Page 1

ACO N i s k o g r a d n j a Linijska odvodnja

Tehnički jedinstveno rješenje sustava ACO DRAIN® Multiline® po DIN EN 1433 za razrede opterećenja od A 15 do E 600


ACO Linijska odvodnjaTehnički jedinstveno i nadmoćno. Novom generacijom odvodnih kanala ACO DRAIN® Multiline® postavljamo nove standarde u području projektiranja, izvedbe i djelotvornosti linijske odvodnje. S iskustvom vodećeg na tržištu, uvođenjem nove generacije odvodnih kanala na tržište, postigli smo ono što napredak i treba postići: poboljšanje za sve.


ACO Linijska odvodnja

Pet razreda opterećenja, četiri nominalne veličine, tri vrste materijala i jedan inovativni koncept - prednosti su vidljive:

ACO DRAIN® Multiline® počiva na ideji sustava koji bi trebao biti svima od koristi: projektantima, trgovcima, građevinskim poduzetnicima i investitorima što nama iz tvrtke ACO omogućuje vodeću poziciju u području linijske odvodnje. No, svoju ćemo vodeću poziciju moći potvrditi samo ako uspijemo povezati ove inovacije s praktičnom primjenom. Prve reakcije stručnjaka i korisnika nam potvrđuju da smo s našim novim proizvodom ACO DRAIN® Multiline® na pravom putu.
ACO Linijska odvodnja

Rasterećenje pri projektiranju i obradi primjenom manje komponenata sustava. Svaki kanal je u svim veličinama primjenjiv za razrede opterećenja od A 15 do E 600.
ACO Linijska odvodnja

Jednostavno ali uvjerljivo: prednosti za projektante, trgovce, izvođače i investitore

Veća iskoristivost za trgovce zbog jednostavnijeg skladištenja i manipuliranja robom. Jedan kanal za sva opterećenja - rešetke prema traženoj nosivosti i estetskim uvjetima.

Jednostavnost prilikom projektiranja zbog velikog izbora gotovih tehničkih rješenja. Svi detalji proizvoda, troškovničkih opisi i tehnologija ugradnje dostupni su u našem tehničkom uredu.

Sigurnost profila odvodnih elemenata koji ostvaruju brži protok i efekt samočišćenja uz zahtjevnu nosivost. Cjelokupna proizvodna linija ispunjava i premašuje sve aktualne norme DIN EN 1433 i odredbe, kao i one buduće koje se mogu pojaviti.

Više vrijednosti koja ide u prilog investitora inteligentnim dizajnom i rješenjem konstrukcije. Odvodni elementi, detalji i materijali rubnih konstrukcija, kao i rešetke, u estetskom smislu osiguravaju široku paletu izbora, imaju visoku funkcionalnost i iznimno dug vijek trajanja.
ACO Linijska odvodnja

Sustav za sve veličine: tri izvedbe rubnih konstrukcija u četiri nominalne veličinePotpuna nepropusnost odvodnih tijela do gornjega ruba okvira, kao i glatka površina, povećavaju volumen odvodnje u slučaju visokog intenziteta oborina. ACO sigurnosni utor spaja odvodne elemente tako da su potpuno nepropusni. Pomoću nove integrirane dvostruke brtve osigurava se nepropustan spoj na temeljnu kanalizaciju. ACO DRAIN® Multiline® ispunjava standard DIN EN 1433, uz veliku sigurnosnu rezervu.

Novi način učvršćenja rešetke bez vijaka Drainlock® s osiguračem od horizontalnog pomaka omogućuje jednostavnu montažu i demontažu rešetki.


ACO Linijska odvodnja

Pregled sustava: tri izvedbe rubnih konstrukcija u četiri nominalne veličine

Lijevano željezo

Pocinčani čelik

Nehrđajući čelik

100

150 

200

Veliki izbor materijala za sve nominalne veličine i razrede opterećenja. Tri izvedbe s rubnim konstrukcijama od lijevanog željeza, pocinčanog čelika ili plemenitog čelika (inox) nude projektantu slobodan izbor rešetki koji omogućuje ostvarenje visokih estetskih zahtjeva. Zbog istovrstnosti materijala nema opasnosti od nastajanja kontaktne korozije na spojevima rešetke i okvira.

