Page 1

Nr. 51 din 16 aprilie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, Domnului secretar de stat, Marius Tiberiu MARTINESCU , La scrisoarea dumneavoastră înaintată sub nr. 15264 din 16 martie 2010 vă comunicăm că reprezentarea Asociatiei Comunelor din România în cadrul COMITETULUI

DE

MONITORIZARE

A

PROGRAMULUI

OPERATIONAL

„DEZVOLTAREA CAPACITĂTII ADMINISTRATIVE” este asigurată, în continuare, de către: MEMBRU TITULAR Emil DRĂGHICI Mariana GÂJU

MEMBRU SUPLEANT Veronica DIACONU* Nicolae PANDEA

Notă: * Veronica IONITĂ si-a schimbat numele în Veronica DIACONU

Vă rog să mă iertati pentru întârzierea cu care vă răspund, dar vă asigur de întreaga noastră disponibilitate în conlucrarea în acest program. Cu deosebită consideratie,

A.Co.R. - Adresa Nr.51 din 16 aprilie 2010, către Ministerul Administraţiei şi Internelor  

A.Co.R. - Adresa Nr.51 din 16 aprilie 2010, către Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnului secretar de stat, Marius Tiberiu MARTINE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you