Page 1

Державний експортно-імпортний банк України РІЧНИЙ ЗВІТ 2014


245 5

245 22

Фінансова звітність

4

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Звернення Голови Наглядової ради

БІЗНЕС

2

Стратегія

 Звернення Голови Правління

245 39

245 48

Шановні колеги та партнери! Минулий рік був особливо важким як для країни в цілому, так і для української економіки. Події на Майдані Незалежності, окупація Криму, військові дії на території Донецької та Луганської областей поставили перед державою, бізнесом і суспільством безліч гост­ рих політичних, соціальних та економічних питань. 2014 рік став для нас найбільш об’єктивною перевіркою пра­виль­ності наших підходів до управління ризиками, відчуття ринку, дієвості та якості бізнес-процесів. Об’єктивно складні зовнішні фактори зумовили необхідність доформування Укрексімбанком резервів відповідно до зваженої політики банку з управління поточними активами. Це вплинуло на фінансовий результат у річному балансі, який вперше за час діяльності банку став негативним. Та є результати, що вимірюються не лише числами, і досягнення, які вкотре впевнено підтверджують, що Укрексімбанк як державний банк і фінансовий агент Уряду залишається фінансовою опорою української економіки, визна­ ним партнером провідних міжнародних фінансових установ та іноземних банків, фінансовою твердинею для своїх клієнтів. Минулого року Укрексімбанк продовжив реалізацію стратегічного напряму кредитування реального сектору економіки та залишився лідером на ринку фінансування міжнародної торгівлі. В ситуації закритого для українських компаній доступу до світових ринків капіталу та зростання вартості фінансових ресурсів спільні з міжнародними установами та іноземними банками програми

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

дозволили Укрексімбанку здійснювати фінансування проектів, які сприяють розвитку українського експорту, модернізації виробництва, пожвавленню зовнішньоекономічної діяльності, а також стабілізації платіжного балансу країни за рахунок збільшення валютних надходжень. Незважаючи на складні умови минулого року, Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив загальний ліміт Укрексімбанку за Програмою сприяння торгівлі для підтримки клієнтів, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, до 270 млн дол. США. Окрім цього, Укрексімбанк продовжив фінан­сування у рамках ще семи цільових програм, що реалізуються спільно зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Міжнародною фінансовою корпорацією та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Особливої ваги серед цих програм набули програми у сфері енергоефективності, зважаючи на гостру необхідність зниження енергозалежності. Банк залишився одним із лідерів «зеленого фінансування» та отримав у 2014 році високу міжнародну оцінку цього напряму діяльності від Організації економічного співробітництва та розвитку. Укрексімбанк збільшив клієнтську базу у корпоративному секторі та сегменті малого та середнього бізнесу як за кількістю залучених компаній, так і за обсягами коштів на рахунках, посівши перше місце у банківській системі за обсягом коштів юридичних осіб. Це підтверджує розуміння бізнесом переваг, якості та надійності обслуговування у державному банку. Разом із традиційним обслуговуванням галузевих лідерів та підприємств із високим потенціалом роз­витку ми активно розвивали напрям фінансування малого та середнього бізнесу, розуміючи, що малий та середній

2


245 5

245 22

Фінансова звітність

4

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Звернення Голови Наглядової ради

БІЗНЕС

2

Стратегія

 Звернення Голови Правління

245 39

245 48

бізнес має потенціал для того, щоб стати рушійною силою піднесення української економіки. В умовах втрати довіри до банківської системи та масового відтоку вкладів населення Укрексімбанк підтверджував свою стабільність та надійність, покращував умови розміщення коштів, забезпечував високий рівень якості обслуговування. Це дозволило нам зберегти лояльність вкладників та продовжити залучення депозитів. Станом на кінець 2014 року Укрексімбанк посів третє місце серед українських банків за строковими коштами населення. Також за минулий рік банк повністю перейшов на чипові технології, впровадив нові стандарти безпеки, успішно завершив процес сертифікації у компанії American Express Limited, що дозволило розширити перелік послуг для клієнтів та запропонувати сучасні, інноваційні та безпечні банківські продукти. Впевнений, що успішні фінансові показники мають ґрунтуватися не тільки на ефективних бізнес-стратегіях, а й на принципах соціальної та екологічної відповідальності. Ми націлені й надалі реалізовувати політику відповідального фінансування та зміцнювати наші корпоративні цінності – професіоналізм, надійність та відповідальність, дотримання яких протягом багатьох років створило міцну основу нашої бездоганної репутації в Україні та на міжнародній арені. Це підтверджується нашими широкими партнерськими відносинами по всьому світу і численними нагородами та відзнаками. Минулий рік дав нам потужний поштовх розпочати впровадження заходів, які б посилили наші переваги та дозволили надалі

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

розкривати потенціал. Ми розпочинаємо процес модернізації, який передбачає впровадження нової системи ризик-менеджменту, централізацію операційних функцій, підвищення ефективності регіональної мережі. Також ставимо перед собою мету протягом трьох років вийти в лідери за якістю сервісу та запроваджуємо комплексну систему стандартів для підвищення рівня обслу­ говування клієнтів із використанням досвіду та передових практик міжнародних фінансових інститутів. Укрексімбанк володіє унікальними компетенціями, які разом із державним статусом та потужним кадровим потенціалом дають нам змогу приймати виклики часу з тим, щоб бути ефективнішими та продовжувати стратегічний розвиток. Ми вкотре переконалися, що визначені пріоритети діяльності банку є стратегічно важливими для країни в цілому і що ми рухаємось у правильному векторі розвитку. Достатній запас міцності дав змогу оцінити дієвість принципу flight to quality, коли на тлі неплатоспроможності багатьох банківських установ клієнти обирали стабільність державної фінустанови. Я хочу подякувати за ефективну командну роботу всьому колективу банку, за довіру, конструктивний діалог та плідну взаємовигідну співпрацю – нашим клієнтам, партнерам та інвесторам, за підтрим­ ку – нашому акціонеру – суверенній та незалежній українській державі. Вірю, що цей складний етап, який ми гідно пройшли всі разом, є великим кроком до нового стабільного та успішного майбутнього. З повагою, Голова Правління Олександр Гриценко   3


245 5

245 22

Фінансова звітність

4

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Звернення Голови Наглядової ради

БІЗНЕС

2

Стратегія

 Звернення Голови Правління

245 39

245 48

Шановні пані та панове! Насамперед маю зазначити, що звітний період характеризувався не тільки складними політичними та економічними процесами в державі, а й суттєвими змінами у складі керівництва та Наглядової ради Укрексімбанку. Це оновлення покликане забезпечити не тільки стабільну роботу, а й подальший якісний розвиток державного банку, посилення його позицій та фокусування на ключових напрямах діяльності. Укрексімбанк визнаний Національним банком України системно важливою фінустановою, діяльність якої впливає на стабільність української банківської системи. Держава вбачає в Укрексімбанку стратегічного партнера, який діє як фінансовий агент Уряду. Згідно з постановою Кабінету Міністрів банк входить до оновленого списку об’єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і не підлягають приватизації. Міністерство фінансів України неодноразово відзначало, що пріоритетом Уряду є забезпечення стійкості фінансової системи країни та зокрема – надійності банківських вкладів громадян у державних банках. З цією метою Кабінетом Міністрів України збільшено капітал Укрексімбанку на 5 млрд гривень. Подальша капіталізація також передбачена планами Уряду.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

2014 року Укрексімбанк продемонстрував зростання основних показників діяльності, які були кращими, ніж загалом у банківській системі. Водночас банк отримав негативний фінансовий результат, спричинений необхідністю формування резервів та девальвацією національної валюти. Тому велику увагу буде приділено поліпшенню якості активів та нарощенню доходів банку. Сповідуючи зважену та консервативну політику банківської діяльності, Укрексімбанк діятиме за чітко визначеними пріоритетами насамперед у розширенні ресурсної бази, банківських продуктів і послуг, поліпшенні якості обслуговування клієнтів, дотриманні нормативів та прозорості операцій. Від імені Наглядової ради висловлюю щиру вдячність Правлінню, працівникам, клієнтам та партнерам Укрексімбанку за плідну роботу та співпрацю. Бажаю миру, добробуту, стабільності та подальших успіхів. З повагою, Голова Наглядової ради Роман Греба

Укрексімбанк перебуває в авангарді євроінтеграції України, залучає іноземні інвестиції в українську економіку, є безпосереднім учасником європейського і світового економічного процесу, сприяє активізації участі України у міжнародному співробітництві.

4


14

 Фінансовий огляд банку

17

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

СТРАТЕГІЯ

5

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Профіль банку

Огляд ринку

Фінансовий огляд банку

Використовуючи державний статус, наявні інфраструктурні можливості, широку клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені міжнародні зв’язки, банк відіграє важливу роль у розвиткові національної банківської системи та економіки України. «Відкриваємо світові Україну. Відкриваємо Україні світ» – саме такою сьогодні банк бачить свою місію і, спираючись на неї, продовжує свій сталий розвиток.

Українська економіка є відкритою й чутливою до змін на світових ринках товарів та капіталу. Анексія Криму, девальвація національної валюти, прискорення інфляції, падіння доходів населення та проведення антитерористичної операції на сході країни загострили існуючі проблеми в економіці. Динаміка ключових макроекономічних показників протягом року мала істотний вплив на діяльність банківського сектору.

Укрексімбанк зберіг позиції в трійці лідерів та наростив частку ринку за розміром статутного капіталу, активів, зобов’язань, кредитів клієнтам та коштів клієнтів. Протягом 2014 року Укрексімбанк забезпечував збалансовану структуру активних операцій для надійного виконання клієнтських трансакцій та фінансування реального сектору економіки, при цьому рівень ліквідності банку був одним із найвищих у банківській системі, що дозволило вчасно виконувати свої зобов’язання у повному обсязі.

5


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

 Профіль банку

Публічне акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України» – універсальна фінансова установа, 100% статутного капіталу якої належать державі. З часу створення у 1992 році Укрексімбанк незмінно входить до групи найбільших банків України, є агентом Уряду з міжнародного кредитування. Банк виконує функції фінансового агента Кабінету Міністрів України з оформлення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, спрямовані на фінансування першочергових потреб економіки України з розвитку інфраструктури, модернізації виробництва, придбання товарів «критичного імпорту» тощо. Використовуючи державний статус, наявні інфраструктурні можливості, широку клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені міжнародні зв’язки, банк відіграє важливу роль у розвиткові національної банківської системи та економіки України. Основним напрямом діяльності державної фінустанови є комплексне обслуговування підприємств великого, середнього та малого бізнесу, які збільшують експортний потенціал держави. З метою активної підтримки галузей із високим потенціалом розвитку та реального сектору економіки банк активно спів-працює

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

з провідними міжнародними фінансовими організаціями (МФО) – Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), інвестиційним банком Європейським (ЄІБ), Кредитною установою для відбудови (KfW), з великими іноземними банками і фінансово-кредитними інститутами. Завдяки бездоганній репутації на міжнародних фінансових ринках та позитивним результатам багаторічної діяльності в галузі експортного фінансування банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 36 провідними експортно-кредитними агенціями (ЕКА) світу, серед яких COFACE (Франція), EDC (Канада), Euler Hermes (Німеччина), JBIC (Японія), SACE (Італія), USEXIM (США) та інші ЕКА Європи, Азії та Америки. Для забезпечення ефективної діяльності Укрексімбанк постійно працює над удосконаленням своїх унікальних компетенцій із зовнішньоекономічного консалтингу, залучення коштів на міжнародних ринках капіталу, екологічної експертизи, «зеленого» кредитування, структурування складних угод тощо. Клієнтам забезпечується кваліфікований банківський сервіс на рівні міжнародних стандартів, надаються можливості для продуктив­ного співробітництва з діловими партнерами в Україні та за її межами. «Відкриваємо світові Україну. Відкриваємо Україні світ» – саме такою сьогодні банк бачить свою місію і, спираючись на неї, продовжує свій сталий розвиток.

6


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Менеджмент

Правління

Органами управління АТ «Укрексімбанк» відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є Наглядова рада та Правління.

До складу Правління банку входять 11 членів, які є співробітниками банку. Гриценко Олександр Вікторович

Наглядова рада

Голова Правління

Згідно з чинним законодавством до складу Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» входять 15 членів Наглядової ради, призначених Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України – по п’ять осіб відповідно. Греба Роман Володимирович – Голова Наглядової ради Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови Наглядової ради Члени Наглядової ради: Волошин Вячеслав Едуардович Маркарова Оксана Сергіївна Паракуда Олег Васильович Гребеник Наталія Іванівна Смовженко Тамара Степанівна Балченко Сергій Олексійович Костробій Юрій Петрович Мазепа Ігор Олександрович

Керує роботою банку, організовує та координує роботу Правління банку, спрямовує її на виконання Концепції розвитку діяльності банку та реалізацію поточної політики банку, відповідає за розробку та реалізацію стратегії управління персоналом, кадрову політику, керує розробленням та реалізацією політики банку на внутрішньому та зовнішньому валютно-кредитних ринках.

7


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

2 АНОХА М Сергій Олександрович

БЕЛІНСЬКИЙ Олег Віталійович

 ТОВ КО Володимир Михайлович

МИСЬКІВ Сергій Миколайович

МОНАСТИРСЬКА Світлана Миколаївна

перший заступник Голови Правління, член Правління

заступник Голови Правління, член Правління

заступник Голови Правління, член Правління

член Правління – заступник Голови Правління

член Правління – заступник Голови Правління

Відповідає за дотримання системою банку основних положень Концепції розвитку діяльності банку та реалізацію поточної політики банку, координує роботу банку зі страховими компаніями. 

Здійснює загальне керівництво роботою з управління фінансами банку, відповідає за систему організації праці та соціального розвитку, побудову системи бізнеспроцесів здійснення банківських операцій, координує діяльність з розробки, впровадження і використання інфор­маційних технологій. 

Відповідає за організацію роботи щодо забезпечення безпеки банку (його охорону, збереження банківської та комерційної таємниці, забезпечення інформаційної безпеки), погашення проблемної заборгованості, реалізації заставленого майна та управління непрофільними активами.  

Відповідає за організацію правової роботи в системі банку під час здійснення банківської і поточної господарської діяльності, а також за організацію і забезпечення захисту прав банку та представництва інтересів банку в судах.

Відповідає за розробку та реалізацію стратегії розвитку банку в частині роздрібного бізнес-напряму, обслуговування малого та середнього бізнесу й електронних каналів продажу, за розробку та реалізацію регіональної стратегії, комплексний розвиток мережі банку, забезпечення системи єдиної зовнішньої та внутрішньої комунікативної політики. Забезпечує взаємодію з дочірніми компаніями.

8


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Алєксєєва Ольга Миколаївна

Марюхін Володимир Миколайович

Руда Вікторія Олександрівна

Соколов Олександр Володимирович

Щур Олександр Володимирович

член Правління

член Правління

член Правління

член Правління

член Правління

Відповідає за дотримання банком облікової та податкової політики, органі­ зацію операційної діяльності, проведення зовнішнього аудиту. 

Відповідає за технічне оснащення будівель банку обладнанням, матеріальнотехнічне забезпечення діяльності банку, пожежну безпеку, очолює цивільну оборону банку. Здійснює контроль за витрачанням капітальних інвестицій на будів­ництво та реконструкцію будівель і приміщень Головного банку та філій/відділень банку.

Відповідає за розробку і реалізацію стратегії розвитку банку в частині корпоративного бізнес-напряму; організацію поточного планування та впровадження заходів з розвитку корпоративного бізнес-напряму, забезпечення продажу продуктів та послуг банку клієнтам корпоративного бізнес-напряму, розробки та модернізації корпоративних банківських продуктів та каналів продажу корпоративного бізнес-напряму.

Відповідає за забезпечення виконання у системі банку внутрішнього фінансового моніторингу, розробку та впровадження системи управління тарифами банку, розвиток недержавного корпоративного пенсійного фонду АТ «Укрексімбанк». 

Координує взаємодію банку з фінансовими і банківськими установами, роботу банку з іноземними та українськими банкамикореспондентами, відповідає за реалізацію зовнішніх кредитних угод, розробку та реалізацію стратегії розвитку представництв банку.

9


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Ліцензії

Досягнення банку

АТ «Укрексімбанк» здійснює свою діяльність на підставі:   банківської ліцензії №2 від 05.10.2011;  генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №2 від 05.10.2011.

Міжнародне співробітництво

Дочірні компаніЇ Банк володіє двома дочірніми компаніями. Лізингова компанія «Укрексімлізинг» створена 1997 року як дочірнє підприємство, що на 100% належить банку. Розмір статутного капіталу – 7,5 млн гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексімлізинг» створене 2006 року ДП «ЛК «Укрексімлізинг» (51% статутного капіталу) та АТ «Укрексімбанк» (49% статутного капіталу). Таким чином, банк контролює 100% голосів ТОВ «Ексімлізинг» зі статутним капіталом 100 тис. гривень. Обидві дочірні компанії створені з метою доповнення діяльності банку у частині надання лізингових послуг, а також здійснення торговельних операцій.

У 2014 році Укрексімбанк продовжував залишатися лідером на ринку фінансування міжнародної торгівлі в Україні, що є одним із пріоритетних напрямів його діяльності. Незважаючи на складну поточну фінансово-економічну ситуацію та, як наслідок, обмежений для українських банків доступ до фінансових ресурсів, банк і надалі залучав фінансування від іноземних банків і міжнародних фінансових організацій для підтримки експортно-імпортної діяльності своїх клієнтів. Зокрема, банк активно працював у рамках спеціалізованих програм у галузі торговельного фінансування ЄБРР і МФК. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив Укрексімбанку загальний ліміт за Програмою сприяння торгівлі. Обсяг ліміту для розширення підтримки бізнесу клієнтів банку, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, підвищено на 100 млн  дол.  США до 270 млн дол. США. Таке рішення було прийнято міжнародною фінансовою організацією з метою пожвавлення транскордонної торгівлі в умовах відсутності доступу до зовнішнього фінансування як від іноземних комерційних банків, так і торгових партнерів України.

10


14

 Фінансовий огляд банку

17

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ 5

 Профіль банку

245 39

245 48

2014 року завершено реалізацію другої Програми кредитного сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на суму 40 млн дол. США, яку Укрексімбанк успішно впроваджував спільно з німецькою Кредитною установою для відбудови. Банк продовжував впроваджувати спільні з міжнародними фінансовими організаціями проекти енергоефективності для сприяння сталій енергетиці в будь-яких галузях економіки України. Цільовим призначенням кредитів є забезпечення заходів, спрямованих на зменшення витрат підприємств з оплати за енергоресурси або на створення власних джерел енергії за рахунок відновлюваних ресурсів – вітру, води, сонця, біомаси тощо. Зокрема, 2014 року в повному обсязі використані кошти Програми підтримки енергоефективності в секторі малого та середнього бізнесу в Україні Глобального фонду кліматичного партнерства. Серед найбільш вагомих проектів Укрексімбанку варто відзначити спільний зі Світовим банком Другий проект розвитку експорту та Додаткове фінансування до нього на загальну суму 304,5 млн дол. США. До кінця 2014 року уся сума позик була використана у повному обсязі. У рамках Проекту загалом профінансовано 67 субпроектів розвитку експорту 50 підприємств-експортерів, що дозволило їм оновити свої основні фонди, модернізувати виробництво, підвищити конкурентоспроможність продукції, вийти на нові ринки збуту, диверсифікувати географічну та

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

товарну структуру експорту. Набутий протягом майже двадцяти років успішний досвід співпраці Укрексімбанку зі Світовим банком є запорукою успіху подальшого співробітництва в рамках нових цільових програм розвитку, робота із започаткування яких нині активно триває.

Відзнаки У 2014 році Укрексімбанк традиційно отримував відзнаки від провідних банків світу за якість міжнародних розрахунків. Великий банківський концерн Commerzbank (Німеччина) відзначив державну фінустанову нагородою STP Award 2013. Один із найбільших банків світу – Deutsche Bank AG (Німеччина) – підтвердив незмінно високу якість платежів Укрексімбанку, нагородивши його відзнакою STP Excellence Award. Citibank (США) відзначив високий рівень автоматизації транс­ кордонних платежів Укрексімбанку спеціальною нагородою Citi’s Performance Excellence Award. Організація економічного співробітництва та розвитку у своєму звіті «Екологічне кредитування у країнах Східного партнерства ЄС» відзначила Укрексімбанк як найактивніший банк з реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями кредитних ліній з підвищення енергоефективності бізнесу та захисту довкілля в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

11


14

 Фінансовий огляд банку

17

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ 5

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide відзначила Укрексімбанк як надійного партнера MasterCard в Україні та нагородила дипломом «Партнер – 2014». Укрексімбанк є одним із найбільших емітентів карток MasterCard та еквайєрів в Україні. З 1996 року є повноправним членом MasterCard Worldwide, що дозволяє надавати клієнтам повний спектр карткових послуг. Як багаторічний партнер MasterCard банк отримує ексклюзивні умови та має можливість пропонувати клієнтам найкращі рішення у сфері платіжних карток.

політичні ЗМІ. За результатами рейтингів державна фінансова установа характеризується найвищою надійністю серед українських банків та низькою чутливістю до несприятливих зовнішніх факторів.

Недержавний пенсійний фонд Укрексімбанку продовжував виважену й ефективну політику інвестування та став найкращим за прибутковістю. За розміром активів Фонд посідав друге місце серед найбільших недержавних пенсійних фондів України.

 Мiжнародна мiжбанкiвська органiзацiя з валютних та фiнансових розрахункiв по телексу (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT);

У щорічному дослідженні «50 провідних банків України», опуб­лі­ кованому за підсумками 2014 року організацією «Фінансовий клуб» спільно з виданням «БИЗНЕС», Укрексімбанк визнано переможцем номінації «Обслуговування юридичних осіб». Банк також посів провідні позиції в інших номінаціях рейтингу, зокрема «Кредити малому та середньому бізнесу», «Зарплатні проекти», «Інтернетбанкінг», «Автокредит», «Найкращий роздрібний банкір». Упродовж року банк неодноразово ставав переможцем та посідав високі позиці у рейтингах надійності українських банків, що їх регулярно складають рейтингові агентства, ділові та суспільно-

Членство в об’єднаннях, асоціаціях   Visa International;   MasterCard Worldwide;

 Асоцiацiя «Укрсвiфт»;  Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем «ЄМА»;  Мiжнародна факторингова Асоцiацiя (International Factors Group, IFG);  Мiжнародний союз страховикiв кредитiв та iнвестицiй – Празький клуб (Бернський Союз);  Глобальна мережа експортно-iмпортних банкiв та фiнансових установ зi сприяння розвитку (The Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions, G-NEXID);

12


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

 Бюро кредитних iсторiй;

 Українська бiржа;

 Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя;

 Унiверсальна товарна бiржа «Контрактовий дiм УМВБ»;

 Незалежна асоцiацiя банкiв України;

 Українська мiжбанкiвська валютна бiржа;

 Асоцiацiя платникiв податкiв України;

 Товарна бiржа КМВБ;

 Асоціація «Українська спілка учасників платіжного ринку»;

 Кримський банкiвський союз;

 Асоцiацiя «Фондове партнерство» при фондовiй бiржi ПФТС;

 Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв;

 Фондова бiржа ПФТС;

 Нацiональний депозитарiй України;

 Асоцiацiя «Українськi фондовi торговці» при фондовiй бiржi «Перспектива»;

 Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнан­ сових ринках.

 Фондова бiржа «Перспектива»;

13


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Міжнародні резерви НБУ, млрд дол. США

 Огляд ринку

25

Українська економіка є відкритою й чутливою до змін на світових ринках товарів та капіталу. Анексія Криму, стрімка девальвація національної валюти, прискорення інфляції, падіння доходів населення та проведення антитерористичної операції на сході країни загострили існуючі проблеми в економіці.

20

20,4

15 10 5

7,5

Динаміка основних макроекономічних показників 0

Основні макроекономічні показники

2013

2014

Реальний ВВП, %

0,0

-6,8

Інфляція, %

0,5

24,9

Промислове виробництво, %

-4,3

-10,1

Безробіття, %

7,7

9,7

Офіційний курс гривні до дол. США на кінець року, грн/дол. США

7,99

15,77

31.12.2013

Грошові агрегати, млрд грн 1000 800

956,7

909,0

600 400 200

Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом для підтримки державних фінансів та банківського сектору, фактична відсутність доступу вітчизняних підприємств до ринків капіталу негативно впливає на їх фінансовий стан та економічний розвиток.

31.12.2014

333,2

307,1

0 31.12.2013 монетарна база

31.12.2014

грошова маса (М3)

14


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

Зростання безробіття, скорочення обсягів виробництва, зниження ліквідності та ефективності діяльності підприємств, суттєве збільшення кількості випадків неплатоспроможності юридичних та фізичних осіб негативно впливають на можливості позичальників обслуговувати свою заборгованість перед банками. Експорт товарів та послуг, млрд дол. США

Платіжний баланс України, млрд дол. США 20

18,5

15 10 5

100 80

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

0

85,5

60

68,5

40

10

20

15

0 31.12.2013

31.12.2014

4,6

5

20

16,5

31.12.2013 рахунок поточних операцій

Динаміка ключових макроекономічних показників протягом 2014 року мала відповідний вплив і на діяльність банківського сектору, що призвело до проведення Національним банком України більш жорсткої монетарної політики та очищення банківської системи від проблемних установ.

8,8

31.12.2014 рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Переоцінка валютної частини балансу комерційних банків у 2014 році (внаслідок суттєвої девальвації) забезпечила номінальне зростання основних показників банківської системи.

15


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

Основні показники діяльності банківської системи, млрд грн

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Динаміка коштів клієнтів по банківській системі у 2014 році 0

Назва показника Активи банків

31.12.2013 31.12.2014

Приріст

10

1 278,1

1 316,9

3,0%

20

866,6

981,6

13,3%

30

1 085,5

1 168,8

7,7%

40

Кошти клієнтів

668,7

677,7

1,4%

Капітал

192,6

148,0

-23,1%

з нього: статутний капітал

185,2

180,2

-2,7%

1,4

-53,0

Кредити клієнтам Зобов'язання банків

Прибуток

Разом з тим, без урахування переоцінки, по банківській системі спостерігалося суттєве скорочення кредитного та депозит­ного портфеля клієнтів. Також протягом 2014 року мало місце погіршення якості кредитного портфеля, при цьому частка простроченої заборгованості за кредитами зросла до 13,5%.

1%

22%

27% 40%

фізичні особи

юридичні особи

кошти у національній валюті

кошти в іноземній валюті (дол. США екв.)

Динаміка кредитів клієнтам по банківській системі у 2014 році 0 5

9%

12%

10

25

фізичні особи

Внаслідок необхідності доформування страхових резервів за активними операціями, власний капітал банківської системи зазнав суттєвого скорочення. Отриманий банківською системою за результатами 2014 року збиток у сумі майже 53 млрд грн на 40% був сформований

22%

24%

20

кредити у національній валюті

юридичні особи кредити в іноземній валюті (дол. США екв.)

банками, що віднесені до категорії неплатоспроможних. Без урахування зазначених банків збитки банківського сектору становили б 33,1 млрд гривень.

16


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

 Фінансовий огляд банку

ринку за розміром статутного капіталу, активів, зобов’язань, кредитів клієнтам та коштів клієнтів.

Попри кризові тенденції у грошово-кредитній сфері, численні банкрутства банківських установ, складне операційне середовище та зростаючі девальваційні очікування населення, у 2014 році Укрексімбанк зберіг позиції в трійці лідерів та наростив частку

На 31.12.2014 Укрексімбанк мав один із найвищих серед банків України нормативний рівень капіталізації Н2 (18,5% при нормативному значенні не менше 10%) та один з найкращих показників поточної ліквідності Н5 (134,7% при нормативному значенні не менше 40%).

Динаміка основних показників діяльності за даними консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ

Показник

Зміни балансу банку

Частка Ринкова На На Темп 31.12.2013, 31.12.2014, при­ ринку на позиція на млн грн млн грн росту, 31.12.2014*, 31.12.2014* % %

Активи

93 275

123 530

32%

9,57%

3

Кредитноінвестиційний портфель (кредити клієнтам та інвестиційні цінні папери)

76 112

98 103

29%

9,73%

3

Зобов’язання

75 663

111 955

48%

9,62%

2

Заборгованість перед клієнтами

41 461

61 995

50%

8,37%

2

Усього капітал

17 611

11 576

-34%

9,14%

3

201

-11 249

Прибуток/збиток

Протягом 2014 року Укрексімбанк забезпечував збалансовану структуру активних операцій для надійного виконання клієнтських трансакцій та фінансування реального сектору економіки, при цьому рівень ліквідності банку був одним із найвищих у банківській системі, що дозволило вчасно виконувати свої зобов’язання у повному обсязі. У звітному році Укрексімбанк продовжував активну діяльність з розвитку державних програм, спрямованих на активізацію розвитку економіки України, а також брав участь у спільних з міжнародними фінансовими організаціями програмах розвитку

*розраховано на підставі даних фінансової звітності банків України, що були оприлюднені Національним банком України на офіційному сайті

17


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

експорту, енергоефективності, енергозбереження та модернізації вітчизняних підприємств. Основні зміни в складових активів АТ «Укрексімбанк»

7%

2%

Грошові кошти та їх еквіваленти, млрд грн 16

16,8

12

5%

8

2%

9%

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

14%À

8,3

4 0

31.12.2013

37%

45%

39%

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2014

40%

Кредитно-інвестиційний портфель, млрд грн 100

грошові кошти та їх еквіваленти

цінні папери

кошти, надані іншим банкам

інші активи

кредити клієнтам

48,1

80

34,5

60 40

У сфері кредитування банк проводив консервативну та виважену політику: активні операції здійснювались одночасно з посиленням заходів, спрямованих на мінімізацію кредитних ризиків, покращення якості кредитного обслуговування клієнтів,

50,0

41,6

20 0

31.12.2013 кредити клієнтам

31.12.2014 цінні папери

18


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

забезпечення прий­нятного рівня дохідності кредитної діяльності. Обсяг кредитів клієнтам за підсумками 2014 року збільшився на 8,3 млрд грн, або на 20%, i на 31.12.2014 становив 50 млрд гривень. За наявної ринкової кон’юнктури Укрексімбанк використовував вкладення в ОВДП як найефективніший на ринку інструмент з точки зору дохідності та ризиків, внаслідок чого частка ОВДП у портфелі інвестиційних цінних паперів збільшилася на 15,7 млрд грн, або на 15 проц. пунктів порівняно з попереднім роком.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Основні зміни в складових зобов’язань АТ «Укрексімбанк»

1%

4%

40%

23% 31.12.2013

1%

5%

39%

19% 31.12.2014

Структура портфеля цінних паперів

32%

6%

10%

кошти банків та міжнародних фінансових організацій

17% 28%

31.12.2013

облігації підприємств

кошти фізичних осіб субординований борг інші зобов’язання

31.12.2014

62% ОВДП

кошти юридичних осіб

36%

77% муніципальні облігації

Зважаючи на поточну ринкову ситуацію, ускладнення доступу до ринків іноземного капіталу для банку та його клієнтів позначилось на питомій вазі зовнішніх позик у структурі зобов’язань банку. Водночас, навіть в умовах масового відтоку клієнтських депозитів з банківської системи, рівень довіри клієнтів та вкладників

19


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

до Укрексімбанку залишався достатньо високим, що дало змогу зберегти на обслуговуванні основних ресурсо­утворюючих клієнтів та забезпечити зростання обсягів ресурсної бази. Зобов’язання банку, млрд грн

0,2

6,1

120 100

0,2

3,1

21,8

80 60

17,2

40

24,2

20

30,9

40,2

43,6

0 31.12.2013 кошти банків та міжнародних фінансових організацій кошти юридичних осіб

31.12.2014

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Фінансові результати банку Системні ризики в економіці в 2014 році вимагали від Укрексімбанку консервативного підходу до створення резервів під активні операції. Формування резервів було свідомим та прогнозованим кроком Укрексімбанку для створення додаткового запасу міцності та захисту коштів вкладників і кредиторів від можливого прояву кредитних ризиків в умовах економічного спаду. Внаслідок цього вперше за всю історію існування Укрексімбанку фінансовий результат його діяльності став від’ємним. Збиток за результатами діяльності за 2014 рік склав 11 249 млн гривень. Водночас навіть у таких умовах показник співвідношення непроцентних витрат* та чистого операційного доходу сost-toincome Укрексімбанку становив 41%, і цей індикатор ефективності діяльності державної фінустанови традиційно є одним з найкращих у банківській системі. За результатами 2014 року банк одержав чистий операційний дохід у розмірі 3 957 млн грн, що на 744 млн грн (або 16%)

кошти фізичних осіб субординований борг інші зобов’язання

* непроцентні витрати взяті за вирахуванням переоцінки до справедливої вартості інвестиційної нерухомості та основних засобів, збитків від зміни умов кредитів клієнтам, резервів під зменшення корисності інших активів та покриття інших збитків

20


14

 Фінансовий огляд банку

17

5

245 22

Фінансова звітність

 Огляд ринку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

6

БІЗНЕС

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

 Профіль банку

245 39

245 48

менше, ніж у 2013 році. У структурі доходів найбільшу питому вагу мав чистий процентний дохід – 2 678 млн грн, або 68%, і непроцентний дохід* – 850 млн грн, або 21%. Динаміка чистого комісійного доходу була позитивною, незва­жаючи на вкрай негативні макроекономічні чинники. Банк і надалі зосереджуватиме свої зусилля на розширенні переліку послуг та збільшенні клієнтської бази, що сприятиме подальшому зростанню комісійних і непроцентних доходів.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Чистий процентний дохід, млн грн 4000 3200

3945

2400

2678

1600

Основні зміни в структурі доходів 800

8%

8%

0

21% 31.12.2013

84% чистий процентний дохід

11%

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2014

Чистий комісійний дохід, млн грн 450

68% непроцентний дохід*

чистий комісійний дохід

* непроцентний дохід наведено за вирахуванням зміни справедливої вартості цінних паперів, які оцінюються за справедливої вартості через прибуток або збиток, збитків від зменшення корисності інвестиційних цінних паперів доступних для продажу, курсових різниць від операцій з іноземними валютами та переоцінки операцій з банківськими металами

420

430

390 360

370

330 300 31.12.2013

31.12.2014

21


Роздрібний бізнес

БІЗНЕС

5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Фінансові інститути та інвестиції

Корпоративний бізнес

Малий та середній бізнес

Роздрібний бізнес

Укрексімбанк є фінансовим агентом Кабінету Міністрів України з оформлення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії. Крім того, банк посідає провідні позиції серед українських банків за обсягами операцій на валютних і грошових ринках та на фондовому ринку – з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності.

Завдяки бездоганній репутації та високому рівню довіри з боку підприємств та організацій клієнтська база Укрексімбанку продемонструвала значне зростання. Банк пропонує корпоративним клієнтам повний спектр послуг – від класичних банківських продуктів з обслуговування грошових потоків підприємств до складних програм структурного фінансування із залученням коштів міжнародних фінансових установ та організацій.

Вбачаючи в клієнтах малого та середнього бізнесу значний потенціал розвитку, банк динамічно забезпечував удосконалення та адаптацію своїх продуктів та послуг, що враховують потреби, види діяльності клієнтів та кон’юнктуру ринку. Пріоритетним напрямом у кредитуванні платоспроможних клієнтів МСБ відповідно до своєї місії банк вважає підприємства, функціонування яких спрямоване на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Для досягнення найкращих результатів діяльність банку була спрямована на покращення якості обслуговування, впровадження нових сучасних технологій, оновлення лінійки банківських продуктів, розвиток комунікацій з клієнтами, розширення каналів продажу. Висока надійність, широкий спектр депозитних продуктів та вигідні умови розміщення коштів дозволили Укрексімбанку посісти третє місце серед українських банків за обсягом строкових коштів населення.

22


Роздрібний бізнес 5 5

26 32 34

22

245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

 Фінансові інститути та інвестиції Фінансовий агент Кабінету Міністрів України

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

За цей час банком як фінансовим агентом Кабінету Міністрів України оформлено понад 150 кредитів у рамках 13 кредитних ліній (Німеччини, США, Франції, Італії, Японії, Швейцарії, Іспанії тощо) та 2 кредитні програми на суму, еквівалентну 2,78 млрд дол. США.

АТ «Укрексімбанк» з 1992 року виконує функції фінансового агента Кабінету Міністрів України з оформлення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, що були спрямовані на фінансування першочергових потреб економіки України з розвитку інфраструктури, модернізації виробництва, придбання товарів критичного імпорту тощо.

Партнерами банку за зовнішніми угодами є: консорціум банків ФРН АКА, німецька Кредитна установа для відбудови (КfW), USEXIM (США), JBIC (Японія), Асоціація французьких банків, група італійських кредитних інститутів на чолі з Efibanka, іспанський банк Sabadell, швейцарський банк UBS та інші, що надавали

Галузева структура іноземних кредитів, оформлених АТ «Укрексімбанк» як фінансовим агентом Кабінету Міністрів України

Іноземні кредити, оформлені АТ «Укрексімбанк» як фінансовим агентом Кабінету Міністрів України у розрізі країн-кредиторів

3%

4%

3%

агропромисловий комплекс

9%

охорона здоров'я металургійна промисловість

6%

ФРН

51%

Австрія, Іспанія, Італія, Франція

42%

легка та харчова промисловість енергетика

США

15%

транспорт, телекомунікації та інформатика

12% 16%

2%

інші країни Європи Японія

37%

інші галузі

23


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

кредитні ресурси під страхове покриття провідних експортнокредитних агенцій світу, таких як Euler Hermes (Німеччина), USEXIM (США), COFACE (Франція), SACE (Італія) та інших.

Зовнішні запозичення Протягом 2014 року через високі економічні ризики, обумовлені політичними подіями, міжнародні ринки капіталу були закриті для позичальників з України.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Операції на валютних та грошових ринках Оскільки Укрексімбанк є одним із лідерів банківської системи України, здійснення операцій на валютних та грошових ринках є одним з найбільших і найважливіших сегментів його діяльності.

У лютому 2014 року банк здійснив погашення єврооблігацій, випущених у 2011 році на суму 2,385 млрд грн, деномінованих у національній валюті, розрахунки за якими проводилися в доларах США.

Клієнтами банку є експорто- та імпортоорієнтовані підприємства. Для забезпечення діяльності таких клієнтів банк здійснює значні обсяги операцій на міжбанківському валютному ринку. Так, у 2014 році обсяг операцій банку на міжбанківському валютному ринку України склав 171 млрд грн, що становить близько 5% загального обсягу операцій на цьому ринку. На міжнародному валютному ринку здійснено конверсійних операцій загальним обсягом 41,6 млрд гривень.

Трансакція з випуску таких єврооблігацій була знаковою для ринку, оскільки вперше в історії український позичальник вийшов на міжнародні фінансові ринки безпосередньо для отримання фінансування в гривні в рамках публічної трансакції.

З метою забезпечення оптимального рівня ліквідності, банк активно працює на внутрішньому та міжнародному грошовому ринках. У 2014 році банком здійснено операцій на внутрішньому грошовому ринку в обсязі 93,6 млрд грн та на міжнародному грошовому ринку в обсязі 5,4 млрд гривень. Для забезпечення кас банку необхідними обсягами готівки, зокрема, в іноземній валюті, впродовж 2014 року на внутрішньому та міжнародному ринках здійснено операцій з банкнотами іноземних держав та банківськими металами в обсязі понад 6,8 млрд гривень.

24


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Цінні папери

Інвестиційний банкінг

У межах отриманих Укрексімбанком ліцензій на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – з торгівлі цінними паперами (андерайтинг, дилерська та брокерська діяльність) та депозитарної діяльності – банк пропонує повний спектр послуг на фондовому ринку.

У рамках продуктів інвестиційного банкінгу Укрексімбанк надає такі послуги:

У звітному році продовжилася тенденція нарощення портфеля цінних паперів, який збільшився на 13,6 млрд грн, до 48,1 млрд гривень. Сформований банком портфель цінних паперів диверсифікований як за валютами, так і за ризиками емітентів. Крім цього, банк як депозитарна установа обслуговує понад 7 тисяч рахунків у цінних паперах, на яких обліковується 405 млрд шт. цінних паперів загальною номінальною вартістю 102,4 млрд гривень. За цим показником банк посідає одну з провідних позицій з надання депозитарних послуг в Україні.

 консультації щодо залучення стратегічних та портфельних інвесторів (інвестиційна оцінка компаній, розробка фінансової стратегії, організація та супроводження процесів злиття та поглинання тощо);  послуги щодо виходу на боргові ринки капіталу шляхом здійснення розміщення боргових цінних паперів;  послуги щодо виходу на міжнародні ринки капіталу шляхом здійснення первинного публічного розміщення акцій та приватного розміщення акцій.

25


Роздрібний бізнес 5 5

26 32 34

22

245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

 Корпоративний бізнес Кошти клієнтів Незважаючи на складну ситуацію, яка склалась у 2014 році в економіці та на банківському ринку України, клієнтська база Укрексімбанку, завдяки його бездоганній репутації та високому рівню довіри з боку підприємств та організацій, продемонструвала значне зростання і становила майже 62 тисячі клієнтів суб’єктів господарювання та державних установ. Динаміка коштів, залучених від корпоративних клієнтів, млрд грн 35

25,2

28 21

14,7

14

5,4

7

9,4

0 31.12.2013 поточні

строкові

31.12.2014

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Збільшення клієнтської бази мало не тільки кількісний, а й якісний характер. На ринку залучення коштів юридичних осіб банк про­довжив посідати найвищі позиції, продемонструвавши за звітний рік приріст коштів корпоративних клієнтів на 72% до 34,6 млрд гривень.

Кредитування корпоративного бізнесу Обсяг кредитів, наданих Укрексімбанком клієнтам корпоративного бізнес-напряму, на 31.12.2014 становив 69,4 млрд гривень. За підсумками 2014 року найбільші частки кредитного портфеля корпоративних клієнтів у розрізі галузей економіки становили вкладення у сільське господарство та харчову промисловість – 16,7%, торгівлю – 11,5%, видобувну галузь – 10,7%, будівництво – 9,6%, хімічну промисловість – 9,1%, вкладення в операції з нерухомістю – 7,7%, машинобудування – 6,6%, металургію – 5,5%, виробництво гумової та пластикової продукції – 4,7%, виробництво будівельних матеріалів – 4,4%. Загальний обсяг кредитних вкладень в інвестиційну діяльність позичальників на кінець 2014 року становив близько 22,5 млрд грн, що складає понад 32,4% кредитного портфеля корпоративних клієнтів банку.

26


Роздрібний бізнес 5 5

26 32 34

22

245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

Кредитний портфель у розрізі галузей економіки

4,4% 4,7% 5,5%

13,6% 16,7%

торгівля видобувна галузь

11,5% 10,7%

6,6%

сільське господарство та харчова промисловість

9,1% 9,6%

7,7%

будівництво хімічна промисловість нерухомість машинобудування металургія виробництво гумової та пластикової продукції виробництво будівельних матеріалів інше

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 36 провідними експортно-кредитними агенціями світу, серед яких COFACE (Франція), EDC (Канада), Euler Hermes (Німеччина), JBIC (Японія), SACE (Італія), USEXIM (США) та інші ЕКА Європи, Азії та Америки. У 2014 році Укрексімбанк продовжував обслуговування кредитних угод з іноземними банками у сфері експортного фінансування, що призначені для фінансування постачання обладнання для підприємств із виробництва будівельних матеріалів, целюлозопаперової промисловості, сільського господарства та харчової промисловості, виробництва гумової та пластмасової продукції, машинобудування, хімічної промисловості, видобувної галузі, торгівлі, металообробки, металургії тощо. На 31.12.2014 у сфері експортного фінансування оформлено 136 кредитних угод на загальну суму 418,9 млн дол. США (в екв.). 2014 року завершено реалізацію другої Програми кредитного сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на суму 40 млн дол. США, яку Укрексімбанк успішно впроваджував спільно з німецькою Кредитною установою для відбудови.

Структурне фінансування Торговельне фінансування та документарні операції У 2014 році Укрексімбанк проводив роботу щодо залучення кредитних ресурсів у сфері фінансування під покриття експортних кредитних агенцій, а також впровадження кредитних програм з іноземними фінансовими кредиторами з метою цільового кредитування проектів клієнтів банку.

Укрексімбанк має значні можливості для здійснення операцій з торговельного фінансування завдяки плідній співпраці з міжнародними фінансовими установами та іншими іноземними партнерами, про що свідчить загальний обсяг операцій з

27


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

торговельного фінансування, реалізованих протягом 2014 року – близько 400 млн дол. США в еквіваленті. Незначне зменшення обсягу операцій порівняно з 2013 роком не вплинуло на домінантні позиції банку на українському ринку торговельного фінансування. Також слід відзначити зростання у 2014 році обсягів документарних операцій за окремими продуктами, зокрема банківськими гарантіями та документарним інкасо. На кінець минулого року сукупний портфель документарних операцій складав близько 663 млн дол. США в еквіваленті, що є підтвердженням значної зацікавленості клієнтів у використанні продуктів торговельного фінансування, документарного бізнесу та незмінного рівня довіри українських компаній до державного банку.

Цільові програми Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2) Міжнародний банк реконструкції та розвитку

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

вплив на розвиток експортного потенціалу України спільних зі Світовим банком цільових програм, а відтак стала підґрунтям для подальшої співпраці в напрямку підтримки експортного потенціалу українських виробників. Додаткове фінансування доповнило кредитну лінію в рамках ПРЕ-2, забезпечило розвиток діяльності в рамках цього проекту та сприяло продовженню позитивних тенденцій попередніх проектів розвитку експорту. У рамках реалізації цих проектів Укрексімбанком здійснювалося як безпосереднє кредитування підприємств-експортерів, так і оптове кредитування комерційних банків з метою сприяння розвитку експортного сектору України та подальшого збільшення можливостей банківського сектору через розвиток посередництва в наданні фінансових ресурсів підприємствам-експортерам та розширення спектра кредитних продуктів приватних фінансових установ в Україні.

Протягом 2006–2014 років банком впроваджувались спільні з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2) та Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту (ДФ ПРЕ-2) на загальну суму 304,5 млн дол. США.

У рамках Проекту профінансовано 67 субпроектів розвитку експорту 50 підприємств-експортерів, більшість яких є лідерами в різних галузях економіки з майже всіх регіонів України. Проекти були спрямовані як на фінансування інвестиційних програм, так і на підтримку обігового капіталу. До кінця 2014 року уся сума позик була використана у повному обсязі.

Другий проект розвитку експорту був наступником спільного з МБРР Проекту розвитку експорту, реалізація якого протягом 1997–2004 років підтвердила високу ефективність та позитивний

Разом із великими підприємствами до участі у Проекті залучалися також компанії малої та середньої капіталізації, які особливо потребували підтримки в започаткуванні та розвитку експортної

28


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

діяльності. У низки підприємств, які розпочали експортну діяльність з участі у ПРЕ-2, складова експорту в загальних обсягах продажу продукції сягнула 70 відсотків. У період економічної кризи 2008–2009 років та протягом 2014 року спільні зі Світовим банком проекти відігравали важливу контрциклічну роль, забезпечивши гарантований доступ під­ приємств-експортерів до джерел фінансування, а відтак і підтримку їхньої бізнес-діяльності у складних економічних умовах. Результати проектів розвитку експорту свідчать про досягнення їхньої головної мети – загальний обсяг експорту учасників ПРЕ-2/ДФ ПРЕ-2 протягом 2007–2014 років склав майже 5,9 млрд дол. США, при цьому один долар позик Світового банку генерував майже три долари приросту експортної виручки учасників проектів. Важливо, що ефект мультиплікації діятиме і після закінчення проектів. Участь у ПРЕ-2/ДФ ПРЕ-2 дозволила вітчизняним підприємствамекспортерам оновити свої основні фонди, модернізувати виробництво, підвищити конкурентоспроможність продукції, вийти на нові ринки збуту, диверсифікувати географічну та товарну структуру експорту. Набутий протягом майже двадцяти років досвід співпраці Укрексімбанку зі Світовим банком є запорукою успіху подальшого співробітництва в рамках нових цільових програм розвитку, робота із започаткування яких нині активно проводиться.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Проект з енергоефективності Міжнародний банк реконструкції та розвитку Відповідно до Угоди про позику від 10 червня 2011 р. Укрексімбанком здійснюється впровадження спільного з МБРР Проекту з енергоефективності на загальну суму 200 млн дол. США. Мета Проекту з енергоефективності полягає в підвищенні енергоефективності промислових і комерційних підприємств, муніципалітетів та підприємств муніципального сектора, енергосервісних компаній за рахунок забезпечення сталого фінансового посередництва у сфері інвестування в енергоефективність. Обсяг кредитування на одного субпозичальника – до 30 млн дол. США. Реалізація Проекту відбувається за двома напрямами: безпосереднє кредитування Укрексімбанком підприємств-учасників та кредитування підприємств через комерційні банки України. Профінансовано 18 субпроектів з енергоефективності та залучено 2 банки-учасники. Реалізація Проекту триває.

Програма енергоефективності в Україні Європейський банк реконструкції та розвитку Укрексімбанк з 2007 року впроваджує започатковану Європейським банком реконструкції та розвитку Програму енерго­ ефективності в Україні (ПЕУ). Починаючи з 2012 року, відповідно до укладеної між Укрексімбанком та ЄБРР Кредитної угоди

29


Роздрібний бізнес 5 5

26 32 34

22

245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

на суму 50 млн дол. США продовжується реалізація Програми з акцентом на підтримку малого та середнього бізнесу. У рамках реалізації ПЕУ банком загалом профінансовано понад 50 інвес­ тиційних проектів. Географія енергозберігаючих проектів охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кірово­градську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Інвестиційні проекти впроваджуються на підприємствах агропромислового комплексу, виробництва будівельних матеріалів, металургії та машинобудування, харчової промисловості, сфери послуг тощо. Особлива увага приділяється проектам оптимізації тепло- та енергопостачання, споживання енергоресурсів, використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі біомаси.

Програма модернізації промисловості з позитивним впливом на довкілля Північний інвестиційний банк Впровадження спільної з Північним інвестиційним банком (NІВ) Програми щодо фінансування проектів з переоснащення та модернізації вітчизняних об’єктів промислової галузі забезпечило реалізацію масштабного проекту, спрямованого на модернізацію виробництва з метою запровадження інноваційних розробок продуктів для фотоелектричної промисловості та скорочення викидів двоокису вуглецю.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Програма підтримки енергоефективності в секторі малого та середнього бізнесу в Україні Глобальний фонд кліматичного партнерства Відповідно до умов Кредитної угоди з Глобальним фондом кліматичного партнерства у 2012 році Укрексімбанком залучено 30 млн дол. США для фінансування проектів українських підприємств у сфері енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Кошти програми використані в повному обсязі, профінансовано 13 проектів малих та середніх підприємств України.

Позика АТ «Укрексімбанк» для кредитування МСП та установ із середньою капіталізацією Європейський інвестиційний банк Між Укрексімбанком та Європейським інвестиційним банком у грудні 2012 року укладено Кредитну угоду з обсягом кредитних ресурсів 100 млн євро. Угода передбачає фінансування проектів, що впроваджуються малими підприємствами та підприємствами із середнім рівнем капіталізації, а також проектів енергоефективного та екологічного спрямування. Кошти позики ЄІБ спрямовувалися на розвиток місцевого при­ ватного сектору, соціально-економічної інфраструктури, включаючи транспортну та енергетичну інфраструктуру, а також на пом’якшення наслідків змін клімату. Профінансовано 16 субпроектів. Реалізація Проекту триває.

30


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

Програми торговельного фінансування Європейський банк реконструкції та розвитку Міжнародна фінансова корпорація Звітний рік продемонстрував готовність Укрексімбанку та провідних міжнародних фінансових організацій, попри загальні складнощі, і надалі плідно співпрацювати у різних сферах банківського бізнесу, у тому числі у галузі торговельного фінансування. За 2014 рік у рамках спеціалізованих програм – Програми сприяння торгівлі Європейського банку реконструкції та розвитку та Глобальної програми торговельного фінансування Міжнародної фінансової корпорації, було проведено операцій на загальну суму близько 250 млн дол. США в еквіваленті, що становить більше половини від річного обсягу операцій Укрексімбанку за цим напрямом банківського бізнесу. Попит з боку клієнтів банку на операції торговельного фінансування в межах лімітів міжнародних фінансових організацій залишається досить високим, що є запорукою подальшого розвитку та розширення взаємовідносин із такими надійними та перевіреними часом партнерами банку, як ЄБРР та МФК.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Факторинг Протягом року банк надавав факторингові послуги клієнтам та утримав провідні позиції на ринку внутрішнього факторингу. За результатами роботи в 2014 році обсяги погашення пере­ вищували обсяги фінансування операцій факторингу в націо­ нальній валюті. Портфель факторингу на 31.12.2014 становив 561,9 млн гривень. За 2014 рік до обслуговування було прийнято 31,3 тис. поставок на суму 3 млрд гривень.

31


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

  Малий та середній бізнес

Протягом 2014 року Укрексімбанк продовжував посилювати свої позиції на фінансовому ринку України за обсягами банківських операцій малого та середнього бізнесу. Банківська діяльність у цьому сегменті була спрямована на стале збільшення клієнтської бази, а також розширення банківських операцій і послуг для клієнтів МСБ. Нарощення Укрексімбанком обсягів фінансової підтримки реального сектора економіки України надало можливості для поліпшення економічного клімату, створення нових підприємств та нових робочих місць. Вбачаючи в клієнтах малого та середнього бізнесу значний потенціал розвитку, банк динамічно забезпечував удосконалення та адаптацію своїх продуктів та послуг, що враховують потреби, види діяльності клієнтів та кон’юнктуру ринку. Завдяки цьому Укрексімбанку вдалося збільшити обсяги банківських операцій, зокрема обсяг кредитної заборгованості збільшився на 40%, а коштів клієнтів – на 47%.

Кредитна діяльність Протягом 2014 року кредитний портфель малого та середнього бізнесу збільшився до 2,3 млрд гривень. Пріоритетним напрямом у кредитуванні платоспроможних клієнтів МСБ відповідно до своєї

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

місії банком розглядались підприємства, функціонування яких спрямоване на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Фінансування проектів таких позичальників здійснювалось, зважаючи на особливості організації бізнесу та притаманні йому ризики, та відбувалось як за рахунок власних коштів банку, так і в рамках програм іноземних та міжнародних фінансових організацій (Проект з енергоефективності МБРР, Програма енергоефективності в Україні ЄБРР, друга Програма кредитного сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні KfW). Багаторічний досвід роботи з цим сегментом клієнтів та унікальна експертиза за спільними кредитними програмами з міжнародними фінансовими організаціями дозволили банку протягом 2014 року вдосконалити процедури надання кредитів, а також розширити повноваження регіональних установ банку на прийняття рішень щодо кредитування позичальників малого та середнього бізнесу.

Клієнти З початку 2014 року Укрексімбанком на обслуговування залучено 7,4 тис. нових клієнтів МСБ, завдяки чому суттєво збільшились показники діяльності банку у цьому сегменті. Так, обсяг кредитного портфеля нових клієнтів банку становив 315 млн грн, зобов’язання банку з кредитування – ще 120 млн грн, залишки коштів нових клієнтів – 1 316 млн грн, а комісійний дохід від їх обслуговування – 7,4 млн гривень. Таких результатів вдалося досягти завдяки створенню комфортних умов обслуговування клієнтів, зваженій

32


Роздрібний бізнес 5 5

22

26 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

тарифній політиці, проведенню практичних тренінгів «Марафон продажу», різноманітних акцій і програм лояльності. За 2014 рік було запроваджено 1 362 нові зарплатні проекти підприємств малого та середнього бізнесу, а їхня загальна кількість на 31.12.2014 становила 7 580 проектів.

Розрахунково-касове обслуговування Розрахунково-касове обслуговування є основним видом доходів банку від обслуговування клієнтів, їх обсяг за 2014 рік збільшився на 16% до 138 млн гривень.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Кошти клієнтів Виважена процентна політика, надійність державного банку, гнучкі умови розміщення коштів залежно від потреб клієнтів дозволяють Укрексімбанку бути одним із лідерів на ринку залучення коштів клієнтів малого та середнього бізнесу. Протягом 2014 року обсяг коштів клієнтів малого та середнього бізнесу у гривневому еквіваленті збільшився на 1,8 млрд грн, або на 47%. При цьому строкові кошти клієнтів, частка яких у загальному обсягу коштів клієнтів МСБ на 31.12.2014 становила 40%, зросли на 430 млн грн, або на 24%. Залишки коштів до запитання за рік збільшились на 1,4 млрд грн, або на 68%.

Банком було здійснено оптимізацію розмірів тарифів з урахуванням кон’юнктури ринку, впроваджено нові послуги, збільшено пере­хресний продаж банківських продуктів, проведено заходи з відновлення співпраці з неактивними клієнтами тощо.

33


Роздрібний бізнес 5 5

22

25 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

  Роздрібний бізнес

Платіжні картки

Протягом 2014 року Укрексімбанк продовжував посідати провідні позиції на ринку роздрібних банківських послуг.

Банк є повноправним членом міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide та Visa International, що дозволяє надавати клієнтам повний спектр карткових послуг. У 2014 році Укрексімбанк продовжував виконувати функції розрахункового банку платіжної системи MasterCard Worldwide в Україні, договір про що було укладено у 1998 році.

Для досягнення найкращих результатів діяльність банку була спря­ мована на покращення якості обслуговування, впровадження нових сучасних технологій, оновлення лінійки банківських про­ дуктів, розвиток комунікацій з клієнтами, розширення каналів продажу.

Картковий бізнес банку забезпечує власний (in-house) процесин­ говий центр, під’єднаний безпосередньо до платіжних систем MasterCard Worldwide та Visa International. Процесинг банку працює на програмному забезпеченні Way4 компанії OpenWay Systems, Ltd.

Кошти клієнтів У 2014 році обсяг строкових коштів фізичних осіб збільшився на 23,5% або 3,7 млрд грн до 19,3 млрд грн (в екв.). Протягом 2014 року Укрексімбанку вдалося збільшити частку ринку на 1,6 проц. пункти та покращити ринкову позицію. Завдяки високій надійності, широкому спектру депозитних продуктів та вигідним умовам розміщення коштів на кінець звітного періоду Укрексімбанк посів третє місце у банківській системі за строковими коштами населення. Це свідчить про зразкову ділову репутацію банку та зацікавленість клієнтів у використанні депозитних продуктів Укрексімбанку.

Обсяг емісії Укрексімбанком платіжних карток MasterCard та Visa на 31.12.2014 становив понад 795 тис. одиниць. Обіг коштів за платіжними картками банку протягом року збільшився на 20% та становив 19,8 млрд гривень. Питома вага безготівкових операцій з платіжними картками збільшилася з 31% у 2013 році до 40,7% у 2014 році. Залишки коштів на карткових рахунках клієнтів збільшилися на 42% та перевищили 2 млрд грн, що дозволило Укрексімбанку бути одним із лідерів серед банків України за залишками коштів у розрахунку на одну емітовану картку. Мережа банкоматів банку нараховує 715 пристроїв.

34


Роздрібний бізнес 5 5

22

25 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

Загальна кількість операцій у 2014 році збільшилась на 11,5%, зокрема кількість безготівкових транзакцій – на 45% порівняно з попереднім роком. Також на 48% збільшилась загальна сума безготівкових розрахунків при загальному збільшенні обсягу транзакцій на 20%. Укрексімбанк консультує інші банки з питань вступу до міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide та Visa International, а також виступає представником інтересів і гарантом цих банків у платіжних системах. У 2014 році банк обслуговував 12 таких фінустанов. Надаючи процесингові послуги банкамафіліатам, Укрексімбанк пропонує доступ до потужного програмно-апаратного комплексу обробки транзакцій, під­тримку бази даних, формування звітності за запитами банківафіліатів, засоби on-line моніторингу шахрайських транзакцій, цілодобову клієнтську підтримку та багато інших функціоналів. У 2014 році Укрексімбанк розпочав підключення банкам-афіліатам послуг з емісії карток Visa PayWave, зміни PIN-коду за картками в банкоматах банків-афіліатів, послуги «Мої заощадження» (послуга з накопичення клієнтом коштів на картковому суб­ рахунку, за залишками коштів на якому нараховуються підвищені відсотки), on-line поповнення карткових рахунків через POS-термінали в касах банків, переказ коштів між картрахунками клієнтів афіліата через банкомати та транзакційні термінали, налаштування регулярних платежів із фіксованою сумою. Здійснюються налаштування для можливості емісії карток з технологією 3D Secure Verified by Visa (VbV) для банківафіліатів.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Динаміка кількості та обсягів операцій із використанням платіжних карток Кількість розрахунків, млн шт. 25 20

24.5

22.0

15

10.0

10

6.8

5 0 31.12.2013 загальний обсяг

31.12.2014 у т.ч. безготівкові

Обсяг розрахунків, млрд грн 20 15

19.8

16.5

10 5

2.3

1.6

0 31.12.2013

загальний обсяг

31.12.2014

у т.ч. безготівкові

35


Роздрібний бізнес 5 5

22

25 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

Протягом 2014 року Укрексімбанк продовжував обслуговування торговельно-сервісних підприємств України, які приймають в опла­т у за товари та послуги платіжні картки American Express. З 2010 року державна фінустанова є єдиним банком з еквайрингу платіжних карток American Express в Україні та несе відповідальність за технологічне, розрахункове та інформаційне обслуговування торговельних підприємств, які приймають картки American Express. У 2014 році Укрексімбанк успішно завершив процес сертифікації у компанії American Express Limited, що дозволило розширити перелік послуг та запропонувати клієнтам такі послуги:  отримання готівкових коштів за картками American Express через банкомати Укрексімбанку;  здійснення розрахунків за картками American Express у мережі інтернет;

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

електронних платежів (НСМЕП), Visa International, MasterCard Worldwide та American Express. З метою зменшення обсягів шахрайських операцій у 2014 році Укрексімбанк припинив емісію карток виключно з магнітною смугою та перейшов на випуск гібридних карток з чипом. Крім того, банк розширив лінійку карткових продуктів, які підтримують безконтактну технологію MasterCard PayPass та Visa payWave. На 31.12.2014 банком емітовано понад 82 тис. безконтактних карток обох платіжних систем. Восени 2014 року Укрексімбанк запровадив технологію роз­ра­ хунків в інтернеті за стандартом 3D Secure Verified by Visa (VbV), що забезпечує держателям платіжних карток максимальний рівень безпеки при оплаті товарів та послуг у мережі електронної комерції.

Укрексімбанк також розпочав обслуговування карток Національної системи масових електронних платежів на базі відкритих міжнародних стандартів у мережі власних POS-терміналів та банкоматів.

Банк продовжував розвивати картковий продукт «Електронний студентський квиток», що поєднує в собі функції посвідчення осо­ би студента та повноцінної міжнародної платіжної картки Visa. Емісію електронних студентських квитків було розпочато у жовтні 2013 року, і на 31.12.2014 банком було емітовано майже 13 тис. таких карток.

Таким чином, Укрексімбанк пропонує торговельно-сервісним підприємствам можливість обслуговування платіжних карток одразу чотирьох платіжних систем: Національної системи масових

У червні 2014 року Укрексімбанк пройшов сертифікацію міжнародної платіжної системи Visa щодо емісії дебетного карткового продукту Visa Debit, за яким платіжною системою Visa

 здійснення розрахунків за смарт-картками American Express.

36


Роздрібний бізнес 5 5

22

25 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

з серпня 2014 року встановлюється знижений інтерчейндж за видачу готівки в банкоматах інших банків України, що дозволяє встановлювати для клієнтів за цим типом карток пільгову комісію за видачу готівки в усіх банкоматах України та оптимізувати власну банкоматну мережу. Наприкінці 2014 року Укрексімбанк запровадив розрахунки з міжнародною платіжною системою Visa International в англійських фунтах стерлінгів та розпочав емісію карток Visa у цій валюті. У рамках власної благодійної програми Укрексімбанку «Разом за життя»® за 2014 рік на підтримку дитячих медичних закладів було перераховано понад 786 тис. гривень. Кількість благодійних платіжних карток Visa «Разом за життя»® досягла 26 тис. одиниць. Для допомоги армії Укрексімбанком була реалізована послуга переказу благодійних коштів через власну мережу банкоматів. Протягом 2014 року через цей канал було зібрано понад 550 тис. гривень.

Кредити фізичним особам Девальвація національної валюти, спричинена політичною та фінансовою кризою, які сталися на початку 2014 року та продовжувались протягом року, призвела до необхідності вжиття оперативних заходів для вирішення проблемних питань фізичних

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

осіб, що мають зобов’язання за договорами споживчих кредитів в іноземній валюті. З огляду на це банком було здійснено низку заходів з метою полегшення кредитного навантаження на по­ зи­чальників: затверджено процентні ставки рефінансування кредитної заборгованості з іноземної валюти в національну та з метою зменшення фінансового навантаження позичальникам пропонувалася реструктуризація заборгованості в гривневому еквіваленті. Пріоритетним напрямом кредитування фізичних осіб у 2014 році залишалось кредитування на платіжні картки, зокрема відкриття кредитних ліній у рамках зарплатних проектів. Банком були вдосконалені умови карткових кредитних продуктів, що дало змогу протягом 2014 року відкрити майже 27 тис. кредитних ліній до платіжних карток на загальну суму 267 млн гривень.

