__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsbrief ACTEC Een beroep voor iedereen

GETUIGENIS >>> « Dankzij de ambachtelijke opleiding die ik in 2018 in het centrum volgde en ook dankzij het deskundige advies van de leerkrachten, heb ik mijn klein bedrijfje voor de verhuur van stoelen omgevormd tot een micro-onderneming die nu een gevarieerd aanbod van handgemaakte decoratie, een feestruimte en een beperkte cateringservice aanbiedt.” » Doña Carmita, begunstigde van het opleidingscentrum María Auxiliadora

RAAD VAN BESTUUR

M. Guy Caeymaex - Voorzitter M. Daniel Turiel - Afg. bestuurder Mevr. Véronique de Béthune

IBAN - BE71 0011 4483 0069 Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar

M. Bernard Michelet M. Daniel van Steenberghe

DE TECHNISCHE OPLEIDING IN DE 21STE EEUW Het inschrijvingspercentage voor het secundair onderwijs in ontwikkelde landen is van 7,1% in 1910 gestegen naar meer dan 93% in een eeuw tijd. In dezelfde periode stegen de cijfers in de ontwikkelingslanden van 1% naar meer dan 71%. De prioriteit van die ontwikkelingslanden lag weliswaar eerder bij een brede dekking zonder echte aandacht voor de kwaliteit, noch voor de overdracht van de kennis en intellectuele vaardigheden die nodig zijn voor een wereld in volle economische en sociale transformatie. Daarenboven konden de technische opleidingen geen gebruik maken van degelijke materiële en personele middelen. Hun curriculum was een ‘copy & paste’ van het academische curriculum van de noordelijke landen, zonder dat ze de nodige middelen ontvingen om zich van de gepaste infrastructuur te voorzien. ACTEC stelde zich meer dan 30 jaar geleden de uitdaging om te investeren in technische scholen en beroepscentra die garant staan voor een echte overdracht van kennis en vaardigheden. Onze partners bieden intensieve opleidingen aan voor verschillende beroepen om de integratie van jongeren op de lokale arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Met onze holistische aanpak willen we het onderwijs versterken en samen een duurzame strategie bepalen die is gericht op de beroepen van morgen. Het is onbetwistbaar dat de aangeboden studierichtingen, de onderwijsmiddelen en de opleiding in nieuwe informatietechnologieën belangrijke sleutelelementen zijn. De praktijklessen bieden jongeren de kans om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen, zoals nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, integriteit, autonomie, zelfvertrouwen en creativiteit. Tegenwoordig hangt professioneel succes ook af van de verwerving van relationele vaardigheden. Groepswerken, bedrijfsstages en afstudeerprojecten maken de verwerving van zulke vaardigheden gemakkelijker voor de jongeren. Het respect voor anderen en voor regels, samenwerking, empathie, probleemoplossend denken en het zoeken naar synergieën zijn een verzameling van competenties die zowel nuttig zijn op de werkvloer als in de samenleving. Kortom, een technische opleiding is een uitstekende springplank om zowel individuele levens als een hele maatschappij te transformeren. Dank u voor uw vertrouwen en uw genereuze steun. Michel Garcia Projectbeheerder

A. Reyerslaan 207 b. 6 1030 Brussel +32 (0) 2 735 10 31

Nr. 44 December 2019

www.actec-ong.org


DE TECHNISCHE OPLEIDING IN DE 21STE EEUW >>>

<<< DE TECHNISCHE OPLEIDING IN DE 21STE EEUW

DIGITALISERING VAN HET TECHNISCH ONDERWIJS

INVESTEREN IN DE KOELSECTOR

In het kader van het 2017-2021 programma in Ecuador ondersteunt ACTEC drie technische middelbare scholen in Guayaquil en Esmeraldas om de kwaliteit van de praktische vorming duurzaam te verbeteren. De drie onderwijsinstellingen kregen gerichte steun voor de aanschaf van materiaal en voor de opleiding van lesgevers in nieuwe informatietechnologieën om de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen, namelijk de digitalisering van het technische onderwijs.

Een deel van onze inspanningen voor Montepiedra in Guayaquil bestaat uit de bouw en de geavanceerde uitrusting van een moderne koelwerkplaats – een ware innovatieve investering in het technisch onderwijs in het land. Gezien het tropische klimaat van de regio, beantwoordt dit type opleiding ook aan de specifieke behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde technici voor de installatie en het onderhoud van airconditioningsystemen.

