Page 1

#06 jaargang 7 | december 2010

vakblad voor huisartsen - tandartsen - specialisten - fysiotherapeuten en andere onder nemers in de zorg

• Eigen praktijk haalbaar? • Doe meer met Word • Breng uw toekomst in kaart •

Nieuw

jaar, nieuwe praktijk • Leveranciersgids • Nascholing 2011 www.medischondernemen.nl


MEDISCHON HET GROOTSTE INF VOOR ONDERNE

PRAKTIJKVOERING

AUTOMATISERING

NIEUW! NASCHOLING 2011

FINANCIEEL

PM | Academie

MO | Academie Meld u nu aan voor 2 of meer seminars/trainingen en ontvang een aantrekkelijke korting! Meer info: www.medischondernemen.nl


DERNEMEN: ORMATIEPLATFORM MERS IN DE ZORG!

FISCAAL

PERSONEEL

NASCHOLING

MedischOndernemen: Ruim 15000 e-mailabonnees Het laatste nieuws op www.medischondernemen.nl Kennis delen en vergroten PraktijkManagers Netwerk exclusief voor praktijkmanagers Magazine, nieuwsbrief, website, nascholing en meer.

17 mei as: De Nationale Dag van de PraktijkManager 2011 Meer info en vroegboekkorting: praktijkmanagersnetwerk.nl


INHOUDSOPGAVE

8

#6 DECEMBER 2010

DE LANGE WEG NAAR EEN EIGEN PRAKTIJK

6

UITGELICHT

De plannen voor een eigen praktijk kunnen veel energie

15 COLUMN HAROLD JANSSEN

opleveren, maar vergen tegelijkertijd veel tijd en weloverwogen keuzes. Twee starters aan het woord.

16 HOUD GRIP OP UW PRAKTIJK De inkomens van medisch ondernemers staan onder druk. Wat betekent dit voor uw toekomst? Breng uw huidige en toekomstige positie in kaart.

28 BOUWEN AAN VERTROUWEN

20 IS EEN EIGEN PRAKTIJK HAALBAAR? 23 NASCHOLINGSPROGRAMMA 2011 32 COLUMN MAAIKE STRAATHOF

Net als in een liefdesrelatie is er in een medische praktijk vertrouwen nodig om te groeien. Hoe staat het met het

33 LEVERANCIERSGIDS

vertrouwen binnen jullie team?

30 DOE MEER MET WORD Microsoft Word is een prima tekstverwerker, maar het programma is zo uitgebreid dat veel handige opties ondersneeuwen. MedischOndernemen haalt ze uit de vergetelheid.

8

16

28

20

30

33

4

MedischOndernemen


VOORWOORD

COLOFON

Huishoudboekje MedischOndernemen Jaargang 7, nummer 6, december 2010

een uitgave van MedischOndernemen b.v. Faradaystraat 4a 8013 PH Zwolle T (038) 460 63 84 F (038) 460 63 18 info@medischondernemen.nl www.medischondernemen.nl

hoofdredactie Elsbeth Nijhoff

Het ouderwetse huishoudboekje heb ik eigenlijk nooit gebruikt, te veel uitgever

gedoe vond ik dat. Tegenwoordig kun je via je eigen bank een online

Wim Nijmeijer

huishoudboekje bijhouden. Dat is heel handig en scheelt een hoop art direction

werk. Maar om een echt goed totaal overzicht te hebben van financiën

Elsbeth Nijhoff Hoofdredacteur MedischOndernemen

WWW.A5DESIGN.NL

en verschillende rekeningen, gebruik ik Excel. Keurig in mapjes, verdrukker Ten Brink, Meppel

schillende tabbladen, aan elkaar gekoppeld. Inkomsten versus uitgaven. En wat ik over houd spaar ik of geef het aan de leuke dingen uit.

aan dit nummer werkten mee

Is er een parallel met de medische praktijk? Natuurlijk is die er. In de

Koosje de Beer, Erik Hans van Hamersveld, Harold Janssen, Roger Levin,

basis is financieel management niets meer dan inkomen en uitgaven

Elsbeth Nijhoff, Wim Nijmeijer, Rutger Steenbergen, Maaike Straathof, Charlotte van den Wall Bake en Arjan Wijnands.

vastleggen. Inkomen is dan omzet, uitgaven de vaste en variabele kosten. Simpel, maar hoe vaak gebeurt het niet dat uitgaven hoger zijn

MedischOndernemen verschijnt zes maal per jaar oplage: 17.500

dan inkomsten? Of dat u niet precies weet wat de grootste kostenposten zijn, waar u misschien heel goed minder aan uit zou kunnen geven.

advertentieverkoop Acquire Media B.V.

Hoe vaak gebeurt het niet dat ondernemingen - want dat is de medi-

Harald Jansen en Gerjan Raidt

sche praktijk ook - in de financiële problemen komen?

T (038) 460 63 84

Dit nummer van MedischOndernemen gaat over financiën en bevat

info@acquiremedia.nl

veel tips en informatie. Doe er uw voordeel mee! abonnementen Bent u een vrije beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, meldt u dan aan voor een abonnement tegen het tarief van € 60 per jaar. Vermeld uw beroep en afstudeerjaar. Wanneer u zich opgeeft als abonnee ontvangt u het eerste nummer gratis. Het abonnement zal het daaropvol-

Elsbeth Nijhoff Hoofdredacteur MedischOndernemen

gende nummer ingaan. Bent u geen medicus, dan betaalt u € 90 voor een jaarabonnement. Opgeven kan via www.medischondernemen.nl, bovengenoemd (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer.

reageren op artikelen in deze uitgave? Stuur een e-mail naar redactie@medischondernemen.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

MedischOndernemen

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

5


UITGELICHT

NATIONALE DAG VAN DE PRAKTIJKMANAGER 2011: DE PRAKTIJKMANAGER IN SPAGAAT! LEES ER ALLES OVER OP: WWW.PRAKTIJKMANAGERSNETWERK.NL

ONDERNEMERS MAKEN MEER GEBRUIK VAN GARANTIEREGELINGEN Steeds meer ondernemingen maken gebruik van borgstellingen die door het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie worden verleend. Dat meldt de overheidsinstelling op zijn website. De borgstellingsregelingen (BMKB en GO) zijn bedoeld om ondernemers eenvoudiger toegang te geven tot krediet. Dat is nodig omdat ondernemers minder gemakkelijk krediet kregen bij hun bank als gevolg van de financiÎle crisis. In de regeling voor het mkb stelt de

overheid zich voor een deel van de lening garant. Deze regelingen zijn recent met een jaar tot eind 2011 verlengd. Bron: Ministerie van EL&I

AFSNAUWEN LEIDT TOT MEER FOUTEN OP WERKVLOER Onbeleefdheid, emotioneel misbruik en brutaliteit leiden tot meer fouten op de werkvloer. Het afkraken van falende werknemers zorgt er juist voor dat ze feedback negeren en juist meer fouten gaan maken. Dat schrijft Workplace Psychology naar aanleiding van een onderzoek over onbeleefdheid op de werkvloer. In het onderzoek blijkt dat twintig procent van de werkgevers minstens één keer per week onbeleefd is tegen een medewerker. Tweederde van de medewerkers zegt één keer per maand uitgekafferd te worden door hun werkgever. Tien procent zegt zelfs dat ze elke dag een proestende baas aan hun bureau krijgen. Werknemers die worden afgebekt zijn minder geneigd 6

MedischOndernemen

om feedback te vragen. Ze stoppen met het vragen om hulp, spreken ze niet meer over gemaakte fouten en ze informeren elkaar niet meer. Hierdoor stopt de samenwerking en worden er nog meer fouten gemaakt. Ook voelen werknemers zich onveilig op de werkplek. Bron: HR Praktijk


UITGELICHT

COMPLIMENTJE VAN DE BAAS IS ZELDZAAM Leidinggevenden vinden het lastig om gemaakte fouten toe te geven. Ook komt er maar zelden een complimentje over de lippen van de baas, want daar gaan werknemers maar van achterover leunen. Dit blijkt uit het onderzoek van advies- en trainingsbureau Van Harte & Lingsma onder ruim vijfhonderd werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat 87% van de werknemers elkaar probleemloos complimenten geeft. Van de leidinggevenden heeft de helft hier juist moeite mee, zodat mondelinge waardering uitblijft. Werknemers denken dat dit komt uit angst dat het geven van complimenten zal resulteren in gemakzucht. Vrouwen geven grenzen slecht aan Waar werknemers weinig moeite hebben met het toegeven van fouten, vinden vooral vrouwen het erg lastig om grenzen aan te geven aan collega’s en leidinggevenden. Meer dan de helft van de vrouwelijke werknemers loopt hier regelmatig tegen aan en ziet dit als een belangrijk aandachtspunt. Verder durft één op de acht werknemers geen risico te nemen, omdat men bang is om te falen. Initiatief

nemen gebeurt alleen wanneer de werknemer voor de volle 100% achter een idee staat. Bij enige twijfel geeft een op de vijf aan niet in het diepe te springen en dus geen initiatief te tonen. Ondernemers maken meer gebruik van garantieregelingen De borgstellingsregelingen (BMKB en GO) zijn bedoeld om ondernemers eenvoudiger toegang te geven tot krediet, dat is nodig omdat ondernemers minder gemakkelijk krediet kregen bij hun bank als gevolg van de financiÎle crisis. In de regeling voor het mkb stelt de overheid zich voor een deel van de lening garant. Deze regelingen zijn recent met een jaar tot eind 2011 verlengd. Bron: Van Harte & Lingsma

VEEL NEDERLANDSE WEBSITES ONVOLDOENDE VEILIG Veel Nederlandse websites onvoldoende veilig Websites die gebruik maken van het HTTPS-protocol, zoals DigiD, websites van banken en medische organisaties, hanteren verkeerde instellingen en zijn daarom niet voldoende beveiligd. Deze conclusie trekt beveiligingsexpert Teus Hagen na eigen onderzoek. Hagen: "Het is vreemd om te zien dat websites als Facebook, Twitter en LinkedIn beter beveiligd zijn dan alle Nederlandse banken." Circa de helft van de onderzochte websites van gezondheidsinstellingen biedt helemaal geen beveiligde ver-

binding, waardoor gebruikersnamen en wachtwoorden als platte tekst over het internet worden verzonden. Volgens de onderzoeker vertrouwen gebruikers op het slot-symbooltje dat verschijnt wanneer een https-verbinding wordt gemaakt, maar zegt dit in de praktijk te weinig over de effectieve beveiliging van een site. Bron: de Volkskrant

TIP !

Ex libris

TIMEMANAGEMENTKALENDER 2011 2010 loopt op zijn einde en het nieuwe jaar is nabij. December is de maand van gezelligheid, samenzijn en vuurwerk, maar ook van de goede voornemens. Veel medisch ondernemers kampen met stress en het is een bedreiging voor het welslagen van uw praktijk. Wilt u het nieuwe jaar met een opgeruimd hoofd beginnen, dan is de Timemanagementkalender 2011 iets voor u. De scheurkalender staat boordevol tips, prachtige quotes, nuttige oefeningen en interessante achtergrondin-

formatie. Zo wordt u dagelijks herinnerd aan uw goede voornemen, ook als u het door alle drukte even vergeet.

Auteur: Prijs: ISBN-13: Uitgeverij:

Martine Vecht en Leid Oudemans € 14,95 9789047003809 Business Contact MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

7


THEMA THEMA THEMA

PRAKTIJKVOERING T E K S T: K O O S J E D E B E E R

De lange weg naar een eigen praktijk Werken op de manier die jij voor ogen hebt is een belangrijke reden om een eigen praktijk te beginnen. Voor veel jonge medische ondernemers is het een sprong in het diepe, want opleidingen besteden weinig aandacht aan het ondernemerschap. De plannen voor een eigen praktijk kunnen veel energie opleveren, zo blijkt uit het relaas van twee starters, maar vergen tegelijkertijd veel tijd en weloverwogen keuzes. Zeker als het gaat om de financiering van de droom.

8

MedischOndernemen


VA N D R O O M N A A R P R A K T I J K

“Voor jezelf beginnen is in ons gezin niets bijzonders”, zegt mondhygiëniste Lieneke Steverink-Jorna. “Mijn zus heeft een eigen tandartspraktijk en mijn broer is zelfstandig huisarts. Toch wilde ik, nadat ik mijn studie in 2003 had afgerond, eerst ervaring opdoen in loondienst. In die tijd heb ik kunnen ontdekken welke manier van werken bij mij past. Een dik jaar geleden, wist ik dat ook ik klaar was voor een eigen praktijk.” Steverink-Jorna huurt nu een ruimte bij een tandarts in Dinxperlo. “In eerste instantie dacht ik aan een wat grotere plaats als Doetinchem, maar uiteindelijk ben ik toch op het platteland terecht gekomen. Er zijn hier niet veel mondhygiënisten en de praktijkruimte die ik kon huren, voelde meteen goed.” Dierenarts Mark Huis in ’t Veld is in hetzelfde jaar als Steverink-Jorna afgestudeerd met als differentiatie gezelschapsdieren. Na een jaar op de Universiteit Utrecht bij de Faculteit Diergeneeskunde te hebben gewerkt werd hij gevraagd in dienst te treden bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden. “Ik was daar destijds erg blij mee, want deze kliniek met diergeneeskunde in de eerste en tweede lijn stond en staat hoog aangeschreven.” Jobcoach Huis in ‘t Veld heeft vijf jaar gewerkt bij de Lingehoeve, maar merkte dat het werk steeds meer energie ging kosten. “Ik was bijna overspannen en vroeg me steeds vaker af of dit was wat ik wilde.” Een vraag die in een klap beantwoord moest worden toen de dierenarts werd gevraagd toe te treden tot de maatschap van de kliniek. Hij besloot het niet te doen en zegde zijn baan op. “Het was een maatschap van tien mannen met ieder hun eigen mening. Ik zag dat niet zitten.” Als remedie tegen zijn burn-out klachten en om meer zicht te krijgen op zijn verdere carrière schakelde Huis in ‘t Veld een stress psycholoog en een jobcoach in. “Op dat moment wist ik niets zeker. Ik dacht er serieus over helemaal te stoppen met diergeneeskunde. Uit de gesprekken met de jobcoach bleek uiteindelijk dat ik de diergeneeskunde op zichzelf interessant vond, maar het vak wel op mijn eigen voorwaarden uit wilde oefenen. Het idee om een eigen praktijk te beginnen kreeg vorm.” “Welke ideeën en visie heb je en hoe zie je de praktijkvoering voor je? Dit zijn eigenlijk altijd de eerste vragen die ik stel in gesprekken met medici of paramedici die plannen hebben om voor zichzelf te beginnen”, zegt Robert Meijer, partner bij financieel adviesbureau Raadgevers Kuijkhoven. “Wanneer ik dan geen duidelijk verhaal hoor prikkel ik ze door veel vragen te stellen na te denken, om zo tot een goed ondernemingsplan te komen en de juiste keuzes te maken. Zowel de startende ondernemer als ik als adviseur moeten het gevoel hebben dat de plannen ook echt gaan lukken.”

