Page 1

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG KONTOR & BUTIK PRODUKTKATALOG 2010 KONTOR & BUTIK KONTOR & BUTIK 2014 2010

www.plastagenturer.se

1


Broschyrställ för bord

BROSCHYRSTÄLL FÖR BORD Art.nr: S-303 Broschyrställ A3 stående B:300 H:390 D:200 Art.nr: S-304 Broschyrställ A4 stående Art.nr: S-303 B:210 H:265 D:170 Broschyrställ A3 stående B:300 H:390 D:200 Art.nr: S-305 Broschyrställ A5 stående Art.nr: S-304 B:150 H:190 D:140 Broschyrställ A4 stående B:210 H:265 D:170 Art.nr: S-306 Broschyrställ A65 stående Art.nr: S-305 B:100 H:190 D:140 Broschyrställ A5 stående B:150 H:190 D:140 Art.nr: S-306 Broschyrställ A65 stående B:100 H:190 D:140

Art.nr: S-313 Broschyrställ A3 liggande B:420 H:265 D:170 Art.nr: S-313 Broschyrställ Art.nr: S-314 A3 liggande B:420 H:265 D:170 Broschyrställ A4 liggande B:300 H:190 D:140 Art.nr: S-314 Broschyrställ A4 liggande Art.nr: S-315 B:300 H:190 D:140 Broschyrställ A5 liggande B:210 H:130 D:110 Art.nr: S-315 Broschyrställ A5 liggande Art.nr: S-316 B:210 H:130 D:110 Broschyrställ A65 liggande B:210 H:90 D:110 Art.nr: S-316 Broschyrställ A65 liggande B:210 H:90 D:110

www.plastagenturer.se

2


REKLAM/FOTOSTÄLL FÖ

REKLAM/FOTOSTÄLL Reklam/fotoställ för bord FÖR Art.nr: S-323 Reklamställ A6 stående B:105 H:150 D:60 Art.nr: S-324 Reklamställ A5 stående B:150 H:210 D:70 Art.nr: S-326 Reklamställ A4 stående B:210 H:310 D:90 Art.nr: S-328 Reklamställ A3 stående B:300 H:425 D:125

Ar R B:

Ar R B:

Ar R B:

Ar R B:

Art.nr: S-323-B Reklamställ A6 liggande B:150 H:105 D:50

Ar R B:

Art.nr: S-325 Reklamställ A5 liggande B:210 H:155 D:60

Ar R B:

Art.nr: S-327 Reklamställ A4 liggande B:300 H:210 D:70

Ar R B:

Art.nr: S-329 Reklamställ A3 liggande B:420 H:305 D:95

Ar R B:

3

3


MENYSTÄLL FÖR BORD

Menyställ för bord Art.nr: S-620 Menyställ A5 stående B:150 H:215 D:100

Art.nr: S-620

Art.nr: S-621 A5 stående Menyställ Menyställ A6 stående B:150 H:215 D:100 B:105 H:155 D:75

Art.nr: S-621

Art.nr: S-624 Menyställ A6 stående Menyställ A4 stående B:105 H:155 D:75 B:210 H:310 D:100

Art.nr: S-624 Menyställ A4 stående B:210 H:310 D:100

Art.nr: S-626 Menyställ A65 stående 6-sidigt B:100 H:210 D:100

Art.nr: S-626 Menyställ A65 stående 6-sidigt B:100 H:210 D:100

www.plastagenturer.se

4


BROSCHYR/REKLAMSTÄL BROSCHYR/REKLAMSTÄL Broschyr/reklamställ för vägg Art.nr: S-324-5 Reklamställ A5 stående Hängande eller för vägg B:150 H:220 Art.nr: S-326-4 Reklamställ A4 stående Hängande eller för vägg B:210 H:320 Art.nr: S-328-3 Reklamställ A3 stående Hängande eller för vägg B:300 Art.nr: S-718 Affisch-hållare stående B:700 H:1000 Art.nr: S-719 Affisch-hållare stående B:500 H:700

Art.nr: S-3041 Broschyrställ A4 stående B:236 H:300 D:35 Art.nr: S-3051 Broschyrställ A5 stående B:176 H:210 D:35 Art.nr: S-3061 Broschyrställ A65 stående B:126 H:210 D:35

Art.nr: Art.nr Reklam Rekla Hänga Häng B:150 B:150 Art.nr: Art.nr Reklam Rekla Hänga Häng B:210 B:210 Art.nr: Art.nr Reklam Rekla Hänga Häng B:300 B:300 Art.nr: Art.nr Affisch Affisc B:700 B:700 Art.nr: Art.nr Affisch Affisc B:500 B:500

Art.nr: Art.nr Brosch Brosc B:236 B:236 Art.nr: Art.nr Brosch Brosc B:176 B:176 Art.nr: Brosch Art.nr B:126 Brosc B:126

