Page 1

PARKEER24 Passie voor Parkeren

JAARGANG 6

#03 DEC 2011

Dossier: Fietsparkeren – professionaliseren is noodzaak Dossier: Parkeren en Bereikbaarheid – kwaliteit openbare ruimte van groot belang Vergrijzing vraagt om andere benadering invalidenparkeerplaatsen Parkeerbeleid 2.0 in Zutphen www.parkeer24.nl

Volg PARKEER24 op Twitter @parkeer24 en LinkedIn www.parkeer24.nl/linkedin


INHOUD

Citymarketing

W

e behandelen in dit magazine – en ook online- twee dossiers: ‘Fietsparkeren’ en ‘Bereikbaarheid en parkeren’. Twee onderwerpen die op het oog niet zo veel met elkaar te maken hebben. Althans, dat was mijn eerste gedachte. OPENING

In het dossiers Fietsparkeren richten we ons op de vraag hoe je de fietser kunt bewegen de fiets te parkeren waar het moet. Want het beleid in veel gemeenten is erop gericht de verrommeling tegen te gaan en zelfs het fietsparkeren op maaiveld verder terug te dringen. Betalen? Stringent handhaven of inzetten op gastvrijheid en bewustwording? Wellicht beter beheer? In de diverse artikelen wordt uitgebreid op deze vragen ingegaan. Als we spreken over Bereikbaarheid en Parkeren dan blijkt dat het Parkeer Route Informatie Systeem wel degelijk een rol kan spelen. Maar ook dat in de toekomst een grote rol is weggelegd voor de in-car systemen. Anderzijds blijkt dat we in Nederland alleen nog op piekuren een echt parkeerprobleem hebben, de overige dagen is er voldoende plaats en geen congestie. Ook is het van cruciaal belang het bereikbaarheidsaspect in een vroegtijdig stadium mee te nemen in nieuwe ontwikkelingsprojecten. Maar als we de lijn van August Mesker – MKB Nederlanddoortrekken, dan zal er in de toekomst helemaal geen parkeerprobleem meer zijn, want de binnenstad loopt leeg… Tenzij we fors gaan inzetten op het ontwikkelen van de totale openbare ruimte. De focus moet niet gericht zijn op parkeren alleen. Wellicht is citymarketing hét toverwoord waarmee we de binnenstad weer aantrekkelijk maken, omzetten laten bloeien en de bezoekers weer naar de binnenstad lokken. En laat dat woord citymarketing nu ook herhaaldelijk gevallen zijn in de gesprekken die we

PS: heeft u zich al aangemeld voor de

gevoerd hebben over fietsparkeren. Want als het parkeren goed geregeld is,

nieuws-update die

óók voor de fiets, heb je een tool in handen waarmee je de

wekelijks per email

bezoeker kunt verleiden. Meer over citymarketing leest u in het online dossier.

wordt verstuurd? Doen! www.parkeer24.nl/

Veel leesplezier.

nieuwsbrief

ERNA JANSEN hoofdredacteur NB: de Online-dossiers vindt u op www.parkeer24.nl/dossiers

erna@acquirepublishing.nl

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

3


OPENING

03 06 08

VOORWOORD NIEUWS RUTGERS COLUMN

10

PROFESSIONALISEREN FIETSPARKEREN

OPENING

DOSSIER FIETSPARKEREN

10

NOODZAAK VOOR DE TOEKOMST

16 20

BEKEUREN OF BEWUST MAKEN COMMERCIEEL INTERESSANT?

DOSSIER PARKEREN EN BEREIKBAARHEID

23 24 30 34

MAAK BINNENSTAD AANTREKKELIJK

16

RELATIE BEREIKBAARHEID EN PARKEREN COMBINATIE PRIS EN IN-CAR HEEFT TOEKOMST BEKIJK HET ZAKELIJK

EN VERDER

37 39

GARAGENIEUWS VERGRIJZING VRAAGT OM ANDERE BENADERING

24

INVALIDENPARKEERPLAATSEN

40

HISTORISCH ZUTPHEN ZET IN OP PARKEERBELEID 2.0

SERVICE

42

AANKONDIGING KOMEND NUMMER & ADVIES- EN REDACTIERAAD

45 46

KALENDER & COLOFON COLUMN - KOSTE WAT HET KOST: ACHTERAF BETALEN!

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

37 5


NIEUWS

Bezoek het ParkeerPaviljoen Tijdens de vakbeurs Verkeer & Mobiliteit 2011, 8 december Expo Houten Om een platform te bieden voor kennisuitwisseling, discussie en het leggen van contacten wordt tijdens de vakbeurs Verkeer & Mobiliteit het ParkeerPaviljoen georganiseerd door Acquire Publishing, ParkeerNetwerk Nederland en ExpoProof.

RondeTafelGesprek: Fietsparkeren

in veel steden. Doelstellingen om uitstoot tegen te gaan en de

11.00-12.00 uur

congestie te verminderen moeten worden gehaald. Parkeer Route

Bij stadscentra en op stations is de fietsenchaos een bekend straat-

Informatie Systemen, Parkeer Verwijs Systemen, online parkeerin-

beeld. Met man en macht wordt door veel partijen gewerkt om dit

formatie, gastheren en andere middelen worden ingezet om het

tegen te gaan. Nieuwe fietsparkeerlocaties worden gebouwd, pro-

probleem te verhelpen.

ducten worden ontwikkeld, gelden worden vanuit overheidswege

De consument is grillig en laat zich blijkbaar niet zo gemakkelijk

vrijgemaakt en het ontwikkelen van fietsparkeerbeleid neemt

sturen.

steeds vastere vormen aan. Maar wie betaalt de rekening voor ont-

‘De grilligheid van de consument’ wordt besproken tijdens het

wikkeling, onderhoud en beheer? Is betaald fietsparkeren een

RondeTafelGesprek op het parkeerpaviljoen.

optie en zo ja, onder welke voorwaarden? Tijdens het RondeTafelGesprek op het parkeerpaviljoen wordt dit onderwerp besproken.

Aan tafel zullen aanschuiven:

-

Arie de Bie – gemeente Zwolle

Aan tafel zullen aanschuiven:

-

Gerard Tertoolen – XTNT

-

André van Schie – raadslid VVD, gemeente Utrecht

-

Thomas Oostwal – Q-park

-

Ineke Spapé - directeur SOAB

-

Martijn Akkerman – Witteveen+Bos

-

Hugo van der Steenhoven – directeur Fietsersbond

-

Sjoerd Stienstra – Stienstra Advies Stedelijk Verkeer

-

André Pettinga – procesmanager Grontmij Discussieer mee bij de RondeTafelGesprekken

RondeTafelGesprek: Bereikbaarheid en parkeren

U wordt van harte uitgenodigd om mee te discussiëren tijdens de

13.00 – 14.00 uur

RondeTafelGesprekken.

Waarom staan mensen in de rij te wachten op een vrije parkeer-

Daarvoor hoeft u zich niet op voorhand aan te melden. Wel dient

plaats terwijl andere parkeerlocaties nog voldoende plaats bieden?

u zich te registreren voor uw bezoek aan de vakbeurs Verkeer &

Een onwenselijke situatie die echter de praktijk van alledag dag is

Mobiliteit via www.verkeerenmobiliteit.nl ❖

MEEST BEKEKEN OP WWW.PARKEER24.NL

6

Verkoop drie parkeergarages

Prijsindexatie niet opgenomen

Parkeerdossiers

Na een gedegen vooronderzoek en voorbereiding, uitgevoerd door Fakton, heeft het college in Vlaardingen besloten de 3 centrum parkeergarages via een aanbesteding te verkopen aan een belegger/exploitant.

De bouw van de parkeergarage aan het Boschplein in Sneek is bijna afgerond. Omdat de prijsindexatie niet is opgenomen vallen de kosten € 1 miljoen hoger uit.

De PARKEER24 Dossiers® geven u een 360°-blik op een actueel onderwerp in de parkeerwereld. U vindt hier aanvullende artikelen, rapporten en onderzoeken om u zo uitgebreid mogelijk te informeren.


NIEUWS

Wie betaalt het fietsparkeren?

Gemeente koopt parkeergarage Orbis

Wie draait er op voor de kosten voor de gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Almere Stad? Vooralsnog lijkt het erop dat de rekening hiervoor gaat naar de automobilist. Als het aan het college van burgemeester en OPENING

wethouders ligt, wordt de 360.000 euro die nodig is om een oogje in het zeil te houden in de fietsenstallingen terugverdiend door de parkeertarieven in Almere-Stad te verhogen. ❖

Parkeer app voor BlackBerry

Het college van B&W van Sittard-Geleen stelt de gemeenteraad voor om de parkeergarage van het Orbis Medisch Centrum te kopen. De gemeente betaalt 16,3 miljoen aan Orbis. “De aankoop van de garage is nog een uitvloeisel van het arrangement dat in 2009 werd afgesloten naar aanleiding van de financiële problemen bij Orbis,” aldus wethouder Pieter Meekels (vastgoed). “Orbis versterkt door de verkoop het eigen vermogen. Tegelijkertijd kunnen wij als gemeente de parkeertarieven in lijn brengen met die in de rest van de stad.” Vanaf 1 januari aanstaande is het de bedoeling om het parkeertarief in de garage te verlagen naar 1,30 euro per uur. Nu is dat nog 1,60 euro voor het eerste uur. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 16,3 miljoen euro (exclusief BTW). Dat bedrag komt overeen met de door een extern bureau vastgestelde beleggingswaarde. Daarnaast worden er nog extra investeringen gedaan ter waarde

Na een uitgebreide testfase lanceert Park-

van ruim acht ton. Het gaat hierbij om het coaten van de vloer, het aanpassen

mobile als eerste mobiele parkeer provider

van technische installaties en het aanpassen van vluchttrappen. Ook de aan-

een (native) parkeer app voor de Black-

koopkosten zijn in dit bedrag van acht ton opgenomen.

Berry.

Orbis huurt vanaf de datum van koop het onderste dek van de gemeente ten behoeve van het eigen personeel. Er wordt verder met Orbis gesproken over een

De gebruiker opent de app, bevestigt de par-

totaaloplossing voor het parkeren voor het personeel van het ziekenhuis. Hierbij

keerzone en staat betaald geparkeerd. Naast

wordt bijvoorbeeld gedacht aan een derde dek bovenop de huidige garage of

eenvoudig aan- en afmelden zijn er vele func-

een parkeervoorziening op een andere locatie.

tionaliteiten toegevoegd die het betaald par-

De gemeenteraad van Sittard-Geleen bespreekt het voorstel in zijn vergadering

keren nog slimmer en handiger maken. ❖

van 15/16 december. ❖

Iedere fiets vast en recht De nieuwe fietsparkeersystemen van het bedrijf MBfietsparkeren zijn geschikt voor alle soorten fietsen. Ook transportfietsen en mountainbikes kunnen gestald worden. Het systeem klemt automatisch op de voorvork en sluit de kans op een slag in het voorwiel uit. www.mb-fietsparkeren.nl ❖ PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

7


Rutgers | column

Rutger Steenbergen rijdt bakfiets en auto en heeft zodoende veel ervaring met parkeren.

Goedkoop is duurkoop Een hypermoderne parkeeroplossing moest het worden. Uniek, innovatief, duurzaam en vul de superlatieven verder zelf maar aan. Ik heb het over de splinternieuwe en volautomatische parkeergarage die in het hart van mijn geliefde woonplaats Zwolle zou verrijzen. Zou, want het liep allemaal anders... Tot halverwege kwam de projectontwikkelaar en toen was het geld op. 'Economische crisis' luidde de verklaring en een oplossing was zo vertelde hij - niet nabij. Sindsdien keken de omwoners tegen een stalen karkas aan, waar lukraak zonnepanelen op waren geschroefd. Je kon het met wat fantasie een surrealistisch kunstwerk noemen, ware het niet dat de bouwkeet bleef staan. Tegen beter weten in. Onlangs werd bekend dat de unieke volautomatische parkeergarage aan de Assendorperdijk tegen de vlakte gaat. Het is nog steeds een uniek en duurzaam concept, hield de ontwikkelaar vol, alleen een die nooit werd gerealiseerd. Nederlandse bedrijven maken prima functionerende mechanische parkeersystemen, maar de Zwolse ontwikkelaar wilde het wiel opnieuw uitvinden voor een beperkt budget. Gegokt en verloren, zou je kunnen zeggen, met deze kanttekening dat het experiment vier miljoen euro kostte. Goedkoop is duurkoop luidt een aloud gezegde en zo is het maar net.

8


onderwerp in de parkeerwereld. Zodat u volledig bijgepraat bent en direct handvatten heeft gekregen waarmee u uw voordeel kunt doen in uw dagelijks werk. Een PARKEER24 Dossier®:

>

Behandelt één actueel onderwerp dat in overleg met de Adviesraad van PARKEER24 is bepaald.

> > > > > >

Belicht dat onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Biedt u een mix van achtergrondartikelen, praktijkcases, actualiteiten en visies: In een aantal artikelen in het magazine. Op de speciale Dossier-pagina’s op de website www.parkeer24.nl. In de wekelijkse PARKEER24 Update. Tijdens een interactief seminar over het thema.

DE PARKEER24 DOSSIERS® In deze editie van PARKEER24 Magazine, en dus ook op de website, vindt u de volgende twee dossiers.