Vrije vestiging Zeker een vrije vestiging zoals de praktijk MARKdierenarts die Mark Huis in ‘t Veld begin volgend jaar gaat starten in Vleuterweide is in deze tijd een uitzondering volgens Meijer. “De meeste banken zijn huiverig nieuwe plannen te financieren, ze investeren liever in een overname van een bestaande praktijk. Dat het Mark wel gelukt is, komt omdat hij heel duidelijk voor ogen heeft wat hij wil en zijn ideeën ook kan onderbouwen met argumenten op basis van eigen onderzoek.” In zijn gesprekken met de jobcoach had Huis in ‘t Veld al gedefinieerd welk type klant hij in zijn praktijk wilde zien: “Tweeverdieners met kinderen die kritisch zijn, vragen stellen, meedenken en willen weten waarom ik de dingen doe die ik doe.” Aan de hand van dit klantprofiel en zijn wens om zich dichtbij Utrecht te vestigen, is hij op zoek gegaan naar een ideale vestigingsplaats. Op basis van gemeentelijke informatie en bekende kerncijfers van de eigen beroepsvereniging

“Succesvol starten in januari gaat mij lukken: mijn team is klaar, we moeten nu alleen nog voetballen.” kwam de wijk Vleuterweide als ideale vestigingsplek uit de bus. Huis in ‘t Veld: “Het is een plek die aan al mijn wensen voldoet. Ik zit geen andere dierenartsen in de weg en er wonen voornamelijk gezinnen met kinderen in koophuizen. Het aantal tweeverdieners zal dus relatief hoog zijn. Uit cijfers weet ik dat ik ongeveer 12.000 inwoners nodig heb om het inkomen van 1 fte te vergaren. In Vleuterweide worden zesduizend huizen gebouwd die gemiddeld door drie mensen worden bewoond. In totaal kom ik dus op 18.000 inwoners. Ruim voldoende dus.” Eigen initiatief en planning Ook mondhygiëniste Lieneke Steverink-Jorna heeft zich voor de start van haar praktijk uitgebreid georiënteerd. “Ik heb alle tandartsen in de buurt een brief gestuurd met de vraag of ze eventueel zouden willen doorverwijzen naar een zelfstandig gevestigde mondhygiëniste. Bij een groot aantal tandartsen ben ik vervolgens langsgegaan om mijn gezicht te laten zien. Ook tandartsen die zeiden al een mondhygiëniste in dienst te hebben, heb ik opgezocht. In een aantal gevallen bleek deze mondhygiëniste een preventieassistente te zijn. Dan is het altijd handig om je meerwaarde te kunnen benoemen.” Dankzij deze bezoeken heeft SteverinkJorna ook de praktijkruimte gevonden die ze nu heeft. “Tijdens mijn bezoek aan de tandarts in Dinxperlo bleek de kamer die zij wilde verhuren, ideaal. Tegelijkertijd heb ik met haar afgesproken dat zij patiënten naar mij doorverwijst.” Een groot voordeel van een eigen praktijk is volgens MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

9


THEMA THEMA THEMA

PRAKTIJKVOERING

Steverink-Jorna dat zij nu vaker zelf het initiatief kan nemen voor een behandelplan. “In loondienst beslist de tandarts welke behandeling ik als mondhygiëniste moet uitvoeren. In mijn eigen praktijk bespreken de patiënt en ik samen wat nodig is en stuur ik een behandelingsvoorstel naar de tandarts. Daarbij kan ik nu kiezen voor een vijfminutentarief in plaats van een tarief per verrichting waardoor ik meer tijd voor een patiënt kan nemen.” Ook Huis in ‘t Veld verwacht meer tijd te besteden aan een consult dan de tien minuten die er voor staan. De inrichting van zijn praktijk in Vleuterweide zal eveneens uitnodigen de tijd te nemen voor het dierenartsbezoek. “Er komt een houten tafel waar mensen aan kunnen zitten om te wachten. Ik zorg voor de Volkskrant, de Linda en lekkere koffie. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de mensen zich bij mij op hun gemak voelen dat ook uitstraalt naar hun huisdier waar ik mee moet werken.”

Ingewikkelde materie Robert Meijer merkt dat veel jonge mensen dezelfde keuze maken als Huis in ‘t Veld en bij hem of zijn concurrenten aankloppen. “Medici en paramedici zijn goed opgeleid in hun vak maar hebben weinig kennis van praktijkvoering. En dan komt er toch veel op je af.” Als voorbeeld noemt Meijer de goodwill die bij de overname van een dierenartspraktijk wordt berekend. Vaak wordt daarbij de zogenoemde ‘overwinstmethode’ gebruikt. Op deze overwinst wordt vervolgens een factor losgelaten van tussen de 1 en 5, waarbij 1 voor slecht en 5 voor heel goed staat. “Het zal niet verbazen dat verkopers vaak een 4 of 5 vragen, maar is dat terecht? Om hun argumentatie goed te kunnen beoordelen, moet je stevig in de materie zitten. Net als bij het lezen van jaarcijfers overigens. Ik durf de stelling aan dat een financieel adviseur die een starter bij dit soort vragen bijstaat in verreweg de meeste gevallen zijn geld terugverdient.”

Zelf doen of uitbesteden? Lieneke Steverink-Jorna heeft een administratiebureau in de arm genomen voor de belastingaangiftes. De boekhouding van de praktijk doet ze zelf. Ze heeft geen contact gezocht met een bank of financieel adviseur. “Wel heb ik een ondernemingsplan duidelijk op een rijtje gezet wat ik wil en hoe ik dat ga aanpakken. Zo heb ik besloten om de praktijk op te zetten met mijn eigen geld en een toekomstschets gemaakt van de investeringen die ik de komende jaren wil doen.” Op dit moment werkt Steverink-Jorna nog twee dagen in loondienst. Het doel is om de eigen praktijk uit te breiden zodat het loondienstverband op termijn kan worden opgezegd. In tegenstelling tot Lieneke Steverink-Jorna, besteedt Huis in ‘t Veld alles uit. “Een architectenbureau richt mijn praktijk in en ook voor de boekhouding, ict, website en financiële planning heb ik hulp van anderen ingeroepen. Dat kost heel veel energie en klauwen met geld, maar voor mij is het de beste keuze. Ik ben goed in diergeneeskunde. Anderen moeten de dingen doen waar zij goed in zijn. Succesvol starten in januari gaat zondermeer lukken: mijn team is klaar, we moeten nu alleen nog gaan voetballen.”

Ook in onderhandelingen met de banken, bewijst een adviseur zijn toegevoegde waarde volgens de partner van Raadgevers Kuijkhoven. In de eerste plaats omdat hij of zij contact heeft met meerdere financiële instellingen en zo de beste deal kan verzorgen. Maar ook om de financiering überhaupt van de grond te krijgen. “Goodwill bijvoorbeeld is lastig te financieren. In feite is het niets meer dan gebakken lucht waarvan je hoopt dat het blijft bestaan. Wij merken dat banken daar kritischer op zijn geworden.” MO

TIPS VOOR STARTERS 1 Ga niet over een dag ijs. Het gaat om je toekomst, dus bereid je goed voor. 2 Laat je adviseren door mensen die veel van onderwerpen weten waar jij geen verstand van hebt. Dit zullen professionals zijn, maar misschien ook mensen uit je vriendenkring. 3 Spreek met meerdere partijen voordat je een keuze maakt voor een van hen. 4 Bezoek voor een praktijkfinanciering niet een bank, maar ga in zee met een partij die met meerdere financiers contacten heeft.

10

VA N D R O O M N A A R P R A K T I J K

MedischOndernemen

Specifiek advies voor elke beroepsgroep “Geen beroepsgroep binnen de medische wereld is gelijk en dat geldt ook voor het advies dat wij geven”, stelt Robert Meijer, partner bij Raadgevers Kuijkhoven, “de persoonlijke situatie een leven lang, staat daarbij voorop.” In het algemeen vindt Meijer dat medisch specialisten als het puur om ondernemen gaat, het relatief makkelijker hebben. Zij zitten in een ziekenhuis en hebben weinig of geen personeel of een eigen pand. Een huisarts, tandarts, dierenarts of fysiotherapeut moet meer risico nemen. Tussen deze beroepsbeoefenaren is het verschil dat de patiënten bij de huis- en tandarts vaak vanzelf binnenlopen. Ze zijn al blij dat ze ergens terecht kunnen. Dierenartsen en fysiotherapeuten moeten meer rekening houden met de concurrentie. Voor een huisarts is het in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tandarts weer belangrijk hoe zijn patiëntenbestand is samengesteld. Meijer: “Zijn of haar vergoeding wordt hoger naarmate de leeftijd van de patiënten vordert. Ook patiënten uit achterstandwijken leveren meer geld op. Maar als ondernemend huisarts moet je jezelf wel afvragen of dat is wat je wilt.”


PRAKTIJKVOERING

ADVERTORIAL

Helpdesk Veilige Publieke Taak ACCEPTEER AGRESSIE EN GEWELD NIET

“Man bedreigt tandarts met de dood, -Helft verpleegkundigen voelt zich serieus bedreigdí en Huisartsen-post opgeschrikt door patiÎnt met mesí. Het zijn zomaar drie voorbeelden van geweldsincidenten die zich in 2010 voordeden in de eerstelijnszorg. De Helpdesk Veilige Publieke Taak ondersteunt werkgevers die schade lijden door agressie en geweld. Projectleider Uilke Duinstra vertelt wat de Helpdesk voor medisch ondernemers kan betekenen.

"Vooral werkgevers kloppen bij ons aan," vertelt Uilke Duinstra van Helpdesk Veilige Publieke Taak. "Wij geven ze juridisch advies over de schadeposten die ze kunnen verhalen en de wijze waarop." Om dit te verduidelijken wijst hij naar de zaak van de bedreigde tandarts. "Moet hij aangifte doen? Naar de rechter gaan? Of een advocaat inschakelen? Wij geven advies en ondersteuning bij alle vragen die zich bij zo'n incident voordoen." De eerste vraag die de medewerkers van de Helpdesk stellen is altijd: heeft u aangifte 12

MedischOndernemen

gedaan? Want het is belangrijk om altijd aangifte te doen, benadrukt Duinstra. "U geeft het signaal af dat u agressie en geweld niet tolereert. Dat er schade is ontstaan en dat u daar iemand voor verantwoordelijk stelt. Doet u geen aangifte dan is het een stuk lastiger om schade te verhalen." Stel preventief beleid op Aangifte doen is niet altijd gemakkelijk. Helemaal als het slachtoffer de dader kent werpt dit een flinke


S TA O P T E G E N G E W E L D

drempel op, erkent Duinstra. "Als de dader bekend is en u doet geen aangifte dan kunt u alleen de schade bij de dader neerleggen door middel van een aansprakelijkstelling. Het nadeel is dan wel dat dit moeilijker te bewijzen valt. Een aangifte en een uitspraak van de rechter sterkt het slachtoffer in zijn schadeverhaal." De Helpdesk Publieke Taak adviseert werkgevers onder andere via zijn telefonische helpdesk. Duinstra: "Wij

adviseert de Helpdesk Publieke Taak de werkgever. Duinstra: "Ons doel is vijftien procent minder incidenten en daar dragen wij aan bij en ondersteunen we de praktijkhouder bij. Ons credo is niet voor niets: u heeft aan een telefoonnummer genoeg." Wat is de Helpdesk Veilige Publieke Taak? De Helpdesk VPT adviseert werkgevers met een publie-

"Wij hebben vier juristen beschikbaar die u kunt raadplegen voor alles wat te maken heeft met het schadeverhaal."

hebben vier juristen beschikbaar die u kunt raadplegen voor alles wat te maken heeft met het schadeverhaal." Contact opnemen kan niet alleen na een incident, maar mag ook preventief. Praktijkhouders doen er volgens de projectleider verstandig aan preventief beleid op te stellen. Duinstra: "Dat begint met het vaststellen van een norm: wat tolereert u qua agressie en geweld in de praktijk? Spreek dat onderling eerst uit. Kijk dan naar de Handreiking Agressie en Geweld die wij uitgeven en die u vindt op onze website. Welke stappen kunt u nemen en hoe vult u dat in binnen de organisatie? Doet u dat vroegtijdig dan weet u hoe de lijnen lopen als zich een keer een incident voordoet. Nu wordt deze vaak niet gemeld of geregistreerd. Als praktijkhouder kunt u verder via de Helpdesk praktijkvoorbeelden opvragen van hoe anderen dit doen. Desgevraagd brengen we u in contact met partijen die u kunnen helpen bij het opstellen van een protocol.

ke taak die schade lijden door agressie en geweld. De juristen hebben ruime ervaring in zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke procedures. Over de onderstaande zaken geeft de Helpdesk concreet advies: • Schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen • De manier waarop schade verhaald kan worden • Doorverwijzing naar andere specialisten

Plukken van een kale kip? Op de vraag wat er van een kale kip valt te plukken schiet Uilke Duinstra in de lach. "Die vraag krijgen we regelmatig en ons antwoord is dan: wat is een kale kip? Je kunt ook iemand 25 jaar een klein bedrag laten betalen. Maar het gaat niet alleen om het geld, het gaat vooral om de normstelling: dit zijn de gevolgen en we pikken het niet. Bovendien geeft u uw medewerkers het signaal dat u volledig achter ze staat." De Helpdesk Veilige Publieke Taak deelt zijn kennis telefonisch, maar ook via folders en een uitgebreide website. Op de site staat onder andere de Schade Rekenhulp, die geleden schade inzichtelijk maakt. Bezoekers kunnen een stappenplan downloaden om de schade te verhalen, of door middel van een sommatiebrief de dader aansprakelijk stellen. Duinstra: "De Rekenhulp maakt de geleden schade heel tastbaar en leidt tot bewustwording. Het gaat om aanzienlijke bedragen." Werkgevers die schade lijden door agressie en geweld kunnen vervolgens verschillende trajecten volgen om de schade te verhalen en in al die gevallen

Uit de praktijk Een medewerker is tijdens zijn werkzaamheden mishandeld waarbij hij lichamelijk letsel heeft opgelopen. Hij had nek- en schouderklachten, diverse schaafwonden en bloeduitstortingen. Voor de neken schouderklachten is de werknemer behandeld door een fysiotherapeut. Zijn eigen ziektekostenverzekeraar vergoedt tien behandelingen terwijl de werknemer dertig behandelingen nodig heeft. In het kader van goed werkgeverschap en vanwege interne beleidsafspraken betaalt de werkgever de overige twintig behandelingen zodat deze niet voor eigen rekening van de werknemer komen.

De Helpdesk Veilige Publieke Taak is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Slachtofferhulp Nederland. De helpdesk maakt onderdeel uit van het programma Veilige Publieke Taak. Dit programma wil de agressie en het geweld tegen werknemers met een publieke taak terugdringen. MO

Wilt u meer weten? Neem nu contact op met de Helpdesk Veilige Publieke Taak: (030) 263 14 04. Of kijk op wwww.helpdeskvpt.nl

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

13


COLUMN

HAROLD JANSSEN

POTLOOD NIET BEVOCHTIGEN HAROLD JANSSEN (1954) is organisatieactivist bij DeLimes | organisatieontwikkeling. Als programmaregisseur begeleidt hij organisaties die vakmensen weer tot bron van het organiseerproces willen maken.

“Eens lekker boos worden helpt wel degelijk tegen deze ziekmakende logica.”

Stel, u bent arts. Zou kunnen. U heeft een mooi vak geleerd. Iets met mensen. En het verdient nog best lekker ook. Daar komt nog bij: het is een groeimarkt. Al sinds jaar en dag. En in de toekomst gloren grijze bergen. Stel, u bent ook nog ondernemer. Dat kan. Weliswaar zijn er allerlei parasitaire bureaucratieën die meesnoepen – en ja, daar wordt u zelf soms ook wel een beetje ziek van – maar toch, u bent niet voor niks ondernemer. Linksom of rechtsom, u gaat ervoor zorgen dat uw inkomsten op peil blijven. Liefst nog een beetje groeien. Nu ga ik u vertellen – voor zover u dat nog niet in uw eigen spreekkamer ontdekt had – dat er nog een gigantische groeimarkt is. Eentje die u nog kinderlijk eenvoudig kunt helpen groeien ook. Gewoon met een potlood. Waar het me om gaat is hoe wij omgaan met organisaties aan het eind van hun levenscyclus. Daar komen er steeds meer van in dit postindustriële tijdperk. We zijn immers het kennistijdperk binnengegleden. Daar zijn minder en bovendien andere organisaties bij nodig. Binnenkort kent Nederland bijvoorbeeld twee miljoen zelfstandigen zonder personeel. Dus moeten wij onze bestaande structuren afbouwen. Veel productiebedrijven verdwijnen. En daarmee de vitale infrastructuur waarvan we ooit vonden dat die in handen van de gemeenschap moest blijven. Neem de post. We e-mailen tegenwoordig. Daardoor komt er steeds minder post. Aan de andere kant winkelen we op het web. Dan komen er meer pakjes. Zou je denken: laat die postbodes dan die pakjes bezorgen. Maar nee, we bedenken dat we de postmarkt vrijgeven, zodat die postbodes niet automatisch ook de

pakjes mogen bezorgen. Bovendien krijgen ze er ook nog eens concurrenten bij die het voor een fractie van hun salaris doen. En of dat allemaal nog niet erg genoeg is, confronteren we de eerzame postbode met managementrationaliteit. Dat betekent dat zijn vak wordt uitgehold en wordt gereduceerd tot een taak: post bezorgen. Het ergste wat je mensen kunt aandoen: saai en eentonig werk. Rondjes rond de kerk. Daar worden ze ziek van. En kijk: daar is die groeimarkt waarover ik het had. Als u vindt dat ik cynisch ben, moet u de open brief van directievoorzitter Harry Koorstra van TNT Post lezen die hij stuurde aan het personeel en aan ons krantenlezers (op afteldatum 12-11-10). Hij gebruikt iets andere woorden, maar ze komen op hetzelfde neer. Staken helpt niet, zegt hij er nog bij. Ik vraag het me af. Eens lekker boos worden helpt wel degelijk tegen deze ziekmakende logica. Zo gaat het. 1. Je bouwt een bedrijf op. Dat doe je op z’n Rijnlands. Zie de nieuwe economie, silicon valley, internet industrie, noem maar op. Daar is toewijding, vakmanschap, vertrouwen, verbinding voor nodig. 2. Tegen het einde van de levenscyclus (het product wordt verdrongen door een van de innovaties ad 1) knijp je op z'n Angelsaksisch de citroen uit, in de hoop en verwachting dat het kapitaal via de beurshandelaren vloeit naar nieuwe veelbelovende activiteiten ad 1). De mensen die het bedrijf hebben opgebouwd, pest je eruit. Jammer dan. 3. De lege huls (zeg maar de infrastructuur zonder mensen) verkoop je tenslotte aan een kralen kralenrijger uit het MiddenOosten of Amerika, die er op mondiale schaal nog wat mee doet. Zo herimporteer je nog wat dollars. Dat is de cynische logica van de vrije markt. Die volgt de logica van het geld. Het feit dat wij zonder postbodes nooit het stadium van de kenniseconomie bereikt zouden hebben, maakt geen deel uit van de overwegingen. We moeten ze kwijt. Liefst zonder zelf besmet te raken. De vrije markt dan maar. Tja, daar sta je dan met je rode potlood. Niet bevochtigen hoor! ● MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

15


FINANCIEEL

T E K S T: D R S E R I K - H A N S VA N H A M E R S V E L D R A . - AV I V O S A C C O U N TA N T S E N B E L A S T I N G A D V I S E U R S C . V.

