Page 1

#04 jaargang 7 | sept/okt 2010

vakblad voor huisartsen - tandartsen - specialisten - fysiotherapeuten en andere onder nemers in de zorg

Checklist kosten besparen • Zo verlaagt u verzuim • Het vermogen om vooruit te zien • Is vermogensbeheer iets voor u? • Vermogen en de belastingdienst • De kracht van complimenten www.medischondernemen.nl


INHOUDSOPGAVE

8

#4 SEPT/OKT 2010

VERMOGENSBEHEER: HET VERMOGEN OM VOORUIT TE ZIEN

24 HOGE RENDEMENTEN VERLAGEN BELSTINGDRUK

Ondernemen is vooruitzien, ook in financieel opzicht.

Welk effect heeft de crisis op uw aangifte? Betaalt u nu

Zelfstandige medici die dit deel van het ondernemerschap

minder belasting? Tenslotte betaalt u maar 1,2% belasting

serieus oppakken, krijgen vanzelf de behoefte het vermogen te laten structureren en beheren. Maar hoe?

12 VERMOGENSBEHEER IETS VOOR U? Overweegt u met vermogensbeheer te beginnen, sta dan

over uw vermogen. Remco Hageman zocht het uit.

26 SELECTEREN VAN EEN ZORGPROFESSIONAL

stil bij deze belangrijke punten.

14 PRAKTIJK VERKOCHT, EN DAN? De aan- en verkoop van een praktijk heeft grote consequenties, waar men lang niet altijd bij stil staat. Daarom een overzicht van de financiテォle gevolgen van een praktijkoverdracht.

16 CHECKLIST KOSTEN BESPAREN

28 ZO VERLAAGT U VERZUIM 29 VERSTUUR GRATIS PROFESSIONELE NIEUWSBRIEVEN 44 DIGITALE TERREUR IN DE SPREEKKAMER

Hoe bespaart u kosten zonder uw bedrijfsvoering te reorganiseren? Volg deze checklist en behaal onder de streep zwarte cijfers.

8

45 ZO MAAKT U DE MONDHYGIテ起IST WAARDEVOL

14 PM bijlage

16 En verder 3 6

24 4

MedischOndernemen

Voorwoord Kort nieuws

7

Uitgelicht

20

Checklist e-learning

35

De beste tips van de PM Dag 2010

32

Colofon en lezersservice

36

Mijn medewerker wil op cursus!

42

Nascholingsagenda

38

Fotoverslag PM Dag 2010

45

Praktijkvoering door Roger Levin

40

Column Maaike Straathof

46

Column Harold Janssen


VOORWOORD

COLOFON

MedischOndernemen Jaargang 7, nummer 4, sept/okt 2010

een uitgave van MedischOndernemen b.v.

Maak werk van uw vermogen

Faradaystraat 4a 8013 PH Zwolle T (038) 460 63 84 F (038) 460 63 18 info@medischondernemen.nl www.medischondernemen.nl

hoofdredactie Elsbeth Nijhoff

Ik ben nog redelijk jong, heb kleine kinderen en denk niet continu aan uitgever Wim Nijmeijer

mijn pensioen. Is dat verstandig? Eigenlijk niet, want als zelfstandig ondernemer ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen pensioen. En als

art direction WWW.A5DESIGN.NL

ik iets aan mijn pensioen wil doen moet ik toch eens denken aan goed

Elsbeth Nijhoff Hoofdredacteur MedischOndernemen

vermogensbeheer. Immers: vermogensbeheer zorgt er voor dat mijn drukker

kapitaal op een effectieve wijze groeit.

Thieme Nijmegen

Goed vermogensbeheer is wat anders dan speculeren. Het moet je rust aan dit nummer werkten mee

geven en de relatieve zekerheid dat het belegde geld toeneemt, liefst

Koosje de Beer, Atty van de Brake, Michel van Buren, Geert van Dijk, Harold Janssen, Remco Hageman, Wilbert Lammers, Roger Levin,

meer dan bij ‘gewone’ rente.

Elsbeth Nijhoff, Wim Nijmeijer, Rutger Steenbergen, Maaike Straathof,

Dit nummer van MedischOndernemen heeft als thema Vermogens-

Charlotte van den Wall Bake en Remco de Weerd.

MedischOndernemen verschijnt zes maal per jaar oplage: 17.500

advertentieverkoop Acquire Media B.V.

beheer. In een aantal artikelen krijgt u informatie over hoe dit werkt. Het geeft ook antwoord op de vraag wat verstandiger is: zelf doen of uitbesteden. Kortom: ik heb tijdens mijn vakantie besloten om er nu echt werk van te gaan maken! Veel leesplezier met dit nummer van MedischOndernemen.

Harald Jansen en Gerjan Raidt T (038) 460 63 84 info@acquiremedia.nl

Elsbeth Nijhoff abonnementen

Hoofdredacteur MedischOndernemen

Bent u een vrije beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, meldt u dan aan voor een abonnement tegen het tarief van € 60 per jaar. Vermeld uw beroep en afstudeerjaar. Wanneer u zich opgeeft als abonnee ontvangt u het eerste nummer gratis. Het abonnement zal het daaropvolgende nummer ingaan. Bent u geen medicus, dan betaalt u € 90 voor een jaarabonnement. Opgeven kan via www.medischondernemen.nl, bovengenoemd (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer.

Ps, Op vrijdag 8 oktober organiseert MedischOndernemen het seminar Belastingaangifte 2010 en het Belastingplan 2011, boordevol belasting-besparende tips. Iets voor u? kijk dan op www.medischonderne-

reageren op artikelen in deze uitgave?

men.nl onder de knop Nascholing.

Stuur een e-mail naar redactie@medischondernemen.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

MedischOndernemen

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

5


UITGELICHT

ANDER WERK DOOR ZWANGERSCHAP? TOELAGEN NIET DOORBETAALD Het Europese Hof van Justitie heeft recentelijk antwoord gegeven op de vraag of een werkneemster, die wegens zwangerschap ander werk verricht of niet werkt, het recht behoudt op toelagen behorende bij de eigen functie. Een Oostenrijkse arts-assistente ontving naast een basissalaris een beschikbaarheidtoelage. Tijdens haar zwangerschap mocht de werkneemster niet werken. Er werd geen toelage aan haar doorbetaald omdat ze deze werkzaamheden tijdelijk niet verrichtte. Volgens het Europese Hof van Justitie zijn werkgevers bij vervangend werk niet verplicht om toelagen die ver-

band houden met specifieke werkzaamheden, en die de ongemakken daarvan compenseren, door te betalen als niet in die functie is gewerkt. Een zwangere werkneemster die tijdelijk ander werk verricht, heeft – uiteraard – wel recht op de toelagen behorende bij dat tijdelijke werk. Bron: HR Praktijk

TWEE MILJOEN NEDERLANDERS OP LINKEDIN LinkedIn telt officieel twee miljoen leden in Nederland. Daarmee is meer dan de helft van de Nederlandse werkenden actief op de netwerksite. Nederlanders vinden het leuk om te netwerken", verklaart Eugenie van Wiechen van LinkedIn Nederland het succes. "De combinatie van een non-hiÎrarchische cultuur, sterke zakelijke contacten en de hoge mate van internetpenetratie zorgt ervoor dat Nederland een sterke markt is voor LinkedIn in Europa. 6

MedischOndernemen

Binnen Europa telt LinkedIn meer dan 70 miljoen leden. Wereldwijd zijn dat er 75 miljoen. Tip! MedischOndernemen heeft zijn eigen, gelijknamige LinkedIn-groep. Zoek hem op en meld u aan. Bron: De Telegraaf


UITGELICHT

NEDERLANDER VOELT ZICH GOED TOT ZEER GOED Elektronicagigant Philips doet sinds kort grootschalig internationaal onderzoek naar gezondheid en welzijn. De belangrijkste uitkomsten voor Nederland zijn als volgt: • 51 procent van de Nederlanders vindt zichzelf te zwaar • 1 op de 3 Nederlanders krijgt te weinig slaap • 3 op de 5 Nederlanders ervaart (werkgerelateerde) stress Opvallend is dat gewrichtspijn/artritis (tweede plaats) en een verminderd gezichtsvermogen (derde plaats) als belangrijkere bedreigingen van de gezondheid worden gezien dan kanker (plek acht) en een hartinfarct (plek tien). Bijna de helft van de Nederlanders zegt minder vaak te bewegen dan hij of zij zou moeten doen. Internet achterhaalt de dokter als informatiebron De meeste Nederlanders gaan zelden tot nooit naar de

dokter voor een algemene controle. Slechts drie op de tien ondervraagden bezoekt hiervoor één keer per jaar de huisarts. Zelfs bij duidelijke gezondheidsklachten gaat 46 procent van de Nederlanders niet naar de dokter. Op ons gebit zijn we een stuk zuiniger: vier op de vijf Nederlanders gaat minimaal één keer per jaar naar de tandarts voor controle of reiniging. De dokter en het internet gaan inmiddels vrijwel nek aan nek als eerste bron van informatie over onze gezondheid: 39 procent zoekt informatie in eerste instantie bij de dokter, 38 procent op het internet. Bron: Philips

ONLINE ZELFVERDEDIGING IN VIJF KLIKKEN Waarschijnlijk gebruikt u internet iedere dag, maar internetgebruik is niet zonder risico: dagelijks worden computers besmet door virussen, mailboxen overspoeld door spam en persoonlijke gegevens misbruikt. Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom heeft de gids 'Webwijs – Online Zelfverdediging in 5 Clicks' ontwikkeld. Ontdek in 5 clicks hoe u zichzelf beschermt tegen de meest voorkomende problemen. Webwijs internetten is simpel, gratis en kost weinig tijd.

Geef uw online zelfverdediging een impuls op: www.bof.nl/ons-werk/webwijs

Bron: Bits of Freedom

TIP ! Ex libris

HANDBOEK PRAKTISCH ARCHIEFBEHEER Sommige mensen zijn van nature heel gestructureerd en anderen totaal niet. Waar dit laatste in een thuissituatie hooguit onhandig is, wordt het in de medische praktijk problematisch. Denk alleen maar aan de bewaarplicht voor patiëntendossiers of een onverwachte controle door de belastingdienst. In het 'Handboek praktisch archiefbeheer' beschrijft Frans Timmerhuis hoe u op efficiënte wijze een archief aanlegt en onderhoudt. Onderwerpen die daarbij de revue passeren zijn onder andere: post- en e-mailverwerking, ontsluiting van informatie, de opkomst van elektronische archivering en bewaartermijn, opschoning en vernietiging.

Frans Timmerhuis heeft dertig jaar ervaring als archivaris en hij ondersteunt zijn verhaal met praktische tips in woord en beeld. Zo laat hij zien met welke materialen u veel ruimte bespaart en wijst hij op de juridische risico's van uitsluitend digitaal archiveren. Het maakt het ‘Handboek Praktisch Archiefbeheer’ tot een boek waarmee u direct aan de slag wilt, en daar heeft elke praktijk baat bij. Auteur: Frans Timmerhuis Prijs: € 15,95 ISBN: 978 90389 1991 1 www.uitgeverijelmar.nl MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

7


THEMA THEMA THEMA

PRAKTIJKVOERING T E K S T: K O O S J E D E B E E R

Vermogensbeheer: het vermogen om vooruit te zien Ondernemen is vooruitzien, ook in financieel opzicht. Zelfstandige medici die dit deel van het ondernemerschap serieus oppakken, krijgen vanzelf de behoefte het vermogen te laten structureren en beheren. Hoe? De mogelijkheden zijn talrijk en de beste oplossing hangt af van individueel gemaakte keuzes en het vermogen deze regelmatig tegen het licht te houden. 8

MedischOndernemen


VERMOGENSPLANNING VOOR MEDISCH ONDERNEMERS

“Eén voorspelling die een financieel adviseur heeft gedaan, is in ieder geval wel uitgekomen”, zegt Barbara Koper. “Dat drie studerende kinderen in ons huishouden duur zouden worden!” Hoewel de praktijkmanager geen spijt heeft van keuzes die zij en haar echtgenoot, praktiserend tandarts, hebben gemaakt, blijkt het leven ook op het financiële vlak niet altijd voorspelbaar. Bij de aankoop van hun eerste praktijk, besloot het echtpaar - toen dertigers - direct advies in te winnen en aan een pensioensopbouw te werken. “Wij zijn toen goed geadviseerd en in onze planning van destijds zouden we op ons 55e kunnen stoppen met werken. Dat leek in die tijd heel oud en heel ver weg.” De Kopers zijn nu ruim in de vijftig, maar hun pensioen blijft voorlopig een langetermijnplanning. Barbara Koper: “In 2003 hebben we een grote praktijk gekocht van 600 m2 en drie stoelen. We zouden het eigenlijk samen met een collega doen, maar die samenwerking kwam niet van de grond. Eigenlijk zijn we terug bij af. Net als na de aankoop van onze eerste praktijk hebben we nu hoge lasten, zeker omdat onze kinderen ook studeren. Rond 2013 denk ik dat we het grootste deel van onze leningen hebben afgelost. Hoewel ik mij soms afvraag hoe anderen het schijnbaar zo gemakkelijk

kunnen doen, zouden wij achteraf precies dezelfde keuzes maken. Deze praktijk geeft ons veel plezier in het werk en is daardoor de investering waard.”

Verrassingen liggen op de loer “Geen beroepsgroep zo verschillend als de zorgprofessionals”, zegt Gertjan Portman, financieel planner bij VvAA. “Ik ken medisch ondernemers die hun financiële planning goed op de rit hebben en in principe op hun 50e kunnen stoppen met werken zonder daar financieel last van te hebben. Anderen moet ik vertellen dat voor een enigszins comfortabele oudedagsvoorziening doorwerken tot minstens hun 65e wel aan te raden is. Dat kan een tegenvaller zijn als je eigenlijk met 60 jaar had willen stoppen.” Maar ook medici die een degelijk financieel plan hebben laten opzetten, kunnen voor verrassingen komen te staan zoals blijkt uit de ervaringen van Barbara Koper. “Geen enkele planning, zeker voor medici, biedt zekerheid”, zegt Portman beslist. “Wij als adviseurs geven inschattingen van onze verwachtingen. Die verwachtingen kunnen veranderen door keuzes die mensen zelf maken, zoals de aankoop van een grotere praktijk, maar ook door wet- en regelgeving. Elk plan moet daarom periodiek worden bijgestuurd.” Portman noemt een periode van eens in de vijf

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

9


THEMA THEMA THEMA

PRAKTIJKVOERING

jaar, of eerder na een financieel ingrijpende gebeurtenis, een goede termijn om opnieuw een grondige analyse van het financiële plaatje te maken.

