Page 1

АГРОСКОП ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕ ЛЕК Т У

Дефіцит елементів живлення в рослинах: причини, наслідки, контроль

Правильне використання адьювантів для максимальної ефективності фунгіцидів

Програма підготовки посівів ріпаку, гороху та сої до збирання

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Т Е Х Н О Л О Г І Ї А Г РА Р Н О ГО І Н Т Е Л Е К Т У

АГРОТЕХНОЛОГІЇ AGRICULTURAL TECHNOLOGIES НАСІННЯ SEEDS ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН CROP PROTECTION PRODUCTS СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ NUTRITION SYSTEMS АГРОНОМІЧНІ СЕРВІСИ AGRONOMIC SERVISES ФІНАНСОВІ ПРОГРАМИ FINANCE PROGRAMMES


ЗМІСТ Агросервіс – незамінний інструмент сучасних технологій

Правильне використання адьювантів

4

для максимальної ефективності фунгіцидів

17

Дефіцит елементів живлення в рослинах: причини, наслідки,

Програма підготовки посівів ріпаку,

контроль

5

гороху та сої до збирання

Соняшник потребує захисту

7

Новий сорт озимої пшениці Етана

21

адаптовано до сучасної Березка польова під контролем!

10

Зменшення фітотоксичності гербіцидів

сівозміни

24

Захистимо капусту разом

26

Морква: особливості захисту

29

Захист посівів цибулі

32

13

Підвищення ефективності пестицидів за допомогою різних способів їх внесення та додавання адьювантів

15

Захищаємо яблуню в літній період

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

35

3


Агросервіс – незамінний інструмент сучасних технологій Постійне зростання вартості мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пального змушує хліборобів все частіше звертати увагу на інноваційні ресурсозберігаючі технології. Компанія «Агроскоп Інтернешнл», знаючи потреби аграріїв та маючи доступ до результатів досліджень провідних європейських країн, намагається бути на крок попереду від інших дистриб’юторів, які просто реалізують імпортне насіння, засоби захисту рослин, мікродобрива. Суттєва відмінність і перевага компанії «Агроскоп» полягає в тому, що вона не тільки постачає якісні продукти, а й розробляє технології ефективного використання, надає кваліфікований супровід, який нині неможливо забезпечити без застосування агросервісів.

Спеціалісти нашої компанії здійснюють лабораторні дослідження ґрунтів з метою вивчення їх гранулометричного, мінералогічного і хімічного складу, а також фізичних, водних і механічних властивостей. Велику роль у цьому процесі відіграє правильний відбір зразків ґрунту! Дослідження ґрунту включають: відбір проб з урахуванням неоднорідності поля, із застосуванням сучасних GPS-технологій, проведення агрохімічних аналізів більш ніж за 15-ма показниками, надання рекомендацій за їх результатами. Зараз більшість фермерів і агрономів використовують дані аналізу рослинного матеріалу, аби з’ясувати, чи є в рослини дефіцит елементів, та визначити оптимальну концентрацію жив-

Тільки комплексне рішення і своєчасне проведення аналізу ґрунту разом з аналізом рослин допоможуть уникнути дефіциту або надлишку поживних елементів. У портфелі «Агроскоп Інтернешнл» представлена ціла лінійка агросервісів, починаючи від проведення днів поля в агроцентрах, майстер-класів з вирощування сільськогосподарськихкультур, технологічного супроводу в сезоні, агрохімічного аналізу ґрунту та рослин і закінчуючи супутниковим моніторингом посівів, прогнозом щодо появи шкідників та хвороб на основних сільськогосподарських культурах.

4

лення (як правило, для прийняття рішення щодо позакореневого підживлення), необхідну для нормального росту. Рослинам потрібні макроелементи (азот, фосфор, калій) у великих кількостях, мезоелементи (кальцій, магній, сірка) у середніх кількостях та небагато мікроелементів (залізо, марганець, цинк, мідь, бор, молібден). Рослина отримує всі ці елементи з добрив та/або з ґрунту. Позако-

реневе підживлення значно ефективніше, ніж внесення мінерального добрива через ґрунт. Воно дозволяє оптимізувати систему живлення рослини та швидко усунути дефіцит потрібного елементу. Але без проведення листкової діагностики в сезоні позакореневе підживлення може не дати позитивного ефекту, а іноді навіть знизити врожайність. Тому, аби забезпечити якісне та економічно виправдане застосування макро- і мікроелементів під час вегетації сільськогосподарських культур, компанія «Агроскоп» пропонує аграріям проведення аналізу рослин безпосередньо в полі. Це стало можливим завдяки придбанню сучасних мобільних агрохімічних лабораторій, які відповідають європейським стандартам і дозволяють у польових умовах визначити потребу в застосуванні макро- або мікродобрив для всіх сільськогосподарських культур. Тільки комплексне рішення і своєчасне проведення аналізу ґрунту разом з аналізом рослин допоможуть уникнути дефіциту або надлишку поживних елементів, повністю реалізувати генетичний потенціал сучасних сортів та гібридів і отримати заплановану врожайність. Румбах Михайло, кандидат с.-г. наук, науковий консультант ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 216-75-67 e-mail: Mykhailo.Rumbakh@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Дефіцит елементів живлення в рослинах: причини, наслідки, контроль Застосування добрив у сільськогосподарському виробництві слід планувати і реалізовувати тільки на основі точного розрахунку, виходячи із вмісту кожної речовини у ґрунті та її потреби для формування певного врожаю. В період вегетації рослини нерівномірно поглинають елементи живлення. Тому раціональна система удобрення повинна враховувати цю циклічність і своєчасно забезпечувати окремі елементи в необхідних кількостях і співвідношеннях, використовуючи найбільш засвоювані форми. Нестача того чи іншого елемента живлення в окремі періоди життя зумовлює зниження врожаю та погіршення його якості. Впродовж вегетації у рослин виділяють два основні періоди, які різняться характером поглинання елементів: критичний, коли культури потребують невелику кількість

поживних речовин, але їх брак значно погіршує ріст і розвиток рослин, та максимального засвоєння, коли сільськогосподарські культури поглинають найбільше елементів. Наприклад, для багатьох рослин критичним є період появи сходів, насамперед це стосується фосфору. У цей час відбуваються інтенсивні синтетичні процеси, але коренева система розвинена слабо. Навіть якщо в наступні фази розвитку фосфорне живлення буде достатнім, це не виправить ситуації і врожай буде нижчим.

Взаємодія елементів Надлишковий вміст Кальцій (Ca) Фосфор (Р) Азот (N) Калій (К) Мідь (Cu)

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

Знижується доступність Mg, P, B, Fe, Mn, Zn K, Zn, Fe, Cu Cu, K, B Mg Fe

Елементи живлення, що містяться в ґрунтах, наявні в різних мінеральних і органічних сполуках, і запаси їх зазвичай значно перевищують щорічну потребу рослин. Однак більша частина їх існує в недоступній для рослин формі. Нагромадження поживних речовин у ґрунті значною мірою визначає температурний режим. Впливаючи на швидкість руху води і розчинених солей, температура позначається на темпі надходження поживних речовин у рослини з ґрунту і внесених добрив. Доступність поживних речовин у ґрунті та використання їх рослинами залежать і від вологозабезпеченості. Через нестачу води добрива можуть виявитися неефективними або навіть негативно вплинути на формування врожаю. Кислотність ґрунту також впливає на процес засвоєння рослиною основних елементів живлен-

5


ня. Низька кислотність погіршує засвоєння сірки, кальцію, магнію та молібдену, а висока – марганцю, міді, цинку, бору, заліза, а також пригнічує розвиток бульбочкових бактерій (рис. 1). Як бачимо, засвоєння основних елементів живлення рослинами дуже тісно пов’язане з температурою, вологістю та іншими умовами зовнішнього середовища. Це означає, що кожного року можливі непередбачувані відхилення від попередніх розрахунків, у результаті чого виникає прихований чи гострий дефіцит поживних елементів. Саме тому необхідно контролювати процес живлення рослин

протягом усього періоду вегетації. Відстежувати ситуацію потрібно щодо кожного елемента: як можливу його нестачу, так і надмірний вміст, оскільки збалансованість хімічного складу рослин – основна запорука їх нормального росту і розвитку. Взаємодія між хімічними елементами може бути антагоністичною або синергічною, а її незбалансовані реакції – причиною хімічних стресів у рослин. Сьогодні існує кілька видів діагностики рослин під час вегетаційного періоду: хімічна (систематичний відбір зразків та проведення аналізу в лабораторії чи за допомогою портативної лабораторії

Рис. 1. Вплив кислотності ґрунту на засвоєння основних елементів живлення Азот Фосфор Калій Кальцій Магній Кремній Сірка Залізо Марганець Бор

4,0

6

Молібден 4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Прихований дефіцит • Немає зовнішніх проявів • Зменшується врожайність та якість продукції Гострий дефіцит • Симптоми проявляються на рослинах • Зменшується врожайність і якість продукції • На певних частинах рослин: листях, коренях, пагонах • Ріст, колір безпосередньо в полі), візуальна (визначення дефіциту живлення в полі шляхом візуального огляду рослин) та дистанційна (контроль розвитку рослин та з’ясування їхніх реакцій на підживлення за допомогою супутникових систем). Всі вищезазначені види контролю щодо засвоєння елементів живлення з ґрунту та добрив є важливими та зручними у різні періоди сільгоспвиробництва. Тільки після діагностики спеціалісти зможуть дати вичерпні та корисні поради щодо корекції системи удобрення ваших сільськогосподарських культур. Вікторія Олійник,

Мідь і Цинк

pH

Дефіцит елементів живлення у рослин

7,5

8,0

8,5

кандидат с.-г. наук, агрохімік ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 445-73-72 е-mail: Viktoriia.Oliinyk@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


СОНЯШНИК ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ Залежно від умов вирощування, біологічного потенціалу гібридів соняшнику ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» пропонує товаровиробникам підібрати окремий набір засобів захисту, який дозволить вирішити проблеми розвитку і поширення шкідливих організмів у посівах, не зашкодить самій рослині максимально використати потенціал врожайності та оптимізувати витрати технології і головне – отримати добрий прибуток. Однією з основних причин недобору врожаю соняшнику є вплив збудників хвороб, шкідливість яких підвищилася внаслідок насичення сівозмін соняшником, недотримання технології вирощування, зміни кліматичних умов. Розвиток і поширення хвороб соняшнику відбувається на всіх етапах вегетації рослин – від появи сходів до повного дозрі-

вання. Всі хвороби, що вражають соняшник можна поділити на дві групи за шкодочинністю та економічними збитками. До першої групи належать найбільш поширені і шкідливі хвороби: несправжня борошниста роса, біла та сіра гнилі, фомопсис. Саме проти них мають бути в першу чергу спрямовані наші зусилля. Друга група представлена менш шкідливими

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

хворобами: фомоз, альтернаріоз, септоріоз, аскохітоз, іржа, суха та вугільна гнилі, фузаріозне, вертицильозне, бактеріальне в’янення. Зазначені хвороби спричиняють передчасне відмирання листків, стебел, кошиків. Найбільш шкодочинними і поширеними хворобами соняшнику сезону 2016 року були біла та сіра гнилі, несправжня борошниста

7


роса, іржа, фомоз, фомопсис. Аби зуміти їх побороти, потрібно вчасно розпізнати хворобу, провести профілактичну або лікувальну обробку фунгіцидами. В сезоні 2016 року великі проблеми виникали на соняшнику з причини його ураження

би в полі не спостерігаємо. Так як справжній борошнистій росі без різниці де утворювати спори і їм легше вилітати з верхньої поверхні листка, вони там і розташовуються. А ось спори несправжньої борошнистої роси ховаються від сонця і тому утворюють наліт на

Найбільш шкодочинними і поширеними хворобами соняшнику сезону 2016 року були біла та сіра гнилі, несправжня борошниста роса, іржа, фомоз, фомопсис. несправжньою борошнистою росою. При визначенні методів контролю хвороби важливо точно встановити, яким грибом викликана хвороба – справжнім чи несправжнім? Соняшник ушкоджують безліч хвороб і підібрати під кожну хворобу окремий фунгіцид неможливо, тому зазвичай підбирається універсальний препарат, одна обробка яким вирішує питання захисту проти великої кількості хвороб. Справжні гриби викликають практично усі грибні хвороби – борошниста роса, іржа, септоріоз та інші. Захворювань, викликаних несправжніми грибами, одиниці, стосовно соняшнику це несправжня борошниста роса. Важливо розуміти, що всі ці гриби- справжні і несправжні – окрім назви і того, що в них є міцелій і спори, більше нічого спільного не мають. Несправжні гриби походять від різножгутикових водоростів, які втратили фотосинтетичну здатність і стали жити як гриби. На рівні біохімії справжні і несправжні гриби принципово різні, відповідно, препарати, при допомозі яких ми маємо змогу контролювати несправжні гриби відрізняються від тих, котрими контролюємо гриби справжні. Тому важливо правильно діагностувати, яким грибом інфіковані посіви. Ми пам’ятаємо, що несправжні гриби є родичами водоростів і відповідно вони дуже люблять вологу, прохолодні умови і абсолютно не переносять ні жари, ні прямих сонячних променів. Тому, якщо сезон прохолодний і вологий на полях «гостює» несправжня борошниста роса, якщо рік сухий і жаркий, то цієї хворо-

8

нижній стороні листка. Ще декілька розповсюджених хвороб сезону 2016 року – септоріоз та фомоз соняшнику. Дві хвороби дуже схожі, але між ними є принципова різниця. Перша відмінність – септоріоз залишається на листовій пластинці або на листках кошика, а фомозні чорні плями перекидаються і на стебло рослини. Друга відмінність – при септоріозі спори проростають і утворюють плями на листках хаотично, в той час як фомоз зазвичай починається від краю листка і поширюється далі в напрямку жилки. Важливою умовою ефективного захисту соняшнику від хвороб є дотримання науково обґрунтованої сівозміни. Найкращими попередниками для соняшнику є озимі та ярі зернові колосові культури, які не беруть вологу з глибоких шарів ґрунту і не уражуються тими самими хворобами, що і соняшник. Не слід розміщу-

фомозом, альтернаріозом та іншими хворобами. Соняшник дуже чутливий до браку мікроелементу бору, за його дефіциту суттєво знижується стійкість рослин до грибних та бактеріальних хвороб, тому внесення позакореневого листкового підживлення бором є дуже актуальним. Для застосування рекомендуємо Бороплюс (0,51,0 л/га), Фолік Борон або Фолік Комбі (2,0-3,0 л/га), Трейфос ВМо (2,0-3,0 л/га). Посів соняшнику слід проводити своєчасно та лише високоякісним протруєним насінням. Висівають соняшник в добре прогрітий ґрунт, коли температура на глибині 8-10 см досягне +10…+120С. Сівба в холодний ґрунт сприяє масовому ураженню насіння та проростків збудниками пліснявіння насіння, кореневих гнилей, фузаріозом і є причиною суттєвого зрідження посівів, зниження продуктивності рослин. Насіння соняшнику сіють у вологий шар ґрунту на глибину 3-5 см. Висів на глибину 6 см і більше призведе до зниження польової схожості й ураження насіння та проростків пліснявінням і збудниками інших хвороб. Проти зовнішньої та внутрішньої інфекції більшості збудників хвороб бажано застосовувати протруєння насіння з застосуванням одного з таких протруйників на основі діючих речовин: карбендазиму, металаксилу-М, тираму, тебуконазолу, флудіоксонілу, флутріафолу, тіабендазолу. Протруєння насіння рекомендуємо

Перенасичення сівозмін соняшником, недотримання традиційної системи землеробства, глобальне потепління сприяють масовому розвитку та поширенню різноманітних хвороб. вати соняшник після ріпаку, сої, гороху, гречки, льону, які уражаються спільними збудниками хвороб сірої і білої гнилей, фузаріозного і вертицильозного в’янення. Слід пам’ятати, що одностороннє внесення високих доз азоту може спричинити інтенсивне ураження рослин соняшнику несправжньою борошнистою росою, іржею,

поєднувати з обробкою препаратом мікроелементів та стимуляторів росту Радіфарм (0,1-0,15 л/т). Посіви соняшнику у фазу 2-3 пар листків необхідно профілактично обробити проти хвороб одним з фунгіцидів наступних діючих речовин: карбендазим,флутріафол, пікоксістробін, ципроконазол, димоксістробін, боскалід,

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Табл. 1. Фунгіциди Аканто 25 % к.с.