Houd grip op uw praktijk

De inkomens van medisch ondernemers staan onder druk. Wat betekent dit voor uw toekomst?. Recentelijk is de discussie over tarieven weer opgelaaid. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) start in 2011 een onderzoek om inzicht te krijgen in het inkomen van tandartsondernemers. De verwachting is dat ze getoetst zullen worden aan een eerder gedefinieerd norminkomen. De gevolgen laten zich raden. Verder zien we in toenemende mate dat de rendementen tussen de praktijken steeds meer verschillen. Dit alles maakt het zinvol 16

MedischOndernemen

uw huidige positie en - nog belangrijker - uw mogelijke toekomstige positie in kaart te brengen. Ontwikkel een visie De laatste keer dat u kritisch nadacht over uw praktijkvoering is waarschijnlijk het moment van starten of overnemen van de praktijk geweest. Wellicht is dit zelfs nog beperkt tot het opstellen van een prognose ten


ONDERNEMEN IS VOORUITZIEN

behoeve van het verkrijgen van een financiering. De meesten van u zijn daarna overgegaan op de orde van de dag. Ondernemen is echter ook vooruit zien. Alleen dan bent u in staat om tijdig op veranderingen te anticiperen en het optimale uit uw praktijk te halen. De praktijk laat zien dat de tandartsondernemers die kritisch met de praktijk bezig zijn over het algemeen meer plezier in hun werk hebben en een beter rendement behalen. U moet bij uzelf de basisvraag stellen of dit is wat u wilt of dat er wellicht andere mogelijkheden zijn. Het is essentieel om hierbij in termen van sterktes en zwaktes, en kansen en bedreigingen te denken. Alleen zo bent u in staat een visie te ontwikkelen en die te vertalen in een doelstelling en een strategie. Sterktes en zwaktes Begin met het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van uw praktijk. Doe dit samen met uw collegae en medewerkers. Zo krijgt u meer input en meer draagvlak om zaken te veranderen. Kies hier voor een pragmatische benadering door het gestructureerd stellen van vragen, waarbij in ieder geval de volgende onderdelen van uw praktijkvoering aan de orde moeten komen: - Kwaliteit behandelingen - Beleving en opmerkingen van patiënten - Beleving en opmerkingen van u zelf en uw medewerkers - Personeelszalen inclusief verloop en ziekteverzuim - Huisvesting en kwaliteit van uw equipment (behandelkamers, apparatuur, instrumentarium etc.) - Financiën Voorbeelden van vragen zijn: • Wat is de gemiddelde wachttijd van een behandeling? • Welke klachten zijn er van patiënten over de behandeling? • Hoe ontwikkelt zich het aantal patiënten? • Wat is de reden van het ziekteverzuim van medewerkers? • Waarom vertrekken medewerkers? • Hoe ontwikkelt zich het materiaalverbruik? • Zijn ver verschillen waarneembaar tussen de tandartsen? • Wanneer is uw laatste grote investering geweest? • Is uw equipment nog up-to-date? • Is er sprake van storingen en uitval? • Bent u tevreden over het rendement van uw praktijk? • Beschikt u over adequate management informatie? Zo zijn er legio vragen te bedenken. Kansen en bedreigingen Sterktes en zwaktes zijn intern gericht, kansen en

bedreigingen zijn extern gericht. Een kans is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van patiënten door uitbreiding van een woonwijk of door het sluiten van een buurtpraktijk. Een bedreiging is bijvoorbeeld de vestiging van een nieuwe tandartspraktijk in de buurt, of toenemende vergrijzing. Ook een door de overheid geplande tariefswijziging kan een bedreiging zijn. Door kansen en bedreigingen in kaart te brengen, en deze vervolgens te koppelen aan uw sterke en zwakke punten, kunt u een visie ontwikkelen en deze vertalen in een doelstelling en strategie. Vastgesteld dient te worden hoe sterktes kunnen worden gebruikt om een kans te benutten of een bedreiging het hoofd te bieden. Bij zwaktes dient te worden vastgesteld hoe deze kunnen worden verbeterd om een kans te benutten of een bedreiging het hoofd te bieden. Doelstelling en strategie Bovenstaande analyse moet uiteindelijk uitmonden in het formuleren van duidelijke doelstellingen en een strategie om dit te bereiken. Formulering van een doelstelling is alleen effectief indien deze haalbaar, meetbaar en tijdsgebonden is. Het uiteindelijke doel van alles is veelal om het rendement op peil te houden of te verbeteren. Om die reden is het wenselijk om prestaties zoveel mogelijk in aantallen of geld weer te geven, zodat de toegevoegde waarde van de in gang gezette maatregelen direct meetbaar is. Het prognosticeren en begroten van veranderingen en dit dan actief volgen is dan ook van belang. Conclusie: managementinformatie is onmisbaar Een goed management informatiesysteem is essentieel. Geef dit vorm op een wijze die voor u inzichtelijk en makkelijk te genereren is, en blijf actief betrokken. Zo houdt u grip op uw (tandarts)praktijk. MO MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

17


MAAK PERSONEELSZAKEN INZICHTELIJK

ADVERTORIAL

P&O in de praktijk Onlangs legde Exis HR de lezers van MedischOndernemen een P&O-scan voor. Deze bestond uit 58 vragen over zeven verschillende P&O gebieden, zoals: personeelsadministratie, verlof en verzuim, arbeidsrecht, ontwikkeling en secundaire arbeidsvoorwaarden. Exis heeft voor elke praktijk een leesbaar rapport en een lijst met aanbevelingen gemaakt. Dit zijn concrete handvatten voor verbetering van het personeelsbeleid.

Werkkostenregeling De Werkkostenregeling (WKR) is bij nog geen 20% van de ondervraagden bekend. Terwijl dit vanaf 1 januari 2011 een van de grootste belastingaanpassingen van de afgelopen jaren is. Werving & Selectie In maar liefst 72% van de praktijken duren sollicitatiegesprekken korter dan dertig minuten en dit is zwaar onder de maat. Het lijkt effectief, maar is het op den duur niet door verzuim en/of ontslag.

Dit zijn enkele opvallende bevindingen uit de P&O-scan. CAO Van de ondervraagden is 55% verplicht aangesloten bij een CAO en kent de Praktijkmanager de CAO voldoende. Personeelsadministratie De personeelsadministratie is redelijk op orde. Veel wordt nog bijgehouden op papier en in Excel. E-HRM is een nog onbekend begrip onder de Praktijkmanagers, terwijl dit meer overzicht en efficiĂŤntie geeft. Verzuim Verzuim wordt door een kwart van de ondervraagden niet (goed) geregistreerd en bijgehouden. Bijna vijftig procent van de praktijken heeft een ziekteverzuim boven het landelijk gemiddelde. Risico Inventarisatie & Evaluatie Ruim 45% heeft geen Risico Inventarisatie & Evaluatie terwijl die wel wettelijk verplicht is. Als de Arbeidsinspectie een bezoek aan deze praktijken brengt zullen ze een waarschuwing, bestuurlijke boete of een proces-verbaal uitdelen. Actie vereist dus! 18

MedischOndernemen

Ontwikkeling Ruim 90% van de respondenten geeft aan dat ontwikkeling belangrijk is in de organisatie. Slechts 26% gebruikt daar een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) voor. Een POP helpt te structureren, kan gebruikt worden bij beoordelingen en in aandacht van de manager aan de medewerker. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 10% van de praktijken biedt de medewerkers geen pensioen aan. Met arbeidsvoorwaarden als Spaarloon, ANW-hiaat en Ongevallenverzekering is het daarentegen slecht gesteld. Nog geen 30% biedt twee (of meer) van de drie aan. Conclusie Praktijkmanagers zijn verantwoordelijk voor de personeelszaken. Met de middelen die ze tot hun beschikking hebben - en de andere taken die ze uitvoeren doen ze het redelijk goed, maar het is slechts het het noodzakelijke op het P&O-vlak. Er valt nog veel winst te behalen op kwaliteit en effectiviteit, waarvoor meestal de tijd en kennis ontbreekt. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over bepaalde onderwerpen, uw eigen P&O of wilt u ook een P&O-scan aanvragen voor uw organisatie, neem dan contact op met Exis.


MedischOndernemen is een vaktijdschrift dat de vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ondersteunt bij het organiseren van hun praktijk. Artikelen in het tijdschrift geven antwoord op een vraag, zijn praktisch en aktueel. MO geeft u achtergrondinformatie, stappenplannen en handige tips. Als zorgverlener met een eigen praktijk blijft u zo op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de praktijkvoering. MedischOndernemen organiseert eveneens congressen en cursussen over diverse onderwerpen uit het tijdschrift.

UW MENING TELT! TEVREDEN? SUGGESTIES? Uiteindelijk telt alleen of u tevreden bent over het magazine, de nascholingsactiviteiten en de website. Daarom nodigen we u van harte uit om uw mening, wensen, ideeën aan ons door te geven. Stuur een e-mail naar redactie@medischondernemen.nl.

WILT U MEDISCHONDERNEMEN BLIJVEN ONTVANGEN? Om er zeker van te zijn dat u ook de volgende uitgaven van MedischOndernemen ontvangt, kunt u zich opgeven als abonnee van Medisch Ondernemen. Als nieuwe abonnee ontvangt u het eerste nummer gratis. Het abonnement (€ 60 per jaar) zal het daaropvolgende nummer ingaan. U kunt zich opgeven via www.medischondernemen.nl, een mail sturen naar info@medischondernemen.nl of bellen naar (038) 460 63 84.

OPROEP DEELNEMERS ADVIESRAAD De redactie van MedischOndernemen komt graag in contact met medici met een eigen praktijk of met medici die in een samenwerkingsverband werken. Graag horen we van u wat u bezighoudt. Met welke (ondernemers)vragen wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd? Wat zijn uw struikelblokken, waarin heeft u zich bekwaamd en waarin moet u nog groeien? Vier keer per jaar willen we met u over deze onderwerpen van gedachten wisselen, zodat we de inhoud van het blad nog beter kunnen afstemmen op de wensen van de lezers. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten per e-mail en wij nemen contact met u op. Het e-mailadres is: redactie@medischondernemen.nl.

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

19


THEMA THEMA THEMA

FINANCIEEL

ADVERTORIAL

T E K S T: A R J A N W I J N A N D S

Is een eigen praktijk haalbaar? Een eigen praktijk starten of zelfstandig vestigen is een aantrekkelijk vooruitzicht, maar heeft ook veel haken en ogen. Vooral op financieel, juridisch en fiscaal vlak. Hoe bepaalt u of het financieel haalbaar is, hoe zit het met de aansprakelijkheidsaspecten en wat zijn de fiscale gevolgen? Middels een voorbeeld uit de praktijk nemen wij u mee in de stappen die u zou kunnen nemen om een succesvolle onderneming te starten.

Marktonderzoek Wie een eigen onderneming wil beginnen, krijgt met veel vragen te maken: hoe stel ik een goed ondernemersplan op? Hoe kom ik aan een krediet? Met welke instanties krijg ik te maken. Hoe kom ik aan mijn klanten? Enzovoorts. Een ondernemingsplan hoeft geen heel boekwerk te zijn. Het gaat erom dat de plannen van de ondernemer helder beschreven staan en goed onderbouwd zijn. Het is van belang om een degelijke 20

MedischOndernemen

kosten/baten analyse te maken. Met andere woorden, wat verwacht ik aan inkomsten en wat zijn mijn te verwachten uitgaven. Een goed ondernemingsplan kost tijd maar als uw onderneming groeit, is het voor uw personeel goed om te weten wat uw bedrijfsfilosofie is. Hier kunt u uw personeelsbeleid (aanname nieuw personeel) op aanpassen. Past de ‘potentiële’ medewerker/-ster wel binnen uw onderneming? Dit komt de continuïteit van de onderneming ten goede.


F I N A N C I E R I N G VA N E E N P R A K T I J K

Zelfstandig ondernemerschap U kunt als zelfstandig ondernemer uw onderneming in fiscaal juridische zin uitoefenen als eenmanszaak, besloten vennootschap (BV) of als maatschap. Bij een eenmanszaak is er sprake van een solopraktijk. Wordt er samengewerkt met andere medici dan is er vaak sprake van een maatschap. Laat u hierbij goed adviseren door uw bankadviseur en accountant met medische ervaring. In de opstartfase van uw praktijk zult u regelmatig contact met uw account hebben en dan is een prettige samenwerking en wederzijds vertrouwen essentieel. Uw bank beoordeelt op basis van uw ondernemingsplan in hoeverre uw financieringsbehoefte ingevuld kan worden. Er wordt gekeken naar uw netto besteedbaar inkomen na financiering van uw eigen onderneming. Wat zijn de te verwachten omzetten, bedrijfskosten en winstverwachting? Blijft er genoeg over om (na afdracht van belasting) privé opname te doen, af te lossen op de lening en geld opzij te zetten voor nieuwe investeringen? Men kijkt dus niet alleen of uw ondernemingsplan haalbaar is op basis van jarenlange ervaring in de medische branche, maar ook naar de consequenties voor uw privé situatie. Het is verstandig uw netto besteedbaar inkomen te laten berekenen op basis van een persoonlijke financiële planning waaruit blijkt hoeveel inkomen er overblijft na aftrek van alle financiële en fiscale lasten. Inschrijving Kamer van Koophandel Medici, al dan niet verenigd in een maatschap, waren niet verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is met ingang van 1 juli 2008 gewijzigd en nu dient elke medicus die zich vrij vestigt, zich in te schrijven. De KvK geeft dit door aan de belastingdienst. U kunt op basis van uw geprognosticeerde omzet alvast een voorlopige aanslag opvragen. Dit voorkomt dat u in een keer heel veel belasting moet betalen. De bank vraagt voor het verstrekken van een lening een rentevergoeding en wil daarnaast dat een deel van de lening op enig moment is afgelost. Als uitgangspunt voor het verstrekken van het krediet geldt dat er voldoende inkomen kan worden verworven uit uw onderneming om aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het bepalen van de juiste financiering is maatwerk. De financieringstermijn wordt in de praktijk gekoppeld aan de levensduur of de afschrijftermijn van de financieringsobjecten. De aanschaf van instrumentarium, auto of inventaris wordt veelal in een middellange lening gefinancierd met een looptijd van drie tot tien jaar. Financiering in een rekening courant krediet behoort hier ook nog tot de mogelijkheden. Betalingsverkeer Naast de privérekening is het van belang een zakelijke rekening te openen met een zakelijk spaarrekening en

internet bankieren. Alle inkomsten uit uw praktijkvoering en alle kosten van uw praktijk komen ten laste van het zakelijke bankrekeningnummer. Vanuit deze rekening kent u uzelf een ‘salaris’ toe van 60% en reserveert u 40% op de zakelijke spaarrekening voor de belastingdienst. Verzekeringen Als medisch ondernemer loopt u diverse risico’s. U moet er niet aan denken dat u geen goede verzekering heeft afgesloten voor uw (bedrijfs)gebouw en er breekt een grote brand uit. Of erger; u raakt arbeidsongeschikt waardoor de continuïteit van uw onderneming en uw privésituatie in gevaar dreigt te komen. U kunt bijna alles verzekeren maar er dient goed gekeken te worden naar het nut en noodzaak en welke risico’s u zelf kunt dragen. In veel gevallen loont het een totaalpakket af te sluiten bij uw bank, bestaand uit zowel het krediet als de bijbehorende verzekeringen. Dit vertaalt zich veelal terug in een lager rentepercentage en een korting op het verzekeringspakket. Uw praktijkrisico’s worden zo goed beheerst in combinatie met uw financiering middels een jaarlijkse checkup. Uiteraard wordt er dan ook gekeken naar uw privé situatie. Praktijkcasus Door middel van een praktijk case proberen wij u meer (financieel) inzicht te geven: De heer Pietersen is 35 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij heeft een gedegen marktonderzoek gedaan en start een dag in de week een tandartsenpraktijk. Hij koopt een praktijkpand voor zijn nieuwe praktijk en schaft de inventaris nieuw aan. Hij heeft voor een dag per week een tandartsassistente in dienst. Naast deze eigen praktijk werkt hij sinds 2008 nog drieënhalve dag op omzetbasis in een andere praktijk. Privé heeft de heer Pietersen samen met zijn vrouw, die twee dagen werkt als dokters assistente, een hypotheek van 300.000 euro. De familie heeft 30.000 euro eigen spaargeld waarvan ze 10.000 euro inbrengen in de nieuwe praktijk. MO

Lees de volledig uitgewerkte casus op medischondernemen.nl/casus

ARJAN WIJNANDS FFP werkt als Regio Specialist Medici en Vrije beroepen bij ABN AMRO. Hij houdt zich onder andere bezig met het begeleiden van startende (para)medici, praktijkuitbreiding evenals praktijkbeëindiging in de regio Den Haag en Delft.