DISCUSSIER MEE OP HET PARKEERPAVILJOEN ( VERKEER & MOBILITEIT, 8 DECEMBER HOUTEN) In nauwe samenwerking met Parkeer Netwerk

FIETSPARKEREN

Nederland en Expoproof organiseert PARKEER24

Bij stadscentra en op stations is de fietsenchaos

op de beurs Verkeer & Mobiliteit het ParkeerPa-

een bekend straatbeeld. Met men en macht

viljoen. Op dit paviljoen worden ondermeer

wordt door veel partijen gewerkt om dit tegen

ronde tafel discussies georganiseerd over de the-

te gaan. Nieuwe fietsparkeerlocaties worden ge-

ma’s ‘Fietsparkeren’ en ‘Parkeren en bereikbaar-

bouwd, nieuwe producten worden ontwikkeld,

heid’ waaraan ook in het decembernummer van

gelden worden vanuit overheidswegen vrijge-

PARKEER24 aandacht wordt besteed. We nodi-

maakt en het ontwikkelen van fietsparkeerbeleid

gen u bij deze alvast uit om het ParkeerPaviljoen

neemt steeds vastere vormen aan. Maar wie be-

te bezoeken, om mee te praten en uw eigen spe-

taalt de rekening voor ontwikkeling, onderhoud

cifieke vragen in te brengen.

en beheer? Is betaald fietsparkeren een optie en zo ja, onder welke voorwaarden?

SUGGESTIES? MAIL ZE! Heeft u suggesties voor een bijdrage aan een

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

dossier in 2012? Stuur dan een mail naar

Waarom staan mensen in de rij te wachten op een

erna@acquirepublishing.nl. Waarvoor dank!

vrije parkeerplaats terwijl andere parkeerterreinen nog voldoende plaats bieden? Een onwense-

PS. U herkent de dossiers altijd aan het

lijke situatie die echter de praktijk van alledag is

PARKEER24 Dossiers® logo

in veel steden. Doelstellingen om uitstoot tegen te gaan en de congestie te verminderen moeten worden gehaald. Parkeer Route Informatie Systemen, Parkeer Verwijs Systemen, online parkeerinformatie, gastheren en andere middelen worden ingezet om het probleem te verhelpen.

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

PARKEER24 DOSSIERS

PARKEER24 introduceert de PARKEER24 Dossiers®. Deze dossiers geven u een 360°-blik op een actueel

®

BESTE LEZER VAN PARKEER24,

9


ronde TAFEL

Vlnr: Mark Wienbelt - ProRail, Erna Jansen – PARKEER24, Jolanda van Oijen - XTNT, Otto van Boggelen – Fietsberaad, Anita Dirix – Gemeente Utrecht, Jan van den Broek – PARKEER24

10


TEKST JAN VAN DEN BROEK

“LANDELIJKE KADERS VOOR LOKAAL MAATWERK…”

Professionaliseren DOSSIER: FIETSPARKEREN

fietsparkeren noodzaak

voor de toekomst In het rapport ‘Fietsparkeren op Stations. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong’ zijn door adviesbureau BERENSCHOT diverse OPLOSSINGEN aangedragen voor de problemen die gemeenten ervaren bij het FIETSPARKEREN op stations. Ontwerp, beheer en handhaving dienen samen in beeld te worden gebracht. We nemen met vier SPECIALISTEN een kijkje in de hedendaagse praktijk. UTRECHT lijkt de sprong te maken… Rond 2000 is er veel aandacht gekomen voor

en Haarlem. In de stad Groningen werd, van-

de realisatie van nieuwe fietsenstallingen, om

wege ruimtegebrek en stedenbouwkundige

de tekorten op dat gebied aan te pakken. Er

wensen, een inpandige stalling gebouwd, die

werd destijds 450 miljoen gulden (ruim 204

de NS-stalling leegtrok.

miljoen euro) vrijgemaakt voor de stallingen. Dit was echter volledig vanuit het perspectief

VERSNIPPERING

Lees meer over fiets-

van bouwen, zonder dat daarbij werd gelet op

Otto van Boggelen (Fietsberaad): “Naar onze

parkeren op

de consequenties voor beheer en exploitatie.

mening is er bij de verzelfstandiging van de NS

Dit aspect kwam pas veel later als probleem

een fout gemaakt door te zeggen dat de ex-

naar boven, onder andere bij de steden Leiden

ploitatie van bewaakte stallingen bij de NS

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

www.parkeer24.nl/dossiers

11


Anita Dirix

Anita Dirix Projectmanager stationsgebied; Gemeente Utrecht Binnen het stationsgebied heeft de projectorganisatie stationsgebied, samen met ProRail, de opdracht om 22.000 fietsparkeerplekken te realiseren. De eerste stalling daarvan is Stationsplein West, waarvoor Anita het ontwerptraject heeft gedaan.

komt en de gratis stallingen worden gereali-

fietser. Wij zeggen dat je het prijsinstrument in

seerd op het voorplein. Dat laatste moeten de

de eerste plaats moet gebruiken om de be-

gemeenten zelf maar oplossen. Wat je dan

schikbare capaciteit optimaal te benutten. De

ook ziet is dat de bewaakte stallingen niet op-

aanleg van een inpandige fietsparkeerplek

timaal benut worden terwijl het voorplein

kost namelijk ruim € 2500 per stuk, en dat

meer dan vol staat.” De moeilijkheid is tevens

zijn alleen nog maar de stichtingskosten. Die

dat de bewaakte stallingen landelijk gezien

plekken worden met overheidsgeld gereali-

voor de NS kostendekkend moeten zijn.

seerd op dure grond. Het is daarom zaak dat

Daarom hebben zij de inkomsten uit de grote

die plekken goed worden benut, zodat de

stallingen nodig om de kleine stallingen te

keten fiets / trein optimaal kan concurreren

kunnen financieren. Maar juist bij de grote

met de auto. Dat moet je hoofddoel zijn en

stallingen zijn buiten vaak enorme ruimtepro-

daar moet je een goede financiering voor krij-

blemen. “Door die versnippering kun je geen

gen. De prijs die je vraagt aan de fietser moet

optimale exploitatie van al je stallingen realise-

daar ondergeschikt aan zijn. Eigenlijk zou je er-

ren. De uitdaging nu is een professionalise-

voor moeten zorgen dat er een stabiele basisfi-

ringsslag te maken in beheer en exploitatie en

nanciering is voor de hele exploitatie van het

om het prijsinstrument te gebruiken om het

fietsparkeren die wordt doorberekend aan de

gedrag van de fietser te sturen. Wat je in de

vervoerders, bijvoorbeeld in de bestaande in-

praktijk nu namelijk nog vaak ziet is dat de

fraheffing. Zodoende is er een basisbedrag be-

mooiste plekken in de bewaakte stallingen

schikbaar voor elk station.”

niet optimaal worden benut omdat er een

Anita Dirix (gemeente Utrecht) vult graag aan:

grote groep niet bereid is te betalen voor de

“Het probleem is dat alles inpandig maken –

stalling.”

dus ook de gratis stallingen – zorgt voor een extra kostenpost ten opzichte van de maai-

12

STABIELE FINANCIERING

veldsituatie. Ook vanwege het extra beno-

“Op zich is het mooi als je inkomsten kunt

digde beheer. Wat je ziet is dat je op deze

werven uit de fietser,”vervolgt hij. Ook vind ik

wijze, ook voor gratis stallingen, jaarlijks de-

dat je moet zorgen dat er een stabiele finan-

zelfde onkosten maakt. Voor Utrecht is dat

ciering voor de toekomst is. Je moet daarbij

echt een heel hoog bedrag. Met onze busi-

kijken hoeveel je moet doorberekenen aan de

nesscase zijn wij nu heel erg gefocust op de fi-


Otto van Boggelen Coördinator; Fietsberaad

Otto van Boggelen

Als coördinator Fietsberaad is Otto onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoeken en pilots op het gebied van fietsen. Fietsparkeren vormt hierbij een belangrijk onderwerp voor hem. Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid van en voor de decentrale overheden. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van deDOSSIER: FIETSPARKEREN

centrale overheden.

nanciering, omdat wij een gat te dekken had-

We hebben voornamelijk doelgroeponderzoek

den op de initiële kosten. Die slag hebben wij

verricht onder de huidige gebruikers. Oor-

grotendeels gemaakt. Onze hoofdzorg zit ech-

spronkelijk was het beeld dat de gebruikers

ter bij de jaarlijkse kosten. Voor vijf stallingen

voornamelijk studenten waren. Uit het onder-

zal dit een bedrag van tussen de 7 en 8 mil-

zoek is echter naar voren gekomen dat deze

joen betekenen op jaarbasis. Wat in onze busi-

groep slechts 25% deel uitmaakt van de po-

nesscase van belang is, is dat het handhaven

pulatie. De doorsnee forens daarentegen ver-

rondom de stallingen er direct bij wordt be-

tegenwoordigt maar liefst 60%. Voor onze

trokken. Het maakt daarbij niet uit wie de ei-

marketing zijn dit belangrijke getallen.”

genaar van de stallingen is. Die 22.000

Volgens Mark Wienbelt (ProRail) vormen kwali-

plekken moeten gewoon gerund worden.”

teit en stallingsduur belangrijke aspecten voor

Verder is het van groot belang dat alle kosten

de gebruiker: “Het is nu vaak zo dat mensen

in beeld zijn en dat fietsparkeren professioneel

aan twee kanten van hun reis een fiets hebben

wordt aangepakt. “Als gemeente zijn we nu

staan die daar onbeperkt gestald kan worden.

met de drie partijen (gemeente Utrecht, Pro-

Ik denk dat we daarover inmiddels in de dis-

Rail en NS, red.) bezig om te kijken hoe we het

cussie wel een acceptatiegraad hebben bereikt

een en ander financieel goed dekkend krijgen

dat je een dag of een weekend gratis kunt

en waar dient te worden gerepareerd. Als je

staan. In de grote steden snappen mensen wel

wilt dat de gebruiker meebetaalt, wat één van

dat, als je dit soort dure stallingen bouwt, dit

de oplossingen zou kunnen zijn om een dek-

niet onbeperkt kan. In Utrecht is de betalings-

kend verhaal te krijgen, moet je wel stallingen

bereidheid overigens best groot. De gebruikers

bieden die het betalen waard zijn. Onze

krijgen er ook kwaliteit en toezicht voor

nieuwe stalling (Stationsplein West, red.) vol-

terug.” “Het is dan wel zaak dat het voor de

doet daaraan, en straks ook de Sijpesteinstal-

gebruiker duidelijk is voor welke kwaliteit hij

ling zodra die is gerenoveerd.”

betaalt”, vult Jolanda van Oijen (XTNT) aan.

DOELGROEPONDERZOEK

BETALINGSBEREIDHEID

Dirix: “Tot nu toe hebben we ons voornamelijk

In de huidige situatie is in Utrecht al een derde

gericht op de financiering. Hoe we dit in de

bereid om te betalen voor het stallen van de

markt gaan zetten is nog een hele uitdaging.

fiets. “Voor de rest ben je eigenlijk appels met

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

Berenschotrapport In het rapport ‘Fietsparkeren op Stations. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong’ (2010) zijn door Berenschot diverse oplossingen aangedragen voor de problemen die gemeenten bij het fietsparkeren op stations ervaren. Deze zijn vervolgens overgenomen door de minister van Infrastructuur en Milieu in het ‘Actieplan Fietsparkeren op stations'. www.parkeer24.nl/ berenschot Bron: www.Berenschot.nl

13


Jolanda van Oijen

Jolanda van Oijen Verkeerskundig adviseur; XTNT Jolanda werkt met name aan projecten waarin gedrag, marketing en communicatie van de mensen op straat naar voren komt. Zij doet dit vooral in fiets- en openbaar vervoerprojecten. XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt en ontwikkelt oplossingen voor de huidige en te verwachten verkeers- en vervoersproblemen en begeleidt de implementatie van die oplossingen.

Bezoek het parkeerpaviljoen op de vakbeurs Verkeer en Mobiliteit op 8 december in Expo Houten en volg om 11.00 uur het RondeTafelGesprek over fietsparkeren.

peren aan het vergelijken, als je naar de toe-

volgens Dirix de afhandelingssnelheid zijn.

komst kijkt”, zegt Wienbelt. “Ook voor de

“We hebben aan de hand van computerpro-

aantallen nu zien we dat onbeperkt stallen op

gramma’s gesimuleerd of de stalling op pieku-

maaiveld nog steeds mogelijk is. Die ben je op

ren goed loopt. Vanaf de ingang van de

basis van groeiprognoses naar de toekomst

stalling tot aan de ingang van de OVT (open-

toe aan het extrapoleren, terwijl we in de toe-

baar vervoer terminal, red.) kost in deze stal-

komst nou juist zeggen dat de focus komt te

ling 3,4 minuten. Op maaiveld ben je veel

liggen op een meer efficiënte benutting. Men-

meer tijd kwijt…” “Voor een deel is marketing

sen zullen in ieder geval gaan betalen voor

je product verkopen. Het uitleggen hoe het

lang stallen. Wellicht ben je dan niet voor ie-

werkt en wat er nu en in de toekomst speelt

dereen het voor- en natransport aan het be-

haalt heel veel onduidelijkheden weg”, vult

vorderen maar in ieder geval wel voor de

Van Oijen aan. “Mensen snappen best dat de

dagelijkse reiziger. Dan ben je in ieder geval

huidige situatie niet langer kan.”

een heleboel fietsen kwijt die er nu lang staan.

