Page 1

e-mail : acor@judetul-constanta.ro ’’ Prin unire se realizeaza fapte mari’’( Democrit) site : www.acor.judetul-constanta.ro. TEL. 0241/ 730.788; 0241 / 0739.845; FAX 0241/ 739.003

RAPORT DE ACTIVITATE AL FILIALEI JUDETENE CONSTANTA A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA PE ANUL 2009

Filiala Judeteana Constanta functioneaza de drept si de fapt, ca structura teritoriala a Asociatiei Comunelor din Romania cu un număr de membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct. Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare si conservare si este alcătuita din comunele judetului Constanta, membre a A.Co.R. Filiala îndeplineste urmatoarele actiuni principale: • asigura respectarea prevederilor Statutului A.Co.R., militand pentru realizarea scopului si obiectivelor A.Co.R.; • asigura executarea hotărarilor adunării generale, a deciziilor consiliului director, precum si a dispozitiilor presedintelui asociatiei, • poate propune consiliului director al A.Co.R. adopatarea unor măsuri specifice nevoilor sale, cu respectarea prevederilor statutului. Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania a fost infiintata in august 2004 si pana la momentul de fata , a participat la toate activitatile desfasurate la nivelul Asociatiei Comunelor din Romania si a desfasurat o activitate proprie organizand adunari generale si semestriale, sedinte de lucru impreuna cu membrii Filialei Judetene Constanta a AcoR, conferinte de presa, dezbateri publice. Ca si activitate desfasurata trebuie sa mentionez intalnirile din cursul anului 2009, care au vizat discutarea problemelor stringente cu care se confrunta comunele si implicit administratia locala din judetul Constanta pe fondul crizei economice mondiale. An de an Asociaţia Comunelor din România încearcă să-şi îndeplinească cât mai bine obiectivele propuse în vederea îmbunătăţirii traiului oamenilor din colectivităţile locale. Şi în acest an, asociaţia noastră a încercat să se circumscrie în limitele laturilor triunghiului performanţei definit, în principal, prin eficienţă şi eficacitate. Astfel s-a încercat ca printr-un minim de resurse materiale (dar cu maxim de resurse umane, ţinând cont de implicarea reală a primarilor din cadrul 1


administraţiei publice locale) să se obţină rezultate cât mai bune şi cât mai apropiate de obiectivele propuse. I. Sesiunea ordinara a Adunarii generale In perioada 8- 12 februarie 2009 la Bucuresti, Hotel Rin Grand s-a desfasurat Adunarea generala, in sesiune ordinara pe anul 2009 si Consiliul director in sedinta ordinara pe semestrul I/2009 a Asociatiei Comunelor din Romania. Ordinea de zi a reprezentat-o: 1. analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România si, implicit, autoritătile administratiei publice locale ale acestora, pe de o parte, precum si ale alesilor locali si ale celorlalte categorii de personal din administratia publică locală, inclusiv ale celor din institutiile/serviciile publice de interes local; 2. drepturile ce decurg din Statutul alesilor locali, Statutul functionarilor publici, legislatia muncii, probleme de natură organizatorică ale filialelor judetene si ale asociatiei; 3. aprobarea Declaratiei privind Agenda Comunelor din România ce urmează să fie prezentată si dezbătută la nivelul fiecărei filiale judetene a Asociatiei Comunelor din România, precum si supusă semnării parlamentarilor din judetele respective. S-a avut in vedere importanta prezentarii Pactului National pentru autonomie locala, document de referinta pentru actiunile politice referitoare la descentralizare si, implicit, la cresterea capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice locale, pe fondul desfasurarii intregii activitati sub inaltul patronaj al Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu. S-a tinut seama de inceputul mandatului noului Guvern rezultat in urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008. Adunarea generala a ACoR a avut ca scop analiza problemelor cu care se confrunta comunele din Romania, autoritatile administratiei publice locale ale acestora, precum si a drepturilor alesilor locali si ale celorlalte categorii de personal din administratia publica locala, inclusiv ale celor din institutiile/ serviciile publice de interes local, drepturi ce decurg din Statutul alesilor locali, Statutul functionarilor publici, legislatia muncii, contractele colective de munca si/ sau din contractile individuale de munca, problem de natura statutara. Filiala judetului Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania a fost reprezentata de 30 de primari, reprezentand cele 58 de commune ale judetului, fiind cea mai numeroasa delegatie care a participat la aceste lucrari. Acest fapt, reprezinta inca o data interesul si preocuparea primarilor judetului Constanta pentru rezolvarea problemelor administratiei judetului Constanta. S-a semnat declaratia privind AGENDA COMUNELOR DIN ROMANIA, ca document de analiză şi propuneri pentru toate partidele politice parlamentare, precum şi pentru oricare alţi factori interesaţi în vederea elaborării politicilor publice privind dezvoltarea durabilă a satului românesc; Dezbaterile celor 2 zile au cuprins probleme ce privesc administratia publică locală cu secretari de Stat si cu alti decidenti din administratia publica centrala : primul ministru al Romaniei, dl. Emil Boc, prim – vice premierul dl. Dan Nica, dl. Vasile Blaga, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, dl. Ilie Sarbu,Ministrul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale , d-na Mariana Nedelcu, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, dl. I. Badulescu, 2


secretar de stat Ministerul Mediului, dl. Cristian Ifrim, secretar de stat Ministerul Sanatatii, dl. R. Chiriluta, reprezentant al Fondului de Mediu, reprezentant UCRAP – Ministerul Administratiei si Internelor; Probleme dezbatute : - Referitor la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, s-au facut urmatoarele propuneri: 1. refuzul de a acorda îngrijire unei persoane vârstnice sau cu handicap, la solicitarea primarului, să conducă la încetarea ajutorului social; 2. efectuarea de anchete sociale, cu caracter obligatoriu, la interval de un an, deoarece se pot face aceste anchete ori de câte ori se impune; 3. adeverinţele de venit de către directiile generale ale finantelor publice judetene să se elibereze, pe bază de tabel, funcţionarilor publici desemnaţi de primar; 4. persoanele al căror ajutor social rezultat din calcul este de până la 5 lei, să nu beneficieze de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România şi de prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor; 5. acordarea ajutorului social să fie limitată ca perioadă, iar studenţii să beneficieze de ajutor social, pe întreaga durată a studiilor. - Referitor la relatia cetătean - servicii publice organizate la nivel judetean sub „umbrela” MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE; ex.: structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum si directiile de muncă si protectie socială: Propunere: cetătenii care solicită serviciile institutiilor judetene să se adreseze la persoana/persoanele din aparatul de specialitate al primarului, iar aceasta/acestea să facă oficiul depunerii documentelor la institutiile judetene respective. - în domeniul sănătăţii publice, să fie transferate către autorităţile administraţiei publice locale competenţe privind managementul spitalelor comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv judeţene; - Centrele de permanenta care au in dotare o ambulanta sa nu fie obligate a deveni centre mobile si sa ramana centre de permanenta medicala fixe in functie de specificitatea fiecarei localitati - medicii de familie pot sa efectueze servicii medicale de permanenta , ci trebuie sa efectueze servicii medicale de calitate in cadrul centrelor de permanenta. Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor sa nu impuna administratiei publice locale doar contractele pe care le incheie aceste institutii , ci sa lase la dispozitia administratiei publice locale aprecierea privind numarul medicilor care sa deserveasca populatia din localitate. - Plata medicilor si a asistentelor medicale sa se efectueze de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate . 3


- Sa se intocmesca un nomenclator a ceea ce reprezinta si semnifica o urgenta ce trebuie sa beneficieze de asistenta medicala in cadrul unui Centru de permanenta. - La nivelul localitatilor sa functioneze un numar mai mare de farmacii; - în agricultură, să fie transferate în proprietatea comunelor, oraşelor şi a judeţelor terenuri din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului; - relansarea programului de irigatii; - subventiile sa fie acordate in timp optim; - amenajarea albiilor raurilor de catre cei care exploateaza aceste rauri; - adoptarea proiectului legii sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici şi elaborarea unui act normativ similar pentru personalul contractual; - nivelul salarizarii alesilor locali ; - modificari ale ghidului solicitantului – masura 322 – Programul National de Dezvoltare Rurala; - avizele care sunt solicitate in ghidurile programelor de finantare, necesare pentru implementarea unui proiect sa nu se mai plateasca; - eliminarea T.V.A – ului pentru proiectele realizate din fonduri interne si externe; - sustinere financiara de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru intocmirea proiectelor; - sa fie eliminate procentul de cofinantare pentru proiectele implementate; Prezent la lucrările adunării, a fost si domnul Keith WALTERS - vice-presedintele Comisiei pentru Cultură si Educatie (EDUC) din cadrul Comitetului Regiunilor. Din partea celorlalte structuri asociative au participat domnul Liviu Nicolae DRAGNEA presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, domnul Teodor-Dumitru BANCIU - presedintele Asociatiei Oraselor din România, doamna Sevil SUMANARIU presedintele Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publică si doamna Sirma CARAMAN - presedintele Asociatiei Directorilor Economici si ai Contabililor din România. Din partea partidelor politice, au semnat Declaratia privind Agenda Comunelor din România: domnul Mircea-Nicu TOADER (P.D.-L), domnul Adrian NĂSTASE (P.S.D.), domnul Marian PETRACHE (P.N.L.), domnul Dénes SERES (UDMR),.) si domnul Damian FLOREA (P.C.). II. In data de 13 martie 2009, in Aula Bibliotecii ’’ Ioan N. Roman’’ Constanta s-au desfasurat lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale, precum si a Consiliului Director in sedinta ordinara pe semestrul I/ 2009 a Filialei Judetene Constanta a Asociaţiei Comunelor din România. Au fost invitati si prezenti la dezbateri parlamentarii judetului Constanta, vicepresedinte Consiliului Judetean Constanta, suprefectul judetului Constanta, reprezentantt din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, reprezentanti ai institutiilor deconcentrate din judet: Directia pentru Agricultura si Dezvoltare 4