Weinig zicht op financiën Chris Zegers, senior banker bij C en E Bankiers meent zelfs dat meerdere keren per jaar ‘spiegelen’ met een adviseur niet onverstandig is. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. “Medici hebben hun financiering niet strak op het netvlies staan, in de eerste plaats zijn zij als professionals toch meer gericht op hun vak. Maar ook wij als financiële adviseurs hebben moeite om duidelijk te maken welke financiële keuzes er zijn en dat het belangrijk is om hier gestructureerd over na te denken.

geregeld onder de loep te nemen, denkt Portman. Bij een grotere praktijk neemt deze analyse gemakkelijk tussen de tien en vijftien uur in beslag. “Medici schrikken hier vaak van, maar onze meerwaarde is dat we elk vermogensbestanddeel inventariseren en doorrekenen naar de toekomst waarbij we rekening houden met te verwachten ontwikkelingen. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat iemand 10.000 euro per jaar in een lijfrente stort. Maar is dit nog wel mogelijk als over vier jaar de kinderen allemaal studeren? En zo niet, welke consequenties heeft dit dan?” Afhankelijk van de uitkomsten kunnen oplossingen en alternatieven worden aangedragen om gestelde doelen - pensioen, studie kinderen, een eigen boot - te verwezenlijken. Vermogen dat

“Ik schat dat hooguit een kwart van de Nederlandse dierenartsen een uitgewerkt en solide praktijkplan heeft”

Bovendien is ook ons aanbod vluchtig geworden. De tijden dat een cliënt twintig jaar dezelfde relatiemanager houdt, zijn voorbij. Daarom is het des te belangrijker om zaken vast te leggen en jezelf geregeld af te vragen: Waar sta ik? Sta ik nog achter mijn keuzes? Hoe kan ik mijn plan aanscherpen? In veel gevallen merk ik dat er niet eens een plan is.” Ook de kosten voor het opstellen van een financiële analyse vormen een drempel om de financiële situatie

daarna nog overblijft kan, eventueel in samenwerking met een vermogensbeheerder, worden belegd of geïnvesteerd.

Goede adviseur is sparring partner Roeland Wessels, samen met zijn echtgenote Astrid eigenaar van een dierenartspraktijk in Nijmegen, ziet met verbazing dat collega’s zonder goed bij zichzelf te raden te gaan wat het plan voor nu en de toekomst is, hun beroep uitoefenen. “Dierenartsen zijn echt doeners, zij willen dieren beter maken en denken over de verdere praktijkvoering nauwelijks na. Wellicht komt het omdat ik een achtergrond in het bedrijfsleven heb, maar toen ik en mijn vrouw in 2002 besloten deze dierenartspraktijk te kopen, hebben we ons breed en zorgvuldig georiënteerd.” Vanzelfsprekend heeft de dierenarts daarbij financieel advies bij derden ingewonnen. Een goede adviseur is volgens Wessels iemand die zich opstelt als sparring partner. Iemand waarmee je van gedachten wisselt en verschillende scenario’s doorneemt. “Dat is wat anders dan tegen een adviseur zeggen: ‘regel jij het maar voor mij.’ Als ondernemers nemen Astrid en ik uiteindelijk zelf de beslissing welke keuzes we om welke redenen maken.” Een gezonde onderneming staat of valt volgens Wessels met het hebben van een goed praktijkplan. “Wij schrijven onze ambities, missie, visie en doelstellingen op en stellen ze als dat nodig is ook bij. Ik schat dat hooguit een kwart van de Nederlandse dierenartsen een uitgewerkt en solide praktijkplan heeft. De anderen doen vaak maar wat. Mijn stelling is dat dierenartsondernemers met

10

MedischOndernemen


W A T W I LT U L E R E N ?

een gedegen en realistisch plan dat plan uiteindelijk zullen waarmaken. Dan komt het dus ook financieel in orde.”

Eerst structureren dan beheren

Terugkijkend herkent Wessels in zijn loopbaan als dierenarts drie verschillende fases. De eerste vijf jaar na aankoop van de praktijk hebben hij en zijn vrouw inkomsten gebruikt voor het aflossen van leningen voor onder meer de goodwill. “Wij wilden zo snel mogelijk schuldenvrij worden om zo de financiële ruimte te creëren om onze nieuwe dromen waar te maken.” Met een lichtere schuldenlast kon Wessels in de jaren daarop investeren in meer medewerkers, nieuwe apparatuur en een grotere eigen woning voor zijn gezin. “Nu maken we een derde slag. We zien weer nieuwe uitdagingen en zoeken voor onszelf en onze medewerkers naar een betere balans tussen privé en werk. Daarnaast proberen we onze praktijk te verduurzamen. Veel ondernemers kijken eendimensionaal naar hun winstmarges. Goed ondernemerschap gaat ons inziens verder en houdt ook rekening met mens, maatschappij en milieu.”

Wanneer er overgespaarde inkomsten zijn, komen de mogelijkheden voor vermogensbeheer in beeld. Voordat het opgebouwde vermogen kan worden geïnvesteerd, is het noodzakelijk dat de medisch ondernemer kiest voor een fiscale en juridische structuur waarin hij zijn onderneming wil voortzetten. “Vermogens-beheer begint bij vermogensstructurering”, stelt Zegers beslist. “Kies je voor een BV of blijf je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Afhankelijk van een gekozen structuur, neem je vervolgens beslissingen. Er zijn medisch specialisten die een deel van hun hypotheek laten verstrekken vanuit de BV, voor anderen is dat niet de aangewezen weg. Het is mogelijk om het vermogen in te zetten voor de aflossing van schulden, bijvoorbeeld op de eigen woning, maar ondernemers kunnen ook beslissen hun geld te sparen of te beleggen. En bij die laatste optie is er weer de keuze of de ondernemer dat privé of in de BV wil doen. Wat ik maar duidelijk wil maken: er zijn veel vragen en keuzes die afhankelijk zijn van de wijze waarop het vermogen is gestructureerd, de persoonlijke situatie en eerdere keuzes die mensen hebben gemaakt.”

De carrièreschets van Wessels komt volgens senior banker Chris Zegers in financieel opzicht overeen met die van veel andere medici. Omdat de studie lang is, hebben veel medici de minste inkomsten en de hoogste uitgaven op het moment dat zij een gezin beginnen. In deze periode worden veel schulden gemaakt. Het salaris wordt hoger op het moment dat medici de kans zien zich vrij te vestigen, maar een groot gedeelte van deze inkomsten wordt de eerste tien jaar besteed aan het aflossen van de goodwilllening en een eventuele studieschuld. Zegers: “Vaak zijn medici al ruim in de veertig voordat de schulden zijn afgelost. Dat is ook het moment dat zij bij ons komen met de vraag hoe zij hun overgespaarde inkomsten kunnen vormgeven.”

Zaken die de vermogensplanning van medische ondernemers complexer maken dan voor ondernemers in het bedrijfsleven zijn volgens Gertjan Portman de diversiteit in goodwill en de vraag of dit over twintig, dertig jaar nog steeds bestaat. Ook de inkomenspositie van een aantal beroepsgroepen is door mogelijk overheidsingrijpen onduidelijk. “Welke medische handelingen blijven standaard in het basispakket zitten? In hoeverre wordt de vermogenspositie van medisch specialisten aan banden gelegd? In hun planning moeten medici meer dan andere ondernemers met dit soort ongewisse zaken rekening houden. Dat maakt de vermogensplanning voor deze beroepsgroep er niet eenvoudiger op.” MO

Vermogen op latere leeftijd

Geen pensioenregeling voor tandartsen Als het gaat om vermogensplanning is vooral de positie van tandartsen binnen de medische wereld precair. Tandartsen hebben, in tegenstelling tot de meeste andere medische beroepsgroepen, geen enkele collectieve pensioenregeling meer. “Ik heb al verschillende onderzoeken mijn bureau zien passeren waaruit blijkt dat hun pensioensituatie op zijn minst dramatisch te noemen is”, zegt senior banker Chris Zegers. Voor een goede pensioenvoorziening zullen tandartsen tijdens hun werkzame leven óf moeten investeren in hun praktijk en hopen dat zij na de verkoop voldoende geld over houden, óf jaarlijks geld apart moeten zetten. Zegers: “Het risico van het koppelen van de oudedagsvoorziening aan de verkoop van de praktijk is natuurlijk wel dat er uiteindelijk weinig kopers zijn. Aan de andere kant zullen tandartsen die geld voor pensioen opzij willen leggen vroegtijdig beslissingen moeten nemen op welke wijze zij hun vermogen willen structureren en beheren. Ook dat is lang niet gemakkelijk. Bovendien merk ik dat praktijkeigenaren gemakkelijk vergeten dat pensioen niet alleen toekomstig inkomen is, maar ook een voorziening voor nabestaanden. Alleen daarom al zou ik ervoor willen pleiten dat er binnen deze beroepsgroep weer eens zorgvuldig naar een collectieve beroepspensioenregeling wordt gekeken.”

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

11


THEMA THEMA THEMA

FINANCIEEL T E K S T: R I C H A R D D E G R O O T, V E R M O G E N S B E H E E R D E R A B N A M R O

Vermogensbeheer biedt volop kansen Het grote verschil tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies is dat men bij beleggingsadvies altijd zelf de beslissing neemt, en bij vermogensbeheer de beslissing overlaat aan de professionele beheerder. Overweegt u met vermogensbeheer te beginnen, sta dan stil bij deze belangrijke punten. De keuze om met een vermogensbeheerder in zee te gaan begint bij uzelf. Voor velen van u geldt dat u veel verstand heeft van de laatste medische ontwikkelingen, maar dat de vereiste kennis over financiële markten wellicht toch niet helemaal aanwezig is om op elk moment de juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Daarnaast kost het volgen van de financiële ontwikkelingen veel tijd, die u in uw drukke bestaan toch al weinig heeft. Dit zijn goede redenen om het beheer uit handen te geven aan een professionele organisatie met professionele beheerders.

Vaststellen van de doelstellingen Bij het maken van de keuze voor een vermogensbeheerder is het van het grootste belang dat de verwachtingen die u hebt van uw vermogen en van de vermogensbeheerder duidelijk en realistisch zijn. Met welk doel belegt u en bent u bereid, en in staat, om de bijbehorende risico’s te accepteren? Hebt u dit niet duidelijk voor ogen dan is de kans groot dat de relatie met de beheerder op een teleurstelling uitloopt. Om deze vragen te beantwoorden kunt u zich laten bijstaan door een adviseur. Dit kan iemand zijn van uw bank zijn, maar ook een onafhankelijke financiële adviseur. Wanneer bovenstaande vragen beantwoord zijn en er voor u een helder beeld is ontstaan, dan is het tijd 12

MedischOndernemen

om te formuleren hoe voor u de optimale risico/rendement verhouding eruit ziet. Geen rendement zonder risico. Binnen ABN AMRO Bank heeft u daarbij de keuze uit zes verschillende beleggingsprofielen met elk een eigen rendementsverwachting en bijbehorend risico.

Selectiecriteria Is het voor uzelf duidelijk dat u het beheer uit handen wilt geven, en onder welke voorwaarden en verwachtingen, dan is het zaak een vermogensbeheerder te zoeken die bij u past. Vermogensbeheerders zijn er in vele verschijningen. Van heel grote beheerders tot eenmansbedrijven, van ondernemingen met een heel lange historie tot recent gestarte beheerders. Belangrijk bij het maken van uw keuze is het vertrouwen dat u hebt in de beheerder, u draagt tenslotte de beleggingsbeslissingen over uw vermogen aan hem of haar over. Wat geeft u het gevoel van vertrouwen? Het belangrijkste hierbij is dat uw vermogensbeheerder er vooral voor zorgt dat uw beleggingsportefeuille in lijn is met de vastgestelde doelstellingen. Eventuele verrassingen, helaas vaker negatief dan positief, wilt u absoluut vermijden. Vaak zijn deze zaken pas achteraf te meten, maar gelukkig zijn er wel een aantal concrete punten die u bij de initiële keuze van de vermogensbeheerder kunnen helpen. Ervaring van de mensen die de beslis-


IS VERMOGENSBEHEER IETS VOOR U?

singen nemen is een goede indicator. Het is belangrijk dat de beheerders een fors aantal jaren ervaring hebben en al het één en ander hebben meegemaakt. Dit voorkomt dat men mogelijk ondoordachte dingen doet als het tegen zit op de markten. Het is ook van belang dat u kiest voor een solide organisatie. Betrouwbaarheid en continuïteit zijn belangrijke voorwaarden voor het uitblijven van verrassingen.

Transparantie essentieel voor het vertrouwen Kijk ook naar het beleggingsproces dat wordt doorlopen. Op welke manier komen de beslissingen tot stand? Zit dit doordacht in elkaar, maar is het ook weer niet zo complex dat het niet eenvoudig uitgelegd kan worden? Hoe heeft de beheerder de afgelopen jaren gepresteerd? Doordat we eerst een forse teruggang zagen op de financiële markten, gevolgd door een snel herstel biedt dit een uitgelezen kans om te zien of de beheerder zowel in een dalende als een opgaande markt overeind bleef. Transparantie van dit proces is essentieel voor het vertrouwen, een beheerder neemt dan wel de beleggingsbeslissingen maar u wilt zich nog wel betrokken voelen bij uw vermogen en begrijpen wat er gebeurt. Het is dan ook van belang dat uw beheerder u regelmatig informeert over de ontwikkelingen van uw beleggingen. De resultaten die een vermogensbeheerder voor u behaalt zijn voor een heel belangrijk deel het gevolg van de kwaliteit van het beleggingsproces. Voornamelijk de asset allocatie, ofwel de verdeling van het vermogen over de vermogenscategorieën (aandelen, obligaties en liquiditeiten), bepaald voor een groot deel het uiteindelijke resultaat. In de economische literatuur wordt wel gezegd dat zeventig procent van het behaalde resultaat, en dus ook het risico dat u loopt, wordt bepaald door de spreiding over de verschillende vermogenscategorieën. Het kan dan ook geen kwaad hier wat extra vragen over te stellen aan een beheerder.

Type beleggingen Van belang is verder om te weten hoe uiteindelijk de genomen beslissingen worden vertaald naar een portefeuille met beleggingen. Waarin wordt er belegd? Voor relatief kleinere vermogens zijn fondsen of indexproducten vaak de beste keuze. Zij leveren de gewenste spreiding, en toegang tot markten, zoals de Aziatische markten, waar de aankoop van individuele aandelen vaak moeilijk en kostbaar is. Maar welke fondsen worden er gebruikt? Hebben de beheerders de keuze uit een ruim assortiment van verschillende aanbieders of is er vooral sprake van een voorkeur voor fondsen uit de ‘eigen stal’? Verder wilt u er zeker van zijn dat de vermogensbeheerder in staat is om de juiste fondsen voor u te selecteren. Zo is er binnen ABN AMRO Bank een internationaal opererend team van specialisten die zich alleen bezig houdt met het selecteren van de beste beleggingsfondsen, die vervolgens worden opgeno-

men in de verschillende vormen van vermogensbeheer. Is uw vermogen groter van omvang, dan kan er ook gekozen worden om te beleggen in individuele aandelen of obligaties.

Eerlijke prijs voor aangeboden diensten Tot slot is er nog de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het beheer. Hier wordt op dit moment veel over geschreven. Het vergelijken van tarieven is niet gemakkelijk doordat er veel verschillende tariefstructuren gebruikt worden. Transparantie is hier belangrijk, u als klant, wilt graag weten wat u betaalt.

