Page 1

Linijska odvodnja

Garancija sigurnosti, stabilnosti i visoke funkcionalnosti ACO DRAIN速 Monoblock RD 100/200/300 D ACO DRAIN速 Monoblock PD 100/200 C Anerkennung

ACO drain passavant


www.aco.hr | ACO DRAIN®

ACO DRAIN® Monoblock Sistem kanala monolitne izvedbe

ACO DRAIN® Monoblock jedinstven je proizvod na tržištu. Najnovije proizvodne metode s dokazanim materijalom polimerbetonom omogućuju proizvodnju odvodnog kanala u jednom komadu bez nepovezanih dijelova i spojnih fuga.

ACO Drain Monoblock PD100C

 ACO Drain Monoblock PD100C, upojna rešetka

ACO DRAIN® Monoblock RD 100 D

ACO drain passavant

Visoka funkcionalnost zbog jednodijelne, lijevane konstrukcije Jedinstvena jednodijelna, lijevana konstrukcija garancija je najvišeg stupnja sigurnosti i stabilnosti u svim područjima odvodnje prometnih površina, poprečne i uzdužne odvodnje na brzim cestama i autocestama, do razreda opterećenja D 400 prema DIN EN 1433 koji je idealna alternativa klasičnim rješenjima. Visoki ulazni presjek i V-presjek omogućuju brži protok vode (vrijedi za RD-sustave). Jednostavan sustav sabirnika s malo elemenata sustava na veoma jednostavan i praktičan način rješava najrazličitije zahtjeve prilikom primjene. Odvodni kanal se može naručiti u antracit crnoj ili prirodnoj boji polimerbetona.

ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C

ACO polimerbeton - idealni materijal za konstrukciju monoblock kanala Zbog posebnog sastava materijala i najmodernijih proizvodnih tehnologija, polimerbeton je sa svojim karakterističnim profilom idealan materijal za konstrukcije monoblocka. Težina gotovih dijelova: Zbog značajno većih vrijednosti u pogledu stabilnosti u odnosu na klasične betonske proizvode, uz približno istu gustoću, proizvodi iz polimerbetona vidno su lakši od sličnih betonskih proizvoda jer su izvedeni s manjim presjekom i manje materijala. Mala težina elemenata omogućuje jednostavno rukovanje kanalima na gradilištu čime se povećava brzina polaganja i tako smanjuju troškovi. Nepropusnost: Za razliku od klasičnih betonskih proizvoda bez zaštitnih slojeva, tekućine ne mogu prodrijeti kroz površinu materijala jer prodor vode kod polimerbetona iznosi 0 mm. Smrzavanje i odmrzavanje te ekstremno opterećenje solju ne mogu oštetiti polimerbeton. Prema DIN EN 1433 polimerbeton automatski dobiva najvišu klasu otpornosti na vremenske utjecaje te stoga predstavlja idealni materijal za primjenu u modernoj cestogradnji. Otpornost na kemikalije: Uporabom najmodernijih sastojaka od polimera, proizvodi iz polimerbetona su i bez zaštitnog sloja ili čak bez unutarnjeg sloja iz PE-HD, kao što je to slučaj kod sličnih betonskih proizvoda, otporni na djelovanje agresivnih medija.


Linijska odvodnja

Prednosti sustava ■  jednodijelna lijevana konstrukcija    • jednodijelna konstrukcija bez spojne fuge   • jednostavan, pregledan sustav • nema rešetki podložnih koroziji • nema rasklimanih dijelova   • povećana krutost, stabilnost • sigurnost od otuđenja pokrovnih rešetki

ACO DRAIN® Monoblock RD 100 D

■  Polimerbeton - materijal od kojeg je izrađen monoblock    • lagan   • otporan na starenje   • visoko stabilan   • ne korodira   • otporan na mraz, sol i kemikalije

ACO DRAIN® Monoblock RD 100 -

Prednosti prilikom ugradnje

Prednosti pri održavanju

• Povoljna ugradnja u pogledu troškova! Kao visoko stabilan materijal, polimer beton prilikom ugradnje monoblock kanala značajno smanjuje potrošnju betona potrebnu za potporne elemente sa strane.

• Materijal otporan na koroziju! Estetika nakon ugradnje nije narušena rešetkama podložnim koroziji jer su svi dijelovi kanala izvedeni iz materijala otpornog na koroziju.

Jednostavna ugradnja bez dizalica

Prednosti sustava: • Monolitna konstrukcija! Prema DIN EN 1433 za razrede opter- ćenja A 15 do D 400

•  Jednostavan i pregledan! Sa samo nekoliko elemenata sustava može se riješiti većina projektnih zahtjeva.