Rurala Constanta, Directia de Sanatate Publica Constanta, Biroul Judetean Constanta – Agentia de Dezvoltare Regionala, Directia Trezorerie si Contabilitate Publica Constanta, Directia pentru Sport Constanta, Directia Integrare la Marea Neagra din cadrul Consiliului Judetean Constanta, Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, Agentia de Protectie a Mediului Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. La intalnire au participat primarii celor 58 de commune ale judetului Constanta, precum si secretarii si contabilii sefi din fiecare comuna. S-au discutat problemele care privesc direct primarii celor 58 de comune ale judetului Constanta, proiectele care se vor finanta in perioada imediat urmatoare, precum si problemele cu care se confrunta comunele din Romania ca efect al masurilor legislative adoptate de Guvernul Romaniei de la investirea sa din decembrie 2008, masurile care trebuiesc intreprinse cu prioritate in perioada imediat urmatoare, drepturile alesilor locali si ale celorlalte categorii de personal din administratia publica locala, inclusiv ale celor din institutiile / serviciile publice de interes local, drepturi ce decurg din Statutul alesilor locali, Statutul Functionarilor publici, legislatia muncii, contractele colective de munca si/sau din contractele individuale de munca; Domnul Emil Draghici, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, a prezentat Pactul national pentru autonomie locala, document de referinta pentru actiunile politice referitoare la descentralizare si, implicit, la cresterea capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice locale. Prin acest pact, autoritatile administratiei publice locale, fiind mai aproape de situatia locala decat orice factor din administratia publica central sau finantatorii internationali, aduc o valoare adaugata specifica, sunt mai in masura sa evalueze impactul local al strategiilor de dezvoltare nationale si international, ceea ce le permite sa aduca un sprijin mai bine adaptat nevoilor specific din colectivitatile locale pe care le administreaza a urmarit atingerea urmatoarelor obiective : - Modernizarea statului prin descentralizare; - Consolidarea autonomiei locale in Romania, in sensul intaririi capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice locale, pe de o parte, precum si a capacitatii financiare a unitatilor administrative – teritoriale, pe de alta parte; Elaborarea Codului finantelor publice locale; Consultarea autoritatilor administratiei publice locale in cursul procesului de planificare si de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc in mod direct. Modificarea si completarea Codului familiei; Modificarea si completarea Legii administratiei publice locale, precum si Legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Alegerea consilierilor locali sa se faca prin vot uninominal, sedintele Consiliului local sa fie conduse de catre primar, viceprimarul sa fie ales de catre Consiliu local, atributul desemnarii revenind in exclusivitate primarului, adoptarea oricaror hotarari ale autoritatii deliberative cu majoritatea voturilor consilierilor locali in functie, stabilirea indemnizatiilor primarilor si viceprimarilor, precum si a salariilor secretarilor sa aiba drept unic criteriu numarul locuitorilor din unitatea administrativ - teritoriala si nu faptul ca este comuna, oras sau municipiu, dupa aceeasi regula a stabilirii numarului de consilieri locali, iar remunerarea sa fie corespunzatoare si motivanta pentru intregul personal din administratia publica locala, in absenta careia nu se poate vorbi de performante si stabilitate in ceea ce priveste resursele umane. ACoR are ca scop susţinerea dezvoltării durabile a comunelor tarii, atat din punctul de vedere al infrastructurii, dar şi al proiectelor sociale, de sănătate, de menţinere sau dezvoltare a 5


învăţămîntului din mediul rural. Întîlnirile ACoR vizează elaborarea unor proiecte cît mai bune, care să rezulte în urma consultării între administraţia publică centrală şi cea locală. Vizavi de accesarea fondurilor structurale, s-a solicitat sa se renunte la taxa pe valoarea adaugata aplicata la investitiile realizate din fonduri europene. S-a facut referire si la proiectele importante demarcate in multe localitati rurale din judetul Constanta, dar care au fost stopate din lipsa de bani. In acest sens, A.Co.R. a solicitat reprezentantilor Guvernului sa preia proiectele demarate si sa le finalizeze, mai ales pe acelea unde au fost demarate procedurile de achizitie publica, dar care nu au fost finalizate din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, este nevoie ca Executivul sa aiba ca prioritate sprijinirea administratiilor locale aflate in process cu acei constructori care au executat lucrarile la diferite obiective, dar ale caror facturi nu au fost achitate pana in prezent. In ceea ce priveste invatamantul din localitatile rurale, cei prezenti au subliniat faptul ca primarul, consiliul local, trebuie sa aiba calitatea de a desemna directorii de scoli, sis a nu reprezinte numai un singur ’’casier’’, care sa efectueze platile cadrelor didactice din bugetul local prin serviciile specializate. Nici in ceea ce priveste sistemul sanitar de la sate situatia nu este mai buna, unitatile medicale trebuie sa ramana in proprietatea autoritatilor locale, fara sa fie date la persoane private. „In momentul in care se instraineaza un cabinet medical nu exista siguranta prestarii unor servicii de calitate din partea medicilor catre populatia rurala. In acest moment, exista probleme in ceea ce priveste actul medical din localitatile rurale, in sensul ca exista medici care nu isi respecta programul de munca si vin la cabinet numai o data pe saptamana. Un alt proiect care ar veni in sprijinul administratiilor locale ale comunelor il poate constitui realizarea unor centre de asistenta medicala. In ceea ce priveste agricultura, ACoR solicita Guvernului sa acorde la timp subventiile pentru acest domeniu, si nu dupa o perioada indelungata, cand procesele premergatoare adunarii recoltei (arat, semanat) au fost deja incheiate. Trebuie sa existe o colaborare mai stransa intre autoritatile locale si oamenii de la sate si directiile judetene de agricultura si dezvoltare rurala. Mai exact, se solicita infiintarea, in localitatile resedinta de comuna, a unor centre ale Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA), in care reprezentantii acesteia sa isi desfasoare activitatea si sa rezolve problemele satenilor care solicita sprijin. S-a prezentat, adoptat si semnat de catre parlamentarii prezenti, declaratia cu privire la AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA - 2008, document important atât pentru administraţia publică centrală, cât şi pentru cea locală, care cuprinde programele de dezvoltare a spaţiului rural în concordanţă cu principiile izvorâte din Recomandarea Adunării Parlamentare nr.1296/1996 cu privire la Carta Europeană pentru zonele rurale, precum şi cu necesităţile obiective specifice satului românesc. Declaratia subliniaza faptul ca prioritatile autoritatilor centrale trebuie sa cuprinda si comunele, rezolvarea problemelor lor, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea mediului rural din Romania, semnatarii angajandu-se sa sustina descentralizarea administrativa, financiara, in domeniul social, educatiei. In urma adoptarii acestui document, parlamentarii vor reusi sa promoveze initiative legislative pentru o descentralizare reala si pentru respectarea autonomiei locale. Ordinea de zi a cuprins prezentarea Raportului de activitate pe anul 2008 a Filialei Judetene Constanta a A.Co.R. aprobarea Statutului – cadru al Filialelor Judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania, respectiv Regulamentul de organizare si functionare s filialelor judetene, prezentarea spre aprobare a bilantului contabil pe anul 2008 si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. 6


In cadrul adunarii Generale a A.Co.R. au avut loc alegeri privind Consiliul Director, ca urmare a alegerilor din iunie 2008. Structura Consiliului Director al Filialei Judetene a A.Co.R. se prezinta astfel : Presedinte – Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, judetul Constanta Prim – vicepresedinte – Gheorghe Chiriac, primarul comunei Mereni Vicepresedinte – Gheorghe Frigioiu, primarul comunei Crucea - Nicolae Anghel, primarul comunei Castelu Membrii - Cristea Gascan, primarul comunei Independenta - Gheorghe Murat, primarul comunei Topalu - Nicolae Dragomir, primarul comunei Ostrov - Mihai Soare, primarul comunei Silistea Secretar general - Dumitru Chiru, primarul comunei Lumina Au fost prezente de asemenea firme de consultanta care vin in sprijinul administratiilor publice pentru scrierea de proiecte in vederea accesarii fondurilor europene, firme din domeniul IT, care au oferit solutii la standarde europene pentru optimizarea infrastructurii IT in administratia locala si a eficientiza activitatea institutiilor publice si relatia acestora cu cetateanul. III. 21- 28 aprilie 2009 la Malmö, în Suedia, a avut loc sesiunea adunării generale a CONSILIULUI COMUNELOR ŞI REGIUNILOR DIN EUROPA, organizaţie în cadrul căreia ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA este membră din 2006. In cursul ultimilor ani, Europa s-a connfruntat cu o serie de provocari cu o importanta si intensitate crescande – incluzand schimbarile demografice si diversitatea sociala, evolutia tehnologica, schimbarile climatice si incalzirea globala, nevoia de o energie mai sigura si mai ecologica si o mai aspra concurenta economica. Nu doar autoritatile locale si regionale trebuie sa se pregateasca sa faca fata acestor provocari, dar mai ales ele sunt in prima linie in fata acestora si au un rol major de jucat in redresarea lor. Angajamentul primarilor, responsabili, alesi si reprezentanti ai comunelor, oraselor, provinciilor, comitatelor si regiunilor din Europa este acela de a ne adapta si de a ne dezvolta serviciile pentru a face fata acestor provocari – atat pe termen scurt cat si pe termen lung – si de a ne asigura ca suntem efectiv ’’ pregatiti pentru viitor’’, lucrand in parteneriat cu structurile guvernului european si national. Totusi, criza financiara si economica mondiala a afectat puternic aproape toate partile Europei, cu consecinte majore pentru autoritatile locale si regionale in special, carora cetatenii se adreseaza in aceasta perioada cu dificultati economice pentru a obtine protectie si sprijin. Aceasta situatie adauga o dimensiune de urgenta provocarilor pe care le confruntam. IV. 14 – 16 mai 2009, FORUMUL AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN ROMÂNIA SI REPUBLICA MOLDOVA Au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România, care a fost reprezentata de d-na Ec. Mariana Gaju, prim – vicepresedinte si 7