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

21


PRAKTIJKVOERING

ADVERTORIAL

Van Dijkhuizen ontzorgt medisch ondernemers Nieuwbouw is ingrijpend. Dat merkt u bij de koop van een huis en zeker bij de realisatie van een nieuwe praktijk. De kosten lopen in de miljoenen en de bouwwereld is niet het domein van de medicus. De Van Dijkhuizen Advies Groep neemt u deze zorgen graag uit handen.

Gert van Dijkhuizen is oprichter van Van Dijkhuizen Bedrijfsmakelaardij. Min of meer toevallig raakte hij betrokken bij de verbouwing van een tandartspraktijk. Het was het begin van een nieuw specialisme: de ondersteuning van medici bij alles wat met vastgoed te maken heeft. Van Dijkhuizen: "Wij doen alles. Van advies tot voorbereiding, bouw, verhuur, verkoop en alles wat er bij komt kijken. We zijn letterlijk de spil in het web." Het realiseren van een nieuwe praktijk is een enorme opgave en praktijkhouders overzien de gevolgen vaak niet, merkte van Dijkhuizen. "Wat kun je bijvoorbeeld later met zo'n gebouw? Stel dat je na enkele jaren wilt verhuizen en het pand is alleen inzetbaar als praktijk dan heeft u een probleem." Ook gaat er vaak ruimte verloren aan gangen. "Is het ontwerp te ruim dan resulteert dit in loze ruimten. Deze vierkante meters worden bij een eventuele verkoop niet doorberekend." En dan is er nog de bouwwereld met zijn eigen wetten en regels. Denk alleen maar aan het overschrijden van het budget. Van Dijkhuizen: "Wij werken altijd met deadlines en overschrijdingen accepteren we niet. Van tevoren spreken we met de bouwer een opleverdatum en boetebeding af. Dit voorkomt onaangename verrassingen, die zeker in de bouwwereld altijd op de loer liggen.” Bespaar niet op de verkeerde dingen Medisch ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe praktijk - of hun bestaande ruimte willen verbouwen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de Van Dijkhuizen Advies Groep. Aan de hand van een check22

MedischOndernemen

list worden eerst de wensen en eisen inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan doelen, materialen, kleuren, het al dan niet stralingsvrij maken van ruimtes etc. Daarna volgt een advies op maat. Van Dijkhuizen: "Bij nieuwbouw begeleiden we vaak het hele traject. We stellen eerst helder en reëel vast wat de praktijkhouder wil en vervolgens stellen we een bouwteam samen. Hierin zitten de architect, de opdrachtgever en wij als adviserende partij." Het bouwteam maakt de planning, vraagt vergunningen aan en regelt de aanbesteding. De Van Dijkhuizen Advies Groep controleert de voortgang en verzorgt de wekelijkse rapportage en budgetbewaking. Van Dijkhuizen: “Dit is meteen een belangrijke tip voor iedereen die met nieuw- of verbouw te maken krijgt: bewaak het budget en bespaar niet op de verkeerde dingen. Het gebeurt regelmatig dat men bezuinigt op isolatie, maar het is natuurlijk niet de bedoelingen dat de hele wachtkamer mee geniet van een behandeling.” Bij verbouwingen waar veel techniek bij komt kijken schakelt van Dijkhuizen vaak Duitse bedrijven in. “Zij zijn innovatiever en lopen technisch voor. Een tandartsstoel of operatiekamer is een verlengstuk van de medicus en wij zorgen ervoor dat ze hun werk optimaal kunnen doen.” Toekomstvisie Een woord dat veelvuldig terugkomt in het verhaal van Van Dijkhuizen is ‘toekomst’. Vanuit dit oogpunt volgt hij de opkomst van multidisciplinaire zorgcentra met grote interesse. “Het is een logische ontwikkeling en ook hierbij ondersteunen wij medisch ondernemers. Ons gezamenlijk doel is een gebouw voor de toekomst en met budgetten van een half tot tien miljoen euro kun je je geen vergissingen permitteren. Wij ontzorgen de medicus op het vastgoedvlak zodat hij kan doen waar hij het beste in is: de beste zorg bieden.” Meer weten over de diensten van Van Dijkhuizen Advies? Neem nu vrijblijvend contact op: Van Dijkhuizen Advies Telefoon: 0341-45 64 24 E-mail: harderwijk@vandijkhuizen.nl Website: www.vandijkhuizen.nl


NASCHOLINGSPROGRAMMA 2011

BEWAAREXEMPLAAR

PM | Academie

MO | Academie


PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Met een ruim aanbod aan opleidingen, de interactieve en zeer persoonlijke opzet, de uitstekende verzorging en de directe link naar het PraktijkManagers Netwerk is de PM Academie het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijnszorg. Praktijkmanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun werk door hun kennisniveau te verhogen, ervaringen uit te wisselen en door af en toe de tijd en de ruimte te nemen boven de hectiek van alledag uit te stijgen. Naast de jaarlijks terugkerende Dag van de PraktijkManager, de regiosessies door het hele land en de uitwisseling van kennis en ervaring via de website, blijkt het seminar- en trainingsprogramma in een duidelijke behoefte te voorzien. Met de PM Academie biedt MedischOndernemen zo een professioneel opleidingsprogramma dat praktijkmanagers in staat stelt om met nog meer plezier, effectiviteit, zelfvertrouwen en autoriteit hun rol in te vullen binnen hun eigen praktijk. Op de pagina hiernaast leest u het uitgebreide programma van 2011. Een programma dat afgestemd is op de dagelijkse praktijk van de praktijkmanager. Bent u nu al ge誰nteresseerd om aan een seminar/training deel te nemen? Neem dan contact op met Elsbeth Nijhoff (e.nijhoff@medischondernemen.nl) of bel 06 525 434 63.


Als u zich nu inschrijft op 2 of meer seminars/trainin-

PM | Academie

gen, dan ontvangt u een aantrekkelijke korting. Kijk voor meer informatie op: www.praktijkmanagersnetwerk.nl/agenda

PROGRAMMA 2011 SEMINAR/TRAINING

DOCENT/TRAINER

DATUM

■ Protocollen: kwaliteit op papier of in de praktijk

Maaike Straathof

27 jan en 10 feb

■ Gesprekstechnieken

Charlotte van de Wall Bake

1 feb

en Arjan Dekker ■ Ontslag en einde dienstverband

Petra Kroon

■ Persoonlijke effectiviteit

Charlotte van den Wall Bake

3 feb

en Arjan Dekker

10 feb

■ Projectplanning

Berlinda Kerkhof

11 feb

■ Omgaan met klachten en fouten in de medische praktijk

Jolanda van Boven en

11 feb

Charlotte van den Wall Bake ■ Effectief verzuimbeheer (3 dagdelen)

Turgut Hefti

15 feb

12 daagse leergang i.s.m. Edin

1 feb t/m 11 okt

■ Excel in de medische praktijk

Harald Jansen

3 mrt

■ Timemanagement

Marion Schaap

22 mrt

■ De arbeidsovereenkomst

Petra Kroon

24 mrt

■ Financieel management in de medische praktijk

Cor Jansen

29 mrt

■ Arbeidsrecht (de basis)

Petra Kroon

31 mrt

■ Effectief email gebruik

Richard Wolfe

5 april

■ De slecht functionerende medewerker

Petra Kroon

7 april

■ Opleiding Praktijkmanager (leergang)

■ De praktijkmanager in spagaat

Landelijke dag van de Praktijkmanager 17 mei

■ De optimale website voor de medische praktijk

Rutger Steenbergen

26 mei

■ Protocollen: kwaliteit op papier of in de praktijk

Maaike Straathof

15 sept en 6 okt

■ Omgaan met klachten en fouten in de medische praktijk

Jolanda van Boven en Charlotte van den Wall Bake

20 sept

■ Ontslag en einde dienstverband

Petra Kroon

22 sept

■ Arbeidsrecht (de basis)

Petra Kroon

27 sept

■ Leidinggeven in de medisch praktijk

Bas Oerlemans

27 sept

■ Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Charlotte van den Wall Bake

29 sept

■ Excel in de medische praktijk

Harald Jansen

30 sept

12 daagse leergang i.s.m. Edin

okt 2011 t/m

■ Opleiding Praktijkmanager (leergang)

april 2012 ■ Effectief verzuimbeheer (3 dagdelen)

Turgut Hefti

15 nov

■ De arbeidsovereenkomst

Petra Kroon

8 nov

■ Persoonlijke effectiviteit

Charlotte van de Wall Bake

10 nov

en Arjan Dekker ■ Projectplanning

Berlinda Kerkhof

17 nov

■ Financieel management in de medische praktijk

Cor Jansen

22 nov

■ De slecht functionerende medewerker

Petra Kroon

24 nov


MO ACADEMIE: DE MEDISCH ONDERNEMER CENTRAAL Hoe je het wendt of keert: medisch ondernemers lopen risico’s. Een groepspraktijk is in feite een onderneming die net zoals andere ondernemingen de zaken financieel en juridisch op orde moet hebben. En dat geldt ook voor praktijkhouders. Zij moeten rekening houden met de bedrijfsrisico’s maar ook met de eigen situatie. De MO Academie heeft een programma dat aansluit op de medicus als ondernemer en de medicus als privépersoon.

Als u zich nu inschrijft op 2 of meer seminars/trainin-

MO | Academie

gen, dan ontvangt u een aantrekkelijke korting. Kijk voor meer informatie op: www.medischondernemen.nl

PROGRAMMA 2011 SEMINAR/TRAINING

DOCENT/TRAINER

DATUM

■ Omgaan met klachten en fouten in de medische praktijk

Jolanda van Boven en

11 feb

Charlotte van den Wall Bake ■ Masterclass Besturen van zorggroepen

6-daagse leergang i.s.m. Stichting Koel

feb 2011 t/m mei 2011

■ De optimale website voor de medische praktijk

Rutger Steenbergen

26 mei

■ Omgaan met klachten en fouten in de medische praktijk

Jolanda van Boven en

20 sept

Charlotte van den Wall Bake ■ Pensioen en vermogen ■ Masterclass Besturen van zorggroepen ■ Delegeren in de medische praktijk

Anne Mulder en Wilbert Lammers

6 okt

6-daagse leergang

sept 2011 t/m

i.s.m. Stichting Koel

nov 2011

Jolanda van Boven

17 nov

Bent u nu al geïnteresseerd om aan een seminar/training deel te nemen? Neem dan contact op met Elsbeth Nijhoff (e.nijhoff@medischondernemen.nl) of bel 06 525 434 63. 26

MedischOndernemen


BIJLAGE

#06 jaargang 7 | december 2010

Bijlage speciaal voor de PraktijkManager

Bouwen aan vertrouwen

Doe meer met Word

Column Maaike Straathof

M MO O -- jjaaaarrggaanngg 77 -- ndoevc e m b e r 2 0 1 0 - # 0 5 6

27


BIJLAGE

PERSONEEL

T E K S T: C H A R L O T T E VA N D E N WA L L B A K E , H E E F T H A A R E I G E N C O A C H I N G E N C O N S U LTA N C Y B E D R I J F

Bouwen aan vertrouwen Net als in een liefdesrelatie is er in een medische praktijk vertrouwen nodig om te groeien. Als er geen vertrouwen meer is in een relatie, dan blijft er weinig van over. Hoe staat het met het vertrouwen binnen jullie team? Vertrouwen is de basis van een goed functionerend team. De aanwezigheid van vertrouwen is echter niet vanzelfsprekend. Dat hoeft nog niet te betekenen dat er direct sprake is van wantrouwen. Echter, het ontbreken van vertrouwen resulteert in situaties waarin teamleden fouten niet durven toe te geven, ze elkaar minder snel helpen en er een voedingsbodem ontstaat voor het trekken van overhaaste, negatieve conclusies en oordelen. Vertrouwen betekent ook in een medische praktijk dat ieder teamlid zich op zijn gemak voelt en zich kwets28

MedischOndernemen

baar op durft te stellen. Vertrouwen koop je echter niet in een doosje bij de apotheek. Als het niet of onvoldoende in jullie praktijk aanwezig is, dan zijn gezamenlijke prestaties en ervaringen hard nodig. Zonder vertrouwen van je team ben je als praktijkmanager verloren Denk eens aan een persoon je niet helemaal vertrouwt. Neem je daar iets van aan? Ben je bereid voor hem of haar door het vuur te gaan? Soms is het even slikken als het in jullie praktijk anders gaat dan je had verwacht of


POSITIEVER IN DE PRAKTIJK

gehoopt. Weet dan dat samenwerken zo veel makkelijker gaat als er sprake is van meer vertrouwen. Alle reden dus om daar in te investeren. Is het vertrouwen hoog, dan neemt de snelheid van werken toe en dalen de kosten. Is het vertrouwen laag, dan gaan de zaken stroever, waardoor de kosten stijgen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Als vertrouwen er eenmaal is kan het enorm veel snel-

iedereen in de praktijk op kan vertrouwen? Hoe is het gesteld met jouw geloofwaardigheid? Aan de hand van de volgende vragen kun je hiermee aan de slag: • Kom je je beloftes na? • Ben je consequent? • Luister je voldoende? • Delegeer je? • Durf je je fouten toe te geven? • Tel je tot tien voordat je je mening geeft? • Is er sprake van een gemeenschappelijk doel? • Deel je lusten en de lasten? • Zijn doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk? • Spreek je medewerkers op hun gedrag aan als ze geen constructieve bijdrage leveren aan het vergroten van het vertrouwen in jullie praktijk?

“Denk eens aan een persoon je niet helemaal vertrouwt. Neem je daar iets van aan?” heid aan ontwikkelingen geven. Of de wortels goed zijn, wordt meestel pas duidelijk als er een storm op steekt. De eerste stap bij het verankeren van het vertrouwen is bewustwording. Stap twee is actief werken aan het vertrouwen zelf. Ben je snel van vertrouwen dan is dat een mooie eigenschap, maar je dient deze ergens op te baseren. Probeer los van overtuigingen en emoties altijd voeling te houden met de feiten. Daarnaast is het belangrijk te investeren in intenties en integriteit. Geloofwaardigheid is een van de ingrediënten die ten grondslag ligt aan vertrouwen. Er zijn vier zaken die van invloed zijn op geloofwaardigheid: • integriteit • intenties • capaciteiten • resultaten Deze vier kernen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alle vier zijn nodig om meer grip te krijgen op vertrouwen in jullie team. Capaciteiten en resultaten zijn eenvoudiger te toetsen dan intenties en integriteit. Een werkomgeving waar iedereen zijn capaciteiten kan inzetten en ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, stimuleert het onderlinge vertrouwen. Het behalen van resultaten, bijvoorkeur gemeenschappelijke resultaten, draagt daar ook toe bij. Ook aan integriteit en intenties kun jij als praktijkmanager een bijdrage leveren. Jouw rol als praktijkmanager Als praktijkmanager heb je een cruciale rol in het creeren en behouden van vertrouwen. Ben jij iemand waar

Uit de praktijk “Vorig jaar was het met het onderlinge vertrouwen in onze praktijk bar slecht gesteld. Alle medewerkers werkten zo traag als slakken. Een sfeer waarbij ik niet wist hoe ik het tij moest keren. Sparrend met een praktijkmanager van een andere praktijk bedachten we een teamdag. Om het niet te beladen te maken vertelde ik bewust niet dat het thema ‘het vergroten van het onderlinge vertrouwen’ was. Die dag begonnen we met een uitgebreide kennismaking, hoe raar dat ook klinkt als je al jaren samenwerkt. Het delen van persoonlijke zaken vergrootte het wederzijdse begrip en inlevingsvermogen. Zo spraken we over gezinssituatie, hobby’s, favoriete gerechten en films. ‘s Middags mocht iedereen benoemen wat ze van elkaar nodig hebben. Dit resulteerde in mooie gesprekken en goede afspraken. Zo fijn om te zien hoe één zo’n dag al zoveel in beweging bracht!” MO

Boekentip: Auteur: ISBN13:

Speed of trust Stephan M.R. Covey 9781416549000

Oefening: identificeer een persoon die je vertrouwt en vervolgens iemand die je niet vertrouwt • Hoe is het om met deze persoon te werken? • Hoe lang duurt het om dingen gedaan te krijgen? • Hoe is je communicatie • Welke resultaten boek je met deze persoon?