14

Dat besef heeft volgens mij al wel een groot

OPTIMAAL SCENARIO

draagvlak bereikt in de afgelopen jaren. Kijk

Er zullen voor een optimale werking instru-

bijvoorbeeld maar naar Groningen waar de

menten moeten komen waarmee kan worden

maximale gratis stallingsperiode op twee

gestuurd, vooral kortparkeren kan worden ge-

weken is gezet. Studenten die ’s zomers bij-

handhaafd en het fietsparkeren verder kan

voorbeeld zes weken weg zijn, moeten dan

worden geprofessionaliseerd. “De komende

voor die periode een keer niet met de fiets

jaren worden een groot aantal locaties opge-

naar het station gaan maar iets anders rege-

leverd waarbij we alleen nog maar inpandige

len, zoals met de bus gaan. Het is dus ook een

stallingen zullen aanbieden”, zegt Wienbelt.

communicatie- en draagvlakkwestie hoe hier-

“Houten is daar een mooi voorbeeld van.” Nu

mee om te gaan.”

volgen diverse grote steden waar met nieuwe

“Wellicht dat er ook combinaties mogelijk

systemen zal worden geëxperimenteerd. Dirix:

zijn”, valt Van Oijen hem bij, “bijvoorbeeld

“Wij willen proberen nieuwe ontwikkelingen

met een stallingsplek aan de ene kant, in com-

op gang te krijgen en een elektronisch betaal-

binatie met een OV-fiets aan de andere kant.”

systeem introduceren. Een nultarief is dan

Het sterkste communicatiepunt in Utrecht zal

trouwens ook een tarief.”


Mark Wienbelt

Mark Wienbelt

Programmamanager ‘Ruimte voor de Fiets’; ProRail Het programma ‘Ruimte voor de Fiets’ loopt sinds 1999 en heeft als doel het faciliteren en stimuleren van het fietsgebruik naar de stations. Hiertoe dient de kwaliteit, kwantiteit en betere benutting van fietsenstallingen bij stations te worden verbeterd. ProRail doet dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail doet alle projecten in nauw overleg met NS, exploitant van de stallingen, en met gemeentes. Landelijk komt het aantal stallingen neer op ca. 250.000 onbewaakte plekken; ruim 100.000 inpandige stallingen en ca. 16.000 fietskluizen. Het totale aantal dient in 2020 te zijn gegroeid tot ruim 500.000, waarmee

DOSSIER: FIETSPARKEREN

landelijk wordt bereikt dat 40 tot 50% van de treinreizigers met de fiets naar de trein gaat. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid.

BETALING, BENUTTING EN HANDHAVING

vooral ook verder te kijken dan die prijs. “En

Naast een elektronisch betaalsysteem is in

Parkeren in de stad en bij stations zijn namelijk

grote stallingen ook een verwijssysteem nood-

niet te scheiden van elkaar.”

zakelijk, om lege plekken gemakkelijk te kun-

Voor Anita Dirix is de differentiatie betaald /

nen vinden. De stalling die nu in Utrecht wordt

onbetaald van belang, om deze te kunnen

gerealiseerd, Stationsplein West, krijgt name-

baseren op kwaliteitsverschil, waarbij afstand

lijk een capaciteit van 4200 fietsen en aan de

voor de fietser een vorm van kwaliteit is.

oostzijde zal een stalling worden gerealiseerd

Otto van Boggelen sluit af met een tip voor de

van maar liefst 12.500 plekken en die zal be-

minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie

staan uit drie lagen. Dirix: “Het stallen van de

Schultz van Haegen: “Zorg dat gemeenten

fiets mag daar niet langer duren dan bij de

zowel de bevoegdheden, instrumenten als

stalling van Stationsplein West, afgerond vier

basisfinanciering krijgen, zodat ze de exploita-

minuten. Zo’n 80 tot 90% van de afhandeling

tie van stallingen goed naar hun hand kunnen

moet binnen die tijd geschieden.”

zetten om ze goed te kunnen professionalise-

Op dit moment test ProRail in Utrecht en Gro-

ren.”

laten we de stad daarbij vooral niet vergeten.

ningen zaken als benutting en handhaving, waarbij de stallingsduur van de fiets en het

“En dit alles met landelijke kaders voor lokaal

verwijzingssysteem worden getest. Om dit te-

maatwerk”, vult Mark Wienbelt aan. De ka-

vens te kunnen koppelen aan een elektronisch

ders en middelen zijn volgens hem nu nog

betalingssysteem is de volgende uitdaging.

heel erg gericht op de aanleg van stallingen.

Een koppeling aan de OV-chipkaart ligt bij de

De pijlen dienen naar de toekomst toe meer te

stations het meest voor de hand. Vraag is ui-

worden gericht op middelen en kaders voor de

teraard of dit ook geldt voor fietsparkeren in

exploitatiefase. “Dan blijven er voldoende fi-

de binnenstad.

nanciële middelen over voor de investeringskant.” Belangrijk daarbij is dat de reiziger zich

AFSLUITING

centraal geplaatst ziet. “Met een duidelijke en

Jolanda Van Oijen vindt het tot slot belangrijk

snelle route en verwijzing zal de betalingsbe-

om te denken in doelgroepen en niet bang te

reidheid er zijn en snapt iedereen best dat het

zijn een prijs te vragen aan de gebruiker en

niet onbeperkt gratis kan zijn.” ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

15


Bekeuren of bewust maken Op weg naar een effectief fietsbeleid

16


TEKST AGNES JOOSTEMA

Stringent handhaven: helpt het als je de fietser BEKEURT voor foutparkeren door hun fiets te verwijderen en vervolgens voor veel geld weer te laten ophalen? Waarom parkeren fietsers niet in gratis en bewaakte fietsenstallingen die in centra en bij stations gebouwd zijn? Ligt het aan de SITUERING van de voorzieningen en de COMMUNICATIE? Om antwoord te geven op deze vragen spreekt PARKEER24 met verschillende gemeenten die hun FIETSBELEID stevig aanpakken.

“De fietsenkelder aan het Maagjesbolwerk

parkeernota, waar fietsparkeren onderdeel van

wordt niet alleen vanwege de locatie niet opti-

uitmaakt. De evaluatie is afgerond, evenals het

maal gebruikt; de helling blijkt ook te stijl voor

koersdocument met de uitwerkingsplannen.

mensen met veel boodschappen of mindervali-

“De afgelopen tien jaar hebben we verschil-

den. Dit had als gevolg dat veel fietsers op de

lende studies uitgevoerd om de fietsparkeerca-

vrijdag en zaterdag de fiets buiten op maai-

paciteit in de binnenstad uit te breiden”, aldus

veldniveau parkeerden, wat veel overlast ver-

verkeerskundig adviseur Wouter Dijk van de

oorzaakte. Om dit op te lossen hebben we

gemeente Zwolle. “Hier vaste plekken voor

naar een idee van de gemeente Groningen een

creëren bleek lastig vanwege ruimtelijke claims

‘rode loper’ aangelegd, waar mensen worden

als de kermis, terrassen en de markt. In de

geacht hun fiets niet neer te zetten. Dit blijkt te

loop der tijd zijn wel zo’n 350 extra fietsklem-

werken, de overlast is zeker afgenomen.”

DOSSIER: FIETSPARKEREN

Zwolle werkt op dit moment aan de nieuwe

men geplaatst op verschillende plaatsen in het centrum, maar dit was helaas niet afdoende

VISIE: HANDHAVEN BRUG TE VER

om alle problemen op te lossen.”

Het uitwerkingsplan voor fietsparkeren resul-

Denken vanuit de fietser

Dat het fietsbeleid zijn vruchten afwerpt blijkt

teerde in een visie met verschillende uitgangs-

wel uit het feit dat bijna 50 procent van de rit-

punten. De ambitie om tot de top vijf van de

en van hieruit faciliteren

ten onder de 7,5 kilometer in Zwolle per fiets

meest gastvrije steden van Nederland te horen

worden afgelegd. Bovendien is het lastiger om

is daarbij van groot belang. Dit vertaalt zich

met de auto in de stad te komen doordat het

ook naar het fietsbeleid in de vorm van gast-

centrum grotendeels autoluw is. “De keerzijde

heerschap: naast het faciliteren van gewenst

van dit enorme fietsgebruik is dat je al die fiet-

gedrag acceptabele, logische regels opstellen

sen ook ergens kwijt moet”, aldus Hans

om ongewenst gedrag te voorkomen. “Het

Schoolderman, werkzaam bij stedelijk beheer

enige wat we van onze burgers vragen is dat

binnen de gemeente Zwolle. “In het proces

ze ook rekening houden met de andere bezoe-

naar het uitwerkingsplan fietsparkeren hebben

kers van onze stad”, aldus Dijk. “Handhaven

we in eerste instantie vooral naar de behoefte

op fietsen die hinderlijk of onveilig gestald

gekeken. Vanuit het bestuur kwam het signaal

staan, past in dat plaatje. Voor dat het zo ver

meer vanuit de fietser te denken en van hieruit

is vinden we het echter wel van belang dat we

te faciliteren.” Hiervoor heeft de gemeente

in voldoende alternatieven voorzien.”

onder meer een enquête gehouden onder de

Flexibiliteit van voorzieningen is belangrijk, in-

leden van het Zwolse burgerpanel. Dit resul-

herent aan het feit dat de vraag naar fietspar-

teerde in 1265 respondenten, waar nuttige in-

keren per moment verschilt. Zwolle voert op

formatie uit naar voren kwam. Schoolderman:

verschillende strategische locaties in het cen-

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

N

mail redactie@acquirepublishing.nl 17


Handhaven brug te ver: gemeente Zwolle zet in op gastheerschap en bewustwording

trum pilots uit met mobiele stallingen, bijvoor-

bruik is hier de afgelopen vijftien jaar verdub-

beeld op het Grote Kerkplein en het Rode To-

beld, wat veel fietsparkeeroverlast en knelpun-

renplein. Doel van deze pilots is om tijdens

ten met zich meebrengt. Daardoor wordt de

piekmomenten meer capaciteit aan te bieden

gemeente op bepaalde locaties vrijwel ge-

en om overlast op specifieke locaties te voor-

dwongen om streng te handhaven. In beginsel

komen. Om mensen hier ook daadwerkelijk

is dit het laatste middel waar het Stadsdeel

gebruik van te laten maken, heeft Zwolle op

Centrum op in wil zetten, maar er zijn situaties

het grootste knelpunt, de hoek Oude Vismarkt

waar dit absoluut nodig is: voornamelijk in het

– Diezerstraat, een promotieteam ingezet die

stationsgebied. Jan Jaap Eikelman, woordvoer-

mensen attendeert op alternatieven en men-

der binnen de gemeente Amsterdam: “We

sen verzoekt om hun fiets op gastvrije wijze te

hebben een duidelijke scheiding gemaakt tus-

parkeren. De reacties waren echter wisselend.

sen de problematiek in het stationsgebied en

De een vindt het een positieve ontwikkeling,

de rest van de binnenstad, omdat eerste de

de ander zette alsnog zijn fiets neer omdat ‘die

meeste problemen met zich meebrengt. Dage-

er toch gewoon mag staan’. Om die reden is

lijks worden hier meer dan 10.000 fietsen ge-

de gemeente iets ‘strenger’ geworden: fietsen

stald, terwijl de voorzieningen niet goed

die op dit knelpunt buiten het daarvoor be-

worden gebruikt. Mensen laten hun fiets ach-

doelde vak geparkeerd staan, worden ver-

ter op een willekeurige plek zonder zich be-

plaatst naar omliggende fietsenstallingen.

wust te zijn van de overlast die ze

Daarbij worden gastheren en –vrouwen inge-

veroorzaken.” De eerste stap in een strenger

zet vanuit het 65+ uitzendbureau. Op den

fietsbeleid was het terugdringen van het aan-

duur hoopt de gemeente op een stuk bewust-

tal dagen dat een fiets foutief geparkeerd mag

wording bij de mensen. “Mocht verwijzen naar

staan; van 28 naar 14. Na deze termijn wordt

alternatieve locaties en het verplaatsen van

een fiets verwijderd. “Korter dan twee weken

hinderlijk gestalde fietsen niet het gewenste

is juridisch gezien niet te onderbouwen”,

effect opleveren, dan zullen we overwegen bestuursdwang toe te passen”, zegt Dijk. Een stap verder in de flexibele voorzieningen is

Problematiek rond station dwingt Amsterdam tot stringente handhaving

een systeem dat met palen wordt verzonken in het maaiveld, ontwikkelt door stedenbouwkundige bij de gemeente Zwolle Han Godijk en leverancier Groundlevel. Het systeem wordt momenteel aangelegd op de Blijmarkt, waarbij de omliggende horecaondernemers als beheerders zijn aangewezen. Op de drukke vrij-

De flexibele fietsenstalling zoals deze in Zwolle

dag en zaterdag zorgen zij ervoor dat de

wordt geplaatst (Bron: Groundlevel)

stallingen worden opgebouwd en dat alles er netjes bij staat. Frank Willems van Groundle-

aldus Eikelman. Ook in Amsterdam is de AFAC

vel: “De Blijmarkt is een mooi, open plein en

verantwoordelijk voor het labelen en verwijde-

dat moet het ook blijven. Hier permanent fiet-

ren van fietsen. Men kan de fiets vervolgens

senrekken plaatsen was geen optie, daarom

weer komen ophalen, maar moet dan wel een

klopte Godijk bij ons aan met het idee een ver-

boete betalen. Dit is een vast bedrag, niet af-

zinkbaar systeem te ontwikkelen. Dit resul-

hankelijk van de dagen dat een fiets in het

teerde in een systeem van vier verzinkbare

depot van AFAC staat. “Onderzoek heeft uit-

palen, waartussen drie buizen geschoven wor-

gewezen dat echter 75 procent van de fietsen

den die vervolgens aan elkaar worden gekop-

niet wordt opgehaald, wat betekent dat er

peld. Zo ontstaat een zes meter lang hekwerk,

sprake is van structurele fietsenoverlast”,

waarvan er vier worden geplaatst in Zwolle.”

brengt de woordvoerder in kaart. “We hebben bij het stationsgebied al tal van maatregelen

lees meer: www.parkeer24.nl/ fietsparkeerbeleid 18

AMSTERDAMS FIETSBELEID

genomen om de problematiek op te lossen,

Bij de gemeente Amsterdam staat het fietsbe-

zoals de realisatie van extra parkeervoorzienin-

leid hoog op de prioriteitenlijst: het fietsge-

gen, proeven met fietscoaches en door te pro-


DOSSIER: FIETSPARKEREN

Fietsenoverlast in het Zwolse centrum

beren creatief te zijn met het gebied buiten

den. Een gelijke regelgeving geldt dus voor het

het stationsgebied. Dit heeft echter nog niet

stationseiland rondom Amsterdam Centraal.

voldoende soelaas geboden om de problemen

Verder pakt de gemeente de knelpunten in het

daadwerkelijk op te lossen.”

centrum zoveel mogelijk aan door bijvoorbeeld fietsparkeervakken te faciliteren of fietspon-

ROTZOOI OP HET LEIDSEPLEIN

tons aan te leggen. “In het Leidseplein gebied

Het Leidseplein gebied is binnen Amsterdam

hebben we met pontons driehonderd extra

een absolute hotspot. Dat betekent echter ook

fietsparkeerplaatsen gerealiseerd”, illustreert

dat er veel fietsen worden geparkeerd, veelal

Eikelman. “Daarnaast merken we dat de par-

buiten de aanwezige voorzieningen. “Het is er

keervakken goed worden gebruikt, een tool

een rotzooi”, beaamt Eikelman. Stadsdeel

die we ook in de toekomst blijven inzetten.”

