Issuu on Google+

ACO Galaline

Fleksibilan modularni sustav

ACO Galaline predstavlja novu generaciju prilagodljivih linijskih kanala. Dva materijala te zajednièki raspon rešetki i pribora osigurava široki raspon moguænosti za linijsku odvodnju javnih cesta, parkirališta i trgova.

Novi ACO Galaline Struèno dizajniran modularni koncept èini novi ACO Galaline idealnim sustavom za klase od A15 do C250. Novi sustav kanala je dizajniran da omoguæi efikasno rješenje za široki spektar zahtjeva koristeæi minimalni broj komponenti - stvarna prednost za skladišta manjeg kapaciteta. Tijela kanala su dostupna u dvije izvedbe materijala: polimerbeton ili plastika. Rešetke i pribor moäe se kombinirati sa oba tijela kanala. ACO V-presjek nudi optimalan omjer brzine protoka i efekta samoèišæenja.

12

Prednosti proizvoda: s tijelo kanala od dvije vrste materijala s 6 proFil osigurava Bräi protok i Bolji efekt samoèišæenja s optimalan izbor rešetki sa bezvijèanim sustavom zakljuèavanja s vertikalni ili horizontalni izljev DN100 s sabirni element sa zaporom za miris i hvataèem krupnih neæistoæa s razredi optereæenja do C250 prema HRN EN 1433

Izbor rešetki ACO Galaline rešetke mogu se kombinirati sa svim tijelima kanala te se mogu koristiti za sve klase optereæenja do kalse C250. Elegantni izgled otvara individualne moguænosti kreiranja. Sustav zakljuèavanja bez vijka na svim rešetkama èini rukovanje i odräavanje izuzetno lakim. ACO Galaline linija moäe se pohvaliti najnovijom inovacijom u osloncu rešetke. )novativni oslonac za mosne i mreäaste rešetke prensoi sile koje djeluju na rešetku direktno na tijelo kanala preko nazubljene boène stijenke. Stoga rešetke mogu biti tanje u dizajnu i još uèinkovitije u performansama.

Podruèja primjene: s pješaèke zone s gradski trgovi s prilazne prometnice s parkirališta


ACO Galaline

ACO Galaline tijelo kanala iz polimerbetona. Prednosti: s primjena na klase optereæenja do C250 s 3 elementa kanala za pametna rješenja odvodnje s mala teäina i velika èvrstoæa s otporan na smrzavanje s optimiziran dosjed rešetke za bolji prijenos optereæenja s popreèni presjek V-oblika s moguænost brtvljenja prema HRN EN 1433

Element kanala 0,5 m sa otvorom za izbijanje

Lagana prilagodba s element kanala duljine 1,0 m za laganu i jednostavnu ugradnju s element kanala duljie 1,0 m sa predizvedenim otvorom za izbijanje na spoj na kanalizacionu cijev s element duljine 0,5 m sa predizvedenim otvorom za izbijanje omoguæava spajanje na izljevnu cijev, sabirni element ili izvoðenje T ili L spojeva

ACO Galaline PP tijelo kanala iz plastike. Prednosti: s primjena na klase optereæenja do C250 s 1 tijelo kanala sa fleksibilnom primjenom s iznimno lagano i èvrsto tijelo kanala izraðeno iz polypropilena (PP) s otporan na smrzavanje s optimiziran dosjed rešetke za bolji prijenos optereæenja s popreèni presjek V-oblika s moguænost brtvljenja prema HRN EN 1433

Otvori za izbijanje

Lagana prilagodba s oznake za rezanje za izradu elemenata duljine 0,5 m s predizvedeni otvori za izbijanje na ziljevnu cijev, T ili L spojeve s muški i äenski utori za brzu i jednostavnu ugradnju s zaštitni rub 5 mm pojednostavljuje podešenje u odnosu na okolnu površinu

13 Element kanala 1,0 m sa

Oznaka mjesta reza za

izvedenim otvorom za

izradu elementa 0,5 m

vertikalni izljev


ACO Galaline

ACO Galaline PP kanal iz plastike. GraĂ°evinska

Svijetla ĹĄirina [cm]

duäina [cm]

ĹĄirina [cm]

visina [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

10,0

100,0

14,5

13,85

1,9

11440

Svijetla ĹĄirina [cm]

duäina [cm]

ĹĄirina [cm]

visina [cm]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

Kanal iz polimerbetona

10,0

100,0

13,5

13,8

13,6

11430

Kanal iz polimerbetona sa vertikalnim izljevom DN100

10,0

100,0

13,5

13,8

13,0

11432

Kanal iz polimerbetona sa utorima za T ili L spoj

10,0

50,0

13,5

13,8

6,9

11431

Tip:

Kanal iz plastike

ACO Galaline kanal iz polimerbetona. Tip:

GraĂ°evinska

ACO Galaline reĹĄetke. GraĂ°evinska

14

Tip:

duäina [cm]

ĹĄirina [cm]

Upojna povrĹĄina [cm2m]

Teäina komadu [kg]

Art. br.

Mosna pocinèana reťetka A15

100,0

11,5

535,0

1,6

11445

Mosna pocinèana reťetka A15

50,0

11,5

535,0

0,8

11446

Mreäasta pocinèana reťetka "125

100,0

11,5

781,0

3,2

11447

Mreäasta pocinèana reťetka "125

50,0

11,5

781,0

1,6

11448

Lijevano äeljezna reťetka C250

50,0

11,5

608,0

3,0

11449

Lijevano äeljezna reťetka Heelguard C250

50,0

11,5

608,0

3,9

11450


ACO Galaline

ACO Galaline dodatni pribor. Tip:

Art. br.

(1) Èeona stijenka za poèetak ili kraj kanala

11433

(2) Èeona stijenka sa izljevom DN100

11434

(3) Izljevni adapter vertikalni izljev DN100

11285

(4) Izljevni adapter vertikalni izljev DN150

11286

(5) Zapor za miris DN100

11191

(6) Zapor za miris DN150

11192

(7) Sabirnik sa košarom za neæistoæe i adapterom DN150 za vertikalni spoj ispod kanala, te sa boènim izljevima DN100 i DN150

11385

2 1

3

4

5

6

7

15


ACO Galaline