presedintele Filialei Judetene Constanta a AcoR, care a vorbit despre dezvoltarea turismului rural, ecologic si cultural. Dezbaterile au avut ca subiecte : „Gestionarea schimbării în administraţia publică locală”, „Managementul financiar al fondurilor structurale UE”, „Parteneriat pentru o autoritate publică locală europeană” V. ORGANIZAREA UNEI CONFERINTE DE PRESA – 04.06.2009, sediul Filialei Judetene Constanta a AcoR, comuna Cumpana, judetul Constanta. TEMA : PROTESTUL A.Co.R. privind MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A MASURII 322 P.N.D.R. Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania are in componenta un numar de 58 de comune. Dintre acestea, in sesiunea din noiembrie – decembrie au depus 32 de proiecte pe Masura 322 P.N.D.R.’’ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale’’ – Axa III – ’’ Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale’’ , nici un proiect nefiind declarat eligibil. In anul 2008, pe o suma alocata masurii 322 in valoare de cca 610 milioane de euro, sunt regiuni de dezvoltare care vor atrage cca 200 milioane de euro, dar sunt si regiuni care vor fi finantate doar cu 35-40 milioane de euro. In aceste conditii, premizele adancirii diferentei dintre zonele dezvoltate si cele mai putin dezvoltate sunt create. Consideram ca exista solutii de corectie a acestei situatii in care s-a ajuns datorita unei insuficiente analize si o tratare superficiala de catre guvernarile anterioare a dezvoltarii durabile in zona rurala. Fata de modalitatea de implementare a masurii 322 P.N.D.R., Filiala Judeteana Constanta a A.Co.R. a inaintat catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – Domnului Ministru Ilie Sarbu, un protest, pe care dorim sa-l prezentam mass – mediei. De asemenea, vom dezbate solutiile inaintate, in vederea rezolvarii problemelor care tin de implementarea masurii 322 din cadrul Planului National de Dezvoltare Rurala : Toata lumea asteapta sa primesca bani europeni pe proiectele depuse si cu cheltuiala pe masura. Toti primarii si-au facut planuri de redresare si dezvoltare a comunitatilor pe care le conduc. Unitatile de management si agentiile de plati asteapta cu infrigurare sa-ti dea banii. Romania incearca sa evite plata penalitatilor pentru banii necheltuiti. Oficialitatile propun scenarii pertinente pentru accelerarea absortiei fondurilor europene. Se rostogoleste sub diferite formule scuze de felul “nu sunt proiecte depuse”, “nu exista capacitate de absortie”, “nu avem administratie eficienta”, etc (pe principiul ca vinovatii sunt in alta parte, acolo jos ….). Situatia in teren, ca in multe alte cazuri, este cu totul alta si nu tine cont de sloganuri si vorbe fara acoperire. Dupa o asteptare de 6 luni, a aparut la sfarsitul lunii mai, rezultatele evaluarii proiectelor depuse pa Masura 322 din PNDR, in sesiunea din Nov_Dec 2008. Pentru cei ce nu sunt familiarizati cu PNDR, reamintesc faptul ca M 322 este principalul mijloc de finantare pentru infrastructura din mediul rural pana in anul 2013. 8


Ce s-a intamplat efectiv: • Au fost depuse in aceasta sesiune peste 825 de proiecte in valoare de cca 2,25 miliarde de euro din care 540 au fost declarate eligibile in valoare de aprox. 1,4 miliarde euro, in conditiile in care toata suma alocata acestei sesiuni a fost de 304 milioane de euro. • In prima faza au fost selectate numai 92 de proiecte in valoare de 0,3 miliarde euro, apoi a fost suplimentata lista cu inca 53 proiecte in valoare de 0,14miliarde euro, fiind finantate toate proiectele intre 75-90 puncte. Se ridica urmatoarele semne de intrebare: • Care au fost prevederile comunitare si/sau statutate prin ghid de s-a modificat lista cu 53 proiecte? • De ce nu s-a suplimentat lista cu toate proiectele eligibile de 60,65 si 70 de puncte care au fost la fel de bune ca cele selectate dar diferentiate doar de criteriile de saracie si de integrarea unei componente sociale,in conditiile in care mai sunt disponibili pentru aceasta masura cca 750 milioane de euro? • De ce nu s-au afisat rezultatele evaluarii prin sondaj a proiectelor de catre Unitatea de Management si a rezultatelor constatate? Ultima sesiune de licitatie a scos la iveala urmatoarele probleme si disfunctionalitati ale acestui program de finantare: • Alocarea insuficienta de resurse financiare pe Masura 322 raportata la nivelul nevoilor de infrastructura din spatial rural; • Evaluarea gresita a prioritatilor din start la fundamentarea programului; • Incopetenta si inconsistenta in gestionarea si evaluarea proiectelor; • Modificarea continua a ghidului in timpul derularii programulul; • Cea mai slaba grila de punctaj dintre toate programele aflate in implementare. Ca exemplu in 2008 au fost comune care s-au calificat cu 50 puncte iar in 2009 sunt foarte multe comune care nu se califica cu 70 de pct; Primarii din asociatia noastra si-au facut datoria, cheltuind sume consistente pentru pregatirea documentatiilor, depunand proiecte eligibile si asteapta cu indreptatire sa primeasca banii promisi de UE. In acest sens va propun urmatoarele actiuni: • Sistarea derularii Masurii 322 pana la rezolvarea problemelor cu proiectele depuse in sesiunea nov. - dec. 2008; • Finantarea tuturor proiectelor cu 60, 65 si 70 puncte(cca 620 milioane de euro bani disponibili pentru aceasta masura). • Alocarea de resurse financiare suplimentare pentru masura 322 sesiunea anului 2009. • Reanalizarea si reevaluarea masurii 322. Speram ca demersul nostru sa trezeasca din letargie forurile de decizie si sa stopeze cheltuirea degeaba a banilor publici pentru a participa la sesiuni de depunere proiecte unde banii sunt insuficienti, iar alocarea se face dupa o grila care nu mai este in concordanta cu nevoile de dezvoltare ale satului romanesc. 9


Pentru intocmirea documentatiilor de participare la selectie pe masura 322 PNDR comunele au cheltuit din bani publici cca 18 milioane de euro iar prin nefintarea proiectelor bune o mare parte din acesti bani se arunca la cos. In sesiunile anului 2008 prin gestionarea si aplicarea incorecta a masurii322 PNDR sunt regiuni de dezvoltare care atrag peste 200 de milioane de euro si sunt regiuni care atrag de cca 6 ori mai putin (cca 35milioane de euro) in acest fel MAPDR prin APDRP contribuind substantial la o dezvoltare dezechilibrata a regiunilor, implicit a zonelor rurale din Romania. Prin propunerile de finantare a proiectelor foarte bune din sesiunea nov-dec 2008 cu punctaj de 60,65,70 s-ar mai echilibra dezvoltarea pe regiuni acea diferenta dintre regiunile exemplificate reducandu-se de la 6 la 2 ori. Un lucru deosebit de important este acela ca sunt comune care cheltuiesc bani pentru intocmirea documentatiilor necesare participarii la competitie dar care din start au sanse minime de calificare datorita grilei de punctaj care le situeaza in afara listelor cu proiecte ce vor fi selectate( a se vedea sesiunea nov dec 2008).Ca exemplu o comuna care nu are o rata a saraciei ridicata si nu poate sustine prin bugetul propriu o componenta sociala este din start descalificata.Deci ca si concluzie nu sunt foarte multe exemple care arata cat de incorecta este competitia pe masura322 PNDR si avertizam pe Primul Ministru si pe Ministrul Agriculturii ca daca nu vor lua decizia sa finanteze si proiectele de 60,65 si 70 de puncte din sesiunea nov dec 2008 vom protesta in toate formele posibile. Comisia Europeana trebuie sa inteleaga ca atunci cand exista proiecte bune si exista si fonduri pentru acestea, proiectele de investitii trebuiesc obligatoriu finantate si apoi lansata o noua sesiune pe anul 2009.

