Page 1

ACO N i s k o g r a d n j a Poklopci i slivne rešetke

Inovacija - preduvjet za infrastrukturu budućnosti Multitop® poklopci razreda opterećenja D400 Multitop® slivne rešetke razreda opterećenja C250 / D400 prema HR EN 124


Preduvjet za inovacije: ACO tehnologija lijevanja prema najvišim standardima Proizvodi iz programa ACO Guss od lijevanog željeza proizvode se u podružnici ACO Guss u Aabergenu i Kaiserslauternu, specijaliziranim centrima za proizvodnju lijevanog željeza unutar ACO grupe koji podliježu strogim kontrolama kvalitete, a sve pod nezavisnim nadzorom Instituta za ispitivanje kakvoće materijala sa 2

sjedištem u Kaiserslauternu.

U intenzivno - razvojnom procesu, proizvodni program ACO Guss podliježe kontinuiranom usavršavanju prateći povećane zahtjeve uzrokovane neprekidnim povećanjem prometnog opterećenja i visokim zahtjevima od strane graditelja.


ACO Linijska odvodnja

ACO Guss program lijevanog željeza ACO Guss nudi optimalna rješenja neovisno o sirovini. U području lijevanog željeza, zahvaljujući visokoj otpornosti na koroziju, preferiraju se dvije vrste materijala: • Lijevano željezo s grafitom izlučenim u obliku listića ili lamela (sivi lijev GG) EN-GJL prema normi DIN EN 1561 • Lijevano željezo s kugličnim grafitom (nodularni lijev GGG) ENGJS prema normi DIN EN 1563

Oba se materijala upotrebljavaju ovisno o namjeni. ACO Guss ljevaonice u Kaiserslauternu i Aabergenu mogu proizvesti i obraditi obje vrste materijala. 3D-konstrukcijski programi, kompjuterski praćene simulacije lijeva i opterećenja omogućavaju razvoj proizvoda u skladu s najnovijim tehničkim postignućima. Na toj bazi nudimo optimalna rješenja za svaku primjenu, neovisno o sirovini.

Simulacija opterećenja gotovog proizvoda

Simulacija procesa lijevanja i ukrućivanja

Talionica u ljevaonici Kaiserslautern

Karakteristike materijala

Lijevano željezo s lamelarnim grafitom (sivi lijev GG) EN-GJL prema normi DIN EN 1561

Lijevano željezo s kugličnim grafitom (nodularni lijev GGG) EN-GJS prema normi DIN EN 1563

Visoka otpornost na koroziju uzrokovanu vodom, sredstvima za otapanje leda i djelovanjem okoline

Visoka otpornost na koroziju uzrokovanu vodom, sredstvima za otapanje leda i djelovanjem okoline

Visoka tlačna čvrstoća 600 do 1080 N/mm2

Visoka tlačna čvrstoća 700 do 1150 N/mm2

Izvanredna karakteristika prigušivanja vibracija

Ograničene karakteristike prigušivanja vibracija

Vlačna čvrstoća 100 do 350 N/mm2

Visoka vlačna čvrstoća 300 do 900 N/mm2

Manje istezanje pri lomu, manja elastična deformacija

Veliko istezanje pri lomu, velika elastična deformacija

Na osnovu ovih karakteristika, sivi lijev je idealni materijal za okvire poklopaca kanalizacijskih okna i slivnih rešetki

Na osnovu ovih karakteristika, nodularni lijev je optimalni materijal za proizvodnju lakših i visoko opterećenih poklopaca za kanalizacijska okna i slivne rešetke

3


ACO Linijska odvodnja

Opći pregled problematike s poklopcima kanalizacijskih okna kod ugradnje, manipulacije i korištenja do danas Slivne rešetke i poklopci za kanalizacijska okna su sastavni dijelovi prometnih površina i stoga je naša svakodnevnica bez njih nezamisliva. Prometna sigurnost zahtijeva strogu regulativu, koju moraju zadovoljiti svi elementi odvodnje. Od velike važnosti nije samo ispunjavanje statičke nosivosti već i nosivost pod dinamičkim opterećenjem rezultirano prometom vozila.

