Page 1

ACO Therm® svjetlosna okna

Univerzalna primjena, jednostavna ugradnja

ACO Therm svjetlosna okna su proizvodi namijenjeni dovoðenju dnevnog svijetla u podrumske prostorije. Izraðena su od polipropilena, te zahvaljujuæi tehnièkim svojstvima moguæa je ugradnja u veæu dubinu zamlje, tj. dublje podrumske prostorije. Glatka i izuzetno bijela površina svjetlosnog okna stvara optimalne uvjete za refleksiju svjetlosti i ulaz svijetla.

ACO svjetlosno okno svojom glatkom površinom izrazito bijele boje stvara optimalne uvjete za refleksiju i ulaz svjetla u podrumske prostore. Optereæenja s okna prenose se na okolno tlo i na objekt za koji je okno uèvršæeno vijcima. ACO svjetlosno okno opremljeno je otvorom na dnu tijela okna, koji se putem sifosnkog elementa s mreäicom za lišæe moäe spojiti na drenaäu ili kanalizaciju. ACO svjetlosna okna isporuèuju se u pet velièina. Prednosti proizvoda: s više svjetla zahvaljujuæi velikoj dubini svjetlosnog okna s velika refleksija svjetla zbog glatke, bijele površine s vodonepropusnost montiranog okna s odvodnja oborinskih voda iz okna preko sifona u najniäoj toèki s protuprovalna zaštita s isporuèiva u pet standardnih velièina

24

Univerzalna primjena ACO Allround svjetlosno okno pripremljeno je za ugradnju bez obzira na završnu podlogu vanjskog zida. Primjenom standardnog seta za montaäu svjetlarnik ugraìujemo na hidroizolirani zid podruma a za montaäu na toplinsku izolaciju koristimo posebne odstojne vijke. +orištenjem sustava ACO ProlX ili ACO $ichtlX, svjetlosno okno montiramo na neizolirani vodonepropusni betonski zid koji moäe biti optereæen tlaènim podzemnim vodama.


ACO Therm® svjetlosna okna

Veliki ulaz svijetla Provozna ili prohodna površina

*ednostavna montaäa

Lagano èišæenje

Podešavanje visine Svijetlobijela za maksimalnu refleksiju svijetlosti

Ojaèanja za veæu stabilnost

Zapor za miris Prirubnica za podzemne vode

Standardni set za montaäu  vijka s podloänim ploèicama i plastiènim tiplama koristi se prilikom montaäe na hidroizolirani crni zid. .akon montaäe svjetlarnika potrebno je dosjedni rub, kao i mjesto prodora vijka kroz hidroizolaciju treba zaštititi novim slojem hidroizolacijske trake.

ACO ProlX sustav za ugradnju na neizolirani zid s moguæom pojavom tlaènih podzemnih voda koristi ACO ProlX brtvenu masu koju nanosimo u utore na straänjoj strani spojnog ruba, a nakon toga svjetlarnik ravnomjerno prièvršæujemo na zid preko posebnih montaänih prolla iz nehrðajuæeg èelika.

ACO $ichtlX sustav koristi brtvenu traku na osnovi butilkauèuka koju postavljamo na straänju stranu spojnog ruba, a nakon toga svjetlarnik ravnomjerno prièvršæujemo na zid preko posebnih montaänih prolla iz nehrðajuæeg èelika.

25


ACO Therm® svjetlosna okna

ACO protupovratni ventil za svjetlosna okna - presudan za zaštitu podruma ACO se osvræe na dugogodišnji uspjeh ACO svjetlosnog okna nepropusnog za vodu pod tlakom. Do sada je vodonepropusni prikljuèak za odvodnju vode predstavljao standardnu izvedbu. Ali sada je tvrtka ACO razvila odvodnju svjetlosnog okna s protupovratnim ventilom (protiv povratka vode), koji se zahvaljujuæi i praktiènom nadogradnom sustavu moäe prilagoditi Vašim potrebama.

