Butlletí 19 associació catalana sxf

Page 1

Octubre 2014

M O N O G R À F I C

Programa d’Autodeterminació (PdA). El passat mes d’abril vàrem iniciar el Programa d’Autodeterminació (PdA). És un projecte que es basa en promoure la integració social, en el seu entorn habitual, de les persones amb discapacitat intel·lectual, en el nostre cas, derivada de la Síndrome X Fràgil. L’objectiu és assolir la seva realització personal i el desenvolupament de conductes, dinàmiques i aprenentatges per a la vida adulta, afavorint la màxima autonomia possible. Aquest programa es posa en marxa a la nostra Associació com un nou servei per a les famílies que tenen fills adolescents. Es basa en la experiència, molt positiva per cert, que ens ha transmès la Asociación SXF de Madrid per mitja de la seva presidenta, la Nati Padilla, i la professional que el tira endavant a Madrid, la Rebeca Tur.

El projecte el duen a terme un equip multi disciplinar, format pel psicòleg de l’Associació Eduardo Brignani i les treballadores socials Laura T’HAS FET GRAN! Enfedaque i Jessica Giménez. S’estudien les potencialitats, habilitats i necessitats dels joves i se’ls ofereix un pla de treball individual amb un disseny integral. D’altra banda, es fa una recerca d’activitats ordinàries en els seus entorns habituals en els quals es pugui integrar la persona amb discapacitat, assegurant-ho mitjançant l’acompanyament i inserció inicial de la mà dels professionals. Paral·lelament l’activitat s’acompanyaria d’un treball amb la família per tal que integri i potencií els canvis en l’autonomia del fill/a. Un cop per setmana, la treballadora social es desplaça al domicili del jove per fer plegats activitats que afavoreixin la seva autodeterminació i autonomia. Els exemples més clar són anar a comprar al supermercat amb una llista de la compra, utilitzar el transport públic, saber com actuar en cas d’avaria, etc. Al tractar-se d’un programa individualitzat amb cada persona es treballa allò en el que tingui més dificultats. Com que aquest programa està destinat a la millora de l’autodeterminació de persones en constant evolució i desenvolupament, no té un final establert. Més aviat pretén la continuïtat, mantenint la relació i comunicació entre els professionals i l’usuari. www.xfragil.cat

Butlletí núm.19

Associació Catalana Síndrome X Fràgil