de major activitat en una explotació agrícola es realitzi la contractació de treballadors de forma temporal. Independentment dels dies que pugui durar el seu contracte, converteixen l’agricultor en un ocupador que ha de complir amb les obligacions que marca el conveni Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya. I que en el seu Article 33 diu: Article 33 Assegurança de mort o invalidesa per accident de Treball. Les empreses afectades per l’Àmbit d’aquest conveni subscriuran per al seu personal una pòlissa d’Assegurança per mort o invalidesa per accident de Treball o Malaltia professional amb la QUANTITAT de cobertura de 20.000 euros. Els Beneficiaris / àries de la pòlissa seran designats per cada treballador i per cada treballadora. 8 - Actualitat -

Però a més, l’empresari assumeix l’obligació d’indemnitzar als treballadors pels danys i lesions soferts per aquests com a conseqüències de fets accidentals que es produeixen com a conseqüència o en el desenvolupament de la relació laboral. Ens referim a la responsabilitat civil patronal quan l’accident de treball és ocasionat per un incompliment per part de l’empresari de les seves obligacions en matèria de riscos laborals. Per evitar aquesta responsabilitat, l’empresari haurà d’acreditar que s’han pres totes les mesures necessàries per prevenir o evitar el risc i, si s’escau, la concurrència de qualsevol factor que exclogui o disminueixi la responsabilitat. Això no obstant, no podrà apreciar com a element exonerador de la responsabilitat la culpa no temerària del treballador. També s’ha de tenir en compte que, a més del titular de l’explotació, també pot ser responsable civil qualsevol persona amb responsabilitat en matèria de seguretat i salut laboral, com a tècnics, serveis de prevenció o coordinadors de seguretat. S’ha considerat per part dels jutjats i tribunals que hi ha responsabilitat per part de l’empresari entre altres, en els següents supòsits:

• Quan el treballador no ha rebut formació i infor-

mació per a la realització de la feina encomanada. • Quan no s’han observat les mesures de seguretat previstes en el pla d’avaluació de riscos laborals vigents en l’explotació. • Quan es proporcionen mitjans de seguretat inadequats. • Quan es proporcionen mitjans de seguretat adequats, però no es vigila per part de l’empresari la utilització efectiva dels mateixos per part dels treballadors. • Quan s’utilitza maquinària sense estar qualificat per a això, o bé la seva categoria laboral no ho permet. L’agricultor, a diferència del que succeeix amb el recàrrec de prestacions, pot cobrir la responsabilitat civil mitjançant una pòlissa d’assegurança.


Central d’Assegurances Pel que fa referència a la quantia per la qual haurà de respondre, encara que la fixació de la indemnització és facultat discrecional del Jutge, se sol acudir per analogia al barem existent per als accidents de trànsit. Finalment, també cal tenir en compte que el termini de prescripció per a la reclamació de la indemnització per danys i perjudicis derivats d’un accident de treball serà d’un any des de l’estabilització de les lesions. Des de Central d’Assegurances i gràcies a l’experiència del nostre equip en la Gestió de Riscos Agrícoles, donarem solució a aquestes necessitats, tant en l’assegurança

Obligatòria que marca el Conveni Col·lectiu com en l’assegurança de responsabilitat civil. Som la teva Corredoria d’Assegurances, i per això, ens ocupem perquè puguis estar tranquil davant d’aquestes contingències que desgraciadament sovint succeeixen. No deixis que un accident t’arruïni la vida.