”Met welk doel belegt u en bent u bereid de bijbehorende risico’s te accepteren?” Als er bijvoorbeeld bij een beheerder geen transactiekosten in rekening worden gebracht, gebeurt het vaak dat de vaste vergoeding weer relatief hoger is, wat een vergelijking lastig maakt. U wilt dat de beheerder handelt wanneer dat nodig is en niet omdat hij hier geld aan verdient. De vermogensbeheerder heeft een verplichting om transparant te zijn over de kosten. Het is uiteindelijk aan u, als klant, om te bepalen of u vindt dat u een eerlijke prijs betaalt voor de aangeboden diensten.

Samenvattend Vermogensbeheer biedt volop kansen, als u zich goed verdiept in de mogelijkheden. Hierbij is het wel van belang dat u kiest voor een vermogensbeheerder die het beste in staat is om u doelen te realiseren. De financiële experts van ABN AMRO willen u daar graag bij helpen. Neem nu contact op met uw adviseur, die u graag in een persoonlijk gesprek de voordelen van vermogensbeheer voor uw situatie toelicht. Bent u nog geen klant van ABN AMRO en belt u dan 0900-0024 we helpen u direct verder. MO

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

13


FINANCIEEL T E K S T: M R . W. VA N V L I E T F B R V E N C . J A N S E N F B – VA N R E E A C C O U N TA N T S E N B E L A S T I N G A D V I S E U R S B V

De financiële aspecten van praktijkoverdracht De aan- en verkoop van een praktijk heeft grote consequenties, waar men lang niet altijd bij stil staat. Daarom een overzicht van de financiële gevolgen van een praktijkoverdracht. Keuze vestigingplaats In beginsel is voor een gekwalificeerde medicus sprake van een vrije vestiging. Deze vrijheid is echter relatief, omdat binnen de gezondheidszorg veelal sprake is van enige vorm van samenwerking tussen medici onderling, terwijl ook zorgverzekeraars beleid hebben gevormd over de wenselijkheid van vestiging van een arts in een bepaald gebied. De keuze voor een vestigingsplaats vergt derhalve voorbereiding en overleg. Is er sprake van toetreding tot een groepspraktijk dan is een persoonlijke klik met de toekomstige collega’s van essentieel belang, want het ontbreken daarvan 14

MedischOndernemen

leidt regelmatig tot ‘ongelukken’ in deze samenwerking. En ook zal een vertrekkende medicus, die zijn of haar praktijk wil overdragen, een opvolger willen zien die past binnen het cliëntenbestand. Daarom is er vaak eerst een periode van samenwerking, voordat praktijkoverdracht plaats vindt.

Tijdelijke samenwerking voorafgaand aan praktijkoverdracht, VAR-WUO en BTW Als een medicus voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscale aspecten helder. Juridisch is toepassen van tijdelijke contracten veelal


P R A K T I J K V E R K O C H T, E N D A N ?

wenselijk. Meer aandacht vraagt een samenwerking, waarbij niet wordt gekozen voor een dienstverband, maar waarin de medicus zich als zelfstandige profileert. Het is dan van groot belang om de wijze van samenwerking zodanig in te richten en contractueel vast te leggen, dat ook echt sprake is van zelfstandigheid. Als daarvan geen sprake is, kan de fiscus forse naheffingen opleggen. In overleg met brancheorganisaties zijn model samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarin invulling wordt gegeven aan een samenwerking zonder gezagsrelatie. In dergelijke situaties is het van groot belang, om bij de belastingdienst een VAR-WUO (verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) op te vragen. Een ander punt van aandacht is de BTW. De handelingen van bijvoorbeeld een assistente orthodontie zonder BIG registratie, die in dienst is bij een orthodontiepraktijk, worden toegerekend aan de orthodontist (BIG-beroepsbeoefenaar). Hierdoor is geen BTW verschuldigd over de medische handelingen die de assistente verricht in dienst van de orthodontiepraktijk. Dit geldt niet als de assistente zelfstandig is. In dat geval verricht de assistente als btw-ondernemer diensten aan de orthodontiepraktijk. Omdat de assistente geen BIGregistratie heeft, dient zij 19% BTW te berekenen aan de orthodontist.

Waarde praktijk en goodwill Bij toe- en uittreden tot een groepspraktijk zal de uittreder een vergoeding vragen voor zijn aandeel in de waarde van praktijkpand en de inventaris. Een taxatierapport van de waarde van de onroerende zaken is daarbij onmisbaar. Overigens is in een toenemende mate sprake van gehuurde praktijkruimten. Van belang daarbij is na te gaan of de huurvoorwaarde marktconform zijn. Bij praktijkoverdracht dragen partijen echter ook toekomstig inkomen over; na toetreding heeft de toetreder recht op een inkomen, wat hij of zij voor toetreden niet had. En als dit verwachte toekomstige inkomen hoger is dan een passende vergoeding voor arbeid en ondernemersrisico, kan sprake zijn van een meerwaarde, ook wel goodwill genoemd. Bij een praktijkovername is het bij medisch specialisten, tandartsen en dierenartsen gebruikelijk om goodwill te betalen. Maar ook bij huisartsen ontstaat sinds 2006 (weer) de discussie om wel of niet goodwill te vragen bij een praktijkovername, omdat dit niet meer wettelijk verboden is. Het is van belang dat de medicus zich bij bepalen van de hoogte van deze goodwill door een waarderingsdeskundige laat adviseren. Over goodwill bij de huisarts antwoordde Minister Klink de tweede kamer desgevraagd: “Ik heb aangegeven dat in situaties waarbij (jonge) huisartsen goodwill moeten betalen aan huisartsen die destijds al via het Goodwillfonds zijn gecompenseerd, er in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst die deze vertrekkende huisartsen hadden met het Goodwillfonds. Huisarts-

en die geen formele aanspraak maken of hebben gemaakt op het Goodwillfonds mogen theoretisch gezien goodwill vragen aan huisartsen die hun praktijk overnemen.” Maar wenselijk wordt het in het veld niet gezien, zoals de voorzitter van de LOVAH uitsprak: ”Het is maatschappelijk geld dat voor de zorg is bestemd.”

Fiscale gevolgen De medicus die zijn praktijk(aandeel) overdraagt, moet over de daarbij gemaakte winst belasting afdragen. Zeker als sprake is van een eigen praktijkpand, maar ook als er goodwill wordt berekend, gaat het om aanzienlijke fiscale winsten. Zonder faciliteiten geldt meestal het hoogste belastingtarief van 52%. De toetredende medicus die goodwill betaalt, kan dit fiscaal in tien jaar afschrijven. Als een praktijkpand wordt verworven geldt een veel langere afschrijvingstermijn. Het kan derhalve lucratief zijn, om na een samenwerking van drie jaar een fiscaal geruisloze overdracht te realiseren, waarbij de toetreder in de fiscale schoenen van de uittreder stapt. Het voordeel daarvan is, dat de uittreder geen belasting verschuldigd is. Daar staat tegenover, dat de toetreder belastingvoordeel mist omdat hij over een deel van de overnamesom fiscaal niet kan afschrijven. De overnamesom wordt in zulke situaties verlaagd wegens het belastingeffect, wat als bijkomend positief effect heeft, dat de toetreder minder hoeft te financieren. Als een geruisloze overdracht niet aan de orde is, kan de uittreder de directe belastingheffing veelal voorkomen of beperken, door het bij een verzekeraar bedingen van een periodieke uitkering of door het storten van een vergelijkbaar bedrag op een geblokkeerde bankspaarrekening.

Tot slot Onze kerngroep medici, waarin vertegenwoordigd een Registeraccountant, een Registervaluator en Belastingadviseurs, is u graag van dienst rondom uw praktijkovername of praktijkoverdracht. Neem daartoe vrijblijvend contact met ons op via: cjansen@vanreeacc.nl of w.v.vliet@vanreeacc.nl of raadpleeg onze website: www.vanreeacc.nl MO

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

15


PRAKTIJKVOERING

T E K S T: R E M C O D E W E E R D E N M I C H E L VA N B U R E N , B L M C

16

MedischOndernemen


B E S PA A R K O S T E N O P I N K O O P

Praktische checklist om kosten te besparen Hoe bespaar ik kosten zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? Deze vraag staat ongetwijfeld bovenaan het prioriteitenlijstje van medisch ondernemers en praktijkmanagers. Volg deze checklist en behaal onder de streep zwarte cijfers. Wat is inkoop en wat is daar nu zo belangrijk aan? • Inkoop = Alles waar een externe factuur tegenover staat. Goederen en diensten; • Inkoop is belangrijk vanwege de financiële omvang; • Inkoop is belangrijk in verband met risicoafdekking: financieel en juridisch (eigendom van goederen, garantie, service); • Inkoop zorgt voor de inkoop van de juiste goederen en diensten in de juiste hoeveelheden, juiste kwaliteit, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opstellen van programma van eisen; Aanvragen van offertes; Beoordelen van offertes; Contracteren van leveranciers; Uitvoeren van contractbeheer; Beoordelen van prestaties; Uitvoeren van relatiebeheer; Bestellen van producten en diensten; Afhandelen van facturen.

Gedetailleerde toelichting stappen Inkoopproces Hoe houd ik overzicht? Bij de zogenaamde inkoopcontrol wordt in de gaten gehouden in hoeverre de inkoopdoelen daadwerkelijk worden bereikt. Aan het begin van een periode stellen de praktijk en de afdeling doelen voor de komende periode. Bij inkoop kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: • Reducering van de inkoopkosten; • Verbetering van de samenwerking voor risicogoederen (lange termijn); • Flexibilisering van het inkoopproces; • Verlaging van de levertijden; • Terugdringen aantal facturen. Inkoopcontrol houdt zich dus bezig met ervoor zorgdragen dat de opgestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt en kijkt daarnaast naar mogelijke oplossingen wanneer de afdeling de doelen niet haalt.

Stappen inkoopproces en de besparingsmogelijkheden Alles begint met inzicht in het inkoopproces. Waar begint het, langs welke lijnen gaat het en waar eindigt het.

Toelichting stappen inkoopproces Dit is de volgorde waarin u het inkoopproces ingaat. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van nieuwe computers:

Het inkoopproces vormt het hart van de inkoopfunctie. Bij de diverse processtappen kunnen enkele vragen worden gesteld die duidelijk maken wat de huidige situatie is ten aanzien van deze stappen in het inkoopproces.

Specificeren Specificatie van de gewenste producten of diensten is één van de belangrijkste stappen in het inkoopproces. Dat komt omdat in deze fase de meeste invloed op de integrale kosten van het product of de dienst is uit te oefenen. • In hoeverre zijn producten en diensten gestandaardiseerd? • Hoe wordt gespecificeerd? • Zijn er checklists en standaarden die ondersteunend zijn bij het opstellen van specificaties? • Wie zijn betrokken bij de specificatie van hetgeen ingekocht moet worden? • Worden bijvoorbeeld materiedeskundigen bij de besluitvorming betrokken? • Indien in een instelling een specifiek apparaat aangeschaft moet worden, dan moet de betreffende specialist betrokken zijn bij het specificeren van de medisch-technische eisen die aan het apparaat moeten worden gesteld, maar ook iemand van de technische dienst die de onderhoud- en reparatie-eisen kan specificeren. Het is ook goed om de budgethouMO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

17


PRAKTIJKVOERING

der(s) die uiteindelijk de kosten krijgt toegerekend, erbij te betrekken in deze fase. • Is er een investeringsbudget afgesproken?

Selecteren • Hoe wordt bepaald welke leveranciers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen? • Zijn er voor de selectie van leveranciers eenduidige selectiecriteria voorhanden? • Welke criteria worden dan in de beschouwing betrokken en hoe worden ze onderling afgewogen? • Om tot een adequate beoordeling van leveranciers te komen waarbij subjectieve emoties zoveel mogelijk worden uitgesloten, is het noodzakelijk de offrerende leveranciers aan een eenduidige toetsing te onderwerpen. • Wil de organisatie de goedkoopste leverancier of degene die de beste service levert? En hoeveel mag deze service extra kosten? • Krijgen aanbiedende leveranciers de selectiecriteria en de wegingsfactoren bij de offerteaanvraag meegestuurd?

Contracteren • Zijn er standaardleveringsvoorwaarden of wordt per contract tot afspraken gekomen? • Hoe wordt omgegaan met nieuwe contracten, waar worden ze bewaard en geregistreerd? • Hoe is de communicatie omtrent de inhoud van de contracten naar alle bestelbevoegden en andere belanghebbenden, zoals de crediteurenadministratie? • Wie onderhandelt met de leverancier?

Bestellen • Wie zijn bevoegd om producten/diensten te bestellen?

• • • •

En wat is de omvang van deze bevoegdheid? Is deze bevoegdheid vastgelegd? Is er sprake van (interne) budgettering? Gelden er nog aanvullende regels ten aanzien van bestelbevoegdheid binnen de budgetverantwoordelijkheid? (bijvoorbeeld bij een aankoop van meer dan € 10.000,= moet de leidinggevende van de budgetverantwoordelijke meetekenen) • Is er een verplichtingen- of besteladministratie? • Is er überhaupt een bestelprocedure?

Tien procent besparen op uw inkoopkosten? Lees hoe op medischondernemen.nl/BLMC Bewaken • Hoe vindt budgetbewaking plaats? • Hoe verloopt de afhandeling van facturen? • Bij inkoop speelt functiescheiding een belangrijke rol: bestellen, ontvangen en betalen dienen in verschillende handen te liggen om fraude te voorkomen; • In hoeverre is aan deze functiescheiding tegemoetgekomen? • Hoe efficiënt verloopt de factuurafhandeling? Hoe worden leveranciersprestaties bewaakt? • Hoe is het contractbeheer belegd?

Nazorg • Zijn er afspraken over hoe vaak opnieuw wordt aanbesteed? • En hoe gaat dit dan in zijn werk? Wie houdt het in de gaten? • Hoe wordt omgegaan met meer- en minderwerk, wie beslist daarover?

Mogelijke knelpunten In de praktijk zijn er mogelijke knelpunten. Een aantal belangrijke zijn: • Gebruik van leveranciers- respectievelijk merkspecificaties, wanneer orders naar vertrouwde voorkeursleveranciers worden uitgeschreven i.p.v. naar de beste. Dit is slecht voor de onderhandelingspositie; • Onzorgvuldige leverancierskeuze, wanneer een leverancier niet goed in de gaten wordt gehouden of van tevoren gecheckt is, kan dit tot onprettige verassingen leiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een faillissement van de leverancier waardoor leveringen niet meer doorgaan ondanks dat er betaald is. • Onvoldoende deskundigheid met contracteren, misverstanden en onduidelijkheid door slecht contracteren, lezen of begrijpen van het contract is een veel gemaakte fout. Hierdoor blijken later bijvoorbeeld kosten voor een partij te zijn terwijl deze in de veron18

MedischOndernemen


B E S PA A R K O S T E N O P I N K O O P

derstelling was dat de ander hiervoor zou betalen. • Administratieve organisatie, het ontbreken van goede procedures en chaotische administratie kan tot grote problemen leiden wanneer stukken kwijt raken en zaken dubbel worden gedaan.