Op de salesiaanse school Domingo Savio (Guayaquil) werd de scholing van 561 leerlingen in het lager en hoger secundair onderwijs bevorderd door de inrichting van een nieuw digitaal polyvalent laboratorium, uitgerust met 45 tablets. Dankzij de digitale hulpmiddelen (video's, tutorials, enz.) en toepassingen die op de compacte apparaten zijn geïnstalleerd, maken de leerkrachten hun lessen interactiever en versterken ze de vaardigheden van hun leerlingen in verschillende technische en algemene vakken (Engels, wiskunde, wetenschappen, enz.). De nieuwe gecomputeriseerde opleidingsruimte werd op 4 februari 2019 officieel ingehuldigd door de Belgische consul. Op de salesiaanse school María Auxiliadora in Esmeraldas, gelegen in de Afro-Ecuadoriaanse regio van het land, heeft ACTEC sterk geïnvesteerd in de modernisering van mechanica-, elektriciteit- en IT-lokalen, waar de nadruk ligt op het gebruik van digitaal didactisch materiaal dat ook steeds vaker door lokale bedrijven wordt gebruikt. Allereerst kunnen 402 studenten in de informaticarichting dankzij de aankoop van 20 didactische koffers voor computernetwerkbeheer naast het officiële curriculum een aanvullend opleidingsprogramma volgen, aangeboden door de CISCO Academy. Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst is de school een certificeerd opleidingscentrum geworden.

Daarnaast biedt een informaticalaboratorium in het mechanicalokaal, uitgerust met 12 krachtige computers met software zoals Autocad en Solidworks, 355 studenten de mogelijkheid om specifieke technische teken- en programmeerkennis te verwerven voor de productie van metalen onderdelen, met name via de twee 3D-printers die in het kader van het project zijn aangeschaft. De jongeren ontwikkelen zo een gerichte kennis van de digitale instrumenten en digitale controle-instrumenten die zijn terug te vinden in alle moderne industriële installaties.

Deze nieuwe opleidingsruimte is uitgerust met twee belangrijke oefensystemen met besturing op afstand, 4 bedradingskits, verschillende compressoren en 2 controle automaten, waarmee de 226 studenten uit de elektriciteits- en mechanicarichtingen van de school kunnen werken aan elektronische simulaties voor de programmering, het onderhoud, de controle en de reparatie van airconditioningssystemen voor huishoudelijk, commercieel en industrieel gebruik. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met twee andere technische scholen in Guayaquil, krijgen daarnaast nog eens elk jaar 40 studenten een basisopleiding koeltechniek (20 uur) in deze werkruimte. Tot slot profiteren ook de arbeiders van het opleidingscentrum voor volwassenen in Montepiedra van deze nieuwe uitrusting dankzij de specifieke opleidingsmodules die op dit gebied zijn ontwikkeld.

DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP ONDERSTEUNEN MET AMBACHTELIJKE OPLEIDINGEN Het Opleidingscentrum María Auxiliadora biedt een groot aantal kansarme Afro-Ecuadoriaanse vrouwen (waaronder veel alleenstaande moeders) duchtige opleidingen aan (216 uur verspreid over 6 maanden), en wel in vier domeinen: handwerk, snit en naad, esthetiek en eerste hulp. Sinds januari 2017 hebben meer dan 374 vrouwen een praktische, kwaliteitsvolle en betaalbare gecertificeerde beroepsopleiding gevolgd. Ze kregen daarbij ook talloze adviezen voor een beter beheer van hun kleinschalige activiteit, waarvan ze de inkomsten doorgaans gebruiken om hun familie te onderhouden. Daarenbovenop namen ze ook deel aan een specifieke opleidingsmodule voor micro-ondernemerschap. De steun van ACTEC bestaat uit het vernieuwen van de apparatuur in de klaslokalen, het financieren van de aankoop van klein lesmateriaal voor de verschillende richtingen en uit het opleiden van vrouwelijke lesgevers om de kwaliteit van de praktijklessen voor dit kwetsbare publiek in de San Rafael-vallei in de provincie Esmeraldas aanzienlijk te verbeteren.

Profile for ACTEC ONG

Lettre ACTEC 44 (NL)  

Lettre ACTEC 44 (NL)  

Profile for actecong
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded