Page 1

Det miljöriktiga valet

Sverige

Rostskydd och tätning

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk


Om

- AcryMatic Coating ApS

AcryMatic Coating ApS AcryMatic Coating har i över 30 år levererat material och know-how för byggbranschen. AcryMatic Coating är generalagent för RD Coatings - den stora belgiska tillverkaren av tjockfilmsprodukter för betongrenovering, takmålning, fasad, golvmålningar, korrosionsskydd etc. AcryMatic Coatings tekniska avdelning har omfattande kunskap inom ovanstående områden och kommer att stå till ditt förfogande om du har frågor. Du är välkommen att kontakta oss via telefon, fax eller e-post.

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk


Møllehaven 11 4040 Jyllinge Danmark Telefon +45 44 92 16 64 Telefax +45 44 92 16 67 E-mail

acrymatic@acrymatic.dk

Om AcryMatic Coating ApS

AcryMatic Coating ApS

Beskrivning

- Kontaktinformation


ProduktGuide Behandlings Förslag etc.

AC Antiox Miljövänlig produkt för rostskydd på alla typer av metaller, etc.

AC Industrimåling Miljövänlig produkt för rostskydd på alla typer av metaller, etc.

AC Elastodeck Vattentätning av tak och balkonger

AC Flexicoat med/utan Fiber Vattentätning av tak och balkonger

10 års Garanti AC Antiox garanti

Antiox Applikationsanvisning Användning av AC Antiox på tak samt Kemisk beständiget

1 2 3 4 5 6 7

Rapport Rambøll

8

Referenser

9

Accelererad korrosiontest av AC Antiox

Referenser Danmark och Sverige

Bilder Bilder med AC Antiox

10


ProduktGuide - Beskrivning

Detta är en rekommenderad produktguide, exempel på produktval, baserade på olika ämnen. Kontakta tekniska avdelningen för rådgivning, behandling och förslag. Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

AcryMatic Coating ApS Møllehaven 11 4040 Jyllinge

Telefon +45 44 92 16 64 Telefax +45 44 92 16 67

www.acrymatic.dk E-mail acrymatic@acrymatic.dk


AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

AC Flexicoat AC Flexicoat m. Fiber AC Tagprimer F AC Tagmaling F AC Topcoat F AC Tagmaling AC Alu AC Elastodeck AC Roof-Flex AC Wall-Flex AC Wall-Flex Plus AC Wall-Flex quartz AC Wall-Acryl AC AntiGraff AC Antikondens AC Kridering AC Cryl AC Antiox AC Monopur Aqua AC Multiprim AC Industri-Maling AC Metalprimer FD Multiklæber Byggesilicone AC Acrykit Sanitets Silicone AC Uniprim AC HydroStop AC Polylac AC Hydrostop F AC Arylac Terrass och Balkong Coating AC Aqua-Pox Semigloss AC Monofloor Aqua AC Beton Filler Metal Primer Acret Primer Acret Gulvmaling Acret Selvnivellerende Antikim - Alger och mossa bort Nautilus - Avfettningsmedel

Med förbehåll för tryckfel

Tlf. +45 44921664

01 - ProduktGuide

www.acrymatic.dk

Område

Tak - tjärade med minskningen Tak - tjärade fortsatte falla Tak - Wave Eternit - tätning Tak - Wave Eternit - försköning Tak - Slate Eternit - tätning Tak - Slate Eternit - försköning Tak - Zink Tak Tak - Zink Hängrännor, dalar, etc. Tak - Alla Takreparation Tak - Platta tak Tak - Betong tar Tak - betongpannor Metal - Tak Metal - Containrar Metal - Rör, ijern etc. Metal - Räcken Metal - Hamnar Metal - Mindre Ämnen Metal - Hängrännor, dalar, etc. Stål - Rör, etc. Fasader - Metal Fasader - Betong Fasader - Utsmält Fasader - Berappet Fasader - Brick / Sten Fasader - Couch Beläggning - Betong Golv Beläggning - Asfalt Beläggning - Utomhus golv Isolering - Bitumen / Canvas Skydd - kemisk / fysisk Med balkong / terass skydd Primers - Slät yta Takfönster - Genomskinlig Förtunning Leder

- Vägledande ProduktGuide

Produkter


Antiox - Beskrivning

- Korrosionsskydd - Miljövänliga Mal-kode 00-1 - Uppfyller ISO 12944-5 C2 att C5-I och C5-M - Tjockfilmsacryl

- UV-beständig - Ljusäkta - RAL och NCS färger

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Tekniskt Datablad

Produkt: Användning:

Egenskaper:

Rostskyddande ytbeläggning bestående av vattendispergerade högpolymer. På järn, stål, special legeringar, galvaniserat eller metalliserat järn och stål, aluminium, koppar, zink, bly, som rostskydd eller vattentätning. Förtunnad med 25 % vatten kan den användas som vidhäftningsprimer på lätt – eller icke porösa ytor som t. ex. glas, klinker, betong, keramik och tegel. Vattentät, elastisk (200 %), slagtålig, fri från bly och lösningsmedel. Utmärkt skydd mot rost, väder och många kemikalier.

Januar 2004

Teknisk data Utseende: Färger: Emballage: Torrhalt: Volymvikt: Övermålning: Flampunkt: Åtgång: VOC – innehåll: Mal-kode:

Satin matt, glans ca 20. Se färgkarta. 1 - 5 - 20 kg (ASTM, D1644/a), vikt % ca. 65, volym % ca. 58 (beige grey) (ASTM, D1475, 20° C), 1,26 g/cm³ (beige grey) 24 timmar (vid 350 µ, RF 60 %, 20°C) med AC Antiox, AC Topcoat F och AC Wall-acryl semi gloss. Ej brännbar (efter DIN 53213) Ca. 800 g/m² (= c. 350 µ i torr tillstånd) för maximalt rostskydd. max. 5 g/l 00-1

Bruksanvisning Arbetsvillkor: Roller/pensel: Airless: Rengöring av verktyg: Speciell information:

Underlag:

Temperatur mellan 8 och 55 °C. RF max. 80 % Oförtunnad som rostskyddsfärg. Förtunnad med ca. 25% vatten som vidhäftningsprimer, (åtgång ca. 100 g/m²) Munstycke 15-23, vinkel max. 40, tryck max. 200. Vatten Vid inomhus bruk krävs kraftig ventilering. Under arbetets stopp sätts pensel eller munstycke i vatten. På nygalvaniserad stål, ny zink, aluminium, rostfritt stål: använd förtunnad AC Antiox som vidhäftningsprimer. Som rostskyddsfärg: använd de vanliga rengöringsmetoderna (avfettning, Sa2 sandblästring, St2 stål borstning eller högtrycks water jetting WJ2 – min. 1200 bar). Som fästprimer: Ytan skall vara fri från fett, rengjord och slipad, om nödvändigt. Gör alltid ett vidhäftningstest.

Övriga upplysningar Transportkoder: Lagring:

ADR-klassificering: inte / UN-kode: ingen Minst 24 månader, förutsatt att produkten förvaras i väl tillsluten

Ansvar :

De tekniska data vi uppger, liksom våra anvisningar, är alla baserade på upprepade försök och vår erfarenhet. Dom har till avsikt att hjälpa kunden till att hitta den bästa arbetsmetoden och uppnå bästa möjliga resultat. Då kundens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte åtaga oss något ansvar för det resultat, som denne uppnår vid använding av vår produkt. All teknisk upplysning kan ändras utan varsel, men kommer dock alltid stämma överens med tidigare reviderade datablad, som kan rekvireras på nedanstående telefon nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

02 - Antiox

originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats.


Wall-Flex

IndustrialMålning- Beskrivning

- Korrosionsskydd - Fäster på alla metaller - Lätt att applicera - Miljövänliga Mal-kode 00-1 - Tunnfilmsacryl

- UV-resistent - Ljusäkta - RAL & NCS-färger - Uppfyller C4-Hög - Uppfyller ISO 12944-5 AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Tekniskt Datablad

Produktbeskrivning:

Vattenbaserad 1-komponent antikorrosionsfärg baserad på styren-acryl copolymer och zinkfosfat.

Användningsområde:

Rostskyddsmålning av metaller och järn. Produkten kan användas som ett 1-lags system eller som primer.

Egenskaper:

Mycket god vidhäftning på stål - mycket goda rostskyddsegenskaper mot rost - UV beständig.

Teknisk data

Maj 2006

Utseende: Färger: Emballage: Torrhalt: Volymvikt:

Satin, glans ca. 30. Vit, samt alla NCS- och Ral färger. 1 - 5 - 20 liter Vikt % ca. 57, vol % ca. 44 1,3 g/cm³

Övermålning: (20 °C og RF 60%)

Beröringstorr - efter ca. 1 timme. Övermålningsbar efter 1 timme.

Brand:

Inte brandfarlig.

Åtgång:

Ca. 5 m²/l per lag.

VOC – innehåll: Mal-kode:

max. 60 g/l 00-1

Bruksanvisning Arbetsförhållanden:

Temperatur > 5 ºC, RF< 80 %

Appliceringsmetoder: Förtunning: Rengöring av verktyg:

Roller, pensel, färgspruta (dysa 013-015) Används oförtunnad. Vid användning av färgspruta förtunna med 3 % vatten. Vatten

Speciell information: Underlag:

Blandas väl innan användning. Underlaget skall vara fritt från rost och fetter (norm Sa2 eller St2) samt att underlaget är torrt och fritt från annan lös smuts.

Behandlingssystem C2 låg

C2 medel

Industrimåling

80 µ

140 µ

C2 hög

C3 låg

C3 medel

180 µ

120 µ

160 µ

C3 hög

C4 låg

C4 medel

220 µ

200 µ

240 µ

C4 hög 270 µ

Övriga upplysningar Transport koder: Lagring:

ADR-klassificering: Måling; 9;III / UN-kode: 3082 Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats.

Ansvar:

De tekniska data vi uppger, liksom våra anvisningar, är alla baserade på upprepade försök och vår erfarenhet. Dom har till avsikt att hjälpa kunden till att hitta den bästa arbetsmetoden och uppnå bästa möjliga resultat. Då kundens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte åtaga oss något ansvar för det resultat, som denne uppnår vid använding av vår produkt. All teknisk upplysning kan ändras utan varsel, men kommer dock alltid stämma överens med tidigare reviderade datablad, som kan rekvireras på nedanstående telefon nr.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

03 - IndustriMaling

Kategori:


Elastodeck - Beskrivning

- Tätning av platta tak - Vattentätning av balkonger - Produkt för professionella - Fri från lösningsmedel - Flexibel och spricköverbryggande - Ekonomisk lösning - UV-beständig - Ljusäkta - RAL och NCS färger - Svart och Grå - Kan beställas i alla kulörer AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Tekniskt Datablad

Produktbeskrivning:

Vattenbaserade 1 komponents, vattentätnings produkt baserad på styren akryldispersion.

Användningsområde:

Vattentätning av tak och balkonger.

Egenskaper:

Elastodeck formulär efter torkning en elastisk, vattentät yta.

August 2006

Tekniske data Utseende: Färger: Emballage: Torrhalt: Volymvikt:

Satin Gray (standard), och andra färger på begäran. 5 – 25 kg Vikt% ca. 65, vol % ca. 55 % ca. 1,23 g/cm³

Torktider:

3-24 timmar allt efter temperatur och luftfuktighet. Inte brännbart På tak: 1,5 - 3 kg/m² beroende på underlag. Använd Ac Roof-Flex väv som måste täckas helt. På balkonger: 1,5 – 2 kg/m² beroende på underlag. Använd Ac Roof-flex väv som måste täckas helt. max. 7 g/l 00-1

Brand: Åtgång:

VOC – innehåll: Mal-kode:

Bruksanvisning System:

Till Tak: På absorberande obehandlade ytor applicera ett skikt AC uniPrimer som grundfärg. Applicera 2 skikt Elastodeck som täckfärg. På bituminösa ytor, som typ tjära, äldre än 1 år applicera 2 skikt Elastodeck direkt. På platta tak, förstärks produkten med AC Roof-Flex väv. Applicering av topplack är inte nödvändigt. För Balkonger: På sugande underlag applicera ett skikt AC uniPrimer som grundfärg. På släta ytor appliceras ett lager Elastodeck, förtunnad med 25% vatten, som vidhäftning primer. Som mellanskikt appliceras 2 lager Elastodeck förstärkt med AC Roof-Flex väv. Applicera 1 lager AC Mono Floor Aqua som täckfärg.

Arbetsförhållanden:

Undvik regn 3-6 timmar efter applicering. Temperatur > 5 ° C, RH max. 80%.

Appliceringsmetoder: Rengöring av verktyg:

Pensel, roller eller airless (Dysa: 018-023) Vatten

Speciell information:

Blanda väl före användning. Vid användning av beskrivna systemet kan elastodeck användas på alla underlag. Applicera inte på mjuk PVC och bituminösa yta, som är under 1 år.

Underlag:

Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från damm / smuts. Möjlig mossa bör avlägsnas med Antikim. Sprickor fyllda med lämpligt tätning typ Acrykit.

Övriga upplysningar

Ansvar:

ADR-klassificering: inte / UN-kode: inga Minst 12 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats . De tekniska data vi uppger, precis som våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på ett flertal studier och vår erfarenhet. De avser att hjälpa konsumenten att hitta den lämpligaste sättet att arbeta och uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom konsumenterna är utanför vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för de resultat som detta härstammar från dess användning. All teknisk information kan ändras utan förvarning men kommer alltid vara förenliga med de senast reviderad datablad kan erhållas på följande telefonnummer

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

04 - Elastodeck

Transport koder: Lagring:


FlexiCoat

- Beskrivning

- Fäster på alla underlag - Lätt att applicera - Tätar små hål - 1300 % Elastisk

- Tätar omedelbart - Svart och Mörkgrå - Kan användas under vatten

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Tekniskt Datablad

Produktbeskrivning:

Vattentätande produkt baserad på lösningsmedel och högpolymerer

Användningsområde:

Vattentätningsmedel för tak, terrasser, fönsterbleck, skorstenar, hängrännor, beslag, etc.

Egenskaper:

Tätar direkt. Upp till 1300% elasticitet. God motståndskraft mot väder och mineral-syra (max. 10% mineral syra). Ej beständig mot lösningsmedel eller alkaliska medel. Innehåller inte bituminösa produkter, typ tjära. Utmärkt vidhäftning till olika ytor.

Januar 2004

Teknisk data Utseende: Färger: Emballage: Torrhalt:

Satin glans, glans ca. 45 Ljusgrå, mörkgrå, svart. 1 – 5 - 20 liter (ASTM, D1644a), vikt% 51-54, vol% 42-44

Volymvikt:

1,03 – 1,06 g/cm ;

Filmtjocklek:

Övermålning:

ca. 1000µ våt, motsvarande ca. 430 μ i torrt tillstånd (vid 1 l/m²). 3-14 dagar med AC Flexicoat.

Brand: Åtgång:

30 °C, brandfarliga (efter DIN 53213). 1 applicering ca. 1 till 1,5 l / m². När AC Roof-flex används appliceras 2 skikt.

VOC – innehåll:

max. 450 g/l.

Mal-kode:

2-1

Bruvsanvisning Arbetsförhållanden: Utspädning:

Kan appliceras i fuktigt väder. Används outspädda.

Speciell information: Roller / Pensel

Använd aldrig AC Flexicoat direkt på frigolit eller ny betong. Var särskilt noggrann med att täta sprickor, takfönster och takgenomföringar. Används outspädd.

Airless:

Dysa 18-23, 220 bar.

Rengöring av verktyg: Underlag:

AC thinner eller lacknafta. Ta bort damm, smuts, fett, mossa och vissna löv noggrant. Ytor som ska repareras rengörs med en hård borste och svamp. Efter rengöring kan AC Flexicoat appliceras direkt på bituminöst underlag (typ tjära), hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas och kakel. Porösa material (betong, sten och trä) måste först vara torra. Porösa ytor impregneras med AC Flexicoat som späds med 30% med AC Thinner. I områden som upprepade gånger har reparerats, sårbara eller utsatta ytor, måste AC Flexicoat förstärkas med AC Roof-flex väv. Detta görs genom att tillämpa ett lager AC Flexicoat (ca 1 l / m²), placera väv i den våta AC Flexicoat och tillämpa ett andra lager AC Flexicoat direkt efter.

Övriga upplysningar

Ansvar:

ADR-klassificering: Måling; 3; III / UN-kode: 1263 Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats . De tekniska data vi uppger, precis som våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på ett flertal studier och vår erfarenhet. De avser att hjälpa konsumenten att hitta den lämpligaste sättet att arbeta och uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom konsumenterna är utanför vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för de resultat som detta härstammar från dess användning. All teknisk information kan ändras utan förvarning men kommer alltid vara förenliga med de senast reviderad datablad kan erhållas på följande telefonnummer

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

05 - FlexiCoat

Transport koder: Lagring:


FlexiCoat med Fiber - Beskrivning

- Fäster på alla underlag - Lätt att applicera - Tätar hål och sprickor - 1300 % Elastisk

- Tätar omedelbart - Svart och Mörkgrå - Kan användas under vatten - Fiberförstärkta

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Tekniskt Datablad

Produktbeskrivning:

Vattentätande produkt baserad på lösningsmedel och högpolymerer

Användningsområde:

Vattentätningsmedel för tak, terrasser, fönsterbleck, skorstenar, hängrännor, beslag, etc.

Egenskaper:

Tätar direkt. Upp till 1300% elasticitet. God motståndskraft mot väder och mineral-syra (max. 10% mineral syra). Ej beständig mot lösningsmedel eller alkaliska medel. Innehåller inte bituminösa produkter, typ tjära. Utmärkt vidhäftning till olika ytor.

Teknisk data

Januar 2011

Utseende: Färger: Emballage: Torrhalt:

Fiber-struktur, glans ca. 45 Mörkgrå, Svart 1 - 5 - 20 liter (ASTM, D1644a), Vikt% 49-53, vol% 41-43

Volymvikt:

1,01 – 1,04 g/cm ;

Filmtjocklek:

Övermålning:

ca. 1000µ våt, motsvarande ca. 430 μ i torrt tillstånd (vid 1 l/m²). 3-14 dagar med AC Flexicoat m/fiber.

Brand: Åtgång:

30 °C, brandfarliga (efter DIN 53213). 1 applicering ca. 1-1,5 l/m².

VOC – innehåll:

max. 420 g/l.

