Page 1

Acta DE Kossuth A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának iskolaújsága

Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pünkösd: 1. old. Péter-Pál napja: 4. old. Nemzetközi gyermeknap: 8. old. Ballagás: 10. old. Bolondballagás: 16. old. A ballagó 12. A-nak: 18. old. A ballagó 12. B-nek: 21. old. A ballagó 12. C-nek: 23. old. A ballagó 12. D-nek: 26. old. Érettségi vizsgák: 28. old. Júniusi hírek: 34. old. Interjú Brósch Zoltánnal: 37. old. Interjú Percze Lászlónéval: 39. old. Vízitábor: 42.old. Nyári divat: 45.old. Receptek (A finn nagyik gyümölcsös pitéje, Hideg eperleves mandulával, 17. Zabpelyhes süti): 50. oldaltól 18. Hagyaték az utókornak: 55. old. 19. Kosáreső Debrecenben I.-II.: 57. oldaltól 20. Elhunyt Tito Vilanova: 62. old. 21. Irodalom: 65. oldaltól

II/9. szám, 2014.05.30.


Acta De Kossuth

Aktuális

Pünkösd A pünkösd a keresztény egyházak egyik fő ünnepe, amely a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Elnevezése a pentekosztész (=ötvenedik) szóból származik. Eredete egészen az ószövetségi zsidó vallásig nyúlik vissza, ugyanis Mózes népe a pészach utáni ötvenedik napon, sabouthkor az aratás, az első gyümölcsök és a tízparancsolat adományozásának ünnepét ülte. A keresztény hit szerint a Szentlélek ( görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, Jézus mennybemenetele után.

Időpontja a húsvéthoz alkalmazkodva változik. Erről a niceai zsinat határozott i.sz. 325-ben, így ez alapján egészen június 13-ig kitolódhat az ünnep. Pünkösdnek a népszokásokban is nagy szerepe van. Máig vannak falvak, ahol komoly hagyományai vannak ennek az eseménynek. Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi királyt. Ezt a legényt versenyjátékokkal, főleg lóversennyel választották ki, míg a fiatalabb korosztályoknál bothúzással vagy kakaslövéssel jelölték ki az arra méltó fiút. A győztes egy évig viselhette címét, és emellett hivatalos volt minden lakodalomra, illetve összejövetelre, valamint a legényeknek kötelességük volt engedelmeskedni neki.

2.


Acta De Kossuth

Aktuális

A pünkösdi király kiválasztásához szorosan kapcsolódik a pünkösdi királyné kiválasztása. A 19. századtól kezdve vannak feljegyzések a pünkösdi király és királynő együttes megjelenéséről, házalóadománykérő köszöntéséről. Egyéb elnevezései: pünkösdölés, pünkösdjárás, pünkösd-köszöntés. A királynét kislányok közül választják, általában a legkisebbet és a legszebbet. Ezután egy játékot is játszanak, amely a következő: négy kislány vezeti a királykisasszonyt, akinek a kezében kosár van rózsaszirmokkal. Egy házhoz érve az udvaron megállnak az ajtó előtt, a királyné feje fölé kifeszítenek egy kendőt, elkezdenek énekelni és felemelik a lányt egy termékenységvarázsló mondóka kíséretében.

3.


Acta De Kossuth

Aktuális

Kevésbé ismert, de annál népszerűbb hagyomány pünkösdi időszakban a zöldág-járás. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. Lányok kapuzós, körtáncos játékai jellemzőek erre az időszakra. Énekelve, kapun átbújva és kaput tartva járják végig a falut.

Pünkösdhöz sok népi hiedelmet is lehet kapcsolni, íme néhány példa: hazánkban a teheneket nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van, ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. Úgy tartották, aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket. Időjárás és termésjóslásra példa: Gyimesben úgy tartották, ha ilyenkor esik, jó termés várható. Baranyában és Bács-Bodrogban azt mondták: „ Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz”. Az eső általában nem kívánatos: „pünkösdi eső ritkán hoz jót” A pünkösdi harmatnak egészség és főként szépségvarázsló erőt tulajdonítottak. Például, Mikekarácsonyfán pünkösd hajnalán napkelte előtt a lányok a kertben harmatban mosdottak, hogy szép legyen a bőrük, ne legyen szeplős az arcuk.

Koncz Csilla, 11.a 4.


Acta De Kossuth

Aktuális

Péter-Pál napja (június 29)

A búza a legrégebb óta termesztett növényeink egyike. Nem véletlen tehát, hogy őseink az aratásával kapcsolatban nemzedékről nemzedékre számos hiedelmet örökítettek át. Ez az időszak nem bővelkedik ünnepekben, mulatságokban, mivel a termény betakarítása rendkívül igénybe vette az emberek erejét és idejét. A mondás úgy tartja, hogy a búza Szent György napján szökik szárba, májusban kihányja a fejét, Szent Vid napján abbahagyja a növekedést és Péter-Pál napján megszakad a töve. Fontos tudni azonban, hogy e napon csak jelképesen kezdték meg a munkálatokat, ugyanis június 29-e dologtiltó napnak számított. A Csallóközben Péter-Pál napjához fűződik az a hiedelem, hogy amelyik legény vagy lány elsőnek hallja meg a harangszót e napon, az év végéig megnősül vagy férjhez megy.

5.


Acta De Kossuth

Aktuális

Az aratás kezdete József Attila Aratás előtt A bús biborkirályfi, naplemente Búcsúcsókjától ég a dús kalász. Néhány vidám tücsök már dúdorász S ugy ing a földön csendes este enyhe, Mint vén öreg huszáron lóg a mente, Kit nem ölel a nyárestéli láz. De itt a búza s rozs méhébe száz Apróság vár a fényre, napra, csendbe. És várnak egyre mind a virradatra, Mikor az égből napsugár pereg. A duzzadt tábla jó, acélos fajta S hajnalba jönnek barna emberek, A válluk széles, nagy kasza van rajta… … Szellő fuvall, a tábla megremeg. Az emberek első feladatának számított az aratás napjának gondos megválasztása. Újholdkor nem kezdtek hozzá az aratáshoz, de Illés napját sem tartották szerencsésnek, nehogy a villám beléjük csapjon. A munkát általában fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. A Csallóközben ünnepélyes volt az aratás első napja: Az emberek „Jézus segíts!” fohásszal indultak, és megemelték a kalapjukat. Majd a föld szélén letérdeltek és keresztet vetettek. Az eszközöket pedig a templom falához tették, hogy a pap megszentelje. Néhol nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, amiből a baromfinak adtak, hogy egészségesek és termékenyek legyenek. Másutt betegségelhárító szerepe is volt az első pár learatott búzakalásznak. Sellyén az arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon. Szokás volt, hogy az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, s csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát.

6.


Acta De Kossuth

Aktuális

Még az 1950-es években, a termelőszövetkezetekben és állami gazdaságokban sem mulasztották el, hogy az elnököt vagy az igazgatót meg ne kötözzék. Szerszámok Az aratás egyik szerszáma a sarló, mely a magyar nyelvnek még honfoglalás előtti török jövevényszava. Egészen a XIX. század közepéig sarlóval, egy rövid nyelű, félhold pengéjű szerszámmal arattak. A sarlóval történő aratás többnyire asszonyi munka, férfiak ritkábban, inkább csak a legfiatalabbak és a legidősebbek vettek benne részt. Az arató egyik kezével a gabona szárából annyit fogott össze, amennyi a markában elfért, majd ezt alulról felfele irányuló mozdulattal levágta, és az előre kiterített szalmakötelekbe helyezte. A kévéket többnyire a férfiak kötötték be, és ugyancsak az ő feladatuk volt azoknak különböző méretű csomókban történő összerakása. A sarlós aratás különösen a múlt század elejétől kezdve egyre inkább háttérbe szorult, századunkban pedig már csak a peremterületeken, a hegyvidéken fordult elő szórványosan. A gabonavágásra szolgáló másik szerszám a kasza, ami eredetileg a fű levágására szolgált, és amivel csak a férfiak dolgoztak. A kasza az 1860-as években kezdte kiszorítani a sarlót. Betakarítás A gabona betakarítása mindenütt aratóünneppel végződött. A munka végeztével a lányok gabonaszárakból és kalászokból megfonták az aratókoszorút, amit virágokkal díszítettek (pipaccsal, búzavirággal). Az aratókoszorú különféle formájú és nagyságú lehetett (csigaszerű, korona formájú, koszorú alakú). 7.


Acta De Kossuth

Aktuális

A koszorút rúdra vagy botra helyezték, amit két erős legény vitt, nyomában az éneklő aratókkal. Ezután megterítették az asztalokat, és muzsikaszó mellett hatalmas mulatozást csaptak.

Féki Zsuzsanna, 11.c

8.


Acta De Kossuth

Aktuális

Nemzetközi gyermeknap „Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt: egy ködbe olvadt álom és való, ha hullt a hó az égből, porcukor volt s a porcukor az abroszon a hó.” Kosztolányi Dezső: Gyerekkor Eredete

Gyereknapi bélyeg (Fehéroroszország, 1997)

A gyermeknap Törökországból ered és különösen a volt kommunista országokban vált népszerűvé. Hasonló intézmény volt az ENSZ által létesített egyetemes gyermeknap (Universal Children's Day). Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a nemzetközi gyermeknapot. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyerekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. A világ számos országában ünnepelt Nemzetközi Gyermeknap további célja a jótékonyságon túl az, hogy felhívja a figyelmet gyermekeink jogaira és sajátos világára, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről, az egymás közti megértésről és a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.

9.


Acta De Kossuth

Aktuális

Gyereknap Európában Németország A hidegháború idején Nyugat- és Kelet-Németországban másként ünnepelték a gyermeknapot. Míg keleten a nemzetközileg elfogadott június 1. volt gyermeknap dátuma, addig nyugaton szeptember 20-án tartották az ünnepet. Lengyelország Lengyelországban 1952 óta van jelen az ünnep, de hazánkkal ellentétben ott június 1-je a Gyermeknap hivatalos dátuma. Magyarország Magyarországon 1930-ban nem csak egy nap, hanem egy teljes hét volt a kicsiké. A „Gyermekek Hete” megtartása azonban a második világháború kirobbanása miatt abbamaradt. 1950-től ismét bevezetésre került ez a szokás, bár azóta már május utolsó vasárnapján ünnepeljük. Szokások A Gyermeknapot ünneplő országok többsége nagy hangsúlyt fektet az ünnepre. Több országban a gyermekek ezen a napon ingyen léphetnek be a különböző állatkertekbe, vidámés élményparkokba. Hazánkban is minden évben számtalan program várja a kikapcsolódni vágyó családokat. A Nemzetközi Gyermeknapon kívül létezik számos más gyereknap is. Például az UNICEF szeptember huszadikát a Gyermekek Világnapjának jelölte ki. November huszadika a Gyermekek Jogainak Világnapja, augusztus negyedike pedig a Bennszülött Gyermekek Napja. Az Eltűnt és Bántalmazott Gyermekek Napját május 25-én, a New Yorkban eltűnt kisfiú emlékére hozták létre. Major Aliz, 11.c Kerekes Regina, 11.c 10.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Ballagás A tanév egyik legfontosabb „ünnepe”, a ballagás, mely alkalmat ad arra, hogy az iskola elbúcsúzzon érettségiző diákjainak. Erre május 1-jén került sor a délelőtti órákban. A teremdíszítő osztályok már hamar megérkeztek, hogy elkezdhessék feladatukat, hogy az érkező tizenkettedikeseket szép terem fogadja. Maga a ceremónia 9:30-kor kezdődött, mikor a ballagó osztályok elkezdtek bevonulni. Elöl az 12.a, utána a 12.b, a 12.c és a 12.d zárta a sor. Aztán jött a búcsúzás, a beszédek, melyben az elmúlt tanévekre emlékeztek és tökéletessé tették ezt a meghitt zártkörű rendezvényt. A beszédek között egy remek dalt is halhattunk, remek előadásban, ezzel végképp elköszönve az ott felsorakozott diákoktól. A kivonulás után a családtagok, barátok, ismerősök a feldíszített termekben találkozhattak az érettségiző „gyerekekkel” átadva nekik virágjaikat, esetleg ajándékaikat. Ezzel a szertartással méltóképp búcsúzik az iskola a négy osztálytól.

Buri Tamás, 8.a a fotókat készítette: Kazella Réka, 7.b 11.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Bolondballagás Az utóbbi években egyre jobban elterjedt a bolondballagás hagyománya a középiskolások körében. Az idei tanévben – a május 1-jei ünnep miatt – már április végén találkozhattunk beöltözött, éneklő-kurjongató diákokkal a városban. Iskolánkban április 30.–án került megrendezésre ez a bolondos ballagás, ahol a 12.a, 12.b, 12.c és 12.d osztály búcsúzott az iskolától rendhagyó módon. Ez a nap mind a tanárok, mind pedig a diákság számára általában izgalmas és szórakoztató. De akadnak olyanok is, akik nem igazán kedvelik ezt a szokást, mivel manapság már nem csak az éneklés és a beöltözés jelenti a bolondballagást, hanem a rúzzsal való rajzolás, rúzsos puszi adás, a locsolás és a cukorkadobálás is a rituálék közzé tartozik.

17.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Mit is szimbolizál valójában ez a szokás? A végzős, 18-19 éves diákok számára elérkezett a pillanat, amikor bele kell vágniuk a nagybetűs életbe, vagyis át kell lépniük a felnőtté válás kapuján. Az eddig gyermeknek számító tanulókra az érettségit követően már felnőttként tekintenek a barátok, a család és a társadalom is, függetlenül a valódi biológiai-lelki érettségtől. Ez az elkerülhetetlen szerepváltás feszültséget kelt a diákokban. A ballagást megelőző bolondballagás az érettségire készülő fiatalok búcsúja a gyermekévektől és egyben a nagy megmérettetéstől (felvételitől) való félelmüket is feloldja a nevetéssel, mókázással és a vicces jelmezekkel.