Košara s hvataèem lišæa

Zapor za miris

Protupovratni ventil u zatvorenom stanju

Kugla u kuèištu ventila

ACO ZAŠTITA PODRUMA zaštita od poplava zaštita od nakupljanja vode toplinski izolirano

Vodonepropusni senzor

s zapor za miris, sito za sakupljanje neèistoæa i protupovratni ventil u drenaänom prikljuèku s lagano èišæenje s za standardnu i vodonepropusnu montaäu s prikladan za sva ACO svjetlosna okna s moguæe kompletno vaðenje protupovratnog ventila s moguænost naknadnog opremanja s slobodan pristup protupovratnom ventilu i svim brtvama Funkcija Funkcija protupovratnog ventila je istovremeno i briljantna i jednostavna: u odvodu se nalazi plastièna kugla u kuèištu. U otvorenom stanju kugla se nalazi na dnu kuèišta i oslobaða prolaz vode koja istjeèe. U sluèaju akumulirane vode, npr. ako je prekoraèen kapacitet kanalizacijskog sustava, kugla æe isplivati i bit æe pritisnuta u èvrsti dosjed. tako je zaustavljeno akumuliranje otpadne vode iz kanala u svjetlsonom oknu, a time takoðer i u podrumu.

Voda neæe dospjeti u Vaše podrumske prostorije!

’120,7 Ø112,5 ’112,5

58,5

≥150

Svjetlosno okno nepropusno za vodu pod tlakom

207 204

266

26

Vanjski zid podruma (beton)

Tijekom faze akumulacije nije moguæa odvodnja Brtvena masa

nakupljene površinske vode. Zbog toga

Šina od plemenitog èelika

preporuèujemo upotrebu ACO pokrova za

Ø110

svjetlosno okno. Vaäno za vanjsko ureðenje: Susjedni površinski sloj na svjetlosnom oknu

ACO svjetlosno okno s protupovratnim

mora biti izveden tako da u svjetlosno okno ne

zaporom vodonepropusna mreäa.

moäe dotjecati površinska voda.


ACO Therm® svjetlosna okna

ACO stakleni pokrov svjetlosnog okna

ACO pokrov svjetlosnog okna od jednostrukog sigurnosnog stakla (ESG) ukljuèuje i pribor za prièvršæenje i brtveæu traku za tijesni spoj sa zidom kuæe. s zaštita od neèistoæa, lišæa i kiše, a takoðer i izmeðu pokrova i susjednog zida s oèuvanje èistoæe svjetlsonog okna s nema ogranièenja iskoristivosti svjetla ili svojstava dolaznog ili izlaznog zraka s kod zatvorenog svjetlsonog okna preporuèuje se odvod

Fugendichtband

ca. 150 mm

Scharnier

Lichtschachtabdeckung

Gummidämpfer

Skraæeni pokrovi na upit.

ACO zaštita od lišæa i insekata

ACO zaštita od lišæa i insekata prikladna je za sva standardna svjetlosna okna velièine do 115x60 cm, odnosno 140x75 cm. Konaèno moäete ponovno provjetravati podrum. Tako æete izbjeæi neugodne mirise i stvaranje plijesni. U prostoriju ulazi dovoljno svjetlosti i zraka, a štetoèine, lišæe i neèistoæe ostaju vani. To osigurava èetkasta brtva po cijelom obodu. Dodatni profil spoja èetki i zida èini èisti spoj sa zidom. Osim lijepog dizajna, ACO zaštita od lišæa i insekata takoðer podnosi ekstremna optereæenja te se po njoj moäe sigurno hodati. s aluminijski profil s èetkastom brtvom po cijelom obodu s èetkasta brtva na spoju sa zidom s prodiranje velike kolièine svjetla s jednostavna montaäa s hightech tkanina koja podnosi velika optereæenja

27

Èetkasta brtva èini èisti spoj sa zidom.

Èetkasta brtva okrenuta prema dolje za èisto

Pokrov prièvrstite na rešetku. na kraju montirajte

brtvljenje sa svjetlsonim oknom i hodanje bez

rešetku na okno podrumskog svjetlarnika kao u

klepetanja.

prvobitnom stanju.


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO Therm svjetlosno okno dubine 40 cm iz 100% reciklirajuÌeg polipropilena (PP) armirani staklenim vlaknima (GFPP) s zaťtitom protiv kraðe, pocinèanom pokrovnom reťetkom i setom za montaäu.