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

29


A U T O M AT I S E R I N G

TIPS EN TRUCS VOOR WORD

T E K S T: R U T G E R S T E E N B E R G E N

Doe meer met Microsoft Word Microsoft Word is een prima tekstverwerker, maar het programma is zo uitgebreid dat veel handige opties ondersneeuwen. MedischOndernemen haalt ze uit de vergetelheid.

Sla bestanden op als .doc Met de introductie van Office 2007 slaat Word bestanden op als 'bestandsnaam.docx'. Gebruikers van eerdere versies van het programma kunnen dit bestandstype niet openen, tenzij ze extra software downloaden. Slaat u bestanden standaard op als .doc dan zijn ze altijd voor iedereen toegankelijk. Zo past u het aan: 1: Klik in Word 2007 op het Office-icoon linksbovenin 2: Selecteer Opties voor Word 3: Klik in het menu aan de linkerkant op Bestanden opslaan in deze indeling 4: Selecteer Word 97-2003-document (*.doc) 5: Bevestig met OK 30

MedischOndernemen

Voeg snel opsommingtekens toe Bullets maken opsommingen overzichtelijk. U kunt de opsommingtekens toevoegen via de muis en menuknop 'Opsommingtekens' maar sneller gaat het via de toetsenbord. De sneltoets is: Shift + Alt + L (van list). Wilt u een witregel tussen de bullets? Druk dan na elk woord of elke zin op Shift + Enter. Documenten maken met bouwstenen (Word 2007 en hoger) Bouwstenen zijn herbruikbare stukken tekst waarmee u pagina's opbouwt. U vindt bouwstenen in Word 2007 en hoger onder Invoegen -> Snelonderdelen -> Bouw-


stenenbeheer. Selecteer een bouwsteen uit een galerie - bijvoorbeeld kopteksten of inhoudsopgaven - en pas de tekst aan. U kunt de aangepaste bouwsteen vervolgens opslaan door hem te selecteren en vervolgens te klikken op: Invoegen -> Snelonderdelen -> Selectie opslaan in Galerie Snelonderdelen. Verplaats sneller alinea’s Het verplaatsen van alinea’s wordt met knippen en plakken al snel onoverzichtelijk. Dat kan handiger, en wel met het toetsenbord. Plaats de cursus in de alinea die u wilt verplaatsen, druk de toetsen Shift+Alt tegelijk in en verplaats hem nu met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Verwijder hyperlinks Microsoft Word heeft de vervelende eigenschap internetlinks automatisch aanklikbaar te maken. U kunt de links stuk voor stuk verwijderen, maar dit kan sneller. Selecteer met Ctrl + A de complete tekst en verwijder met Ctrl+Shift+F9 ineens alle links. Handig zoeken en vervangen Met Zoeken en Vervangen kunt u automatisch meerdere woorden opzoeken en vervangen. Dit werkt ook voor lettertypes, alinea’s, tabs, talen, frames en opmaak- en markeerprofielen. Zo kunt u zinnen of alinea’s die u nader wilt bestuderen markeren met de Markeerstift en deze passages later eenvoudig terugvinden. Klik in Word 2007 op Ctrl + F -> Meer >> -> de knop Opmaak -> Markeren. Met de knop 'Zoeken' springt u nu van markering naar markering. In Word 2003 vindt u de optie vervangen onder het menu Bewerken. Sneller zonder muis U tikt een alinea en wilt de lettergrootte aanpassen. Nu kan dat met de muis, maar het toetsenbord werkt veel sneller. • Selecteer de alinea met Ctrl + Shift en de pijltjestoets omhoog of omlaag. • Rechts naast de Windows-toets (Windows-icoontje) op uw toetsenbord vindt u een 'rechtermuis-toets'. Deze doet hetzelfde als klikken op de rechtermuisknop. • Ga met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag naar Letterype en bevestig met Enter. • Meteen de onderstreepte L van letterype intikken kan ook. • Druk twee keer de TAB-toets in en ga zo naar het veld Punten • Geef de gewenste lettergrootte op • Door de tabtoets vaker in te tikken springt u naar de overige velden, zoals tekstkleur, onderstrepen etc. • Bevestig met Enter

Open documenten als kopie Misschien gebruikt u een bestaand document wel eens als basis voor een nieuw document. U loopt dan het risico dat u het originele document overschrijft. Wilt u dit voorkomen, kies dan: • Bestand > Openen en blader naar het bestand. • Klik onder het venster op het pijltje rechts naast de knop Openen en kies voor Openen als kopie. Vind het wiel niet opnieuw uit U kunt bij elk Word-document beginnen met een leeg document, maar ook een sjabloon als uitgangspunt nemen. Op de website office.microsoft.com staan honderden gratis sjablonen voor Office-producten, variërend van brochures en naamkaartjes tot jaarkalenders in Excel en kant-en-klare Powerpointpresentaties. Onder de knop Meer -> Alle Microsoft sites vindt u de links naar onder andere de Amerikaanse Office-site, en hier staan nog veel meer sjablonen. Zoek in dat geval naar 'templates'. Zorg voor backups! Het is een open deur van jewelste, maar u zult niet de eerste zijn die bij een computercrash tot de pijnlijke ontdekking komt dat niet alle documenten elders zijn opgeslagen. Online backup is tegenwoordig alleszins betaalbaar en voor enkele tientjes per jaar kunt u al uw bestanden veilig en versleuteld - zodat ze ontoegankelijk zijn voor anderen – opslaan op internet. Geef aan welke mapjes u wilt veiligstellen (bijvoorbeeld Mijn documenten) en de backup-software neemt dit voortaan voor zijn rekening. MO OPMAAK-TIPS Trek een lijn Om een horizontale lijn over de breedte van een document te maken, toetst u drie maal het verbindingsstreepje (-) gevolgd door Enter. Gebruik drie keer: ___ voor een dikkere lijn === voor een dubbele lijn *** voor een blokjes lijn ~~~ voor een zigzag lijn Eenvoudig uitlijnen Zinnen of alineaís uitlijnen kan ook via het toetsenbord. Dit zijn de toetsencombinaties: Centreren: Ctrl + E Links uitlijnen: Ctrl + L Rechts uitlijnen: Ctrl + R Snel een zin verwijderen Snel een zin verwijderen? Klik met de Controltoets ingedrukt met de linkermuisknop op de zin, Word selecteert deze dan in zijn geheel.

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

31


BIJLAGE

PRAKTIJKVOERING

M A A I K E S T R A AT H O F

BROEDPLAATSEN

MAAIKE STRAATHOF is ruim 10 jaar praktijkmanager. Ze werkt voor Tandartsenpraktijk de Bont in Enschede en heeft haar eigen coaching- en adviesbureau &P.

"Onervaren praktijkmanagers nemen vaak bijzondere bagage mee in hun rugzak. Dit zorgt voor een enorme impuls."

een PM zonder een duidelijke routekaart of een begeleider, waarbij ook het reisdoel niet in alle gevallen even duidelijk is. Het reisdoel kan bestaan uit de verbetering van bestaande processen en/of nieuwe projecten zoals onder andere: een (nieuwe) website, automatisering van de patiëntenadministratie, kwaliteitsbeleid, structuur in de personeelszaken of protocollering van de verschillende processen. Kennis hierover - en over nog vele andere onderwerpen - wordt niet alleen verspreid door MO, maar is ook te vinden binnen de regionale netwerken voor praktijkmanagers. En daarmee zijn de regionale netwerken ook weer broedplaatsen geworden.

Het afgelopen jaar heb ik Evelyne, Peter, Ans, Monique, Froukje, Marja, Lizette, Petra, Mirjam, Annemieke en nog vele anderen leren kennen als (beginnend) office- of praktijkmanager. Ze hebben een zeer diverse achtergrond, maar zijn stuk voor stuk vol enthousiasme om in de verschillende praktijken de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van een uitgebreid takenpakket. Dit maakt de eerstelijnsgezondheidszorg tot de broedplaats van een specifieke soort, die nog niet zo lang geleden is ontdekt: de PM.

De uitwisseling van kennis en ervaring en zelfs innovatieve ideeën zijn er niet zelden de oorzaak van dat nieuwe projecten binnen praktijken worden opgestart. Geïnspireerd door positieve ervaringen van collega’s worden producten, diensten of procedures door praktijkmanagers ook in hun praktijk geïmplementeerd. En het is juist de mix van ervaren en onervaren praktijkmanagers die verantwoordelijk is voor het succes. Onervaren praktijkmanagers nemen vaak bijzondere bagage mee in hun rugzak, zoals: werkervaring binnen het vakgebied of juist binnen grote organisaties, specifieke kennis met betrekking tot ICT of personeelszaken, klantgerichtheid uit de horeca, juridische of financiële kennis etc. Tijdens een regiobijeenkomst krijgt hierdoor de uitwisseling met ervaren practici binnen de zorg een enorme impuls. Net als in de natuur kun je van een afstandje kijken naar een broedplaats en zie je vaak een kwetterende drukte, op het chaotische af. Maar uit ervaring kan ik vertellen dat daar mooie dingen gebeuren en dat iedereen er zijn voordeel mee kan doen door er deel van uit maken. ●

Een jonge PM ontvangt niet meteen de juiste genen of begeleiding, zoals in de natuur, waar de jongeren instinctief weten wat ze moeten doen om te groeien en te overleven. En dreigt het toch mis te gaan, dan is er altijd nog de bezorgde moederfiguur die hen voor eventuele gevaren behoedt. Het takenpakket van een PM ontstaat doordat een praktijkhouder en/of andere medewerkers van taken worden ontlast en/of doordat de beslissing wordt genomen de praktijk anders te organiseren. Op dat moment start 32

MedischOndernemen


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN KIJK VOOR HET COMPLETE OVERZICHT MET AANKLIKBARE LINKS OP: MEDISCHONDERNEMEN.NL/LEVERANCIERSGIDS

Axxellence adviesbureau voor artsen - Beer Advocaten - BabelFish Legal - DAS rechtsbijstand - VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau - 2Change Training & Advies - BLMC - Bureau d

Bont - Bureau Obelon - Caraet bv - CHZorg Groep - Cordent - Fit-in Facilities bv - Healthcare Consultancy - KC1 Kenniscentrum eerstelijn - KPMG - Limpens & Partners - Prismant - Roovo

Organisatieontwikkeling - Roozeboom Consulting - Symphony Gezondheidscentra - Van Aarle De Laat - Van den Wall Bake Coaching & Consultancy - Vernet verzuimnetwerk bv - Vo

Advies bv - Wisecrackers bv - Zorg Consult Nederland - Atos Consulting nv - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwikkeling - Carestream Health Netherlands bv - Carla Vos advies

organisatie - European Patent Office - Advitronics - Apotheek Expresse - Apply bv - Dentline bv - EES - E-Zorg bv - Flying Bytes - Medi Expresse - Medic Solutions - Apply bv - Babbag

Automation - Canon - EuroNed Systems bv - RoboPharma - SHARP Electronisch bv - The Data Caretakers bv - Anthia Farmalinks - IBM - JDS Bedrijfsautomatisering - Maxximize

Mindz.com bv - Solcon - TWA Medic Info bv - Apply bv - Cocosoft - Complan Valens bv - Dental Imaging - DK Interactive - Dynadata bv - E.Novation (Vanadgroup) - E-Wise Nederlan

bv - Elegant Group - EuroNed Systems bv - GĂŠ Systems Nederland - Hewlett Packard - Hisconnect - IBM - iSOFT - Larix Passon - MAVIM bv - Miele Professional - OfficeHeart bv - Orang

Change Consult - PH Medical - PharmaPartners bv - Pharmeon bv - Promedico ICT bv - Robadent Softwarehouse bv - RoboPharma - Sigmax PDA Solutions bv - Smile Software bv

Supracom bv - SysCoData - TabDents - Ultimo Software Solutions - Vertimart - WinBase Groep bv - Z-NetwerkenNederland bv - DFA Service - FAMED (FACTOTAAL) - Infomedics

Kesteren Groep - NMT FenCS bv - ProPAM - AAVV belastingadviseurs - Arts en Accountant - ABAB - AlexAndre Nederland - AviVos - Axxellence adviesbureau voor artsen - BD

CampsObers Holding bv - E & Y - Gibo Groep - H.W.M. van Mil belastingadviseur - KPMG - Seres Accountants & Belastingadviseurs - Van de Beek & Partners - Van Ree Accountant

Geldermalsen bv - Van Welie Accountants - Zwart Mul Groep - ABN AMRO - ASN Bank - BinckBank - CenE Bankiers - F. van Lanschot Bankiers N.V / - C en E bankiers - FGH Bank nv

Fortis Bank - Friesland Bank - ING - Rabobank - Theodoor Gilissen Bankiers nv - Het Haags Effektenkantoor - Homburg bv - Rijnvast - Triple Assets Investment - Van Boom & Slettenhaa

- Adviesbureau Scheffel bv - Arts & Advies - Axxellence adviesbureau voor artsen - Buro Merks - Delta Lloyd Private Banking - DixFortuin - Esthetic Dental Plan - Kuipers & Claassen

KPMG - MedFinD - Raadsheeren bv - Rabobank - Sibbing & Wateler c.s. - Van Ree Accountants Geldermalsen bv - Van Velthuysen Liebrecht - VieCon - AFS Capital Management - Attic

Vermogensbeheer - Bank Oyens & Van Eeghen - CenE Bankiers - Delta Lloyd Private Banking - Doctors Pension Funds Services - Euro American Investors - Insinger De Beaufo


W I E WAT WA A R | B E D R I J F S P R O F I E L E N

ADVIES

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

BLMC Hogebrinkerweg 19 3871 KM Hoevelaken T 0522-24 22 24 info@blmc.nl www.blmc.nl

Dentline bv Hettenheuvelweg 14e 1101 BN AMSTERDAM T 06-33087061 info@dentline.nl www.dentline.nl

The Data Caretakers bv Postbus 495 2400 AL ALPHEN A/D RIJN T 0172-44 79 44 info@thedatacaretakers.nl www.thedatacaretakers.nl

JDS Bedrijfsautomatisering Ampèrestraat 35-37 1446 TR PURMEREND T 0299-42 81 20 info@jds-dental.nl www.jds-dental.nl

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Labelsoft Clinical IT bv Signaalrood 57c 2718 SG ZOETERMEER T 079-361 56 52 info@webhis.nl www.webhis.nl

iSOFT

ZorgMail

Schipholweg 97 2316 XA Leiden www.isofthealth.com info@isoft.nl

rutger naw?