Nemes Anna Boglárka, 11.c

18.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

A ballagó 12. A-nak Amikor 2008-ban, hetedikesként a Kossuth legkisebbjei voltatok, szilárd meggyőződése volt mindegyikőtöknek, hogy ez a 6 év sohasem fog véget érni. Olyan távolinak tűnt számotokra az érettségi és a továbbtanulás… Most mégis elérkeztetek életetek egyik fontos mérföldkövéhez: Pár héten belül végleg kiléptek szeretett iskolátok kapuin, és később már csak látogatóba tértek vissza. Itt nőttetek fel, együtt váltatok szégyenlős hetedikesekből komoly, fiatal felnőttekké. Rengeteg élmény köt az iskolánkhoz benneteket: Az unalmasnak és fárasztónak tűnő tanóráktól kezdve, az izzasztó irodalomfeleléseken át, a felejthetetlen osztálykirándulásokig. Itt kötődtek a nagy barátságok, az első szerelmek A kiemelkedő osztályok közé tartoztatok a tanulásban, a sportban és az összetartásban is. Kinek-ki volt kedvenc tanára, kedvenc tantárgya, de aki meghatározó szerepet töltött be az osztály életében a hat év során, az Dr Kirsch Éva. Azt mondta a szüleiteknek az első szülői értekezleten: „Kedves szülők! Én ezt az osztályt érettségiig viszem. Előre is bocsánatot kérek, de rájuk fogok telepedni. Mindenben mellettük leszek, mindent megteszek a sikereikért, óvni és védeni fogom őket. Sokszor talán majd úgyis érzik, hogy kicsit rájuk telepedtem…” És most, amikor el kell válnotok Éva nénitől, gondoljatok arra, amit azon az első szülői értekezleten a szüleiteknek elmondott. Mert mindezt tiszta szívvel megtette. Hát rá is így emlékezzetek! Valahogy fog ez a hely. Örökre csapdába ejt. Olyan csapdába, amibe csak a büszke kossuthosok eshetnek bele, és majd amikor egyszer egymástól megkérdezitek: ugye te is kossuthos voltál?, akkor fogjátok igazán tudni mit kaptatok ettől az iskolától. Eszetekbe jut majd számos olyan nagy tanáregyéniség, akikre egész életetekben büszkén és hálásan fogtok visszaemlékezni. Mert ti Kossuthosok voltatok és örökre a kossuthosok nagy családjába fogtok tartozni. Ebben az egészben a legfantasztikusabb azt kimondani, hogy számotokra mindez már csak múlt idő. De ezzel reméljük mindannyian így leszünk. Hiányozni fogtok, de nem felejtünk el benneteket.

19.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Jó utat, sok sikert a jövőben, azt hiszem mindannyian elég muníciót kaptatok ahhoz, hogy igazán sikeresek lehessetek.

20.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Szabó Zsófia, 11.a Új Eszter Dorottya,11.a

21.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

A ballagó 12.B osztály Az érettségi időszak két ,,felvonása” között, az írásbeli vizsgák után volt alkalmam néhány szót váltani pár tanulóval a 12.B-sek közül. Így, a ,,nagybetűs élet küszöbéről” visszatekintve a kossuthos éveikre, mosolyogva meséltek első napjaikról, arról, hogy a gyorsan elrepülő hat év alatt milyen jó csapattá kovácsolódott az osztályuk és hogy már most is hiányoznak nekik a Kossuthban eltöltött napok.

Elmondták, hogy rengeteg közös programon vettek részt az iskolával és később azon kívül is, amik mindig nagyon kedves emlékek számukra.

Néhányan megemlítették, hogy kossuthosként előnyben érezték magukat a más iskolába járó ismerőseikhez képest. A remek tanári gárda és a szorgalom meg is hozta gyümölcsét, hiszen számos kiemelkedő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek. 22.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

De nem csak emiatt szerették nagyon az iskolát. Volt, aki szerint jó, hogy az iskola több épületből áll, mert kifejezetten sokat segített neki egyegy nehezebb napon a szünetekben az épületek közti kis séta. Rajta kívül többen is kiemelték az iskola parkját és az előtte lévő padokat, amik kellemes légkört teremtettek és sokszor vittek színt a szürke iskolai hétköznapokba.

Most nagyon izgatottak az elkövetkező szóbeli érettségik miatt, de lelkesen mutogatták a végzős év rengeteg és sokszínű eseményeinek egész képarzenálját.

Sok történet hangzott el, de egy dologban mindannyian egyetértettek, sosem felejtik el az itt töltött éveiket, hiszen: ,,Kossuthosnak lenni nem állapot, hanem életérzés.” Mi pedig, akik még itt maradunk, szívből kívánunk Nekik sok sikert a hátralévő vizsgákhoz és a felvételihez! Batta J. Dóra, 11.a 23.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

A ballagó 12.C-nek Így az érettségi és a ballagás küszöbén egyre kevesebb alkalommal lehet összefutni veletek, legöregebb C-sekkel. Hogy ez egy utolsó iskolai lógásnak vagy az eszeveszett tanulásnak köszönhető, az már sosem derül ki. Egy biztos: mind az erőtökre, mind a tudásotokra szükségetek lesz az elkövetkezendő időkben. Remélem, hogy csak egy rövid időre köszönünk el, és nem végleg kell elbúcsúzunk tőletek! A beszélgetésekből, amit az osztály néhány tagjával folytattam, azt szűrtem le, hogy egy összetartó Csapatot alkottok. Ti biztosan tudjátok, hogy osztályon belül kik állnak erősebb kapcsolatban, de kívülről ez a csoportosulás nem látszik. A megnyilatkozásaitok legtöbbször azzal kezdődtek, hogy nagyon jól éreztétek magatokat a Kossuthban az elmúlt négy év során. Ezt talán a jó légkörnek köszönhetitek, ami végig kísérte a felnőtté válásotokat. Ami a tanáraitokat illeti, a véleményetek vagy jó volt, vagy semmi... De a viccet félretéve, tényleg meg voltatok elégedve az oktatóitokkal. Ahogy hallottam, sem váratlan röpdolgozatra, sem igazságtalan feleltetésre nem került sor. Egy jó alapot szereztetek az elkövetkezendő tanulmányaitokhoz. Megkérdeztem tőletek, hogy mi volt a legemlékezetesebb pillanatotok az itt töltött idő során és Nevelős Marci által ecsetelt történet tetszett meg a legjobban: "A legemlékezetesebb emlékek egyike talán az volt, amikor az egyik matekóra egy nagy légi csatává változott, és különböző méretű, színű és nagyságú remekművek repkedtek a tanteremben, majd amikor a tanárnő észrevette, tiltakozás és szidalmazás helyett ő is beszállt az ütközetbe." Ez is egy jó példája annak, hogy a hétköznapok szürkeségéből a 12.C talált kiutat. És ami talán az elkövetkezendő idő legégetőbb kérdése: Mit hoz a jövő? Remélem mindegyikőtöknek sikeres érettségit fog tenni, majd felvételt nyer az egyetemre vagy más felsőoktatási intézménybe! Sajnos a nagy készülődés mellett csak ennyire jutott időnk, de volt szerencsém kicsit betekinteni a Ti Fecskehetetekbe és az osztályvideótokba. Az alapján, amit láttam ti is élveztétek a gimnazistává való avatásotokat.

24.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Az osztálylétszámot ugyan ismerjük, de a pontos fiú-lány arányt titok övezi.

25.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

A legszebb emlékeket nem a képek, hanem ti magatok őrzitek. Gondoljatok vissza mindig örömmel iskolátokra!

Sárkány Balázs, 9.c 26.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Gál király a bálkirály, avagy a ballagó 12. D Ha D-sek, akkor kampány a bálkirályi címre, folyosón harsogó zene és az elmaradhatatlan vonatozás. Ezekkel a mozzanatokkal lehetne leginkább leírni itt létük mindennapjait. „Gál István Dávid 1995.június 1-jén Magyarország szívében, Furtán látta meg a Gálvilágot. Édesapja a híres Gál Oroszlánölő István. Gál István Dávid Furta trónörököse, A világ megmentője, Minden nő álma, Minden férfi példaképe, A megtestesült Adonisz.” Ezekkel a szavakkal riogatták az iskola többi tanulóját a bolondballagáson, akik megtisztelve érezhették magukat, hogy a suli „királya” tiszteletét tette előttük. És természetesen a hangfal sem maradhat ki a történetből. Bár a zene stílusa nem mindig tetszett mindenkinek, mégis tiszteletre méltó, hogy nap, mint nap behozták magukkal a böhömnagy szerkezetet, és ezzel jó hangulatot csempésztek az iskola mindennapjaiba.

27.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Bár boldogan és felszabadultan meséltek ezekről a vicces történetekről, esett szó a tanulásról és a tanárokról is. Mindenképpen meg kell említenünk, hogy ők voltak az első Egészségügyi - Műszaki osztály, így náluk már kilencedikben eldőlt, hogy mely szakirányok felé orientálódnak. Az osztály nagy része műszaki, illetve orvosi pályát képzel el a jövőben. Mindenki az irányultságának megfelelően magas óraszámú, emelt szintű oktatást kapott fizika-matematika vagy biológia-kémia tantárgyakból a magas színvonalú fakultációs órák keretében. Az érettségire való felkészülést a tanáraik maximálisan segítették, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy a diákok a céljaikat elérhessék. A tanóráik jó hangulatban teltek, a tananyagot mindig pontos és könnyen érthető módon adták le az „útvezetőik”. Nem voltak váratlan, vagy igazságtalan röpdolgozatok, feleltetések. A diákok minden segítséget megkaptak nemcsak a jó érettségihez, de a továbbtanuláshoz is.

Új Eszter Dorottya, 11.a Szakács Bence, 11.a 28.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Érettségi vizsgák (2014) Április utolsó hete. A diákok minden évben türelmetlenül várják ezt az időszakot, hiszen a gimnáziumokban érettségi szünet van, nincs tanítás, a tanulók indulnak osztálykirándulásra. De 12. osztályban már kevésbé kedvelt ez a néhány nap, illetve az elkövetkezendő néhány hét. Míg mások a hegyekbe vagy a fővárosba, ők a tudományok és a kötelező olvasmányok világába utaznak. Vannak, akik már korábban is jártak ezen a vidéken és ezért jobban kiismerik magukat, viszont azok a tanulók sem ritkák, akik most először teszik be a lábukat a tanulás birodalmába. Szerencsére a mi gimnáziumunkban nem ezek a tanulók vannak többségben. Az előrelátó diákok már az előző évek során szert tettek egy vagy több nyelvvizsgára, országos versenyeken próbáltak szerencsét, amelyek a pontszámítás során még plusz pontokat jelenthetnek, illetve a szorgalmasabbak már nyáron vagy ősszel elkezdték ismételni és rendszerezni a már megtanultakat. A kérdés már csak az, hogy milyen mértékben sikerült iskolánk tanulóinak a szükséges ismereteket megérteni, megtanulni, fejben tartani, illetve a feladatsorokban a tudásukat megmutatni? Ebben a cikkben, ennek jártunk utána.

29.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Május 5, hétfő: Magyar nyelv és irodalom A magyar érettségi első fele nem igazán okozott nehézséget a diákoknak, ami érthető is, hiszen Veszelszki Ágnes internetes nyelvről szóló tanulmányának a témája rendkívül közel áll a mai fiatalokhoz. Ezen kívül a feladatok válaszainak zömét vissza lehetett keresni a szövegben. Sokkal több logikát és odafigyelést igényelt ezzel szemben a középszintű magyar érettségi második része, a szövegalkotás. Az érettségizőknek Márai Sándor Füveskönyvének egy részlete alapján kellett érvelniük a "lassú olvasás" mellett vagy ellen. De dönthettek úgy, hogy inkább Berzsenyi Dániel: Életfilozófia és Arany János: Visszatekintés című versét hasonlítják össze. Ezenkívül még Bródy Sándor: Kaál Samu című novellájának elemzését választhatták az érettségizők. Az elmondások alapján az érvelés a tavalyihoz képest valamivel jobb volt és a további esszé kérdések az elmúlt évek egyik legjobban megszerkesztett feladati voltak.

30.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Május 6, kedd: Matematika A matek érettségivel kapcsolatban, hasonlóan vegyes érzelmek kavarogtak a diákokban az érettségi után. Egyes kérdések megválaszolásához általános iskolai tudás is elegendő volt, de voltak feladatok, ahol nem ártott oda figyelni. A halmazos, függvényes és szöveges feladatok nem igazán okoztak problémát, a feladatlap második része annál inkább. Számtani és mértani sorozat, trigonometria, térgeometria valamint kombinatorika ismeretekre volt szükség a megoldás megtalálásához.

Május 7, szerda: Történelem A történelem érettségi is teljesíthető volt. A bolsevik diktatúrával, a rendszerváltással és az 1989-es alkotmánnyal, a magyarországi holokauszttal kapcsolatban kellett feladatokat megoldani. Marxról és a liberalizmusról, az ókori kultúráról, valamint a közép-európai országok 2001 és 2009 közötti gazdasági teljesítményéről is kaptak kérdéseket a végzősök. A középkori egyházról, az ipari forradalomról, Hunyadi Mátyásról, a középkori Magyarországról, Kossuth programjáról, 1956-ról és Nagy Imréről írhattak esszét a tanulók.

31.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Május 8, csütörtök: Angol Iskolánkból jelentős számú tizenegyedik osztályos tett előre hozott érettségit mind közép, mind emelt szinten angol nyelvből. A középszintű angol érettségiről nem igazán panaszkodtak iskolánk diákjai, bár volt a feladatsornak olyan része, amely kívánni valót hagyott maga után. "Őszintén szólva, amikor kijöttem a vizsgáról sokkal rosszabbnak éreztem, mint ahogy sikerült, de ebben nyilván a stressz meg a vizsgadrukk is benne van. Nagyjából sikerült azt a pontot elérnem, amit kitűztem magamnak. Személy szerint a nyelvhelyességben veszítettem a legtöbb pontot. Szerintem az idő aránytalanul van felosztva: a szövegértésre és a levélírásra sok az egy óra (szinte mindenki készen volt jóval hamarabb), a nyelvhelyességre meg a szöveghallgatásra pedig kevés az idő. De egyáltalán nem volt teljesíthetetlen."- Mondta iskolánk egy előrehozott érettségizője. Az emeltszintű feladatsor viszont nagy port kavart, ami a hallott szövegértéshez tartozó hanganyagot illeti. Az Oktatási Hivatal szerint viszont egyik feladat sem követel indokolatlan erőfeszítést a vizsgázótól, és teljes mértékben megfelel a vizsgaleírásnak.

32.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Május 9, péntek: Német Előrehozott középszintű német érettségizőket kérdeztünk a feladatokról: "A feladatsorral teljesen meg voltam elégedve társaimmal együtt, bár voltak kisebb buktatók, ahol sok pontot lehetett veszíteni." Mesélte egy kossuthos diáklány. Az emelt szint szintén korrekt volt, bár a magnós feladat itt is izzadságcseppeket csalt a vizsgázók arcára. Május 14, szerda: Biológia Manapság egyre többen szándékoznak reál irányban továbbtanulni. Ezalatt általában orvosi egyetemet, gyógyszerészi pályát, vagy esetleg vegyészt kell érteni. Gimnáziumunk tanulói közül is bőven akadtak olyan merész vállalkozók, akik emelt szintű érettségi vizsgát tettek biológia és kémia tantárgyakból. Bár az elmúlt években a kémia nehezebbnek bizonyult a biológiánál, ebben az évben a vizsgázók számára a biológia nagyobb próbatétel volt. Középszinten az embertan témaköréhez kapcsolódó kérdéseket hiányolták a diákok, helyette inkább a fotoszintézissel és az erjedési folyamatokkal kellett az embernek tisztában lennie. Emelt szinten a biokémiai és sejtbiológiai feladatok nehezítették a vizsgázók dolgát. Az esszékérdések a nyirokkeringéshez, valamint a populációhoz kapcsolódtak. Május 15, csütörtök: Kémia Iskolánk diákjai az emelt szintű kémia érettségiről: "Itt sem könnyítették meg a dolgunkat, amilyen könnyű volt az első fele, olyan nehéz volt a számolás." "Az elméleti része a vártnál könnyebb volt. Nem kérdezett szokatlan dolgokat vagy a tananyag peremterületeit, a számolási része inkább a nehezebb kategóriába esett." Május 19, hétfő: Fizika Ami a reál tantárgyakat illeti, nem szabad kifelejtenünk a fizikát sem. Az érettségizőknek természetesen egy két számolási feladatnál el kellett gondolkodniuk, de összességében általános nehézségű feladatokat 33.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

kaptak, melyek egy kossuthos számára nem jelentettek komolyabb pontvesztési lehetőséget. Az érettségizőket leginkább a Keplertörvényekről szóló feladatok lepték meg, hiszen a csillagászat témakörre kevésbé számítottak.

