Page 1

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja fasada

123

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadr탑aj


Odvodnja fasada

ACO Kanali za odvodnju fasada i terasa nude prikladno rješenje svakom zahtjevu. Posebno osjetljiva vrata i fasade moraju se osigurati od vlage izvana. ACO proizvodi zadovoljavaju sve uslove i dodatno nude slijedeće prednosti:   siguran i brz odvod većih količina kiše   kod jakih oborinskih voda imaju mogućnost stvaranja dodatnih rezervi vode te time usporavaju da ne dođe do prelijevanja   sprečavaju stvaranje lokvi na području fasada  zaštita unutrašnjih prostorija od prodora vlage   onemogućavaju prskanje kod jake kiše   koriste se kao klizna rešetka za potrebe održavanja kanala

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

ACO Kanali za balkone, terase i krovne vrtove

Dostupni pragovi – ACO Kanali za fasade uklapaju se perfektno u svoj okoliš. Uz mogućnost podešavanja visine mogu se u milimetar prilagoditi stanju tla. Time ACO ne odgovara samo budućim zahtjevima za gradnju bez prepreka, nego također i

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

zahtjevima arhitekata i planera za kvalitetom.

124

ACO Kanali za fasade i terase su u skladu sa propisnim zahtjevima. Visoko tlačenje zbog opterećenja vjetrom ili nagomilavanje ispred ugroženih područja je spriječeno. Ovdje se mora uzeti u obzir formiranje snježnih nanosa, bljuzgavice i leda. Zbog povećanog toplotnog zračenja do otapanja dolazi prvo na mjestima ispred vrata. To može dovesti do opstrukcije odvoda zbog naokolo preostalog snijega ili bljuzgavice. U tom pogledu odvodni kanali moraju također biti prikladni za tu vrstu opterećenja vodom. Visina kanala mora biti prilagođena stvarnom opterećenju vlagom. ACO Tehnička služba Vam može u svako vrijeme ispostaviti hidraulički proračun. Sistem se, kako u izvedbi od nehrđajućeg čelika tako i u izvedbi od pocinčanog

čelika, perfektno prilagođava svim visokozahtjevnim građevinskim projektima. Različiti dizajni postižu se putem različitih izvedbi rešetaka.


Odvodnja u slučaju nužde U slučaju kada balkoni i lođe imaju jednu zatvorenu ogradu potrebno je pored slivnika dodatno osigurati slivnik za slučaj nužde od najmanje 40 mm svijetle širine u zidu (DIN 1986-100, poglavlje 5.10).

Odvodnja balkona i terasa Odvodnja fasada

Kanali za balkone i lođe Shodno DIN-u 1986-100, poglavlje 5.10, balkoni, lođe i terase moraju imati slivnik ili ovješeni žlijeb.

Cijevni sistemi

Norme Kod projektovanja i izvođenja drenažnih sistema za balkone, lođe i terase primjenjuju se, između ostalog, slijedeće norme: – DIN 1986-100 – DIN 18195-5 – smjernice ravnog krova Slijede najvažnije izjave:

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Odvodnja fasada

125


Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Odvodnja fasada

126

Pozicioniranje kanala Odvodni kanal može imati svoj puni učinak reduciranja vlage u području praga samo onda kada se proteže najmanje preko njegove ukupne širine i kada je smješten dovoljno blizu njega. pad

Priključna visina od 150 mm prema normi DN 18195-5 koja je potrebna za hidroizolaciju građevina može se smanjiti do 55 mm upotrebom ACO linijske odvodnje, u skladu sa propisima ravnih krovova.

Šljunak za kanale fasada i terasa Kišnica se se kod odvodnje terasa odvodi preko bočnih drenažnih otvora/proreza ispod završne obloge terase (popločanja) kroz prostor sa nosačima ploča, malter ili drenažni sloj u vezne kanale koji vode u slivnike. Drenažni otvori ne bi trebali biti manji od 4 mm, u cilju izbjegavanja začepljenja. Korištenje tucanika granulacije ispod 4 mm nije problematično, jer zahvaljujući obliku zrna oni naprave branu prije drenažnog otvora, tako da jako mali broj dospije u kanal.

Vezni kanali i nastavci ACO ProfiLine dodatna oprema podrazumijeva vezni kanal i nastavke za krovne slivnike u raznim veličinama koji služe kao slivna mjesta i kontrolna okna. Vezni kanal je 30 mm visoko i 100 mm široko šuplje tijelo sa 4 mm bočnim drenažnim otvorima. Postavlja se između tijela kanala i slivnog mjesta, i nalazi se unutar drenažnog sloja. Na taj način povezuje tijelo kanala i nastavak slivnika i time je definisan direktan spoj kanala na slivno mjesto.