LEZERSSERVICE

“Wie koopt wat, waar en hoe in.” Dit vindt u uit via het (laten) uitvoeren van een zogenaamde inkoopscan. Een röntgenscan van uw inkoopactiviteiten en de mogelijke besparingen die dit op kunnen leveren, door slimmer in te kopen.

MedischOndernemen is een vaktijdschrift dat de vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ondersteunt bij het organiseren van hun praktijk. Artikelen in het tijdschrift geven antwoord op een vraag, zijn praktisch en aktueel. MO geeft u achtergrondinformatie, stappenplannen en handige tips. Als zorgverlener met een eigen praktijk blijft u zo op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de praktijkvoering. MedischOndernemen organiseert eveneens congressen en cursussen over diverse onderwerpen uit het tijdschrift.

Het doel van de inkoopscan is: • Huidige situatie in kaart brengen; • Traceren van het besparingspotentieel; • Traceren van verbetermogelijkheden; • Concrete aanbevelingen om de inkoopsituatie te verbeteren.

UW MENING TELT! TEVREDEN? SUGGESTIES?

Uitvinden van besparingspotentieel

Het in kaart brengen van de huidige situatie zal o.a. een antwoord geven op de volgende vragen: • Welke producten en diensten worden er ingekocht? • Wie in de organisatie koopt er in? • Bij welke leveranciers wordt er ingekocht? • Wat is het inkoopvolume? • Wat zijn de bestaande inkoopafspraken? • Welke inkoopcontracten zijn er? • Welke producten dienen er Europees aanbesteed te worden? MO

Meer weten over kosten besparen? BLMC begeleidt medisch praktijken bij het opstellen en implementeren van kosteneffectieve maatregelen en kwaliteitsverbeteringen. Wilt u weten wat BLMC voor u kan betekenen? Bel: (0522) 24 22 24.

TIP: Op 11 november organiseert Medisch Ondernemen een praktische workshop over kosten besparen. Schrijf u nu in via de website: medischondernemen.nl/Agenda

Vier redenen om deel te nemen: • U krijgt inzicht in uw inkoopproces • U krijgt concrete tips voor optimalisering van uw inkoopproces • U weet na deze dag hoe u uw besparingspotentieel moet onderzoeken • U netwerkt met collega medisch ondernemers: kennisdeling!

Uiteindelijk telt alleen of u tevreden bent over het magazine, de nascholingsactiviteiten en de website. Daarom nodigen we u van harte uit om uw mening, wensen, ideeën aan ons door te geven. Stuur een e-mail naar redactie@medischondernemen.nl.

OPROEP DEELNEMERS ADVIESRAAD De redactie van MedischOndernemen komt graag in contact met medici met een eigen praktijk of met medici die in een samenwerkingsverband werken. Graag horen we van u wat u bezighoudt. Met welke (ondernemers)vragen wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd? Wat zijn uw struikelblokken, waarin heeft u zich bekwaamd en waarin moet u nog groeien? Vier keer per jaar willen we met u over deze onderwerpen van gedachten wisselen, zodat we de inhoud van het blad nog beter kunnen afstemmen op de wensen van de lezers. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten per e-mail en wij nemen contact met u op. Het e-mailadres is: redactie@medischondernemen.nl.

WILT U MEDISCHONDERNEMEN BLIJVEN ONTVANGEN? Om er zeker van te zijn dat u ook de volgende uitgaven van MedischOndernemen ontvangt, kunt u zich opgeven als abonnee van MedischOndernemen. Als nieuwe abonnee ontvangt u het eerste nummer gratis. Het abonnement (€ 60 per jaar) zal het daaropvolgende nummer ingaan. U kunt zich opgeven via www.medischondernemen.nl, een mail sturen naar info@medischondernemen.nl of bellen naar (038) 460 63 84.

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

19


COLUMN

R O G E R P. L E V I N

ZO MAAKT U DE MONDHYGIËNIST DE HOEKSTEEN VAN UW PRAKTIJK ROGER P. LEVIN, DDS (VS)

Patiënten motiveren voor de hygiëne blijft een flinke uitdaging voor tandartspraktijken. Veruit de populairste en ingewikkeldste vraag voor tandartsen en mondhygiënisten is: "Hoe krijgt u de therapietrouw bij de patiënt optimaal, zodat ze hun geplande afspraken nakomen en dagelijks goed zorgen voor hun gebit?"

De oplossing voor dit complexe probleem is eenvoudig: zorg ervoor dat de patiënt het bezoek aan de mondhygiënist als waardevol ervaart, zodat patiënten hem in de toekomst niet willen missen.

behandelingen. Zo bouwt u een lange termijnrelatie op. Breng bij elk bezoek een persoonlijk punt uit een vorige behandeling ter sprake. Patiënten reageren positief op de belangstelling en zullen uw interesse waarderen. Zorg er daarom voor dat de patiëntengegevens eenvoudig toegankelijk zijn.

Hoe maakt u een vervolgafspraak waardevol? Onder patiënten en personeel bestaan veel misverstanden over de vervolgafspraak. Door de procedure te evalueren kunt u het nut van de behandeling en het reguliere onderhoud extra verduidelijken bij patiënten.

Scripts voor een beter renderende preventie in de praktijk

Als tandarts kent u het belang van voortdurende, preventieve zorg. Desondanks wordt deze boodschap zelden effectief en zinvol duidelijk gemaakt aan patiënten. Als gevolg zien ze die vervolgafspraak als een ‘routinebezoekje’ dat ze zonder consequenties kunnen overslaan. Mondhygiënisten moeten deze manier van denken tegen elke prijs voorkomen.

Patiënten moeten de mondhygienist of preventieassistent verlaten met het idee dat ze een belangrijke stap namen bij het onderhoud van hun gebit, nu en in de toekomst. Het is cruciaal dat ze de vervolgafspraken als waardevol ervaren en dat patiënten zich realiseren dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Als ze denken dat hun gebit bij een volgend bezoek 'alleen maar wordt schoongemaakt’, is de drempel om de afspraak te annuleren laag. Gebruik krachtige scripts om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld: Mondhygiënist: "Emma, dank je voor je bezoek vandaag en zoals de tandarts al zei ziet alles er goed uit. Je had wel wat tandsteen aan de achterkant van je voortanden, zowel boven als onder. We raden je aan hier beter te poetsen, zodat er geen verval optreedt. Bij een volgende afspraak bekijkt de tandarts deze gebieden nogmaals om te zien of het verbetert. Het is belangrijk dat je de vervolgafspraak nakomt zodat je tanden in optimale conditie blijven."

Bouw een sterke band op met de patiënt

Conclusie

Werken aan sterkere, betere relaties met patiënten zorgt niet alleen voor betere zorg en service, maar laat ook de toegevoegde waarde van het preventiebeleid zien. De Levin Group adviseert patiënten altijd de beste service te bieden. Dit bereikt u bijvoorbeeld door het verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals verjaardagen, hobby’s en interesses. Hou de gegevens voor elke patiënt bij in een dossier en doe er uw voordeel mee tijdens

Praktijken die het maximale uit hun productiepotentieel willen halen moeten hun hygiëneafdeling niet vergeten. Het benadrukken van vervolgafspraken is één van de effectiefste manieren om patiënten te behouden. Iets eenvoudigs als een script maakt hygiëneafspraken belangrijk in het hoofd van de patiënt. Zo vergroot u de waarde van de behandeling, en de hygiëneafdeling groeit mee! ●

“Maak hygiëneafspraken belangrijk in het hoofd van de patiënt”

20

MedischOndernemen


A U T O M AT I S E R I N G

HAAL ALLES UIT LINKEDIN

T E K S T: R U T G E R S T E E N B E R G E N

5 handige LinkedIn tips Gebruikt u LinkedIn? Haal dan het uiterste uit de netwerksite met deze handige tips en trucs.

TIP 1: Wie heeft mijn profiel bekeken? LinkedIn geeft aan hoe vaak uw profiel de afgelopen periode is bekeken. De dienst laat standaard niet zien wie de kijkers zijn, maar dit kunt u aanpassen. • Klik op Settings • Aan de rechterzijde staat 'Privacy Settings', klik hier op het derde item “Profile Views” • Selecteer de bovenste optie: When I view other LinkedIn profiles, those users will see: My name and headline (Recommended) • Sla de wijzigingen op met Save Settings. De kans dat een ander nu uw profiel bekijkt en contact met u opneemt is weer een stukje groter.

TIP 2: Geef uw evenement op Organiseert u een bijeenkomst of (nascholings)activiteit, dan kunt u deze opgeven bij LinkedIn. • Klik op More en dan Events • Klik aan de rechterzijde op Add an event • Vul alle velden in en klik op Add more details • Geef hier de adresgegevens en een website-adres op • Is de vermelding klaar, dan kunt u uw netwerk van het evenement op de hoogte brengen (Share with Contacts)

TIP 3: Deel nieuws en ervaringen Laat uw netwerk regelmatig weten wat u doet via Network Activity op de voorpagina van LinkedIn. Dit kan werk gerelateerd zijn, maar ook nieuws op uw

website of een openstaande vacature. Klik in dat geval op 'Attach a link' en geef aan of de update voor iedereen zichtbaar is, of alleen voor de mensen in uw netwerk.

TIP 4: Combineer Twitter en LinkedIn Gebruikt u zowel LinkedIn als Twitter dan kunt u ze combineren. Berichten die u op Twitter plaatst verschijnen bij uw status update op LinkedIn en vice versa. Omdat Twitter informeler is verschijnen er vaak privéberichten en reacties op LinkedIn. Hier kunt u iets aan doen. • Klik op Edit Profile / Twitter account • Bij "Share your tweets .. LinkedIn status" heeft u twee keuzes: Yes, share all tweets en Share only tweets that contain #in. Klik op de 2e. • LinkedIn plaatst nu alleen Twitter-berichten zien die u vooraf laat gaan door #in.

TIP 5: Gebruik Twitter, LinkedIn en RSS Beschikt uw praktijksite over RSS, dan kunt u met Twitterfeed.com nieuwe berichten op uw site automatisch plaatsen op Twitter. En dus ook op LinkedIn als u beiden gekoppeld heeft. U zet een interessant artikel of vacature op uw site, en de titel en link verschijnen nu ook op Twitter en LinkedIn. Heeft uw site geen RSS-feed, dan kunt u deze gratis aanmaken op feedburner.google.com. Het is even puzzelen, maar als u goed leest wijzen de stappen zichzelf.

MO

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

21


THEMA THEMA THEMA

FINANCIEEL

ADVERTORIAL

T E K S T: D R S W. A . M . L A M M E R S , R B A B I J F O R Z A A S S E T M A N A G E M E N T

Vermogensbeheer: de veilige haven is uw doel De wereld is in beweging en een deskundige, professionele vermogensbeheerder kan uw kapitaal naar een veilige haven loodsen. Wilbert Lammers van Forza Asset legt uit. tes? Er moet worden gelaveerd binnen het toegestane fiscaal- en juridisch wettelijke kader en de zorgplicht van de beheerder speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Kortom: wat is uw doelstelling, uw beleggingshorizon en uw risicoacceptatie?

‘Leuk’ rendement

Panta rhei, zei de Griekse filosoof Heraclitus al. Het betekent “alles stroomt” of “alles is in beweging”. Nu gaat dit artikel over geld en lijkt het in dat kader misschien wat opportuun om juist de Grieken aan te halen, gegeven de financieel-economische problemen die zij binnen de EU veroorzaken, maar toch zit er een grond van waarheid in. De wereld is – op financieel gebied maar zeker niet alleen daar – steeds in beweging. De hoeveelheid informatie die dagelijks beschikbaar komt is overweldigend. Globalisering, opkomende markten, kredietcrisis, probleembanken, recessie, schuldencrisis etc. domineren de dagelijkse gang van zaken maar ook uw financiële toekomst. Terwijl u dat eigenlijk helemaal niet wilt. Een deskundige, professionele vermogensbeheerder inschakelen is dan een goede oplossing, omdat deze kapitein met vaste hand uw schip – los van de waan van de dag - naar een veilige haven kan loodsen. De veilige haven is uw doel. Dat is wat u wilt bereiken. Deze dient als eerste te worden vastgesteld. Vervolgens is het zaak om te bepalen hoe lang u over uw reis kunt doen. Dit is de beleggingshorizon. Hoe groot is het schip, hoeveel schepen heeft u, kortom: wat is de omvang van het vermogen? Echter: dan nog is het de vraag hoe snel u zeeziek wordt. Welke risico’s bent u bereid te nemen? En wat zijn de toegestane vaarrou22

MedischOndernemen

Een uitgebreide inventarisatie van wensen, doelstellingen en aanvaardbare risico’s is de eerste fase die uw vermogensbeheerder (de kapitein) met u bespreekt. Meer concreet: heeft u pensioen opgebouwd in uw persoonlijke vennootschap, dan vereist dit een ander beleggingsbeleid en een daarmee samenhangende zorgplicht, dan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een vermogen dat dient te worden beheerd uitsluitend omdat er een ‘leuk rendement’ op behaald dient te worden. Deze kennis hoeft u zelf niet te hebben, dit behoort tot de standaard kennis van de vermogensbeheerder. Het is daarom geen overbodige luxe om wat huiswerk te maken alvorens u met een vermogensbeheerder in zee gaat. Diepgaande kennis en ervaring is een eerste vereiste. Bovendien dient hij op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en daar naar inzicht gebruik van te maken. Ook de financiële wereld is aan veranderingen onderhevig. Nieuwe instrumenten (turbo’s, gestructureerde producten) en nieuwe inzichten zijn beschikbaar en de vermogensbeheerder dient hier voor open te staan, zodat hij alles kan aanwenden om de gewenste bestemming te bereiken.

Wilbert Lammers is vermogensbeheerder bij Forza Asset Management in Maastricht. Forza Asset Management 043 350 2980 www.forza-am.nl


THEMA THEMA THEMA

FISCAAL R E M C O H A G E M A N , AV I V O S C V A C C O U N TA N T S E N B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Vermogen en de belastingdienst In 2009, maar ook in 2010, heeft de crisis hard toegeslagen op vermogens en beleggingen. Halvering van waardes van aandelenportefeuilles is geen uitzondering. Maar wat voor effect heeft dat op uw aangifte? Betaalt u nu minder belasting? Tenslotte betaalt u maar 1,2% belasting over uw vermogen.

Vermogensrendementsheffing Over uw vermogen betaalt u belasting. Dit heet vermogensrendementsheffing over het vermogen in Box 3. De Belastingdienst rekent tot uw vermogen: - spaargelden - aandelen en effecten, niet zijnde uw aandelen in uw B.V. - tweede woning - kapitaalverzekeringen, niet zijnde uw kapitaalverzekering eigen woning. 24

MedischOndernemen

Hierop kunt u in mindering brengen uw schulden en leningen, anders dan de lening ten behoeve van uw eigen woning. Ook gelden er vrijstellingen. Hierover later meer. De vermogensrendementsheffing bedraagt 1,2% van het belastbaar bedrag in Box 3 van de inkomstenbelasting. Als voorbeeld zal over een belastbaar vermogen van â‚Ź 100.000 per saldo â‚Ź 1.200 vermogensrendementsheffing betaald moeten worden. Bij een lage spaar-


HOGE RENDEMENTEN VERLAGEN BELASTINGDRUK

rente, zoals op dit moment het geval is, kan deze vermogensheffing hoog uitvallen.

