PROJECTE FRESNACK

Page 1

Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa final del projecte

Creació d'un snack saludable de fruita dolça (FRESNACK) 01 Resum

màx. 1.500 caràcters La primera motivació del GO FRESNACK és de caire sectorial, és a dir, afecta tot el sector productiu de la fruita dolça catalana, fet que el fa un projecte ampli. La segona, fa referencia a la INNOVACIÓ, és a dir poder oferir al sector altres possibilitats que permetin la diversificació dels productes a base de fruita mitjançant l’aplicació de tecnologies de processament eficients i per tant més sostenibles que les convencionals. El plantejament de l’activitat en el GO parteix de l’experiència adquirida en activitats prèvies dutes a terme amb fruita dolça. El consumidor europeu considera fruita aquella que no ha estat processada o mínimament processada. També que una de les principals limitacions per al seu consum és que aquesta s’ha de preparar, eliminar llavors, que a vegades ens embrutem les mans per fer-ho, etc. Per tant, el GO FRESNACK es planteja per superar les barreres expressades pels consumidors i elaborar un producte d’elevada qualitat sensorial. Amb aquestes premisses s’ha desenvolupat un snack de fruita dolça per respondre a la demanda dels consumidors de disposar d’ aliments d’elevada qualitat, còmodes, innovadors, segurs i amb sabor natural mitjançant l’aplicació de la tecnologia de microones combinada amb l’assecat convencional. El consorci està format per ACTEL, GIROPOMA COSTA BRAVA, FRIT RAVICH i GIRONA FRUITS. L’IRTA és el soci tecnològic i actua com a coordinador. El projecte consta de dues activitats: 1) el disseny del procés d’assecat optimitzat mitjançant la combinació d’assecat convencional i de microones i 2) la disseminació dels resultats obtinguts. La conclusió principal és que s’ha desenvolupat snack saludable de poma, pera i préssec d’elevada qualitat sensorial, cruixent que té una vida útil que oscil.la entre 210 i 310 dies.

02 Objectius

màx. 600 caràcters

L’objectiu principal és desenvolupar nous productes utilitzant fruita dolça (poma, pera i préssec) tallada a làmines i assecada (snack saludable) amb una vida útil de 4-6 mesos mitjançant l’aplicació d’un procés tecnològic nou que combina l’assecat amb aire calent (convencional) i l’aplicació de la tecnologia de microones al buit.

03 Descripció de les actuacions previstes en el projecte màx. 600 caràcters Per assolir l’objectiu plantejat, el projecte es divideix en les següents activitats: Activitat 1. Disseny d’un procés d’assecat mixt combinació de l’assecat convencional i l’aplicació de microones al buit per a poma, pera i préssec. Activitat 2. Sessions/seminaris de disseminació per a empreses del sector i diferents actors implicats en la cadena agroalimentària 04 Resultats esperats i recomanacions pràctiques Els resultats esperats són el desenvolupament d’un procés d’assecat per a l’obtenció d’un snack saludable de fruita (poma, pera i préssec) que sigui cruixent i d’elevada qualitat sensorial. El procés d’assecat ha de ser eficient i sostenible d’aquí que es combini amb una tecnologia de processat mínim com és la de microones.

Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2016 Setembre 2019


Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa final del projecte

Pel que fa a les recomanacions pràctiques cal remarcar que cal disposar d’una bona caracterització de la matriu, és a dir, de la matèria primera ja que el resultat depèn en gran mesura de les característiques d’aquesta.

05 Àmbit/s temàtic/s d’aplicació ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Sistema de producció agrària Pràctica agrària Equipament i maquinària agrària Ramaderia i benestar animal Producció vegetal i horticultura Paisatge / Gestió del territori Control de plagues i malalties Fertilització i gestió dels nutrients Gestió del sòl Recursos genètics Silvicultura Gestió de l’aigua Clima i canvi climàtic Gestió energètica Gestió de residus i subproductes Gestió de la biodiversitat i del medi natural Qualitat alimentària / processament i nutrició Cadena de subministrament, màrqueting i consum Competitivitat i diversificació agrària i forestal General

06 Àmbit/s territorial/s d’aplicació PROVINCIA/ES Girona, Barcelona, Tarragona i LLeida

COMARCA/QUES Totes les que disposin de conreus de fruita dolça (poma, pera i préssec)

07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) S’ha fet difusió del projecte a: - Presentació del projecte “Creació d’un snack saludable de fruita dolça (FRESNACK)” a la FIRA ALIMENTÀRIA 2018 dins el marc de la Jornada “Bioeconomia circular: casos d’èxit” el dia 16 d’abril de 2018. - S’ha elaborat un pòster i un article de la tecnologia utilitzada en el projecte, els qual es van presentar a 21è International Drying Symposium a València (11-14 de Setembre de de 2018). - Presentació de l’snack saludable de poma en la cerimònia de lliurement dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2018.

Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2016 Setembre 2019


Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

-

-

-

-

-

Fitxa final del projecte

El passat 2 de Juliol de 2019 es va celebrar a Castelldefels la jornada “Cooperació per a la Innovació. Resultats dels Grups Operatius 2016. Sectors agroindustrial, hortícola, oleícola, vitivinícola i de l’arròs”. El 23 de Setembre es realitzarà una altre Jornada en el marc de les Jornades PATT on s’exposaran els principals resultats del projecte. En ambdues ocasions, les ponències va anar a càrrec de la investigadora principal del projecte, Dra. Maria Dolors Guàrdia. Presentació de l’snack de poma a la fira FRUIT LOGISTICA Berlin 2019 en motiu de la presència d’IRTA amb un stand. S’ha aprofitat la proximitat geogràfica i la col·laboració entre les dues entitats per tal de realitzar una presentació del projecte FRESNACK a la UdG el dia 26 de març als alumnes de 4rt curs de GINSA (Grau en Innovació i Seguretat Alimentària) i GEA (Grau en Enginyeria Agroalimentària). Presentació de l’snack saludable de poma en l’assemblea general de socis de GIRONA FRUITS (juliol 2019). Els equips de comunicació dels membres participants del projecte (Frit Ravich, Girona Fruits, Giropoma, Actel i IRTA) han realitzat notes de premsa del projecte que s’han enviat a diversos mitjans del sector de la indústria alimentària i a mitjans generalistes d’àmbit local. S’ha realitzat un vídeo explicatiu de tot el procés i dels principals resultats. Aquest vídeo s’ha difós per les xarxes socials i està disponible al canal YouTube de l’IRTA. S’ha fet difusió del material divulgatiu generat (pòster/article (imatge i/o PDF), presentacions en PDF i vídeo YouTube), mitjançant les pàgines web i/o les xarxes socials dels principals actors del projecte. S’han realitzat les 3 fitxes de difusió de projecte, versió DARP, en català, castellà i anglès. S’ha participat en una jornada conjunta de projectes DEMOS i GO (23 de setembre 2019) a Monells. S’ha participat a la Fira de Sant miquel de Lleida (26-29 de setembre).

08 Pàgina web del projecte

Amb el finançament de: Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2016.

Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2016 Setembre 2019