5 5


BROSCHYRSTÄLL FÖRflerfack VÄGG -FLERFACK Broschyrställ för vägg, Art.nr: S-340 Väggställ 10 x A4 B:250 H:1200 D:110 Art.nr: S-341 Art.nr: S-340 Väggställ 5 x 10 A4 x A4 Väggställ B:250 H:720 D:110 B:250 H:1200 D:110 Art.nr: S-342 Art.nr: S-341 Väggställ 10 x5A5 Väggställ x A4 B:165 H:850 D:75 B:250 H:720 D:110 Art.nr: S-343 Art.nr: S-342 Väggställ 5 x 10 A5 x A5 Väggställ B:165 H:500 D:75 B:165 H:850 D:75 Art.nr: S-343 Väggställ 5 x A5 B:165 H:500 D:75

Art.nr: S-345 Väggställ 20 x A4 B:450 H:1200 D:110 Art.nr: S-345 Väggställ 20 x A4 Art.nr: B:450S-346 H:1200 D:110 Väggställ 10 x A65 Inkl. fackavdelare Art.nr: S-346 B:250 H:500 D:75 Väggställ 10 x A65 Inkl. fackavdelare Art.nr: B:250S-347 H:500 D:75 Väggställ 20 x A65 Inkl. fackavdelare Art.nr: S-347 B:250 H:500 D:75 Väggställ 20 x A65 Inkl. fackavdelare B:250 H:500 D:75

www.plastagenturer.se

6


LÄKTARSTÄLL Läktarställ FÖR BORD för ELLER bordVÄGG eller vägg

Art.nr: S-338 Läktare A4 4-fack B:450 H:280 D:135 Art.nr: S-339 Läktare A4 6-fack B:450 H:280 D:135 Art.nr: S-360 Läktare A5 12-fack B:460 H:285 D:180 Art.nr: S-361 Läktare A65 6-fack B:590 H:150 D:103

Art.nr: S-338 Läktare A4 4-fack B:450 H:280 D:135

Art.nr: S-362 Art.nr: S-362 Läktare A5 6-fack Läktare A5 6-fack B:330 H:320 D:155 B:330 H:320 D:155

Art.nr: S-339 Läktare A4 6-fack B:450 H:280 D:135

Art.nr: S-363 S-363 Läktare A5Art.nr: 15-fack Läktare A5 15-fack B:460 H:325 D:215 B:460 H:325 D:215 Art.nr: S-365 S-365 Läktare A4Art.nr: 2-fack Läktare A4 2-fack B:230 H:280 D:120 B:230 H:280 D:120 Art.nr: S-366 Läktare A4Art.nr: 1-fack S-366 B:245 H:320 D:130 Läktare A4 1-fack B:245 H:320 D:130

Art.nr: S-360 Läktare A5 12-fack B:460 H:285 D:180 Art.nr: S-361 Läktare A65 6-fack B:590 H:150 D:103

www.plastagenturer.se

7


GOLVSTÄLL Golvställ GOLVSTÄLL

Art.nr: S-330 S-330 Art.nr: Golvställ A4 Golvställ A4 18-fack 18-fack B:680B:680 H:1460H:1460 D:350 D:350 Art.nr: S-330 Art.nr: S-331 S-331 Art.nr: Golvställ A4 Golvställ A4 Golvställ A4 18-fack 9-fack 9-fack B:680 H:1460 D:350 B:680B:680 H:1200H:1200 D:350 D:350 Art.nr: S-331 Golvställ A4 9-fack B:680 H:1200 D:350

Art.nr: S-716 Zig-Zag ställ 6 hyllor B:300 H:1500 D:420 Art.nr: S-716S-716 Art.nr: Zig-Zag ställ ställ Zig-Zag 6 hyllor 6 hyllor B:300 H:1500 D:420 D:420 B:300 H:1500

www.plastagenturer.se

8

www.plastagenturer.se


Mäklar/annonstavla MÄKLAR / ANNONSTAVLA

Art.nr: Art.nr: S-475 S-475 Mäklartavla A4 Mäklartavla A4 9-fack 9-fack B:700 H:1150 B:700 H:1150

Art.nr: S-476 Mäklartavla A4 Art.nr: S-476 15-fack B:700 H:1800 Mäklartavla A4 15-fack B:700 H:1800

www.plastagenturer.se

9


TIDSKRIFTSSTÄLL TIDSKRIFTSSTÄLL Tidskriftsställ TIDSKRIFTSSTÄLL

Art.nr: S-714 Art.nr: S-714 Tidskriftshylla Tidskriftshylla Art.nr: S-714 Art.nr: S-714 (i färg som som beställningsvara) (i färg beställningsvara) Tidskriftshylla Tidskriftshylla B:690 H:320 D:240 B:690 H:320 D:240 (i färg (isom färgbeställningsvara) som beställningsvara)