300


ACO Linijska odvodnja

Veća sloboda oblikovanja u svima razredima: velik izbor materijala u svim razredima opterećenja i svim nominalnim veličinama

5 razreda opterećenja:

A15, B125, C250, D400, E 600, sukladno DIN EN 1433

4 nominalne veličine:

100, 150, 200 i 300 mm

3 materijala:

lijevano željezo, pocinčani čelik, nehrđajući čelik

1 inovativni koncept:

univerzalni odvodni element

Povećana vrijednost za sve ciljne skupine Trgovci profitiraju zbog jako suženog asortimana. Projektanti štede vrijeme pri izradi troškovnika jer ideja Multiline®, na kojoj počiva sustav, omogućuje visok stupanj standardizacije spoja pojedinih elemenata. Investitorima se nude kvalitetna rješenja dizajna i konstrukcije jer Multiline® ujedinjuje oblikovnu raznolikost, visoku funkcionalnost i iznimnu dugovječnost.Brojne rešetke usklađene su prema materijalima iz kojih su načinjene rubne konstrukcije: lijevanom željezu, pocinčanom i nehrđajućem čeliku.


ACO Linijska odvodnja

Rešetke za svaku primjenu Sustavna rješenja ACO DRAIN® Multiline® imaju pregledan program najrazličitijih rešetki koje odgovaraju gotovo svim arhitektonskim zahtjevima estetike, funkcionalnosti i nosivosti. Rešetke se mogu kombinirati neovisno o elementima odvodnje te ih ima u svim razredima opterećenja od A 15 do E 600.

Sustav bezvijčanog učvršćenja Drainlock® tvrtke ACO DRAIN®

Drainlock® - nova generacija sigurnosnog učvršćenja rešetke bez vijaka Još jedna inovacija u okviru koncepta Multiline® jest sustav bezvijčanog učvršćenja rešetki Drainlock®, Nakon sustava Quicklock® i Powerlock®, ACO DRAIN® i ovim proizvodom opet preuzima vodeću ulogu. Cilj je bio odgovoriti na povećane zahtjeve u pogledu opterećenja, dinamike i zaštite okoliša, bez smanjenja funkcionalnosti.

ACO DRAIN® Multiline® asortiman rešetki: pregledan, fleksibilan, kreativan

Korištenjem visoko modernih elastomera razvijen je jedinstven način učvršćenja rešetke. Novo koncipirana geometrijska rješenja i kvaliteta materijala omogućuju sigurno učvršćenje rešetki, bez vijaka, čak i pri visokim dinamičkim prometnim opterećenjima.

Inovativan način bezvijčanog učvršćenja nove generacije: Drainlock®

SŠ 150/200/300

SVIJETLA ŠIRINA 100

Materijal Rub/Pokrovna rešetkaA 15

B 125

C 250

D 400

Mosna Mosna Lijevano željezo Mrežasta Pocinčani čelik Mosna Mrežasta Nehrđajući čelik Mosna Mrežasta Rupičasta

Mosna Mrežasta

Mrežasta

Mosna Mrežasta

Mrežasta

Lijevano željezo Mosna Mosna Mrežasta Mrežasta Pocinčani čelik

Mrežasta

Mrežasta

Plemeniti čelik (inox)

Mrežasta

Mrežasta

E 600 Mosna Puna ploča

Mosna Mrežasta Puna ploča

Istovrsnost materijala ruba i rešetke omogućuje jedinstven izgled i sprječava nastanak korozije na spojnim mjestima.


ACO Linijska odvodnja

Dokazano dobar materijal u novom, još boljem obliku: tijelo odvodnog elementa iz ACO polimerbetona Poseban sastav materijala i najmodernija tehnologija proizvodnje ACO polimerbetonu daju izvrsne osobine:

Otpornost na savijanje: > 22 N/mm2 Tlačna čvrstoća: > 90 N/mm2 Modul elastičnosti: oko 25 kN/mm2 Gustoća: 2,1 – 2,3 g/cm3 Dubina prodora vode: 0 mm Otpornost na djelovanje kemikalija: visoka Dubina površinskih neravnina: oko 25 μm

10

ACO DRAIN® odvodni elementi imaju u usporedbi s gustoćom drugih elemenata, veće vrijednosti čvrstoće i manju težinu nego drugi betonski proizvodi. Mala težina gotovih elemenata pojednostavljuje rukovanje i ugradnju te smanjuje troškove. ACO polimerbeton je vodonepropustan, voda na njemu brzo se suši čime su isključene štete od smrzavanja. Glatka površina ACO polimerbetona omogućuje vodi i česticama prljavštine brzo otjecanje te se lako čisti. Osim toga, polimerbeton je i bez dodatnih zaštita otporan na djelovanje agresivnih medija te ga se može trajno koristiti u ekstremnim uvjetima. (Vidi listu s informacijama o otpornosti ACO polimerbetona).