Karakteristike proizvoda: s bijela boja s dubina 40 cm s veliki izbor standardnih velièina svjetlarnika s snaäna i stabilna konstrukcija s postojan oblik s jedinstven model primjenjiv na razlièitim podlogama ugradnje s pokrovne reťetke primjenjive na prohodnim povrťinama s tipski odvodni elementi

Razmak osi vijaka (f) [cm]

GraĂ°. visina (v) [cm]

Za ĹĄirinu prozora do [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

80x60x40

88,0

66,6

80,0

9,5

35600

Tip:

)stegnuta mreäasta prohodna reťetka

100x60x40

108,0

66,6

100,0

11,0

35601

100x100x40

108,0

107,3

100,0

13,3

35602

100x130x40

108,0

137,3

100,0

16,3

35603

125x100x40

138,0

107,3

125,0

24,0

35904

80x60x40

88,0

66,6

80,0

11,4

35604

-reäasta prohodna reťetka 3030

100x60x40

108,0

66,6

100,0

13,7

35605

100x100x40

108,0

107,3

100,0

16,0

35606

100x130x40

108,0

137,3

100,0

19,0

35607

125x100x40

138,0

107,3

125,0

26,7

35905

-reäasta provozna reťetka 3010 88,0

66,6

80,0

17,2

35612

108,0

66,6

100,0

21,3

35613

100x100x40

108,0

107,3

100,0

23,6

35614

100x130x40

108,0

137,3

100,0

26,7

35615

125x100x40

138,0

107,3

125,0

35,9

35907

65 mm

t

80x60x40 100x60x40

b

lw

100 mm

f

65 mm

h

28


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO elementi za poviťenje graðevinske visine svjetlosnog okna bez pokrovne reťetke podesivi od 9 - 30 cm, ukljuèuje pribor za uèvrťÌenje (maksimalno 3 elementa). Teäina komadu [kg]

Art. br.

4,0

35616

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 80

2,5

35588

Element za poviĹĄenje 100x40

7,0

35617

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 100

2,7

35589

Element za poviĹĄenje 125x40

5,9

Tip:

Razmak osi vijaka [cm]

GraĂ°. visina [cm]

88,0

32,0

Element za poviĹĄenje 80x40

108,0

138,0

32,0

32,0

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 125

35920 2,8

Napomena: kod elemenata za poviťenje obavezno koristiti pocinèani okvir za uèvrťÌenje.

ACO profil od nehrðajuÌeg èelika za zaťtitu dosjeda reťetke. Tip:

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

80x60x40

0,9

35590

1,0

35591

125x100x40

1,1

35901

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

100x60x40 Proll za zaĹĄtitu dosjeda

100x100x40 100x130x40

ACO poklopci za svjetlosna okna. Tip:

Poklopac za svjetlosno okno iz sigurnosnog stakla (ESG)

80x40

7,5

35592

100x40

7,6

35593

125x40

8,0

35902

ACO zaťtita od liťÌa i insekata, odgovara za sve standardne dimenzije svjetlarnika. Teäina komadu [kg]

Art. br.

Do velièine reťetke 115 x 60 cm

-

10331

Do velièine reťetke 140 x 75 cm

-

10367

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

svi tipovi

0,1

03428

svi tipovi

0,1

00715

svi tipovi

-

310060

Tip:

ACO dodatni pribor za montaĂŚu svjetlosnih okna. Tip:

Prikljuèak na odvod svjetlosnog okna sa zaporom za miris Brtveni prsten za prikljuèak odvoda svjetlosnog okna na cijev DN100 Protupovratni ventil sa hvataèem liťÌa i zaporom za miris

29 ACO ZAĹ TITA PODRUMA zaĹĄtita od poplava zaĹĄtita od nakupljanja vode toplinski izolirano


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO Therm svjetlosno okno dubine 50 i 60 cm iz 100% reciklirajuÌeg polipropilena (PP) armirani staklenim vlaknima (GFPP) s zaťtitom protiv kraðe, pocinèanom pokrovnom reťetkom i setom za montaäu. Karakteristike proizvoda: s bijela boja s dubina 50 cm za modele ťirine 80 i 100 cm s dubina 60 cm za modele ťirine 125 cm s velika èvrstoÌa ali i fleksibilnost s izbor pokrovnih reťetki i tipizirana dodatna oprema s tipski odvodni elementi