Van Welie Accountants Postbus 54 3840 AB HARDERWIJK T 0341-41 35 09 van.welie@hetnet.nl www.vanwelie.com

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Adviesbureau Scheffel bv Postbus 272 8161 CR EPE T 0578-62 00 00 info@scheffel.nl www.scheffel.nl

Arts en Accountant Kranenburgweg 140 2583 ER DEN HAAG T 070-3382730/070-3382749 info@artsenaccountant.nl www.artsenaccountant.nl

VVAZ Pettelaarpark 67 5201 AD 's Hertogenbosch T 073-6148282 info@vvazintermedis.nl www.vvazintermedis.nl

Raadgevers Kuijhoven

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

AAVV Belastingadviseurs Postbus 41 3450 AA VLEUTEN T 030-2410775/084-7261633 info@aavv.nl www.aavv.nl

Invest Consult Haverdijk 62 4841 AS Prinsenbeek T 076-5439660 info@investconsult.nl www.investconsult.nl

Surventis BV Postbus 1721 3800 BS Amersfoort T 033-7370072 r.de.graaff@surventis.nl www.surventis.nl

Indexus Amsterdam - Eindhoven - Heerenveen T 0800 - 22 88 222 info@indexus.nl www.indexus.nl

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

ARCHITECTEN

ARCHITECTEN

Medicas bv Postbus 6537 4811 NA BREDA T 076-520 52 92 info@medicas.net www.medicas.net

Van Ree Accountants bv De Panoven 29a 4191 GW GELDERMALSEN T 0345-58 90 00 c.jansen@vanreeacc.nl www.vanreeacc.nl

ARHK architecten Swammerdamstraat 26 1091 RV AMSTERDAM T 020-6936839 info@arhk.nl www.arhk.nl

Van der Schoot Architecten Nieuwe Eerdebaan 8 5482 VS SCHIJNDEL T 073-5493841/073-5480141 info@vanderschootarchitecten.nl www.vanderschootarchitecten.nl

34

MedischOndernemen

Wilhelminalaan 1 3732 GJ De Bilt 030-2525400 info@raadgevers.nl www.raadgevers.nl


W I E WAT WA A R | B E D R I J F S P R O F I E L E N

PRAKTIJKINRICHTING

PRAKTIJKINRICHTING

Inofec kantoormeubelen Inofec BV Atoomweg 1 4706 PN Roosendaal www.inofec.nl

JURIDISCH ADVIES

PRAKTIJKINRICHTING

Advocatenkantoor KA Abrikozengaarde 9 3992 KT HOUTEN 030-6372574 info@advocatenkantoorKA.nl www.advocatenkantoorKA.nl

Utrecht Dental BV (UD) Atoomweg 476 3542 AB Utrecht T 030-2410130 info@utrechtdental.nl www.utrechtdental.nl

PERSONEELSDIENSTEN

PERSONEELSDIENSTEN

PRAKTIJKINRICHTING

PRAKTIJKINRICHTING

MedWay Huisartsenservice Roemerstraat 35 3861 JX NIJKERK T 033-247 11 71 info@medwaybv.nl www.medwaybv.nl

Vacature Zorg Hoogeveenseweg 38 7943 KA MEPPEL T 0522-24 08 14 E info@vacature-zorg.nl www.vacature-zorg.nl

Denlo Merelstraat 2 3411 BP LOPIK T 0348-55 29 46 info@denlo.nl www.denlo.nl

HSPC T 030-6994691 info@hspc.nl www.hspc.nl

Bereik nu per maand 50.000 eerstelijns-zorgondernemers! • In alle nummers vermelding van uw bedrijfslogo op deze pagina! • Doorlopende vermelding in de leveranciersgids op www.medischondernemen.nl! • Vermelding in de leveranciersgids MedischOndernemen in nummer 6 van 2010 én 2011! • 1 keer plaatsing in de e-mail nieuwsbrief van MedischOndernemen (oplage 16.000)!

Het kan voor slechts € 750,- gedurende 18 maanden! Neem voor meer informatie contact op met Gerjan Raidt (038) 46 06 384. Of mail graidt@acquirepublishing.nl

W I E WAT WA A R B

E

D

R

I

J

F

S

P

R

O

F

I

E

L

E

N

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

35


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

ADVIES

Hoogeveenseweg 38 7943KA, Meppel T 0522 – 24 22 24 info@blmc.nl www.blmc.nl

Limpens & Partners Beresteinseweg 2 1217 TJ Hilversum T 035 62 10 600 info@limpens.nl www.limpens.nl

Bureau Obelon Crooswijksesingel 32 3034CJ, Rotterdam T 010 412 7977 info@obelon.nl www.obelon.nl Advocatenkantoor KA Advocatenkantoor KA is gespecialiseerd in de beheersing van bedrijfsmatige en juridische risico's van instellingen en ondernemingen. Oprichter van KA is Mr. A.L.K. (Leo) Blokland MPM, advocaat en bedrijfskundige. Hij heeft tevens langjarige ervaring als voorzitter raad van bestuur in de zorg. Het omgaan met personeel, collega's, patiënten of een raad van toezicht is lang niet altijd gemakkelijk. Soms dreigt een conflict of dient een cliënt een klacht in. KA biedt u een persoonlijke sparringpartner. Abrikozengaarde 9 3992 KT Houten T 030 - 637 25 74 info@advocatenkantoorKA.nl www.advocatenkantoorKA.nl Axxellence adviesbureau voor artsen Lange Brinkweg 77 3764AB, Soest T035-60 36 400 matthijssen@axxellence.nl www.axxellence.nl Babelfish Legal Buntweg 2 3768 AW, Soest T 06-21591329 petra@babelfishlegal.nl www.babelfishlegal.nl Beer Advocaten Weteringschans 85-87 1017RZ, Amsterdam T 020 6732199 vanbakeren@beeradvocaten.nl www.beeradvocaten.nl

BLMC Bedrijfskundig advies over kosten besparing op inkoop, beheer en onderhoud. Lopen de processen binnen uw praktijk of centrum niet soepel? BLMC scant de situatie en geeft een praktisch en pragmatisch advies. Waar nodig ondersteunen wij met de implementatie. Soms zijn er technische aanpassingen gewenst, een andere keer gaat het over menselijke of personele aspecten. Bel ons!

36

MedischOndernemen

Charlotte van den Wall Bake Coaching & Consultancy Muurhuizen 33B, 3811 EC, Amersfoort T 06-22739877 charlotte@vandenwallbake.com www.loopbaanadvies-coach.nl CHZorg Groep Nassaulaan 11 2514 JS Den Haag T 070 411 22 00 info@chzorg.nl www.chzorg.nl Cordent Dental Adviesgroep Dorpsweg 23 3738 CA Maartensdijk T 0346 212 223 cordent@cordent.nl www.cordent.nl DAS rechtsbijstand Karspeldreef 15 1102BB, Amsterdam T 020 6517 517 r.drieenhuizen@das.nl www.das.nl Fit-in Facilities Bruistensingel 230 5232 AD 's-Hertogenbosch 073 6408570 info@fitinfacilities.nl www.fitinfacilities.nl Healthcare Consultancy Groenedijk 39 3544AB, Utrecht T 06 12 54 63 48 yvankemenade@wxs.nl www.healthcareconsultancy.eu

MedWay Huisartsenservice Wij ondersteunen de huisartsenpraktijk op het personele vlak van A tot Z. 1. Wij regelen het medisch personeel voor u: detacheren en wervin en selectie. 2. Wij helpen u in de praktijk. Medway biedt u op verschillende terreinen medisch personeel die u kan helpen met bijvoorbeeld sreenen m.b.v. het HIS-systeem en opleiden van de praktijkondersteuner. 3. U kunt zelfstandig een vacature plaatsen op onze medische vacaturebank. 4. Medway personeelsadvies: wij geven u advies geven op het gebied van personeelsmanagement. Westkadijk 10 3861 MB, Nijkerk T 033 24 711 71 info@medwaybv.nl - www.medwaybv.nl Roovos Organisatieontwikkeling Nieuwe Teertuinen 24 1013 LV, Amsterdam T 020-3306184 info@roovos.nl www.roovos.nl Roozeboom Consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen T: 050 4064040 info@roozeboomconsulting.nl www.roozeboomconsulting.nl Symphony Gezondheidscentra Amersfoortseweg 43 3712 BA Huis ter Heide T 030 – 697 18 79 www.symphony-centra.nl

KPMG Postbus 74500 1070DB, Amsterdam T 020 656 7890www.kpmg.nl

Van Boven juridisch adviesbureau Everwijnlaan 3 6816 RC, Arnhem T 026-4453257 info@vanbovenadvies.nl www.vanbovenadvies.nl

Kiwa Prismant Papendorpseweg 65 3528 BJ Utrecht T 030 2345 678 communicatie@prismant.nl www.prismant.nl

Van Aarle De Laat B.V. Beukenlaan 133 5616 VD Eindhoven T 040 2592700


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

Van Aarle De Laat Postbus 677 5600 AR Eindhoven T 040-2592700 info@vanaarledelaat.nl www.vadl.nl Vos Advies BV Zuideropgaande 54 7913 TN Hollandscheveld T 0888 58 11 22 info@vosadvies.nl www.vosadvies.nl

ICT EN COMMUNICATIE Advitronics Industriestraat 2, 5361EA, Grave T 0486 476 263 dvtoor@advitronics.nl www.advitronics.nl/huisartsen Anthia Farmalinks Nieuw Vennen 23 5104CS, Dongen T 073 610 6808 info@anthiafarmalinks.nl www.anthiafarmalinks.nl Apotheek Expresse Bovenkruierstraat 18 1911XN, Uitgeest T 0251 201386 info@apotheekexpresse.nl www.apotheekexpresse.nl Apply B.V. Atoomweg 270 3542 AB, Utrecht T 030 - 755 99 55 info@apply.nl www.apply.nl Canon Neptunusstraat 1 2132JA, Hoofddorp T 023 - 56 70 123 j.kruisweg@canon.nl www.canon.nl Cocosoft Maasheseweg 81 5804AB, Venray T 0478 510 600 b.v.soest@cocosoft.nl www.cocosoft.nl DentalView B.V. Postbus 449 2100AX, Heemstede T 020-3459119 info@dentalview.nl www.dentalview.nl

ZorgMail ZorgMail verbindt zorginstellingen en maakt elektronische communicatie mogelijk tussen zorgverleners. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. ZorgMail wordt gebruikt binnen alle disciplines van de zorg. Ruim 90% van alle elektronisch verzonden berichten in de zorg verloopt via onze berichtendienst. ZorgMail is hiermee de verbindende schakel tussen de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg. Snel, veilig en betrouwbaar. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ZorgMail binnen uw organisatie? Voor meer informatie kunt u terecht op www.zorgmail.nl of neem direct contact op met ZorgMail op telefoonnummer: (010) 266 24 53 of mail naar info@zorgmail.nl.

Dentline B.V. Verlicht uw administratie en verhoog de bereikbaarheid van de praktijk met de online diensten van Dentline. Met de webagenda kunnen uw patiĂŤnten 24 uur per dag via het internet een afspraak met u maken zonder dat u de controle over de agenda verliest. De afspraken komen automatisch in uw agenda te staan. Voor meer informatie en een demonstratie neemt u contact op met 06 33087061 en via info@dentline.nl of kijkt u op www.dentline.nl. Postbus 381 1430 AJ, Aalsmeer T 06-33087061 info@dentline.nl www.dentline.nl

Dynadata BV De Hoefsmid 19 1851PZ, Heiloo T 072 532 0370 martijn@dynadata.nl www.dynadata.nl EES Plompertstraat 14 3047BD, Rotterdam T 010 4299 221 info@e-e-s.nl www.e-e-s.nl EuroNed Systems B.V. Postbus 256 6100AG, Echt T 0900 387 6633 info@eurosys.nl www.eurosys.nl E-Zorg B.V De Entree 222 1101EE, Amsterdam Zuidoost T 020 4309 033 info@ezorg.nl www.ezorg.nl Flying Bytes Saturnusstraat 60 2516AH, Den Haag T 088-6642776 lnvandenberg@flyingbytes.nl www.flyingbytes.nl Hisconnect Kraaiheide 1 9209PC, Drachten T 0512 57 11 66 a.schaap@danthas.nl www.hisconnect.nl IBM Johan Huizengalaan 765 1066VH, Amsterdam T 020-513-6220 ebossers@nl.ibm.com www.ibm.nl

DK Interactive Nieuwe Spiegelstraat 8 1406SH, Bussum T 035 525 1333 mgroen@dk-interactive.nl www.dk-interactive.nl De Wijde Blik Communicatie - advies Czaar Peterstraat 111 1018PE, Amsterdam T 020-5235090 info@dewijdeblik.com www.dewijdeblik.com Dental Imaging De Kuiper 14 5283MK, Boxtel T 0411 611 090 info@dental-imaging.nl www.dental-imaging.nl

iSOFT De iSOFT Group Limited is beursgenoteerd en een vooraanstaande internationale speler op de markt van zorginformatiesystemen. iSOFT levert software applicaties voor de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals ontwerpen en ontwikkelen we oplossingen die voldoen aan de dagelijkse eisen van de moderne zorginstelling. Schipholweg 97 2316XA, Leiden T 071 5256 789 info@isofthealth.com www. isofthealth.com MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

37


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

Mindz.com BV Moreelsepark 65 3511EP, Utrecht T 030-2393855 info@mindz.com www.mindz.com JDS Bedrijfsautomatisering JDS WIND! is een volledig pakket voor tandartsen(praktijken) en mondhygiテォnisten. Bijvoorbeeld de agenda en boekhouding zijn standaard aanwezig. Tevens is JDS WIND! zeer gebruiksvriendelijk en dus zeer snel te leren. JDS staat bekend om haar uitstekende service en helpdesk. Bent u na drie maanden niet tevreden.....geld terug! Ampティrestraat 35-37 1446TR, Purmerend T 0299 428120 info@jds-dental.nl www. jds-dental.nl

OfficeHeart BV Nieuweweg Noord 314 B30 3905LX, Veenendaal T 0318-548195 info@officeheart.nl www.officeheart.nl Orange Change Consult Jacob Marisstraat 12 1058HZ, Amsterdam T 020 6624338 geaterheege@orangeconsult.com www.orangeconsult.com PH Medical Asterweg 19C4 1031HL, Amsterdam T 020 423 6652 info@phmedical.nl www.phmedical.nl

Labelsoft Clinical IT Op zoek naar een automatiseringssysteem in de eerstelijns gezondheidszorg? Ook uw partner in de Ketenzorg middels een HIS窶適IS systeem!

PharmaPartners B.V. Slotlaan 15 4902AD , Oosterhout info@pharmapartners.nl www.pharmapartners.nl

Signaalrood 57c 2718 SG Zoetermeer T 079-361 56 52 info@webhis.nl www.webhis.nl

Promedico ICT B.V. Coltbaan 23 3439NG , Nieuwegein T 030 601 6620 rverhagen@promedico.nl www.promedico.nl

Larix Dental De Hammen 26 5371MK , Ravenstein info@larixdc.nl www.larixpasson.nl MAVIM BV Postbus 272 2200AG, Noordwijk T 071 - 364 20 00 info@mavim.com www.mavim.nl Medi Expresse Biltstraat 206 3572BS, Utrecht, T 030 273 7520 info@medi-expresse.com www.medi-expresse.com Medic Solutions Cateringweg 10 1180AN, SSchiphol T 020 658 2000 info@medicsolutions.nl www.medicsolutions.nl

38

MedischOndernemen

RoboPharma Veerweg 10, 5145NS, Waalwijk T 041 665 1848 sales@robopharma.com www.robopharma.com SHARP Electronisch BV Meidoornkade 10 3992AE, Houten T 030-6359500 info@sharp.nl www.sharp.nl Sigmax PDA Solutions BV Pantheon 14, 7521PR, Enschede T 053 4803 120 info@sigmaxmobile.com www.sigmaxpda.nl Solcon Het Spaarne 11 8253PE, Dronten T088-0032222 info@solcon.nl www.solcon.net

The Data Caretakers Uw computer netwerk is een kritisch onderdeel van uw praktijkvoering. Voor het beheer, ondersteuning en het oplossen van storingen en calamiteiten van uw automatisering komen The Data Caretakers in beeld. Met op de praktijk toegesneden diensten en producten zorgen The Data Caretakers ervoor dat uw computernetwerk operationeel is en blijft. Alle diensten zijn in een abonnementsvorm gegoten. Daardoor zijn de kosten voor de continuテッteit van uw automatisering zowel gering als inzichtelijk. Postbus 495 2400AL, Alphen aan de Rijn T 0172-447944 info@thedatacaretakers.nl www. thedatacaretakers.nl TWA Medic Info BV Dr. Paul Janssenweg 149 5026RH, Tilburg T 013-5942155 info@medicinfo.nl www.medicinfo.info


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

AAVV belastingadviseurs Gratis uw huidige jaarrekening doorlichten? Dat kan! De gekwalificeerde belastingexperts van AAVV vertellen graag en belangrijker - adviseren u welke fiscale keuzes of veranderingen uw bedrijf ten goede komen. Profijt voor u is dus ons streven en u bent altijd 25% goedkoper uit. Hoe dat kan? AAVV belastingadviseurs werken efficient en doeltreffend. Geen logge organisatie en dat scheelt! Neemt nu contact met ons op en bel: 030-2410775. Postbus 41 3450 AA, Vleuten T 030 - 24 10 775 info@aavv.nl www.aavv.nl

Adviesbureau Scheffel BV Adviesbureau Scheffel, de financieel adviseur met een ‘fairpay policy’ voor huisartsen, tandartsen, orthodontisten en medisch specialisten. Schrijf u in voor de gratis (Financiële) Nieuwsbrief op www.scheffel.nl of laat een bericht achter via onze site, dat u prijsstelt op een vrijblijvend adviesgesprek. Postbus 272 8161CR, Epe T 0578-620 000 info@scheffel.nl www.scheffel.nl Alexandré Finance B.V. Hunneperweg 2-E 7418 EH Deventer T 0570 - 618 883 Info@alex-andre.nl www.alex-andre.nl