Kanal fasade i terase

Vezni kanal

Nastavak za krovni slivnik

Nastavci za krovne slivnike na površini terase moraju se poredati preko krovnih slivnika gdje takođe služe i kao revizioni otvori. Mrežaste rešetke, stalno ugrađene u površinu terase, ne smiju biti istovremeno pričvršćene na krovni slivnik.

Vezni kanal


Odvodnja fasada

Kompenzacijski elementi mogu se postaviti

Više elemenata kanala mogu se direktno

Dva elementa kanala i na sredini postavljen

direktno na elemente kanala.

postavljati jedan na drugi.

kompenzacijski element.

Ne pričvršćuju se.

Ne dolazi do čvrstog spoja.

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Montaža/Spajanje više elemenata kanala

pomoću odvijača.

Stepen podešavanja visine zavisi od odabranog

Odvodnja balkona i terasa

elementa kanala.

Primjena varijabilnih ugaonih elemenata

Ugaoni element se može na licu mjesta

Elementi kanala se polažu od ugaonog

Kompenzacijski elementi se ne mogu postavlja-

podešavati pod uglom od 0 - 90°.

elementa, pri čemu okvir kutnog elementa služi

ti direktno na kutni element. Oni se moraju

za pozicioniranje zidova kanala.

uvijek stavljati na element kanala.

Odvodnja fasada

Rešetka se nakon postavljanja može zaključati

moguće je i kod ugrađenih elemenata.

Cijevni sistemi

Podešavanje visine se vrši pomoću odvijača,

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Podešavanje visine elemenata kanala i zaključavanje rešetke

127


Odvodnja fasada

Preporuke za ugradnju

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

ACO Fasadni kanali

6

5

3

1  Kompenzacijski krajnji element

3  Ugaoni element

5   Kompenzacijski srednji element

2  Element kanala

4  Element kanala

6   Element kanala

Pravilan poredak elemenata

Cijevni sistemi

element

Element kanala

Ugaoni element

Element kanala

Kompenzacijski srednji element

Element kanala

Ugaoni elementi ne mogu biti priključeni na kompenzacijske elemente; oni se moraju uvijek priključivati na elemente kanala.

H

Građevinska visina Svi elementi kanala su dostupni u izvedbi jedne fiksne i tri podešavajuće visine. Za elemente kanala sa fiksnom građevinskom visinom ne mogu se isporučivati kompenzacijski elementi i ugaoni elementi.

H

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Kompenzacijski krajnji

128

4

2

H

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

1

H = 50 or 75 mm (fix)

H = 55–78 mm (kontinuirano podesiv po visini)

(H = 78–108 mm (kontinuirano podesiv po visini)

(H = 108–168 mm (kontinuirano podesiv po visini)

Nisu dostupni kompenzacijski i ugaoni elementi

Dostupni kompenzacijski i ugaoni elementi

Dostupni kompenzacijski i ugaoni elementi

Dostupni kompenzacijski i ugaoni elementi


Odvodnja fasada

Preporuke za ugradnju

Sadržaj

ACO Fasadni kanali sa veznim kanalom i nastavkom

Gravitaciona odvodnja

1

2 3

3  Nastavak sa rešetkom

Pravilan poredak elemenata

Vezni kanal se slobodno postavlja prema nastavku slivnika i kanalu i cijelom dužinom je u šljunku. Vezni kanal se može na licu mjesta skratiti. Nastavak se kod terasa postavlja preko krovnih slivnika, rešetke se moraju moći ukloniti.

Visine ugradnje Vezni kanal

Nastavak slivnika

78-108

50 20

1

30

100

80

Vezni kanal se po izboru može postaviti na beton ili šljunčani nasip.

Odvodnja balkona i terasa

4   Krovni slivnik

Odvodnja fasada

2   Vezni kanal

element

Nastavci sa mogućnošću podešavanje visine mogu se sa elementima za povišenje još jednom povećati za 30, 60 ili 120 mm. Također, moguće je stavljati više elemenata za podizanje jedan na drugi.