Розрахунково-касові послуги Укрексімбанк є агентом міжнародних систем грошових переказів MoneyGram та UNIStream, субагентом Western Union (агент – АТ «Райффайзен Банк Аваль») та протягом багатьох років надає послуги міжнародних грошових переказів. У ІІ півріччі 2014 року банком запроваджено внутрішньобанківську систему грошових переказів у національній валюті по Україні

37


Роздрібний бізнес 5 5

22

25 32 34 245

Фінансова звітність

 Малий та середній бізнес

23

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 Корпоративний бізнес

Стратегія

бізнес

СТРАТЕГІЯ

 Фінансові інститути та інвестиції

245 39

245 48

EximCash, яку включено до Реєстру платіжних систем Національного банку України. Банк щороку нарощує обсяги реалізації пам’ятних та ювілейних монет. За 2014 рік продано понад 8 тисяч таких монет, а комісійний дохід становив майже 310 тис. гривень. У 2014 році банк збільшив кількість індивідуальних сейфів у депозитних сховищах. Для задоволення зростаючого попиту населення кількість індивідуальних сейфів збільшено на понад 500 одиниць, а їх загальна кількість становила майже 7 тисяч.

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

Електронні банківські послуги З метою мінімізації кількості звернень клієнтів до відділень Укрексімбанку та для підвищення якості обслуговування банк пропонує клієнтам електронні канали комунікації – системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та Enter EXIM®. Завдяки інформативності, простоті використання, функціональності та достатньому рівню захисту під час роботи у системі Enter EXIM®, кількість її користувачів постійно зростає. За 2014 рік вона збільшилася на 64 тис. та становила 300 тис. користувачів.

38


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

Управління ризиками

Інформаційні технології

Персонал банку

Соціальна відповідальність

мережа банку

Процес управління ризиками має ключове значення для забезпечення стабільної діяльності банку. Загальну відповідальність за встановлення та затвердження цілей у сфері управління ризиками та капіталом несе Наглядова рада. При цьому банк має окремі незалежні підрозділи, які відповідають за управління ризиками та їх контроль, а Політика управління ризиками затверджується Правлінням банку.

Банк вживає заходів щодо модернізації та розвитку своєї інформаційної інфраструктури на базі сучасних технічних та архітектурних рішень. Поєднання технологій використання програмних модулів власної розробки, програмних продуктів і апаратних засобів від відомих вітчизняних та зарубіжних виробників дозволяє гнучко й ефективно будувати і налаштовувати інформаційну систему під бізнес-завдання банку.

Філософія кадрової політики Укрексімбанку базується на тому, що основною цінністю банку є його персонал. Протягом 2014 року банком забезпечено високоефективну діяльність професійного, згуртованого та відповідального колективу, який гнучко реагує на зміни у внутрішньому й зовнішньому середовищі та забезпечує фінансовій установі позиції лідера на ринку.

Відповідальність перед клієнтами, партнерами, державою, суспільством та власними співробітниками є невід’ємною складовою стратегії й діяльності Укрексімбанку та однією з важливих умов ефективної реалізації банком своєї місії як державної фінансової установи. Банк послідовно вдосконалює систему екологічного та соціального менеджменту та розвиває унікальну благодійну програму «Разом за життя»®, спрямовану на боротьбу з онкологічними захворюваннями дітей та модернізацію лікувальних баз медичних установ.

Філії банку надають повний спектр банківських послуг, що дає змогу як забезпечувати реалізацію загальнонаціональних фінансових проектів, так і досягати власних стратегічних цілей. Протягом 2014 року банк дотримувався консервативної клієнтоорієнтованої стратегії щодо розвитку мережі в умовах фінансово-економічної кризи. Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи регіональних підрозділів.

39


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

  Управління ризиками

 забезпечення постійного моніторингу та контролю ризику, а також дотримання всіх встановлених лімітів;  уникнення конфлікту інтересів;

Процес управління ризиками має ключове значення для забез­ печення стабільної діяльності банку.

 забезпечення внутрішнього контролю за дотриманням політики та процедур.

Банк дотримується таких принципів управління ризиками:

 уніфікація процедур аналізу та моніторингу кредитних проектів, оцінка кредитоспроможності кожного позичальника/класу емітента та встановлення кредитного рейтингу й правил створення резерву під зменшення корисності;

Загальну відповідальність за встановлення та затвердження цілей у сфері управління ризиками та капіталом несе Наглядова рада. При цьому банк має окремі незалежні підрозділи, які відповідають за управління ризиками та їх контроль. За управління ризиками в банку відповідають: Правління, Комітет з управління активами та пасивами, Кредитний комітет, Комітет роздрібного бізнесу, Управління казначейства, Управління контролю ризиків. Політика управління ризиками затверджується Правлінням банку.

 чітке визначення ролей усіх учасників процесу управління ризиками, а також взаємовідносин між цими учасниками;

Кредитний ризик

 централізація управління ризиком ліквідності, процентним та валютними ризиками на рівні головного офісу;

 встановлення лімітів ризику стосовно обсягів операцій, що приймаються колегіальними органами, посадовою особою банку чи філіями;  встановлення лімітів (цільових та граничних значень) ризику на одного контрагента, на групу пов’язаних контрагентів, лімітів концентрації/обсягу кредитного портфеля (за галузями, групами контрагентів, окремими операціями/ статтями балансу тощо);

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом:  встановлення цільових, критичних та ключових показників кредитного ризику;

граничних

значень

 надання кредитів/прийняття зобов’язань виключно у відповідності до затвердженої кредитної політики і прийнятих на її виконання нормативних документів банку;

40


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

 формування і підтримання резервів на покриття очікуваних збитків/втрат від кредитних операцій у обсягах, не менших від розрахункових величин таких збитків/втрат;  підтримання власного (регулятивного) капіталу на рівні, що є не меншим від оціночного рівня неочікуваних збитків/втрат від кредитних операцій;  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників кредитного ризику на рівні індивідуальних кредитів/зобов’язань, окремих кредитних портфелів та загального кредитного портфеля;  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників кредитного ризику до критичних та/або граничних значень.

Ринковий ризик

 застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників ринкового (процентного та/або валютного) ризику до критичних та/або граничних значень.

Валютний ризик Управління валютним ризиком здійснюється шляхом:  встановлення цільових, критичних та ключових показників валютного ризику;

граничних

значень

 постійного моніторингу фактичних значень ключових показників валютного ризику;  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників валютного ризику до критичних та/або граничних значень.

Управління ринковим ризиком здійснюється шляхом:

Процентний ризик  встановлення цільових, критичних та граничних ключових показників ринкового (процентного і валютного) ризику;  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників ринкового (процентного і валютного) ризику;

Управління процентним ризиком здійснюється шляхом:  встановлення цільових, критичних та граничних значень клю­ чових показників процентного ризику;

41


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

245 48

 постійного моніторингу фактичних значень ключових показників процентного ризику;  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників процентного ризику до критичних та/або граничних значень.

Ризик ліквідності Управління ризиком ліквідності полягає у визначенні прийнятного для банку рівня розривів між активами та пасивами за строками і сумами до погашення (у розрізі валют), основних правил, процедур та інструментів управління такими розривами та здійснюється шляхом:  встановлення цільових, критичних та ключових показників ризику ліквідності;

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

граничних

значень

 постійного моніторингу фактичних значень ключових показників ризику ліквідності;  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників ризику ліквідності до критичних та/або граничних значень.

Стратегічний ризик Управління стратегічним ризиком полягає у забезпеченні адекватної системи комунікацій та реагування для оперативного виявлення на системному рівні, аналізу, оцінки та контролю стратегічних ризиків, на які наражається банк у своїй діяльності, і створення передумов для забезпечення адекватності структури і процесів прийняття та реалізації бізнес-рішень та здійснюється шляхом:  постійного моніторингу процесів прийняття та реалізації бізнесрішень, фактичних значень ключових показників ризику, аналізу і прогнозування їхньої динаміки;  належного повідомлення відповідних (за напрямами діяльності) колегіальних органів і підрозділів банку про стан реалізації прийнятих бізнес-рішень та їхній вплив на фактичні і прогнозовані значення ключових показників ризику;  застосування адекватних заходів реагування у разі прийняття помилкових бізнес-рішень чи неадекватного виконання бізнесрішень та наближення фактичних значень ключових показників ризику до критичних та/або граничних значень.

42


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

 Інформаційні технології

З огляду на вирішальний вплив інформаційних технологій на індустрію фінансових послуг і зростаючу конкуренцію, банк вживає заходів щодо модернізації та розвитку своєї інформаційної інфраструктури на базі сучасних технічних та архітектурних рішень. Поєднання технологій використання програмних модулів власної розробки, програмних продуктів і апаратних засобів від відомих вітчизняних (CS Ltd, СНПФ «Аргус») та зарубіжних виробників (Oracle, Microsoft, SAP, HP, Cisco, EMC, VMware, Riverbed, Nortel, Dell, RedHat, Novell, NetIQ) дозволяє гнучко й ефективно будувати і налаштовувати інформаційну систему під бізнес-завдання банку. Ядром платіжної інфраструктури Укрексімбанку є внутрішньо­ банківська платіжна система (ВПС), основне завдання якої полягає у створенні умов для централізованого оперативного управління вільними ресурсами банку з метою їх ефективного використання. ВПС забезпечує взаємодію банку із зовнішніми платіжними системами та фінансовими організаціями через єдину точку входу – Розрахунковий центр банку. У 2014 році банком створена і на початку 2015 року введена в експлуатацію внутрішньобанківська термінова та безадресна система грошових переказів коштів по Україні для фізичних осіб у національній валюті EximCash.

Системи дистанційного обслуговування клієнтів – Інтернет-банкінг Enter EXIМ®, «Клієнт-Банк», «Корпоративний Клієнт-Банк», мережа банкоматів, інформаційні кіоски, модуль SMS-інформування, веб-сайт банку – забезпечують зручний доступ клієнтів до інформаційних ресурсів і сервісів Укрексімбанку. У рамках впровадження методології та стандартів ITSM в Укрексімбанку функціонує система моніторингу та управління інформаційною інфраструктурою. Банк постійно вдосконалює системи резервування інформаційних ресурсів. Корпоративна мережа побудована на сучасних технологіях із використанням швидкісних каналів IP/MPLS як основних каналів наземного зв’язку. Банк має свій власний (in-house) процесинговий центр для обслуговування карток платіжних систем: НСМЕП, Visa International, MasterCard Worldwide, American Express. Укрексімбанк першим із найбільших банків України здійснив сертифікацію на відповідність вимогам до інформаційної та фізичної безпеки згідно з міжнародним стандартом PCI DSS. Послугами процесингового центру Укрексімбанку успішно користуються низка афілійованих банків. У банку побудовано високотехнологічний центр обробки даних, який відповідає всім сучасним вимогам і стандартам, та впроваджено потужну сучасну систему збереження даних. Швидка й безперебійна обробка значних потоків інформації, максимальна автоматизація процесів задля підвищення ефективності роботи банку, зниження операційних ризиків та скорочення часу виведення на ринок нових продуктів – це головні завдання у сфері інформаційних технологій банку.

43


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

 Персонал банку

Філософія кадрової політики Укрексімбанку базується на тому, що основною цінністю банку є його персонал. Кадрову політику у 2014 році реалізовано за такими напрямами:  за напрямом підбору, прийому та адаптації персоналу забезпечено оптимальну чисельність персоналу, насамперед завдяки прийому високопрофесійних, працездатних, ефективних праців­ни­ків та заповнення вакансій у першу чергу за рахунок внутрішніх резервів банку;  за напрямом навчання та розвитку персоналу банк продовжував здійснення інвестицій у розвиток персоналу для підвищення професійного рівня своїх працівників, що в сучасних економічних умовах є особливо актуальним, зважаючи на суспільно-політичні та законодавчі зміни в державі, пов`язані з інтеграцією України в економічний простір ЄС;

 за напрямом мотивації персоналу банк стабільно продовжує забезпечувати соціальний захист своїх працівників, незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, що є значним мотиваційним фактором. Зокрема, здійснюються виплати на дітей, надається матеріальна допомога на оздоровлення, у випадку надзвичайних та сімейних обставин, у зв`язку з виходом на пенсію тощо. Кожен працівник Укрексімбанку має можливість участі в корпоративному недержавному пенсійному фонді. Забезпечується загальне визнання досягнень працівників через засоби морального заохочення: нагородження почесними грамотами, відзнаками, подяками, оприлюднення інформації про досягнуті успіхи через корпоративні засоби інформації. Протягом 2014 року банком досягнуто основної мети кадрової політики – забезпечено високоефективну діяльність професійного, згуртованого та відповідального колективу, який гнучко реагує на зміни у внутрішньому й зовнішньому середовищі та забезпечує фінансовій установі позиції лідера на ринку.

 за напрямом корпоративної культури проводилась подальша робота щодо забезпечення знання кожним працівником банку єдиних корпоративних цінностей, затверджених Кодексом корпоративної етики АТ «Укрексімбанк», що дозволяє формувати єдині стандарти діяльності, розвивати корпоративну культуру банку та підвищувати рівень лояльності працівників;

44


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

 Соціальна відповідальність

Відповідальність перед клієнтами, партнерами, державою, суспільством та власними співробітниками є невід’ємною складовою стратегії й діяльності Укрексімбанку та однією з важливих умов ефективної реалізації банком своєї місії як державної фінансової установи. Принципами, які Укрексімбанк закріпив у Концепції розвитку та діяльності в якості головного орієнтиру, що визначає спосіб, у який банк здійснює свою діяльність та будує відносини з усіма зацікавленими сторонами, є:  надійність;  відкритість;  професійність;  прозорість ведення банківської діяльності.

Відповідальні та чесні ділові практики  Банк дотримується чинного законодавства України та здійснює свою діяльність відповідно до національних та міжнародних стандартів;  Банк безумовно виконує взяті на себе зобов’язання;  Банк розглядає своїх клієнтів у якості рівноправних партнерів;

 Банк гарантує клієнтам доступність та високу якість банківських послуг і продуктів. В умовах складної фінансової ситуації та необхідності підтримки рівня довіри до банківського сектору банк зосередив свою увагу на підвищенні якості обслуговування та забезпеченні відповідності запропонованих продуктів та послуг потребам клієнтів, а також розширенні лінійки соціально орієнтованих продуктів.

Ековідповідальність  Укрексімбанк сприяє підвищенню енергоефективності еко­ но­міки України та визначає фінансування проектів у сфері захисту навколишнього середовища та впровадження енерго­ зберігаючих технологій як один з пріоритетних напрямів;  Банк застосовує процедури оцінки екологічних та соціальних ризиків до кредитних проектів;  Банк не фінансує соціально небезпечні та екологічно шкідливі виробництва;  Банк реалізує ініціативи, спрямовані на зменшення негативного впливу діяльності банку на навколишнє середовище. У 2014 році Організація економічного співробітництва та розвитку визнала Укрексімбанк найбільш активним банком з реалізації спільних з МФО кредитних ліній з підвищення енергоефективності бізнесу та захисту навколишнього середо­вища в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

45


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

Укрексімбанк продовжив вдосконалення системи екологічного та соціального менеджменту, інтегрованої в його кредитну діяльність, відповідно до якої оцінка екологічних та соціальних ризиків проводиться на етапі аналізу кредитних проектів, а моніторинг таких ризиків здійснюється на етапі їх супроводження. З метою забезпечення належної обізнаності співробітників банку із діючою системою оцінки екологічних та соціальних ризиків клієнта на регулярній основі проводяться дистанційні навчальні курси з відповідних питань. Спільно з провідними європейськими експертами та місцевою владою банк постійно проводить навчальні семінари та конференції в усіх регіонах України за участю представників компаній із різних галузей економіки для ознайомлення з перевагами програм енерго­ефективності та заохочення інвестицій у цю сферу.

Благодійна діяльність та волонтерство  Банк спрямовує благодійну допомогу на розв’язання конкретних проблем осіб, організацій або установ виключно на безоплатній, некомерційній основі.  Банк підтримує та розвиває корпоративне волонтерство. Основними напрямами благодійної та волонтерської діяльності у 2014 році були:

 фінансова підтримка закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям, лікування дітей, працівників банку та членів їх сімей;  допомога спеціалізованим дитячим закладам;  сприяння розвитку науки, освіти та культури, реалізації науковоосвітніх програм, надання допомоги вчителям, студентам, учням тощо;  сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціальноекономічного становища в Україні. З 2005 року банк реалізує унікальну благодійну програму «Разом за життя»®, спрямовану на боротьбу з онкологічними захво­рю­ ваннями дітей та модернізацію лікувальних баз медичних установ. Зібрані в рамках Програми кошти Укрексімбанк перераховує безпосередньо на рахунки медичних закладів для придбання спеціалізованого медичного обладнання, медичних засобів, ліків тощо. З початку дії програми її учасниками зібрано понад 6,5 млн грн для 28 медичних закладів у 26 регіонах України. Детальна інформація щодо стану реалізації Програми та цільового використання коштів постійно оновлюється на інтернет-сторінці програми razom.eximb.com.

 допомога учасникам АТО та членам їх сімей, пораненим та сім’ям загиблих учасників АТО, вимушеним переселенцям;

46


22

40

 Інформаційні технології

43

 Персонал банку

44

 Соціальна відповідальність

45

 Мережа банку

47

39

Фінансова звітність

Стратегія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Управління ризиками

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 48

  Мережа банку

За межами України діє два закордонних представництва банку в найбільших міжнародних центрах фінансів і торгівлі – містах НьюЙорку та Лондоні.

Мережа Укрексімбанку на кінець 2014 року налічувала 27 філій та 93 відділення. Сформована мережа установ банку охоплює усі області України. Філії банку надають повний спектр банківських послуг, що дає змогу як забезпечувати реалізацію загальнонаціональних фінансових проектів, так і досягати власних стратегічних цілей. Філії беруть участь у програмах розвитку регіонів, надають всебічну підтримку органам місцевого самоврядування, здійснюють фінансування перспективних проектів.

У 2014 році на виконання постанови Правління Національного банку України та рішення Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» були ліквідовані філія Укрексімбанку в АР Крим і підпорядковані їй відділення та філія в м. Севастополі.

Протягом звітного року банк дотримувався консервативної клієнтоорієнтованої стратегії щодо розвитку мережі в умовах фінансово-економічної кризи. Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи регіональних підрозділів. Банк забезпечував адекватний розвиток мережі, ефективне, конкурентоздатне функціонування філій та відділень. Розвиток мережі відбувався відповідно до найвищих стандартів якості та безпеки. Відділення були відкриті у провідних адміністративних та промислових центрах держави, місцях високої економічної активності, зокрема, в Києві, Дніпропетровську та Одесі. Крім того, з метою створення якісних умов обслуговування клієнтів та сприятливих умов праці персоналу відділення банку у м. Новій Каховці було переміщено у більш зручне для клієнтів місце та одночасно модернізовано відповідно до провідних банківських стандартів.

Також, зважаючи на проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей, відповідно до Указу Президента України та вимог Національного банку України Укрексімбанк вжив невідкладних заходів щодо організації роботи в надзвичайному режимі. Відповідно до рішень Правління банку у 2014 році було тимчасово призупинено діяльність філій у містах Донецьку та Луганську за їх місцезнаходженням, а виконання банківських операцій здійснюється через технологічний майданчик Головного банку. Інтереси банку на території Донецької та Луганської областей представляють відділення у м. Краматорську та м. Лисичанську відповідно, які забезпечують обслуговування клієнтів, зареєстрованих у районах та містах обласного значення, що перебувають під контролем української влади.

47


245 22

245 39

 Річна консолідована  фінансова звітність

1

 Примітки до річної консолідованої фінансової звітності

7

48

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Стратегія

Фінансова звітність

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

БІЗНЕС

Стратегія 245 5

 Звіт незалежного аудитора

АТ «Укрексімбанк» Річний звіт – 2014

245 38

Фінансова звітність. ЗМІСТ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА РІЧНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ Консолідований звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Консолідований звіт про прибутки та збитки (Консолідований звіт про фінансові результати) . . . . . . . . . . . . .   2 Консолідований звіт про сукупний дохід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 Консолідований звіт про зміни у капіталі (Консолідований звіт про власний капітал) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 Консолідований звіт про рух грошових коштів . . . . . . . . . . . . . . .   5 ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основна діяльність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 2. Основа складання фінансової звітності  . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 3. Основні положення облікової політики  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 4. Суттєві облікові судження та оцінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5. Інформація за сегментами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6. Грошові кошти та їх еквіваленти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7. Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8. Заборгованість кредитних установ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  9. Кредити клієнтам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10. Інвестиційні цінні папери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11. Інвестиційна нерухомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12. Основні засоби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 13. Нематеріальні активи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 14. Податок на прибуток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 15. Резерви під зменшення корисності та інші резерви . . . . . . . 37 16. Інші активи та зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 17. Заборгованість перед Національним банком України . . . . . 38 18. Заборгованість перед кредитними установами . . . . . . . . . . . 39 19. Заборгованість перед клієнтами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20. Емітовані єврооблігації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21. Субординований борг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22. Капітал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 23. Договірні та умовні зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 24. Чисті комісійні доходи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 25. Витрати на персонал та інші операційні витрати  . . . . . . . . 47 26. Управління ризиками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 27. Передача фінансових активів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 28. Справедлива вартість активів та зобов’язань . . . . . . . . . . . 60 29. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення  . . . . 66 30. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки . . . 67 31. Операції зі зв’язаними сторонами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 32. Достатність капіталу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 33. Події після звітного періоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

48


72


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

1


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

2


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

3


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

4


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

5


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Річна консолідована фінансова звітність за 2014 рік

6


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz ǛǾǺǻǯǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǛǾǺǻǯǭǾǷǸǭDZǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒ

 ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ DZǭǸȒ²´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷµǭǮǻǎǭǺǷ ǴǭǾǺǻǯǭǺǻȀǽǻȃȒ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷµǴDZȒǶǾǺȋȐǾǯǻȋDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǺǭǼȒDZǾǿǭǯȒǎǭǺǷȒǯǾȉǷǻȓǸȒȃDzǺǴȒȓȲǯȒDZ ǿǭǐDzǺDzǽǭǸȉǺǻȓǸȒȃDzǺǴȒȓǺǭǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǯǭǸȋǿǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶȲǯȒDZ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ǾǿǭǿȀǿǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȀµ ǺǭǸDzdzǵǿȉ DZDzǽdzǭǯȒ ǯ ǻǾǻǮȒ ǗǭǮȒǺDzǿȀǹȒǺȒǾǿǽȒǯǠǷǽǭȓǺǵ ǐǻǸǻǯǺǵǶǻȁȒǾ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȀµǴǺǭȂǻDZǵǿȉǾȌȀǗǵȐǯȒǼǻǯȀǸǐǻǽȉǷǻǰǻǎǭǺǷǹǭȐȁȒǸȒǶǿǭǮDzǴǮǭǸǭǺǾǻǯǵȂ ǯȒDZDZȒǸDzǺǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ȁȒǸȒǶ ǿǭ ǮDzǴǮǭǸǭǺǾǻǯǵȂ ǯȒDZDZȒǸDzǺȉ Ȓ DZǯǭ ǼǽDzDZǾǿǭǯǺǵȃǿǯǭ ǯ ǘǻǺDZǻǺȒ ǿǭ ǚȉȋ ǖǻǽǷȀǎǭǺǷǿǭǶǻǰǻȁȒǸȒȓȐȐDZǵǺǻȋȋǽǵDZǵȄǺǻȋǻǾǻǮǻȋ DŽǾǿǻǽǵȄǺǻ ǾǷǸǭǸǻǾȌ ǿǭǷ Ȇǻ ǻǾǺǻǯǺǭ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȀµ ǯǷǸȋȄǭǸǭ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǽȒǴǺǵȂ DzǷǾǼǻǽǿǺǻ ȒǹǼǻǽǿǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǚǭǽǭǴȒ ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷµ ǹǭȐ DZǵǯDzǽǾǵȁȒǷǻǯǭǺȀ ǷǸȒȐǺǿǾȉǷȀ ǮǭǴȀ Ȇǻ ǯǷǸȋȄǭȐ ǴǺǭȄǺȀ ǷȒǸȉǷȒǾǿȉ ǯDzǸǵǷǵȂǼǽǻǹǵǾǸǻǯǵȂȒDZDzǽdzǭǯǺǵȂǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷµǼǽǵǶǹǭȐǯǷǸǭDZǵǯȒDZȁȒǴǵȄǺǵȂǿǭȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮȒ ǺǭDZǭȐ ǷǽDzDZǵǿǵ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǼǸǭǿȒdzǺDz ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǿǭ ǼDzǽDzǷǭǴ ǷǻȅǿȒǯ Ǵǭ ǷǻǽDZǻǺ ǻǼDzǽǭȃȒȓ Ǵ ǻǮǹȒǺȀ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿ ȒǺǯDzǾǿȀȐ Ƿǻȅǿǵ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǻǯǻǷǭǾǻǯDz ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǿǭ ǺǭDZǭȐ ȒǺȅȒ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷȒ ǼǻǾǸȀǰǵ ǛDZǺȒȐȋ ȒǴ ǰǻǸǻǯǺǵȂ ȁȀǺǷȃȒǶ ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȀµ Ȑ ǾǼǽǵȌǺǺȌ ǯȒDZ ȒǹDzǺȒ ǠǽȌDZȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȋ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ DZǻǰǻǯǻǽȒǯȆǻǼȒDZǼǵǾǭǺȒǠǽȌDZǻǹǠǷǽǭȓǺǵǿǭȀǽȌDZǭǹǵȒǺȅǵȂDZDzǽdzǭǯ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷµǯǵǾǿȀǼǭȐǭǰDzǺǿǻǹǠǽȌDZȀǠǷǽǭȓǺǵ ǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀȐǷǽDzDZǵǿǵǯȒDZȒǺǻǴDzǹǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȀǾǿǭǺǻǯȀǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒDZǻǴǭǴǺǭȄDzǺǵȂDZǻǰǻǯǻǽȒǯ ǙȒǾȒȌ ǮǭǺǷȀ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ǼǽǻDzǷǿȒǯ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ Ȓ ǼǽǵǯǭǿǺǵȂ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺǵȂ Ǻǭ ǽǻǴǯǵǿǻǷ ǰǭǸȀǴDzǶ Ǵ ǯǵǾǻǷǻȋDZǻDZǭǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǯǵǽǻǮǺǵǷȒǯDzǷǾǼǻǽǿǻǻǽȒȐǺǿǻǯǭǺǻȓǿǭȒǹǼǻǽǿǻǴǭǹȒǺǺǻȓǼǽǻDZȀǷȃȒȓǴǭǸȀȄDzǺǺȌ ǴǻǯǺȒȅǺȒȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽDzǾȀǽǾȒǯ DZǸȌ ǼǻǸȒǼȅDzǺǺȌ DzȁDzǷǿǵǯǺǻǾǿȒ DzǷǻǺǻǹȒǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ Ȁ ǿǻǹȀ ȄǵǾǸȒ ǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌ DzǺDzǽǰǻǴǮDzǽȒǰǭȋȄǵȂ ǿDzȂǺǻǸǻǰȒǶ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǴǻǯǺȒȅǺȉǻDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ȁȀǺǷȃȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǰDzǺǿǭǠǽȌDZȀǠǷǽǭȓǺǵǏǼǻǿǻȄǺǵȂȀǹǻǯǭȂǴǹDzǿǻȋǯǵǷǻǺǭǺǺȌȃȒȐȓǹȒǾȒȓǎǭǺǷǼǽǻǯǻDZǵǿȉǯǿǻǹȀȄǵǾǸȒ ǴǺǭȄǺȒ ǻǮǾȌǰǵ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǵ ȃȒǺǺǵǹǵ ǼǭǼDzǽǭǹǵ ǠǽȌDZȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǿǭ DZDzǽdzǭǯǺǵǹǵ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵ ȌǷ ǴǭǴǺǭȄDzǺǻ Ȁ ǜǽǵǹȒǿȃȒ ǣȌ ǽȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǯǷǸȋȄǭȐ ȁȒǺǭǺǾǻǯȀ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȀµ ǿǭ Ƕǻǰǻ DZǻȄȒǽǺȒȂ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ DZǭǸȒǽǭǴǻǹȒǹDzǺȀȋǿȉǾȌ´ǎǭǺǷµ ǗǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒDZǻȄȒǽǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭȐǿǭǷǵǹǵ ǑǻȄȒǽǺȐǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ´ǠǷǽDzǷǾȒǹǸȒǴǵǺǰµȆǻǼǻǯǺȒǾǿȋǺǭǸDzdzǵǿȉǎǭǺǷȀǮȀǸǻǴǭǾǺǻǯǭǺDzȀǽǻȃȒǿǭǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺDz ǯǠǷǽǭȓǺȒȒǴDZȒǶǾǺȋȐǿǻǽǰǻǯȒǿǭǸȒǴǵǺǰǻǯȒǻǼDzǽǭȃȒȓ ǑǻȄȒǽǺȐ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ǟǛǏ ´ǒǷǾȒǹǸȒǴǵǺǰµ Ȇǻ ǼǻǯǺȒǾǿȋ ǺǭǸDzdzǵǿȉ ǎǭǺǷȀ ǮȀǸǻ ǴǭǾǺǻǯǭǺDz Ȁ ǽǻȃȒ ǿǭ ǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺDzǯǠǷǽǭȓǺȒ   ǔǭǰǭǸȉǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ǣȌ ǽȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǾǷǸǭDZDzǺǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǙȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂ ǾǿǭǺDZǭǽǿȒǯ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ´ǙǞǡǔµ  ǣȌ ǽȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǾǷǸǭDZDzǺǭ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǼǽǵǺȃǵǼȀ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǷǽȒǹ ǴǭǴǺǭȄDzǺǻǰǻ ǯ ǽǻǴDZȒǸȒ ´ǛǾǺǻǯǺȒ ǼǻǸǻdzDzǺǺȌ ǻǮǸȒǷǻǯǻȓ ǼǻǸȒǿǵǷǵµ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀǮȀDZȒǯǸȒǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǣȌǽȒȄǺǭǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǭǴǯȒǿǺȒǾǿȉǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǭǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉ ´ǿǵǾǰǽǺµ ȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz ǎDzǴǼDzǽDzǽǯǺȒǾǿȉ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǼȒDZǰǻǿȀǯǭǸǻ ȃȋ ǽȒȄǺȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀ ȁȒǺǭǺǾǻǯȀ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǼǽǵǺȃǵǼȀ ǮDzǴǼDzǽDzǽǯǺǻǾǿȒ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǑǻǼȀȆDzǺǺȌ ǮDzǴǼDzǽDzǽǯǺǻǾǿȒ ǰǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǾǵǸȉǺȒǶ ǼǻǴǵȃȒȓ Ǽǻ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀǼȒDZǿǽǵǹȃȒǎǭǺǷȀDZDzǽdzǭǯǻȋ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǿǭǿǽǵǽȒȄǺǻǹȀǮȒǴǺDzǾǼǸǭǺȒǼȒDZǰǻǿǻǯǸDzǺǻǹȀǹDzǺDzDZdzǹDzǺǿǻǹ 7


Публічне акціонерне товариство ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ «Державний експортно-імпортний банк України» ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ

ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рікǛǾǺǻǯǺȒǼǻǸǻdzDzǺǺȌǻǮǸȒǷǻǯǻȓǼǻǸȒǿǵǷǵ

 ǔǹȒǺǵǯǻǮǸȒǷǻǯȒǶǼǻǸȒǿǵȃȒ ǚǭǾǿȀǼǺȒǺǻǯȒǾǿǭǺDZǭǽǿǵǿǭȒǺǿDzǽǼǽDzǿǭȃȒȓǺǭǮȀǸǵȄǵǺǺǻǾǿȒǿǭǾǿǭǸǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵǹǵDZǻǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǎǭǺǷǻǹǴǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ µǏǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉµ ² ǴǹȒǺǵ ǙǞǎǛ ǯǵǼȀȆDzǺȒ Ȁ ǰǽȀDZǺȒ ǽǻǷȀǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓDZǭǿǵ ǣȌ ǴǹȒǺǭ ǯǯǻDZǵǿȉ ǼǻǸǻdzDzǺǺȌ ȆǻDZǻ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǙǞǎǛ Ǵ ǹDzǿǻȋ ȀǾȀǺDzǺǺȌ ǺDzǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿDzǶ ǯǵȌǯǸDzǺǵȂ Ǽǽǵ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȒ ǻǷǽDzǹǵȂ ǷǽǵǿDzǽȒȓǯ ǯǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷȀ ǣDz ǯǷǸȋȄǭȐ ǽǻǴ·ȌǾǺDzǺǺȌ ǴǺǭȄDzǺǺȌ ǯǵǹǻǰǵ ´Ȁ ǿDzǼDzǽȒȅǺȒǶ ȄǭǾ ǹǭȐ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯȄǻ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺDz Ǽǽǭǯǻ Ǻǭ ǯǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷµ Ȓ ǿǻǰǻ Ȇǻ DZDzȌǷȒ ǾǵǾǿDzǹǵ Ǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǻǹ Ǻǭ ǯǭǸǻǯȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǹǻdzȀǿȉ ǯǯǭdzǭǿǵǾȉ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǺǵǹǵ ǾǵǾǿDzǹǭǹǵ Ǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǻǹ Ǻǭ ǺDzǿǿǻǻǾǺǻǯȒ Ǡ ǾǿǭǺDZǭǽǿȒ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȐǿȉǾȌ Ȇǻ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺDz ǼǽǭǯǻǺǭǯǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷ ǭ ǺDzǼǻǯǵǺǺDzǴǭǸDzdzǭǿǵǯȒDZǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓǼǻDZȒȓǿǭ Ǯ ǼǻǯǵǺǺDzǹǭǿǵȋǽǵDZǵȄǺȀǾǵǸȀǯǵǷǻǺǭǺǺȌǯ ȀǾȒȂ ǺǭǾǿȀǼǺǵȂ ǻǮǾǿǭǯǵǺǭȂ L Ȁ ȂǻDZȒ ǺǻǽǹǭǸȉǺǻǰǻ ǯDzDZDzǺǺȌ ǮȒǴǺDzǾȀ LL Ȁ ǽǭǴȒ ǺDzǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵ ǼǸǭǿDzdzȒǯ ǼǻDZȒȓ DZDzȁǻǸǿȀ ǿǭ LLL Ȁ ǯǵǼǭDZǷȀ ǺDzǼǸǭǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒ Ȅǵ ǮǭǺǷǽȀǿǾǿǯǭ ǣDzǶ ǴǹȒǺDzǺǵǶ ǾǿǭǺDZǭǽǿ ǺDz ǹǭǯ ǾȀǿǿȐǯǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀǺǭǽȒȄǺȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ 

ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǙǞǡǔ ǿǭ ǙǞǎǛ ² ´DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ǷǻǹǼǭǺȒȓµ ǯǵǼȀȆDzǺȒ dzǻǯǿǺȌ ǽǻǷȀ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǻǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǣȒǴǹȒǺǵǴǭǼǽǻǯǭDZǵǸǵǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ

ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǷǻǹǼǭǺȒȓ ȌǷǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓȌǷǭ L ǻǿǽǵǹȀȐǷǻȅǿǵǯȒDZȒǺǯDzǾǿǻǽȒǯǴǹDzǿǻȋǺǭDZǭǺǺȌȓǹǼǻǾǸȀǰǴȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȌǹǵ LL ǼǽǵǶǹǭȐǺǭǾDzǮDzǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼDzǽDzDZǾǯǻȓǹǵȒǺǯDzǾǿǻǽǭǹǵǼǽǻ ǿDzȆǻȓȓǷǻǹDzǽȃȒǶǺǭǹDzǿǭǼǻǸȌǰǭȐǯ ȒǺǯDzǾǿȀǯǭǺǺȒǷǻȅǿȒǯǯǵǷǸȋȄǺǻDZǸȌǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌDZǻȂǻDZȀǯȒDZǼǽǵǽǻǾǿȀǯǭǽǿǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǭǮǻȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻǰǻDZǻȂǻDZȀǿǭ LLL ǯǵǴǺǭȄǭȐ Ȓ ǻȃȒǺȋȐ Ǿǯǻȓ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ Ǽǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȌȂ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǷǻǹǼǭǺȒȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǭ ǻǮǸȒǷǻǯȀǯǭǿǵ Ǿǯǻȓ DZǻȄȒǽǺȒ ǷǻǹǼǭǺȒȓ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǹȒǺǵ ȌǷǻȓ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ Ǻǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǿǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZȀǯǭǿǵ ǸǵȅDz ǿȒ DZǻȄȒǽǺȒ ǷǻǹǼǭǺȒȓ ȌǷȒ ǺǭDZǭȋǿȉ ǼǻǾǸȀǰǵ Ȇǻ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ DZǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǷǻǹǼǭǺȒȓ ǔǹȒǺDzǺǵǶ ǙǞǡǔ ǯǵǹǭǰǭȐ ǽǻǴǷǽǵǯǭǿǵ DZǻDZǭǿǷǻǯȀ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋ Ȁ ǿǻǹȀ ȄǵǾǸȒ ǾȀǿǿȐǯȒ ǾȀDZdzDzǺǺȌ ȌǷȒ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ ȆǻǮ ǯǵǴǺǭȄǵǿǵ Ȅǵ Ȑ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȋ ǷǻǹǼǭǺȒȐȋ ǗǽȒǹ ǿǻǰǻ ǺDzǻǮȂȒDZǺǻ ǽǻǴǷǽǵǯǭǿǵ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȀ Ȅǵ ȒǺȅȀ ǼȒDZǿǽǵǹǷȀ Ȇǻ ǺǭDZǭȐǿȉǾȌ ǺDzǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶ DZǻȄȒǽǺȒǶ ǷǻǹǼǭǺȒȓǺDzǴǭǸDzdzǺǻǯȒDZǿǻǰǻȄǵǮȀǸǭȃȌǼȒDZǿǽǵǹǷǭǺǭDZǭǺǭǭǮǻȒǾǺȀȐǸǵȅDzǺǭǹȒǽȓȓǺǭDZǭǿǵǣȒǴǹȒǺDzǺȒǾǿǭǺDZǭǽǿǵǺDz ǹǭǸǵǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯǼǸǵǯȀǺǭǽȒȄǺȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ 

ǟǸȀǹǭȄDzǺǺȌ,)5,& ´ǞǿȌǰǺDzǺǺȌµ ǯǵǼȀȆDzǺDzǿǽǭǯǺȌǽǻǷȀǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ DZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌ Ǵ ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ ǣDz ǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȐ ǹDzǿǻDZ ǻǮǸȒǷȀ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǴȒ ǾǼǸǭǿǵ ǴǮǻǽȒǯ ǷǽȒǹ

ǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǔǻǮǻǯ·ȌǴȀȋȄǭǼǻDZȒȌȆǻǼǽǵǴǯǻDZǵǿȉDZǻǯǵǺǵǷǺDzǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȃDzǯǵǴǺǭȄDzǺǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ ǼǻDZȒȌǯǺǭǾǸȒDZǻǷȌǷǻȓǯǵǺǵǷǭȐǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴȒǾǼǸǭǿǵ ǴǮǻǽȀǟǻǶȁǭǷǿȆǻ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌ ǴǹȀȅDzǺǭǯǾǵǸȀDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂǼǽǵȄǵǺǼǽǻDZǻǯdzȀǯǭǿǵǾǯǻȋDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀǼDzǽȒǻDZȒȄǵǰǻǿȀȐǾǯǻȋȁȒǺǭǺǾǻǯȀ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉǺǭǼȒDZǾǿǭǯȒǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌǼǽǻǼǻDZǭǸȉȅȀǮDzǴǼDzǽDzǽǯǺȀDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǺDzǼǽǵǴǯǻDZǵǿȉDZǻǯǵǺǵǷǺDzǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǛDZǺǭǷǻǯȒǹDzǿǻDZǵǯǵǴǺǭǺǺȌǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌDZǸȌȃȒǸDzǶǼǽǻǹȒdzǺǻȓǿǭǽȒȄǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǔǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌȃȉǻǰǻ ǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌ DZǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ȌǷȒ ǯǵǺǵǷǭȋǿȉ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ Ǽǽǻǰǽǭǹ ǿǻǽǰȒǯǸȒ Ƿǯǻǿǭǹǵ Ǻǭ ǯǵǷǵDZǵ Ȑ DZǻǮǽǻǯȒǸȉǺǵǹ ǣDz ǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌǺDzǹǭǸǻǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯǼǸǵǯȀǺǭǽȒȄǺȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ 

ǔǹȒǺǵ ǙǞǎǛ ´ǝǻǴǷǽǵǿǿȌ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ Ǽǽǻ ǾȀǹȀ ǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌ ǺDzȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯµ ǯǵǼȀȆDzǺȒ Ȁ ǿǽǭǯǺȒǽǻǷȀǿǭǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌDZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀDZǻǴǯǻǸȌȐǿȉǾȌ DZǻǾǿǽǻǷǻǯDz ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ȌǷȆǻ ǙǞǡǔ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ DZǻ ǻDZǺǭǷǻǯǻǰǻ ǻǮǸȒǷǻǯǻǰǻ ǿǭ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǻǰǻ ǼDzǽȒǻDZȀ ǣȒǴǹȒǺǵǾǷǭǾǻǯȀȋǿȉǯǵǹǻǰȀǽǻǴǷǽǵǯǭǿǵȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋǼǽǻǾȀǹȀǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌȌǷȆǻǻDZǵǺǵȃȌȌǷǭǰDzǺDzǽȀȐ

ǰǽǻȅǻǯȒ Ƿǻȅǿǵ ǹȒǾǿǵǿȉ ǰȀDZǯȒǸ Ȅǵ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵ ǺDzǻǮǹDzdzDzǺǵǹ ǾǿǽǻǷǻǹ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǭǸDz Ǵǭ ǯȒDZǾȀǿǺǻǾǿȒ ǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌǣDzǶǴǹȒǺDzǺǵǶǾǿǭǺDZǭǽǿǺDzǹǭǯǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯǼǸǵǯȀǺǭǽȒȄǺȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ 

ǔǹȒǺǵ ǙǞǎǛ ´ǔǭǹȒǺǭ ǼǻȂȒDZǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǿǭ ǼǽǻDZǻǯdzDzǺǺȌ ǻǮǸȒǷȀ ȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌµ ǯǵǼȀȆDzǺȒȀȄDzǽǯǺȒǽǻǷȀǿǭǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌDZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǾȒȄǺȌǽǻǷȀ �Ȓ

ǴǹȒǺǵ DZǻǴǯǻǸȌȋǿȉ ǼǽǻDZǻǯdzȀǯǭǿǵ ǻǮǸȒǷ ȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌ Ȁ ǾǵǿȀǭȃȒȓ ǷǻǸǵ ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌ ǴǭǹȒǺǭ ǼǻȂȒDZǺǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȀ ȌǷǵǶ ǮȀǯ ǯȒDZǺDzǾDzǺǵǶ Ȁ ǷǭǿDzǰǻǽȒȋ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭ ȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌ ǿǻǮǿǻ ǾǿǻǽǻǺǵ DZǻǹǻǯǵǸǵǾȉ ǴǭǹȒǺǵǿǵ ȓȂ ǼǻȄǭǿǷǻǯǻǰǻ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ Ǻǭ Ǻǻǯǻǰǻ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ DZǸȌ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ Ǵ ȃDzǺǿǽǭǸȉǺǵǹ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǻǹ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻǼǻǸǻdzDzǺȉǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭǭǮǻǺǻǽǹǭǿǵǯǺǻǼǽǭǯǻǯǻǰǻǭǷǿȀȌǷȆǻDZǻǿǽǵǹǭǺȒǾǼDzȃȒǭǸȉǺȒȀǹǻǯǵǣȒǴǹȒǺǵ ǺDzǹǭǸǵǯǼǸǵǯȀǺǭǽȒȄǺȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ DŽǺȅȒǺǻǯȒǾǿǭǺDZǭǽǿǵǿǭǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌǺDzǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǎǭǺǷȀ ǛǾǺǻǯǭǷǻǺǾǻǸȒDZǭȃȒȓǗǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǑǻȄȒǽǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌȋǿȉǾǻǮǻȋǿǭǷȒǻǮ·ȐǷǿǵ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶȀǿǻǹȀ ȄǵǾǸȒǾǿǽȀǷǿȀǽǻǯǭǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭȌǷȒǎǭǺǷǷǻǺǿǽǻǸȋȐǻǾǷȒǸȉǷǵǎǭǺǷ L ǯǻǸǻDZȒȐǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǺȌǹǵȌǷȒǺǭDZǭȋǿȉǶǻǹȀ 8


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǴǺǭȄȀȆǻȋ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ Ȇǻ ǾȀǿǿȐǯǻ ǯǼǸǵǯǭȐ Ǻǭ DZǻȂȒDZ ǻǮ·ȐǷǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ LL ǺǭǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǽǵǴǵǷǵǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴȒǴǹȒǺǺǵǹDZǻȂǻDZǻǹǯȒDZȀȄǭǾǿȒǯǻǮ·ȐǷǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǭǮǻǹǭȐǼǽǭǯǻǺǭǻDZDzǽdzǭǺǺȌǿǭǷǻǰǻDZǻȂǻDZȀǿǭ LLL ǹǭȐ ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌ Ǿǯǻȓǹǵ ǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǺȌǹǵ ȆǻDZǻ ǻǮ·ȐǷǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ Ǵ ǹDzǿǻȋ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǯǼǸǵǯȀ Ǻǭ ǯDzǸǵȄǵǺȀ DZǻȂǻDZȀ ȒǺǯDzǾǿǻǽǭ ǜȒDZ ȄǭǾ ǻȃȒǺǷǵ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒ Ȁ ǎǭǺǷǭ ǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺȉ ȆǻDZǻ ȒǺȅǻǰǻ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǺDzǻǮȂȒDZǺǻ ǽǻǴǰǸȌǺȀǿǵǺǭȌǯǺȒǾǿȉǿǭǯǼǸǵǯǽDzǭǸȉǺǵȂǼǽǭǯǯǷǸȋȄǭȋȄǵǽDzǭǸȉǺȒǼǻǿDzǺȃȒǶǺȒǼǽǭǯǭǰǻǸǻǾȀǜǽǭǯǻȐǽDzǭǸȉǺǵǹȌǷȆǻ ǯǸǭǾǺǵǷ ǹǭȐ ǼǽǭǷǿǵȄǺȀ ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ǽDzǭǸȒǴȀǯǭǿǵ ȃDz Ǽǽǭǯǻ Ǽǽǵ ǼǽǵǶǺȌǿǿȒ ǽȒȅDzǺǺȌ ȆǻDZǻ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǴǺǭȄȀȆǻȋ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȋǻǮ·ȐǷǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǎǭǺǷǹǻdzDzǯǻǸǻDZȒǿǵǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǺȌǹǵȆǻDZǻǻǮ·ȐǷǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǯȒǿȉȌǷȆǻǯȒǺǺDzǹǭȐ ǮȒǸȉȅǻǾǿȒǼǽǭǯǰǻǸǻǾȀǯǻǮ·ȐǷǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǠǼǻDZȒǮǺǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂDZǸȌǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒǽDzǭǸȉǺǵȂ ǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺȉ ȆǻDZǻ ǻǮ·ȐǷǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǎǭǺǷǹǭȐǻȃȒǺǵǿǵ ǽǻǴǹȒǽǼǭǷDzǿǭ ǾǯǻȓȂ ǼǽǭǯǰǻǸǻǾȀǼǻǯȒDZǺǻȅDzǺǺȋ DZǻǽǻǴǹȒǽȀǿǭ ǾǿȀǼDzǺȌ ǽǻǴǻǾDzǽDzDZdzDzǺǺȌǼǭǷDzǿȒǯȒǺȅǵȂǯǸǭǾǺǵǷȒǯǼǽǭǯǰǻǸǻǾȀǜǽǭǯǭǴǭȂǵǾǿȀȒǺȅǵȂȒǺǯDzǾǿǻǽȒǯǿǭǷȒȌǷǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴǯǺDzǾDzǺǺȌǹ ǷǻǽȒǺǺǵȂ ǴǹȒǺ Ȁ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǻǮ·ȐǷǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǭǮǻ ǿȒ Ȇǻ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ Ȁ ǯǵǷǸȋȄǺǵȂ ǻǮǾǿǭǯǵǺǭȂ ǺDz ǼDzǽDzȅǷǻDZdzǭȋǿȉ ǹǻdzǸǵǯǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋǯǭǿǵ ǻǮ·ȐǷǿ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǗǻǺǾǻǸȒDZǭȃȒȌ DZǻȄȒǽǺȒȂ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǼǻȄǵǺǭȐǿȉǾȌ Ǵ DZǭǿǵ ǼDzǽDzȂǻDZȀ DZǻ ǎǭǺǷȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǺǭDZ Ǻǵǹǵ Ȓ ǼǽǵǼǵǺȌȐǿȉǾȌ Ǵ DZǭǿǵ ǯǿǽǭǿǵ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǺǭDZ ȓȂ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ ǑǻȄȒǽǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ DZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ Ǵǭ ǹDzǿǻDZǻǹ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ǜǽǵDZǮǭǺȒ ȒDZDzǺǿǵȁȒǷǻǯǭǺȒǭǷǿǵǯǵǭǿǭǷǻdzǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭȀǹǻǯǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǻDZDzǽdzǭǺȒǼǽǵǻǮ·ȐDZǺǭǺǺȒǮȒǴǺDzǾȀǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ ǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǺǭDZǭǿȀǼǽǵDZǮǭǺǺȌǺDzǴǭǸDzdzǺǻǯȒDZǽǻǴǹȒǽȀȄǭǾǿǷǵǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂȀȄǭǾǺǵǷȒǯ

ǎǭǺǷǻȃȒǺȋȐȄǭǾǿǷȀǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂȀȄǭǾǺǵǷȒǯȆǻȐǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻȋȄǭǾǿǷǻȋȀȄǭǾǿȒǿǭǺǭDZǭȐǯǸǭǾǺǵǷȀǼǽǭǯǻǺǭ ǼǽǻǼǻǽȃȒǶǺȀȄǭǾǿǷȀȄǵǾǿǵȂǭǷǿǵǯȒǯȀǯǵǼǭDZǷȀǸȒǷǯȒDZǭȃȒȓȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǴǭǷǻdzǺǻȋǻǼDzǽǭȃȒȐȋǭǮǻǭ ǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǭǮǻǮ ǼǽǻǼǻǽȃȒǶǺǻȄǭǾǿȃȒǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂȀȄǭǾǺǵǷȒǯȀȄǵǾǿǵȂǭǷǿǵǯǭȂǼǽǵDZǮǭǺǻǰǻǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǤǭǾǿǷǭ ǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂȀȄǭǾǺǵǷȒǯȌǷǭǺDzȐǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻȋȄǭǾǿǷǻȋȀȄǭǾǿȒǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǐȀDZǯȒǸ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǾȀǹǵ ȄǵǾǿǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǼǽǵDZǮǭǺǻǰǻ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ȒǴ ǴǭǰǭǸȉǺǻȓ ǾȀǹǵ ǿǭǷǵȂ ǯDzǸǵȄǵǺ ǼDzǽDzDZǭǺǻǰǻ ǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌ Ǵǭ ǼǽǵDZǮǭǺDz ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ǾȀǹǵ ȄǭǾǿǷǵ ǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂ ȀȄǭǾǺǵǷȒǯ Ȁ ǼǽǵDZǮǭǺǻǹȀǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯȒǿǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒȄǭǾǿǷǵȀȄǭǾǿȒȀǷǭǼȒǿǭǸȒǼǽǵDZǮǭǺǻǰǻǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭȆǻǺǭǸDzdzǭǸǭ ǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻǼDzǽDzDZDZǭǿǻȋǼǽǵDZǮǭǺǺȌǏȒDZ·ȐǹǺǭǾȀǹǭ ´ǯȒDZ·ȐǹǺǵǶǰȀDZǯȒǸµ ǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǼȒǾǸȌ ǿǻǰǻ ȌǷ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǼǻǯǿǻǽǺǻ ǻȃȒǺǵǿȉ Ȅǵ ǼǻǯǺȒǾǿȋ ȒDZDzǺǿǵȁȒǷǻǯǭǺȒ ȀǾȒ ǼǽǵDZǮǭǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǭ ǿǭǷǻdz ǼǽǵǶǺȌǿȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭȀǹǻǯǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȒǼǽǻǭǺǭǸȒǴȀȐǼǽǭǯǵǸȉǺȒǾǿȉȓȂǺȉǻȓǻȃȒǺǷǵ ǏȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌ ǼDzǽDzDZǭǺDz Ǵǭ ǼǽǵDZǮǭǺDz ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǼDzǽDzDZǭǺǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǯǵǼȀȆDzǺǵȂȄǭǾǿǻǷȀȄǭǾǿȒȀǷǭǼȒǿǭǸȒǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉȆǻǯǵǺǵǷǸǵǭǮǻǮȀǸǵǼǽǵǶǺȌǿȒǯǷǸȋȄǭȋȄǵǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȀǯǭǽǿȒǾǿȉ ǭǷǿǵǯȒǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉȌǷȒǯǵǺǵǷǸǵȀǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒȀǰǻDZǼǽǻȀǹǻǯǺDzǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌǭǸDzǺDzǯǷǸȋȄǭȋȄǵǯǵǿǽǭǿǵǼǻǯ·ȌǴǭǺȒ Ǵ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌǹ ǿǭǷȒ ȌǷ ǻǼǸǭǿǭ ǷǻǺǾȀǸȉǿǭȃȒǶǺǵȂ ǼǻǾǸȀǰ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǼǻǾǸȀǰ ǼǻǾǸȀǰ Ǵ ǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌ ǻȃȒǺǷǵ ǿǭ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂ ǼǽǻȁDzǾȒǶǺǵȂ ǼǻǾǸȀǰ ǔǭǿǽǭǿǵ Ǵǭ ȀǰǻDZǻȋ ǼǻǺDzǾDzǺȒ ǼȒDZ ȄǭǾ ǯǵǼȀǾǷȀ DZǻǸȉǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǯǵǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌȒǴǾȀǹǵǷǭǼȒǿǭǸȀǴǭǿǽǭǿǵǴǭȀǰǻDZǻȋǼǻǺDzǾDzǺȒȀǴǯ·ȌǴǷȀǴǯǵǼȀǾǷǻǹǮǻǽǰǻǯǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯȀǹDzdzǭȂ ǻǮ·ȐDZǺǭǺǺȌǮȒǴǺDzǾȀǯǵǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌȒǴȓȂǺȉǻȓǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǭǽDzȅǿǭǴǭǿǽǭǿǴǭȀǰǻDZǻȋǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴǼǽǵDZǮǭǺǺȌǹ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌDZǻǯǵǿǽǭǿ ǏǾȒ ǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǽȀǼǻǯȒ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ǭ ǿǭǷǻdz ǴǭǸǵȅǷǵ ǿǭ ǺDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺǵǶ ǼǽǵǮȀǿǻǷ Ǵǭ ȃǵǹǵ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ ǼǻǯǺȒǾǿȋ ǯǵǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ ǚDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ ǴǮǵǿǷǵ ǿǭǷǻdz ǯǵǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ ǻǷǽȒǹ ǿǵȂ ǯǵǼǭDZǷȒǯ ǷǻǸǵ ǯǵǿǽǭǿǵ ǺDz ǹǻdzȀǿȉ ǮȀǿǵ ǯȒDZȅǷǻDZǻǯǭǺȒ ǎǭǺǷ ǿǭ ȀǾȒ Ƕǻǰǻ DZǻȄȒǽǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉ ȐDZǵǺȒ ǼǽǵǺȃǵǼǵ ǻǮǸȒǷǻǯǻȓ ǼǻǸȒǿǵǷǵ Ȁ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒDZǻǻǮǸȒǷǻǯǻȓǼǻǸȒǿǵǷǵǎǭǺǷȀ ǤǭǾǿǷǭǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂ ȀȄǭǾǺǵǷȒǯ²ȃDzȄǭǾǿǷǭȄǵǾǿǵȂǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǿǭǷǭǼȒǿǭǸȀDZǻȄȒǽǺȉǻǰǻǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ȆǻǼǽǵǼǭDZǭȐǺǭȄǭǾǿǷȀȀȄǭǾǿȒȀǷǭǼȒǿǭǸȒȌǷǻȋǎǭǺǷǺDzǯǻǸǻDZȒȐǼǽȌǹǻǭǮǻǻǼǻǾDzǽDzDZǷǻǯǭǺǻǤǭǾǿǷǭǺDzǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵȂ ȀȄǭǾǺǵǷȒǯǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌȐǾǻǮǻȋǻǷǽDzǹǵǶǷǻǹǼǻǺDzǺǿǷǭǼȒǿǭǸȀǎǭǺǷȀ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǜDzǽǯȒǾǺDzǯǵǴǺǭǺǺȌ ǔǰȒDZǺǻ Ǵ ǼǻǸǻdzDzǺǺȌǹǵ ǙǞǎǛ  ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ ȌǷ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀǷǽDzDZǵǿǵȒDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒ DZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǭǮǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǜǽǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻǹȀ ǯǵǴǺǭǺǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǼǸȋǾ Ȁ ǯǵǼǭDZǷȀ ȌǷȆǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǺDz ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌ ȌǷ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǯǵǿǽǭǿǵ ǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴȒǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǹǻǼDzǽǭȃȒȓǜȒDZȄǭǾǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǎǭǺǷǼǽǵǾǯǻȋȐȓǹ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȀǷǭǿDzǰǻǽȒȋȒǼǻǿȒǹǹǻdzDzǼDzǽDzǯDzǾǿǵȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵȀDZDzȌǷǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂǴǭǴǺǭȄDzǺǵȂǺǵdzȄDz 

9


Публічне акціонерне товариство ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ «Державний експортно-імпортний банк України»

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ

ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

 ǑǭǿǭǯǵǴǺǭǺǺȌ ǏǾȒǾǿǭǺDZǭǽǿǺȒǻǼDzǽǭȃȒȓǴǷȀǼȒǯǸȒǼǽǻDZǭdzȀȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌǺǭDZǭǿȀǻǼDzǽǭȃȒȓǿǻǮǿǻǺǭDZǭǿȀǷǻǸǵ ǎǭǺǷǮDzǽDzǺǭǾDzǮDzǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴǼǽǵDZǮǭǺǺȌǭǷǿǵǯȀǑǻǾǿǭǺDZǭǽǿǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǴǷȀǼȒǯǸȒǼǽǻDZǭdzȀǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌǻǼDzǽǭȃȒȓ Ǵ ǷȀǼȒǯǸȒ ǭǮǻ ǼǽǻDZǭdzȀ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǯ ǽǭǹǷǭȂ ȌǷǵȂ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐǿȉǾȌ ǼDzǽDzDZǭȄǭ ǭǷǿǵǯȒǯ Ȁ ǾǿǽǻǷǵ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺȒ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹǭǮǻǼǽǵǶǺȌǿȒǺǭǽǵǺǷȀ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ Ǽǽǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻǹȀ ǯǵǴǺǭǺǺȒ ǯǷǸȋȄDzǺȒ DZǻ ǾǿǭǿǿȒ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǮǭǸǭǺǾȀ ´DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵµ ǜǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǿǭǷǻdzǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌȌǷȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǸȌǿǻǽǰȒǯǸȒǴǭǯǵǷǸȋȄDzǺǺȌǹǯǵǼǭDZǷȒǯǷǻǸǵǯǻǺǵȌǯǸȌȋǿȉǾǻǮǻȋ DzȁDzǷǿǵǯǺȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌ ǜǽǵǮȀǿǷǵ Ȅǵ ǴǮǵǿǷǵ ǯȒDZ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺǵȂ DZǸȌ ǿǻǽǰȒǯǸȒ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ȇǻ ǯǷǸȋȄDzǺȒ DZǻ ȃȒȐȓ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǼDzǽǯȒǾǺǻ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻǹ ȌǷȆǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǿǭǷǵǹ ǷǽǵǿDzǽȒȌǹ  ǯȒDZǺDzǾDzǺǺȌ DZǻ ȃȒȐȓ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǯǵǷǸȋȄǭȐ ǭǮǻ ǴǺǭȄǺǻ ǴǹDzǺȅȀȐ ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ǺDzǼǻǾǸȒDZǻǯǺǻǾǿȒ ǯ ǻȃȒǺǷǭȂ ȌǷǭ ǯ ȒǺȅǻǹȀǯǵǼǭDZǷȀǯǵǺǵǷǸǭǮǼǽǵǻȃȒǺȃȒǭǷǿǵǯȒǯǭǮǻǯǵǴǺǭǺǺȒǼǽǵǮȀǿǷȒǯȄǵǴǮǵǿǷȒǯǴǭǺǵǹǵǭǮǻ ǭǷǿǵǯǵȐȄǭǾǿǵǺǻȋǰǽȀǼǵȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉȄǵǻǮǻȂǷǭǿDzǰǻǽȒǶȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌȌǷǵǹǵ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ Ȓ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ Ǵǭ ȌǷǵǹǵ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ DZǻǷȀǹDzǺǿǭǸȉǺǻ ǻȁǻǽǹǸDzǺǻȋǾǿǽǭǿDzǰȒȐȋȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵǭǮǻȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȋǾǿǽǭǿDzǰȒȐȋ ǬǷȆǻǯȒDZǻǷǽDzǹǸDzǺǺȌǯǭǽǿǻǾǿȒǯǮȀDZǻǯǭǺǻǰǻǼǻȂȒDZǺǻǰǻȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭǼǽǵǴǯǻDZǵǿȉDZǻǹDzǺȅDZǻǾǿǻǯȒǽǺǵȂǻȃȒǺǻǷǻǷǽDzǹǻ Ǻǭ DZǭǿȀ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ǭǮǻ Ǻǭ ǷȒǺDzȃȉ ǺǭǾǿȀǼǺǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǴǯȒǿǺǻǰǻ ǼDzǽȒǻDZȀǎǭǺǷ ǻȃȒǺȋȐ ǿǭǷȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǹȒǺǵȌǷǻȓǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǚDzǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵ ȁȒǷǾǻǯǭǺǵǹǵ Ȅǵ ǻǮȀǹǻǯǸDzǺǵǹǵ ǼǸǭǿDzdzǭǹǵ ǿǭ ȁȒǷǾǻǯǭǺǵǹ ǾǿǽǻǷǻǹ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌȌǷȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌȀǯǵǼǭDZǷȀȌǷȆǻǎǭǺǷǹǭȐǺǭǹȒǽȒǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉȀǿǽǵǹȀǯǭǿǵȓȂDZǻǾǿǽǻǷȀ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌDŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓȌǷȒǎǭǺǷǹǭȐǺǭǹȒǽȀǿǽǵǹȀǯǭǿǵǼǽǻǿȌǰǻǹǺDzǯǵǴǺǭȄDzǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀȄǭǾȀǺDzǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌDZǻȃȒȐȓ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒ DZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǺǭDZǭǸȒ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǼǽǵǴǹDzǺȅDzǺǺȒǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǭǿǭǷǻdzȀǼǽǻȃDzǾȒǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǗǽDzDZǵǿǵ ǿǭ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ² ȃDz ǺDzǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵ ȁȒǷǾǻǯǭǺǵǹǵ Ȅǵ ǻǮȀǹǻǯǸDzǺǵǹǵ ǼǸǭǿDzdzǭǹǵȆǻǺDzǷǻǿǵǽȀȋǿȉǾȌǺǭǭǷǿǵǯǺǻǹȀǽǵǺǷȀǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǺDzȀǷǸǭDZǭȋǿȉǾȌǴǹDzǿǻȋ ȓȂ ǺDzǰǭǶǺǻǰǻ ǭǮǻ ǷǻǽǻǿǷǻǾǿǽǻǷǻǯǻǰǻ ǼDzǽDzǼǽǻDZǭdzȀ ǿǭ ǺDz ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌ ȌǷ ǿǻǽǰǻǯȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǭǮǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǟǭǷȒ ǭǷǿǵǯǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǹDzǿǻDZȀDzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻǯȒDZǾǻǿǷǭǜǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǼǽǵǼǽǵǼǵǺDzǺǺȒǯǵǴǺǭǺǺȌǭǮǻǴǹDzǺȅDzǺǺȒǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯǿǭ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǭǿǭǷǻdzȀǼǽǻȃDzǾȒǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀȌǯǸȌȋǿȉǾǻǮǻȋǺDzǼǻȂȒDZǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺȒȌǷDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀǭǮǻǿȒȆǻǺDzǯǷǸȋȄDzǺȒDZǻdzǻDZǺǻȓǴǿǽȉǻȂǯǵȆDzǴǭǴǺǭȄDzǺǵȂǷǭǿDzǰǻǽȒǶǜȒǾǸȌǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǽǽǵ ȃȉǻǹȀ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ ȌǷ ǻǷǽDzǹǵǶ ǷǻǹǼǻǺDzǺǿ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȒǺȅǻǰǻ ǾȀǷȀǼǺǻǰǻ DZǻȂǻDZȀ DZǻ ǹǻǹDzǺǿȀ ǯǵǮȀǿǿȌ ǭǮǻ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ Ǡ ȃȉǻǹȀ ǯǵǼǭDZǷȀ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǭǮǻ ǴǮǵǿǻǷ ǽǭǺȒȅDz ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǵǶ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȒǺȅǻǰǻ ǾȀǷȀǼǺǻǰǻ DZǻȂǻDZȀ ǯǷǸȋȄǭȐǿȉǾȌ DZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǜǽǵȃȉǻǹȀǼǽǻȃDzǺǿǵȆǻǽǻǴǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭǹDzǿǻDZǻǹDzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻǯȒDZǾǻǿǷǭǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ ȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ 