Vlaknasti beton

Beton Polimerbeton Vlaknasti beton 0

5

10

15

20

25

Beton

Otpornost na savijanje (N/mm2)

Polimerbeton

Otpornost na savijanje različitih materijala od kojih se proizvode odvodni kanali.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tlačna čvrstoća (N/mm2)

Tlačna čvrstoća različitih materijala od kojih se proizvode odvodni kanali.


ACO Linijska odvodnja

DIN EN 1433, u vezi s nacionalnim predstandardom V 19580, u pogledu kvalitete materijala od kojih se izrađuju odvodni elementi, te ovdašnjih klimatskih uvjeta, za beton zahtijeva dokaz o najvišem stupnju kvalitete. Na temelju izvrsnih osobina materijala i provedenih ispitivanja vezanih uz navedene zahtjeve polimerbeton postiže odlične rezultate kojima zadovoljava sve tražene uvjete.

11

Vlaknasti beton Beton Polimerbeton

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Dubina prodora vode (mm)

Dubina prodora vode (DIN 4281) u različite materijale od kojih se izrađuju odvodni elementi u vremenskom periodu od 72 sata.

Ekološki prihvatljiv zbog mogućnosti recikliranja: ACO polimerbeton pridonosi smanjenju nastanka otpada jer ga se može nanovo vratiti u proizvodne procese.

Vlaknasti beton Beton Polimerbeton

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Dubina površinskih neravnina (µm)

Prosječne vrijednosti dubine površinskih neravnina za različite materijale.

Sirovine od kojih se proizvodi ACO polimerbeton podliježu strogoj specifikaciji i stalnoj kontroli kvalitete. Dodatno se, uz vlastitu kontrolu sukladno DIN EN 1433, provodi i kontrola proizvoda i nadzor vanjske institucije od strane KIWA Deutschland. Ispitivanja prema DIN EN 1433 provode MPA Eckenförde i MPA Lübeck.


ACO Linijska odvodnja

Sigurnije projektiranje, manje skladišne količine: nova struktura sustava ACO DRAIN® Multiline® 20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

20.0

15.0

10.0

20.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

20.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

20.0

15.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20.0

15.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20.0

15.0

10.0

5.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.0

20.0

15.0

10.0

5.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.0

12

5.0

0.0

EK LF 0- 20

EK LF 0-20

EK KF 0-10

EK KF 0-10

EK LF 0- 20

EK LF 0- 20

EK KF 0-10

EK KF 0-10

Sabirnici omogućuju priključak kanal svih visina


ACO Linijska odvodnja

Kanal od 1m po izboru s vertikalnim ispustom DN 100 i specijalnom brtvom tip br. 0.0.2/5.0.2/10.0.2/15.0.2/20.0.2 Kanal od 1 m s 0,5 % integriranog pada tip br. 1 -10

1

EK KF 0-10

EK KF 0-10

1

EK KF 0-10

Kanal od 0,5 m s tvorničkim utorima za bočno, T ili križno spajanje s predizvedenim utorom za izbijanje otvora u dnu tijela kanala promjera DN 100 tip br. 0.1/5.1/10.1/15.1/20.1 Kanal od 0,5 m s tvorničkim utorima za bočno, T ili križno spajanje s otvorom u dnu tijela kanala promjera DN 100 i specijalnom brtvom

integrirani pad od 0.5 % u tijelu kanala

1 1 1

EK LF EK120 0KF EK 0-10 KF1 0-10 1 EK1 KF1 EK 0-10 KF EK0-10 KF EK 0-10 KF 0-10 EK EK EK LF KF KF20 00-10 0-10 EK KF EK 0-10 KF EK0-10 EK KF LF EK 0-10 020 LF EK 0- 20 EK KF KF 0-10 0-10 EK LF 0-EK 20 LF EK0- 20 LF 0- 20 EK EK LF EK LF 020 LF 0EK20 020 LF Visine 0- 20