Arts en Accountant Met vele jaren ervaring richt Arts en Accountant zich met haar diensten op de medische beroepsbeoefenaar. Gebruikmakend van onze branchekennis en ons netwerk van specialisten streven wij naar een zo volledig mogelijk serviceaanbod. U kunt natuurlijk bij ons terecht voor het verwerken van administraties, het samenstellen,

beoordelen en controleren van jaarrekeningen en alle soorten fiscale aangiften. Ook de salarisadministratie nemen wij u graag uit handen. Door kennis van uw persoonlijke situatie kunnen wij u verder zeer breed adviseren op fiscaal en financieel terrein. Kranenburgweg 140 2583 ER Den Haag T 070-3382730 info@artsenaccountant.nl www.artsenaccountant.nl Arts & Advies Drift 2 1251 CC Laren T 035 - 6240817 artsenadvies@xs4all.nl www.artsenadvies.nl ASN Bank Alexanderstraat 28 2514 JM Den Haag 0800 - 03 80 www.asnbank.nl ASR Verzekeringen Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht T 030 257 91 11 www.asrverzekeringen.nl Axxellence - adviesbureau voor artsen Postbus 176 3760 AD Soest T 035-60 36 400 info@axxellence.nl www.axxellence.nl Bank Oyens & Van Eeghen Postbus 79089 1070NC, Amsterdam T 020 5141616 info@oyens.nl www.oyens.nl

Bustelberg Effectenkantoor BV Gebaseerd op een strategische en toekomstgerichte visie is Bustelberg Effectenkantoor BV actief als vermogensadviseur en vermogensbeheerder voor particuliere beleggers. Ons beleid kenmerkt zich door een duidelijke focus op Olie & Gas, Reources/Edelmetaal, Biotech en Emerging Markets. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide en langjarige expertise ten aanzien van hoogrentende beleggingen binnen en buiten de Euro-zone. Voor een gedegen second opinion of een uitgebreid advies bent u van harte welkom op ons kantoor in Breda. Ulvenhoutselaan 12 A 4835 MC, Breda T 076 565 52 62 info@bustelberg.nl www. bustelberg.nl DixFortuin Financieel Praktijkadviesbureau Soestdijkseweg Noord 328 3723 HH Bilthoven T 030 – 2515199 info@dixfortuin.nl www.dixfortuin.nl Ernst & Young Postbus 488, Rotterdam T 010 406 88 88 info@nl.ey.com www.ey.nl FGH Bank Cronjéstraat 10 6814 AH Arnhem T 026 4427710 www.fghbank.nl

BDO Alkmaar Comeniusstraat 4a 1817 MS Alkmaar T 072 518 30 00 info@bdo.nl www.bdo.nl

Forza Asset Management Vrijthof 20 6211 LD Maastricht T 043 3502980 www.forza-am.nl

BinckBank Vijzelstraat 20 1017HK, Amsterdam T 020-6062666 www.binck.com

Friesland Bank Postbus 1 8900 AA, Leeuwarden T058 2995599 r.propsma@frieslandbank.nl www.frieslandbank.nl

Buro Merks Van Sasse van Ysseltstraat 3 5211 LW 's-Hertogenbosch T 073 - 69 25 777 info@buromerks.nl www.buromerks.nl

GIBO Groep Meander 261 6825 MC, Arnhem T026 354 26 00 info@gibogroep.nl www.gibogroep.nl

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

39


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

Het Haags Effektenkantoor Javastraat 24 2585AN, Den Haag T 070 3644 764 contact@hek.eu www.hek.eu Homburg Service Group Beckeringhstraat 36 3762 EX Soest T 035 - 609 16 20 info@homburg.nl www.homburg.nl

Kuipers & Claassen | Financieel Adviseurs Burg. Stramanweg 105-L 1101 AA Amsterdam T 020 - 691 00 22 www.kuipers-claassen.nl KPMG Postbus 74500, 1070DB, Amsterdam T 020 656 7890 www.kpmg.nl

ING Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam T 020 541 5411 www.ing.com

Invest consult Invest Consult is sinds 1990 actief als onafhankelijke vermogensbeheerder. Cliënten bestaan voor 90 % uit particulieren en 10% uit vennootschappen en institutionele beleggers. Haverdijk 62 4841 AS, Prinsendijk T 076 543 96 60 info@investconsult.nl www.investconsult.nl 40

MedischOndernemen

Seres Accountants & Belastingadviseurs Postbus 615 6700 AP, Wageningen T 0317 41 91 35 info@seres.nl www.seres.nl Van de Beek & Partners Stationsstraat 14 3880 AB Putten T 0341 - 462462 info@vandebeek.ac www.vandebeek.ac

H.W.M. van Mil belastingadviseur Fultonbaan 14 3430 BD Nieuwegein info@kantoorvanmil.nl www.kantoorvanmil.nl

Indexus Vermogensbeheer Indexus heeft zich toegelegd op het actief beheren van een sterk opkomend beleggingsproduct: de Tracker (ETF). Dat doen we voor relaties die kiezen voor meer beleggingszekerheid en hun risico’s willen spreiden met indexbeleggen. Door gebruik te maken van Trackers is een goede spreiding gegarandeerd, ook bij kleinere vermogens. Vermogensbeheer bij Indexus is daarom al mogelijk vanaf 20.000 euro! Indexus heeft vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Heerenveen. T 0800 - 22 88 222 info@indexus.nl www.indexus.nl

Rijnvast Vastgoedbeleggingsfondsen Eusebiusbuitensingel 3 6828 HS, Arnhem T 026 3523572 info@rijnvast.nl www.rijnvast.nl

Medicas MediCas is gespecialiseerd in debiteurenbeheer en incasso in de medische sector. In de buitengerechtelijke fase werken wij op basis van no cure no pay. Vraag nu via de website, telefonisch of per e-mail onze vrijblijvende informatiebrochure aan. Postbus 6537 4811NA Breda T 076-520 5292 info@medicas.net www.medicas.net

Partners in Planning & Performance B.V. Partners in Planning & Performance B.V. is een onafhankelijk, onderscheidend financieel adviesbureau voor (para)medici. Wij adviseren u op het gebied van Financial Life Planning, Estate Planning, Oudedagsvoorzieningen, Vermogensadvisering, Beleggingsadvies en Praktijkondersteuning. Eerlijk, objectief en betrouwbaar. Partners in Planning & Performance: ontdek uw levensdoelen...en realiseer ze. Bel nu voor een gratis afspraak. Brink 3 A 7991 CG, Dwingeloo T 0521-592244 peter@partners-in-planning.nl www.partners-in-planning.nl Rabobank Postbus 223 3500 AE, Utrecht T 030-2878787 marketing@utrecht.rabobank.nl www.rabobank.nl

MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T 038-4433305 info@medfind.nl www.medfind.nl

Raadgevers Kuijkhoven Raadgevers Kuijkhoven: de innovatieve financieel adviseur voor de (para)medische professional. Wij begeleiden u uw leven lang met advies op maat. Voor onafhankelijke begeleiding vanaf uw afstuderen tot en met uw pensioen bent u bij ons aan het goede adres. Wij spreken met u op voorhand af hoe we door u beloond worden: volstrekt transparant. Kijk op www.raadgevers.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Wilhelminalaan 1 3732 GJ, De Bilt T 030-2525400 info@raadgevers.nl www.raadgevers.nl

Surventis BV Surventis B.V. is een snelgroeiende netwerk organisatie die zich heeft gespecialiseerd in financiële vraagstukken in de farmacie. Hierbij wordt uitsluitend gewerkt in opdracht


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

van de zelfstandige ondernemer. Surventis is volledig onafhankelijk, de directie van Surventis is in handen van de heer R.M.V. de Graaff (Roy). Surventis bundelt middels haar netwerk de kennis en kunde van meerdere professionals gefocust op de farmacie. Postbus 1721 3800 BS, Amersfoort T 033-7370072 r.de.graaff@surventis.nl www.surventis.nl

Van Ree Accountants Uw specialist op financieel gebied. Voor uw (salaris)administratie, belastingaangifte, jaarrekening, vermogensplanning en andere financiële / fiscale adviezen. Vanuit de vestigingen in Barneveld, Doorn en Geldermalsen leveren zestig collega’s graag hun diensten. Professioneel, betrouwbaar en betrokken. Koolhovenstraat 11 3772 MT Barneveld T 0342-408508 C.Jansen@vanreeacc.nl www.vanreeacc.nl Van Velthuysen Liebrecht - Van Houten Van Houten Industriepark 11 1381 MZ Weesp T 0294 415003 info@velthuysenliebrecht.nl www.velthuysenliebrecht.nl.

Van Welie Accountants • Accountants en belastingadviseurs, gecertificeerd, gespecialiseerd in medici en paramedici • Kleiner kantoor dus persoonlijkere benadering en scherpe tarieven. • Landelijk werkzaam voor diverse artsen, apothekers en therapeuten. • Check onze website! Postbus 54 3840AB, Harderwijk T 0341-413509 van.welie@hetnet.nl www.vanwelie.com VieCon Dromhille 9 3361 TH Oud-Beijerland T 088 - 270 14 00 info@viecon.nl www.viecon.nl

VVAZ intermedis VVAZ Intermedis is al meer dan vijftig jaar gespecialiseerd in de financiële begeleiding en advisering van (para)medici- en vrije beroepsbeoefenaren. De laatste jaren adviseren wij in toenemende mate ook de DGA en andere mensen uit het hogere particuliere kader. Want wat goed is voor de dokter zou zo maar eens goed kunnen zijn voor U. Tijd voor een uitgeslapen advies? Neem dan gerust contact met ons op! Pettelaarpark 65 5201AD, ’S-HERTOGENBOSCH T 073-614 8282 info@vvazintermedis.nl www.vvaz.nl

Polarisavenue 97 2132 JH Hoofddorp T 023 – 5679900 info@wilgenhaege.nl www.wilgenhaege.nl

INKOOP AstraZeneca B.V. Postbus 599 2700AN, Zotermeer T 079-3632222 henk.rijnders@astrazeneca.com www.astrazeneca.com Biogen Idec International BV Postbus 42, 1170AA, Badhoevedorp T 020-5422000 info.nederland@biogenidec.com www.biogenidec.nl Bipharma Postbus 151 1380AD, Weesp T 0294 49 35 71 t.oferink@bipharma.com www.bipharma.nl

Weerts Bedrijfsadministraties BV Als administratiekantoor - gespecialiseerd in de medische sector - biedt Weerts Bedrijfsadministraties u: • Administratieve dienstverlening. • Samenstellen jaarrekeningen. • Verzorgen fiscale aangiften. • Advieswerkzaamheden. Neem nu geheel vrijblijvend contact en we informeren u graag over de mogelijkheden. Van Utrechtweg 38 2921 LN Krimpen aan den IJssel T 0180 – 597175 info@weerts.nu

Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817MS, Alkmaar T 072 566 2424 sandra.buts@boehringer-ingelheim.com www.boehringer-ingelheim.nl Cephalon BV De Waterlaat 3 5571MZ, Bergeijk T 0497-551050 ivanhensbeek@cephalon.com www.cephalon.com Dental World Condorstraat 29 6591TS, Gennep T 048-5542006 info@dentalworld.nl www.dentalworld.nl

Wilgenhaege Vermogensbeheer BV Wilgenhaege Vermogensbeheer is in 1995 opgericht door Jerry Langelaar en is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Wilgenhaege is vertrouwd met de problematiek waar u als medisch ondernemer in deze tijden mee wordt geconfronteerd. Méér initiatief nemen in het organiseren van de persoonlijke financiële planning op de lange termijn is één van onze adviezen. U kunt het boekje “Ondernemer en Pensioen” gratis bij ons bestellen.

Dental-Impex BV Ambachtstraat 7c 4143HB, Leerdam T 0345-681779 info@dentalimpex www.dentalimpex.nl Excent Hoeve Tandtechniek BV Heeskerkstraat 107 2805SN, Gouda T 0182-519533 r.markus@excent.eu www.excent.nl

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

41


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

Fraba Dental Laboratorium Boerhaaveplein 9 4624VT, Bergen op zoom T 0164- 256888 info@excent.eu www.excent.nl

Meda Pharma B.V. Krijgsman 20 1186 DM, Amstelveen T 020-7516555 info@medapharma.nl www.medapharma.nl

Beter Licht en Zicht Hoofdstraat 16 9601EH, Hoogezand T 0598 383168 info@beterlichtenzicht.nl www.beterlichtenzicht.nl

Galderma Nederland SA Avelingenwest 3 4202MS, Gorinchem T 018-3691919 info.nl@galderma.com www.galderma.com

Merck Sharp & Dohme B.V (MSD) Postbus 581 2003PC, Haarlem T 023 515 31 53 info@msd.nl www.msd.nl

Biomec models Emmastraat 14 II 1075HT, Amsterdam T 020-6731815 juleshesse@gmail.com www.biomecmodels.com

Glaxo SmithKline Huis ter Heideweg 62 3705LZ, Zeist T 030-6938100 nl info@gsk.com www.gsk.nl

Mylan B.V. Dieselweg 25 3752LB, Bunschoten T 033 2997090 office@mylan.nl www.mylan.nl

Boerhaave Commissie Postbus 9600 2300RC, Leiden T 071-5268500 boerhaavenet@lumc.nl www.boerhaavenet.nl

Grunenthal B.V. Nederland Kosterijland 70-78 3981AJ, Bunnik T 030- 6046370 info@grunenthal.com www.grunenthal.nl

Norgine BV Hogehilweg 7 1101CA, Amsterdam T 020-5670900 svanvught@norgine.com www.norgine.com

Catan, School of Excellence Postbus 1098 2980 BB Ridderkerk T 0180 41 38 09 www.catan.biz

Henry Schein Dental Veluwezoom 16 1305AJ, Almere T 036-5358600 gerjan.vanhekken@henryschein.nl www.henryschein.nl

Nycomed Jupiterstraat 250 2132HK, Hoofddorp T 023-5668700 nl.info@nycomed.com www.nycomed.nl

Ipsen Farmaceutica BV Taurusavenue 33b 2132LS, Hoofddorp T 023-5541604 mariska.kamstra@ipsen.com www.ipsen.com

Pharma B.V. Postbus 108 2350AC Leiderdorp T 071 5455745 wendy.kalkman@nl.astellas.com http://www.astellas-europe.co.uk

Janssen-Cilag Postbus 90240 5000LT, Tilburg T 013-583 7373 sbloem@jacnl.jnj.com www.janssen-cilag.nl La Roche-Posay Postbus 505, 2130AM, Hoofddorp T 023-5499344 informatiecentrum@nl.loreal.com wwww.laroche-posay.com LEO Pharma BV Hoge Mosten 16-20 4822NH, Breda T 076 548 2727 leo-pharma.nl@leo-pharma.com www.leo-pharma.nl

42

MedischOndernemen

NASCHOLING Accredidact Postbus 545 3990GH, Houten T 030 63 55 054 info@accredidact.nl www.accredidact.nl ACTA Louwesweg 1 1066EA, Amsterdam T 020 5188502 info@acta.nl www.acta.nl Benecke N.I. Arena Boulevard 61-75 1101DL, Amsterdam T 020-7150600 linda.van.iwaarden@benecke.nl www.benecke.nl

CKC Cntr.v. Kennis Communicatie Postbus 984 5600AZ, Eindhoven T 040-2129499 nicole@ckc-seminars.nl www.ckc-seminars.nl Dentravel Schoenerstraat 79 1503BB, Zaandam T 075 613990 info@dentravel.nl www.dentravel.nl EDIN B.V. Postbus 25 3950AA, Maarn apvriet@edin.nl www.edin.nl G4S Training & Safety Solutions BV Postbus 12630 6710BB, Amsterdam T 020-4307500 info@nl.g4s.com www.g4s.nl KLM Health Services Postbus 7700 1117ZL, Schiphol T 020-6481653 Educationcentre.health@klm.com www.klmhealthservices.nl Leids Universitair Medisch Centrum Postbus 9600 2333ZA, Leiden T 071-5269111 communicatie@lumc.nl www.lumc.nl


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

LEO Verpleegkundig Management Landsmeerderdijk 21 1035PS, Amsterdam T 020 4 933 437 management@leo.nl www.leo.nl Mension B.V. Tappersweg 85 2031ET, Haarlem T 023-5423675 info@mension.nl www.mension.nl NCHE Landjuweel 44 3905PH, Veenendaal T 0318 515 064 info@nche.nl www.nche.nl PAO Wengen Grote Kerkstraat 28 4651BB, Steenbergen T 033 494 3377 www.wengen.nl POA Nascholing apothekers Van Hardenbroeklaan 2 3981EP, Bunnik T 030 656 1106 poafk@xs4all.nl www.xs4all.nl/~poafk RINO groep Postbus 347 3500AH, Utrecht T 030 - 230 84 00 rino@rinogroep.nl www.rinogrope.nl Safety Equipment Bosrand 29 3121XA, , Schiedam info@safetyequipment.nl www.safetyequipment.nl Servicecentrum Het Laar Gen. Winkelmanstraat 175 5025XG, Tilburg T 013-4657700 info@hetlaar.nl www.hetlaar.nl Stichting Van Nature Groeneweg 27 3281XB, Numansdorp T 0186 577 177 w.tuk@bonusan.nl www.vannature.nl The International Dental Foundation 53 Sloane Street SWIX9SW, London UK, T 0044 0207 234 0788 idf@idfdentalconference.com www.idfdentalconference.com