Mal-kode:

2-1

Arbetsförhållanden: Utspädning:

Kan appliceras i fuktigt väder. Används outspädd.

Speciell information:

Använd aldrig AC Flexicoat M / fiber direkt på polystyren eller ny betong. AC Flexicoat M / Fiber målas i samma riktning. Var särskilt noggrann med att täta sprickor, takfönster och takgenomföringar.

Roller / Pensel:

Används outspädd.

Airless:

Airless är inte möjligt.

Rengöring av verktyg: Underlag:

AC thinner eller lacknafta. Ta bort damm, smuts, fett, mossa och vissna löv noggrant. Ytor som ska repareras rengörs med en hård borste och svamp. Efter rengöring kan AC Flexicoat appliceras direkt på bituminöst underlag (typ tjära), hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas och kakel. Porösa material (betong, sten och trä) måste först vara torra. Porösa ytor impregneras med AC Flexicoat som späds med 30% med AC Thinner. I områden som upprepade gånger har reparerats, sårbara eller utsatta ytor, måste AC Flexicoat M / Fiber appliceras över sprickor och skador. Förbrukning: 1,5 kg / m², som appliceras med en gummiskrapa eller stålspackel.

Övriga upplysningar Transport koder: Lagring: Ansvar:

ADR-klassificering: Måling; 3; III / UN-kode: 1263 Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats . De tekniska data vi uppger, precis som våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på ett flertal studier och vår erfarenhet. De avser att hjälpa konsumenten att hitta den lämpligaste sättet att arbeta och uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom konsumenterna är utanför vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för de resultat som detta härstammar från dess användning. All teknisk information kan ändras utan förvarning men kommer alltid vara förenliga med de senast reviderad datablad kan erhållas på följande telefonnummer

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

05 - FlexiCoat med Fiber

Bruksanvisning


10 책rs garanti

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


- Antiox Garantibevis

Detta garantibevis är upprättat i tre exemplar och gäller det målningssystem som beskrivs i tekniska dokumentet med beteckning: Garantibeviset börjar gälla vid den tidpunkt samtliga tre berörda parter har undertecknat det, dvs : * Entreprenör: * Byggnadens ägare: * Företaget Dothée S.A. Byggplatsens adress: Total yta som ska behandlas: Dothée S.A. lämnar garantierna nedan. - De levererade produkterna är fria från tillverkningsfel och har de egenskaper som anges i den tekniska dokumentationen för respektive produkt. - Under förutsättning att entreprenören noggrant följer de tekniska anvisningarna för respektive arbetsuppgift, tillhandahåller Dothée S.A. under hela giltighetstiden för detta garantibevis kostnadsfritt entreprenören de produkter som behövs för eventuella reparationer. - Vid tekniska problem lämnar Dothée S.A. kostnadsfritt erforderlig teknisk konsultation till den berörda entreprenören. Den undertecknande entreprenören lämnar garantierna nedan. - Samtliga arbetsuppgifter enligt ovan utförs exakt enligt de tekniska anvisningarna för respektive arbetsuppgift. - Utförda arbeten har fullgod funktion under 10 år. - Garantitiden löper från och med det datum arbetet faktureras. - Under garantiperioden åtgärdar entreprenören på egen bekostnad alla eventuella fel i det av entreprenören utförda arbetet. Tilläggsvillkor:

- Skador som uppstått till följd sådana defekter i underlaget att en professionell målare inte kan upptäcka, vid en noggrann förberedande undersökning av de ytor som ska målas, omfattas inte av denna garanti. Garantin omfattar inte heller skador eller defekter som uppstått till följd av en eller flera av förhållandena nedan. Onormalt kraftigt slitage, konstruktionsfel eller användning av material av bristfällig kvalitet, skador till följd av avsiktlig skadegörelse eller olyckshändelser involverande människor eller djur, samt oförutsebara händelser som översvämning, frätande produkter eller brand etc. - Byggnadens ägare ska underrätta de båda andra parterna om uppkomna skador inom 30 dagar. - Denna garanti upphör att gälla om byggnadens ägare inte till fullo uppfyller sitt betalningsansvar eller underlåter att på egen bekostnad utföra de tilläggsarbeten som inte är den undertecknande entreprenörens ansvar men som måste utföras för att ett fullgott målningsarbete ska kunna utföras. Upprättat i tre exemplar

Ort Byggnadens ägare:

Datum Entreprenör:

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Dothée S.A.:

Tlf. +45 44921664

06 - 10 års Garanti

Föreliggande garanti kan inte omfatta andra kostnader än kostnader för de reparationer som anges här. Reparationerna ska utföras inom 30 arbetsdagar räknat från den dag reparation begärs. Om tvingande skäl, exempelvis ogynnsamma väderförhållanden, omöjliggör reparation inom den angivna tiden, ska reparation utföras snarast möjligt.