VI. 21 IUNIE 2009 - PROTEST - Revizuirea sistemului de salarizare pentru întregul personal din administraţia publică locală, inclusiv al indemnizaţiilor acordate primarilor şi viceprimarilor comunelor. Asociația Comunelor din România, auto-declarată ca parteneră a Guvernului României în actele și faptele ce privesc dezvoltarea colectivităților locale, se consideră în egală măsură responsabilă pentru o serie întreagă de nerealizări, în permanență semnalate de primarii comunelor din România, în ultimii 5 ani. Consideram că numai printr-un dialog continuu, bazat de deplin respect reciproc între decidenții din administrația publică centrală și cei ai Asociației Comunelor din România, putem repara sau ameliora una dintre marile erori ale oricărui Guvern al României de după 1989, respectiv cea de ignorare a importanței sociale a primarului, cu precădere a celor de la nivelul comunelor, comparând remunerația acestuia cu a altor salariați care-și desfășoară activitatea în mediul rural. Din acest punct de vedere, chiar putem constata că primarii anului 2009 sunt sub demnitatea celor de dinaintea anului 1989, aceasta „grație” DEMOCRAȚIEI bazată pe principiul DESCENTRALIZĂRII! Prezentul demers nu este unul care să se înscrie în segmentul revendicărilor salariale, amplu mediatizate, căci de drept primarii și viceprimarii nici nu au salarii, au o indemnizație. Noi reclamăm injustețea, fără scrupule, la care sunt supuși acești catalogați, de drept, demnitari, dar de fapt batjocoriți, dacă faci o analiză cu veniturile altor bugetari. 10


Revizuirea sistemului de salarizare pentru întregul personal din administraţia publică locală, inclusiv al indemnizaţiilor acordate primarilor şi viceprimarilor comunelor, astfel încât nivelurile acestora din urmă să fie în funcţie doar de numărul locuitorilor şi nu şi în funcţie de faptul că o unitate administrativ-teritorială este comună, oraş sau municipiu; sistemul actual, creat în sistemul comunist şi menţinut cu mare grijă de toate guvernele post-decembriste 1989, face ca un viceprimar de oraş (categoria III) să aibă o indemnizaţie mai mare decât un primar al unei comune cu peste 15.000 de locuitori, în categoria III fiind oraşe care au chiar sub 2.000 de locuitori; iată doar un exemplu de cum comunele şi implicit autorităţile administraţiei publice locale ale acestora sunt discriminate negativ în raport cu oraşele. De asemenea, nivelurile indemnizaţiilor viceprimarului şi primarului, indemnizaţia fiind unica formă de remunerare a muncii lor, sunt inferioare nivelurilor veniturilor salariale încasate pe durata unui an calendaristic de funcţionari publici din subordinea acestora; este de domeniul evidenţei că această situaţie reprezintă o anomalie a sistemului, în totală contradicţie cu principiul justei salarizări în funcţie de ierarhia instituţională.

VII. 18 –21 iunie 2009, Poiana Braşov, judeţul Braşov - probleme care privesc direct DESCENTRALIZAREA ŞI SALARIZAREA BUGETARILOR - PREZENTAREA DESCENTRALIZĂRII LA NIVELUL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA – MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI

VIII. 20.08.2009, ora 11.00 la sala muzicala din cadrul Bibliotecii Judetene Constanta a avut loc intrunirea Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania. Obiectivele intalnirii au fost : - Criteriile de stabilire a serviciilor catre populatie pe care trebuie sa le presteze administratia publica locala; - Standardele de calitate a serviciilor publice; - Stabilirea standardelor de cost in administratia locala, astfel incat acestea sa fie incluse in proiectul bugetului de stat pe anul 2010 pe cele 2 capitole : de functionare si de dezvoltare - Ierahizarea localitatilor in functie de numarul locuitorilor, in conditiile in care toti cei din administratia publica locala avem aceeasi tinta – cetateanul. Ierarhizarea sa fie una singura, in functie de numarul de locuitori, indiferent ca este comuna, oras, municipiu. 11


- Identificarea atributiilor specifice autoritatilor administratiei publice locale in vederea stabilirii numarului de personal strict necesar care sa fie in masura sa indeplineasca aceste atributii. - Salarizarea personalului din administratia publica locala in functie de numarul de locuitori, suprafata intravilanului. - Salarizarea unitara a functionarilor de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor judetene, avand in vedere realizarea aceluiasi act administrativ. La acest capitol, dl. Anghel Nicolae primarul comunei Castelu a avut urmatorul punct de vedere : sustine reducerea personalului primariei Castelu. Nu este de acord cu solicitarile tuturor primarilor din tara privind cresterile salariale pentru nici un salariat din administratia publica locala mai inainte de 1 mai 2010., iar cine nu este multumit de salariul actual sa-si caute alt loc de munca. Sedinta s-a incheiat cu procesul verbal semnat de primarii si reprezentantii comunelor membre ale Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania. Acest act va fi transmis mass – mediei si sustinut in fata reprezentantilor administratiei publice centrale : Guvern, Parlament, Presedentie, printr-o manifestare publica ce va avea loc la o data ce va fi comunicata in timp optim. Un numar de 5 primari va reprezenta Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania la activitatea organizata la nivel national privind propunerile legislative care vizeaza reducerile de personal din cadrul administratiei publice locale.

IX. Adunărea Generala, în sesiune extraordinară, Consiliului director, în sedintă ordinară pe semestrul II/2009, s-a desfasurat in statiunea Mamaia – Constanta, Pavilionul Expozitional. Agenda de lucru a sesiunii a avut urmatoarea ordine de zi: modificarea si completarea Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Director al A.Co.R., aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Profesoral al secretarilor comunelor din A.Co.R., aprobarea elaborarii Agendei Comunelor din Romania – 2010, ca document de analiza si propuneri pentru toate partidele politice, precum si pentru pentru oricare alti factori interesati in vederea elaborarii politicilor publice privind dezvoltarea durabila a satului romanesc, intalniri cu inalti demnitari publici, fiind invitati sa participe: domnul TRAIAN BASESCU, Presedintele Romaniei, domnul EMIL BOC, Prim-Ministru al Romaniei, domnul DAN NICA, Viceprim-Ministru, Ministrul Administratiei si Internelor, domnul GHEORGHE POGEA, Ministrul Finantelor Publice, domnul ILIE SARBU, Ministrul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, doamna ECATERINA ANDRONESCU, Ministrul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, doamna ELENA UDREA, Ministrul Turismului, domnul NICOLAE NEMIRSCHI, Ministrul Mediului, domnul MARIAN SARBU, Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, domnul CATALIN VRABIE, Secretar de Stat in Structura Ministerului Administratiei si Internelor, domnul MIHAI-VIOREL FIFOR, Secretar de Stat in Structura Ministerului Administratiei si Internelor, domnul MARIUS-TIBERIU 12


MARTINESCU, Secretar de Stat in Structura Ministerului Administratiei si Internelor, masa rotunda cu tema “Dezvoltarea Satului Romanesc in Viziunea Prezidentiabililor-2009”, unde sunt invitati sa participe Domnul Traian Basescu – Presedintele Romaniei precum si cei care siau anuntat candidatura la aceasta functie pana la data de 31 iulie 2009; La încheierea lucrărilor Adunării generale în sesiune extraordinară, precum şi a Consiliului director, în şedinţa ordinară pe semestrul II/ 2009, s-a adoptat in unanimitate de către Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România DECLARATIA PUBLICA : - participanţii la lucrări îşi exprimă regretul că ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ nu a răspuns invitaţiei la un dialog deschis cu cei 200 de primari, reprezentanţii celor 2833 comune ale României, constituiţi în Asociaţia Comunelor din România, asociaţie care reprezintă principalul fundament al oricărui regim democratic. Solicitarea noastră a fost în strictă concordanţă cu prevederile constituţionale, în sensul că administraţia publică centrală veghează la buna funcţionare a autorităţilor publice. Problemele administraţiei publice locale supuse atenţiei sunt : - nerealizarea descentralizării financiare care duce la intârzierea alocării fondurilor necesare investiţiilor; - lipsa de consultare a structurilor asociative în adoptarea legilor după care funcţionează administraţia publica locală; - încălcarea autonomiei locale prin blocarea posturilor vacante şi blocarea creşterilor salariale pentru toate categoriile de salariaţi, ceea ce duce la constrângeri în buna desfăşurare a activităţilor la nivelul comunelor. - salarizarea corespunzatoare a funcţionarilor publici în vederea accesării fondurilor europene; Din acest punct de vedere, chiar putem constata că primarii anului 2009 sunt sub demnitatea celor de dinaintea anului 1989, această ’’graţie’’ DEMOCRAŢIEI bazată pe principiul DESCENTRALIZĂRII ! - responsabilităţile publice trebuie să revină autorităţilor administraţiei publice locale, care sunt cei mai apropiaţi de cetăţeni; - dreptul de a decide în structurile lor administrative interne; - recunoaşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice de a-şi exercita iniţiativa în domeniile de competenţă; - consultarea autorităţilor publice locale în planificarea şi luarea deciziilor în problemele care le privesc direct; - modificarea criteriilor de eligibilitate să nu se mai efectueze în timpul derularii programului ( ex. PNDR- masura 322); - modificările legislative în domeniul învăţământului preuniversitar rural să aibă loc numai în urma consultării Asociatiei Comunelor din România. - modificările legislative în domeniul sănătăţii să aibă loc numai în urma consultării Asociaţiei Comunelor din România, unităţile medico – sanitare umane să rămână în patrimoniul unităţii administrativ – teritoriale; gestionarea programelor privind investiţiile de infrastructură – alimentare cu apă, canalizare, drumuri, iluminatul public să se realizeze de către un singur minister; aplicarea de urgentă a masurilor financiare privind asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare pregătirii şi cofinanţării proiectelor; eliminarea cotei TVA pentru proiectele cu finanţare externă; transferul de la Agenţia Domeniilor Statului către unitatea administrativ – teritorială a terenurilor pe care le are în administrare ADS – ul; 13


transferul de la unităţile militare dezafectate către unitatea administrativ – teritorială a terenurilor şi construcţiilor; achitarea la timpul optim a subvenţiilor pentru agricultură; Orice om normal îşi pune intrebarea firească, dar de ce oare aceste situaţii se perpetuează de la o perioadă la altă perioadă, de la un guvern la alt guvern ? Raspunsul este pe cât de simplu, pe atât de îngrijorator : numai aşa autorităţile administraţiei publice locale pot fi marionete în mana şi in folosul celor care ajung pe ’’ culmile administraţiei’’! Astfel, cu precădere primarii comunelor, în loc să-şi indrepte întreaga lor capacitate pentru punerea în aplicare a unor strategii de dezvoltare economico-sociale, pe termen mediu și lung, stau slugarnic, cu mâna întinsă la cei care, prin intervențiile lor, pot „picura” ceva resurse pentru îndeplinirea unor proiecte la nivel local, iar atunci când se „picură”, criteriul este strict legat de numărul celor care ar putea să voteze în favoarea celui de pe „culme”. Este limpede că într-o astfel de situație nu se poate vorbi de dezvoltare durabilă a colectivităților locale, de menținere în administrație a unor oameni valoroși, ci de o dezvoltare arbitrară în folosul și în interesul unor micimi! Nu este un afront adus primarilor, ci colectivităţilor din unităţile administrativ – teritoriale, ce reprezintă 78 % din teritoriul României, a locuitorilor ce le-au acordat votul de încredere.