Heffingsvrijstellingen Een deel van het vermogen is belastingvrij. Dat heet ook wel de heffingsvrijstellingen in Box 3. Deze vrijstellingen is onder andere afhankelijk van uw gezinssituatie. Iedere volwassene heeft namelijk in 2009 en 2010 een heffingsvrij vermogen van € 20.661. Indien u gehuwd bent kunt u uw heffingsvrij vermogen overdragen aan uw partner. In 2009 en 2010 betekent dit een totaal heffingsvrij vermogen van € 41.322. Als u minderjarige, thuiswonende kinderen heeft, kunt u - of uw fiscaal partner - het heffingsvrij vermogen verhogen met € 2.762 per kind. Wie 65 jaar of ouder is kan een extra heffingsvrij vermogen krijgen van maximaal € 27.350 in 2009 en 2010. Deze ouderentoeslag kan ook nihil zijn indien het inkomen uit werk en wonen hoger is dan € 19.445.

Wijzigingen vermogensrendementsheffing in 2010 In 2010 is de peildatum veranderd. Voor heffing van belastingen wordt alleen gekeken naar de stand van het vermogen per 1 januari van het jaar, oftewel 1 januari 2010. Tot en met 2009 werd voor het berekenen van de vermogensgrondslag het gemiddelde vermogen op de peildata 1 januari en 31 december bepaald. Als u gedurende 2009 verlies maakte op uw beleggingen, dan zal het gemiddelde vermogen hoger kunnen zijn dan uw vermogen eind 2009, en daarmee ook de gemiddelde heffing. Vanaf 2010 wordt er dus niet meer gemiddeld. Bij een verlies op beleggingen gedurende 2010 wordt nog steeds over het vermogen per 1 januari 2010 geheven.

Netto rendement op sparen Hoe zit dat nu bij een lage rente op mijn spaarrekening of een laag rendement op mijn effectenrekening en de Belastingdienst? Een vermogensrendementsheffing van 1,2% lijkt gunstig maar is dat eigenlijk wel zo? Als voorbeeld neem ik weer het spaarsaldo van € 100.000. U bent gehuwd en uw kinderen wonen niet meer thuis. Uw totale heffingsvrije vermogen bedraagt dan € 41.322. Het bedrag waarover belasting betaald moet worden bedraagt € 58.678. Met een vermogensrendementsheffing van 1,2% bedraagt de te betalen belasting € 704. Dit is 0,704% van het spaarsaldo. Stel nu dat u op deze spaarrekening een rente ontvangt van 1,5%, oftewel € 1.500. U betaalt dan maar liefst 46,93% belasting over de rente inkomsten. Indien u alleen bent en geen kinderen hebt en u ontvangt een rente van 1% over uw spaarsaldo betaalt u meer dan 95% belasting over uw rente inkomsten! Een vermogensrendementsheffing van 1,2% lijkt weinig, maar is dat dus niet altijd het geval.

‘Groen’ sparen en beleggen Het behalen van hoge rendementen op sparen en beleggingen is dus belangrijk om de belastingdruk te verlagen. Ook kan ‘groen’ sparen en beleggen of door te investeringen in durfkapitaal een oplossing zijn aangezien hiervoor weer extra vrijstellingen gelden. De Belastingdienst geeft daarbij precies aan welke ‘groene’ beleggingen en spaarfondsen in aanmerking komen voor de verhoogde heffingsvrijstellingen. De extra vrijstelling bedraagt maximaal € 55.145 met daarbij een extra heffingskorting van 1,3% van de vermogensgrondslag in 2009 en 2010. Stel dat u bijvoorbeeld aan ‘groene’ beleggingen een vermogen van € 50.000 heeft. Dan hoeft u als gevolg van de extra heffingsvrijstelling over dit bedrag geen belasting te betalen. Daarnaast krijgt u nog wel een korting van € 650 van de Belastingdienst terug, zijnde 1,3% van € 50.000. Stel dat u op deze ‘groene’ belegging een rendement ontvangt van 1,5%, dan wordt dit rendement verhoogd met 1,3% waardoor uw totale rendement uit komt op 2,8%.

Kortom Eenvoudig is het allemaal niet. Het vinden van hoge spaarrentes is namelijk op dit moment lastig. Op het moment van schrijven van dit artikel bedraagt de gemiddelde spaarrente circa 1,5% à 2%. Ook brengen hogere rendementen op beleggingen, hogere risico’s met zich mee. Het bepalen van het fiscaal gunstigste en optimale vermogensplan is maatwerk. Laat u zich daarom goed adviseren door uw financieel adviseur.

Nieuw: Seminar Belastingaangifte 2010 en Belastingplan 2011 Belasting betalen moet iedereen. Te veel belasting be-talen is natuurlijk niet nodig. Daarom organiseert Me-dischOndernemen op 8 oktober het seminar Belasting- aangifte 2010 en Belastingplan 2011. Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijgt u talloze tips, waarmee u direct geld kunt besparen. Zo verdient u de deelname aan dit seminar dubbel en dwars terug. Zie voor meer informatie: www.medischondernemen.nl/Agenda/ MO

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

25


PRAKTIJKVOERING

S E L E C T E R E N VA N E E N Z O R G P R O F E S S I O N A L

AT T Y VA N D E B R A K E , M A R K E T I N G - E N C O M M U N I C AT I E A D V I S E U R VA N VA C AT U R E - Z O R G

In 5 stappen door het selectieproces Als de juiste wervingskanalen benut zijn, staat u als medisch ondernemer of praktijkmanager voor de uitdaging om uit de berg C.V.’s een selectie te maken, gesprekken te voeren en eventueel de beste kandidaat een assessment te laten volgen. Heeft u daar tijd voor? Atty van de Brake van Vacaturezorg vertelt hoe een professional binnen de werving & selectie praktijk dit aanpakt. verschillende niveaus bij de opdrachtgever met als doel inzicht te krijgen in de organisatie, cultuur, functie, enzovoort. Hieruit volgt een door ons zelf geschreven profielschets. Deze wordt geaccordeerd door de opdrachtgever. Stel een profielschets op voor de vacature. Houd deze tegen de betrokken huisarts, tandarts of medisch specialist aan, zodat zij dit onderschrijven. U kunt de profielschets mailen naar de door u als ++ beoordeelde kandidaten die reageren op de vacature.

STAP 2: Selectie

Werving Vacature-zorg maakt duidelijk onderscheid tussen werving enerzijds en selectie anderzijds. Werving is meer en meer een gecompliceerd marketingvraagstuk; hoe kom ik in contact met de juiste doelgroep? En dat lijkt simpel in de huidige markt, maar dat is het zeker niet. Iedereen solliciteert op alles wat los en vast zit. De invloed van het laagdrempelige internet is hier goed merkbaar. Onze ervaring is dat de talentvolle kandidaten die onze opdrachtgevers zoeken, nog steeds moeilijk te vinden zijn. Daarom hebben wij een specialist in dienst die de werving voor haar rekening neemt. Selectie daarentegen vraagt geheel andere kennis en kunde. Naast kennis van en ervaring in de branche is psychologisch inzicht en kennis en ervaring van selectietechnieken van groot belang. Want het is net als met voetbal, we hebben niet alleen miljoenen bondscoaches, we hebben ook miljoenen ‘selecteurs’!

STAP 1: Profielschets Conform onze gestructureerde aanpak starten wij met het opstellen van een profielschets en voeren wij meerdere persoonlijke gesprekken met medewerkers van 26

MedischOndernemen

Dan de berg C.V.’s. Als wij werven dan ligt onze lat boven de honderd reacties. Het doel is om uiteindelijk 2 à 3 kandidaten voor te stellen bij de opdrachtgever. Een voorbeeld van een recente executive search dracht voor een directeur: Totaal aantal reacties Kandidaten die profielschets hebben ontvangen Totaal aantal kandidaten eerste gesprek Totaal aantal kandidaten assessment Voorgestelde kandidaten

op86 30 25 6 4

Leg de brieven naast de profielschets en selecteer in ++/+/-. Laat de – reacties meteen afschrijven. Zorg voor een positief geformuleerde afwijzing. Het is een visitekaartje van uw praktijk. Mail aan de ++ kandidaten de profielschets en vraag een reactie (het heeft immers geen zin om iemand uit te nodigen die zich niet herkent in het gewenste profiel). De + kandidaten zijn reserve.

Lees meer over de stappen 3, 4 en 5 - selectiemethoden, vermijden beoordelingsfouten en uitbesteden of zelf doen – op MedischOndernemen.nl/selectieproces MO


COLUMN

G E E R T VA N D I J K

DIGITALE TERREUR IN DE SPREEKKAMER GEERT VAN DIJK

Door de vele goed bedoelde geautomatiseerde informatie stromen raak ik als huisarts steeds meer het overzicht kwijt Naast de vertrouwde papieren post komt er dagelijks een onophoudelijk stroom binnen van digitale patiënten informatie.

Denk aan: • Life line • lab uitslagen • röntgen uitslagen • specialisten brieven • retour recepten van de apotheek • berichten verkeer ziekenhuizen • mirador • zorgdomein • Ksyos • teledermatologie • telecardiologie • telespirometrie • retour berichten HAP • email adres praktijk, waar fysiotherapeuten, AMW, Psyq, en andere zorgverleners in meer of mindere mate gebruik van maken (wel of niet beveiligd) • Porta Vita ( KIS voor de ketenzorg) • Info via de zorggroep • aanvragen herhaalrecepten van patienten Veel van deze info moet ik zelf actief opzoeken. Ik krijg nergens een melding dat er patiënteninformatie voor mij beschikbaar is. Het gevaar dat ik dingen mis wordt met de dag groter en risico voller. Voorbeeld: patiënt X gaat naar de opticien en laat aldaar een fundus foto maken. Opticien stuurt foto netjes door naar het Oogziekenhuis , die terug rapporteert aan de opticien en deze zet de melding in Ksyos teleoogheelkunde. Door vakantie mijnerzijds en zoekraken van de zoveelste super belangrijke en onmogelijke inlogcode, kom ik

er pas na 6 weken achter (omdat patiënt naar de uitslag vraagt) dat patiënt weliswaar geen diabetische retinopathie heeft maar wel een melanoom! Een doktersdelay van 6 weken, onnodig. Als ik de info

“De ongestructureerde en onophoudelijke informatiestroom is een gevaar voor de gezondheid van de patiënt.”

ouderwets via de post had gekregen was ik of mijn waarnemer binnen een week gealarmeerd geweest. Ik heb nog geen e-mail consult, maar ben bang dat ik het ook niet zou overzien. Mijns inziens schuilt het probleem in het feit dat ik mijn dagelijkse agenda niet heb laten mee veranderen met de tijd. Ik doe nog steeds een blokje spreekuur, visites, herhaalrecepten beoordelen en tot slot weer een blokje spreekuur. De post is het sluitstuk van de dag. Heden ten dage kan dat niet meer en zal er door de dag ruim tijd gereserveerd moeten worden om alle verschillende websites en mailboxen te legen en de informatie te beoordelen. De ongestructureerde onophoudelijke onaangekondigde digitale patiënt gebonden informatiestroom is op de huidige wijze een gevaar voor de gezondheid van de patiënt. Reageren? Ga naar medischondernemen.nl/opinie

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

27


PERSONEEL T E K S T: M R T U R G U T H E F T I , R E G I S T E R - A R B E I D S D E S K U N D I G E E N J U R I S T S O C I A L E Z E K E R H E I D

Genoeg kansen om uw verzuim te verlagen De afgelopen jaren heeft verzuimbeheersing steeds meer aandacht gekregen. En terecht: organisaties met een laag ziekteverzuim presteren op tal van onderdelen beter dan organisaties met een hoog ziekteverzuim. Binnen organisaties met een laag ziekteverzuim werken medewerkers met meer plezier, tegen lagere kosten en een 'gezond bedrijf' heeft een streepje voor op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. 28

MedischOndernemen


ZO VERLAAGT U VERZUIM

In dit artikel wil ik u een aantal handvatten aanreiken waarmee u het verzuim en de daarmee samenhangende kosten binnen uw organisatie kunt verlagen. Geen 'rocketscience' maar eenvoudige beïnvloedingsmogelijkheden die vaak al binnen een half jaar effect sorteren.

Verzuim is duur We weten allemaal dat ziekteverzuim duur is. Maar weet u echt hoeveel verzuim uw organisatie kost? Piet, één van uw medewerkers, is 53 jaar en raakt langdurig arbeidsongeschikt. Voordat hij ziek werd verdiende hij € 50.000 bruto per jaar. U als werkgever krijgt nu te maken met de verplichting om het loon tijdens de eerste twee jaar van ziekteverzuim grotendeels door te betalen, terwijl u in de daarop volgende 10 jaar met een hogere WIA-premie te maken krijgt. In het voor u als werkgever meest nadelige scenario kost deze medewerker u een kwart miljoen Euro (!). Ik adviseer u om u bewust te worden van de enorme kosten die met verzuim samenhangen. Vanuit dat perspectief bezien vallen kosten van interventies vaak in het niet. Een interventietraject bij Winnock of HSK bijvoorbeeld kost soms wel € 8000, een hoop geld. Maar afgezet tegen de enorme kosten die langdurige arbeidsongeschiktheid met zich brengen is zo’n interventie vaak een goede en relatief goedkope investering.

Schud medewerkers wakker Veel medewerkers lopen met verouderde beelden rondom ziekteverzuim rond. In de jaren 80 en 90 was het relatief eenvoudig om een WAO-uitkering toegekend te krijgen. Die tijd is voorbij. WAO is opgevolgd door de veel strengere WIA. Kwamen er in de WAO per jaar 100.000 nieuwe uitkeringsgerechtigden bij, in de WIA is dit teruggebracht tot ongeveer 22.000 per jaar. Maar ook allerlei andere regelingen op het terrein van de sociale zekerheid zijn fors versoberd. Het adagium 'werk boven uitkering' is werkelijk het uitgangspunt geworden. Sterker nog: veel medewerkers die langdurig verzuimen, raken na twee jaar hun baan kwijt. Ik raad u aan de bewustwording bij uw medewerkers als het gaan om de fors versoberde sociale zekerheid te vergroten. Vertel uw medewerkers dat langdurige arbeidsongeschiktheid in de praktijk vaak niet tot een WIA-uitkering leidt. Uw medewerkers realiseren zich daardoor dat een ziekmelding in de meeste gevallen geen echte oplossing is. Juist zij hebben er belang bij om zo duurzaam mogelijk aan het werk te kunnen blijven.