Cijevni sistemi

1   Element kanala ili kompenzacijski

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

4

129


Odvodnja fasada

ACO ProfiLine kanali za fasade i terase,

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

podesivi po visini

130

 ACO ProfiLine kanali za fasade i terase, dostupni su kao: – element kanala – kompenzacijski srednji element – kompenzacijski krajnji element – ugaoni element  Kontinuirano podesivi po visini, po izboru od: – 55-78 mm – 78–108 mm – 108–168 mm – ili sa fiksnom građevinskom visinom od 50 ili 75 mm

  Na obje strane integrisana lajsna za zaštitu od prodora pijeska, sa drenažnim otvorima 4 mm, za sprječavanje skupljanja vode uz fasadu, zatvoreno dno kanala, tvornički montirani sistem zaključavanja rešetke i sistem spajanja kanala, rešetka i element pogodni za pješačko opterećenje i prelaz invalidskih kolica. Materijal:  po izboru pocinčani čelik ili nehrđajući čelik, materijal 1.4301 Građevinska širina:  po izboru 100, 130 ili 250 mm Građevinska dužina:  500 mm ili 1000 mm (elementi kanala) 600 mm (kompenzacijski elementi) ACO ProfiLine element kanala Predmontirani elementi kanala nemaju slobodne elemente. Spoj elemenata kanala postiže se sistemom „pero/utor“ za precizno postavljanje. Potpuno zatvoreno dno kanala pruža maksimalnu stabilnost i raspodjelu opterećenja. Nadalje, sa kompenzacijskim elementima postiže se kontinuirano prilagođavanje dužine tijela kanala.

ACO ProfiLine kompenzacijski srednji element Izjednačenje dužina postiže se sa kompenzacijskim srednjim elementom. Postavlja se između dva tijela kanala i omogućava kontinuirano podešavanje dužine od 50 do 500 mm između najmanje dva elementa kanala. Npr. 1350 mm: 2 x 500 mm-element kanala 1 x kompenzacijski srednji element

ACO ProfiLine varijabilni kutni element Varijabilni kutni element omogućava bilo koje oblikovanje ugla od 0 do 90°, bez rezanja tijela kanala. Postavlja se kao spojni element na elemente kanala i osigurava maksimalnu stabilnost (ne stavlja se na kompenzacijske elemente).

ACO ProfiLine kompenzacijski krajnji element Kompenzacijski krajnji element također omogućava kontinuirano podešavanje dužine od 100 do 550 mm iza, odnosno ispred elementa kanala. Npr. 890 mm: 1 x 500 mm-element kanala 1 x kompenzacijski krajnji element


Odvodnja fasada

ACO Elementi kanala za fasade, podesivi po visini, pocinčani čelik

38594 38595 39642 39640 36776 36777

38600 38601 36788 36789 36794 36795

38606 38607 36806 36807 36812 36813

100

600

38596

38602

38608

130

600

36948

36790

36808

250

600

36778

36796

36814

100

600

38597

38603

38609

130

600

36956

36791

36809

250

600

36778

36797

36815

100 130 250 Kompenzacijski srednji element 600

Kompenzacijski krajnji element 600

(80)

ACO Elementi kanala za fasade, podesivi po visini, nehrđajući čelik (materijal 1.4301) Broj artikla H = 78-108 mm H = 108-168 mm

Dužina (L)

H = 55-78 mm

1000 500 1000 500 1000 500

38612 38613 38942 36943 36824 36825

38618 38619 36836 36837 36842 36843

38624 38625 36854 36855 36860 36861

100

600

38614

38620

38626

130

600

36949

36838

36856

250

600

36826

36844

36862

100

600

38615

38621

38627

130

600

36958

36839

36857

250

600

36827

36845

36863

Širina (W)

Gravitaciona odvodnja

1000 500 1000 500 1000 500

L

Sifonska odvodnja

H = 55-78 mm

Odvodnja platforme za parkiranje

H = 78-108 mm H = 108-168 mm

Dužina (L)

Širina (W) Element kanala

Sadržaj

Broj artikla

L

100 130 250

Odvodnja balkona i terasa

Element kanala

600

Odvodnja fasada

Kompenzacijski srednji element

Kompenzacijski krajnji element

(80)

Cijevni sistemi

600

131


Odvodnja fasada

Oprema i dodatni dijelovi

Sadržaj

ACO ProfiLine kanali za terase, podesivi po visini Čeone stijenke iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika

Gravitaciona odvodnja

Širina (W)

Sifonska odvodnja Odvodnja platforme za parkiranje Odvodnja balkona i terasa Odvodnja fasada Cijevni sistemi