Összességében elmondható, hogy a Kossuthosok az elvártakhoz méltóan teljesítettek. Az érettségizők többsége elégedett saját teljesítményével és izgatottan várja a szóbeli vizsgákat, amikhez további sok szerencsét kívánunk nekik. "Szerintem mindenki szeretne már túl lenni rajta."Nyilatkozta iskolánk egy 12. osztályos tanulója. Egy-két tanács a mostani érettségizőktől az alsóbb évfolyamok számára: "Időben kezdj el készülni, hiszen akkor tényleg teljesíthető a dolog." "Az előrehozott érettségi határozottan könnyebbséget jelent, hiszen akkor 12. osztályban kevesebb tárgyra kell fókuszálni." "Fektess sok energiát a faktjaidba, tanulj rájuk sokat, mert amit 11.-ben kihagysz már nem pótolható 12.-ben! Ne kezdd túl hamar a törire való készülést (középszinten), mert 2 hónap alatt mindent át tudsz ismételni, amúgy meg elfelejted! " "A második félévben kezdjetek el célzottan az érettségi tantárgyakra koncentrálni, főként az emelt szintű érettségikre." "Ne féljetek, nem olyan szörnyű az érettségi, mint ahogy mondják!" Montlika Lejla és Szabó Zsófia, 11.a 34.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Júniusi hírek Június 01. Pedagógus nap Június 04. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról az iskolarádióban. A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010.május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Teleki Pál miniszterelnök, földrajztudós híres térképe Magyarország 1910-es népességének nemzetiségek szerinti megoszlásáról. A térkép „vörös térkép”néven is ismert a magyar nemzetiség jelzésére használt piros szín miatt. 35.


Acta De Kossuth

36.

Iskolai hĂ­rek


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Június 5-13. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Június 13. Utolsó tanítási nap Június 13. 7-11. évfolyamos osztályozó értekezletek Június 16-27. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Június 20. 17:00 Tanévzáró ünnepély Felelős: Miklósvölgyi Miklós Június 26. Beiratkozás Felelős: Kovács István Június 26. Múzeumbejárás az iskolában. Tárlatvezető: Dr. Szász Lajosné (Erzsike néni), volt igazgatónő. Június 27. Tanévzáró tantestületi értekezlet Felelős: Kovács István Augusztus 26-29 Osztályozó vizsgák Szeptember 01. 2014/2105-ös tanév első tanítási napja. Tanévnyitó első órában

Garamvölgyi Ádám, 11.c Sziráczki Martin, 11.c 37.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Interjú Brósch Zoltánnal Hétfőn, 6. órában sikerült elérnem Brósch Zoltán Tanár Urat, akinek ez volt az első éve iskolánkban. Az olvasóteremben beszélgettünk első évéről, élményeiről, tapasztalatairól. Hol született, nevelkedett Tanár Úr? B.Z.: Debrecenben születtem, de Kabán nevelkedtem. Gimnáziumba azonban a debreceni Baross Gábor Középiskolába jártam. Bejárós voltam, nem laktam kollégiumban. Milyen matematikatanárai tanulmányai során?

voltak

B.Z.: Olyanok, akik megszerettették velem a matematikát. Már általános iskola 7-8. osztályában eldöntöttem, hogy matektanár szeretnék lenni. Emellett minden osztályfőnököm matematikát tanított nekem. Mi vonzotta Önt a matematikában? B.Z.: A számok világa, a kihívások, az életszerű példák vonzottak a matematikában. Hogy érezte magát első munkanapján a gimnáziumban? B.Z.: Izgultam, de ugyanakkor boldog is voltam. Rendkívül feldobott, hogy itt dolgozhatok. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott első évében iskolánkban? B.Z.: A dolgozatok jól szoktak sikerülni, így nincs szükség pótdolgozatokra és utólagos magyarázatokra, ami egyértelműen a diákok intelligenciáját és szorgalmát mutatja. Emellett nehéz volt belőni a tananyagot, eldönteni, hogy melyik részre mennyit szánjak, de ebben fejlődni fogok.

38.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Milyennek találja a diákságot? B.Z.: Minden diákkal megtalálom a közös hangot, kedvelem őket. Ha rosszalkodnak órán, nem tudok haragudni rájuk. Ki a példaképe? B.Z.: A volt osztályfőnököm, mert tudott a tanulókra hatni, segítőkész, megértő és diákbarát volt. Fegyelmet tartott órán, a diákok mind tisztelték őt. Milyen változtatásokat tervez a jövő évre vonatkozóan? B.Z.: Nagyobb fegyelem kell, kevesebb anyagot részletesebben fogok magyarázni, így lehet, hogy kevesebb dolgozat lesz. És hogy áll a honlapjával? (http://bzmatek.aswp.hu/) B.Z.: A diákok elismerően vélekednek róla, s én igyekezni fogok, hogy több feladatot, érdekességet tegyek fel. Köszönöm szépen az interjút! További jó munkát!  B.Z.: Én köszönöm!  Valastyán Marcell, 8.a

39.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

„Csókolom, Kati néni!” Interjú Percze Lászlónéval, iskolánk gazdasági ügyintézőjével Mit is jelent a Kossuth gimnázium gazdasági irodáját vezetni? Amikor ide kerültem majd’ 17 éve - nem ugyanazt jelentette ez a munka, mint ma. Amikor átvettem ezt a posztot, nem teljesen ugyanazt a munkát vettem át, mint amit az elődöm végzett. A gazdasági vezetői poszt két részre oszlott, a beosztással járó feladatok felét én végeztem, miközben gondnokként is dolgoztam, a másik fele Pocsainé Béres Edit munkakörébe épült be. Hivatalos munkakörömbe tartozik a szerződések írása, hivatalos okiratok továbbítása és fogadása a Kossuth Egyetemtől, tehát én csak kezdeményezhetek az iskolánk nevében, mindenre az Egyetem tesz pontot. Mennyit változott a technika az évek alatt? A technika is nagyon sokat változott. Induljunk ki a tankönyvrendelésből (mert azt is én intézem körülbelül tíz éve)! Manapság egy évfolyamon belül 5-6 féle fizika tankönyvből tanulnak a gyerekek. Na ilyen nyolc-tíz évvel ezelőtt nem volt, évfolyamonként mindenkinek azonos fizikakönyve volt, olyan, amilyet a tanárok együtt eldöntöttek maguk között. És megnézték, hogy hány fős az osztály és összeírták „manuálisan”, egy kockás papírra, hogy hány könyvre lesz szükség, és miután azok megérkeztek, az osztályfőnökök beszedték az árukat. Tehát akkor „technika” (számítógép) még nem volt. Amikor gazdasági ügyintézőként munkába álltam, akkor elektronizálták ezt a rendszert (kaotikus állapotot és rengeteg izgalmat hozva létre melléktermékként). Manapság a tanárok nem taníthatnak abból a 40.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

könyvből, amiből szeretnének, hanem egy központilag meghatározott listából kell kiválasztaniuk azokat. Ez szerintem nem jó, mert az iskolák, jól tudjuk, nem ugyanolyan szintű képzést nyújtanak. Ezzel a tanítási rendszer egységesül, így az oktatási intézmények színvonala kezd ugyanarra a szintre emelkedni vagy, sajnos, süllyedni. Történnek-e olyan extrém események, vannak-e olyan problémák, amelyekkel Kati néninek a munkaköri feladatain kívül meg kell oldania? Nézd, furcsa eset minden nap van. Az, hogy az ajtómra az van kiírva, hogy: „Gazdasági vezető”, nem azt jelenti, hogy csak gazdasági ügyekkel foglalkozom. Ha például épp nincs iskolaorvosi rendelés, akkor hozzám jönnek a gyerekek, egy seb ellátására vagy egy Aspirin-t kérni fejfájás ellen. Aztán volt, hogy valakinek elszakadt a ruhája egy ballagáson, mert ügyetlenül izgett-mozgott és hozzám jött, hogy varrjuk meg; itt mindig van tű-cérna. Szerencsére nagyon extrém dolgok nem történtek, viszont itt minden nap készen kell állni, hogy valaki bekopog valami nem szokványossal.

Mióta teljesít szolgálatot az a valóban gyönyörű széf az iskolában? Hát kérlek, ez a széf már a régi Kossuthban (a mai Dóczy Gimnáziumban) is szolgált. Pontosan nem tudom, mikor került oda, de azt hallottam, nem új korában. De nagyon szép darab, emeli az iroda hangulatát. (Aki Kati néninél jár, nézze meg ezt a széfet, nagyon impozáns darab.)

41.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Milyen kapcsolata van a diákokkal és a tanárokkal? Sok tanár megfordul errefelé, amióta a vezetniük kell a munkaidőlapjukat, és akkor szoktunk beszélgetni, de a gyerekekkel is megvan a jó kapcsolatom. Vannak diákok, akik meglátogatnak, beszélgetünk, és néha megkínáljuk egymást valami finomsággal. És azt vettem észre, hogy akinek a tantestülettel valami baja van, az velem nagyon kijön (ez a mondat nem pontosan így hangzott el, de a cikk megköveteli a túlzott vulgaritás mellőzését). És az számomra olyan jó érzés, amikor valaki a suliból rám köszön, hogy: „Csókolom, Kati néni!”. Vagy a srácok segítenek valamit átvinni egyik épületből a másikba, a tanárok pedig szívesen elengedik velem őket arra az öt percre. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Nem kérsz egy kávét?

Rácz Benedek, 11.a

42.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Vízitábor Iskolánkban rengeteg lehetőség van táborozásra valamint kirándulásra, de ezek közül talán a legnagyobb népszerűségnek az Asbóth tanár úr által tartott nyári vízitábor örvend. Főleg a 9. és 10. évfolyamos diákok körében kedvelt a Szarvasi evező túra. Erről kérdeztem Asi bá’-t. Ez csillag-túra szervezésű, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanoda térünk vissza. A holtágak szállástól mért távolsága általában 6-8 kilométer, de naponta nem is érdemes többet evezni, hiszen azoknak a tanulóknak, akik még sosem eveztek, ez éppen elég. Milyen módszerrel lehet egyben tartani a csapatot a vízen? Gyakorlatilag ez úgy szokott történni, hogy megállunk bizonyos időközönként és bevárjuk a többieket. A hazafelé úton már nem, ott mindenki saját tempóban megy haza és én vagyok az utolsó hajóban, az úgynevezett söprögetőben. A vízen amúgy valószínűtlen, hogy egy-egy nagyobb túrán teljesen egyben lehessen tartani a csónakokat, mert volt olyan tábor például ahol 24 hajó volt. Ennyi hajót képtelenség egy konvojban tartani. Egy dolog viszont nagyon fontos, hogy minimum 2, de inkább 3-4 hajónként kell közlekedni, mert ha baleset történik, akkor sokat jelent, ha segítség van a közelben. Mint tudjuk, az ördög sohasem alszik.

43.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

Mint már említettem, hatalmas sikert arat minden évben a tábor és sokak jelentkeznek rá. A várható létszámot kérdeztem meg tanár úrtól. A Szarvasi tábor létszáma kötött, hiszen maga az épület meghatározza, hogy mennyien lehetünk. Ott nem lehet plusz főket fogadni, sátrakat felállítani, mert nincsen rá engedély. Van egy 16 fős tanári blokk, ahol faházak vannak és a kísérők, felügyelők laknak. Még négy 8 ágyas, egy 6 ágyas meg egy 4 ágyas szoba van, ahol hideg-meleg vizes ellátás, hűtő is fellelhető. Igazából azt nem mondanám, hogy a zsúfoltság nem jellemző a táborhelyre. A 11.-12.-es diákoknak szóló Tisza-túrán ugyanakkor nincs meghatározva a létszám, ugyanis sátorban kell aludni. Így ennek a szervezése inkább egy minimális létszámot követel, mert annál kevesebb emberrel nem érdemes megtartani.

Mint tanár, hogyan éli meg ezeket a túrákat? Teherként, mivel figyelni kell a diákokra, vagy a tábor tanár úr számára is kikapcsolódást jelent? Vegyes… Azért is hívtam barátokat és velem korabelieket, mert nekem is kell társaság és azt már régen észrevettem, hogy belemászni a diákok életébe vagy uralni egy ilyen diákközösséget, tanítóként nem igazán illik, de nem is helyes. Tehát én tanárként mindig tisztelem annyira a tanulókat, hogy nem akarok belefolyni a dolgaikba. Emiatt nem egy olyan táborom volt, ahol elég magányosan éreztem magam. De a sors végül mindig olyan társakat küldött, akikkel könnyebben vettem a feladatokat. 44.


Acta De Kossuth

Iskolai hírek

A beszélgetésből kiderült számomra, hogy tanár úr szívvel lélekkel szervezi meg a táborokat a nebulók nagy örömére. Úgy gondolom az idei túra is nagy sikert fog aratni és mindenkit, aki még megteheti, arra ösztönzök, hogy jöjjön el, ugyanis garantáltan jól fog szórakozni és egy örök élménnyel gazdagszik. A lezáró mondata Asi bá’-nak is azt igazolja, hogy tiszta szívvel munkálkodik ennek az emléknek az öröklétében. Én azt szeretném, ha mindenki a Tisza-túrára is eljutna és utána családdal, egyetemistaként vagy a későbbiekben egy nagyobb csoporttal visszatérne.

Sárkány Balázs, 9.c

45.


Acta De Kossuth

Divat

Nyári divat A tavalyi nyári divathoz képest nincs drasztikus változás, de azért van pár újdonság, amivel feldobhatjuk a ruhatárunkat. De azért ne felejtsük el a lényeget: úgy öltözzünk, hogy elsősorban magunknak tetsszünk. A 90-es évek divatja határozza meg az összképet. A boltok polcain sok feliratos és kortárs festészeti mintát idéző pólót találhatunk. A bomberdzsekifazonú kabátok is visszajönnek a divatba. A tavalyról megmaradt virágmintás ruhákat idén is bátran lehet hordani. Idén a kevésbé természetes színárnyalatok dominálnak, a tavalyi élénk színű ruhadarabokhoz képest. A fekete-fehér kombinációjú darabok továbbra is divatban maradnak. Ismét trendinek számítanak a telitalpú cipők és szandálok. Idén a természetben elő nem forduló színek lesznek a divatosak. Lehet akár pasztell (menta zöld, türkiz és mályva), akár élénkebb árnyalat, csak az a fontos, hogy természetidegen legyen. Bátran keverhetünk többféle mintát is egy szetten belül. Gátlástalanul lehet mixelni a színt, a formát és az anyagot.

46.