Razmak osi vijaka (f) [cm]

GraĂ°. visina (v) [cm]

Za ĹĄirinu prozora do [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

80x80x50

91,7

85,0

87,0

15,4

00452

Tip:

)stegnuta mreäasta prohodna reťetka

100x80x50

111,8

85,0

106,0

16,6

00454

100x100x50

111,8

105,0

106,0

18,8

00456

100x130x50

111,8

135,0

106,0

22,0

00458

125x130x60

136,8

135,0

132,0

28,5

00460

80x80x50

91,7

85,0

87,0

15,4

02432

-reäasta prohodna reťetka 3030

100x80x50

111,8

85,0

106,0

16,6

02433

100x100x50

111,8

105,0

106,0

18,8

02434

100x130x50

111,8

135,0

106,0

22,0

02435

125x130x60

136,8

135,0

132,0

28,5

02436

-reäasta provozna reťetka 3010 91,7

85,0

87,0

15,4

02519

111,8

85,0

106,0

16,6

02520

100x100x50

111,8

105,0

106,0

18,8

02521

100x130x50

111,8

135,0

106,0

22,0

02522

125x130x60

136,8

135,0

132,0

28,5

02523

65 mm

t

80x80x50 100x80x50

b

lw

100 mm

f

65 mm

h

30


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO elementi za poviťenje graðevinske visine svjetlosnog okna bez pokrovne reťetke podesivi od 9 - 30 cm, ukljuèuje pribor za uèvrťÌenje (maksimalno 3 elementa). Tip:

Razmak osi vijaka [cm]

GraĂ°. visina [cm]

91,7

32,0

Element za poviĹĄenje 80x50

Teäina komadu [kg]

Art. br.

3,25

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 80

00264 2,9

Element za poviĹĄenje 100x50

4,0 111,8

32,0

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 100

00265 3,2

Element za poviĹĄenje 125x60

5,35 136,8

32,0

Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 125

00266 3,8

Napomena: kod elemenata za poviťenje obavezno koristiti pocinèani okvir za uèvrťÌenje.

ACO profil od nehrðajuÌeg èelika za zaťtitu dosjeda reťetke. Tip:

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

80x80x50

2,0

36727

2,3

36728

125x100x60

2,8

36729

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

100x80x50 Proll za zaĹĄtitu dosjeda

100x100x50 100x130x50

ACO poklopci za svjetlosna okna. Tip:

Poklopac za svjetlosno okno iz sigurnosnog stakla (ESG)

80x50

7,6

37495

100x50

9,1

37496

125x60

12,8

37497

ACO zaťtita od liťÌa i insekata, odgovara za sve standardne dimenzije svjetlarnika. Teäina komadu [kg]

Art. br.

Do velièine reťetke 115 x 60 cm

-

10331

Do velièine reťetke 140 x 75 cm

-

10367

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

svi tipovi

0,1

03428

svi tipovi

0,1

00715

svi tipovi

-

310060

Tip:

ACO dodatni pribor za montaĂŚu svjetlosnih okna. Tip:

Prikljuèak na odvod svjetlosnog okna sa zaporom za miris Brtveni prsten za prikljuèak odvoda svjetlosnog okna na cijev DN100 Protupovratni ventil sa hvataèem liťÌa i zaporom za miris

31 ACO ZAĹ TITA PODRUMA zaĹĄtita od poplava zaĹĄtita od nakupljanja vode toplinski izolirano


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO Therm svjetlosno okno dubine 70 cm iz 100% reciklirajuÌeg polipropilena (PP) armirani staklenim vlaknima (GFPP) s zaťtitom protiv kraðe, pocinèanom pokrovnom reťetkom i setom za montaäu.