Masa U svrhu postizanja prometne sigurnosti dosadašnji standardi uvjetovali su:  Minimalnu masu poklopaca od cca 90 kg   U slučaju mmanje mase potrebno je dodatno pričvršćenje vijcima ili zaporkama  Ili primijeniti zglobne okove uz pojačanje vijcima ili zaporkama Za korisnika navedene metode tijekom uporabe ukazuju na nedostatke i djelomice povećavaju troškove održavanja.

Rukovanje

4

Zbog prometne sigurnosti poklopci se opremaju dodatno: vijcima/zaporkama/ zglobnim okovima   To rezultira većim troškom za korisnika pri opsluživanju   Povećava se mogućnost pogrešaka pri opsluživanju   Zglobni okovi su fiksne točke kod ugradnje. Poklopce se uobičajeno zaklapa u smjeru vožnje. Pristupne penjalice u kanalizacijskom oknu moraju ostati dostupne, poklopac ne smije onemogućavati ulazak u kanalizacijsko okno. To znači: kod planiranja okna mora se paziti na navedene uvjete kako bi se izbjegla problematika da zglobni okov bude nad penjalicama što dovodi u pitanje sigurnost pristupa kanalizacijskom oknu   Na osnovi postojećih prometnih propisa, poklopci sa zglobnim okovima moraju u otvorenom položaju biti osigurani od nekontroliranog zatvaranja. Kod standardno dostupnih kanalizacijskih poklopaca sa zglobnim okovima neizbježno je podizanje cjelokupne težine poklopca u svrhu oslobađanja istog iz blokiranog otvorenog položaja što iziskuje veliku snagu poslužitelja  Poklopac sa zglobnim okovom u otvorenom položaju često prilikom održavanja kanalizacijskog sustava otežava pristup crijevima za čišćenje od strane poslužitelja

Spojna fuga/reška

Habanje Dugogodišnja iskustva u praksi pokazuju znatne znakove trošenja na okvirima poklopaca kod izvedbi poklopaca s amortizacijskim ulošcima.

Habanje

Slijedeća kritična točka je spojna fuga/ reška u prijelazu između poklopca okna i armirano-betonske konstrukcije okna. Kod uvriježenog načina montaže poklopca, sam poklopac se izvodi niže od okolnog kolnika kako bi se izbjeglo oštećenje poklopca dinamikom prometa ili zapinjanjem pluga ralice za snijeg. Stoga nastaje znatno dinamičko opterećenje na sam poklopac, spojnu fugu/rešku kao i na bočne strane kanalizacijskog okna uslijed kontinuiranog udarnog opterećenja. Poslijedica toga je uništena spojna fuga i konstrukcijska glava okna.

Na slici lijevo prikazan je presjek novog okvira, a desno presjek istog okvira nakon nekoliko godina upotrebe.

Posljedice uslijed habanja:   Poklopci klopoću unatoč ugrađenom amortizacijskom ulošku   Okvire je potrebno zamijeniti novima u češćim intervalima   Čestim sanacijama uslijed habanja ometa se promet što uzrokuje nepotrebne zastoje i troškove   Visoki troškovi sanacije

Uobičajen način montaže poklopca niže od okolnog kolnika.

Česti primjer izgleda uništene spojne fuge/reške.


ACO Linijska odvodnja

Rješenje problematike na temu mase Lagani poklopac sa zatvaračem jednostavnim za održavanje, sigurnim za promet, jednostavan za rukovanje i primjenu: Multitop® poklopci za okna Dvostruko manja masa zahvaljujući inteligentnoj konstrukciji

Masa kg 100,0

Poklopac kanalizacijskog okna prema DIN 19584 Masa poklopca cca. 88,0 kg

50,0 5

Poklopac kanalizacijskog okna Multitop® prema DIN 19584 Masa poklopca cca. 43,0 kg

0,0

1976

Ušteda mase preko 50%

2005 Vrijeme


ACO Linijska odvodnja

Rješenje problematike na temu rukovanja i habanja

Jednostavnije rukovanje i održavanje pomoću: Zatvarača bez upotrebe vijaka na poklopcu

 4 utora za podizanje poklopca, u koja se može uprijeti uobičajenim alatom (polugom) pri otvaranju poklopca.

