Page 1

Linijska odvodnja

Linijski sistemi odvodnje za ekstremna opterecenja i najzahtjevnije primjene ACO DRAIN速 S100 K / S150 K / S200 K / S300 K


www.aco.ba ⎮ ACO DRAIN®

ACO DRAIN® S100 K / S150 K / S200 K / S300 K:

Kada je sigurnost na prvom mjestuLinijsko odvodnjavanje S 100 K – S 300 K namijenjeno je odvodnjavanju površina s ekstremno visokim opterećenjem ili odvodnjavanju površina gdje postoji opasnost zagađenja podzemnih voda djelovanjem raznih kemikalija, kao na primjer: skladišta, pretovarne stanice, radionice za punjenje boca, parkirališta, benzinske crpke, zračne luke. Sistem serije S 100 K do S 300 K konstruiran je za razred opterećenja od D 400 do F 900. Spojevi između kanala izrađeni su sa sigurnosnim utorom "SF" koji jamči kanalu sigurnu nepropusnost pri odvodu opasnih tvari i tekućina (za slučaj odvoda nafte, benzina ili drugih kemijskih tvari).


Linijska odvodnja

Osnova sigurnosti i stabilnosti:

ACO DRAIN® S100 K - S300 K s PowerLock® sistemom zaključavanja

Tijelo kanala ACO DRAIN S 100 K je uglavnom namijenjeno velikim opterećenjima. Tijelo kanala je izuzetno stabilno zahvaljujući specifičnim detaljima kao što su: Poprečna rebra povećavaju dodirnu površinu i poboljšavaju prijenos sila pritiska u tlo. n Posebna sidrena udubljenja osiguravaju odlično sidrenje u betonskom ležištu. n Duboko težište kao i integrirani osigurač od pomaka osiguravaju stabilno ležanje pri ugradnji. n Bočna stijenka visine 10cm onemogućuje stvaranje nepoželjnih reški a bočni zidovi n

su savršeno glatki, što omogućuje polaganje svih standardnih materijala: asfalta, betona ili pločastih obloga. n Sistem ‘‘pero/utor" za precizno postavljanje, sigurnosni SF utor u smjeru vodotoka n Elementi od 0.5m izrađeni s NBR-O otvorom za vodonepropustan spoj na odvodUtor za sidrenje i osiguranje od pomaka

Okomito rebro za ojačanje

Kompaktno tijelo kanala

Glatka bočna stijenka s rubom za spoj s opločnikom visine 10 cm

Čvrsto integriran dosjed za rešetku


www.aco.ba ⎮ ACO DRAIN®

Dokazano dobar materijal u novom, još boljem obliku:

Tijelo odvodnog elementa od ACO polimerbetona

Poseban sastav materijala i najmodernija tehnologija proizvodnje ACO polimerbetonu daju izvrsne osobine: ACO DRAIN® odvodni elementi imaju, u usporedbi s gustoćom drugih elemenata, veće vrijednosti čvrstoće i manju težinu nego drugi betonski proizvodi. Mala težina gotovih elemenata pojednostavljuje rukovanje

Vlaknasti beton

Beton Polimerbeton

0

5

10

15

20

25

Otpornost na savijanje (N/mm2) Otpornost na savijanje različitih materijala od kojih se proizvode odvodni kanali.i ugradnju te smanjuje troškove. ACO polimerbeton je vodonepropustan, voda na njemu brzo se suši, čime su isključene štete od smrzavanja. Glatka površina ACO polimerbetona omogućuje vodi i česticama prljavštine brzo otjecanje te se lako čisti. Osim toga, polimerbeton je i bez dodatnih zaštita otporan na djelovanje agresivnih medija te ga se može trajno koristiti u ekstremnim uvjetima. (Vidi

listu s informacijama o otpornosti ACO polimerbetona). Ekološki prihvatljiv zbog mogućnosti recikliranja: ACO polimerbeton pridonosi smanjenju nastanka otpada jer ga se može nanovo vratiti u proizvodne procese. DIN EN 1433, u vezi s nacionalnim predstandardom V 19580, u pogledu kvalitete materijala od kojih se izrađuju odvodni elementi, te ovdašnjih klimatskih uvjeta, za beton zahtijeva dokaz o najvišem stupnju kvalitete. Na temelju izvrsnih osobina materijala i provedenih ispitivanja vezanih uz navedene zahtjeve, polimerbeton postiže odlične rezultate kojima zadovoljava sve tražene uvjete. Sirovine od kojih se proizvodi ACO polimerbeton podliježu strogoj specifikaciji i stalnoj kontroli

Vlaknasti beton

Vlaknasti beton

Vlaknasti beton

Beton

Beton

Beton

Polimerbeton

0

kvalitete. Dodatno se, uz vlastitu kontrolu sukladno DIN EN 1433, provodi i kontrola proizvoda i nadzor vanjske institucije od strane KIWA Deutschland. Ispitivanja prema DIN EN 1433 provode MPA Eckenförde i MPA Lübeck.

0,5

1

1,5

Polimerbeton

2

2,5

3

3,5

4

Dubina prodora vode (mm)

0

10

20

30

40

Polimerbeton

50

60

70

80

90

100

Tlačna čvrstoća (N/mm2)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Dubina površinskih neravnina (µm)

Dubina prodora vode (DIN 4281) u različite

Tlačna čvrstoća različitih materijala od

Prosječne vrijednosti dubine površinskih

materijale od kojih se izrađuju odvodni

kojih se proizvode odvodni kanali.

neravnina za različite materijale.

elementi u vremenskom periodu od 72 sata.


Linijska odvodnja

Inovativan i siguran:

Bezvijčani sistem učvršćivanja rešetke PowerLock®

Tijelo kanala je izrađeno od polimerbetona koji je osnovni preduvjet za postojanost od kemijskih utjecaja. Nepropusnost, velika otpornost protiv djelovanja kemijskih tvari i mehaničkog oštećenja te mala težina stvaraju najbolje preduvjete za korištenje ovih sistema. Izvanredna tehnologija ACO DRAIN koja je iskorištena za izradu konstrukcije postižući tako vodonepropusnost sistema, varijabilnost primjene svih vrsta nagiba, jedinstven način pričvršćenja rešetki te širok izbor dodatne opreme i pribora za jednostavno postavljanje, osigurava bezopasno i efikasno funkcioniranje i pod ekstremnim uvjetima. Kanali S 100 K s integriranim padom u koritu od 0.5% omogućuju izvedbu kanala do 20m dužine u jednom padu. Kaskadnom izvedbom S 100 K, S 150 K i S 200 K mogu se izvoditi tri različita visinska nivoa s dugim linijama kanala. Kombiniranje i podešavanje nagiba omogućuje veliku varijabilnost uporabe sistema. Rešetke od sivog lijevanog željeza ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu dizajna i tehnologije. Jedinstven sistem ukrute bez vijaka "Powerlock" omogućuje vrlo jednostavno rastavljanje te postavljanje rešetke, i to ne samo prilikom montaže sistema već i nakon mnogo godina korištenja.

Sistem serije S 100 K do S 300 K namijenjen je radu u najtežim uvjetima zahvaljujući svojim kvalitetama i raznim mogućnostima.

n

sistem ukrute kanalske rešetke “POWERLOCK” bez vijaka

n

sistem S 100 K 50cm 0.1, br. artikla: 844 s bočnim perforacijama za probijanje otvora kod priključenja kutnih, križnih i T – spojeva.

Novi dizajn za industrijsku i komunalnu primjenu.

Sistem serije S 100 K - S 300 K ima mogućnost sastavljanja kutnih i križnih spojeva, posjeduje široki spektar pribora za kanale i sabirnice te daje rješenja i za najkompliciranije slučajeve odvodnjavanja. Tijelo kanala posjeduje sigurnosni utor "SF" od polimerbetona s ugrađenom ivicom od lijevanog željeza te zaštitnom rešetkom od GGG lijevanog željeza sa sistemom ukrute kanalne rešetke "POWERLOCK".

PowerLock opruga od pocinčanog čelikaJednostavno otvaranje / podizanje rešetke pomoću ACO DRAIN® podizača rešetke...

Oblik rešetke onemogućuje prelet vode

Utor na rubu za osiguranje od horizontalnog

preko kanala

pomaka rešetke

... i isto tako jednostavno zaključavanje.


www.aco.ba ⎮ ACO DRAIN®

ACO DRAIN® S100 K / S150 K / S200 K / S300 K

Pregled sistema

Mogućnost izvedbe kanala vodoravno ili u nagibu s konfiguracijom tla u tri građevinske visine (16,5 / 27,5 i 26,5 cm)

Mogućnost kontinuirane vodoravne izvedbe u kaskadnom obliku za veće dužine linija u tri građevinske visine (15 / 20 / 25 cm)

Mogućnost izvedbe kanala s integriranim padom u koritu kanala 0,5 % (moguća kombinacija integriranog pada i kaskadne izvedbe)

Tijelo kanala/tip Sabirni element

Čeona stijenka s integriranim horizontalnim odvodom Prijelazni element

Adapter za promjenu smjera toka kanala

Tijelo kanala s integriranim vertikalnim odvodom Tijelo kanala sa sigurnosnim zasunom na izljevu

Strana uljeva

Otvor za spoj cijevi DN 100

Strana uljeva

Otvor za spoj cijevi DN 150ACO DRAIN® S100 K

Strana uljeva

Otvor za spoj cijevi DN 150

ACO DRAIN® S150 K

ACO DRAIN® S200 K

Strana uljeva

Otvor za spoj cijevi DN 200

ACO DRAIN® S300 K


Linijska odvodnja

ACO DRAIN - servis za projektante i izvođače

Savjetovanje i tehnička podrška

Stručna ekipa za tehničku primjenu firme ACO Vam besplatno i u svako vrijeme stoji na raspolaganju za sva pitanja o detaljima, tačnom hidrauličkom proračunu, listi s dijelovima, opisnim tekstovima, planovima postavljanja pa sve do osobnog savjetovanja na gradilištu. 

ACO Drain na Internetu Informacije o našim proizvodima možete naći na našim internet stranicama www.aco.ba, te u našem uredu.

www.aco.ba

Na Internet stranicama www.aco.ba pronaći ćete sve informacije o našim proizvodima.


ACO d.o.o. Ismeta Alajbegovica Ĺ erbe BiH 71000 Sarajevo Tel.: 033 / 76 89 10 Fax.: 033 / 76 89 11 aco@aco.ba www.aco.ba

ACO S kanal  
ACO S kanal  

ACO S kanal

Advertisement