Page 1

PROTEST O.U.G. NR. 63/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare Filiala Judetul Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania reprezentata legal prin persoana presedintelui , doamna ec. Mariana Gaju, primarul Comunei Cumpana isi exprima dezaprobarea fata de adoptarea ordonantei, din urmatoarele considerente : - Este cea mai inalta forma de incalcare a autonomiei locale statuata in Constitutia Romaniei, in legile organice sau in Carta Europeana a Autonomiei Locale, act european insusit de Statul roman; - prevederile OUG 63/2010, act normativ prin care se impun noi măsuri financiare. Aici intră restructurări şi disponibilizări, adoptarea de noi scheme, mai plăpânde, de personal; - ordonanţa este o anomalie pentru că, în loc să scadă cheltuielile, ele vor creşte cu mult mai mult: a) avem parcuri şi spaţii verzi, cel care tunde iarba şi le întreţine are un salariu de 600 lei pe luna . Dacă sunt dati afară, nu vom accepta să crească iarba în parcuri, în faţa instituţiilor, pe terenurile de sport etc., şi va trebui să apelam la o societate autorizata, care va emite facturi mult mai mari de 600 de lei in fiecare luna; b) comunele dispun de utilităţi publice, apă, canalizare,drum, iluminat, salubrizare, paza; daca acesti oameni care intretin si pazesc institutiile publice vor fi disponibilizati si se vor externaliza serviciile publice, costurile vor fi mult mai mari si se vor rasfrange in taxele si impozitele locale. c) o altă mare nedreptate promovată de OUG nr 63/2010 este diferenţa vădit discriminatorie dintre zona rurală şi cea urbană! Cum este posibil ca o comună cu 5.000 de locuitori să aibă voie la un maximum de 35 angajaţi, iar un oraş cu aceeaşi populaţie să aibă voie la 55? Oare cetăţenii de la oraş au mai multe nevoi «publice» decât cei de la «ţară»? Oare ţăranul are dorinţe mai înapoiate decât orăşeanul? Exemplele ar putea continua la nesfârşit. Statul nu ţine cont de structurile asociative, de promisiunile privind descentralizarea sau de legile privind autonomia locală. Ne declaram ferm împotriva acestor măsuri şi a celor care le-au promovat fără să gândească, fără profesionalism, fără discernământ! Vom lupta impreuna pentru îndepărtarea lor, pentru anularea acestei ordonante. Indiferent de algoritmul disponibilizărilor, acei angajati care vor fi daţi afară trebuie să rămână cumva folositori comunităţilor. Însă şi varianta societăţilor comerciale pe banii consiliilor locale, şi cea a privatizării unor servicii publice - singurele care pot mulţumi cerinţele colectivităţilor – sunt cântărite cu ochi sceptici. ’’Solutia’’ ar fi sa aprobam o organigrama fara primar si viceprimar, toate activitatile sa fie organizate de secretar.


Pentru stabilirea numărului de personal trebuiau parcurse următoarele etape: a) inventarierea tuturor atribuțiilor stabilite prin legi autorităților administrației publice locale; am anexat un inventar, fără a fi exhaustiv; b) stabilirea standardelor de calitate pentru fiecare serviciu furnizat prin aparatul de specialitate al primarului, precum și prin instituțiile și serviciile publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică; c) stabilirea numărului minim de personal cu care pot fi realizate atribuțiile, ținând seama de lit. a) și b); Trebuiau avute in vedere următoarele principii: a) stabilirea atribuțiilor care se realizează prin aparatul de specialitate al primarului; b) stabilirea atribuțiilor care se realizează prin instituții și servicii de interes local, fără personalitate juridică; c) stabilirea atribuțiilor care se realizează prin instituții și servicii de interes local, cu personalitate juridică; d) numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, indiferent că este comună, oraș sau municipiu, fără diferențiere pe aceste categorii de unități administrativ-teritoriale; e) serviciile publice furnizate populației la nivelul fiecărei unități administrativteritoriale, potrivit lit. a) – c).

Protest O.U.G. NR. 63/ 2010  

PROTEST O.U.G. NR. 63/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you