6

Jednostavno rukovanje uz pomoć uobičajenog alata za podizanje zbog male mase poklopca i jednostavne tehnologije zatvarača.

Polugu postavite na jedan od utora na okviru i oslobodite ga povlačenjem poluge prema sebi.

Poklopac podignite umetanjem poluge u otvore za podizanje.

Poklopac se jednostavno zatvara okomitim pritiskom.


ACO Linijska odvodnja

Amortizacijski ulošci u okviru Habanje okvira je neizbježno, ali se može kontrolirati. Kod poklopca kanalizacijskog okna Multitop® amortizacijski se uložak nalazi u okviru, a ne na poklopcu. Time se usmjerava habanje na poklopac umjesto na okvir. Izmjena samog poklopca je znatno brža od izmjene kompletnog kanalizacijskog poklopca sa okvirom što rezultira slijedećim: nema potrebe za gradilištem, nema zastoja, a sve to uz minimalne troškove. U današnjim uvjetima sve većeg prometnog opterećenja navedene prednosti od presudne su važnosti.

7

Zatvarač bez održavanja, siguran za promet inteligentno rješenje poklopca bez zglobnog okova

Zatvarač bez održavanja, bez vijaka, siguran za promet, izrađen od poliuretana izuzetno otpornog na habanje. 100% usklađen prema normi DIN EN 124 Otporan na promjene temperature Otporan na nečistoću Samoosiguravajući sustav zatvaranja Siguran od vandalizma

Zatvarač na poklopcu kanalizacijskog okna Multitop® zaštićen je posebno istaknutim zaštitnim rebrima u svrhu zaštite tijekom ugradnje ili održavanja.


ACO Linijska odvodnja

Rješenje problematike na temu spojne fuge/reške

Nova generacija poklopaca Multitop® sustava Bituplan® za direktno polaganje u asfalt

Naše su ceste uglavnom pokrivene asfaltom. Naša iskustva i najnoviji nalazi ispitivanja, koja su za nas provedena od strane IKT iz Gelsenkirchena, bila su osnova za razvoj novih Multitop® poklopaca kanalizacijskih okna prema sustavu Bituplan®.

Značajne prednosti  Razdvajanje konstrukcije kanalizacijskih okna i poklopca sa okvirom  Izbjegavanje izvedbe spojne fuge/reške   Rasterećenje konstrukcije kanalizacijskog okna do 85% (dokazano Izvještajem IKT iz Gelsenkirchena)

8

Multitop® sustav Bituplan® Odgovor na problematiku spojne fuge/reške

NOVO

Multitop® sustav Bituplan®

STARO Poklopac za okno prema normi DIN 19584

45°

85 %

15 %

100 %


ACO Linijska odvodnja

Pouzdan sustav Okviri poklopca kanalizacijskog okna mogu se koristiti za montažne visine od 170 do 230 mm. Standardno ugrađeni poklopci kanalizacijskog okna montažne visine okvira 170 mm mogu se zamijeniti bez izmjene konstrukcije okna.

Minimalna buka pri prolasku vozila Poklopac se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolnika valjanjem ili utiskivanjem (vibracijskim pločama) u nivou kolnika. Time se osigurava apsolutna površinski povezana ugradnja bez dodatnih radova. Na cesti više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke pri prolasku vozila. Dodatna prednost: nema pojave udarnog opterećenja na poklopac kanalizacijskog okna i prijenosa sile na konstrukciju kanalizacijskog okna.

Multitop® poklopac iz lijevanog željeza GGG, EN GJS, sa/bez ventilacijskih otvora. Mogu se upotrijebiti uobičajene poluge za podizanje i održavanje.