Acta De Kossuth

Divat

Továbbra is divatosnak számítanak az oversize darabok. A lezser, bő szárú nadrágok az előtérbe kerülnek. Sőt, a széles vállú és ujjú darabok is rendkívül jó választásnak bizonyulnak.

A színes torna- és sportcipőket bátran felvehetjük egy teljesen átlagos, nem feltétlenül sportos összeállításhoz is. Ha nyár, akkor szoknya. Mindenkinél megtalálhatóak a változatosabbnál változatosabb fazonú és mintájú darabok. Idén ezek a legtrendibbek: Az A-vonalú szoknya nem idén hódít először, de még 2014-ben is nagy népszerűségnek örvend. Igazán nőies szabásvonalú, ami karcsú derekat és nőies csípőt varázsolhat mindenkinek. Lehet viselni akár lazább, sportosabb verzióban is, de egy blúzzal is tökéletesen néz ki. A másik nagy 2014-es darab a ceruzaszoknya, ami szintén nőies formát kölcsönöz a szettnek, csak másképpen, mint az előző fazon. Ezt sokkal inkább hordhatjuk sportosan is. Ahogy már írtuk, a fekete-fehér duó megunhatatlan, az idei nyárra minimalista, geometrikus szabásvonalakkal lettek párosítva. Lehet nyílegyenes szabású, de bővebb, sportosabb fazonú is.

47.


Acta De Kossuth

Divat

Akinek már unalmassá váltak az egyhangú anyagok és a festett minták, azoknak is lesz újdonság. Hódítanak a strasszokkal vagy éppen anyagrátétekkel díszített ruhák. A megfelelő kiegészítők remekül feldobják a legegyszerűbb összeállításokat is. Nézzük, hogy milyen nyakláncokat és karkötőket hordhatunk az év legforróbb hónapjaiban! A csillagjegyes medálokkal díszített ékszerek jó pár évvel ezelőtt kimentek a divatból, de neves divatházak most újra felfedezték horoszkópból inspirált kiegészítőket. Ezek megjelenhetnek a nyakláncokon, a fülbevalókon és a karpereceken is. Itt is hódítanak a geometriai formákból álló ékszerek. Ezek között az egyszerű, letisztult és a feltűnően sarkos kiegészítők kedvelői is megtalálják az ízlésüknek megfelelő darabokat. A tökéletes kör alakú fülbevalók most ugyanolyan divatosak, mint a robusztus nyakláncok. Az idei évben az alapszínek képezik az egyik legnagyobb nyári ékszertrend alapját. A különböző divathetek folyamán kifutókat elárasztották a sárga a kék és a piros kiegészítők. Az alapszínek az egyszerű formákból álló ékszereken tudnak leginkább érvényesülni, de a finomabb, élénk árnyalatú kövekkel díszített darabok is remek választást jelentenek. 48.


Acta De Kossuth

Divat

A visszafogott és óriási láncok is kiemelt helyen szerepelnek a 2014-es nyári ékszerdivatban. A bemutatókon is feltűnt láncok közül a nagyobb méretű, vaskos változatok leginkább az egyszerű, lenge ruhákhoz illenek. A lágy pasztell árnyalatok is előtérbe kerülnek. A gyönyörű zöld és rózsaszínes pasztellek remekül működnek a nagyméretű, vágott kövekkel. Bár a trend nem teljesen új, mégis erőteljesen meghatározó a szezonban. Az idei ékszerdivat legszebb irányvonalát a csillogó kristályok képviselik. A nyakláncoktól kezdve, a fülbevalókon át egészen a fejdíszekig, minden divatos kiegészítő ragyogó kövekkel ékesítve pompázhat. A megszokott fémek mellett a bronz és a réz is az idei trend részét képezik. A forró hónapokban a hangsúlyos fémekből készült ékszerek finomabb és vaskosabb változatai is egyaránt divatosak lesznek. 2014-ben elengedhetetlen lesz a széles karperec a kollekciókból. Ezek bohó stílusú kövekből vagy minimalista hangulatú fémekből is készülhetnek. A tollas karkötők sem maradhatnak ki az idei év legnagyobb nyári ékszertrendjei közül. Az egyszerű vagy szofisztikált tollas darabodat stílusában hozzá illő nyakláncokkal vagy hajkiegészítőkkel is lehet viselni.

49.


Acta De Kossuth

Divat

Hosszú idő után, a karórák újra meghódították a kifutókat. Egyes divatházak főként retró stílusú időmérőket tervezetek, addig a többi designer leginkább modern és letisztult órákat képzelt el az új szezonra. Bármely irányvonalat követjük, a köves és egyéb különleges díszítésekkel idén nem lehet mellé lőni.

Biri Tímea, 11.c Matkó Nikolett, 11.c

50.


Acta De Kossuth

Recept

A finn nagyik gyümölcsös pitéje Megérkezett a nyár. A szürke egyhangúságot felváltják a színek, a napsütés és nem utolsó sorban a finomabbnál finomabb gyümölcsök. Éppen ezért egy olyan receptet hoztam, ami tökéletesen beleillik a nyári hangulatba, elkészíteni is könnyű és egy gömb vanília fagylalttal tálalva garantáltan elnyeri mindenki tetszését. A tésztához:     

15 dkg vaj ¾ dl cukor 1 tojás 3 dl liszt 1 teáskanál sütőpor A tetejére:

 3-4 dl bogyós gyümölcs (málna, eper, ribizli, fekete ribizli, szeder áfonya, stb.)  2 dl tejföl  ½ dl cukor  1 tojás  1 csomag vaníliás cukor Elkészítés: A lágy vajat és a cukrot simára és habosra keverjük (habverővel), hozzáadjuk a tojást, majd a sütőpor és a liszt keverékét. Alaposan összegyúrjuk a tésztát, majd kibélelünk vele egy kivajazott és belisztezett tortaformát (kb. 26 cm átmérőjű). Rászórjuk és elegyengetjük a gyümölcsöket. A tejfölt összekeverjük a tojással és a kétféle cukorral, majd ráöntjük a gyümölcsökre. A pitét 200 fokon kb. 25 percig sütjük.

51.


Acta De Kossuth

Recept

Jó étvágyat kívánok! Gulyás Gréta, 11.a

52.


Acta De Kossuth

Recept

Hideg eperleves mandulával Lassan elindul az eperszezon. Ebben a hirtelen jött nagy forróságban pedig semmi sem esik jobban, mint egy jó nagy tányér hideg, finom, krémes eperleves. És ami a legjobb: pikk-pakk elkészül és még egészséges is! Hozzávalók:        

50 dkg eper 2 dl tejszín 3 dl tej 1 dl natúr joghurt 3-4 evőkanál cukor/méz 1 csomag vaníliás cukor 5 dkg szeletelt mandula mentalevél

Elkészítés: Az epret megmossuk és felszeleteljük, majd egy nagy tálba helyezzük. Az eperdarabok egy részét félretesszük. Az eperdarabkákhoz hozzáadjuk a tejet, a tejszínt és a joghurtot. (Az ízlésünknek megfelelő sűrűségűre készítsük a levest!) Hozzáadjuk a vaníliáscukrot. Ha szükségesnek érezzük, mézet vagy cukrot is keverhetünk a leveshez. Mindent jó alaposan összeturmixolunk. Ha kész, belekeverjük a félretett eperdarabokat, és lehűtjük a levest. Tejszínhabbal, manduladarabkákkal és mentalevéllel tálalhatjuk.

53.


Acta De Kossuth

Recept

Jó étvágyat hozzá! 

Pálinkás Dóra, 11.a

54.


Acta De Kossuth

Recept

Zabpelyhes süti

o

Hozzávalók: 500g liszt

o

500g zabpehely

o 1 teáskanál szódabikarbóna o

1 sütőpor

o

500g vaj

o

250g cukor

o

5 db tojás

o

1 cs. vaníliás cukor

o 300 g étcsoki petty /táblás csokit is fel lehet darabolni

Elkészítés: Összekeverjük a száraz hozzávalókat. A vajat a cukorral, vaníliás cukorral és a tojásokkal habosra keverjük. Összevegyítjük a hozzávalókat. A kész tészta legyen omlós, jól formázható. 2 cm átmérőjű golyókat formázunk, majd kicsit meglapítva a sütőpapírral bélelt vagy vajazott lisztezett sütőlemezre tesszük. 180 fokosra előmelegített sütőben 15 percig sütjük. Ilyenkor még kicsit lágy a sütemény. Szedjük ki tortarácsra és hagyjuk kihűlni. Aszalt gyümölcsökkel, kókuszreszelékkel „turbózható”.

Major Aliz, 11.c Kerekes Regina,11.c

55.


Acta De Kossuth

Hagyaték az utókornak

HAGYATÉK AZ UTÓKORNAK -avagyTanári aranyköpések kézikönyve

„Olyan vagyok, mint Karinthy: Könnyű leszokni a cigarettáról… Én is százszor megtettem már.” Dr. Kiss Gabriella Tanárnő Történelem órám új témakör: „Nem Hapci, nem Morgó hanem? ...TUDOR” Új Imre Attila Tanár Úr „- Tehát a foton frekvenciájáról van szó… - Micsoda? Fütyi? - Azt a dolgot, amit az előbb hallottam, máshol használjuk… Mondjuk, jó, ha használjuk.” Farkas Oszkár Tanár Úr „Tudjátok milyen az az omnibusz? Olyan, mint a villamos, csak nem árammal működik, hanem zabáLÓval.” Új Imre Attila Tanár Úr „Ne szellőztess itt az első sorban ilyen hevesen, mert mindjárt leszédülök a székről.” Fazekasné Kovács Judit Tanárnő A diákok jutalma, ha késnek: „- Jó reggelt kívánok! Sikerült beérni? Remélem, hogy az úton az idei emelt infó feladatokon gondolkodtál, mert ott van az asztalon, kezdheted. Mutasd meg, hogy nem csak késni tudsz.” Bécsi Zoltán Tanár úr

56.


Acta De Kossuth

Hagyaték az utókornak

A diákokAt sem kell félteni… - diákcsemege „- Sosem értettem miért van az, hogy a diákok, amikor meg van adva a szó kezdőbetűje, egy teljesen más kezdőbetűjű szót írnak le… - Az szerintem én voltam. - Miért csináltál ilyen butaságot? Így sok pontot vesztettél. - Idegállapotba gyüttem.” (Mónika show adásainak híres mondata) „- Tanár úr kimehetek a mosdóba? - Mégis miért? - Hát… a WC-re. „ „- Fiúk!!! - Tanárnő.” „- Mi Csajkovszij híres balettje? - A hat tyúk tava.” „- Hol van értelmezve a tangens függvény? - Hol van, hol nincs...”

Antal Sára, 11.c Varga Dóra, 11.c

57.


Acta De Kossuth

Sport

Kosáreső Debrecenben I. Idén X. alkalommal került megrendezésre a MEFOB (Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság). Április 27.-29.-e között Debrecenben esett sor e rangos eseményre. Zsinórban másodjára részt vehetett a Debreceni Egyetem leány kosárlabda csapata. A legjobb négy csapat között ott volt még a Corvinus Egyetem csapata, egy Szegedi, valamint a Nyíregyházi csapat is. Az első nap meccsei folyamán már kirajzolódni látszottak az erőviszonyok. Első meccseiket a pesti lányok és a debreceniek is könnyedén megnyerték, így kialakult a várt párosítás, a Budapesti Corvinus Egyetem – Debreceni Egyetem rangadó. Ezen a meccsen a hazai csapat sajnos fáradt és dekoncentrált volt, ezért a vendégek viszonylag hamar előnyre tettek szert. Ezen a több mint 20 pontos hátrányon a további negyedekben sikerült szépíteni, és sokszor domináns félként léptek fel a debreceni lányok. Sajnos a Pestiek előnye így is túl nagynak bizonyult. A torna győztese a Corvinus lett, a Debreceni Egyetem pedig a szintén előkelő, második helyett szerezte meg. (Harmadik a Szeged csapata, a negyedik helyezett a Nyíregyháza lett.) A lányok között ott volt iskolánk 11./a osztályos tanulója,Új Eszter Dorottya is,a csapat legfiatalabb tagja. Vele készítettünk egy rövid interjút.

58.


Acta De Kossuth

Sport

Mennyire volt nehéz eljutni a döntőig és mire számítottatok? Az új játékosoknak (akik az év elején jöttek) köszönhetően elég erős csapattal vágtunk neki a szezonnak. Sajnos számításainkat keresztbe húzták a sérülések, de szerencsére sokan vagyunk és tudtok pótolni a kiesett társakat. Az ellenfelek erősek voltak, úgyhogy szoros ki-ki meccseket játszottunk, melyekből sikerült győztesként kikerülnünk. Ezekből következtében a döntőben sem számítottunk könnyebb feladatra. Milyen érzés volt hazai pályán játszani a MEFOB döntőt? Sokan kimentek szurkolni a meccsekre? Mindig jó érzés ismert pályán, lelkes szurkolók előtt játszani. Ez most sem volt másképp. Ráadásul, ami a nézők számát illeti csúcsot döntöttünk, hiszen soha nem volt ennyi biztatónk az év folyamán.

59.


Acta De Kossuth

Sport

Mennyi munkát kellet végezni ezért a szép eredményért? Rengeteg edzésünk volt az évben. Szám szerint heti ötlabdás és ehhez jött még két atlétika, valamint a hétvégi meccsek. Egész évben keményen dolgoztunk, hogy a végső célt, a döntőbe jutást elérjük. Milyen érzés a csapat legfiatalabb tagjának lenni? Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalon részt vehettem ezen az eseményen. Eleinte kicsit féltem, de mivel a csapattal régóta együtt játszunk a csapat teljes értékű tagjának érezhettem magamat a korkülönbség ellenére. Milyen terveid vannak a kosárlabdával kapcsolatban? Szeretnék profi kosaras lenni, bár tudom, hogy ez nagyon sok munkát igényel. Amennyiben ez nem sikerül, úgy edzői képzést tervezek végezni, mivel így is a kosárlabda közelében tudok maradni.

Új Eszter Dorottya, 11.a Szakács Bence, 11.a

60.


Acta De Kossuth

Sport

Kosáreső Debrecenben II. Előző cikkünkhöz kapcsolódva újabb kosaras hírekkel számolunk be. A Debreceni Egyetem férfi kosárlabdacsapata szintén részt vett a MEFOB-on (Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság). Kiváló helytállásuknak és küzdelmüknek köszönhetően nemcsak hogy részt vettek, de első helyezettek is lettek, ezzel elhozva a legfényesebb érmet, az aranyat. Így ők már nem csak bajnokok, de címvédők is egyben, mivel a tavalyi év folyamán megrendezett MEFOB-on szintén hasonlóan szép eredményt értek el. Ennek köszönhetően részt vehetnek a Hollandiában, Rotterdamban megrendezésre kerülő nemzetközi bajnokságon is. A csapat tagjai között ott van iskolánk egyik végzős tanulója, Nagy Benedek Ágost, aki a fiuk közül a legfiatalabb volt. Vele készítettünk egy rövid interjút. Mennyire volt könnyű eljutni a döntőig? Könnyűnek nem nevezném az idáig vezető utat, hiszen játszottunk szoros meccseket (Miskolccal, Győrrel, Szegeddel). De úgy gondolom, magabiztosan teljesítettünk, és az egy vereség is önmagáért beszél. Milyen esélyekkel érkeztetek a döntőre? Az egész évnek úgy vágtunk neki, hogy szeretnénk címet védeni és kijutni a rotterdami Eb-re és ez a cél/elvárás a döntő előtt sem változott. Az alapszakaszban egyetlen vereségünk volt, emiatt és a hazai rendezés miatt mi voltunk a 4-es döntő fő esélyesei. Mennyi munkát igényelt ez a szép eredmény? A csapat főversenyszáma az Nb1/b, ezért a felkészülés már a nyáron elkezdődött. Szeptembertől pedig heti 5 edzése volt a csapatnak, amihez hozzájönnek a reggeli tréningek és a hétvégi edzések/meccsek. 61.


