Page 1

Fietsveiligheid Het gaat niet goed. Wat doen we eraan? Henk Stipdonk, SWOV


Verkeersdoden 20

Aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometer

18 16 14 12 10

Fiets Auto

8 6 4 2 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005 Jaar

Henk Stipdonk

2006

2007

2008

2009


Index verkeersdoden Index aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometer

1,20

1,00

0,80

0,60

Fiets Auto

0,40

0,20

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005 Jaar

Henk Stipdonk

2006

2007

2008

2009


Ontwikkeling van de ernstig verkeersgewonden

Henk Stipdonk

4


Ernstig verkeersgewonden per afgelegde afstand Aantal ernstig verkeersgewonden per miljard reizigerskilometer

800

700

600

500

400

= 40 x

= 15 x

300

200

100

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005 Jaar

Henk Stipdonk

2006

2007

2008

2009

Fiets Auto


Index ernstig verkeergewonden per afgelegde afstand Index ernstig verkeersgewonden per miljard reizigerskilometer

1,40

1,20

1,00

0,80

Fiets 0,60

Auto

0,40

0,20

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005 Jaar

Henk Stipdonk

2006

2007

2008

2009


Aantal en locatie van fietsongevallen • Dodelijke afloop (N=200): – 60% binnen bebouwde kom; – 65% kruispunt.

• Ernstig gewonden met motorvoertuig (N=1.600): – 80% binnen bebouwde kom; – 70% kruispunt.

• Ernstig gewonden zonder motorvoertuig (N=10.000): – Geen politiegegevens beschikbaar.

Henk Stipdonk


Wat kenmerkt de ontwikkeling van de laatste 15 jaar? – Duurzaam Veilig: succesvol in het beperken van het aantal verkeersdoden, meer fietspaden, meer paaltjes

– – – – – Henk Stipdonk

Er wordt meer gefietst, vooral door ouderen Er zijn meer ouderen Meer racefietsen? Meer electrische fietsen? Meer afleiding op de fiets Meer fietsen na alcoholgebruik 8


Risicofactoren • Hoge leeftijd • Mannen overlijden vaker (minder voorzichtig?) • Vrouwen zijn vaker ernstig gewond (kwetsbaarheid bekken/heup?)

• Gedrag

• Infrastructuur Henk Stipdonk


Een voorbeeld

Henk Stipdonk

10


Maatregelen preventie fietsongevallen Maatregel/ Monitoring Infrastructuur fietsroutes Obstakels verwijderen Aanleg/ Onderhoud

Informatie/educatie Apparatuur gebruik (distracted driving) Fietsverlichting

bestuurlijke Handhaving Alcohol

(voor auto- of fietsbestuurder)

Fietsverlichting Snelheid gemotoriseerd verkeer (snorfiets) Roodlicht negatie (fiets en gemotoriseerd verkeer) Parkeren van voertuigen

Henk Stipdonk

Indicatie prioriteit


SWOV-onderzoek naar fietsgedrag en fietsveiligheid • Dieptestudie fiets: onderzoek met weginspectie, voertuigonderzoek en interviews naar enkelvoudige fietsongevallen met 50+ers

Henk Stipdonk

12


SWOV-onderzoek naar fietsgedrag en fietsveiligheid • Onderzoek naar verschillen in rijgedrag op een electrische fiets en een gewone fiets.

M. Dozza et al, ICSC 2012

Henk Stipdonk

13


Meer informatie • www.SWOV.nl • www.cyclingsafety.org/icsc2012/program • www.noaf.nl • • • •

Divera Twisk Gert Jan Wijlhuizen Ragnhild Davidse (vanmiddag aanwezig) Henk Stipdonk

Henk Stipdonk

14

Fietsveiligheid, het gaat niet goed wat doen we eraan?  
Fietsveiligheid, het gaat niet goed wat doen we eraan?  

Door: Henk Stipdonk (SWOV). Gepresenteerd in de parallelsessie "Verkeersveiligheid/eenzijdige ongevallen" tijdens het Nationaal Fietscongres...

Advertisement