Centrum probeert dit op te lossen door ook

Velopa, leverancier van onder meer fietspar-

hier de regels aan te scherpen. Niet alleen ver-

keersystemen, onderstreept het nut van belij-

slechtert de toegankelijkheid van de trottoirs

ning: “Veel parkeervoorzieningen zijn nog niet

Fietsgebruik Amsterdam

door het woud aan fietsen, ook de veiligheid

volledig toegerust op moderne bakfietsen en

laatste vijftien

van vluchtwegen komt in het geding. “Terwijl

fietsen met kratten voorop.

dit onnodig is”, aldus Eikelman. “Naast Para-

Door te werken met herkenbare parkeervak-

diso is een gratis overdekte fietsenstalling gesi-

ken heeft Amsterdam hier een goede tussen-

tueerd; tien meter verderop.”

oplossing mee gefaciliteerd, wat tevens de

jaar verdubbeld

scooteroverlast kan terugdringen. Vooralsnog Foutgeparkeerde fietsen worden vanaf nu di-

een prima oplossing dus.” Het bedrijf is volop

rect verwijderd. Ook zijn er borden geplaatst

bezig met productontwikkeling om in de toe-

waarop wordt aangegeven dat er niet buiten

komst ook voor dit soort fietsen passende

de fietsvoorzieningen geparkeerd mag wor-

systemen te kunnen leveren. ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

19


Commercieel

interessant?

Om de openbare ruimte beter in te richten wordt al veel gesproken over de rol die het STALLEN van de FIETS hierin speelt. Het is een grote bron van ERGERNIS in veel gemeenten. Een rommelig straatbeeld, weesfietsen, een niet toegankelijke openbare ruimte, zijn de bekende voorbeelden. Kan de fiets niet net als de auto betaald in de PARKEERGARAGE worden gestald?

Vooral de duurdere fietsen staan betaald, bij gratis parkeren is de waarde van een fiets aanmerkelijk lager.

20


mag worden. De exploitanten hebben dit

parkeren combineren. Deze garages zijn open-

model ook nog niet doorgerekend. Maar zon-

baar voor wat betreft het autoparkeren, maar

der hierin definitieve stelling te willen nemen

niet openbaar voor het fietsparkeren. De fiet-

kan gezegd worden dat het niet rendabel lijkt

sen die in deze garages geparkeerd mogen

om fiets- en autoparkeren openbaar te combi-

worden, behoren toe aan een selecte groep

neren en te exploiteren.

bewoners of werknemers die met een speciale

De fiets vraagt om intensief beheer. Het netjes

toegangscode de garage kunnen betreden.

parkeren van fietsen is vaak een probleem

De exploitant heeft in die gevallen wel zicht

waardoor ook in een garage de toegankelijk-

op de geparkeerde fietsen maar daar houdt de

heid afneemt en daarmee het aantal beschik-

rol dan ook mee op. Het feit dat er geparkeerd

bare fietsparkeerplaatsen. De fiets is diefstal

mag worden door fietsers, maakt onderdeel

gevoelig. Je moet als exploitant / beheerder de

uit van een stukje service aan de fietsers van

vraag stellen hoe je dit kunt voorkomen. Daar-

het bedrijf waar men werkt of waar men

naast worden regelmatig fietsen wel gestald

huurt.

maar niet meer opgehaald.

Er zijn maar een paar parkeergarages in Neder-

Omdat de trend is dat het beheer van garages

land waar een openbare ruimte is waar fietsen

steeds vaker vanuit een centrale beheerslocatie

gratis geparkeerd mogen worden. Veelal is het

wordt geregeld, leveren bovengenoemde as-

beheer van deze -vaak afgescheiden- fietspar-

pecten kostentechnisch gezien nadelen op.

keerruimten minimaal.

Voor goed beheer van een fietsparkeergarage

Lees meer over ‘Fietsparkeren’ in het online dossier op www.parkeer24.nl/dossiers

DOSSIER: FIETSPARKEREN

Er zijn een aantal garages die fiets- en auto-

is bemensing noodzakelijk en volstaan ca-

GELD ERBIJ

mera’s niet.

Uiteraard zijn er wel voorbeelden van gara-

Tevens moet nagedacht worden over de aan-

ges/stallingen waar alleen de fiets betaald ge-

rijdroute van de fietsers. Het heeft de voorkeur

parkeerd mag worden. Denk hierbij aan de

om fiets- en autoverkeer te scheiden om zo de

stallingen in de diverse binnensteden en de

veiligheid te garanderen. Tijdens de bouw

fietsparkeerlocaties op de stations. Maar ook

moet hier al rekening mee worden gehouden.

deze garages zijn niet rendabel geven diverse

Het achteraf aanpassen voor de voorziening

partijen aan.

brengt hoge kosten met zich mee.

Gesteld kan worden dat de fietser die bereid is

De voorzichtige conclusie is dat het vooralsnog

1500 euro voor een fiets uit te geven, ook be-

voor commerciële exploitanten niet aantrekke-

reid zou zijn om parkeergeld te betalen. In ruil

lijk lijkt om naast auto’s ook fietsen in de ga-

daarvoor ontvangt de fietser immers een

rage te verwelkomen.

droge, bewaakte parkeerplaats. En dat blijkt ook zo te zijn. Mensen met een duurdere fiets willen die graag betaald stallen. Maar de bedragen en aantallen zijn (nog) niet groot genoeg om een rendabele exploitatie te borgen.

RondeTafelGesprek: Discussieer mee over dit onderwerp op 8 december

Als een dagkaartje ongeveer een 1 euro kost

in Houten tijdens de

en een jaarkaart 99 euro, dan moeten er wel

vakbeurs Verkeer en

heel veel fietsen gestald worden alvorens u loon, afschrijving, licht, onderhoud, schoon-

Mobiliteit van 11.00-12.00.

maak en water hebt terug verdiend. Het aanbieden van (betaalde) fietsparkeerlocaties moet dus gezien worden als extra service die geld kost maar wél het fietsen verder promoot.

NIET RENDABEL De redactie heeft geen voorbeelden kunnen vinden van garages waarbij zowel de auto als de fiets openbaar, tegen betaling, geparkeerd PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

21


TEKST: ERNA JANSEN

Maak binnenstad aantrekkelijk De vraag wat parkeren kan betekenen voor de BEREIKBAARHEID van de stad is volgens Egbert Kalle, directeur SOAB, te kort door de bocht. “Het gaat niet om parkeren. De vraag is of de stad INTERESSANT genoeg is om BEZOEKERS te trekken.” waar een parkeerregelaar wonderen kan ver-

De parkeerduur wordt korter, het aantal slag-

richten, om maar een mogelijke voorbeeld te

boombewegingen neemt af, en wat de bezoe-

noemen.

DOSSIER: BEREIKBAARHEID

FEITEN OP EEN RIJ

ker besteedt in de binnenstad wordt ook steeds minder. De oorzaken zijn divers. Het

CITYMARKETING

aantal internetaankopen neemt jaarlijks met

Om er voor te zorgen dat de binnenstad weer

10% toe. Daarnaast worden steeds meer win-

meer bezoekers trekt, doet Kalle een aantal

kelcentra en boulevards ontwikkeld aan de pe-

suggesties. Als voorbeeld noemt hij het inves-

riferie en is er de laatste jaren te weinig

teren in (culturele) wandelroutes, of het aan-

geïnvesteerd in (behoud van) cultuur en klan-

bieden van logies in de stad zodat

tenbinding.

theaterbezoek gekoppeld kan worden aan overnachten op loopafstand. Ook ouderen ver-

Citymarketing is meer dan het stadscentrum oppoetsen. Het begint bij potentiële klanten; doelgroepen. Voelen, denken en handelen vanuit doelgroepen, clusters en segmenten zijn essentiële onderdelen.

NO PARKING, NO BUSINESS?

dienen aandacht te krijgen. De vergrijzing

“We moeten afstand nemen van de conclusie

biedt kansen voor de binnenstad. Deze doel-

dat omzetdalingen veroorzaakt worden door

groep heeft tijd en kan die ook doorbrengen

te weinig of onvoldoende bereikbare parkeer-

in de stad, mits er aantrekkelijke activiteiten

plaatsen in de stad”, betuigt Kalle. Het is

zijn en de voorzieningen aangepast worden

daarom voor hem nauwelijks voor te stellen

aan hun behoeften. Kortom: citymarketing.

dat forse investeringen in Parkeer Route Infor-

Wellicht is dat het toverwoord waarmee de

matie Systemen en/of verwijssystemen de ko-

consument opnieuw de binnenstad wordt in-

mende jaren hun geld op zullen leveren. Want

gehaald, de bestedingen weer oplopen en de

in veel gevallen is er geen algeheel parkeerpro-

stad opbloeit. En omdat dat op zich niet meer

bleem meer. Hooguit is het op zaterdag tussen

zal leiden tot het weer vollopen van de par-

12.00 en 15.00 uur erg druk en ontstaan er

keergarages, is er ruimte voor een nieuwe rol

wachtrijen of is er congestie op de ring. “Maar

van de parkeerbedrijven. Zij zouden de rol van

voor 3 uur per week ga je toch geen tonnen

mobiliteitsbedrijf kunnen aannemen; facilite-

Lees ook:

investeren?” Ook zonder rekensommen te

ren dat mensen gemakkelijk de stad in kunnen

www.parkeer24.nl/citymarketing

maken zijn er vaak goedkopere alternatieven

komen om zo die nieuwe bloei van de stad

te bedenken. Zo zijn er nogal wat situaties

ruim baan te geven. ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

23


Onder de Catharijnesingel die hier te zien is komt de ingang van de nieuwe parkeergarage Vredenburg

24


TEKST AGNES JOOSTEMA

Relatie bereikbaarheid en parkeren OVER GEBRUIK PARKEERGARAGES EN BEREIKBAARHEIDSASPECT ONTWERPFASE

DOSSIER: BEREIKBAARHEID

Wat kan parkeren doen voor de BEREIKBAARHEID? Waarom staan verschillende garages in stedelijke centra LEEG en zorgen andere garages voor OPSTOPPINGEN? En: wordt er bij de bouw van nieuwe garages 端berhaupt in het beginstadium CONTACT gelegd met stedenbouwkundigen, planologen en verkeerskundigen om het bereikbaarheidsaspect mee te nemen?

N

mail redactie@acquirepublishing.nl

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

25


Veelbesproken problematiek Maagjesbolwerk Zwolle met pilots aangepakt

wolle is een veelbesproken stad als het

Z

drukke momenten (zaterdagen) zeker vermin-

om parkeren en bereikbaarheid gaat.

derd, zo ook de terugslag op de andere

“De belangrijkste switch die we in het

wegen. Wegens het succes wordt de pilot dan

Zwolse parkeerbeleid hebben gemaakt, is dat

ook verlengd tot december. De Heer: “maar

we niet alleen auto’s een goede parkeerplek

we kunnen natuurlijk niet tot in lengte van

willen bieden, maar vooral een gastvrije stad

dagen verkeersregelaars in blijven zetten. We

willen zijn”, aldus wethouder René de Heer,

moeten toewerken naar het beste scenario.”

onder meer verantwoordelijk voor de bereik-

De populariteit van de parkeergarage aan het

baarheid van Zwolle en de economische ont-

Maagjesbolwerk is eenvoudig te verklaren. Be-

wikkeling van de binnenstad. Om dit te

zoekers rijden op de Peperbus af, het boeg-

bewerkstelligen zet de stad tal van pilots in om

beeld van Zwolle, en komen dan praktisch

snel stappen te kunnen maken. Zo wordt er

langs de garage. Bovendien is de voorziening

met de pilot ‘stop & shop’ gekeken of parkeerplaatsen in het centrum dubbel gebruikt kunnen worden; deels door binnenstadbewoners en deels door kort parkerende winkelklanten. Doel hiervan is de behoefte te monitoren. Op basis van de uitkomsten kan uiteindelijk definitief beleid worden opgesteld.

