Issuu on Google+

ACO N i s k o g r a d n j a Linijska odvodnja

Najnapredniji sustav odvodnje svoje vrste ACO Q-Max速 900, 600, 350 i 225


ACO Q-Max®

2

ACO Q-Max® pruža potpuno novi pristup u površinskoj odvodnji sa velikih površina. Zbog jednostavne i ekonomične ugradnje ACO Q-Max® pokriva većinu područja primjene i sve razrede opterećenja od A15 do F900 kN, dok istovremeno pruža učinkovitu i brzu odvodnju površina. Kontinuirana linijska odvodnja u obliku raspora dostupna je u četiri veličina uz dva oblika raspora. Primjenom ACO Q-Max® sustava odvodnje velikog hidrauličkog kapaciteta u funkciji s ACO Q-Brake® regulacijskim elementom za kontrolu protoka vode, sustav daje jednostavno i ekonomično rješenje kanalizacije s efektom retencije prilikom odvodnje velikih površina rješavajući na taj način kontrolirano ispuštanja vode prema kanalizacijskoj mreži. Elementi su proizvedeni iz recikliranog polietilena srednje gustoće (MDPE) što im daje robusnost i otpornost na razne kemikalije, te su ujedno male težine što omogućava jednostavnu ugradnju i rukovanje samim proizvodom na gradilištu. Raspor je proizveden iz vruće cinčanog čelika ili po želji nehrđajućeg čelika. Cijeli sustav posjeduje CE certifikat prema BS EN 1433: 2002 i zadovoljava sve razrede opterećenja od A15 do F900. Jedinstven patentiran dizajn tijela ACO Q-Max® omogućava izgradnju završnog sloja kolničke konstrukcije bez prekida nosivog sloja kolnika.

U 2006. ACO Q-Max® sustav nagrađen je engleskom kraljičinom nagradom za inovaciju.


ACO Linijska odvodnja

ACO Q-Max® pregled sistema

Inovacija i u manjem mjerilu

ACO Q-Max® 900 i 600 razvijeni su kako bi zadovoljili zahtjev za ekonomičnim sustavom odvodnje velikih hidrauličkih kapaciteta. Razvijeni su za odvodnju velikih površina i različitih razreda opterećenja dok je cijeli sustav moguće spojiti na postojeću kanalizacijsku mrežu bez opasnosti preopterećenja pomoću Q-Brake® regulacijskog elementa. Na izrazito velikim površinama kao što su distribucijski centri, zračne luke, autoceste i parkirališta konvencionalna točkasta i linijska odvodnja predstavlja problem na osnovi financijske opravdanosti i vremena ugradnje. ACO Q-Max® riješava ovaj problem ekonomičnim elementima koji su male težine i jednostavni za ugradnju, a vrijeme ugradnje dodatno se ubrzava smanjenim brojem izljeva. Elementi su proizvedeni iz recikliranog polietilena srednje gustoće (MDPE), stoga je ACO

Q-Max® male težine i jednostavan za ugradnju. Patentirani elementi ACO Q-Max® dostupni su u 4 veličine: Q-Max® 900, Q-Max® 600, Q-Max® 350 i Q-Max® 225. ACO Q-Max® 900 ima protok do 300 l/s, dok ACO Q-Max® 600 ima protok do 100 l/ . Uz standardne elemente postoje još s i dodatna oprema koju u detalju možete vidjeti na stranici 9.

Zračne luke, distribucijski centri i autoceste

Parkirališta

n ACO Q-Max® s Concrete rasporom za betonsku ili asfaltnu završnu obradu kolnika n Robustan raspor za prihvat vode n Za razred opterećenja D400 (Autoceste i distribucijski centri), E 600 (luke i skladišta) i F900 (Zračne luke)

n ACO Q-Max® s Heelguard rasporom n Prikladan za betonsku, asfaltnu ili popločenu završnu obradu kolnika n Diskretan raspor za prihvat vode na pješačkim zonama n Za razred opterećenja C250 (Parkirališta) i D400 (Ceste i parkirališta za kamione)

Kako bi još više povećao uporabljivost i ekonomičnost proizvoda ACO je uz već standardne veličine Q-Max® elemenata 900 i 600 razvio Q-Max® elemente veličine 350 i 225. Razvijeni na bazi već postojećeg rješenja, ACO Q-Max® 350 i Q-Max® 225 namijenjeni su za manje površine, te na račun svoje veličine dodatno smanjuju troškove ugradnje. ACO Q-Max® 350 i 225 dostupni su kao elementi duljine od 2 m, male su težine i jednostavni za rukovanje. Elementi oba sustava lako se mogu rezati na željenu duljinu svakih 200 mm.