Acta De Kossuth

Sport

Milyen nehézségekkel járt, hogy te vagy a csapat legfiatalabb játékosa? Könnyen elfogadtak a csapattársak, vagy meg kellett küzdened a bizalomért? Nem éreztem, hogy különösebb nehézségekkel kellett volna megküzdenem, mert én vagyok a legfiatalabb. A csapat nagy részével régóta játszom együtt és a bizalom egymás felé már régóta kialakult, inkább az új embereknek kellett megbirkózni az új szokásokkal, feladatokkal.

Barna Donát, Vas Viktor, Szarka Dávid, Mezei László, Pék Dávid, Reizer Roland, Pall Helgason , Lőrincz Dominik, Kaluha Csaba, Balogh András, Nagy Botond Ágoston, Nagy Benedek Ágost, Bács Csaba, Gál Krisztián, Nagy Ágoston

Milyen céllal láttok neki a Rotterdami versenynek? Nem tudjuk milyen színvonalú lesz a Rotterdami Eb ezért konkrét célokat nem határoztunk meg, de szeretnénk minél előrébb végezni.

A döntőn nyújtott kiváló munkájáért Benedek különdíjat kapott, és az All Starba választották. Gratulálunk az eddigi eredményekhez, és további sikereket kívánunk a csapatnak! Új Eszter Dorottya, 11.a

62.


Acta De Kossuth

Sport

Elhunyt Tito Vilanova, az FC Barcelona korábbi edzője 2014. április 25-én pénteken meghalt Tito Vilanova 45 évesen, daganatos betegség következtében. Csütörtök este súlyos műtétet hajtottak végre rajta, másnap délelőtt pedig elhunyt. Titónál 2011 novemberében diagnosztizálták a fültőmirigyrákot. Pep Guardiola távozása után ő lett a vezetőedző a katalán futballcsapatnál, de 2013 nyarán lemondott rákos betegsége miatt.

Tito korábban a Barca másodedzője volt Pep Guardiola vezetőedző idején. A páros sikeresnek bizonyult: 2008 és 2012 között a Barca 14 trófeát nyert, köztük bajnokságot, kupát, szuperkupát, Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot. Tito 2013-ban, immár Guardiola nélkül, vezetőedzőként megnyerte csapatával a spanyol bajnokságot, 32 győzelemmel, 4 döntetlennel és 2 vereséggel összesen 100 pontot gyűjtöttek, ami új klubrekord lett; 115 gólt lőttek, ezzel szintén rekordot döntöttek. Ráadásul minden meccsükön gólt szereztek, amely azelőtt senkinek sem sikerült a spanyol pontvadászatban. Így tehát igaz, hogy játékosként nem vitte sokra, de edzőként sok sikert tudhatott magáénak. 63.


Acta De Kossuth

Sport

A halálhír megdöbbentette az egész futballvilágot. Közösségi portálokon sokan rótták le tiszteletüket, például a Liverpool és a Milan, José Mourinho, Sergio Ramos és Sebastien Vettel. Javier Mascherano,a Barcelona védője Facebook-oldalára csak ennyit írt: „ A Mester marad. Örökre a Mester marad.”

64.


Acta De Kossuth

Sport

Valastyรกn Marcell, 8.a

65.


Acta De Kossuth

Irodalom

Kreatív Írók munkái Sajnálom Nem tudom kimondani, megkeseredik a számban, öklendezés helyett lenyelem, hagyom, hogy szemedből törjön elő, és belefulladok, mint a büszkeségbe, önsiratással temessem magam, csak néma vonaglásom, fon szavakból virágkoszorút. Dankó Tímea, 12.a

124 karakter Jó néhány tíz évre érkeztem, Eleve száz sebből véreztem, Elkapott még pár had, Vágyódom utánad, Nyújtsd kezed, úgy talán elérem. Kanalas Dominika, 10.c

Szerelem A szerelem éden benne minden reményem lángra lobban. Rád nézek, vagy csak gondolok, szívem azonnal dobban. Számtalan szorító szerelmi szenvedés bánt napról napra. Te csak játszol…. Játssz hát bátran! Vonzol magadhoz éjjel-nappal. Szalánszky Attila, 10.c

Vágyódás Újabb nap, mikor láthatlak Üres szívembe zárhatlak Csak rád vár, érted dobog, Minden napomat bearanyozod.

66.


Acta De Kossuth

Irodalom

Leesek a székemről, az sem zavar, Pillantásod mindent felkavar Megáll az idő, csak neked élek, Pont így jó a szerelmes élet. Szalánszky Attila, 10.c

Emlék Egyszer véget és a jó és rossz is. Mindig örülj neki, még akkor is, Ha szíved visszahúz, de menni kell. Ne törjön téged az, hogy véget ért, Kellemes volt. Örülj, mert megtörtént. Térj egy másik útra, nevess még. Ne szomorkodj, s ne felejtsd el azt Ami egy élményt hozzád tapaszt. Ragadd meg és vidd magaddal a jót. Szalánszky Attila, 10.c

Tengerszem Egy buborék, mint gyöngyszem Lebeg csak az alján Egy kéken fénylő írisz Mi megfogott talán Egy fekete könnycsepp Hullott le a mélybe Édesen-sósan tündöklő dísz ez. Tomkó Alexandra, 10.d

Katt-katt Órába zárt szív. Csak az ész kattog benne, mutatót az egyik számról másikra vezetve. Mielőtt csend lesz, és minden szám kiég, az enyémnek a kulcsa vajon kinyitja a tiéd? Dankó Tímea, 12.a 67.


Acta De Kossuth

Irodalom

Május …és szépen nyílnak a berki virágok, és majd Aphrodité vára is felvirágzik, és frissen nyírt fű illata száll szerteszét, és én vidáman énekelem az égre, nincs szükségem rád! és süt rám a nyári nap melege kacagásod minden hangjából, és a napfénytől szőkének látszik a hajad, és csöndben fejbekólint szemed barnája, mert hazudok, és te tudod, nagyon szeretlek! Kanalas Dominika, 10.c

Eső mint bölcsis a bébiszitterét, úgy dobálja egyik oldalról másikra a hajam a szél, és kuncogva lépdelek, ahogy játszva lökdös, mert őszbe hajlik a tavasz, és arcon csókol az eső --derekam átöleli szelíden, mint egykor Perszephonét Hadész, ahogy elragadta, a vihar, s gyermekként kacagok, de fáj már, ahogy belefúj a fülembe, jobb volna kicsit, ha itt volna ő, de valahogy jó ez, mert szép a hiánya a fák zöldjén, szép a csöndje a szélfúvásban, szép a hideg is a meleg nélkül, lássák: a tavasz is őszbe hajlik, a nyár miért ne? Kanalas Dominikal, 10.c

68.


Acta De Kossuth

Irodalom

Csend Még nincs sötét, épp csak a nap tért nyugovóra. Az idő kellemes, a tavaszi szellő simogat és madárcsiripelés kényeztet. Csak ülök,és élvezem, ahogy a fák susogása lenyugtat. Az ég most más. Különlegesebb, talán még sosem láttam ilyennek. Mintha szabályos volna, egyszerű, minden pontján ugyanolyan színűnek látom. Gyönyörködöm benne, de valami hiányzik. Oh, már tudom! A felhők, melyek felett gyerekkoromban a Mennyországot hittem. Körülnézek, csend, nyugalom van. Elkápráztat a látvány. Előttem vörös rózsa már lehajtotta fejét, pihenni tért, hiszen este van. Megnyugtatnak a fák, bokrok, virágok levelei, amik a zöld ezernyi árnyalatát tükrözik. Az udvar közepén lévő tó mellé ülök. Látom magamat a vízben. Én vagyok, de mégis egy ismeretlent látok. A kép hirtelen eltűnik előlem, egy rózsaszín tavirózsa kúszik felém, s pihen a víz felszínén. Csendben, ahogyan a kisgyermek a bölcsőben. Itt érzem otthon magam. Én és a természet. Az élet apró gyöngyszemei, melyeket napról napra csak fűzögetek, s talán egyszer elérem, hogy a lánc végre teljes legyen. Akkor lesz igazán boldog az életem. Papp Gréta, 10.c

69.


Acta De Kossuth

Irodalom

A család Öcsikém született sátán Hugicám ragyogó páfrány Nagyanyám szerető bárány Anyukám fecsegő harkály Nagyapám veterán farkas Apukám vigyázó szarvas Gyapjas István és Kun Szabolcs, 11.b

Család I. Húgicám nyávogós macska, nővérkém tomboló dúvad, apukám mormogó medve, anyukám suhanó fecske, nagyapám rothadó banán, nagyanyám érzékeny kajmán, ükapám szigorú szamár, ükanyám törékeny nádszál. Kiss-Batta Rozália és Dankó Dorottya, 8.a

Család II. Hugicám duci kis bálna, Öcsikém harapós cápa. Apukám borostás kaktusz, Anyukám viruló lótusz. Nagyanyám daloló madár, Nagyapám pihenő lajhár. Kovács Dóra és Berdó Dániel, 11.b

Család III. Öcsikém sziszegő kígyó, hugicám ügető pejló apukám karakán varjú anyukám bokorág, karcsú nagyapám dübörög, hard rock nagyanyám lyukacsos tejfog ükapám remegő bárány ükanyám szepegő sárkány Kanalas Dominika. 10.c 70.


Acta De Kossuth

Irodalom

Haikuk - Dankó Dorottya, 8.a

Leszálló sötét, Támadó denevérek, Elmenekülés.

Elmosódott kép Szárnytávolságnyira vagy Örökké együtt.

Magasan vagyok, Szabadságom érzete Mégis fogságban.

Zöld árnyalatok Bambusz rejtekében Trópusi élet.

Hullám ideje a kerítés görbe, vagy te lettél merev?

71.


Acta De Kossuth

Irodalom

Simon Bálint: Négy vers Az éj sötét asszonya Az ördög ezüstvillára Tekerte pókháló-sorsom, S torkomon durván lenyomta Pompás, ingatag mivoltom. Vértköhögő reggeleken Az erkélyről, szelíd szemmel Nézem, ahogy kintornát tol A dalos Fekete Ember. Fölveszem az éj palástját, S hold-tükrében nézem arcom, Hőst látok, avagy gazembert Valahányszor magam adom. Tudod, hogyha úgy szeretnél, Mint a rideg, sötét éjjel Megcsókolnám fehér lábad Minden kéjem szerelmével. Debrecen, 2014.05.19.

A sirály és a tó Sirály köröz vak tó fölött, Partján dermedt, csöndes nádas: Évezredes méltósággal Alszik ott a csodaszarvas. Mi csak állunk, elmerengve A fagyott, alvó tó partján, Jégbe öntött magunk látjuk Létezésünk néma hantján. Véres kristálymagyarságunk Haláltáncát korcsolyázza Nagyapáink, dédapáink Süvöltő kuruc siralma. 72.


Acta De Kossuth

Irodalom

Dolmányok, fakutyák, maszkok, Királyválasztó-karnevál, Fagyos tó és néma nádas, Röhög rajtunk a nagy Halál. Debrecen, 2014.05.22.

Madáremberek Láttatok már madárembert Szombaton a szélben szállni, Szegett szárnyon, szalmaszálon Új delet, új napot látni? Hulló fecske, barna kánya Kereng fönt az üres légben, Keselyűhadak köröznek Sűrű, végtelen örvényben. Madárember, veled szállunk Túl a szavannán, a délen, Túl az ősi, szép folyókon, Túl feketén, túl fehéren. Lehullunk, amikor szárnyunk Szent tűz, éltető fény éri, Húsunkba mar a mély tenger, Tollruhánk a víz letépi. Debrecen, 2014.05.20.

73.


Acta De Kossuth

Irodalom

Melkart zsoltára Ember, állj meg, és térdelj le egy pillanatra. Honnan jöttél? Ki vagy? Merre tartasz? Párducos fejedelmek vezettek ki Végtelen pusztákból és letűnt városokból. Láttuk a Bikát. Nappal a szarvai közt Hanyatlott a porba, amikor Ledöfte a Tengeri Kígyó Fia. Mondd, állatok vagyunk? Fajok karavánját Látom kavarogni, amikor föltámad A Déli Szél. És nem értem. És félek. Ahogy a dög rohad az árokparton, Úgy oszlanak a királyok is Bársonyba és tömjénfüstbe burkolózva? Ne zárkózzunk el az élvezetektől. Ivadékai vagyunk a vérnek és a sárnak, Minden váladéknak, melytől irtóznak, Ők, a szakállas, aranyszájú szentek. Szemléljük dombokról a naplementét, Vagy emeljünk tornyot a pusztulásnak, Ahová a földön vonagló, levágott idegenek Nyögései még éjszaka sem hallatszanak föl. Kapaszkodjunk a Déli Szélbe, Mert hőseink elhervadnak a Nyárban. Hétfő volt, amikor a Város Királya, Ő, a Bíborbanszületett, Ő, a Négy Égtáj Ura, Úgy döntött, hogy fürdőt vesz. A kíséret fölsorakozott a Palota teraszán, És a mágusok kara követte Az Elefántcsont Fürdőházba. Mondd: mit ér egy séta a folyó partján? Mondd: mi a föláldozott csecsemők sikolya? Mondd: rettegett-e a Bikaölő? Mondd: pompás az áldozat? A legidősebb mágus helyeslően bólogatott, Igen, az istenek elrejtik haragjukat. Majd amikor a nép éljenzésbe kezdett A Palota udvarán, a Város Királya, Ő, a Bíborbanszületett, ő, a Négy Égtáj Ura, Csak intett a jobb kezével. És a mamelukok áldozati állatokat, És legyőzött városok foglyait vezették elő. 74.