ACTIEF STUREN VERBETERT DOORSTROMING

Zwolle zet pilots in voor betere bereikbaarheid

Daniël Uenk is als adviseur binnen het expertisecentrum van de gemeente Zwolle betrokken

onder de Media Markt gesitueerd. Volgens De

bij mobiliteitsvraagstukken en onder meer ver-

Heer heeft het vooral met de vindbaarheid en

antwoordelijk voor de pilots omtrent bereik-

de beleving van bezoekers te maken dat de

baarheid en parkeren bij het Maagjesbolwerk.

andere garages het onderspit delven. Parkeer-

De parkeergarage die hier is gesitueerd is een

verwijzing kan hier zeker een positieve bij-

veelbesproken onderwerp binnen de ge-

drage aan leveren. Bovendien wordt er

meente Zwolle. “Het is een populaire locatie

gewerkt aan meer aantrekkelijke looproutes.

om te parkeren, maar daarmee ook de plek

“Daarbij worden de garages meer ingericht als

die de meeste problemen veroorzaakt”, aldus

centrumgarage, met reclameborden, een

Uenk. “Door verkeersregelaars en dynamisch

goede lik verf en betere verlichting”, aldus

verkeersmanagement systemen in te zetten,

Uenk. Hiermee probeert de gemeente Zwolle

kunnen we mensen attenderen op de actuele

vooral de keuzeparkeerder te beïnvloeden.

verkeerssituatie. Daarnaast proberen we het

“Het is daarnaast vooral zaak parkeren in de

gebruik van andere parkeervoorzieningen, die

grote ‘buffergarages’ aantrekkelijk te maken

in feite even ver van het centrum zijn verwij-

voor bezoekers. We gaan bijvoorbeeld koeriers

derd als de garage aan het Maagjesbolwerk,

inzetten die grote aankopen van mensen naar

ook te stimuleren.” De eerste resultaten van

hun auto te brengen. Waarschijnlijk gaan we

de proef zijn positief: de blokkades zijn op de

hier vlak na de intocht van Sinterklaas al mee

Verkeersregelaars in actie bij toerit Maagjesbolwerk garage

26


beginnen”, aldus De Heer. “In eerste instantie

meente in de piekmomenten hinder onder-

gaan we hier één parkeergarage voor aanwij-

vindt van parkeerdruk en verminderde bereik-

zen. Ondernemers kunnen hier een soort strip-

baarheid. Winterswijk is een klein stadje, maar

penkaart voor aanschaffen, en van

wordt in het weekend overspoelt door Duit-

consumenten wordt ook een kleine bijdrage

sers. De parkeersituatie kenmerkt zich door

Winterswijk zet grond-

gevraagd. Denk aan een euro per ritje.”

veel kleine terreintjes die snel vol staan. Dit

Ook het openbaar vervoer speelt een grote rol

zorgt ervoor dat er veel zoekverkeer en daar-

sensoren in om zoek-

in de bereikbaarheid van de Zwolse binnen-

mee overlast wordt veroorzaakt in de omlig-

stad. “Ons uitgangspunt is dat iedereen zelf

gende woonwijken en vermindering van

de keuze moet kunnen maken welke vervoers-

levenskwaliteit voor de bewoners. Keypoint

mogelijkheid er wordt gebruikt. We willen

ging op zoek naar een passende oplossing

hierin verleiden; de bus aantrekkelijk maken

voor Winterswijk, en kwam uit bij Sensit,

door snelle verbindingen en comfort”, aldus

draadloze grondsensoren die de directe bezet-

De Heer. “We geven de bus ruim baan, maar

ting per parkeerplaats real-time in kaart bren-

zorgen er wel voor dat dit niet ten koste gaat

gen. “Het bouwen van extra parkeervoorzien-

van de automobilist. Dat betekent ook dat we

ingen voor alleen de piekmomenten zou niet

niet direct groots inzetten op vrije busbanen,

rendabel zijn, dus was betere dosering ge-

omdat deze in de praktijk alleen op eerder ge-

wenst naar de aanwezige voorzieningen”,

noemde piekmomenten worden gebruikt;

aldus Koen Hobbelink van leverancier Nedap

slechts dertig uur per week, hooguit. We facili-

AVI. “In samenwerking met bordenleverancier

teren meer in flexibele oplossingen, bijvoor-

Agmi plaatsen we verwijsborden in de stad,

beeld door bussen prioriteit te geven op

waarop het aantal beschikbare parkeerplaat-

specifieke momenten en plekken in de stad

sen te zien is op de open terreinen en het

waar dit nodig is. De uitrit bij het busstation is

straatparkeren in de blauwe zone.” Als de

hiervan een goed voorbeeld.”

grondsensoren en de verwijsborden zijn ge-

verkeer te verminderen

DOSSIER: BEREIKBAARHEID

plaatst, worden bezoekers eerst verwezen

GELEERDE LESSEN

naar de grote parkeervoorziening aan de rand

Maar niet alleen de drukte zorgt voor proble-

van het centrum, hier zijn circa vijfhonderd

men bij het Maagjesbolwerk. De Heer: “Dit is

plaatsen beschikbaar. Zodra deze vol is worden

deels te wijten aan het feit dat de plannen

automobilisten verwezen naar een drietal par-

voor de garage redelijk gedateerd zijn. Destijds

keerterreinen via de dynamische bebording. In

was het een prima garage die aansluit bij de

de toekomst kan de parkeerinformatie ook via

verkeersintensiteit, maar nu voldoet dat beeld

in-car-systemen en smartphones worden aan-

niet meer.” Daarom heeft Zwolle nu plannen

geboden. Naar verwachting is het systeem in

een garage met circa duizend parkeerplaatsen

januari 2012 operationeel, eerst op 180 par-

te realiseren in de buurt van het Maagjesbol-

keerplaatsen verdeeld over twee locaties.

werk. De Heer: “De problematiek omtrent het

“Sensit kan niet alleen zoekverkeer vermijden,

Maagjesbolwerk zijn voor ons geleerde lessen.

maar ook de bezettingsgraad goed onder de

Om een helder totaalbeeld te schetsen heb je

loep nemen. De gemeente Winterswijk heeft

visionairs nodig; verkeerskundigen en planolo-

zowel real-time inzicht in de bezettingsgraad

gen. Mensen kiezen voor een locatie en

per parkeerterrein als ook historische data.

gemak, daar moet je vanaf het begin goed op

Hetzelfde geldt voor de parkeertijd”, aldus

inspelen.”

Hobbelink. “Dit betekent dat er kwantitatief

De draadloze grondsensor Sensit

onderzoek uitgevoerd kan worden ten gunste Meer lezen over Zwolle?

van de burger en bezoeker. Door te meten

Kijk dan op www.parkeer24.nl/zwolle

kunnen gefundeerde beslissingen worden ge-

Benieuwd naar de effecten van

nomen in het kader van parkeren en bereik-

Sensit in het buitenland?

WINTERSWIJK PAKT ZOEKVERKEER AAN

baarheid, maar ook dure investeringen worden

Kijk op www.parkeer2.nl/sensit

De gemeente Winterswijk liet twee, drie jaar

effect van de invoering van dit verwijzings-

geleden door Keypoint onderzoek verrichten

systeem wordt middels voor- en nametingen

naar de parkeersituatie, omdat ook deze ge-

en enquêtes de komende tijd onderzocht.

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

voorkomen.” Leo de Jong van Keypoint: “Het

27


We verwachten rond februari de eerste resul-

baarheid, wringt het soms bij de organisatie

taten. Zijn die positief, dan gaan we opscha-

ervan. De ontwikkelaars hebben er immers

len.”

baat bij dat er snel wordt gebouwd, maar noodzakelijke fasering van projecten gericht

BEREIKBAARHEID KEIHARDE VOORWAARDE

op bereikbaarheid en leefbaarheid kan soms

Ingaande op de vraag in hoeverre het bereik-

ringstijd. Voor elke bouwlocatie wordt een be-

baarheidsaspect van nieuwe parkeervoorzie-

reikbaarheidsplan op maat gemaakt. Wel ziet

ningen al mee wordt genomen in het

de gemeente Utrecht dat er vanuit de schaarse

beginstadium, neemt de redactie van PAR-

ruimte naar innovatieve oplossingen wordt ge-

KEER24 een kijkje in Utrecht, waar hard wordt

zocht. Volgens Corio is het wenselijk de be-

gewerkt aan de revitalisering van het stations-

wegwijzering naar haar parkeergarages te

gebied. De huidige parkeergarage Vredenburg

verbeteren. De oorzaak is mogelijk meerledig,

wordt hier uitgebreid met ruim achthonderd

maar heeft waarschijnlijk ook te maken met

plaatsen om de grotere bezoekersstroom voor

de verlegde rijroutes. Corio heeft een voorstel

Nieuw Hoog Catharijne te faciliteren. De par-

ontwikkeld dat nu met de gemeente wordt

keergarage Jaarbeursplein ligt aan de andere

besproken. Verrijn Stuart: “Ik vind betere ver-

zijde van het stationsgebied en wordt ge-

wijzing een prima oplossing, zolang er maar

sloopt. Onder het Jaarbeursplein wordt een

geen woud aan borden ontstaat en het past

nieuwe ondergrondse garage gebouwd. Ge-

binnen het gemeentelijke beleid.”

rard Verrijn Stuart is als projectmanager Bereik-

Jeroen van der Heijden is area manager bij

baarheid van de Projectorganisatie

Corio Nederland, die zeven parkeergarages in

Stationsgebied verantwoordelijk voor een be-

Utrecht in eigendom heeft, waarvan zes direct

reikbaar stationsgebied (waaronder parkeer-

onder Hoog Catharijne in het stationsgebied

voorzieningen) tijdens de ontwikkeling.

zijn gesitueerd. In het kader van de revitalise-

“Bereikbaarheid is een keiharde voorwaarde in

ring werkt Corio aan een fikse uitbreiding van

de totale ontwikkeling”, aldus Verrijn Stuart.

de Vredenburg garage. Het aantal parkeer-

“We laten verkeerskundigen in een vroegtijdig

plaatsen wordt van 350 uitgebreid naar 1300.

stadium meedenken over de bereikbaarheid

“De extra toestroom die dit veroorzaakt moet

tijdens de uitvoering.” Daarbij is soms sprake

op voorhand natuurlijk goed worden gefacili-

van een spanningsveld tussen voldoende

teerd”, beaamt Van der Heijden. “Het Actie-

bouwruimte bieden en het bereikbaar en leef-

plan Luchtkwaliteit Utrecht stelt dat het

baar houden van het stationsgebied.

verkeer in de binnenstad teruggedrongen

leiden tot hogere kosten en langere uitvoe-

moet worden. Vanuit die visie wordt ook ge-

CONFLICTEN

werkt met knips (afsluitingen, red.). Alleen

Ondanks dat ook de uitvoerende partijen in-

mensen die daadwerkelijk in het centrum

zetten op een zo optimaal mogelijke bereik-

moeten zijn worden nog gestimuleerd.” Deze ambities zijn nu al meegenomen in de planvorming voor de nieuwe parkeergarage onder de Singel, een gegeven dat volgens Van der Heijden alleen maar positief kan uitpakken. “We

Meer informatie over stationsgebied Utrecht op www.cu2030.nl

zijn nu nog bezig met de bouwaanvraag, en het feit dat het bereikbaarheidsaspect vroegtijdig al is vastgelegd, voorkomt problemen in de toekomst.” De nieuwe garage heeft een lange toerit van circa 200 meter, die onder de Catharijnesingel doorloopt. Dit heeft enorme impact op de verkeerssituatie, wat het nog essentiëler Sensit grondsensoren brengen parkeerbezet-

maakt hier op voorhand al op te anticiperen.

ting real-time in kaart

Naar verwachting wordt de garage in 2015 opgeleverd met een van de twee geplande uitritten. ❖

28


PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEERKALENDER, PARKEERINNOVATIES PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEERKALENDER, PARKEERINNOVATIES PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEERNeem dan nu uw eigen abonnement op PARKEER24. KALENDER, PARKEERINNOVATIES PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, U ontvangt dan zes keer per jaar het informatieve en inspirerende magazine, wekelijks de e-mail-PARKEERORGAPARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, nieuwsbrief enPARKEERKALENDER, kunt met korting deelnemenPARKEERINNOVATIES aan de NISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEER24 bijeenkomsten waarover binnenkort PARKEERNIEUWS, meer PARKEERBANEN, informatie volgt. PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEERGa nu naar www.parkeer24.nl/abo KALENDER, PARKEERINNOVATIES PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, en meld u aan voor uw eigen abonnement! PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEERKALENDER, PARKEERINNOVATIES PARKEERNIEUWS, PARKEERBANEN, PARKEERDISCUSSIES, PARKEERBIEB, PARKEERMENSEN, PARKEERORGANISATIES, PARKEERNOTA’S, PARKEER

? 4 2 R E E K R A P r e v o n e d e r Tev


Parkeren en bereikbaarheid van de stad

Combinatie PRIS en In-car heeft toekomst 30


TEKST ERNA JANSEN

Er is ongetwijfeld een relatie tussen de BEREIKBAARHEID van de binnenstad en PARKEREN. Speelt het Parkeer Route Informatie Systeem daar een rol in? En zo ja, hoe moet PRIS worden ingezet om het maximale RESULTAAT te bereiken of zijn er ANDERE OPLOSSINGEN? Een zoektocht van de redactie langs leveranciers, adviesbureaus, exploitanten en gemeenten.

waarin veel met de diverse exploitanten is ge-

partijen stelde was: Weet u welke gevolgen de

sproken over het vrijgeven van de parkeerin-

introductie van het parkeerroute verwijssys-

formatie. Want niet iedere commerciële

teem met zich mee heeft gebracht? Want

exploitant wil hieraan meewerken. Angst voor

laten we eerlijk zijn. Als u bekend bent in een

valse concurrentie en te veel inzicht geven in

stad, kijkt u dan op de PRIS-borden langs de

het exploitatiemodel liggen hieraan ten grond-

kant van de weg? Waarschijnlijk niet, u rijdt

slag. Daar komt bij dat een exploitant met een

rechtstreeks naar de garage waar u altijd par-

goed lopende garage in eerste instantie geen

keert. In veel gevallen wordt een wachttijd ge-

baat lijkt te hebben bij het systeem, de klant

accepteerd. En bezoekers? Mensen met een

weet hem blijkbaar toch wel te vinden. Instel-

navigatiesysteem rijden door naar de straat

len van het PRIS zou derhalve omzetverlies be-

waar ze moeten zijn en kijken dan pas of ze

tekenen. De gemeente Amersfoort geeft aan

ook ergens kunnen parkeren. Is PRIS dan al-

dat bij iedere nieuwe locatie vooraf met de ex-

leen voor die bezoekers die hun navigatie niet

ploitant contractueel wordt vastgeld dat de

vertrouwen of er niet een bezitten? Zo zwart-

benodigde informatie ten behoeve van PRIS

wit als hierboven gesteld is het niet.

moet worden vrij gegeven.