Karakteristike proizvoda: s bijela boja s dubina 70 cm s veliki izbor standardnih velièina svjetlarnika s snaäna i stabilna konstrukcija s postojan oblik s jedinstven model primjenjiv na razlièitim podlogama ugradnje s pokrovne reťetke primjenjive na prohodnim povrťinama s tipski odvodni elementi

GraĂ°. visina [cm]

Za ĹĄirinu prozora do [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

150 x 100 x 70

108,1

150,0

55,0

38776

150x150x70

158,1

150,0

59,0

38779

200x100x70

108,1

200,0

68,2

38782

200x150x70

158,1

200,0

73,0

38785

150x100x70

108,1

150,0

57,0

38777

150x150x70

158,1

150,0

61,3

38780

200x100x70

108,1

200,0

87,6

38783

200x150x70

158,1

200,0

92,4

38786

150x100x70

108,1

150,0

63,5

38778

150x150x70

158,1

150,0

67,5

38781

200x100x70

108,1

200,0

100,3

38784

200x150x70

158,1

200,0

105,1

38787

Tip:

)stegnuta mreäasta prohodna reťetka

-reäasta prohodna reťetka 3030

t

100 mm

-reäasta prohodna reťetka 3010

b

lw

100 mm

f

58 mm

h

32


ACO ThermÂŽ svjetlosna okna

ACO elementi za poviťenje graðevinske visine svjetlosnog okna bez pokrovne reťetke podesivi do 32 cm, ukljuèuje pribor za uèvrťÌenje (maksimalno 1 element). Grað. visina [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

22,1

38788

3,8

38774

Za svjetlosno okno tipa:

Teäina komadu [kg]

Art. br.

svi tipovi

0,1

03428

svi tipovi

0,1

00715

svi tipovi

-

310060

Tip:

Element za poviťenje 150x70 32,0 Pocinèani okvir za uèvrťÌenje 150 Napomena: kod elemenata za poviťenje obavezno koristiti pocinèani okvir za uèvrťÌenje.

ACO dodatni pribor za montaĂŚu svjetlosnih okna. Tip:

Prikljuèak na odvod svjetlosnog okna sa zaporom za miris Brtveni prsten za prikljuèak odvoda svjetlosnog okna na cijev DN100 Protupovratni ventil sa hvataèem liťÌa i zaporom za miris

ACO ZAĹ TITA PODRUMA zaĹĄtita od poplava zaĹĄtita od nakupljanja vode toplinski izolirano

33


ACO Therm® Block

Montaæna izolacijska ploèa za svjetlarnike sa / bez prozorskog okna Brza montaæa ACO Therm® Block lijepi se na podrumski zid pomoæu ljepila za izolacijske ploèe bez nastajanja tolinskog mosta. Po potrebi, izvedba za vodonepropusnu montaäu moäe se tijekom faze otvrdnjavanja ljepila za izolacijske ploèe sigurno fiksirati pomoæu dva vijka.

-ednostavna montaæa svjetlosnog okna na izolaciju Klima se mijenja i zahtijeva sve modernije inovacije. Stoga je ACO program za zaštitu podruma dopunjen inteligentnom komponentom. Vodonepropusnost, zaštita od akumuliranja vode, a sad takoðer i toplinska izolacija karakteristike su nove montaäne ploèe ACO Therm® Block. ACO Therm® Block isporuèuje se uz standardnu montaäu i za vodonepropusnu montaäu svjetlosnih okana. )zravno na montaänu ploèu moäe se brzo, jednostavno i sigurno prièvrstiti ACO Therm® svjetlosno okno. Bez toplinskog mosta i bez bušenja. Zbog znatno pojednostavljene obrade perimetarske izolacije i nepotrebnog äbukanja i lièenja dodatno se štede novac i vrijeme..

ACO ZAŠTITA PODRUMA zaštita od poplava zaštita od nakupljanja vode toplinski izolirano

ACO Therm® Block - izvedbe

34

Standardna izvedba s izrezom

Standardna izvedba s

Vodonepropusna izvedba s

Vodonepropusna izvedba s

za prozor koji se ugraðuje u

integriranim okvirom za

izrezom za prozor koji se

integriranim okvirom za

podrumski zid.

termo-prozor koji je u ravnini s

ugraðuje u podrumski zid.

termo-prozor koji je u ravnini s

izolacijom.

izolacijom.