• Brtvljenje prema DIN EN 1433! Postoji gotovo rješenje međusobnog brtvljenja kanala kako bi se ispunili zahtjevi po europskim normama.

• Stabilna cjelina! Monolitnom konstrukcijom bez spojnih fuga monoblock i pod ekstremnim opterećenjima ostaje stabilan i čvrst. U usporedbi sa spajanim (lijepljenim) sustavima, ovdje se ne mogu odvojiti donji od gornjih dijelova. Kod ugrad nje nisu potrebna ojačanja, a površin ske obloge se mogu postaviti vrlo jed nostavno.

• Kanal s integriranom rešetkom iz polimerbetona isporučiv je u antracit crnoj boji ili u prirodnoj boji polimerbetona. • Jednostavno, čisto! Čišćenje kanala izvodi se ispiranjem pod visokim tlakom, no također i ispi- ranjem pomoću nižeg tlaka.

• Mala težina Bazirajući se na visokoj čvrstoći mate rijala, konstrukcijske težine mono block sustava vidno su lakše nego kod sličnih betonskih proizvoda. Manja proizvodna težina značajno smanjuje troškove pri ugradnji jer nije potrebna nikakva dodatna mehanizaci ja i aparatura. ACO DRAIN® Monoblock RD 300 D na aerodromu

ACO DRAIN® Monoblock na ulazu u sabirnik
www.aco.ba | ACO DRAIN®

ACO DRAIN® Monoblock kanal RD 100/200 D Garancija najviše stabilnosti, posebno u području poprečne i uzdužne odvodnje autocesta i brzih cesta. Monoblock kanali su prikladni za primjenu u područjima kao što su kontejnerski terminali i zračne luke. Sva ova područja primjene imaju nešto zajedničko, a to su jake dinamičke sile, bilo da se radi o području visokih brzina na trkalištima Formule 1 i autocestama ili mjestima na kojima se radi s velikim teretima.

ACO DRAIN® Monoblock RD 100 D

Područja primjene ■ Poprečna i uzdužna odvodnja na autocestama i brzim cestama ■ Uslužni objekti uz autocestu

ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D

■ Dvorišta prijevozničkih tvrtki

ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D na

■ Parkirališta na autocestama s teškim prometom

kontejnerskom terminalu.

■ Aerodromi ■ Trkališta Formule 1

 ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D pogled s čeone strane

ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D na

ACO DRAIN Monoblock RD 100 D poprečni

ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D podnosi i

autocesti kao element uzdužne odvodnje

kanali kod željezničkih prijelaza

najteža opterećenja već i u fazi ugradnje

ACO drain passavant


Linijska odvodnja

Prikaz sistema RD 100/200 D Reviziono okno duljine 0,5 m s kutnim T-spojem

Čeona stijenka s izljevom

Čeona stijenka A/E

Tijelo kanala

Sabirnik, jednodijelni s opcionalni otvori sa strane

izljevom DN 150 ili DN 200

za odvodnju procjednih voda kamenih cestovnih obloga

Sistem odvodnje pomoću sistema Monoblock (prikazan na primjeru RD 200 D)

Tehnički podaci RD 100/200 D Poprečni presjek cm2/m

160

100

16 26,5

48 300

50

16 26,5

34 380

50

16 60,0

43 380

50

16

60,0

43 380

100

25

32,5

80 524

50

25

32,5

49 935

50

25

65

88 935

50

25

65

88 935

Dimenzije tijela kanala Monoblock RD 100 D, 1,0 m

Kanal RD 200 A-D Kanal s revi zionim oknom Jednodijelni sabirnik DN 150 Jednodijelni sabrinik DN 200100

Dimenzije tijela kanala Monoblok RD 200 D, 1,0 m

265

Kanal RD 100 A-D Kanal s revi zionim oknom Jednodijelni sabirnik DN 100 Jednodijelni sabirnik DN 150

Građ. Građ. Težina širina visina cm cm kg

265

Oznaka/opis Građ. duljina cm


www.aco.ba | ACO DRAIN®

ACO DRAIN® Monoblock RD 300 D

Sistem kanala RD 300 posebno je razvijen za odvodnju velikih površina. Kanal Monoblock RD 300 ima nosivost za razred opterećenja F 900 u skladu sa EN 1433. Za izolaciju sigurnosnog utora potrebna je posebna brizgalica koju ACO na upit stavlja na raspolaganje. Izolaciju sigurnosnog utora izvode certificirane tvrtke koje imaju potrebno znanje i opremu za izolaciju velikih fuga. Presjek ulaza i presjek protočnog dijela omogućuju priključak veoma velikih odvodnih površina pri istovremenom optimiziranju odvodnih točaka. Mogu se realizirati veće duljine odvodnje. Tehnika primjene i osobine objekta određuju dimenzioniranje.

