Page 1

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Verkeersveiligheid op de fiets

Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Convenant Startprogramma Duurzaam Veilig > Nota Mobiliteit > Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 Doelstelling: - max. 500 verkeersdoden in 2020 - max. 10.600 ernstige verkeersgewonden in 2020 2012 evaluatie: - Niet op koers qua ernstige verkeersgewonden - Kleine kans op halen doel verkeersdoden Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Algemene presentatie | 26 november 2012

Verkeersongevallen-cijfers Verkeersslachtoffers

2011

1997 Convenant DV

2020 Doel Nota Mobiliteit

2020 Doel nu

Doden

661

1200

580

500

- fiets

200 (30%)

Ernstige gewonden

19.100

+/- 20.000

12.250

10.600

- fiets zonder +/- 10.000 mvt. (50%)

- fiets eenzijdig Eugène van de Poel

+/- 8.000


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Bijstelling Strategisch Plan: Beleidsimpuls Verkeersveiliheid Gerichte impuls op prioritaire doelgroepen: - Jonge beginnende bestuurders - Ouderen - Fietsers (Risicovol gedrag) - Doorgaan met succesvolle maatregelen - Versterken van gekozen beleid - Vernieuwen waar nodig Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Opmerkingen VNG: - Verbeteren ongevallenregistratie noodzakelijk (toezegging minister Opstelten) - Intensivering handhaving (ook in bebouwde kom) - Aandacht voor “Maak van de nul een punt” - Aandacht voor verslechterde financiële situatie van gemeenten irt ambities - Inzet op verbeteren fietsveiligheid Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal fietscongres

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Meest relevant voor gemeenten: Fietsveiligheid! - Aanpak fietsknelpunten - Verbeteren zichtbaarheid fietsers - Krachten bundelen voor kennisontwikkeling (Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid)

Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Speerpunt: Fietsveiligheid Afspraken gemeenten: - In kaart brengen knelpunten - Opstellen verbeteraanpak (gedrag en infra) - Maatschappelijke organisaties helpen mee - VNG en min I&M werken aan modelaanpak (Berenschot)

Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Modelaanpak fietsveiligheid Enquete onder alle gemeenten: - Ophalen van best practises - Database met voorbeelden (fietsberaad) - Aansprekende populaire versie Voorbeelden: fietssnelwegen, fietsrotondes, paaltjes verwijderen, gladheidbestrijding enz.

Eugène van de Poel


Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationaal Fietscongres

Modelaanpak Fietsveiligheid - Niet alleen de oplossing - Ook het proces (voorbereiding en besluitvorming) - Valkuilen - Tips

Eugène van de Poel

Verkeersveiligheid op de fiets  
Verkeersveiligheid op de fiets  

Door: Eugene van de Poel (VNG). Gepresenteerd in de parallelsessie "Verkeersveiligheid/eenzijdige ongevallen" tijdens het Nationaal Fietscon...

Advertisement