ACO Therm® Block

Montaæna izolacijska ploèa ACO Therm® Block Visokoizolirajuæa PUR-pjena omoguæava jednostavnu, vodonepropusnu montaäu svjetlosnog okna bez toplinskog mosta na izolaciju. Moguæe takoðer i za standardnu montaäu. Brtveæa prirubnica po cijelom obodu Prirubnica sluäi za vodonepropusno spajanje s podrumskim zidom.

Jednostavno namještanje Ravni rubovi ACO Therm® Block-a znatno olakšavaju do sada zahtjevno namještanje perimetarske izolacije.

Gotova površina Nema faze rada kao što su äbukanje ili lièenje.

Poboljšani izotermni tok Zahvaljujuæi pjenastoj ispuni okvirnog profila poboljšana je U-vrijednost.

S prozorskim okvirom ili izrezom za prozor ACO Therm® Block ima integrirani prozorski okvir koji je zrakonepropusno ispunjen pjenom. U ovaj se okvir mogu montirati ACO Therm® prozorski umeci. Alternativno je moguæe isporuèiti montaänu ploèu s izrezom za prozor.

35

Montaæna jezgra Montaäna jezgra ispunjena pjenom omoguæava jednostavnu montaäu svjetlosnog okna pomoæu Spax vijaka, a koja štedi vrijeme.


ACO Therm® Block

ACO THERM Block za standardnu izvedbu svjetlarnika, sa otvorom za prozor. Dimenzije (Š x V): s 150 x 140 cm Debljina: s 10 ili 12,5 cm Odgovara za slijedeæe svjetlarnike: s 100 x 100 x 40 cm s 100 x 130 x 40 cm s 100 x 100 x 50 cm s 100 x 130 x 50 cm s 125 x 100 x 40 cm s 125 x 130 x 60 cm

Dimenzije Š x V x D [cm]

Otvor za prozor [cm]

Za prozor dimenzija [cm]

Art. br.

150 x 140 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315620

150 x 140 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315621

150 x 140 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315622

150 x 140 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315623

150 x 140 x 12,5

97 x 97

100 x 100

315624

150 x 140 x 10

77 x 57

80 x 60

315625

150 x 140 x 10

97 x 47

100 x 50

315626

150 x 140 x 10

97 x 59,5

100 x 62,5

315627

150 x 140 x 10

97 x 72

100 x 75

315628

150 x 140 x 10

97 x 97

100 x 100

315629

ACO THERM Block za standardnu izvedbu svjetlarnika sa integriranim prozorskim okvirom bez krila. Dimenzije (Š x V): s 150 x 140 cm Debljina: s 12,5 cm Odgovara za slijedeæe svjetlarnike: s 100 x 100 x 40 cm s 100 x 130 x 40 cm s 100 x 100 x 50 cm s 100 x 130 x 50 cm s 125 x 100 x 40 cm s 125 x 130 x 60 cm

36

Dimenzije Š x V x D [cm]

Otvor za prozor [cm]

Za prozor dimenzija [cm]

Art. br.

150 x 140 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315630

150 x 140 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315631

150 x 140 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315632

150 x 140 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315633

150 x 140 x 12,5

97 x 97

100 x 100

315634


ACO Therm® Block

ACO THERM Block za vodonepropusnu izvedbu svjetlarnika, sa otvorom za prozor. Dimenzije (Š x V): s 150 x 140 cm s 150 x 170 cm Debljina: s 12,5 cm Odgovara za slijedeæe svjetlarnike: s 100 x 100 x 40 cm s 100 x 130 x 40 cm s 100 x 130 x 50 cm s 125 x 100 x 40 cm s 125 x 130 x 60 cm

Dimenzije Š x V x D [cm]

Otvor za prozor [cm]

Za prozor dimenzija [cm]

Art. br.