EK KF EK 0-10 KF 0-10

Prijelazni element (slapište) visine 2,5 cm za svladavanje visinske razlike među kanalima Prijelazni element (slapište) visine 5 cm za svladavanje visinske razlike među kanalima

EK LF EK 0KF20 0-10

EK LF 0- 20 EK LF 0- 20

Sabirno okno duljine 0,5 m, za neovisan spoj kanala visina 0-10 i s gotovim tvorničkim utorima za priključak kutnih dijelova, T-profila, križnih spojeva u visinama 0 , 5 , 10, te vodoravnim odvodom DN 100 ili DN 150, s integriranom dvostrukom brtvom

Sabirno okno duljine 0,5 m, za neovisan spoj kanala visina 0-20 i s tvorničkim utorima za priključak kutnih dijelova, T-profila, križnih spojeva u visinama 0 , 5 , 10 , 15 , 20, te vodoravnim odvodom DN 100, DN 150 ili DN 200, sa dvostrukom labirintskom brtvom

EK LF 0- 20

kanala u plitkoj izvedbi

Svijetla širina EK LFEK 0- 20 LF 100 EK0- 20 150 LF 0- 20 200 EK EK 300 LF LF 00-20 20

vodoravna izvedba/izvedba u nagibu terena

Građ. visina 8 ili 10 cm 12 cm 12 cm 12 cm

Građ. visina elementa s izljevom 9 ili 11 cm 12 cm 12 cm 12 cm

kaskadni pad

Pad u tijelu kanala - ubrzanje odvodnje ACO DRAIN® Multiline® primjenjiv je za sve vrste padova, od pada ugrađenog u tijelo kanala do kaskadnog pada, pri čemu se vrste padova mogu kombinirati. Ako se gradi sustav s ugrađenim padom, uvjeti za čist protok u odvodnoj dionici veoma su povoljni. Osim toga, ubrzava se odvod vode, a time pojačava i efekt samočišćenja. Brzine otjecanja koje se postižu u prvim metrima kanala s padom prenose se i dalje, na sljedeće dijelove odvodne dionice. To znači da je kod duljih dijelova potrebno samo desetak metara početnog pada podloge za postizanje najviše odvodne učinkovitosti. Ostali dijelovi odvodnog kanala mogu se realizirati uz pomoć kaskadnog pada ili vodoravnom izvedbom.

13


ACO Linijska odvodnja

Jednostavno i sigurno - baš kao i sam sustav: priključci na spojnim mjestima Elastomerna ispuna koja se izrezuje na mjestu ugradnje Dvostruka brtva DN 100 ili DN 150

Nasuprot uobičajenim sabirnim oknima, multifunkcionalni sabirnik može se priključiti na bilo koju visinu odvodnog kanala s padom ili bez njega. Potrebno je samo obratiti pozornost na to da se, sukladno odvodnom kanalu na koji se treba izvesti priključak, odabere ispravna dubina sabirnika: plitki sabirnik za visine odvodnih kanala do 1-10, a duboki sabirnici za visine odvodnih kanala od 1-20. Nova je i mogućnost izvedbe spojeva u obliku kutnog priključka, T-priključka ili križnog priključka uz prethodno otvaranje tih otvora na površinama sa strane.

Pregled mogućnosti priključaka

14

SŠ (mm)