Okvir iz lijevanog željeza, EN GJL, građevinske visine min. 170 mm, max. 230 mm. Kružno-simetrični okvir bez udubljenja omogućuje svojim oblikom neovisnost o položaju prilikom ugradnje što omogućuje jednostavnu ugradnju u željenu poziciju prilikom montaže.

Montažni obruč od čelika, usklađen za kanalizacijska okna prema normi DIN 4034, stavak 1 i 2 odnosno stare norme DIN 4034.

Ravna vanjska stijenka za optimalno prianjanje površinskog sloja kolnika. Stabilizacijska rebra integrirana u obodu okvira služe za dodatno fiksiranje kolničkog sloja kao i za osiguranje od pomaka uslijed rotacije.

Montažni kalup od čelika.

9


ACO Linijska odvodnja

Pregled karakteristika proizvoda

  Poklopac se može potpuno izvaditi što pogoduje neometanom održavanju

  Moguće je koristiti uobičajene podizne poluge

  Uobičajeni sakupljači nečistoća prema normi DIN 1221 odgovaraju svim Multitop® okvirima

 Svi Multitop® okviri omogućavaju prilagođavanje prema visini kolnika

 Multitop® poklopci odgovaraju po dimenziji standardnim konusnim završecima kanalizacijskih okna i betonskim prstenima za izjednačavanje visine prema normi DIN 4034  Multitop® poklopci mogu se pri montaži u kružnom smjeru položiti prema želji. Time penjalice u kanalizacijskom oknu uvijek ostaju jednostavno dostupne   Bez lažnih kompromisa u pogledu tlocrtne površine okvira kanalizacijskih poklopaca: tlocrtna površina kod BEGU® i GG okvira točno odgovara tlocrtnoj površini okvira prema zahtjevima norme DIN 19584

10

 Multitop® poklopac može se, za naručene količine veće od 50 komada, isporučiti s logotipom i signiranim okvirima po želji naručitelja

  Zbog svoje građevinske visine Multitop® se može ugraditi svugdje gdje se prije nalazio poklopac izveden prema normi DIN 19584. Dodatno prilagođavanje konstrukcije okna za usklađenje visine više nije potrebno


ACO Linijska odvodnja

Kratki pregled sustava Multitop® poklopci za kanalizacijska okna razreda opterećenja D400 prema normi HR EN 124 8 varijanti za više od 90% slučajeva primjene

Poklopac iz lijevanog željeza GGG, EN

Poklopac iz lijevanog željeza GGG, EN

GJS, sa ventilacijskim otvorima

GJS, bez ventilacijskih otvora

Okvir iz lijevanog željeza GG, EN GJL, okrugli, za direktno polaganje u asfalt prema sustavu Bituplan®

BEGU® okvir iz lijevanog željeza GG, okrugli

Okvir iz lijevanog željeza GG, EN GJL, okrugli

BEGU® okvir iz lijevanog željeza GG, kvadratni

11


ACO Linijska odvodnja

Multitop® poklopci za kanalizacijska okna razreda opterećenja do D400 prema normi HR EN 124 Opis proizvoda

Ø 860 mm Ø 680 mm 170-230 50

Multitop® poklopac kanalizacijskog okna sustava Bituplan® za direktno polaganje u asfalt, razreda opterećenja do D400, prema HR EN 124, svijetle širine 605 mm. Građevinska visina min. 170 mm do max. 230 mm. Okvir iz lijevanog željeza GG, okrugli, kompatibilan svim poklopcima prema normi DIN 19584 i sakupljaču nečistoće prema normi DIN 1221 sa PEWEPREN® amortizacijskim uloškom. Poklopac iz lijevanog željeza GGG, mase 43,0 kg sa dva zatvarača iz poliuretana visokootpornog na habanje, za pričvršćenje bez vijaka uz visoku prometnu sigurnost. S montažnim obručem od čelika. S ventilacijskim otvorima (Art. br. 600650) Bez ventilacijskih otvora (Art. br. 600651) Masa cca. 101,0 kg