X. 13 – 16 august 2009 - Intâlnirea de lucru dintre domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice si conducerea Asociatiei Comunelor din România, a Asociatiei Oraselor din România, a Asociatiei Municipiilor din România si a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, având drept obiective: 1. modificarea si completarea Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru a se identifica formula de echilibrare care să conducă la asigurarea resurselor financiare necesare sectiunii de functionare pentru bugetele locale; 2. prezentarea de către domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice, a situatiei numerice a personalului din administratia publică locală, în vederea identificării unui număr optim de personal si a stabilirii unui normativ de personal, pe fondul reducerii cheltuielilor cu salariile. Asociatia Comunelor din România a fost reprezentată la această întâlnire de către: Emil DRĂGHICI, presedintele si primarul comunei Vulcana-Băi, judetul Dâmbovita, Dorinel SOARE, presedintele interimar al Filialei Judetene Dâmbovita si primarul comunei Niculesti, precum si Enache DUMITRU, presedintele Filialei Judetene Tulcea si primarul comunei Stejaru. Această întâlnire de lucru a fost realizată la initiativa domnului Liviu-Nicolae DRAGNEA, presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România si presedintele Consiliului Judetean Teleorman, în urma discutiilor purtate luni, 10 august 2009, la sediul Guvernului cu domnul Emil BOC, prim-ministrul României, domnul Dan NICA, viceprim-ministru si ministrul administratiei si internelor, domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice, domnul Mircea-Nicu TOADER, liderul grupului parlamentar al P.D.-L. din Camera Deputatilor, doamna 14


Sulfina BARBU, presedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputatilor, domnul Petru FILIP, presedintele Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului din Senatul României, precum si conducerile Asociatiei Comunelor din România, Asociatiei Oraselor din România, Asociatiei Municipiilor din România si Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România. Asociatia Comunelor din România (A.Co.R.) a fost reprezentată de către: Emil DRĂGHICI, presedintele A.Co.R. si primarul comunei Vulcana-Băi, judetul Dâmbovita, Mariana GÂJU, primvicepresedintele A.Co.R., presedintele Filialei Judetene Constanta si primarul comunei Cumpăna, Nicolae PANDEA, secretar A.Co.R., presedintele Filialei Judetene Călărasi si primarul comunei Stefan cel Mare, Dorinel SOARE, membru în Consiliul director al A.Co.R., presedintele interimar al Filialei Judetene Dâmbovita si primarul comunei Niculesti si Enache DUMITRU, membru în Consiliul director al A.Co.R.presedintele Filialei Judetene Tulcea si primarul comunei Stejaru, Ilie POTOCEA, primarul comunei Tomsani, judetul Prahova. Referitor la întâlnirea de lucru de la Busteni: 1. modificarea si completarea Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru a se identifica formula de echilibrare care să conducă la asigurarea resurselor financiare necesare sectiunii de functionare pentru bugetele locale. La insistentele domnului Liviu-Nicolae DRAGNEA au fost prezentate principalele amendamente pe care să le cuprindă proiectul de modificare si completare a Legii nr. 273/2006, respectiv: 1.1. orice resurse financiare care sunt destinate proiectelor de infrastructură pentru colectivitătile locale să fie în exclusivitate repartizate de la nivel central către consiliile judetene, iar acestea să le repartizeze către unitătile administrativ-teritoriale din judet, eliminându-se orice transferuri directe de la bugetul de stat prin ministere către bugetele locale, inclusiv resursele financiare pentru infrastructura din învătământul preuniversitar de stat; 1.2. alocarea de resurse financiare pentru echilibrarea bugetelor locale să se facă după o formulă prevăzută de lege, de la bugetul de stat la dispozitia consiliilor judetene, după care acestea să repartizeze, tot după formulă, cu unii indicatori specifici fiecărui judet, sume către bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor, precum si către bugetul local al judetului, astfel încât să nu se mai întâmple ca o unitate administrativ-teritorială să rămână fără resursele necesare bunei functionări a administratiei publice locale. Domnul Liviu-Nicolae DRAGNEA a sustinut formulele, la care domnul Gheorghe POGEA a avut mai multe observatii. Concluzia la pct. 1: Nu a fost definitivată nicio formulă, urmând a se relua analiza în cadrul unei alte reuniuni. 2. prezentarea de către domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice, a situatiei numerice a personalului din administratia publică locală, în vederea identificării unui număr optim de personal si a stabilirii unui normativ de personal, pe fondul reducerii cheltuielilor cu salariile. Situatia prezentată, pe baza datelor detinute de Ministerul Finantelor Publice, a dorit să scoată în evidentă: a) numărul de personal de la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale; b) decalajele dintre unitătile administrativ-teritoriale cu număr de locuitori asemănător, în ceea ce priveste numărul de personal existent; 15


c) numărul mediu de personal existent pe categorii de unităti administrativ-teritoriale; d) ponderea cheltuielilor de personal în structura cheltuielilor bugetului local. În urma prezentării efectuate, în calitatea de presedinte al Asociatiei Comunelor din România, de altfel cel mai mult aduse în discutie fiind comunele, am constat că: 2.1. situatia nu este una în urma căreia să se poată lua o decizie pertinentă, deoarece nu cuprinde si personalul, asa-zis, externalizat la nivelul serviciilor/institutiilor publice de interes local cu personalitate juridică, înfiintate prin hotărâri ale autoritătilor deliberative, tocmai pentru a nu fi reflectat în aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean; 2.2. nu se poate vorbi de o analiză a numărului de personal fără identificarea tuturor atributiilor stabilite prin lege autoritătilor administratiei publice locale; în acest sens am prezentat o NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU IDENTIFICAREA ATRIBUTIILOR SPECIFICE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN VEDEREA STABILIRII NUMĂRULUI DE PERSONAL STRICT NECESAR CARE SĂ FIE ÎN MĂSURĂ SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ACESTE ATRIBUŢII, preliminară, departe de a fi exhaustivă, din care rezultă fără echivoc faptul că la nivelul celor mai multe comune din România numărul de personal este total insuficient si de aici lipsa capacitătii administrative, numărul strict necesar fiind undeva în jurul a 50 (cincizeci) la nivelul unei comune aflate în intervalul 3.000 - 5.000 de locuitori, cu mult peste media identificată de către domnul Gheorghe POGEA; 2.3. situatia nu cuprinde ceea ce s-a făcut pe linia descentralizării până acum în România, astfel încât să se poată face o analiză a modului cum au fost transferate competente administrative de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale si, implicit, dacă aceste transferuri au fost urmate si de cele financiare. Este de domeniul evidentei că fără o analiză a celor întreprinse până în prezent, nu putem avea imaginea pentru viitor. Neprezentarea situatiei nu face decât să ascundă realitatea, în sensul că s-au efectuat transferuri de competente fără transferul de resurse financiare, ceea ce a condus la scăderea capacitătii administrative a autoritătilor administrativ-teritoriale, de la an la an, asistând la îmbogătirea bugetelor gestionate la nivelul autoritătilor administratiei publice centrale pe seama sărăcirii bugetelor locale, în total dispres fată de cele afisate public sau prin diverse documente; 2.4. nu au fost respectate prevederile mai multor acte normative, respectiv: 2.4.1. Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 2.4.2. Norma metodologică de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008, în sensul că acel Comitet tehnic interministerial pentru descentralizare, nu a funcționat deloc, determinând: 2.4.2.1. inexistenta proiectului strategiei de descentralizare care trebuia elaborată de către Ministerul Administratiei si Internelor; 2.4.2.2. imposibilitatea de a propune soluţii cu privire la procesul de descentralizare sectorială sau cu privire la necesitatea îmbunătăţirii modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, într-un cadru formal; 2.4.2.3. inexistenta proiectelor strategiilor de descentralizare sectorială şi proiectele strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, propuse de ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 2.4.2.4. inexistenta standardelor de calitate şi de cost care trebuiau propuse de către ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care ulterior se aprobau prin hotărâre a Guvernului;