Du Pont

1,0

Аканто Плюс 28 % к.с.

Du Pont

0,75

Амістар Екстра 28 % к.е.

Syngenta

0,75-1,0

Дерозал 50 % к.с.

Bayer Crop Science

0,5-1,5

Замір 40 % в.е.

Adama

1,0-1,5

Імпера Голд 49 % к.е.

Adama

1,0-1,5

Карбен 50 % к.с.

Sharda

1,5

Консенто 45 % к.с.

Bayer Crop Science

2

Коронет 30 % к.с.

Bayer Crop Science

0,8

Кустодія 35 % к.е.

Adama

0,8-1,2

іржа, альтернаріоз, фомоз, переноспороз іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз, сіра та біла гнилі, іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз, борошниста роса сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз іржа, альтернаріоз сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса переноспороз, гнилі кошика, фомоз, фомопсис, альтернаріоз іржа, альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль (ботритіс) переноспороз, сіра гниль, фомоз, фомопсис, альтернаріоз

Мікроплюс Дисперс, 74,5% в.г.

UPL

2,8

альтернаріоз, фомоз, фомопсис

Піктор 40 % в.р.

BASF

0,5

Пропульс 25% с.е.

Bayer Crop Science

0,9-1,0

Ретенго 20 % к.е.

BASF

0,5

Танос 50% в.г.

Du Pont

0,4

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5-1,0

Хорус 75% в.г.

Syngenta

0,75

альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль альтернаріоз, фомоз, фомопсис альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз переноспороз, сіра гниль, фомоз, фомопсис, альтернаріоз, борошниста роса сіра гниль (ботритіс)

Табл. 2. Листкові підживлення Плантафол 20-20-20 Плантафол 10-54-10 Бороплюс Брексіл Mn Мегафол Фолік Бор Фолік Mn Фолік Комбі Фолік Аміновігор Гумістар Дельфан Плюс Трейфос BMo Трейфос MgMn

Valagro Valagro Valagro Valagro Valagro Agrii Agrii Agrii Agrii Tradecorp Tradecorp Tradecorp Tradecorp

1,0-3,0 1,0-3,0 0,5-1,0 0,3-1,0 0,5-2,0 2,0-3,0 0,5-2,0 2,0-3,0 1,0-2,0 0,5-5,0 1,0-2,0 2,0-3,0 2,0-3,0

добриво (макро- та мікроелементи) добриво (макро- та мікроелементи) бор (10%) в органічній формі манган комплекс стимулюючих речовин макро + мікро + бор манган макро + мікро + бор P+K+амінокислоти +гормони ститмулятор та антистресант амінокислоти P(фосфіт)+K+B+Mo P(фосфіт)+K+Mg+Mn

Баста 15% в.р.

Bayer Crop Science

2,0

для підсушування рослин

Гліацинт 36% р.к.

Sharda

3,0-6,0 2,0 – 3,0 2,0-3,0 1,2-2,0 1,0-2,25 2,0-3,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові для підсушування рослин для підсушування рослин для підсушування рослин для підсушування рослин для підсушування рослин

1,5-2,25

для підсушування рослин

Табл. 3. Десиканти

Гліфоган 48 % в.р. Adama Десикаш 15 % в.р.к. Sharda ЛайфЛайн 28 % р.к. UPL Реглон Ейр 20 % в.р.к. Syngenta Реглон Супер 15 % в.р.к. Syngenta Реглон Форте 50 % Syngenta в.р.к.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

азоксистробін, протіоконазол, флуопірам, тебуконазол, трифлоксистробін, ципродиніл, цимоксаніл, фамоксадин та інші. Фунгіцид маємо обирати, виходячи з даних фітосанітарного моніторингу посівів і спектру захисної дії препарату (табл. 1). Обробку рослин фунгіцидами доцільно поєднати з позакореневим підживленням рослин одним із комплексних мікродобрив (табл. 2). З метою зменшення ураження кошиків і насіння білою, сірою, сухою, бактеріальними гнилями, для пришвидшення достигання та підсушування насіння на корені, рекомендуємо застосовувати десикацію посівів за вологості насіння 25-30% наступними препаратами (табл. 3). Запобігаючи втратам врожаю від хвороб кошика та осипання насіння, рекомендуємо перед збиранням обробляти посіви плівкоутворювачем – адьювантом Нью-Філм 17 1,0 л/га. Цю операцію, як правило, поєднують з десикацією посівів. До цієї роботи приступають на початку побуріння кошиків за вологості насіння 25-30%. Плівкоутворювач НьюФілм 17 та десикант припиняють розвиток сірої та білої гнилей, пліснявіння та інших хвороб на кошиках та насінні, в тому числі в дощову погоду, оберігають кошик від випадіння насіння, що є складовою отримання високого врожаю соняшника. Перенасичення сівозмін соняшником, недотримання традиційної системи землеробства, глобальне потепління сприяють масовому розвитку та поширенню різноманітних хвороб. Розвиток хвороб обмежує якісна передпосівна підготовка насіння, яка включає інкрустацію баковими сумішами фунгіцидних й інсектицидних препаратів зі стимулюючими ріст речовинами, комплекс організаційно-господарських, агротехнічних та технологічних прийомів захисту культури. Василь Малюк, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 657-55-17 e-mail: Vasyl.Maliuk@agroscope.ua

9


Березка польова під контролем! Через уповільнений розвиток рослин кукурудзи на перших етапах вегетації (до змикання листкового апарату кукурудзи в міжряддях) її посіви дуже пригнічуються бур’янами.

з більшістю видів, проте є окремі види, які все ще важко контролювати або для контролю яких потрібно докласти додаткових зусиль. До них, зокрема, відносяться березка польова, канатник теофраста,

Перенасичення структури посівів соняшником, кукурудзою, соєю та вирощування їх у монокультурі призвели до засилля важкоконтрольованих бур’янів з високим рівнем шкодочинності. Найбільш поширеними бур’янами в посівах кукурудзи є лобода біла, види мишію, щириця, види осоту, пирій повзучий, куряче просо, суріпиця та інші. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов видовий склад бур’янів може змінюватися. Виробники засобів захисту рослин знайшли методи боротьби

10

амброзія полинолиста, падалиця соняшнику, щавель кінський, нетреба звичайна та ін. Поширення злісних бур’янів пояснюється низкою причин, серед яких, окрім ґрунтово-кліматичних умов, можна назвати сівозміну або швидше її відсутність. Адже останніми роками спостерігається ката-

строфічне руйнування основних принципів оптимальної структури посівних площ. Часто ринкові умови та бажання отримати швидкий прибуток зумовлюють формування переліку культур, які вирощують у господарстві. Спрощуються технології вирощування просапних культур, які повинні сприяти очищенню поля від бур’янів, а перенасичення структури посівів соняшником, кукурудзою, соєю, вирощування їх у монокультурі чи в 2-3-пільних «сівозмінах» призвели до засилля важкоконтрольованих бур’янів з високим рівнем шкодочинності. Кельвін® Плюс – новий страховий гербіцид від компанії BASF для захисту кукурудзи від широкого спектру однодольних та дводольних бур’янів, у тому числі багаторічних. Препарат містить дикамбу та нікосульфурон, які гарно зарекомендували себе на ринку, але унікальності

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Кельвін® Плюс – cпектр дії Сорго алепське Пирій повзучий

Щириця загнута Щириця лободова Амброзія полинолиста

max

Мишій види

Лобода види

ІС ТЬ

-

Просо волосоподібне

Пастуша сумка

Рутка лікарська

ТИВН

Куряче просо

Жабрій види

ЕФЕК

Пальчатка кров’яна

Підмаренник чіпкий

min

-

Вівсюг звичайний

Ромашка види

Плетуха звичайна

Триреберник види

Березка польова

Гірчак березковидний

Осот польовий

Гірчак почечуйний

Осот види

Редька дика

Канатник Теофраста Нетреба види Фіалка види Талабан польовий

Щавель кінський Гірчиця польова Паслін чорний

Відсоток контролю

Природні ауксини (ІАА)

ІАА + Дикамба

Після обробки ДФФП

• Дикамба призводить до гормонального дисбалансу у рослині • ДФФП блокує транспортування ауксинів та дикамби від меристем, посилюючи гормональний дисбаланс і тим самим забезпечуючи надефективний контроль дводольних бур’янів

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Morningglory Березкові ДФФП 112 г

Сocklebur Нетреба види Дикамба 280 г

Velvetleaf Канатник Теофр. ДФФП 112 г + Дикамба 280 г

11


До обробки

Після обробки

До обробки

До обробки

Після обробки

Після обробки

Березка польова

Канатник теофраста

Амброзія полинолиста

йому надає нова діюча речовина дифлуфензопір. Кельвін® Плюс випускається у вигляді водорозчинних гранул і рекомендований до застосування у фазі 3-5 листків кукурудзи в нормах від 0,3 до 0,4 кг/га із поверхнево-активною речовиною Хастен у нормі 1 л/га. Дія нікосульфурону спрямована на боротьбу з однодольними бур’янами, в той час як дикамба працює в основному проти

певний вид бур’янів. Друга складова Кельвін® Плюс – дикамба, яка також є речовиною з групи ауксинів і після проникнення в рослину, як і натуральні ауксини, рівномірно розподіляється по тканинах. При сумісному внесенні всі ауксини концентруються у меристемах, або, інакше кажучи, – в точках росту і в рази посилюють гормональний дисбаланс у рослині, що гарантовано

дольними бур’янами ефективною буде норма Кельвін® Плюс 0,35 кг/га + Хастен 1 л/га. Якщо переважають однодольні бур’яни, то слід використовувати максимальну норму Кельвін® Плюс – 0,4 кг/га. Важливо відзначити: якщо в господарстві великі площі кукурудзи, що призводить до розтягнених строків внесення, на дуже засмічених полях, коли ви очікуєте не одну хвилю бур’янів, до бакової суміші Кельвін® Плюс 0,3 кг/га + Хастен 1,0 л/га слід додати гербіцид Фронтьєр Оптіма в нормі 0,8 л/га. Кельвін® Плюс не є фітотоксичним для більшості культур, які висівають після кукурудзи. Однак для уникнення ризику післядії дотримуйтеся таких інтервалів після обробки Кельвін® Плюс перед висівом наступних культур: горох – 10 місяців; соняшник – 11 місяців (за pH ґрунту ≤7,5) і 18 місяців (за pH ґрунту >7,5); цукрові буряки, овочеві культури – 10 місяців (за pH ґрунту ≤6,5) і 18 місяців (за pH ґрунту >6,5). Андрій Жеребко,

Кельвін® Плюс – новий страховий гербіцид від компанії BASF для захисту кукурудзи від широкого спектру однодольних та дводольних бур’янів, у тому числі багаторічних. дводольних, так само як і дифлуфензопір, третя діюча речовина. У чому ж полягає особливість? Рослина в процесі вегетації виробляє натуральні гормони ауксини, які зазвичай рівномірно в ній розподіляються. Після обробки дифлуфензопіром ці ауксини концентруються у точках росту і спричиняють гормональний дисбаланс, тим самим призводячи до деформування та загибелі рослин. Але часто цього недостатньо, і ефективності самого дифлуфензопіру може не вистачити для того, щоб повністю знищити

12

її знищує. При цьому доза дикамби, яку отримує кукурудза, вдвічі менша, ніж при обробці чистою дикамбою. При цьому видимі ознаки гербіцидної активності проявляються вже через 30 хвилин після внесення. А через 60 хвилин бур’яни починають закручуватися і схилятися до землі. Слід звернути особливу увагу на те, що Кельвін® Плюс дозволяє ефективно контролювати злакові бур’яни, в тому числі багаторічні, зокрема пирій повзучий. За умови суттєвого засмічення посівів дво-

продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.:+38 067 402 85 09 e-mail: Andrii.Zherebko@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


ЗМЕНШЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОСТІ ГЕРБІЦИДІВ Рослини цукрових буряків внаслідок своїх біологічних особливостей мають дуже низьку конкурентоспроможність з бур’янами протягом перших 50 і більше днів вегетації (до змикання листків у міжряддях). Тому розроблено кілька варіантів гербіцидного захисту, зокрема ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої переваги й пропонує низку гербіцидів. З огляду на розтягнутий період сходу буряків раціонально за ранніх строків посіву вносити гербіциди, які мають ґрунтову дію і можуть працювати за низьких температур

система також буде дієвою, але потрібно вносити максимальні норми д.р. метамітрону. М’яка дія вищезазначених гербіцидів найбільш раціонально поєднується із біологією рослин. У фазі сім’ядоль – першої пари справжніх листків цукрових буряків – формується первинний корінь з розвиненою системою кореневих волосків. Його основна функція – перехід проростків на автономне життєзабезпечення за рахунок фотосинтезу. Тривалість – 8-10 днів. Загальний період життєдіяльності –15-25 днів. Сім’ядолі відмирають з розвитком третьої пари справжніх листків.