CONFIA EN NOSALTRES I DEIXA’T ASSESSORAR, SOM EXPERTS EN ASSEGURANCES

Central

d’Assegurances

ASSEGURANÇA CONVENI COL·LECTIU AGROPECUARI DE CATALUNYA

Des de

36 €

Central d’Assegurances · Ctra. Vall d’Aran, km 3 · 25196 Lleida · T. 973 700 830 www.centralassegurances.com

- Actualitat - 9


A LES XARXES SOCIALS PER ESTAR AL CORRENT DE TOTES LES NOVETATS D’ACTELGRUP @ActelGrup

@ActelGrup

@ActelGrup

@actelgrup


La campanya de comunicació d’ActelGrup en temps de confinament Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, ActelGrup va iniciar la campanya de comunicació digital Líders Gràcies a Tu. Amb aquesta acció, el grup cooperatiu volia donar a conèixer la magnitud de l’empresa i el gran treball dels socis i treballadors que en formen part, a la vegada que remarcava la important feina del grup pel que fa a les mesures de seguretat preses per pal·liar i prevenir la transmissió de la Covid-19. Així, la campanya de comunicació, iniciada a principis del mes d’abril, es centrava en quatre grans àmbits: els valors corporatius, la dimensió del grup, el servei de proximitat que representa i l’elevat grau de responsabilitat d’ActelGrup en quan a les mesures de seguretat adoptades. La campanya, llançada a través de les xarxes socials de Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin, va aconseguir que en poc més de dos mesos, els perfils socials del grup corporatiu comptin, actualment, amb gairebé 1.500 seguidors. Unes dades que posen en valor la dimensió del grup i que assenten una molt bona base per a la difusió de continguts. - Actualitat - 11


ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL EXPLOTACIONS RC EXPLOTACIÓ RC PATRONAL RC PRODUCTES

Des de

122 € 12 - Actualitat -

Central d’Assegurances · Ctra. Vall d’Aran, km 3 · 25196 Lleida · T. 973 700 830 www.centralassegurances.com


Agroles

VINAGRE DE VI NEGRE, UN VINAGRE ECOLÒGIC AGROLES apostant pel cultiu ecològic, ha incorporat en la seva gamma de productes, vinagre de vi negre, un vinagre ecològic que, suposa el màxim respecte a l’entorn, ja que en aquest tipus de cultiu de la vinya, s’utilitzen únicament productes naturals i, per tant, està lliure de productes químics. Certificat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

El trobaràs a:

NOTA DE TAST Vinagre amb aroma a espècies i fruits secs. De color robí fosc, amb suaus tocs a fusta en boca. Ideal per marinar aliments i preparar salses.

CULTIU ECOLÒGIC

- Actualitat - 13


Persones

LA TERRA AL NOSTRE ADN

Avui dediquem l’apartat PERSONES als companys que formen l’àrea tècnica de fruita del Grup. Hem entrevistat a dos dels seus components, per conèixer de primera mà el que representa el seu lloc de treball i el seu dia a dia a la nostra empresa. L’àrea tècnica de la fruita, està ubicada a la seu central de Lleida i depèn directament del negoci de subministraments del grup. La seva tasca principal és donar suport en tot allò necessari per al benestar dels cultius dels nostres socis productors de fruita. Des de l’assessorament agronòmic, les estratègies de tractaments i el control de les malalties, fins a l’ajuda en la gestió de les seves explotacions en altres àmbits, inclòs el fet de ser l’interlocutor més proper que té el soci amb Actel a nivell d’assessorament a l’explotació. La seva feina no es limita a fer una recomanació puntual respecte a un tractament o a una data de collita. El seu objectiu va més enllà: ajuden a aconseguir que els nos-

14 - Actualitat -

tres productors obtinguin la màxima qualitat i quantitat de producció perquè es valori de la millor manera possible als mercats i, en conseqüència, una millor rendibilitat pel soci. Per tal de complir amb aquests reptes, establim una programació anual integral que engloba varietats, volums, estratègies de tractaments, qualitats, requisits legals i, evidentment, requisits dels clients. A prop de 3000 ha de fruiters, repartides entre 20 cooperatives del grup són les gestionades per aquest equip, però que no treballa sol. Darrere hi ha més persones, menys visibles, que fan que tot funcioni. Logística, administració, compres i coordinació estratègica. “Un equip totalment orientat al soci”. El nostre equip s’ha adaptat a la situació i, amb les mesures de seguretat sanitàries pertinents, tant per la seva integritat com per totes les persones amb què es relacionen, han mantingut el nostre servei amb la màxima normalitat possible.