Antiox applikationsanvisning AC Antiox kan appliceras på stål, plåt, zink, bly, koppar, aluminium och tidligare målad yta. Zink- och galvaniserad yta bör ges ett år utomhus före behandling alternativt grundas med AC Multiprimer. Förarbeten: Lös färg och rost avlägsnas, exempelvis med kraftig högtryckstvätt, gärna hetvatten. Skrapning och stålborstning kan dock behövas, särskilt vid falsar och anslutningar. Rengöringsgrad Sa2 eller St2 bör uppnås – all lös rost och färg avlägsnas. Det är absolut nödvändigt att komma ner till fast underlag – plåt eller gammal färg med god vidhäftning. För avfettning använd 3-4% ammoniaklösning. Du får 4% lösning om du späder 1 liter 25% med 5,25 liter vatten och 3% om du späder med 7,3 liter. Mindre hål och skador armeras med polyesterduk, som före målning bäddas in i AC Antiox. Läckande falsar etc. kan tätas med AC Flexicoat mellan två AC Antioxstrykningar.

Grundmålning: Normalt krävs inte grundmålning. På ny galvaniserad yta (utomhus mindre än 1 år) samt på PVF-lackerad plåt fordras grundning med AC Multiprim. Applicering: AC Antiox bör absolut levereras i rekommenderad torrfilmtjocklek 350 µm, vilket innebär en åtgång av 800 g/m². AC Antiox kan sprutas med airless 2x400 g/m² och spädas med 3-5% vatten för bättre sprutegenskaper. AC Antiox kan penselstrykas eller rollas flödigt 2x400 g/m² för att nå full tjocklek. Använd mjuka penslar eller roller för grov struktur. Plåtfalsar bör förstrykas med pensel vid rollning eller sprutning. Våtfilmstjocklek för varje skikt om ca 400 g/m² är ca 300 µm. Total åtgång: ca 800 g/m² (2x400 g/m²), eventuella sprutförluster tillkommer.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


Praktiska tips: Applicera gärna 1:a skiktet i ”fel” kulör och 2:a skiktet i ”rätt”, för att ha god kontroll på täckningen. Vid airless sprutning använd munstycke 18-23 vid 180-200 bar. Förtunna med vatten lite i taget tills rätt sprutbild uppnåtts – inga ”fingrar”. Spruta så att vind ej driver in sprutdimma på nylagd yta. Använd våtmymätare, 400 g/m² ger ca 300 µm våt film. Manuell applicering med pensel eller roller kräver litet annan teknik än med vanlig färg. Arbeta ej ut AC Antiox för att täcka så mycket som möjligt. AC Antiox skall läggas på flödigt i båda skikten. En 20 kg burk räcker till ca 50 m² plåtyta per skikt. Placera gärna ut burkarna på taket, så att de markerar ca 50 m² vardera. Gå aldrig tillbaka med verktyget i nylagd halvhärdad yta – risk för ojämn struktur – ”rosor”. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet, gränser min +5°C och max 80% luftfuktighet. En ”fin” sommardag är AC Antiox gångbar efter 1-2 timmar och andra appliceringen kan göras. Ytor med risk för stående vatten målas tidigt på dagen så att härdningen nått långt innan dagg och dimma slår till på kvällen. Redskap rengörs i vatten.

07 - Antiox applikationsanvisning

Kompletterande produkter: I mycket sällsynta fall kan det på plåttak finnas ytor eller fickor, där ständigt stående vatten kan förekomma. Här bör man säkra just denna yta med AC Alu eller AC Topcoat F.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


Antiox - Kemisk beständighet H2SO4 - 100 % H2SO4 - 75 % H2SO4 - 50 % H2SO4 - 25 % HCI - 100 % HCI - 75 % HCI - 50 % HCI - 25 % HNO3 - 100 % HNO3 - 75 % HNO3 - 50 % HNO3 - 25 % H3PO4 - 100 % H3PO4 - 75 % H3PO4 - 50 % H3PO4 - 25 % CH3COOH - 100 % CH3COOH - 75 % CH3COOH - 50 % CH3COOH - 25 % HCOOH - 100 % HCOOH - 75 % HCOOH - 50 % HCOOH - 25 % Linseed Oil Long Oil fatty acid Methanol Ethanol Isopropanol Xylene Solvesso 100 ( aromatic hydrogen carbon solvent ) Ethylene glycol Motor Oil Gas Oil Hydraulic Oil Break fluid Terpentino Pine oil KOH - 25 % NH4OH - 25 % NaCI Na2CO3