10


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓ Ȁ DZǻǸȉǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ȌǷȒ ǺDz ǹǭȋǿȉ ǽǵǺǷǻǯǻȓ ȃȒǺǵ Ǻǭ ǭǷǿǵǯǺǻǹȀ ǽǵǺǷȀ Ȁ ǽǭǴȒ ȌǷȆǻ ȓȂǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǺDz ǹǻdzDz ǮȀǿǵ DZǻǾǿǻǯȒǽǺǻ ǻȃȒǺDzǺǭ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǮȀDZȉȌǷǻǰǻ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǏǵǴǺǭȄDzǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȃDzǯǭǽǿȒǾǿȉȌǷǭǮȀDZDzǻǿǽǵǹǭǺǭǯȒDZǼǽǻDZǭdzȀǭǷǿǵǯȀǭǮǻǾǼǸǭȄDzǺǭǼǽǵǼDzǽDzDZǭȄȒǴǻǮǻǯ ȌǴǭǺǺȌǯ ǽǭǹǷǭȂǴǯǵȄǭǶǺǻȓȀǰǻDZǵǹȒdzȀȄǭǾǺǵǷǭǹǵǽǵǺǷȀǺǭDZǭǿȀǻȃȒǺǷǵ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ Ǽǻ ȌǷǵǹ ǴDZȒǶǾǺȋȋǿȉǾȌ ǿǻǽǰǵ Ǻǭ ǭǷǿǵǯǺǻǹȀ ǽǵǺǷȀ Ǻǭ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǴǭǽǵǺǷǻǯǵǹǵǷǻǿǵǽȀǯǭǺǺȌǹǵǭǮǻȃȒǺǻȋDZǵǸDzǽȒǯ ȃȒǺǭǼǻǷȀǼȃȌǴǭDZǻǯǰǻȋǼǻǴǵȃȒȐȋǿǭȃȒǺǭǼǽǻDZǭǯȃȌ ǴǭǷǻǽǻǿǷǻȋǼǻǴǵȃȒȐȋ ǮDzǴǮȀDZȉȌǷǻǰǻǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǯǵǿǽǭǿǺǭǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒȓ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉȀǾȒȂȒǺȅǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯȆǻǺDzǹǭȋǿȉ ǻǮȒǰȀǺǭ ǭǷǿǵǯǺǻǹȀǽǵǺǷȀǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂǹDzǿǻDZȒǯǻȃȒǺǷǵȌǷȒǯǷǸȋȄǭȋǿȉǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȄǵǾǿǻȓDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǼǻǽȒǯǺȌǺǺȌ ǴȒDZDzǺǿǵȄǺǵǹǵȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭǹǵǾǿǻǾǻǯǺǻȌǷǵȂȒǾǺȀȐȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǼǽǻǽǵǺǷǻǯȒȃȒǺǵǹǻDZDzǸȒǻǼȃȒǻǺǺǻǰǻȃȒǺǻȀǿǯǻǽDzǺǺȌ ǿǭȒǺȅȒǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǹDzǿǻDZǵǻȃȒǺǷǵ ǔǰǻǽǿǭǺǺȌ ǔǰǻǽǿǭǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǸǵȅDz ȄǵǾǿǻǰǻ ǾǭǸȉDZǻ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ ǿȒǸȉǷǵ Ǵǭ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒ ȋǽǵDZǵȄǺǻ ǴǭǷǽȒǼǸDzǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ ǴDZȒǶǾǺȋǯǭǿǵǴǰǻǽǿǭǺǺȌǭǮǻǺǭǹȒǽȀǽDzǭǸȒǴȀǯǭǿǵǭǷǿǵǯǻDZǺǻȄǭǾǺǻǴǼǻǰǭȅDzǺǺȌǹǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǟǭǷDzǼǽǭǯǻǺǭǴǰǻǽǿǭǺǺȌ ǭ ǺDz ǼǻǯǵǺǺDz ǾǿǭǯǵǿǵǾȌ Ȁ ǴǭǸDzdzǺȒǾǿȉ ǯȒDZ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǼǻDZȒǶ Ȓ Ǯ ǼǻǯǵǺǺDz ǹǭǿǵ ȋǽǵDZǵȄǺȀ ǾǵǸȀ Ȁ ǯǾȒȂ ǺǭǾǿȀǼǺǵȂ ǻǮǾǿǭǯǵǺǭȂ , ǯ ȂǻDZȒ ǴǯǵȄǭǶǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ,, Ȁ ǽǭǴȒ ǺDzǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ DZDzȁǻǸǿȀ ǿǭ ,,, Ȁ ǽǭǴȒ ǺDzǼǸǭǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒǭǮǻǮǭǺǷǽȀǿǾǿǯǭ ǜDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ǬǷȆǻǾǿǻǾǻǯǺǻǺDzǼǻȂȒDZǺǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǻǰǻȌǷȀǿǽǵǹȀǯǭǺǵǶDZǸȌǿǻǽǰȒǯǸȒǎǭǺǷǮȒǸȉȅDzǺDzǹǭȐ ǺǭǹȒǽȀ ǼǽǻDZǭǿǵ Ƕǻǰǻ ǯ ǺǭǶǮǸǵdzȄǻǹȀ ǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ ǯȒǺ ǹǻdzDz ǮȀǿǵ ǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵǶ ȒǴ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀǯǿǭǷǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂ  ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǭǷǿǵǯ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȋ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǻǹȀ ǯǵȆDz ǹǻdzDz ǮȀǿǵ ǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵǶ DZǻ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ȌǷȆǻ ǎǭǺǷ ǹǭȐ ǺǭǹȒǽȒǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉȀǿǽǵǹȀǯǭǿǵȃDzǶǭǷǿǵǯȀǺǭǶǮǸǵdzȄǻǹȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀǭǮǻDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ȒǺȅȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒ DZǸȌ ǿǻǽǰȒǯǸȒ ǹǻdzȀǿȉ ǮȀǿǵ ǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺȒ DZǻ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǭǮǻȀǿǽǵǹȀǯǭǺǵȂDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌǿȒǸȉǷǵǯǽȒDZǷǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂ

ǡȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǭǷǿǵǯ ǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵǶ ȌǷ DZǻǾǿȀǼǺǵȂ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ȌǷȆǻ ǯȒǺ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȋ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǹǻdzDzǮȀǿǵǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǺǵǶDZǻǷǭǿDzǰǻǽȒȓǷǽDzDZǵǿȒǯȒDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒȌǷȆǻ ǎǭǺǷǹǭȐǺǭǹȒǽȒǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉȀǿǽǵǹȀǯǭǿǵȃDzǶǭǷǿǵǯȀǺǭǶǮǸǵdzȄǻǹȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀǭǮǻDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ ǴǭȓȂǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǺǭDZǭǿȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓǑǻȂǻDZǵȒǯǵǿǽǭǿǵ ǯǵǴǺǭǺȒǽǭǺȒȅDz Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǺDzǾǿǻǽǺȀȋǿȉǾȌǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀǺǭDZǭǿȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓǾǿǭȐǶǻǰǻǺǻǯǻȋǼDzǽǯȒǾǺǻȋǭǮǻ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǐǽǻȅǻǯȒ Ƿǻȅǿǵ ǿǭ ȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǰǻǿȒǯǷǻǯȒ Ƿǻȅǿǵ Ƿǻȅǿǵ ǯ ǚǎǠ ǷǽȒǹ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǿǭDZǻǰǻǯǻǽǵǴǯǻǽǻǿǺǻǰǻ´ǽDzǼǻµǴȒǾǿǽǻǷǻǹǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻDZDzǯ·ȌǺǻǾǿǭDZǺȒǯǯȒDZDZǭǿǵ ǯǵǺǵǷǺDzǺǺȌ ȌǷȒ ǺDz ǻǮǿȌdzDzǺȒ ǮȀDZȉȌǷǵǹǵ DZǻǰǻǯȒǽǺǵǹǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ ǿǭ ȌǷȒ ǺDz Ȑ ǴǺDzȃȒǺDzǺǵǹǵ Ǻǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǎǭǺǷȒǯǾȉǷȒǹDzǿǭǸǵ ǔǻǸǻǿǻ ǿǭ ȒǺȅȒ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷȒ ǹDzǿǭǸǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ȌǷǭ ǼǽǵǮǸǵǴǺǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ȃȒǺǭǹ ǼǻǷȀǼǷǵ ǚǎǠ Ǵ DZǵǾǷǻǺǿǻǹ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǷǻǿǵǽȀǯǭǺȉ ǘǻǺDZǻǺǾȉǷǻȓ ǮȒǽdzȒ ǹDzǿǭǸȒǯ ǔǹȒǺǵ ǯ ȃȒǺǭȂ ǼǻǷȀǼǷǵ ǚǎǠ

11


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ ȌǷ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ Ǵǭ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ Ǵ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵ ǹDzǿǭǸǭǹǵ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  Ǒǻǰǻǯǻǽǵ´ǽDzǼǻµȒǴǯǻǽǻǿǺǻǰǻ´ǽDzǼǻµǿǭǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌǼȒDZǴǭǾǿǭǯȀȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ ǑǻǰǻǯǻǽǵǼǽǻDZǭdzȀǿǭǴǯǻǽǻǿǺǻȓǼǻǷȀǼǷǵȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǰǻǯǻǽǵ´ǽDzǼǻµ ǽǻǴǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌȀǴǯȒǿǺǻǾǿȒȌǷǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǻǼDzǽǭȃȒȓǣȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ´ǽDzǼǻµǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉǯȒDZǻǮǽǭdzǭǿǵǾȉȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǮǭǸǭǺǾȒ ǿǭǼDzǽDzǯǻDZȌǿȉǾȌDZǻǷǭǿDzǰǻǽȒȓȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯǺǭDZǭǺǵȂȌǷǴǭǾǿǭǯǭ Ǵǭ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ´ǽDzǼǻµ Ȁ ǯǵǼǭDZǷȀ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒ Ȁ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ Ǽǽǭǯǭ Ǻǭ ǼǽǻDZǭdz ǭǮǻ ǼǻǯǿǻǽǺȀ ǴǭǾǿǭǯȀ ǿǭǷǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯȆǻǯǵǼǸǵǯǭȐǴȀǹǻǯǷǻǺǿǽǭǷǿȀǭǮǻ ǴǭǰǭǸȉǺǻǼǽǵǶǺȌǿǻȓǼǽǭǷǿǵǷǵ ǏȒDZǼǻǯȒDZǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌDZǻ ǾǷǸǭDZȀ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǼDzǽDzDZ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ ǚǎǠ ǭǮǻ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǜǽǵDZǮǭǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ Ǵǭ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ǴǯǻǽǻǿǺǻǰǻǼǽǻDZǭdzȀ ǴǯǻǽǻǿǺǻǰǻ´ǽDzǼǻµ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒǰǽǻȅǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿȒǯǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǭǮǻ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǷǸȒȐǺǿǭǹ ǴǭǸDzdzǺǻ ǯȒDZ ǾǵǿȀǭȃȒȓ ǝȒǴǺǵȃȌ ǹȒdz ȃȒǺǻȋ ǼǽǻDZǭdzȀ Ȓ ȃȒǺǻȋ ǴǯǻǽǻǿǺǻȓ ǼǻǷȀǼǷǵ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐǿȉǾȌ ȌǷ ǼǽǻȃDzǺǿǵ Ȓ ǺǭǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǾǿǽǻǷȀ DZȒȓ DZǻǰǻǯǻǽȒǯ ´ǽDzǼǻµ Ǵǭ ǹDzǿǻDZǻǹ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵǯȒDZǾǻǿǷǭ ǣȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǼDzǽDzDZǭǺȒ Ǻǭ ȀǹǻǯǭȂ ǼǻǴǵǷǵ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭǹ ǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭǿǵǾȌ Ȁ ǽȒȄǺȒǶ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǣȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǴǭǸȀȄDzǺȒ Ǻǭ ȀǹǻǯǭȂ ǼǻǴǵǷǵ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ ǯ ǽȒȄǺȒǶ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǿȒǸȉǷǵ Ǽǽǵ ǽDzǭǸȒǴǭȃȒȓ ǿǽDzǿȒǹ ǻǾǻǮǭǹ Ȓ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ȌǷ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǵ ǿǻǽǰǻǯǵǹǵ ȃȒǺǺǵǹǵ ǼǭǼDzǽǭǹǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ȆǻDZǻ ȓȂ ǼǻǯDzǽǺDzǺǺȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯ ǾǷǸǭDZȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵǭ ǿǻǽǰǻǯǵǹǵ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ ǏDzǷǾDzǸȒ ǜǽǵDZǮǭǺȒ ǯDzǷǾDzǸȒ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǭǮǻ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯȄǵǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹȀǴǭǸDzdzǺǻǾǿȒǯȒDZȃȒǸDzǶǿǭȀǹǻǯȓȂǼǽǵDZǮǭǺǺȌǿǭǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒDZǻǻǮǸȒǷǻǯǻȓǼǻǸȒǿǵǷǵȌǷǭǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌDZǻȃǵȂǷǭǿDzǰǻǽȒǶǭǷǿǵǯȒǯ ǜǻȂȒDZǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ Ǡ ȂǻDZȒ ǾǯǻȐȓ ǴǯǵȄǭǶǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǽȒǴǺȒ ǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǾǯǻǼǵ Ǻǭ ǯǭǸȋǿǺǻǹȀ ǽǵǺǷȀ ǣȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǼǽǵǴǺǭȄǭȋǿȉǾȌ DZǸȌ ǿǻǽǰȒǯǸȒ Ƕ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǺǭǻǾǺǻǯȒǽǵǺǷǻǯǵȂǷǻǿǵǽȀǯǭǺȉǭǮǻǹǻDZDzǸDzǶǻȃȒǺǷǵȆǻȜǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌǺǭ ǼǻǿǻȄǺȒǶ ǽǵǺǷǻǯȒǶ Ȓ DZǻǰǻǯȒǽǺȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂ ǮǭǴǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǿǭ ȒǺȅǵȂ ȁǭǷǿǻǽǭȂ ǜǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ Ǵ ǼǻǴǵǿǵǯǺǻȋ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ǭǷǿǵǯȒǯ ǭ Ǵ ǯȒDZ·ȐǹǺǻȋ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǑǻȂǻDZǵ Ȓ ǯǵǿǽǭǿǵ ǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ȒǴ ǴǭǴǺǭȄDzǺǵǹǵ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭǹǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȄǵǾǿǵȂ ǼǽǵǮȀǿǷȒǯ ǴǮǵǿǷȒǯ ǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒǿǭǴǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵǹDzǿǭǸǭǹǵ ǜǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǯǮȀDZǻǯǭǺȒ ǯ ȒǺȅȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǯǯǭdzǭȋǿȉǾȌ ǻǷǽDzǹǵǹǵ ǼǻȂȒDZǺǵǹǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǵ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭǹǵ Ȓ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ȌǷȆǻ ȓȂ DzǷǻǺǻǹȒȄǺȒ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǵ Ȓ ǽǵǴǵǷǵǿȒǾǺǻǺDzǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵǹǵȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵȒǽǵǴǵǷǭǹǵǻǾǺǻǯǺǻǰǻDZǻǰǻǯǻǽȀǭǻǾǺǻǯǺǵǶDZǻǰǻǯȒǽǺDz ǼǽǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǭǮǻǺDzǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȄDzǽDzǴǼǽǵǮȀǿǻǷǭǮǻǴǮǵǿǻǷ ǜǻǴǵǷǻǯȒǷǻȅǿǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǭǮǻȓȂǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌȌǷǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼǽǵȄǻǹȀǾȀǿǺȒǾǿȉDZǻǰǻǯȒǽǺǵȂ DZǻǹǻǯǸDzǺǻǾǿDzǶ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ Ȇǻ ǎǭǺǷ ǹǭȐ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǺǭDZǭǿǵ Ƿǻȅǿǵ Ȅǵ ȒǺȅǵǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǭǷǿǵǯ ǯǸǭǾǺǵǷȀ Ȅǵ ǯǵǷǻǺǭǿǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ȁ ǾǼǻǾȒǮ ǯȒDZǹȒǺǺǵǶ ǯȒDZ ǻǮǹȒǺȀ ȁȒǷǾǻǯǭǺǻȓ ǾȀǹǵ ǷǻȅǿȒǯ Ȅǵ ȒǺȅǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ǻǭ ȁȒǷǾǻǯǭǺȀǷȒǸȉǷȒǾǿȉǯǸǭǾǺǵȂDZǻǸȉǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǟǭǷȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZǚǎǠǼDzǽDzDZ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ DzǹȒǿǻǯǭǺȒ ǮǻǽǰǻǯȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǷǽDzDZǵǿǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ ǯȒDZ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂǿǭȒǺȅǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶǿǭǾȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰǜȒǾǸȌǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌǼǻǴǵǷǻǯȒǷǻȅǿǵ ǺǭDZǭǸȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌǴǭǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǹDzǿǻDZȀDzȁDzǷǿǵǯǺǻȓǾǿǭǯǷǵǯȒDZǾǻǿǷǭǜǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǷǻǸǵǯǵǴǺǭǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǼǽǵǼǵǺȌȐǿȉǾȌǭǿǭǷǻdzȀǼǽǻȃDzǾȒǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǏǽǭǴȒǼǽǵDZǮǭǺǺȌǎǭǺǷǻǹǯǸǭǾǺǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǯǻǺǭǯǵǷǸȋȄǭȐǿȉǾȌǴǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǮǭǸǭǺǾȀ ǭ ǽȒǴǺǵȃȌ ǹȒdz ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǿǭ ǾȀǹǻȋ ǾǼǸǭȄDzǺǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ 12


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǛǽDzǺDZǭ 

L

ǡȒǺǭǺǾǻǯǭǻǽDzǺDZǭ²ǎǭǺǷȌǷǻǽDzǺDZǻDZǭǯDzȃȉ

LL

ǛǼDzǽǭȃȒǶǺǭǻǽDzǺDZǭ²ǎǭǺǷȌǷǻǽDzǺDZǭǽ

ǎǭǺǷǯǵǴǺǭȐDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷȀǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǴǻǽDzǺDZǺǵȂǼǸǭǿDzdzȒǯȀǾȀǹȒȆǻDZǻǽȒǯǺȋȐǾȀǹȒȄǵǾǿǵȂȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǯǻǽDzǺDZȀ ǼǻȄǵǺǭȋȄǵ Ǵ DZǭǿǵ ǼǻȄǭǿǷȀ ǾǿǽǻǷȀ ǻǽDzǺDZǵ ǡȒǺǭǺǾǻǯǵǶ DZǻȂȒDZ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǾȂDzǹǻȋ Ȇǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ǼǻǾǿȒǶǺȀ ǼDzǽȒǻDZǵȄǺȀ ǺǻǽǹȀ DZǻȂǻDZǺǻǾǿȒ Ǻǭ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀ ǾȀǹȀ ȄǵǾǿǵȂ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǜǻȄǭǿǷǻǯȒ ǼǽȌǹȒ ǯǵǿǽǭǿǵ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ DZǻ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓǾȀǹǵDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǴǻǽDzǺDZǺǵȂǼǸǭǿDzdzȒǯ ǛǽDzǺDZǭǹǭǶǺǭǴǭȀǹǻǯǭǹǵȌǷǻȓǻǽDzǺDZǻDZǭǯDzȃȉȁǭǷǿǵȄǺǻǴǮDzǽȒǰǭȐǴǭǾǻǮǻȋǯǾȒǽǵǴǵǷǵǿǭǯǵǰǻDZǵǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴǼǽǭǯǻǹ ǯǸǭǾǺǻǾǿȒ Ǻǭ ǻǮ·ȐǷǿ ǻǽDzǺDZǵ ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȐǿȉǾȌ ȌǷ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǭ ǻǽDzǺDZǭ ǜǸǭǿDzdzȒ Ǵǭ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓ ǻǽDzǺDZǵ ǽȒǯǺǻǹȒǽǺǻǾǼǵǾȀȋǿȉǾȌǺǭǯǵǿǽǭǿǵǼǽǻǿȌǰǻǹǾǿǽǻǷȀǻǽDzǺDZǵȒǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌDZǻǾǷǸǭDZȀȒǺȅǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǯǵǿǽǭǿ

LLL

ǛǼDzǽǭȃȒǶǺǭǻǽDzǺDZǭ²ǎǭǺǷȌǷǻǽDzǺDZǻDZǭǯDzȃȉ

ǎǭǺǷ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ ǭǷǿǵǯǵ Ȇǻ Ȑ ǼǽDzDZǹDzǿǻǹ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓ ǻǽDzǺDZǵ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǯǵDZȀ ǭǷǿǵǯȀ ǛǽDzǺDZǺǵǶ DZǻȂȒDZ Ǵǭ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓ ǻǽDzǺDZǵ ǽȒǯǺǻǹȒǽǺǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǾǿǽǻǷȀ ǻǽDzǺDZǵ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȒǺȅǵȂ DZǻȂǻDZȒǯ ǞȀǷȀǼǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǺǵdzǻǷ Ȇǻ ǺǭDZǭȋǿȉǾȌ ǻǽDzǺDZǭǽȌǹ ǽȒǯǺǻǹȒǽǺǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȌǷǴǹDzǺȅDzǺǺȌǻǽDzǺDZǺǻǰǻDZǻȂǻDZȀǼǽǻǿȌǰǻǹǾǿǽǻǷȀǻǽDzǺDZǵǜDzǽǯȒǾǺȒǼǽȌǹȒǯǵǿǽǭǿǵǼǻǺDzǾDzǺȒȀǴǯ·ȌǴǷȀ ȒǴDZǻǰǻǯǻǽǻǹǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓǻǽDzǺDZǵDZǻDZǭȋǿȉǾȌDZǻǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǭǷǿǵǯȀȆǻǴDZǭȐǿȉǾȌǯǻǽDzǺDZȀ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ǎǭǺǷ ǯǵǴǺǭȄǭȐ Ȅǵ ȒǾǺȀȋǿȉ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺȒ ǻǴǺǭǷǵ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ Ȅǵ ǰǽȀǼǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǺǭǷǻdzǺȀǴǯȒǿǺȀDZǭǿȀǡȒǺǭǺǾǻǯǵǶǭǷǿǵǯȄǵǰǽȀǼǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯȐǿǭǷǵǹǵǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉȌǷǵȂǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉ ȌǷȆǻ Ȓ ǿȒǸȉǷǵ ȌǷȆǻ ȒǾǺȀȐ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺDz ǾǯȒDZȄDzǺǺȌ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ ǻDZǺȒȐȓ Ȅǵ ǷȒǸȉǷǻȂ ǼǻDZȒǶ Ȇǻ ǺǭǾǿǭǸǵǼȒǾǸȌǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌǭǷǿǵǯȀ ǼǻDZȒȌǴǮǵǿǷȀ ȒǿǭǷǭǼǻDZȒȌ ȄǵǼǻDZȒȓ ǴǮǵǿǷȀǯǼǸǵǯǭȐǺǭǻȃȒǺDzǺȒǹǭǶǮȀǿǺȒ ǰǽǻȅǻǯȒ ǼǻǿǻǷǵ ǯȒDZ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ȅǵ ǰǽȀǼǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ȌǷȒ ǹǻdzǺǭ DZǻǾǿǻǯȒǽǺǻ ǻȃȒǺǵǿǵ ǛǮ·ȐǷǿǵǯǺȒ ǾǯȒDZȄDzǺǺȌǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǹǻdzȀǿȉǯǷǸȋȄǭǿǵǻǴǺǭǷǵǿǻǰǻȆǻǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȄǵǰǽȀǼǭǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯǴǭǴǺǭȋǿȉ ǾȀǿǿȐǯǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǿǽȀDZǺǻȆȒǯ ǼǻǽȀȅȀȋǿȉ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǴȒ ǾǼǸǭǿǵ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ Ȅǵ ǻǾǺǻǯǺǻȓ ǾȀǹǵ ǮǻǽǰȀ Ȑ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǮǭǺǷǽȀǿǾǿǯǭ Ȅǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǽDzǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓ ǭ ǿǭǷǻdz ǾǯȒDZǻȃǿǯǭ Ǻǭ ǼȒDZǾǿǭǯȒ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǻȓ ǽǵǺǷǻǯǻȓ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ȌǷȒ ǯǷǭǴȀȋǿȉ Ǻǭ ǴǺǵdzDzǺǺȌ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǴǹȒǺǵ ǯ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ ȀǹǻǯǭȂȆǻǷǻǽDzǸȋȋǿȉǴǺDzǯǵǷǻǺǭǺǺȌǹǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǿǭǷǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǑǸȌ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǿǭ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǷǸȒȐǺǿǭǹ Ȇǻ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǎǭǺǷ ǾǼǻȄǭǿǷȀ ǯǵǴǺǭȄǭȐ Ȅǵ ȒǾǺȀȋǿȉ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺȒ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒ ǻǴǺǭǷǵ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǿǭ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǷǸȒȐǺǿǭǹ Ȇǻ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǷǻdzǺǭ Ǵ ȌǷǵȂ ǻǷǽDzǹǻ Ȑ ǾȀǿǿȐǯǻȋ ǭ ǿǭǷǻdz ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒ ǭǮǻ ǾȀǷȀǼǺȒ ǻǴǺǭǷǵ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǷǻdzDzǺ Ǵ ȌǷǵȂ ǻǷǽDzǹǻ ǺDz Ȑ ǾȀǿǿȐǯǵǹǠǯǵǼǭDZǷȀȌǷȆǻǯȒDZǾȀǿǺȒǻǮ·ȐǷǿǵǯǺȒǻǴǺǭǷǵǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǻȃȒǺDzǺǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǾȀǿǿȐǯȒǭǮǻǺDzǾȀǿǿȐǯȒ ȃDzǶǭǷǿǵǯǯǷǸȋȄǭȐǿȉǾȌDZǻǰǽȀǼǵȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǴǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵǹǵȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǟǭǷǭ ǰǽȀǼǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ǻǭ ǾȀǷȀǼǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǍǷǿǵǯǵ Ȇǻ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ ǻǷǽDzǹǻ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ȓ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ȌǷǵȂ ǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌ ǭǮǻ ǼǽǻDZǻǯdzȀȐ ǯǵǴǺǭǯǭǿǵǾȌ ǴǮǵǿǻǷ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǺDz ǼǻǯǵǺǺȒ ǻȃȒǺȋǯǭǿǵǾȉ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭǾȀǷȀǼǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǔǭ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǵȂ ǻǴǺǭǷ ǼǻǺDzǾDzǺǺȌ ǴǮǵǿǷȀ ǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǾȀǹǭ ǴǮǵǿǷȀ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ ȌǷ ǽȒǴǺǵȃȌ ǹȒdz ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǼǻǿǻȄǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯ ǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǹǭǶǮȀǿǺȒȂǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂǴǮǵǿǷȒǯǴǭǷǽDzDZǵǿǻǹȌǷȒȆDzǺDzǮȀǸǵǼǻǺDzǾDzǺȒ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǭǷǿǵǯȀ ǴǺǵdzȀȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǽǭȂȀǺǻǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǽǭȂȀǺǷȀ ǽDzǴDzǽǯȀ Ǻǭ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ȓ ǾȀǹǭ ǴǮǵǿǷȀ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǜǽǻȃDzǺǿǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉ ǺǭǽǭȂǻǯȀǯǭǿǵǾȉ Ǻǭ ǴǺǵdzDzǺȀ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ Ǵǭ ǭǷǿǵǯǻǹ ǗǽDzDZǵǿǵ ǿǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵǶ ǽDzǴDzǽǯ ǾǼǵǾȀȋǿȉǾȌ ǷǻǸǵ ǯdzDz ǺDzǹǭȐ ǽDzǭǸȉǺǻȓǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯǵǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌȀǺǭǶǮǸǵdzȄǻǹȀȄǭǾȒǭǯǾDzǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǮȀǸǻǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺǻȄǵǼDzǽDzDZǭǺǻǎǭǺǷȀ ǬǷȆǻȀǺǭǾǿȀǼǺǻǹȀǽǻȃȒǾȀǹǭǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻǴǮǵǿǷȀǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǴǺǵdzȀȐǿȉǾȌǶǿǭǷDzǴǺǵdzDzǺǺȌǹǻdzDzǮȀǿǵ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǻǼǻǯ·ȌǴǭǺDzǴǼǻDZȒȐȋȆǻǯȒDZǮȀǸǭǾȌǼȒǾǸȌǯǵǴǺǭǺǺȌǴǮǵǿǷȀǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǿǻǽǭǺȒȅDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǴǮǵǿǻǷ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǴǮȒǸȉȅȀȐǿȉǾȌ Ȅǵ ǴǹDzǺȅȀȐǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌ ǽǭȂȀǺǷȀ ǽDzǴDzǽǯȀ ǬǷȆǻ ǾǼǵǾǭǺǵǶ ǽDzǴDzǽǯ Ȁ ǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀ ǯȒDZǺǻǯǸDzǺǵǶ ǿǻ ǾȀǹǭ ǯȒDZǺǻǯǸDzǺǺȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  13


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǜǻǿǻȄǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ DZǵǾǷǻǺǿȀȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǼDzǽǯȒǾǺǻȋ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȋ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȋ ǾǿǭǯǷǻȋ Ǵǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹ ǭǷǿǵǯǻǹ ǬǷȆǻ ǷǽDzDZǵǿ ǺǭDZǭǺǻ ǼȒDZ ǼǸǭǯǭȋȄȀ ǼǽǻȃDzǺǿǺȀ ǾǿǭǯǷȀ ǿǻ ǾǿǭǯǷǻȋ DZǵǾǷǻǺǿȀǯǭǺǺȌ DZǸȌǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌǴǮǵǿǷȒǯǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǮȀDZDzǼǻǿǻȄǺǭDzȁDzǷǿǵǯǺǭǼǽǻȃDzǺǿǺǭǾǿǭǯǷǭǛǮȄǵǾǸDzǺǺȌǼǻǿǻȄǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂǹǭǶǮȀǿǺȒȂǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǰǽǻȅǻǯȒǼǻǿǻǷǵȆǻ ǹǻdzȀǿȉ ǯǵǺǵǷǺȀǿǵ ǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ ǽDzǭǸȒǴǭȃȒȓ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǯǵǿǽǭǿ Ǻǭ ǻDZDzǽdzǭǺǺȌ ǿǭ ǽDzǭǸȒǴǭȃȒȋ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǺDzǴǭǸDzdzǺǻǯȒDZȒǹǻǯȒǽǺǻǾǿȒǽDzǭǸȒǴǭȃȒȓǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǔǹDzǿǻȋǾȀǷȀǼǺǻȓǻȃȒǺǷǵǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵǽǻǴǼǻDZȒǸȌȋǿȉǾȌǺǭǰǽȀǼǵǺǭǻǾǺǻǯȒǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻȓ ǾǵǾǿDzǹǵ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽDzǶǿǵǺǰȒǯ ǎǭǺǷȀ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǿǭǷǵȂ ȌǷ ǯǵDZ ǭǷǿǵǯȀ ǰǭǸȀǴȉ DzǷǻǺǻǹȒǷǵǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺDzǽǻǴǿǭȅȀǯǭǺǺȌǯǵDZǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǾǯǻȐȄǭǾǺȒǾǿȉǼǸǭǿDzdzȒǯǿǭȒǺȅȒǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒȁǭǷǿǻǽǵ ǙǭǶǮȀǿǺȒ ǰǽǻȅǻǯȒ ǼǻǿǻǷǵ Ǵǭ ǰǽȀǼǻȋ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ǻǭ ǾȀǷȀǼǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǯǵǴǺǭȄǭȋǾȌ ǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻȓ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ȆǻDZǻ ǴǮǵǿǷȒǯ Ǵǭ ǭǷǿǵǯǭǹǵ Ǵ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵ ȌǷȒ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺȒ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǿǭǷǻȓ ǰǽȀǼǵ ǔǮǵǿǷǵ ǼǻǼDzǽDzDZǺȒȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǼǻǿǻȄǺǻȓǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǻȓǽǵǺǷǻǯǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓǴǹDzǿǻȋǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǯǼǸǵǯȀȒǾǺȀȋȄǵȂȀǹǻǯȆǻǺDzǹǭǸǵǯǼǸǵǯȀǺǭ ǿȒ ǽǻǷǵ Ǵǭ ȌǷȒ ǺǭȌǯǺǭ ȒǾǿǻǽǵȄǺǭ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ȆǻDZǻ ǴǮǵǿǷȒǯ ǿǭ ȀǾȀǺDzǺǺȌ ǯǼǸǵǯȀ Ȁǹǻǯ Ȁ ǼǻǼDzǽDzDZǺȒȂ ǼDzǽȒǻDZǭȂ ȌǷȒ ǺDz ȒǾǺȀȋǿȉ Ǻǭ DZǭǺǵǶ ǹǻǹDzǺǿ ǛȃȒǺǷǵ ǴǹȒǺ Ȁ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷǭȂ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉ ǿǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǴǹȒǺǭǹ Ȁ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǶ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺȒǶ ǽǵǺǷǻǯȒǶ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ Ǵ ǽǻǷȀ ǯ ǽȒǷ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǴǹȒǺǵ Ȁ ǽȒǯǺȒ ǮDzǴǽǻǮȒǿǿȌ ȃȒǺǭȂ Ǻǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉǿǻǯǭǽǺǵȂȃȒǺǭȂǼǸǭǿȒdzǺǻǹȀǾǿǭǿȀǾȒȄǵȒǺȅǵȂȁǭǷǿǻǽǭȂȆǻǾǯȒDZȄǭǿȉǼǽǻǼǻǺDzǾDzǺȒǴǮǵǿǷǵǿǭȓȂǽǻǴǹȒǽ ǙDzǿǻDZǵǿǭǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺȒDZǸȌǻȃȒǺǷǵǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǽDzǰȀǸȌǽǺǻǼDzǽDzǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌǴǹDzǿǻȋǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǮȀDZȉȌǷǵȂǽǻǴǮȒdzǺǻǾǿDzǶǹȒdzǻȃȒǺǻȄǺǵǹǴǮǵǿǷǻǹǿǭȁǭǷǿǵȄǺǵǹǵǽDzǴȀǸȉǿǭǿǭǹǵ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǎǭǺǷǻȃȒǺȋȐǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒǺǭȌǯǺȒǾǿȉǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǵȂǻǴǺǭǷǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶȀǿǽǵǹȀǯǭǺǵȂ DZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌǏǽǭǴȒǺǭȌǯǺǻǾǿȒǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǵȂǻǴǺǭǷǼǻǺDzǾDzǺǺȌǴǮǵǿǷȒǯǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǾȀǹǭǿǭǷǵȂǴǮǵǿǷȒǯ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌȌǷ ǽȒǴǺǵȃȌǹȒdz ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǭǷǿǵǯȀǿǭ ǿDzǼDzǽȒȅǺȉǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǻȃȒǺDzǺǵȂǹǭǶǮȀǿǺȒȂǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯǎǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǭǷǿǵǯȀǴǹDzǺȅȀȐǿȉǾȌǭǾȀǹǭǴǮǵǿǷȒǯǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  ǬǷȆǻ Ȁ ǺǭǾǿȀǼǺǻǹȀ ǽǻȃȒ ǾȀǹǭ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǴǹDzǺȅȀȐǿȉǾȌ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ ǼǻDZȒǶ Ȇǻ ǯȒDZǮȀǸǵǾȌ ǼȒǾǸȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǴǮǵǿǷȒǯ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǿǻ ǽǭǺȒȅDz ǯǵǴǺǭǺȒ ǾȀǹǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǚǭ ǷǻdzǺȀ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀ ǎǭǺǷ ǯǵǴǺǭȄǭȐ ǺǭȌǯǺȒǾǿȉ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǵȂ ǻǴǺǭǷ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǭǮǻ ǰǽȀǼǵ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǑǸȌ DZǻǸȉǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵȂ ȌǷ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺȒ ǻǴǺǭǷǵ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǾȀǿǿȐǯDz ǭǮǻ ǿǽǵǯǭǸDz ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǺǵdzȄDz ȓȓ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ Ǐ ǽǭǴȒ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒǻǴǺǭǷǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭǷǻǼǵȄDzǺȒǴǮǵǿǷǵȆǻǯǵǴǺǭȄǭȋǿȉǾȌȌǷǽȒǴǺǵȃȌǹȒdzǯǭǽǿȒǾǿȋǼǽǵDZǮǭǺǺȌǿǭ ǼǻǿǻȄǺǻȋ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǴǮǵǿǷȒǯ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȃȒȐȓ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǯǵǴǺǭǺǵȂ ǽǭǺȒȅDz Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǯǵǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ ǴȒ ǾǷǸǭDZȀ ȒǺȅǻǰǻ ǾȀǷȀǼǺǻǰǻ DZǻȂǻDZȀ Ȓ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǔǮǵǿǷǵ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǯ DZǻǸȉǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǺDzǾǿǻǽǺȀȋǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌ ȓȂ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǼȒǾǸȌ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌ ǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȒǺȅǻǰǻǾȀǷȀǼǺǻǰǻDZǻȂǻDZȀ ǑǸȌǮǻǽǰǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵȂȌǷDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌǺǭǼȒDZǾǿǭǯȒ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂǷǽǵǿDzǽȒȓǯȆǻǶDZǸȌǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǿǭǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹǙǭǶǮȀǿǺȒǼǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵ ǺǭǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǺǭǻǾǺǻǯȒǴǺǵdzDzǺǻȓǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǴǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓǾǿǭǯǷǵȆǻǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǸǭǾȉDZǸȌ DZǵǾǷǻǺǿȀǯǭǺǺȌ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ Ǵ ǹDzǿǻȋ ǻȃȒǺǷǵ ǴǮǵǿǷȀ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǜǽǻȃDzǺǿǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌǯǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǬǷȆǻ ǯ ǺǭǾǿȀǼǺǻǹȀ ǽǻȃȒ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ Ǯǻǽǰǻǯǻǰǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȀ ǴǮȒǸȉȅȀȐǿȉǾȌ ȒǿǭǷDz ǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌ ǹǻdzDz ǮȀǿǵ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǻ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺDz Ǵ ǼǻDZȒȐȋ Ȇǻ ǯȒDZǮȀǸǭǾȌ ǼȒǾǸȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǴǮǵǿǷȀ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǴǮǵǿǻǷ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǾǿǻǽǺȀȐǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ 

14


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǝDzǾǿǽȀǷǿȀǽǻǯǭǺȒǷǽDzDZǵǿǵ ǎǭǺǷ ǺǭǹǭǰǭȐǿȉǾȌ ȌǷȆǻ ǹǻdzǸǵǯǻ ǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽȀǯǭǿǵ ǷǽDzDZǵǿǵ ǭ ǺDz ǯǾǿȀǼǭǿǵ Ȁ Ǽǽǭǯǭ ǯǻǸǻDZȒǺǺȌ ǴǭǾǿǭǯǻȋ ǣDz ǹǻdzDz ǯǷǸȋȄǭǿǵǼǽǻDZǻǯdzDzǺǺȌǾǿǽǻǷȒǯǼǻǰǭȅDzǺǺȌǿǭǼǻǰǻDZdzDzǺǺȌǺǻǯǵȂȀǹǻǯǺǭDZǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȀ ǜǽǻȃDzDZȀǽǭǻǮǸȒǷȀǿǭǷǵȂǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽǻǯǭǺǵȂǷǽDzDZǵǿȒǯȐǿǭǷǻȋ  ǬǷȆǻ ǯǭǸȋǿȀ ǷǽDzDZǵǿȀ ǮȀǸǻ ǴǹȒǺDzǺǻ ǯǵǴǺǭǺǺȌ Ǿǿǭǽǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿȀ ǼǽǵǼǵǺȌȐǿȉǾȌ Ȓ ǴǭǹȒǾǿȉ Ǻȉǻǰǻ ǯ ǻǮǸȒǷȀ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌǺǻǯǵǶǷǽDzDZǵǿ ǬǷȆǻ ǼǽǵȄǵǺǻȋ ǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽǵǴǭȃȒȓ ǷǽDzDZǵǿȀ Ȑ ǺDz ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǿǽȀDZǺǻȆȒ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭ ǭ ǼǻǷǽǭȆDzǺǺȌ Ȁǹǻǯ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǻǹǰǽǻȅǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯǷǽDzDZǵǿǺDzǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌȌǷǿǭǷǵǶǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉȌǷǻǰǻǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉ ǬǷȆǻ ǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉ ǷǽDzDZǵǿȀ ǴǹDzǺȅǵǸǭǾȌ ǼȒǾǸȌ ǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽǵǴǭȃȒȓ ǎǭǺǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǼDzǽǯȒǾǺȀ DzȁDzǷǿǵǯǺȀ ǼǽǻȃDzǺǿǺȀ ǾǿǭǯǷȀ DZǸȌ ǺǻǯǵȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ Ǵ ǹDzǿǻȋ ǻȃȒǺǷǵ ǯȒDZǺǻǯǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȀ ǝȒǴǺǵȃȋ ǹȒdz ǼDzǽDzǽǭȂǻǯǭǺǻȋǿDzǼDzǽȒȅǺȉǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǺǻǯǵȂǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǿǭǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋDZǻǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽǵǴǭȃȒȓǯǷǸȋȄǭȐǿȉǾȌDZǻǾǷǸǭDZȀǯǵǿǽǭǿǺǭȁǻǽǹȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǴǭǼDzǽȒǻDZ

ǬǷ ǿȒǸȉǷǵ Ȁǹǻǯǵ ǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌ ǼDzǽDzǰǸȌǺȀǿȒ ǷǽDzDZǵǿ ǮȒǸȉȅDz ǺDz ǯǯǭdzǭȐǿȉǾȌ ǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺǵǹ ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǼǻǾǿȒǶǺǻ ǭǺǭǸȒǴȀȐǽDzǾǿǽȀǷǿȀǽǵǴǻǯǭǺȒǷǽDzDZǵǿǵǴǿǵǹȆǻǮǼDzǽDzǷǻǺǭǿǵǾȉȀDZǻǿǽǵǹǭǺǺȒǯǾȒȂǷǽǵǿDzǽȒȓǯǿǭǹǻdzǸǵǯǻǾǿȒǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂǼǸǭǿDzdzȒǯǟǭǷȒǷǽDzDZǵǿǵǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉǻȃȒǺȋǯǭǿǵǾȉǺǭǼǽDzDZǹDzǿǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶȄǵ ǾȀǷȀǼǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǭ ȓȂ ǯȒDZǺǻǯǸȋǯǭǸȉǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵǴǭǷǽDzDZǵǿǻǹ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǭǷǿǵǯǭǹǵ ǎǭǺǷ ǺǭDZǭȐ ǼǻǾǸȀǰǵ Ǵ DZǻǯȒǽȄǻǰǻ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ Ƿǻȅǿǭǹǵ ȁǻǺDZȒǯ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǮȀDZȒǯǺǵȃǿǯǭ ´ǡǡǎµ ǎǭǺǷ ǯǵǾǿȀǼǭȐ ǭǰDzǺǿǻǹ ǯ ǽǭǹǷǭȂ ǿǭǷǵȂ ȀǰǻDZ Ȓ Ƕǻǰǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ ǻǮǹDzdzȀȐǿȉǾȌ ȁȒDZȀȃȒǭǽǺǵǹǵ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǭǹǵ ȌǷȒ ȅǵǽǻǷǻ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌǯDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǴDZǻǯȒǽȄǻǰǻȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǭǷǿǵǯǭǹǵǏȒDZǼǻǯȒDZǺǻǎǭǺǷǺDzǹǭȐǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǾǿǻǾǻǯǺǻȁǻǺDZȒǯǯ DZǻǯȒǽȄǻǹȀ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȒ ǡǻǺDZǵ ǯ DZǻǯȒǽȄǻǹȀ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȒ ǺDz Ȑ ȋǽǵDZǵȄǺǵǹǵ ǻǾǻǮǭǹǵ Ǵǭ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ ǜǻǯǺǻǯǭdzDzǺǺȌǴȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌDZȒȌǸȉǺȒǾǿȋǿǭǷǵȂȁǻǺDZȒǯȁǭǷǿǵȄǺǻǼDzǽDzDZǭǺȒǎǭǺǷȀǡǻǺDZǵǹǭȋǿȉǾǯǻȓǼǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵ ǯ ǎǭǺǷȀ Ǻǭ ȌǷǵȂ ȀǿǽǵǹȀȋǿȉǾȌ ǰǽǻȅǻǯȒ Ƿǻȅǿǵ ȌǷȒ ȆDz ǺDz ǮȀǸǵ ȒǺǯDzǾǿǻǯǭǺȒ ǯ ǭǷǿǵǯǵ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǯǵǹǻǰǭǹ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǼǽǻǰǽǭǹǵǼDzǯǺǻǰǻȁǻǺDZȀ ǜǽǵǼǵǺDzǺǺȌǯǵǴǺǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǜǽǵǼǵǺDzǺǺȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǭǮǻ ȄǭǾǿǵǺǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ȅǵ ȄǭǾǿǵǺǵ ǰǽȀǼǵ ǼǻDZȒǮǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌȀǽǭǴȒ  ȌǷȆǻǴǭǷȒǺȄǵǯǾȌǾǿǽǻǷDZȒȓǼǽǭǯǺǭǻǿǽǵǹǭǺǺȌǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǯȒDZȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀ ȌǷȆǻ ǎǭǺǷ ǼDzǽDzDZǭǯ Ǽǽǭǯǭ Ǻǭ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺȉ ǯȒDZ ǿǭǷǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǭǮǻ ȌǷȆǻ ǎǭǺǷ ǴǮDzǽȒǰ ǼǽǭǯǭǺǭǻǿǽǵǹǭǺǺȌǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǯȒDZǭǷǿǵǯȀǭǸDzǯǴȌǯǺǭǾDzǮDzǷǻǺǿǽǭǷǿǺDzǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼDzǽDzǽǭȂȀǯǭǿǵȓȂ ȀǼǻǯǺǻǹȀǻǮǾȌǴȒǿǽDzǿȒǶǾǿǻǽǻǺȒǺǭȀǹǻǯǭȂ´ǿǽǭǺǴǵǿǺǻȓȀǰǻDZǵµ ȌǷȆǻ ǎǭǺǷ ǭǮǻ D ǼDzǽDzDZǭǯ ǼǽǭǷǿǵȄǺǻ ǯǾȒ ǽǵǴǵǷǵ ǿǭ ǯǵǰǻDZǵ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺȒ Ǵ ǭǷǿǵǯǻǹ ǭǮǻ Ǯ ǺDz ǼDzǽDzDZǭǯ Ȓ ǺDz ǴǮDzǽȒǰǼǽǭǷǿǵȄǺǻǯǾȒȂǽǵǴǵǷȒǯǿǭǯǵǰǻDZǼǻǯ·ȌǴǭǺǵȂǴǭǷǿǵǯǻǹǭǸDzǼDzǽDzDZǭǯǷǻǺǿǽǻǸȉǺǭDZȃǵǹǭǷǿǵǯǻǹ ǠǽǭǴȒȌǷȆǻǎǭǺǷǼDzǽDzDZǭǯǾǯǻȓǼǽǭǯǭǺǭǻǿǽǵǹǭǺǺȌǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǯȒDZǭǷǿǵǯȀȒǼǽǵȃȉǻǹȀǺDzǼDzǽDzDZǭǯȒǺDzǴǮDzǽȒǰ ǼǽǭǷǿǵȄǺǻ ǯǾȒȂ ǽǵǴǵǷȒǯ ǿǭ ǯǵǰǻDZ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵȂ Ǵ ǭǷǿǵǯǻǹ ǭ ǿǭǷǻdz ǺDz ǼDzǽDzDZǭǯ ǷǻǺǿǽǻǸȉ ǺǭDZ ǭǷǿǵǯǻǹ ǿǭǷǵǶ ǭǷǿǵǯ ǼǽǻDZǻǯdzȀȐǯȒDZǻǮǽǭdzǭǿǵǾȉǯǻǮǸȒǷȀǯǹDzdzǭȂǼǻDZǭǸȉȅǻȓȀȄǭǾǿȒǎǭǺǷȀȀȃȉǻǹȀǭǷǿǵǯȒǜǻDZǭǸȉȅǭȀȄǭǾǿȉǎǭǺǷȀǯǭǷǿǵǯȒ ȆǻǹǭȐȁǻǽǹȀǰǭǽǭǺǿȒȓǴǭǼDzǽDzDZǭǺǵǹǭǷǿǵǯǻǹ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌǴǭǹDzǺȅǵǹȒǴǴǺǭȄDzǺȉ ǼDzǽǯȒǾǺǻȋǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǭǷǿǵǯȀǭǮǻǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻȋǾȀǹǻȋǷǻǹǼDzǺǾǭȃȒȓȌǷǭǹǻdzDzǮȀǿǵǼǽDzDZ·ȌǯǸDzǺǭǎǭǺǷȀDZǻǾǼǸǭǿǵ ǠǽǭǴȒȌǷȆǻǼǻDZǭǸȉȅǭȀȄǭǾǿȉǯǭǷǿǵǯȒǺǭǮǵǽǭȐȁǻǽǹǵǼǽǻDZǭǺǻǰǻǿǭǭǮǻǼǽǵDZǮǭǺǻǰǻǻǼȃȒǻǺȀ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵǻǼȃȒǻǺǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǵǴǭȌǷǵǹǵǯȒDZǮȀǯǭȋǿȉǾȌǰǽǻȅǻǯǵǹǵǷǻȅǿǭǹǵǺǭǺDzǿǿǻǻǾǺǻǯȒǭǮǻǭǺǭǸǻǰȒȄǺȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǺǭǼDzǽDzDZǭǺǵǶ ǭǷǿǵǯ ǿǻ ǽǻǴǹȒǽ ǼǻDZǭǸȉȅǻȓ ȀȄǭǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ² ȃDz ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZǭǺǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ȌǷǵǶ ǎǭǺǷ ǹǻdzDz ǯǵǷȀǼǵǿǵ ǛDZǺǭǷ Ȁ ǯǵǼǭDZǷȀ ǷǻǸǵ ǼǽǻDZǭǺǵǶ ǻǼȃȒǻǺ ´ǼȀǿµ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǻǼȃȒǻǺǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǵ Ǵǭ ȌǷǵǹǵ ǯȒDZǮȀǯǭȋǿȉǾȌ ǰǽǻȅǻǯǵǹǵ ǷǻȅǿǭǹǵǺǭ ǺDzǿǿǻǻǾǺǻǯȒǭǮǻǭǺǭǸǻǰȒȄǺȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǺǭǭǷǿǵǯȌǷǵǶǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ ǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǻǮǾȌǰ ǼǻDZǭǸȉȅǻȓ ȀȄǭǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ ȌǷ ǹDzǺȅǭ Ǵ DZǯǻȂ ǻȃȒǺǻǷ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǼDzǽDzDZǭǺǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǭǮǻ ȃȒǺǵ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌǻǼȃȒǻǺȀ

15


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǜǽǵǼǵǺDzǺǺȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǽǭǴȒ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǭǺȀǸȋǯǭǺǺȌ Ȅǵ ǴǭǷȒǺȄDzǺǺȌ ǾǿǽǻǷȀ DZȒȓǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǰǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǜǽǵ ǴǭǹȒǺȒ ǻDZǺǻǰǻ ȒǾǺȀȋȄǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ȒǺȅǵǹ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹ ǼDzǽDzDZ ǿǵǹ Ǿǭǹǵǹ ǷǽDzDZǵǿǻǽǻǹ Ǻǭ ǾȀǿǿȐǯǻǯȒDZǹȒǺǺǵȂȀǹǻǯǭȂǭǮǻǯǽǭǴȒǯǺDzǾDzǺǺȌǾȀǿǿȐǯǵȂǴǹȒǺDZǻȀǹǻǯȒǾǺȀȋȄǻǰǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǯǻǮǸȒǷȀǼǽǵǼǵǺȌȐǿȉǾȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǭ ǺǻǯDz ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ ǯ ǻǮǸȒǷȀ Ǵ ǯǵǴǺǭǺǺȌǹ ǽȒǴǺǵȃȒ ǯ ǮǭǸǭǺǾǻǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǰǭǽǭǺǿȒȓ Ǡ ȂǻDZȒ ǴǯǵȄǭǶǺǻȓ ǰǻǾǼǻDZǭǽǾȉǷǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ǺǭDZǭȐ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǰǭǽǭǺǿȒȓ Ȁ ȁǻǽǹȒ ǭǷǽDzDZǵǿǵǯȒǯ ǰǭǽǭǺǿȒǶ ǿǭ ǭǯǭǸȒǯ ǑǻǰǻǯǻǽǵȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǰǭǽǭǺǿȒȓǼDzǽǯȒǾǺǻǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌȀȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǯǾǿǭǿǿȒ´DŽǺȅȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌµ ǯ ǽǻǴǹȒǽȒ ǻǿǽǵǹǭǺǻȓ ǷǻǹȒǾȒȓ ǜȒǾǸȌ ǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǎǭǺǷȀ Ǵǭ ǷǻdzǺǵǹ DZǻǰǻǯǻǽǻǹ ǰǭǽǭǺǿȒȓ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǮȒǸȉȅǵǹ Ǵ DZǯǻȂ ǴǺǭȄDzǺȉ ǾȀǹǻȋ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȓ ǷǻǹȒǾȒȓ ǭǮǻ ǺǭǶǷǽǭȆǻȋ ǻȃȒǺǷǻȋ ǯǵǿǽǭǿ ǺDzǻǮȂȒDZǺǵȂDZǸȌǯǽDzǰȀǸȋǯǭǺǺȌǮȀDZȉȌǷǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȆǻǯǵǺǵǷǭȐǴǭǰǭǽǭǺǿȒȐȋ ǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺDz Ǵ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǰǭǽǭǺǿȒȓ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǛǿǽǵǹǭǺǭ ǷǻǹȒǾȒȌ ǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ Ǻǭ ǽȒǯǺǻǹȒǽǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒǼǽǻǿȌǰǻǹǾǿǽǻǷȀDZȒȓDZǻǰǻǯǻǽȀǰǭǽǭǺǿȒȓ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǽǻ ǯǵDZǭȄȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǼDzǽǯȒǾǺǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǽǻ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺȒǶ ȌǷ ǼǽǭǯǵǸǻ ǾȀǹǻȋ ǻǿǽǵǹǭǺǵȂ ǷǻǹȒǾȒǶ ǑǭǺǭ ǾȀǹǭ ǭǹǻǽǿǵǴȀȐǿȉǾȌ ǸȒǺȒǶǺǵǹ ǹDzǿǻDZǻǹ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǿDzǽǹȒǺȀ DZȒȓ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǵǭ ǯǵǺȌǿǷǻǹǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǼǻǯǵDZǭȄȒǷǽDzDZǵǿȀȀǯǵǼǭDZǷȀǷǻǸǵȒǾǺȀȐȒǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉǿǻǰǻȆǻǎǭǺǷȀǷǸǭDZDzǷǻǺǷǽDzǿǺȀǷǽDzDZǵǿǺȀ ȀǰǻDZȀȒǺDzǮȀDZDzǼǸǭǺȀǯǭǿǵǽDzǭǸȒǴǭȃȒȋǷǽDzDZǵǿȀǼǽǻǿȌǰǻǹǷǻǽǻǿǷǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀǼȒǾǸȌǶǻǰǻǯǵDZǭȄȒǿǭǷȒǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺȒ ȒǴ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹ Ǽǻ ǯǵDZǭȄȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ ȌǷ DZǻȂǻDZǵ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ Ȓ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ ǯ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀǯǭǽǿȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿȀǼǽǵǼDzǽǯȒǾǺǻǹȀǯǵǴǺǭǺǺȒǏǷȒǺȃȒǷǻdzǺǻǰǻǴǯȒǿǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǼǻ ǺǭǶǮȒǸȉȅȒǶ Ǵ L ǺDzǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȓ ǾȀǹǵ ǼDzǽǯȒǾǺǺǻǰǻ ǯǵǴǺǭǺǺȌ Ȓ LL ǺǭǶǷǽǭȆȒǶ ǻȃȒǺȃȒ ǯǵǿǽǭǿ ǺDzǻǮȂȒDZǺǵȂ DZǸȌ ǯǽDzǰȀǸȋǯǭǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǾǿǭǺǻǹǺǭǷȒǺDzȃȉǴǯȒǿǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀ ǛǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ ǝǻǴǽǭȂȀǺǻǷǼǻǿǻȄǺǵȂǼǻDZǭǿǷǻǯǵȂǯǵǿǽǭǿǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȀǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒDZǻǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭǠǷǽǭȓǺǵ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǯǾȒȂ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂ ǽȒǴǺǵȃȉ Ǵǭ ǹDzǿǻDZǻǹ ǮǭǸǭǺǾǻǯǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǵ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǯǾȒȂ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂ ǽȒǴǺǵȃȉ Ȇǻ ǯǵǺǵǷǭȋǿȉǹȒdzǼǻDZǭǿǷǻǯǻȋǮǭǴǻȋǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǿǭȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋDZǸȌȃȒǸDzǶȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǴǭǯǵǺȌǿǷǻǹǯǵǼǭDZǷȒǯǷǻǸǵǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǻǷǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷǯǵǺǵǷǭȐǯǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǰȀDZǯȒǸȀ ǭǷǿǵǯȀǭǮǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴǭǻǼDzǽǭȃȒȐȋȆǻǺDzȌǯǸȌȐǾǻǮǻȋǻǮ·ȐDZǺǭǺǺȌǮȒǴǺDzǾȀȒȌǷǭǺǭǹǻǹDzǺǿǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǺDzǯǼǸǵǯǭȐ ǭǺȒǺǭǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǭǺȒǺǭǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷȄǵǴǮǵǿǻǷ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ ǸǵȅDz ǿǻDZȒ ǷǻǸǵ ȒǾǺȀȐ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌ Ȁ ǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ ǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ Ǵǭ ǽǭȂȀǺǻǷ ȌǷǻǰǻ ǹǻdzǺǭ ǴDZȒǶǾǺǵǿǵ ǴǭǸȒǷ ȃǵȂ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂ ǽȒǴǺǵȃȉ Ȇǻ ǴǹDzǺȅȀȋǿȉ ǼǻDZǭǿǷǻǯȀ ǮǭǴȀ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǯǵǴǺǭȄǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǿǭǯǷǭǹǵ ǼǻDZǭǿǷȀ Ȇǻ ǮȀDZȀǿȉ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǿǵǾȉ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǼDzǽȒǻDZȀ ǽDzǭǸȒǴǭȃȒȓ ǭǷǿǵǯȀ Ȅǵ ǯǽDzǰȀǸȋǯǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǻǭ ǼȒDZǾǿǭǯȒ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ ȌǷDz ǺǭǮȀǸǻǭǮǻȁǭǷǿǵȄǺǻǺǭǮȀǸǻȄǵǺǺǻǾǿȒǺǭǴǯȒǿǺȀDZǭǿȀ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǻǷ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ ǾǿǻǾǻǯǺǻǯǾȒȂǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉǼǻǯ·ȌǴǭǺǵȂǴȒǺǯDzǾǿǵȃȒȌǹǵȀ DZǻȄȒǽǺȒ ǿǭ ǭǾǻȃȒǶǻǯǭǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǭ ǿǭǷǻdz ǾǼȒǸȉǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ Ǵǭ ǯǵǺȌǿǷǻǹ ǯǵǼǭDZǷȒǯ ǷǻǸǵ ȄǭǾ ǾǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ ǿǵǹȄǭǾǻǯǻȓ ǽȒǴǺǵȃȒ ǼȒDZDZǭȐǿȉǾȌ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǿǭ ȒǾǺȀȐ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǿǻǰǻ Ȇǻ ǿǵǹȄǭǾǻǯǭ ǽȒǴǺǵȃȌ ǺDz ǮȀDZDz ǾǿǻǽǺǻǯǭǺǭ ǯ DZǻǾȌdzǺǻǹȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ ǗǽȒǹ ȃȉǻǰǻ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ȒǾǺȀȋǿȉ ǽȒǴǺȒ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǼǻDZǭǿǷǵ Ȇǻ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǻ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǣȒǼǻDZǭǿǷǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒȒǺȅǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǯǵǿǽǭǿ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵȒǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  16