Persones

El que més m’agrada és el dinamisme i els reptes que ens marquem. Ha estat una oportunitat per descobrir companys referents, i també socis

Xavier Orteu

Responsable de post collita i suport tècnic cultius En Xavier és enginyer agrònom i té una experiència de 30 anys en el sector de la fruita, temps en què ha realitzat tasques que han anat des de la visió tècnica-agronòmica, en temes de Frigo conservació, fertirrigació, control fitosanitari, experimentació, assegurances agràries i defensa legal tècnica. Tot això, treballant principalment a la nostra zona fruitera, encara que també ha treballat a la resta de l’Estat i Portugal duent a terme tasques d’assessoria tècnica per a empreses internacionals de productes de post collita. En Xavier fa dues campanyes de fruita que forma part de l’equip i és la persona responsable de la coordinació de les estratègies de post-collita dels productors així com les estratègies de control fitosanitari. Altres funcions d’en Xavier a ActelGrup són la Implantació de I+D+I (Investigació + desenvolupament + innovació) i la coordinació tècnica amb organitzacions i empreses amb les quals Actel col·labora dins de l’àmbit agrari. Xavier, per què vas escollir ActelGrup per continuar amb la teva carrera professional? Vaig voler formar part d’ActelGrup sobretot pel projecte que em van oferir i pel seu potencial. Què és el que més t’agrada de la teva feina? El dinamisme i els reptes que ens marquem. Ha estat una oportunitat per descobrir companys referents, i també socis.

Bé, i ara, anem al tema que a tots ens està afectant d’una manera molt directa i que ha canviat les nostres vides en tots els àmbits durant els darrers mesos. Com ha afectat el COVID19 i el confinament al teu lloc de treball? Bé, és clar que la situació que vivim actualment era totalment imprevisible i ens ha agafat a tots d’imprevist. Ningú es podia imaginar que la població mundial passaria per una situació límit com ha estat i està essent aquesta. Pel que fa al meu lloc de treball, la meva tasca es pot executar en bona part amb teletreball, tot i que les relacions humanes es veuen castigades. Hi ha també informació que es capta estant-hi i que perds quan teletreballes. Però també ha servit per categoritzar les tasques, centrant-nos en el més important i necessari. En la teva opinió, quina és la lliçó que hem après tots arran de la pandèmia que estem patint? S’aixequen ràpidament murs que ens dificulten la trajectòria, però, sorgeixen plantejaments nous i es projecten oportunitats de canvi que hem d’adaptar als trets diferencials del grup per incorporar-les de forma ferma.

- Actualitat - 15


Persones

L’agricultura és la meva passió. M’agrada la simbiosi, vincle i esforç mutu entre l’agricultor i jo per tal d’aconseguir entre els dos la millor fruita.

Com has compaginat la feina amb el confinament durant aquests mesos?

Anna Xatruch

Tècnica Comercial Assessora L’Anna és Enginyera Agrònoma, estudis que va complementar amb un màster en agricultura ecològica per la Universitat de Barcelona. La seva experiència professional abans de treballar al nostre grup ha estat a Bayer i Suterra. També va treballar pel Departament d’Agricultura fent prospecció de plagues de quarantena. A més a més porta l’explotació familiar d’olivers i avellaners. Actualment, és la segona campanya que l’Anna dóna suport i assessorament tècnic als socis de cooperatives del nostre Grup.

Anna, què és el que més t’agrada de la teva feina? L’agricultura és la meva passió. El que més m’agrada, és la simbiosi, vincle i esforç mutu entre l’agricultor i jo per tal d’aconseguir entre els dos la millor fruita. 16 - Actualitat -

Perquè vas escollir ActelGrup per continuar la teva carrera professional? Per la seva heterogeneïtat, és a dir, cada agricultor, cada parcel·la... un món. Això demostra que per una banda hi ha un alt nivell tècnic i, per altra, que a mi personalment em donarà un bagatge i una experiència professional enriquidora.