DOSSIER: BEREIKBAARHEID

De allereerst vraag die de redactie de diverse

Er kan voor gekozen worden om de informatie

WELKOM

‘gereduceerd’ aan te bieden. In plaats van het

De Parkeer Route Informatie Systemen staan

noemen van exacte aantallen wordt gewerkt

niet alleen in de grote steden. Ook kleinere

met VOL en VRIJ. Gemeente Venray geeft ech-

steden plaatsen panelen. Zo is in Venray in

ter aan dat een aantal-indicatie wellicht nog

2009 voor drie slagboomlocaties PRIS geïmple-

meer houvast geeft aan de bezoekers dan al-

menteerd terwijl de stad geen echte parkeer-

leen de vermelding vol/vrij. Ook Peek onder-

problemen had. Maar de parkeerdruk wordt

schrijft dit. “Hoe meer informatie je geeft, hoe

sindsdien beter verdeeld. Op zaterdagen komt

beter.”

het minder vaak voor dat een terrein continue vol staat. In het juryrapport bij de uitverkiezing

MEER INFORMATIE

van de Beste Binnenstad van Nederland wordt

In Almere zijn de displays voorzien van een dy-

de gebruiksvriendelijke bewegwijzering in Ven-

namische pijl. Daardoor krijgt de automobilist

ray aangehaald. PRIS kan dus ook worden in-

niet alleen informatie over de bezettingsgraad

gezet om de bezoeker op een vriendelijke

maar wordt hij ook een bepaalde richting op

manier wegwijs te maken in de stad. Ook DTV

gestuurd. Het PRIS wordt een tool om het ver-

consultants bevestigt dat een PRIS kan bijdra-

keer te managen.

gen aan het imago van de stad. “Met een PRIS

Idealiter begint de verwijzing al op de buiten-

ben je welkom en word je als bezoeker serieus

ring. Peek noemt de A10 als voorbeeld waarbij

genomen.”

DRIP’s, VRI’s en PRIS op elkaar zijn aangesloten. De reistijden die genoemd worden, beïn-

ANGST VOOR OMZETVERLIES

vloeden dan wellicht ook de keuze van de

In sommige plaatsen is het installeren van PRIS

automobilist die op de PRISborden alleen niets

de laatste fase van een langdurig traject

uitdoet. Als bekend is dat ‘rechtsaf’ meer dan

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

Hoe werkt PRIS Het systeem telt op parkeerlocaties de in- en uitrijdende voertuigen. Deze info wordt verwerkt op een centrale server en vertaald naar concrete berichten voor de automobilist, te zien op de dynamische borden op de route.

Doel van PRIS PRIS is bedoeld om het zoekverkeer te verminderen, de verkeersveiligheid te vergroten en de uitstoot te verminderen. 31


SAMENWERKING ESSENTIEEL VOOR CONNECTED SYSTEMEN Navteq levert aan ondermeer autofrabrikanten en leveranciers van portable navigatie en mobiele devices, digitale kaarten, verkeersen locatiegegevens. Bij de totstandkoming van hun kaarten worden ook de parkeerlocaties in kaart gebracht. Men wil graag dat de dynamische parkeerinformatie beschikbaar wordt via connected technologie. Het probleem is nu dat de parkeermarkt heel gefragmenteerd is. “Om connected systemen succesvol te maken is samenwerking in de gehele keten essentieel”, zegt Frank Pauli, vice president EMEA map & content products bij Navteq. Lees meer op www.parkeer24.nl/navteq

10 minuten vertraging oplevert, ligt de keuze

meente nog in dynamische PRIS. “Zonde

om een andere route te kiezen meer voor de

geld!”. Een gemeente wordt geadviseerd nog

hand. Om de benodigde informatie te ontslui-

wel statische bebording te plaatsen en verder

ten moeten meerdere wegbeheerders en par-

te investeren in het ontsluiten van de beschik-

keerexploitanten samenwerken.

bare parkeerinformatie voor online providers.

Ook Empaction geeft aan dat de tijd voorbij is

In de toekomst wordt de informatie die gege-

om miljoenen te investeren in PRIS. Als PRIS

ven wordt via de in-car telematica en de hand-

geïntegreerd wordt met andere systemen, PVS

helds (smartphones, ipads en dergelijke) steeds

en DRIP’s, zodat ook de verkeersstromen ge-

belangrijker. Ook Vialis onderschrijft deze toe-

stuurd kunnen worden, kan het zeker interes-

komstvisie. “Over tien jaar is er een en/en situ-

sant zijn.

atie. Mensen zullen zowel informatie via hun navigatiesysteem of telefoon ontvangen als via

Dynamisch Verkeers Management: Bij DVM worden verkeersdata ingewonnen en centraal verwerkt. Ook de bezettingsgraden van de parkeerlocaties zijn hierbij van belang. Door de informatie te bundelen kan een goede doorstroming en daarmee een zo klein mogelijke milieubelasting gerealiseerd worden. 32

TOEKOMST

de bebording langs de wegen.” DTV geeft

Amersfoort heeft het PRISsysteem ongeveer

echter aan dat ondanks de gaande ontwikke-

10 jaar in gebruik. Of het systeem, dat bijna

lingen PRIS nog steeds een goede investering

aan vervanging toe is, opnieuw wordt aange-

is. PRIS draagt bij aan het imago van de stad

schaft wordt betwijfeld. “Met de opkomst van

en wordt –ook door bekende bezoekers- ge-

alle in-car systemen is het zinvol om na te

bruikt om te kiezen tussen de voorkeurslocatie

gaan of een nieuwe investering wel rendeert.”

en een alternatieve parkeervoorziening.

Als het aan P1 ligt, investeert geen enkele ge-

Diverse exploitanten zoals Q-park en P1 ont-


sluiten momenteel hun eigen parkeerinforma-

databank terecht zodat de verschillende provi-

tie via te downloaden apps aan hun klanten.

ders producten kunnen ontwikkelen voor de

Bezoekers aantallen van 600.000 zijn daarbij

doelgroep en consistente informatie gegeven

niet vreemd.

zou kunnen worden. Overleg over dit onder-

Idealiter komt al die parkeerinformatie in één

werp is gaande tussen de betrokken partijen.

PRIS-TIPS - Zorg voor herkenbare en consistente bebording - Plaats dynamische bebording op de toeleidende wegen - Plaats statische bebording op de kruisingen

RondeTafelGesprek: Discussieer mee over dit onderwerp op 8 december

- Zorg voor betrouwbare informatie (juist en actueel)

in Houten tijdens de vak-

- Schaf robuust materiaal aan dat niet snel kapot gaat

beurs Verkeer en Mobili-

- Denk goed na over de benaming op de borden, zorg dat de klant het begrijpt (noem bezoekbestemming)

teit van 13.00-14.00.

- Beperk de informatie op de borden; noem niet iedere garage apart maar verzamel gegevens - Kies liever niet voor VOL / VRIJ maar geef capaciteit aan - Zie PRIS niet al losstaand project, de effecten zijn groter als DRIP’s, VRI’s en PVS geïntegreerd worden - Stel de informatie ook beschikbaar aan de diverse providers zodat deze eenduidig is

BEBORDING REMT INNOVATIE DOSSIER: BEREIKBAARHEID

Tot op heden haalt TomTom de statische informatie ten behoeve van hun route-informatiesystemen op bij de verschillende beheerders. Zeker als dadelijk ook dynamische informatie over bezetting beschikbaar wordt, geeft TomTom de voorkeur aan één loket waar alle parkeerdata beschikbaar wordt gesteld. “Zo gauw dit goed georganiseerd is kan ik me voorstellen dat wij deze informatie toevoegen aan onze navigatiesystemen”, vertelt Carlo van de Weijer van TomTom. Van de Weijer geeft aan dat de rol van de in-car navigatiesystemen steeds groter wordt: steeds meer mensen hebben een tomtom of een ingebouwd navigatiesysteem in de auto en een toenemend aantal consumenten downloadt een navigatieapplicatie voor hun smartphone. In de toekomst zullen die systemen alle nodige informatie aan kunnen leveren om zo optimaal mogelijk te reizen. “Ik ben dan ook verbaasd over alle bebording langs de weg (dus ook PRIS)”, zegt Van de Weijer. Op termijn zal niemand meer naar deze informatie kijken omdat het al via Smartphone of ander in-car systeem wordt aangeboden. De bebording vervuilt dan alleen maar de horizon en je zou zelfs kunnen stellen dat het de innovatie, en daarmee het behalen van de doelstellingen van betere bereikbaarheid op termijn, afremt. Inmiddels stelt TomTom zelf zeer nauwkeurige verkeersinformatie beschikbaar voor alle binnenstedelijke wegen om te allen tijde de beste route te kunnen aanbieden. Middels ‘connected’ devices (navigatiesystemen die anoniem bellen naar de computers en ondermeer hun locatie- en snelheidgegevens doorgeven) wordt actuele verkeersinformatie samengesteld en

Lees meer over ‘Parkeren en Bereikbaarheid’ in het online dossier op www.parkeer24.nl/dossiers

weergegeven. “Het beter informeren van bestuurders leidt inherent tot betere verdeling van het verkeer en heeft daarmee positieve invloed op de bereikbaarheid van de steden”, vervolgt Van de Weijer. “De routes worden aangepast als blijkt dat bepaalde trajecten congestie vertonen. Als we straks dan ook nog weten wat de bezetting van de parkeergarages is kunnen we ook het laatste onzekere deel uit het reisadvies halen, namelijk de onnodige zoektocht naar de vrije parkeerplek.” Met dank aan: Peek, Vialis, P1, Q-park, gemeente Venray, gemeente Almere, gemeente Amersfoort, DTV consultants, Empaction, Navteq, ParkeerStrateeg, Navteq, TomTom PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

33


in

In de rubriek ‘INgesprek met’ praat de redactie van PARKEER24

GESPREK

verder met mensen die op

MET

LinkedIn een stelling of een reactie hebben gepost.

Parkeren in de binnenstad

Bekijk het zakelijk MKB Nederland en parkeren; dat moet toch een pleidooi August Mesker is secretaris Transport en Infrastructuur bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

opleveren voor meer parkeerplaatsen voor de deur van de WINKELIER. Nee, dus. August Mesker is genuanceerd: “Een aantrekkelijke inrichting van de OPENBARE RUIMTE zorgt voor bezoekers aan de binnenstad. Dat is het BELANG van de ONDERNEMER en dat gaat niet altijd samen met parkeren in de winkelstraat.”

34


TEKST ERNA JANSEN

M

DE ECONOOM

binnenstad om daar te parkeren,

“Tot mijn verrassing blijven soms parkeerplaat-

ze komen om er wat te doen. Par-

sen in steden en bij stations structureel onder-

keren is geen einddoel maar een middel. Mes-

benut”, vertelt Mesker. Als econoom vindt hij

ker: “Parkeren moet goed gefaciliteerd zijn

dat een onwenselijke situatie. “Speel met je

maar dat kan niet altijd voor de deur van de

tarieven en pas het prijsmechanisme toe”, is

winkel”. De binnenstad moet aantrekkelijk zijn

zijn advies. Voor gemeenten geeft Mesker aan

voor het publiek. Vaak komt dan gelijk ook het

dat het zinvol is de contracten die met diverse

klassieke probleem naar voren: een aantrekke-

exploitanten worden afgesloten, goed te bekij-

lijke binnenstad trekt veel publiek, en dan gaat

ken. “De afspraken in de contracten moeten

ruimte om te parkeren concurreren met het

zo zijn dat de tariefstelling de goede benutting

aantrekkelijk houden van de ruimte voor win-

niet in de weg zit, dus zo dat enige flexibiliteit

kelend publiek. “Maar de mensen die graag

mogelijk blijft. De gemeente én de onderne-

met de auto komen, moeten in elk geval wel

mers in de binnenstad hebben immers belang

in de buurt kunnen parkeren. En als ruimte op

bij goede benutting.” Een voorbeeld ter illus-

straat schaars is, wordt dat dus een parkeerga-

tratie. “De tarieven kunnen op de drukste

rage. Het succes van de binnenstad kan, als je

dagen hoger zijn dan op een doordeweekse

niet oplet, een valkuil worden. Als veel men-

dag.” Doel van deze flexibele tarifering is be-

sen op de mooie binnenstad afkomen zodat

tere bezetting en het verkrijgen van spreiding

de parkeerdruk te hoog wordt, loopt de aan-

in de parkeerdruk. Deze verschillende tarieven

trekkelijkheid terug en als het antwoord alleen

moeten dan wel goed gecommuniceerd wor-

is parkeerplaatsen verminderen dan loopt de

den naar de klant. “Het kan niet zo zijn dat

bereikbaarheid terug. Zijn er te weinig par-

men op basis van bezettingsgraad, de tarieven

keerplaatsen, dan is er veel zoekverkeer. Dan

spontaan aanpast. Het prijsmechanisme werkt

neemt de aantrekkelijkheid weer af.”

alleen goed als de klant vantevoren weet waar

Meer informatie over citymarketing vindt u in het online dossier Parkeren en Bereikbaarheid.