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǛǾǺǻǯǺȒǴǭǾǻǮǵ ǛǮǸǭDZǺǭǺǺȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ǵǭ ȁǭǷǿǵȄǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǭǮǻ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǾǷǻǽǵǰǻǯǭǺǻȋ Ǻǭ DzȁDzǷǿ ǯǼǸǵǯȀ ǰȒǼDzǽȒǺȁǸȌȃȒȓ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǭǷǿǵǯȒǯ ǼǽǵDZǮǭǺǵȂ DZǻ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǮDzǴ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǼǻǯǾȌǷDZDzǺǺǻǰǻ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻȓ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǿǭ ǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻǰǻ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǎȀDZȒǯǸȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓǿǭǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǯǵǴǺǭǺǻȓǼȒǾǸȌDZǭǿǵǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ  ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǻǸǵ ǼǻDZȒȓ ǭǮǻ ǴǹȒǺǵ ǯ ǻǮǾǿǭǯǵǺǭȂǾǯȒDZȄǭǿȉǼǽǻǿDzȆǻǮǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǺDzǹǻdzDzǮȀǿǵǯȒDZȅǷǻDZǻǯǭǺǭ ǜȒǾǸȌǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌǴǭȁǭǷǿǵȄǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǮȀDZȒǯǸȒǿǭǴDzǹǸȌǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌǴǭǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȆǻȐ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǻǭ DZǭǿȀ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǼǻDZǭǸȉȅǻȓ ǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻȓ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ Ȓ ǮȀDZȉȌǷǵȂ ǼǻDZǭǸȉȅǵȂǺǭǷǻǼǵȄDzǺǵȂǴǮǵǿǷȒǯǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǜDzǽDzǻȃȒǺǷǭǼǽǻǯǻDZǵǿȉǾȌǴDZǻǾǿǭǿǺȉǻȋǼDzǽȒǻDZǵȄǺȒǾǿȋ ȆǻǮ ȀǺǵǷǺȀǿǵ ǾȀǿǿȐǯǵȂ ǽǻǴǮȒdzǺǻǾǿDzǶ ǹȒdz ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ȓ Ƕǻǰǻ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜǽǵǽȒǾǿ ǯǭǽǿǻǾǿȒǯȒDZǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ ȌǷǽDzǴDzǽǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯȀǾǷǸǭDZȒȒǺȅǻǰǻ ǾȀǷȀǼǺǻǰǻ DZǻȂǻDZȀǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǾȀǹǯȒDZǺǻǯǸDzǺǺȌǼǻǼDzǽDzDZǺȉǻǰǻǴǹDzǺȅDzǺǺȌǯǭǽǿǻǾǿȒȃȉǻǰǻǭǷǿǵǯȀǽǭǺȒȅDzǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻǰǻȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǏȃȉǻǹȀǯǵǼǭDZǷȀ ǾȀǹǭǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǯǭǽǿǻǾǿȒǭǷǿǵǯȀǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǯȒDZ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻǰǻǴǰǻǽǿǭǺǺȌ ǿǭǷǻǰǻ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ Ǽǽǻǿǵ ǼǻǼDzǽDzDZǺȉǻǰǻ ǼǽǵǽǻǾǿȀ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǿǻǰǻ dz ǭǷǿǵǯȀ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻǰǻ ǯ ǽDzǴDzǽǯȒ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǦǻǽȒȄǺDz ǼDzǽDzǺDzǾDzǺǺȌ ǾȀǹ ȒǴ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǺDzǼǻǷǽǵǿǻǰǻǴǮǵǿǷȀ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌǯǽǻǴǹȒǽȒǽȒǴǺǵȃȒǹȒdzǾȀǹǻȋǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓȆǻǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȓ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒǭǷǿǵǯȒǯ Ȓ ǾȀǹǻȋ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ Ȇǻ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ ǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǭǷǿǵǯȒǯǗǽȒǹȃȉǻǰǻ ǼȒDZ ȄǭǾǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǺǭǷǻǼǵȄDzǺǭǺǭ DZǭǿȀǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ ǯǵǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ Ǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒǻǮ ȐǷǿǭ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯ ǭ ǻǿǽǵǹǭǺǭ Ǻǭ ǺDzǿǿǻǻǾǺǻǯȒ ǮǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉǼDzǽDzǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌDZǻǶǻǰǻǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǜǽǵȃȉǻǹȀǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉǻǮ ȐǷǿǭǺǭDZǭǿȀǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ DZǻǽȒǯǺȋȐ Ƕǻǰǻ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǭ ǺǭǷǻǼǵȄDzǺǭ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ DZǻǽȒǯǺȋȐ ǺȀǸȋ ǜǽǵ ǯǵǮȀǿǿȒ ǭǷǿǵǯȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǭ ǾȀǹǭǯǷǸȋȄDzǺǭDZǻǽDzǴDzǽǯȀǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǼDzǽDzǺǻǾǵǿȉǾȌDZǻǾǷǸǭDZȀǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻǼǽǵǮȀǿǷȀ ǺDzǼǻǷǽǵǿǻǰǻǴǮǵǿǷȀ  ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǭǷǿǵǯȀ ǼǻȄǵǺǭȐǿȉǾȌ Ǵ DZǭǿǵ Ƕǻǰǻ ǯǯDzDZDzǺǺȌ ǯ DzǷǾǼǸȀǭǿǭȃȒȋ ǍǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ ǺǭǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ ǼǽȌǹǻǸȒǺȒǶǺǵǹǹDzǿǻDZǻǹǼǽǻǿȌǰǻǹǿǭǷǵȂǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂǾǿǽǻǷȒǯǷǻǽǵǾǺǻȓǾǸȀdzǮǵǭǷǿǵǯȒǯ  ǝǻǷȒǯ ǎȀDZȒǯǸȒ ǽǻǷȒǯ ǙDzǮǸȒȒǺǯDzǺǿǭǽǿǭȒǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǽǻǷȒǯ ǛǮǸǭDZǺǭǺǺȌǿǭǷǻǹǼ·ȋǿDzǽǵ ǽǻǷȒǯ ǟǽǭǺǾǼǻǽǿǺȒǴǭǾǻǮǵ ǽǻǷȒǯ ǍǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ Ǻǭ ǼǻǸȒǼȅDzǺǺȌ ǻǽDzǺDZǻǯǭǺǻǰǻ ǹǭǶǺǭ ǯǵǿǽǭǿǵ Ǻǭ ǼDzǽDzǮȀDZǻǯȀ ǼǽǵǹȒȆDzǺȉ Ȁ DZǻǰǻǯǻǽȒ ǻǽDzǺDZǵ ǺǭǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌǼǽǻǿȌǰǻǹǾǿǽǻǷȀȆǻǺDzǼDzǽDzǯǵȆȀȐǾǿǽǻǷǻǽDzǺDZǵ ǔǭǸǵȅǷǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǾǿǽǻǷǵ ǷǻǽǵǾǺǻȓ ǾǸȀdzǮǵ ǿǭ ǹDzǿǻDZǵ ǺǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǭǷǿǵǯȒǯ ǼDzǽDzǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌ ǿǭ ǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌǴǭǺDzǻǮȂȒDZǺǻǾǿȒǺǭǼǽǵǷȒǺȃȒǷǻdzǺǻǰǻǴǯȒǿǺǻǰǻǽǻǷȀ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǽDzǹǻǺǿǺǻǯȒDZǺǻǯǸȋǯǭǸȉǺȒǽǻǮǻǿǵǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒȒǺȅǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǯǵǿǽǭǿȀǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷǻǹȀ ǿǭǷȒǯǵǿǽǭǿǵǮȀǸǵǼǻǺDzǾDzǺȒǷǽȒǹǯǵǼǭDZǷȒǯǷǻǸǵǿǭǷȒǯǵǿǽǭǿǵǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǷǭǼȒǿǭǸȒǴǭȃȒȓ ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵ ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǼǽǵDZǮǭǺȒ ǼǽǻǰǽǭǹǺDz ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǿǭ ǸȒȃDzǺǴȒȓ ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǼǽǵDZǮǭǺȒ ǻǷǽDzǹǻ ǼDzǽǯȒǾǺǻ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜȒǾǸȌ ǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ ȁǭǷǿǵȄǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻȓǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓǿǭǺǭǷǻǼǵȄDzǺǵȂǴǮǵǿǷȒǯǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵǹǭȋǿȉǻǮǹDzdzDzǺȒǭǮǻǺDzǯǵǴǺǭȄDzǺȒǾǿǽǻǷǵǷǻǽǵǾǺǻȓǾǸȀdzǮǵǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵǴǻǮǹDzdzDzǺǵǹ ǾǿǽǻǷǻǹ ǷǻǽǵǾǺǻȓ ǾǸȀdzǮǵ ǭǹǻǽǿǵǴȀȋǿȉǾȌ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǾǿǽǻǷȀ ǷǻǽǵǾǺǻȓ ǾǸȀdzǮǵ Ȇǻ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ ǽǻǷȒǯ ǿǭ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ȁ ǽǭǴȒ ǺǭȌǯǺǻǾǿȒ ǻǴǺǭǷ ǹǻdzǸǵǯǻǰǻ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ 17


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǞǿǽǻǷǵ ǿǭ ǼǻǽȌDZǻǷ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ Ǵ ǻǮǹDzdzDzǺǵǹ ǾǿǽǻǷǻǹ ǷǻǽǵǾǺǻȓ ǾǸȀdzǮǵǭǺǭǸȒǴȀȋǿȉǾȌǼǽǵǺǭǶǹǺȒȆǻǽȒȄǺǻǺǭǼǽǵǷȒǺȃȒǷǻdzǺǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǽǻǷȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ² ȃDz ǺDzǽȀȂǻǹDz ǹǭǶǺǻ ȌǷDz ȀǿǽǵǹȀȐ ǎǭǺǷ DZǸȌ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǯȒDZ ǺǭDZǭǺǺȌ Ƕǻǰǻ ǯ ǻǽDzǺDZȀǭǮǻǯȒDZǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǶǻǰǻǯǭǽǿǻǾǿȒȒȌǷDzǺDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌǎǭǺǷǻǹ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉǼDzǽǯȒǾǺǻǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌǴǭǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋǯǷǸȋȄǭȋȄǵǯǵǿǽǭǿǵǺǭǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒȓȒǼǻǿȒǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ȓȓ ǽǵǺǷǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǝǵǺǷǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǴǯȒǿȒǯ ǺDzǴǭǸDzdzǺǵȂ ǻȃȒǺȋǯǭȄȒǯ ȌǷȒ ǹǭȋǿȉ ǯǵǴǺǭǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȀ ǼǽǻȁDzǾȒǶǺȀ ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȋȒǺDzȆǻDZǭǯǺȒǶDZǻǾǯȒDZǻȃȒǺǷǵǹǭǶǺǭǭǺǭǸǻǰȒȄǺǻǰǻǹȒǾȃDzǴǺǭȂǻDZdzDzǺǺȌȒǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǍǷǿǵǯǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǎǭǺǷǷǸǭǾǵȁȒǷȀȐǺDzǻǮǻǽǻǿǺȒǭǷǿǵǯǵȌǷȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀȌǷȆǻȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǮȀDZDzǯȒDZȅǷǻDZǻǯȀǯǭǿǵǾȉǯ ǻǾǺǻǯǺǻǹȀ ȅǸȌȂǻǹ ǼǽǻDZǭdzȀ ǭ ǺDz ǯ ȂǻDZȒ ȓȂ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǑǸȌ ȃȉǻǰǻ ǺDzǻǮǻǽǻǿǺȒǭǷǿǵǯǵ ǹǭȋǿȉ ǮȀǿǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǺDzǰǭǶǺǻǰǻǼǽǻDZǭdzȀǯȓȂǿDzǼDzǽȒȅǺȉǻǹȀǾǿǭǺȒǿȒǸȉǷǵǺǭǿǵȂȀǹǻǯǭȂȌǷȒȐǴǯǵȄǭǶǺǵǹǵǼǽǵǼǽǻDZǭdzȀǿǭǷǵȂǭǷǿǵǯȒǯǼǽǵ ȃȉǻǹȀȓȂǼǽǻDZǭdzǹǭȐȂǭǽǭǷǿDzǽǵǴȀǯǭǿǵǾȉǯǵǾǻǷǵǹǾǿȀǼDzǺDzǹȒǹǻǯȒǽǺǻǾǿȒ ǏǵǾǻǷǭǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉǼǽǻDZǭdzȀǻǴǺǭȄǭȐǿǯDzǽDZǵǶǺǭǹȒǽǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭǎǭǺǷȀDZǻǿǽǵǹȀǯǭǿǵǾȌǼǸǭǺȀǼǽǻDZǭdzȀǺDzǻǮǻǽǻǿǺǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ǜǽǵ ȃȉǻǹȀ ǺDzǻǮȂȒDZǺǻ ȆǻǮ ǮȀǸǭ ǽǻǴǼǻȄǭǿǭ Ǽǽǻǰǽǭǹǭ ǭǷǿǵǯǺǵȂ DZȒǶ Ǵ ǼǻȅȀǷȀ ǼǻǷȀǼȃȌ Ƕ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǿǭǷǻǰǻ ǼǸǭǺȀǠǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀǺDzǻǮǻǽǻǿǺǵǶǭǷǿǵǯǹǭȐǭǷǿǵǯǺǻǼǽǻǼǻǺȀǯǭǿǵǾȉDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǴǭȃȒǺǻȋȆǻȐǻǮȜǽȀǺǿǻǯǭǺǻȋǴ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ Ƕǻǰǻ ǼǻǿǻȄǺǻȓ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǗǽȒǹ ȃȉǻǰǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ȌǷ ǴǭǯDzǽȅDzǺǻȓ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ǹǭȐ ǻȄȒǷȀǯǭǿǵǾȉǼǽǻǿȌǰǻǹǻDZǺǻǰǻǽǻǷȀǴDZǭǿǵǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓǺDzǻǮǻǽǻǿǺǵȂǭǷǿǵǯȒǯȌǷȀǿǽǵǹȀǯǭǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǝDzǴDzǽǯǵǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂǴǮǵǿǷȒǯ ǝDzǴDzǽǯǵ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ ǷǻǸǵ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ ǼDzǯǺǵȂ ǼǻDZȒǶ Ȁ ǹǵǺȀǸǻǹȀ ǎǭǺǷ ǹǭȐ ǼǻǿǻȄǺDz ȋǽǵDZǵȄǺDz ǭǮǻ ǷǻǺǾǿǽȀǷǿǵǯǺDz ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ DZǸȌ ǯǽDzǰȀǸȋǯǭǺǺȌ ȌǷǻǰǻ Ǵ ǯDzǸǵǷǵǹ ǾǿȀǼDzǺDzǹ ǯȒǽǻǰȒDZǺǻǾǿȒ ǮȀDZDz ǺDzǻǮȂȒDZǺǵǹ ǯȒDZǿȒǷ ǽDzǾȀǽǾȒǯ ȌǷȒ ǯǿȒǸȋȋǿȉȀǾǻǮȒDzǷǻǺǻǹȒȄǺȒǯǵǰǻDZǵȒǾȀǹȀǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǻdzǺǭDZǻǾǿǻǯȒǽǺǻǻȃȒǺǵǿǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴǼDzǺǾȒǶǺǻǰǻǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǿǭȒǺȅǵȂǯǵǼǸǭǿ ǎǭǺǷǹǭȐDZǻDZǭǿǷǻǯȀǼDzǺǾȒǶǺȀǼǽǻǰǽǭǹȀǴǯǵǴǺǭȄDzǺǵǹǵǯǺDzǾǷǭǹǵǷǽȒǹȀȄǭǾǿȒǯDZDzǽdzǭǯǺȒǶǼDzǺǾȒǶǺȒǶǾǵǾǿDzǹȒǠǷǽǭȓǺǵ Ȇǻ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ ǽǻǴǽǭȂȀǺǻǷ Ȓ ǾǼǸǭǿȀ ǼǻǿǻȄǺǵȂ ǯǺDzǾǷȒǯ ǽǻǮǻǿǻDZǭǯȃȌ ȌǷ ǯȒDZǾǻǿǷǭ ǯȒDZ ǼǻǿǻȄǺǵȂ ǴǭǰǭǸȉǺǵȂ ǯǵǼǸǭǿ ǼǽǭȃȒǯǺǵǷǭǹǏȒDZǼǻǯȒDZǺȒǯǵǿǽǭǿǵǺǭǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǯǿǵȂǼDzǽȒǻDZǭȂDZǻȌǷǵȂǯȒDZǺǻǾǵǿȉǾȌǴǭǽǻǮǸDzǺǭǴǭǽǻǮȒǿǺǭǼǸǭǿǭǞȀǹǭ ǯǺDzǾǷȀDZǻǾǼǸǭǿǵǴǭǼǽǻǰǽǭǹǻȋǴǯǵǴǺǭȄDzǺǵǹǵǯǺDzǾǷǭǹǵǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǯǭǽǿǻǾǿȒǺǭDZǭǺǵȂǼǽǭȃȒǯǺǵǷǭǹǵ ǼǻǾǸȀǰǎǭǺǷȀǯȒǷȀǼǽǭȃȒǯǺǵǷȒǯǿǭǾǿǭdzȀȓȂǽǻǮǻǿǵǯǎǭǺǷȀȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒǯǵǿǽǭǿǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸǚDzǾǼǸǭȄDzǺȒ ǯǺDzǾǷǵǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǗǽȒǹȃȉǻǰǻǎǭǺǷǺDzǹǭȐǼǽǻǰǽǭǹDZǻDZǭǿǷǻǯǵȂǯǵǼǸǭǿǼǽǭȃȒǯǺǵǷǭǹǼȒǾǸȌ ǼǽǵǼǵǺDzǺǺȌ ǿǽȀDZǻǯǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǭǮǻ ȒǺȅǵȂ ǾȀǿǿȐǯǵȂ ǷǻǹǼDzǺǾǭȃȒǶǺǵȂ Ǽǽǻǰǽǭǹ ȌǷȒ ǯǵǹǭǰǭǸǵ Ǯ DZǻDZǭǿǷǻǯǵȂ ǺǭǽǭȂȀǯǭǺȉ ǞǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǜǽǻǾǿȒ ǭǷȃȒȓ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǏǺDzǾǷǵ DZǻ ǾǿǭǿȀǿǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǻǿǽǵǹǭǺȒ DZǻ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ɭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌǴǭǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ ǔǯȒǿǺȒǾǿȉǴǭǾDzǰǹDzǺǿǭǹǵ ǞDzǰǹDzǺǿǺǭǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀȜǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌǺǭǿǭǷǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǾDzǰǹDzǺǿǭȂǽǻǴDZǽȒǮǺǵǶǮȒǴǺDzǾǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵǶǮȒǴǺDzǾǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒȀǾǿǭǺǻǯǵǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǠǹǻǯǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǠǹǻǯǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǺDz ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ ǝǻǴǷǽǵǿǿȌȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓȆǻDZǻ ǿǭǷǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǺǭDZǭȐǿȉǾȌ ǴǭǯǵǺȌǿǷǻǹ ǯǵǼǭDZǷȒǯ ǷǻǸǵǯȒDZǿȒǷǽDzǾȀǽǾȒǯDZǸȌǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǿǭǷǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ȑ ǹǭǸǻǶǹǻǯȒǽǺǵǹ ǠǹǻǯǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǺDz ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ ǝǻǴǷǽǵǿǿȌ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ȆǻDZǻ ǿǭǷǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǺǭDZǭȐǿȉǾȌ ǷǻǸǵ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵȂ ȒǴ ǺǵǹǵDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂǯǵǰǻDZȐȒǹǻǯȒǽǺǵǹ 

18


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǏǵǴǺǭǺǺȌDZǻȂǻDZȒǯǿǭǯǵǿǽǭǿ ǑǻȂǻDZǵǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌȌǷȆǻȒǾǺȀȐǯǵǾǻǷǭǯȒǽǻǰȒDZǺȒǾǿȉǿǻǰǻȆǻǎǭǺǷǻǿǽǵǹǭȐDzǷǻǺǻǹȒȄǺȒǯǵǰǻDZǵǭDZǻȂǻDZǵǹǻdzȀǿȉǮȀǿǵ DZǻǾǿǻǯȒǽǺǻǯǵǴǺǭȄDzǺȒǑǸȌǯǵǴǺǭǺǺȌDZǻȂǻDZȒǯȀȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒǺDzǻǮȂȒDZǺDzDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǿǭǷǵȂǷǽǵǿDzǽȒȓǯ ǜǽǻȃDzǺǿǺȒǿǭǭǺǭǸǻǰȒȄǺȒDZǻȂǻDZǵǿǭǯǵǿǽǭǿǵ ǑǸȌǯǾȒȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǯǵǴǺǭȄDzǺǵȂǴǭǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǭǿǭǷǻdzDZǸȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ Ȇǻ ǷǸǭǾǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌ ȌǷ ǿǻǽǰǻǯȒ Ȅǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǼǽǻȃDzǺǿǺȒ DZǻȂǻDZǵ Ȅǵ ǯǵǿǽǭǿǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǵǭ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȋǼǽǻȃDzǺǿǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋȆǻȐǾǿǭǯǷǻȋȌǷǭǿǻȄǺǻDZǵǾǷǻǺǿȀȐǻȄȒǷȀǯǭǺȒǹǭǶǮȀǿǺȒǯǵǼǸǭǿǵǿǭǺǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻ ǾǿǽǻǷȀ ǾǸȀdzǮǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭ ǿǭ ȌǷȆǻ DZǻȃȒǸȉǺǻ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǮȒǸȉȅ ǷǻǽǻǿǷǻǰǻ ǼDzǽȒǻDZȀ DZǻ ȄǵǾǿǻȓ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ȅǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǜǽǵ ǻǮȄǵǾǸDzǺǺȒ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓǾǿǭǯǷǵǯǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǯǾȒDZǻǰǻǯȒǽǺȒȀǹǻǯǵǴǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǻǹ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZǼǽǭǯǻǺǭDZǻǾǿǽǻǷǻǯDz ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǿǭ ǯǾȒ ǯǵǺǭǰǻǽǻDZǵ Ȅǵ DZǻDZǭǿǷǻǯȒ ǯǵǿǽǭǿǵ Ȇǻ ǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺȒ Ǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǻǹǿǭ Ȑ ǺDzǯȒDZ·ȐǹǺǻȋ ȄǭǾǿǵǺǻȋ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ ǭǸDz ǺDz ǯǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌ ǹǭǶǮȀǿǺȒ ǴǮǵǿǷǵ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ Ȅǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǷǻǽǵǰȀȐǿȉǾȌ ǯ ǽǭǴȒ ǼDzǽDzǰǸȌDZȀ ǎǭǺǷǻǹ ǾǯǻȐȓ ǻȃȒǺǷǵ ǼǸǭǿDzdzȒǯ ǭǮǻ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺȉ ǞǷǻǽǵǰǻǯǭǺǭ ǮǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǻǮȄǵǾǸȋȐǿȉǾȌ ǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓǾǿǭǯǷǵǭǴǹȒǺǵǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȌǷǼǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵȄǵǯǵǿǽǭǿǵ ǜǽǵǴǹDzǺȅDzǺǺȒǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻȓȀȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒǯǭǽǿǻǾǿȒȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀȄǵǰǽȀǼǵǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ȀǺǭǾǸȒDZǻǷ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǼǽǻȃDzǺǿǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉ ǯǵǴǺǭǯǭǿǵǾȌ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǼDzǽǯȒǾǺǻȓ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓǾǿǭǯǷǵǺǭǻǾǺǻǯȒǺǻǯǻȓǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ ǎǭǺǷǻǿǽǵǹȀȐǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵǯȒDZǽȒǴǺǵȂǯǵDZȒǯǼǻǾǸȀǰȆǻǺǭDZǭȋǿȉǾȌǷǸȒȐǺǿǭǹǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵǹǻdzǺǭǽǻǴDZȒǸǵǿǵ ǺǭǿǭǷȒDZǯȒǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵǻǿǽǵǹǭǺȒǴǭǺǭDZǭǺǺȌǼǻǾǸȀǰǼǽǻǿȌǰǻǹǼDzǯǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ ǯȒDZǺǭDZǭǺǺȌǼǻǾǸȀǰǼǽǻǿȌǰǻǹǼDzǯǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀǺǭǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǼǽǻǿȌǰǻǹȃȉǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀ ǟǭǷȒ ǾǿǭǿǿȒ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǷǻǹȒǾȒǶǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǿǭ ǯǵǺǭǰǻǽǻDZǵ Ǵǭ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺDz ǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌ ǿǭ ȒǺȅȒ ȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷȒ ǿǭ ǷǻǺǾȀǸȉǿǭȃȒǶǺȒ ǼǻǾǸȀǰǵ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒ DZǻȂǻDZǵ Ǵǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ Ǵ ǺǭDZǭǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȇǻ ǶǹǻǯȒǽǺǻ ǮȀDZȀǿȉ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺȒ ǿǭ ȒǺȅȒ ǷǻǹȒǾȒǶǺȒ DZǻȂǻDZǵ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺȒ Ǵ ǺǭDZǭǺǺȌǹ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǼDzǽDzǺǻǾȌǿȉǾȌ Ǻǭ ǺǭǾǿȀǼǺȒ ǼDzǽȒǻDZǵ ǽǭǴǻǹ ȒǴ ǮȀDZȉȌǷǵǹǵ DZǻDZǭǿǷǻǯǵǹǵ ǯǵǿǽǭǿǭǹǵ ǿǭ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ ȌǷ ǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǻǹ ǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵǯȒDZǺǭDZǭǺǺȌǼǻǾǸȀǰȒǴǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ Ǵǭ ǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌ ǭǮǻ ȀȄǭǾǿȉ Ȁ ǼDzǽDzǰǻǯǻǽǭȂ ȆǻDZǻ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǯȒDZ ȒǹDzǺȒ ǿǽDzǿȉǻȓ ǾǿǻǽǻǺǵ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ȀǷǸǭDZǭǺǺȌ ȀǰǻDZǵ Ǽǽǻ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ǭǷȃȒǶ Ȅǵ ȒǺȅǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ǭǮǻ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ Ȅǵ ǼǽǻDZǭdz ǷǻǹǼǭǺȒȓ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ Ǽǻ ǴǭǯDzǽȅDzǺǺȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻȓ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒ DZǻȂǻDZǵ ǭǮǻ ȄǭǾǿǵǺǭ ǷǻǹȒǾȒǶǺǵȂ DZǻȂǻDZȒǯ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǭǴǼDzǯǺǵǹǵǼǻǷǭǴǺǵǷǭǹǵDZǻȂǻDZǺǻǾǿȒǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌǼȒǾǸȌDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂǷǽǵǿDzǽȒȓǯ ǑǵǯȒDZDzǺDZǺǵǶDZǻȂȒDZ ǑǻȂȒDZǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌȀǹǻǹDzǺǿǯǵǺǵǷǺDzǺǺȌǼǽǭǯǭǎǭǺǷȀǺǭǻǿǽǵǹǭǺǺȌǼǸǭǿDzdzȀ ǛǼDzǽǭȃȒȓǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒ ǝȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǭ ǯ ǰǽǵǯǺȌȂ ´ǰǽǺµ Ȇǻ Ȑ ȁȀǺǷȃȒǻǺǭǸȉǺǻȋ ǯǭǸȋǿǻȋ ǿǭ ǯǭǸȋǿǻȋ ǼǻDZǭǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǛǼDzǽǭȃȒȓ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿǭȂ ǼDzǽǯȒǾǺǻ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ȁȀǺǷȃȒǻǺǭǸȉǺȒǶǯǭǸȋǿȒǴǭǻǮǹȒǺǺǵǹǷȀǽǾǻǹȆǻDZȒȐǺǭDZǭǿȀǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒȓǙǻǺDzǿǭǽǺȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ DZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ǼDzǽDzǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌ Ȁ ȁȀǺǷȃȒǻǺǭǸȉǺȀ ǯǭǸȋǿȀ Ǵǭ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ Ȇǻ DZȒȐ Ǻǭ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀǜǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵǯǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǼDzǽDzǽǭȂȀǺǷȀǻǼDzǽǭȃȒǶǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ȌǷǽDzǴȀǸȉǿǭǿǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ² ǷȀǽǾǻǯȒ ǽȒǴǺǵȃȒ ǚDzǹǻǺDzǿǭǽǺȒ ǾǿǭǿǿȒ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ǼDzǽDzǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭǻǮǹȒǺǺǵǹǷȀǽǾǻǹȆǻDZȒȌǯǺǭDZǭǿǵǼDzǽǯȒǾǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǚDzǹǻǺDzǿǭǽǺȒǾǿǭǿǿȒȌǷȒǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǼDzǽDzǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭǻǮǹȒǺǺǵǹǷȀǽǾǻǹȆǻDZȒȐǺǭDZǭǿȀǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ 

19


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǝȒǴǺǵȃȒ ǹȒdz DZǻǰǻǯȒǽǺǵǹ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ Ǵǭ ǼDzǯǺǻȋ ǻǼDzǽǭȃȒȐȋ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ǿǭ ǻȁȒȃȒǶǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ ǚǎǠ Ǻǭ DZǭǿȀǿǭǷǻȓǻǼDzǽǭȃȒȓǿǭǷǻdzǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌDZǻǽDzǴȀǸȉǿǭǿȀǿǻǽǰǻǯǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒǛȁȒȃȒǶǺȒǻǮǹȒǺǺȒǷȀǽǾǵ ǚǎǠ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ǾǿǭǺǻǯǵǸǵ ǿǭ ǰǽǵǯDzǺȉ Ǵǭ DZǻǸǭǽǞǥǍ Ȓ ǿǭ ǰǽǵǯDzǺȉǴǭȐǯǽǻǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ ǙǭǶǮȀǿǺȒǴǹȒǺǵǯǻǮǸȒǷǻǯȒǶǼǻǸȒǿǵȃȒ ǞǿǭǺDZǭǽǿǵǿǭȒǺǿDzǽǼǽDzǿǭȃȒȓȆǻǮȀǸǵǼǽǵǶǺȌǿȒǭǸDzȆDzǺDzǺǭǮȀǸǵȄǵǺǺǻǾǿȒ ǎȀǸǵǻǼȀǮǸȒǷǻǯǭǺȒǻǷǽDzǹȒǺǻǯȒǾǿǭǺDZǭǽǿǵǿǭǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌȆǻǮȀDZȀǿȉǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵǹǵDZǸȌǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǎǭǺǷǻǹȀǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZǭȂȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǾȒȄǺȌǽǻǷȀǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓDZǭǿǵǎǭǺǷǺDzǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǯȃȒǾǿǭǺDZǭǽǿǵǿǭǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌDZǻ ǼǻȄǭǿǷȀȓȂǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻǰǻǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǙǞǡǔµǡȒǺǭǺǾǻǯȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȌǿǭǻȃȒǺǷǭµ ǴǹȒǺDzǺǵǶȀǸǵǼǺȒǽǻǷȀȌǷǵǶǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌDZǻ ǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǛǾǺǻǯǺȒȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǵǺǻǯǻǰǻǾǿǭǺDZǭǽǿȀ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǼǻǯǵǺǺȒ ǯȒDZǺǻǾǵǿǵǾȌ DZǻ ǿǽȉǻȂ ǷǭǿDzǰǻǽȒǶ ǻȃȒǺǷǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ȌǷȒ Ȁ ǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ȌǷȒ Ȁ ǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǹȒǺǵ ȌǷǻȓ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ Ǻǭ ȒǺȅǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶ DZǻȂȒDZ ǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ȌǷȒ Ȁ ǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǹȒǺǵȌǷǻȓǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǗǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȌǮǻǽǰǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǴǭǸDzdzǵǿȉǯȒDZǮȒǴǺDzǾǹǻDZDzǸȒǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓȆǻǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌDZǸȌȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǵ ǭǷǿǵǯǭǹǵ Ȓ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯ ǭǺǭǸȒǴȀ ǿǻǰǻ ȁǭǷǿȀ Ȅǵ DZǻǰǻǯȒǽǺȒ ǰǽǻȅǻǯȒ ǼǻǿǻǷǵ Ȑ ǯǵǷǸȋȄǺǻ ǯǵǼǸǭǿǭǹǵ ǻǾǺǻǯǺǻȓ ǾȀǹǵ ǮǻǽǰȀ ǿǭ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ǬǷȆǻ ǮǻǽǰǻǯǵǶ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿ ȀǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌ DZǸȌ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ ǯȒǺ ǹǻdzDz ǻǮǸȒǷǻǯȀǯǭǿǵǾȉ Ǵǭ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋȌǷȆǻ ǯȒǺ ǿǭǷǻdz ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǷǽǵǿDzǽȒȋ ǯǵǷǸȋȄǺǻ ǯǵǼǸǭǿ ǻǾǺǻǯǺǻȓ ǾȀǹǵǮǻǽǰȀǿǭǼǽǻȃDzǺǿȒǯǎǻǽǰǻǯȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵȌǷȒǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉǷǽǵǿDzǽȒȋǯǵǷǸȋȄǺǻǯǵǼǸǭǿǻǾǺǻǯǺǻȓǾȀǹǵǮǻǽǰȀǿǭ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ Ȓ ȀǿǽǵǹȀȋǿȉǾȌ ǯ ǼǻǽǿȁDzǸȒ ǷǻǸǵ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ǻDZǺǻȄǭǾǺǻ ȀǿǽǵǹȀȐ ǼǻǿǻǷǵ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǭǷǿǵǯȒǯ Ȓ ǼǽǻDZǭȐ ǭǷǿǵǯǵ ǹǻdzȀǿȉ ǯȒDZǺǻǾǵǿǵǾȉ Ȁ ǷǭǿDzǰǻǽȒȋ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǹȒǺǵ ȌǷǻȓ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ Ǻǭ ȒǺȅǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶDZǻȂȒDZǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵȆǻǹȒǾǿȌǿȉǰǽǻȅǻǯȒǼǻǿǻǷǵȌǷȒǺDzȐǯǵǷǸȋȄǺǻǯǵǼǸǭǿǭǹǵǻǾǺǻǯǺǻȓǾȀǹǵǮǻǽǰȀǿǭ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯǾǸȒDZǻȃȒǺȋǯǭǿǵǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǹȒǺǵȌǷǻȓǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ Ǻǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǏǮȀDZǻǯǭǺȒ ǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǺDz ǯȒDZǻǷǽDzǹǸȋȋǿȉǾȌ ǯȒDZ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǭǯǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǼǽǵǻȃȒǺȃȒǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒǷǽǵǿDzǽȒȋǯǵǷǸȋȄǺǻǯǵǼǸǭǿǻǾǺǻǯǺǻȓǾȀǹǵǮǻǽǰȀǿǭǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ǠǾȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǷǭǼȒǿǭǸȀ Ȁ ǼǻDZǭǸȉȅǻǹȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜǽǻǿDz ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǹǻdzDz ǴǽǻǮǵǿǵ ǻǾǿǭǿǻȄǺǵǶ ǯǵǮȒǽ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌǿǵ ǴǹȒǺǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǯ ȒǺȅǻǹȀ ǾȀǷȀǼǺǻǹȀ DZǻȂǻDZȒ Ǵǭ Ȁǹǻǯǵ Ȇǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿ ǺDz ȀǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌ DZǸȌ ǿǻǽǰȒǯǸȒ ǬǷȆǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ȀǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌ DZǸȌ ǿǻǽǰȒǯǸȒ ǴǹȒǺǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌȀǾǷǸǭDZȒǼǽǵǮȀǿǷȀȄǵǴǮǵǿǷȀ ǎȒǸȉȅȒǾǿȉǯǵǹǻǰǙǞǎǛȆǻDZǻǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓǿǭǻȃȒǺǷǵȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǮȀǸǵǼDzǽDzǺDzǾDzǺȒDZǻǙǞǡǔǮDzǴ ǴǹȒǺ ǛǾǺǻǯǺǭ ǯȒDZǹȒǺǺȒǾǿȉ ǼǻǸȌǰǭȐ Ȁ ǿǻǹȀ Ȇǻ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌ ǮȀDZDz ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǭ ǼǻǷǭǴȀǯǭǿǵ Ȁ ǾǷǸǭDZȒ ȒǺȅǵȂ ǾȀǷȀǼǺǵȂ DZǻȂǻDZȒǯǯǼǸǵǯǴǹȒǺȀǯǸǭǾǺǻǹȀǷǽDzDZǵǿǺǻǹȀǽǵǴǵǷȀȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǯȒDZǺDzǾDzǺǵȂDZǻǷǭǿDzǰǻǽȒȓǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǹȒǺǵȌǷǻȓǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǙǞǡǔ ǯǯǻDZǵǿȉ ǺǻǯȀ ǹǻDZDzǸȉ DZǸȌ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǴǮǵǿǷȒǯ ǯȒDZ ǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌ ² ǹǻDZDzǸȉ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ Ǐ ǻǾǺǻǯȒȃȒȐȓǹǻDZDzǸȒǸDzdzǵǿȉǿǽȉǻȂDzǿǭǼǺǵǶǼȒDZȂȒDZǯǹDzdzǭȂȌǷǻǰǻǭǺǭǸȒǴȀȐǿȉǾȌǴǹȒǺǭǷǽDzDZǵǿǺǻȓȌǷǻǾǿȒȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ǼȒǾǸȌ ȓȂ ǼǻȄǭǿǷǻǯǻǰǻ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǚǭ ǼǽǭǷǿǵȃȒ ǺǻǯȒ ǼǽǭǯǵǸǭ ǻǴǺǭȄǭȋǿȉ Ȇǻ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓ ǮȀDZȀǿȉ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȒ ǺDzǰǭǶǺǻ ǻǮǸȒǷǻǯȀǯǭǿǵ ǴǮǵǿǻǷ Ȁ ǾȀǹȒ ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǴǮǵǿǷȀ Ǵǭ ǹȒǾȌȃȒǯ Ǽǽǵ ǼǻȄǭǿǷǻǯǻǹȀ ǯǵǴǺǭǺǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯȌǷȒǺDzǹǭȋǿȉ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌ ȄǵDZǸȌDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǴǭ ǻǾǺǻǯǺǻȋDZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ ²ȀǾȀǹȒ ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǴǮǵǿǷȀǴǭǯDzǾȉǾǿǽǻǷDZȒȓǿǭǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǠǽǭǴȒǾȀǿǿȐǯǻǰǻǴǽǻǾǿǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌȒǴǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǴǮǵǿǷȀǴǭǯDzǾȉǾǿǽǻǷDZȒȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀǭǺDz ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǴǮǵǿǷȀ Ǵǭ ǹȒǾȌȃȒǯ ǣȌ ǹǻDZDzǸȉ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǾǼǽǻȆDzǺǺȌ DZǸȌ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǴǭǻǽDzǺDZǻȋǿǭǴǭǻǾǺǻǯǺǻȋDZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ ǏǵǹǻǰǵDZǻǻǮǸȒǷȀȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌǮȀǸǵǴǹȒǺDzǺȒDZǸȌDZǻǾȌǰǺDzǺǺȌǮȒǸȉȅǻȓǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒǹȒdzǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǵǹǻǮǸȒǷǻǹǿǭ ǾǿǽǭǿDzǰȒȐȋ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǹ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǞǿǭǺDZǭǽǿ ǺǭDZǭȐ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌǹ ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ǯǵǮǻǽȀ ǻǮǸȒǷǻǯǻȓ ǼǻǸȒǿǵǷǵ ȌǷǭ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǯǵǹǻǰ ǙǞǡǔ DZǻ ǻǮǸȒǷȀ ȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌ ǭǮǻ ǼǽǻDZǻǯdzDzǺǺȌ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǙǞǎǛ DZǻ ǯǾȒȂ ȂDzDZdzȒǯǻǾǷȒǸȉǷǵǺǭǽǭǴȒǯǾǿǭǺDZǭǽǿȒǺDzǯǷǭǴǭǺȒǼǽǵǺȃǵǼǵǻǮǸȒǷȀǹǭǷǽǻȂDzDZdzȀǯǭǺǺȌ ǚǭǽǭǴȒǎǭǺǷǭǺǭǸȒǴȀȐǴǭǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌȃȉǻǰǻǾǿǭǺDZǭǽǿȀǿǭǶǻǰǻǯǼǸǵǯǺǭǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷ ǔǹȒǺǵǙǞǎǛ ´ǜDzǺǾȒǶǺȒǼǸǭǺǵȒǴǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵǹǵǯǵǼǸǭǿǭǹǵǯǺDzǾǷǵǼǽǭȃȒǯǺǵǷȒǯµ ǯǵǼȀȆDzǺȒ ȀǸǵǾǿǻǼǭDZȒ ǽǻǷȀ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǻ ǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌ Ǵ ǸǵǼǺȌ ǽǻǷȀ ǣȒ ǴǹȒǺǵ DZǻǴǯǻǸȌȋǿȉ

20


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǷǻǹǼǭǺȒȌǹ ǯǵǴǺǭǯǭǿǵ ǯǺDzǾǷǵ ǼǽǭȃȒǯǺǵǷȒǯ ȌǷ ǾǷǻǽǻȄDzǺǺȌ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǼǻǾǸȀǰ Ȁ ǼDzǽȒǻDZȒ ǯ ȌǷǻǹȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵǶ ǼǽǭȃȒǯǺǵǷ ǺǭDZǭǯ ǿǭǷȒ ǼǻǾǸȀǰǵ ǴǭǹȒǾǿȉ ǽǻǴǼǻDZȒǸȀ ȃǵȂ ǯǺDzǾǷȒǯ Ǽǻ ǼDzǽȒǻDZǭȂ ǺǭDZǭǺǺȌ ǼǻǾǸȀǰ ȌǷȆǻ ǾȀǹǭ ǯǺDzǾǷȒǯ ǼǽǭȃȒǯǺǵǷǭ ǺDz ǴǭǸDzdzǵǿȉǯȒDZǿǽǵǯǭǸǻǾǿȒǿǽȀDZǻǯǻǰǻǾǿǭdzȀǚǭDZȀǹǷȀǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭǎǭǺǷȀȃȌǴǹȒǺǭǺDzǹǭǿǵǹDzǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯǼǸǵǯȀǺǭǶǻǰǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

ǦǻǽȒȄǺȒ ȀDZǻǾǷǻǺǭǸDzǺǺȌ ǙǞǡǔ ǯǵǼȀȆDzǺȒ ǯ ǰǽȀDZǺȒ ǽǻǷȀ Ȓ ǺǭǮǵǽǭȋǿȉ ȄǵǺǺǻǾǿȒ DZǸȌ ǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯǼǻȄǵǺǭȋȄǵǸǵǼǺȌǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓDZǭǿǵȌǷȆǻǺDzǯǷǭǴǭǺǻȒǺȅDz ǠDZǻǾǷǻǺǭǸDzǺǺȌȌǯǸȌȋǿȉǾǻǮǻȋ

ǴǹȒǺǵǯǾDzǹǵǾǿǭǺDZǭǽǿǭȂǜDzǽDzǰǸȌǺȀǿǵǶǙǞǡǔȀǿǻȄǺȋȐǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ´ȀǹǻǯǵǼDzǽDzȂǻDZȀµȒǯǯǻDZǵǿȉǻǷǽDzǹȒǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ DZǸȌ ´Ȁǹǻǯǵ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒµ ǿǭ ´Ȁǹǻǯǵ ǿDzǽǹȒǺȀ ǾǸȀdzǮǵµ ǜǻǼǽǭǯǷǭ ǺǭǮȀǯǭȐ ȄǵǺǺǻǾǿȒ DZǸȌ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǵ ǼǸǭǿDzdzǭǹǵ ȌǷȒ ǮǭǴȀȋǿȉǾȌǺǭǭǷȃȒȌȂDZǸȌȌǷǵȂDZǭǿǭǺǭDZǭǺǺȌǼǽǵǼǭDZǭȐǺǭǸǵǼǺȌǭǮǻǮȒǸȉȅǼȒǴǺȋDZǭǿȀǜDzǽDzǰǸȌǺȀǿǵǶǙǞǡǔ ȀǿǻȄǺȋȐ Ȇǻ  ǴǻǮǻǯ ȌǴǭǺǺȌ Ǵ ǯǵǼǸǭǿǵ ȀǹǻǯǺǻǰǻ ǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȋ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǭǷǸǭǾǵȁȒǷȀȐǿȉǾȌȌǷȁȒǺǭǺǾǻǯDzǴǻǮǻǯ ȌǴǭǺǺȌǭǮǻȌǷǷǭǼȒǿǭǸǺǭǼȒDZǾǿǭǯȒǯǵǴǺǭȄDzǺȉǙǞǎǛȒ ǮȀDZȉȌǷDz ȀǹǻǯǺDzǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌȌǷDzǺDzȐǷǭǼȒǿǭǸǻǹȌǷȁȒǺǭǺǾǻǯDzǿǭǷȒǺDzȁȒǺǭǺǾǻǯDzǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǺǭ ǷǻdzǺȀ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀ ǭ ǴǹȒǺǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ȁ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǜǻǼǽǭǯǷǵ DZǻ ǙǞǡǔ ǺǭǮǵǽǭȋǿȉȄǵǺǺǻǾǿȒDZǸȌǻǮ ȐDZǺǭǺȉǮȒǴǺDzǾȀǯȌǷǵȂDZǭǿǭǼǽǵDZǮǭǺǺȌǼǽǵǼǭDZǭȐǺǭǸǵǼǺȌǭǮǻǮȒǸȉȅǼȒǴǺȋDZǭǿȀ ǏȒDZǼǻǯȒDZǺǻǴǼDzǽDzǰǸȌǺȀǿǵǹǙǞǡǔǺDzǻǮȂȒDZǺǻ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌǿǵǽǻǴǷǽǵǿǿȌȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓȆǻDZǻǼǽǻȁDzǾȒǶǺǵȂǾȀDZdzDzǺȉ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ ǯǵǺDzǾDzǺǵȂ Ǽǽǵ ǭǰǽDzǰȀǯǭǺǺȒ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǻǼǵǾ ǭǰǽDzǰǻǯǭǺǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ Ȓ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯǻȃȒǺDzǺǵȂǼǽǵǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȒǿǻǰǻȁǭǷǿȀȆǻǭǰǽDzǰǻǯǭǺȒǾDzǰǹDzǺǿǵǹǭȋǿȉǼǻDZȒǮǺȒDzǷǻǺǻǹȒȄǺȒ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǵȒ ǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵǴǯȒǽǷȀǭǷǿǵǯȒǯǾDzǰǹDzǺǿǭǿǭǭǷǿǵǯȒǯǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǼǽǵǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȒȀǴǯȒǿǺǻǾǿȒǭǷǿǵǯȒǯ ǾDzǰǹDzǺǿǭ ǜǻǼǽǭǯǷǭ ǯǺDzǾDzǺǭ ǯ ǻǾǺǻǯȀ DZǸȌ ǯǵǾǺǻǯǷȒǯ ǙǞǡǔ ǽǻǴ ȌǾǺȋȐ Ȇǻ ǯǵǷǸȋȄDzǺǺȌ DZDzȌǷǵȂ ǼǭǽǭǰǽǭȁȒǯ Ǵ ǙǞǎǛǼȒǾǸȌǯǵȂǻDZȀǙǞǡǔǺDzǾǿǭǯǵǸǻǴǭǹDzǿȀǾǷǭǾȀǯǭǿǵǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉǻȃȒǺǷǵǷǻǽǻǿǷǻǾǿǽǻǷǻǯǻȓDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǿǭ ǷǽDzDZǵǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǴǭǾȀǹǻȋǽǭȂȀǺǷȒǯǯǿǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂǷǻǸǵǯǼǸǵǯǯȒDZǾȀǿǺǻǾǿȒDZǵǾǷǻǺǿȀǯǭǺǺȌȐǺDzǾȀǿǿȐǯǵǹ Ǡ ǙǞǎǛ ǿǭ ǙǞǎǛ ǮȀǸǵ ǯǺDzǾDzǺȒ ǼǻǼǽǭǯǷǵ Ȇǻ ǽǻǴ ȌǾǺȋȋǿȉ ȌǷǵǹ ȄǵǺǻǹ ǼǻǯǵǺǺȒ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭǿǵǾȌ ǯ ǻǮǸȒǷȀ ǯǭǸǻǯǭ ǮǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǿǭ ǺǭǷǻǼǵȄDzǺǭ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ Ǽǽǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻǹ ǹǻDZDzǸȒ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǏȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻǼDzǽDzǰǸȌǺȀǿǻǰǻǙǞǎǛǼǻǯ ȌǴǭǺǻȋǾǿǻǽǻǺǻȋǯǯǭdzǭȐǿȉǾȌǿǭǷǻdzǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻȆǻǺǭDZǭȐǼǻǾǸȀǰǵǴ ǺǭDZǭǺǺȌǾǿǭǽȅǻǰǻǷDzǽȒǯǺǻǰǻǼDzǽǾǻǺǭǸȀǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯȀȆǻǴǯȒǿȀȐǭǮǻǹǭǿDzǽǵǺǾȉǷȒǶǷǻǹǼǭǺȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭȆǻǴǯȒǿȀȐ ´ǷDzǽȀȋȄDz ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻµ Ȓ ǯǯǻDZǵǿȉ ǯǵǹǻǰȀ Ǽǽǻ ǺDzǻǮȂȒDZǺȒǾǿȉ ǽǻǴǷǽǵǯǭǿǵ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋ Ǽǽǻ ǾȀǹǵ ǺǭǽǭȂǻǯǭǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯȀȆǻǴǯȒǿȀȐ ǷDzǽȀȋȄǵǹǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻǹ ǴǭǺǭDZǭǺȒ ǼǻǾǸȀǰǵ ǎǭǺǷǺǭǽǭǴȒǻȃȒǺȋȐ ǯǼǸǵǯȃǵȂǴǹȒǺ Ǻǭ Ƕǻǰǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

ǦǻǽȒȄǺȒȀDZǻǾǷǻǺǭǸDzǺǺȌǙǞǡǔǽǻǷȀ ǯǵǼȀȆDzǺȒȀǰǽȀDZǺȒǽǻǷȀǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌDZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯ ȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌ Ǵ ǸǵǼǺȌ ǽǻǷȀ ǭǮǻ ǼȒǾǸȌ ȃȒȐȓ DZǭǿǵ ǣȒ ǯDZǻǾǷǻǺǭǸDzǺǺȌ ǾǷǸǭDZǭȋǿȉǾȌ ǴȒ ǴǹȒǺ DZǻ ȄǻǿǵǽȉǻȂ

ǾǿǭǺDZǭǽǿȒǯ ǔǹȒǺǵ ǯǺDzǾDzǺȒ ǯ ǻǾǺǻǯȀ DZǸȌ ǯǵǾǺǻǯǷȒǯ Ȁ ǙǞǡǔ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ Ǻǻǯǭ ǯDzǽǾȒȌ ǾǿǭǺDZǭǽǿȀ ǺDz Ȑ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻȋ DZǻ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǼǽǻǿDz ǹǻdzDz ǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǿǵǾȉ DZǻǾǿǽǻǷǻǯǻ ǷǻǹǼǭǺȒȌ ȌǷǭ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐ ǙǞǡǔ ǯǼDzǽȅDz ǹǻdzDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǾǿǭǽȀǭǮǻǺǻǯȀǯDzǽǾȒȋȃȉǻǰǻǾǿǭǺDZǭǽǿȀǴǭȀǹǻǯǵȆǻǻDZǵǺȒǿǻǶdzDzǾǿǭǺDZǭǽǿǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌDZǻ ǯǾȒȂ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ ȃDzǶ ǾǿǭǺDZǭǽǿ ǺDz ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ DZǻ ǻǮǸȒǷȀ ȀǰǻDZ Ǽǽǻ ǾǼȒǸȉǺȀ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ȌǷȒ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǙǞǡǔ ǣȒ ǴǹȒǺǵ ǿǭǷǻdz ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ ǴǯȒǸȉǺDzǺǺȌ ǯȒDZ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ȃȉǻǰǻ ǾǿǭǺDZǭǽǿȀ DZȒȋǿȉ ǸǵȅDz DZǸȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ Ǿǭǹǻȓ ǾǼȒǸȉǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉȆǻǯǵǺȌǿǻǷǴǹDzǿǻDZȀǻȃȒǺǷǵǺǭǼǻǽǿȁDzǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒǯǙǞǡǔȌǷǵǶDZǻǴǯǻǸȌȐǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓǻȃȒǺȋǯǭǿǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȀǯǭǽǿȒǾǿȉǰǽȀǼǵȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǿǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǭȄǵǾǿǻȋǾȀǹǻȋǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌDZǻǯǾȒȂ ǷǻǺǿǽǭǷǿȒǯ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǷǻǺǿǽǭǷǿǵ Ǻǭ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ Ȅǵ ǼǽǻDZǭdz ǺDzȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ȌǷȒ ǯȂǻDZȌǿȉ DZǻ ǾȁDzǽǵ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǙǞǎǛ Ȅǵ ǙǞǡǔ ǔǹȒǺǵ ǙǞǎǛ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ ǙǞǎǛ ǿǭ ǙǞǡǔ ǺDz Ȑ ǯǴǭȐǹǻǯǵǷǸȋȄǺǵǹǵǜǻǸǻdzDzǺǺȌǙǞǎǛDZǻǼǻǹǭǰǭȋǿȉǷǻǹǼǭǺȒȌǹȌǷȒǾǷǸǭDZǭȋǿȉǴǯȒǿǺȒǾǿȉǽǻǴǽȒǴǺȌǿǵȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȀ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǿǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ȌǷȀ ǴǭǶǹǭȐ Ǿǭǹ ǯǸǭǾǺǵǷ ǗǽȒǹ ǿǻǰǻ ǷǻǹǼǭǺȒȌǹȌǷȒ ǾǷǸǭDZǭȋǿȉ ȁȒǺǭǺǾǻǯȀ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǾǸȒDZ ǷDzǽȀǯǭǿǵǾȉǼǻǸǻdzDzǺǺȌǹǵǙǞǡǔDZǸȌǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌǿǻǰǻȁǭǷǿȀȄǵǼǽǵDZǮǭǺǺȌȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒȐǻǼDzǽǭȃȒȐȋ ǴǻǮ·ȐDZǺǭǺǺȌǮȒǴǺDzǾȀǎǭǺǷǺǭǽǭǴȒǻȃȒǺȋȐǯǼǸǵǯȃǵȂǴǹȒǺǺǭǶǻǰǻǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

ǛǮǸȒǷ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ȄǭǾǿǻǷ ȀȄǭǾǿȒ Ȁ ǾǼȒǸȉǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒȌȂ ² ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǯǵǼȀȆDzǺȒ ǿǽǭǯǺȌ ǽǻǷȀ Ȓ ǯǾǿȀǼǭȋǿȉǯǾǵǸȀDZǸȌǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓDZǭǿǵ ǣȒǴǹȒǺǵǯǯǻDZȌǿȉǺǻǯDz

ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ Ǵ ǻǮǸȒǷȀ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ȄǭǾǿǻǷ ȀȄǭǾǿȒ Ȁ ǾǼȒǸȉǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒȌȂ ȌǷȒ ȁǻǽǹȀȋǿȉ ǮȒǴǺDzǾ ǚǭ DZȀǹǷȀ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ ǎǭǺǷȀȃȒǴǹȒǺǵǺDzǹǭǿǵǹȀǿȉǯǼǸǵǯȀǺǭǶǻǰǻǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

ǝǻǴ·ȌǾǺDzǺǺȌǹDzǿǻDZȒǯǺǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǿǭǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺǵȂǭǷǿǵǯȒǯ²ǔǹȒǺǵǙǞǎǛ ǿǭǙǞǎǛ ǯǵǼȀȆDzǺȒǿǽǭǯǺȌǽǻǷȀȒǯǾǿȀǼǭȋǿȉǯǾǵǸȀDZǸȌǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌ

ǽǻǷȀǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓDZǭǿǵ ǣǵǹǵǴǹȒǺǭǹǵǗǙǞǎǛ ǽǻǴ·ȌǾǺǵǯȆǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǻǾǺǻǯǭǺǵȂǺǭDZǻȂǻDZǭȂǹDzǿǻDZȒǯ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓ ǭǷǿǵǯȀ Ȑ ǺDzDZǻǽDzȄǺǵǹ ǻǾǷȒǸȉǷǵ DZǻȂǻDZǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ Ȁ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ȌǷǭ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǭǷǿǵǯȀǼDzǽDzǯǭdzǺǻǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉȒǺȅȒȁǭǷǿǻǽǵǭǺDzǻǿǽǵǹǭǺǺȌDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂǯǵǰǻDZǯȒDZȃȉǻǰǻǭǷǿǵǯȀ ǚǭǽǭǴȒǎǭǺǷǻȃȒǺȋȐǯǼǸǵǯȃǵȂǴǹȒǺǺǭǶǻǰǻǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǙǞǡǔ´ǏǵǽȀȄǷǭǼǻDZǻǰǻǯǻǽǭȂȒǴǷǸȒȐǺǿǭǹǵµ ǯǵǼȀȆDzǺǵǶǿǽǭǯǺȌǽǻǷȀȒǯǾǿȀǼǭȐǯǾǵǸȀDZǸȌǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌ Ǵ ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ ǭǮǻ ǼȒǾǸȌ ȃȒȐȓ DZǭǿǵ ǣDzǶ ǺǻǯǵǶ ǾǿǭǺDZǭǽǿ ǯǯǻDZǵǿȉ ǻǾǺǻǯǺǵǶ ǼǽǵǺȃǵǼ ǯǵǴǺǭǺǺȌ ǯǵǽȀȄǷǵǴǭȃȒǺǻȋǻǼDzǽǭȃȒȓȀǯǵǼǭDZǷȀǼDzǽDzDZǭȄȒǿǻǯǭǽȒǯȄǵǼǻǾǸȀǰǴǭǹǻǯǺǵǷȀǛǷǽDzǹȒǼǭǽǿȒȓǿǻǯǭǽȒǯȄǵǼǭǷDzǿǵǼǻǾǸȀǰ ȌǷȒȄȒǿǷǻȒDZDzǺǿǵȁȒǷǻǯǭǺȒǼǻǯǵǺǺȒǯǵǴǺǭǯǭǿǵǾȉǻǷǽDzǹǻǭǮȀDZȉȌǷȒǴǺǵdzǷǵǿǭǽDzǿǽǻǾǼDzǷǿǵǯǺȒǴǺǵdzǷǵǴȃȒǺǵǷǻǺǿǽǭǷǿȀ ȌǷ ǼǽǭǯǵǸǻ ǹǭȋǿȉ ǯȒDZǺǻǾǵǿǵǾȉ Ǻǭ ǻǷǽDzǹȒ DzǸDzǹDzǺǿǵ ǬǷȆǻ ǾȀǹǭ ǯǵǺǭǰǻǽǻDZǵ Ǵ ǮȀDZȉȌǷǵȂ ǼǽǵȄǵǺ ǯǭǽȒȋȐǿȉǾȌ ǾǸȒDZ ǯǵǴǺǭǯǭǿǵǹȒǺȒǹǭǸȉǺȒǾȀǹǵǴǭȀǹǻǯǵǯȒDZǾȀǿǺǻǾǿȒǴǺǭȄǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǼDzǽDzǰǸȌDZȀǏǵǿǽǭǿǵǼǻǺDzǾDzǺȒȀǴǯ·ȌǴǷȀǴǰǭǽǭǺǿȒȌǹǵ

21


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  Ǵǭ ǷǻǺǿǽǭǷǿǭǹǵ ȒǴ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǺDzǻǮȂȒDZǺǻ ǷǭǼȒǿǭǸȒǴȀǯǭǿǵ ǿǭ ǭǹǻǽǿǵǴȀǯǭǿǵ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǼDzǽȒǻDZȀ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǯǵǰǻDZ ǯȒDZ ǷǻǺǿǽǭǷǿȀǚǭǽǭǴȒǎǭǺǷǻȃȒǺȋȐǯǼǸǵǯȃȉǻǰǻǺǻǯǻǰǻǾǿǭǺDZǭǽǿȀǺǭǶǻǰǻǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

ǙDzǿǻDZȀȄǭǾǿȒǯǷǭǼȒǿǭǸȒǯǻǷǽDzǹȒǶȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ²ǴǹȒǺǵǙǞǎǛ ǯǵǼȀȆDzǺȒǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀȒ ǯǾǿȀǼǭȋǿȉǯǾǵǸȀDZǸȌǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǣȒǴǹȒǺǵDZǻǴǯǻǸȌȋǿȉǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌǹ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǹDzǿǻDZȀȄǭǾǿȒǯǷǭǼȒǿǭǸȒDZǸȌǻǮǸȒǷȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶȀDZǻȄȒǽǺȒǷǻǹǼǭǺȒȓǾǼȒǸȉǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǿǭǭǾǻȃȒǶǻǯǭǺȒ ǷǻǹǼǭǺȒȓ ǯ ȓȂǺȒǶ ǻǷǽDzǹȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǚǭ DZȀǹǷȀ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ ǎǭǺǷȀ ȃȒ ǴǹȒǺǵ ǺDz ǹǭǿǵǹȀǿȉ ǯǼǸǵǯȀ Ǻǭ Ƕǻǰǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ 

´ǜǽǻDZǭdz ǭǮǻ ǯǺDzǾDzǺǺȌ ǭǷǿǵǯȒǯ ǯ ǭǾǻȃȒǶǻǯǭǺDz ǭǮǻ ǾǼȒǸȉǺDz ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ȒǺǯDzǾǿǻǽǻǹµ ² ǔǹȒǺǵ DZǻ ǙǞǡǔ ,)56  ǵ ǙǞǡǔ ,$6  ǯǵǼȀȆDzǺȒ ǯDzǽDzǾǺȌ ǽǻǷȀ Ȓ ǯǾǿȀǼǭȋǿȉ ǯ ǾǵǸȀ DZǸȌ ǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀǭǮǻǼȒǾǸȌȃȒȐȓ DZǭǿǵ ǑǭǺȒǴǹȒǺǵ ȀǾȀǯǭȋǿȉǺDzǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǾǿȉ ǹȒdzǯǵǹǻǰǭǹǵ ǙǞǡǔ