L’agricultura és essencial per a la vida, així que no hem parat en cap moment. Això sí, sempre prenent mesures. Què has après arran del confinament i de la situació que encara ara estem patint? Per una banda a donar valor als productes primaris i reivindicar el paper fonamental que té l’agricultura. I per l’altra banda, a nivell personal a ser menys egoistes i tenir molta més empatia i cura.


CLASSIC

www.classic.fertiberia.com

abonos complejos

NPK

la máxima calidad al menor coste Los abonos complejos NPK de Fertiberia, gracias a la alta solubilidad de sus nutrientes, son fertilizantes 100% asimilables y por tanto más eficaces y rentables. Permiten al agricultor obtener el máximo rendimiento y calidad.

01 02 03

No se juegue la cosecha, cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra

Utilice sólo nutrientes solubles y asimilables por sus cultivos, no pierda dinero

Mejore la fertilidad de su suelo para hoy y para el futuro

Creciendo juntos. Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. Tel.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es • www.classic.fertiberia.com

fertiberia.com |


Recursos humans

LA RESPOSTA DE L’EQUIP HUMÀ D’ACTELGRUP HA ESTAT EXTRAORDINÀRIA

Teresa Teixiné, directora de Qualitat, Sistemes d’Informació i Recursos Humans d’ActelGrup ens explica de quina manera ha afrontat l’empresa agroalimentària el repte de la pandèmia del Covid-19 Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària del Covid-19, les empreses de serveis essencials, com ara les agroalimentàries, s’han vist obligades a reforçar i ampliar les mesures de protecció i protocols per tal de seguir garantint la producció i la distribució d’aliments. ActelGrup, empresa cooperativa del sector agroalimentari, especialitzada en la producció, distribució i comercialització d’aliments, ja aplicava diverses mesures de protecció i protocols, de fet, tal com explica Teresa Teixiné, directora de Qualitat, Sistemes d’Informació i Recursos

18 - Actualitat -

Humans de l’empresa, “a banda de la implantació des de l’inici de les mesures higièniques, ActelGrup ha treballat en un pla de contingència específic del Covid 19 per a cada procés, posant especial èmfasi en les mesures higièniques, de distanciament social i també organitzatives”. Segons Teixiné, “l’arrencada inicial no va ser fàcil, però vam saber quines coses havíem de fer”. El tarannà de l’empresa, orientat al procés i a la implantació d’una cultura de qualitat total, va facilitar la implementació de les mesures en aquests tres grans àmbits. “Tenim cultura del procés”, d’aquesta manera es

Teresa Teixine, directora de Qualitat, Sistemes d’Informació i Recursos Humans d’ActelGrup


Recursos humans

referia la Directora de Qualitat a la ràpida resposta de l’empresa davant del repte que plantejava el Covid-19 pel que fa a la seguretat, l’organització i la logística.

tots els clients. Ells han confiat en nosaltres i nosaltres hem vetllat per la seguretat dels treballadors i perquè els nostres proveïdors seguissin tots els controls”.

Una de les primeres mesures que s’han implantat ha estat el teletreball, segons Teixiné, “una decisió presa sota la premissa del benestar de les persones”, i és que per a ActelGrup “el que compta és la seva seguretat, emocional i física”. Així, visites internes, reunions presencials, formacions i viatges professionals es van veure cancel·lats de forma presencial a l’inici de l’estat d’alarma, tot i que s’han pogut dur a terme mitjançant la tecnologia digital.

Entre les mesures aplicades, explica Teixiné, “hem preparat les instal·lacions per poder acollir fins a 500 treballadors per torn, redistribuint i ampliant els menjadors, implementant la utilització d’EPI, mascaretes, viseres o neteja diària de bates amb servei de bugaderia”.