DOSSIER: BEREIKBAARHEID

ensen komen niet alleen naar de

hij aan toe is.” De exploitanten en gemeenten

MOPPERENDE ONDERNEMERS

zouden op hun website de verschillende tarie-

Als het parkeerbeleid wordt aangepast in een

ven kunnen communiceren. “Het kan daar-

stad, mopperen de ondernemers regelmatig.

mee zelfs een prima city-marketing instrument

Zo werd onlangs in kranten het beleid in Arn-

zijn”, vertelt Mesker.

hem gehekeld. Kortweg komt het er op neer dat de ondernemers hun omzet menen te zien

ZAKELIJK KIJKEN

dalen omdat de gemeente steeds meer par-

Al met al geeft Mesker aan dat we vooral za-

keerplaatsen laat ‘verdwijnen’ en de tarieven

kelijk naar het totale plaatje moeten kijken.

in hun ogen te hoog zijn. Als dat waar is, zit

Het goed kunnen parkeren is een belangrijk

het fout. Maar er kunnen natuurlijk andere

onderdeel van de aantrekkelijkheid van de bin-

factoren spelen. Want ook het toenemend

nenstad en het autoluw maken van de stad

aantal aankopen via internet, de krappere por-

kan een kwaliteitsimpuls geven aan de open-

temonnee en de eventuele leegstand in het

bare ruimte. De prijs die voor het parkeren ge-

winkelgebied –wat de aantrekkelijkheid zeker

rekend kan worden heeft alles te maken met

niet vergroot- kunnen hieraan debet zijn.

vraag en aanbod. Maar als goed bereikbare parkeerplaatsen leeg staan is wellicht de vind-

Mesker benadrukt dat je steeds naar het ge-

baarheid niet goed en ook de prijs kan een rol

heel moet kijken. “De totale openbare ruimte

spelen. Het is zaak om te komen tot die balans

moet aantrekkelijk zijn. Er moet balans zijn;

waarbij de stad bereikbaar is, de binnenstad

ook de parkeermogelijkheden en de tarieven

attractief en parkeren mogelijk is voor wie dat

moeten daarin worden meegenomen. De

wil en zo nodig bereid is voor een gebouwde

maatstaf voor goed beleid is of het lukt om

parkeerplaats te betalen. ❖

meer mensen naar je binnenstad te krijgen. En als er veel parkeerplaatsen leeg blijven is de vraag of de tarieven niet te hoog zijn.”

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

Op de LinkedIn-group van PARKEER24 lopen twee discussies over dit onderwerp. Discussieert u ook mee? Ga naar www.parkeer24.nllinkedin

35


Advies op basis van feiten

Management op basis van ervaring

www.spark-parkeren.nl

Herziene NEN 2443 in commentaarfase: nu al toepassen of niet? Het herziene normontwerp van NEN 2443 - "Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages" is nu beschikbaar ter commentaar en daarmee

Lees verder in Update nummer 27 op www.spark-parkeren.nl

qua status in een soort 'tussenfase' beland; moet de bestaande NEN 2443 worden gehanteerd of moet worden geanticipeerd op de nieuwe NEN 2443? Wat zijn de voornaamste wijzigingen?

Essentieel voor een duurzame oplossing: het kalibreren van een parkeerbalans Spark stelt met enige regelmaat parkeerbalansen op voor herontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen. Het opstellen of herzien van een parkeerbalans is een oefening waarbij de vraag naar parkeerplaatsen zo accuraat mogelijk wordt vastgesteld. Hoe ga je te werk?

Lees verder in Update nummer 27 op www.spark-parkeren.nl


garage NIEUWS

GEPUZZEL met auto’s In de zoektocht naar meer gegevens over de ONDERGRONDSE parkeergarage van TBWA - Generaal Vetterstraat in Amsterdam, stuitte de redactie op ontzettend veel informatie over de architectuur en inrichting van het nieuwe pand. ‘GEDURFD, open structuur, opvallend’ zijn termen die steeds terugkomen in de diverse artikelen. Maar geen woord over de PARKEERGARAGE. Jammer, want dit huzarenstukje verdient zeker aandacht. De ondergrondse SEMI-AUTOMATISCHE parkeergarage biedt plaats aan 87 auto’s.

LEVERANCIERS Architect:

De architect noemt het een ‘parkeerkathe-

Er is gekozen voor dit ruimtebesparende sys-

ZZDP Architekten

draal’. Een semi-automatisch parkeersysteem

teem omdat het pand aan het water ligt. Diep

Bouwbedrijf:

stapelt de auto’s van werknemers en bezoe-

bouwen, wat voor een standaard parkeerga-

Heijmans Bouw

kers, zodat in een relatief kleine ruimte zeven-

rage nodig zou zijn, brengt veel extra kosten

Parkeersysteem:

entachtig auto’s kunnen worden gestald.

met zich mee en kost meer tijd.

Car Parkers Nederland

Vanuit de kantine, die er omheen loopt, is een

Verlichting:

raampje gemaakt omdat het zo’n leuk gezicht

Een gebruiker meldt zich aan met zijn chip bij

Bosmans bedrijven

is, dat gepuzzel met auto’s.

de inrijdterminal, de centrale besturing geeft

Speedgates en roldeur:

de snelst beschikbare parkeerplaats vrij en

Car Parkers Systems bv

3 lagen op 1 vloer

opent de speedgate. Via display's wordt de

5 Separate systemen zorgen er voor dat de au-

gebruiker naar zijn plaats geleid. Na het inpar-

to’s in drie lagen geparkeerd worden op 1

keren sluit de gebruiker de schuifpoort en

vloer die 5,75 meter hoog is. Deze systemen

zoeft met de lift naar kantoor. Uitparkeren ge-

worden centraal aangestuurd door een zoge-

schiedt in omgekeerde volgorde, de uitrijdter-

naamde Blind Database Controle System dat

minal geeft dan aan waar de gebruiker zijn

de verwerkingscapaciteit optimaliseert.

auto kan ophalen. ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

37


Vergrijzing vraagt om andere benadering invalidenparkeerplaatsen Het TOEGANKELIJK maken van parkeergarages voor invaliden staat bij de meeste gemeenten en exploitanten niet hoog op het prioriteitenlijstje. Vaak wordt bij de realisatie van een nieuwe garage KLAKKELOOS de norm gehanteerd dat 2 procent van de parkeerplaatsen voor gehandicapten moeten zijn, met een breedte van 3,5 meter. Volgens Denise Janmaat van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid (NIRT) is dit echter niet toereikend. invaliden, kan die bijvoorbeeld benut worden

den lijve de knelpunten waar ze tegenaan

voor lang(er)-parkeren. Het bovengronds par-

loopt als ze gedwongen is in een parkeerga-

keren kan dan efficiënter ingezet worden en

rage te parkeren. Vaak voelt ze zich onveilig in

bovendien beter worden benut door kortpar-

een parkeergarage omdat de voorzieningen

keerders.”

niet toegerust zijn op rolstoelrijders. “Zoals on-

“Ook exploitanten hebben er baat bij de ge-

handig ingedeelde gehandicaptenparkeer-

handicaptenparkeervoorzieningen in parkeer-

plaatsen. Of de deuren van het trappenhuis

garages nu al aan te pakken”, stelt Janmaat.

hebben een dranger; die zijn niet te openen

“Niet alleen met het oog op de vergrijzing,

door een rolstoeler. Het komt ook regelmatig

maar ook doordat de regelgeving zal verande-

voor dat de liften niet werken.” De huidige

ren wanneer het VN Verdrag wordt geratifi-

gehandicaptenparkeerplaatsen in de garages

ceerd. Als een garage eenmaal is gebouwd, is

staan volgens Janmaat dan ook vooral leeg,

het vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld nog

omdat niet goed wordt voorzien in de veilig-

een adequate liftvoorziening in te passen.”

EN VERDER

De directeur van het NIRT ondervindt zelf aan

Mee discussiëren over dit onderwerp? Sluit u dan aan bij de LinkedIn groep van PARKEER24 en reageer op de stelling: ‘Algemene invalidenparkeerplaatsen staan te vaak leeg.’

heid, het verlaten en weer binnenkomen van de parkeergarage door een rolstoeler en de

SAMENSPEL NOODZAKELIJK

betalingsafwikkeling.

Janmaat wil duidelijk maken dat er een sa-

Janmaat merkt op dat de toenemende vergrij-

menspel nodig is van gemeenten en exploitan-

Het NIRT stelt zich ten doel

zing de oorzaak is van het toenemende aantal

ten om tot goede resultaten te komen. “De

Nederland rolstoeltoegankelijk

bezitters van de gehandicaptenparkeerkaart,

gemeente denkt vaak dat aanpassingen voor

te maken, zodat rolstoelers

terwijl het aantal beschikbare plaatsen in de

mindervaliden een taak is van exploitanten,

onbelemmerd en gelijkwaardig

openbare ruimte niet evenredig toeneemt. “In

terwijl het voor beide partijen van belang is

‘meedoen’ in de maatschappij

parkeergarages zijn dus zeker gehandicapten-

dat deze voorzieningen goed zijn gefaciliteerd.

www.rolstoeltoegankelijkheid.nl

parkeerplaatsen nodig, alleen al vanuit het

Als men zich hier bewust van wordt en meer

oogpunt van de maatschappelijke betrokken-

kennis krijgt van de achtergrond, kan het ook

heid en verantwoordelijkheid. Indien er in de

daadwerkelijk een effectief samenspel wor-

parkeergarages voldoende gelegenheid is voor

den.” ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

39


De redactie parkeert iedere

IK PARKEER IN

editie in een andere gemeente. Na de eigen bevindingen wordt de gemeente in kwestie bevraagd naar de speerpunten in het parkeerbeleid.

Handhaven blauwe zones vermindert parkeerdruk Zutphen. Een mooie historische Hanzestad, gelegen in de Achterhoek aan de IJssel. Door de VERSNIPPERDE PARKEERPLAATSEN in de stad loop je op een drukke zaterdag kans dat je even moet zoeken naar een vrije plek. Maar dit heeft volgens wethouder Patricia Withagen ook z’n CHARME. Grote parkeergarages vind je hier niet, maar zeg nu zelf, dat past toch ook niet bij een stad waar historische torenspitsen de skyline bepalen? et huidige parkeerbeleid dateert uit 2003, wat de gemeente heeft doen

noodzakelijk is, om de regiofunctie van Zut-

vraagt om herziening

H

2015 uitbreiding van de parkeercapaciteit

besluiten tot het opstellen van een

phen te behouden. Niet alleen de geplande

nieuwe parkeernota. “Deze wordt in het eer-

ontwikkelingen in en rond de binnenstad vra-

parkeerbeleid

ste kwartaal van 2012 gepresenteerd”, aldus

gen om herziening van het parkeerbeleid,

wethouder Patricia Withagen. Wel is in 2007

maar ook de vraagstukken omtrent de bezui-

nog een parkeerbalans opgesteld, waarin het

nigingsdiscussies en de technologische moge-

aanbod en de behoefte is geïnventariseerd.

lijkheden om anders te betalen.

Hieruit concludeerde de gemeente dat vanaf

Binnen de centrumring is een drietal tarieven

Toekomstvisie 2015

40


TEKST AGNES JOOSTEMA

vastgesteld voor kort, middellang en lang parkeren. De binnenstad heeft rond de 1500 betaalde parkeerplaatsen. Er is duidelijk onderscheid is gemaakt tussen betaald en vergunningenparkeren, laatste ligt rond de 1300. “Daarnaast heeft Zutphen nog rond de 1000 gratis parkeerplaatsen, voornamelijk rond het industriegebied de Mars en aan de Houtwal. Onder de 1500 betaalde plaatsen is binnen de centrumring een grote parkeergelegenheid met 700 plaatsen, maar deze is niet in eigendom van de gemeente”, aldus beleidsmedewerker verkeer Richard Groters. Gezien de bezuinigingsvraagstukken heeft Zutphen de afgelopen twee jaar de tarieven al flink verhoogd. “In vergelijking met andere omringende gemeenten is het onwenselijk dit nog verder te verhogen. Wellicht dat er ook na zes

plekken, zoals achter het station. Dit gebied

uur nog betaald parkeren ingevoerd kan wor-

sluit aan op bedrijventerrein de Mars, dat ook

den, evenals op de koopzondagen, maar we

gerevitaliseerd wordt. “Hier zou bijvoorbeeld

neigen er op dit moment naar dit niet te doen,

betaald parkeren ingevoerd kunnen worden,

aangezien de horeca in het centrum hier hin-

maar dan tegen een zeer laag dagtarief van

der van kan ondervinden. Het is een lastige af-

twee euro”, aldus Groters. “Zo derft de ge-

weging die je als gemeente moet maken”,

meente extra inkomsten, maar weerhoudt het

aldus Withagen.

bezoekers niet gebruik te maken van de extra parkeervoorziening.” Om de plek nog aantrek-

ONTWIKKELINGEN

kelijker te maken, liggen er plannen om twee

Het gebied Basseroord aan de rand van het

tunnels onder het spoor door te laten lopen.

centrum bij het station is een gebied met een

De gemeente ziet het als een kansrijke, econo-

verwaarloosde uitstraling. Niet alleen wordt de

misch aantrekkelijke oplossing, die dan ook

locatie gerevitaliseerd, het is tevens de bedoe-

zeker meegenomen zal worden in de nieuwe

ling hier nieuwe parkeervoorzieningen te reali-

parkeernota.

seren. In eerste instantie leefde het idee hier

keerplaatsen. “Dit plan is nu echter niet meer

Zutphen zet de komende tijd in op klantvrien-

realistisch”, stelt de wethouder. “Niet alleen in

delijkere mogelijkheden om te betalen voor

archeologisch opzicht is het een complexe op-

parkeren. Withagen: “we onderzoeken op dit

gave, ook het kostenplaatje en de technische

moment de mogelijkheden voor digitaal en

vraagstukken wegen zwaar. Daarom wordt nu

achteraf betalen.” Ook wordt er nagedacht

ingezet op een bovengrondse voorziening,

over goede verwijsbebording en routering van

maar dan met minder parkeerplaatsen, denk

de parkeerstromen. “Het nadeel is echter dat

aan maximaal driehonderd.” Tevens wordt de

Zutphen alleen maaiveld parkeren heeft, wat

IJsselkade als ‘boulevard’ ingericht, wat ook

betekent dat dynamische bebording vrijwel

consequenties heeft voor de daar aanwezige

niet tot de mogelijkheden behoort; dit is waar-

parkeergelegenheid. “Deze parkeerplaatsen

schijnlijk alleen met dure oplossingen te moni-

komen niet te vervallen, maar worden op crea-

toren en dan is het de vraag of het de

tieve wijze ingepast in de nieuwe inrichting”,

investering waard is”, aldus Groters. Withagen

aldus Withagen.

ziet het echter niet als een probleem dat men-

EN VERDER

met een capaciteit van circa vijfhonderd par-

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

een ondergrondse parkeergarage te bouwen

sen soms even moeten zoeken naar een vrije Verder overweegt de gemeente Zutphen het

parkeerplek: “dit vind ik ook de charme van

parkeerareaal uit te breiden op strategische

een historische stad.” ❖

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

41


RAAD De raad houdt de redactie van PARKEER24 scherp. Zij kijken kritisch naar het magazine, geven tips ter verbetering en maken de actuele onderwerpen die spelen in de parkeerwereld

PARKEER24

kenbaar aan de redactie.