,)56 ǿǭǙǞǡǔ ,$6 ȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǼǽǻDZǭdzȀǭǮǻǯǺDzǾDzǺǺȌǭǷǿǵǯȒǯǯǭǾǻȃȒǶǻǯǭǺDzǭǮǻǾǼȒǸȉǺDzǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ȒǺǯDzǾǿǻǽǻǹǛǾǺǻǯǺǵǶǺǭǾǸȒDZǻǷǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǴǹȒǺǼǻǸȌǰǭȐǯǿǻǹȀȆǻǼǽǵǮȀǿǻǷǭǮǻǴǮǵǿǻǷǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌǯǼǻǯǺǻǹȀ ǻǮǾȌǴȒ ǯ ǿǻǹȀ ǯǵǼǭDZǷȀ ȌǷȆǻ ȀǰǻDZǭ ǾǿǻǾȀȐǿȉǾȌ ǮȒǴǺDzǾȀ ǬǷȆǻ ǭǷǿǵǯǵ ǺDz ȌǯǸȌȋǿȉ ǾǻǮǻȋ ǮȒǴǺDzǾ ǺǭǯȒǿȉ ȌǷȆǻ ȃǵǹǵ ǭǷǿǵǯǭǹǵǯǻǸǻDZȒȐDZǻȄȒǽǺȐǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻǯǵǴǺǭȐǿȉǾȌǿȒǸȉǷǵȄǭǾǿǵǺǭǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǦǻǽȒȄǺȒȀDZǻǾǷǻǺǭǸDzǺǺȌǙǞǡǔǽǻǷȀ ǯǵǼȀȆDzǺȒǯDzǽDzǾǺȌǽǻǷȀǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌDZǻǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌ Ǵ ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ ǭǮǻ ǼȒǾǸȌ ȃȒȐȓ DZǭǿǵ ǔǹȒǺǵ ǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌ ȄǻǿǵǽȉǻȂ ǾǿǭǺDZǭǽǿȒǯ ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ ǴǹȒǺǭ ǾǼǻǾǻǮȀ ǯǵǮȀǿǿȌ ǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȌ Ǵ ǭǷǿǵǯȒǯ Ȇǻ ȀǿǽǵǹȀȋǿȉǾȌ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǯ ǭǷǿǵǯǵ Ȇǻ ȀǿǽǵǹȀȋǿȉǾȌDZǸȌǽǻǴǼǻDZȒǸȀǭǮǻǺǭǯǼǭǷǵ ǺDzȐǴǹȒǺǻȋǼǸǭǺȀǼǽǻDZǭdzȀǭǮǻǽǻǴǼǻDZȒǸȀǿǭǺDzǼǻǿǽDzǮȀȐǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǯ ǻǮǸȒǷȀ ǯ ȌǷǻǾǿȒ ǴǹȒǺǵ ȃȉǻǰǻ ǼǸǭǺȀ ǔǹȒǺǵ ǙǞǡǔ ǹȒǾǿȌǿȉ DZǻDZǭǿǷǻǯȒ ǹDzǿǻDZǵȄǺȒ ǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃȒȓ ȌǷȒ DZǻǼǻǹǭǰǭȋǿȉ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯȀ ǯǵǴǺǭȄǵǿǵ Ȅǵ Ȁǹǻǯǵ ȀǰǻDZǵ Ǽǽǻ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǼDzǽDzDZǭǺǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀ ȌǯǸȌȋǿȉ ǾǻǮǻȋ ǿǽǵǯǭȋȄȀ ȀȄǭǾǿȉ DZǸȌ ȃȒǸDzǶ ǽǻǴǷǽǵǿǿȌ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ǙǞǡǔ ǔǹȒǺǭ ȃȉǻǰǻ ǾǿǭǺDZǭǽǿȀ ǿǭǷǻdz ǽǻǴ·ȌǾǺȋȐ Ȇǻ ǯǵǹǻǰǵDZǻǽǻǴǷǽǵǿǿȌȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓǼǽǻǯǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷǴǰȒDZǺǻǴǙǞǡǔǾǿǻǾǻǯǺǻǼǽǻǹȒdzǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǯȒDZǾȀǿǺȒ ǷǽȒǹ ǯǵǼǭDZǷȒǯ ǷǻǸǵȃȉǻǰǻǯǵǹǭǰǭȐǙǞǎǛ ǔǹȒǺǭǙǞǎǛǽǻǴ·ȌǾǺȋȐȆǻǼǽǵ ǻǮǸȒǷȀǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǼDzǺǾȒǶǺǻǰǻ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǽȒȅDzǺǺȌȆǻDZǻǾǿǭǯǷǵDZǵǾǷǻǺǿȀǯǭǺǺȌǺǭȌǯǺǻǾǿȒǽǻǴǯǵǺȀǿǻǰǻǽǵǺǷȀ µǰǸǵǮǻǷǻǰǻǽǵǺǷȀµ ǯǵǾǻǷǻȌǷȒǾǺǵȂ ǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵȂ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ ǭǮǻ Ǽǽǻ ǿDz ȌǷȒ DZDzǽdzǭǯǺȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵ ǯ ȌǷǻǾǿȒ ǻǽȒȐǺǿǵǽǭ ǼǻǯǵǺǺȒ ȜǽȀǺǿȀǯǭǿǵǾȉǺǭǿȒǶǯǭǸȋǿȒǯȌǷȒǶDZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǭǺDzǺǭǯǭǸȋǿȒǷǽǭȓǺǵǯȌǷȒǶǯǻǺǵǯǵǺǵǷǸǵǙǞǎǛ ǯǯǻDZǵǿȉ ǯǵǹǻǰȀ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ȌǷǻȋ ǼǽǻǹȒdzǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǼǻǯǵǺǺǭ ǹȒǾǿǵǿǵ ǼDzǽDzȂǽDzǾǺDz ǼǻǾǵǸǭǺǺȌ Ǻǭ ǹȒǾȃDzǴǺǭȂǻDZdzDzǺǺȌ µȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ǯ ȒǺȅǵȂ ȁǻǽǹǭȂ ǼǽǻǹȒdzǺǻȓ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒµ ǚǭǽǭǴȒ ǎǭǺǷ ǻȃȒǺȋȐ ǯǼǸǵǯ ȃǵȂ ǴǹȒǺǺǭǶǻǰǻǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ´ǝǻǴǷǽǵǿǿȌȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓµ² ǔǹȒǺǵǙǞǎǛ ǯǵǼȀȆDzǺȒȀǰǽȀDZǺȒǽǻǷȀǴǭǾǿǻǾǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǻ ǽȒȄǺǵȂǼDzǽȒǻDZȒǯ ȌǷȒ ǼǻȄǵǺǭȋǿȉǾȌǴǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǔǹȒǺǵǙǞǎǛȀǿǻȄǺȋȋǿȉǼǻǺȌǿǿȌǾȀǿǿȐǯǻǾǿȒǿǭǽǻǴ·ȌǾǺȋȋǿȉȆǻǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌǺDz ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǭǽǻǴǷǽǵǯǭǿǵȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋǽǻǴǷǽǵǿǿȌȌǷǻȓǯǵǹǭǰǭȋǿȉǙǞǡǔȌǷȆǻǿǭǷǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǺDzȐǾȀǿǿȐǯǻȋǺǭǯȒǿȉ ȌǷȆǻǙǞǡǔǹȒǾǿǵǿȉǼDzǽDzǸȒǷǷǻǺǷǽDzǿǺǵȂǯǵǹǻǰǭǮǻǯǵǴǺǭȄǭȐȓȂȌǷǹȒǺȒǹǭǸȉǺȒǯǵǹǻǰǵǟǭǷǻdzDZǻǙǞǎǛǯǷǸȋȄDzǺǻ ǺǻǯDz ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ Ǽǽǻ ǼǽǻǹȒdzǺȒ ǼȒDZǾȀǹǷǻǯȒ ǾȀǹǵ Ȁ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǴǻǷǽDzǹǭ ǴǭǴǺǭȄDzǺǻ Ȇǻ ǿǭǷȒ ǼǽǻǹȒdzǺȒ ǼȒDZǾȀǹǷǻǯȒǾȀǹǵ ǭ ǹǭȋǿȉǯǷǸȋȄǭǿǵǾǿǭǿǿȒǯǵǴǺǭǺǺȌǿǭ ǻȃȒǺǷǭȌǷǵȂǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻ ǙǞǡǔ Ǯ ǹǭȋǿȉ ǮȀǿǵǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǿǭǺǭǴǯǭǺȒǿǭǷǵǹȄǵǺǻǹȆǻǮǴǭǮDzǴǼDzȄǵǿǵǽǻǴȀǹȒǺǺȌǷǻǹǼǻǺDzǺǿȒǯǼǽǻǹȒdzǺǵȂǼȒDZǾȀǹǷǻǯǵȂǾȀǹ ǯ ǹǭȋǿȉǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǿǵǾȌǼǻǾǸȒDZǻǯǺǻȀǽȒǴǺǵȂǼDzǽȒǻDZǭȂǿǭ ǰ ǺDzǹǻdzȀǿȉǮȀǿǵǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǿǭǷȆǻǯǵDZȒǸȌȋǿȉǾȌǮȒǸȉȅDz ǺȒdzǼǽǻǹȒdzǺȒǼȒDZǾȀǹǷǻǯȒǾȀǹǵǿǭǼȒDZǾȀǹǷǻǯȒǾȀǹǵȌǷǵȂǯǵǹǭǰǭȋǿȉǙǞǡǔǔǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǯǵǷǸȋȄDzǺǺȌ Ǵ ǯǵǹǻǰǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǭȃȒȓ DZǸȌ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ǷǻǹǼǭǺȒǶ ǜǻǼǽǭǯǷǵ DZǻ ǙǞǡǔ ǙǞǡǔ ǿǭ ǙǞǎǛ ǯǵǼȀȆDzǺȒ ǯ ǾDzǽǼǺȒ Ȓ ǺǭǮǵǽǭȋǿȉ ȄǵǺǺǻǾǿȒ DZǸȌ ǽȒȄǺǵȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ǼǻȄǵǺǭȋȄǵ ǾȒȄǺȌ  ǣȒ ǼǻǼǽǭǯǷǵ ǼǻȌǾǺȋȋǿȉ Ȇǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǷǻǹǼǭǺȒȌ ǴǻǮǻǯ ȌǴǭǺǭ ǻȃȒǺȋǯǭǿǵ Ǿǯǻȓ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǯ DZǻȄȒǽǺȒ

ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭȌǷȒȐȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǹǵǷǻǹǼǭǺȒȌǹǵǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȄDzǽDzǴǼǽǵǮȀǿǷǵǭǮǻǴǮǵǿǷǵǗǽȒǹȃȉǻǰǻ ǯǵǷǸȋȄDzǺǺȌ Ǵ ǯǵǹǻǰǵ Ǽǽǻ ǾǷǸǭDZǭǺǺȌ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ Ȁ ǽǭǴȒ ȌǷȆǻ ǷȒǺȃDzǯDz ǭǮǻ ǮȀDZȉȌǷDz ǹǭǿDzǽǵǺǾȉǷDz ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻ ǯǷǭǴǭǺǻǰǻ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌȐ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀ ȁȒǺǭǺǾǻǯȀ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ DZǻǾǿȀǼǺȀ DZǸȌ ǯȒDZǷǽǵǿǻǰǻ ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌ DZǻǼǻǯǺDzǺǻ ǼǻȌǾǺDzǺǺȌǹ Ǽǽǻ ǿDz Ȇǻ ȃDzǶ ǯǵǺȌǿǻǷ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ ǺDzǴǭǸDzdzǺǻ ǯȒDZ ǿǻǰǻ Ȅǵ ǯǷǸȋȄDzǺǻ DZǻȄȒǽǺȐǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻǯǷǻǺǾǻǸȒDZǭȃȒȋǭǮǻǻȃȒǺDzǺǻǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȄDzǽDzǴǼǽǵǮȀǿǷǵǭǮǻǴǮǵǿǷǵǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǙǞǡǔ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǴǭǴǺǭȄDzǺǻǰǻ ǷȒǺȃDzǯǻǰǻ ǭǮǻ ǮȀDZȉȌǷǻǰǻ ǹǭǿDzǽǵǺǾȉǷǻǰǻ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǚǭǽǭǴȒǐǽȀǼǭǻȃȒǺȋȐǯǼǸǵǯȃǵȂǴǹȒǺǺǭȓȓȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉ DŽǺȅȒ ǺǻǯȒ ǾǿǭǺDZǭǽǿǵ ǺDz ǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌ ǎǭǺǷȀ ǬǷȆǻ ǯǵȆDz ǺDz ǴǭǴǺǭȄDzǺǻ ȒǺȅDz ǻȄȒǷȀȐǿȉǾȌ Ȇǻ ǺǻǯȒ ǾǿǭǺDZǭǽǿǵ ǿǭ ǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌȒǾǿǻǿǺǻǺDzǯǼǸǵǺȀǿȉǺǭǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǴǯȒǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀ

  

22


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz ǞȀǿǿȐǯȒǻǮǸȒǷǻǯȒǾȀDZdzDzǺǺȌǿǭǻȃȒǺǷǵDŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌǴǭǾDzǰǹDzǺǿǭǹǵ

 Ǡ ǼǽǻȃDzǾȒ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǻǮǸȒǷǻǯǻȓ ǼǻǸȒǿǵǷǵ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǎǭǺǷȀ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǸǻ Ǿǯǻȓ ǾȀDZdzDzǺǺȌ ǿǭ ǴDZȒǶǾǺȋǯǭǸǻ ǻȃȒǺǷǵ Ǽǽǵ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȒ ǾȀǹ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǵȂ ǯ ǽȒȄǺȒǶ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶ ǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǚǭǶǮȒǸȉȅ ǾȀǿǿȐǯDz ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǾȀDZdzDzǺȉǿǭǻȃȒǺǻǷǯǷǸȋȄǭȐǿǭǷDz ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯǿǭDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ǽDzǰȀǸȌǽǺǻ ǼǽǻǯǻDZǵǿȉ ǭǺǭǸȒǴ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ Ǻǭ ǼǽDzDZǹDzǿ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǏǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ǺǭȌǯǺǻǰǻ DZǻǾǯȒDZȀ ǎǭǺǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǾǯǻȐ ǾȀDZdzDzǺǺȌ Ǽǽǵ ǻȃȒǺȃȒ ǴǮǵǿǷȒǯ ǯȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǯ ǾǵǿȀǭȃȒȌȂ ǷǻǸǵ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷ ǴǭǴǺǭȐ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǿǽȀDZǺǻȆȒǯ Ȓ ǯȒDZǾȀǿǺȒǶ DZǻǾǿǭǿǺȒǶ ǻǮǾȌǰ ȁǭǷǿǵȄǺǵȂ DZǭǺǵȂ Ǽǽǻ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯ ǎǭǺǷ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵǹ ȄǵǺǻǹ ǻȃȒǺȋȐ ǴǹȒǺǵ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ DZǭǺǵȂ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzDzǺȉȆǻǯǷǭǴȀȋǿȉǺǭǺDzǾǼǽǵȌǿǸǵǯȀǴǹȒǺȀǯǾǿǭǿȀǾȒǼǻǰǭȅDzǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǹǵǯǾǷǸǭDZȒǰǽȀǼǵ ǭǮǻ ǴǹȒǺȀ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ Ȅǵ ǹȒǾȃDzǯǵȂ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ Ȁǹǻǯ Ȇǻ ǾǼȒǯǯȒDZǺǻǾǵǿȉǾȌ Ǵ ǯǵǼǭDZǷǭǹǵ ǺDzǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵǭ ǭǷǿǵǯǭǹǵȀǾǷǸǭDZȒǰǽȀǼǵǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌǭǮǻǴǹDzǺȅDzǺǺȌǺǭȁǭǷǿǵȄǺǵȂǴǮǵǿǷȒǯǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴǻȃȒǺǻȄǺǵǹǵǼǽǵǴǯDzDZDz DZǻǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǭǮǻǴǹDzǺȅDzǺǺȌǾȀǹǵǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯǺǭǹǸǺǰǽǺǿǭǹǸǺǰǽǺ ǽȒǷǹǸǺ ǰǽǺ ǿǭ  ǹǸǺ ǰǽǺ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ ǜǽǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ ǯǵȆDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȓ ȄȀǿǸǵǯǻǾǿȒ ǽDzǴDzǽǯȀ DZǻ ǴǹȒǺǵ ȁǭǷǿǵȄǺǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǼǻǽȒǯǺȌǺǻ Ǵ ǻȃȒǺǻȄǺǵǹǵ ǎǭǺǷ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ ǴǮȒǸȉȅǵǯ ǭǮǻ ǴǹDzǺȅǵǯ Ǻǭ ǼǻǷǭǴǺǵǷ ǯȒǽǻǰȒDZǺǻǾǿȒ DZDzȁǻǸǿȀ 3' ǼǻǷǻdzǺǻǹȀǻǷǽDzǹǻǹȀǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȀǿǭ ǽǻǴǽǭȂȀǯǭǯǯȒDZȂǵǸDzǺǺȌ ǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǭǮǻǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǾȀǹǵǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǼǻǽȒǯǺȌǺǻ Ǵ ǻȃȒǺǻȄǺǵǹ ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǻȃȒǺǷǵ Ȇǻ ȜǽȀǺǿȀȋǿȉǾȌ Ǻǭ ȒǾǿǻǽǵȄǺǵȂ DZǭǺǵȂ Ǽǽǻ ǾǿǽȀǷǿȀǽȀ ǴǮǵǿǷȒǯ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǭǷǿǵǯȒǯ Ǵ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵǹǵ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ Ƕ ǻǮ·ȐǷǿǵǯǺǵȂ ǻǴǺǭǷǭȂ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ǵǭ ǰǽȀǼǭǹǵ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǾǯǻȐ ǾȀDZdzDzǺǺȌ Ǽǽǵ ǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȒ DZǭǺǵȂ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzDzǺȉ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǰǽȀǼǵ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǭǮǻ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ DZǸȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌ ǼǻǿǻȄǺǵȂǻǮǾǿǭǯǵǺǎǭǺǷǴǮȒǸȉȅǵǯǼǻǷǭǴǺǵǷǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂǯǿǽǭǿ /*' ǼǽǵǻȃȒǺȃȒǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǭǷǿǵǯȒǯǺǭ ȀǽǻȃȒǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴǽǻǷǻǹǏǼǸǵǯǿǭǷǻǰǻǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǺǭǾȀǹȀǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉȌǷǵȂǺDz ǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒǾǿǭǺǻǯǵǿȉǿǵǾǰǽǺ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǏǵǴǺǭǺǵǶǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǷǻǯǵǶǭǷǿǵǯȀǾȀǹȒ ǿǵǾȌȄǰǽǵǯDzǺȉ ǺǭǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ²ǿǵǾȌȄȒ ǰǽǵǯDzǺȉ ȌǯǸȌȐ ǾǻǮǻȋ ǾȀǹȀ ǼǻDZǭǿǷȀ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ȌǷǭ ǮȀDZDz ǯȒDZȅǷǻDZǻǯǭǺǭ Ǵǭ ǽǭȂȀǺǻǷ ǴǺǵdzDzǺǺȌ ǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ Ȁ ǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ Ȓ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǿȉǾȌ Ȁ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǭǷǿǵǯǵ Ǵ ǼǻDZǭǿǷȀ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌ ǸǵȅDz ǿȒȐȋ ǹȒǽǻȋ ǯ ȌǷȒǶ ȒǾǺȀȐ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǰǻ ǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿȀ ǛȃȒǺǷǭ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǵȂǼǽǵǮȀǿǷȒǯǿǭǾȀǹǵǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǷǽDzDZǵǿȀǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȌǷǻǰǻȐǹǻdzǸǵǯǵǹȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ ǮǭǴȀȐǿȉǾȌǺǭǿǽǵǽȒȄǺǻǹȀǮȒǴǺDzǾǼǸǭǺȒȌǷǵǶǰǻǿȀȐǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻǏǻǾǺǻǯȒǮȒǴǺDzǾǼǸǭǺȀǸDzdzǵǿȉǻȄȒǷȀǯǭǺǺȌǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ Ȇǻ ǯǯǭdzǭȋǿȉǾȌ ǻǮȜǽȀǺǿǻǯǭǺǵǹǵ Ǵǭ ȒǾǺȀȋȄǵȂ ǻǮǾǿǭǯǵǺ ǗǸȋȄǻǯȒ ǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌ ȌǷȒ ȁǻǽǹȀȋǿȉ ǻǾǺǻǯȀ ǻȄȒǷȀǯǭǺȉ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ ȃDz ǾǿǭǮȒǸȒǴǭȃȒȌ DzǷǻǺǻǹȒǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ ǿǭ ǯȒDZǺǻǯǸDzǺǺȌ ǼǽǵǮȀǿǷǻǯǻǾǿȒ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǻǰǻ ǾDzǷǿǻǽȀ Ȁ ǽǻȃȒ ǼǻǹȒǽǺDz ǴǽǻǾǿǭǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ ǿǭ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǽDzǴDzǽǯȒǯ Ǻǭ ǼǻǷǽǵǿǿȌ ǴǮǵǿǷȒǯ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻǼǻǷǽǭȆDzǺǺȌDzǷǻǺǻǹȒȄǺǻȓǾǵǿȀǭȃȒȓǔǻǰǸȌDZȀǺǭǼǽǻǰǺǻǴǻǯǭǺȒǹǭǶǮȀǿǺȒǼǽǵǮȀǿǷǵǯǽǻǷǭȂǿǭǿǻǶ ȁǭǷǿ Ȇǻ ǼǻǿǻȄǺDz ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻ ǠǷǽǭȓǺǵ ǺDz ǯǾǿǭǺǻǯǸȋǯǭǸǻ ǻǮǹDzdzDzǺȉ ȆǻDZǻ ǿDzǽǹȒǺȀ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǼDzǽDzǺDzǾDzǺǵȂ ǼǻDZǭǿǷǻǯǵȂǴǮǵǿǷȒǯǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻǯǯǭdzǭȐȆǻǯǵǴǺǭǺǺȌǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǻǰǻǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀȐDZǻǽDzȄǺǵǹ   ǑǸȌȃȒǸDzǶȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǎǭǺǷǯǵǴǺǭȐǿǭǷȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǾDzǰǹDzǺǿǵ ǮȒǴǺDzǾǺǭǼǽȌǹǵ  ǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶǮȒǴǺDzǾǺǭǼǽȌǹ ǾDzǰǹDzǺǿ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺǵǶ Ǻǭ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǽǻǴDZǽȒǮǺǻǰǻ ǮȒǴǺDzǾȀ Ǵǭ ǼǻǯǺǵǹ ǼDzǽDzǸȒǷǻǹ ǼǽǻDZȀǷǿȒǯ ǿǭ Ǻǭ ǼǽǻDZǭdz ǼǽǻDZȀǷǿȒǯ ȌǷȒ ǺǭDZǭȋǿȉǾȌ ǼDzǽDzǯǭdzǺǻ Ȁ ǾǿǭǺDZǭǽǿǵǴǻǯǭǺȒǶ ȁǻǽǹȒ ǴǰȒDZǺǻ ȒǴ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǵǹǵ ǿǭǽǵȁǭǹǵ ǿǭ Ȁ ǾǿǭǺDZǭǽǿǺǵȂ ǼǽǻȃDzDZȀǽǭȂ ǿǭǺDzǯǵǹǭǰǭȋǿȉȌǷǼǽǭǯǵǸǻȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǰǻǼȒDZȂǻDZȀ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǾDzǰǹDzǺǿDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǾǼǽȌǹǻǯǭǺǵǶǺǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵȂǷǸȒȐǺǿȒǯǿǭǼǽǻDZǭdz ǺǭǼǽȌǹ ǼǽǻDZȀǷǿȒǯ ȌǷȒ ǼǻǿǽDzǮȀȋǿȉ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǰǻ ǼȒDZȂǻDZȀ Ȓ ǺǭDZǭȋǿȉǾȌ ǼDzǽDzǯǭdzǺǻ ǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵǹǷǸȒȐǺǿǭǹ ǙȒdzǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǶǿǭ ǾDzǰǹDzǺǿ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺǵǶ Ǻǭ ǺǭDZǭǺǺȌ ǼǻǾǸȀǰ ȀȄǭǾǺǵǷǭǹ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǽǵǺǷȒǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǰǽǻȅǻǯǻǰǻ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻ ȁǻǺDZǻǯǻǰǻ ǿǻȆǻ ǿǭ Ǻǭ ǼǽǻDZǭdz ǼǽǻDZȀǷǿȒǯ Ǽǻǯ ȌǴǭǺǵȂ Ǵ ǺǭǼǽȌǹ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǽǵǺǷǭȂ 23


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǷǻdzǺǻǰǻ Ǵ ǼȒDZǽǻǴDZȒǸȒǯ ǻǷǽDzǹǻ DZǸȌ ȃȒǸDzǶ ǼǽǵǶǺȌǿǿȌ ǽȒȅDzǺȉ Ǽǽǻ ǽǻǴǼǻDZȒǸ ǽDzǾȀǽǾȒǯ ǿǭ ǻȃȒǺǷǵ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯ ȓȂ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǝDzǴȀǸȉǿǭǿǵ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǯǵǴǺǭȄǭȋǿȉǾȌǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹDZǻȂǻDZȒǯȒǯǵǿǽǭǿǯȒDZȒǺȅǵȂǾDzǰǹDzǺǿȒǯȌǷǯǵDZǺǻǴǿǭǮǸǵȃȒǺǵdzȄDz ǑǻǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǵȂǾȀǹǵǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ  DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǿǭ ǷǽDzDZǵǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ Ǵ ǼǻDZǭǿǷȀ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ȄǭǾǿǷǭ ǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǯǵǿǽǭǿ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵȂ Ǵ ǽǻǮǻǿǻȋ ǟǛǜǹDzǺDzDZdzǹDzǺǿȀ ǎǭǺǷȀ ǿǻǮǿǻ ǼDzǽǾǻǺǭǸȀ ȌǷǵǶ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ȁȀǺǷȃȒȓ ǴǭǰǭǸȉǺǻǰǻ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ Ǻǭ ǽȒǯǺȒ ǯǾȒȐȓ ǾǵǾǿDzǹǵ ǮǭǺǷȀ ǿǭ ǼDzǽǾǻǺǭǸȀ Ȇǻ ǴǭǮDzǴǼDzȄȀȐ ǽǻǮǻǿȀ ǮDzǴǼǻǾDzǽDzDZǺȉǻ ǟǛǜ ǹDzǺDzDZdzǹDzǺǿȀ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǯȒDZǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǯȒDZǷǽǵǿǻȓǯǭǸȋǿǺǻȓǼǻǴǵȃȒȓǮǭǺǷȀ ǽȒǴǺǵȃȌ ǹȒdz ǹȒdzǾDzǰǹDzǺǿǺǵǹǵ ǯǵǿǽǭǿǭǹǵ ǿǭ DZǻȂǻDZǭǹǵ ȀǾȒȂ ǮȒǴǺDzǾǺǭǼǽȌǹȒǯ ǻǿǽǵǹǭǺǵǹǵ ǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǿǽǭǺǾȁDzǽǺǵȂǾǿǭǯǻǷ ǑǸȌȃȒǸDzǶǾDzǰǹDzǺǿǺǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǯȒDZǾǻǿǷǵǽǻǴǼǻDZȒǸȌȋǿȉǾȌǺǭǻǾǺǻǯȒȐDZǵǺǵȂǿǽǭǺǾȁDzǽǿǺǵȂǾǿǭǯǻǷȆǻǯǾǿǭǺǻǯǸȋȋǿȉǾȌ ǗǠǍǜǺǭǻǾǺǻǯȒǯǭǽǿǻǾǿȒǼǻǴǵǷDZǸȌǎǭǺǷȀ ǜǽǻǿȌǰǻǹ DZǯǭǺǭDZȃȌǿǵ ǹȒǾȌȃȒǯ Ȇǻ ǴǭǷȒǺȄǵǸǵǾȉ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ǎǭǺǷ ǹǭǯ DZǻȂǻDZǵ ǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǵ ǻDZǺǵǹ ǴǻǯǺȒȅǺȒǹǷǸȒȐǺǿǻǹ ȌǷȒǾǿǭǺǻǯǵǸǵǮȒǸȉȅDzǯȒDZǾǻǿǷȒǯǯȒDZǴǭǰǭǸȉǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯǎǭǺǷȀǭ ǾǭǹDz ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǑǻȂǻDZǵ ǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǵ ȃǵǹ ǴǻǯǺȒȅǺȒǹ ǷǸȒȐǺǿǻǹ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻ Ȁ ǾDzǰǹDzǺǿȒ ´ǙȒdzǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǶǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǶǮȒǴǺDzǾǺǭǼǽȌǹµ ǍǺǭǸȒǴ DZǻȂǻDZȒǯ ǎǭǺǷȀ Ǵǭ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵ ǼǽǻDZȀǷǿǭǹǵ ǿǭ ǼǻǾǸȀǰǭǹǵ ǼǻDZǭǺǻ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ȀǾǿǭǿǿȒ´ǼǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵǿǭǯǵǿǽǭǿǵµǿǭȀǼǽǵǹȒǿȃȒ ǐDzǻǰǽǭȁȒȄǺǭ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ǎȒǸȉȅȒǾǿȉ DZǻȂǻDZȒǯ Ȓ ǷǭǼȒǿǭǸȉǺǵȂ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌ DZǻ ǠǷǽǭȓǺǵ ǎǭǺǷ ǺDz ǻǿǽǵǹȀȐ dzǻDZǺǵȂ ǾȀǿǿȐǯǵȂ DZǻȂǻDZȒǯ Ǵ DZdzDzǽDzǸ Ǵǭ ǹDzdzǭǹǵ ǠǷǽǭȓǺǵ ǍǺǭǸȒǴ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵǭ ǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǵǹ ǼǽǵǺȃǵǼǻǹ ǼǻDZǭǺǻȀǜǽǵǹȒǿȃȒ ǏǿǭǮǸǵȃȒǺǵdzȄDzǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǼǽǻDZǻȂǻDZǵȒǼǽǵǮȀǿǷǵǭǿǭǷǻdzǼDzǯǺȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯǎǭǺǷȀǴǭǽȒǷȆǻǴǭǷȒǺȄǵǯǾȌǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǙȒdzǮǭǺǷȒǯ 

ǔǻǯǺȒȅǺȒǷǸȒȐǺǿǵ

ǜǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ DŽǺȅȒDZǻȂǻDZǵ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶ ǴȒǺǻǴDzǹǺǵǹǵǯǭǸȋǿǭǹǵ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶ ǴǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵǹDzǿǭǸǭǹǵ ǜǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǜǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǞǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺȅǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǿǭǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǑǻȂǻDZǵǯȒDZȒǺȅǵȂǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǏǾȉǻǰǻDZǻȂǻDZǵ ǜǽǻȃDzǺǿǺȒǯǵǿǽǭǿǵǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯ ǮȒǴǺDzǾ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ ǺǭǼǽȌǹ

ǾȉǷǵǶǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ

  

ǚDzǽǻǴǼǻ DZȒǸDzǺȒǾȀǹǵ

  

ǏǾȉǻǰǻ

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 24


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǗǻǹȒǾȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǤǵǾǿǵǶǴǮǵǿǻǷǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶǴ ȒǺǻǴDzǹǺǵǹǵǯǭǸȋǿǭǹǵ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸ ǔǺǻǾǿǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ DŽǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǔǮǵǿǷǵǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ ǺǭȌǯǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺȅǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǿǭǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǔǮǵǿǻǷǯȒDZǴǹȒǺǵȀǹǻǯ ǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹ ǏǵǿǽǭǿǵǯȒDZȒǺȅǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǝDzǴȀǸȉǿǭǿǵǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǏǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǔǮǵǿǻǷǴǭǼDzǽȒǻDZ

ǍǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǍǷǿǵǯǵǾDzǰǹDzǺǿȀ ǚDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺȒǭǷǿǵǯǵ ǏǾȉǻǰǻǭǷǿǵǯǵ

ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǾDzǰǹDzǺǿȀ ǚDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏǾȉǻǰǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

ǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯ ǮȒǴǺDzǾ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ ǺǭǼǽȌǹ

ǙȒdzǮǭǺǷȒǯ ǾȉǷǵǶǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ

 

ǚDzǽǻǴǼǻ DZȒǸDzǺȒǾȀǹǵ

 

ǏǾȉǻǰǻ

 

 

 

 

 

  

   

    

   

    

     

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

    

DŽǺȅǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǴǭ

ǗǭǼȒǿǭǸȉǺȒǯǵǿǽǭǿǵ      ǏǿǭǮǸǵȃȒǺǵdzȄDzǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǼǽǻDZǻȂǻDZǵȒǼǽǵǮȀǿǷǵǭǿǭǷǻdzǼDzǯǺȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯǎǭǺǷȀǴǭǽȒǷȆǻǴǭǷȒǺȄǵǯǾȌǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǙȒdzǮǭǺǷȒǯ

ǔǻǯǺȒȅǺȒǷǸȒȐǺǿǵ

ǜǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ DŽǺȅȒDZǻȂǻDZǵ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶǴȒǺǻǴDzǹǺǵǹǵ ǯǭǸȋǿǭǹǵ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZ ǻǼDzǽǭȃȒǶǴǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵ ǹDzǿǭǸǭǹǵǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯ ǮȒǴǺDzǾ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ ǺǭǼǽȌǹ

ǾȉǷǵǶǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ

  

ǚDzǽǻǴǼǻ DZȒǸDzǺȒǾȀǹǵ

  

  

  

ǏǾȉǻǰǻ   

25


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǙȒdzǮǭǺǷȒǯ

ǜǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂ DZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǜǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZǴǹȒǺǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǞǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǞǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺȅǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǿǭǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǑǻȂǻDZǵǯȒDZȒǺȅǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǏǾȉǻǰǻDZǻȂǻDZǵ ǜǽǻȃDzǺǿǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǤǵǾǿǵǶǴǮǵǿǻǷǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶǴ ȒǺǻǴDzǹǺǵǹǵǯǭǸȋǿǭǹǵ ǤǵǾǿǵǶǴǮǵǿǻǷǯȒDZǻǼDzǽǭȃȒǶǴ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵǹDzǿǭǸǭǹǵ ǔǮǵǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂ DZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸ ǔǺǻǾǿǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ DŽǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺȅǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯǿǭǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ ǔǮǵǿǻǷ ǯȒDZ ǴǹȒǺǵ Ȁǹǻǯ ǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹ ǏǵǿǽǭǿǵǯȒDZȒǺȅǵȂ ǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǝDzǴȀǸȉǿǭǿǵǾDzǰǹDzǺǿȒǯ ǏǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ

ǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯ ǮȒǴǺDzǾ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ ǺǭǼǽȌǹ

ǾȉǷǵǶǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ

ǚDzǽǻǴǼǻ DZȒǸDzǺȒǾȀǹǵ

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

   

   

    

   

    

 

 

   

 

 

  

 

 

  

ǜǽǵǮȀǿǻǷǴǭǼDzǽȒǻDZ

ǍǷǿǵǯǵ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǍǷǿǵǯǵǾDzǰǹDzǺǿȀ ǚDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺȒǭǷǿǵǯǵ  

ǏǾȉǻǰǻǭǷǿǵǯǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǾDzǰǹDzǺǿȀ ǚDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏǾȉǻǰǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǏǾȉǻǰǻ26


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǝǻǴDZǽȒǮǺǵǶ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯ ǮȒǴǺDzǾ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ ǺǭǼǽȌǹ DŽǺȅǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǴǭǾDzǰǹDzǺǿǭǹǵǗǭǼȒǿǭǸȉǺȒǯǵǿǽǭǿǵ

 

 

ǙȒdzǮǭǺǷȒǯ ǾȉǷǵǶǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǺǵǶǮȒǴǺDzǾ ǺǭǼǽȌǹ 

ǚDzǽǻǴǼǻ DZȒǸDzǺȒǾȀǹǵ 

ǏǾȉǻǰǻ 

ǛǾǺǻǯǺǭ ȄǭǾǿǵǺǭ ǼǽǵǮȀǿǷȀ Ǵǭ DZǯǭǺǭDZȃȌǿȉ ǹȒǾȌȃȒǯ DZǻ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǯȒDZ ǴǹȒǺǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻǴǮǵǿǷȀǼǻǯ·ȌǴǭǺǭǴǼDzǽDzǻȃȒǺǷǻȋǛǏǑǜǼǽǻȒǺDZDzǷǾǻǯǭǺǵȂǺǭǴǹȒǺȀǯǭǸȋǿǺǻǰǻǷȀǽǾȀ  ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ

 ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉ 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǯǷǭǾȒ ǜǻǿǻȄǺǵǶǽǭȂȀǺǻǷǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀǠǷǽǭȓǺǵ ǷǽȒǹǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻǰǻǽDzǴDzǽǯȀǴ  ǻǮǹDzdzDzǺǵǹǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ  ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵǯȒǺȅǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂ  ǑDzǼǻǴǵǿǵ´ǻǯDzǽǺǭǶǿµǯȒǺȅǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂ  ǞǿǽǻǷǻǯȒDZDzǼǻǴǵǿǵǯȒǺȅǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂǴȒǾǿǽǻǷǻǹǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻDZǺȒǯ  ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǼǻǿǻȄǺȒ ǽǭȂȀǺǷǵ ǯ ȒǺȅǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯǭȂ ǯǷǸȋȄǭǿȉ Ƿǻȅǿǵ ǯ ǾȀǹȒ  ǿǵǾǰǽǺ ǽǻǴǹȒȆDzǺȒ Ǻǭ ǼǻǿǻȄǺǵȂ ǽǭȂȀǺǷǭȂ Ȁ Ǽ·Ȍǿǵ ǮǭǺǷǭȂ ǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯ ǛǒǞǝ ǿǭ ǞǚǑ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǽǻǴǹȒȆDzǺȒǺǭǼǻǿǻȄǺǵȂǽǭȂȀǺǷǭȂȀǼ·ȌǿǵǮǭǺǷǭȂǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯǛǒǞǝǞǚǑǿǭǠǷǽǭȓǺǵ ǣȒǮǭǺǷǵ Ȑ ǻǾǺǻǯǺǵǹǵ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭǹǵ ǎǭǺǷȀ Ǽǽǵ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȒ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȒǯ Ǘǻȅǿǵ ǽǻǴǹȒȆDzǺȒ Ǻǭ ǴǯǵȄǭǶǺǵȂ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂȀǹǻǯǭȂ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀDZDzǼǻǴǵǿǵ´ǻǯDzǽǺǭǶǿµǽǻǴǹȒȆDzǺȒǯǮǭǺǷǭȂǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯǛǒǞǝǼȒDZǽǵǺǷǻǯȒǼǽǻȃDzǺǿǺȒ ǾǿǭǯǷǵǗǻȅǿǵǯǾȀǹȒǿǵǾǰǽǺǮȀǸǵ ǽǻǴǹȒȆDzǺȒ ǯǻDZǺǻǹȀǮǭǺǷȀǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯǛǒǞǝ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǮȀǸǵǽǻǴǹȒȆDzǺȒǯǻDZǺǻǹȀǮǭǺǷȀǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯǛǒǞǝ  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ȌǷȒ ǺDz ǼDzǽDzDZǮǭȄǭǸǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǰǻǿȒǯǷǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǿǭ ȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿȒǯ ǿǭ ǮȀǸǵ ǯǵǷǸȋȄDzǺȒ Ǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǽȀȂǰǽǻȅǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯȐǺǭǾǿȀǼǺǵǹǵ  ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ  ǚDzǰǻǿȒǯǷǻǯȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǻǼDzǽǭȃȒȓ ǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌǾǿǭǿȀǿǺǻǰǻǷǭǼȒǿǭǸȀȄDzǽDzǴǷǭǼȒǿǭǸȒǴǭȃȒȋ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻǼǽǵǮȀǿǷȀ   ǏǵǼȀǾǷǼǽǻǾǿǵȂǭǷȃȒǶǯǻǮǹȒǺǺǭDZDzǽdzǭǯǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ  ǚDzǰǻǿȒǯǷǻǯȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǻǼDzǽǭȃȒȓ  ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯǮǭǺǷȀǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀǠǷǽǭȓǺǵ

 ǜǻȄǵǺǭȋȄǵ Ǵ ǾDzǽǼǺȌ ǽǻǷȀ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǻ Ȇǻ ǮǭǺǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ ǽDzǴDzǽǯȀȋǿȉ Ȓ ǴǮDzǽȒǰǭȋǿȉ Ƿǻȅǿǵ ǻǮǻǯ ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯ Ǻǭ ǷǻǽDzǾǼǻǺDZDzǺǿǾȉǷǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǮǭǺǷȀ ǯ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀ ǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ Ǒǻ ȃȉǻǰǻ ȄǭǾȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǮǭǺǷǵ ǼǻǯǵǺǺȒ ǮȀǸǵ ǽǻǴǹȒȆȀǯǭǿǵ ȄǭǾǿǵǺȀ ǷǻȅǿȒǯ ǻǮǻǯ ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯ Ǻǭ ǻǷǽDzǹǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǯ ǚǎǠ ǽȒǷ DZǻ ²ǴǼǻǴ²ǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǾȀǹǭǷǻȅǿȒǯǺǭ ǻǷǽDzǹǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǯ ǚǎǠ ǾǿǭǺǻǯǵǸǭ ǿǵǾ ǰǽǺ ǜǻȄǵǺǭȋȄǵ Ǵ dzǻǯǿǺȌ ǽǻǷȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǮǭǺǷǭǹ DZǻǴǯǻǸȌȐǿȉǾȌ ǴǭǽǭȂǻǯȀǯǭǿǵ DZǸȌ ǼǻǷǽǵǿǿȌ ǻǮǻǯ ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯ Ȇǻ ǹǭȋǿȉ ȁǻǽǹȀǯǭǿǵǾȌ ǿǭ ǴǮDzǽȒǰǭǿǵǾȌ Ǻǭ ǷǻǽDzǾǼǻǺDZDzǺǿǾȉǷǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǮǭǺǷȀ ǯ ǚǎǠ ǼǽǵDZǮǭǺȒ Ǻǵǹǵ ǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒȂ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ ǼǻǴǵǷ ǺǻǹȒǺǻǯǭǺǵȂ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒȀǽǻǴǹȒǽȒȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǯǰǽǵǯǺDzǯǻǹȀDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿȒ DZǭǸȒ²ǛǏǑǜ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǛǏǑǜ ȀǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺȒǶǯǭǸȋǿȒǴǿDzǽǹȒǺǻǹǻǮȒǰȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻȀǹǻǯǼDzǽǯǵǺǺǻǰǻǯǵǼȀǾǷȀ ǼǻǺǭDZDZǺȒǯȀǽǻǴǹȒǽȒȓȂ

27


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǭ ǿǭǷǻdz ǷǻȅǿȒǯ Ǻǭ ǷǻǽDzǾǼǻǺDZDzǺǿǾȉǷǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǯȒDZǷǽǵǿǻǹȀ ǯ ǜǍǟ µǝǻǴǽǭȂȀǺǷǻǯǵǶ ȃDzǺǿǽµǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǛǏǑǜǴǭǰǭǸȉǺǻȋǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǸǵǾȌ ǎǭǺǷǻǹ DZǸȌ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǯǵǹǻǰ ǚǎǠ ȆǻDZǻ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻǰǻ ǽDzǴDzǽǯȀ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǜǻȄǵǺǭȋȄǵǴǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǮǭǺǷǵǽǻǴǹȒȆȀǯǭǸǵǷǻȅǿȒǯǴǭǸȀȄDzǺǵȂǯȒDZǺDzǽDzǴǵDZDzǺǿȒǯǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒǺǭǼDzǽȒǻDZDZǻDZǺȒǯǺǭǻǷǽDzǹǻǹȀǽǭȂȀǺǷȀǯǚǎǠȀȁǻǽǹȒǮDzǴǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻǰǽǻȅǻǯǻǰǻDZDzǼǻǴǵǿȀǔǾDzǽǼǺȌ ǽǻǷȀǚǎǠǾǿǭǯǷȀǽDzǴDzǽǯȀǯǭǺǺȌǷǻȅǿȒǯǴǭǴǭǸȀȄDzǺǵǹǵDZDzǼǻǴǵǿǭǹǵȒǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǼǻǴǵǷǭǹǵ ǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒǯȒDZ ǺDzǽDzǴǵDZDzǺǿȒǯǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǻȀǽǻǴǹȒǽȒǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǷǻȅǿǵǺǭǿǭǷǻǹȀǽǭȂȀǺǷȀǺDzǽǻǴǹȒȆȀǯǭǸǵǾȉ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǜǻȄǵǺǭȋȄǵ Ǵ ǽǻǷȀ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒ ǮǭǺǷǵ ǽǻǴǹȒȆȀǯǭǸǵ Ƿǻȅǿǵ Ȁ ǾȀǹȒ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǺȒǶ ǾȀǹȒ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǯǵǴǺǭȄDzǺǻǰǻ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ǯǵǹǻǰǭǹǵ ǺǻǽǹǭǿǵǯǺǵȂ ǭǷǿȒǯ ǚǎǠ ǾǿǯǻǽDzǺǻǰǻ ǼȒDZ ǷǽDzDZǵǿǵ ǺǭDZǭǺȒ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿǭȂ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǹ ȌǷȒ ǺDz ǹǭȋǿȉ DZǻȂǻDZȒǯ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ Ǻǭ ǻǷǽDzǹǻǹȀ ǽǭȂȀǺǷȀ ǯ ǚǎǠ Ȁ ȁǻǽǹȒ ǮDzǴǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻǰǽǻȅǻǯǻǰǻDZDzǼǻǴǵǿȀǔǸȋǿǻǰǻǽǻǷȀǚǎǠǿǵǹȄǭǾǻǯǻDZǻǴǯǻǸǵǯǮǭǺǷǭǹǠǷǽǭȓǺǵǺDzǴDZȒǶǾǺȋǯǭǿǵ ǽDzǴDzǽǯȀǯǭǺǺȌǿǭǷǵȂǷǻȅǿȒǯǺǭǻǷǽDzǹǻǹȀǽǭȂȀǺǷȀǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀǠǷǽǭȓǺǵ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾ ǰǽǺ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǿǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȒǯǎǭǺǷǯǵǷǻǺȀǯǭǯǯǵǹǻǰǵǚǎǠȆǻDZǻǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯ 

ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ

ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǯǷǸȋȄǭȐ 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 ǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǼǻǴǵǿǵ ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵǯȒǺȅǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂȀǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǹDzǿǭǸǭȂ  DŽǺȅǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ   ǙȒǺȀǾ²ǽDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ   ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ   ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǿǭ DZDzǼǻǴǵǿǭǹǵ ǯǷǸȋȄǭȐ ǰǭǽǭǺǿȒǶǺȒ DZDzǼǻǴǵǿǵǺǭǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺǽǻǴǹȒȆDzǺȒǰǻǸǻǯǺǵǹȄǵǺǻǹǴǹDzǿǻȋǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶ ǷǸȒȐǺǿȒǯǿǭǷǵȂȌǷ ǭǷǽDzDZǵǿǵǯǵǰǭǽǭǺǿȒȓǯǵǷǻǺǭǺǺȌǿǭǻǼDzǽǭȃȒȓǴDZǻǽǻdzǺȒǹǵȄDzǷǭǹǵ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǝȀȂǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǻȅǿȒǯȀǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂǮȀǯǿǭǷǵǹ ǗǽDzDZǵǿǵǿǭ ǠǾȉǻǰǻ DZDzǼǻǴǵǿǵ ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ  ǞǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ   ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻ  ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ   

ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ

ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǗǻǹDzǽȃȒǶǺȒǷǽDzDZǵǿǵ ǛǯDzǽDZǽǭȁǿǵ ǏDzǷǾDzǸȒ ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋǻǽDzǺDZǻȋǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

  

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

  28


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǙȒǺȀǾ²ǽDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

 

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

 

 ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹ ǠǴǰǻDZdzDzǺǺȌǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵȐǿǭǷǵǹ 

ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻ ǾǿǻǽǺǻǯǭǺǻ ǴǭǽȒǷ ǜǻǯDzǽǺDzǺǺȌǽǭǺȒȅDz ǾǼǵǾǭǺǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǞǼǵǾǭǺǺȌ ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭ ǾȀǷȀǼǺȒǶǻǾǺǻǯȒǔǭǰǭǸȉǺǭǾȀǹǭǷǽDzDZǵǿȒǯ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȌǷǵȂ ǯǵǴǺǭȄDzǺǻǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒDZǻǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǾȀǹǵ ǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǿǭǷǵȂǭǷǿǵǯȒǯ

ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǗǻǹDzǽȃȒǶǺȒ ǴǭȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋ ǷǽDzDZǵǿǵ ǛǯDzǽDZǽǭȁǿǵ ǻǽDzǺDZǻȋ

    

  

  

  

   

 

 

 

 ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭ ǾȀǷȀǼǺȒǶǻǾǺǻǯȒ

ǗǻǹDzǽȃȒǶǺȒ ǷǽDzDZǵǿǵ

 

ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǴǭȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋ ǛǯDzǽDZǽǭȁǿǵ ǻǽDzǺDZǻȋǠǾȉǻǰǻ

ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻǴǭǽȒǷ ǜǻǯDzǽǺDzǺǺȌǽǭǺȒȅDz ǾǼǵǾǭǺǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǞǼǵǾǭǺǺȌ ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ

ǏDzǷǾDzǸȒǏDzǷǾDzǸȒ

 ǠǾȉǻǰǻ

 

 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

ǔǭǰǭǸȉǺǭǾȀǹǭǷǽDzDZǵǿȒǯ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȌǷǵȂ ǯǵǴǺǭȄDzǺǻǺǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒDZǻ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǾȀǹǵǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ   Ȓ ǗǽDzDZǵǿǵǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȌǷǵȂǯǵǴǺǭȄDzǺǻǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǞǿǭǺǻǹǴǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽȒǷǼǽǻȃDzǺǿǺȒDZǻȂǻDZǵǺǭǽǭȂǻǯǭǺȒǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǾǿǻǾǻǯǺǻȌǷǵȂǮȀǯǯǵǴǺǭǺǵǶ ǽDzǴDzǽǯ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒǾǿǭǺǻǯǵǸǵ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ 

29


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǔǰȒDZǺǻ Ǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹ ǷǽDzDZǵǿǵǹǻdzȀǿȉ ǮȀǿǵ ǾǼǵǾǭǺȒ ǸǵȅDz Ǵǭ Ȁǹǻǯǵ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǺȌ ǿǭǷǻǰǻ ǾǼǵǾǭǺǺȌ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǎǭǺǷȀ ǔǭǾǿǭǯǭǿǭȒǺȅȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǝǻǴǹȒǽ ǿǭ ǯǵDZǵ ǴǭǾǿǭǯǵ Ȇǻ ǯǵǹǭǰǭȐǿȉǾȌ ǎǭǺǷǻǹ ǴǭǸDzdzǭǿȉ ǯȒDZ ǻȃȒǺǷǵ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ ǎǭǺǷ ǴǭǼǽǻǯǭDZǵǯǻǾǺǻǯǺȒǼǽǵǺȃǵǼǵǼǽǵǶǺȌǿǺǻǾǿȒǽȒǴǺǵȂǯǵDZȒǯǴǭǾǿǭǯǵǿǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒǯǻȃȒǺǷǵ ǛǾǺǻǯǺȒǯǵDZǵǻǿǽǵǹǭǺǻȓǴǭǾǿǭǯǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǼǽǵǺǭDZǭǺǺȒȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯǺǭ ȀǹǻǯǭȂǼǻǴǵǷǵ ǿǭ ǻǼDzǽǭȃȒȌȂǴǯǻǽǻǿǺǻǰǻ´ǽDzǼǻµ ²ǰǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǭǮǻ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǼǽǵǷǻǹDzǽȃȒǶǺǻǹȀǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȒ²ǻǮ·ȐǷǿǵǺDzǽȀȂǻǹǻǰǻǹǭǶǺǭǴǭǼǭǾǵǿǭǿǻǽǰǻǯǭDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǼǽǵǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȒȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ²ǴǭǾǿǭǯǭdzǵǿǸǭȒǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǎǭǺǷǴDZȒǶǾǺȋȐǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰǽǵǺǷǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǴǭǾǿǭǯǵǯǵǹǭǰǭȐDZǻDZǭǿǷǻǯǻȓǴǭǾǿǭǯǵǴǰȒDZǺǻǴǮǭǴǻǯǵǹǵȀǰǻDZǭǹǵǭǿǭǷǻdz ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰ ǽǵǺǷǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǴǭǾǿǭǯǵ Ȇǻ ǻǿǽǵǹǭǺǭ Ǽǽǵ ǼDzǽDzǯȒǽȃȒ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǷǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾǰǽǺǮȀǸǵǼDzǽDzDZǭǺȒȀǴǭǾǿǭǯȀǴǭ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵǻǿǽǵǹǭǺǵǹǵǯȒDZǚǎǠ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǗǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǹǭǯ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȋ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǺǭDZǭǺǵȂ DZDzǾȌǿȉǻǹ ǺǭǶǮȒǸȉȅǵǹ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǹ ǴǭǰǭǸȉǺǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ  ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǭǮǻ  ǔǭ ȃǵǹǵ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǮȀǸǻ ǾȁǻǽǹǻǯǭǺǻ ǽDzǴDzǽǯ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ  ǗǽDzDZǵǿǵǿǭǭǯǭǺǾǵǷǸȒȐǺǿǭǹǮȀDZǵǯǵDZǭǺȒǿǭǷǵǹǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǷǸȒȐǺǿȒǯ ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǫǽǵDZǵȄǺȒǻǾǻǮǵ  ǑDzǽdzǭǯǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ  ǡȒǴǵȄǺȒǻǾǻǮǵ  ǙȀǺȒȃǵǼǭǸȉǺȒǿǭǷǻǹȀǺǭǸȉǺȒǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ     ǗǽDzDZǵǿǵǺǭDZǭȋǿȉǾȌǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹȆǻǴDZȒǶǾǺȋȋǿȉǾǯǻȋDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǺǭǿDzǽǵǿǻǽȒȓǠǷǽǭȓǺǵǯǿǭǷǵȂǰǭǸȀǴȌȂ ǞȒǸȉǾȉǷDzǰǻǾǼǻDZǭǽǾǿǯǻǿǭȂǭǽȄǻǯǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǎȀDZȒǯǺǵȃǿǯǻ ǢȒǹȒȄǺǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǚDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǙǭȅǵǺǻǮȀDZȀǯǭǺǺȌ ǙDzǿǭǸȀǽǰȒȌ ǏǵǽǻǮǺǵȃǿǯǻǰȀǹǻǯǻȓǿǭǼǸǭǾǿǵǷǻǯǻȓǼǽǻDZȀǷȃȒȓ ǏǵǽǻǮǺǵȃǿǯǻǮȀDZȒǯDzǸȉǺǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ ǒǺDzǽǰDzǿǵǷǭ ǎȀDZȒǯǺǵȃǿǯǻDZǻǽȒǰ ǟǽǭǺǾǼǻǽǿǿǭǴǯ·ȌǴǻǷ ǡȒǴǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǣDzǸȋǸǻǴǺǻǼǭǼDzǽǻǯǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǜǽǻȁDzǾȒǶǺǭǺǭȀǷǻǯǭǿǭǿDzȂǺȒȄǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǘDzǰǷǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ DŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌǿǭǿDzǸDzǷǻǹȀǺȒǷǭȃȒȓ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǛȂǻǽǻǺǭǴDZǻǽǻǯ Ȍ ǑDzǽDzǯǻǻǮǽǻǮǺǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǙDzǿǭǸǻǻǮǽǻǮǷǭǽȒǷ

           

           ǽȒǷ

           

           

30


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  DŽǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǼǻǾǸȀǰǵ ǐǻǿDzǸȒǿǭǽDzǾǿǻǽǭǺǵ DŽǺȅDz

ǽȒǷ

  

  ǽȒǷ

  

  

 ǗǽDzDZǵǿǵ ȋǽǵDZǵȄǺǵǹ ǻǾǻǮǭǹ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷȀ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ Ǵǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋ ǻǽDzǺDZǻȋ ȌǷȀ ǹǻdzǺǭ ǼǽǻǭǺǭǸȒǴȀǯǭǿǵǿǭǷǵǹȄǵǺǻǹ ǽȒǷ ǽȒǷ ǏǭǸǻǯȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǻǽDzǺDZȀDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ   ǑǻǽǻǷȀ  ǏȒDZDZǻǽǻǷȒǯ  ǚDzǴǭǽǻǮǸDzǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒDZǻȂǻDZǵǹǭǶǮȀǿǺȒȂǼDzǽȒǻDZȒǯǴǭȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋ   ǻǽDzǺDZǻȋ  ǤǵǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓǯȁȒǺǭǺǾǻǯȀǻǽDzǺDZȀ  ǽȒǷ ǽȒǷ ǤǵǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓȀȁȒǺǭǺǾǻǯȀǻǽDzǺDZȀDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ   ǑǻǽǻǷȀ  ǏȒDZDZǻǽǻǷȒǯ  ǤǵǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓǯȁȒǺǭǺǾǻǯȀǻǽDzǺDZȀ  

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ

ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǛǏǑǜǻǾǺǻǯǺȀǾȀǹȀȌǷǵȂǮȀDZDzǼǽǻȒǺDZDzǷǾǻǯǭǺǻǴ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌ ǹȒdz ǾDzǽDzDZǺȒǹ ǹȒdzǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ ǰǽǵǯǺȒ DZǻ DZǻǸǭǽǭ ǞǥǍ Ǵǭ ǹȒǾȌȃȉ Ȇǻ ǼDzǽDzDZȀȐ ǹȒǾȌȃȋ ǯǵǼȀǾǷȀ ǿǭ ǾDzǽDzDZǺȒǹ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ ǰǽǵǯǺȒ DZǻ DZǻǸǭǽǭ ǞǥǍ Ǵǭ ǹȒǾȌȃȉ Ȇǻ ǼDzǽDzDZȀȐ ǹȒǾȌȃȋ ǺǭǾǿǭǺǺȌ ǾǿǽǻǷȀ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǎǭǺǷ ǯǵǽȒȅǵǯ ǺDz ǯȒDZǻǷǽDzǹǸȋǯǭǿǵ ǯǮȀDZǻǯǭǺǵǶ ǼǻȂȒDZǺǵǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿ Ȓ ǻȃȒǺǵǿǵȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǼǻǯǺȒǾǿȋǴǭǶǻǰǻǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǛǏǑǜ ȌǷȒ ǯǷǸȋȄDzǺȒ DZǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǿǵǾ ǰǽǺǼDzǽDzDZǭǺȒȀǴǭǾǿǭǯȀǯȌǷǻǾǿȒǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǻǿǽǵǹǭǺǵǹǵǯȒDZǚǎǠ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǛǏǑǜ ȌǷȒ ǯǷǸȋȄDzǺȒ DZǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾǰǽǺ ǼDzǽDzDZǭǺȒȀǴǭǾǿǭǯȀǯȌǷǻǾǿȒǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ´ǽDzǼǻµǴǚǎǠ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǻȃȒǺDzǺȒ Ǽǽǵ ǼDzǽǯȒǾǺǻǹȀǯǵǴǺǭǺǺȒ ǿǭǷǻdzǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓǴDZȒǶǾǺDzǺȒ ǎǭǺǷǻǹ ǯǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǴ ǺȀǸȉǻǯǻȋ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ȃǵǹ ǼǻǽǿȁDzǸDzǹ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǽǵǴǵǷȀ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǭǶǻǰǻǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵǺǭDZǭȋǿȉǾȌǺǭȃȒǶǻǾǺǻǯȒǷǸȋȄǻǯǻǹȀȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǻǹȀǼDzǽǾǻǺǭǸȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǛǏǑǜ  ǛǮǸȒǰǭȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ  ǙȀǺȒȃǵǼǭǸȉǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓ  ǍǷȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾ ǰǽǺǼDzǽDzDZǭǺȒȀǴǭǾǿǭǯȀǯȌǷǻǾǿȒǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǻǿǽǵǹǭǺǵǹǵǯȒDZǚǎǠ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾ ǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  31


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾ ǰǽǺǼDzǽDzDZǭǺȒǯǴǭǾǿǭǯȀǯȌǷǻǾǿȒǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ´ǽDzǼǻµǴǚǎǠ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǛǏǑǜǴǭǰǭǸȉǺǻȋǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾǰǽǺǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺȒǎǭǺǷǻǹDZǸȌ ȄǭǾǿǷǻǯǻǰǻ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǯǵǹǻǰ ǚǎǠ ȆǻDZǻ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻǰǻ ǽDzǴDzǽǯȀ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌǯǷǸȋȄǭȋǿȉ  ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǭ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǭ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǙȀǺȒȃǵǼǭǸȉǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓ   ǛǮǸȒǰǭȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ     ǙȒǺȀǾ ² ǽDzǴDzǽǯ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ   ǜǽǵǹȒǿǷǭ   DŽǺǯDzǾǿǵȃȒȓȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ  

 ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǿǵǾ ǰǽǺ ǼDzǽDzDZǭǺȒ Ȁ ǴǭǾǿǭǯȀ ǯ ȌǷǻǾǿȒ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǻǿǽǵǹǭǺǵǹǵ ǯȒDZ ǚǎǠ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ

 ǝȀȂǴǭǾǿǭǿǿȌǹǵȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǮȀǯǿǭǷǵǹ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉǾǿǭǺǻǹǺǭǾȒȄǺȌ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌǴǷǭǿDzǰǻǽȒȓǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌDZǻǾǷǸǭDZȀDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǏǵǮȀǿǿȌ ǤǵǾǿǵǶǴǮǵǿǻǷǯȒDZǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌ

ǽȒǷ     

ǽȒǷ

    Ǡ ǽǻȃȒ ǎǭǺǷ ǼǽǻDZǭǯ ǻǮ·ȐǷǿ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ Ǵ ǻǿǽǵǹǭǺǺȌǹ DZǻȂǻDZȀ Ǻǭ ǾȀǹȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǽȒǷ ǿǵǾǰǽǺ  ǠǽǻȃȒǎǭǺǷǴDZȒǶǾǺǵǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǜDzǽDzǻȃȒǺǷǭǮȀǸǭǯǵǷǻǺǭǺǭǺDzǴǭǸDzdzǺǵǹǻȃȒǺȋǯǭȄDzǹǴ ǻȃȒǺǷǵ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ȌǷǵǶ ǹǭȐ ǯǵǴǺǭǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȀ ǼǽǻȁDzǾȒǶǺȀ ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȋ Ȓ ǺDzȆǻDZǭǯǺȒǶ DZǻǾǯȒDZ ǻȃȒǺǷǵ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ Ǵ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵǹ ǹȒǾȃDzǹ ǽǻǴǿǭȅȀǯǭǺǺȌ ǿǭ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǻȓ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǛǾǺǻǯǺǵǶ ǼǽǵǺȃǵǼ ǻȃȒǺǷǵ Ǻǭ ȌǷǻǹȀ ȜǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌ ǽǻǴǽǭȂȀǺǻǷ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ Ȁ ǴǯȒǿǭȂ ǻȃȒǺȋǯǭȄȒǯ Ȑ ǼǽǵǺȃǵǼ ǺǭǶǮȒǸȉȅ DzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǜǽǵǺȃǵǼǺǭǶǮȒǸȉȅDzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǻǸȌǰǭȐǯȀǽǭȂȀǯǭǺǺȒǴǭǸDzdzǺǻǾǿȒǽǵǺǷǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǻǮ ȐǷǿǭǻȃȒǺǷǵ ǯȒDZ Ƕǻǰǻ ǺǭǶǮȒǸȉȅ  DzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻ  ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ  ǜȒDZ ǺǭǶǮȒǸȉȅ DzȁDzǷǿǵǯǺǵǹ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǽǻǴȀǹȒȐǿȉǾȌ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǭǶǺǭǯǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒȌǷǻǰǻǯǭǽǿȒǾǿȉǻǮ ȐǷǿǭǻȃȒǺǷǵȐǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻȋǜǽǵȃȉǻǹȀǽǻǴǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌǿȒǸȉǷǵǿȒ ǯǭǽȒǭǺǿǵǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹǭǶǺǭȌǷȒȐǿDzȂǺȒȄǺǻǹǻdzǸǵǯǵǹǵDZǻǴǯǻǸDzǺǵǹǵǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺǻDZǻȃȒǸȉǺǵǹǵ Ǡ ǽǻȃȒ ǎǭǺǷ ǯȒDZǻǮǽǭǴǵǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾǰǽǺǯȒǺȅǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǯǵǿǽǭǿǭȂ ǽȒǷǿǵǾǰǽǺǯȒǺȅǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǺǵȂǯǵǿǽǭǿǭȂ  ǎǭǺǷǺǭDZǭǯǯǻǽDzǺDZȀȄǭǾǿǵǺȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓǻǽDzǺDZǵǙǭǶǮȀǿǺȒǹȒǺȒǹǭǸȉǺȒǾȀǹǵ DZǻǻǿǽǵǹǭǺǺȌǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵǺDzǯȒDZǹǻǯǺǻȓǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓǻǽDzǺDZǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǭǷDz  

32


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǑǻǽǻǷȀ ǏȒDZDZǻǽǻǷȒǯ ǙǭǶǮȀǿǺȒǹȒǺȒǹǭǸȉǺȒǾȀǹǵDZǻǻǿǽǵǹǭǺǺȌǴǭDZǻǰǻǯǻǽǭǹǵǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓ ǻǽDzǺDZǵȌǷȒǺDzǹǻdzȀǿȉǮȀǿǵǽǻǴȒǽǯǭǺȒ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 

 

ǜǽǻǿȌǰǻǹ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǯǵǴǺǭǯ ǻǽDzǺDZǺǵǶ DZǻȂȒDZ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǽȒǷ ǿǵǾ ǰǽǺ Ȇǻ ǯǷǸȋȄDzǺǵǶ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ȒǺȅǻǰǻ DZǻȂǻDZȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ Ȓ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ  ǛǾǺǻǯǺȒǴǭǾǻǮǵ

 ǝȀȂǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǮȀǯǿǭǷǵǹ 

ǎȀDZȒǯǸȒ

DŽǾǿǻǽǵȄǺǭǭǮǻ ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǏǵǮȀǿǿȌ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌDZǻǾǷǸǭDZȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌ ǏǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻȓ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓǼǽǵǼDzǽDzǻȃȒǺȃȒ ǔǮǵǿǻǷǯȒDZǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǵǶȀ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǜDzǽDzǻȃȒǺǷǭǯǭǽǿǻǾǿȒ ǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǭǯǽDzǴDzǽǯȒ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯǯǷǭǼȒǿǭǸȒ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǷǻǼǵȄDzǺǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻǴǭǽȒǷ ǏǵǮȀǿǿȌ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌDZǻǾǷǸǭDZȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǞǼǵǾǭǺǺȌǺǭǷǻǼǵȄDzǺǻȓ ǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȓǼǽǵǼDzǽDzǻȃȒǺȃȒ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǔǭǸǵȅǷǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ 

ǜǻǸȒǼȅDzǺǺȌ ǻǽDzǺDZǻǯǭǺǻ ǰǻǹǭǶǺǭǚDzǴǭǯDzǽ ȅDzǺDz ǮȀDZȒǯ Ǻǵȃǿǯǻ

ǟǽǭǺǾǼǻǽǿ ǺȒǴǭǾǻǮǵǠǾȉǻǰǻ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

   

  

   

 

      

   

   

   

   

   

   

 ǙDzǮǸȒ ȒǺǯDzǺǿǭǽ ǿǭȒǺȅȒ ǭǷǿǵǯǵ

ǗǻǹǼ·ȋǿDzǽǵ ǿǭ ǻǮǸǭDZǺǭǺǺȌ

      

33


Публічне акціонерне товариство ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ «Державний експортно-імпортний банк України» ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ

ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

 