16


2.4.2.5 inexistenta rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind stadiul de implementare a strategiilor de descentralizare sectorială şi a strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate; 2.4.2.6. inexistenta calendarului acţiunilor privind desfăsurarea procesului de descentralizare; 2.4.3. Hotărârea Guvernului nr. 705/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente prin care trebuia constituit Consiliul interministerial pentru administraţie şi funcţie publică, descentralizare, comunităţi locale, în structura căruia urma să functioneze Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare; 2.5. nu se pot determina si, implicit, stabili standardele de cost decât după parcurgerea următoarelor etape obligatorii, din punct de vedere logic: 2.5.1. identificarea atributiilor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 2.5.2. stabilirea standardelor de calitate, întelegând prin acestea: indicatorii de calitate care trebuie realizaţi de autorităţile administraţiei publice locale în furnizarea unui serviciu public şi de utilitate publică; 2.5.3. stabilirea numărului strict de personal cu care se pot realiza atributiile la standardele de calitate stabilite. 2.6. în lipsa celor de mai sus, este de domeniul evidentei că s-a pornit la o analiză care n-ar fi condus decât la un obiectiv în sine, „amputarea” numărului de personal, fără să se tină seama de scopul existentei administratiei publice locale. Sâmbătă, 15 august si duminică, 16 august a.c. s-a alăturat grupului de lucru si domnul Dan NICA, viceprim-ministru si ministrul administratiei si internelor. Duminică, a fost efectuată o conferintă de presă cu participarea următoarelor persoane, în ordinea în care au luat cuvântul: domnul Dan NICA, viceprim-ministru si ministrul administratiei si internelor, domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice, domnul Liviu-Nicolae DRAGNEA, domnul Tudor PENDIUC, prim-vicepresedintele Asociatiei Municipiilor din România si primarul municipiului Pitesti, subsemnatul, Emil DRĂGHICI, precum si Decebal ARNĂUTU, prim-vicepresedintele Asociatiei Oraselor din România si primarul orasului Târgu Neamt, fără să fie prezentate cifre cu privire la normativele de personal. Fată de punctele de vedere sustinute de către reprezentantii structurilor asociative ale administratiei publice locale, am convenit reluarea discutiilor la o dată stabilită de comun acord cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor Publice. Facem precizarea că nu am convenit asupra niciunui număr de personal, de aceea orice aparitie în presă a unor normative nu reprezintă decât o intoxicare a populatiei sau, în cel mai rău si urât caz, o încercare din partea autoritătilor administratiei publice centrale să inoculeze în rândul celor din administratia publică locală nevoia de luare a unei măsuri ilogice, ilegale si inoportune, si pe acest fond să vadă reactiile celor avizati. Deosebit de important este de adus la cunostinta colegilor din administratia publică locală, că sustinerea Asociatiei Comunelor din România este aceea ca orice normativ, precum si salarizarea primarului, a viceprimarului si a secretarului unitătii administrativ-teritoriale să aibă la bază, ierarhizarea numai în functie de numărul locuitorilor astfel cum este reglementată prin art. 29 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si nu după faptul că este comună, oras sau municipiu. Fac precizarea că această propunere a fost însusită de către domnul Emil BOC, prim-ministrul României, domnul Dan NICA, viceprim-ministru si ministrul administratiei si internelor, si domnul Gheorghe POGEA, ministrul finantelor publice la întâlnirea din 10 august 2009, numai că am 17


semnale că sunt factori perturbatori care se opun unei astfel de măsuri, dorind cu obstinatie să mentină diferentierea pe comune, orase si municipii. XI. 8 - 9 octombrie 2009, Sibiu - Seminar româno-francez pe tema gestionării serviciilor de utilitate publică: tratarea deşeurilor Seminarul a fosr organizat de Ambasada Frantei in Romania si structurile sociative din Romania ( A.Co.R., A.O.R., A.M.R. ) in parteneriat cu Asociatia de prietenie a parteneriatului ILLE- et- VILAINE – SIBIU. Seminarul a urmărit câteva obiective precise precum : analiza, valorizarea şi structurarea parteneriatelor franco-române în domeniul gestionării serviciilor de utilitate publica; analiza comparativa a legislaţiilor şi procedurilor administrative aplicabile in Franţa şi in România (gestionarea directă şi delegarea serviciilor publice, punerea în aplicare a legislaţiei comunitare) şi schimbul de bune practici în domeniul modelelor de finanţare a infrastructurii şi serviciilor (parteneriat public/privat, mobilizarea fondurilor europene). Evenimentul se adresează colectivitaţilor locale româneşti interesate de conceperea şi punerea în practica a unor planuri de gestionare a deşeurilor pe termen mediu, a unor proceduri noi de colectare şi selecţie a deşeurilor şi dezvoltarea de infrastructuri noi pentru tratarea deşeurilor : Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Comunelor din Romania , fiind prezenta d-na ec. Mariana Gaju, prim – vicepresedinte al AcoR, primarul comunei Cumpana, judetul Constanta. Managementul deseurilor insumeaza activitatile de colectare, transport, valorificare si eliminarea a acestora ( gropi de gunoi, incinerare, reciclare). In prezent, organizatiile din Romania se confrunta cu cerintele tot mai stricte ale reglementarilor in domeniul managementului deseurilor, iar cheltuielile tot mai mari pentru evacuare si depozitare impun organizatiilor reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri produse. Inchiderea tuturor gropilor de gunoi din mediul rural , si nu numai, , care a avut ca termen 16 iulie 2009 a luat pe nepregatite autoritatile locale si judetene care trebuie sa faca pasul spe gestionarea deseurilor potrivit legislatiei si angajamentelor asumate la nivel european. Pe baza legislatiei romane si comunitare au fost elaborate Planuri Regionale de Gestiune a Deseurilor, aprobate prin Ordin comun al ministrilor mediului si al dezvoltarii regionale. Aceste documente promoveaza cooperarea intre autoritatile judetene si cele locale in vederea infiintarii si dezvoltarii unui management integrat al deseurilor care sa inlocuiasca sistemul existent, ineficient atat din punct de vedere economic, cat si din cel al protectiei mediului. In mod contrar fata de situatia intalnita in majoritatea statelor dezvoltate din U.E., cantitatea de deseuri municipale generata in Romania este in general depozitata, numai 2% sunt deseuri reciclate. In Romania principala forma de eliminare a deseurilor este depozitarea, in anul 2005 au functionat 252 depozite de deseuri municipale, din care numai 18 erau conforme, restul de 234 sunt neconforme. In Romania s-au identificat 2686 spatii de depozitare in zona rurala cu o suprafata de cel mult 1 ha. Prevederi POS Mediu – Axa 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor, prin care se urmareste, in 18


principal interventia pentru : cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectare deseurilor, reducerea cantitatii de deseuri depozitata, cresterea cantitatii de deseuri reciclate. Politica in domeniul deseurilor este una din cele mai vechi politici de mediu ale Uniunii Europene. Franta pune in aplicare un plan de actiune guvernamental in domeniul deseurilor pentru perioada 2009-2012, supravegheat de un consiliu pentru deseuri. Planul se refera la prevenirea, reciclarea, incinerarea, stocarea si valorificarea deseurilor organice. Obiectivul acestui plan este de a reduce cu 7% productia deseurilor menajere in decurs de 5 ani, ameliorarea ratei de reciclare si diminuarea cantitatii de deseuri incinerate. Toate aceste masuri vizeaza punerea in aplicare a angajamentelor din cadrul protocolului interministerial pentru protectia mediului, numit si ’’ Grenelle de l’Environnement’’, care fixeaza ca obiective prioritare reducerea la sursa a productiei de deseuri si dezvoltarea reciclarii si valorificarii. XII. 13-15 octombrie 2009, Strasbourg, Palatul Europei , A 17 – a sesiune plenara a Congresului Puterilor Locale si Regionale a Consiliului Europei Primarul comunei Cumpana, judetul Constanta a participat in calitate de membru supleant pe langa Congres si reprezinta Romania la invitatia secretarului general, dl. Ulrich Bohner. Principiile dupa care se desfasoara lucrarile sesiunii plenare a Congresului Puterilor Locale si Regionale a Consiliului Europei sunt : transparenta, legalitatea si respectarea democratiei, egalitatea de sanse intre barbati si femei, egalitatea de sanse pentru minoritati. Garant si punct de referinta al democratiei de proximitate, Congresul este o adunare de schimburi si de dialog care trebuie sa permita tuturor membrilor sai sa raspunda mai bine obligatiilor si provocarilor care, din ce in ce mai mult solicita colectivitatile teritoriale. Cu ocazia acestor sesiuni, se vor dezbate si face publice lucrarile diferitelor organe ale Congresului si se pot adopta texte pentru a fi transmise Comitetului Ministrilor din Consiliul Europei, adunarii parlamentare, tarilor membre sau colectivitatilor teritoriale ale acestora. Ordinea de zi a sesiunii plenare a Congresului a cuprins o problematica vasta : - prezentarea raportului de activitate, adoptarea componentei Comisiei permanente, comisiilor statutare si grupurilor de lucru, prezentarea declaratiei cu ocazia a 60- a aniversari a Congresului ; - alocutiuni pe teme de democratie locala, participarea tinerilor la democratie, cooperare transfrontaliera in Europa, limbile minoritare – un atu pentru dezvoltarea regionala, regiunile cu puteri legislative – catre o guvernare pe mai multe nivele, orase creative – administrarea activitatii culturale a oraselor, ameliorarea calitatii aerului interior – o noua miza pentru colectivitatile locale, prevenirea violentei impotriva copiilor, cooperarea regionala in jurul Marii Baltice. 1 . Grup de lucru ’’ Regiuni cu puteri legislative ’’ Consiliul Europei acorda o mare importanta consolidarii democratiei locale si regionale. De fapt, pe aceste doua nivele, in aplicarea principiilor de subsidiaritate si proximitate, democratia este mai aproape de cetateni. Regiunile cu puteri legislative au un rol important in conceptia politica si in luarea deciziilor, mai ales pentru ca ele reflecta cel mai exact diferentele regionale si culturale. Democratia regionala este un element determinant al echilibrului constitutional al puterilor, mai ales in statele federale si ea este garantia unei guvernari pe mai multe nivele, democratica si efectiva. Aceasta guvernare pe mai multe nivele trebuie sa aiba drept principii directoare 19