H = 55–78 mm

H = 78–108 mm H = 108–168 mm

38599

38605

38611

36950

36793

36811

250

36783

36799

36817

100

38617

38623

38629

36951

36841

36859

36829

36847

36865

100 130

Pocinčani čelik

Nehrđajući čelik, 1.4301

130

132

Broj artikla

Materijal

250

Ugaoni element iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika Naziv ACO Profiline ugaoni element – oblikovanje ugla od 0-90° – odgovarajući za visine između 55 - 168 mm i sve širine

Materijal

Broj artikla

Pocinčani čelik

38634

Nehrđajući čelik, 1.4301

38643

Materijal

Broj artikla

Pocinčani čelik

00328

Nehrđajući čelik, 1.4301

00307

Vezni kanal iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika

Naziv ACO Profiline vezni kanal – na obje strane integrisana lajsna za zaštitu od prodora pijeska, drenažni otvori 4 mm – materijal: pocinčani čelik – građ.širina: 100 mm – građ.visina: 30 mm – građ.dužina: 2000 mm


Odvodnja fasada

ACO ProfiLine kanali za fasade i terase,

Broj artikla Širina (W)

Dužina (L)

H = 50 mm

H = 75 mm

H = 50 mm

H = 75 mm

2000 1000 500 2000 1000 500

38145 38146 38147 38792 38793 38794

36980 36981 36982 – – –

38220 38221 38222

36985 36986 36987

Element kanala L

100 130 250

Oprema i dodatni elementi ACO ProfiLine kanali za terase, fiksna građevinska visina Čeone stijenke iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika Broj artikla Širina

Materijal

H = 50 mm

H = 75 mm

Pocinčani čelik

38148

36983

Nehrđajući čelik

38223

36988

Pocinčani čelik

38795

Odvodnja platforme za parkiranje

ACO Elementi kanala za fasade sa fiksnom građevinskom visinom iz pocinčanog čelika

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Materijal: po izboru pocinčani ili nehrđajući čelik, materijal 1.4301 Širina: po izboru 130 mm (pocinčani i nehrđajući čelik) ili 250 mm (pocinčani čelik) Dužina: …..... mm

Odvodnja balkona i terasa

 ACO kanal za fasade i terase, kao element kanala, dostupni u dvije fiksne građevinske visine – 50 mm – 75 mm   Na obje strane integrisana lajsna za zaštitu od prodora pijeska, sa drenažnim otvorima 4 mm, zatvoreno dno kanala, tvornički montirani sistem zaključavanja rešetke i sistem spajanja kanala, rešetka i element pogodni za pješačko opterećenje i prelaz invalidskih kolica

Sadržaj

fiksna građevinska visina

Vezni kanal iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika Naziv ACO Profiline vezni kanal – na obje strane integrisana lajsna za zaštitu od prodora pijeska, drenažni otvori 4 mm – materijal: pocinčani čelik – građ. širina: 100 mm – građ. visina: 30 mm – građ. dužina: 2000 mm

Materijal

Broj artikla

Pocinčani čelik

00328

Nehrđajući čelik, 1.4301

00307

Cijevni sistemi

250

Odvodnja fasada

130

133


Odvodnja fasada

Gratings for ACO facade channels

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Galvanised steel

134

Proizvod ACO ProfiLine mosna rešetka, sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica materijal: pocinčani čelik

Širina

ACO ProfiLine rupičasto perforirana rešetka komplet sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica materijal: pocinčani čelik

Širina mreže

Broj artikla

1000

00276

500

00277

1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500

30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 14 30 x 14 30 x 10 30 x 10 30 x 14 30 x 14

38431 38430 38433 38432 26953 36952 38435 38434 38964 38965

1000

38524

500

38525

1000

38968

500

36969

1000

38551

500

38552

130

100 ACO ProfiLine mrežna rešetka komplet sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica materijal: pocinčani čelik

Dužina

130

250

100

130

ACO ProfiLine poprečno prečkasta rešetka bez vijčanog zaključavanja, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica materijal: pocinčani čelik

130

ACO ProfiLine uzdužno prečkasta rešetka šipka 3 x 15 mm, bez vijčanog zaključavanja, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica materijal: pocinčani čelik

130

1000

38811

500

38810


Odvodnja fasada

Rešetke za ACO kanale za fasade,

ACO ProfiLine Heelsafe (uzdužno prečkasta rešetka, gruba), kompletna sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