Ø 605 mm

245 mm

450 mm

Multitop® sustav Bituplan®

Ø 732 mm

12

125 mm 50

Ø 785 mm Ø 680 mm

Ø 605 mm

Multitop® sa BEGU® okvirom, okrugli

Multitop® montažni kalup od čelika za sustav Bituplan®. Art. br. 64476

Multitop® poklopac kanalizacijskog okna PEWEPREN® razreda opterećenja do D400 prema HR EN 124, svijetle širine 605 mm, građevinske visine 125 mm. BEGU® okvir GG, okrugli, kompatibilan svim poklopcima prema normi DIN 19584 i sakupljaču nečistoće prema normi DIN 1221 sa PEWEPREN® amortizacijskim uloškom. Poklopac iz lijevanog željeza GGG, mase 43,0 kg sa dva zatvarača iz poliuretana visokootpornog na habanje, za pričvršćenje bez vijaka uz visoku prometnu sigurnost. S ventilacijskim otvorima (Art. br. 600559) Bez ventilacijskih otvora (Art. br. 600560) Masa cca. 117,0 kg

Tehnički podaci

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

600650

101,0

5

600650

600651

101,0

5

600651

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

64476

10,0

-

64476

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

600559

117,0

10

600559

600560

117,0

10

600560


ACO Linijska odvodnja

Multitop® poklopci za kanalizacijska okna razreda opterećenja do D400 prema normi HR EN 124 Opis proizvoda

125 mm 50

Ø 785 mm Ø 680 mm

Ø 605 mm

Multitop® sa okvirom od lijevanog željeza,

Tehnički podaci

Multitop® poklopac kanalizacijskog okna PEWEPREN® razreda opterećenja do D400 prema HR EN 124, svijetle širine 605 mm, građevinske visine 125 mm. Okvir iz lijevanog željeza GG, okrugli, kompatibilan svim poklopcima prema normi DIN 19584 i sakupljaču nečistoće prema normi DIN 1221 sa PEWEPREN® amortizacijskim uloškom. Poklopac iz lijevanog željeza GGG, mase 43,0 kg sa dva zatvarača iz poliuretana visokootpornog na habanje, za pričvršćenje bez vijaka uz visoku prometnu sigurnost. S ventilacijskim otvorima (Art. br. 63426) Bez ventilacijskih otvora (Art. br. 63427) Masa cca. 102,0 kg

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

63426

102,0

10

63426

63427

102,0

10

63427

okrugli

125 mm 50

785 mm Ø 680 mm

Ø 605 mm

Multitop® sa BEGU® okvirom, kvadratni

600 mm

Multitop® poklopac kanalizacijskog okna PEWEPREN® razreda opterećenja do D400 prema HR EN 124, svijetle širine 605 mm, građevinske visine 125 mm. BEGU® okvir GG, kvadratni, kompatibilan svim poklopcima prema normi DIN 19584 i sakupljaču nečistoće prema normi DIN 1221 sa PEWEPREN® amortizacijskim uloškom. Poklopac iz lijevanog željeza GGG, mase 43,0 kg sa dva zatvarača iz poliuretana visokootpornog na habanje, za pričvršćenje bez vijaka uz visoku prometnu sigurnost. S ventilacijskim otvorima (Art. br. 600561) Bez ventilacijskih otvora (Art. br. 600562) Masa cca. 178,0 kg

Multitop® podizna poluga, dužine 600 mm, namijenjena za Multitop® poklopce. Art. br. 600643

13

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

600561

178,0

5

600561

600562

178,0

5

600562

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

600643

2,5

-

600643


ACO Linijska odvodnja

ACO Multitop® umetci za cestovne slivnike razreda opterećenja C250 i D400

Situacija Umetci i slivni poklopci su čvrsti dijelovi prometnih površina te stoga dio naše svakodnevnice. Prometna sigurnost zahtijeva striktnu regulativu, kojoj podliježu i moraju je zadovoljavati svi slivni elementi. Važno je ne samo statičko već i dinamičko opterećenje zbog prometnih zahtjeva.

