__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuwsbrief ACTEC - Een beroep voor iedereen

IN VOOR- EN TEGENSPOED De huidige context van de Democratische Republiek Congo is niet gunstig voor het succes van ontwikkelingsprojecten: een staat in chronisch verval, een falende regering, ernstige schendingen van mensenrechten, al twee jaar uitgestelde verkiezingen in een klimaat van “fake democracy”, economische tegenspoed en een verarmde bevolking waarvan de overgrote meerderheid in armoede leeft. Dit is het slechtste scenario voor een land. Onze actie met CECFOR levert zeer goede resultaten op in de drie luiken van ons partnerschap : officiële opening van de nieuwe Operatieafdeling van Monkole die beantwoordt aan internationale normen; 20e verjaardag van onze geliefde School voor verpleegkunde ISSI, momenteel beschouwd als de beste van het land en gevierd met haar 433 afgestudeerden; oprichting van het eerste Medical Digital Training Center die de opleiding van Congolese gezondheidswerkers mogelijk maakt met de beste technieken die in België en Europa worden onderwezen. Dit partnerschap en zijn successen laten ontegenzeglijk zien dat te midden van het slechtste het beste kan ontstaan. We brengen hulde aan de moedige mannen en vrouwen die met ons in Kinshasa werken en deze droom werkelijkheid maken. En we bedanken onze donateurs die samen met ons geloven dat volharden in dit partnerschap... de moeite waard is! Daniel Turiel Directeur

Nr. 42 December 2018

www.actec-ong.org


MONKOLE >>> EEN NIEUW OPERATIEKWARTIER VOOR MONKOLE In een land dat, ondanks zijn talloze natuurlijke bronnen, op de 176e plaats staat in de classificatie van de Index van de menselijke ontwikkeling (van de 188 landen); waar het moedersterftecijfer 25 maal hoger is dan in de ontwikkelde landen maar waar er minder dan één arts per 1000 personen is; waar bijna 20 % van de bevolking geen toegang heeft tot een veilige drinkwaterbron en waar 70 % van de bevolking geen toegang heeft tot sanitaire basisvoorzieningen, betekent deze operatieafdeling een spectaculaire kans voor de gezondheidszorg van de DRC. Na de officiële opening van zijn nieuwe zetel in 2014, heeft het Centre Hospitalier Monkole in juni 2018 een volledig nieuw operatiekwartier in gebruik gesteld. Dit operatiekwartier bestaat uit 5 moderne zalen die voldoen aan de behoeften van de omringende bevolking. Het is het resultaat van bouw- en uitrustingswerken die 18 maanden hebben geduurd, waarbij kon worden gerekend op Europese technische steun. Samen met andere internationale geldschieters heeft ACTEC deze levensreddende investering gezamenlijk gefinancierd.

ZE PRATEN EROVER "Voor zij die naar ons kijken: Monkole is een model, een leerschool. Nogmaals, met de opening van de operatieafdeling streven we naar uitmuntendheid en versterking van de medische opleiding. De omstandigheden zijn 100 % in orde om te voldoen aan de hygiënenormen en om internationale normen te bereiken, om de problemen op te lossen van mensen die anders naar Europa zouden moeten reizen om zich te laten behandelen. Deze nieuwe stap die in Monkole is gezet betekent voor miljoenen Congolezen een opwelling van hoop.” Candelas Varela Communicatieverantwoordelijke van Monkole

“U hebt goed werk geleverd! Het is niet meer nodig om naar Europa of Zuid-Afrika te gaan om een operatie te ondergaan” roept Papa Rachidi uit terwijl hij de nieuwe operatiekwartier ter sprake brengt. Papa Rachidi, journalist in Goma - meer dan 1500 kilometer van Kinshasa - werd hard aangevallen op straat. Zijn ziekenhuisopname in Goma kon zijn been niet volledig laten herstellen. Zijn familie heeft daarom geld bijeengebracht om hem naar Monkole te kunnen sturen. Blij dat hij eindelijk de krukken in de kast kan laten staan en over een paar dagen naar huis kan gaan, vertelt hij met een kalme stem over zijn verblijf op de operatietafel.