Acta De Kossuth

Irodalom

Nagy mészárlás volt a csata. Az elöljárók röhögve küldték A szegényeket kardok csapásai És keselyűk csőre alá. Remegett a férfi, mint Ősszel az olajfák levele. Mily értelmetlen a vég. Nem lehet jóllakatni a csillagokat. Gondolkodtál már azon, Hogy mennyire üres az egész? Eljutottál oda, hogy nem tudsz Már betelni? Ha igen, az rosszat jelent, Minden bizonnyal gőgös vagy, Pedig lehetnél jelentéktelen is. Este, amikor tücskök ciripelnek, És gyerekek játszanak az ablakod Alatt, és egy teljesen értelmetlen, Mi több - üres - szerelemtől Verítékes a lepedőd, hiába vagy A Négy Égtáj Ura. Nincs többé hódítás. Ó, Halál Angyala, néha, amikor üres, Szeretném, ha magad alá gyűrnél, És a képemet egy obeliszkre faragnák, Ahogy harci szekéren állok. Ó, Halál Angyala, jöjj, és játssz velem. Az áldozat befejeződött! - szólt a torok nélküli hang, és az előkelők trónszékekbe ültek a Palota teraszán, ahol nagyon meleg volt. Enyém a föld, övék a hatalom. Mi marad nekem? Ha leszáll az éj, aranyba Öntött közösülések között Folyik majd a bor, És minden bizonnyal Énekeket is zengnek rólam. Tudod, néha szeretném, Ha levetnéd csíkos köntösöm, És elfeledtetnéd velem Megörökölt világomat.

75.


Acta De Kossuth

Hirtelen szólásra emelkedtek a Város Istenei: Kelj föl, Tengeri Kígyó, ébredj, rázd a vizet, Fiút szülsz, aki legyőzi a napot, És elhozza a hetvenhét évig tartó éjszakát. Sós vízből és szárított húsból Teremtünk neked embernemet, Légiókat, akik pajzsokon Hordozzák Fiad, és szajhákat, Akik elnyomják benne a pusztítás géniuszát. Állj meg, állj meg, ne szaladj, ne szaladj. Tudod, te teremtetted az isteneket, Csak nem mersz emlékezni rá. Ne feledd, ha a zászlód leng a falakon, Emlékezz, ha vér folyik a Palota lépcsőin. Pálmaágat lengettek, ők, a szenvedők, Amikor végigvonult az úton, Ahol végig szokás vonulni, És gyerekek sipítoztak a szökőkútnál, De nem félelemből vagy örömből, Hanem mert gyerekek. Az öklüket rázták, ők, a hitszegők, Amikor a város fölött állt a hegyen, Ahová föl szokás mászni, És gyerekek sipítoztak a lábainál, De nem félelemből vagy örömből, Hanem mert gyerekek. Debrecen, 2014.05.12.

76.

Irodalom


Acta De Kossuth

Irodalom

Szeretem a véres húst Büntetlenül nyelni, A hitványok imáját, Orgonán kísérni Akkor vagyok csak szabad, Hogyha vandál vagyok, Összetört a tükörkép, Kegyelmet nem adok. Holtak, táncra titeket Ma éjszaka hívlak. Vicsorít a holdsarló, Pogány tüzek gyúlnak. Ezt a szép új világot Ne hagyjuk nyugodni, Az örök szabadságot Lássuk bujálkodni. Debrecen, 2014.04.11.

77.


Holly 1. Isten hozott Hollywoodban!

Szelke Blanka Zs贸fia

Holly 1.


…Folytatása következik…


Kellemetlen találkozás A pad háttámláján ültünk és a fagyit nyalogattuk. Körülöttünk boltok voltak. Elsie, Cora, Janet, meg én. Mi négyen. És végre tényleg éreztem, hogy minden olyan, mint régen. - Halál komoly? – kérdezte Elsie. - Ahogy mondom – bólintottam. – De ha engem kérdezel, akkor én azt mondom, hogy az egész úgy kamu, ahogy van! - Gondolod? – bújt ki Cora a citrom fagyi mögül. – végül is McKenzie-éknek nincs gondjuk a pénzzel. - De az agyukkal annál jobban – legyintett Janet. – Lehet, hogy gazdagok, de azért ennyire… Nyaltam egyet a csokis keksz fagyimból. - Már pedig kinézem belőle. Már ha egyáltalán van nővére – vontam meg a vállam. - Mit? – kerekedett el Elsie szeme. – Hogy a Yale-re jár? - Aha. Figyelj, bárki mehet a Yale-re ha van pénze. És köztudott tény, hogy McKenzieék az egyik leggazdagabb család a suliból. - Mondasz valamit – hagyta jóvá. Ekkor észrevettem valamit. Igazából csak a távolban nézelődtem, hogy hátra észreveszek valami vicceset, de amit észrevettem, az kicsit sem volt vicces. Inkább siralmas. Távol tőlünk, két bolt között Jeminát véltem felfedezni. Tommal csókolózott. A mellettem ülő Elsie-t oldalba könyököltem. - Hé! – kiáltott föl. Fejemmel Jemináék felé böktem. - Jézusom – jelentette ki Cora. – Amit ezek csinálnak, az már a gusztustalan szót súrolja. - Szerintem nem súrolja. Szerintem totálisan benne van – vágta rá Elsie. - Egyet értek – jelentette ki. – Szerintetek is így néz ki egy hősszerelmes, akit pár napja küldött el a „nagy szerelme” a pokolba? - Nem hiszem – vágott savanyú képet Janet. Elsie és Cora a fejük ingatásával hagyták helybe Janet kijelentését. - Jó, mert szerintem se. Általában könnyen megbocsájtok az embereknek. De komolyan. Nem szoktam sokáig haragot tartani. De amit ezek ketten csináltak… És méghozzá nem is az volt a bűnük, hogy átvertek, és majdnem kihasználtak, hanem az, hogy majdnem elvesztettem miattuk a legjobb barátaimat. Jemina és Tom elköszöntek egymástól, Tom beszállt a Mazdájába, és elhajtott. Ekkor hirtelen valami az eszembe jutott. - Janet… - Igen? - Te nem is olyan régen jóban voltál Jeminával, nem? - Ööö… hát, ami azt illeti… Össze voltam zavarodva. Nem tudom.


- Hé, ez az én dumám – ütettem a vállába. Persze csak finoman. Nekem van egy ilyen szokásom. Mármint, hogy vállba szoktam ütni az embereket, ha valami rosszat mondanak vagy csinálnak. Nem tehetek róla. De aztán egyszer csak az orrom előtt állt valaki. - Hallom, hogy szerepet kaptál. - Neked is szép napot Jemina – mosolygott műn Cora. - Mekkora a szereped? – hadarta tovább, anélkül, hogy bármit is reagált volna Cora beszólására. Normál esetben lehet, hogy beijedtem volna. Hogy Jemina áll előttem, és valamit mondanom kell. De most nem féltem, nem, nem. Mert most itt voltak a barátnőim, akik kiállnak mellettem. De most nekem is volt tervem, nem volt szükségem erősítésre. A tervem egyszerű volt: féltékennyé teszem Jeminát. - Honnan tudod, hogy szerepet kaptam? – akadtam le ezen. - Talán azért, mert chaten ki van írva marha nagy betűkkel, hogy „SZEREPET KAPTAM” - Ó. Jogos. Tényleg. Kicsit elszégyelltem magam. Miért vagyok ilyen feledékeny, miért, ó, mond istenem, miért? Gyorsan tovább kellett lépni. - Ó, a szerepem, képzeld, hatalmas. A producer azt mondja, hogy nekem lesz a második legnagyobb szerepem, és mivel évadnyitó epizódról lesz szó, tényleg mindenki nézni fogja. Óriási lesz. És rengeteg pénzt kapok. Essie és Cora összenéztek, és szemükkel ezt kérdezték: Te meg miről beszélsz? Rájuk kacsintottam, de csak diszkréten, hogy Jemina észre ne vegye. - Hű, Essie, nem emlékszel, hogy epizódonként mennyit ígértek? Az a baj, hogy a nullákra a végén már nem annyira emlékszem, olyan sok volt. Janet alig bírta ki anélkül, hogy elröhögje magát. Már kezdett pirul az arca is annyira próbálta visszafojtani a nevetését. Ajánlottam is neki, hogy ne röhögje el magát, mert akkor a saját két kezemmel nyírtam volna ki! Essie eljátszotta, hogy elgondolkodik. - Nem tudom, Holly, négyezer, vagy ötezer dolcsi epizódonként. - Amit nagyjából mérj be hetenkéntinek – mondtam Jeminának. Jeminát le kellett volna fényképezni, és körbeplakátozni a suliban. Az egész arca piros volt, mint akire ráborult a sminkes asztal. Szemei akkorák voltak, mint egy lónak, a szája pedig annyira tátva maradt, mint a Kis Hableányban Sebastiannak, mikor megtudja, hogy Ariel ember lehet. A kezei elkezdtek remegni. Még ő maga mesélte egyszer, hogy ő havonta ennek mindössze csekély részét kapja zsebpénznek. - Apu mindig utal a bankkártyámra havonta hétszáz dolcsit. Plusz akkor adnék kápét, amikor csak akarom. Nem is értem, hogy hogyan éltem túl azok a beszélgetéseket. Nagyon úgy tűnt, hogy Jemina elhiszi a dolgokat. Pedig ha egy ici-picit is utána nézett volna a dolgoknak, akkor tudná, hogy egy annyira nem is jól kereső színész is százötvenezer dolcsit kap epizódonként. És ha tényleg akkor szerepem lenne, mint ahogy mondtam, akkor én is megkeresném ezt az összeget, ugyanis a jól keresők háromszázezret kapnak. Megmondom


őszintén, hogy gőzöm sem volt, még csak megközelítőleg sem, hogy mennyit fogok keresni. Lehet, hogy többet, lehet, hogy kevesebbet? Nem tudtam. - Az… Nagyon jó. Jemina csak ennyit bírt kinyögni. De ezt is csak nagyon akadozva. - Mondtam már, hogy szeretek a barátaimra költeni? – karoltam át a csajokat. Jeminának ez volt az utolsó csepp, azonnal elrohant. Amint halló, és látótávolságon kívül ért azonnal elröhögtük magunk. Essie a tenyerembe csapott, Janet majdnem leesett a padról, Cora, pedig a hasát fogta a nevetéstől. - Eeez nagy volt – jelentette ki Janet. - De ez a fapofa, Essie… Nem tudom, Holly, négyezer, vagy ötezer dolcsi epizódonként. Nagyon jól csináltad! – öleltem át a vállát. - Bizisten, Holly, az elején dunsztom sem volt, hogy miről beszélsz. Nagy szerep? Évadnyitó? - Mi van, tényleg évadnyitó lesz! – bizonygattam. Janet visszamászott a pad tetejére, Cora pedig kijelentette: Tényleg hatalmas színész vagyok. És ez jól esett. De nem csak az, hogy a barátaim szerint tényleg jó színész vagyok, hanem az is, hogy Jeminát kikészítettük. Most visszaadtam neki, igenis, megérdemelte.


A világ – más szemmel Hétfő reggel volt. És lehet, hogy rühellem Garfieldot, de abban totálisan egyet értek vele, hogy a hétfő egy borzasztó nap. Újra a régi, jól megszokott sulis egyenruhát vettem föl, és a nagy dekoltázsosat visszagyömöszöltem a szekrény aljába. Nem volt már rá szükségem. Most már beláttam; a fejembe szállt a dicsőség. Reggel, amikor beértem a suliba Elsie-vel és Corával jót beszélgettem, Janetnek – aki persze szokás szerint utolsók között ért be a suliba – pedig foglaltam helyet. Ahogy végigvonultam a folyosón mindenki köszönt nekem. - Szia, Holly! – mondta az egyes számú idegen, akit maximum látásból ismerek, de még csak azt se tudom, hogy milyen évfolyamra jár. - Helló, Holly! – köszönt a kettes számú idegen, akivel ugyanaz a helyzet. - Jó reggelt, Holly! – mondta a hármas számú, akivel (meglepetés!) ugyancsak ez a helyzet. Persze, jól nevelt kislány módjára mindenkinek visszaköszöntem. Hiszen kell gyűjteni a rajongókat, nem? A tanárok is valahogy egészen másképp viselkedtek. Mindegyik kedves volt. Hirtelen mindenki olyan jól lett informálva. És ez egy kicsit idegesítő volt. Ebédnél mindenki maga mellé akart hívni. - Holly, nézd, itt még van egy hely, ide ülsz? De én még csak véletlenül sem kockáztattam meg, hogy elveszítsem a barátaimat, úgyhogy barátságosan elhárítottam mindet. - Köszi, de jobban szeretem a megszokott helyemet. Tudod, a szokás hatalma. Az egész osztály tudni akart mindent. Hogy mikor lesz leadva az évadnyitó, ami butaság, mert amúgy sem mondhatnám meg, hogy ki lesz a karakterem, hogy fogják hívni, és mit fog csinálni. De semmit nem mondtam – mivel semmit nem is tudtam. Megvallom őszintén, hogy kicsit aggódtam. Nem nagyon, csak egy kicsit. Mert úgy éreztem, hogy én a barátaim helyében féltékeny lennék magamra. Oké, ez így meglehetősen hülyén hangzik, de így van. Elképzeltem, hogy mondjuk Cora egy szerepet kap. Egy világsiker sorozatban. Kicsit furcsa képet adott ki, de elképzeltem. Elképzeltem, hogy mindenki Corának köszön, mindenki maga mellé akarja ültetni Corát, mindenki Corával akar beszélni, minden tanárnak Cora lenne a kedvence. Nagy esélyét láttam annak, hogy ez esetben megutáljam Corát. Rendben, akkor nem megutálni csak dühös lenni rá. De mindenesetre féltékeny lettem volna Corára. Vagy Elsie-re, vagy Janetre. Attól függ, hogy ki kapott volna szerepet. - Valami nyomja a szívedet, igaz? – kérdezte Elsie ebédnél. - Nem – füllentettem.


Elsie egy szokásos nekem-ne-akard-bebeszélni-hogy-nincs-semmi-baj-gyerünk-ki-vele-mi-az tekintettel nézett rám. - Oké, oké, oké, csak néz így rám, El – vágtam rá. – Ígérjétek meg, – néztem körbe rajtuk – hogy ez a szerep, vagy ez az ideiglenes hírnév nem fog a barátságunk útjába állni. - Dehogy fog, mi mindig barátok maradunk, akármi is történjék – mosolygott Elsie. - Ez az, az elmúlt hetekben a barátságunk elég sokat kibírt, szerintem nem fog gondot jelenteni – mondta Cora. - Szerintem még meg is erősítette – tette hozzá Janet. - Ó, csajok ti vagytok a legjobbak – olvadtam el a gyönyörűségtől. Komolyan, mintha egy tündérmesében szerepelnék.


