Page 15

Recreatie

Special Special Item Item Reisverz Reisverz

Marktfeiten Marktfeiten Toegelic Toegelic

Alvorens in te gaan op de verschillende dekkingen die in de mar Alvorens in te en gaan de verschillende dekkingen die in de mar Nederlanders de op premieen schadecijfers van verzekeraars. Nederlanders en de premie- en schadecijfers van verzekeraars.

Wilt u goedkoper?

Vakantiegedrag Vakantiegedrag In onderstaande tabellen staat het aantal vakanties van Nederlanders

We We Uit ee

In onderstaandeintabellen staat het aantal van Nederlanders onderverdeeld aantal vakantiedagen envakanties bestemming. Uit de cijfers onderverdeeld in aantal vakantiedagen en bestemming. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en

Uit ee reisve reisve wordt

blijkt datname het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en dan met de kortere vakanties. dan met name de kortere vakanties.

wordt 20% g 20% g kan 20

Vak antieS Van nederL anderS (x mln.) Vak antieS Van2005 nederL2006 anderS2007 (x mln.)2008

Zoals u kunt zien in de afbeelding, is internetverzekeraar Zelf.nl gekozen tot beste koop volgens de Consumentenbond. Univé staat met een uitgebreidere dekking als tweede op de lijst genoteerd. Als u in dit geval rekening houdt met de maximale pakketkorting van 15%, dan daalt de premie naar: - €20,- voor een alleenstaande; - €36,- voor twee volwassenen; - €42,- voor een gezin met twee kinderen. Op dat moment bestaat er al een ander beeld. Kijken we echter ook nog eens naar het onderzoek van MoneyView, dan is het beeld zelfs nog gunstiger. Volgens MoneyView is het budgetpakket van Univé het enige product dat zowel op prijs als op kwaliteit een 5-sterren Pro-

iN NEDERlAND iN NEDERlAND Vakanties 2-4 dagen Vakanties 5-8 2-4 dagen Vakanties dagen Vakanties 5-8 dagen Vakanties 9 dagen en meer Vakanties 9 dagen en meer Totaal binnenland Totaal binnenland iN hET BUiTENlAND iN hET BUiTENlAND Vakanties 2-4 dagen Vakanties Vakanties 2-4 5-8 dagen dagen Vakanties 5-8 dagen Vakanties 9 dagen en meer Vakanties 9 dagen en meer Totaal buitenland Totaal buitenland

2005

2006

2007

2008

2009 2009

8,9 8,9 5,6

9,0 9,0 6,0

9,1 9,1 5,8

8,9 8,9 5,9

9,3 9,3 6,0

5,6 2,8 2,8 17,3

6,0 2,9 2,9 17,8

5,8 2,7 2,7 17,6

5,9 2,6 2,6 17,4

6,0 2,7 2,7 18,0

17,3

17,8

17,6

17,4

18,0

3,3 3,3 5,2

3,2 3,2 5,2

3,7 3,7 5,1

3,4 3,4 5,6

3,8 3,8 5,6

5,2 8,7 8,7 17,1

5,2 8,4 8,4 16,8

5,1 8,8 8,8 17,6

5,6 9,5 9,5 18,5

5,6 9,0 9,0 18,4

17,1

16,8

17,6

18,5

18,4

BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO

BUitenL andSe Vak antieS na ar BeSteMMingSL and (x 1.000) BUitenL andSe Vak antieS 2005 na ar BeSteMMingSL 2006 2007 and 2008 (x 1.000) 2009

en 72 klantprofielen doorgerekend met onderstaande uitkomst.

duitsland duitsland Frankrijk

2005 2,6 2,6 2,759

2006 2,571 2,571 2,724

2007 2,951 2,951 2,645

2008 2,996 2,996 2,904

2009 3,517 3,517 2,824

Frankrijk België en Luxemburg België en Spanje en Luxemburg Portugal

2,759 2,33 2,33 1,921

2,724 2,157 2,157 1,788

2,645 2,281 2,281 1,88

2,904 2,12 2,12 2,157

2,824 2,179 2,179 1,889

Vakantiegedrag

Spanje en Portugal Oostenrijk Oostenrijk andere landen in europa

1,921 1,024 1,024 3,937

1,788 1,16 1,16 4,018

1,88 1,15 1,15 4,319

2,157 1,098 1,098 4,49

1,889 1,202 1,202 4,302

andere landen in europa intercontinentaal intercontinentaal

3,937 2,515 2,515

4,018 2,334 2,334

4,319 2,33 2,33

4,49 2,693 2,693

4,302 2,495 2,495

ductrating heeft behaald. Zij hebben 58 producten vergeleken

In de tabellen hiernaast staat het aantal vakanties van Nederlanders onderverdeeld in aantal vakantiedagen en bestemming. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en dan met name de kortere vakanties.

BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO

Uit cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek blijkt verder dat 15 Uitgemiddelde cijfers van het centraal Bureau voor vanaf de Statistiek dat de reisduur van een vakantie het jaar blijkt 2000 verder tot en met

kan Een 20 re Een re zaken

zaken Medis Medis tekost

tekost is dat is dat bagag

bagag ook de ookrei de de

de rei voorw voorw de dan

de dan onder onder Hulp b

Hulp zekerib zekeri een pe

een Ook pe he Ook he een va

een va of onlu of onlu worde

worde in zo’n in eenzo’n ve

een ve reizige reizige een re

een re per bo per bo

enke enke • Ver

• Ver Ver • • • Ver Ver

Plus magazine Unive HAL nr 5  
Plus magazine Unive HAL nr 5  

Plus magazine Unive HAL nr 5

Advertisement