При зніженні температури на момент сходу рослин ефективним є внесення мінімальних доз гербіцидів бетанальної групи зі збільшенням кратності обробок та обов’язкове додавання антистресантів Делфан Плюс чи Мегафол. повітря. Серед них найбільш поширені та добре вивчені метамітрон (Метафол, 70% к.с. (UPL) та етофумезат (Етофол, 50% к.с.). Вони селективні стосовно цукрового буряка, їх можна застосовувати за низьких температур (+5°С). Після випадання опадів їхня ефективність не зменшується, а навіть посилюється. В разі сходу частини бур’янів (але не більш як фаза сім’ядоль) ця

Відповідно, навіть найменше гербіцидне навантаження у цей період призводить до стресу рослин. Адже перша пара справжніх листків у цукрових буряків з’являється на 8-10 день після появи сходів, друга – п’ята пари – в середньому з інтервалом 2-3 дні. У виробничих умовах, на жаль, розвиток листкової поверхні цукрових буряків відбувається значно повільніше, і

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

цим ми завдячуємо гербіцидній фітотоксичності та меншою мірою – погодним умовам. Зокрема, навесні цього року відбулося зниження температури повітря на момент сходу рослин цукрових буряків. Як наслідок, рослини ослаблені, тому можливе пригнічення гербіцидами. Відповідно, використання класичних схем захисту за невисокої температури повітря не дає змоги ефективно контролювати бур’яни. В цьому випадку ефективним буде внесення мінімальних доз гербіцидів бетанальної групи зі збільшенням кратності обробок та обов’язкове додавання антистресантів Делфан Плюс у нормі 0,5 л/га чи Мегафол у нормі 1,0 л/га. Норма внесення гербіциду Бетанал Експерт, 27% к.е. повинна коливатися в межах 0,6-0,8 л/га із підсиленням Метафол, 70% к.с. у нормі 1,0 л/га. Через 5-6 днів знову вносимо цю композицію. Норму внесення Бетанал Експерт, 27% к.е. можна збільшити до 0,8-1,0 л/га, а в разі сходу видів гірчаків, щириці слід додати 15-20 г/га Карібу, 50% в.г. чи 0,150,18 кг/га Карібу Дуо Актив, в.г. Гарним варіантом зниження фітотоксичності гербіцидів на рослини цукрових буряків є внесення гербіциду бетанальної групи зі зменшеною кількістю десмедифаму, наприклад БітапТріо д.р. десмеди-

13


фам, 15 г/л + етофумезат, 115 г/л + фенмедифам, 75 г/л. Препаративна форма – концентрат суспензії (к.с.). Формуляційна основа – рослинні олії. Норма внесення – 1,0 л/га, двічі з інтервалом 5-6 днів. Наступні внесення посилюємо д.р. трифлусульфурон-метил, метамітрон, етофумезат, а норму внесення збільшуємо до 1,5-2,0 л/га. В подальшому для зменшення фітотоксичності та кращого контролю злакових і кореневищних, коренепаросткових бур’янів грамініциди та д.р. клопіралід застосовуємо окремо. За нашими спостереженнями, внесення мінімальних норм бетанальної групи в поєднанні із сульфенілсечовиною та антистресантами Делфан Плюс чи Мегафол дає можливість уникнути значної фітотоксичності та ефективно контролювати дводольні види бур’янів за умови їх непереростання. Інсектициди в цьому випадку можна вносити як окремо, так і разом з гербіцидами. Основним недоліком такої системи захисту є практична реалізація, зокрема максимальне навантаження на обприскувачі, неможливість використовувати на великих площах. А в разі дощу чи за інших умов затримка на 2-3 дні призводить до переростання бур’янів. Тому таку систему захисту рекомендується застосовувати на невеликих площах під цукрові буряки. Обмеження щодо внесення гербіцидів При ймовірності заморозків гербіциди застосовувати не можна. Обприскування у період, коли рослини культури перебувають у стресовому стані, може призвести до їх загибелі. В такому випадку обробку посівів переносять на більш пізній час, коли рослини вийдуть зі стресового стану. Природно, що внаслідок цього буде спостерігатись часткове зменшення ефективності препаратів, яке не можна повністю компенсувати збільшенням норм внесення гербіцидів через наростаючу фазову резистентність рослин бур’янів на посівах. Оскільки інтенсивний схід рослин бур’янів на посівах цукрових буряків відбувається протягом тривалого (3045 днів і більше) періоду, то навіть

14

одне дуже ефективне обприскування сходів не може забезпечити необхідний рівень чистоти посівів протягом вегетації культури. Тому, враховуючи особливості сходу бур’янів на посівах, для забезпечення необхідного рівня захисту потрібно проводити 3-4 послідовні обприскування (в післясходовій системі захисту) гербіцидами по вегетації. Добриво на основі амінокислот Делфан Плюс унікальне через високий вміст вільних амінокислот, який становить 24%. Містить значну кількість різних амінокислот, серед яких особливо виділяються глутамінова кислота, гліцин, пролін, гідропролін, аланін. Гліцин –

усіх амінокислот пролін є найважливішим під час виведення рослин зі стресу. На цукрових буряках Делфан Плюс застосовується в нормі 0,51,0 л/га. В дуже складних випадках, коли гербіцид сильно ослабив рослину, з лікувальною метою його норму потрібно збільшити до 2 л/га. Досвід наших партнерів по використанню Делфан Плюс на посівах показав, що рослини швидко, майже без затримок відновлювалися, зберігався зелений колір, темпи росту не вповільнювалися. Від використання Делфан Плюс у гербіцидних схемах урожайність та якість цукрових буряків були значно вищими.

Добриво на основі амінокислот Делфан Плюс унікальне через високий вміст вільних амінокислот, який становить 24%. одна з найважливіших амінокислот для стійкості до хвороб, особливо бактеріальних, які стають значно агресивнішими при стресах у рослин. Крім цього, гліцин – активатор фотосинтезу, що дозволяє швидко відновити нормальну життєдіяльність рослини. Гліцин активно поглинає з клітинного соку вільний аміак (присутній як кругообіг азоту в рослині), який при стресах убиває клітини і спричиняє пожовтіння. Пролін та гідропролін – амінокислоти, які сприяють швидкому виведенню рослин зі стресу за рахунок активної роботи ферментів, а також дихання, фотосинтезу. Ці амінокислоти відіграють головну роль за високих температур. Вони зміцнюють клітинні стінки та забезпечують збереження структури клітин. Серед

Мегафол є комплексом амінокислот, отриманих із рослинних субстратів з високим вмістом протеїнів. Запобігає пригніченню культури при застосуванні жорстких пестицидів (гербіцидів, морфорегуляторів), при знижених температурах або при перевищенні їх норми. Мегафол використовується в нормі 0,5-2 л/га. Містить набір спеціально підібраних амінокислот та речовин органічного походження, які мають сильний вплив на обмінні фізіологічні процеси, прискорюють фотосинтез тощо. Юрій Ременюк, канд. с.-г. наук, менеджер із технологій ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 693-00-51 e-mail: Yurii.Remeniuk@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Підвищення ефективності пестицидів за допомогою різних способів їх внесення та додавання адьювантів Переважна більшість досліджень щодо ефективності адьювантів проводиться з використанням традиційних дрібноділянкових випробувань, що використовуються для оцінки біологічної ефективності продукту й застосовуються зі швидкістю руху обприскувача 1м/с (3,6 км/год.). Проте ще з кінця 1990-х

ристанні обприскувачів, що працюють зі стандартними швидкостями обробки, нормами внесення пестицидів і нормами витрати робочого розчину. Тобто спосіб внесення, що застосовується фермером, зменшує ефективність гербіцидів та фунгіцидів. Аби з’ясувати, яким чином метод обприскування впливає на

Використання допоміжних речовин може відіграти вирішальну роль у покращенні якості внесення за рахунок зменшення зносу робочого розчину вітром, збільшення обробленої поверхні та підвищення адсорбції ґрунту. років відомо, що ефективність продуктів виявляється незмінно вищою при дрібноділянкових випробуваннях порівняно з результатами, яких вдається досягти в полі при вико-

ефективність продукту, і виявити способи підвищення продуктивності, Agrovista розробила низку дослідних обприскувачів, за допомогою яких можна проводити об-

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

прискування на дослідних ділянках зі швидкістю до 19,2 км/год., і протягом майже 20 років вивчає різні техніки обприскування. На самому початку тестувалися різні методи застосування, відмінності були величезні. Наприклад, помилки при проведенні досходової та післясходової обробок можуть спричинити зменшення ефективності контролю бур’янів на 50%. Також було встановлено, що використання допоміжних речовин може відіграти вирішальну роль у покращенні якості внесення за рахунок зменшення зносу робочого розчину вітром, збільшення обробленої поверхні (ґрунту чи рослини) та підвищення адсорбції ґрунту. Було розроблено допоміжні речовини – адьюванти, що дозволили подолати деякі з практичних труднощів, з якими стикаються фермери при роботі в польових умовах. Це хімічні речовини, призначені для

15


підвищення ефективності засобів захисту рослин. Вони можуть бути використані для зміни фізичних характеристик робочого розчину, для покращення властивостей його розпилення, осадження, покриття і проникнення в поверхню цільового об’єкта, збільшення біологічної ефективності. Також було встановлено, що неправильний вибір адьюванта може призвести до зниження ефективності, що свідчить про необхідність проведення ретельних випробувань протягом кількох сезонів до запуску продукту в продаж. Agrovista разом зі спорідненою компанією Helena (Північна Америка) та материнською компанією Marubeni (Японія) створила глобальну науково-дослідну мережу – найбільшу з усіх дослідників, що займаються розробленням, тестуванням та вдосконаленням адьювантів. Результатами діяльності став підтверджений послужний список інновацій у сфері застосування обприскувань, таких як розроблення перших адьювантів для використання з ґрунтовими гербіцидами (Ремікс). Ремікс має унікальну, складну формуляцію на основі олив, призначену для зменшення зносу робочого розчину вітром, рівномірного покриття поверхні ґрунту і збільшення його адсорбції частинками ґрунту. В результаті його застосування в суміші з досходовими

16

гербіцидами підвищується безпека сільськогосподарських культур (зменшується фітотоксичність) і поліпшується ефективність боротьби з бур’янами. У випадку з ґрунтовими гербіцидами ключове значення має більша кількість крапель, що потрапляють на цільовий об’єкт. Застосування Ремікс у баковій суміші

відмінності між продуктами, а поєднання правильних продуктів із правильною технологією внесення як посилювало контроль хвороб, так і підвищувало врожайність культури. Розробка Велосіті Макс стала другим напрямом інновацій, спрямованих на покращення ефективності фунгіцидів. Було проведено

Різниця між різними технологіями внесення виявилася більшою, ніж відмінності між продуктами, а поєднання правильних продуктів із правильною технологією внесення посилювало контроль хвороб і підвищувало врожайність. з ґрунтовими гербіцидами, що вносяться через направлені під кутом форсунки, в нормі витрати 200 л/га на швидкості 14,4 км/год. дозволяє збільшити кількість крапель робочого розчину, причому залишивши швидкість обробки сталою. Наприклад, рівень контролю лисохвосту польового при досходовій обробці вдалося збільшити із 14 до 52%. З 2009 року було розпочато новий етап досліджень – оцінку факторів, що впливають на ефективність фунгіцидів, уключаючи швидкість руху обприскувача і тиск робочого розчину, тип форсунок та їх конфігурацію, норми витрати робочого розчину та висоту, з якої проводиться обприскування. Різниця між різними технологіями внесення виявилася більшою, ніж

24 випробування протягом 7 сезонів, з використанням низки комбінацій тріазолів/SDHI, з додаванням та без додавання стробілуринів. Фунгіциди застосовувалися при ВВСН 39, при нормі витрати робочого розчину 100 л/га, з допомогою інжекторних форсунок зі швидкістю 14,4 км/год. У середньому в дослідах використання Велосіті Макс показало підвищення врожайності на 4,5 ц/га. Марк Палмер, спеціаліст компанії Agrovista Переклад: Костянтин Йовка, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 215-21-78 e-mail: Kostiantyn.Iovka@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Правильне використання адьювантів для максимальної ефективності фунгіцидів Марк Пальмер з Agrovista пояснює ключову роль, яку можуть відігравати адьюванти і конфігурація форсунок у підвищенні ефективності фунгіцидів. Небагато великих обприскувачів, особливо з шириною захвату 36 м і більше, можуть проводити обприскування цільового об’єкту

обробку навіть вище, щоб забезпечити достатній підйом штанги над посівом. «У той час як збільшення зносу робочого розчину при підйомі штанги очевидне, лише деякі оператори розуміють пов’язані із цим ризики, – говорить технічний менеджер Agrovista Марк Палмер.

До складу Велосіті Макс входять метилові ефіри жирних кислот, органосилікатні зволожуючі речовини, що дозволяють контролювати знесення вітром робочого розчину і діють як дуже ефективний сурфактант відразу після потрапляння розчину на лист. на відстані 50 см, яка є оптимальною для мінімізації зносу робочого розчину і найкращого покриття. Як правило, мінімальна висота, з якої проводиться обприскування, – 80 см, а більшість операторів ведуть

– Підйом штанги обприскувача з 50 см до 1 м, як правило, збільшує ймовірність зносу в 10 разів для форсунки з традиційним плоским віяловим пучком, і в чотири рази – для інжекторних форсунок. Такий

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

значний знос може суттєво зменшити ефективність розпилення». Випробування показали, що найкращий спосіб для подолання цієї проблеми – використання інжекторних форсунок та бакових сумішей з адьювантом Велосіті Макс. До складу Велосіті Макс входять метилові ефіри жирних кислот, органосилікатні зволожуючі речовини, що дозволяють контролювати знесення вітром робочого розчину і діють як дуже ефективний сурфактант відразу після потрапляння розчину на лист. Через ризик зносу вітром, що часто є обмежувальним фактором при використанні форсунки з традиційним плоским віяловим пучком, останнім часом значно зросла популярність інжекторних форсунок, оскільки вони знижують ризик зносу і дають можливість вести обприскування при більшій силі вітру. Проте ефективність обробки

17


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

% Контролю Фузаріозу

Австралія

Польща 1

В середньому контроль фузаріозу підвищується на 17%

Польща 1 Контроль

Україна Фунгіцид

середній Фунгіцид + Велосіті Макс

Рис. 1. Ефективність контролю Fusarium spp. Узагальнено по 5 країнах може бути поставлена під загрозу через зменшення площі покриття листа робочим розчином. «Додавання Велосіті Макс покращує покриття поверхні листа, що, у свою чергу, покращує контроль патогенів і підвищує врожайність», – говорить доктор Палмер. Використання фунгіциду без додавання допоміжних речовин призводить до утворення крапельок робочого розчину, які можуть відскакувати від листа. Також такі краплі, як правило, мають високий поверхневий натяг, що зменшує поверхню змочування, та невисокий рівень поглинання робочого розчину рослиною через воскову кутикулу листа. Додавання Велосіті Макс до робочого розчину зменшує схильність крапель до відскоку і приводить до більш рівномірного розподілу по всьому листу. Це покращує поглинання через кутикулу й дозволяє прискорити поглинання препарату через продихи. Для того щоб оцінити ефективність Велосіті Макс на полі, доктор Палмер провів 24 випробування протягом 7 сезонів, використовуючи низку комбінацій тріазолів / SDHI з додаванням та без додавання стробілуринів. Фунгіциди застосовувалися при GS39, при нормі витрати води 100 л/га, за допомогою інжекторних форсунок на швидкості 14,4 км/год., щоб імітувати стандартне внесення, що використовується фермером. У середньому відповідно до дослідів використання Велосіті Макс підвищує врожайність на 0,45 т/га. При вартості пшениці £130/т надбавка забезпечує окупність 15 до

18

1-го, додав М.Палмер. «У більшості випадків обприскування на швидкості 14,4 км/год. з нормою витрати робочого розчину 100 л/га та з додаванням Велосіті Макс забезпечує чудові результати з точки зору боротьби з хворобами при використанні інжекторних форсунок, – зауважив фахівець. – Іноді, якщо ви маєте проблему з жовтою іржею на ваших посівах, може знадобитися збільшення норми витрати робочого розчину до 200 л/га, щоб він зміг проникнути до нижнього ярусу. Проте ми встановили, що зазви-

забезпечує трохи більше ніж 50-відсотковий контроль над фузаріозом колосу. Додавання Велосіті Макс в робочий розчин дозволяло посилити контроль фузаріозу колосу на 15%, проте застосування фунгіциду разом із Велосіті Макс в робочому розчині, що вносився через направлені під кутом форсунки, збільшило контроль у середньому до 82% (див. рис.1). «Очевидно, такий результат пов’язаний із кращим покриттям колосу, який являє собою досить складну ціль для стандартної форсунки із вертикальним

Для того щоб оцінити ефективність Велосіті Макс на полі, доктор Палмер провів 24 випробування протягом 7 сезонів, використовуючи низку комбінацій тріазолів /SDHI з додаванням та без додавання стробілуринів. чай при витраті робочого розчину 100л/га вдається досягти кращих результатів, при цьому утворюються менші краплі, досягається більш висока концентрація розчину, який уноситься на конкретній площі листа, що швидше потрапляє безпосередньо в лист. Також приблизно на третину скорочується час на обробку з витратою 100 л/га порівняно з 200 л/га. Отримані результати показують суттєве підвищення ефективності обробок». Також досліди, які проводилися наприкінці сезону обробки, показали, що конфігурація форсунок може додатково покращити контроль патогенів. Дані багатьох дослідів по всій Європі довели, що використання самого фунгіциду

факелом», – говорить доктор Палмер. У подальшій роботі планується дослідити використання форсунок, що здатні розпилювати робочий розчин одночасно під кутом 80 та 300. Це дозволить зімітувати здвоєне обприскування, і при нормі витрати в 200 л/га площа покриття колосу буде набагато більшою, що значно підвищить ефективність фунгіцидів. Марк Палмер, спеціаліст компанії Agrovista Переклад: Костянтин Йовка, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 215-21-78 e-mail: Kostiantyn.Iovka@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Адьювант для ґрунтових гербіцидів, що застосовуються на чутливих культурах та для покращення якості контролю бур’янів Характеристики препарату Нью-Філм 17, КЕ (концентрат емульсії) Діюча речовина

Пінолін (ді-1-п-ментен), 96% (суміш легких олій природного походження, отриманих від перегонки похідних хвойних порід)

Препаративна форма

Концентрат емульсії

Спосіб дії

Контактний

Норма використання 0,4 л Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Упаковка

Каністра 10 л

ВИРОБНИК:

Міллер Кемікал, Пенсільванія, США

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Нью-Філм 17 призначений для застосування на польових культурах, картоплі та овочах спільно із гербіцидами, що мають ґрунтове застосування. (Також застосовується для запобігання осипання насіння ріпаку, гороху, сої, льону, соняшнику та як ПАВ з фунгіцидами та інсекцидами).

ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТУ: покращує рівномірність покриття поверхні поля;

суттєво зменшує кількість дрібних крапель та їх знесення вітром;

пролонгуючий ефект захисної дії;

підвищує ефективність дії гербіцидів на бур’яни та в більш широкому спектрі;

суттєво зменшує фітотоксичність гербіцидів, викликану їх промиванням;

за рахунок природного походження не пригнічує корисну ґрунтову мікрофлору;

посилює адгезію гербіцидів у верхньому шарі ґрунту та зменшує руйнування сонячними променями та високими температурами.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ: Нью-Філм 17 з гербіцидом забезпечує мінімальне знесення вітром робочого розчину під час обприскування за рахунок зменшення кількості дрібних крапель. Покращує адгезію гербіцидів ґрунтом. Гербіциди рівномірно розподіляються у верхньому шарі ґрунту (5 см) та не промиваються нижче, в зону розміщення кореневої системи культурних рослин. Захищає гербіциди від руйнування ультрафіолетовими променями сонця.

КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ:

Нью-Філм 17, як продукт з натуральної сировини, не посилює пригнічення корисної мікрофлори ґрунту або інокулянтів, використаних для обробки насіння сої та інших культур. Нью-Філм 17 підтримує високу концентрацію діючих речовин на поверхні ґрунту. При цьому підвищується захисна дія гербіцидів на бур’яни та зменшується їх фітотоксичність на культурні рослини. Навіть під час сильних дощів фітотоксичність ґрунтових гербіцидів з Нью-Філм 17 не проявлялась в умовах весни 2016. При цьому поля залишались чистими від бур’янів довгий період. Тоді як без Нью-Філм 17 відзначалось суттєве випадання рослин, особливо від гербіцидів на основі ацетохлору.

Нью-Філм 17 може бути застосований на соняшнику, сої, кукурудзі, озимих зернових та ріпаку, цукрових буряках, картоплі та овочах. Препарат може викорис-

товуватись з різними діючими речовинами, наприклад: ацетохлор, кломазон, метрибузин, пендиметалін, прометрин, квінмерак, метаметрон та інше. Норма внесення: 0,4 л/га, не залежить від норми витрати робочого розчину.

Використання: наповніть бак обприскувача водою наполовину і почніть розмішувати. Додайте інші препарати. Нью-Філм 17® завжди додається як останній інгредієнт бакової суміші. Перед додаванням

Нью-Філм 17® до обприскувача рекомендується попередньо розвести його з водою у невеликій ємності. Після закінчення роботи бажано промити обприскувач чистою водою. Після обробки потрібно не менше півгодини денного світла (прямого або розсіяного) до очікуваного дощу, щоб гербіциди не промивалися в нижні шари ґрунту. Норма витрати Нью-Філм 17®: 0,4 л/га.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ


ГЕРБІЦИД без НЬЮ-ФІЛМ 17 ®

ГЕРБІЦИД з НЬЮ-ФІЛМ 17 ® НА 50% ЗМЕНШЕНО ЗНЕСЕННЯ КРАПЕЛЬ

ЛЕГКІСТЬ ЗНЕСЕННЯ КРАПЕЛЬ

ЗАХІЩАЄ ПРЕПАРАТИ ВІД ЗМИВАННЯ ДОЩЕМ ПРОМИВАННЯ

ФОТОХІМІЧНЕ РУЙНУВАННЯ

ЗАХИЩАЄ ВІД ФОТОХІМІЧНОГО РУЙНУВАННЯ

ГЕРБІЦІД СТІКАННЯ ТА ЕРОЗІЯ

ПОГЛИНАННЯ РОСЛИНАМИ

ГЕРБІЦІД З НЬЮ-ФІЛМ 17® ФОРМУЄ ЗАХИСНУ ПЛІВКУ, ЩО НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПРЕПАРАТАМ БУТИ ЗМИТИМИ

ЧИ ВАРТО ВИТРАЧАТИ КОШТИ НА АДЬЮВАНТ ДО ҐРУНТОВОГО ГЕРБІЦИДУ? ҐРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД -> ЗНЕСЕННЯ ВІТРОМ -> ПОГАНИЙ КОНТАКТ З ҐРУНТОМ -> ПРОМИВАННЯ -> НИЗЬКИЙ КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ + ФІТОТОКСИЧНІСТЬ = ВТРАТИ ВРОЖАЮ

ОДНОЗНАЧНО НЕОБХІДНО! Ґрунтові гербіциди (контроль)

Ґрунтові гербіциди + НЬЮ-ФІЛМ 17 ®

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34, корпус В, кімната 308 +380 44 494 36 60 post@agroscop.com.ua

Сергій Анішин, менеджер з інноваційних технологій тел.: +38 (067) 503 15 79

WWW.AGROSCOP.COM.UA WWW.FACEBOOK.COM/AGROSCOPE.UA


ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ПОСІВІВ РІПАКУ, ГОРОХУ ТА СОЇ ДО ЗБИРАННЯ Для наявних кеш-кроп-культур, до яких відносять майже всі олійні культури та горох, збирання є важливим етапом, який може суттєво вплинути на кінцевий результат через значні втрати. Практичний досвід показує, що втрати гороху під час збирання можуть сягнути 40%, ріпаку та сої – 50%. При визначенні програми підготовки до збирання головним є убезпечення від осипання. Насіннєві, хімічні компанії та виробники збиральної техніки по-різному оцінюють фактори впливу на осипання та шляхи подолання цієї проблеми, і кожен з них має рацію. Але в кінцевому результаті саме фермеру доводиться розплачуватися за отримані рекомендації.

Серед найпоширеніших причин осипання плодів є: • хвороби, особливо альтернарія; • шкідники, зокрема ріпаковий комарик та стручковий прихованохоботник; • недосконалі жатки без ріпакових столів. Це той бік медалі, на який найчастіше вказують виробники ЗЗР та насіння. Але є й інший бік – недосконалість генетичної стійкості до осипання. Саме це впливає на осипання. Сьогодні для створення гібридів використовуються або метод надання стерильності ОГУРА, або МЛС. Потрібно відзначити, що останній має нижчу стійкість до осипання від механічного впливу, особливо від ударів мотовила. Тому

Унікальність Нью-Філм 17 полягає в можливості створювати захист бобів та стручків від намочування та забезпечувати повноцінну життєздатність рослини. Міжнародна компанія «Агроскоп Інтернешнл» уже протягом 12 років представляє на вітчизняному ринку продукт американського виробництва Нью-Філм 17, який був першим запропонований для розв’язання проблем з осипання плодів. Тому ми змогли акумулювати максимум інформації про найважливіші причини цього явища, щоб фермери знали, що призводить до осипання.

про гібриди, отримані на основі методу МЛС, фермер може сказати: до самого збирання жодних проблем з осипанням не було, поки не зайшов комбайн. Метод ОГУРА забезпечує більшу стійкість до осипання, але і в гібридах такого типу існує ця проблема. Тому фермеру варто подумати про забезпечення максимального захисту ріпаку від осипання, з урахуванням природних чинників, перед якими генетика не зможе встояти.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

Які ж реальні природні фактори впливають на осипання? Це опади у вигляді дощу, роси, туману та граду, вітер. Перед ними ріпак, соя та горох часто залишаються беззахисними, що призводить до необґрунтованих втрат. Коли ми вперше почули про Нью-Філм 17, який уже встиг завоювати прихильність чеських фермерів, то з полегшенням зітхнули. Ми зрозуміли, що зможемо запропонувати нашим клієнтам реальний захист від передзбиральних втрат. З огляду на колосальні збитки від осипання, яких може зазнати фермер – до 10 000 грн./га, витрати в розмірі 700 грн./га норму НьюФілм 17 не виглядають надто великими. Більше того, вони цього варті! І завдяки не тільки збереженим нервам, а й реальній економії від отриманого врожаю, зменшенню витрат на сушку та транспортування. Витрати на цей передзбиральний захід еквівалентні 70 кг насіння ріпаку, тоді як навіть найстійкіші до осипання гібриди втрачають не менш як 2 ц/га товарного зерна. Що ж стосується старіших гібридів та сортів, то втрати значно вищі. Чомусь в Україні за Нью-Філм 17 закріпилася назва «клей». Можна досить часто почути від фермера, що він буде клеїти ріпак. Ми нічого не маємо проти такого визначення, але головне, щоб воно не вводило спеціаліста в оману. Нью-Філм 17 не працює як клей. Його принцип дії

21


Без використання Нью-Філм 17

З використанням Нью-Філм 17

побудований на знаннях про при- захист бобів та стручків від намочуДля розуміння потреб ринку роду осипання. Сутність її в тому, вання та забезпечувати повноцін- та конкурентоспроможності Ньющо під час достигання насіння в ну життєздатність рослини. В мо- Філм 17 ми порівнювали його з насіннєву камеру стручка або бобу мент нанесення на біб або стручок іншими продуктами, які позиціонупочинає потрапляти етилен. Його Нью-Філм 17 утворює мембрану ються аналогічно. Наші випробуванще називають гормоном старіння. не відразу, а через годину. Каталі- ня показали, що Нью-Філм 17 не має Він призводить до зміни кольору затором полімеризації молекул пі- альтернатив за ефективністю. Деякі стулок через відмирання клітин. Ра- ноліну, діючої речовини препара- продукти, особливо виготовлені на зом із цим мертві клітини стають гі- ту, є ультрафіолетові промені. Така основі бактеріальних полісахаридів, гроскопічними та чутливими до во- властивість дозволяє не закривати на 50% поступалися за критерієм логи в будь-якій формі. Набираючи усть, через які відбувається ди- запобігання осипанню, показуючи вологу й згодом висихаючи, стулки хання, щоб не заважати процесу результати в межах похибки, що стапочинають крутитися, втрачають фотосинтезу. Це дуже важливий вить під сумнів їх дієвість. Для доведення ефективності цілісність у місцях перетину. Таким момент, адже, поки стручок або чином, боби та стручки стають дуже біб залишаються зеленими, вони Нью-Філм 17 протягом 12 років чутливими до механічного впливу беруть активну участь у накопи- ми вивчали результати застосуграду, ударів, спричинених вітром ченні асимілянтів сонячної енер- вання продукту нашими клієнтами. гії. Таку властивість Нью-Філм 17 В більшості випадків отримували та робочими органами комбайну. Природа осипання однакова у однозначно можна вважати пере- позитивні відгуки. Причому це стовсіх культур, навіть у льону олійно- вагою порівняно з продуктами, які сувалося всіх без винятку культур го, де є можливість не дати волозі утворюють покриття відразу, за- та виробників посівного матеріалу. просочити коробочку та намочити криваючи продихи та порушуючи Але були й негативні відгуки. На насіння. Так само в ріпаку і сої на- процеси дихання й фотосинтезу. Це це хочемо звернути особливу увасіннєва камера після використання характерно для продуктів, виготов- гу, тому що в кожному випадку для Нью-Філм 17 залишається світлого лених на основі латексу, які через цього були конкретні причини. кольору, а не темного, без розво- такі властивості погіршують налив Найбільш поширена причина – дів та слідів пліснявіння насіння. зерна та зменшують урожайність. це неправильне застосування. За Останнє особливо важливе для насіннєвої сої. Перед фермером кожного року постає проблема отримання якісного насіння сої без хвороб, з високою енергію проростання. І не останню роль у цьому відіграє вплив вологи на насіння в процесі достигання. Будь-які плями на кутикулі - це ознаки майбутніх проблем під час посіву. Коли ж на товарних та насіннєвих посівах застосовується Нью-Філм 17, то на насіннєвій камері культури створюється захисна мембрана. Саме мембрана, а не плівка. Насінині потрібно дихати, поглинати вуглекислий газ для фотосинтезу та віддавати вологу під час достигання. Унікальність Нью-Філм 17 полягає в можливості створювати Цей фермер вирішив зекономити на посівах гороху й не застосовував Нью-Філм 17.