Rješenje Tvrtki ACO, s generacijom umetaka Multitop®, uspjelo je ponuditi istinsku inovaciju u ovom segmentu odvodne tehnike, koja je revolucionarna s 4 nova modela za razred opterećenja C250 i 4 poboljšana modela za razred opterećenja D400.

Konvencionalni umetci su relativno teški za manipulaciju, te stoga teški za održavanje a fiksno pričvršćenje dodatno otežava manipulaciju.

ACO umetak Multitop® 500 x 500 PF D400.

14

Izazov Prema opisanoj problematici, inovacije u području umetaka su davno zakašnjele. Unatoč tome, nova otkrića u ovom segmentu su sve rjeđa a proizvodi svjetskih proizvođača sve sličniji. To je bio dodatni razlog za inženjere tvrtke ACO da se anagažiraju na pronalaženju novih rješenja.

Važni detalji okviri i rešetka iz lijevanog željeza višefunkcionalna dvostruka šarka 4-struko prigušenje u okvirima zaporka bez vijaka predformirana građevinska vremenska odvodnja na osnovu geometrije raspora i rasporeda, umetci Multitop® su podobni i za pješačke i biciklističke zone


ACO Linijska odvodnja

Kriteriji za odluku o ugradnji ACO umetaka Multitop®

Razred opterećenja ACO umetci Multitop® proizvedeni su u razredu opterećenja C250 i D400.

Geometrija raspora/rešetki Dozvoljena geometrija raspora za rešetke u umetcima određena je prema HR EN 124. Pritom razlikujemo: Područja ugradnje za pretežno pješačke zone. Pprema HR EN 124 dozvoljene su slijedeće geometrije raspora: - širina raspora 8 - 18 mm - nema ograničenja dužine raspora - širina raspora 18 - 25 mm - dužina raspora ograničena na 170 mm

Funkcija Radi zaštite od vandalizma ili neželjenog skidanja, često se koriste umetci s šarkama i vijcima. Takvi su slivnici zahtjevni za održavanje. Ugrađuju se tako da se otvorena rešetka zaklapa u smjeru vožnje. Ne treba isključiti mogućnost pogrešne ugradnje. Multitop® umetci imaju bazično višenamjensku šarku, otpornu na smeće i sigurnu na lom te zaporku bez vijaka, sigurnu za promet. Šarke omogućuju ugradnju neovisno o smjeru prometa. Time se umanjuje mogućnost pogreške pri ugradnji. Zaporka bez vijaka osigurava rešetku od vandalizma, a istovremeno omogućuje lagani pristup i održavanje.

Područja ugradnje za pretežno vozačke zone. Pprema HR EN 124 dozvoljene su slijedeće geometrije raspora: - širina raspora 16 - 42 mm - ograničenje dužine raspora kod koso položenih raspora u odnosu na smjer vožnje - širina raspora 16 - 32 mm - ograničenje dužine raspora na 170 mm kod slivnika preko kojih se vozi cijelom površinom 15

Ugradbene situacije nisu uvijek jasne, tako da je

ACO umetak Multitop® može se primjeniti

izbor odgovarajućeg umetka često težak.

za, zahvaljujući geometriji raspora, sve prije navedene primjere ugradnje.


ACO Linijska odvodnja

ACO Multitop® umetci za cestovne slivnike razreda opterećenja C250 i D400

Obostrano otvoriva rešetka

Multifunkcionalna dvostruka šarka neosjetljiva na smeće i sigurna na lom, omogućuje obostrano otvaranje rešetke za 110°. Dodatno, zbog mogućnosti okomitog podizanja rešeetku je moguće kompletno izvaditi. Moguća je ugradnja neovisna od smjera vožnje i smjera nagiba.

Bez zaporke zbog prigušnih uložaka u okvirima.