ǎȀDZȒǯǸȒ

ǜǻǸȒǼȅDzǺǺȌ ǻǽDzǺDZǻǯǭǺǻ ǰǻǹǭǶǺǭ

ǗǻǹǼ·ȋǿDzǽǵ ǿǭ ǻǮǸǭDZǺǭǺǺȌ

ǙDzǮǸȒ ȒǺǯDzǺǿǭǽ ǿǭȒǺȅȒ ǭǷǿǵǯǵ

ǟǽǭǺǾǼǻǽǿ ǺȒǴǭǾǻǮǵ

 ǚDzǴǭǯDzǽ ȅDzǺDz ǎȀDZȒǯ Ǻǵȃǿǯǻ

ǠǾȉǻǰǻ

DŽǾǿǻǽǵȄǺǭǭǮǻ    ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉ        ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ    ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ          ǏǵǮȀǿǿȌ     ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌ    ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ        ǚǭǷǻǼǵȄDzǺǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ              ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ          ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻǴǭǽȒǷ    ǏǵǮȀǿǿȌ          ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ        ǔǭǸǵȅǷǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉ    ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ    ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǮȀDZȒǯǸȒ ǼǻǸȒǼȅDzǺǺȌ ǻǽDzǺDZǻǯǭǺǻǰǻ ǹǭǶǺǭ ǿǭ ȒǺȅǵȂ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯ ǯǷǸȋȄǭǸǵ ǭǷǿǵǯǵ Ǵ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻȋ ǭǮǻ ǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ȌǷȒ ǮȀǸǵ ǼǻǯǺȒǾǿȋ ǴǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺȒ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǎǭǺǷǼǽǻDZǻǯdzȀȐǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵȃȒǭǷǿǵǯǵ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǹǭǯ ǷǭǼȒǿǭǸȉǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǵ ǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǠǽǻȃȒǎǭǺǷǼǽǻǯȒǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷȀǮȀDZȒǯDzǸȉǛȃȒǺǷǭǼǽǻǯǻDZǵǸǭǾȉǺDzǴǭǸDzdzǺǵǹǵǻȃȒǺȋǯǭȄǭǹǵǾǿǭǺǻǹǺǭ ǽǻǷȀȒǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǯǵǴǺǭȄǭǸǭǾȉǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǹDZǻȂȒDZǺǵǹǿǭǯǵǿǽǭǿǺǵǹǵǹDzǿǻDZǭǹǵǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǽǵǺǷǻǯǻȓ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓǠǽǭǴȒǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǮȀDZȒǯDzǸȉǴǭǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋǮǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǮȀǸǭǮǿǭǷǻȋ  ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǴǭǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȋ ǴǭǼDzǽDzǻȃȒǺDzǺǻȋ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǭǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǭǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ   ǏǭǽǿȒǾǿȉ    ǚǭǷǻǼǵȄDzǺǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ   ǔǭǸǵȅǷǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉ  ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵ

 ǝȀȂǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺǵȂǭǷǿǵǯȒǯǮȀǯǿǭǷǵǹ DŽǾǿǻǽǵȄǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǏǵǮȀǿǿȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ 

ǚǭǷǻǼǵȄDzǺǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻǴǭǽȒǷ ǏǵǮȀǿǿȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǗǻǹǼ·ȋǿDzǽǺȒ Ǽǽǻǰǽǭǹǵǿǭ ǸȒȃDzǺǴȒȓ 

       

34


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǗǻǹǼ·ȋǿDzǽǺȒ Ǽǽǻǰǽǭǹǵǿǭ ǸȒȃDzǺǴȒȓ

 

ǔǭǸǵȅǷǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ 

DŽǾǿǻǽǵȄǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǏǵǮȀǿǿȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǗǻǹǼ·ȋǿDzǽǺȒ Ǽǽǻǰǽǭǹǵǿǭ ǸȒȃDzǺǴȒȓ

    ǚǭǷǻǼǵȄDzǺǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻǴǭǽȒǷ ǏǵǮȀǿǿȌ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǔǭǸǵȅǷǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒ ǭǷǿǵǯǵ ǯǭǽǿȒǾǿȋ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǮȀǸǵ ǼǻǯǺȒǾǿȋ ǴǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺȒ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǎǭǺǷǼǽǻDZǻǯdzȀȐǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵȃȒǭǷǿǵǯǵ  

ǜǻDZǭǿǻǷǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷ

ǏǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǜǻǿǻȄǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǯǵǿǽǭǿǵ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǻǷ ǑǻȂǻDZǵ ǯǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷ

ǽȒǷ

  

ǽȒǷ

  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǼǻDZǭǿǻǷ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǾǿȌǰȀǯǭǯǾȌ Ǵ ǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ Ǵǭ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǯǭǸǻǯǵȂǯǵǿǽǭǿǴǭǾǿǭǯǷǻȋ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǜǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǯǷǸȋȄǭȋǿȉ

 

ǜǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǜǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǜǻǿǻȄǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷ ǜǻDZǭǿǷǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

 ǒȁDzǷǿǵǯǺǭ ǾǿǭǯǷǭ ǼǻDZǭǿǷȀ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯȒDZǽȒǴǺȌȐǿȉǾȌ ǯȒDZ ǻȁȒȃȒǶǺǵȂ ǾǿǭǯǻǷ ǼǻDZǭǿǷȀ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǠǴǰǻDZdzDzǺǺȌ ǾȀǹ ǯǵǿǽǭǿǴȒǾǼǸǭǿǵǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷǽǻǴǽǭȂǻǯǭǺǵȂȒǴǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǹǺǻǽǹǭǿǵǯǺǻȓǾǿǭǯǷǵǿǭȁǭǷǿǵȄǺǻǺǭǽǭȂǻǯǭǺǵȂ ǾȀǹȐǿǭǷǵǹ 

35


Публічне акціонерне товариство ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ «Державний експортно-імпортний банк України»

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

  ǽȒǷ ǽȒǷ ǜǽǵǮȀǿǻǷDZǻǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ  ǚǻǽǹǭǿǵǯǺǭǾǿǭǯǷǭǼǻDZǭǿǷȀ  ǏǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷǴǭǺǻǽǹǭǿǵǯǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋ  ǏǼǸǵǯǴǹȒǺǵǼǻDZǭǿǷǻǯǵȂǾǿǭǯǻǷ  ǜDzǽDzǰǸȌDZǿǵǹȄǭǾǻǯǻȓǽȒǴǺǵȃȒȀǴǯ·ȌǴǷȀǴȒǴǹȒǺǭǹǵ ǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ  ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǷǻǯǵǶǭǷǿǵǯ  ǏǵǿǽǭǿǵȌǷȒǺDzǯȒDZǺǻǾȌǿȉǾȌǺǭǯǭǸǻǯȒ  ǴǭǽǻǮȒǿǺǭǼǸǭǿǭȒǼǽDzǹȒȓ  ǷǻǺǾȀǸȉǿǭȃȒǶǺȒǼǻǾǸȀǰǵǿǭǹǭǽǷDzǿǵǺǰ  ǷǻǹȀǺǭǸȉǺȒǼǻǾǸȀǰǵ  ǽDzǹǻǺǿȒǿDzȂǺȒȄǺDzǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ  ǮǸǭǰǻDZȒǶǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ  ǻǽDzǺDZǭ  ȒǺȅȒǮǭǺǷȒǯǾȉǷȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǼǻǾǸȀǰǵ  ȒǺȅȒǯǵǿǽǭǿǵ  ǏǵǿǽǭǿǵǴǼǻDZǭǿǷȀǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷ   ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǯǷǸȋȄǭȋǿȉ  ǏǵǺǵǷǺDzǺǺȌǿǭǾǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ ǏǵǺǵǷǺDzǺǺȌǿǭǾǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ  ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ Ǡ Ǡ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǴǮǵǿǷǵ ǏǷǻǺǾǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǸȒDZǻǯǭ ǏǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǺǻǹȀ Ǽǽǻ Ǽǽǻ ǴǯȒǿȒǼǽǻ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǾȒȄǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ DZǻȂȒDZ DZǻȂȒDZ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ

ǜǻDZǭǿǷǻǯǵǶDzȁDzǷǿ ǺDzǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǵȂ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǛȃȒǺǷǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǜǻDZǭǿǷǻǯǵǶDzȁDzǷǿ ǻǼǻDZǭǿǷǻǯȀǯǭǺǵȂ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯ ǛǾǺǻǯǺȒǴǭǾǻǮǵǿǭ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶ ǼǻDZǭǿǷǻǯǵǶǭǷǿǵǯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

  

  

 

 

36


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǤǵǾǿȒǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ 

ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ

ǏǵǺǵǷǺDzǺǺȌǿǭǾǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ Ǡ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǏǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǰǽȀDZǺȌ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ DZǻȂȒDZ ǽǻǷȀ

 ǏǵǺǵǷǺDzǺǺȌǿǭǾǿǻǽǺȀǯǭǺǺȌ ǿǵǹȄǭǾǻǯǵȂǽȒǴǺǵȃȉ Ǡ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǏǷǻǺǾǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻ ǸȒDZǻǯǭ ǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǺǻǹȀ Ǽǽǻ ǴǯȒǿȒǼǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǰǽȀDZǺȌ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿ DZǻȂȒDZ ǽǻǷȀ 

     ǎǭǺǷǺDzǯǵǴǺǭǯǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵǶǼǻDZǭǿǷǻǯǵǶǭǷǿǵǯȀǼǻǯǺȒǶ ǾȀǹȒǿǭ ǾǿǯǻǽǵǯǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵǶ ǽDzǴDzǽǯǻȃȒǺǷǵǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǻǰǻ ǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻ ǭǷǿǵǯȀǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀDŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌǼǽǻǼǽǻȁDzǾȒǶǺȒǾȀDZdzDzǺǺȌǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭǴǭǾǿǻǾǻǯǭǺȒ ȆǻDZǻǯǵǴǺǭǺǺȌǯȒDZǾǿǽǻȄDzǺǵȂǼǻDZǭǿǷȒǯǺǭǯDzDZDzǺǭȀǜǽǵǹȒǿȃȒ  

ǝDzǴDzǽǯǵǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǿǭȒǺȅȒǽDzǴDzǽǯǵ

ǝȀȂǽDzǴDzǽǯȒǯǺǭǼǻǷǽǵǿǿȌǴǮǵǿǷȒǯǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǿǭȒǺȅǵȂǽDzǴDzǽǯǭȂǮȀǯǿǭǷǵǹ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ

ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻ ǾǿǻǽǺǻǯǭǺǻ ǞǼǵǾǭǺǺȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǻ ǾǿǻǽǺǻǯǭǺǻ ǜDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌǴȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ ǞǼǵǾǭǺǺȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ

      

DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ

    

ǐǭǽǭǺǿȒȓǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

    

  

 

ǠǾȉǻǰǻ

      ǠǽǻȃȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǺDzǮȀǸǵǯǵǼǸǭȄDzǺȒǺǭDZǭǿȀǼǻǰǭȅDzǺǺȌDzǹȒǿDzǺǿǻǹǿǭǮȀǸǵ ǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺȒDZǻǾǿǭǿǿȒ´DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵµȒǼǻǯǺȒǾǿȋǴǭǽDzǴDzǽǯǻǯǭǺȒ ǿǵǾǰǽǺ ǞȀǹǵǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǭǷǿǵǯȒǯǯǵǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǴǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂǭǷǿǵǯȒǯǝDzǴDzǽǯǵǴǭ ǰǭǽǭǺǿȒȌǹǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵǯǵǴǺǭȋǿȉǾȌǯǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȂ 

 

DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉ  ȒǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǟǽǭǺǴǵǿǺȒǽǭȂȀǺǷǵǾǿǻǾǻǯǺǻǻǼDzǽǭȃȒǶǴǼǸǭǿȒdzǺǵǹǵǷǭǽǿǷǭǹǵ DŽǺȅȒǺǭǽǭȂǻǯǭǺȒDZǻȂǻDZǵ ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǗǻǹȒǾȒȌǴǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǰǭǽǭǺǿȒǶ DŽǺȅDz ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

    

37


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz   ǙȒǺȀǾ²ǽDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǜǽǵǹȒǿǷǭ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ȒǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǎǭǺǷȒǯǾȉǷȒǹDzǿǭǸǵ ǜDzǽDzDZǻǼǸǭǿǵ ǔǭǼǭǾǵ DŽǺȅȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵǷǽȒǹǿǵȂȆǻǼǻǯ·ȌǴǭǺȒǴǼǻDZǭǿǷǻǹǺǭǼǽǵǮȀǿǻǷ DŽǺȅDz ǙȒǺȀǾ²ǽDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǜǽǵǹȒǿǷǭ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǏǾȉǻǰǻȒǺȅȒǭǷǿǵǯǵǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 

     

     

ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ȒǺȅȒ ǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ ǷǽȒǹ ǿǵȂ Ȇǻ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺȒ Ǵ ǼǻDZǭǿǷǻǹ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǼDzǽDzǯǭdzǺǻǯǷǸȋȄǭȋǿȉǯǵǴǺǭǺǵǶǼǻDZǭǿǷǻǯǵǶǷǽDzDZǵǿǴǜǑǏȆǻǾǿǻǾȀȐǿȉǾȌȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǻǿǽǵǹǭǺǻȓȀ ǯǸǭǾǺȒǾǿȉ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ȌǷǵǶ ǮȀDZDz ǴǭǽǭȂǻǯǭǺǵǶ Ǽǽǻǿǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵ ǜǑǏ Ȇǻ ǮȀDZȀǿȉ ǯǵǴǺǭǺȒ ǯ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ ǹǭǶǮȀǿǺȉǻǰǻǼǽǻDZǭdzȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǼDzǽDzDZǻǼǸǭǿǵǯǷǸȋȄǭǿȉǴǭǸǵȅǷǵȀǾȀǹȒ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǾǿǻǾǻǯǺǻǼǽǵDZǮǭǺǺȌ ǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǿǭ ǺDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ȀǾȀǹȒ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǾǿǻǾǻǯǺǻǮȀDZȒǯǺǵȃǿǯǭǼǽǵǹȒȆDzǺȉȁȒǸȒǶDŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǯǷǸȋȄǭǿȉ ȒǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯȌǴǭǺǺȌ ǟǽǭǺǴǵǿǺȒǽǭȂȀǺǷǵǾǿǻǾǻǯǺǻǻǼDzǽǭȃȒǶǴǼǸǭǿȒdzǺǵǹǵǷǭǽǿǷǭǹǵ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼǻǯǵDZǭǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǰǭǽǭǺǿȒǶ ǟǽǭǺǴǵǿǺȒǽǭȂȀǺǷǵǾǿǻǾǻǯǺǻǻǼDzǽǭȃȒǶǴǷǸȒȐǺǿǭǹǵ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ȒǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǺDzǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺȒǯȒDZǼȀǾǿǷǵ ǜǸǭǿDzdzȒDZǻǡǻǺDZȀǰǭǽǭǺǿȀǯǭǺǺȌǯǷǸǭDZȒǯȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺǭǴǭǽǻǮȒǿǺǭǼǸǭǿǭ ǑǻȂǻDZǵǹǭǶǮȀǿǺȒȂǼDzǽȒǻDZȒǯ ǚǭǽǭȂǻǯǭǺȒǼDzǺǾȒǶǺȒǯǺDzǾǷǵ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǼǻǷǽǵǿǿȌȒǺȅǵȂǴǮǵǿǷȒǯ DŽǺȅDz DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏǾȉǻǰǻȒǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ  ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ        

         

ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ

 ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵǯǷǸȋȄǭȐ  ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ Ǒǻǰǻǯǻǽǵ´ǽDzǼǻµ ǗǻǽDzǾǼǻǺDZDzǺǿǾȉǷǵǶǽǭȂȀǺǻǷ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

  

38


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǎǭǺǷȀǷǸǭǯDZǻǰǻǯǻǽǵ´ǽDzǼǻµǴǚǎǠǺǭǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǜǽDzDZǹDzǿǻǹȃȉǻǰǻDZǻǰǻǯǻǽȀȐǛǏǑǜ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵǯǷǸȋȄǭȐ 

ǑǭǿǭǼǻǰǭȅDzǺǺȌ

ǑǭǿǭDZǻǰǻǯǻǽȀ ǮDzǽDzǴǺȌǽǻǷȀ

ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ

ǮDzǽDzǴǺȌǽǻǷȀ

ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ

ǸȋǿǻǰǻǽǻǷȀ

ǾȒȄǺȌǽǻǷȀ

ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼDzǽDzDZǚǎǠ

ǏǵDZǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ

ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ 

ǒȁDzǷǿǵǯǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǭ ǾǿǭǯǷǭ

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ 

 ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵǯǷǸȋȄǭȐ 

ǑǭǿǭǼǻǰǭȅDzǺǺȌ

ǑǭǿǭDZǻǰǻǯǻǽȀ ǮDzǽDzǴǺȌǽǻǷȀ

ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ

ǮDzǽDzǴǺȌǽǻǷȀ

ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ

ǸȋǿǻǰǻǽǻǷȀ

ǾȒȄǺȌǽǻǷȀ

ǸǵǼǺȌǽǻǷȀ ǸǵǼǺȌǽǻǷȀ ǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀ ǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀ ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ ǸǵǾǿǻǼǭDZǭǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼDzǽDzDZǚǎǠ

ǏǵDZǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ

ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ ǜǸǭǯǭȋȄǭ ǻǮǸȒǷǻǯǭ ǾǿǭǯǷǭǚǎǠ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ

ǒȁDzǷǿǵǯǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǭ ǾǿǭǯǷǭ

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

  

   

 ǔǭǴǺǭȄDzǺȒǷǽDzDZǵǿǵǼDzǽǯȒǾǺǻǯǵǴǺǭǺȒǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȆǻǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐǽǵǺǷǻǯǵǹȀǹǻǯǭǹǺǭDZǭǿȀȓȂǯǵǴǺǭǺǺȌ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǵ ǼDzǽDzDZ ǚǎǠ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒ ǷǽDzDZǵǿǭǹǵ ǷǸȒȐǺǿǭǹ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǹǵ ȃȒǺǺǵǹǵ ǼǭǼDzǽǭǹǵ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ

 ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵǯǷǸȋȄǭȐ 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǼǻǴǵǿǵȒǺȅǵȂǮǭǺǷȒǯ  ǗǽDzDZǵǿǵǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶ  ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵ  DŽǺȅǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ  ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ  ǔǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǰǭǽǭǺǿȒǶ ǜǽǵǹȒǿǷǭ   ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǼǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǵǾǰǽǺǻǿǽǵǹǭǺǵȂǯȒDZǼ·ȌǿȉǻȂȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǮǭǺǷȒǯ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǻǿǽǵǹǭǺǵȂ ǯȒDZ Ǽ·ȌǿȉǻȂ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǮǭǺǷȒǯ ǿǭ ǮǭǺǷȒǯ ǷǽǭȓǺ Ȇǻ ǺDz Ȑ ȄǸDzǺǭǹǵǛǒǞǝ ǣȒǷǻȅǿǵǮȀǸǵǻǿǽǵǹǭǺȒǺǭǴǯǵȄǭǶǺǵȂǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂȀǹǻǯǭȂ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǾȀǹǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵǯǷǸȋȄǭȐǿǵǾǰǽǺȌǷǭ ǻǿǽǵǹǭǺǭǯȒDZȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǮǭǺǷȒǯ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǷǽDzDZǵǿǵ ǿǭ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȒǺȅǵȂ ǮǭǺǷȒǯ ǯǷǸȋȄǭǸǵ ǿǵǾ ǰǽǺ ǻǿǽǵǹǭǺǵȂ ǯȒDZ .UHGLWDQVWDOW IXU :LHGHUDXIEDX .I: ǯ ǽǭǹǷǭȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǰǻDZ DZǸȌ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǹǭǸǵȂ ǿǭ ǾDzǽDzDZǺȒȂ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǯ 39


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǠǷǽǭȓǺȒ ǣȒ ǷǽDzDZǵǿǵ ǮȀǸǵ DZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒ ǯ DZǻǸǭǽǭȂ ǞǥǍ ǹǭǸǵ ǼǽǻȃDzǺǿǺȀ ǾǿǭǯǷȀ /,%25 Ȓ ǮȀǸǵ ǼǻǰǭȅDzǺȒ Ȁ ǽǻȃȒ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǷǽDzDZǵǿǵ ǿǭ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȒǺȅǵȂ ǮǭǺǷȒǯ ǷǽDzDZǵǿǵ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺǻǿǽǵǹǭǺȒǯȒDZǮǭǺǷȒǯǷǽǭȓǺȄǸDzǺȒǯǛǒǞǝǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǴǰȒDZǺǻǴȀǰǻDZǭǹǵǼǽǻǿǻǽǰǻǯDzǿǭDzǷǾǼǻǽǿǺDzȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾ ǰǽǺǿǵǾǰǽǺǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻȒǿǵǾǰǽǺǯȒDZȒǺȅǵȂȒǺǻǴDzǹǺǵȂǮǭǺǷȒǯ ǣȒǷǽDzDZǵǿǵDZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒǯDZǻǸǭǽǭȂ ǞǥǍȐǯǽǻǿǭȌǼǻǺǾȉǷǵȂȐǺǭȂǼǽǻȃDzǺǿǵǴǭǺǵǹǵǺǭǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭȁȒǷǾǻǯǭǺǵǹǵǿǭǼǸǭǯǭȋȄǵǹǵǾǿǭǯǷǭǹǵȒǾǿǽǻǷǵ ȓȂ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǾǼȒǯǼǭDZǭȋǿȉ ǴȒ ǾǿǽǻǷǭǹǵ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǷǸȒȐǺǿǭǹ ǺǭDZǭǺǵȂ ǎǭǺǷǻǹ Ǵǭ ȃǵǹǵ Ǽǽǻǰǽǭǹǭǹǵ ǿǻǽǰǻǯǻǰǻǿǭDzǷǾǼǻǽǿǺǻǰǻȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǷǽDzDZǵǿǵǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶǯǷǸȋȄǭȋǿȉǷǽDzDZǵǿǵǯȒDZǙȒdzǺǭǽǻDZǺǻǰǻ ǮǭǺǷȀ ǽDzǷǻǺǾǿǽȀǷȃȒȓ ǿǭ ǽǻǴǯǵǿǷȀ ´Ǚǎǝǝµ ǯ ǽǭǹǷǭȂ ǑǽȀǰǻǰǻ ǼǽǻDzǷǿȀ ǽǻǴǯǵǿǷȀ DzǷǾǼǻǽǿȀ ǿǭ ǑǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ DZǸȌ ǑǽȀǰǻǰǻ ǼǽǻDzǷǿȀ ǽǻǴǯǵǿǷȀ DzǷǾǼǻǽǿȀ Ǻǭ ǴǭǰǭǸȉǺȀ ǾȀǹȀ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǔǭǰǭǸȉǺǭ ǾȀǹǭ ȃǵȂ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǰǻDZ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ  ǿǵǾ DZǻǸ ǞǥǍ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǯȒDZ ȃǵȂ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǸȌ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯȆǻǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉǷǽǵǿDzǽȒȌǹǙǎǝǝǿǭǽǻǴǼǻDZȒǸȌȋǿȉǾȌǹȒdzȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹǵǷǻǹDzǽȃȒǶǺǵǹǵǮǭǺǷǭǹǵȆǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǷǽǵǿDzǽȒȌǹ Ǚǎǝǝ ǣȒ ǷǽDzDZǵǿǵ DZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒ ǯ DZǻǸǭǽǭȂ ǞǥǍ ǻǿǽǵǹǭǺȒ ǎǭǺǷǻǹ ǼȒDZ ǼǽǻȃDzǺǿǺȀ ǾǿǭǯǷȀ /,%25ǾǼǽDzDZǙǎǝǝȆǻǼDzǽDzǰǸȌDZǭȐǿȉǾȌDZǯȒȄȒǺǭǽȒǷǿǭǹǭȋǿȉǼǻǿǻȄǺȒǼǽǻȃDzǺǿǺȒǾǿǭǯǷǵǿǭǷǽDzDZǵǿǵ ǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀǿǭǽǻǷǭȂ ǗǽDzDZǵǿǵǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶǿǭǷǻdzǯǷǸȋȄǭȋǿȉǷǽDzDZǵǿǵǯȒDZǙȒdzǺǭǽǻDZǺǻǰǻǮǭǺǷȀǽDzǷǻǺǾǿǽȀǷȃȒȓǿǭ ǽǻǴǯǵǿǷȀ ´Ǚǎǝǝµ ǯǽǭǹǷǭȂǜǽǻDzǷǿȀǴDzǺDzǽǰǻDzȁDzǷǿǵǯǺǻǾǿȒǺǭǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǚǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǯȒDZ ȃȉǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿȀ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǸȌ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǷǽǵǿDzǽȒȌǹ Ǚǎǝǝ ǿǭ ǽǻǴǼǻDZȒǸȌȋǿȉǾȌ ǹȒdz ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹǵ ǷǻǹDzǽȃȒǶǺǵǹǵ ǮǭǺǷǭǹǵ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǷǽǵǿDzǽȒȌǹǙǎǝǝǗǽDzDZǵǿDZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺǵǶǯDZǻǸǭǽǭȂ ǞǥǍǻǿǽǵǹǭǺǵǶǮǭǺǷǻǹǼȒDZǼǽǻȃDzǺǿǺȀǾǿǭǯǷȀ/,%25ǾǼǽDzDZ ǙǎǝǝȌǷǭǼDzǽDzǰǸȌDZǭȐǿȉǾȌDZǯȒȄȒǺǭǽȒǷǹǭȋǿȉǼǻǿǻȄǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺȀǾǿǭǯǷȀǷǽDzDZǵǿǼȒDZǸȌǰǭȐǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀ ǽǻȃȒ ǗǽDzDZǵǿǵ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒǶ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǷǽDzDZǵǿǵ ǯȒDZ ǂǯǽǻǼDzǶǾȉǷǻǰǻ ǮǭǺǷȀ ǽDzǷǻǺǾǿǽȀǷȃȒȓ ǿǭ ǽǻǴǯǵǿǷȀ ´ǂǎǝǝµ ǯǽǭǹǷǭȂǜǽǻǰǽǭǹǵDzǺDzǽǰǻDzȁDzǷǿǵǯǺǻǾǿȒǯǠǷǽǭȓǺȒǺǭǴǭǰǭǸȉǺȀǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǣȒǷǽDzDZǵǿǵDZDzǺǻǹȒǺǻǯǭǺȒǯDZǻǸǭǽǭȂǞǥǍǿǭǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀǽǻȃȒǹǭȋǿȉ ǼǸǭǯǭȋȄȒǼǽǻȃDzǺǿǺȒǾǿǭǯǷǵ/,%25ǹǭǽdzǭǂǎǝǝȆǻǼDzǽDzǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌDZǯȒȄȒǺǭǽȒǷǿǭǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉǺǭǼǻǿǻȄǺȀDZǭǿȀ ǿǭ ǑǸȌ ȃȒǸDzǶ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǺȌ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ǽȀȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǎǭǺǷ ǽǻǴǼǻDZȒǸȌȐ Ƿǻȅǿǵ ǴǭǸȀȄDzǺǺȒ ǯȒDZ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǺǭǷǻȅǿǵDZǸȌǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓǿǭȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǗǻȅǿǵǴǭǸȀȄDzǺȒǯȒDZȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǮǭǺǷȒǯǮȀǸǵ ǯǷǸȋȄDzǺȒDZǻǷǭǿDzǰǻǽȒȓǷǻȅǿȒǯDZǸȌǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǭǷǻȅǿǵǯȒDZȒǺȅǵȂǮǭǺǷȒǯ²DZǸȌȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

 ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵǯǷǸȋȄǭȐ 

ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵ ǫǽǵDZǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǎȋDZdzDzǿǺȒǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓ ǡȒǴǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǷǻȅǿǭǹǵǯȀǼǽǭǯǸȒǺǺȒǎǭǺǷȀ DZǵǯǺǵdzȄDz  ǞǿǽǻǷǻǯȒDZDzǼǻǴǵǿǵ ǫǽǵDZǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǡȒǴǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǔǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯǷǸȒȐǺǿǭǹ ǔǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǭǷǽDzDZǵǿǵǯȒǯ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǔǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǰǭǽǭǺǿȒǶǿǭǭǯǭǸȒǯ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǔǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǺǭDZǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

        

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

        

40


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǼǻǿǻȄǺȒ ǽǭȂȀǺǷǵ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǯǷǸȋȄǭǸǵ Ƿǻȅǿǵ DZDzǾȌǿǵ ǺǭǶǮȒǸȉȅǵȂ ǷǸȒȐǺǿȒǯ Ȁ ǾȀǹȒǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZǴǭǰǭǸȉǺǻȓǾȀǹǵǼǻǿǻȄǺǵȂǽǭȂȀǺǷȒǯȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǭǮǻ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǼǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮǯǷǸȋȄǭǸǵǷǻȅǿǵDZDzǾȌǿǵǺǭǶǮȒǸȉȅǵȂǷǸȒȐǺǿȒǯȀǾȀǹȒ ǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZǴǭǰǭǸȉǺǻȓǾȀǹǵǼǻǿǻȄǺǵȂǽǭȂȀǺǷȒǯȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǭǮǻ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǯǷǸȋȄǭǸǵ Ƿǻȅǿǵ ǴǭǸȀȄDzǺȒ ǯȒDZ Ǽ·Ȍǿǵ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮǯǾȀǹȒǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZǾȀǹǵǾǿǽǻǷǻǯǵȂDZDzǼǻǴǵǿȒǯȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺǭǮǻ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȁȒǴǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǯǷǸȋȄǭǸǵǷǻȅǿǵ ǴǭǸȀȄDzǺȒ ǯȒDZ DZDzǾȌǿȉǻȂ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮȀǾȀǹȒǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZǾȀǹǵǾǿǽǻǷǻǯǵȂDZDzǼǻǴǵǿȒǯȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǭǮǻ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǯǷǸȋȄǭǸǵ Ƿǻȅǿǵ ǴǭǸȀȄDzǺȒ ǯ ǴǻǸǻǿȒ ȌǷȒ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌǼǻǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǴǹȒǺȄDzǽDzǴ ǼǽǵǮȀǿǻǷǭǮǻǴǮǵǿǻǷȀǾȀǹȒ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȁȒǴǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǯǷǸȋȄǭǸǵ Ƿǻȅǿǵ ǴǭǸȀȄDzǺȒ ǯ ǴǻǸǻǿȒ ȌǷȒ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌǼǻǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǴǹȒǺȄDzǽDzǴ ǼǽǵǮȀǿǻǷǭǮǻǴǮǵǿǻǷ ȀǾȀǹȒ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǏȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻǰǻ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ ǎǭǺǷ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǵǶ ǯǵǼǸǭǿǵǿǵ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȁȒǴǵȄǺǵǹ ǻǾǻǮǭǹ Ǻǭ ǯǵǹǻǰȀǯǷǸǭDZǺǵǷǭǏǽǭǴȒǼǻǯDzǽǺDzǺǺȌǾǿǽǻǷǻǯǻǰǻDZDzǼǻǴǵǿȀǯǷǸǭDZǺǵǷȀǴǭǶǻǰǻǯǵǹǻǰǻȋDZǻǺǭǾǿǭǺǺȌǾǿǽǻǷȀǼǽǻȃDzǺǿǵ Ǵǭ DZDzǼǻǴǵǿǻǹ ǾǼǸǭȄȀȋǿȉǾȌ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ Ȇǻ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǽǻǴǹȒǽȀ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ȌǷȒ ǾǼǸǭȄȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ DZDzǼǻǴǵǿǭǹǵ Ǻǭ ǯǵǹǻǰȀ ȌǷȆǻDZǻǰǻǯǻǽǻǹǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵǶȒǺȅǵǶǽǻǴǹȒǽǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ǗǻȅǿǵǯȀǼǽǭǯǸȒǺǺȒǎǭǺǷȀ ǎǭǺǷ ǯǵǾǿȀǼǭȐ ǽǻǴǼǻǽȌDZǺǵǷǻǹ ǷǻȅǿȒǯ DZDzǷȒǸȉǷǻȂ ȁǻǺDZȒǯ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǮȀDZȒǯǺǵȃǿǯǭ ǔǭǰǭǸȉǺǭ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ȆǻDZǻ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǴǭǷǻȅǿǭǹǵǯȀǼǽǭǯǸȒǺǺȒǎǭǺǷȀȐǿǭǷǻȋ

   

ǚǭǰǽȀDZǺȌ

ǍǺǭǸȒǴǽǭȂȀǺǷȒǯǷǸȒȐǺǿȒǯǴǭǰǭǸȀǴȌǹǵȐǿǭǷǵǹ ǡȒǴǵȄǺȒǻǾǻǮǵ ǞȒǸȉǾȉǷDzǰǻǾǼǻDZǭǽǾǿǯǻǿǭȂǭǽȄǻǯǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǎȋDZdzDzǿǺȒǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȓ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǟǽǭǺǾǼǻǽǿȒǴǯ·ȌǴǻǷ ǙǭȅǵǺǻǮȀDZȀǯǭǺǺȌ ǚDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǜǽǻȁDzǾȒǶǺǭǺǭȀǷǻǯǭǿǭǿDzȂǺȒȄǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǎȀDZȒǯǺǵȃǿǯǻ ǢȒǹȒȄǺǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ DŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌǿǭǿDzǸDzǷǻǹȀǺȒǷǭȃȒȓ ǙDzǿǭǸȀǽǰȒȌ ǒǺDzǽǰDzǿǵǷǭ ǏǵǽǻǮǺǵȃǿǯǻǮȀDZȒǯDzǸȉǺǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǙDzǿǭǸǻǻǮǽǻǮǷǭ ǜDzǽDzǽǻǮǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǏǵǽǻǮǺǵȃǿǯǻǰȀǹǻǯǻȓǿǭǼǸǭǾǿǵǷǻǯǻȓǼǽǻDZȀǷȃȒȓǽȒǷ

ǚǭǾȒȄǺȌ ǗǻȅǿǵǴǭǸȀȄDzǺȒǯȒDZȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ DŽǺǯDzǾǿǻǯǭǺȒǷǻȅǿǵ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

         

          

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

         

ǽȒǷ

  

          

41


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

 

ǜǻǮȀǿǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǑDzǽDzǯǻǻǮǽǻǮǺǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǣDzǸȋǸǻǴǺǻǼǭǼDzǽǻǯǭǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǛǾǯȒǿǭ ǛȂǻǽǻǺǭǴDZǻǽǻǯ·Ȍ ǐǻǿDzǸȒǿǭǽDzǾǿǻǽǭǺǵ ǗȀǸȉǿȀǽǭȒǾǼǻǽǿ DŽǺȅDz ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

  

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

        

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

        

ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

ǒǹȒǾȒȌǷǯȒǿǺȌǽǻǷȀ   ǒǹȒǾȒȌdzǻǯǿǺȌǽǻǷȀ   ǒǹȒǾȒȌǸȋǿǻǰǻǽǻǷȀ   ǒǹȒǾȒȌǾȒȄǺȌǽǻǷȀ   ǒǹȒǾȒȌǷǯȒǿǺȌǽǻǷȀ  ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ   ǠǷǯȒǿǺȒǽǻǷȀǎǭǺǷȄDzǽDzǴ´ǎDŽǔǡǭǶǺDzǺǾǜȒǒǸǞȒµ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺDzǾǿǽȀǷǿȀǽǻǯǭǺDzǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǻǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺDzȀ ǏDzǸǵǷȒǶ ǎǽǵǿǭǺȒȓ ǯǵǼȀǾǿǵǯ ȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ Ȁ ȁǻǽǹȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ ȀȄǭǾǿȒ Ȁ ǷǽDzDZǵǿȒ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǿǵǾ DZǻǸ ǞǥǍ  ǿǵǾ ǰǽǺ Ǵǭ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹ Ǻǭ DZǭǿȀ ǯǵǼȀǾǷȀ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǭ ǾǿǭǯǷǭ Ǵǭ ǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽȒȄǺǵȂǻǮǸȒǰǭȃȒȓǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀǷǯȒǿǺȒǽǻǷȀ ǠdzǻǯǿǺȒǽǻǷȀǎǭǺǷȄDzǽDzǴ´ǎDŽǔǡǭǶǺDzǺǾǜȒǒǸǞȒµǯǵǼȀǾǿǵǯȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓȀȁǻǽǹȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶȀȄǭǾǿȒȀǷǽDzDZǵǿȒ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾDZǻǸǞǥǍ ǿǵǾǰǽǺǴǭǻǮǹȒǺǺǵǹǷȀǽǾǻǹǺǭDZǭǿȀǯǵǼȀǾǷȀ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǭ ǾǿǭǯǷǭ Ǵǭ ǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ ǽȒȄǺǵȂ ǛǮǸȒǰǭȃȒȓ ǮȀǸǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒ Ȓ ǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉ ȐDZǵǺȀǾDzǽȒȋǴǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵǯǵǼȀȆDzǺǵǹǵȀǷǯȒǿǺȒǽǻǷȀǿǭǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀǷǯȒǿǺȒǽǻǷȀ Ǡ ǸȋǿǻǹȀ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ȄDzǽDzǴ ´ǎDŽǔ ǡǭǶǺDzǺǾ ǜȒǒǸǞȒµ ǯǵǼȀǾǿǵǯ ȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ Ȁ ȁǻǽǹȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵȂ Ǵ DZDzǼǻǴǵǿǻǹ ǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǯǵǼȀǾǷȀ ǿǵǾǰǽǺ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭǷȀǼǻǺǺǭǾǿǭǯǷǭǴǭǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵǾǿǭǺǻǯǵǸǭǽȒȄǺǵȂǛǮǸȒǰǭȃȒȓǮȀǸǵǾǯǻȐȄǭǾǺǻǼǻǰǭȅDzǺȒȀǸȋǿǻǹȀ ǽǻǷȀ Ǡ ǾȒȄǺȒ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ȄDzǽDzǴ ´ǎDŽǔ ǡǭǶǺDzǺǾ ǜȒǒǸǞȒµ ǯǵǼȀǾǿǵǯ ȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ Ȁ ȁǻǽǹȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ ȀȄǭǾǿȒ Ȁ ǷǽDzDZǵǿȒ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾDZǻǸǞǥǍ ǿǵǾǰǽǺǴǭǻǮǹȒǺǺǵǹǷȀǽǾǻǹǺǭDZǭǿȀǯǵǼȀǾǷȀ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǭ ǾǿǭǯǷǭ Ǵǭ ǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ ǽȒȄǺǵȂ ǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉ ǼǻǰǭȅDzǺǺȋ Ȁ ǾȒȄǺȒ ǽǻǷȀ ǠǷǯȒǿǺȒ ǽǻǷȀǎǭǺǷ ȄDzǽDzǴ´ǎDŽǔǡǭǶǺDzǺǾǜȒǒǸǞȒµ ǯǵǼȀǾǿǵǯȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓȀȁǻǽǹȒ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶȀȄǭǾǿȒ ȀǷǽDzDZǵǿȒ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ  ǿǵǾ DZǻǸ ǞǥǍ ǿǵǾ ǰǽǺ Ǵǭ ǻǮǹȒǺǺǵǹ ǷȀǽǾǻǹǺǭ DZǭǿȀ ǯǵǼȀǾǷȀ ǡȒǷǾǻǯǭǺǭǼǽǻȃDzǺǿǺǭǾǿǭǯǷǭǴǭǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽȒȄǺǵȂǛǮǸȒǰǭȃȒȓǮȀǸǵǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒȒǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉȐDZǵǺȀ ǾDzǽȒȋǴǻǮǸȒǰǭȃȒȌǹǵǯǵǼȀȆDzǺǵǹǵȀǾȒȄǺȒǽǻǷȀǿǭǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋȀǾȒȄǺȒǽǻǷȀ ǞǿǻǾǻǯǺǻǯǾȒȂȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒǶȒǾǺȀȋǿȉǼDzǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒȀǹǻǯǵǿǭǻǮǹDzdzDzǺǺȌ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ

 Ǡ ǸȋǿǻǹȀ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǻǿǽǵǹǭǯ ǷǽDzDZǵǿ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ DZǻǸ ǞǥǍ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯȒDZ ´&UHGLW 6XLVVH ,QWHUQDWLRQDOµ ǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǮǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȃȉǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿȀǾǿǭǺǻǯǵǸǭǿǵǾǰǽǺǺǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǣDzǶǷǽDzDZǵǿǮȀǯǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯǭǺǵǶȅǸȌȂǻǹǯǵǼȀǾǷȀ´&UHGLW6XLVVH,QWHUQDWLRQDOµ

42


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ ȀȄǭǾǿȒ ǯ ǷǽDzDZǵǿȒ ǴȒ ǾǿǭǯǷǻȋ ǮDzǴ Ǽǽǭǯǭ ǴǯǻǽǻǿǺǻȓ ǯǵǹǻǰǵ ǯǵǷǸȋȄǺǻ DZǸȌ ȃȒǸDzǶ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǾȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǻǰǻ ǮǻǽǰȀ ǎǭǺǷȀ Ǐ ǸȋǿǻǹȀ ǽǻǷȀ ǼǽǻȃDzǺǿǺȀ ǾǿǭǯǷȀ ǮȀǸǻ ǴǹȒǺDzǺǻ Ǻǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǾǿǽǻǷǻǯǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȀǞǿǽǻǷǼǻǰǭȅDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿȀǺǭǾǿǭȐȀǸȋǿǻǹȀǽǻǷȀǜǽǻȃDzǺǿǵǾǼǸǭȄȀȋǿȉǾȌǷǻdzǺȒǼȒǯǽǻǷȀǴǭ ǼǻǼDzǽDzDZǺȒǶǼDzǽȒǻDZǸȋǿǻǰǻǿǭǾDzǽǼǺȌǷǻdzǺǻǰǻǽǻǷȀǼǻȄǵǺǭȋȄǵǴǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀ ǠǸǵǾǿǻǼǭDZȒǽǻǷȀǎǭǺǷǻǿǽǵǹǭǯȆDzǻDZǵǺǷǽDzDZǵǿȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾDZǻǸǞǥǍ ǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZ´&UHGLW 6XLVVH,QWHUQDWLRQDOµ ǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǮǭǸǭǺǾǻǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȃȉǻǰǻǷǽDzDZǵǿȀǾǿǭǺǻǯǵǸǭǿǵǾǰǽǺǺǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǣDzǶǷǽDzDZǵǿǮȀǯǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯǭǺǵǶȅǸȌȂǻǹǯǵǼȀǾǷȀǻǮǸȒǰǭȃȒǶȀȄǭǾǿȒǯǷǽDzDZǵǿȒ ǴȒ ǾǿǭǯǷǻȋ Ǵ ǼǻDZǭǸȉȅǻȋ ǷǻǺǾǻǸȒDZǭȃȒȐȋ Ȓ ȁǻǽǹȀǯǭǺǺȌǹ ȐDZǵǺǻȓ ǾDzǽȒȓ Ǵ ȃȒǺǺǵǹǵ ǼǭǼDzǽǭǹǵ ǯǵǼȀȆDzǺǵǹǵ Ȁ ǸȋǿǻǹȀǽǻǷȀǏǸȋǿǻǹȀǽǻǷȀǼǽǻȃDzǺǿǺȀǾǿǭǯǷȀǮȀǸǻǴǹȒǺDzǺǻǺǭǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻǾǿǽǻǷǻǯǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȀ ǠǿǽǭǯǺȒǽǻǷȀǎǭǺǷǻǿǽǵǹǭǯǷǽDzDZǵǿȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾDZǻǸǞǥǍ ǿǵǾǰǽǺ ǯȒDZǂǎǝǝ ǾǿǭǺǻǹǺǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǮǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ȃȉǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿȀ ǾǿǭǺǻǯǵǸǭ ǿǵǾ ǰǽǺ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǗǽDzDZǵǿ ǼȒDZǸȌǰǭȐ ǼǻǰǭȅDzǺǺȋ Ȁ ǿǽǭǯǺȒ ǽǻǷȀ ǴȒ ǴǹȒǺǻȋ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ Ȁ ǽǻȃȒ ǜǽǻȃDzǺǿǺǭǾǿǭǯǷǭǺǭǼDzǽȅȒǽǻǷȒǯǮȀǸǭȁȒǷǾǻǯǭǺǻȋǿǭǾǷǸǭDZǭǸǭǽȒȄǺǵȂǜǽǻȃDzǺǿǺǭǾǿǭǯǷǭǴǸǵǼǺȌ ǽǻǷȀ ǿǭ Ǻǭ ǺǭǾǿȀǼǺȒ ǽǻǷȒǯ Ȑ ǼǸǭǯǭȋȄǻȋ ǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǿȉǾȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ Ȁǹǻǯ ȀǰǻDZǵ ǿǭ ǾǷǸǭDZǭȐ  ǹȒǾȌȄǺǵǶ ǘDŽǎǛǝȒǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀDZǻǽȒǯǺȋǯǭǸǭǜǽǻȃDzǺǿǵǾǼǸǭȄȀȋǿȉǾȌǷǻdzǺȒǼȒǯǽǻǷȀǴǭǼǻǼDzǽDzDZǺȒǶǼDzǽȒǻDZ ǸǵǼǺȌǿǭǾȒȄǺȌǷǻdzǺǻǰǻǽǻǷȀǼǻȄǵǺǭȋȄǵǴǸǵǼǺȌǽǻǷȀ ǞǿǻǾǻǯǺǻǾȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǻǰǻǮǻǽǰȀȒǾǺȀȋǿȉǼDzǯǺȒǻǮǹDzdzDzǺǺȌǿǭȁȒǺǭ ǺǾǻǯȒȀǹǻǯǵ ǜǽǵǹȒǿǷǭ  

 

ǗǭǼȒǿǭǸ

ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǯǵǼȀȆDzǺǵǶǾǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸǎǭǺǷȀǾǷǸǭDZǭǯǾȌǴǼǽǻǾǿǵȂǭǷȃȒǶ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǼǽǻǾǿǵȂǭǷȃȒǶ ǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǰǽǵǯDzǺȉǷǻdzǺǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽǵǯDzǺȉǷǻdzǺǭ ǏǾȒǼǽǻǾǿȒǭǷȃȒȓDZǭȋǿȉǻDZǺǭǷǻǯȒǼǽǭǯǭǰǻǸǻǾȀǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǭǷȃȒȓǮȀǸǵ ǼǻǯǺȒǾǿȋǾǼǸǭȄDzǺȒǿǭǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺȒ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǯǾȒǭǷȃȒȓǮȀǸǵǼǻǯǺȒǾǿȋǾǼǸǭȄDzǺȒǿǭǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺȒ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǯǷǸȋȄǭǸǭ ǾȀǹȀ ǾǼǸǭȄDzǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻǰǻ Ǵǭ ǾǻǮȒǯǭǽǿȒǾǿȋ ȌǷǭ ǮȀǸǭ ǼDzǽDzǽǭȂǻǯǭǺǭ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ȒǺDZDzǷǾȀ ǾǼǻdzǵǯȄǵȂ ȃȒǺ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǯǺDzǾǷȒǯ ǴDZȒǶǾǺDzǺǵȂ DZǻ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǞǿǭǿȀǿǺǵǶ ǷǭǼȒǿǭǸ ǎǭǺǷȀ ǮȀǯ ǾȁǻǽǹǻǯǭǺǵǶ Ǵǭ ǽǭȂȀǺǻǷ ǯǷǸǭDZȒǯ Ȁ ǰǽǵǯǺȌȂ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌǮǭǺǷȀǼǽǵǶǺȌǸǻǽȒȅDzǺǺȌȆǻDZǻǴǹDzǺȅDzǺǺȌǾǿǭǿȀǿǺǻǰǻǷǭǼȒǿǭǸȀǎǭǺǷȀǴǭǽȒǷǺǭǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺ ȅǸȌȂǻǹ ǾǼǵǾǭǺǺȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻȓ ǾȀǹǵ ǯǼǸǵǯȀ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǙǞǎǛ µǡȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǯ ȀǹǻǯǭȂ ǰȒǼDzǽȒǺȁǸȌȃȒȓµ ǯǵǴǺǭǺǻǰǻȀȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭDZǭǺǵǹǵǴǭǸǵȅǷȒǯǺǭǽǭȂȀǺǷǭȂǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǝȀȂȀǾǿǭǿȀǿǺǻǹȀǷǭǼȒǿǭǸȒǮȀǯǿǭǷǵǹ ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǏǵǼȀȆDzǺȒǭǷȃȒȓ ǞǼǵǾǭǺǺȌǾȀǹǵǯǼǸǵǯȀ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǙǞǎǛ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǏǵǼȀȆDzǺȒǭǷȃȒȓ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǗȒǸȉǷȒǾǿȉǭǷȃȒǶ

 

ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǭǯǭǽǿȒǾǿȉ ǿǵǾǰǽǺ

 

ǜDzǽDzǽǭȂǻǯǭǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉǿǵǾǰǽǺ

 

  

 

 

 ǠǰǽȀDZǺȒǽǻǷȀǴǰȒDZǺǻǴǜǻǾǿǭǺǻǯǻȋǗǭǮȒǺDzǿȀǹȒǺȒǾǿǽȒǯǠǷǽǭȓǺǵǯȒDZǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀȲǾǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǎǭǺǷȀǮȀǸǻǴǮȒǸȉȅDzǺǻǺǭǿǵǾǰǽǺȅǸȌȂǻǹǯǵǼȀǾǷȀǺǻǯǵȂǭǷȃȒǶǺǻǹȒǺǭǸȉǺǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǰǽǵǯDzǺȉ ǷǻdzǺǭ ȒǴ ǴǮDzǽDzdzDzǺǺȌǹ Ȁ ǯǸǭǾǺǻǾǿȒ DZDzǽdzǭǯǵ ǯȒDZǾǻǿǷȒǯ ǿǭǷǵȂ ǭǷȃȒǶ ǚǭ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀ ȃȒ ǭǷȃȒȓ ȆDz ǺDz ǮȀǸǵ ǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺȒǿǻǹȀȃȌǾȀǹǭǮȀǸǭǯǷǸȋȄDzǺǭǯǾǿǭǿǿȋ´ǚDzǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺȒǯǺDzǾǷǵǯǾǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸµ ǠǾDzǽǼǺȒǽǻǷȀǴǰȒDZǺǻǴǜǻǾǿǭǺǻǯǻȋǗǭǮȒǺDzǿȀǹȒǺȒǾǿǽȒǯǠǷǽǭȓǺǵǯȒDZǿǽǭǯǺȌǽǻǷȀȲǾǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǎǭǺǷȀ ǮȀǸǻ ǴǮȒǸȉȅDzǺǻ Ǻǭ ǿǵǾ ǰǽǺ ȅǸȌȂǻǹ ǷǭǼȒǿǭǸȒǴǭȃȒȓ ȄǭǾǿǵǺǵ ȄǵǾǿǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǎǭǺǷȀ Ǵǭ ǽȒǷ ǿǭ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻǼǽǵǮȀǿǷȀǹǵǺȀǸǵȂǽǻǷȒǯǴǰȒDZǺǻǴDZǭǺǵǹǵǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǻǰǻǻǮǸȒǷȀ Ǡ ǿǽǭǯǺȒ ǽǻǷȀ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺǵǯ ǽǻǴǼǻDZȒǸ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǷȃȒǻǺDzǽȀ ǯ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾǰǽǺ

43


Публічне акціонерне товариство ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ «Державний експортно-імпортний банк України»

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ

ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

 ǠǰǽȀDZǺȒǽǻǷȀǴǰȒDZǺǻǴǜǻǾǿǭǺǻǯǻȋǗǭǮȒǺDzǿȀǹȒǺȒǾǿǽȒǯǠǷǽǭȓǺǵǯȒDZǾDzǽǼǺȌǽǻǷȀȲǾǿǭǿȀǿǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǎǭǺǷȀ ǮȀǸǻ ǴǮȒǸȉȅDzǺǻ Ǻǭ ǿǵǾ ǰǽǺ ȅǸȌȂǻǹ ǷǭǼȒǿǭǸȒǴǭȃȒȓ ȄǭǾǿǵǺǵ ȄǵǾǿǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǎǭǺǷȀ Ǵǭ ǽȒǷ ǿǭ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻǼǽǵǮȀǿǷȀǹǵǺȀǸǵȂǽǻǷȒǯǴǰȒDZǺǻǴDZǭǺǵǹǵǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǻǰǻǻǮǸȒǷȀ Ǡ ǿǽǭǯǺȒ ǽǻǷȀ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺǵǯ ǽǻǴǼǻDZȒǸ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǷȃȒǻǺDzǽȀ ǯ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾǰǽǺ ǣȌ ǽȒȄǺǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǭ ǴǯȒǿǺȒǾǿȉ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ǾȀǹȀ ǺDzǼǻǷǽǵǿǻǰǻ ǴǮǵǿǷȀ Ȇǻ ǯǷǸȋȄǭȐ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǼǻǼDzǽDzDZǺȒȂ ǽǻǷȒǯ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ DZǭǺǵǹǵ ǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǻǰǻ ǻǮǸȒǷȀ ǷǭǼȒǿǭǸȒǴǻǯǭǺȒ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǿǭ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵǴǰȒDZǺǻǴǙǞǡǔǴǭǼǻǼDzǽDzDZǺȒǽǻǷǵ ǝȀȂǽDzǴDzǽǯȒǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǝȀȂȀǽDzǴDzǽǯǭȂǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǮȀǯǿǭǷǵǹ ǚDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ 

ǚǭǾȒȄǺȌǽǻǷȀ ǍǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌǽDzǴDzǽǯȀǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǼǻDZǭǿǷȒǯ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵǶDZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǻDZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǤǵǾǿȒǺDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒǼǽǵǮȀǿǷǵǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǜǻDZǭǿǷǻǯǵǶDzȁDzǷǿǯȒDZȄǵǾǿǵȂDZǻȂǻDZȒǯǯȒDZȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǜDzǽDzǻȃȒǺǷǭǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǍǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌǽDzǴDzǽǯȀǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǼǻDZǭǿǷȒǯ ǝDzǭǸȒǴǻǯǭǺǵǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǯȒDZǺDzǾDzǺǵǶǺǭ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷ ǤǵǾǿǵǶǼǽǵǮȀǿǻǷǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǵǶDZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǔǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǼDzǽDzǷǸǭǾǵȁȒǷǻǯǭǺǻDZǻ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻǴǯȒǿȀǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǤǵǾǿȒǺDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒǼǽǵǮȀǿǷǵǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǜǻDZǭǿǷǻǯǵǶDzȁDzǷǿǯȒDZǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ȄǵǾǿǵȂDZǻȂǻDZȒǯǯȒDZȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀǿǭǴǹȒǺǵǾǿǭǯǷǵǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

  ǝDzǴDzǽǯ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯǼǽǵǮȀǿǷǵ ǴǮǵǿǷǵ ǯȒDZ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ǝDzǴDzǽǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǼǽǻDZǭdzȀ    

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 44


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǢǭǽǭǷǿDzǽǿǭǼǽǵǴǺǭȄDzǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯ ǝDzǴDzǽǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǝDzǴDzǽǯǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌDZǸȌǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǮȀDZȒǯDzǸȉ ǭǿǭǷǻdzȓȓǴǹDzǺȅDzǺǺȌǭǸDzǿȒȐȋǹȒǽǻȋǯȌǷȒǶǿǭǷDzǴǹDzǺȅDzǺǺȌǾǿǻǾȀȐǿȉǾȌǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǯǭǽǿǻǾǿȒǿǻǰǻdzǾǭǹǻǰǻǭǷǿǵǯȀ ǽǭǺȒȅDzǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻǰǻȀǾǷǸǭDZȒǷǭǼȒǿǭǸȀ ǚDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒǼǽǵǮȀǿǷǵǯȒDZȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǣDzǶǽDzǴDzǽǯǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǴǹȒǺǵǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǝDzǴDzǽǯǵǿǭȒǺȅȒȁǻǺDZǵǎǭǺǷȀ ǝDzǴDzǽǯǺǵǶ ȁǻǺDZ ǾǿǯǻǽȋȐǿȉǾȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ǞǿǭǿȀǿȀ DZǻ DZǻǾȌǰǺDzǺǺȌ ǯȒDZǾǻǿǷȒǯ ǽǻǴǹȒǽȀ ǽDzǰȀǸȌǿǵǯǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǾǿǭǺǻǹǺǭǼǻȄǭǿǻǷ ǷǻdzǺǻǰǻ ǽǻǷȀǝǻǴǹȒǽǯȒDZǽǭȂȀǯǭǺȉDZǻǽDzǴDzǽǯǺǻǰǻȁǻǺDZȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉǺDzǹDzǺȅȌǷǯȒDZǾǻǿǷȒǯǾȀǹǵ ȆǻǽȒȄǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǎǭǺǷȀ ǝDzǴDzǽǯǺǵǶ ȁǻǺDZ ȁǻǽǹȀȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǻǷǽǵǿǿȌ ǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ Ǵǭ ǯǾȒǹǭ ǾǿǭǿǿȌǹǵ ǭǷǿǵǯȒǯǿǭǼǻǴǭǮǭǸǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǝDzǴDzǽǯǵ ǎǭǺǷȀ Ȇǻ ǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉ ǽǻǴǼǻDZȒǸȀ ǯǵǴǺǭȄǭȋǿȉǾȌ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǾȀǹǻȋ ǽDzǴDzǽǯȒǯ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ DZǭǺǵȂ ǮȀȂǰǭǸǿDzǽǾȉǷǻǰǻ ǻǮǸȒǷȀ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽDzǴDzǽǯǵ ǎǭǺǷȀ Ȇǻ ǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉ ǽǻǴǼǻDZȒǸȀ ǾǿǭǺǻǯǵǸǵ ǿǵǾǰǽǺǞǿǭǺǻǹǺǭ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǯȒDZǾȀǿǺȒǽDzǴDzǽǯǵ ǎǭǺǷȀȆǻǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǽǻǴǼǻDZȒǸȀ ǝDzǴDzǽǯǵǎǭǺǷȀ ȆǻǺDzǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǽǻǴǼǻDZȒǸȀǾǿǭǺǻǯǵǸǵǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǝDzǴDzǽǯǵǎǭǺǷȀ ȆǻǺDzǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǽǻǴǼǻDZȒǸȀǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǽDzǴDzǽǯǻǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǿǭǴǭǰǭǸȉǺǵǹǽDzǴDzǽǯǺǵǹȁǻǺDZǻǹȌǷǵǶǾǿǯǻǽȋȐǿȉǾȌ DZǸȌǼǻǷǽǵǿǿȌǴǭǰǭǸȉǺǵȂǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǽǵǴǵǷȒǯǯǷǸȋȄǭȋȄǵǹǭǶǮȀǿǺȒǴǮǵǿǷǵǿǭȒǺȅȒǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺȒǽǵǴǵǷǵȄǵȀǹǻǯǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

  

ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

 ǛǼDzǽǭȃȒǶǺDzǾDzǽDzDZǻǯǵȆDz ǒǷǻǺǻǹȒǷǭ ǠǷǽǭȓǺǵ ǯǯǭdzǭȐǿȉǾȌ ǽǵǺǷǻǯǻȋ ȒǴ ǼDzǯǺǵǹǵ ǻǴǺǭǷǭǹǵ ǼDzǽDzȂȒDZǺǻȓ DzǷǻǺǻǹȒǷǵ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǴȀȐǿȉǾȌ ǺǵǴȉǷǻȋ ǸȒǷǯȒDZǺȒǾǿȋ Ǻǭ ǽǵǺǷǭȂ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǿǭ ǺǭȌǯǺȒǾǿȋ ǻǮǹDzdzȀǯǭǸȉǺǻǰǻ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ȇǻ ǺDz DZǻǴǯǻǸȌȐ ǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ǮȀǿǵ ǸȒǷǯȒDZǺǵǹ ǴǭǾǻǮǻǹ ǼǸǭǿDzdzȀ Ǵǭ ǹDzdzǭǹǵ ǠǷǽǭȓǺǵ ǞǿǭǮȒǸȒǴǭȃȒȌ ǿǭ ǯȒDZǺǻǯǸDzǺǺȌ DzǷǻǺǻǹȒǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ ǴǭǸDzdzǭǿǵǹDz ǯȒDZ ǿǽǵǯǭǸǻǾǿȒ Ƕ ǺǭǾǸȒDZǷȒǯ ǷǻǺȁǸȒǷǿȀ Ǻǭ ǾȂǻDZȒ ǷǽǭȓǺǵ ǽǻǴǹȒǽȀ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǻȓ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓ DZǻǼǻǹǻǰǵ ǼǻǸȒǿǵǷǵ Ȓ ǽȒȅDzǺȉ ǠǽȌDZȀ ǿǭ ǚǎǠ ȆǻDZǻ ǴǭǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌ ǭDZǹȒǺȒǾǿǽǭǿǵǯǺǵȂ ǼǽǭǯǻǯǵȂ ǿǭ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ ǽDzȁǻǽǹ ǬǷ ǺǭǾǸȒDZǻǷ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǭ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǹǭȐ ǼǻǸȒǿǵȄǺȒ ǿǭ DzǷǻǺǻǹȒȄǺȒ ǽǵǴǵǷǵ ȌǷȒ Ȑ ǺDzǿǵǼǻǯǵǹǵ DZǸȌ ǽǻǴǯǵǺDzǺǵȂ ǽǵǺǷȒǯ ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭDzǷǻǺǻǹȒǷǭȐǯȒDZǷǽǵǿǻȋǶȄȀǿǸǵǯǻȋDZǻǴǹȒǺǺǭǾǯȒǿǻǯǵȂǽǵǺǷǭȂǿǻǯǭǽȒǯǿǭǷǭǼȒǿǭǸȀǞȀǿǿȐǯDzǼǻǰȒǽȅDzǺǺȌ Ȁǹǻǯ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǻȓ ǾǼȒǯǼǽǭȃȒ Ǵ ǷǽǭȓǺǭǹǵ ǙǵǿǺǻǰǻ ǾǻȋǴȀ ǾǼǽǵȄǵǺǵǸǵ ǼǭDZȒǺǺȌ ǻǮǾȌǰȒǯ DzǷǾǼǻǽǿȀ ǿǻǯǭǽȒǯ ǿǭ ǼǻǾǸȀǰ ǞǿǽȒǹǷǭ DZDzǯǭǸȉǯǭȃȒȌ ǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻȓ ǯǭǸȋǿǵ ǼǽǵǾǷǻǽDzǺǺȌ ȒǺȁǸȌȃȒȓ ǼǭDZȒǺǺȌ ǽDzǭǸȉǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯ ǺǭǾDzǸDzǺǺȌ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǯǵǽȀȄǷǵ ǿǭ ǷǭǼȒǿǭǸȉǺǵȂ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǯȒDZǿȒǷ ǷǭǼȒǿǭǸȀ Ǵ DzǷǻǺǻǹȒǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ Ǻǭ ȁǻǺȒ ǭǺDzǷǾȒȓ ǗǽǵǹȀ ǿǭ ǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǭǺǿǵǿDzǽǻǽǵǾǿǵȄǺǻȓǻǼDzǽǭȃȒȓ ǍǟǛ ǺǭǾȂǻDZȒǷǽǭȓǺǵǴȀǹǻǯǵǸǵǯȒDZǼǻǯȒDZǺDzǼǭDZȒǺǺȌǯǭǸǻǯǻǰǻǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻ ǼǽǻDZȀǷǿȀǔǻǷǽDzǹǭǼǭDZȒǺǺȌǼǽǻǹǵǾǸǻǯǻǾǿȒǯǽǻȃȒȀǑǻǺDzȃȉǷȒǶǻǮǸǭǾǿȒǾǿǭǺǻǯǵǸǻǘȀǰǭǺǾȉǷȒǶ² ǏȒǶǾȉǷǻǯȒDZȒȓǺǭǻǷǽDzǹǵȂǿDzǽǵǿǻǽȒȌȂǑǻǺDzȃȉǷǻȓǿǭǘȀǰǭǺǾȉǷǻȓǻǮǸǭǾǿDzǶȀǺDzǹǻdzǸǵǯǸȋȋǿȉǺǻǽǹǭǸȉǺDzȁȀǺǷȃȒǻǺȀǯǭǺǺȌ ǾǿǽȀǷǿȀǽǺǵȂ ǻDZǵǺǵȃȉ ǮǭǺǷȀ Ǻǭ ȃǵȂ ǿDzǽǵǿǻǽȒȌȂ ȀǾǷǸǭDZǺȋȋǿȉ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǹǵ ǮǭǺǷȀ ǿǭ ǹǭȋǿȉǺDzǰǭǿǵǯǺǵǶǯǼǸǵǯǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǮǭǺǷȀȀȃȒǸǻǹȀ ǚDzǴǯǭdzǭȋȄǵ Ǻǭ ǾǿǭǮȒǸȒǴǭȃȒǶǺȒ ǴǭȂǻDZǵ ȌǷȒ ǯdzǵǯǭȋǿȉǾȌ ǠǽȌDZǻǹ DZǸȌ ǼȒDZǿǽǵǹǷǵ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾȒǯ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǻǰǻ ǾDzǷǿǻǽȀ ǼȒDZǿǽǵǹǷǵ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂ ǮǭǺǷȒǯ Ȓ ǷǻǹǼǭǺȒǶ ȁǭǷǿǵȄǺǭ ǯȒDZǾȀǿǺȒǾǿȉ DZǻǾǿȀǼȀ DZǻ ǽǵǺǷȒǯ ǷǭǼȒǿǭǸȀ DZǸȌ ǎǭǺǷȀȒǶǻǰǻǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯǺDzǰǭǿǵǯǺǻǯǼǸǵǯǭȐǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǾǿǭǺǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺȒǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯǵ ǎǭǺǷȀȀǾDzǽDzDZǺȉǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒ ǛǷǽȒǹ ǿǻǰǻ ȁǭǷǿǻǽǵ Ȇǻ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǴǽǻǾǿǭǺǺȌ ǮDzǴǽǻǮȒǿǿȌ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǴǺǵdzDzǺǺȌ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ Ƕ DzȁDzǷǿǵǯǺǻǾǿȒ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǴǭǰǽǻǴǵ ǾȀǿǿȐǯǻǰǻ ǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌ ǷȒǸȉǷǻǾǿȒ ǯǵǼǭDZǷȒǯ ǺDzǼǸǭǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒ ȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǿǭ ȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮǯǼǸǵǺȀǸǵǺǭǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǿǵǾǯǻȋǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǎǭǺǷǻǹ 

45


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǛǷǽȒǹǿǻǰǻǺDzǰǭǿǵǯǺȒǴǹȒǺǵDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂȀǹǻǯǿǭǷǻdzǼǽǵǴǯDzǸǵDZǻǴǺǵdzDzǺǺȌǯǭǽǿǻǾǿȒǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵǿǭ ȒǺȅǵǹǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ ǔǭǸDzdzǺǻ ǯȒDZ ǺǭDZȂǻDZdzDzǺǺȌ ǿǭǷǻȓ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǻǼDzǽǭǿǵǯǺǵǶ ǼDzǽDzǰǸȌDZ ǻȃȒǺǷǵ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǯǮȒǷȓȂǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǠǽȌDZ ǿǭ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǎǭǺǷȀ ǯdzǵǯǭȐ ǺDzǻǮȂȒDZǺȒ ǴǭȂǻDZǵ DZǸȌ ǼȒDZǿǽǵǹǷǵ ǾǿǭǮȒǸȉǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǼǽǻǿDz Ǵǭ Ȁǹǻǯǵ ǼǻDZǭǸȉȅǻǰǻǼǻǰȒǽȅDzǺǺȌǾǵǿȀǭȃȒȓȀǯǵȆDzǴǭǴǺǭȄDzǺǵȂǾȁDzǽǭȂǹǭǿǵǹDzǹȒǾȃDzǺDzǰǭǿǵǯǺǵǶǯǼǸǵǯǺǭǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀǿǭǶǻǰǻȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǾǿǭǺ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵǶ ǚǎǠ ǻȁȒȃȒǶǺǵǶ ǻǮǹȒǺǺǵǶ ǷȀǽǾ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǻȓ ǰǽǵǯǺȒ DZǻ DZǻǸǭǽǭ ǞǥǍ ǾǿǭǺǻǯǵǯǰǽǵǯǺȒǴǭDZǻǸǭǽǞǥǍǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴǰǽǵǯǺȒǴǭDZǻǸǭǽǞǥǍǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǔǭ ǻǼDzǽǭǿǵǯǺǻȋ ǻȃȒǺǷǻȋ ǑDzǽdzǭǯǺǻȓ ǾǸȀdzǮǵ ǾǿǭǿǵǾǿǵǷǵ ǠǷǽǭȓǺǵ Ǵǭ ȄDzǿǯDzǽǿǵǶ ǷǯǭǽǿǭǸ ǽǻǷȀ ǽDzǭǸȉǺǵǶ ǏǏǜ ǠǷǽǭȓǺǵǾǷǻǽǻǿǵǯǾȌǺǭǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴȄDzǿǯDzǽǿǵǹǷǯǭǽǿǭǸǻǹǽǻǷȀǻǮǾȌǰǼǽǻǹǵǾǸǻǯǻǰǻǯǵǽǻǮǺǵȃǿǯǭȀ ǽǻȃȒǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴǽǻǷǻǹǴǹDzǺȅǵǯǾȌǺǭǾǼǻdzǵǯȄǭȒǺȁǸȌȃȒȌǴǽǻǾǸǭDZǻ ǫǽǵDZǵȄǺȒǭǾǼDzǷǿǵ Ǐ ȂǻDZȒ ǴǯǵȄǭǶǺǻǰǻ ǯDzDZDzǺǺȌ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǎǭǺǷ ǯǵǾǿȀǼǭȐ ǾǿǻǽǻǺǻȋ ǽȒǴǺǵȂ ǾȀDZǻǯǵȂ ǼǽǻȃDzǾȒǯ ǿǭ ǾǼǻǽȒǯ ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻ ǯǯǭdzǭȐ Ȇǻ ǻǾǿǭǿǻȄǺǵǶ ǽǻǴǹȒǽ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ȌǷȒ ǹǻdzȀǿȉ ǯǵǺǵǷǺȀǿǵ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ ȃǵȂ ǾȀDZǻǯǵȂ ǼǽǻȃDzǾȒǯ ǭǮǻ ǾǼǻǽȒǯ ǺDz ǮȀDZDzǹǭǿǵǾȀǿǿȐǯǻǰǻǺDzǰǭǿǵǯǺǻǰǻǯǼǸǵǯȀǺǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶǾǿǭǺȄǵǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǎǭǺǷȀ ǏǵǷǻǺǭǺǺȌǯǵǹǻǰǼǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭǿǭȒǺȅǵȂǺǻǽǹǭǿǵǯǺǵȂǭǷǿȒǯ ǠǷǽǭȓǺǾȉǷDz ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻ Ȓ ǺǻǽǹǭǿǵǯǺȒ ǭǷǿǵ Ȇǻ ǽDzǰȀǸȋȋǿȉ ǾȁDzǽȀ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ ǿǭ ȒǺȅȒ ǭǾǼDzǷǿǵ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǼǽǭǯǵǸǭ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻ Ƕ ǹǵǿǺǻǰǻ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǼǽǻDZǻǯdzȀȋǿȉ ǴǹȒǺȋǯǭǿǵǾȉ ǜǻǸǻdzDzǺǺȌ ǴǭǷǻǺȒǯ Ȓ ǺǻǽǹǭǿǵǯǺǵȂǭǷǿȒǯȄǭǾǿǻǺDzȄȒǿǷȒǭȓȂǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌǴǭǸDzdzǵǿȉǯȒDZǼǻǴǵȃȒȓǹȒǾȃDzǯǵȂǽDzǰȒǻǺǭǸȉǺǵȂȒȃDzǺǿǽǭǸȉǺǵȂǻǽǰǭǺȒǯ ǯǸǭDZǵ ǭ ǿǭǷǻdz ȒǺȅǵȂ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ ǻǽǰǭǺȒǯ ǏǵǼǭDZǷǵ ǾȀǼDzǽDzȄǸǵǯǵȂ ǿǸȀǹǭȄDzǺȉ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ ǺDz ǼǻǻDZǵǺǻǷȒ ǗDzǽȒǯǺǵȃǿǯǻǯǯǭdzǭȐȆǻǶǻǰǻǿǸȀǹǭȄDzǺǺȌǼǻǸǻdzDzǺȉǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭȌǷȒǽDzǰȀǸȋȋǿȉDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀȐǼǽǭǯǵǸȉǺǵǹȒ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǎǭǺǷȀ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ ǯ ǼǻǯǺȒǶ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒ DZǻ ǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǭ ȌǷDz ǽDzǰȀǸȋȐ Ƕǻǰǻ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ Ȓ Ȇǻ ǎǭǺǷ ǺǭǽǭȂȀǯǭǯǿǭǾǼǸǭǿǵǯȀǾȒǺǭǸDzdzǺȒǼǻDZǭǿǷǵ ǠǿǻǶdzDzȄǭǾȒǾǺȀȐǽǵǴǵǷǿǻǰǻȆǻǻǼDzǽǭȃȒȓȒǼǽǭǯǵǸȉǺȒǾǿȉǿǸȀǹǭȄDzǺȉȌǷȒǺDzǮȀǸǵǼȒDZDZǭǺȒǾȀǹǺȒǯȀǷǻǺǿǽǻǸȋȋȄǵǹǵ ǻǽǰǭǺǭǹǵǯǹǵǺȀǸǻǹȀǮȀDZȀǿȉǼǻǾǿǭǯǸDzǺȒǼȒDZǾȀǹǺȒǯȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀǛDZǺǭǷȃDzǶǽǵǴǵǷǴȄǭǾǻǹǴǺǭȄǺǻǴǹDzǺȅȀȐǿȉǾȌ ǏǵǴǺǭȄDzǺǺȌǾȀǹǿǭǶǹǻǯȒǽǺǻǾǿȒǺDzǰǭǿǵǯǺǵȂǺǭǾǸȒDZǷȒǯǹǻdzǸǵǯǵȂǺDzǴǭȌǯǸDzǺǵȂǼǻǴǻǯȒǯȐǺDzDZǻȃȒǸȉǺǵǹ ǔ ǯDzǽDzǾǺȌ ǽǻǷȀ ǺǭǮǽǭǸǵ ȄǵǺǺǻǾǿȒ ǼǽǭǯǵǸǭ ǿǽǭǺǾȁDzǽǿǺǻǰǻ ȃȒǺǻȀǿǯǻǽDzǺǺȌ ǣȒ ǼǽǭǯǵǸǭ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȋǿȉ Ȇǻ Ȁ ǽǭǴȒǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶǴǼǻǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǾǿǻǽǻǺǭǹǵȒǯDZDzȌǷǵȂǯǵǼǭDZǷǭȂǴǺDzǼǻǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǾǿǻǽǻǺǭǹǵ ǷǻǺǿǽǻǸȉǻǯǭǺȒ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ǺDzǴǭǽǵǺǷǻǯǻȋȃȒǺǻȋǾȀǮ·ȐǷǿǵǰǻǾǼǻDZǭǽȋǯǭǺǺȌǼǻǯǵǺǺȒǺǭǽǭȂǻǯȀǯǭǿǵDZǻDZǭǿǷǻǯȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǎǭǺǷǴDZȒǶǾǺȋȐǻǼDzǽǭȃȒȓȆǻȐǷǻǺǿǽǻǸȉǻǯǭǺǵǹǵǯǵǷǸȋȄǺǻǴǭǽǵǺǷǻǯǵǹǵȃȒǺǭǹǵǠǎǭǺǷȀǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǻǺDzǻǮȂȒDZǺǵǶ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒǶǷǻǺǿǽǻǸȉDZǸȌDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǯǵǹǻǰǴǭǷǻǺǻDZǭǯǿǾǯǭǴǿǽǭǺǾȁDzǽǿǺǻǰǻȃȒǺǻȀǿǯǻǽDzǺǺȌ ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǎǭǺǷȀǯǷǸȋȄǭǸǵǿǭǷDz ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǍǷǽDzDZǵǿǵǯǵ  ǐǭǽǭǺǿȒȓ  ǍǯǭǸȋǯǭǺǺȌǯDzǷǾDzǸȒǯ  ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴǺǭDZǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯ   ǙȒǺȀǾ²ǝDzǴDzǽǯǵ ǜǽǵǹȒǿǷǭ   ǑǻǰǻǯȒǽǺȒ ǿǭ ȀǹǻǯǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ DZǻ ǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǯǭǽǿǻǾǿȒ  ǴǭǾǿǭǯǵ ǙȒǺȀǾ ² ǰǽǻȅǻǯȒ Ƿǻȅǿǵ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒ ȌǷ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǭǷǽDzDZǵǿǵǯȒǯ   ǭǯǭǸȒǯǰǭǽǭǺǿȒǶǿǭǷǽDzDZǵǿǺǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǜǽǵǹȒǿǷǭǜǽǵǹȒǿǷǭ ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ  ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǎǭǺǷǯǵDZǭǯǭǷǽDzDZǵǿǵǯǵǺǭǾȀǹȀǿǵǾǰǽǺȄǻǿǵǽȉǻǹȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹǷǻǹǼǭǺȒȌǹ ȌǷȒǮȀǸǵȄǭǾǿǷǻǯǻǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒǰǽǻȅǻǯǵǹǵDZDzǼǻǴǵǿǭǹǵǺǭ ǾȀǹȀ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾ

46


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǰǽǺ Ȅǻǿǵǽȉǻǹ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǷǻǹǼǭǺȒȌǹ ȌǷȒ ǮȀǸǵ ȄǭǾǿǷǻǯǻ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒ ǰǽǻȅǻǯǵǹǵ DZDzǼǻǴǵǿǭǹǵ Ǻǭ ǾȀǹȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǯǵDZǭǯ ǰǭǽǭǺǿȒȓ Ǻǭ ǾȀǹȀ  ǿǵǾ ǰǽǺ Ȅǻǿǵǽȉǻǹ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ǷǻǹǼǭǺȒȌǹ ȌǷȒ ǮȀǸǵ ȄǭǾǿǷǻǯǻ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒ ǰǽǻȅǻǯǵǹǵ DZDzǼǻǴǵǿǭǹǵ Ǻǭ ǾȀǹȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺȄǻǿǵǽȉǻǹȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹǷǻǹǼǭǺȒȌǹȌǷȒǮȀǸǵȄǭǾǿǷǻǯǻǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺȒǰǽǻȅǻǯǵǹǵDZDzǼǻǴǵǿǭǹǵǺǭǾȀǹȀ ǿǵǾǰǽǺ  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǴǻǮǻǯCȌǴǭǺǺȌ ǎǭǺǷȀ Ǵ ǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌ Ǵǭ ǯȒDZǷǽǵǿǵǹǵ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ǸȒǺȒȌǹǵ DZǸȌ ǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǻǼDzǽǭȃȒǶǴǼǸǭǿȒdzǺǵǹǵǷǭǽǿǷǭǹǵǾǿǭǺǻǯǵǸǵǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒȀǹǻǯǵDZǻǰǻǯǻǽȒǯ ǎǭǺǷ Ȑ ǾǿǻǽǻǺǻȋ ǽȒǴǺǵȂ DZǻǰǻǯǻǽȒǯ Ǵ ȒǺȅǵǹǵ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ǻǽǰǭǺȒǴǭȃȒȌǹǵ ȌǷȒ ǹȒǾǿȌǿȉ Ȁǹǻǯǵ ȆǻDZǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǿǭǴǭǰǭǸȉǺǻȓǾǿǽȀǷǿȀǽǵǽǵǴǵǷȀǎǭǺǷȀǠǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒDZǻǿǭǷǵȂȀǹǻǯǎǭǺǷǹǭȐDZǻǿǽǵǹȀǯǭǿǵǾȉ ǹȒǺȒǹǭǸȉǺǻǰǻ ǹȒdzǺǭǽǻDZǺǻǰǻ ǼǻǷǭǴǺǵǷǭ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ Ǻǭ ǽȒǯǺȒ ǻǮǹDzdzȀǯǭǿǵ ǷǽDzDZǵǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ Ǻǭ ǻDZǺǻǰǻ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǿǭǴǭǮDzǴǼDzȄȀǯǭǿǵǼDzǯǺǵǶǽȒǯDzǺȉǻǼDzǽǭȃȒǶǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǣȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǻdzȀǿȉǻǮǹDzdzǵǿǵ ǴDZǭǿǺȒǾǿȉǎǭǺǷȀǾǸȒDZȀǯǭǿǵǼDzǯǺǵǹǮȒǴǺDzǾǾǿǽǭǿDzǰȒȌǹǿǭǮǽǭǿǵȀȄǭǾǿȉǯȒǺȅǵȂǴǺǭȄǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒȌȂȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀ

  ǤǵǾǿȒǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ

ǤǵǾǿȒǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǗǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǻǯǻǷǭǾǻǯDzǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǐǭǽǭǺǿȒȓǿǭǭǷǽDzDZǵǿǵǯǵ ǛǼDzǽǭȃȒȓǴǮǭǺǷǭǹǵ ǗǻǹȒǾȒȓǴǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯ DŽǺȅDzǗǻǹȒǾȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǻǯǻǷǭǾǻǯDzǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǐǭǽǭǺǿȒȓǿǭǭǷǽDzDZǵǿǵǯǵ ǛǼDzǽǭȃȒȓǴǷǻǺǯDzǽǿǭȃȒȓǯǭǸȋǿ DŽǺȅDzǤǵǾǿȒǷǻǹȒǾȒǶǺȒDZǻȂǻDZǵ

  ǽȒǷ        ǽȒǷ        

ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸǿǭȒǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵ

 ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸǿǭȒǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǔǭǽǻǮȒǿǺǭǼǸǭǿǭǿǭǼǽDzǹȒȓ ǚǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌǺǭȁǻǺDZǴǭǽǻǮȒǿǺǻȓǼǸǭǿǵ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǼDzǽǾǻǺǭǸ

 ǔǮǵǿǻǷǯȒDZǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǛǼDzǽǭȃȒǶǺȒǼǻDZǭǿǷǵ ǔǮǵǿǻǷǯȒDZǷǻǽǵǰȀǯǭǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǜǸǭǿDzdzȒDZǻǡǻǺDZȀǰǭǽǭǺǿȀǯǭǺǺȌǯǷǸǭDZȒǯȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǝDzǹǻǺǿǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǛȂǻǽǻǺǭ ǠǿǽǵǹǭǺǺȌǼǽǵǹȒȆDzǺȉ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭȒǺǷǭǾǭȃȒȋǰǻǿȒǯǷǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯ ǛǽDzǺDZǭǼǽǵǹȒȆDzǺȉ ǐǻǾǼǻDZǭǽǾȉǷȒǯǵǿǽǭǿǵ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǷǻǹǼ·ȋǿDzǽǺȀǻǮǽǻǮǷȀȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ǙǭǽǷDzǿǵǺǰǿǭǽDzǷǸǭǹǭ

ǽȒǷ

        

ǽȒǷ

        

47


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǜǻǾǸȀǰǵǴǯ·ȌǴǷȀ ǫǽǵDZǵȄǺȒǿǭǷǻǺǾȀǸȉǿǭȃȒǶǺȒǼǻǾǸȀǰǵ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭȀǿǽǵǹǭǺǺȌǼǽDzDZǾǿǭǯǺǵȃǿǯ ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǯȒDZǽȌDZdzDzǺǺȌǿǭǾȀǼȀǿǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǎǸǭǰǻDZȒǶǺǭDZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ DŽǺȅDz DŽǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵǽȒǷ

   

ǽȒǷ

   

ǏǵǿǽǭǿǵǺǭǯǺDzǾǷǵDZǻǺDzDZDzǽdzǭǯǺǻǰǻǼDzǺǾȒǶǺǻǰǻȁǻǺDZȀȀǽǻȃȒǾǷǸǭǸǵǿǵǾǰǽǺ ǽȒǷǿǵǾǰǽǺ  

 

ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵ

ǏǾǿȀǼ ǎǭǺǷȀǾǯǻȓǶDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǺǭǽǭdzǭȐǿȉǾȌǺǭǽǵǴǵǷǵǭǾǭǹDzǷǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷǽǵǴǵǷǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǿǭǽǵǺǷǻǯǵǶǽǵǴǵǷ ȌǷǵǶ ǼǻDZȒǸȌȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ǯǭǸȋǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ǿǭ ǽǵǴǵǷ ǿǻǽǰǻǯǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǽǵǴǵǷǵ ǭ ǿǭǷǻdz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺǵǶ ǿǭ ǽǵǴǵǷǵ ǽDzǼȀǿǭȃȒȓ ȌǷȒ ǼǻǾǿȒǶǺǻ ȒDZDzǺǿǵȁȒǷȀȋǿȉǾȌ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ ǿǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ Ȁ ǼǽǻȃDzǾȒ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǜǽǻȃDzǾ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ Ȑ ǯǵǽȒȅǭǸȉǺǵǹ DZǸȌ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ DzȁDzǷǿǵǯǺǻȓ ǿǭ ǼǽǵǮȀǿǷǻǯǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǎǭǺǷȀǭǷǻdzǺǵǶǾǼȒǯǽǻǮȒǿǺǵǷǎǭǺǷȀǺDzǾDzǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉǴǭDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǼǽǭǯǵǸȒǼǽǻȃDzDZȀǽȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵǯȂǻDZȒǯǵǷǻǺǭǺǺȌǾǯǻȓȂǾǸȀdzǮǻǯǵȂǻǮǻǯ·ȌǴǷȒǯ ǎǭǺǷDZǻǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌǺǭǾǿȀǼǺǵȂǻǾǺǻǯǺǵȂǼǽǵǺȃǵǼȒǯȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵ  ȃDzǺǿǽǭǸȒǴǭȃȒȌǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǿǭǯǭǸȋǿǺǵǹǽǵǴǵǷǭǹǵǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌǺǭǽȒǯǺȒǐǻǸǻǯǺǻǰǻ ǻȁȒǾȀ ȀǺȒȁȒǷǭȃȒȌ ǼǽǻȃDzDZȀǽ ǭǺǭǸȒǴȀ ǿǭ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǼǽǻDzǷǿȒǯ ǻȃȒǺǷǭ ǷǽDzDZǵǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒ ǷǻdzǺǻǰǻ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭ ǿǭ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽDzǶǿǵǺǰȀ Ȓ ǼǽǭǯǵǸ ǺǭǽǭȂȀǯǭǺǺȌ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǷǽDzDZǵǿȒǯǼǻǯǾȒȂȁȒǸȒȌȂǎǭǺǷȀ ȄȒǿǷDzǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌȁȀǺǷȃȒǶȀǾȒȂȀȄǭǾǺǵǷȒǯǼǽǻȃDzǾȀȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵǭǿǭǷǻdzǯǴǭȐǹǻǯȒDZǺǻǾǵǺǹȒdzȃǵǹǵ ȀȄǭǾǺǵǷǭǹǵ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌǸȒǹȒǿȒǯǽǵǴǵǷȀǺǭǾȀǹȀǻǼDzǽǭȃȒȓǼǻǾǭDZǻǯǻȋǻǾǻǮǻȋǎǭǺǷȀȄǵȁȒǸȒȓǸȒǹȒǿȒǯǽǵǴǵǷȀǼǻǷǽDzDZǵǿǭȂ ǻǷǽDzǹǵǹ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭǹ Ǵǯ·ȌǴǭǺǵǹ ǾǿǻǽǻǺǭǹ ǸȒǹȒǿȒǯ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȓ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ Ǵǭ ǰǭǸȀǴȌǹǵ ǰǽȀǼǭǹǵǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯǻǷǽDzǹǵǹǵǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǾǿǭǿǿȌǹǵǮǭǸǭǺǾȀǿǻȆǻ  ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀǿǭǷǻǺǿǽǻǸȋǽǵǴǵǷȀǭǿǭǷǻdzDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǯǾȒȂǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂǸȒǹȒǿȒǯ ȀǺǵǷǺDzǺǺȌǷǻǺȁǸȒǷǿȀȒǺǿDzǽDzǾȒǯ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǷǻǺǿǽǻǸȋǴǭDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǹǼǻǸȒǿǵǷǿǭǼǽǻȃDzDZȀǽ ǜǽǻȃDzǾ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǯǷǸȋȄǭȐ Ȅǻǿǵǽǵ DzǿǭǼǵ ȒDZDzǺǿǵȁȒǷǭȃȒȌ ǽǵǴǵǷȀ Ƕǻǰǻ DZdzDzǽDzǸ ǿǭ ǾȁDzǽ ǽǵǴǵǷȀ ǻȃȒǺǷǭ ǽȒǯǺȌǽǵǴǵǷȀǹȒǺȒǹȒǴǭȃȒȌȄǵǻǮǹDzdzDzǺǺȌǽǵǴǵǷȀDZǻǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂǽȒǯǺȒǯǼǻǾǿȒǶǺǵǶǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰǽǵǴǵǷǻǯǵȂǼǻǴǵȃȒǶ ǚDzǴǭǸDzdzǺǵǶǼǽǻȃDzǾǷǻǺǿǽǻǸȋǴǭǽǵǴǵǷǭǹǵǺDzǾǿǻǾȀȐǿȉǾȌǽǵǴǵǷȒǯǯDzDZDzǺǺȌDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǿǭǷǵȂǺǭǼǽǵǷǸǭDZȌǷǴǹȒǺǵȀ ǾDzǽDzDZǻǯǵȆȒǿDzȂǺǻǸǻǰȒȌȂȄǵǰǭǸȀǴȒǣȒǽǵǴǵǷǵǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌǎǭǺǷǻǹǯǼǽǻȃDzǾȒǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺǻǰǻǼǸǭǺȀǯǭǺǺȌ ǞǿǽȀǷǿȀǽǭȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵ ǔǭǰǭǸȉǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ǿǭ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǺȌ ȃȒǸDzǶ Ȁ ǾȁDzǽȒ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǿǭ ǷǭǼȒǿǭǸǻǹ ǺDzǾDz ǚǭǰǸȌDZǻǯǭ ǽǭDZǭ ǜǽǵ ȃȉǻǹȀ ǎǭǺǷ ǹǭȐ ǻǷǽDzǹȒ ǺDzǴǭǸDzdzǺȒ ǼȒDZǽǻǴDZȒǸǵ ȌǷȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ Ǵǭ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǿǭ ȓȂ ǷǻǺǿǽǻǸȉ ǔǭ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǯ ǎǭǺǷȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ ǿǭǷȒ ǻǽǰǭǺǵ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌ ǗǻǹȒǿDzǿ Ǵ ǼǵǿǭǺȉ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ Ȓ ǼǭǾǵǯǭǹǵ ǗǠǍǜ ǗǽDzDZǵǿǺǵǶ ǷǻǹȒǿDzǿ ǗǻǹȒǿDzǿ ǽǻǴDZǽȒǮǺǻǰǻ ǮȒǴǺDzǾȀ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǭǴǺǭȄDzǶǾǿǯǭǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǭȀDZǵǿȀ ǚǭǰǸȌDZǻǯǭǽǭDZǭ ǚǭǰǸȌDZǻǯǭ ǽǭDZǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ Ǵǭ ǴǭǰǭǸȉǺǵǶ ǼȒDZȂȒDZ DZǻ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǿǭ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǺȌ ǾǿǽǭǿDzǰȒȓ ǿǭ ǼǽǵǺȃǵǼȒǯ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵ  

48


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǜǽǭǯǸȒǺǺȌ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌ ǺDzǾDz ǴǭǰǭǸȉǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǽǻǴǽǻǮǷȀ ǾǿǽǭǿDzǰȒȓ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǿǭ ǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌ ǼǽǵǺȃǵǼȒǯ ǷǻǺȃDzǼȃȒǶ ǼǻǸȒǿǵǷ ǿǭ ǸȒǹȒǿȒǯ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǡȀǺDZǭǹDzǺǿǭǸȉǺȒ ǼǵǿǭǺǺȌ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǽǻǴǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌ ǿǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǼǽǵǶǺȌǿǿȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂ ǽȒȅDzǺȉ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǽǵǴǵǷȒǯ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǷǯǭǽǿǭǸȉǺǵȂ ǴǯȒǿȒǯ ǼȒDZǰǻǿǻǯǸDzǺǵȂ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǹ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǽǵǴǵǷȒǯ ǗǠǍǜ ǗǽDzDZǵǿǺǵǹ ǷǻǹȒǿDzǿǻǹ ǿǭ ǗǻǹȒǿDzǿǻǹ Ǵ ǽǻǴDZǽȒǮǺǻǰǻ ǮȒǴǺDzǾȀ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌǴǭǿǯDzǽDZdzȀȐǼǻǸȒǿǵǷȀȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵ ǗǻǹȒǿDzǿǴǼǵǿǭǺȉȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǭǷǿǵǯǭǹǵȒǼǭǾǵǯǭǹǵ ǗǠǍǜ  ǗǠǍǜ ǺDzǾDz ǴǭǰǭǸȉǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌ ǼǽǵǺȃǵǼȒǯ ǷǻǺȃDzǼȃȒǶ ǼǻǸȒǿǵǷ ǿǭ ǸȒǹȒǿȒǯ ȆǻDZǻ ǽǵǴǵǷȀ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǿǭ ǽǵǺǷǻǯǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǯ ǎǭǺǷȀ ǭ ǿǭǷǻdz ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ DZǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǸȒǹȒǿȒǯ ǽǵǴǵǷȀ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǗǠǍǜǼȒDZǴǯȒǿǺǵǶǜǽǭǯǸȒǺǺȋ ǗǽDzDZǵǿǺǵǶǷǻǹȒǿDzǿȒǗǻǹȒǿDzǿǽǻǴDZǽȒǮǺǻǰǻǮȒǴǺDzǾȀ ǗǽDzDZǵǿǺǵǶ ǷǻǹȒǿDzǿ Ȓ ǗǻǹȒǿDzǿ ǽǻǴDZǽȒǮǺǻǰǻ ǮȒǴǺDzǾȀ ǺDzǾȀǿȉ ǴǭǰǭǸȉǺȀ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌ ǼǽǵǺȃǵǼȒǯ ǷǻǺȃDzǼȃȒǶ ǼǻǸȒǿǵǷ Ȓ ǸȒǹȒǿȒǯ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǯ ǎǭǺǷȀ ǿǭ ǴǭǮDzǴǼDzȄȀȋǿȉ ǴǺǭȂǻDZdzDzǺǺȌ ǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǯǹDzdzǭȂǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǔǭǴǺǭȄDzǺȒǷǻǹȒǿDzǿǵǼȒDZǴǯȒǿǺȒǜǽǭǯǸȒǺǺȋ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǻǺǿǽǻǸȋǽǵǴǵǷǭǹǵ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǽǵǴǵǷȒǯ ǺDzǾDz ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺȒǾǿȉ Ǵǭ ǷǻǺǿǽǻǸȉ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰ ǭǺǭǸȒǴ ǿǭ ǺǭDZǭǺǺȌ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ ȆǻDZǻ ǷǸȋȄǻǯǵȂ ǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯ ǽǵǴǵǷȀ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵȂ Ǵ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ ǎǭǺǷȀ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǿǭǷǻdz ǽǻǴǽǻǮǸȌȐ ǿǭ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǺǭǰǸȌDZ Ǵǭ ǯǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌǹ ǿǭ DZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǹ ǹDzǿǻDZȒǯ Ǻǻǽǹ Ȓ ǼǽǻȃDzDZȀǽ Ǵ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǻȃȒǺǷȀ ǯǾȒȂ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂ ǼǽǻDZȀǷǿȒǯ ǿǭ ǾǿǽȀǷǿȀǽǻǯǭǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǽǵǴǵǷǭǹǵ ǼȒDZǴǯȒǿǺDz ǜǽǭǯǸȒǺǺȋ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǭǴǺǭȄDzǶǾǿǯǭǿǭǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǭǴǺǭȄDzǶǾǿǯǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ Ǵǭ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǸȒǷǯȒDZǺȒǾǿȋ ǎǭǺǷȀ ȅǸȌȂǻǹ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǻǭ ǰǽǻȅǻǯǻǹȀ ǽǵǺǷȀ ǭ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ Ǵǭ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǸȒǷǯȒDZǺȒǾǿȋ ǎǭǺǷȀ ȅǸȌȂǻǹ ǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌ ǻǼDzǽǭȃȒǶ Ǻǭ ǽǵǺǷȀ ǷǭǼȒǿǭǸȀǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǭǴǺǭȄDzǶǾǿǯǭǿǭǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯǼȒDZǴǯȒǿǺȒǜǽǭǯǸȒǺǺȋ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǭȀDZǵǿȀǜǽǻȃDzǾǵȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǭǹǵǯǎǭǺǷȀȆǻǽȒȄǺǻǼDzǽDzǯȒǽȌȋǿȉǾȌǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǹǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǭȀDZǵǿȀȌǷDzǼDzǽDzǯȒǽȌȐȌǷ DZǻǾǿǭǿǺȒǾǿȉ ǼǽǻȃDzDZȀǽ ǿǭǷ Ȓ DZǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǎǭǺǷǻǹ ȃǵȂ ǼǽǻȃDzDZȀǽ ǝDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǭȀDZǵǿȀ ǯǵǾǺǻǯǷǵ ǿǭ ǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃȒȓ ǺǭDZǭȋǿȉǾȌǺǭǽǻǴǰǸȌDZǜǽǭǯǸȒǺǺȋǿǭǚǭǰǸȌDZǻǯǻȓǽǭDZǵ 

ǞǵǾǿDzǹǵǻȃȒǺǷǵǽǵǴǵǷȒǯǿǭǾǵǾǿDzǹǭǼȒDZǰǻǿǻǯǷǵǴǯȒǿǺǻǾǿȒ 

ǝǵǴǵǷǵ ǎǭǺǷȀ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ DZǻǼǻǹǻǰǻȋ ǹDzǿǻDZȒǯ ȌǷȒ ȜǽȀǺǿȀȋǿȉǾȌ ȌǷ Ǻǭ ǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂ ǴǮǵǿǷǭȂ Ȇǻ ǶǹǻǯȒǽǺǻ ǯǵǺǵǷǺȀǿȉ Ǵǭ ǴǯǵȄǭǶǺǵȂ ǻǮǾǿǭǯǵǺ ǿǭǷ Ȓ ǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄȀǯǭǺǵȂ ǴǮǵǿǷǭȂ Ȇǻ Ȑ ǼǻǼDzǽDzDZǺȉǻȋ ǻȃȒǺǷǻȋ ǻǾǿǭǿǻȄǺǵȂ ȁǭǷǿǵȄǺǵȂ ǴǮǵǿǷȒǯ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǾǿǭǿǵǾǿǵȄǺǵȂ ǹǻDZDzǸDzǶ Ǡ ǹǻDZDzǸȌȂ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ ȒǹǻǯȒǽǺǻǾǿȒ ǻǿǽǵǹǭǺȒ Ǵ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻǰǻ DZǻǾǯȒDZȀ ǿǭ ǾǷǻǽǵǰǻǯǭǺȒ DZǸȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǻǰǻ ǾDzǽDzDZǻǯǵȆǭ ǗǽȒǹ ȃȉǻǰǻ ǎǭǺǷ ǯȒDZǼǽǭȃȉǻǯȀȐ ǷǽǵǴǻǯȒǾȃDzǺǭǽȒȓȆǻǺǭǾǿǭǺȀǿȉȀǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǺǭDZǴǯǵȄǭǶǺǵȂǼǻDZȒǶȒǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉǺǭǾǿǭǺǺȌȌǷǵȂDZȀdzDzǺǵǴȉǷǭǭǸDzǺǭǾǿǭǺǺȌ ȌǷǵȂ ǹǻdzǸǵǯDz ǎǭǺǷ ǿǭǷǻdz ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǿDzǾǿȀǯǭǺǺȌ ǹǻDZDzǸDzǶ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ DZǭǺǵȂ ǼǻǼDzǽDzDZǺȒȂ ǼDzǽȒǻDZȒǯ ǿǭ ǼDzǽDzǯȒǽȌȐ ȓȂ ǭDZDzǷǯǭǿǺȒǾǿȉ 

ǙǻǺȒǿǻǽǵǺǰ ǿǭ ǷǻǺǿǽǻǸȉ ǽǵǴǵǷȒǯ ǼDzǽDzǯǭdzǺǻ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǸȒǹȒǿȒǯ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂ ǎǭǺǷǻǹ ǣȒ ǸȒǹȒǿǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǮȒǴǺDzǾǾǿǽǭǿDzǰȒȋǿǭǽǵǺǷǻǯDzǾDzǽDzDZǻǯǵȆDzǎǭǺǷȀǭǿǭǷǻdzǽȒǯDzǺȉǽǵǴǵǷȀȆǻǎǭǺǷǰǻǿǻǯǵǶǼǽǵǶǺȌǿǵǯ ǿȄ Ǵǭ ǼDzǯǺǵǹǵ ǰǭǸȀǴȌǹǵ ǗǽȒǹ ȃȉǻǰǻ ǎǭǺǷ ǷǻǺǿǽǻǸȋȐ ǿǭ ǻȃȒǺȋȐ ǴǭǰǭǸȉǺȀ ǴDZǭǿǺȒǾǿȉ ǼǽǻǿǵǾǿǻȌǿǵ ǽǵǴǵǷǭǹ Ȁ ǯȒDZǺǻȅDzǺǺȒǾȀǷȀǼǺǻǰǻǯǼǸǵǯȀǯǾȒȂǿǵǼȒǯǽǵǴǵǷȒǯǿǭǯȀǾȒȂǯǵDZǭȂDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ 

ǦǻǹȒǾȌȃȌ ǗǻǹȒǿDzǿ Ǵ ǼǵǿǭǺȉ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǿǭ ǼǭǾǵǯǭǹǵ ǻǿǽǵǹȀȐ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǮǭǸǭǺǾȀ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ DZǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǸȒǹȒǿȒǯ Ȓ ǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂ ǗǻǹȒǿDzǿǻǹ Ǵ ǼǵǿǭǺȉ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǿǭ ǼǭǾǵǯǭǹǵ ǭ ǿǭǷǻdz ǾǿǻǾǻǯǺǻ DZǻǰǻǯȒǽǺǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǎǭǺǷȀ ǦǻǷǯǭǽǿǭǸȉǺǻ ǜǽǭǯǸȒǺǺȌ ǻǿǽǵǹȀȐ DZDzǿǭǸȉǺǵǶ ǴǯȒǿ Ǽǽǻ ǽǵǴǵǷǵȆǻǹǭȐǺǭǹDzǿȒǺǭDZǭǿǵǯǾȋǺDzǻǮȂȒDZǺȀȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋDZǸȌǿǻǰǻȆǻǮǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǻǰǸǻǻȃȒǺǵǿǵǽǵǴǵǷǵǎǭǺǷȀǿǭ ǴǽǻǮǵǿǵǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǯǵǾǺǻǯǷǵ 

ǚǭ ǯǾȒȂ ǽȒǯǺȌȂ Ȁ ǾǵǾǿDzǹȒ ǎǭǺǷȀ ǾǷǸǭDZǭȋǿȉǾȌ ǿǭ ǽǻǴǼǻǯǾȋDZdzȀȋǿȉǾȌ ǾǼDzȃȒǭǸȉǺȒ ǴǯȒǿǵ ȆǻDZǻ ǽǵǴǵǷȒǯ Ǵ ǹDzǿǻȋ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌDZǻǾǿȀǼȀǯǾȒȂǼȒDZǽǻǴDZȒǸȒǯDZǻDZDzǿǭǸȉǺǻȓǺDzǻǮȂȒDZǺǻȓǿǭǭǷǿȀǭǸȒǴǻǯǭǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ 

49


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǔǺǵdzDzǺǺȌǽǵǴǵǷȀ ǎǭǺǷ ǺDz ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐ ǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ DZǸȌ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǭǹǵ Ǽǻǯ·ȌǴǭǺǵǹǵ ǴȒ ǴǹȒǺǭǹǵ Ȁ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ ǾǿǭǯǷǭȂ ǻǮǹȒǺǺǵȂ ǷȀǽǾǭȂ ǷǽDzDZǵǿǺǻǹȀ ǽǵǴǵǷȀ ǭ ǿǭǷǻdz ǽǵǴǵǷȀ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǻǾǷȒǸȉǷǵ ǽǵǺǷȀ DZǸȌ ǿǭǷǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǯǠǷǽǭȓǺȒȆDzǺDzȒǾǺȀȐ ǎǭǺǷǭǷǿǵǯǺǻǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǴǭǾǿǭǯȀDZǸȌǴǺǵdzDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǺǭǯDzDZDzǺǭǺǵdzȄDz  ǚǭDZǹȒǽǺǭǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌǽǵǴǵǷȒǯ 

ǗǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌ ǯǵǺǵǷǭȐ ǯ ǽǭǴȒ ȌǷȆǻ DZDzǷȒǸȉǷǭ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯ ǴDZȒǶǾǺȋȋǿȉ ǻDZǺǭǷǻǯȀ ǰǻǾǼǻDZǭǽǾȉǷȀ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǭǮǻ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǯ ǻDZǺǻǹȀ ǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǻǹȀ ǽDzǰȒǻǺȒ ǭǮǻ ǹǭȋǿȉ ǼǻDZȒǮǺȒ DzǷǻǺǻǹȒȄǺȒ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǵ Ȇǻ ǻǮȀǹǻǯǸȋȋǿȉ ȓȂ ǴDZǭǿǺȒǾǿȉ ǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵ DZǻǰǻǯȒǽǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ȌǷȒ ǴǭǴǺǭȋǿȉǻDZǺǭǷǻǯǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ ǴǹȒǺ ǯ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ ǼǻǸȒǿǵȄǺǵȂ ǭǮǻ ȒǺȅǵȂȀǹǻǯǭȂǗǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌ ǯǷǭǴȀȐǺǭǯȒDZǼǻǯȒDZǺȀȄȀǿǸǵǯȒǾǿȉǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǎǭǺǷȀDZǻǴǹȒǺȆǻǹǭȋǿȉǯǼǸǵǯ ǺǭǷǻǺǷǽDzǿǺȀǰǭǸȀǴȉȄǵǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǵǶǽDzǰȒǻǺ 

ǔ ǹDzǿǻȋ ȀǺǵǷǺDzǺǺȌ ǺǭDZǹȒǽǺǻȓ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȓ ǽǵǴǵǷȒǯ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒ ǼǻǸȒǿǵǷǵ Ȓ ǼǽǻȃDzDZȀǽǵ ǎǭǺǷȀ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǷǻǺǷǽDzǿǺȒ ȒǺǾǿǽȀǷȃȒȓ ȆǻDZǻ ǴǻǾDzǽDzDZdzDzǺǺȌ Ȁǯǭǰǵ Ǻǭ ǴǮDzǽDzdzDzǺǺȒ DZǵǯDzǽǾǵȁȒǷǻǯǭǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ ǔǭ ǯǵȌǯǸDzǺǻȋ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȐȋ ǽǵǴǵǷȒǯǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵǶǷǻǺǿǽǻǸȉȒȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ 

ǗǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷ 

ǎǭǺǷ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐ ǷǽDzDZǵǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ȌǷ ǯȒǽǻǰȒDZǺȒǾǿȉ ǺDzǾǯǻȐȄǭǾǺǻǰǻ ǿǭǭǮǻ ǺDzǼǻǯǺǻǰǻ ǼǻǯDzǽǺDzǺǺȌ ǷǻȅǿȒǯ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭǹǵ ǴǭȓȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ 

ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹ ǽǵǴǵǷǻǹ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz ǼDzǽDzǯǭdzǺǻ Ǻǭ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭǹǵ ǎǭǺǷȀȀȁǻǽǹȒǻǮǾȌǴȒǿǭǼǽǻǿȌǰǻǹǼDzǽȒǻDZȀȄǭǾȀDZǻǾǿǭǿǺȒȂDZǸȌǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌǷǻDzȁȒȃȒȐǺǿȒǯǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ DZǻȂǻDZǺǻǾǿȒǿǭDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǯǹDzdzǭȂǸȒǹȒǿȒǯǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂDZǸȌǎǭǺǷȀ ǏǼǽǻȃDzǾȒȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹǎǭǺǷǽǻǴǰǸȌDZǭȐǼǻȐDZǺǭǺǺȌǿǭǷǵȂǴǭȂǻDZȒǯ  ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ² DZǻǾǿǭǿǺȒǶ ǽȒǯDzǺȉ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǿǭ ǻǮǾȌǰȀ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ ǮǭǸǭǺǾǻǯǵǶ ǿǭ ǼǻǴǭǮǭǸǭǺǾǻǯǵǶ Ȁ ǷǻǽǻǿǷǻ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶ ǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǹǻdzǸǵǯǵȂǿǭǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂǴǹȒǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯǻǹȀǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺǻǹȀǾDzǽDzDZǻǯǵȆȒ 

ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ²ǼǽǵǶǺȌǿǺȒȌǷȒǾǿȉǿǭǻǮǾȌǰǵǻǷǽDzǹǵȂǷǽDzDZǵǿȒǯǿǭǷǽDzDZǵǿǺǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǹǻdzǸǵǯǵȂǿǭǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂǴǹȒǺȀȁȒǺǭǺǾǻǯǻǹȀǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺǻǹȀǾDzǽDzDZǻǯǵȆȒǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz ǿǭ ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǯǼǸǵǯǻǹ ǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǺǭǼǻǷǭǴǺǵǷDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǎǭǺǷȀȀǷǻǽǻǿǷǻǾDzǽDzDZǺȉǻǿǭDZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǼǽǻǰǺǻǴǻǯǭǺǵȂ ǿǭ ǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄȀǯǭǺǵȂ ǴǹȒǺ Ȁ ȌǷǻǾǿȒ ǻǷǽDzǹǵȂ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǼǻǽǿȁDzǸȒǯ ǿǭ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋǯȃȒǸǻǹȀǎǭǺǷǴDZȒǶǾǺȋȐȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǿǭǷǻǺǿǽǻǸȉǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǺǭǻǾǺǻǯȒǿǭǷǵȂǼǽǵǺȃǵǼȒǯ 

ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ȃȒǸȉǻǯǻǰǻ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǿǭ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻǰǻ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǺDzǮǭdzǭǺǻǰǻ ǭǸDz ȌǷǵǹ ǹǻdzǺǭȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǿǭǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ȆǻǯǵǹǭǰǭȐǺDzǰǭǶǺǵȂDZȒǶ ǷǸȋȄǻǯǵȂǴǺǭȄDzǺȉǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǺǭDZǭǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǭǮǻ ǼǽǵǶǺȌǿǿȌ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǯǵǷǸȋȄǺǻ ǴǰȒDZǺǻ ȒǴ ǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǻȋ ǷǽDzDZǵǿǺǻȋ ǼǻǸȒǿǵǷǻȋǿǭǯǺȀǿǽȒȅǺȒǹǵǼǻǸǻdzDzǺǺȌǹǵǎǭǺǷȀǾǿǯǻǽDzǺǺȌǿǭǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌǽDzǴDzǽǯȒǯǼȒDZǷǽDzDZǵǿǺȒǻǼDzǽǭȃȒȓǯǾȀǹȒȌǷǭȐǺDzǺǵdzȄǻȋǴǭǺǭǶǷǽǭȆȒǻȃȒǺǷǵǎǭǺǷȀǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀ ȁǭǷǿǵȄǺǵȂ ǷǸȋȄǻǯǵȂ ǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ Ǻǭ ǽȒǯǺȒ ǻǷǽDzǹǵȂ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂǼǻǽǿȁDzǸȒǯǿǭǴǭǰǭǸȉǺǻǰǻǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǼǻǽǿȁDzǸȋǯdzǵǿǿȌDzȁDzǷǿǵǯǺǵȂǴǭȂǻDZȒǯȌǷȆǻǼǻǷǭǴǺǵǷǵǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǾȌǰǭȋǿȉȓȂǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻǿǭǭǮǻǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ǴǺǭȄDzǺǺȌ

ǗǸȋȄǻǯȒǼǻǷǭǴǺǵǷǵǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀȓȂȃȒǸȉǻǯȒǷǽǵǿǵȄǺȒǿǭǰǽǭǺǵȄǺȒǴǺǭȄDzǺǺȌǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌǼǽǵǺǭǶǹǺȒǻDZǵǺǽǭǴ ǺǭǽȒǷǿǭǴǭǿǯDzǽDZdzȀȋǿȉǾȌǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǎǭǺǷȀ ǬǷ ǯȒDZǼǻǯȒDZȉ Ǻǭ ǾǷǸǭDZǺȀ DzǷǻǺǻǹȒȄǺȀ ǿǭ ǼǻǸȒǿǵȄǺȀ ǾǵǿȀǭȃȒȋ Ȇǻ ǾǷǸǭǸǭǾȉ ǯ ǠǷǽǭȓǺȒ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǽǻǷȀ ǭǺDzǷǾȒȋ ǿDzǽǵǿǻǽȒȓ Ǎǝ Ǘǽǵǹ ǷǻǺȁǸȒǷǿ Ǻǭ ǾȂǻDZȒ ǷǽǭȓǺǵ ǎǭǺǷ Ȁ ǾǯǻȓǶ ǷǽDzDZǵǿǺȒǶ ǼǻǸȒǿǵȃȒ ǴǭǼǽǻǯǭDZǵǯ ǻǮǹDzdzDzǺǺȌ ȆǻDZǻ ǹǻdzǸǵǯǻǾǿȒǾǭǹǻǾǿȒǶǺǻǰǻǼǽǵǶǺȌǿǿȌǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǯǵDZǭȄȒǷǽDzDZǵǿȒǯ ȁȒǸȒȌǹǵȆǻǽǻǴǿǭȅǻǯǭǺȒǯǍǝǗǽǵǹǿǭǺǭ ǺDzǼȒDZǷǻǺǿǽǻǸȉǺȒǶ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǯǸǭDZȒ ǿDzǽǵǿǻǽȒȓ ǜǽǵ ȃȉǻǹȀ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ Ȇǻ ǽǻǴǿǭȅǻǯǭǺDz Ǻǭ ǺDzǼȒDZǷǻǺǿǽǻǸȉǺȒǶ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷȒǶ ǯǸǭDZȒ ǿDzǽǵǿǻǽȒȓ ǺDz ǯǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ Ǽǽǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǑǻDZǭǿǷǻǯǻ ǎǭǺǷ

50


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǾȁǻǽǹȀǯǭǯ ǽDzǴDzǽǯǵ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯ ȌǷȒ ǴǺǭȂǻDZȌǿȉǾȌ Ǻǭ ǿDzǽǵǿǻǽȒȓ Ǎǝ Ǘǽǵǹ ǯ ǻǮǾȌǴȒǹǭǶdzDz DŽǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǵǶǷǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷ DŽǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǵǶǷǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷ²ȃDzǽǵǴǵǷȆǻǾǿǻǾȀȐǿȉǾȌǻǷǽDzǹǻȓǻǼDzǽǭȃȒȓǭǮǻǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ ǎǭǺǷ ȀǼǽǭǯǸȌȐ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǵǹ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹ ǽǵǴǵǷǻǹ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȓ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǭǮǻ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯ Ǵǭ DZǻǼǻǹǻǰǻȋǾǵǾǿDzǹǵǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽDzǶǿǵǺǰȀȌǷǵǶǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǺǭǻǾǺǻǯȒǷǽDzDZǵǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒǷǸȒȐǺǿȒǯ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯ ǿǭ ǻȃȒǺǷǵ ȌǷǻǾǿȒǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǻȃȒǺǷǵ ǿǭ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀǯǭǽǿǻǾǿȒǴǭǾǿǭǯǵǿǭǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǭǿǭǷǻdz ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌǸȒǹȒǿȒǯǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀǿǭǴDZȒǶǾǺDzǺǺȌǷǻǺǿǽǻǸȋǴǭDZǻǿǽǵǹǭǺǺȌǹǸȒǹȒǿȒǯǿǭǾǿǯǻǽDzǺǺȌDZǻǾǿǭǿǺȉǻǰǻ ǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǭǷǿǵǯȒǯ ǗǽDzDZǵǿǺǭǼǻǸȒǿǵǷǭǎǭǺǷȀǯǵǴǺǭȄǭȐǯǵDZǺDzǻǮȂȒDZǺǻȓǴǭǾǿǭǯǵǾǿǻǾǻǯǺǻȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶǰǭǸȀǴDzǶǭǮǻǷǸȒȐǺǿȒǯ ǛǾǺǻǯǺȒǯǵDZǵǴǭǾǿǭǯǵǯǷǸȋȄǭȋǿȉǰǭǽǭǺǿȒȓǼǽǻǯȒDZǺǵȂǮǭǺǷȒǯDZDzǼǻǴǵǿǵǯǎǭǺǷȀǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉȒǴǭǾǿǭǯȀǻǮǸǭDZǺǭǺǺȌǭǮǻ ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯǎǭǺǷǼǻǿǽDzǮȀȐǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻǰǻǾǿǽǭȂȀǯǭǺǺȌǴǭǾǿǭǯǵȆǻǺǭDZǭȐǿȉǾȌǷǸȒȐǺǿǻǹ ǑǸȌ ǻǮǹDzdzDzǺǺȌ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǎǭǺǷ ǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐ ǿǭǷȒ ǸȒǹȒǿǵ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǶ ǻǮǾȌǰ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǷǽDzDZǵǿǵ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ Ǻǭ ǷǻdzǺǻǰǻ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ ǭǮǻ ǰǽȀǼȀ Ǵǯ·ȌǴǭǺǵȂ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǼǻǴǭǮǭǸǭǺǾǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǭ ǿǭǷǻdzǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǶǻǮǾȌǰǷǽDzDZǵǿǺǵȂǻǼDzǽǭȃȒǶ ǷǽDzDZǵǿǵ ȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǺǭǷǻdzǺǻǰǻȒǺǾǭǶDZDzǽǭǯǷǸȋȄǭȋȄǵǼǻǴǭǮǭǸǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǗǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷǴǭǼǻǽǿȁDzǸDzǹ ǗǽDzDZǵǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ Ǵǭ ǼǻǽǿȁDzǸDzǹ ² ȃDz ǽǵǴǵǷ ǿǵǼǻǯǵǶ DZǸȌ ǰǽȀǼǵ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶ ǷǽDzDZǵǿǵ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ȒǰǽȀǼǵǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯǴǼǻDZȒǮǺǵǹǵǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹǼǻǯ·ȌǴǭǺǵǹȒǴǷǽDzDZǵǿǺǵǹǼǻǽǿȁDzǸDzǹǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȅǸȌȂǻǹǰǭǸȀǴDzǯǻȓǷǸǭǾǵȁȒǷǭȃȒȓ ǺǭǻǾǺǻǯȒǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻȓǾǵǾǿDzǹǵǷǽDzDZǵǿǺǵȂǽDzǶǿǵǺǰȒǯȌǷȒȂǭǽǭǷǿDzǽǵǴȀȋǿȉǾǵǾǿDzǹǭǿǵȄǺǵǶǽǵǴǵǷȀǰǭǸȀǴȒǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ Ǵǭ ǷǭǿDzǰǻǽȒȐȋ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǰǭǸȀǴȌǹǵ ǭ ǿǭǷǻdz ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ǽDzǶǿǵǺǰǭǹǵ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǿǭ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ǸȒǹȒǿȒǯ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȓ ǿǭ ȓȂ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǰǻ ǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀ Ȓ ǷǻǺǿǽǻǸȋ ǭ ǿǭǷǻdz DZǵǯDzǽǾǵȁȒǷǭȃȒȓ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǼǻǽǿȁDzǸȋ ȌǷǴǭǰǭǸȀǴǴȋǿǭǷȒǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȐȋǷǸȒȐǺǿȒǯ  ǑǵǯDzǽǾǵȁȒǷǭȃȒȌ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ ȌǷ Ǵǭ ǰǭǸȀǴǴȋ ǿǭǷ Ȓ Ǵǭ ǷǭǿDzǰǻǽȒȐȋ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǴǭǮDzǴǼDzȄȀȐǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌǿǭǷǵȂǸȒǹȒǿȒǯǴǭǰǭǸȀǴǴȋǴǭǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǹǴǭǰǭǸȉǺǵǹǻǮǾȌǰǻǹ´ǯDzǸǵǷǵȂµǷǽDzDZǵǿȒǯ ȆǻǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉ ǭǮǻ ǮȒǸȉȅDz ǽDzǰȀǸȌǿǵǯǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǎǭǺǷȀ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǷǻdzǺǻǰǻ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿǭ ǭǮǻ ǰǽȀǼǵ Ǵǯ·ȌǴǭǺǵȂ ǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯ Ǵǭ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǹ ǴǭǰǭǸȉǺǵǹ ǻǮǾȌǰǻǹ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ǺǭDZǭǺǵȂ ǷǸȒȐǺǿǭǹ Ǵǭ ǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȐȋ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǼǻǽǿȁDzǸȋ Ǵǭ ǷǭǿDzǰǻǽȒȐȋ ǷǸȒȐǺǿȒǯ Ǵǭ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȋ ǺǭǶǮȒǸȉȅǵȂ ǷǸȒȐǺǿȒǯ Ǵǭ ǴǭǰǭǸȉǺǻȋ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȋ ǺǭǶǮȒǸȉȅǵȂǷǸȒȐǺǿȒǯǭǿǭǷǻdzǴǭǴǭǰǭǸȉǺǻȋǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȋǺǭǶǮȒǸȉȅǵȂǷǸȒȐǺǿȒǯ ǝǵǴǵǷǵǴǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵǼǻǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǴǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌǹ ǎǭǺǷ ǺǭDZǭȐ Ǿǯǻȓǹ ǷǸȒȐǺǿǭǹ ǰǭǽǭǺǿȒȓ Ǵǭ ȌǷǵǹǵ ǯȒDZ ǎǭǺǷȀ ǹǻdzDz ǯǵǹǭǰǭǿǵǾȌ ǴDZȒǶǾǺǵǿǵ ǼǸǭǿDzdzȒ ǯȒDZ ȒǹDzǺȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǔǭǴǺǭȄDzǺȒ ǰǭǽǭǺǿȒȓ Ǻǭǽǭdzǭȋǿȉ ǎǭǺǷ Ǻǭ ǽǵǴǵǷǵ ǼǻDZȒǮǺȒ DZǻ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽǵǴǵǷȒǯ ȌǷȒ ǴǺǵdzȀȋǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂǼǽǻȃDzDZȀǽȒǼǽǵǺȃǵǼȒǯǷǻǺǿǽǻǸȋ ǎǭǺǷ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǵǶ ǴDZȒǶǾǺǵǿǵ ǼǸǭǿȒdz Ǽǽǻǿǵ ǺǭDZǭǺǺȌ DZǻǷȀǹDzǺǿȒǯ ȌǷȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉ Ȁǹǻǯǭǹ ǭǷǽDzDZǵǿǵǯȀ ǚDzǼǻǷǽǵǿȒ ǭǷǽDzDZǵǿǵǯǵ Ǻǭǽǭdzǭȋǿȉ ǎǭǺǷ Ǻǭ ǽǵǴǵǷǵ ǼǻDZȒǮǺȒ DZǻ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽǵǴǵǷȒǯ ȌǷȒ ǴǺǵdzȀȋǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵȂǼǽǻȃDzDZȀǽȒǼǽǵǺȃǵǼȒǯǷǻǺǿǽǻǸȋ ǙǭǷǾǵǹǭǸȉǺȒ ǼǻǷǭǴǺǵǷǵ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ Ǵǭ ǾǿǭǿǿȌǹǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǵǶ ǮǭǸǭǺǾ ǮDzǴ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌ DzȁDzǷǿȀ ǴǺǵdzDzǺǺȌ ǽǵǴǵǷȀ ȅǸȌȂǻǹ ȀǷǸǭDZǭǺǺȌ DZǻǰǻǯǻǽȒǯ ǴǭǾǿǭǯǵ ǺǭǶǷǽǭȆDz ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǡ ǽǭǴȒ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ȓȂ ǾȀǹǵ ȌǯǸȌȋǿȉ ǾǻǮǻȋ ǼǻǿǻȄǺǵǶ ǷǽDzDZǵǿǺǵǶǽǵǴǵǷǭǸDzǺDzǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǶǽǵǴǵǷȆǻǹǻdzDzǯǵǺǵǷǺȀǿǵȀǹǭǶǮȀǿǺȉǻǹȀǯǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǴǹȒǺȀǯǭǽǿǻǾǿȒ ǎȒǸȉȅ DZDzǿǭǸȉǺǭ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ Ǵǭ ǷǻdzǺǻȋ ǷǭǿDzǰǻǽȒȐȋ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǺǭǯDzDZDzǺǭȀǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂǜǽǵǹȒǿǷǭȂ  51


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǗǽDzDZǵǿǺǭȌǷȒǾǿȉǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ ǎǭǺǷ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǯǺȀǿǽȒȅǺȋ ǾǵǾǿDzǹȀǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽDzǶǿǵǺǰȒǯ ǯȒDZ Ǎ DZǻ ) ǰǽǭDZǭȃȒǶ DZDz ǺǭǶǯǵȆǵǶ ǽDzǶǿǵǺǰ Ǎ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǴȀȋǿȉǾȌ ǺǭDZǴǯǵȄǭǶǺǻ ǯǵǾǻǷǻȋ ǴDZǭǿǺȒǾǿȋ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǭ ǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵ Ǿǯǻȓ ǮǻǽǰǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǭ ǺǭǶǰȒǽȅǵǶ ǽDzǶǿǵǺǰ ) ǻǿǽǵǹȀȋǿȉ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǵ ȌǷȒ ǼǽǵǼǵǺǵǸǵ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǿǭǭǮǻ ǯǵǴǺǭǺȒ ǮǭǺǷǽȀǿǭǹǵ Ǡ ǿǭǮǸǵȃȒ ǺǵdzȄDz DZǸȌ ǷǽDzDZǵǿȒǯ ȌǷȒ ǺDz Ȑ ǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺǵǹǵ Ȓ ǿǭǷǵǹǵ Ȇǻ ȓȂ ǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉ ǺDz ǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉ Ǻǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǽDzǶǿǵǺǰǍǿǭǏǻǴǺǭȄǭȐǹȒǺȒǹǭǸȉǺǵǶǽȒǯDzǺȉǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀDŽǺȅȒǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷǵǴDZǻǮǽǵǹȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǾǿǭǺǻǹȒ ȌǷȒǾǺǵǹǾǿǭǺǻǹǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǹǮǻǽǰȀǯǷǸȋȄDzǺȒDZǻǷǽDzDZǵǿȒǯȒǴǽDzǶǿǵǺǰǻǹǞǝDzǶǿǵǺǰ'ǿǭǺǵdzȄDzǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐǺǵdzȄȀ ǯǼǻǽȒǯǺȌǺǺȒǴǼǻǼDzǽDzDZǺȒǹǵǽDzǶǿǵǺǰǭǹǵǷǽDzDZǵǿǺȀȌǷȒǾǿȉǼǽǻǿDzǷǽDzDZǵǿǵǯǷǸȋȄDzǺȒDZǻȃȒȐȓǷǭǿDzǰǻǽȒȓǺDzǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻȐ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺǻǴǺDzȃȒǺDzǺǵǹǵ ǑǸȌǷǽDzDZǵǿȒǯȌǷȒȐǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒȒǿǭǷȒȆǻȓȂǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉ ǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉǺǭ ȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǽDzǶǿǵǺǰ ' ǿǭ ǯǵȆDz ǻǴǺǭȄǭȐ Ȇǻ ȒǾǺȀȐ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǺDzǾǯǻȐȄǭǾǺǻǰǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿǺǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǯǺǭǾǸȒDZǻǷ DZȒȓ ǺDzǾǼǽǵȌǿǸǵǯǵȂ ǴǹȒǺ ǷǻǹDzǽȃȒǶǺǵȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǿǭ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ Ȁǹǻǯ ǝDzǶǿǵǺǰ ( ǿǭ ) ǭǮǻ ǯȒDZǾȀǿǺȒǾǿȉ ǽDzǶǿǵǺǰȀ ǻǴǺǭȄǭȐ Ȇǻ ȒǾǺȀȐ ǯǵǾǻǷǭ ǶǹǻǯȒǽǺȒǾǿȉ ǺDzǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǷǽDzDZǵǿǺǻȓ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǼǻǴǵȄǭǸȉǺǵǷȒǯ ǺDzǴǭDZǻǯȒǸȉǺǭ Ȓ Ȑ ǴǮǵǿǷǻǯǻȋ ǭǮǻ ǼǽǵǼǵǺDzǺǭ ǑǸȌ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǽDzǶǿǵǺǰ Ǎ ǿǭ Ǐ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǺǵǶ ǽDzǶǿǵǺǰȀ )LWFK %%% ǿǭ ǯǵȆDz ǽDzǶǿǵǺǰ Ǟ ² ǽDzǶǿǵǺǰȀ ǺǵdzȄDz %%% ǭǸDz ǯǵȆDz &&& Ȓ ǽDzǶǿǵǺǰ ' ǿǭ ǺǵdzȄDz²&&&ǿǭǺǵdzȄDz ǚDzǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒȒǿǭǷȒȆǻȓȂǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉ ǜǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒȒǿǭǷȒȆǻȓȂ ǺDzǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉ ǻǾǺǻǯȒ ǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǝDzǶǿǵǺǰǒ ǿǭ)ǭǮǻ ǜǽǵ ǝDzǶǿǵǺǰ$ ǝDzǶǿǵǺǰ' ǝDzǶǿǵǺǰ' ǽDzǶǿǵǺǰ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǹȒǿǷǵ ǿǭ% ǝDzǶǿǵǺǰ& ǿǭǺǵdzȄDz ǿǭǯǵȆDz ǯȒDZǾȀǿǺȒǶ ǠǾȉǻǰǻ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ    DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ    ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ    DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ    DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ    ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ    ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǗǻǹDzǽȃȒǶǺȒǷǽDzDZǵǿǵ    ǛǯDzǽDZǽǭȁǿǵ    ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋǻǽDzǺDZǻȋ       ǏDzǷǾDzǸȒ    ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȁȒǴǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ    