22

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Без використання Нью-Філм 17

рекомендацією компанії Міллер Кемікал, продукт потрібно починати використовувати у вікно за один місяць і закінчувати за 2 тижні до збирання. Визначення критичного часу використання Нью-Філм 17 ще називають тестом кола, коли стручок ріпаку скручують у коло і при цьому його стулки не повинні розходитись по шву. В іншому випадку це означає, що оптимальний термін уже закінчився і застосовувати Нью-Філм 17 пізно. Це той

З використанням Нью-Філм 17

десикацію. Виникає запитання з приводу поєднання Нью-Філм 17 із цією групою препаратів. Наші рекомендації такі. З продуктами на основі деквату (Реглон та аналоги) цього робити не варто через короткий термін дії. В дуже ранні строки, коли посіви ще зелені, це збільшить кількість недозрілого зеленого насіння. В більш пізні строки ми не виконаємо регламенту виробника: використовувати за два тижні до збирання. Правильним рішенням

Важливо пам’ятати, що Нью-Філм 17 – це контактний препарат, і для ефективної роботи потрібно забезпечити рівномірне покриття стручків або бобів. випадок, коли неправильне розуміння дії препарату мало негативні наслідки. Щодо термінів використання Нью-Філм 17 можна сказати так: чим раніше, тим краще. Друга причина – це норма води для застосування препарату. Є прямий зв’язок між нормою і технікою, яка використовується для цього. Для наземних обприскувачів потрібно дотримуватися рекомендованих норм, наприклад щодо фунгіцидних обробок. Важливо пам’ятати, що Нью-Філм 17 – це контактний препарат, і для ефективної роботи потрібно забезпечити рівномірне покриття стручків або бобів. Що стосується авіаобприскування, то для гелікоптера норма 50 л/га, а для літака – не менш як 100 л/га. Великою помилкою є застосування для обприскування дельтапланів. Норми від 5 до 20 л/га з Нью-Філм 17 не працюють. Дуже часто при підготовці посівів до збирання використовують

при роботі із цими десикантами є обробка в два етапи. Перший: за місяць до збирання застосовують Нью-Філм 17 у нормі 1 л/га. Другий етап: за 5-7 днів до збирання використовують Реглон або аналоги. Більше збігаються строки застосування у десиканітів типу гліфосатів (Раундап та аналоги) – за два тижні до збирання або у виготовлених на основі глюфосинату амонію (Баста та аналоги) – теж за два тижні. Остання група, на нашу думку, більш цікава. Адже працює значно м’якше та сприяє припливу поживних речовин до насіння, тим самим забезпечуючи збільшення врожайності. В нашому асортименті є представник цієї групи препаратів під назвою Лайф Лайн від індійського виробника – компанії ЮПЛ. Продукт містить 280 г/л глюфосинату амонію і застосовується на всіх культурах у нормі 1,2 л/га. Продукт має високу ефективність, про що свідчать результати досліджень на

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

нашому агроцентрі. В 2016 році ми проводили перевірку цього десиканту на озимому ріпаку в чистому виді та з Нью-Філм 17. Результати показали, що в тандемі із запобіжником розтріскування Лайф Лайн забезпечив урожайність 47 ц/га, тоді як у чистому виді тільки 42 ц/га. Загальним правилом роботи з десикантами є необхідність вчасного збирання при висиханні рослин. Будь-який перестій має негативні наслідки у вигляді збільшення осипання. Тому Нью-Філм 17 є важливим засобом під час передзбиральної підготовки. Загальноприйнятою нормою для роботи з Нью-Філм 17 є 1 л/га всіх культур: гороху, сої та ріпаку. Горох – культура, яку починають збирати першою. Тут використання продукту має гарний практичний досвід. На Уладово-Люлінецькій дослідній станції перевірка цього препарату показала, що він допоміг на 4 ц зменшити осипання насіння при врожайності на контролі без нього 20 ц/га. З огляду на більш короткий термін достигання НьюФілм 17 на цій культурі використовують за 1-2 тижні до збирання, що уможливлює одночасне його застосування з Реглоном. Тож тим, хто ще має сумніви в ефективності Нью-Філм 17, знайомство з ним варто розпочати на горосі, поступово переходячи на ріпак, льон та сою. Долучайтесь до співпраці, Нью-Філм 17 не має аналогів! Цей продукт на ринку вже 12 років, але досі залишається лідером. Сергій Анішин, менеджер з інноваційних технологій ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +3 067 503-15-79 e-mail: Sergii.Anishyn@agroscope.ua

23


Новий сорт озимої пшениці Етана адаптовано до сучасної сівозміни «ДСВ» – провідна німецька компанія у сфері рослинництва, яка має 90-річну історію. Компанія володіє багатьма різними станціями з виведення нових видів насіння, розташованими в усіх кліматичних зонах Європи. Україна перебуває в континентальній кліматичній зоні, і компанія «ДСВ» багато років займається селекцією сортів і гібридів для цієї зони. Напружена робота в селекції та дослідженнях дозволила «ДСВ» зайняти провідні позиції в Німеччині та Європі. Починаючи з 2016 року компанія «Агроскоп Інтернешнл» ексклюзивно продає насіння польових культур компанії ДСВ. Зокрема, «Агроскоп Інтернешнл» уже в цьому році пропонує сільгоспвиробникам нові сорти озимих зернових культур – озимої пшениці Етана та озимого ячменю Харизма. Сорт озимої пшениці Етана Новий сорт озимої пшениці Етана занесений до реєстру сортів України у 2015 році. Різновид лютесценс. Кущ напіврозлогий. Рослина середньоросла – 82-86 см, стійка до вилягання. Колос цилін-

24

дричний, середньої щільності, середньої довжини або довгий. Маса 1000 насінин – 39,6-52 г. Середньостиглий, вегетаційний період – 271-280 діб. Реєстраційні випробування показали значну перевагу сорту за врожайністю над національними стандартами в зоні степу на 7,4 ц/га, лісостепу – 5,2 ц/га, полісся – 9,8 ц/га. Зерно сорту Етана за технологічними ознаками характеризується середнім вмістом білка (12,6-14,4%) і гарними хлібопекарськими властивостями (сила борошна – 222-230 одиниць альвіографа, об’єм хліба 700-920 мл). Вміст клейковини – 25,6-27,2%, що характерно для середніх або цінних пшениць, які ще називають філерами. Борошно і хліб виходять гарної якості, без додавання сортів-поліпшувачів. За якістю зерна пшениця відноситься до 2-3 класу. Характерною особливістю сорту є адаптованість до пізніх строків сівби, а також здатність компенсувати врожайність за рахунок усіх елементів продуктивності – кількості пагонів, чисельності насінин у колосі та маси 1000 насінин. Сорт

не потребує довгого періоду яровізації й може її проходити навіть у стані набубнявілого насіння. Сорту властиві високий коефіцієнт (близько 60%) збереження пагонів кущіння та здатність формувати велику кількість насінин у колосі й середню масу 1000 насінин. Сорт демонструє високу адаптивність за оптимальних та пізніх строків посіву (жовтневих), не чутливий до тривалості дня і має подовжений період формування колосу навесні, що забезпечує закладку великої кількості насінин. Серед інших переваг сорту варто відзначити зимостійкість та стійкість до хвороб, особливо борошнистої роси, високу стійкість до проростання насіння в колосі та можливість вирощування на легких ґрунтах та після кукурудзи. Сорт показав високий потенціал урожайності у 2013 році у внутрішніх сортовипробуваннях у с. Руська Поляна Черкаської області – 11,5 т/га – і зайняв перше місце серед 22 сортів. Також сорт випробовувався у господарствах Вінницької (ТОВ «Агробуд») та Черкаської (ТОВ «НВФ «Урожай») областей у 2016 році. Так, у ТОВ «Агробуд» Етана зайняла третє місце за врожайністю серед 39 сортів у випробуванні з показником 86,3 ц/га в заліку. У ТОВ «НВФ «Урожай» Етана зайняла п’яте місце серед 32 сортів у випробуванні (92 ц/га) за звичайного посіву та перше місце серед 28 сортів при посіві з міжряддям 25 см з показником 96,7 ц/га. Це свідчить про високу адаптивність і продуктивність сорту в різних умовах вирощування та актуальність у сучасних умовах сівозміни в господарствах України.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Озима пшениця ЕТАНА

----

Загальний опис

---

--

-

0

+

++

+++

++++

---- = дуже низька стійкість ранній/короткий ++++ = дуже висока стійкість пізній/довгий

Загальний опис Колосіння Стиглість Зимостійкість Посухостійкість

висока висока

Структура врожаю Колосків м2 Насінин / колосі Маса 1000 насінин Посів Строк посіву Посівна норма

Компенсаційний тип

оптимальний, пізній 3,5-4,5 млн/га

Стебло Висота рослин Стійкість до вилягання Заст. рег. росту

середня низьке

Стійкість до хвороб Бор. роса Септоріоз листя Жовта іржа Бура іржа Піренофороз Фузаріоз Фунгіцидні обробки Перша Друга Якість Число падіння Стабільність ч. падіння Седиментація Вміст білка Об’єм хліба

стандартна стандартна

висока

ЕТАНА: середня врожайність 2014 ц/га, всі норми і строки (Черкаська обл.) 10,00 9,67 9,43 9,50 9,42 9,24 9,00 8,82 8,50 8,00

9,52 9,42

8,62 8,22

8,13

7,50

в в в в в в в в в в осі посі посі осі посі посі посі осі посі посі п п п й й й й ій ій ій ій ій ій ізн пізн пізн ьни альни альни альни анн ранн ранн п л р а 5 5 5 м м м м 3, 4, 5, 1,5 2,5 3,5 пти опти опти опти о 2,5 3,5 4,5 5,5

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

Андрій Глявін, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 445 61 30 e-mail: Andrii.Gliavyn@agroscope.ua

25


Захистимо капусту разом Капуста (лат. Brassica) – рід рослин родини капустяні (хрестоцвітні), до якого належать такі відомі в культурі рослини, як капуста городня, ріпа, редис, редька, турнепс, бруква і гірчиця. Відомо близько 50 видів роду, поширених у Середній Європі, Середземномор’ї, Східній та Центральній Азії. В Америці ростуть тільки вивезені з Європи види. Капусту для їжі вирощували ще давні єгиптяни, греки і римляни: вона почала годувати людство 4000 років тому. На нашу територію капуста була завезена із

вітамін C зберігається майже всю зиму. Крім цього, капуста містить і цілий комплекс мікроелементів: кальцій, залізо, магній, фосфор та багато калію. Національна кухня будь-якого народу може похвалитися стравою з капусти. Також її використовують у народній та традиційній медицині, косметології й консервній промисловості. В Україні у структурі посівних площ овочевих культур вона займає більш як 20%. Поширенню ка-

Національна кухня будь-якого народу може похвалитися стравою з капусти. Також її використовують у народній та традиційній медицині, косметології й консервній промисловості. Західної Європи купцями в період занепаду Київської Русі – у XIII столітті. Капуста здавна увійшла до нашого раціону харчування як повсякденна страва. Листя капусти білоголової на 80 % складається з води. Інші 20 % містять азотисті речовини, жири, вуглеводи, лізоцим, цукри, пектин, клітковину, органічні кислоти, фітонциди. Також у капусті велика кількість вітамінів. Це каротин (провітамін А), фолієва кислота, вітаміни групи В (B1, В2, В6), РР, Е, Р, К, вітамін U (противиразковий фактор). А за вмістом аскорбінової кислоти капуста може змагатись із лимонами та апельсинами. І що дуже важливо, в пізньостиглих сортах

26

пусти сприяли такі цінні якості, як висока врожайність, гарна лежкість і висока транспортабельність. Наявність ранньо-, середньо- і пізньостиглих лежких сортів та гібридів капусти білоголової дає змогу цілорічно забезпечувати населення свіжою продукцією високої якості. Дотримання 4-5-річної сівозміни є обов’язковим у вирощуванні капусти. В полях сівозміни її розміщують так, щоб протягом усього періоду росту забезпечити достатню кількість поживних речовин і вологи для отримання високого врожаю. Найкращими попередниками під капусту є багаторічні трави та бобові, непоганими – пасльонові,

гарбузові, цибуля, озима пшениця та сидеральні пари. Капусту не можна вирощувати після редьки, капусти та інших капустяних, тому що погіршується режим кореневого живлення, поширюються специфічні хвороби та шкідники. Для боротьби з бур’янами, крім культивацій, застосовуються такі гербіциди: 1. Проти дводольних бур’янів: Бутізан 400 к.с. (метазахлор 400 г/л) 1,7-2,5 л/га – до висадки розсади або через 1-7 днів після висадки, але з обов’язковим наступним поливом. Лонтрел Гранд, 75 % в.г. (клопіралід 750 г/кг) 0,2 кг/га – від двох листків культури. 2. Проти злакових бур’янів – обробки грамініцидами: Ачіба 5%, к.е. (хізалофоп-П-етил 50 г/л) 2,0-3,0 л/га; Пантера 4%, к.е. (квізалофоп-Птефурил 40 г/л) 1,5-2,0 л/га; Тарзан 12,5% к.е. (хізалофоп-Петил 125 г/л) 1,2л/га та інші. Норма витрати робочої рідини – 250-300 л/га. ШКІДНИКИ: Хрестоцвітні блішки (Phyllotreta cruciferae) Особливо блішки шкодять у ранньовесняний період. Це маленькі жорсткокрилі комахи чорного кольору, розміром 1,8-2,8 мм. Жуки мають стрибальні ноги, ниткоподібні вусики. Хрестоцвітні блішки поширені там, де є культурні та дикі хрестоцвітні рослини.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Хрестоцвітні блішки

Капустяний білан

Капустяний білан

Продукти для контролю: Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га, Фастак 10% к.е. (альфа-ципермитрин 100 г/л) 0,1-0,15 л/га та інші.

мм, з темним припорошенням біля основи, верхівка передніх крил – із чорною серпоподібною облямівкою. Метелики літають удень, особливо активні в сонячну теплу погоду. Додатково живляться нектаром квіток. Імаго паруються через 4-6 діб після вильоту. Самиці відкладають яйця групами, по 12-30 шт., частіше – на нижній бік листків капусти та інших капустяних рослин. Плодючість – 250-300 яєць. Через 7-10 діб вилуплюються гусениці, які до четвертого віку тримаються групами й скелетують листки. З четвертого – п’ятого віків переходять на верхній бік листка і ведуть поодинокий спосіб життя. Продукти для контролю: Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га, Фастак 10% к.е. (альфа-ципермитрин 100 г/л) 0,1-0,15 л/га, Актара 25%, в.г. (тіаметоксам 250 г/кг) 0,07-0,09 кг/га, Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,5-1,0 л/ га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос,

400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га, Воліам Флексі 300 SC, к.с. (тіометоксам, 200 г/л; хлорантраніліпрол, 100 г/л) 0,3-0,4 л/га та інші.

Капустяна муха

Капустяна совка

Капустяна муха (Delia floralis) Зустрічається повсюдно. Пошкоджує капусту, редиску, редьку та інші капустяні культури. Імаго розміром 7-8 мм, жовто-сірого кольору, крила прозорі, жовтувато-бурі із жовтими жилками. Виліт мух відбувається наприкінці травня – у червні, коли ґрунт на глибині залягання шкідника прогрівається до 18 °С. Шкодять личинки, що живляться корінням рослини. Значної шкоди капустяна муха завдає пізнім сортам білоголової капусти. Продукти для контролю: Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га, Фастак 10% к.е. (альфа-ципермитрин 100 г/л) 0,1-0,15 л/га, Актара 25%, в.г. (тіаметоксам 250 г/кг) 0,07-0,09 кг/га, Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,5-1,0 л/га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га та інші. Капустяний білан (Pieris brassicae) Зустрічається повсюдно. Пошкоджує капусту, брукву, ріпу, ріпак, редиску, хрін, гірчицю, резеду та інші рослини. Метелик з розмахом крил 55-60

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

Капустяна совка (Mamestra brassicae) Трапляється повсюдно. Крім капустяних рослин, пошкоджує польові, овочеві, плодові та лісові культури, що належать до 30 родин. Метелик з розмахом крил 4050 мм; передні крила темно-бурі з жовтувато-білою хвилястою лінією, яка посередині крила утворює два зубці, звернені назовні у вигляді латинської літери «W»; дві темні плями розміщені біля переднього краю, ниркоподібна пляма облямована білим або сама частково біла; задні крила сірі, з країв темніші. Яйце розміром 0,6-0,7 мм, жовтувато-біле, півкулясте. Гусениця завдовжки 35-50 мм, 16-нога, мінливого забарвлення – від сірувато-зеленого до темно-бурого, майже чорного, по боках тіла – широка жовта смуга, на спині – темний малюнок у вигляді «ялинки». Метелики вилітають у травні. Літають увечері й уночі, а вдень ховаються у затишних місцях.

27


Несправжня борошниста роса

Альтернаріоз капусти

Фомоз капусти

Яйця самиця відкладає групами, по 20-80 шт. Гусениці середнього і старшого віку часто вгризаються в качан, в якому роблять ходи і забруднюють його своїми рідкими екскрементами. Продукти для контролю: Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га, Фастак 10% к.е. (альфа-ципермитрин 100 г/л) 0,1-0,15 л/га, Актара 25%, в.г. (тіаметоксам 250 г/кг) 0,07-0,09 кг/га, Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,5-1,0 л/га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га, Воліам Флексі 300 SC, к.с. (тіометоксам, 200 г/л; хлорантраніліпрол, 100 г/л) 0,3-0,4 л/га та інші.