16

Obuhvaćajući zatvoreni lijevano-željezni okvir za umetanje u betonske podloge s predfabriciranom građevinskom vremenskom odvodnjom, koja se prema potrebi može otvoriti. Uobičajena pomoćna sredstva kao što su čepovi, zaporni limovi i sl., nisu više potrebna. Ukoliko je građevinska vremenska odvodnja (BZE) smještena u središte okvira, time se sprečava ulaz smeća u područje šarki i gornjeg sloja rešetki pri primjeni BZE. BZE omogućava veći protok, budući da nije ograničen rešetkom. Ponovna upotrebljivost pribora, npr. mogućnost korištenja uobičajenih trgovačkih skupljača smeća prema DIN 4052. Umetci odgovaraju uobičajenim trgovačkim betonskim elementima za cestovne slivnike.


ACO Linijska odvodnja

Zaključavanje bez vijaka, bez održavanja

Lagano opsluživanje zbog male težine rešetke i zbog lako dohvatljivog osigurača rešetke koji ne zahtijeva održavanje. Moguće je korištenje uobičajenih alata za otvaranje rešetke.

Optimalna hidraulička svojstva zbog rasporeda raspora i nosivih greda.

Protok Ravna rešetka 300: 750 cm2 Konkavna rešetka 300: 740 cm2 Protok Ravna rešetka 500: 1.180 cm2 Konkavna rešetka 500: 1.170 cm2

17

Zaporka/zaključavanje iz nehrđajućeg čelika, neosjetljivo na smeće, samoosiguravajuće, bez vijaka...

...sprečava vandalizam.

Novi, optički zahtjevan dizajn površine, optimizirane tehnike primjene. Multitop® umetci razreda opterećenja C250 i D400 pogodni su za slijedeće područje primjene: Kanali brodske palube Ceste Industrijske površine ACO Multitop® konkavna slivna rešetka 500 RF D400

a na osnovu njihove geometrije raspora i položaja također i za: Pješačke površine Parkirališne površine Nema opasnosti za bicikle!

ACO Multitop® ravna slivna rešetka ELCORD® 300 PF D400


ACO Linijska odvodnja

Multitop® ravne slivne rešetke razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124

Opis proizvoda

Tehnički podaci

Multitop® ravna slivna rešetka ELCORD® 300 PF, razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124. Dimenzije 300x554 mm, građevinske visine 100 mm, duljine raspora 170 mm, širine raspora 25 mm i upojne površine 750 mm2. Poklopac s multifunkcionalnom duplom šarkom, rubom iz lijevanog željeza, odstranjivi poklopac s kantom za krupni otpad, s PEWEPREN® uloškom. Razred opterećenja C250 (Art. br. 601672) Razred opterećenja D400 (Art. br. 66781)

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

601672

37,0

30

601672

66781

41,0

30

66781

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

602028

60,0

20

602028

65341

65,0

20

65341

Multitop® ravna slivna rešetka 500 PF, razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124. 18 Dimenzije 500x554 mm, građevinske visine 100 mm, duljine raspora 170 mm, širine raspora 25 mm i upojne površine 1180 mm2. Poklopac s multifunkcionalnom duplom šarkom, rubom iz lijevanog željeza, odstranjivi poklopac s kantom za krupni otpad, s PEWEPREN® uloškom. Razred opterećenja C250 (Art. br. 602028) Razred opterećenja D400 (Art. br. 65341)


ACO Linijska odvodnja

Multitop® konkavne slivne rešetke razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124

Opis proizvoda

Tehnički podaci

Multitop® konkavna slivna rešetka ELCORD® 300 RF, razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124. Dimenzije 300x554 mm, građevinske visine 125 mm, duljine raspora 170 mm, širine raspora 25 mm i upojne površine 740 mm2. Poklopac s multifunkcionalnom duplom šarkom, rubom iz lijevanog željeza, odstranjivi poklopac s kantom za krupni otpad, s PEWEPREN® uloškom. Razred opterećenja C250 (Art. br. 602024) Razred opterećenja D400 (Art. br. 67864)

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

602024

41,0

30

602024

67864

46,0

30

67864

Multitop® konkavna slivna rešetka 500 PF, razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124. 19 Dimenzije 500x554 mm, građevinske visine 125 mm, duljine raspora 170 mm, širine raspora 25 mm i upojne površine 1170 mm2. Poklopac s multifunkcionalnom duplom šarkom, rubom iz lijevanog željeza, odstranjivi poklopac s kantom za krupni otpad, s PEWEPREN® uloškom. Razred opterećenja C250 (Art. br. 602029) Razred opterećenja D400 (Art. br. 67863)