Niet thuisblijven Ziekte is zelden een reden om thuis te blijven. Een postbode met knieklachten bijvoorbeeld, kan nog heel goed zittend werk verrichten. Toch is het binnen veel organisaties nog de praktijk dat medewerkers thuis blijven als zij vanwege gezondheidsklachten hun werk niet volledig kunnen verrichten. Dat is jammer, want u betaalt wel het salaris door en uw andere medewerkers

moeten door harder te werken het wegvallen van de zieke medewerker compenseren. Mijn uitgangspunt is dan ook: ziekte is geen reden om thuis te blijven, tenzij... Onder 'tenzij' kunt u denken aan situaties waarbij uw medewerker vanwege gezondheidsklachten echt niet kan komen werken. En die situaties zijn er natuurlijk. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. In alle andere situaties geldt: ziekte is geen reden om thuis te blijven. Uw medewerker komt dan gewoon naar het werk.

Vensterbankwerk Als u met uw medewerkers afspreekt dat 'ziekte' meestal niet hetzelfde is als 'arbeidsongeschikt' en meestal geen reden is om thuis te blijven dan bent u al een eind in de goede richting. Nog beter is het als u binnen uw organisatie vooraf vervangend werk organiseert. Dat noemen we vensterbankwerk of de klussenpot. In die pot stopten we briefjes met daarop klussen die maar bleven liggen. Ik raad u aan om de klussen die binnen uw organisatie blijven liggen in kaart te brengen. Daarmee heeft u uw eigen klussenpot of vensterbankwerk georganiseerd. Deze klussen biedt u aan uw medewerker aan, die vanwege gezondheidsklachten zijn eigen werk niet of niet volledig kan verrichten, maar nog wel in staat is om te werken (dat is in verreweg de meeste gevallen zo). Vensterbankwerk heeft belangrijke voordelen: de klussen die al veel te lang lagen worden eindelijk weggewerkt en: de verzuimdrempel komt hoger te liggen. Uw medewerker realiseert zich dat ziekmelden niet meer hetzelfde is als thuis blijven.

No-risk polis Als u een medewerker met (onder andere) een WAO- of WIA-verleden in dienst neemt, dan geldt in veel gevallen de no-risk polis. Dat betekent dat het UWV uw loondoorbetaling bij ziekte overneemt en de premiedifferentiatie voor de WIA niet voor uw organisatie geldt. Met de no-risk polis kunt u zeer veel geld besparen. In de praktijk blijkt echter dat vrijwel geen enkele organisatie aan zijn medewerkers vraagt of hij of zij over de no-risk polis beschikt. Daarmee lopen zij een enorm besparingspotentieel mis. Doodzonde. Ik raad u daarom aan om aan al uw medewerkers te vragen of zij over een no-risk polis beschikken. U kunt in artikel 39 b van de Ziektewet (www.st-ab.nl) lezen hoe dit in zijn werk gaat. Overigens: u mag dit pas vragen nadat uw medewerker tenminste twee maanden bij u in dienst is.

Vaststellingsovereenkomst Nogal wat arbeidsconflicten monden uit in een ziekmelding. Allerlei personen en instanties met tegengestelde belangen gaan zich er dan mee bemoeien en vaak ontstond een patstelling. Een patstelling die voor uw medewerker maar vooral voor u als werkgever verMO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

29


velend is. Immers: u betaalt twee jaar lang het loon door, terwijl juist bij arbeidsconflicten het UWV geregeld een Poortwachtersanctie aan werkgevers oplegt. U wordt dan verplicht om niet twee, maar zelfs drie jaar lang het loon van uw medewerker door te betalen. Gelukkig is sinds enkele jaren de mogelijkheid verruimd om bij arbeidsconflicten met wederzijds goedvinden het dienstverband te beĂŤindigen. Medewerker en werkgever sluiten dan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Via de vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels veel vastgelopen arbeidsrelaties tot een goed einde gebracht. Loopt u in de praktijk tegen zo'n vastgelopen arbeidsrelatie aan? Kijk dan eens op www.werk.nl. Daar kunt u precies lezen in welke situaties een vaststellingsovereenkomst uitkomst kan bieden.

IVA of WGA De opvolger van de WAO, de WIA, is een razend ingewikkelde wet. Dat komt omdat de WIA uit verschillen-

Turgut Hefti geeft op donderdag 14 oktober de MedischOndernemen training Effectief verzuimbeheer in de medische praktijk. Het beperken van verzuim levert u veel geld op. Maar belangrijker is dat het de dagelijkse gang van zaken in de medische praktijk niet verstoort. Meer weten? Kijk op medischondernemen.nl/Agenda/

30

MedischOndernemen

de onderdelen bestaat: de IVA en de WGA. Simpel gezegd komt het erop neer dat medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn en nooit meer beter worden recht hebben op een IVA-uitkering. Medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn hebben daarentegen recht op een WGA-uitkering. In de praktijk blijkt echter, dat het UWV medewerkers een WGA-uitkering toekent, terwijl zij eigenlijk recht hebben op een IVA-uitkering. Dat is voor u als werkgever uiterst vervelend. Via een ingewikkeld systeem van premiedifferentiatie betaalt u namelijk 10 jaar lang de WGA-uitkering, terwijl de IVA-uitkering voor rekening van het UWV is. Dit kan u meerdere tienduizenden Euro's schelen. Mijn advies is dan ook: heeft u een medewerker die volledig arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering (in plaats van een IVA-uitkering) ontvangt? Dien dan een bezwaarschrift in bij het UWV. Via de bezwaarschriftprocedure kunt u proberen de WGA-uitkering om te zetten in een IVA-uitkering. Op www.uwv.nl kunt u een bezwaarschriftformulier downloaden.

Tenslotte Ieder begin is moeilijk. WIA, Poortwachter en verzuim lijken soms een doolhof en het is niet eenvoudig om ingesleten gewoontes te veranderen. Maar u hoeft natuurlijk niet meteen het diepe in te duiken. U kunt met kleine stapjes beginnen, zoals met het in kaart brengen van vensterbankwerk of uw medewerkers vragen wie over een no-risk polis schikt. U zult zien dat u daarmee al een flink besparingspotentieel kunt aanboren. MO


A U T O M AT I S E R I N G

E-MAIL NIEUWSBRIEVEN DIE WERKEN

T E K S T: R U T G E R S T E E N B E R G E N

Verstuur gratis e-mail nieuwsbrieven Een e-mail nieuwsbrief is een doeltreffend communicatiemiddel, want ga maar na: het is goedkoop, direct en alles is meetbaar. Ook voor waarneemkringen en lokale medische afdelingen is communicatie via e-mail interessant. Maar dan moet u niet teveel tijd verspillen aan administratieve rompslomp. Gelukkig is er nu Mailchimp. Een nieuwsbrief kunt u versturen via Outlook en misschien heeft u dat al wel eens gedaan. U tikt een mailtje, voegt een lange lijst aan ontvangers toe en de mail wordt verstuurd. Zolang het om enkele tientallen ontvangers gaat werkt dit prima, maar worden het er meer dan brengt dit een hoop administratie met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen en verwijderen van e-mail adressen. En er is nog een nadeel bij het versturen van nieuwsbrieven via Outlook. Zolang u e-mails met tekst verstuurt kan elke ontvanger deze openen en lezen. Dit verandert als u de mail opmaakt met een logo en afbeeldingen. De HTML-code die Outlook toevoegt aan de mail wordt niet door elk e-mail programma goed gelezen, waardoor hij rommelig en onleesbaar wordt. Sterker nog: een HTML-mail die Outlook 2003 correct weergeeft, geeft soms al fouten in Outlook 2007! Welkom in de wondere wereld van Microsoft.

Nieuwsbrief zonder rompslomp Op internet staan verschillende gratis nieuwsbrief-templates, die u in Outlook kunt laden en aanpassen en die elk e-mail programma correct weergeeft. Toch is er nog wel wat geduld en HTML-kennis voor nodig om mooie resultaten te behalen, en het nadeel van de administra-

tie blijft. Wilt u het daarom meteen goed aanpakken dan is Mailchimp een aanrader. Mailchimp is een Amerikaanse nieuwsbriefdienst, die volledig online werkt. Het interessante is dat u met Mailchimp tot 500 ontvangers gratis nieuwsbrieven kunt versturen en het beheer van e-mail adressen automatisch gaat. U kunt een lijst met ontvangers aanmaken op basis van een Excel-bestand, en nieuwe ge誰nteresseerden kunnen zich online opgeven. Zij ontvangen dan een bevestigingsmail met daarin een link naar een pagina waar ze eventueel later hun gegevens kunnen wijzigen.

Engelstalig, maar niet moeilijk Hoewel Mailchimp Engelstalig is, laat het programma zich eenvoudig bedienen. Na het aanmaken van een gratis account kunt u inloggen, nieuwsbriefontvangers opgeven en nieuwsbrieven samenstellen en versturen. Op MedischOndernemen.nl ziet u aan de hand van een stappenplan, afbeeldingen en een instructievideo hoe Mailchimp precies werkt. Bezoek www.medischOndernemen.nl/mailchimp en verstuur binnen een uur uw eerste professionele e-mail nieuwsbrief. MO MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

31


ADVERTORIAL

Architectenbureau ARHK breidt specialisme uit met ZBC’s

Architectenbureau ARHK, in 2004 opgericht door Sebastian Hardeveld Kleuver en Jorg Arntz, is gespecialiseerd in tandheelkundige praktijken en breidt zich uit naar zelfstandige behandelcentra (ZBC) en speelt daarmee in op de vraag van de huidige markt. Door de lange wachtlijsten en de hogere eisen van patiënten is een sterke groei van zelfstandige behandelcentra het toekomstbeeld. Arntz: “We merken dat veel medisch specialisten met de gedachte rondlopen een ZBC op te zetten.” Met een verwachte omzetgroei bij ZBC’s van 500 miljoen in 2010 tot 5 miljard in 2015* is het voor ARHK een logische stap zijn kennis en ervaring op het gebied van hoogwaardige medische praktijkinrichting te implementeren in deze groeiende vorm van ondernemen. ARHK is specialist in medische praktijkinrichting en daarnaast architectenbureau. De afgelopen jaren ontwikkelde ze de kunde om de complete praktijkinrichting te verzorgen en het gehele project- en bouwproces

te begeleiden. Vanaf dit jaar richten ze zich breder met het ontwerpen van een fysiotherapeutisch instituut en zelfstandige behandelcentra (ZBC). “We zijn nu bezig met het ontwerp van een grote kinderkliniek uitgerust met drie OK ruimtes klasse II en twee normale tandheelkundige behandelruimtes. Tevens zijn er nog spreekkamers ontworpen voor diverse disciplines als logopedie, pedagogie en coaching. De routing, luchtbehandeling, brandveiligheid en infectiepreventie in een kliniek van deze omvang en met deze functies moet aan de hoogste eisen voldoen. Een stap zwaarder dan bij een normale tandartspraktijk” aldus Arntz. Opdrachtgevers kiezen voor ARHK omdat het bureau veel ervaring heeft in de medische praktijkinrichting en

*bron: Het Financieele Dagblad op basis van onderzoek van bureau Boer & Croon. 32

MedischOndernemen


ARHK

omdat ze een bijzondere uitstraling willen voor een gebouw. “De uitstraling van de praktijk bepaalt grotendeels hoe de patiënt oordeelt over de deskundigheid en ervaring van de arts. Zijn eerste indruk wordt direct geassocieerd met het verwachte behandelingsniveau - dé manier om je dan te onderscheiden van de concurrenten” stelt Hardeveld Kleuver.

kosten in kaart welke bouwkosten er gemoeid gaan met de (ver)bouw. Ook de overige eventuele projectrisico’s worden in kaart gebracht”, aldus Hardeveld Kleuver. Hierbij wordt onderzocht of de wensen van de opdrachtgever passen op de locatie, welke plattegronden daarbij horen en welke vergunningstrajecten te verwachten zijn. Het Haalbaarheidsonderzoek is zo een

“De uitstraling van de praktijk bepaalt grotendeels hoe de patiënt oordeelt over de deskundigheid en ervaring van de arts - dé manier om je dan te onderscheiden van de concurrenten.” Naast esthetiek integreert een optimaal ontwerp diverse disciplines zoals ergonomie, materialisatie, hygiëne, klimaatinstallaties, looproutes en meubelindelingen. Het gaat daarbij om het vergroten van de efficiëntie van de praktijkvoering, het verhogen van de patiënttevredenheid en het kunnen werken in een prettige sfeer en aangename omgeving. “Een ontwerp” vervolgt Hardeveld Kleuver “omvat dus meer dan het plaatsen van een medische installatie of het maken van een indeling.” Met het oog op de financiële krappe markt is ARHK er zich sterk van bewust dat het binnen de perken blijven van de bouwkosten een belangrijke pijler is bij het realiseren van een praktijk of ZBC. “Door middel van ons Haalbaarheidsonderzoek geven wij vroegtijdig helderheid en duidelijkheid over het te doorlopen traject. Hiermee brengen we vooraf tegen minimale

gedegen en onderbouwd plan welke als onderdeel kan dienen van een financieringsplan – en dat is zeer belangrijk in deze tijd. “De kracht van ARHK is onze herkenbare stijl gecombineerd met jarenlange ervaring in bouw- en projectmanagement bij medische praktijkinrichting. Dit samen met onze kennis over operatieruimtes en infectiepreventie maakt ons nu tot de ideale partner bij het ontwikkelen van ZBC’s en andere grote klinieken” concludeert Arntz.