De adviesen redactieraad van PARKEER24 BRAM VAN LUIPEN

MARC MOONEN

Bram is senior adviseur parkeren en ver-

Marc Moonen werkt sinds kort als com-

keersmanagement bij het Kennisplat-

mercieel manager bij BAM GO-Park.

form Verkeer en Vervoer.

JAAP SCHREIBER SYB TJEPKEMA

Jaap Schreiber is commercieel manager

Syb werkt als senior beleidsadviseur

bij Ballast Nedam Parking.

mobiliteit bij de gemeente Zwolle.

GIULIANO MINGARDO BART SCHINKEL

Giuliano is senior onderzoeker en do-

Bart is eigenaar/directeur van

cent vervoerseconomie bij de afdeling

Barticipation Consultancy.

Regionale-, Haven- en Vervoerseconomie van de Erasmus Universiteit

PETER VEENBRINK

Rotterdam.

Peter is sectorhoofd Mobiliteit bij adviesbureau SOAB.

THOMAS OOSTWAL Thomas werkt als marktanalist bij Q-Park Nederland.

IN HET VOLGENDE NUMMER VAN PARKEER24 WORDT AANDACHT BESTEED AAN: Dossier: VLOEREN Met ondermeer aandacht voor: welke eisen staan in het PVE of bestek, standaard eisen van groot belang voor branche, onderhoud en ontwerp. Dossier: MECHANISCH

PARKEREN

Ruimtebesparing, gebruiker- en milieuvriendelijkheid, vooroordelen, inrichting openbare ruimte, kosten en onderhoud zijn onderwerpen die besproken zullen worden. Tevens besteedt PARKEER24 uitgebreid aandacht aan de Intertraffic 2012.

HEEFT U SUGGESTIES, VRAGEN, IDEEテ起? DAN HOREN WIJ DAT GRAAG VAN U. U KUNT ONS BEREIKEN VIA REDACTIE@ACQUIREPUBLISHING.NL

42


LEVERANCIERSPAGINA

ADVIES

ADVIES

ADVIES

VanMarleWitbreuk B.V. Mooie Vrouwenweg 45 7608 RC Almelo T (088) 0071200 secretariaat@vanmarlewitbreuk.nl www.vanmarlewitbreuk.nl

Spark bv Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T (070) 3177005 info@spark-parkeren.nl www.spark-parkeren.nl

XTNT Postbus 51 3500 AB Utrecht T (030) 2398060 info@xtnt.nl www.xtnt.nl

E4Parkeren bv Diepenweg 5-7 8161 CT Epe T (0578) 613112 info@e4parkeren.nl www.e4parkeren.nl

ADVIES

ADVIES

BETAALSYSTEMEN

BETAALSYSTEMEN

Ecorys Nederland bv Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam T 020 (6389756) amsterdam@ecorys.com www.ecorys.nl/nl/parkeren

Trajan WG-plein 753 1054 SK Amsterdam T (020) 6707935 info@trajan.nl www.trajan.nl

Parkmobile Nederland Wisselwerking 40 1112 XR Diemen T (020) 5601050 info@parkmobile.com www.parkmobile.nl

Roveka Stemerdingweg 9 3769 CE Soesterberg T (034) 6332000 info@roveka.com www.roveka.com

EXPLOITATIE

TOEGANGSCONTROLE

TOEGANGSCONTROLE

TOEGANGSCONTROLE

Q-Park NV Stationsplein 8-E 6211 BT Maastricht T (043) 3297114 info@q-park.com www.q.park.com

Holland Traffic Control bv (HTC) Industriestraat 13 2751 GT Moerkapelle T (0880) 277088 info@htcbv.com www.htcbv.com

Taxameter Centrale bv Van der Madeweg 9 1099 BS Amsterdam T (020) 4620462 mail@taxameter.nl www.taxameter.nl

PrivaPark Nederland Julianastraat 32-34 1814 EB Alkmaar T (072) 5115927 info@privapark.nl www.privapark.nl

BOUW EN INRICHTING

BACKOFFICE SYSTEMEN

BACKOFFICE SYSTEMEN

BACKOFFICE SYSTEMEN

SIKA B.V. Zonnebaan 56 3542 EG Utrecht T (030) 2410120 info@nl.sika.com www.sika.nl

Agendum - SCANaCAR Conradstraat 38, Groot Handelsgebouw D7. 139 3013 AP Rotterdam T (010) 4372269 info@agendum.nl - www.agendum.nl

Parking Ware Veenakkers 50 9511 TA Gieterveen T (0599) 648265 www.parkingware.nl

G4S Ptolemaeuslaan 61 3528 BR Utrecht T (088) 4472132 info@g4s.nl www.g4s.nl

VENTILATIE EN DETECTIE

BOUW EN INRICHTING

FIETSPARKEREN

FIETSPARKEREN

Imbema Controls bv Nijverheidsweg 5-7 2000 AD Haarlem T (023) 5172424 info@imbemacontrols.nl www.imbemacontrols.nl

Triflex BV Nikolaus Ottostraat 16 8013 NG Zwolle T (038) 4602050 info@triflex.nl www.triflex.nl

Klaver Fietsparkeersystemen Postbus 702 7900 AS Hoogeveen T (0528) 294451 info@klavergroup.nl www.klavergroup.nl

NS Poort Stationshal 17 3500 GM Utrecht T (088) 6711918 www.ns.nl

SERVICE

ADVIES

MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE ADVIESBUREAUS EN TOELEVERANCIERS VINDT U OP WWW.PARKEER24.NL! PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

43


COLOFON

PARKEER24 is het grootste, onafhankelijke informatieplatform van Nederland waar iedere parkeerprofessional graag kennis haalt, etaleert, vergaart en deelt. Het magazine bevat achtergrond artikelen, visies, discussies, columns, praktijkcasussen en meer.

kalender 6 en 13 december

Masterclass Ontwikkelen van een parkeervoorziening LOCATIE: Scobe Academy Den Bosch www.scobe.nl

MEDEWERKERS Aan dit nummer werkten mee: Jan van den Broek, Geert Dijkstra, Erna Jansen, Agnes Joostema.

MET DANK AAN Marco van Burgsteden, Rutger Steenbergen.

7 december

OPLAGE EN BEREIK

Nationaal Openbare Ruimte Congres

Zes keer per jaar verschijnt dit informatieve en inspirerende vakblad met een

LOCATIE: de Reehorst Ede

omvang van minimaal 48 pagina’s. De oplage is gemiddeld 4.500 exemplaren.

www.nationaalopenbareruimtecongres.nl

Het magazine heeft een totaal bereik van meer dan 8.000 parkeerprofessionals;

8 december

beleidsmakers, architecten, adviesbureaus, bouwbedrijven, exploitanten, beheerders en leveranciers.

PARKEERPAVILJOEN tijdens Vakbeurs Verkeer en Mobiliteit LOCATIE: Expo Houten Om een platform te bieden voor kennisuitwisseling, discussie en het leggen van contacten wordt tijdens de vakbeurs Verkeer & Mobiliteit het ParkeerPaviljoen. Praat mee over fietsparkeren en bereikbaarheid tijdens

ADVERTEREN Het grote bereik en de onderscheidende formule maken PARKEER24 tot een uiterst geschikt medium om op indringende wijze de doelgroep te bereiken. Naast advertenties behoren ook advertorials, bijsluiters, online webvertising, whitepapers en kenniscafés tot de mogelijkheden. Wilt u een advies op maat,

de RondeTafelGesprekken.

neem dan contact op via (038) 4606384 en vraag naar Edwin Benning of

www.verkeerenmobiliteit.nl

Michiel Noordzij of advertenties@acquirepublishing.nl

en www.parkeer24.nl ABONNEMENTEN

15 december

Een abonnement op PARKEER24 kost € 95 per jaar (exclusief BTW, inclusief

Eindejaarevenement: Bezoek eens een andere kelder

verzendkosten). Als abonnee heeft u recht op het magazine, de tweewekelijkse

LOCATIE: Historische kelders Arnhem

emailnieuwsbrief en korting op te organiseren evenementen.

www.pnnl.nl

U kunt zich aanmelden voor een abonnement via (038) 4606384 of

20 december

abonnementen@acquirepublishing.nl

Conferentie: Elektrisch Vervoer en slimme oplaadinfrastructuur

VORMGEVING

LOCATIE: Brabanthallen Den Bosch

A5DESIGN – Wezep

www.iir.nl DRUK

16 februari Congres: Kansen en oplossingen voor leegstaand vastgoed www.vastgoed-instituut.nl

27-30 maart

PARKEER24 is een uitgave van

SERVICE

LOCATIE: NBC Nieuwegein

Ten Brink – Meppel

Acquire Publishing bv Faradaystraat 4a 8013 PH Zwolle

Beurs: Intertraffic

T (038) 4606384

Vier dagen lang mondiaal netwerken en kennis maken

www.acquirepublishing.nl

met de laatste trends en ontwikkelingen in de markt LOCATIE: RAI Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

www.amsterdam.intertraffic.com

door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

PARKEER24 #03 DECEMBER 2011

45


TEKST: MARCO VAN BURGSTEDEN GEMEENTE WAGENINGEN

Ook een column in PARKEER24? Schrijf er een en stuur deze naar redactie@acquirepublishing.nl. Ingezonden columns worden op de site gezet (www.parkeer24.nl); de column die het meest getweet wordt en de beste reacties heeft op de site, wordt in het eerst volgende magazine geplaatst. Inzenden kan tot 1 februari 2012.

Koste wat het kost: achteraf betalen! Parkeren is een gemeentelijke aangelegenheid. Via de gemeentewet is het heffen van parkeerbelasting mogelijk. In deze context waarschijnlijk helemaal geen nieuws. De parkeerder doet op voorhand aangifte van belasting door de parkeerautomaat in werking te stellen (we laten het belparkeren even buiten beschouwing). Als hij dat niet doet, mag de gemeente een naheffing sturen. Deze naheffing wordt beschikt door een fiscaal handhavingsambtenaar.

Omdat veel gemeenten dit niet de meest klantvriendelijke manier vonden, zijn er veel parkeerterreinen aangelegd, waar de parkeerder achteraf kan betalen. Deze terreinen zijn, welbekend, afgesloten door een slagboom. Nu kan de parkeerder rustig gaan winkelen, zonder op de klok te hoeven kijken of de parkeertijd is verstreken. Vaak ook tegen een lager tarief. Heel klantvriendelijk allemaal. Je zet de langparkeerders op die plaatsen waar je ze goed kwijt kunt en je hoeft er geen geüniformeerde ambtenaar op af te sturen om mensen op de bon te slingeren. In de praktijk blijken deze systemen duur in aanschaf en beheer. Ook geven ze relatief veel schade en heb je bij storingen de pech dat (1) de parkeerders klem kunnen komen te staan achter de slagbomen of (2) je een behoorlijke tijd geen parkeerbelasting kunt innen omdat de bomen open staan.

Het verbaast mij dat niet en masse overgegaan wordt tot het kappen van het slagbomenbos

Sinds 1 juli heeft de minister er een extra nadeel aan verbonden: je moet er btw over afdragen. In deze tijd, waarin de gemeentelijke begroting behoorlijk onder druk staat, is dat reden te meer om nog eens naar de exploitatie te kijken. Als dan blijkt, dat een slagboominstallatie in afschrijving en onderhoud een factor 8 tot 10 duurder is dan een straatparkeerautomaat, dat je met 2 straatparkeerautomaten een bijna 100% bedrijfszekere situatie hebt, dat zelfs bij een storing de parkeerder gewoon het terrein kan verlaten én dat je er geen btw over betaalt, verbaast het mij dat niet en masse overgegaan wordt tot het kappen van het slagbomenbos. Wanneer je de casus zó presenteert, krijg je een (terechte) nieuwe discussie over de wenselijkheid om mensen koste wat het kost achteraf te laten betalen. In deze tijd van bezuinigingen kan dit wellicht tot verrassende inzichten leiden. ❖

46


2011-12-P24-3  

Passie voor Parkeren Dossier: Fietsparkeren – professionaliseren is noodzaak Dossier: Parkeren en Bereikbaarheid – kwaliteit openbare ruimte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you