3

Q-Max® 225

225 mm promjer cijevi

Q-Max® 350

350 mm promjer cijevi

Q-Max® 600

600 mm svjetla visina

900 mm svjetla visina

Nivo kolnika

Q-Max® 900


ACO Linijska odvodnja

Q-Max® 900 / Q-Max® 600

Potpuno brtvljenje elemenata Kanalska brtva dodana je kako bi se osigurala potpuna vodo-nepropusnost na spoju elemenata.

Kontinuirana kolnička konstrukcija pomoću „betonskog moždanika“ ACO Q-Max® omogućuje izvedbu tzv. „betonskih moždanika“. Prilikom ugradnje betona, posebni otvori na gornjem dijelu tijela ACO Q-Max® elementa dopuštaju kontinuiranu vezu betona i tako tvore jedinstvenu cjelinu lijevo i desno od raspora što doprinosi apsolutnoj statičkoj cjelini plohe kolnika.

Diskretni neprekidni raspor kanala za brzu i efikasnu odvodnju oborinskih voda sa velikih površina bez preljeva za vrijeme oluja.

4 Q-Max® nudi kapacitete potrebne kako bi se zadovoljile i najveće potrebe za odvodnjom velikih i srednjih površina.

Veliki kapacitet i protok eliminira potrebu za dodatnim odvodima.

Bočni dovodi za jednostavno spajanje na ostale elemente odvodnje.


ACO Linijska odvodnja

Razred opterećenja D400 Kanal je certificiran za razred opterećenja D400.

Jednostavno polaganje armature Prilikom polaganje armature otvori pod rasporom ACO Q-Max® kanala omogućuju jednostavno provlačenje armature bez zapreka.

Razred opterećenja F900 Razred opterećenja F900 postiže se primjenom armature u betonskoj oblozi, dok specifičan oblik (tunelski) elementa dodatno pridonosi čvrstoći elementa i onemogućuje deformacije.

5

Dovodni i odvodni spojevi za kontrolna okna.

Proizveden iz recikliranog polietilena srednje gustoće (MDPE) što elemetnima daje robusnost i otpornost na razne kemikalije.

Stope za jednostavnu, stabilnu ugradnju i ugađanje visine.


ACO Linijska odvodnja

Q-Max® 350 / Q-Max® 225

Diskretni neprekidni raspor kanala za brzu i efikasnu odvodnju oborinskih voda sa velikih površina bez preljeva za vrijeme oluja.

Spojnica na krajevima raspora omogućava neprekidan spoj tijela kanala i raspora među pojedinim elementima.

Sidrišta integrirana na tijelo raspora omogućuju jednostavno i sigurno fiksiranje raspora u betonsku podlogu.

Jednostavno spajanje – elementi se jednostavno guraju jedan u drugog. 6 100% vodonepropusan sustav – element je opremeljen sa duplom neoprenskom brtvom.

Dva tipa raspora dostupni su za sva područja primjene. Heelguard raspor za standardna područja primjene i Concrete raspor za industrijska zone i područja s betonskom završnom oblogom.


ACO Linijska odvodnja

Elementi se lako mogu rezati na željenu duljinu svakih 200 mm.

Kontinuirana kolnička konstrukcija pomoću „betonskog moždanika“ ACO Q-Max® omogućuje izvedbu tzv. „betonskih moždanika“. Prilikom ugradnje betona, posebni otvori na gornjem dijelu tijela ACO Q-Max® elementa dopuštaju kontinuiranu vezu betona i tako tvore jedinstvenu cjelinu lijevo i desno od raspora što doprinosi apsolutnoj statičkoj cjelini plohe kolnika.

ACO Q-Max® 350 i 225 u potpunosti su certificirani i posjeduju CE certifikat za razred opterećenja F900 prema BS EN 1433:2002.

ACO Q-Max® 350 i 225 dostupni su kao elementi duljine 2 m.

7

Proizveden iz recikliranog polietilena srednje gustoće (MDPE) što elementima daje robusnost i otpornost na razne kemikalije.

Male težine, te jednostavan za rukovanje i brzu ugradnju.

Stope za jednostavnu, stabilnu ugradnju i ugađanje visine.


