Page 9

en opruimingskosten. Voor een uitgebreider overzicht met de

Voorbeeld 2: Tijdens het schilderen laat u een pot verf vallen

belangrijkste verschillen en dekkingen verwijzen we u naar

op uw vloerbedekking. De pot verf is in dit geval het van buiten-

www.samendichtbij.nl/woonverzekering en naar de voorwaarden.

komende onheil.

Waarom gaat niet iedere klant standaard over naar het nieuwe product?

Over het algemeen zijn de premieverschillen ten opzichte van

Hiervoor zijn verschillende redenen:

zal er nauwelijks een premieverschil met uw huidige polis zijn.

1. Voor het nieuwe product is er een speciale rekenmeter ge-

Zeker als u op uw huidige polis voldoende verzekerd was. Indien

het oude product zeer klein. Kiest u voor de Superdekking, dan

maakt die door u ingevuld dient te worden met iets andere uit-

u kiest voor Superieurdekking, dan ligt de jaarpremie wel hoger,

gangspunten dan de oude inboedel- en herbouwwaardemeter.

vanwege de zeer complete dekking die deze verzekering biedt.

2. In het oude product zijn er klanten die te laag verzekerd waren, waardoor de premie wel eens zou kunnen afwijken.

Wat betekent dit voor u?

3. In een zéér beperkt aantal gevallen is de dekking iets lager.

Wilt u weten wat de nieuwe producten voor u kunnen betekenen?

4. U kunt ook kiezen voor de meest uitgebreide dekking Superieur.

Bekijk de mogelijkheden: • U neemt telefonisch contact met ons op en wij nemen de producten samen met u door. • U vult het contactformulier in en wij nemen telefonisch contact met u op. • U berekent de premie op internet en vergelijkt deze met uw huidige premie. Let op: Bereken uw premie wel zonder assurantiebelasting, want die is nu door de overheid met ruim 2% verhoogd. Voor het gemak

De voordelen van Superieur op een rij

is hier de premie standaard zonder eigen risico. Onze adviseurs

• Hogere dekkingen voor een aantal risico’s bij de inboedelver-

kunnen u vertellen wat het premieverschil is als u alleen voor de

zekering zoals zonwering en tuinmeubilair.

van buiten komende onheilen een eigen risico neemt van € 100,-.

• Dekking voor ‘van buiten komende onheilen’: De Superieur is een complete verzekering met een zeer uitgebreide dekking. Alle gebeurtenissen zijn gedekt, behalve wanneer deze speci-

Overstappen?

fiek ‘uitgesloten’ zijn, zoals slijtage, veroudering, vervorming,

Wilt u overstappen naar het nieuwe product en wilt u

verrotting en grondverzakking. De verzekering biedt dekking

via internet de rekenmodule invullen? Maak dan het

voor schades, mits plotseling en van buitenaf ontstaan.

aanvraagproces af en sluit als het ware een ‘nieuwe’ verzekering. Wij regelen vervolgens intern dat het

Voorbeeld 1: Een schilderij valt van de muur en veroorzaakt

product wordt omgezet naar de nieuwe voorwaarden.

schade aan een massief houten vloer. Het schilderij is dan het

U ontvangt dan een nieuwe polis.

‘van buitenkomende onheil’ op de inboedel.Plus magazine Unive HAL nr 5  
Plus magazine Unive HAL nr 5  

Plus magazine Unive HAL nr 5

Advertisement