Priključak

Na sabirno okno

Sve ugradbene visine

100

na vodoravan odvod sa dvostrukom brtvom, DN 100

Čeona stijenka, tip br. 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0

150

na vodoravan odvod sa dvostrukom brtvom, DN 150

Čeona stijenka, tip br. 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0

200/300

na vodoravan odvod sa dvostrukom brtvom, DN 200

Čeona stijenka, tip br. 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0

100

S okomitim odvodom sa dvostrukom brtvom, DN 100

Plitki odvodni kanal, tip br.: 8cm/10cm

SVIJETLA ŠIRINA 100/150/200/300 mm

Element od 1,0 m, tip br. 0.0.2, 5.0.2, 10.0.2, 15.0.2, 20.0.2

Element od 0,5 m, tip br. 0.2, 5.2, 10.2, 15.2, 20.2

150

S okomitim odvodom sa dvostrukom brtvom, DN 100

Plitki odvodni kanal, tip br.: 12cm

S okomitim odvodom sa dvostrukom brtvom, DN 150

Element od 1,0 m, tip br. 0.0.2, 5.0.2, 10.0.2, 15.0.2, 20.0.2

Element od 0,5 m, tip br. 0.2, 5.2, 10.2, 15.2, 20.2

200/300

S okomitim odvodom sa dvostrukom brtvom, DN 100

Plitki odvodni kanal, tip br.: 12cm

S okomitim odvodom sa dvostrukom brtvom, DN 200

Element od 1,0 m, tip br. 0.0.2, 5.0.2, 10.0.2, 15.0.2, 20.0.2

Element od 0,5 m, tip br. 0.2, 5.2, 10.2, 15.2, 20.2

100

Preko predviđenog utora za izbijanje okomito DN 100

Element od 0,5 m, tip br. 0.1, 5.1, 10.1, 15.1, 20.1

150

Preko predviđenog utora za izbijanje okomito DN 150

Element od 0,5 m, tip br. 0.1, 5.1, 10.1, 15.1, 20.1

200/300

Preko predviđenog utora za izbijanje okomito DN 200

Element od 0,5 m, tip br. 0.1, 5.1, 10.1, 15.1, 20.1

100

Kutni spojevi, T-spojevi, križni spojevi

Element od 0,5 m, tip br.

150

0.1/0.2, 5.1, 5.2, 10.1, 10.2, 15.1, 15.2, 20.1, 20.2

200/300

Sabirna okna


ACO Linijska odvodnja

Priključak na temeljnu kanalizaciju

Multiline® sabirnik sa dvostukom brtvom

Multiline® čeona stijenka s vodoravnim odvodom

Multiline® – okomiti odvod

Priključak odvodnog kanala na sabirnik Tvornički integriranim šablonskim komadom čeone stjenke načinjen od elastomerne plastike, može se, prema želji, izvesti priključak na bilo kojoj visini. Jednostavnim izrezivanjem običnim nožem, nakon priključka na sabirnik, uzduž konture odvodnog kanala, može se otvoriti dovod u sabirnik. Nije potrebno izbijanje dijelova sabirnika prilikom linearnog priključka; priključak se može izvesti sa svakom visinom kanala.

15


ACO Linijska odvodnja

Brži protok, učinkovitije čišćenje: Poboljšane hidrauličke osobine sustava Oblik presjeka kanala ima odlučujući utjecaj na hidrauličku učinkovitost odvodnog kanala. U kombinaciji s glatkim unutarnjim površinama ACO polimerbetona, novi V-presjek omogućuje odlične rezultate. Ako se promatraju kišne padaline posljednjih desetljeća, može se ustvrditi da oko 85 % kiša protječe s nižim intenzitetom. Kako bi se ispravno reagiralo na ovakav razvoj, načinjen je V-presjek. Donji, uži dio presjeka već kod manjih količina vode omogućuje značajno veće brzine protoka te tako optimira i efekt samočišćenja. Upravo taj efekt samočišćenja veoma je bitan za male količine padalina dok se kod jačih kiša koristi puni presjek kanala. Ovaj prilagođeni princip odvodnje s takozvanim «jajastim profilom» pokazuje se dobrim već desetljećima u kanalizacijskoj tehnici. Ovi profili upravo kod male količine vode imaju višu liniju ispunjenosti, a time i veću brzinu protoka uz isti presjek. Primjenom novog načina sigurnosnog učvršćivanja Drainlock® postignut je čisti profil odvodnog kanala, što dodatno garantira nesmetan protok vode.

16

V-presjek – poboljšana hidraulika i stabilnost.

Raspored dubina tekućine Svjetla visina Dubina tekućine

Na temelju opsežnih laboratorijskih pokusa, novih tehničkih saznanja i analize iskustava, razvijen je ACO DRAIN® Multiline® sustav V 100 S za optimalan učinak odvodnje.