B:690B:690 H:320H:320 D:240 D:240 Art.nr: S-816 Art.nr: S-816 Tidsskriftssamlare Art.nr: S-816 Art.nr: S-816 Tidsskriftssamlare B:65 H:285 D:230 Tidsskriftssamlare B:65 H:285 D:230 Tidsskriftssamlare B:65 H:285 D:230D:230 B:65 H:285

Art.nr: S-348 Väggställ för dagstidningar Art.nr: S-348 Art.nr: S-348 Art.nr: S-348 5-fack Väggställ för dagstidningar Väggställ för dagstidningar Väggställ dagstidningar B:435 H:1050för D:140 5-fack 5-fack 5-fack B:435 H:1050 D:140 D:140 B:435 H:1050 B:435 H:1050 D:140

www.plastagenturer.se


TILL KONTORET TILL KONTORET

Till kontoret

TILL KONTORET Art.nr: S-402P Pappersbox B:105 H:105 D:90 Art.nr: S-402 Papper till S-402P

Pappersbox B:105 H:105 D:90 Art.nr: S-402P Papper till S-402

Art.nr: S-350 Brevkorg “kuben” 5-fack, varav 4 utdragbara B:250 H:250 D:320

Papp B:105

Art.n Papp

Art.nr: Brevk 5-fack B:250

Art.nr: S-350 Brevkorg “kuben Art.nr: S-350 Art.nr: 5-fack, varav 4u Konfe Brevkorg “kuben” B:250 H:250(Säljes D:3 5-fack, varav 4 utdragbara B:340 B:250 H:250 D:320 Art.nr: S-464 Konferenslåda (Säljes utan innehåll) B:340 H: 310 D:230

Art.nr: S-464 Konferenslåda (Säljes utan innehåll) B:340 H: 310 D:230

Art.nr: S-464 Konferenslåda (Säljes utan inne B:340 H: 310 D:

11

w

11

www.plastagenturer.se

11


Till kontoret Art.nr: S-321 Brevkorg vägg 1-fack B:300 H:200 D:90 Art.nr: S-333

Art.nr: S-307 Bokstöd B:80 H:130 D:95

Brevkorg vägg 2-fack B:300 H:450 D:90 Art.nr: S-321 Brevkorg vägg 1-fack B:300 H:200 D:90 www.plastagenturer.se

12

TILL KONTORET

BOK / KATALOGSTÄLL Art.nr: S-333 Brevkorg vägg 2-fack B:300 H:450 D:90

Art.nr: S-307


Art.nr: S-322-1 Brevkorg bord A4 liggande B:315 H:45 D:260

Till kontoret

Art.nr: S-320 Visitkortställ liggande B:100 H:50 D:62 Art.nr: S-320-1 Visitkortställ stående Art.nr:B:50 S-320 H:100 D:62

Visitkortställ liggande B:100 H:50 D:62 Art.nr: S-320-1 Visitkortställ stående B:50 H:100 D:62

TILL KONTORET

Art.nr: S-322-1 Brevkorg bord A4 liggande B:315 H:45 D:260

TILL KONTORET

www.plastagenturer.se

13

Art.nr: Brevk B:315

Art.nr: S-320 Visitkortställ liggande B:100 H:50 D:62 Art.nr: S-322-1 Brevkorg bord A4 liggande Art.nr: S-320-1


Lågprisställ

TILL KONTORET

LÅGPRISSTÄLL

BOK / KATALOGSTÄLL Bok/katalogställ

Art.nr: S-307 Bokstöd B:80 H:130 D:95

Art.nr: D-324 Lågprisställ A5 stående B:150 H:210 D:70

Art.nr: D-324 Lågprisställ A5 stående B:150 H:210 D:70

Art.nr: D-326 Lågprisställ A4 stående B:210 H:310 D:90

Art.nr: D-326 Art.nr: S-307 Bokstöd Lågprisställ A4 stående B:80 H:130 D:95 B:210 H:310 D:90

Art.nr: S-333 Brevkorg vägg 2-fack B:300 H:450 D:90 Art.nr: S-321 Brevkorg vägg 1-fack B:300 H:200 D:90 www.plastagenturer.se

12

www.plastagenturer.se

14


Tillbehör

Art.nr: ST-101 Stativ i stål aluminium färgad B:450 H:1000 D:500 Art.nr: ST-103 Toppskylt i akryl till ST-101 Art.nr: ST-120 Stativ till snurrställ Art.nr: ST-150 Skylthållare till S-330/331 B:660 H:350 Art.nr: ST-200 Underrede med hjul till S-330 B:680 H:110 D:360 Art.nr: S-477 Kedja 1+1 meter samt 4 krokar Art.nr: S-500 Avdelare för broschyrställ


Acrylgruppen Display AB Tallbacksgatan 10 195 72 Rosersberg +46 8 554 802 00 info@acylgruppen.se

Acrylgruppen katalog 2014  
Advertisement