сприяють посиленню споруляції та інфікуванню. Продукти для контролю: Натіво 75% в.г. (трифлоксистробін 250 г/кг, тебуконазол 500 г/кг) 0,30,4 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га та інші.

сходах спостерігається рідко. Характерними для неї є просвітлення сім’ядолей і в’янення рослин. Дорослі рослини в’януть, кінці їхніх листків жовтіють, на них видно сітку почорнілих жилок. На зрізі жилок листків і качанів уражених рослин помітне почорніння судинних пучків у вигляді крапок або штрихів. Масовому розвитку захворювання сприяє тепла, волога погода під час вегетації, а оптимальні умови для розвитку хвороби – температура 22-34°С і відносна вологість повітря 80-100%. Основні джерела інфекції судинного бактеріозу капусти – рослинні рештки, неперепрівший гній, заражене насіння і маточники, на яких патоген може зберігатися 2-3 роки. У період вегетації бактеріальна інфекція переноситься з краплями дощу, поливними водами, вітром, за допомогою сільгоспзнаряддя, шкідниками. Продукти для контролю: Медян Екстра 35% к.с. (хлорокис міді 350 г/л) 2,0-2,5 кг/га, Блу Бордо 77% в.г. (сульфат міді 770 г/кг) 3,75-5,0 кг/га, Чемпіон 77% з.п. (гідроксид міді 770 г/кг) 3-5 кг/га, Казумін (продукт ферментації гриба Streptomyces kasugaensis, 20 г/л) 1,5-3,0 та інші. Тільки комплексний підхід – від вибору попередника, розрахунку живлення до захисту від патогенів – дасть змогу отримати максимальний та якісний урожай капусти і вбереже господаря від форс-мажору.

ХВОРОБИ: Несправжня борошниста роса (Peronospora parasitica) Первинна інфекція міститься в насінні. Тривалі вологі умови сприяють вторинному інфікуванню. Найнебезпечніші для рослин температури в діапазоні +10...+15 °С і висока вологість повітря. Продукти для контролю: Інфініто 68,7%, к.с. (флюопіколід 62,5 г/л; пропамокарб гідрохлорид 625 г/л) 1,2-1,6 л/га та інші. Альтернаріоз капусти (Alternaria brassicae) Збудник утворює на листках круглі сіро-коричневі плями. Хвороба розвивається під час зберігання. Збудник залишається на рослинних рештках. Вологі умови

28

Фомоз капусти (Phoma lingam) Збудник утворює на листках сірі плями. На мертвій тканині помітні чорні пікніди. Контакт з ураженою поверхнею здорової тканини призводить до вторинного зараження. Хвороба прогресує під час зберігання й спричиняє суттєві втрати. Продукти для контролю: Квадріс 250 SC, к.с. (азоксистробін 250 г/л) 0,6 л/га, Натіво 75% в.г. (трифлоксистробін 250 г/кг, тебуконазол 500 г/кг) 0,3-0,4 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,50,75 л/га та інші. Судинний бактеріоз (Xanthomonas campestris) Розвивається на всіх хрестоцвітних культурах, але найбільшої шкоди завдає білокачанній та цвітній капусті. Прояв хвороби на

Судинний бактеріоз

Микола Свіргоцький, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 642-34-59 e-mail: Mykola.Svirgotskyi@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Морква: особливості захисту Морква (лат. Daucus) – рід рослин родини зонтичних (селерових) (Umbelliferae). Дворічна рослина, яка в перший рік росту утворює розетку з листя та коренеплід, а на другий рік життя – кущ з насінням.

Крім каротину, овоч багатий також і на вітаміни (С, В1, В2, В6, В12, РР та ін.), мінеральні солі (кальцій, залізо, мідь, цинк, йод, бор, фосфор) та фізіологічно активні речовини. Завдяки цьому моркву широко використовують у кулінарії для при-

Морква є лідером серед коренеплодів за своїми смаковими та дієтичними властивостями. Лідер серед коренеплодів за своїми смаковими та дієтичними властивостями. Її коренеплоди містять у середньому близько 13% сухої речовини, в тому числі 8,32% цукру. Особлива цінність моркви полягає у тому, що вона є багатим джерелом каротину (10-13 мг%), який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Для задоволення добової потреби в ньому людині достатньо спожити лише 50-60 г моркви (один коренеплід).

готування перших страв, салатів, вінегретів, у вареному та тушкованому вигляді, а також у консервній промисловості, при консервуванні та квашенні овочів, для отримання морквяного соку та сушки. Ґрунти, відведені під посіви моркви, повинні бути пухкими, забезпеченими поживними речовинами, а при вирощуванні сортів з довгими коренеплодами – з досить потужним орним горизонтом, мати гарну вологоємність і

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

не утворювати кірки. Отже, для вирощування моркви найбільше підходять добре аеровані, середньосуглинкові та супіщані ґрунти з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6-7). У сільськогосподарських сівозмінах моркву вирощують після бобових, зернових культур. З овочевих культур найкращими попередниками є помідор, капуста, цибуля на ріпку. Слід чітко дотримуватися чергування культур у сівозміні, не допускаючи повернення моркви на колишні поля раніше, ніж через 3-4 роки. В іншому випадку, а особливо при монокультурі, зростає небезпека зниження врожаю, погіршення його якості та пошкодження хворобами і шкідниками. Строки посіву залежать від сорту і цілей виробництва та можуть бути весняними і літніми. Весняний посів в умовах півдня

29


Морквяна муха

Вербово-морквяна попелиця

Морквяна листоблішка

України проводять наприкінці березня або в перших числах квітня в стислий строк, намагаючись використати запас вологи в ґрунті. Пізні сорти, призначені для зберігання і переробки, висівають із середини квітня до кінця травня, збирання проводять у жовтні – листопаді. Отже, зупинімося на шкодочинних об’єктах та варіантах боротьби з ними.

лофоп-П-етил 50 г/л) 2,0-3,0 л/га, Пантера 4%, к.е. (квізалофоп-П-тефурил 40 г/л) 1,5-2,0 л/га, Селект 12%, к.е. (клетодим 120 г/л) 1,2-1,6 л/га та інші. Норма витрати робочої рідини – 250-300 л/га.

Вербово-морквяна попелиця (Сavariella aegopodii) Шкідник починає розвиток на вербах, а на початку літа переселяється на моркву. В суху погоду спричиняє втрати врожаю, оселяючись

Контроль бур’янів: Восени за необхідності поля, заплановані під посів моркви, обробляють гербіцидами суцільної дії, такими як Ураган Форте (калійної солі гліфосату 500 г/л) 2-4 л/га, Гліфоган 48% в.р., Гліацинт 48% в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті 360 г/л) 2-4 л/га та ін. Досходове внесення протягом тижня після посіву: використовується Гезагард 500 FW к.с. (прометрин 500 г/л) або Промет (прометрин 500 г/л) 3 кг/га; норма витрати робочої рідини – 250-300 л/га. Післясходове внесення у фазі 2-4 справжні листки культури: Гезагард 500 FW к.с. (прометрин 500 г/л) або Промет (прометрин 500 г/л) у такій ж нормі, як при досходовому внесенні. Проти злакових бур’янів використовуємо препарати з групи грамініцидів: Ачіба 5%, к.е. (квіза-

ШКІДНИКИ: Морквяна муха (Psilla rosae) Мушка довжиною 3-5 мм. Вусики і ніжки жовті. Личинка завдовжки 6-7 мм, світло-жовта, блискуча. Зустрічається повсюдно, однак більш численна і шкодочинна в районах з підвищеною зволоженістю та на заході лісостепу, на поліссі, передгір’ї Карпат. Пошкоджує моркву. Виліт мух відбувається у травні при прогріванні ґрунту до 15-17°С. Наприкінці травня з яєць виходять личинки і проникають у корені молодих рослин, підгризаючи їх. Друге (літнє) покоління виходить у серпні й так само, як і перше, завдає шкоди посівам. Продукти для контролю: Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га та інші.

30

Восени за необхідності поля, заплановані під посів моркви, обробляють гербіцидами суцільної дії, такими як Ураган Форте, Гліфоган та Гліацинт. не тільки на листі, а й на коренеплодах, проникаючи до них через тріщини в ґрунті. Продукти для контролю: Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га, ІмідаГолд 20% (імідаклоприд 200 г/л) 0,2 л/га, Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га та інші. Морквяна листоблішка (Trioza apicalis) Шкідник поширений у регіонах, де є масиви хвойних дерев. На початку сезону живиться там, далі перелітає на моркву, наприкінці літа повертається на хвойні. Розвивається в одному поколінні, проте може бути дуже шкодочинним. Є переносником фітоплазмених і бактеріальних хвороб моркви. Продукти для контролю: Вепо 10% к.е. (бета-циперметрин 100 г/л) 0,15-0,2 л/га , ІмідаГолд 20%

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Борошниста роса моркви

Альтернаріоз моркви

Біла гниль моркви

(імідаклоприд 200 г/л) 0,2 л/га, Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га та інші.

інфекція від них по черешку поширюється у верхівку коренеплоду й в подальшому викликає його загнивання. При зберіганні гриб спричиняє суху гниль коренеплодів: на поверхні в різних місцях

67 г/кг; боксалід 267 г/кг) 1,0-1,25 кг/га, Натіво 75% в.г. (трифлоксистробін 250 г/кг; тебуконазол 500 г/кг) 0,3-0,35 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га.

ХВОРОБИ: Борошниста роса моркви (Erysiphe heraclei) Вражає моркву і петрушку. Листкові пластинки і черешки листя покриваються білим павутинним нальотом. Це захворювання найчастіше проявляється в середині вегетації. Розвитку сприяють підвищені температури повітря з короткочасними опадами, коли рослини в’ялі, сильно загущені й вирощуються при надлишку азоту. Продукти для контролю: Сігнум 33,4%, в.г. (піраклостробін 67 г/кг; боксалід 267 г/кг) 1,0-1,25 кг/га, Натіво 75% в.г. (трифлоксистробін 250 г/кг; тебуконазол 500 г/кг) 0,3-0,35 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га. Альтернаріоз моркви (Alternaria dauci) Гриб розвивається на листковій поверхні, де спочатку виникають невеликі, крапкові некрози коричневого кольору. Уражені листки жовтіють і відмирають, а

Фахівці компанії «Агроскоп Інтернешнл» оперативно нададуть якісні консультації, з урахуванням особливостей кожного окремо взятого поля. утворюються темні або сіруваті, злегка вдавлені сухі плями. Для нього сприятлива періодично висока вологість. Продукти для контролю: Сігнум 33,4%, в.г. (піраклостробін 67 г/кг; боксалід 267 г/кг) 1,0-1,25 кг/га , Натіво 75% в.г. (трифлоксистробін 250 г/кг; тебуконазол 500 г/кг) 0,3-0,35 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га.

Необхідно пам’ятати, що при вирощуванні будь-якої культури, в тому числі моркви, найефективніше будувати систему захисту на основі превентивних обробок, а не за фактом пошкодження рослин. Фахівці компанії «Агроскоп Інтернешнл» оперативно нададуть якісні консультації, з урахуванням особливостей кожного окремо взятого поля. Микола Свіргоцький, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» Біла гниль моркви (Sclerotinia тел.: +38 067 642-34-59 sclerotiorum) e-mail: Mykola.Svirgotskyi@agroscope.ua Біла гниль уражає рослини протягом другої половини вегетації. На листях і голівці коренеплодів з’являється білий наліт міцелію. Раннє ураження призводить до загибелі листя и втрат урожаю. Пізнє також спричиняє величезні втрати продукції під час зберігання. Продукти для контролю: Сігнум 33,4%, в.г. (піраклостробін

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

31


Захист посівів цибулі Цибуля ріпчаста (Allium cepa) належить до родини цибулевих. Це дворічна рослина, що в перший рік життя утворює цибулину, а на другому році – насіння. Розрізняють три різновиди цибулі ріпчастої: гостру, напівгостру і солодку. Усі сорти гострої цибулі більш скоростиглі. Цибулини їх щільні, добре вкриті покривними

ня, сіянки та розсадою. Гострі сорти цибулі найбільш придатні для вирощування в західних областях України. У напівгострих сортів цибулі триваліший період вегетації і вища врожайність, ніж у гострих. Цибулини їх нещільні, за вмістом сухої речовини, цукрів та ефірної олії поступаються сортам гострої. Леж-

Найкраще для вирощування цибулі підходять легкі супіщані та суглинисті ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,4-7,5), багаті на органічні речовини. лусками, мають тривалий період спокою (краще зберігаються), характеризуються високим вмістом сухих речовин, цукру та ефірної олії. У врожайності вони дещо поступаються напівгострим і солодким сортам. У культурі гострі сорти цибулі ріпчастої вирощують з насін-

32

кість цибулин середня. У культурі їх вирощують переважно з насіння і розсадним способом. До солодкої цибулі (салатної) належать сорти з високими смаковими якостями. Вони мають тривалий період вегетації і дають досить високі врожаї. Цибулини їх складають-

ся з товстих соковитих лусок. Вміст сухої речовини, цукрів та ефірної олії незначний. Цибулини слабко і нещільно вкриті сухими лусками. Період спокою короткий, лежкість погана. Солодкі сорти цибулі краще розмножувати розсадою. Найкраще для вирощування цибулі підходять легкі супіщані та суглинисті ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,4-7,5), багаті на органічні речовини. У культурозміні її розміщують після огірка, помідора, ранньої картоплі і бобових. Не можна сіяти цибулю після часнику, цибулі на перо і цибулю по цибулі. У сівозміні повертати цибулю на попереднє місце слід не раніше, ніж через 4-5 років. Оскільки насіння цибулі дрібне і довго проростає, ґрунт до сівби старанно готують (як під коренеплоди). Строки посіву залежать від сорту і цілей виробництва та можуть бути весняними і літніми.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Цибулева муха

Цибулева дзюрчалка

Тютюновий трипс

Цибуля – одна з найбільш чутливих до засмічення культур. Критичний період, коли найбільше знижується врожай від бур’янів, – 40-50 днів від появи сходів. В системі боротьби вживають агротехнічних та хімічних заходів. При агротехнічних особливу увагу приділяють дотриманню сівозмін, а також ретельній осінній підготовці ґрунту. При хімічних заходах боротьби застосовують систему обробки гербіцидами різної дії. Досходово: Пендіган 330, к.е. (пендиметалін 330 г/л) 2,5-4,5 л/га, Стомп 33%, к.е. (пендиметалін 330 г/л) 2,5-4,5 л/га та ін. Проти дводольних: Гоал 2Е 24%, к.е. (оксифлуорфен 240 г/л) 0,05-0,3 л/га, Лонтрел Гранд, 75 % в.г. (клопіралід 750 г/л) 0,1-0,16л/га, Старане Преміум 330, к.е. (флуроксипір 333 г/л) 0,3-0,5 л/га, Тотріл 22,5%, к.е. (іоксиніл 225 г/л) 1,5-3,0 л/га та інші. Проти злакових бур’янів: Ачіба 5%, к.е. (квізалофоп-П-етил 50 г/л) 2,0-3,0л/га, Пантера 4%, к.е. (квізалофоп-П-тефурил 40 г/л) 1,5-2,0 л/ га, Селект 12%, к.е. (клетодим 120 г/л) 1,2-1,6 л/га та інші. Необхідно пам’ятати, що рослини цибулі найбільш сприйнятливі

до впливу гербіцидів у фазу «батіжком». Тому в цю фазу застосування будь-яких гербіцидів не допускається. ШКІДНИКИ: Цибулева муха (Delia antiqua) Є найбільш небезпечним шкідником культури. Ранньої та теплої весни мухи з’являються вже в середині травня – в період цвітіння вишні. Яйця відкладають на сходи цибулі, листя, цибулини і на ґрунт поблизу рослини. Личинки виходять на 3-8 день і відразу вгризаються в соковиту тканину цибулини. Заселені личинками цибулини загнивають, листя в’яне і жовтіє, легко висмикується. Личинки 1-го покоління шкодять цибулі в червні, з липня починається виліт мух другого покоління. Продукти для контролю: Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,51,0 л/га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га, ІмідаГолд 20% (імідаклоприд 200 г/л) 0,2 л/га та інші.