Brzina strujanja i protok


ACO Linijska odvodnja

Hidraulički proračun Pomoću ove opće formule za izračun odvoda kiše (padalina) mogu se izračunati količine odvoda koje se odnose na pojedine slivne površine. Uz pomoć ove vrijednosti možete u dolje navedenoj tabeli pronaći najbližu vrijednost te na taj način definirati odgovarajući odvodni sustav. Vrijednosti u tabeli izračunate su pod pretpostavkom slobodnog (nesmetanog) i ravnomjernog protoka.

Količine padalina

Q = A x rt(n) x w 10.000 A = slivna površina [m2] rt(n) = intenzitet oborina [l/(s x ha)] w = koeficijent otjecanja [-]

Hidraulička duljina L 10 m

Tip (vrsta) pada

V 100

V 150

V 200

V 300

Ugrađeni pad 1-10 Kaskadni pad Vodoravna izvedba, tip 20.0

(l/s) 5,0 7,5 8,5

(l/s) 11,5 15,0 17,5

(l/s) 20,0 27,0 30,0

(l/s) 70,0 90,0 92,5

20 m

Ugrađeni pad 1 -10 Kaskadni pad Vodoravna izvedba, tip 20.0

5,7 6,4 7,6

15,0 14,0 16,0

27,0 25,0 28,0

82,0 80,0 85,0

30 m

Ugrađeni pad 1 -10 Kaskadni pad Vodoravna izvedba, tip 20.0

6,9 6,0 7,5

14,8 13,5 15,75

25,5 24,0 26,7

81,0 79,5 84,0

40 m

Ugrađeni pad 1 -10 Kaskadni pad Vodoravna izvedba, tip 20.0

6,7 5,8 7,0

14,7 13,0 15,2

25,0 23,0 26,0

80,0 77,0 82,0

50 m

UgrađeniDuljina padhidrauličke 1 -10 dionice L Kaskadni pad Vodoravna izvedba, tip 20.0

6,25 5,5 6,5

14,0 12,8 14,5

23,75 22,5 25,0

78,0 75,0 80,0

Slobodan izlaz (odvod)

LL

a) Duljina hidrauličke dionice L

b) Duljina hidrauličke dionice L

Duljina hidrauličke dionice L

Slobodan izlaz (odvod)

Slobodan izlaz (odvod)

Slobodan izlaz (odvod)

L Duljina hidrauličke dionice L

Slobodan izlaz (odvod)

Duljina hidrauličke dionice L

Slobodan izlaz (odvod)

17


ACO Linijska odvodnja

Multiline® se u praksi već dokazao

ACO DRAIN® Multiline® s integriranim osvjetljenjem

ACO DRAIN® Multiline®

18

ACO DRAIN® Multiline® kao sustav za odvodnju pročelja

ACO DRAIN® Multiline® kao sustav za površinsku odvodnju ispred skladišta


ACO Linijska odvodnja

Za Vaše projekte: Projektantski CD - ACO DRAIN® Multiline® Za profesionalnu potporu procesa projektiranja i detaljnog prikaza, u priloženom CD-u pronaći ćete sve osnovne podatke. Troškovnički opisi nalaze se u obliku posebne datoteke, a tehnički planovi i upute za montažu se nalaze u AutoCAD datotekama (.dwg).

Sadržaj ACO DRAIN Multiline - Troškovnički opisi - Tehnički crteži - Upute za ugradnju

ACO drain Projektantski CD

Troškovnički opisi Tehnički crteži Uputstva za ugradnju

ACO Drain - Servis za projektante i izvođače Stručni tim za tehničku primjenu tvrtke ACO u svako vrijeme stoji Vam na raspolaganju za sva tehnička pitanja, na zahtjev priprema hidraulični proračun sa specifikacijom elemenata, precizira troškovnički opis, te izrađuje sheme montaže sve do osobnog savjetovanja na gradilištu. ACO Drain na Internetu Informacije o ACO proizvodima možete naći na našim Internet stranicama www. aco.hr, te u našem tehničkom uredu.

Savjetovanje i tehnička podrška

19


Proizvodni program ACO Niskogradnja

Linijska odvodnja Točkasta odvodnja Poklopci za okna Travne rešetke

ACO građevinski elementi d.o.o. Radnicka cesta 177 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2700 140 Fax.: +385 1 2700 141 aco@aco.hr www.aco.hr

ACO Grupa. Snažna obitelj na koju se možete osloniti.

ACO Multiline  

ACO Mulitline

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you