Wilt u weten wat architectenbureau ARHK voor u kan betekenen? Neem nu telefonisch contact met ons op tel. 020-6936839 of kijk voor meer informatie op: www.arhk.nl/mo

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

33


jaargang 3 | sept/okt 2010 PM DAG 2010

BIJLAGE

#04 Bijlage speciaal voor de PraktijkManager

De kracht van complimenten - Functieprofielen praktijkmanagers - Column Maaike Straathof aar it naj d r niet s e , maa essi e j S i b o i r g o tallo z Re vo r s e i a w a u e j i e a t n Ni d it n het Praktijk manag r vaka s taan e s op zo me i er verd ient zi r s s e e e D le t S chzelf terug an Het Ne derlan Reg io het he e t u rd w i d e u d s Tandartsen r n t e s e r g er -blad bestee d ondanage de in zijn ju inspir een r tijk m li-num mer ui uwe, k r e i a o r n o P tgebreid aan o or ma. dacht aan pr ren v aktijk manag een v n deu ogram r r u p e h v er n o s en het PraktijkManag open e Wi l j e eling ers Netwerk. land nnisd werp. e r e k O n verd d er n n andere Elsbeth Nijho g e r o ele o n a u i a t ff en PM’er va d b c i n a e l t ke n het eers te l en uur Simone Po an he n her erk.n ijk d w els werden deree t k e e e i B n ata. rs vo or het stuk en? geïnterview d rs te d anage e e m . Lees het vo elnem k e e j i d d kt lled ige artik lvas t op praktijk m p pra el eze a anagersnetwer cht o d i aard z j i B k.nl p. Do dew o e j geef rg Tilbu ober t k o 7 lo er ijk ma Er me ptemb prakt t h c 23 se i ber o verz no vem tuele 5 c 2 a t n e e g o or h laris vra l Zie v nen dan weinig sa ie d te erk.n r e n v e v r blij danagersnetw minde n e k ij w l u n Vro uwen o r ie n v anz at meer blijven a at een o md d ll a m Vro uwen o t ie k n o o t Dat ko m ar zeker m en mannen. rken, ma e w oegen ne d n ij e Nasc g lt e n e e d k r in e ho lin daare met w z n mannen e e e n m g vo in r g MO o d waa ze be n or P ls ta n a s u r h n r te e h n g c a a v rakti a e p vro uw n D o . iseer verlo nage jkMa alaris e s r e r d e r t g e v la t v e t r n h nage e o e s h e n a o t in v d e r e m k z i e v o rs n p z e e r p r bijee rse p aktij onde en, lo it n u in t n g r k k e b ij k a l m b k o t a a t m do or D i . jkg e s ten. r in morg . richt Vand niet mee en to Statis tiek e ersnetg e a car rière d a n r a ag g e o m o G g v jk ti e u k a a p a e r r e a p u n B r l n s a l e e a a t a o n e . a d a a rd, r: Meer Centr kunnen prak enoeg? G wete vro uwen tijk m jij wel g ie d n n ie n ? e d r g e V anag 3 d in Nasc ersne ho lin n ontdek n. te h twer ic d werk.nl e g te f P o k.nl/ M lo k N/ laris a s e d m o

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

35


BIJLAGE

PERSONEEL

T E K S T: C H A R L O T T E VA N D E N WA L L B A K E , H E E F T H A A R E I G E N C O A C H I N G E N C O N S U LTA N C Y B E D R I J F

3 maal daags… een compliment Een team dat vertrouwen in elkaar heeft en elkaar waardeert kan veel aan. Complimenteren is een cruciaal element van waarderen. Velen krijgen een compliment echter moeizaam over hun lippen. Ook in medische praktijken is OVER elkaar praten een veel voorkomende kwaal, en deze cultuur is lastig te doorbreken. Complimenten zijn het belangrijkste medicijn. Complimenteren kun je leren, het klinkt zo mooi, maar hoe doe je dat? Wil je ook de cultuur in je praktijk veranderen? In dit artikel lees je hoe een compliment geven geen geforceerd, gekunsteld trucje wordt, maar daadwerkelijk bijdraagt aan een positievere en energiekere sfeer.

Waarom complimenteren? Complimenten leveren direct resultaat in de vorm van: • Waardering • Erkenning • Persoonlijke aandacht Deze resultaten brengen je praktijk gemotiveerde medewerkers, een enthousiast team dat weet wat ze aan elkaar heeft en medewerkers die graag in de praktijk werken. Deze houding heeft een onmiskenbare positieve weerslag op de productiviteit en effectiviteit. Ook voor de patiënten is een ontvangst door een stralend team wel zo prettig.

Condities voor complimenten • Niet slijmen: als een compliment geeft, doe dit dan wel op een natuurlijke manier: meen wat je zegt en overdrijf het niet. • Zeg iets over de persoonlijkheid van de ander: complimenten die gericht zijn op gedrag (‘wat heb jij die 36

MedischOndernemen

angstpatiënt goed begeleid’) zijn waardevoller en zinvoller dan een compliment over het uiterlijk van een collega (‘wat zit je haar leuk’). Balans: zorg voor een evenwichtige verdeling van je complimenten onder je collega’s, overstelp de ene collega niet terwijl een andere collega aanmerkelijk minder pluimen van je ontvangt (zelfs niet als je van mening bent dat deze collega het harder nodig heeft dan andere collega’s). Geen competitie: zeg nooit tegen een collega dat zij de beste is van het team, vergelijk niet want dat creëert onzekerheid en rivaliteit. Het is nooit te laat: soms lijkt iets zo vanzelfsprekend, dat je je pas later realiseert dat een compliment op zijn plaats zou zijn geweest. Benoem dit en geef het compliment alsnog: “Het is vorige week aan mijn aandacht ontsnapt, dat spijt me. Ik wil je graag een compliment geven over hoe je dat hebt aangepakt.” Vergeet niet ook te complimenteren als het even wat minder gaat. Door je waardering uit te spreken laat je je vertrouwen in je collega blijken en dit voorkomt dat de moed haar in de schoenen zakt. Let op je non-verbale communicatie bij het compliment dat je geeft; laat je waardering ook zien zodat de ander kan zien (en horen) dat je het meent.


COMPLIMENTEN HOREN BIJ GEZONDE PRAKTIJK

• Met mate: geef niet bij alles een compliment, want dan verliest dit compliment zijn waarde. • Concreet: maak een compliment zo concreet mogelijk, vertel je collega ook wát het is dat ze zo goed heeft gedaan en volsta niet met een opmerking als: “Goed gedaan joh”. • Neem de tijd voor het maken van een compliment.

Complimenteren implementeren Met alleen jouw voornemens om meer te complimenten ben je al een eind op de goede weg. Wil je echt een cultuuromslag bewerkstelligen, dan zul je ook je team moeten inspireren. Zet bijvoorbeeld ‘complimenten maken’ op de agenda voor een volgend teamoverleg. Vraag naar de ideeën van je collega´s over het maken van complimenten en laat hen ontdekken wat dit henzelf en de praktijk kan brengen. Dit is een start, daarna zal complimenteren -door het veel te doen – een gewoonte worden. Geef je collega´s complimenten over complimenten. Laat het merken dat je het waardeert als iemand iets aardigs zegt over jou of over een collega. Bovendien kun je je teamleden uitdagen om het eens om te draaien door te stoppen met benoemen wat hen stoort aan een collega, maar te focussen op de positieve aspecten van een ander, wat bevalt je? Daarnaast is het zo dat complimenten aanstekelijk werken. Wil je in je praktijk een omgeving creëren waar complimenten worden gemaakt, begin dan bij jezelf. Jij bent het voorbeeld. Benoem regelmatig aspecten waar je collega’s goed in zijn. Het effect dat je teweeg brengt met doelgerichte waardering kan enorm zijn. Als je er een gewoonte van maakt om regelmatig welgemeende complimenten te geven, dan motiveert dat niet alleen, maar zorgt het er ook voor dat je collega’s en jezelf veranderen.

Tip Ook een opgestoken duim of een schouderklopje is een compliment. Dit kun je doen ter ondersteuning bij een compliment dat je uitspreekt, je kunt echter soms ook volstaan met slechts een gebaar. Laat dit dan niet de enige manier zijn waarop je complimenten uitdeelt, het is ook belangrijk om het soms te zeggen wat je waardeert in de ander. MO

Uit de praktijk “Ik had een keer een artikeltje gelezen over het maken van complimenten, dat leek me wel wat voor onze praktijk waar iedereen altijd steen en been klaagde. Ik nam me voor om iedere dag iedereen één complimentje te geven. Dat viel me vies tegen, ik dacht dat ik dat wel eventjes zou doen. Maar het daadwerkelijk uitspreken van het compliment vond ik erg lastig. Toen ik mijn voornemen in de groep gooide bij een overleg, was het niet alleen meer ‘mijn ding’ maar werd het ‘ons ding’. Dat hielp. In het begin hebben we samen zitten klunzen en veel gelachen, wat ook weer positief werkte. En nu zijn complimenten de normaalste zaak van de wereld en is de sfeer nog nooit zo goed geweest.”

Training persoonlijke effectiviteit in de medische praktijk Ook wel eens het gevoel dat je de situatie niet meer machtig bent? Of dat je je door de omstandigheden laat leiden? Leer hoe je de omstandigheden beïnvloedt en hoe je je blijft focussen op jouw doelen tijdens de training Persoonlijke effectiviteit in de medische praktijk, op 4 november in Amersfoort. Ga voor meer info en het inschrijfformulier naar: medischondernemen.nl/Agenda

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

37


BIJLAGE

PM EXCLUSIEF

T E K S T: M A A I K E S T R A AT H O F

Exclusief: drie functieprofielen voor de praktijkmanager In het voorjaar van 2010 onderzocht MedischOndernemen de werkzaamheden van 175 leden van het PraktijkManagers Netwerk. De uitkomsten leidden tot drie functieprofielen en takenlijsten, die nu exclusief beschikbaar zijn voor leden van het PraktijkManagers Netwerk.

38

MedischOndernemen


WAT D O E T D E P R A K T I J K M A N A G E R ?

Het onderzoek naar de werkzaamheden van praktijkmanagers volgde op een onderzoek uit 2009, waarin een algemeen profiel naar voren kwam van de praktijkmanager (pm) in - met name - de eerste lijn van de gezondheidszorg. • De praktijkmanager was in 2009 een vrouw tussen de veertig en zestig jaar, waarvan bijna driekwart werkte in een tandartspraktijk. • Rond de 70% van de pm’ers was onder andere verantwoordelijk voor personeelszaken en de planning • Rond de 50% van de pm’ers was onder andere verantwoordelijk voor de financiën (boekhouding, debiteuren- en crediteurenadministratie). Het bovenstaande illustreert dat meer dan 50% van de pm’ers taken op het gebied van personeelszaken en financiën beoordeelt als heel belangrijk. Dit in tegenstelling tot taken op het terrein van belastingen, inkoop, onderhoud, pr en marketing die allemaal onder de 20% scoorden in deze categorie.

Inzicht in taken- en verantwoordelijkhedenpakket praktijkmanagers Het doel van het onderzoek in 2010 was om meer inzicht te krijgen in het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van de pm. Daarnaast werden de verschillende beloningsstructuren bekeken, en de wijze waarop deze gekoppeld zijn aan het eerder genoemde taken- en verantwoordelijkhedenpakket. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een digitale enquête onder alle bij MO bekende praktijkmanagers. De enquête bestond uit dertien algemene hoofdvragen naar onder andere leeftijd, ervaring, opleiding etc. Daarnaast waren er vragen naar 21 aandachtsgebieden waarop pm’ers konden aankruisen voor welke specifieke taken zij verantwoordelijk zijn, en 42 vragen naar de actuele arbeidsvoorwaarden van de geënquêteerden op een ja/nee schaal. Na verwerking van de gegevens van 77 respondenten was het mogelijk om drie functieniveaus te onderscheiden en drie salarisschalen.

De drie functieniveaus zijn: 1. Startend praktijkmanager met vooral uitvoerende taken 2. Ervaren praktijkmanager met zowel uitvoerende als strategische taken 3. Ervaren praktijkmanager met strategische- en beleidsvoorbereidende taken

en heeft zich tot pm ontwikkeld, of zij wordt hiervoor door de praktijkhouder “aangewezen”. Het laatste komt vooral voor als de praktijkhouder heeft besloten dat de praktijk kan en mag groeien. Meestal gaat dit gepaard met een verhuizing naar een groter pand met meerdere kamers, een HOED/TOED of gezondheidscentrum. Het kan ook zijn dat de praktijk wordt verbouwd tot een groter geheel waarbij ook nieuwe medewerkers of disciplines worden aangetrokken. De assistente die ‘doorgroeit’ – spontaan, of aangewezen - is vaak de assistente met affiniteit voor administratief werk, is communicatief net iets sterker dan de rest en vervult al de functie van natuurlijk leider binnen het team. Zij functioneert in het algemeen op MBO niveau.

Functieprofiel • MBO werk – en denkniveau door opleiding en/of werkervaring • Affiniteit met de (patiënten)administratie en administratieve- en logistieke processen • Beheersing van het gebruikte automatiseringssysteem • Relevante werkervaring

Vaardigheden en competenties • Leidinggevende- en organiserende vaardigheden • Communicatieve vaardigheden vooral gericht op mondelinge- en schriftelijke communicatie • Oplossingsgericht • Praktisch en leergierig • Flexibel MO

BEN JE LID VAN HET PRAKTIJKMANAGERS NETWERK? LOG DAN IN OP DE PM-SITE EN DOWNLOAD: • HET FUNCTIEPROFIEL VOOR DE PRAKTIJKMANAGER OP NIVEAU 2: ERVAREN PRAKTIJKMANAGER MET UITVOERENDE EN STRATEGI- SCHE TAKEN • HET FUNCTIEPROFIEL VOOR DE PRAKTIJKMANAGER OP NIVEAU 3: ERVAREN PRAKTIJKMANAGER MET UITVOERENDE EN STRATEGISCHE TAKEN • UITGE-BREIDE TAKENLIJSTEN BIJ ALLE FUNCTIEPROFIELEN • OVERZICHT VAN SALARISSCHALEN EN HUN RELATIE MET REEDS BEKENDE FUNCTIES IN HET WERKVELD

Functieniveau 1: startend praktijkmanager met uitvoerende taken De praktijkmanager op niveau 1 werkt binnen de kaders die de praktijkeigenaar of –organisatie aangeeft. De pm is vaak al langer in de praktijk werkzaam als assistente

Ben je geen lid? Meld je dan nu aan op www.praktijkmanagersnetwerk.nl

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

39


BIJLAGE

PRAKTIJKVOERING

M A A I K E S T R A AT H O F

VAKANTIEPUZZEL

MAAIKE STRAATHOF is ruim 10 jaar praktijkmanager. Ze werkt voor Tandartsenpraktijk de Bont in Enschede en heeft haar eigen coaching- en adviesbureau &P.

"Je maakt geen vrienden als je geen rekening houdt met alle wensen van het team."

Het is dertig graden, de stad wordt stiller en op de wegen zijn steeds meer caravans en volgeladen auto’s te zien met koffers op het dak. Het is vakantietijd en in de praktijk zijn er nauwelijks mogelijkheden om ‘het’ nog voor de vakantie te plannen. De agenda is, op een paar mogelijkheden na, zo goed als vol en ook het team is in gedachten al bijna weg. Vorig jaar hadden we dienst in de laatste week voor de vakantie en toen ‘hingen de patiënten met de benen buiten’. Het is blijkbaar nog steeds griezelig om op vakantie te gaan met de mogelijkheid dat je last kan krijgen van tanden of kiezen in het buitenland. Dan toch maar liever eerst even langs de eigen- of de dienstdoende tandarts. De personeelsplanning in de vakantietijd heeft een eigen dynamiek en het is elk jaar heerlijk om met een zucht van opluchting te constateren dat deze - in ieder geval op papier! - weer als een puzzel in elkaar past. In het verleden, met kleinere praktijken, was 40

MedischOndernemen

de praktijk gewoon gesloten en ging iedereen tegelijk op vakantie. Tegenwoordig hoor ik van diverse kanten dat de vakantiepuzzel jaarlijks veel tijd en energie kost en dat je als praktijkmanager geen vrienden maakt als je niet probeert om gedegen rekening te houden met alle wensen en verlanglijstjes van het team. Elke praktijk heeft daarnaast ook andere, meer bedrijfsmatige, overwegingen om rekening mee te houden zoals bijvoorbeeld het aantal verlofdagen, klantvriendelijkheid of kosteneffectiviteit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds geen manier heb gevonden die iedereen tevreden stemt. Als de hele praktijk sluit is dat niet echt patiëntvriendelijk maar ook niet vriendelijk naar het team dat verplicht die weken op vakantie moet gaan. Daarnaast veroorzaakt het een flinke stremming van de liquiditeiten in de maand erna. Bij spreiding van de vakantie in de praktijk daarentegen is het soms heel moeilijk om voldoende assistentie te organiseren voor de behandelaars en blijkt ineens dat iedereen uiteindelijk toch graag in dezelfde periode weg wil. Tijdens de Nationale Dag van de PraktijkManager 2010 ben ik hier door diverse collega’s over aangesproken en waren de problemen met de planning soms nog gecompliceerder door collega’s met zwangerschap- of ouderschapverlof, ziekte, specifieke regelingen etc. Het is niet alleen het gepuzzel met de juiste poppetjes op de juiste plaats maar ook om zelf in Excel een sluitend sjabloon te maken. En dat is toch gek! Daarom vanaf deze plaats een oproep aan diegene die hier een goed programma voor heeft of die mogelijkheden ziet dit te ontwikkelen. Misschien is het wel een gat in de markt en verschijnt de Vakantiepuzzel binnenkort in een prettig programma als zomeraanbieding! ●


Een frisse k議k op 繳w c議fers.

abonneer u op onze website op onze digitale nieuwsbrief voor medici.


