Page 1

ACO d.o.o. u praksi Importanne Shopping Centar, Sarajevo, 06/05/2010

Importanne Shopping Centar, Sarajevo ACO Wal Selecta DN 100 slivnici ACO XtraDrain kanali 150/200 ACO MultiDrain V100S plitki kanali ACO MultiDrain V200S plitki kanali ACO TopTek pocinčani poklopci, B125 ACO Modular 125 Inox kanali ACO Tuš-kanali Exclusive line ACO livenoželjezni krovni slivnici Importanne Shopping Centar, Sarajevo

Na trgu ispred Importanne Centra nalazi se čitav niz “tematskih krugova” u vidu travnjaka kao i prostori koji su predviđeni za otvorene bašte. Uz njih je i fontana koja svojim granitnim kubusima simulira siluetu grada i djeluje kao prepoznatljivi element Importanne Centra i ovog dijela Grada uopšte.

Importanne Centar je prvi centar u Sarajevu koji konceptualno spaja poslovni, stambeni i shopping ambijent u jednu jedinstvenu cjelinu. Smješten u komercijalnom i kulturološkom jezgru grada, Importanne na svojevrstan način kreira novu sliku Sarajeva. Svojom arhitekturom i sadržajima, Importanne Centar komunicira pozitivnu energiju i nudi urbani ambijent u skladu sa najnovijim svjetskim standardima. Shopping centar se proteže na tri etaže i na preko 8000m2 prostora. ACO XtraDrain kanali 150/200 sa livenoželjeznom rešetkom klase nosivosti C250 i ACO TopTek poklopac


ACO Modular 125 Inox kanal

ACO tuš kanali Exclusive line

ACO MultiDrain kanali V100S

Osnovne informacije: Objekat: Importanne Shopping Centar u Sarajevu Investitor: Teloptic d.o.o. Izvođač: EL-TE 3 d.o.o. Godina gradnje: 2010 Tehnička podrška i prodaja: Armin Bukva

Ugrađeni ACO proizvodi: ACO Wal Selecta DN100 slivnici, ACO XtraDrain kanali 150/200, ACO MultiDrain V100S kanali, ACO MultiDrain V200S kanali, ACO TopTek pocinčani poklopci B125, ACO Modular 125 Inox kanali i ACO tuš kanali Exclusive line, ACO livenoželjezni krovni slivnici.

ACO d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 12 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 76 89 10 Fax: +387 33 76 89 11 E-mail: aco@aco.ba www.aco.ba

Importanne Centar Sarajevo  

Importanne Centar u Sarajevu

Importanne Centar Sarajevo  

Importanne Centar u Sarajevu