Jó hírek Odahaza anyu jó hírekkel fogadott. - Aggie hívott. Nem igazán értettem, hogy milyen Aggie-ről beszél. - Tudod, a producer. Aggie Saramway. - Ja! Aztán egy pillanat múlva le is esett, hogy anyu mit is próbál velem közölni. - Jézusom, jézusom, jézusom, mit mondott? Mit? Mit? Mit? – hadartam. Nagyon izgatott voltam. - Azt mondta, hogy a forgatás majd júliusban kezdődik, és majd elküldi a forgatókönyvet. - Szuper. - A karaktered neve Olivia Hase lesz. Első körben egy féléves szerződést kell aláírnod, aztán majd meglátjuk. Epizódonként hetvenezer dollárral kezdünk, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres a karaktered, de a hetvenezret garantálják, úgyhogy az a minimum. Megszédültem. Ez komoly?! És én négyezret mondtam Jeminának! - De ezekről a dolgokról senkinek nem mondhatsz egy szót sem. Értetted? Titoktartás kötelez, szóval semmit sem mondhatsz a karakteredről, se a nevét, se azt, hogy egyenlőre félévre vagy leszerződve, se semmit. Még csak azt sem, hogy egy epizódnál tovább maradsz, rendben. - Még Elsie-éknek sem? – fagyott le a mosoly az arcomról. - Még nekik sem. Mivel nem vagy még nagykorú, ezért, mint nevelőszülőd én fogok tudni mindent, de senki más semmit. értve vagyok? Kicsit rosszul esett. Mármint hogy ennyire szigorúan senkinek semmit szabály uralkodik. Nagyon reméltem, hogy ezért nem fognak megsértődni a barátnőim. Meg azt is, hogy véletlenül nem fogok valami kikotyogni valamit. Az nagyon ciki lenne. - És a színpadnál? Ott sem mondhatok senkinek semmit? – kérdeztem. - Nem. - Még Mr. Frankelnek sem? - Még neki sem. Holly, az egyetlen, akit tudhat a dolgokról rajtunk kívül az a naplód. De azt is jól dugd el! Fölfogtad? - Persze. - Nem mondod el senkinek? - Anyuuu! – kiáltottam föl. – Nem vagyok öt éves, fölfogtam a dolgokat. Nem mondom el senkinek. Sőt. Megnyugtatlak, hogy nincs is naplóm. Anyu kicsit zavarosan nézett. - Két éve nem írtam bele semmit. - Aha. De hiszen két éve kezdted el írni… - Oké. Két hétig írtam is. Csak aztán… Nem tudom. Igen, ez így van. Másodikos korom óta próbálok naplót írni, de két hétnél tovább sosem megy. Nem tudom miért. Igazság szerint nem történik velem semmi különös. Ami most


viccesen hangzik, de másodikos korom óta csak ez a szerep az egyetlen olyan dolog, amit érdemes lenne a naplóm lapjaira vetni, de ahhoz is lusta vagyok. Ha mindent le akarnék írni, akkor több száz oldal lenne! Addigra kiállna a kezem. Elég nekem a házijaimat megírni. - Azt azért ugye lemondhatom, a színpadnál, hogy bekerültem? És valamivel meg kell azt is magyarázzam, hogy a következő fél évben miért nem leszek. Anyu mosolygott. - Szerintem megoldod – kacsintott. És én pontosan értettem, hogy mire gondolt. Hiszen az anyám.


Ismerős terep Kinyitottam az ajtót. Ismerős illat csapott meg. - Holly! – kiáltott Lizzy, miközben a leugrott a színpadról. Ezt a mutatványt én tanítottam meg neki. Hogyan ugorjunk le a színpadról, ha sietünk, úgy, hogy ne törjük össze magunkat? Azelőtt félt még attól is, ha csak a szélére kellett lépni. Iszonyatos tériszonya volt. Aztán megtanítottam neki, hogy hogyan kell ezt csinálni. - Képzeld azt, hogy miközben ugrasz, repülsz. Na, ez aztán bevált. Azóta nincs tériszonya - Szia, Lizzy. - Hiányoztál, tudod-e? Elmosolyodtam. - Tudod jól, hogy meghallgatáson voltam. - Tudom, tudom, tudom. De akkor is. Na, de mesélj, mekkora szerepet kaptál? Igen, most jön a neheze. Feldobtam magamat a színpad szélére, hogy a lábamat lógathassam. Pont belekezdtem volna a bocsi-de-semmit-nem-mondhatok szövegembe de a színpad mellől előbukkant Mr. Frankel. - Hallom, Winlix, szerepet kaptál. - Helló, Mr. Frankel. Pontosan erről kéne beszélnünk. Ekkor már többi tagja is ott volt körülöttünk. - Hallgatlak, Holly. De aztán meséld el, hogy milyen volt a meghallgatás. - Feltétlenül – hagytam jóvá. Odasétált közénk, és állva rákönyökölt a színpadra. - Szóval a következő félévben nem fogok tudni eljárni a színpadhoz. - De hát miért? – csodálkozott el Essie. - Istenem – mondták néhányan unott arccal. Nos, igen. Megesik az emberrel, hogy olyan barátai lesznek, akiknek az agyuk lassabban forog, mint másoknak. Ezek az emberek nem tehetnek róla, ezért segíteni kell nekik, hogy gyorsabban járjanak az agyában a kerekek. - Nem mondhatom el – mondtam sokat sejtető hangot. - Ó! – világosult meg. Mr. Frankel csak mosolygott. - Hagy gratuláljak Holly Winlix – rázta meg a kezemet. - Köszönöm. Aztán sorban a többiek is gratuláltak, megöleltek, és sok sikert kívántak. - A félév után visszatérsz közénk? – kérdezte Lizzy. - Talán. Nem tudom. Messze van még az a fél év! – nevettem. Ez a gyakorlás hosszú volt és mégis rövid. Tudtam, hogy a csapat nagy részét a következő pár évben nem fogom látni. De mivel új szöveget kezdtek tanulni, amíg én Los Angelesben


sütkéreztem, ezért csak néztem őket, hiszen már nem lett volna értelme megtanulni. Hiszen legalább fél évre eltűnök innen. És bár imádom a New York Princiss Színjátszó Társulatot, azért valahol a szívem mélyén nagyon-nagyon örülök, hogy fél évig nem leszek itt. Mert ez azt jelenti, hogy valahol máshol leszek. És ez szuper.


Ismét itt van Hollywood Tudom! Igen tudom. Nagyon is jól tudom. Pontosan tudom. De becs szóra ez az utolsó kihagyásom a suli hátralevő részében. Komolyan! De most szóltam a barátaimnak! Lehet, hogy kicsit sokat vagyok távol mostanában a sulitól, de könyörgöm! Dolgozom. Kéne a suliból is szabadon kivehető szabadságokat osztogatni. Sőt. Rögtön fizetett szabadságot! Igen, az valóban jó lenne. Azt is belátom, hogy nem lenne szabad siránkoznom, hiszen a felnőttek, akik valóban dolgoznak, sokkal, de sokkal kevesebb szabadságot kapnak, mint mi, diákok. Úgyhogy inkább nem sopánkodom. Legalábbis nem emiatt. Amiatt viszont kérek engedélyt sopánkodni, hogy anyut nem lehet levakarni Chrisről. Igen, mert már megint együtt vannak sülve, főve. Hahó, ez itt megint Los Angeles. Föl kéne hívni Fredet. De most nem volt hozzá energiám. Majd későbbre terveztem. Nem is tudja, hogy megint itt vagyok. Márpedig megint itt vagyok. Igen, mert az a szerződés nem íródik alá magától. Anyu pedig megint kegyes volt, és itt leszünk egy teljes hétig. - Ha már leutazunk Los Angelesig… - mondogatta anyu mindig. – De ugye nem baj, hogy megint ki maradsz suliból? - Nem, anyu, a dolog tök oké. Én itt vagyok, a suli meg távol tőlem. De magamban még mindig hozzá is tettem: Chris meg itt van hozzád közel. Hozzám meg Fred. Persze félreértés ne essék, én nem úgy gondolok Fredre, ahogy anyu gondol Chrisre. Én csak egy jó barátként gondolok Fredre, akit nagyon-nagyon ritkán látok. De mondjak valamit? Annyira már nem zavar. Mármint hogy anyu bele van zúgva Chrisbe. Végül is miért ne? Chris nem olyan szörnyű. Csak hozzá kellett szokni. Anyu sincsen már belebolondulva. Úgy értem szó szerint. Mert még mindig oda van érte meg vissza, csak már nem bolondul meg, amikor meglátja. Talán ez a kis távolság most jót is tett nekik. Gondolom én. Ugyanis most nem kettesben koktélozgatnak, mint legutóbb, hanem hármasban fagyizunk Beverly Hills utcáin. - Izgulsz? – kérdezte anyu. - Naná! – vágtam rá. Mégis hogyne izgulnék. Minden normális ember izgul ilyenkor – gondoltam, és hátra dőltem a bérelt autónkban. Bizony ám! Anyu autót bérelt mára, hogy elmenjünk a stúdióba, hogy aláírjuk a szerződést. És nem, nem ez a nagy szó, hogy autót bérelt, hanem az hogy autót bérelt, holott Chris fölajánlotta, hogy elvisz minket. - Köszi, Fred, de ezt a délutánt kettőnkkel szeretném tölteni, Hollyval, meg magammal – nevetett anyu. És ez borzasztóan kedves dolog volt tőle. De komolyan. Tudja, hogy szerem, ha néha leakad Chrisről.


Odabent, a stúdióknál Limnive és Aggie várt ránk. Úgy tűnik, hogy ez az Aggie a főkolompos. Mármint Limnive után. De persze kiderült, hogy Limive nem csak a sorozat atyja, és néhány rész írója, hanem a sorozat fő-fő exkluzív producere. Aggie is exkluzív producer. Itt mindenki exkluzív producer! Aggie egy lapot nyomott elém, amely szerint fél évig fogok náluk dolgozni, aztán egy másikat, amely szerint pedig nem mondok el semmilyen olyan dolgot a sorozatról, amit még nem tudhatnának. Dióhéjban legalábbis ennyi. Miután aláírtam anyu kijelentette, hogy neki mosdóba kell mennie, még pedig most azonnal, úgyhogy Michael Limnive megmutatta neki, hogy hol van a mosdó, amíg Aggie összeszedi a papírokat. - Kérdezhetek valamit, Aggie? - Parancsolj – mondta úgy, hogy közben fel sem nézett a papírjaiból. - Miért kaptam szerepet? Aggie abbahagyta a pakolást. Lerakta az egész papírköteget, ami a kezében volt, és fölnézett rám. - Nos, ez egy kicsit bonyolult. Remélte, hogy ennyivel beérem, és békén hagyom, de a tekintetem továbbra is rászegeztem, mutatván, hogy várom a folytatást. - Volt kellő tapasztalatod, és olyan karakteres alkat vagy. Szépen beszélsz, és szép hangod van. Át tudod adni az érzelmeket. Fölsóhajtott. - De igazából, az, amivel megnyertél minket az a szemtelenséged volt. Ez nem igazán állt össze. De komolyan, ki az, aki azért kap szerepet, mert szemtelen? Ha ez így működne, akkor én sokkal sikeresebb lennék az életben. - Mi? - Hát tudod. Lehet, hogy nem a világ legmegnyerőbb modorával rendelkezel, de ez azt jeleni, hogy talpraesett vagy. Hogy kiállsz az igazadért. És ha felkap a sajtó, már pedig föl fog kapni, mert minden új lehetőség után versenyeznek, akkor mindenképpen egy erős személyiség kell, hogy legyél, hogy mindezt kibírjad. - Ó. Értem. Kábé ennyit tudtam kimondani. Komolyan ez egy kicsit sok volt. Mert, hogy amikor én azt hittem, hogy totálisan elástam magam, és hogy semmi esélyem nincsen, mert szemtelen voltam, és nem illően viselkedtem, akkor igazából kiharcoltam magamnak a szerepet. - És még valami – tette hozzá Aggie. – Tetszett a vámpíros mobildíszed. - Ezt is megmagyaráznád? – kértem, mert már végképp nem értettem, hogy mi miért van. - Ha az emberek ilyen „sötét” dolgokkal díszítik a mobiljaikat, akkor az emberek furcsán néznek rá. A korod béli lányoknak általában rózsaszín pom-pom díszíti a mobilját, ezért gondolnának furcsának. De téged nem érdekel, hogy mit gondolnak mások, és ez jó. Tudod, az ember mobilja mindent elmond az emberről. A csengőhangja, a színe, a díszítése. Ez is tetszett, hogy nem zavar, hogy mit mondanak mások. Kezdett minden tiszta lenni. - Ez mindig is így volt – vontam meg a vállam.


-

Higgye el Mrs. Winlix, hogy nem maga lenne az első, aki így járna – hallottam Limnive hangját közeledni a hátam mögött. Megpördültem. Anyu nevetve jött Limnive mellett. - Persze, majd évek múlva találják meg a csontvázaimat, mi? – mosolygott. - Azt azért nem mondtam – legyintett Limnive. Anyu megint nevetett egyet. Olyan mókás kedvében láttam megint, hogy megijedtem egy pillanatra, hogy anyu Chris után Limnive-ba zúg bele. De szerencsére erről szó sem volt, mint utóbb kiderült csupán azt tagolták, hogy nagyon-nagyon könnyen el lehet tévedni itt. - Hidd el Holly, több itt a stúdió, mint öt iskola osztálytermei összesen. Elmosolyodtam. - Mehetünk? – kérdeztem. - Persze – mondta anyu. Kifele menet hátranéztem. És olyan furcsa volt. Ez gyakorlatilag a munkahelyem. És ez nagyon furán jön vissza. Meg az is, hogy itt dolgozom. Meg hogy fizetést kapok ezért az egészért. Pont a stúdióból lejövő lépcsőn mentem le, amikor megbotlottam, és leestem. Oké, egyetlen egy lépcsőfokot estem. De akkor is elnyaltam. Az első gondolatom az volt, amit Aggie mondott. Mi van, ha tényleg már rólam keres a sajtó cikis sztorikat? Mi van, ha a következő tini magazin címlapján fogok díszelegni ahogy fekszem a porban a stúdió lépcsője előtt. „Címlap sztori: A legújabb Fealt-lánynak talán mégsem való a filmes élet? Vagy csak meghajol a stúdió előtt? Esetleg tiszteli azt a földet, amely otthont adott színészi karrierje első ugródeszkájának?” De megnyugodtam, ugyanis sehol sem láttam vakut villanni, vagy bokrot zörreni. A második gondolatom az volt, hogy valakinek a lábára estem. - Ki más? – nevetett az ismerős hang. Felix, naná. Hiszen ő mindig ott van, ha elesem. Kezét nyújtotta, hogy fölsegítsen. Én pedig elfogadtam. - Jól vagy? – kérdezte. - Kösz, Felix. Aha. Sőt. A lábam se tört el. Felnevetett. - Ugyan, Holly, hiába próbálnád velem megint beetetni, nem hinném el még egyszer. - Ácsi, ácsi, ácsi. Ti ismeitek egymást? – fordult vissza anyu. - Aha. Anyu, ő Felix. Felix, ő anyu. - Üdvözlöm, Mrs. Winlix – nyújtotta kezét Felix udvariasan anyu felé. Anyu nem igazán értette a szitut, ezért csak ennyit nyögött. - Ööö… Heló, Felix. De mégis honnan..? Igazából nem csodálom. Mármint hogy anyunak nem áll össze a kép. Mit mondjak anyunak? Hogy, hé, anyu, nézd, ő Felix. Igazából nem tudom pontosan, hogy ki ez ez a srác, de mindig ott van, ha elesem. De az is lehet, hogy mindig elesem, amikor ott van. Így még nem gondoltam rá. De hát mindig először esem el, aztán látom meg. Persze a szem mindig többet lát, mint amennyit az agy feldolgoz, szóval, lehet, hogy a tudatalattim látja meg, és azonnal elesem. Nem tudom.


