Barri9-47

Page 1

9

BUTLLETÍ INFORMATIU DE DIFUSIÓ GRATUÏTA - NÚMERO 47 - ANY XIII, MARÇ 2013

barri

Urbanisme: Seguiment dels assumptes pendents El passat 31 de gener vam mantenir una reunió amb el Regidor del districte i altres responsables de l’Ajuntament, i aquest és el resultat dels assumptes que es van tractar: Problemes per la circulació de cotxes per les voreres per accedir als pàrkings de Cristòfol de Moura. Després de diverses discussions al respecte, sembla que per fi es faran els accessos corresponents a cada pàrking directament des del carrer, i ja no hauran de circular els vehicles per les voreres. Això comportarà legalitzar les llicències dels guals i assumir el cost corresponent per part dels propietaris dels aparcaments. Matolls sense netejar a la zona Fluvià-Veneçuela-Provençals. Ja es va fer la neteja de tota la zona i finalment tenim aquest espai en condicions, després de molts mesos d’espera. Horts Urbans a la zona Fluvià-Cristòfol de Moura. Per part de l’Ajuntament cal veure les condicions exactes dels terrenys per tal de gestionar la cessió d’ús dels mateixos com a horts urbans mitjançant l’associació, que haurà de presentar un projecte de gestió i funcionament. Si algú està interessat en l’espai d’hort, pot venir al Casal de Barri per a rebre més informació.

Paret de la cantonada Bac de Roda - Pallars, actualment cercat amb tanques

Esquerdes al terra de la Diagonal (al tram de Fluvià a Selva de Mar són molt evidents però també a la resta del passeig central de l’avinguda). Estan previstes les obres de millora del paviment de la zona. Parets en mal estat a la cantonada de Bac de Roda-Pallars. Van fer una inspecció i no hi ha perill inminent de que caiguin les parets, però com a mesura de prevenció han envoltat la zona amb tanques i han requerit la proprietat per a fer les obres de millora corresponents.

Rambla Poblenou, 98 - 08005 Barcelona Tel. 93 300 09 24

Planxes de goma a les parades de bus que generen problemes a les persones amb dificultats de mobilitat. Ja s’estan retirant totes. Parc del Centre del Poblenou. Continuen els problemes de mal estat del manteniment del Parc: enllumenat deficient per les nits, manca del bar-xiringuito on haurien d’instal·larse uns lavabos pels usuaris del parc, mal estat de manteniment del Pou del Món... Comissió d’Urbanisme


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.