<<< ISSI - CEFA HET ISSI BESTAAT 20 JAAR! Het academiejaar 2017-2018 werd opgeluisterd door verschillende vieringen in het kader van het 20jarige bestaan van het Institut Supérieur en Sciences Infirmières - ISSI. 20 jaar intense arbeid, opoffering en dromen die werkelijkheid zijn geworden. Aan het ISSI studeerden tot nu toe 433 verplegers en verpleegsters af. Een jaar lang heeft het "Comité des 20 ans" geprobeerd om alle oude studenten van het Instituut te bereiken en uit te nodigen voor de voorstelling van de film over het ISSI, getuigenissen, een tv-uitzending, een gezondheidsmars, een opendeurdag met deelname van Monkole en andere medische partners van het ISSI en ten slotte voor het grote familiefeest waar groot en klein getooid in de kleuren van het instituut hebben gespeeld, gedanst en samen gegeten op het ritme van de Congolese rumba. De meesten onder hen zijn ondertussen uitgewaaierd over de hele wereld. Naast een opleidingsinstelling definieert ISSI zichzelf ook als een grote familie waar iedereen wordt geholpen om te groeien als holistisch persoon, een familie waarin elke student zich thuis voelt en waardeert wat hij heeft gekregen.

Voor het academiejaar 2017-2018 ontvingen 63 studenten van het ISSI een studiebeurs dankzij ACTEC

EERSTE "MEDICAL DIGITAL TRAINING CENTER" IN CONGO Op 23 augustus presenteerden professor Léon Tshilolo en het volledige CEFA-team - Centre de Formation et d’Appui Sanitaire met veel trots het "Medical Digital Training Center" aan de CECFOR-initiatieven en de partners van het opleidingscentrum. Sinds zijn oprichting in 2001 is CEFA gericht op de opleiding van Congolese gezondheidswerkers. Dit gebeurt via conferenties, postuniversitaire opleidingen en praktijklessen. De opening van het Medical Digital Training Center zal vanaf nu toelaten om leerlingen te vormen via simulatie. Sinds 2017 werd dankzij de steun van ACTEC en heel wat geïnvesteerde werkuren voor 30.000€ didactisch materiaal aangekocht en werden de lokalen van CEFA omgebouwd tot een echt Medical Digital Training Center, dat uniek is in de DRC. De opleiding door simulatie is een leermethode die wereldwijd meer en meer wordt gebruikt in de medische wereld en in de gezondheidszorg. De methode laat leerlingen toe om de technische bewegingen, vaak voor de eerste keer, in te oefenen op poppen. Ondergedompeld in een klinische context nemen de deelnemers beslissingen en raken ze beter vertrouwd met de behandelingen zonder de patiënt in gevaar te brengen. Deze leermethode moedigt gecoördineerd teamwerk aan. Bovendien worden de praktische sessies via het videoconferentiesysteem opgenomen waardoor de mogelijkheid bestaat om de oefeningen opnieuw te bekijken, te analyseren, en de oplossingen die werden gevonden voor klinische situaties te verbeteren. Ten slotte zal het opleidingscentrum in samenwerking met Monkole de ingrepen, uitgevoerd in het nieuwe operatiekwartier, rechtstreeks of uitgesteld kunnen uitzenden.


ACTEC NEWS >>>

TERUG UIT DE DRC KOMT MARIE-FRANCE HET ACTEC-TEAM VERVOEGEN Een jaar lang heeft het team van CEFA kunnen genieten van de steun van Marie-France in de ontwikkeling van zijn activiteiten, met name voor het project "Upgrading Health Training and Care" gefinancierd door ACTEC. Na zes jaar werken in de financiële sector in Brussel was deze verandering van omgeving voor deze jonge Belgische een echte uitdaging om een jaar lang vrijwilligerswerk te doen in Kinshasa. Het was haar opdracht om de managementvaardigheden van het lokale team te versterken: de nieuwe projectleider van CEFA coachen, de opmaak van activiteitenverslagen consolideren, de administratieve en digitale vaardigheden verbeteren en de ploeg ondersteunen in de ontwikkeling van het Medical Digital Training Center. Pas terug uit de DRC en rijk aan een Afrikaanse ervaring is Marie-France Dusausoy nu het ACTEC-team in Brussel komen vervoegen waar ze verantwoordelijk wordt voor het beheer van projecten in de Democratische Republiek Congo en Colombia.

RAAD VAN BESTUUR

M. Guy Caeymaex - Voorzitter M. Daniel Turiel - Afg. bestuurder Mme Véronique de Béthune

IBAN - BE71 0011 4483 0069 Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar

M. Bernard Michelet M. Daniel van Steenberghe

A. Reyerslaan 207 b. 6 1030 Brussel +32 (0) 2 735 10 31

Profile for ACTEC ONG

Lettre ACTEC 42 Decembre 2018 - NL  

Lettre ACTEC 42 Decembre 2018 - NL  

Profile for actecong
Advertisement