-

Itt szokott segíteni, a nagybátyja a filmeseknél dolgozik. A meghallgatáson is ott volt, és egyszer összefutottunk a hotelban is, még a múltkor. Azt hiszem anyunak sikerült nagyjából fölfognia a dolgokat, mert ezt mondta: - Azt hiszem, nem akarom meg tudni milyen lábeltörésről beszéltek. - Szerintem sem, anyu – mondtam széles mosollyal az arcomon. – Anyu, mondd, beülnél a kocsiba? Megyek én is mindjárt. - De hát miért? Én miért nem… Á, hagyjuk – legyintett és elindult a kocsi felé. - Bekerültem – mondtam Felixnek. Felix arcán őszinte örömöt láttam. - Ez szuper. Nyáron kezdesz? - Júliusban, igen. - Kérdezném, hogy mekkora a szereped, de tudom, hogy nem mondhatod el. Anyu felé néztem. A kocsiban ült és a rádióállomások között keresgélt. - Fél év – mondtam röviden, és halkan. – De ha bárkinek elmondod, hogy elmondtam, akkor én saját kezűleg nyírlak ki – közeledtem felé fenyegetően. - Oké, rendben – hátrált óvatosan. – Túl sok krimit nézel – tette hozzá. - Lehet – nevettem. Olyan jól éreztem magam. Felix kedves, udvarias, és vicces is. Meg okos. Jó volt vele lenni. - Figyu! Most már mennem kell. – mutattam a kocsiban ülő anyura. – Nagyon ráfér egy kis zenei ízléscsiszolás. Most ő nevetett. - Hát, szia. –mondtam. – A nyáron még sokszor látjuk egymást. Beültem anyu mellé a kocsiba. - Jézusom, te mit halhatsz? – kiáltottam föl, amint becsuktam a kocsiajtót. – Politika? Anyu, ettől még Mozart is jobb. Anyu szeme megcsillant. - Az is van, várj, mindjárt oda kapcsolok. Na, még mit nem! Nem fogok Los Angelesben Mozartot hallgatni, még csak az kéne. - Ó, nem, hagyd. Ez is jó – mondtam, és a kocsiablakra könyököltem. Végül is néha a politikáról se árthat informálódni. Tényleg, ki is most az elnök?


Igen, itt itthon vagyok A medence partján feküdtünk. Én meg anyu. Chris gőzöm sincs, hogy hol volt, de annyira nagyon nem is érdekelt. Anyu valami hupikék koktélt ivott, én pedig light kólát szürcsöltem. Ami kicsit furcsa, mert szívószálból ittam, és nem hittem, hogy lehet szívószálon keresztül innivalót szürcsölni, de hát istenem. Azt se hittem volna, hogy azért lesz enyém a szerep, mert szemtelen vagyok. - Helyes volt az a srác, nem? Hogy is hívták? – szólalt meg anyu. - Felixre gondolsz? - Igen, ő rá. Helyes srác nem? Vörös kócos haja van, és talán még pár szeplője is volt. - Hát nem tudom, anyu. Szerintem Chris jobban illik hozzád – nevettem. Anyu is fölnevetett. Az az igazság, hogy én nem gondoltam még úgy Felixre. Merthogy Felix az Felix. Ő egy nagyszerű barát. De hogy egy pasi legyen? Mármint nyilván, ő egy pasi, de úgy értem valakinek a pasija. Hát nem tudom. Tényleg helyes volt. De csak úgy a maga módján. Fred szerintem sokkal helyesebb. De őt se tudnám elképzelni úgy, hogy a fiúm. Na, jó. Talán. Lehet. - Emlékszel Fredre? – kérdeztem. - Megsértődsz, ha nemet mondok? - Tudod, a tengerparton találkoztál vele. - Ó! Anyu kicsit csalódottnak tűnt. Miért mit hitt, hogy Fred Amerika új elnöke? Oké, túl sok politikát hallgattam a kocsiban. - Igen emlékszem. - Na, ő. Ő. Helyes – mondtam. - Hát nem is tudom… Ó, istenem csodálkoztam is volna, ha anyu egyet ért velem. - Hidd el, nagyon kedves. Sokat dumáltam vele annak idején. És mindig megvigasztalt. - Megvigasztalt? – anyu szeme elkerekedett. Miért, el voltál keseredve? A fenébe, a fenébe, miért nem tudom én soha sem befogni a számat? Most mondjam azt anyunak, hogy nos, igen, meglehetősen kiakasztott, hogy folyton azzal a hülye Chrisszel lógtál. De ne aggódj, most már megbarátkoztam a gondolattal, hogy Chris. Most már nem mászom falra, ha meghallom ezt a szót. - Tudod… Anno kicsit sok időt töltöttél Chrisszel. És néha szomorú voltam e miatt. Mert hát eleinte nem volt túl szimpatikus. De most már az! - Ó, Holly, én nagyon sajnálom. - Amikor dühös voltam emiatt, akkor mindig felhívtam, és összefutottunk valahol. És mindig megvigasztalt. Igazából így barátkoztunk össze – mondtam, de már majdnem elsírtam magam - Istenem, Holly, nagyon gonosz voltam? - Dehogy – nevettem. – Igazából csak boldog voltál. Én pedig irigykedtem rád. Mert te szerelmes lettél, én meg nem.


Magamba szívtam egy nagy korty kólát. Igen, ez most jól esett. - De most már teljesen más a szitu – mondtam tovább gyorsan miután lenyeltem a kólát. – Mert most már nem töltöd vele minden percedet és ez így jó. Szuper. - Örülök, ha így gondolod – mondta. Még egy nagyot kortyoltam a kólába. - Csak azért mondom – folytatta anyu – mert eljegyeztük egymást. Az egész kólát kiköptem. Úgy ahogy van. De egy az egyben. Néhány dühöv kedvű öreg néni és öreg bácsi megjegyezte, hogy milyen udvariatlan vagyok, de aztán tovább napoztak. - Csak vicc volt – röhögött anyu nagyot, de én valahogy nem tartottam viccesnek. De komolyan! Lepörgött előttem az egész életem. - Anyu, ez nagyon, nagyon rossz vicc volt. - Bocsi – mondta anyu, de nem tanúsított komolyabb megbánást. Az életem nagyjából újra sínen ment. Anyuval újra jóban vagyok. Oké, volt pár nézeteltérésünk. Jó pár. De hát ő az anyám! Az anyák meg arra valók, hogy néha kiakadjunk rájuk, néha meg imádjuk őket. Aztán itt van Chris. Ő például eddig az életem idegtépő részét jelentette ki. De mostanra valahogy megszoktam. És már sokkal kedvesebb velem. Persze az is lehet, hogy én vagyok kedvesebb vele, és ez által ő is kedvesebb velem, nem tudom. Bár egy valamit nem értek. Én oké, hogy a vezetéknevén szólítom, de anyu vajon miért? Na, mindegy, ez szerintem örök titok marad. A barátnőim újra a barátnőim. Már persze az igazi barátnőim. Eslie és Cora újra szeretnek, – mondjuk állításuk szerint ők mindig szerettek, akármit is csináltam – Janet pedig lehet, hogy pár napra talán át pártolt Jeminához, de az nem számít, hiszen én is vele kezdtem barátkozni pár napig. Lizzyvel és Essie-vel most egy jó ideig nem fogok találkozni. Ez az egyetlen gond. De hát attól még találkozhatunk, csak nem a színpadnál. Allisont bár ritkán látom, akkor is tartozom neki. Ha más nem, akkor a mobildíszekért. Mindenesetre nagyban hozzájárult, mint stylist ahhoz, hogy szerepet kaptam. Jemina és Tom ezen túl nem érdekelnek. Jemina kihasznált, Tom pedig átvert. De hiszen mit is vártam tőlük? Az egyik egy beképzelt divatmajom, a másik pedig egy beképzelt egoista sportoló. Nem sok különbséget láttam közöttük. De a legszörnyűbb az, hogy majdnem sikerült is nekik. Mármint becsapni. Komolyan, hogy hihettem el az egészből bármit is? Az egész csak egy nagy merő hazugság volt. Felixel ezentúl sokszor fogok találkozni, legalábbis a nyáron, és ez jó. Anyu mondott valamit, amikor azt mondta, hogy helyes, bár én inkább tekintem barátnak. Fred… nos Fred. Ő bonyolult. Nem tudom, hogy róla mit lehetne mondani. Ő Fred, és kész. Pont. Ekkor hirtelen árnyék vetült ránk. - Helló, hölgyeim. - Hello Chris – mosolygott anyu. - Mondd csak, Holly, elrabolhatnám anyukádat? - Ó, nem – kezdte anyu. Úgy látszik nem a falnak papoltam, anyu tényleg velem is szeretne lenni.


De nekem jobb ötletem volt. - Dehogynem, anyu, menjél csak. Nekem most úgyis más dolgom van. Fölszaladtam a szobába, hogy felvegyek valami ruhát. Amint kiértem a hotel ajtaján a kezembe vettem a mobilomat, és elkezdtem bepötyögni a számot. - Helló, Fred! Mit csinálsz? – kérdeztem. Már majdnem ott voltam. A padnál. Annál a bizonyos nagybetűs A padnál. Tudtam, hogy hamarabb ott lesz. Mindig ott van hamarabb. Igen, ez Fred. Aki mindig mindenhol ott van hamarabb. Már láttam is a padot. Ott ült a háttámláján Fred. Nagyon boldog volt, látszott rajta. Csillogott a szeme. - LA, LA, baby – énekelt utalva a Jonas Brothers számra, miután hallótávolságon belül értem. Nevettem. Igen, ez a dal, most tényleg ide illet. Az utolsó métereken már szaladtam. Amikor látta, hogy el kezdek szaladni leugrott a padról. Megöleltük egymást. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar látom újra. De félreértés ne essék nagyon örültem, hogy láttam. Még ez a kis idő is marha soknak tűnt. - Szerepet kaptam – újságoltam neki mindenféle köszönés nélkül. Ő pedig ugyanabból a dalból tovább énekelt. - Where dreams are made of…1 Nevettem. Mert pontosan így volt. - Hiányoztál – mondta. - Te is – válaszoltam. Aztán megcsókolt. És nekem ez egy kicsit se volt ellenemre. Imádom Los Angelest. Igen, itt itthon vagyok.

1

Ahol az álmok keletkeznek


Extra tartalom: Holly szövegkönyve (részletek) Fealt kórház 7x1 Helyszín: orvosi pihenő Dr. Hazzie: Biztosan így döntesz? Biztosan nincs más megoldás? Dr. Sara: Biztosan. Így a legegyszerűbb. Dr. Hazzie: Örökbe fogadni egy tizenöt éves lányt… Hát nem tudom. A tizenévesekkel folyton csak a baj van. Nekem elhiheted, amit Kevin csinálni szokott… Dr. Sara: Látnod kellett volna… Volt valami az arcában. A szemében… Nem tudom. Dr. Hazzie: Hát te tudod. Sok szerencsét hozzá. Dr. Sara: Amikor bekerült hozzánk, akkor nagyon csodáltam. Mert erős volt, és kitartó. Küzdött a betegsége ellen. Ilyen gyereket szeretnék én is. És ha már sajátom nem lehet… Ő pedig árva… Talán isten akarta, hogy egymásra találjunk… ***

Helyszín: kórterem Dr. Sara: A teszt szerint meggyógyultál. Most már egészséges vagy. Olivia: Vissza kell mennem? De úgy szeretek itt lenni. Dr. Sara: Az a helyzet, hogy valamit el kell mondanom. Olivia: Mégsem gyógyultam meg? Vagy… halálos beteg vagyok? Dr. Sara: Nem, nem erről van szó. Olivia: Hanem? Dr. Sara: Tudod, már három éve szeretnék gyereket. De meddő vagyok. Ráadásul férjem sincs. És miközben kezeltem a betegségedet nagyon megkedveltelek. Olivia: Csak nem… Csak nem szeretne engem..? Dr. Sara: Örökbe szeretnélek fogadni. Ha te is szeretnéd. Olivia: Ó, istenem. Én… én… köszönöm. ***

Helyszín: folyosó Dr. Sara: Had mutassak be neked valakit, Olivia. Ő itt Kevin. Ő Dr. Hazzie fia. Veled egy idős. Kevin: Helló, Olivia.


Olivia: (unott) … Dr Sara: Olivia! Olivia: (unott) Helló, Kevin. Kevin: Hallom újonc vagy a kórházban. Olivia: (unott) Aha… Kevin: Akkor körbevezetlek. Oké, Sara? Dr. Sara: Persze, ez remek ötlet. Olivia: (unott) Persze. Nagyon örülök neki. Oda vagyok meg vissza. Dr. Sara: Ezt most nem hallottam meg. Menjetek. Majd keress meg, ha végeztetek. Kevin: Gyere, Olivia, bemutatom az én kedvenc helyemet. Az orvosi pihenőt. Olivia: (boldog) Az szuper lesz. Imádom a pihenőket.


Előkészületben: Holly 2 - Hollywood visszavár Miután Holly megkapta a szerepét a világsiker sorozat Fealt kórházban, nyáron visszautazik Los Angelesbe, hogy forgasson. De vajon sikerül neki beilleszkedni ebbe a teljesen új világba?


Holly 1 - Isten hozott Hollywoodban A Holly sorozat első kötete arról szól, ahogyan egy teljesen átlagos New Yorki lány esélyt kap arra, hogy sikeres sztár legyen. Egy nap ugyanis a világsiker sorozat Fealt kórház exkluzív producere jelenik meg színjátszó körben, és egy meghallgatásra hívja Hollyt Los Angelesbe! A lánynak több mindennel kell megküzdenie, hogy megkapja a szerepet, főleg saját magával, hiszen ahogy egyre közelebb kerül a szerephez, úgy távolodik el a barátaitól, és esik kétszínű „barátok” csapdájába. Vajon sikerül Hollynak megkapni a szerepet és velük együtt régi életét is?


Acta De Kossuth

Szerkesztők: Antal Sára Biri Tímea Buri Tamás Féki Zsuzsanna Garamvölgyi Ádám Gönczi Annamária Gulyás Gréta Kovács Blanka Matkó Nikolett Mátrai Erika Szentei Júlia Sziráczki Martin Tippan Elizabet Tóth Imola Varga Dóra

Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Gabriella

Főszerkesztők: Simon Bálint Valastyán Marcell

Technikai szerkesztő: Pálinkás Dóra

Grafikus: Aranyi-Aszalós Vivien

100.

Impresszum


Acta De Kossuth

Forrรกsok

Forrรกsaink: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_nemzeti_%C3%B6sszetartoz%C3%A1s_napja http://www.klte-gyakorlo.sulinet.hu/ http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermeknap http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/138.html http://laurendilla.blog.hu/2009/06/27/nepszokasok_peter_pal_napja_junius_29 http://www.agraroldal.hu/aratas-3.html http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/peter-pal-napja-az-aratas-kezdete.html http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/59.html http://www.styleandblog.com/ http://delikat.wordpress.com/tag/nyari-divat-2014/ http://www.life.hu/ http://www.csinifix.hu/

101.

II. évfolyam, 9. szám  

Acta de Kossuth Az Acta DE Kossuth a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának iskolaújsága.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you