cooperarea mutuala si interactiunea intre toate nivelele de autoritate – european, national, regional si local in cautarea de solutii la problemele actuale. 2. Comisia dezvoltarii de durata : ’’Ameliorarea calitatii aerului interior – o noua miza pentru colectivitatile locale ’’. Pana de curand, calitatea aerului interior nu fusese considerata ca o problema de sanatate majora, spre deosebire de poluarea exterioara, de care se ocupa numeroase reglementari si care este in atentia mass – media. Autoritatile publice trebuie sa-si schimbe punctul de vedere si sa acorde o importanta deosebita calitatii aerului interior. Numeroase colectivitati locale au pus deja in aplicare programe ambitioase care vizeaza sa amelioreze calitatea aerului interior dincolo de campul de aplicare al legislatiei existente. Acestea includ masuri de prevenire pentru ca toate spatiile interioare de sub autoritatea lor, publice sau private, sa fie de cea mai inalta calitate ambientala. Tot in responsabilitatea lor intra si sensibilizarea opiniei publice si incurajarea formarii unei bune calitati a aerului interior si aunui mediu sanatos. 3. Comisia de cultura si educatie : ’’ Limbile minoritare – un atu pentru dezvoltarea regionala ’’. Protectia limbilor minoritare favorizeaza dezvoltarea durabila a culturii si economiei, garantand valoarea locului, a educatiei si a calitatii vietii si prevenind de asemenea emigrarea economica a populatiilor locale. Limbile minoritare joaca un rol fundamental in formarea si consolidarea unei identitati culturale regionale. Este, deci primordial sa veghem ca masurile care vizeaza promovarea acestor limbi sa fie fixate in mod corect. Limbile minoritare joaca de asemenea un rol pozitiv si durabil in dezvoltarea regionala; apararea acestora se bazeaza pe o strategie de valorificare pe termen lung care necesita o buna pastrare a culturii pentru generatiile urmatoare. Masurile care vizeaza apararea si promovarea identitatilor culturale ale regiunilor plurilingvistice incurajeaza investitiile de mijloace financiare rentabile, care folosesc resursele intro maniera optima, constituie o imbogatire sociala si culturala pentru regiuni si, in fine, se autofinanteaza prin propriul impact economic. 4.’’ Orase creative – administrarea activitatii culturale a oraselor’’ Orasele dispun de un potential imens de creativitate in domeniul cultural care poate servi drept catalizator catre o schimbare pozitiva si poate favoriza cresterea. Ele sunt un creuzet al culturii; ele sunt locul de schimb, de intalnire si de descoperire a multiplelor identitati culturale; ele sunt locul in care activitatea culturala este stimulata de interactiune si diversitate. Orasul creativ si economia culturala pot fi motorul de atractie regionala si coeziune sociala. Acest potential nu va putea fi exprimat decat cu participarea tuturor actorilor si pe baza unei evaluari aprofundate a specificului cultural al orasului. Trebuie ca toate varstele, toate grupurile etnice si lingvistice sa participe la programul cultural al orasului, fiind inteles faptul ca pluralismul cultural poate fi o sursa de forta si de vitalitate. Orasele europene beneficiaza de doua tipuri de bogatie : trecutul lor si diversitatea actuala. Activitatile culturale sunt, pentru ele insele si pentru regiune, un element vital. Orasele sunt locuri de intalnire si de interactiune intre culturile care produc in permanenta noi forme de expresie. Pentru a valorifica acest potential, orasele trebuie sa dispuna de un program cultural si de politici solide, care necesita o gestionare eficienta, realizata de directorii si administratorii culturali 20


profesionali. Cultura minoritatilor trebuie respectata atat la nivel local, cat si la nivel regional. Turismul cultural este un un model durabil de dezvoltare, iar strategia unei economii durabile, viabile in orasele Europei duce la stimularea creativitatii tinerilor. Ele necesita o finantare solida, ceea ce implica investitii adecvate din partea sectorului public si o sustinere din partea autoritatilor nationale si regionale. Ele au de asemenea nevoie de modele financiare si de instrumente de audit eficace. Nivelul dezvoltarii autoritatilor locale depinde de o permanenta colaborare cu institutiile invatamantului, o cercetare a elaborarii politicilor in domeniul economic, financiar, cultural. Cultura nu trebuie considerata un lux. Numai in timp ce ea ocupa locul care ii revine in inima activitatilor unui oras, acesta isi poate realiza cu adevarat potentialul de oras creativ.

XIII. 27.10.2009, COMITETUL REGIUNILOR , ELISAN - RETEAUA EUROPEANA PENTRU ACTIUNEA SOCIALA LOCALA ’’ Provocari sociale si coeziune teritoriala’’. Aceasta prima masa rotunda va permite abordarea marilor provocari sociale comune Statelor membre ( provocare demografica, dezechilibrul rural/ urban, egalitatea accesului la drepturile si serviciile sociale, schimbarile legate de globalizare, cresterea preturilor la energie), dar si a raspunsurilor politice aduse pana in prezent de catre U. E. Si Consilul Europei si perspectivele deschise de punerea in practica a principiului de coeziune teritoriala. Modul in care actorii locali folosesc diferitele parghii ale politicii regionale ( mai ales cele financiare 0 pentru a pune in practica proiecte inovatoare in materie sociala, in baza unei logici de dezvoltare echilibrata a teritoriilor. ’’ Cum garantam accesul egal la drepturile si serviciile sociale pe toate teritoriile?’’ Problema accesului egal la drepturile si serviciile sociale este o problema centrala in dezbaterile asupra dezvoltarii echilibrate pe teritoriul eurropean. Cum poti garanta acest principiu de echitate teritoriala ? Unde ne aflam in dezbaterea SSIG? ’’ Recomandarea Elisan pentru o mai buna luare in calcul a rolului actorilor sociali locali in dinamica acestei coeziuni teritoriale’’ Apel pentru punerea de acord cu privinta la principiul de coeziune teritoriala care incurajeaza actorii locali sa ia parte la dezbateri. Elisan incearca sa faca mai operational principiul de aparare, urmarind obiectivul de coeziune teritoriala, mai ales in perspectiva viitoarei programari a fondurilor structurale 2013 – 2020. Scopul acestei zile organizate de Elisan este acela de a intelege oportunitatea dezbaterii pe principiul coeziunii teritoriale, pentru a arata in ce masura colectivitatile locale sunt nu numai privite, ci, in ce masura pot ( prin politica de actiune sociala ) sa contribuie la o dezvoltare durabila si echilibrata a teritoriilor in Europe. XIV. Consiliul Comunelor si Regiunilor Europei, Comitetul Director, Berlin, 30 noiembrie – 1 decembrie 2009

21


Asociatia Comunelor din Romania a fost reprezentata la aceasta intalnire de domnul presedinte Emil Draghici, primarul comunei Vulcana Bai, judetul Dambovita si de doamna prim – vicepresedinte Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, judetul Constanta. Ordinea de zi a cuprins urmatoarele teme : - Seminarul CCRE 1989, un nou rasarit pentru democratie in Europa Centrala si Orientala; 20 ani dupa caderea Zidului Berlinului si succesul miscarii Solidarnosc. Ce lectie, ce consecinte pentru guvernele locale si regionale? - Deschiderea Comitetului Director : adoptarea ordinii de zi, aprobarea listei de decizii de la reuniunea de la Malmo (22 aprilie); pentru informare, proiectul listei deciziilor reuniunii Secretarilor Generali si Directori (Madrid, 1-2 octombrie), darea de seama a Biroului Executiv (Viena, 5 noiembrie), schimbarea componentei Biroului Executiv, alegerea noului secretar general al CCRE, raportul despre punerea in practica a programului de lucru pe anul 2009, ultimle informatii despre impactul crizei financiare si economice, Statele Generale ale CCRE trecute si viitoare: Statele Generale din Malmo (aprilie 2009): ratificarea Declaratiei finale si a rezolutiei, 25 State Generale, Cadiz, 2012; - Lucrari politice ale CCRE si mai ales: raportul primului an al noului sistem al raporturilor, probleme politice de actualitate, bilantul Comitetului de Gestiune Financiara (Paris, 18 septembrie), aprobarea cheltuielilor pe anul 2008, adoptarea programului de lucru pe anul 2010 si mai ales: pregatirea unei autoevaluari a CCRE pentru anul 2010, adoptarea proiectului de buget pe anul 2010, relationare europeana, orase si guverne locale unite si afaceri internationale, probleme relative la adeziunea la CCREA Deschiderea sesiunii este sustinuta de domnul Michael Haupl, Guvernatorul Vienei, care a prezentat derularea evenimentelor istorice din anul 1948 pana in prezent cu cele mai importante evenimente care au transformat tarile Europei, inclusiv revolutia din decembrie 1989 din Romania. Evolutia evenimentelor scoate in evidenta dorinta de democratie si libertate a cetatenilor Europei. Nevoia de dezvoltare economica a tarilor este strans legata de dezvoltarea sociala care s-a derulat cu dificultate. Democratia in Europa Centrala si de Est s-a instaurat in ani, prin descentralizare. Incet, incet s-a reconstruit o intreaga economie, un sistem economic cu conditii mai bune pentru locuitori. S-a vorbit de asemenea despre autonomia administrativa dupa decembrie 1989, autonomie care a dus la infiintarea Asociatiilor Municipalitatilor. O autonomie reala implica autoguvernare urmand ca prin descentralizare sa intelegem despartirea efectiva de stat prin adoptarea unor forme asemanatoare celor federative (regionalizare). Numai o astfel de masura radicala poate rupe legaturile de subordonare si dependenta dintre stat si comunitatile locale sau regionale. Eliberarea de sub tutela statului este obligatorie pentru ca diferitele grupuri de cetateni sa constientizeze apartenenta la comunitati restranse, traditionale si specifice ce le determina sa aiba scopuri si interese comune. Egalitatea de sanse , intre femei si bărbati reprezinta un drept fundamental, o valoare comuna a Uniunii Europene si o conditie necesară pentru indeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Deşi există încă o serie de inegalităţi, în ultimele decenii, UE a făcut progrese semnificative pentru ca femeile şi bărbaţii să beneficieze de şanse egale. Acest lucru se datorează, în primul rând, legislaţiei privind tratamentul egal, măsurilor destinate să integreze principiul egalităţii de şanse în toate politicile comunitare şi măsurilor specifice privind promovarea femeilor, atat in viata politica , cat si administrativa. Infratirea este un instrument diplomatic foarte important. 22