VvAA opleidingen Postbus 8153 3503 RD Utrecht www.vvaa.nl T 030 247 43 28

PERSONEELSDIENSTEN Avalon Evenementen Renzo Pianolijn 1 2728AD , Zoetermeer T 079 3432 709 r.steggerda@avalonevenementen.nl www.avalon-bedrijfsuitjes.nl BKV Artsen Intermediair Postbus 2178 4800CD, Breda T 0888 - 22 55 88 w.vanaalten@bkv-groep.nl www.artsenmediair.com Brederijn B.V. Lekstraat 4 3433ZB, Nieuwegein T 030 – 6006120 info@brederijnvanspaendonck.nl www.brederijnvanspaendonck.nl Bruggeman & Den Brok v.o.f. Lamsrustlaan 335 3054VG, Rotterdam T 010 – 4045391 info@bruggemanendenbrok.nl www. bruggemanendenbrok.nl Brunel Nederland Hullenbergweg 385-411 1101CS, Amsterdam T 020 3125000 info@brunel.nl www.brunel.nl Bureau B.I.G. Edisonweg 5 5466AR, Veghel T 0413 4900 20 m.weerds@biginfo.nl www.biginfo.nl Care Force Impact 17 6921RZ, Duiven T 026-3554110 info@care-force.com www.care-force.com De Feest- & Eventarchitect A.M.G. Schmidtstraat 11 7207KT, Zutphen T 0575-571429 j.jansen@eventarchitect.nl www.eventarchitect.nl

Dormio leisure development bv Bothaplein 1 6814AJ, Arnhem T 026 353 7700 info@dormio.nl www.dormio.nl DoTime Eventures Postbus 15161 1001MD Amsterdamwww.dotime.nl EMC artsen en verpleegkundigen Postbus 4190 4903SE, Oosterhout T 0162-496030 marketing@emc.nl www.emc.nl EuroCave Nederland Prof. Eijkmanweg 5 5144ND, Waalwijk T 0416 344 400 marketing@eurocave.nl www.eurocave.nl Eurowoning Lichtenauerlaan 80 3062ME, Rotterdam T 0900 387 6966 verkoop@eurowoning.nl www.eurowoning.nl FarmaSel Hullenbergweg 363 1101CP, Amsterdam T 020 311 8770 a.pelder@farmasel.nl www.farmasel.nl Finnwood B.V. IJsselweg 15 7061XT, Terborg T 0315 330 452 www.finnwood.nl Holland HealthTech Postbus 190 2700AD, Zoetermeer T 088 400 84 75 rvb@fme.nl www.hollandhealthtech.nl Hotelzorg Kruislaan 400, Amsterdam j.erkamp@engenius.nl www.hotelzorg.nl Huisartsenwerk.nl Weegbree 3 9861ES, Grootegast, huizenga@huisarts.com www.huisartsenwerk.nl

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

43


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

Humannet B.V. Businesspark Friesland-West 41 8466SL, Heerenveen T 0513 - 64 40 00 g.hornstra@humannet.nl www.humannet.nl

PRAKTIJKINRICHTING EN GEBOUWBEHEER International Properties Anklaarseweg 97 7317AS, Apeldoorn T 055 355 72 02 info@interprop www.interprop.nl KSK Productions Hoogewaard 12 2396AB, Koudekerk a.d. rijn, T 06-53785882 informatie@kskproductions.nl www.kskproductions.nl Letterfrack Walenburgerweg 3 3039AA, Rotterdam T 010 467 0903 baron@letterfrack.nl www.letterfrack.nl Prc gezondheidszorg Postbus 1051 2410CB, Bodegraven T 0172-631414 r.scott-verhoef@prc.nl www.prc.nl Stageplaza.nl De Ruyterkade 106, 1011AB, Amsterdam T 0800 44 55 66 0 michel@stageplaza.nl www.stageplaza.nl

Vacature-zorg Personeelsbemiddeling van zorgprofessionals. Vacature-zorg vult uw vacatures snel in. • Werving & selectie voor specialistische functies (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc.) • Uitzenden of detacheren voor assistentfuncties. U kiest zelf voor de vorm die u aanspreekt. Het afbreukrisico is hiermee verlaagd en u kunt de tijd nemen om te kijken of de kandidaat bij uw team past. T 0522 – 24222 info@vacature-zorg.nl www.vacature-zorg.nl Waarneembemiddeling.nl Sint Canisiussingel 23 6511 TG, Nijmegen 44

MedischOndernemen

www.waarneembemiddeling.nl T 024 381 22 82 info@waarneembemiddeling.nl 2M Architektuur BV Groen van Prinsterersingel 47 2805TD , Gouda T 0182 682 382 2m@2m.nl www.2m.nl Adiuvans bv Oostelijk Halfrond 96 1183GC, Amstelveen T 06-53.46.44.04 willem@adiuvans.nl www.adiuvans.nl Architectenbureau Derksen en Bongers Paul Krugerstraat 6814AS, Arnhem T 026 442 6464 alexbraakhekke@ derksenenbongers.nl www.derksenenbongers.nl Architectenbureau Mastenbroek bv Molenakker 38 5056LB , Berkel-Enschot T 013 533 2721 cor.mastenbroek@planet.nl

ARHK architecten Architectenbureau ARHK is specialist in medische praktijkinrichting. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om de complete inrichting voor u te verzorgen, maar ook kunnen we het hele project- en bouwproces begeleiden. Wij ontzorgen u van A tot Z in het realiseren van uw balie, praktijk, ZBC of zorgcentrum. Swammerdamstraat 26 1091 RV, Amsterdam T 020-69 36 839 info@arhk.nl www.arhk.nl Assa Abloy Nederland Postbus 40 4940AA, Raamsdonksveer T 088-6394600 myrte.spoor@assaabloy.nl www.assaabloy.nl Auerhaan Platinastraat 21 8211AR, Lelystad T 0320 286181 janet.timmer@auerhaan.nl www.auerhaan.nl

BLR-Bimon Aardvletterweg 3a 3417XL, Montfoort T 0348 472247 wim@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl Busmann Verhuur IJzerwerf 1 6641TK, Beuningen T 024-679 01 00 info@bussman.nl www.bussman-verhuur.nl DD Lichttechniek R. van Nautaweg 3c 9062GP, Oenkerk T 058-2560111E info@douwedijkstra.nl www.ddlichttechniek.nl

Denlo BV - Kindergeschenken • Verwen uw patiëntjes met een leuke beloning. • Speciaal voor ziekenhuis,tandarts, dokterspraktijk, school etc. • Vraag vrijblijvend onze folder aan of b-zoek onze website! Rembrandtlaan 1a 3411GV, Lopik 0348-552946 info@denlo.nl www.denlo.nl DentAdvice Waterstraat 11 6658AA, Beneden Leeuwen T 0487 595733 info@dentadvice.nl www.dentadvice.nl De Vier Interieurbouw B.V. Het Riet 13 5431NL, , Cuijk T 0485 321 135 info@devier.nl www.devier.nl Engeltherm Postbus 177 3417ZK, Montfoort T 0348-470844 andrea@engeltherm.nl www.engeltherm.nl Herman Jacobs Design Maagdenburgstraat 20 7421ZC, Deventer T 0570 511 769 herman@jacobs-design.nl www.jacobs-design.nl


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

HSPC - Projectadvies, (ver)bouw en inrichting HSPC zorgt voor geldbesparend projectmanagement bij bouw- of verbouw projecten. Van de oriëntatiefase tot en met de nazorg. HSPC begeleidt u - zonder zorgen - onafhankelijk en professioneel tijdens elk (ver)bouwproject en behoedt u voor vele valkuilen. Dit zijn uw voordelen: · Inhuren onafhankelijke coördinatie en gebruik maken van jarenlange expertise en ervaringen · Professionele aanpak; PVA, PVE, GOTIK, overallplanning, projectbudget · Minimale aanslag op werk en privétijden · Één centraal vertrouwelijk aanspreekpunt zonder enige belangenverstrengeling · Oplevering conform afspraken en met de juiste documenten · Continue bewaking van tijd, budget en kwaliteit Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel of mail nu voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. T 030-6994691 info@hspc.nl www.hspc.nl/

Utrecht Dental Utrecht Dental voor de tandheelkundige praktijk verzorgt: • Praktijkontwerp • Praktijkinrichting • Service • Onderhoud Wilt u weten wat Utrecht Dental voor u kan betekenen? Bel of mail ons, of bezoek onze website. Utrecht Dental BV (UD) Atoomweg 476 3542 AB Utrecht T 030-2410130 info@utrechtdental.nl www.utrechtdental.nl IKK Medical Belder 96 D 4704RK, roosendaal T 0165-542563 jurgen@ikk.nl www.corners4kids.nl

Inofec Kantoormeubelen Projectinrichting van Inofec gaat verder dan het leveren van kantoormeubelen. Bij projectinrichting denken onze professionele medewerkers met u mee over passende, ergonomische en effectieve inrichtingen van onder andere uw praktijk- en wachtruimte. Een vrijblijvend advies en inrichtingstekening behoort altijd tot de mogelijkheden. Inofec bezorgt en monteert de meubelen gratis door heel Nederland. Atoomweg 1 4706 PN, Roosendaal T 0800-666 33 22 (gratis) info@inofec.nl www.inofec.nl Match Mate Ontwerpburo bv Oberonweg 48 3208PE, Spijkenisse T 0181 63 52 29 ontwerpburo@matchmate.nl www.matchmate.nl Meijerink & Verhoeven Kleine Singel 33 3572CG, Utrecht T 030 2733 330 info@mv2.nl www.mv2.nl Ooms Groep Maaskade 113-115 3017NJ, Rotterdam T 010 424 8888 info@ooms.com www.ooms.com Prc gezondheidszorg Postbus 1051 2410CB, Bodegraven T 0172-631414 r.scott-verhoef@prc.nl www.prc.nl

Press Evolution Press Evolution zorgt ervoor dat er in uw wachtruimte steeds een pakket van minstens 14 recente magazines voorhanden is, en dat voor een bijzonder voordelig tarief. Ontdek uw voordeel als MedischOndernemen-lezer op www.pressevolution.com. Postbus 2204 5600CE, Eindhoven T 0032-27353260 info@pressevolution.com www.pressevolution.com

Van de Looi en Jacobs Architecten Langekerkstraat 27 6851BM, Huissen T 026 325 5656 architecten@vandelooienenjacobs.nl www.vandelooienenjacobs.nl

Van der Schoot Architecten bv BNA Onafhankelijk en kostenbesparend advies dat zichzelf terug verdient. Uw probleem, idee of wens op het gebied van huisvesting, uitbreiding, bouw of verbouw, wij hebben de oplossing. Het hele traject, turn-key, van a tot z, deskundig, kostenbesparend. Neem nu vrijblijvend contact op. Nieuwe Eerdsebaan 8 5482XV, Schijndel T 073-549 384 1 info@vanderschootarchitecten.nl www.vanderschootarchitecten.nl IKK Medical Belder 96 D 4704RK, Roosendaal, T 0165-542563 jurgen@ikk.nl www.ikk.nl Lucas Verlichting Staalwijk 128 8251JX, Dronten T 0321 33 88 66 info@lucasverlichting.nl www.lucasverlichting.nl Lucom Nederland B.V. Minervum 7324 4817ZD, Breda T 076 578 95 50 info@lucom.nl www.lucom.nl Naturalite Plesmanstraat 50 3905KZ, Veenendaal T 0318 551159E info@naturalite.nl www.naturalite.nl Back Quality Ergonomics Thorbeckelaan 364 2564BZ, Den Haag www.bqergonomics.com T 070 3252 891 info@bqergonomics.nl Design Cetera Polakweg 3 A 2288GE, Rijswijk T 708505000 info@cetera.nl www.cetera.nl

MO - jaargang 7 - december 2010 - #06

45


LEVERANCIERSREGISTER EN BEDRIJFSPROFIELEN

MmAX Projektmeubilair Achter de Kerken 49 1391LC, Abcoude T 0294 2852 15 info@Mmax.nl www.projektmeubilair.nl

De Amersfoortse Stadsring 15 3811HM, Amersfoort T 033 464 2911 wim.van.der.pol@amersfoortse.nl www.amersfoortse.nl

PlanProject Molenveldlaan 242 6523RP, Nijmegen T 06 53 723 911 planproject@planet.nl www.praktijkinrichters.nl

Delta Lloyd Schade Spaklerweg 4 1096BA, Amsterdam T 020 594 9111 ydo_ypey@deltalloyd.nl www.deltalloyd.nl

Simsam puzzels Eemnesserweg 63 3743AE, Baarn T 035 201 0006 info@simsam.nl www.simsam.nl

Elico Pensioen & Verzekeringsdiensten Generaal Vetterstraat 71b 1059BT, Amsterdam T 020-4172012 elia@elico.nl www.elico.nl

Verzekeringen Allianz Nederland Postbus 9 3430AA, Nieuwegein T 030-281 4242 info.leven@allianz.nl www.allianzleven.nl

Generali verzekeringsgroep nv Diemerhof 42 1112XN, Diemen T 020 660 44 44 annevandewaeter@generali.nl www.generali.nl

ASR Verzekeringen Archimedeslaan 10 3584BA, Utrecht T 030 257 92 08 martine.klein@asr.nl www.fortisbank.nl AXA Verzekeringen Postbus 30810 3503AR, Utrecht T 030-2197000 ruud.houtzager@reaal.nl www.axa.nl Azivo Oude Haagweg 128 2552GS, Den Haag T 070 440 2400 hdewinkel@azivonl www.azivo.nl CZ Ringbaan west 236 5038KE, Tilburg T 013 59499 49 els.potma@cz.nl www.cz.nl DAS rechtsbijstand Karspeldreef 15 1102BB, Amsterdam T 020 6517 517 r.drieenhuizen@das.nl www.das.nl

Gilden/DixFortuin Postbus 130 3720AC, Bilthoven T 030-2515199 info@dixfortuin.nl www.dixfortuin.nl Hoek & Kabeljauw Raamweg 17 2596HL, Den Haag, T 070 313 1010 info@hk.nl www.hk.nl Interpolis Postbus 90106 5000LA, Tilburg T 013-4629111 info@interpolis.nl www.interpolis.nl Marc Schrama FinanciĂŤle Dienstverlening Drususlaan 53 2314 BW, Leiden T 0172 613 366 info@marcschrama.nl www.marcschrama.nl Meeus Postbus 3234 4800DE, Breda T 076 531 3313 info@meeus.com www.meeus.com Van Velthuisen Liebrecht Van Houten Industriepark 11 1381MZ, Weesp T (0294)415003 info@velthuysenliebrecht.nl www.velthuysen.nl

46

MedischOndernemen

Erasmus Verzekeringen Boompjes 57 3011 XB, Rotterdam www.erasmus.nl T 010 - 28 08 400 marketing@erasmus.nl www.erasmus.nl Klaverblad Verzekeringen Postbus 3012 2700KV, Zoetermeer info@klaverblad.nl www.klaverblad.nl Zurich Verzekeringen Muzenstraat 31 2511VW, Den Haag T 070 418 4184 www.zurich.com Kuijkhoven Advies Groep Postbus 31 3900AA, Veenendaal T 0318-509910 info@kuijkhoven.nl www.kuijkhoven.nl Movir Postbus 2160 3430CV, Nieuwegein T 030-6078700 info@movir.nl www.movir.nl Robein Groep Sophialaan 4 2514JP, Den Haag T 070 376 6666 marketing@robein.nl www.robein.nl Trias gezondheidsverzekeraar Nieuwe Stationsstraat 12 6811 KS, Arnhem T 088 13 1300 trias.collectief@trias.nl www.trias.nl ZLM Verzekeringen Cereshof 2 4463XH, Goes T 0113 238 000 info@zlm.nl www.zlm.nl Zwitserleven Burgemeester Rijnderslaan 7 1185MD, Amstelveen T 0800 0045 m.derijcke@zwitserleven.nl www.zwitserleven.nl


2010-12-MO-6  

2010-12-MO-6

2010-12-MO-6  

2010-12-MO-6

Advertisement