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

602029

66,0

20

602029

67863

71,0

20

67863


ACO Linijska odvodnja

Pregled programa ACO Multitop® slivne rešetke Razred opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124 8 varijanti zadovoljava više od 90% projektnih zahtjeva

Novo Razred opterećenja C250 Multitop® ELCORD® 300 ravna Multitop® ELCORD® 300 konkavna Multitop® 500 ravna Multitop® 500 konkavna

Razred opterećenja D400 Multitop® ELCORD® 300 ravna Multitop® ELCORD® 300 konkavna Multitop® 500 ravna Multitop® 500 konkavna

ACO Multitop® slivni poklopac Razred opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124 2 varijante zadovoljavaju 100% projektnih zahtjeva u ovom razredu opterećenja 20

Novo ACO Multitop® slivna rešetka Razred opterećenja C250 Svijetli otvor 605 mm, okrugla

Novo ACO Multitop® slivna rešetka Razred opterećenja D400 Svijetli otvor 605 mm, okrugla

Važni detalji poklopac mase 38,0 kg hidraulički optimizirana upojna površina jednostavno korištenje i posluživanje bezvijčano učvršćenje poklopca minimalno održavanje PEWEPREN® amortizacijski uložak


ACO Linijska odvodnja

ACO Multitop® slivni poklopac razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124

Opis proizvoda

Ø 785 mm

50

Ø 605 mm

31 mm

125 mm

Ø 680 mm

Tehnički podaci

Multitop® slivni poklopac razreda opterećenja C250 i D400 prema HR EN 124, svijetle širine 605 mm, građevinske visine 125 mm. BEGU® okvir GG, okrugli, kompatibilan sakupljaču nečistoće prema normi DIN 1221 sa PEWEPREN® amortizacijskim uloškom. Poklopac iz lijevanog željeza GGG, mase 38,0 kg sa dva zatvarača iz poliuretana visokootpornog na habanje, za pričvršćenje bez vijaka uz visoku prometnu sigurnost. Razred opterećenja C250 (Art. br. 602060) Razred opterećenja D400 (Art. br. 601620) Masa cca. 107,0 kg

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

602060

107,0

10

602060

601620

107,0

10

601620

Sakupljač nečistoće od lijevanog željeza Masa cca. 12,0 kg Art.-Nr. 4750

21

Art. br.

Masa kg/kom

Kom/ paleta

Sistemski broj

4750

112,0

-

85621


ACO Linijska odvodnja

Multitop® proizvodi

ACO Multitop® slivna rešetka

ACO Multitop® slivna rešetka na prometnicama

ACO Multitop® slivna rešetka 22 ACO Multitop® poklopac za kanalizacijska okna

ACO Multitop® poklopac za kanalizacijska okna

ACO Multitop® poklopac za kanalizacijska okna


ACO Linijska odvodnja ACO Multitop® poklopci

Savjetovanje i tehnička podrška

ACO - Servis za projektante i izvođače 23 Stručni tim za tehničku primjenu tvrtke ACO u svako vrijeme stoji Vam na raspolaganju za sva tehnička pitanja, na zahtjev priprema hidraulični proračun sa specifikacijom elemenata, precizira troškovnički opis, te izrađuje sheme montaže sve do osobnog savjetovanja na gradilištu.

ACO na Internetu Informacije o ACO proizvodima možete naći na našim Internet stranicama www.aco.ba, te u našem tehničkom uredu.

www.aco.ba

23


Proizvodni program ACO Niskogradnja

Linijska odvodnja Točkasta odvodnja Poklopci za okna Travne rešetke

ACO d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 12 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 768 910 Fax.: +387 33 768 911 aco@aco.ba www.aco.ba

ACO grupa - jaka familija u koju se možete pouzdati

ACO Multitop  

ACO Multitop poklopci šahtova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you