NASCHOLINGSAGENDA

SAGENDA NASCHOLING

CONGRESAGENDA EN CURSUSPROGRAMMA

NIEUW!

MedischOndernemen Nascholingsagenda MedischOndernemen organiseert voor met name praktijkmanagers diverse praktijkgerichte bijeenkomsten. De seminars en trainingen helpen deelnemers hun praktijkvoering te optimaliseren. Het motto luidt niet voor niets: vandaag geleerd, morgen toegepast!

MO Nascholingsagenda

najaar 2010

Opleiding PraktijkManager op HBO-niveau (start 5 oktober) MedischOndernemen en Edin presenteren de nieuwe opleiding PraktijkManager op HBO-niveau. Centraal staat het vergroten van kennis en vaardigheden, en een praktijkgericht docententeam - met vooraanstaande namen uit de medische branche - staat garant voor kwaliteit en verdieping. Start: 5 oktober

Training omgaan met klachten en fouten

30 september

Een klacht over het professionele handelen is vaak ingrijpend en emotioneel. Wat zegt de wet en hoe kunt u het beste reageren? Leer het tijdens de Training omgaan met klachten en fouten in de medische praktijk. Datum en locatie: 30 september, Amersfoort

Arbeidsrecht in de medische praktijk

7 oktober

Het praktijkseminar arbeidsrecht geeft u een actueel overzicht van de belangrijkste vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: arbeidsovereenkomsten, personeelsdossier en verlofregelingen, Datum en locatie: 7 oktober, Amersfoort

Belastingaangifte 2010 en Belastingplan 2011

8 oktober 2010

Belasting betalen moet iedereen. Te veel belasting betalen is natuurlijk niet nodig. Dit seminar wijst u op de talloze fiscaalvriendelijke mogelijkheden. De investering om aan dit seminar deel te nemen verdient u zo dubbel en dwars terug. Datum en locatie: 8 oktober, Den Haag

Kosten besparen door efficiënt inkopen

11 november 2010

MedischOndernemen organiseert op donderdag 11 november de training Kosten besparen door efficiënt inkopen. Efficiënt inkopen bespaart uw praktijk veel geld. Datum en locatie: 11 november Amersfoort

Kijk voor het actuele en complete overzicht op www.medischondernemen.nl 42

MedischOndernemen


NASCHOLINGSAGENDA

De gastvrije praktijk - Postgrade data voor wie? plaats duur kosten geaccrediteerd

5 oktober 2010 zorgprofessionals Zeist 1 dag € 300,- (ex. BTW) ja, zie www.postgrade.nl

Praktisch leidinggeven - VvAA De meeste leidinggevende zorgprofessionals doen dat er ‘gewoon’ bij. Meestal verloopt dat prima. Totdat er zich vraagstukken aandienen die u als leidinggevende (para)medicus voor problemen stellen. Deze leergang gaat daar uitgebreid op in.

data

15 oktober 2010 (startdatum)

voor wie? plaats duur kosten geaccrediteerd

zorgprofessionals Utrecht 5 dagen € 1.550,-; niet-leden: € 1.750,ja, zie www.vvaa.nl/opleidingen

Management in de gezondheidszorg - VvAA Een negendaagse leergang die u op zeer praktische wijze de managementtaken leert waar u als zorgprofessional onvermijdelijk mee te maken hebt of krijgt, maar niet voor bent opgeleid, zoals: strategie en beleid, financieel management en nog veel meer.

data

13 oktober en 2 december 2010 (startdata)

voor wie? plaats duur kosten geaccrediteerd

zorgprofessionals Utrecht 9 dagen € 3.000,-; niet-leden VVAA: € 3.400,zie www.vvaa.nl/opleidingen

data voor wie?

4 en 5 november 2010

Praktijkmanagement - Catan Tijdens de cursus Praktijkmanagement leren de cursisten professioneel en effectief omgaan met de organisatorische ondersteuning van de tandartspraktijk. Al meer dan 250 praktijkmanagers gingen u voor.

plaats duur kosten informatie

tandartsassistentes, receptiemedewerkers en praktijkmanagers Ugchelen 2 dagen € 1295,www.catan.biz

Assertiviteit in de praktijk - Postgrade Wanneer u zichzelf durft te zijn en zelfverzekerd overkomt, heeft dat een positief effect op uw werk. In deze cursus ervaart u het effect van het op een open en eerlijke manier uiten wat u vindt en wilt.

datum

17 november 2010

voor wie? plaats duur kosten geaccrediteerd

zorgprofessionals Zeist 1 dag € 212,50,- (ex. BTW); ja, zie www.postgrade.nl

CONGRESAGENDA EN CURSUSPROGRAMMA

Tijdens de cursus is uw eigen praktijk het uitgangspunt. Alles wat een praktijk aantrekkelijk en klantgericht maakt komt aan de orde. U gaat met persoonlijke adviezen voor uw eigen praktijkvoering naar huis.

M E E R I N F O R M AT I E E N A A N M E L D I N G :

Catan, School of Excellence T (0180) 41 38 09 www.catan.biz

Edin T (0343) 44 99 70 www.edin.nl

MedischOndernemen T (038) 460 63 84 www.medischondernemen.nl

Postgrade T (030) 693 83 43 www.postgrade.nl

VvAA opleidingen T (030) 247 43 28 www.vvaa.nl

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

43


W I E WAT WA A R | B E D R I J F S P R O F I E L E N

ADVIES

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

BLMC Hogebrinkerweg 19 3871 KM Hoevelaken T 0522-24 22 24 info@blmc.nl www.blmc.nl

Dentline bv

The Data Caretakers bv

JDS Bedrijfsautomatisering

Hettenheuvelweg 14e 1101 BN AMSTERDAM T 06-33087061 info@dentline.nl www.dentline.nl

Postbus 495 2400 AL ALPHEN A/D RIJN T 0172-44 79 44 info@thedatacaretakers.nl www.thedatacaretakers.nl

Ampèrestraat 35-37 1446 TR PURMEREND T 0299-42 81 20 info@jds-dental.nl www.jds-dental.nl

AUTOMATISERING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Labelsoft Clinical IT bv

Medicas bv Postbus 6537 4811 NA BREDA T 076-520 52 92 info@medicas.net www.medicas.net

Van Ree Accountants bv

Van Welie Accountants

Signaalrood 57c 2718 SG ZOETERMEER T 079-361 56 52 info@webhis.nl www.webhis.nl

De Panoven 29a 4191 GW GELDERMALSEN T 0345-58 90 00 c.jansen@vanreeacc.nl www.vanreeacc.nl

Postbus 54 3840 AB HARDERWIJK T 0341-41 35 09 van.welie@hetnet.nl www.vanwelie.com

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

ADVIES

PRAKTIJKINRICHTING

PERSONEELSDIENSTEN

Adviesbureau Scheffel bv

Arts en Accountant

Denlo

Vacature Zorg

Postbus 272 8161 CR EPE T 0578-62 00 00 info@scheffel.nl www.scheffel.nl

Kranenburgweg 140 2583 ER DEN HAAG T 070-3382730/070-3382749 info@artsenaccountant.nl www.artsenaccountant.nl

Merelstraat 2 3411 BP LOPIK T 0348-55 29 46 info@denlo.nl www.denlo.nl

Hoogeveenseweg 38 7943 KA MEPPEL T 0522-24 08 14 E info@vacature-zorg.nl www.vacature-zorg.nl

PERSONEELSDIENSTEN

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

GROEP INDELING?

MedWay Huisartsenservice

AAVV Belastingadviseurs

VVAZ Pettelaarpark 67 5201 AD 's Hertogenbosch T 073-6148282 info@vvazintermedis.nl www.vvazintermedis.nl

Advocatenkantoor KA

Postbus 41 3450 AA VLEUTEN T 030-2410775/084-7261633 info@aavv.nl www.aavv.nl

Roemerstraat 35 3861 JX NIJKERK T 033-247 11 71 info@medwaybv.nl www.medwaybv.nl

PRAKTIJKINRICHTING

44

MedischOndernemen

Abrikozengaarde 9 3992 KT HOUTEN 030-6372574 info@advocatenkantoorKA.nl www.advocatenkantoorKA.nl


W I E WAT WA A R | B E D R I J F S P R O F I E L E N

PRAKTIJKINRICHTING

AUTOMATISERING

GROEP INDELING?

NASCHOLING

Inofec kantoormeubelen

iSOFT

Surventis BV

Dental Care Professionals

Inofec BV Atoomweg 1 4706 PN Roosendaal www.inofec.nl

Schipholweg 97 2316 XA Leiden www.isofthealth.com info@isoft.nl

Postbus 1721 3800 BS Amersfoort T 033-7370072 r.de.graaff@surventis.nl www.surventis.nl

Olmenlaan 159 1404 DE Bussum T 035 6959501 info@dcprofs.nl www.dcprofs.nl

GROEP INDELING?

GROEP INDELING?

GROEP INDELING?

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Invest Consult

HSPC

Van der Schoot Architecten

Indexus

T 030-6994691 info@hspc.nl www.hspc.nl

Nieuwe Eerdebaan 8 5482 VS SCHIJNDEL T 073-5493841/073-5480141 info@vanderschootarchitecten.nl www.vanderschootarchitecten.nl

Amsterdam - Eindhoven – Heerenveen T 0800 - 22 88 222 info@indexus.nl www.indexus.nl

Haverdijk 62 4841 AS Prinsenbeek T 076-5439660 info@investconsult.nl www.investconsult.nl

Bereik nu per maand 50.000 eerstelijns-zorgondernemers! • In alle nummers vermelding van uw bedrijfslogo op deze pagina! • Doorlopende vermelding in de leveranciersgids op www.medischondernemen.nl! • Vermelding in de leveranciersgids MedischOndernemen in nummer 6 van 2010 én 2011! • 1 keer plaatsing in de e-mail nieuwsbrief van MedischOndernemen (oplage 16.000)!

Het kan voor slechts € 750,- gedurende 18 maanden! Neem voor meer informatie contact op met Gerjan Raidt (038) 46 06 384. Of mail graidt@acquirepublishing.nl

W I E WAT WA A R B

E

D

R

I

J

F

S

P

R

O

F

I

E

L

E

N

MO - jaargang 7 - sept/okt 2010 - #04

45


COLUMN

HAROLD JANSSEN

EPIBREREN

HAROLD JANSSEN (1954) is organisatieactivist bij DeLimes | organisatieontwikkeling. Als programmaregisseur begeleidt hij organisaties die vakmensen weer tot bron van het organiseerproces willen maken.

“Misschien is dat het geheim van managen. Het biedt ons troost.”

De huidige stand van de managementwetenschappen is te vergelijken met die van de medische wetenschap van voor de ontdekking van de bloedsomloop. Ik had het kunnen zeggen, maar dat deed ik niet. Het was Art Kleiner, Amerikaan, wetenschapsjournalist en co-auteur van het Fifth Discipline Fieldbook, u weet wel: de praktijkboeken over de lerende organisatie. Art Kleiner vertoonde er vreselijke lichtbeelden bij van, ik vermoed, middeleeuwse chirurgijnen. Ik vroeg me bij het zien ervan af waarom het managen van mensen nog niet strafbaar was gesteld. Waarschijnlijk omdat het net als roken in kleine kroegen niet handhaafbaar is. We tellen alleen al in Nederland een miljoen praktiserenden. Eerlijk gezegd weet ik niet meer goed waar zijn keynote speech verder over ging, na deze verpletterende openingszin. Af en toe heb ik wel even opgelet of hij het misschien had over zijn onderzoek waarin hij tamelijk overtuigend aantoont dat het handelen in organisaties nauwelijks wordt beïnvloed door de geformuleerde strategie (ook niet in de Verenigde Staten). In plaats daarvan laten we ons leiden door wat invloedrijke collega’s ervan zouden vinden als we doen wat we op het punt staan te doen (lees Who Really Matters). Maar daarover ging het niet. 46

MedischOndernemen

Door krachtige beelden en uitspraken gaan mijn gedachten dikwijls met zichzelf aan de haal. Ik stelde mij twee managers voor. Zegt de een tegen de ander: joh, als ik zit te implementeren, krijg ik altijd van dat rode spul. Zegt de ander: o joh, dat heb ik ook. Da’s weerstand… Implementeren is ook zo’n woord. Het staat pas iets meer dan een decennium in de woordenlijst der Nederlandse taal en is daar terecht gekomen via de managementspeak. Een vrolijk woord, vol beloften over maakbaarheid. Maar een onbestaanbaar woord. Implementeren is een soort epibreren. Simon Carmiggelt introduceerde dat begrip in 1954 als onzinwoord. Degene die het woord gebruikt zegt bijvoorbeeld op een vergadering dat hij een en ander gaat epibreren en vertrouwt erop dat mensen dat voor zoete koek slikken. In de bewuste Kronkel, gepubliceerd in de bundel Ping pong, schrijft Carmiggelt:

"‘Ik wou eens vragen,’ zei ik moeilijk, ‘u sprak zoëven van epibreren (implementeren)… het zal wel erg dom van me zijn, maar wat is dat eigenlijk?’ Een gemompel van bijval ging door de rijen en ook de ambtenaar keek licht ontroerd, toen hij mijn hand greep en sprak: ‘Dit is werkelijk een heel bijzonder ogenblik, meneer.’ ‘Waarom?’ antwoordde ik. ‘Omdat u vraagt wat het betekent,’ zei de man. ‘Het betekent namelijk niets. Het is gewoon maar een woord. Ik heb het zelf verzonnen. Op een dag was er een lastige heer aan het loket, die ons haast wilde laten maken met een kwestie, die zijn tijd moest hebben. Ik zei: ‘Meneer, u hebt groot gelijk, maar geef ons nog een weekje om de zaak te epibreren. Het woord kwam vanzelf uit mijn volheid te voorschijn. En het werkte uitnemend: de man ging getroost heen.’" Misschien is dat het geheim van managen. Het biedt ons troost. Troost in een verder onmaakbaar bestaan. Ondanks gebrekkige wetenschap daaromtrent. ●


2010-09-MO-4  

• Is vermogensbeheer iets voor u? •Vermogen en de belastingdienst•De kracht van complimenten Checklist kosten besparen•Zo verlaagt u verzuim...

Advertisement