150 x 140 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315640

150 x 140 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315641

150 x 140 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315642

150 x 140 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315643

150 x 170 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315645

150 x 170 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315646

150 x 170 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315647

150 x 170 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315648

150 x 170 x 12,5

97 x 97

100 x 100

315649

ACO THERM Block za vodonepropusnu izvedbu svjetlarnika sa integriranim prozorskim okvirom bez krila. Dimenzije (Š x V): s 150 x 140 cm s 150 x 170 cm Debljina: s 12,5 cm Odgovara za slijedeæe svjetlarnike: s 100 x 100 x 40 cm s 100 x 130 x 40 cm s 100 x 130 x 50 cm s 125 x 100 x 40 cm s 125 x 130 x 60 cm

Dimenzije Š x V x D [cm]

Otvor za prozor [cm]

Za prozor dimenzija [cm]

Art. br.

150 x 140 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315650

150 x 140 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315651

150 x 140 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315652

150 x 140 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315653

150 x 170 x 12,5

77 x 57

80 x 60

315655

150 x 170 x 12,5

97 x 47

100 x 50

315656

150 x 170 x 12,5

97 x 59,5

100 x 62,5

315657

150 x 170 x 12,5

97 x 72

100 x 75

315658

150 x 170 x 12,5

97 x 97

100 x 100

315659

37


ACO Therm® Block

Pribor za montaæu ACO Therm Block izolacijskih ploèa. ACO Therm Block Vodonepropusna izvedba

Opis proizvoda:

sa otvorom za prozor

sa prozorskim okvirom

1 kom

1 kom

sa prozorskim okvirom

1 kom

1 kom

Montaäni set - Standard Montaäni set - vodonepropusni Ljepilo za izolacijsku ploèu - 800 ml

1)

Art. br.

315796 315797

1 kom

1 kom

SMP brtvilo - 290 ml kartuša

1 kom

1 kom

315799

SMP brtvilo - 1 kg

3 kom

3 kom

315800

po potrebi

po potrebi

315801

po potrebi

po potrebi

315804

1 kom

1 kom

35632

SMP brtvilo - 14 kg kanta

2)

Mreäa za dodatno ojaèanje 3), za SMP Brtvena ljepljiva traka Ljepilo za brtvenu foliju

4)

- 310 ml kartuša

ACO Brtvena folija - 5 m

1 kom

1 kom

315802

1 kom

315803

3) Mreäa za dodatno armiranje ako je razmak izmeðu zida i ACO Therm bloka veæi od 5 mm. 4) Za hermetièko brtvljenje unutarnjeg okvira pri korištenju ACO Therm blokova sa integriranim okvirom.

ACO zaštitni profil za zatvaranje Therm Block ploèe. Za prozor dimenzija [cm]

Art. br.

10,0

80 x 60

38919

10,0

100 x 50

38082

10,0

100 x 62,5

38803

10,0

100 x 75

38804

10,0

100 x 100

38805

12,5

80 x 60

38918

12,5

100 x 50

38088

12,5

100 x 62,5

38089

12,5

100 x 75

38090

12,5

100 x 100

38091

ACO zaštitini profil za zatvaranje ACO Therm Block ploèe sastoji se od 4 profila sa kutnim spojevima.

315798

1 kom

2) SMP brtvilo potrošnja po bloku: 1 uloäak za kartušu, dodatno 3-4 kg brtvila ovisno o površini i velièini ACO Therm bloka.

Debljina [cm]

1 kom

1 kom

1) Ljepilo za tri izolacijske ploèe (1-K Polyuretan) nanosi se pištoljem za pjenu.

38

Standardna izvedba

sa otvorom za prozor

Zaštitni profil


ACO Therm® Block

Tehnièki detalji

Ojaèanja za montaäu

ACO Therm® Block Standard izvedba sa otvorom za prozor

Ojaèanja za montaäu

ACO Therm® Block vodonepropusna izvedba sa otvorom za prozor

Ojaèanja za montaäu

ACO Therm® Block Standard izvedba sa integriranim prozorskim okvirom bez krila

Ojaèanja za montaäu

ACO Therm® Block vodonepropusna izvedba sa integriranim prozorskim okvirom bez krila

39

ACO Therm svjetlosna okna  
ACO Therm svjetlosna okna  

ACO svjetlosna okna su proizvodi namijenjeni dovođenju dnevnog svijetla u podrumske prostorije. Izrađena su iz polipropilena, te zahvaljujuć...

Advertisement