ACO Linijska odvodnja

ACO Qmax® područja primjene Prilikom razvoja ACO Q-Max® sustava ACO je uložio dugogodišnja ekspertna znanja i iskustva stečena kroz dugi niz godina baveći se problematikom odvodnje velikih površina. ACO Q-Max® nudi rješenje za odvodnju betonskih, asfaltnih i kamenom popločanih površina. Njegov sustav omogućuje retenciju kroz veliki volumenski kapacitet što ga također čini idealnom komponentom u sustavima odvodnje koje zahtijevaju takve izvedbe.

n Veliki kapacitet omogućava odlične karakteristike odvodnje čak i za vrijeme velikih oluja n Kontrolirani protok u sustav javne kanalizacije osigurava kako ne bi došlo do podizanja kote uspore n Neoprenske brtve za 100% vodonepropusnost sprječavaju izljev onečišćene vode u okolne površine

Područja primjene: n n n n

8

površine avionskih pisti distributivni centri autoceste parkirališta

n Betonska sidrišta duljine 150 mm svakih 500 mm daju potpunu sigurnost pri spajanju i ugradnji n Integrirana kontrola protoka može se primjeniti kako bi se kontrolirao protok iz odvodnog elementa n Raspor otporan na koroziju od vruće cinčanog ili nehrđajućeg čelika prema EN ISO 1461:1999

n Elementi su dostupni s dva tipa raspora: Heelguard ili Concrete rasporom n Pogodan za primjenu na asfaltnim, betonskim ili kamenom popločenim površinama


ACO Linijska odvodnja

Razredi opterećenja Razredi opterećenja određuju se prema BS EN 1433. Ovaj standard definira „grupe ugradnje“ koje se kreću od grupe 1 (područja koja se koriste u pješačkim zonama) do grupe 6 (područja izložena posebno visokim opterećenjima npr.: avionske piste). Za svaku grupu ugradnje standard definira koji minimalni razred opterećenja treba biti odabran (odabir razreda opterećenja u nadležnosti je projektanta). Razred opterećenja opisan je slovom i brojem gdje broj predstavlja opterećenje u kN koje pravilno ugrađen kanal mora izdržati. ACO Q-Max® sustav dizajniran je za sve grupe ugradnje i sve razrede opterećenja. Odgovarajuće betonsko ojačanje potrebno je kako bi se ostvarili razredi opterećenja D, E i F.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Razred opterećenja A15

Razred opterećenja B125

Razred opterećenja C250

Razred opterećenja D400

Razred opterećenja E600

Razred opterećenja F900

Pješačke zone

Privatna parkirališta

Javna parkirališta

Autoceste

Distribucijski centri

Zračne luke

Dodatna oprema

9

Heelguard raspor

Concrete raspor Multifunkcionalni završni element ACO Q-Max® 350 i 225 završni elementi mogu se koristiti za odvode Ø 225 mm i Ø 375 mm ili za zatvaranje kraja kanala. Jednostavnim rezanjem poklopca na kraju može se postići muški, odnosno ženski spoj.

Odvod i pristupna točka ACO unverzalni slivnik može se koristiti s ACO Q-Max® 350 i 225 kao dovod sa posebne površine. Univerzalni slivnik također se može koristiti za ispiranje kanala i reviziju.

Vrste raspora Ovisno o području primjene, ACO Q-Max® dostupan je u dvije varijante raspora. Concrete raspor (30 mm raspor) za teški promet ili Heelguard raspor (10 mm raspor) za parkirališta.


ACO Linijska odvodnja Hidraulički proračun Hidraulika kanala je kompleksni proračun na koji utječu brojne varijable: površina sa koje se odvodi voda, nagib pod kojim je površina, kut pod kojim je kanal ugrađen, intenzitet oborina, duljina kanala, te pozicije i veličine odvoda i dovoda. Protok vode u linijskoj odvodnji opisuje se kao konstantni, neuniformni ili nasumično varijabilni protok i uključuje kompleksne matematičke modele kako bi se dobila pouzdana projekcija hidrauličkih performansi. Konstantan protok se definira kada protok vode na određenom presjeku kanala ima konstantnu brzinu, no taj protok se povećava duljinom kanala, tj. na nizvodnim presjecima. Dodatna varijacija

u protoku događa se kako varira intenzitet oborina tijekom oluje, što dovodi do nasumično varijabilnog protoka. Kako bi se izbjeglo moguće pogrešno dimenzioniranje kanala, te kako bi se cijeli projekt učinio što ekonomičnijim i jednostavnijim za izvedbu, ACO daje pogodnost besplatnog hidrauličkog proračuna za sve svoje kanale uključujući i Q-Max®. Hidraulički proračun služi kao dokaz da određeni proizvod nakon što je ispravno ugrađen zadovoljava sva hidraulička opterećenja oborinskih voda na zadanoj površini. ACO Q-Max® uspješno odvodi velike površine uz pomoć samo jednog odvoda što 25mm/sat 50mm/sat 75mm/sat 100mm/sat