La difusió de la informació i la formació a tot el personal també és un element clau en aquesta situació i, “per sort, a ActelGrup ja disposàvem de canals de comunicació interna, alguns de digitals i altres de més tradicionals com els rètols informatius, que han ajudat a ser efectius i àgils en tot el procés”, explica Teixiné. De totes les mesures, n’hi ha alguna de molt singular, com l’automatització del control de temperatura

En els àmbits de producció i gestió i tenint en compte el gran abast del grup cooperatiu, el teletreball els ha permès seguir amb la realització de les tasques i preparar l’inici de la campanya de recollida de fruita, que implica un nivell de logística molt elevat. Des del grup, “s’ha vetllat per poder continuar servint a

- Actualitat - 19


Recursos humans

L’EQUIP DIRECTIU VOL AGRAIR LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ, EL COMPROMÍS I LA PROFESSIONALITAT DE TOT L’EQUIP HUMÀ D’ACTELGRUP

20 - Actualitat -

mitjançant uns lectors amb reconeixement facial per agilitzar el procés d’entrada i sortida. “Aquesta com altres són mesures que representen un cost econòmic no previst, tot i així”, destaca Teixiné, “la nostra màxima prioritat ha estat des del principi garantir la seguretat dels treballadors, la seva salut personal i emocional sempre en equilibri amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del negoci i l’atenció dels nostres clients”.


Hem visitat...

VISITA ALS SOCIS DE LA COOPERATIVA ALONSO DE MENDOZA DE MONTIJO BADAJOZ

El 25 de juny passat vam visitar als productors socis de la Cooperativa Alonso de Mendoza de Montijo (Badajoz); cooperativa que forma part de la secció de fruita del nostre Grup. És vital per a la nostra estructura, mantenir un contacte permanent amb les nostres cooperatives sòcies i els seus productors, reforçant els nostres llaços de col·laboració amb els diferents negocis transversals i establint la comunicació bidireccional sobretot de forma presencial.

La Cooperativa Alonso de Mendoza, en aquesta nova campanya de fruita, compta amb la incorporació de nous socis productors, motiu que ens satisfà.

AGRAIR DES D’AQUÍ LA SEVA BONA ACOLLIDA

- Actualitat - 21


l’intercanviador En aquest espai podeu publicar els vostres anuncis. Envieu un correu electrònic amb el vostre nom i cognoms, DNI i la cooperativa de la qual sou socis a

actualitat@actel.es

ES VEN PARCEL·LA DE 10.000 METRES A LA PARTIDA DE MARIMUNT. PREU: 45.000 € TELÈFON: 606 136 898 / 689 130 916

ES VEN REMOLC DE 8.000 KG, EN BON ESTAT, TÉ TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN REGLA I LA ITV PASSADA. TELÈFON: 650 546 924

endari_2017_IlerfredCAT.FH11 Tue Oct 18 17:54:52 2016

ES VEN FINCA DE 8,5 JORNALS DE REG AMB 2 HABITATGES, ADOSSATS, AMB MOBLES, CALEFACCIÓ I AIGUA POTABLE. LA FINCA DISPOSA DE TOTES LES EINES PER A PODER CULTIVAR. TELÈFON: 973 236 683

ES VEN PARCEL·LA DE 2.400 METRES, RÚSTICA, IDEAL PER FER UN HORT I AMB REG ABUNDANT. ESTÀ BEN UBICADA, A 5 MINUTS DE LLEIDA, PEL CAMÍ DE LA MARIOLA. PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTAR AMB JAUME. TELÈFON: 609 306 112

ES VEN AUTOMATITZADORA “BALLESTES” AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ REGLADA I INSPECCIONS. TELÈFON: 608 411 960

ES VEN TORO PER TRACTOR “HERMANOS MARTIN”, AMB RODES. TELÈFON: 655 178 185

ES VEN COMPRESSOR PER PODAR, AMB TISORES PER PODAR. TELÈFON: 650 619 035

Página 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K           

Profile for ActelGrup

Revista Actualitat 38  

Revista Actualitat 38  

Profile for actelgrup
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded