Page 1

C9 Enregistrament d’imatges audiovisuals


Index 1. 2. 3. 4.

La cadena de càmera El control de realització Control tècnic central i control de continuïtat La realització a la pràctica


1. La cadena de càmera 1.1. El plató: Espai on es desenvolupa gran part de l’escenificació necessària per realitzar un programa de TV.  Es un espai diàfan. 

 Informatius petita escala: 20m²  Gran format amb public: 1000m²

Acústicament aillat  Gran consum elèctric 


1.2. La càmera de plató 

  

Al plató trobem les càmeres que es conecten al control per conexions especials. Aquestes conexions poden estar instal·lats a armaris especials (RACKS) Mitjançant aquestes conexions (CABLES MANGUERA MULTICORE O TRIAX) es rep:    

Energia per la càmera Senyals auxiliars de comunicació Retorn de video Senyalització (tally)


JVC  GY-HD250 


1.3. Trípode sobre rodes Càmera sobre trípode o pedestal hidràulic.  Van incorporat una base rodant o DOLLY  Sobre l’estructura es monta: 

 Cos de càmera  Òptica corresponent amb un sistema de control

(MOTOR o servo)  Monitor de 5,5”


1.4. Grua i ‘steady-cam” 

“Cabeza caliente” (cap calent)


1.5. Teleprompter o autocue  

Algunes càmeres ho tenen incorporat. Equip que utilitza les propietats semirreflectants d’un mirall especial col·locat davant de la càmera amb un angle de 45º d’inclinació cap a davant. La zona posterior del mirall on es troba l’objectiu de la càmera, està protegida de la llum amb una visera semirrígida. Evita reflexions. Els textos estan invertits horitzontalment es reflexen al mirall sense alterar allò que capta la imatge.


Teleprompter informatius BBC


1.5. Altres elements del plató  

    

Micros: generlament lavalier inahalambrics Conexions XLR3 cànon repatits per les parets del plató per evitar gran longitud de cables que aniran pel terra. Sistema inalambric (antenes i receptors) Sistema d’intercomunicació pels tècnics i també presentador (pinganillo) “Parrilla” d’il·luminació Monitors d’imatge i so. Terra tècnic elevat (canalitzacions)


1.6. Escenaris virtuals Redueix costos  Derivats del croma-key  Utilitzat masivament en infomació metereologica.  Ara més sofiticat (ciclorama sense cantons)  Fons verd o blau 


2.1. Característiques del control      

Es el cor de tot el programa. Realitzador i personal tècnic controlen el procés de producció. Arriben tots els senyals i es processen fins obtenir el programa final. No cal que tingui contacte visual amb el plató (a diferència de la ràdio) Es recomanable que els cables no excedeixen en longitud. Arriben els senyals exteriors, plató o pregravades.


2.2. Organització 

4 àrees:  PRODUCCIÓ: on es dirigeix el programa i

formen part realitzador, ajudant de realització i mesclador de video.  CONTROL CCU i IL·LUMINACIÓ: control senyal de càmeres i també dirigeix la il·luminació i qualitat tècnica del senyal de vídeo.  ÀUDIO: Registre del so.  VTR: Zona de magnetoscopis i reproductors. Què s’enregistra? Quines càmeres?


2.3. Equip tècnic 2.3.1. Àrea de producció  Monitors de control  Intercom  Mesa de mescles  Tituladora  Mescladora de video i FX (mixer)


Senyal previ / programa

Monitoratge càmeres

Monitor forma d’ona / Vectorscopi

Intercom

Aj. realització

Realitzador


Taula de Mescles / switcher / Mixer     

Bàsicament selecciona font d’imatge i les va mesclant per conformar el programa. Transicions bàsiques: FADE, TALL o DISOLVÈNCIA (fos encadenat) Efectes especials: WIPE (CORTINETES). Patrons geomètrics. El mixer es situa a la consola de producció. Visualització del SENYAL PREVI / PROGRAMA


Esquema bàsic mixer

Fer TALL


Esquema bĂ sic mixer

Disolve


Wipes (pattern)


Mescles especials: KEY     

Botó DSK controla nivell de video de la font que fa de VIDEO-FONS (background) S’ajusta al monitor PREVI Utilitzat per crèdits i títols. Normalment és extern a la mescladora bàsica. Hi ha dos tipus de Key:  De lluminancia  De color (chroma key): un color particular es

sustitueix per la font de video seleccionada.


JVC KM-H3000 Digital Mixer HD/SD 12in,3key


Tituladora També generadors de caracters  Avui dia és un Pc amb software  Connectat al SWITCHER  Té un monitor de PREVI 


2.3.2. Àrea de control CCU  Controla qualitat tècnica del senyal de càmeres  Equipament tècnic  Control de càmeres CCU’s (es pot controlar

des de color, plano, balanç de blancs, etc.)  Equips de mesura del senyal de vídeo: ○ Monitor forma d’ona ○ Vectorscopi

○ Amb aquest aparells mesuren si el senyal de

TV supera els valors tècnics acordats pels organismes internacional (UER) per la emissió.


CCU


Vectorscopi i monitor forma d’ona


2.3.3. Àrea de control d’il·luminació Controla els canals de la parrilla del plató

2.3.4. Àrea control d’àudio

Fotocopia 2

Pròxima al realitzador, normalment al darrera. Taula de so: tècnic de so ha de tenir control visual de les indicacions del realitzador (d’esquenes)  Taula de so (a continuació).  

2.3.5. Àrea de control de magnetoscopis Poden ser controlats remotament des de la taula de realització. 

Pot haver-hi una SALA D’EQUIPS segons la complexitat del mitjà. Els quips:  Corrector base de temps (TBC)


TBC

Estabilitat de la imatge.  Evita salt vertical de quadres.  Aconsegueix que cada nova línea d’exploració s’inicïi exactament en el temps correcte.  Corregeix errades geomètiques.  Millora matis i saturació però NO RESOLUCIÓ 


Cadena de la senyal VIDEO


Àudio 

Intercomunicació  Internes: Intercom s’aplica a les CCU i

presentador amb Belt-packs (petaca)  Externes: Comunicació amb altres departaments des de control (grafisme, redacció, documentació)


Taula de so


3.1. Control central tècnic 

Quan un centre de producció té una gran complexitat: enllaços, platos, etc. És el CONTROL DE CONTROLS  Realitza conmutacions per

suministrar a cada estudi els senyals necessàris  Supervisió tècnica dels senyals d’emissió  Servir d’enllaç amb la resta de centres de producció (si hi ha centres territorials TVE)  Establir patró de sincornització únic


3.2. Control de continuïtat On es decideix QUÉ, QUAN I EN QUIN ORDRE és la emissió  Publicitat  Escaleta d’EMISSIÓ  Es decideix quina senyal s’envia al control tècnic com SENYAL DEFINITIVA  Generador de logotips (MOSCA)  Software: Ex: VECTOR BOX 


4.1. Gèneres 4.1.1. Informatius    

Es sempre igual, poques novetats Tots tenen un estil comú Estructura:Sumari, Nucli central, Entradeta i noticia Realització d’un programa informatiu:  Consell de redacció fa escaleta  Realitzador coordina equip de treball: càmeres,

presentador, editors  Planificació d’intervencions en plató. Enquadrament i angle de càmera  Coordinació del directe.


4.1.2. Magazines Talk-show: importancia de la paraula per tant planificació monòtona de presentador i convidats.  Varietats i música.  Concursos: S’ha de captar al concursant (PM) i el joc en sí (recursos amb cap calent i públic en PG) 


4.1.3 Dramàtics Dramàtics com obres de teatre (tv 60 i 70). Ex: “Estudio 1”  Els dramàtics avui dia son pre-gravats, series que segueixen una producció cinematogràfica amb 1 càmera.  Alguns dramàtics s’estructuren com obres de teatre (per actes = blocs o seqüències) i es graven amb multicàmera. 


3.2. El llenguatge televisiu 

Característiques:  Procés de treball en

directe  mida reduïda dels enquadraments 4:3 (avui dia transició cap al HD 16:9)  Continua reiteració en l’exposició de temes i recursos visuals.


3.3. Posada en escena Format de treball: HD, digital, analògic  Fotografia: to, perspectiva, òptica, efectes  Donar al programa un punt de vista: emplaçament de la càmera. En funció de: 

 Punt de vista extern enfront de l’intern  Criteris de llenguatge: estil de continuïtat, llenguatge

clàssic (eix escènic).  Determinat també per les possibilitats del plató. 

Posicionar la càmera (eix visual) Pressa frontal Perfil Escorç o ¾ Pla o pressa de referència (escorç però agafant l’esquena)  Pla subjectiu (sobre l’eix de la mirada)    


3.4. Tècniques de realització Realitzador: organitza el discurs narratiu amb imatges  Programes en directe o diferit.  Planos estàtics freqüents es fan pesats, el realitzador estimula a l’espectador amb el MOVIMENT i EL CANVI 


Varietat visual


Emplaçaments de càmera


Pensar els emplaçaments Càmeres fixes en punts estratègics (no improvisació)  Punts de vista estratègics i variables (podem variar planos)  Punts de vista en moviment 


4.5. Treball a plató Assaig de càmeres  Assaig d’actors, presentadors (marques)  Funció del regidor 

 Persona multifunció: pot substituir al

realitzador a l’assaig i ser la seva veu durant el programa.  Comprovació dels elements NO TÈCNICS  Fa senyals als actors en el desenvolupament del programa


Bibliografia BRAVO, Raymon Dirección y producción de television Ed. LIMUSA. Mexico, 1993 MILLERSON, Gerald Realización y producción en televisión Ed. IORTV-RTVE. Madrid, 2001. MOLERO, Félix Sistemas de radio y televisión Ed. McGraw-Hill. Madrid, 2001

Realització multicàmera  

Descripció de l'entorn del plató, el control de realització, el control tècnic i la continuitat.

Advertisement