ACO DRAIN® Monoblock RD 300 D

ACO DRAIN® Monoblock RD 300 D ACO DRAIN Monoblock RD 300 D na aerodromu Marching

Za kutne priključke, križne priključke i T-priključke predviđen je element duljine 75 cm. Sabirnik je tako koncipiran da može primiti i provesti velike količine vode. Čeone stijenke s potporom i adapterima zaokružuju čitav program.prikaz s čeone strane

Područja primjene ■ Poprečna i uzdužna odvodnja na autocestama i brzim cestama ■ Mainpulativne površine pretovarnih skladišta ■ Parkirališta na autocestama s teškim prometom ■

Polaganje sistem ACO DRAIN® Monoblock RD

■ Trkališta Formule 1

300 D

Za sve monoblock kanale načelno vrijedi da se površina ne bi trebala opteretiti čeličnim kotačima!

ACO drain passavant


Linijska odvodnja

Prikaz sustava RD 300 D

Čeona stijenka za početak Čeona stijenka s

ili kraj kanala

dvostrukom brtvom Adapter za promjenu smjera toka

Tijelo kanala

Tijelo kanala 75 cm kao revizioni element s pokrovnom rešetkom iz lijevanog željeza Međuelement za povišenje

Višedijelni sabirnik s izljevom DN 300 / DN 400

Tehnički podaci RD 300 D Oznaka/opis Građ. duljina [cm]

Građ. širina [cm]

Građ. Težina visina [cm] [kg]

Poprečni presjek [cm 2/m]

Kanal RD 300

200

40 59,5

484 800

75

40 64,5

219 1511

75

40 1341)

373 1511

75

40

Kanal s revizionim oknom Višedijelni sabirnik DN 300 Višedijelni sabirnik DN 400

1341)373 1511 Dimenzije tijela kanala Monoblock RD 300 D, 2,0 m

1) bez međuelementa

Sabirnik RD 300

Gornji dio

Medulement

Donji dio

Kombinacija sabirnika može se koristiti i bez dodatnog elementa (srednjeg dijela) visine 310 mm. Ukupna građevinska visina sabirnika bez međuelementa iznosi 1340 mm.


www.aco.ba | ACO DRAIN®

Monoblock PD 100/200 C

ACO DRAIN® Monoblock PD 100 C

Područja uporabe: ■ Poprečna i uzdužna odvodnja na autocestama i brzim cestama

ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C

Monoblock PD 100 C se može upotrijebiti u različitim situacijama.

■ parkirališta ■ pješačke zone i tržnice (javna mjesta) ■ školska dvorišta 

Kanal kao arhitektonski dizajnerski element Zahtjevi u pogledu odvodnih elemenata, posebice što se tiče dizajna i estetike, bivaju sve veći i veći.

■ željeznički peroni

Za sve monoblock kanale načelno vrijedi da se površina ne opterećuje čeličnim kotačima!

Sistem ACO DRAIN® Monoblock ispunjava sve te zahtjeve. Dizajnom površine dokazanog sistema kanala S 100 K postavljeni su najviši standardi kvalitete i estetike. Potpuna jednostavnost sistema kanala

pored toga dopušta svaku dizajnersku slobodu. Sistem ACO DRAIN® Monoblock odgovara željama svih ciljnih grupa – od projektanta do trgovaca građevinskim materijalima.

Rešetke na revizionim oknima omogućuju Brzo podizanje revizionih rešetki ACO DRAIN ® podizačem za rešetke.

jednostavno čišćenje kanala. Rešetka se postavlja na svoje mjesto jednostavnim pritiskom.

ACO drain passavant


Linijska odvodnja Prikaz sistema Element od 0,5 m s rešetkom iz GFK, s rubnom zaštitom iz Sustav Monoblock PD 100 C sastoji se od

GFK, bezvijčanim učvršćivanjem

samo 6 dijelova.

rešetke QuickLock®, formama za vertikalnu odvodnju i predviđenim utorima sa strane za kutne

Sabirnik, gornji dio, 0,5 m,

spojeve, T-spojeve i križne

s rešetkom iz GFK s rubnom

spojeve.

zaštitom, bezvijčanim učvršćivanjem rešetke QuickLock® i predviđenim utorima sa strane za kutne

Element 1,0 m

spojeve, T-spojeve i križne spojeve. Čeona stijenka s izljevom DN 100.

Sabirnik, donji dio sa sakupljačem mulja i izljevom DN 100 / DN 150

Čeona stijenka za početak ili kraj kanala.

GFK = Poliesterska smola ojačava staklenim vlaknima

Tehnički podaci PD 100/200 C Oznaka/opis Kanal PD 100 C Kanal s revi zionim oknom Višedijelni sabirnik DN 100 Višedijelni sabirnik DN 150

Građ. duljina [cm]

Građ. širina [cm]

Građ. Težina visina [cm] [kg]

Poprečni presjek [cm2/m]Kanal odlikuje: 100

15 20,0

28,5 202

50

15 20,0

14 202

50

15 44,0

22 202

50

15

44,0

22 202

100

25

32,5

80 524

50

25

32,5

49 935

50

25

65

88 935

50

25

65

88 935

Kanal PD 200 C Kanal s revi zionim oknom Jednodijelni sabirnik DN 150 Jednodijelni sabirnik DN 200

Sistem Monoblok PD 100 C dobio je medalju za inovacije na GaLaBau 2000. godine.

• značajno povećani kapacitet prihvata i raspodjele tereta, čak i po horizontali •

dugoročna funkcionalnost u usporedbi s dotadašnjim kanalima koji su se sastojali od kanala i poklopca (rešetke)

•  jednostavan način ugradnje u vidu jednostavnog redanja dijelova i malog broja različitih elemenata

Optičkom sličnošću s dokazanim sistemom kanala S 100 K ispunjeni su i dizajnerski uvjeti koje zahtijeva GaLaBau.


www.aco.ba | ACO DRAIN®

Upute za ugradnju Odvodni kanal ACO DRAIN® Monoblock RD 100 do RD 300 D je monolitan, bez spojne fuge i za razrede opterećenja D400, u skladu sa DIN EN 1433.

ACO DRAIN® RD 100 do RD 300

Razred opterećenja D 400 - E 600

Kod poprečne odvodnje na cestama i autocestama s betonskim okvirom sa strane, kolnički beton ili beton iste vrste i tipa Asfaltni zastor

3–5 mm

Asfaltni vezni sloj

Bitumenizirani nosivi sloj

Asfalt

Po potrebi radna fuga

Sloj od kamenog agregata

Sloj za zaštitu od smrzavanja (tampon)

Razred opterećenja

prema. DIN EN 1433

D 400

E 600

Min. kvaliteta temeljnog betona

prema. DIN 1045--2

A 15

B 125

C 250

B 25

B 25

na

prema. DIN EN 206-1

C 20/25

C 20/25

upit

Dimenzije temelja

[cm]

≥ 20

x y

≥ 20

z

≥ 20

F 900

Gornji rub - sidreni džep ≥ 20

Upute za ugradnju

Asfaltni zastor Asfaltni vezni sloj

Asfalt

Razred opterećenja A15 - C250

10

ACO DRAIN® PD 100 C do PD 200 C

3–5 mm

Odvodni kanal ACO DRAIN® Monoblock PD 100 do PD 200 C je monolitan, izveden iz polimerbetona i čini jedinstvenu cjelinu.

Bitumenizirani nosivi sloj

Sloj za zaštitu od smrzavanja (tampon)

Razred opterećenja

prema. DIN EN 1433

A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900

Min. kvaliteta temeljnog betona

prema. DIN 1045--2

B 15

B 15

B 25

na upit

na upit

na upit

prema. DIN EN 206-1

C 12/15

C 12/15

C 20/25

na upit

na upit

na upit

Dimenzije temelja

[cm]

≥ 10

≥ 10

≥ 15

x y

z

≥ 10

ACO drain passavant

Gornji rub - sidreni džep ≥ 10

≥ 15


Linijska odvodnja

Savjetovanje i tehnička podrška

ACO Drain - Servis za projektante i izvođače Stručna ekipa za tehničku primjenu firme ACO Vam besplatno i u svako vrijeme stoji na raspolaganju za sva pitanja o detaljima, tačnom hidrauličkom proračunu, listi s dijelovima, opisnim tekstovima, planovima postavljanja pa sve do osobnog savjetovanja na gradilištu.

11

ACO Drain na Internet-u Informacije o našim proizvodima možete naći na našim internet stranicama www.aco.ba, te u našem uredu.

www.aco.ba

Na Internet stranicama www.aco.ba pronaći ćete sve informacije o našim proizvodima.


ACO d.o.o. Ismeta Alajbegovica Serbe br. 12 BiH 71000 Sarajevo Tel.: Fax.: aco@aco.ba www.aco.ba

ACO MONOBLOCK  

ACO Monoblock

ACO MONOBLOCK  

ACO Monoblock

Advertisement