Infratirea este o reuniune dintre doua municipalitati care cauta sa se asocieze pentru a actiona intr-o perspectiva europeana, avand obiectivul de a rezolva problemele cu care se confrunta si dezvoltarea unor legaturi de prietenie din ce in ce mai stranse intre acestea. Valorile primare care caracterizeaza infratirile: prietenia, cooperarea si intelegerea reciproca intre popoare in Europa. Infratirile sunt expresia unitatii si identitatii europene. Ele reprezinta fara indoiala cea mai vizibila forma de cooperare europeana, dovada fiind miile de municipalitati si orase care au panouri indicatoare la intrarea pe teritoriul lor cu numele colectivitatilor locale cu care sunt infratite. Infratirea este deopotriva un instrument flexibil si cu valente multiple. Infratirile se pot concretiza intre sate, aglomeratii urbane, municipalitati, orase, provincii, metropole etc. Acestea pot acoperi o larga paleta de activitati si pot implica numerosi actori, din doua sau mai multe comunitati. Un bun parteneriat de infratire poate aduce multe beneficii unei comunitati. Adunand impreuna oameni din diverse regiuni ale Europei, infratirile ofera cadrul pentru a impartasi probleme, schimburi de opinii si intelegerea diferitelor puncte de vedere asupra oricaror chestiuni pentru care se manifesta interesul comun sau ingrijorarea comuna. Activitatile de la nivel intern au fost completate cu activitatile de la nivel international. Astfel, fiind membra a Consiliului Comunelor si Regiunilor din Europa ( C.C.R.E.), cea mai mare organizaţie ce priveşte guvernarea locală şi regională din Europa, Asociaţia Comunelor din România a participat la conferinţele organizate de aceasta şi a purtat mesajul colectivităţilor locale la nivel european. Se ştie foarte bine că dacă se doreşte o schimbare, în bine, este necesară colaborarea cu structurile de la nivel european şi expunerea eventualelor dificultăţi cu care se confruntă autorităţile locale din România. Este nevoie să armonizăm interesele ţării noastre cu cele internaţionale şi să recunoaştem unde avem carenţe. Doar astfel, prin acceptarea situaţiei reale, a punctelor slabe, putem depăşi toate acestea şi să ne apropiem de nivelul altor state europene. Asociaţia Comunelor din România a dorit ca prin activităţile sale să contribuie la realizarea descentralizării în sensul său real. Deşi aparent, descentralizarea şi intervenţionismul sunt mişcări independente, în realitate, ele s-au dezvoltat direct proporţional. Argumentând această aserţiune, consider că descentralizarea a permis statului să renunţe la anumite servicii, dar să preia altele noi, în special în domeniul economic şi social; se realizează aşadar mai puţin o reducere a competenţelor statale şi mai ales, o deplasare a câmpului de acţiune. Dacă în prezent există o tendinţă de neimplicare a statului, în gestiunea afacerilor locale, aceasta nu apare ca fiind neapărat legată de descentralizare ci, mai degrabă, ea constituie consecinţa problemelor legate de buget. In luna martie 2009 a fost inaintata Secretariatului General al Guvernului, documentatia ca in conformitate cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, pentru ca Filiala Judeteana Constanta a Asociaţiei Comunelor din România să fie recunoscută de către Guvernul României ca fiind de UTILITATE PUBLICĂ. Documentatia cuprinde : bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de rezultat patrimonial pe ultimii 3 ani de activitate, valoarea patrimoniului, valoarea activului la data depunerii, actul de infiintare al filialei judetene Constanta, hotararea de infiintare, raportul de acivitate, raport privind colaborarea cu institutiile statului si alte institutii deconcentrate cu care colaboreaza filiala judeteana Constanta a A.Co.R. 23


XV. Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania a depus in luna noiembrie 2009 dosarul cererii de finantare in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( PODCA ) – Cererea de proiecte nr. 5/ 2009 , pentru implementarea proiectului ’’ Cresterea nivelului de pregatire profesionala a functionarilor din comunele membre ale Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania.’’. Proiectul se afla in etapa de evaluare a eligibilitatii la Ministerul Administratiei si Internelor – Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Proiectul are ca scop general imbunatatirea capacitatii administrative prin formarea profesionala a personalului din administratia publica locala. Proiectul va oferi programe de formare si instruire in domenii relevante pentru administratia publica. Activitatile desfasurate prin proiect : - formarea profesionala a personalului din administratia publica a comunelor afiliate in domenii ca achizitiile publice, ECDL , limbi straine, dezvoltarea de proiecte, managementul proiectelor, etc. - achizitionarea de echipamnete de calcul si echipamente periferice de calcul, de mobilier, aparatura birotica, telefoane ( fixe si mobile ) si alte obiecte de inventar, necesare bunei desfasurari a proiectului de formare profesionala. XVI. Infiintarea si administrarea portalului Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania , www.acor.judetul-constanta.ro. ( Dispozitia nr. 7/ 04.05.2009 emisa de presedintele Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania). Ce este Internetul ? "Cred ca il putem considera o punte peste barierele inerente unei societati care nu mai poate respecta regulile din cauza numarului excesiv de mare a acestora. Cauzal, a aparut o societate informationala care se exprima liber si care intr-un interval de timp record a stabilit un nou plan existential numit impropriu virtual deoarece este plin de realism. Internetul a devenit un gigant fata de mass-media clasica, ziare, reviste, televiziune. Pentru a te putea face auzit trebuie mai intai sa te faci vazut pe Internet.’’ Pagina de internet este un instrument modern folosit de Filiala Judeteana Constanta a Asociației Comunelor din România pentru a comunica și promova activitățile desfășurate și pentru a menține contactul cu membrii săi. Portalul este structurat in meniuri care permit accesul rapid la toate categoriile expuse : despre noi. Organe de conducere, informatii publice, agende evenimente, carte de oaspeti, galerie foto, etc.

24


Despre noi, unde se afla prezentarea Fil. Jud. Constanta a AcoR, precum si a membrilor fondatori. Organizare, Membri, Proiecte, Documente interne, Informatii public, Comunicate de presa, Organe de conducere, unde sunt descrise structurile de conducere si gestiune ale AcoR. Documente, reprezinta arhiva de documente emise de AcoR., incluzand statutul, actul constitutiv, Regulamentul de organizare si functionare al Filialei Judetene ConstantaACoR, hotarari ale Adunarii Generale, evenimente, intruniri. Proiecte, prezinta in detaliu toate proiectele finalizate sau in executie la care participa Filiala Judeteana Constanta a AcoR. Contact, afiseaza datele prin care se poate lua legatura cu responsabilii Filialei Judetene Constanta ACoR . Punctual lansarea portalului are ca scopuri promovarea filialei, asigurarea colaborarii membrilor prin informare continua, interactivitate, asigurarea unui mediu birotic virtual cu acces privat si/sau public. Facilitatile sunt numeroase si se dezvolta permanent, insa este necesara si o contributie minimala a fiecarui membru - acesta nu trebuie sa fie specialist in informatica, este suficient sa stie sa navigheze pe Internet si sa editeze text pe calculator. De exemplu sectiunea "Agende - Evenimente" poate cuprinde graficul de activitati pentru fiecare comuna si poate genera un grafic global pentru tot judetul. Multe primarii nu au un site propriu sau detin un site neactualizat si necorespunzator. Portalul filialei poate prelua o parte din elementele obligatorii legislativ. Despre functiile portalului se poate elabora un tratat tehnic care insa nu este elocvent. Importanta este modelarea functiilor pentru a asigura un plus de functionalitate filialei.

25


www.twinning.org, este o pagină dedicată înfrățirilor între localitățile din Europa, dezvoltată de Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa. Aceasta oferă localităților care doresc înfrățirea, o bază de date ce adună fișele tuturor localităților din Europa care caută parteneri și au depus această fișă. Fișa oferă o sumă de informații generale despre respectiva localitate, precum și metoda de contactare a partenerului ales pentru începerea demersurilor procedurii. Paginile site-ului pot fi vizualizate în toate limbile statelor membre ale Uniunii Europene, oferind toate informațiile de care aveți nevoie pe subiectul Înfrățirilor și anume : Istoricul, previziuni, evenimente si statistici despre infratiri, procedura exacta de urmat pentru a realiza o infratire, unde se poate cere ajutor pentru realizarea unei astfel de legaturi, descrierea modului de folosire a motorului de cautat partener pentru infratire. VII. Consiliul Director intrunit in sedinta de lucru in luna ianuarie 2010 a discutat analizarea si implementarea unui Acord de cooperare privind organizarea si executarea activitatii de audit public intern, analizarea si implementarea unui Acord de cooperare privind organizarea si executarea activitatii de arhitect-sef, analizarea Punctului de vedere al Asociatiei Comunelor din Romania fata de Proiectul de lege privind normativele de personal pentru unitatile administrativeteritoriale si institutiile publice in subordinea acestora. De asemenea, s-a hotarat infiintarea unei publicatii lunare, editata de Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romanai cu denumirea “Cronica Dobrogeana”, care sa evidentieze activitatea filialei Constanta. Adresa redactiei : comuna Cumpana, Soseaua Constantei nr. 132.

FILIALA JUDETEANA CONSTANTA A A.Co.R Presedinte, EC. MARIANA GAJU Primarul comunei Cumpana

26


II. ACTIVITĂŢI DE REPREZENTARE EUROPEANĂ ALE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

In incheiere este suficient sa prezentam o lista a actelor normative in care Asociatia Comunelor din Romania este mentionata, pentru a putea afirma ca nivelul de dezvoltare al AcoR in anul 2009 se situeaza cu mult peste asteptarile pe care le-am fi putut nutri cu ani in urma. - art. 7 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural; art. 3 alin. (2) lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2006; - art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale; - art. 34 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate; - anexa la Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România.

27

Filiala Judeţeană Constanţa, ACoR - Raport de activitate 2009  

Raport de activitate al Filialei Judeţene Constanţa a ACo R - 2009