80

1200

60 40 20

0% 0.25% 0.5% 0.75% 1.0%

1000 Kapacitet (l/s)

Dubina upojne površine (m)

100

800 600 400 200

0

200

300

400

500

600

700

0

200

Duljina do izljeva (m)

10

znači smanjenu potrebu za podzemnom mrežom odvodnih cijevi, te tako smanjuje troškove. Za takve primjene, u kanalu se stvaraju veliki protoci i brzine putanje vode, stoga je hidraulički proračun imperativ prilikom projektiranja ovakvih površina. Zanemarivanje takvih visokih hidrauličkih opterećenja može dovesti do nepredvidivih greški u projektu poput poplave i erozije na određenim instalacijama. Kako bi se takve i slične situacije izbjegle preporučamo projektantima da obavezno kontaktiraju ACO ured kako bi se izradio hidraulički proračun za zadani projekt.

Regulacija protoka Uspješna i pouzdana regulacija protoka na odvodima najbitnija je kod odvodnih sustava s retencijom kako bi se osigurao dovoljan, no ne i prevelik protok vode iz sustava u javnu kanalizacijsku mrežu gdje, ukoliko se hidraulički preoptereti, može doći do nizvodnih poplava ili erozije instalacija. ACO je stoga patentirao sustav ACO Q-Brake® koji predstavlja regulator protoka na ACO Q-Max® odvodnim elementima a sastoji se od elemenata koje se postavljaju po presjeku kanala, te se tako postiže željeni protok u javnu kanalizacijsku mrežu bez potrebe za skupim i prostorno velikim rješenjima poput uređaja za vortex regulaciju protoka.

300

400

500

600

700

Duljina do izljeva (m)

ACO Q-Brake® regulator protoka: n Ne zahtjeva dodatni prostor – stane u bilo koji od ACO Q-Max® odvodnih elemenata n Jednostavna konstrukcija n Jednostavan za ugradnju n Pouzdan sustav n Jednostavan pristup kroz pristupno okno n Ekonomičnije u usporedbi s vortex regulatorima protoka

Suho vrijeme, bez padalina.

Početak padalina, kanal se počinje puniti vodom i prazni se putem regulatora

Nivo vode raste u Q-Max® kanalu kako se oluja intenzivira. Protok je kontroloiran pomoću regulatora bez da poplave okolne površine.

Oluja je prošla, kontrolirani protok vode se nastavlja i kanal se prazni.

Karakteristike ACO Q-Brake® regulatora protoka: n Nema pomičnih dijelova n Izrađen iz nehrđajućeg čelika AISI 304 n Protok je reguliran prema laboratorijskim ispitivanjima patenta Prednosti ACO Q-Brake® regulatora protoka: n Ekonomičnije rješenje nego tradicionalna rješenja poput vortex regulator protoka n Jednostavno za uporabu, ugradnju i održavanje, može se ugraditi na svaki Q-Max® element n Za razliku od standardnih ploča koje koriste za kontrolu protoka u drugim rješenjima, ACO Q-Brake® ima poseban oblik koji sprječava nakupljanje naslaga i krupnog otpada u tijelu kanala n Dugotrajnost je osigurana korištenjem nehrđajućeg čelika AISI 304


ACO Linijska odvodnja

Savjetovanje i tehnička podrška

ACO - Servis za projektante i izvođače Stručni tim za tehničku primjenu tvrtke ACO u svako vrijeme stoji Vam na raspolaganju za sva tehnička pitanja, na zahtjev priprema hidraulični proračun sa specifikacijom elemenata, precizira troškovnički opis, te izrađuje sheme montaže sve do osobnog savjetovanja na gradilištu.

ACO na Internetu Informacije o ACO proizvodima možete naći na našim Internet stranicama www.aco.hr, te u našem tehničkom uredu.

www.aco.hr

11


Proizvodni program ACO Niskogradnja

Linijska odvodnja Točkasta odvodnja Poklopci za okna Travne rešetke

Radnicka cesta 177 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2700 140 Fax.: +385 1 2700 141 aco@aco.hr www.aco.hr

ACO Grupa. Snažna obitelj na koju se možete osloniti.

A-HR-N1-20070925-1-1

ACO građevinski elementi d.o.o.


ACO Q-Max