1000

pikopasivizirana

00272

500

pikopasivizirana

00273

1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500

30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 14 30 x 14 30 x 10 30 x 10 30 x 14 30 x 14

pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana pikopasivizirana

38439 38438 38441 38440 36955 36954 38443 38442 36970 36971

1000

pikopasivizirana

38527

500

pikopasivizirana

38528

1000

pikopasivizirana

38975

500

pikopasivizirana

36974

1000

grubo brušena

38563

500

brušena

38564

1000

grubo brušena

37491

500

brušena

37492

130

100

130

250

100

130

100

130

Gravitaciona odvodnja

Broj artikla

Sifonska odvodnja

Izvedba

Odvodnja platforme za parkiranje

ACO ProfiLine rupičasto perforirana rešetka kompletna sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

Širina mreže

Odvodnja balkona i terasa

ACO ProfiLine mrežna rešetka kompletna sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

Dužina

Odvodnja fasada

ACO ProfiLine mosna rešetka kompletna sa vijčanim zaključavanjem, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

Širina

Cijevni sistemi

Proizvod

Sadržaj

nehrđajući čelik, materijal 1 .4301

135


Odvodnja fasada

Rešetke za ACO kanale za fasade,

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

nehrđajući čelik, materijal 1.4301

136

Proizvod ACO ProfiLine Heelguard, bez klina za zaključavanje, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

Širina

Dužina

Izvedba

Broj artikla

1000

brušena

38566

500

brušena

38567

1000

brušena

38548

500

brušena

38549

1000

pjeskarena

37498

500

pjeskarena

37499

1000

pikopasivizirana

38553

500

pikopasivizirana

38554

1000

pikopasivizirana

38555

500

pikopasivizirana

38556

1000

pikopasivizirana

38813

500

pikopasivizirana

38812

100

130

ACO ProfiLine poprečno prečkasta rešetka bez klina za zaključavanje, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

130

ACO Profiline šlic rešetka bez klina za zaključavanje, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

130

ACO Profiline uzdužna šlic rešetka bez klina za zaključavanje, prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica. Materijal, nehrđajući čelik 1.4301

130

ACO Profiline uzdužno prečkasta rešetka šipka 3 x 15 mm prohodna, kao i pogodna za prelazak invalidskih kolica Materijal: nehrđajući čelik 1.4301

130


Odvodnja fasada

Pocinčani čelik ili nehrđajući čelik, 1 .4301 Dimenzije otvora: po izboru 400 x 400 mm ili 500 x 500 mm Građ.visina: po izboru 50 mm ili sa mogućnošću podešavanja visine 78 – 108 mm

Broj artikla Nehrđajući čelik, 1.4031

400 x 400

38150

38156

500 x 500

38630

38632

400 x 400

38801

38803

500 x 500

38631

38633

78-108

Podesivo po visini 78 – 108 mm

Mrežne rešetke za nastavke Proizvod ACO Profiline mrežasta rešetka prohodna i pogodna za prelazak invalidskih kolica

Dimenzije okvira

Širina mreže

Izvedba

Broj artikla

400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 500 x 500 500 x 500

30 x 10 30 x 14 10 x 30 14 x 30 30 x 10 10 x 30

Pocinčani čelik Pocinčani čelik Čelik pikopasivizirani Čelik pikopasivizirani Pocinčani čelik Nehrđajući čelik pikop.

38570 36754 38573 36760 38571 38574

Izvedba

Broj artikla

400 x 400

Nehrđajući čelik pikopasiviziran

38583

500 x 500

Nehrđajući čelik pikopasiviziran

38584

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Pocinčani čelik

50 20

Fiksna građ.visina: 50 mm

Dimenzije okvira

Gravitaciona odvodnja

Materijal:

Odvodnja balkona i terasa

 ACO ProfiLine nastavak za krovne slivnike, integrisana lajsna za zaštitu od pijeska, drenažni otvor 4 mm   Otvoreno dno kanala u svrhu održavanja slivnika, za priloženu rešetku, rešetka i element pogodni za pješačko opterećenje i prelaz invalidskih kolica

Sadržaj

Nastavci za ACO krovne slivnike

ACO Profiline rupičasto perforirana prohodna i pogodna za prelazak invalidskih kolica

Dimenzije okvira

Cijevni sistemi

Proizvod

Odvodnja fasada

Rupičasto perforirane rešetke za nastavka

137


Odvodnja fasada

Rupičasto perforirane rešetke za nastavke

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Proizvod

ACO Profiline Heelsafe (uzdužno prečkasta rešetka 7/12,5). Prohodna i pogodna za prelazak invalidskih kolica

