Page 1

CONCURS AUDIT La nivelul Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania, incepand cu anul 2010 se implementeaza sistemul de cooperare in vederea realizarii activitatii de audit intern in entitatile publice locale prin infiintarea de centre pilot . Motivul infiintarii acestui centru pilot îl constituie, cu precădere, necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, respectiv organizarea activitătii de audit public intern pentru comunele membre al Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia. În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finantelor Publice si de Asociatia Comunelor din România s-a convenit că cea mai economică, eficientă si eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judetene CONSTANTA a Asociatiei Comunelor din România, având ca scop facilitarea asigurării activitătii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficientă si colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităti. Dat fiind faptul că în structura functională a comunei nu se poate cuprinde personalul de specialitate pentru realizarea activitătii de audit public intern si tinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public si, respectiv, de institutie publică locală. Filiala Judeteana Constanta prin presedinte, a convocat sedinte de lucru a membrilor Filialei pentru informarea si transmiterea documentatiei aferente organizarii compartimentului de audit public intern. Comunele prin primari, s-au obligat să promoveze proiectul de Hotarare privind însusirea Acordului de Cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern. Adoptarea Hotararilor de Consiliu Local se vor face in baza prevederilor art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (1) lit. c) si alin. (3) si art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Un numar de 10 comune au adoptat Hotarari privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern ; - comuna Agigea – H.C.L. nr. 16/29.01.2010; - comuna Cumpana – H.C.L. nr. 4/ 14.01.2010; - comuna Istria – H.C.L. nr. 2/25.02.2010; - comuna Lipnita – H.C.L. nr. 30/26.02.2010;


- comuna Mereni – H.C.L. nr. 2/25.02.2010;

- comuna Ostrov – H.C.L. nr. 17/10.03.2010; - comuna Topalu – H.C.L. nr. 2/29.01.2010; - comuna Tuzla – H.C.L. nr. 34/25.02.2010; - comuna Gradina – H.C.L. nr.24/21.04.2010; - cmuna Crucea – H.C.L. nr. 29/28.04.2010; Pana la aceasta data s-a elaborat documentatia necesara organizarii concursului pentru ocuparea postului de auditor intern la nivelul Filialei Judetene Constanta a A.Co. R., urmand ca in luna august sa se organizeze concursul.

Concurs audit  

La nivelul Filialei Judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania, incepand cu anul 2010 se implementeaza sistemul de cooperare in v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you