Discoloration - Film weakening - No destruction Limited matting effect Limited matting effect Limited matting effect Very weak discoloration and matting Limited matting effect Limited matting effect Limited matting effect Film weakening - Swelling Film weakening - Swelling Film weakening - Swelling Film weakening - Swelling Film weakening Film weakening Film weakening OK Matting - Weakening - Swelling Weakening - Swelling Weakening - Swelling Weakening Weakening - Matting Weakening - Matting Weakening - Matting Weakening - Matting OK Strong weakening - Swelling - Discoloration Limited weakening - Recovers after evaporation Limited weakening - Recovers after evaporation Limited weakening - Recovers after evaporation Weakening - Matting - No recovery after evaporation Weakening - Matting - No recovery after evaporation Weakening - Matting - No recovery after evaporation Limited weakening Limited weakening Limited weakening Strong weakening - Swelling Strong weakening - Swelling Weakening Strong weakening - Swelling Strong weakening - Swelling OK Weakening - Swelling

-

24h spot test på AC Antiox (tillämpad 350 μ, DFT på stål)

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


07 - Antiox - Kemisk bes채ndighet AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


Rapport Rambøll - Utdrag AcryMatic Coating ApS Accelererad korrosiontest av AC Antiox ( vattenburen tjockfilmsakryl) Januari 1995

1. Inledning AC Antiox är en vattenburen tjockfilmsacryl med dansk miljökod 00-1 (den lägsta möjliga koden i Danmark är 00-0 (för rent vatten) och den högsta möjliga är 5-6 (mest farliga). Den har en något gummiliknande konsistens i fullt uthärdat tillstånd. I dag finns det ett växande behov av vattenburna färgtyper, vilka kan användas för korrosionsskydd av stål och/eller andra metaller. AcryMatic Coating bad RH & H om hjälp för att göra en korrosionstest med avsikten att söka påvisa den höga skyddskvalitet, som produkten har visat i verkligheten. Planeringen av testplattornas utseende och behandling gjordes av AcryMatic och RH & H, vilka också övervakade utförandet, etc… RH & H i samarbete med Danska teknologiska Instituttet (DTI) bestämde provmiljön, provtider etc… och DTI utförde allanödvändiga inspektioner av testplattorna under testet. Slutligen lämnade DTI en komplett testrapport, vilken på begäran kan fås från AcryMatic.

2. Syftet med testet Det fanns stora förväntningar på AC Antiox skyddskvalitet och att få dessa förväntningar bekräftade var ett av huvudorsakerna till testet. Dessutom skulle testmiljön täcka ett brett spektrum av korrosiva belastningar för att på bästa sätt möta vatiationerna i korrosionsmiljön i verkliga livet. Eftersom praktiken hade visat AC Antiox goda kvalitet på dåligt rengjorda ytor lika väl som på zinkytor, fick prepareringen av testplattornas ytor den största uppmärksamhet. På grund härav har testet inkluderad stålytor, vilka vanligen skulle vara omöjliga att skydda tillräckligt bra med vattenburna typer, som vanligen krävande mer rengöring av ytan och förbehandling än andra specialtyper av färgsystem. Testet inkluderade också varmgalvaniserade stålplattor för att testa AC Antiox både på ny och ”gammal” (korroderad) zink.

Ramböll, Hannemann & Höjlund A/S Bredevej 2, DK-2830 Virum Tlf: 45986000 Fax: 45986700