Dimenzije okvira

Izvedba

Broj artikla

400 x 400

Nehrđajući čelik, brušeni Vrsta rešetke: gruba

38589

500 x 500

Nehrđajući čelik, brušeni Vrsta rešetke: gruba

38590

Dimenzije okvira

Izvedba

Broj artikla

400 x 400

Nehrđajući čelik, brušeni Vrsta rešetke: fina

38592

500 x 500

Nehrđajući čelik Vrsta rešetke: fina

38593

Rupičasto perforirane rešetke za nastavke Proizvod

ACO Profiline Heelguard (uzdužno prečkasta rešetka 3/8). Prohodna i pogodna za prelazak invalidskih kolica

Elementi za podizanje za nastavke Proizvod

Dimenzije okvira

Izvedba

Pocinčani čelik 400 x 400 Nehrđajući čelik 1.4301

ACO Profiline element za povišenje nastavka

Pocinčani čelik 500 x 500

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Nehrđajući čelik 1.4301

138

Građ. visina 30 60 120 30 60

120 30 60 120 30 60 120

Broj artikla 38685 38587 38689 38686 38688 38690 38691 38693 38695 38695 38694 38696


Odvodnja fasada

Primjer ugradnje

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Olučnjak iz lijevanog željeza bez protumirisnog uloška

Sifonska odvodnja

1

Odvodnja platforme za parkiranje

1  Olučnjak iz lijevanog željeza

Ø152 156 Ø124

165

158

60

235

10

Mogu se koristiti silazni vodovi za kišnicu sa maksimalnim vanjskim promjerom od 110 mm

158

318

Cijevni sistemi

DN 100

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

DN 100 bez protumirisnog uloška sa sitom za nečistoće iz PVC-a, Art.br. 5217.90.00

Visine u mm.

139


Odvodnja fasada

Primjer ugradnje

Sadržaj

Olučnjak iz lijevanog željeza sa protumirisnim uloškom

1  Olučnjak iz lijevanog željeza

DN 100 sa protumirisnim uloškom Art.br. 5222.00.00

Odvodnja balkona i terasa

DN 100

Mogu se ugraditi silazni vodovi za kišnicu sa maksimalnim vanjskim promjerom od 110 mm.

P W

245 ° 30

325 Cijevni sistemi

500

375

Odvodnja fasada

Ø210

Visine u mm.

140

330

188 Ø125

100

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

1


Odvodnja fasada

Olučnjaci iz lijevanog željeza,

60

235

10

145

ACO Olučnjak DN 100 iz lijevanog željeza, Sa premazom, nagib nastavka 90°, bez protumirisnog uloška, sa korpom od tvrdog PE, sa poklopcem iz lijevanog željeza, razred opterećenja L 15, težina 9,6 kg, protok 8,0 l/s

Ø122

380

170

Ø132

330

188

100

325

P W

30 °

500

375

245

Ø125

Ø210

5217.90.00

ACO Olučnjak DN 100 iz lijevanog željeza, Sa premazom, nagib nastavka 30°, sa protumirisnim uloškom, sa korpom od tvrdog PE, sa poklopcem iz lijevanog željeza, razred opterećenja L 15, težina 31,9 kg, protok 9,5 l/s

5217.10.00

5222.00.00

Dodatak Crtež

Opis proizvoda

h

Međuelement iz lijevanog željeza

Ø210

Pogodan za

Olučnjak, Broj artikla 5222.00.00

Sifonska odvodnja

165

158

158

ACO Olučnjak DN 100 iz lijevanog željeza, Sa premazom, nagib nastavka 90°, bez protumirisnog uloška, sa sitom za nečistoće od PVC, Sa poklopcem iz lijevanog željeza, razred opterećenja K3, težina 10,3 kg, protok 2,8 l/s

Odvodnja balkona i terasa

156 Ø124

Broj artikla

Odvodnja fasada

318 Ø152

Opis proizvoda

Izvedba

Broj artikla

Visina: 300 mm Visina: 200 mm

5222.13.00 5222.12.00

Cijevni sistemi

Crtež

Odvodnja platforme za parkiranje

  ACO Olučnjak DN 100 iz lijevanog željeza, sa zaštitnim premazom Nagib nastavka ovisno o izvedbi 90° ili 30° Sa/bez protumirisnog uloška ovisno o izvedbi Sa poklopcem iz lijevanog željeza za razred opterećenja K3 ili L15, ovisno o izvedbi

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

DN 100

141


Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadr탑aj

Odvodnja fasada

122

ACO Slivnici za odvodnju fasada  

ACO Slivnici za odvodnju fasada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you