Page 1

Nieuwsbrief ACTEC - Een beroep voor iedereen

The sky is the limit Ook minderbedeelden kunnen schitteren, evengoed als de rijken of de middenklasse. Diep vanbinnen weten we dat iedereen de capaciteit heeft om zijn talenten te ontplooien, soms zelfs op een indrukwekkende manier. Alleen moet die capaciteit kunnen worden ‘vrijgemaakt’ om hun projecten te laten slagen en moeten ze de kans krijgen om hun talenten te laten ontluiken. Dat is precies wat ons microMBA-programma doet: het maakt de ondernemerscapaciteiten in de deelnemers 'los' en stelt hen in staat om hun dromen te realiseren en hun kleine ondernemingen te laten groeien ten voordele van hun gezinnen en werknemers. In 2017 namen er 798 ondernemers deel aan ons programma. Daarop creĂŤerden ze tal van jobs en verbeterden ze aanzienlijk de leefomstandigheden van hun naasten. We hielden een microMBA-seminarie in Europa met de verantwoordelijken van de vier businessscholen voor micro-ondernemers die we hebben opgericht in Guatemala, Salvador en Colombia. Het was fascinerend om de uitwisselingen tussen de deelnemers bij te wonen. Zo zagen we ook hoe de mooie principes werkelijkheid worden in de verschillende contexten van deze landen. In het kader van dit seminarie organiseerden we ook twee werkdagen in twee prestigieuze Europese businessscholen (IESE in Madrid en EDEM in Valencia). Samen stelden we vast dat micro-ondernemingen veel kunnen verwezenlijken en een grote bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de economische problemen in hun gemeenschap of land. The sky is the limit dankzij hun ondernemingszin in combinatie met de knowhow die ze hebben verworven in ons microMBA-programma. Daniel Turiel Directeur

Nr. 41 Juni 2018

www.actec-ong.org


microMBA SEMINARIE >>> Van 3 tot 13 juni 2018 kwamen de partners van microMBA bijeen in Spanje en Brussel om meer uit te wisselen over hun ervaringen en om de methodologie van dit innovatief ondernemingsacceleratieprogramma verder te versterken Op dit internationale seminarie konden de coÜrdinatoren van de vier instellingen die aan het hoofd staan van dit transformatieprogramma in Guatemala (FUNDAP), Salvador (FUSAI) en Colombia (INTERACTUAR en CARVAJAL) hun ervaring verrijken en verdiepen. Onder aanvoering van ACTEC hebben ze ook de methodologie helpen vormgeven. In Spanje werden verschillende bezoeken en ontmoetingen georganiseerd voor de microMBA-gemeenschap die een echte inspiratiebron betekenen voor ons programma, zoals de uitwisselingsdag in de IESE Business School van Madrid en het bezoek en de kennismaking met opleidingsprogramma’s voor ondernemers van de EDEM van Valencia.

In 2017 namen er in 3 landen

798 micro-ondernemers deel aan het microMBA programma van ACTEC

Vier werkdagen in Brussel, opgeluisterd met verhalen van onze begunstigden, bezorgden ons een overzicht van de successen en toekomstige uitdagingen van het microMBA-programma.

www.micrombaproject.com

SAMENWERKING VAN TOPKWALITEIT IESE Business School

De microMBA gemeenschap werd uitgenodigd voor een uitwisselingsdag in de IESE Business School van Madrid


<<< microMBA SEMINARIE Tijdens het seminarie is de volledige programmamethodologie voor de praktijken van alle instellingen grondig herzien. ACTEC vestigde de aandacht van zijn partners ook op bepaalde deontologische aspecten van het programma:

DE DETECTIE VAN CRISISMOMENTEN VAN MICRO-ONDERNEMERS Zowel de ondernemingsgerelateerde als de persoonlijke veranderingen die de micro-ondernemer ondergaat door dit programma zijn niet gering en veroorzaken onvermijdelijke crisismomenten. Op zulke momenten moet worden geanticipeerd om de micro-ondernemer optimaal te kunnen begeleiden bij zijn gevoelsmatige veranderingen. Onze partners hebben die kritieke momenten in de loop van het programma unaniem herkend bij de deelnemers. Door microondernemers bijvoorbeeld te leren hoe ze de rekeningen van hun bedrijf moeten maken, kunnen ze zelf achterhalen of hun handelsactiviteiten wel zo winstgevend zijn als eerder gedacht.

HET GEBRUIK VAN ‘QUICK WINS’ Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is om de micro-ondernemers hun tunnelvisie af te leren. Onze partners hebben daarvoor een grote waaier aan gerichte pedagogische hulpmiddelen waarmee deelnemers hun analysevermogen kunnen ontwikkelen en hun bedrijf beter kunnen leren beheren. Die hulpmiddelen noemen we ‘quick wins’ omdat ze een ‘onmiddellijke’ impact hebben en heel motiverend werken.

322 nieuwe jobs op 1 jaar tijd INTERACTUAR Medellin - Colombia Dankzij het acceleratieprogramma van onze partner INTERACTUAR kon in 2017 het ondernemingsgedrag van wel 97 micro-ondernemers worden verbeterd. De draagwijdte van microMBA is groot: 65% van de deelnemers creëerde nieuwe jobs om tegemoet te komen aan de groeibehoefte van hun activiteit. In totaal zijn er 322 jobs gecreëerd, hetzij gemiddeld 5,1 jobs per micro-ondernemer. Dat betekent dat ze rechtstreeks bijdragen aan de socio-economische ontwikkeling van hun gemeenschap.

« Somos conscientes de la envergadura del programa y de la multiplicidad de temas que tratamos durante el seminario, con bastante profundidad. Tenemos un reto muy grande, considero que el haber estado reunidos por varios días nos genera unos vínculos muy fuertes que contribuyen a potenciar los aprendizajes ». Maria del Rosario Carvajal Voorzitter van de stichting CARVAJAL Cali - Colombia


Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming van kracht (GPDR). Die verordening is bedoeld uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen. ACTEC stuurt u via deze nieuwsbrief regelmatig informatie over zijn activiteiten. Als u ons nieuws wilt blijven ontvangen, houden we uw gegevens zorgvuldig bij met garantie voor hun vertrouwelijkheid. Onze database wordt in geen geval gebruikt voor andere doeleinden noch doorgegeven aan derden.

Bezoek onze nieuwe website

Als u onze ACTEC-nieuwsbrief niet meer wenst ontvangen, stuur dan een e-mail naar: secretariat@actec-ong.org. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd uit onze database.

www.actec-ong.org

RAAD VAN BESTUUR

M. Guy Caeymaex - Voorzitter M. Daniel Turiel - Afg. bestuurder

IBAN - BE71 0011 4483 0069

Mevr. Véronique de Béthune

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar

M. Bernard Michelet

Onze rekeningen worden elk jaar door een onafhankelijke revisor geaudit en worden gedetailleerd weergegeven op onze website.

FINANCIELE GEGEVENS 2017

M. Daniel van Steenberghe

INKOMSTEN 2017 3.540.438 €

Subsidies van de Belgische overheid Giften en bijdragen Andere producten en subsidies

UITGAVEN 2017 3.537.462 €

Projecten

Lonen

A. Reyerslaan 207 b. 6 1030 Brussel +32 (0) 2 735 10 31

Goederen en diensten

Afschrijving en vaste kosten

Profile for ACTEC ONG

Lettre ACTEC N°41 - NL  

Lettre ACTEC N°41 - NL  

Profile for actecong
Advertisement