1995-03-20 MHF/ecw Job 940058 J.R950310A


Den genomfĂśrda accelererade korrosionstesten visar att det är tekniskt mĂśjligt att uppnĂĽ ett lika gott rostskydd vid användandet av denna vattenburna tjockfilmsakryl som med de flesta bra lĂśsningsmedelsbaserade systemen. TvĂĽ egenskaper mĂĽste särskilt starkt understrykas: a) Utmärkt vidhäftning b) Barriäreffekt Vidhäftningen har varit utmärkande pĂĽ alla testplattorna, eftersom ingen avstĂśtning eller flagning har funnits pĂĽ nĂĽgon yta, trots den mycket dĂĽligt rengjorda, rostiga stĂĽlytan, vilken användes pĂĽ mĂĽnga testplattor som underlag fĂśr färgen. Ă&#x201E;ven omkring snitt gjorda i färgen observerades bara ett par blĂĽsbildningar pĂĽ nĂĽgra av testplattorna, men det var ingen kryprost under färgen. Detta är särskilt anmärkningsvärt om man begrundar den dĂĽliga stĂĽlytan och fĂśrbehandlingen (färgen applicerades faktiskt pĂĽ rosten). Samma sak var fĂśrhĂĽllandet pĂĽ de varmgalvaniserade ytorna, bĂĽde nya och gamla, även om dessa inte var mekaniskt behandlade fĂśre färgappliceringen. Det var knappast nĂĽgon fĂśrändring av färgens kondition efter det att testet var slutfĂśrt i fĂśrhĂĽllande till nyapplicerad färg, inte ens runt snitt utfĂśrda i färgskiktet, där kanterna lätt lossnar under lĂĽng tids fuktpĂĽverkan. Trots de goda resultaten pĂĽ mycket rostiga stĂĽlytor är detta inte en uppmaning till att hoppa Ăśver â&#x20AC;?normalâ&#x20AC;? ytfĂśrbehandling. Resultatet tycks i sĂĽ fall bli stark â&#x20AC;?flush rustâ&#x20AC;? (lĂśst rostpulver som flyter upp i färgytan vid appliceringen), som delvis är estetiskt stĂśrande och delvis kan fĂĽ avgĂśrende inverkan senare under en lĂĽng livstid, eftersom det trots allt kan bli nĂĽlstick genom hela färglagret ner till den rostiga stĂĽlytan. Barriäreffekten är ocksĂĽ utmärkt, eftersom inga lokala skador konstaterades pĂĽ färgytan, även om den applicerade filmtjockleken (naturligvis) varierade pĂĽtagligt i tjocklek, min. 150 Âľm. Det finns mĂĽnga inneslutna porer i färgskiktet, men de är inte genomgĂĽende, och portesten visade ocksĂĽ att de flesta färgskikt var hela utan genomgĂĽende smĂĽhĂĽl. I allmänhet var AC Antiox testresultaten positivt Ăśverraskande, speciellt sedan man Ăśvervägt de HĂĽrda testfĂśrhĂĽllandena, vilka gick ut pĂĽ att orsaka skador i färgfilmen pĂĽ dĂĽligt rengjorda ytor. Genom att jämfĂśra de pĂĽskyndade testresultaten med verkligt observerade livstider i utomhusklimat, är det vĂĽr uppfattning at underhĂĽllsfri tid pĂĽ minst 15 ĂĽr, fĂśrmodligen närmare 20 ĂĽr är mĂśjlig med AC Antiox, under fĂśrutsättning att fĂśreskrivna metoder fĂśljs.

RambĂśll, Hannemann & HĂśjlund A/S Bredevej 2, DK-2830 Virum Tlf: 45986000 Fax: 45986700

1995-03-20 MHF/ecw Job 940058 J.R950310A

08 - Rapport Rambøll

3. Slutsatser


Referens till AC Antiox REFERENCE FOR AC ANTIOX A small selection of deliveries for steel, in Denmark and Sweden

Subject

Year

Type

Masnedsundbroen Storestrømsbroen, p.t. Roskildevej Peter Bangs Vej Dalum, Odense Fiskebækbroen Carlsbergviadukten Frederiks d 9 bro Gangbro Næstved Tuborgvej Bro Bro Struer Gangbro Haslev Hovedbanegården Trapper Hovedbanegården Trapper Herlev ved banegård Limfjordsbroen Farum Broen ( also metallized ) Hundig Station Farø Broen ( repair ) Suså Broen

500 120.000 500 300 500 1.000 2.000 5000 300 450 300 300 1.000 kg 500 250 35.000 6000 500 1500 1000

1995 1999-2012 2000 2000 2000 2001 2001 2003 2003 2002 2004 2004 2008 2008 2008 2009-2010 2010 2011 2011 2011

Train and car brigde Train and car brigde Footbridge Footbridge Train brigde Train brigde Train brigde Car brigde Footbridge Train brigde Train brigde Footbridge Footbridge Footbridge Footbridge Car brigde Car bridge Footbridge Car bridge Footbridge

Subject

Year

Type

Tank Asnæs Skorstene Ålborg/Århus Lyngbyhus Spunsjern Gentofte Rådhus Tag Skole Ishøj Tag Rør Novo El-master Helsingør Sygehus Skorsten Copenhagen trainstation Metal roof Sweden

2.500 4.500 1000 1.000 2.000 5.500 25.000 400 ----110000

2000 1998 2001 2001 1995 2005 1985-2011 ----2008-2010 2005-2011

Steeltank Chimney Steel Steelroof Steelroof Steelpibe Electricity mast Chimney Steel Metal roof Sweden

In addition AC Antiox have been delivered to aproximatly 200.000 m² by suppliers.

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


09 - Referens till AC Antiox AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


Bilder - Antiox

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


10 - Bilder AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664


AcryMatic Coating ApS Møllehaven 11 4040 Jyllinge Danmark Telefon +45 44 92 16 64 Telefax +45 44 92 16 67 E-mail acrymatic@acrymatic.dk

Det miljöriktiga valet

Återförsäljare:

– dokumentation får dig på www.acrymatic.dk

SE - Produkt katalog - ydvalgte  

Rostskydd och tätning