Цибулева дзюрчалка (Eumerus strigatus) Комаха бронзово-зеленого кольору, довжиною 6,5-9 мм. Літ починається на початку липня. Самки відкладають яйця на цибулини й на ґрунті поблизу рослин. Личинки завдовжки до 10 мм. Пошкоджують цибулини, вгризаючись всередину, і харчуються соковитими лусками. Продукти для контролю: Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,5-1,0 л/га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Пірінекс Супер 42% к.е. (хлорпірифос, 400 г/л, біфентрин, 20 г/л) 0,75-1,25 л/га та інші.

Цибулевий прихованохоботник

Несправжня борошниста роса

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

Тютюновий трипс (Thrips tabaci) На посівах починає з’являтися на початку травня, масово – спекотного літа, на початку червня. Після додаткового живлення самиці відкладають по одному яйцю в рослину. Самиця може загалом відкласти близько 80 яєць, по 3-4 на добу. Після виходу з яйця личинка живиться соком рослини. Личинки розвиваються 8-10 діб, після чого пересуваються у ґрунт на глибину до 15 см, де через 4-5 днів перетворюються на крилатих дорослих трипсів. Дорослі трипси виходять з ґрунту й пошкоджують рослини. Продукти для контролю: ІмідаГолд 20% (імідаклоприд 200 г/л) 0,2 л/га, Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/ га, Децис f-Люкс 2,5% к.е (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га, Коннект 11,25%, к.с. (імідаклоприд 100 г/л; бета-цифлутрин 12,5 г/л) 0,4-0,5л/ га та інші.

33


Альтернаріоз цибулі

Стемфіліум

Сіра плямистість листя цибулі

Цибулевий прихованохоботник (Ceuthorrhynchus suturalis) Жук чорного кольору, довжиною 2-2,5 мм. Самиці прогризають у листі отвори й через них відкладають яйця на внутрішній бік листа. Личинки жовтуваті, з бурою голівкою, без ніг, завдовжки до 6,5 мм. Живуть і харчуються всередині листа, вигризаючи подовжні ходи у вигляді білуватих смужок. Личинки живуть 15-20 днів, потім ідуть у ґрунт, де і заляльковуються. Продукти для контролю: Бі-58 новий 40% к.е. (диметоат 400 г/л) 0,51,0 л/га, Дурсбан 48%, к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5л/га, Пірінекс 48% к.е. (хлорпірифос 480 г/л) 1,5 л/га, Торег 5% к.е. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) 0,125-0,2 л/га, Децис f-Люкс 2,5% к.е. (дельтаметрин, 25 г/л) 0,3 л/га та інші.

Альтернаріоз цибулі (Alternaria porri) Перші симптоми проявляються у вигляді насичених водою плям, зазвичай з білим центром. Краї уражених ділянок стають коричневими, лист жовтіє вище і нижче від ураженої ділянки. Згодом на таких

Сіра плямистість листя цибулі (Bothrytis squamosa) Цю хворобу можна визначити за дрібними білими цятками зі світло-зеленим ореолом. На початкових стадіях плями подібні до тих, які з’являються від комах, граду або механічних пошкоджень. Лист, ура-

ХВОРОБИ: Несправжня борошниста роса (Peronospora destructor) Уражені рослини відстають у рості, листя жовтіє і засихає, у вологу погоду покривається сірувато-фіолетовим нальотом. На уражених тканинах затримуються пил і частинки ґрунту, в результаті чого рослини набувають темно-сірого забарвлення. Щоб уникнути захворювання цибулі, необхідно систематично, раз у 12-14 днів, а у вологу погоду – раз у 7-8 днів, проводити профілактичні обробки фунгіцидами. Продукти для контролю: Акробат МЦ 69% з.п. (диметоморф 90 г/кг, манкоцеб 600 г/кг) 2,0 кг/га, Консенто 45% к.с. (фенамідон 75 г/л; пропамокарб-гідрохлорид 375 г/л) 1,7 л/га, РидомілГолд 68% в.г. (металаксил-М 40 г/кг; манкоцеб 640 г/кг) 2,5 кг/га, Курзат М 72,5%, в.г. (цимоксаніл, 45 г/кг; манкоцеб, 680 г/кг) 2-2,5 кг/га та інші.

34

Дотримання технології вирощування та збирання врожаю зумовлює тривалість і якість зберігання цибулі. ділянках утворюються концентричні кільця, забарвлення яких варіюється від темно-коричневого до чорного. Вони являють собою зони спороношення гриба. У міру прогресування хвороби уражені ділянки можуть оперізувати лист, викликаючи його поступове відмирання і загибель. Якщо гриб заражає цибулину, уражена ділянка спочатку має яскраво-жовте забарвлення, але в кінцевому підсумку набуває темно-червоного кольору. Продукти для контролю: Сігнум 33,4%, в.г. (піраклостробін 67 г/кг; боксалід 267 г/кг) 1,0-1,25 кг/га, Фанданго 20%, к.е. (флуоксастробін 100 г/кг; протиконазол 100 г/л) 1,25 л/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га та інші. Стемфіліум (Stemphylium vesicarium) Хвороба зовні нагадує альтернаріоз, але плями жовтуваті або буруваті, а не пурпурові. Зазвичай з’являється на рослинах, травмованих шкідниками, або як вторинна інфекція. Продукти для контролю: Фанданго 20%, к.е. (флуоксастробін 100 г/кг; протиконазол 100 г/л) 1,25 л/га.

жений гниллю, ламається під прямим кутом. З часом уражені ділянки стають більшими, об’єднуються і можуть призвести до відмирання листа. Захворювання поширюється ближче до кінця сезону, в основному на старому листі. Прохолодні, вологі погодні умови найбільш сприятливі для цього захворювання. Загущені посіви при надлишку вологи – це потенційні ділянки для розвитку хвороби. Продукти для контролю: Сігнум 33,4%, в.г. (піраклостробін 67 г/кг; боксалід 267 г/кг) 1,0-1,25 кг/га, Луна Експірієнс 40%, к.с. (флуопірам 200 г/л; тебуконазол 200 г/л) 0,5-0,75 л/га та інші. Дотримання технології вирощування та збирання врожаю зумовлює тривалість і якість зберігання цибулі. Тобто є пряма залежність між розвитком культури під час вегетації та її подальшим зберіганням. Тому професійний, комплексний підхід до вирощування цієї культури дає можливість отримувати та зберігати врожай високої якості. Микола Свіргоцький, продукт-менеджер ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» тел.: +38 067 642-34-59 e-mail: Mykola.Svirgotskyi@agroscope.ua

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Захищаємо яблуню в літній період Літній період не менш важливий у системі захисту саду, ніж весняний, оскільки ми боремося не тільки за цьогорічний урожай, а й за майбутній. Пошкоджені рослини погано закладають генеративні бруньки, крім того, різко знижується зимостійкість дерев. Захищати в цей період є від чого, адже з підвищенням температури починають шкодити небезпечні комахи, прорахунок у захисті від яких може коштувати нам від 50 до 80% урожаю. Тому розглянемо детально шкодочинні об’єкти й сформуємо рекомендації щодо захисту культури за фазами розвитку. Парша яблуні (Venturia inaequalis Wint.) Уражуються листки, плоди, пагони. На листках з’являються буруваті плями, які вкриваються зеленувато-оливковим нальотом. Діаметр плям різний – від 2 до 13 мм і більше, що залежить від віку листків, сприйнятливості сорту та погодних умов. Більші плями спостерігають на молодих листках сприйнятливих сортів і при частих опадах. Наліт, як правило, виникає на верхньому боці листків. За умов незначного зволоження при температурі від 2-3 до 30°С (оптимум 17-21°С) сумкоспори проростають, утворюючи гіфіальний росток, який проникає у тканини рослин й дає початок розвитку грибниці. Інкубаційний період від моменту зараження рослин й до прояву захворювання становить 8-21 добу. При температурі 17-21°С – 10 діб. Перші ознаки спостерігаються під час масового обпадання пелюсток. Парша проявляється на вегетуючих органах рослин у конідіальній

стадії. На грибниці під епідермісом листка суцільними дернинками утворюються оливкові, без перетинок конідієносці, на яких формуються одиничні оберненогрушо- та яйцеподібні конідії. При їх дозріванні епідерміс тканини рослин розтріскується і конідії легко поширюються на здорові рослини, внаслідок чого відбувається нове зараження. За вегетаційний період збудники парші можуть дати у північних районах 4-6, у південних – 9-10 генерацій конідій.

на суцвіттях, пелюстках, чашолистиках і квітконіжках – білий. Уражені суцвіття порівняно зі здоровими відстають у розвитку на 4-6 днів. На плодах борошниста роса спостерігається на початку їх формування і проявляється у вигляді білого нальоту, який швидко зникає. Замість нього з’являється так звана іржава сіточка, що нагадує коркову тканину. Дуже рідко на плодах можна виявити клейстотеції, оскільки після утворення вони швидко обсипаються.

Парша яблуні часто спричиняє обпадання зав’язі, зменшення облиствленості дерев, у зв’язку із чим різко зменшується продуктивність рослин Хвороба часто спричиняє обпадання зав’язі, зменшення облиствленості дерев, у зв’язку із чим різко зменшується продуктивність рослин, а слабкий приріст однорічних пагонів погіршує зимостійкість. Парша суттєво знижує якість плодів. Допустима межа розвитку хвороби на плодах – 5%. Борошниста роса яблуні (Podosphaera leucotricha Salm.) Хвороба проявляється на молодих листках, пагонах, суцвіттях, іноді – на плодах. Її виявляють навесні, після розпускання бруньок і на початку утворення перших листків. На пагонах і листках виникає майже одночасно. На пагонах спочатку з’являється білий, а згодом – брудно-сірий наліт, який темнішає, і на ньому формуються чорні крапки – клейстотеції патогену. На листках (здебільшого з нижнього боку) і черешках утворюється сірувато-білий наліт, що пізніше стає рудуватим, а

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

P. leucotricha утворює поверхневу грибницю, що прикріпляється до органів рослин апресоріями, від яких усередину тканини проникають гаусторії. На грибниці навесні та влітку розвивається конідіальне спороношення й формується сумчаста стадія – клейстотеції із сумками та сумкоспорами. Вперше конідії з’являються на початку фази відокремлення пуп’янків. Посилюється конідіальне спороношення з розвитком молодих листків і качанів. За допомогою конідій гриб швидко поширюється, заражаючи молоді органи. Інкубаційний період від моменту зараження до появи нового грибного нальоту з конідіями становить 4-10 діб і залежить від температури та особливостей розвитку рослини. Клейстотеції збудника розвиваються дещо пізніше, ніж конідії, але частіше на молодих пагонах і черешках листків.

35


Парша яблуні

Борошниста роса яблуні

Моніліоз, плодова гниль зерняткових

Сумчаста стадія гриба в розвитку інфекції великої ролі не відіграє, оскільки до весни клейстотеції можуть руйнуватися під впливом інших мікроорганізмів. Зберігається патоген протягом зими тільки грибницею у подушках і бруньках, тому саме на них навесні виявляють перше конідіальне спороношення. Борошниста роса за інтенсивного розвитку може бути дуже шкідливою. Уражені листки недорозвинуті, швидко обпадають, а пагони відстають у рості, їхні верхівки часто засихають. Хворі суцвіття не утворюють плодів, а сформовані зав’язі швидко обсипаються. Хвороба може знизити врожай яблук на 30-50%.

ми колами. Від моніліозу плоди буріють протягом 3-5 днів, а спороношення з’являється на 8-10-й день від моменту ураження. Найінтенсивніший розвиток гриба спостерігають при температурі 24-28°С і відносній вологості повітря понад 75%. Зараження плодів, як правило, відбувається у місцях свіжих поранень шкірки, спричинених плодожеркою, казаркою й птахами. Гриб може проникати у плід також у місцях тріщин, що виникають унаслідок розвитку парші. Іноді збудник проникає в плід через черешкову ямку, але при цьому зараження відбувається тільки при наявності краплинної вологи. За умов підвищеної та зниженої температури, а також при відносно низькій вологості повітря спороношення гриба на плоді може не бути. Такий плід муміфікується, набуває темно-синього або чорного, з глянцевим відтінком забарвлення. Муміфіковані плоди часто залишають на дереві або зберігають під деревом узимку, а навесні за умов теплої та вологої погоди вони вкриваються подушечками конідіального спороношення, які є джерелом первинно-

Шкідливість моніліозу дуже велика. Вона полягає в загибелі суцвіть і відмиранні молодих пагонів, а також ураженні значної кількості плодів, яке часто становить 20-30 і нерідко – 60-70% урожаю. Плоди гинуть від моніліозу не тільки в саду, а й під час зберігання.

Моніліоз, плодова гниль зерняткових (Monilia fructigena West., M.cinerea Hon.) Дуже поширене й шкідливе захворювання зерняткових плодових культур. Воно дістало назву плодової гнилі тому, що часто викликає побуріння і загнивання плодів. Проте може бути причиною відмирання суцвіть та інших органів рослин, тому правильніше називати його моніліозом, що відповідає ро-

Шкідливість моніліозу дуже висока. Вона полягає в загибелі суцвіть і відмиранні молодих пагонів, а також ураженні значної кількості плодів. довій назві збудника хвороби. Найчастіше ураження спричиняє гриб М. fructigena. На плодах спочатку з’являється невелика бура пляма, яка швидко збільшується й охоплює весь плід, унаслідок чого його м’якоть стає бурою, розм’якшується і втрачає смакові якості. Слідом за побурінням на поверхні плода утворюються жовтувато-білі подушечки спороношень гриба, які розміщуються концентрични-

36

го спороношення. Збудник звичайної плодової гнилі здебільшого утворює тільки конідіальне спороношення. Крім плодів, М. fructigena може уражати суцвіття (моніліальний опік) і викликати засихання молодих пагонів. Унаслідок уражень суцвіть квітки буріють і засихають до зав’язування плодів. На уражених пагонах до весни також може утворитися конідіальне спороношення, яке є джерелом інфекції.

Звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae Koch.) Небезпечний шкідник, до якого чутливі понад двісті видів культурних рослин. Серед плодових і ягідних культур кормовими є яблуня, всі кісточкові, аґрус, суниця і смородина. Пошкоджені листя буріють і засихають. Зимують запліднені самки. Розмноження двостатеве і партеногенетичне. З незапліднених яєць відроджуються самці. Розвиток неповний.Для проходження повного циклу від яйця до імаго потрібно від 8 до 20 і більше днів. Перші покоління проходять розвиток на бур’янах (кропиві, подорожнику, польовому в’юнку, лободі). До середини літа кліщ переселяється на плодові дерева й розмножується на них до осені. До початку вересня в колоніях з’являються зимові самки в стані діапаузи. Це відбувається при скороченні світлого часу доби до 16 годин. У різних кліматичних умовах дає від 8 до 18 поколінь на рік. Звичайний павутинний кліщ шкодить на всіх стадіях розвитку, крім зимуючих самок. Кліщі проколюють епідерміс з нижньої сторони листка і висмоктують сік рослини одночасно із зернами хлорофілу. У місцях уколів клітини знебарвлюються і відмирають. Пошкоджені ділянки поступово зливаються й займають всю листкову пластинку. Зовні це проявляється зміною забарвлення листа на мармурове, потім буре й остаточним його всиханням. Пошкоджені рослини гинуть при нестачі вологи.

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Звичайний павутинний кліщ

Звичайний павутинний кліщ

Зелена яблунева попелиця

Зелена яблунева попелиця (Aphis pomi Deg.) Вид немігруючий. Розвивається на зерняткових з початку весни до пізньої осені. Зимує в стадії яйця. Розмножується з високою швидкістю. Завдає шкоди яблуневим і грушевим садам. Особливо небезпечна для молодих насаджень плодових розплідників. Крилаті самиці-розселювачки з’являються в колоніях наприкінці травня – в червні. Перелітають з дерева на дерево і дають початок новим поколінням, тим самим поширюючи тлю по всьому саду. Розселювачки заселяють своїм потомством верхівки пагонів, черешки. На листках зустрічаються з нижнього боку, іноді – на плодах. Кількість партеногенетичних поколінь зеленої яблуневої попелиці залежить від кліматичних умов і місцезнаходження. Так, на поліссі може бути 6-8 поколінь, у степу – 16-19. Максимальна чисельність шкідника припадає на середину липня. На пошкоджених попелицями плодах з’являються червоні плями. Пошкоджені листя скручуються, пагони викривляються. Економічний поріг шкодочинності настає при заселенні 25% листя.

ночасно із цвітінням яблуні. Його максимальна щільність спостерігається через 2-3 тижні – одночасно з формуванням зав’язі; початку відповідає сума ефективних температур (вище від +10°C) 90-110°C, а масовому льоту – сума ефективних температур 150-170°C. Літ комах триває 1,5-2 місяці. Вони максимально активні у вечірній час, приблизно з 19 до 24 години.

чинка перевертається головою до вхідного отвору й закриває його пробкою з недогризків і павутинок. Два-три дні гусениця живиться під шкіркою плоду, потім робить невелику камеру і перший раз линяє в ній. Потім вона прогризає хід до насіннєвої камери і линяє вдруге, після чого вгризається в насіннєву камеру і линяє втретє. Згодом гусениця прокладає хід до поверх-

Яблунева плодожерка (Carpocapsa (Cydia)(Laspeyresia) pomonella L.) Найпоширеніший і найвідоміший шкідник плодових садів. Його личинки пошкоджують яблуню, грушу, персик, абрикос, сливу. Особлива форма розвивається на волоському горісі. Розмноження двостатеве. Зимують гусениці останнього віку в щільному коконі. Має 2-3 генерації. Літ метеликів починається од-

З підвищенням температури починають шкодити небезпечні комахи, прорахунок у захисті від яких може коштувати нам від 50 до 80% урожаю. Самки яблуневої плодожерки потребують додаткового живлення або хоча б крапельної вологи. Період спарювання першого покоління розтягнутий. Самка відкладає яйця по одному на нижню і верхню сторони листкової пластинки, на кору молодих пагонів і гілок, а також на плоди, віддаючи перевагу гладким поверхням. Плодючість сягає 60-120, максимум 180 яєць. За іншими джерелами, максимальна плодючість може становити 220 яєць. Відкладення яєць спостерігається в сутінкові та вечірні години при температурі повітря не менше від +16°C. Розвиток ембріона триває 5-11 днів. Відродження гусениць першого покоління починається при сумі ефективних температур приблизно 230°C – зазвичай через 1719 днів після закінчення періоду цвітіння пізніх сортів яблуні. Личинка після відродження переміщається на плід, обплітає його павутинням і обирає для проникнення максимально вразливі місця. Через деякий час – від кількох хвилин до півтори години – вона вгризається в м’якоть. Заглибившись у неї на довжину тіла, ли-

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

ні плоду, іноді виходить з нього і переповзає на сусідній плід. Після четвертої линьки харчування гусениці закінчується, і вона залишає крону. Тривалість всього періоду живлення коливається від 22 днів на півдні до 45 днів на півночі. За цей час кожна личинка може пошкодити 1-2 плоди. Зимують дорослі гусениці в щільних шовковистих коконах на штамбах у тріщинах кори, в тарі, що зберігається, а також у ґрунті на глибині до 3 см. Місця для зимівлі в ґрунті вони вибирають в основному біля кореневої шийки, а також на поверхні землі під рослинними залишками. Пошкоджені плоди здаються передчасно дозрілими, здебільшого вони опадають, часто разом з гусеницями. Економічний поріг шкодочинності для яблуневої плодожерки встановлюється у фазі кінця цвітіння до утворення зав’язей, кормової рослини, в розмірі пошкодження 10% зав’язі. Повторно – у фазі утворення плодів, при виявленні 2-5 яєць на 100 плодів або пошкодженні 2-3% плодів.

37


Зелена яблунева попелиця

Яблунева плодожерка

Не забуваємо про боротьбу з бур’янами в саду Компанія «Агроскоп» має широкий арсенал гербіцидів: Гліфоган 48% в.р. (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті 360 г/л) та інші продукти з д.р. на основі гліфосату, що є системними. При роботі з такими продуктами необхідно суворо дотримуватися всіх правил безпеки, щоб не зашкодити культурним рослинам. А саме – запобігати потраплянню робочого розчину на плодові дерева. Безпечніше використовувати гербіциди контактної дії: Реглон Форте 20% в.р.к. (200 г/л диквату), Десикаш (150 г/л диквату) та ЛайфЛайн 28% р.к. (глюфосинат амонію 280 г/л). Початок росту плодів. У цій фазі необхідна профілактика паші (збудн. Venturia inaequalis Wint.) одним із контактних продуктів: Дітан М-45 80% з.п. (манкоцеб 800 г/кг), Мерпан 80% в.г. (каптан 800 г/кг), Антракол 70% з.п. (пропінеб 700 г/ кг). Також доцільно провести другу обробку проти кліщів (Tetranychus urticae Koch., Bryobia redikorzevi Reck., Briobia praetiosa Koch., Panonychus ulmi Koch.). Для цього підійдуть Омайт 57% в.е. (пропаргіт 570 г/ кг), Вертімек 1,8% к.е. (абамектин 18 г/л), Масай 20% р.п. (тебуфенпірад 200 г/кг) та інші акарициди. При наборі необхідної суми температур у цей період (південь України) починається масовий літ першого покоління яблуневої плодожерки (Carpocapsa (Cydia)(Laspeyresia) pomonella L.). Для контролю цього небезпечного шкідника необхідно використовувати Люфокс 105 ЕС, к.е. (феноксикарб 75 г/л; люфенурон 30 г/л), Рімон 10%, к.е. (новалурон 100 г/л), Рімон Фаст, к.с. (новалурон, 50 г/л, біфентрин, 50 г/л) та інші продукти зі стерилянтною, овіцидною та росторегулювальною

активністю. Hon.), сірої (Botrytis cinerea Pers.), В наступну фазу «лісового го- блакитної (Penicillium digitatum ріха» доцільно використати про- (Pers). Sacc. и Penicillium expansum дукти, що мають у своєму складі (Lk.) Thom) гнилей та інших хвороб стробілурини: Сігнум 33,4%, в.г. (пі- зберігання. Вибір продуктів буде зараклостробін 67 г/кг; боксалід 267 лежати від погодних умов, періоду г/кг), Флінт Стар 52%, к.с. (трифлок- збирання врожаю, умов та часу збесистробін 120 г/л; піриметаніл 400 рігання. Можна використовувати г/л), Луна Сенсейшн 500 SC, к.с. такі продукти: Бенелус 31,2% к.е. (флуопірам 250 г/л; трифлокси- (тебуконазол, 125 г/л; ципродиніл, стробін 250 г/л). Це потрібно для 187,5 г/л), Топсин-М 50% к.с. (тіофаконтролю плодової гнилі (Monilia нат-метил 500 г/л), Луна Сенсейшн cinerea Hon.) у насіннєвій камері, 500 SC, к.с. (флуопірам 250 г/л; оскільки вона змикається в цей пе- трифлоксистробін 250 г/л), Сігнум ріод, а інфекція може перебувати 33,4%, в.г. (піраклостробін 67 г/кг; всередині у латентній формі. Для боксалід 267 г/кг) та інші. контролю борошнистої роси яблуні Після збору врожаю доцільно (Podosphaera leucotricha Salm.) вико- обробити сад мідевмісними прористовуємо такі системні продукти: дуктами: Медян Екстра 35% к.с. Тебузол 25% в.е. (тебуконазол, 250 (хлорокис міді 350 г/л), Блу Бордо г/л), Скор 25% к.е. (дифенокона- 77% в.г. (сульфат міді 770 г/кг), Козол 250 г/л), Топаз 10% к.е. (пен- сайд 2000 53,8% в.г. ( гідроксид міді коназол 100 г/л), Натіво 75% в.г. 350 г/кг + нестійкі іони міді 188 г/ (трифлоксистробін 250 г/кг, тебуко- кг) – для зменшення інфекційного назол 500 г/кг) та інші. Для зачистки фону перед припиненням вегетації. личинок яблуневої плодожерки та При плануванні захисту необхідінших шкідників використовуємо но враховувати такі фактори: один з піретроїдів: Торег 5% к.е. • прогнозування прояву та інтен(лямбда-цигалотрин 50 г/л), Вепо сивності розвитку патогенів; 10% к.е. (бета-циперметрин 100 • спостереження за функціональг/л), Фастак 10% к.е. (альфа-циперним станом рослин; мітрин 100 г/л) та інші. Далі залежно • проведення постійного фітосавід погодних умов та розвитку кульнітарного моніторингу плодонотури для захисту від вищевказаних сних насаджень протягом усього хвороб комбінуємо продукти в наперіоду вегетації; ступних обробках. Яблуневу пло- • забезпечення якісного нанесення дожерку наступних поколінь пропрепаратів на рослину; контролюють препарати Номолт • історію використання пестицидів 15% к.с. (тефлубензурон150 г/л), – з метою побудови антирезисВоліамФлексі 300 SC, к.с. (тіометентної програми. токсам, 200 г/л; хлорантраніліпрол, Завдяки такій стратегії захисту 100 г/л), Кораген 20%, к.с. (хлоран- вітчизняні садоводи завжди змотраніліпрол 200 г/л). Проти сисних жуть порадувати клієнта якісними комах необхідно застосовувати Імі- та смачними фруктами. даГолд 20% (імідаклоприд 200 г/л), Актара 25%, в.г. (тіаметоксам 250 г/ Микола Свіргоцький, кг) та інші. продукт-менеджер З фази достигання плодів та до ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» збору врожаю потрібно захистити тел.: +38 067 642-34-59 його від плодової (Monilia cinerea e-mail: Mykola.Svirgotskyi@agroscope.ua

38

Яблунева плодожерка

Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017


Технології аграрного інтелекту • ТРАВЕНЬ • 2017

39

ШКОДОЧИННІ ОБ’ЄКТИ

Всі види бур’янів, контроль паростків

Регуляція, стимуляція росту

Комплекс шкідників

Кліщі

Борошниста роса

Парша яблуні

Плодові гнилі

Бактеріози

Блу Бордо 77% в.г.

Пірінекс Супер 42% к.е.

Антракол 70% з.п.

Енвідор 24% к.с.

Малахіт 50% к.с.

Атонік Плюс 1,8% в.р.

Маврік 24%, в.е.

Казумін 2Л% В.Р.

Каліпсо 48% к.с.

Луна Сенсейшен 50% к.с.

Атонік Плюс 1,8% в.р.

Делан 70% в.г.

Стробі 50% в.г.

набуВІДОКРЕМ- РОЖЕВИЙ КІНЕЦЬ хання ЗЕЛЕНИЙ ЛЕННЯ КОНУС БУТОН ЦВІТІННЯ ЦВІТІННЯ бруньок БУТОНІВ

Люфокс 10,5% к.е.

Мовенто 10% к.с.

Номолт 15% к.с.

ЛайфЛайн 28% р.к.

Торег 5% к.е.

Скор 25% к.е.

Флінт Стар 52% к.с.

Антракол 70% з.п.

Фунгіциди

Вепо 10% к.е.

Оріус 25% в.е.

Мерпан 80% в.г.

Кораген 20% к.с.

Луна Експіріенс 40% к.с.

РІСТ ПЛОДІВ, «ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ»

Антракол Дітан М-45 70% з.п. 80% з.п.

РІСТ ПЛОДІВ, «ЛІЩИНА»

Рімон 10%, к.е.

Топаз 10% к.е.

Каліпсо 48% к.с.

Бенелус 31,2% к.е.

Гербіциди

Кораген 20% к.с.

Шавіт Ф 72% в.г.

РІСТ, дозрівання плодів

Інсектициди

Система живлення та захисту яблуневого саду

Регулятори росту

Белліс 38% в.г.

Блу Бордо 77% в.г.

після збирання врожаю


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34 тел.: (044) 494-36-60 факс: (044) 494-43-12

WWW.FACEBOOK.COM/AGROSCOPE.UA

WWW.AGROSCOPE.UA

1

7

4

2 3

5

10 9

14

8 6

13 11

12

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ:

1

ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.

2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛ.

3

79015, м. Львів, вул. Федьковича , 60А, оф. 438 тел.: (032) 297-71-81

46010 м. Тернопіль, вул. Поліська, 14 тел.: (0352) 52-77-23

ХМЕЛЬНИЦЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. 31336, с. Шаровечка, Львівське шосе, 63 тел.: (067) 216-17-65, тел.: (067) 223-38-11

4

ВІННИЦЬКА, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.

5

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

6 7

21000, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38, оф. 28 тел.: (0432) 50-88-10

18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 11 тел.: (0472) 71-05-76, 71-10-63

ОДЕСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 54028, м. Миколаїв, вул. Поздовжня, 51, оф. 309 тел.: (0512) 58-15-71, 58-26-02

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

16600, м . Ніжин, вул. Богдана Хмельницького, 2а тел. (067) 328-96-47

8

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.

9

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.

25009, м. Кропивницький, вул. Комарова, 7 тел.: (0522) 33-14-10 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 225, оф. 416 тел.: (067) 223-51-73

10

СУМСЬКА ОБЛ.

11

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.

42004, м. Ромни, вул. Полтавська, 190, оф. 90-Ж тел.: (0544) 87-83-75 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км (навпроти авторинку), оф. 201 тел: (067) 403-23-90

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ

12

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.

13

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

14

ХАРКІВСЬКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

72355, с. Семенівка, вул. Північний Переїзд, 1А тел.: (097) 383-27 -63

49000, м. Дніпро, вул. Артема, 3А, оф. 305 53282, м. Кам’янське, пров. 3-й Баглійський, 14 тел.: (067) 657-55-16

61044, м. Харків, пр. Московський, 259, оф. 4 тел.: (067) 462-36-76

Profile for ACMU

K17 010  

корпоративный журнал

K17 010  

корпоративный журнал

Profile for acmu
Advertisement