  ǠǾȉǻǰǻ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǠǾȉǻǰǻǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ

 

 

 

   

   

 52


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǚDzǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒȒǿǭǷȒȆǻȓȂǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉ ǺDzǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ

ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯǮǭǺǷȀǯ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȋǽǵDZǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮ ǗǻǹDzǽȃȒǶǺȒǷǽDzDZǵǿǵ ǛǯDzǽDZǽǭȁǿǵ ǑDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǻȋǻǽDzǺDZǻȋ ǏDzǷǾDzǸȒ

ǜǽǵ ǹȒǿǷǵ

ǝDzǶǿǵǺǰ&

ǝDzǶǿǵǺǰ' ǿǭǺǵdzȄDz

ǝDzǶǿǵǺǰ' ǿǭǯǵȆDz

ǝDzǶǿǵǺǰǒ ǿǭ)ǭǮǻ ǽDzǶǿǵǺǰ ǯȒDZǾȀǿǺȒǶ

ǠǾȉǻǰǻ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȁȒǴǵȄǺǵȂǝDzǶǿǵǺǰ$ ǿǭ%

ǜǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒȒǿǭǷȒȆǻȓȂ ǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉ ǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶǻǾǺǻǯȒ

ǠǾȉǻǰǻ ǝDzǴDzǽǯǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǠǾȉǻǰǻǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ

 

ǜǻǸȒǿǵǷǭ ǎǭǺǷȀ ǼDzǽDzDZǮǭȄǭȐ ǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌ ȄȒǿǷǵȂ ǿǭ ǼǻǾǸȒDZǻǯǺǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ǽDzǶǿǵǺǰȒǯ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹ ǼǻǽǿȁDzǸDzǹ ǞǵǾǿDzǹǭǽDzǶǿǵǺǰȒǯǼȒDZǿǽǵǹȀȐǿȉǾȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǵǹDzǿǻDZǭǹǵǭǺǭǸȒǴȀǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǻǮǽǻǮǸDzǺǻȓǽǵǺǷǻǯǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓDZǸȌ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉ DZǸȌ ǻȃȒǺǷǵ ǽǵǴǵǷȀ ǾǿǻǽǻǺǵ ǼȒDZ ȄǭǾ ȀǷǸǭDZDzǺǺȌ ȀǰǻDZǵ ǠǾȒ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǽǵǴǵǷȒǯ ǯǵǴǺǭȄDzǺȒ ǴǰȒDZǺǻ Ǵ ǼǻǸȒǿǵǷǻȋ ǼǽǵǾǯǻȐǺǺȌ ǽDzǶǿǵǺǰȀ ǎǭǺǷȀ ǏȒDZǼǻǯȒDZǺȒ ǽǵǴǵǷǽDzǶǿǵǺǰǵ ǽDzǰȀǸȌǽǺǻ ǭǺǭǸȒǴȀȋǿȉǾȌǿǭǼDzǽDzǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌǍǺǭǸȒǴǴǭǾǿǽǻǷǭǹǵǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺǵȂǷǽDzDZǵǿȒǯǷǻǽǵǾǺȒǾǿȉȌǷǵȂǺDzǴǹDzǺȅǵǸǭǾȉȐǿǭǷǵǹǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

  ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǠǾȉǻǰǻ

Ǒǻ DZǺȒǯ  

ǏȒDZDZǻ DZǺȒǯ

ǏȒDZDZǻ DZǺȒǯ

 

 

ǜǻǺǭDZ DZǺȒǯ  

ǠǾȉǻǰǻ  53


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȋǽǵDZǵȄǺǵȂǻǾȒǮ ǗǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌȁȒǴǵȄǺǵȂǻǾȒǮǠǾȉǻǰǻ

Ǒǻ DZǺȒǯ  

ǏȒDZDZǻ DZǺȒǯ

ǏȒDZDZǻ DZǺȒǯ

 

 

ǜǻǺǭDZ DZǺȒǯ

ǠǾȉǻǰǻ

 

 

Ǡ ǿǭǮǸǵȃȒ ǺǵdzȄDz ǯǷǭǴǭǺǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ Ȇǻ ǼǽǵǶǹǭȐǿȉǾȌ ǎǭǺǷǻǹ DZǻ ǯǽǭȂȀǯǭǺǺȌ Ǽǽǵ ǻȃȒǺȃȒ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǭǷǿǵǯȒǯ ǯ ǾȀǹȒ Ȇǻ ǺDz ǼDzǽDzǯǵȆȀȐ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǷǽDzDZǵǿȀ ǜǽǵ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǮǭǺǷǻǹǺDzǯǽǭȂǻǯȀȋǿȉǾȌDZDzȌǷȒǯǵDZǵǴǭǾǿǭǯǵǴǻǷǽDzǹǭǿǻǽǰǻǯǭDZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǴǭǼǭǾǵǽȀȂǻǹDzǹǭǶǺǻǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǔǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵȋǽǵDZǵȄǺǵǹǻǾǻǮǭǹ ǔǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵȁȒǴǵȄǺǵǹǻǾǻǮǭǹ

 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 

ǠǾȉǻǰǻ ǍǺǭǸȒǴǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǛǾǺǻǯǺǵǹǵ ǾȀDZdzDzǺǺȌǹǵ Ǽǽǵ ǻȃȒǺȃȒ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ ǷǽDzDZǵǿȒǯ Ȑ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ ǿǻǰǻ Ȅǵ ǼǽǻǾǿǽǻȄDzǺȒ ǯǵǼǸǭǿǵ ǻǾǺǻǯǺǻȓǾȀǹǵǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒǭǮǻǼǽǻȃDzǺǿȒǯǴǭǷǽDzDZǵǿǻǹǮȒǸȉȅȒǺȒdzǺǭDZǺȒǯȄǵǯȒDZǻǹǻǼǽǻǮȀDZȉȌǷȒǿǽȀDZǺǻȆȒǴ ǻǰǸȌDZȀǺǭǰǽǻȅǻǯȒǼǻǿǻǷǵǷǻǺǿǽǭǰDzǺǿȒǯǴǺǵdzDzǺǺȌǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽDzǶǿǵǺǰȀǭǮǻǼǻǽȀȅDzǺǺȌǼDzǽǯȒǾǺǵȂȀǹǻǯǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǰǻ DZǻǰǻǯǻǽȀ ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǭǺǭǸȒǴ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒ Ȁ DZǯǻȂ ǺǭǼǽȌǹǷǭȂ ǾǿǯǻǽDzǺǺȌ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼȒDZ ǴǹDzǺȅDzǺǺȌ ǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒǺǭȒǺDZǵǯȒDZȀǭǸȉǺȒǶȒǾȀǷȀǼǺȒǶǻǾǺǻǯȒ ǺǭǻǾǺǻǯȒǼǻǽǿȁDzǸȋ  ǗǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌǴǭǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǻȋǻǴǺǭǷǻȋ ǚǵdzȄDzǺǭǯDzDZDzǺǭǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǭǷǻǺȃDzǺǿǽǭȃȒȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǎǭǺǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ 

ǍǷǿǵǯǵ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǤǵǾǿǭǼǻǴǵȃȒȌ ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǜǽǵǹȒǿǷǭ 

ǠǷǽǭȓǺǭ     

ǎǭǺǷǵǷǽǭȓǺ ǞǚǑǿǭȒǺȅȒ ǷǽǭȓǺǵ²ǺDz ȄǸDzǺǵǛǒǞǝ

ǗǽǭȓǺǵ ȄǸDzǺǵ ǛǒǞǝ     

     

ǠǾȉǻǰǻ     

   

    

    

   

 

54


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

  ǍǷǿǵǯǵ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯǮǭǺǷȀǯ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻǴǮǵǿǷȀ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹ ǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǤǵǾǿǭǼǻǴǵȃȒȌ ǑǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭȀǹǻǯǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǜǽǵǹȒǿǷǭ 

ǠǷǽǭȓǺǭ 

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǎǭǺǷǵǷǽǭȓǺ ǞǚǑǿǭȒǺȅȒ ǗǽǭȓǺǵ ǷǽǭȓǺǵ²ǺDz ȄǸDzǺǵǛǒǞǝ ȄǸDzǺǵǛǒǞǝ     

ǠǾȉǻǰǻ 

  

  

  

  

  

  

   

    

    

   

ǝǵǴǵǷǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷǽǻǴǰǸȌDZǭȐǽǵǴǵǷǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒȌǷǽǵǴǵǷǺDzǹǻdzǸǵǯǻǾǿȒȁȒǺǭǺǾȀǯǭǿǵǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌǭǷǿǵǯȒǯǎǭǺǷȀǿǭǯǵǷǻǺǭǺǺȌǶǻǰǻ ǯǸǭǾǺǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉȀǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺȒǾǿǽǻǷǵǛǾǺǻǯǺǭǹDzǿǭȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǻǹǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǼǻǸȌǰǭȐȀǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȒǮDzǴȀǹǻǯǺǻȓǾǼǽǻǹǻdzǺǻǾǿȒǎǭǺǷȀǯǵǷǻǺǭǿǵǾǯǻȓ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȀǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺȒǾǿǽǻǷǵȅǸȌȂǻǹǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂ ȌǷǵǹǵǹǻdzǺǭȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǽǻǴǽǵǯȒǯǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǏǼǽǻȃDzǾȒȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǴǵǷǻǹǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǎǭǺǷǽǻǴǰǸȌDZǭȐǼǻȐDZǺǭǺǺȌǿǭǷǵȂǴǭȂǻDZȒǯ  ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǷǻǽǻǿǷǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǺǭǸDzdzǺǻǰǻǽȒǯǺȌǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒȀǷǻǽǻǿǷǻǿǭDZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒ ǼǻǿǻȄǺDz ǷǻǽǻǿǷǻǾǿǽǻǷǻǯDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǭǷǿǵǯǭǹǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵǾǼǽȌǹǻǯǭǺDzǺǭǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǺǭǸDzdzǺǻǰǻ ǽȒǯǺȌ ǹǵǿǿȐǯǻȓ ǿǭ ǼǻǿǻȄǺǻȓ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǹǻdzǸǵǯǵȂ ǿǭ ǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂ ǴǹȒǺ Ȁ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷǭȂ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽǵǴǵǷǻǹ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ȜǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂ ǽȒǯǺȌȂ ǽǻǴǽǵǯȒǯ ǾǿǽǻǷǻǯǻǾǿȒ Ǵǭ ǯǭǸȋǿǻȋ Ȓ ǿǭǷǵȂǼǽǵǺȃǵǼǭȂ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ȃȒǸȉǻǯǻǰǻ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǿǭ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻǰǻ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǺDzǮǭdzǭǺǻǰǻ ǭǸDz ȌǷǵǹ ǹǻdzǺǭȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǿǭǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ȆǻǯǵǹǭǰǭȐǺDzǰǭǶǺǵȂDZȒǶ ǽȒǯǺȌǷǸȋȄǻǯǵȂǴǺǭȄDzǺȉǽǵǴǵǷȀǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǼǻǾǿȒǶǺǵǶǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȁǭǷǿǵȄǺǵȂǷǸȋȄǻǯǵȂǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯǽǵǴǵǷȀǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǯdzǵǿǿȌ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂ ǷǻǽǵǰȀȋȄǵȂ DZȒǶ ȌǷȆǻ ǷǸȋȄǻǯȒ ǼǻǷǭǴǺǵǷǵ ǽǵǴǵǷȀ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǾȌǰǭȋǿȉ ȓȂ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǿǭǭǮǻǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻǴǺǭȄDzǺǺȌ ǗǸȋȄǻǯȒǼǻǷǭǴǺǵǷǵǽǵǴǵǷȀǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒȓȂȃȒǸȉǻǯȒǷǽǵǿǵȄǺȒǿǭǰǽǭǺǵȄǺȒǴǺǭȄDzǺǺȌǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌǼǽǵǺǭǶǹǺȒǻDZǵǺǽǭǴ ǺǭǽȒǷǿǭǴǭǿǯDzǽDZdzȀȋǿȉǾȌǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǎǭǺǷȀ  

55


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǛȃȒǺǷǭǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǑǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒȂ ǸȒǹȒǿȒǯ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂ ǎǭǺǷǻǹ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹ ǽǵǴǵǷȀ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵǎǭǺǷǻȃȒǺȋȐǸȒǷǯȒDZǺȒǾǿȉǾǼǵǽǭȋȄǵǾȉǺǭǼDzǯǺȒǷǻDzȁȒȃȒȐǺǿǵǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺȒ ǚǎǠ ǘȒǷǯȒDZǺȒǾǿȉǻȃȒǺDzǺǭǴǭDZǻǼǻǹǻǰǻȋǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵȂǺǻǽǹǭǿǵǯȒǯǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂǚǎǠǮȀǸǭǿǭǷǻȋ ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ 

ǽǻǷȀ

ǽǻǷȀ

ǚ´ǚǻǽǹǭǿǵǯǹǵǿǿȐǯǻȓǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒµ ǷǻȅǿǵǯǷǭǾȒǴǭǸǵȅǷǵǺǭǽǭȂȀǺǷǭȂǺǻǾǿǽǻ ǯǮǭǺǷǭȂǿǭǺDzǻǮǿȌdzDzǺȒDZDzǼǻǴǵǿǺȒǾDzǽǿǵȁȒǷǭǿǵǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǰǻǮǭǺǷȀǴǭǸǵȅǷǵ ǺǭǼǻǿǻȄǺǵȂǽǭȂȀǺǷǭȂǷǸȒȐǺǿȒǯ ǹȒǺȒǹǭǸȉǺǵǶǽȒǯDzǺȉȌǷǵǶǯǵǹǭǰǭȐǿȉǾȌǚǎǠ²   ǚ´ǚǻǽǹǭǿǵǯǼǻǿǻȄǺǻȓǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒµ ǷǻȅǿǵǯǷǭǾȒǷǻȅǿǵǺǭǽǭȂȀǺǷǭȂǯȒǺȅǵȂ ǮǭǺǷǭȂǮǭǺǷȒǯǾȉǷȒǹDzǿǭǸǵǼǸǭǿȒdzǺȒǯǵǹǻǰǵDZǻǮǭǺǷȀǴǷȒǺȃDzǯǵǹǾǿǽǻǷǻǹ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻDZǺȌȒǺDzǻǮǿȌdzDzǺȒDZDzǽdzǭǯǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓǷǻȅǿǵǺǭǼǻǿǻȄǺǵȂ ǽǭȂȀǺǷǭȂǷǸȒȐǺǿȒǯǾǿǽǻǷǻǯȒDZDzǼǻǴǵǿǵǮǻǽǰǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴ ǺǭDZǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯǴǷȒǺȃDzǯǵǹǾǿǽǻǷǻǹǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻDZǺȌ ǹȒǺȒǹǭǸȉǺǵǶǽȒǯDzǺȉ ȌǷǵǶǯǵǹǭǰǭȐǿȉǾȌǚǎǠ²  ǚ´ǚǻǽǹǭǿǵǯǷǻǽǻǿǷǻǾǿǽǻǷǻǯǻȓǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒµ ǷǻȅǿǵǯǷǭǾȒǷǻȅǿǵǺǭǽǭȂȀǺǷǭȂǯ ȒǺȅǵȂǮǭǺǷǭȂǮǭǺǷȒǯǾȉǷȒǹDzǿǭǸǵǼǸǭǿȒdzǺȒǯǵǹǻǰǵDZǻǮǭǺǷȀǴǷȒǺȃDzǯǵǹǾǿǽǻǷǻǹ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻǽǻǷȀȒǺDzǻǮǿȌdzDzǺȒDZDzǽdzǭǯǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓǷǻȅǿǵǺǭǼǻǿǻȄǺǵȂ ǽǭȂȀǺǷǭȂǷǸȒȐǺǿȒǯǾǿǽǻǷǻǯȒDZDzǼǻǴǵǿǵǮǻǽǰǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǴ ǺǭDZǭǺǺȌǷǽDzDZǵǿȒǯǴǷȒǺȃDzǯǵǹǾǿǽǻǷǻǹǼǻǰǭȅDzǺǺȌDZǻǽǻǷȀ ǹȒǺȒǹǭǸȉǺǵǶǽȒǯDzǺȉ ȌǷǵǶǯǵǹǭǰǭȐǿȉǾȌǚǎǠ²   ǍǺǭǸȒǴȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǭǷǻǺǿǽǭǷǿǺǵǹǵǾǿǽǻǷǭǹǵDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ Ǡ ǺǭǯDzDZDzǺȒǶ ǺǵdzȄDz ǿǭǮǸǵȃȒ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻ ǯǵDZǵ Ȓ ǾǿǽǻǷǵ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǎǭǺǷȀ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ DZǻǰǻǯȒǽǺǵȂǺDzDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǯǵǼǸǭǿǵǷǻȅǿȒǯǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȆǻǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉǼǻǰǭȅDzǺǺȋ DZǻǹȒǾȌȃȒǯ ǯǯǭdzǭȋǿȉǾȌ ǿǭǷǵǹǵ Ȇǻ ǼȒDZǸȌǰǭȋǿȉ ǯǵǼǸǭǿȒ Ǻǭ ǺǭǶǮȒǸȉȅ ǽǭǺǺȋ DZǭǿȀ ǛDZǺǭǷ ǎǭǺǷ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐ Ǻǭ ǿDz Ȇǻ Ǯǭǰǭǿǻ ǷǸȒȐǺǿȒǯǺDzǯǵǹǭǰǭǿǵǹȀǿȉǯǵǼǸǭǿǺǭǺǭǶǮȒǸȉȅǽǭǺǺȋDZǭǿȀǷǻǸǵǎǭǺǷǹǭǯǮǵǴDZȒǶǾǺǵǿǵǯȒDZǼǻǯȒDZǺȀǯǵǼǸǭǿȀȒǿǭǮǸǵȃȌ ǺDzǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǻȄȒǷȀǯǭǺȒǰǽǻȅǻǯȒǼǻǿǻǷǵǽǻǴǽǭȂǻǯǭǺȒǎǭǺǷǻǹǺǭǻǾǺǻǯȒȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓǾǿǻǾǻǯǺǻǯǵǹǻǰǯǵǼǸǭǿǵǯǷǸǭDZȒǯ ǴǭǼǻǼDzǽDzDZǺȒǼDzǽȒǻDZǵ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ Ǒǻ ǏȒDZDZǻ ǏȒDZDZǻ ǜǻǺǭDZ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǹȒǾȌȃȒǯ ǹȒǾȌȃȒǯ ǽǻǷȒǯ ǽǻǷȒǯ ǠǾȉǻǰǻ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǎǠ   ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ   ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ   ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ   ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ   DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ   ǑǻǰǻǯȒǽǺȒ ǿǭ ȀǹǻǯǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ   ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǠǾȉǻǰǻǺDzDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒ   ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ56


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǏȒDZDZǻ ǏȒDZDZǻ ǜǻǺǭDZ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǑǻǹȒǾȌȃȒǯ ǹȒǾȌȃȒǯ ǽǻǷȒǯ ǽǻǷȒǯ ǠǾȉǻǰǻ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǚǎǠ   ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ   ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ   ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ   ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ   DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ   ǑǻǰǻǯȒǽǺȒ ǿǭ ȀǹǻǯǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ   ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǠǾȉǻǰǻǺDzDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒ   ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǠǺǭǯDzDZDzǺȒǶǯǵȆDzǿǭǮǸǵȃȒǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǻǾǿǽǻǷǵǴǭǷȒǺȄDzǺǺȌDZǻǰǻǯȒǽǺǵȂǿǭȀǹǻǯǺǵȂȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǎǭǺǷȀȌǷȒ ǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺȒ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǵǹǵ DZǻǰǻǯǻǽǭǹǵ ǎǭǺǷ ǺDzǻȄȒǷȀȐǺǭ ǿDzȆǻǶǻǹȀDZǻǯDzDZDzǿȉǾȌǯǵǷǻǺǭǿǵǯǾȒDZǻǰǻǯȒǽǺȒǿǭ ȀǹǻǯǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ DZǻ ǴǭǷȒǺȄDzǺǺȌ ǾǿǽǻǷȀ ȓȂ DZȒȓ ǔ ǹDzǿǻȋ ǻǮǹDzdzDzǺǺȌ ǽǵǴǵǷȀ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ Ȇǻ ǯǵǺǵǷǭȐ ȄDzǽDzǴ ǭǾǵǹDzǿǽǵȄǺȒ ǼǸǭǿDzdzȒǿǭDZǻǾǿǽǻǷǻǯDzǼǻǰǭȅDzǺǺȌǾǿǽǻǷǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǎǭǺǷǯǷǸȋȄǭȐȀǾǿǭǺDZǭǽǿǺȒDZǻǰǻǯǻǽǵǴǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǿǭǷȒǼǻǸǻdzDzǺǺȌȌǷȒǹǻǿǵǯȀȋǿȉǷǸȒȐǺǿȒǯǺDzǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǿǵǯǵȆDzǯǷǭǴǭǺȒǹǻdzǸǵǯǻǾǿȒ ǝǵǺǷǻǯǵǶǽǵǴǵǷ ǎǭǺǷ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐ ǽǵǺǷǻǯǵǶ ǽǵǴǵǷ ȌǷ ǾȀǷȀǼǺȒǾǿȉ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻ ǿǭ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȒǯ ǿǻǮǿǻ ǺDzǾǼǽǻǹǻdzǺȒǾǿȉ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǼDzǽDzǯǵȆDzǺǺȌDZǻȂǻDZȒǯ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǼǽǻȃDzǺǿȒDZǻȂǻDZǵ ǺǭDZǯǵǿǽǭǿǭǹǵ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵǼǽǻȃDzǺǿǺȒǯǵǿǽǭǿǵ ǴǭǯǭǸȋǿǭǹǵȀǾȀǹȒǺDzǻǮȂȒDZǺȒǶDZǸȌǯǵǷǻǺǭǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǎǭǺǷȀǿǭǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌǽǵǴǵǷȒǯǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǿǭDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀǯǹDzdzǭȂǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂDZǸȌǎǭǺǷȀ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǽǵǺǷǻǯǵǹǽǵǴǵǷǻǹǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȀǾǵǾǿDzǹǭǿǵȄǺǻǹȀǼǻȐDZǺǭǺǺȒ  ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌǯǭǸȋǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹ ǜǽǻȃDzǺǿǺǵǶǽǵǴǵǷ ǎǭǺǷ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ȌǷ ǺDzǾǼǽǻǹǻdzǺȒǾǿȉ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǼDzǽDzǯǵȆDzǺǺȌ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ DZǻȂǻDZȒǯ ǺǭDZ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǵ ǯǵǿǽǭǿǭǹǵ Ȁ ǾȀǹȒ ǺDzǻǮȂȒDZǺȒǶ DZǸȌ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǎǭǺǷȀ Ǵ ǯǵǼǸǭǿǵ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ǿǭ ǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌ ǽǵǴǵǷȒǯ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǿǭ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǯ ǹDzdzǭȂ ǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǎǭǺǷ ǯǯǭdzǭȐ Ȇǻ ǻǾǺǻǯǺǵǹ DZdzDzǽDzǸǻǹ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀȐǺDzǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǾǿȉǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǺǭDZȂǻDZdzDzǺȉǿǭǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǼǸǭǿDzdzȒǯǴǭǾȀǹǭǹǵǿǭDZǭǿǭǹǵ ǎǭǺǷ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹ ǽǵǴǵǷǻǹ ȌǷ ǺDzǯȒDZ·ȐǹǺȀ ȄǭǾǿǵǺȀ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷȀ ǯǷǸȋȄǭȋȄǵ ǺDzǰǭǿǵǯǺǵǶ ǯǼǸǵǯǯǺȀǿǽȒȅǺȒȂǿǭǴǻǯǺȒȅǺȒȂȁǭǷǿǻǽȒǯ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȀǾǵǾǿDzǹǭǿǵȄǺǻǹȀǼǻȐDZǺǭǺǺȒǿǭǷǵȂǴǭȂǻDZȒǯ  ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz Ȓ ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǵ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ DZǻǾȌǰǺDzǺǺȌ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻȓ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǿǭ ǻǮǾȌǰȒǯ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ DZǻȂǻDZȒǯ Ȁ ǷǻǽǻǿǷǻ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶ ǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǹǻdzǸǵǯǵȂǿǭǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂǴǹȒǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǾǿǭǯǷǭȂ ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz Ȓ ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ DZǻǾȌǰǺDzǺǺȌ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻȓ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǿǭ ǻǮǾȌǰȒǯ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ ǯǵǿǽǭǿ Ȁ ǷǻǽǻǿǷǻ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶ ǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǹǻdzǸǵǯǵȂǿǭǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂǴǹȒǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǾǿǭǯǷǭȂ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹǾǼǽȌǹǻǯǭǺDzǺǭǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌǼDzǽDzǯǵȆDzǺǺȌǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯǺǭDZǼǽǻȃDzǺǿǺǵǹǵ ǯǵǿǽǭǿǭǹǵ Ȁ ǾȀǹȒ ǺDzǻǮȂȒDZǺȒǶ DZǸȌ ǯǵǷǻǺǭǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǎǭǺǷȀ Ǵ ǯǵǼǸǭǿǵ ǼǽǻȃDzǺǿȒǯ ǿǭ ǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌ ǽǵǴǵǷȒǯ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǿǭDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǯǹDzdzǭȂǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂDZǸȌǎǭǺǷȀȒǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȅǸȌȂǻǹ  ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ȃȒǸȉǻǯǻǰǻ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǿǭ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻǰǻ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǺDzǮǭdzǭǺǻǰǻ ǭǸDz ȌǷǵǹ ǹǻdzǺǭȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǿǭǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ȆǻǯǵǹǭǰǭȐǺDzǰǭǶǺǵȂDZȒǶ ǷǸȋȄǻǯǵȂǴǺǭȄDzǺȉǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀȁǭǷǿǵȄǺǵȂǷǸȋȄǻǯǵȂǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǯdzǵǿǿȌ DzȁDzǷǿǵǯǺǵȂ ǴǭȂǻDZȒǯ ȌǷȆǻ ǼǻǷǭǴǺǵǷǵ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ǾȌǰǭȋǿȉ ȓȂ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǿǭǭǮǻ ǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻǴǺǭȄDzǺǺȌ 

57


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǗǸȋȄǻǯȒ ǼǻǷǭǴǺǵǷǵ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻǰǻ ǽǵǴǵǷȀ ȓȂ ȃȒǸȉǻǯȒǷǽǵǿǵȄǺȒ ǿǭ ǰǽǭǺǵȄǺȒ ǴǺǭȄDzǺǺȌ ǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌ ǼǽǵǺǭǶǹǺȒ ǻDZǵǺ ǽǭǴǺǭǽȒǷǿǭǴǭǿǯDzǽDZdzȀȋǿȉǾȌǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǎǭǺǷȀ ǚǭǯDzDZDzǺǭǺǵdzȄDzǿǭǮǸǵȃȌǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐȄȀǿǸǵǯȒǾǿȉDZǻǹǻdzǸǵǯǵȂǴǹȒǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǾǿǭǯǷǭȂǼǽǵǺDzǴǹȒǺǺǻǹȀǴǺǭȄDzǺǺȒ ǯǾȒȂ ȒǺȅǵȂ ǼDzǽDzǹȒǺǺǵȂ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǎǭǺǷȀ ǤȀǿǸǵǯȒǾǿȉ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǰǻ ǴǯȒǿȀ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ǯǼǸǵǯ ǼǽǵǼȀǾǿǵǹǵȂ ǴǹȒǺ Ȁ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ ǾǿǭǯǷǭȂ Ǻǭ ȄǵǾǿǵǶ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǶ DZǻȂȒDZ ǎǭǺǷȀ Ǵǭ ǻDZǵǺ ǽȒǷ ǯǵǴǺǭȄDzǺǵǶ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ ǼǸǭǯǭȋȄǻȓ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ Ǵǭ ǺDzǿǻǽǰǻǯǵǹǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǵ ǭǷǿǵǯǭǹǵ ǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǹǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵǺǭȌǯǺǵǹǵǾǿǭǺǻǹǺǭǴǯȒǿǺȀDZǭǿȀ

 

ǏǭǸȋǿǭ

ǐǽǵǯǺȌ ǑǻǸǞǥǍ ǂǯǽǻ ǂǯǽǻ DŽǺȅDz DŽǺȅDz ǠǾȉǻǰǻ

ǛǾǺǻǯǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ

ǚǎǠ /,%25 /,%25 (XULERU /,%25 (XULERU 

ǏǭǸȋǿǭ

ǐǽǵǯǺȌ ǑǻǸǞǥǍ ǂǯǽǻ ǂǯǽǻ DŽǺȅDz DŽǺȅDz ǠǾȉǻǰǻ

ǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌȀ ǮǭǴǵǾǺǵȂ ǼȀǺǷǿǭȂǛǾǺǻǯǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ

ǚǎǠ /,%25 /,%25 (XULERU /,%25 (XULERU   

ǔǮȒǸȉȅDzǺǺȌȀ ǮǭǴǵǾǺǵȂ ǼȀǺǷǿǭȂ   

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ

     

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ

     

ǔǹDzǺȅDzǺǺȌȀ ǮǭǴǵǾǺǵȂ ǼȀǺǷǿǭȂ   

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌǔǹDzǺȅDzǺǺȌȀ ǮǭǴǵǾǺǵȂ ǼȀǺǷǿǭȂ   

     

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ     ǤȀǿǸǵǯȒǾǿȉ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǻǮȄǵǾǸȋȐǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ DZǻǾǿȀǼǺǵȂ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ Ǵ ȁȒǷǾǻǯǭǺǻȋ ǾǿǭǯǷǻȋ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ Ǵ ǹDzǿǻȋ ǻȃȒǺǷǵ ǹǻdzǸǵǯǵȂ ǺǭǾǸȒDZǷȒǯ ǯȒDZ ǼǽǵǼȀǾǿǵǹǵȂ ǴǹȒǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ ǾǿǭǯǻǷ ǑǸȌ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ Ȇǻ ǯȒDZǺDzǾDzǺȒ DZǻ ǿǭ ǽȒǯǺȒǯ ȒȐǽǭǽȂȒȓ DZdzDzǽDzǸ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǭǷǿǵǯȀ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ ǹDzǿǻDZ ǹǻDZǵȁȒǷǻǯǭǺǻȓ DZȋǽǭȃȒȓ DZǸȌ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ Ȇǻ ǯȒDZǺDzǾDzǺȒ DZǻ ǽȒǯǺȌ ȒȐǽǭǽȂȒȓ ² ǹDzǿǻDZ ǴǹȒǺ Ƿǽǵǯǻȓ DZǻȂȒDZǺǻǾǿȒ Ǵ ǺǭǾǿȀǼǺǵǹǵ ǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌǹǵ DZǸȌ ǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵȂ ǻǮǸȒǰǭȃȒǶ  ǮǼ DZǸȌ ǛǏǑǜ ǺǻǹȒǺǻǯǭǺǵȂ ǯ ǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒǮǼDZǸȌǛǏǑǜǯDZǻǸǭǽǭȂǞǥǍǮǼDZǸȌǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺǵȂǻǮǸȒǰǭȃȒǶǽȒǯǺȌȒȐǽǭǽȂȒȓ²ǴǹȒǺǭ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ  ǔǭǰǭǸȉǺǵǶ ǯǼǸǵǯ ǴǹȒǺ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ Ǻǭ ǷǭǼȒǿǭǸ ǎǭǺǷȀ ǾǷǸǭDZǭȐ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǤȀǿǸǵǯȒǾǿȉ ȄǵǾǿǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǴǮǵǿǷȀ ǯȒDZ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ǻȃȒǺȋǯǭǺǵȂ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǽǻǴǽǭȂǻǯȀȐǿȉǾȌ ȅǸȌȂǻǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ȆǻǹǭȋǿȉȁȒǷǾǻǯǭǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺȀǾǿǭǯǷȀǿǭǼDzǽDzǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌȄDzǽDzǴǼǽǵǮȀǿǷǵ ǴǮǵǿǷǵ ǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǺǭǼǽDzDZǹDzǿǯǼǸǵǯȀǼǽǵǼȀǾǿǵǹǵȂǴǹȒǺȀǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǾǿǭǯǷǭȂǴǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǹǹDzǿǻDZȀǹǻDZǵȁȒǷǻǯǭǺǻȓDZȋǽǭȃȒȓǒȁDzǷǿ ǯȒDZ ǴǹȒǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȓ ǾǿǭǯǷǵ  ǮǼ Ǽǻ ǛǏǑǜ Ǻǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǎǭǺǷȀ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ  ǏǭǸȋǿǺǵǶǽǵǴǵǷ ǎǭǺǷ ǽǻǴǰǸȌDZǭȐ ǯǭǸȋǿǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ȌǷ ǺDzǾǼǽǻǹǻdzǺȒǾǿȉ ǴǭǮDzǴǼDzȄǵǿǵ ǼDzǽDzǯǵȆDzǺǺȌ ǼǽǵǿǻǷȀ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒǺǭDZǯȒDZǿǻǷǻǹǰǽǻȅǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒ ǴǭǯǭǸȋǿǻȋ ȀǾȀǹȒǺDzǻǮȂȒDZǺȒǶDZǸȌǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌ ǽǵǴǵǷȒǯ ǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒ ǿǭ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǯ ǹDzdzǭȂ ǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǎǭǺǷ ǯǯǭdzǭȐ Ȇǻ ǻǾǺǻǯǺǵǹ DZdzDzǽDzǸǻǹ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀȐǺDzǼǻǾǸȒDZǻǯǺȒǾǿȉǷǻǸǵǯǭǺȉǻǮǹȒǺǺǵȂǷȀǽǾȒǯȒǺǻǴDzǹǺǵȂǯǭǸȋǿ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌǯǭǸȋǿǺǵǹǽǵǴǵǷǻǹǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȀǾǵǾǿDzǹǭǿǵȄǺǻǹȀǼǻȐDZǺǭǺǺȒǿǭǷǵȂǴǭȂǻDZȒǯ 

58


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz Ȓ ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǭǷǿǵǯǭǹǵ Ǵǭ ǯǭǸȋǿǻȋ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ DZǻǾȌǰǺDzǺǺȌ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻȓǾǿǽȀǷǿȀǽǵǿǭǻǮǾȌǰȒǯǺǭDZȂǻDZdzDzǺȉ ǰǽǻȅǻǯǵȂǷǻȅǿȒǯǯȒǺǻǴDzǹǺȒǶǯǭǸȋǿȒȀǷǻǽǻǿǷǻ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶ ǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǹǻdzǸǵǯǵȂ ǿǭ ǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂ ǴǹȒǺ ǯ ǻǮǹȒǺǺǵȂ ǷȀǽǾǭȂȒǺǻǴDzǹǺǵȂǯǭǸȋǿ ǾǿǽȀǷǿȀǽǺDz ǾǿǽǭǿDzǰȒȄǺDz Ȓ ǼǻǿǻȄǺDz ǻǼDzǽǭǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ DZǻǾȌǰǺDzǺǺȌ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻȓ ǾǿǽȀǷǿȀǽǵ ǿǭ ǻǮǾȌǰȒǯ ǯȒDZǿǻǷȀ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ Ȁ ǷǻǽǻǿǷǻ ǾDzǽDzDZǺȉǻ ǿǭ DZǻǯǰǻǾǿǽǻǷǻǯȒǶǼDzǽǾǼDzǷǿǵǯȒǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǹǻdzǸǵǯǵȂǿǭǺDzǼDzǽDzDZǮǭȄDzǺǵȂǴǹȒǺǯǻǮǹȒǺǺǵȂǷȀǽǾǭȂȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿ ǠǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǯǭǸȋǿǺǵǹ ǽǵǴǵǷǻǹ ǾǼǽȌǹǻǯǭǺDz Ǻǭ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ ǼDzǽDzǯǵȆDzǺǺȌ ǼǽǵǿǻǷȀ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ ǺǭDZ ǯȒDZǿǻǷǻǹ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǷǻȅǿȒǯ ǯ ȒǺǻǴDzǹǺȒǶ ǯǭǸȋǿȒ Ȁ ǾȀǹȒ ǼǽǵǶǺȌǿǺȒǶ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǿǭ ǺDzǻǮȂȒDZǺȒǶ DZǸȌ ǼȒDZǿǽǵǹǭǺǺȌǽǵǴǵǷȒǯǸȒǷǯȒDZǺǻǾǿȒǿǭDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǯǹDzdzǭȂǼǽǵǶǺȌǿǺǵȂDZǸȌǎǭǺǷȀȒǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌȅǸȌȂǻǹ  ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȌ ȃȒǸȉǻǯǻǰǻ ǻǼǿǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ǿǭ ǼǽǵǶǺȌǿǺǻǰǻ DZǸȌ ǎǭǺǷȀ ǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻ ǺDzǮǭdzǭǺǻǰǻ ǭǸDz ȌǷǵǹ ǹǻdzǺǭȀǼǽǭǯǸȌǿǵ ǿǭǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ȆǻǯǵǹǭǰǭȐǺDzǰǭǶǺǵȂDZȒǶ ǷǸȋȄǻǯǵȂǴǺǭȄDzǺȉǯǭǸȋǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻǹǻǺȒǿǻǽǵǺǰȀȁǭǷǿǵȄǺǵȂǷǸȋȄǻǯǵȂǼǻǷǭǴǺǵǷȒǯǯǭǸȋǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀ ǯdzǵǿǿȌDzȁDzǷǿǵǯǺǵȂǴǭȂǻDZȒǯ ȌǷȆǻǼǻǷǭǴǺǵǷǵǯǭǸȋǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǾȌǰǭȋǿȉȓȂǷǽǵǿǵȄǺǻǰǻǿǭǭǮǻǰǽǭǺǵȄǺǻǰǻ ǴǺǭȄDzǺǺȌ ǗǸȋȄǻǯȒǼǻǷǭǴǺǵǷǵǯǭǸȋǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀȓȂȃȒǸȉǻǯȒǷǽǵǿǵȄǺȒǿǭǰǽǭǺǵȄǺȒǴǺǭȄDzǺǺȌǷǻǽǵǰȀȋǿȉǾȌǼǽǵǺǭǶǹǺȒǻDZǵǺǽǭǴ ǺǭǽȒǷǿǭǴǭǿǯDzǽDZdzȀȋǿȉǾȌǜǽǭǯǸȒǺǺȌǹǎǭǺǷȀ Ǡ ǺǭǯDzDZDzǺǵȂ ǺǵdzȄDz ǿǭǮǸǵȃȌȂ ǴǭǴǺǭȄDzǺȒ ǯǭǸȋǿǵ Ȇǻ Ǻǭǽǭdzǭȋǿȉ ǎǭǺǷ Ǻǭ ǴǺǭȄǺǵǶ ǽǵǴǵǷ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǴǻǰǸȌDZȀǺǭǺDzǿǻǽǰǻǯȒǹǻǺDzǿǭǽǺȒǭǷǿǵǯǵǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭǼǽǻǰǺǻǴǻǯǭǺȒǰǽǻȅǻǯȒǼǻǿǻǷǵǍǺǭǸȒǴǼǻǸȌǰǭȐȀ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȒ ǯǼǸǵǯȀ ǹǻdzǸǵǯǵȂ ǼǻǹȒǽǷǻǯǭǺǵȂ ǴǹȒǺ ǯ ǻǮǹȒǺǺǵȂ ǷȀǽǾǭȂ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿ DZǻ ǰǽǵǯǺȒ Ǽǽǵ ǺDzǴǹȒǺǺǻǹȀ ǴǺǭȄDzǺǺȒǯǾȒȂȒǺȅǵȂǴǹȒǺǺǵȂȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǎǭǺǷȀ ȄDzǽDzǴ ǺǭȌǯǺȒǾǿȉ ǺDzǿǻǽǰǻǯǵȂ ǹǻǺDzǿǭǽǺǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ȌǷǵȂ Ȑ ȄȀǿǸǵǯǻȋDZǻǴǹȒǺǻǮǹȒǺǺǵȂǷȀǽǾȒǯǯǭǸȋǿ ǏǼǸǵǯǺǭǷǭǼȒǿǭǸǺDzǯȒDZǽȒǴǺȌȐǿȉǾȌǯȒDZǯǼǸǵǯȀǺǭǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǵǶǴǯȒǿǼǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǵǶ ǴǯȒǿ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǚǭǯDzDZDzǺDz Ȁ ǿǭǮǸǵȃȒ ǯȒDZ·ȐǹǺDz ǴǺǭȄDzǺǺȌ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐǼǻǿDzǺȃȒǶǺDzȄǵǾǿDzǴǹDzǺȅDzǺǺȌȀǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒǼǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ ǭǮǻȀǾǷǸǭDZȒǷǭǼȒǿǭǸȀǭǼǻǴǵǿǵǯǺȒǴǺǭȄDzǺǺȌǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǼǻǿDzǺȃȒǶǺDzȄǵǾǿDzǴǮȒǸȉȅDzǺǺȌ

 

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǏǭǸȋǿǭ

ǐǽǵǯǺȌDZǻǸǞǥǍ ǐǽǵǯǺȌȐǯǽǻ ǠǾȉǻǰǻ ǐǽǵǯǺȌDZǻǸǞǥǍ ǐǽǵǯǺȌȐǯǽǻ ǠǾȉǻǰǻ

ǔǹȒǺǭ ǻǮǹȒǺǺǻǰǻ ǷȀǽǾȀ   

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ     

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǔǹȒǺǭ ǻǮǹȒǺǺǻǰǻ ǷȀǽǾȀ

   

ǏǼǸǵǯǺǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷDZǻ ǻǼǻDZǭǿǷȀǯǭǺǺȌ     

ǏǴǭȐǹǻǴǭǸȒǷȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯȒȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀDZǻǰǻǯǻǽǵ´ǽDzǼǻµȀǾȀǹȒǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǯǷǸȋȄǭǸǵ ǷǽDzDZǵǿǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ ǯȒDZ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ǎǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ȌǷȒ ǼǻǼǭDZǭǸǵ ǼȒDZ DZȒȋ ȋǽǵDZǵȄǺǻ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǻȓ ǻǾǺǻǯǺǻȓȀǰǻDZǵ ǼǽǻǯǴǭȐǹǺȀǷǻǹǼDzǺǾǭȃȒȋǭǮǻǼǻDZȒǮǺǻȓȀǰǻDZǵ

  

ǜDzǽDzDZǭȄǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯ

ǛǼDzǽǭȃȒȓǼDzǽDzDZǭȄȒȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯȌǷȒǺDzǯȒDZǼǻǯȒDZǭȋǿȉǷǽǵǿDzǽȒȌǹǼǽǵǼǵǺDzǺǺȌǯǵǴǺǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǻǰǻǭǷǿǵǯȀǯǼǻǯǺǻǹȀǻǮǾȌǴȒ ǑǻǰǻǯǻǽǵǼǽǻDZǭdzȀǿǭǴǯǻǽǻǿǺȉǻǰǻǯǵǷȀǼȀ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǎǭǺǷǹǭȐȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀȌǷȒǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǛǏǑǜ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǿǵǾ ǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯȒDZǺǻǾǺǻ ȌǷǵȂ ǎǭǺǷ ǹǭȐ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼǻǯǵǷȀǼȀǼǻǴǭǴDZǭǸDzǰȒDZȉǯǵǴǺǭȄDzǺȒǶȁȒǷǾǻǯǭǺȒǶȃȒǺȒ

59


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǎǭǺǷ ǹǭǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǽǻ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǯǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀȌǷȒǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǛǏǑǜǮǭǸǭǺǾǻǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǿǵǾǰǽǺǿǭ ǯȒDZǺǻǾǺǻȌǷǵȂǎǭǺǷǹǭȐǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǼǻǯǵǷȀǼȀǼǻǴǭǴDZǭǸDzǰȒDZȉǯǵǴǺǭȄDzǺȒǶȁȒǷǾǻǯǭǺȒǶȃȒǺȒ DŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌȆǻDZǻǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǾǿǻǾǻǯǺǻǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǼǽǻDZǭdzȀǿǭǴǯǻǽǻǿǺȉǻǰǻǯǵǷȀǼȀǺǭǯDzDZDzǺǭ ǯǜǽǵǹȒǿȃȒǿǭǜǽǵǹȒǿȃȒ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǼǻ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǯǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ ǛǏǑǜ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ǛǏǑǜ ǠǾȉǻǰǻ  

 

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǭǷǿǵǯȒǯǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǭǷǿǵǯȒǯ

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ

 

 

 

 

 

 

 

 

ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ

ǜǽǻȃDzDZȀǽǵǻȃȒǺǷǵǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ 

ǜǽǻȃDzDZȀǽǭ ǻȃȒǺǷǵ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ DZǸȌ ǿǭǷǵȂ ǷǭǿDzǰǻǽȒǶ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǿǻǽǰǻǯȒ ǿǭ ǺǭȌǯǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ Ȇǻ ǺDz ǷǻǿǵǽȀȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǮȒǽdzȒ ǼǻȂȒDZǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ Ȇǻ ǺDz ǷǻǿǵǽȀȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǮȒǽdzȒ ǽDzǰȀǸȋȐǿȉǾȌ ǛǮǸȒǷǻǯǻȋ ǼǻǸȒǿǵǷǻȋ ǎǭǺǷȀ ǠǺȒȁȒǷǻǯǭǺǵǹǵ ǼǽǻȃDzDZȀǽǭǹǵ Ǵ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǼǻǽǿȁDzǸȌǹǵ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ǿǭ ǴDZȒǶǾǺȋȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǼDzǽȒǻDZǵȄǺȒǶ ǻǾǺǻǯȒ ǑǸȌ ȃȒǸDzǶ ǿǭǷǻȓ ǻȃȒǺǷǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ ǻǾǺǻǯǺȒ ǯȂȒDZǺȒ DZǭǺȒ Ȇǻ ǮȀǸǵ ǻǿǽǵǹǭǺȒ Ȁ ȂǻDZȒ ǻǾǿǭǺǺȒȂ ǻȃȒǺǻǷ ǿǭ ȒǺȅǭ ǽDzǸDzǯǭǺǿǺǭ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ǦǻǹȒǾȌȃȌ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǭ ǭǷǿǵǯȒǯ Ȁ ǯǵǰǸȌDZȒȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯǿǭǴǭǿǯDzǽDZdzȀȐǿȉǾȌǗǽDzDZǵǿǺǵǹǷǻǹȒǿDzǿǻǹǎǭǺǷȀ ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǿDzǾǿȀǯǭǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǿǭ ǮȀDZȒǯDzǸȉ DZǯȒȄȒ Ǻǭ ǽȒǷ ȒǴ ǴǭǸȀȄDzǺǺȌǹ ǯǺȀǿǽȒȅǺȒȂǻȃȒǺȋǯǭȄȒǯȌǷȒǹǭȋǿȉǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒ ǾDzǽǿǵȁȒǷǭǿǵǿǭǭǮǻǴǺǭȄǺǵǶDZǻǾǯȒDZǽǻǮǻǿǵǯDZǭǺȒǶǰǭǸȀǴȒ ǝȒȅDzǺǺȌȆǻDZǻǼǽǻǯDzDZDzǺǺȌǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǮ·ȐǷǿȒǯȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǿǭǮȀDZȒǯDzǸȉǼǽǵǶǹǭȐǜǽǭǯǸȒǺǺȌǮǭǺǷȀǺǭ ǼȒDZǾǿǭǯȒ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯ ǼǽǻǯDzDZDzǺǻǰǻ ǿDzǾǿȀǯǭǺǺȌ Ȁ ǯǵǼǭDZǷȀ ǯȒDZȂǵǸDzǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǯȒDZȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǿǭȀǽǭǴȒǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯȒDZȂǵǸDzǺǺȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒǮȀDZȒǯDzǸȉǯȒDZȓȂǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛȃȒǺǷǭ ǮȀDZȒǯDzǸȉ ǿǭ ǻǮ·ȐǷǿȒǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǴDZȒǶǾǺȋȐǿȉǾȌ ǴǻǯǺȒȅǺȒǹǵ ǺDzǴǭǸDzdzǺǵǹǵ ǻȃȒǺȋǯǭȄǭǹǵ ȌǷȒ ǭǷǽDzDZǵǿǻǯǭǺȒ ǎǭǺǷǻǹ ǿǭ ǹǭȋǿȉ ǴǺǭǺǺȌ ǽǵǺǷȀ ǽDzǼȀǿǭȃȒȋ ǺDzǴǭǸDzdzǺȒǾǿȉ ǿǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒǾǿȉ ǼǽǻȁDzǾȒǶǺǵǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻDZǻǽȒȅDzǺǺȌǜǽǭǯǸȒǺǺȌ 

ǝȒǯǺȒȒȐǽǭǽȂȒȓǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ 

ǑǸȌ ȃȒǸDzǶ ǽǻǴǷǽǵǿǿȌ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓ Ǽǽǻ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǎǭǺǷ ǯǵǴǺǭȄǭȐ ǷǸǭǾǵ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǯǵȂǻDZȌȄǵ Ǵ ǼǽǵǽǻDZǵȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǿǭǽǵǴǵǷȒǯǭǷǿǵǯȀȄǵǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǿǭǽȒǯǺȒȒȐǽǭǽȂȒȓǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒȌǷǯǷǭǴǭǺǻǺǵdzȄDz  ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǭǻȃȒǺǷǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǗǻǿǵǽȀǯǭǸȉǺ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉǺDz ȒȃȒǺǵ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǭǷǿǵǯǺǻǰǻ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹ ǽǵǺǷȀ ǵDZǭǺǵǹǵ ǵDZǭǺǵǹǵ Ǒǭǿǭ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǻȃȒǺǷǵ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǠǾȉǻǰǻ ǍǷǿǵǯǵȆǻǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵǯȒǺȅǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂȀ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǹDzǿǭǸǭȂ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǛǏǑǜ 

 

 

 

 60


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  

ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǭǻȃȒǺǷǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉǺDz ǗǻǿǵǽȀǯǭǸȉǺ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ȒȃȒǺǵ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹ ǭǷǿǵǯǺǻǰǻ ǵDZǭǺǵǹǵ ǵDZǭǺǵǹǵ ǽǵǺǷȀ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ 

Ǒǭǿǭ ǻȃȒǺǷǵ

ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǛǏǑǜ ǛǮǸȒǰǭȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǙȀǺȒȃǵǼǭǸȉǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǍǷȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǎȀDZȒǯǸȒ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȆǻ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ȀǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǹDzǿǭǸǭȂ ǍǷǿǵǯǵȆǻDZǻȌǷǵȂ ǽǻǴǷǽǵǯǭȐǿȉǾȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǼǻǴǵǿǵȒǺȅǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǣȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȆǻDZǻȌǷǵȂ ǽǻǴǷǽǵǯǭȐǿȉǾȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ ǗǻȅǿǵȒǺȅǵȂǮǭǺǷȒǯ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

ǠǾȉǻǰǻ

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   

 ǝȒǯǺȒȒȐǽǭǽȂȒȓDZǸȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǻȃȒǺDzǺǵȂǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ  ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǭǻȃȒǺǷǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉǺDz ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǗǻǿǵǽȀǯǭǸȉǺȒ ȃȒǺǵǭǷǿǵǯǺǻǰǻ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹǵ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹǵ DZǭǺǵǹǵ DZǭǺǵǹǵ ǽǵǺǷȀ Ǒǭǿǭ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǻȃȒǺǷǵ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǍǷǿǵǯǵȆǻǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵǯȒǺȅǵȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯǭȂȀ ǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǹDzǿǭǸǭȂ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǛǏǑǜ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǛǏǑǜ ǛǮǸȒǰǭȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǙȀǺȒȃǵǼǭǸȉǺȒǻǮǸȒǰǭȃȒȓ

ǠǾȉǻǰǻ 

 

 

 

 

  

  

  

  

  61


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǍǷȃȒȓǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǎȀDZȒǯǸȒ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌȆǻ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ȀǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǹDzǿǭǸǭȂ ǍǷǿǵǯǵȆǻDZǻȌǷǵȂ ǽǻǴǷǽǵǯǭȐǿȉǾȌǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂDzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯ ǮǭǺǷȀǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǗǽDzDZǵǿǵǿǭDZDzǼǻǴǵǿǵȒǺȅǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂȀǾǿǭǺǻǯ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǣȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ȆǻDZǻ ȌǷǵȂ ǽǻǴǷǽǵǯǭȐǿȉǾȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹǠǷǽǭȓǺǵ ǗǻȅǿǵȒǺȅǵȂǮǭǺǷȒǯ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

Ǒǭǿǭ ǻȃȒǺǷǵ

  

ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǭǻȃȒǺǷǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǛȃȒǺǷǭǺǭǻǾǺǻǯȒ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉ ǼǽǵǼȀȆDzǺȉǺDz ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǼȒDZǿǯDzǽDZdzDzǺǵȂ ǗǻǿǵǽȀǯǭǸȉǺȒ ȃȒǺǵǭǷǿǵǯǺǻǰǻ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹǵ ǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺǵǹǵ DZǭǺǵǹǵ DZǭǺǵǹǵ ǽǵǺǷȀ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ ǝȒǯDzǺȉ   

  

  

 

 

 

 

 

ǠǾȉǻǰǻ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   

 ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǿǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǺDzǻȃȒǺDzǺǵȂǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǚǵdzȄDz ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǻ ǼǻǽȒǯǺȌǺǺȌ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ǎǭǺǷȀ ȌǷȒ ǺDz ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺȒ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵǶ ǾǿǭǺ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǮǭǸǭǺǾȒ Ǵǭ ǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǿǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǟǭǮǸǵȃȌ ǺDz ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǺDzȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǺDzȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ  ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǮǵǿǻǷ ǴǮǵǿǻǷ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ   

ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯ ǮǭǺǷȀǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǗǻȅǿǵǯȒǺȅǵȂǮǭǺǷǭȂ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ ǣȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ

 ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

      

 

62


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǚDzǯǵǴǺǭǺǵǶ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǼǽǵǮȀǿǻǷ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǴǮǵǿǻǷ ǴǮǵǿǻǷ ǗǻȅǿǵȒǺȅǵȂǮǭǺǷȒǯ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

  

  

  

  

  

  

ǠǾȉǻǰǻǺDzǯǵǴǺǭǺȒǴǹȒǺǵǯ ǺDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒǶǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ   ǯǭǽǿǻǾǿȒ   ǚǵdzȄDz ǻǼǵǾǭǺȒ ǹDzǿǻDZǵǷǵ ǿǭ ǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌ Ȇǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǸȌ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯȌǷȒȆDzǺDzǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺȒǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȀǽȒȄǺȒǶǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺȒǶȁȒǺǭǺǾǻǯȒǶǴǯȒǿǺǻǾǿȒ ǍǷǿǵǯǵǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȌǷǵȂǼǽǵǮǸǵǴǺǻDZǻǽȒǯǺȋȐǮǭǸǭǺǾǻǯȒǶǯǭǽǿǻǾǿȒ ǏǯǭdzǭȐǿȉǾȌ Ȇǻ ǮǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǸȒǷǯȒDZǺǵȂ ǭǮǻ ǷǻǽǻǿǷǻǾǿǽǻǷǻǯǵȂ DZǻ ǿǽȉǻȂ ǹȒǾȌȃȒǯ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ ǼǽǵǮǸǵǴǺǻ DZǻǽȒǯǺȋȐ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯȒǶ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǟǭǷDz ǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ ǿǭǷǻdz DZǻ DZDzǼǻǴǵǿȒǯǴǭǯǵǹǻǰǻȋǻȆǭDZǺǵȂDZDzǼǻǴǵǿȒǯǮDzǴǯǵǴǺǭȄDzǺǻǰǻǾǿǽǻǷȀǼǻǰǭȅDzǺǺȌǿǭȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǴȒǴǹȒǺǺǻȋ ǼǽǻȃDzǺǿǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵǴȁȒǷǾǻǯǭǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴȁȒǷǾǻǯǭǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋȆǻǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌǴǭǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌȅǸȌȂǻǹǼǻǽȒǯǺȌǺǺȌǽǵǺǷǻǯǵȂǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǾǿǭǯǻǷǺǭDZǭǿȀȓȂǼDzǽǯȒǾǺǻǰǻǯǵǴǺǭǺǺȌǴǼǻǿǻȄǺǵǹǵ ǽǵǺǷǻǯǵǹǵ ǾǿǭǯǷǭǹǵ Ȇǻ ǼǽǻǼǻǺȀȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿǵ ǛȃȒǺǻȄǺǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ DZDzǼǻǴǵǿȒǯ Ǵ ȁȒǷǾǻǯǭǺǻȋ ǾǿǭǯǷǻȋ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ Ǻǭ ǻǾǺǻǯȒ DZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǵȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂ ǼǻǿǻǷȒǯ ȒǴ ǴǭǾǿǻǾȀǯǭǺǺȌǹ ȒǾǺȀȋȄǵȂ Ǻǭ ǰǽǻȅǻǯǻǹȀ ǽǵǺǷȀ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ ǾǿǭǯǻǷ Ǵǭ Ǯǻǽǰǻǯǵǹǵ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌǹǵ Ǵ ǭǺǭǸǻǰȒȄǺǵǹǵ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭǹǵǷǽDzDZǵǿǺǻǰǻǽǵǴǵǷȀǿǭǾǿǽǻǷǭǹǵǼǻǰǭȅDzǺǺȌǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭǯǭǽǿȒǾǿȉǯǵǼȀȆDzǺǵȂǮǻǽǰǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯ ȆǻǷǻǿǵǽȀȋǿȉǾȌǺǭǮȒǽdzȒǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ ǺǭǻǾǺǻǯȒ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂǽǵǺǷǻǯǵȂȃȒǺǬǷȆǻDZǸȌǯǵǼȀȆDzǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯ ȆǻǷǻǿǵǽȀȋǿȉǾȌǺDzȒǾǺȀȐǽǵǺǷǻǯǵȂȃȒǺǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌǹǻDZDzǸȉDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǵȂǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯǺǭǻǾǺǻǯȒǷǽǵǯǻȓ DZǻȂǻDZǺǻǾǿȒǴǭǼǻǿǻȄǺǻȋǼǽǻȃDzǺǿǺǻȋǾǿǭǯǷǻȋǴȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǴǭǸǵȅǷǻǯǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǏǭǽǿȒǾǿȉ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ǴǭǯǵǺȌǿǷǻǹǭǷȃȒǶ ǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌǼǻǷǻǿǵǽȀǯǭǺǺȌȂǺǭ ǽǵǺǷȀǣȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǯǭǽǿȒǾǿȉȌǷǵȂǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌǴǭDZǻǼǻǹǻǰǻȋǹDzǿǻDZǵǷǵǻȃȒǺǷǵǭǮǻǹǻDZDzǸDzǶ ȃȒǺǻȀǿǯǻǽDzǺǺȌ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒ ǰǻǸǻǯǺǵǹ ȄǵǺǻǹ ǭǷȃȒȌǹǵ ǏǭǽǿȒǾǿȉ ȃǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ǯǵǴǺǭȄǭȐǿȉǾȌ Ǵǭ DZǻǼǻǹǻǰǻȋ ǹǻDZDzǸDzǶ ȌǷȒ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǯǵǷǸȋȄǺǻ DZǭǺȒ Ȇǻ ǺDz ǾǼǻǾǿDzǽȒǰǭȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǽǵǺǷȀ ǏǵȂȒDZǺȒ DZǭǺȒ ǹǻDZDzǸDzǶ Ȇǻ ǺDz ǾǼǻǾǿDzǽȒǰǭȋǿȉǾȌ Ǻǭ ǽǵǺǷȀ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌ ȆǻDZǻ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯ ǻǮ·ȐǷǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ȂǭǽǭǷǿDzǽȀǶǻǰǻǽǵǴǵǷȒǯǭǿǭǷǻdzDzǷǻǺǻǹȒȄǺȒǼǽǵǼȀȆDzǺǺȌȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǰǭǸȀǴȒǿǭǰDzǻǰǽǭȁȒȄǺǻǰǻǹȒǾȃDzǴǺǭȂǻDZdzDzǺǺȌ DZDz ǻǮ·ȐǷǿ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶ ǴDZȒǶǾǺȋȐ Ǿǯǻȋ DZȒȌǸȉǺȒǾǿȉ ǽȒǯǺȌ ǰȀDZǯȒǸȀ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ Ƕǻǰǻ ǷDzǽȒǯǺǵȃǿǯǭ Ȓ ǴǭǾǺǻǯǺǵǷȒǯǭǷȃȒǻǺDzǽȒǯ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǛǾǺǻǯǺǵǶǼǽǵǺȃǵǼǻȃȒǺǷǵǺǭȌǷǻǹȀȜǽȀǺǿȀȐǿȉǾȌǽǻǴǽǭȂȀǺǻǷǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒȀǴǯȒǿǭȂǻȃȒǺȋǯǭȄȒǯȐǼǽǵǺȃǵǼ ǺǭǶǮȒǸȉȅ DzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǜǽǵ ȃȉǻǹȀ ǽǻǴǰǸȌDZǭȋǿȉǾȌ ǿȒǸȉǷǵ ǿȒ ǯǭǽȒǭǺǿǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǹǭǶǺǭ ȌǷȒ Ȑ ǿDzȂǺȒȄǺǻǹǻdzǸǵǯǵǹǵDZǻǴǯǻǸDzǺǵǹǵǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺǻDZǻȃȒǸȉǺǵǹǵ DŽǺȅȒ ǼǽǵǺȃǵǼǵ ǻȃȒǺǷǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ Ȁ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻǾǿȒ DZǻ ǻǮǽǭǺǵȂ ǼȒDZȂǻDZȒǯ Ǵ ǻȃȒǺǷǵ ȒǴ ǯǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹ ǼǻǸǻdzDzǺȉ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǰǻǾǿǭǺDZǭǽǿȀȲ´ǔǭǰǭǸȉǺȒǴǭǾǭDZǵǻȃȒǺǷǵǹǭǶǺǭȒǹǭǶǺǻǯǵȂǼǽǭǯµǴǭǿǯDzǽDZdzDzǺǻǰǻǼǻǾǿǭǺǻǯǻȋǗǭǮȒǺDzǿȀ ǙȒǺȒǿǽȒǯǠǷǽǭȓǺǵȲǯȒDZǽǻǷȀ ǑǸȌ ǻȃȒǺǷǵ ǴDzǹDzǸȉǺǵȂ DZȒǸȌǺǻǷ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼȒDZȂȒDZ ǴǭǾǺǻǯǭǺǵǶ Ǻǭ ǾǼȒǯǾǿǭǯǸDzǺǺȒ ȃȒǺ ǼǽǻDZǭdzȀ ǼǻDZȒǮǺǵȂǻǮ ȐǷǿȒǯ

63


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǑǸȌǻȃȒǺǷǵǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌǯǴǭǸDzdzǺǻǾǿȒǯȒDZǺǭȌǯǺǻȓǽǵǺǷǻǯǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓǿǭǺǭǶǮȒǸȉȅDzȁDzǷǿǵǯǺǻǰǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼȒDZȂȒDZ ǭǮǻ DZǻȂǻDZǺǵǶ ǼȒDZȂȒDZ ǴǭǾǺǻǯǭǺǵǶ Ǻǭ ǼǽǵǺȃǵǼȒ ǻȄȒǷȀǯǭǺǺȌ ǹǭǶǮȀǿǺȒȂ ǯǵǰȒDZ ǯȒDZ ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌǻǮ ȐǷǿǻǹǻȃȒǺǷǵ ǑǸȌ ǻȃȒǺǷǵ ǾǼDzȃȒǭǸȒǴǻǯǭǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǿDzȂǺȒȄǺǵȂ ǾǼǻǽȀDZ ǴǭǾǿǻǾǻǯȀȐǿȉǾȌ ǯǵǿǽǭǿǺǵǶ ǼȒDZȂȒDZ ǽǻǴǽǭȂȀǺǻǷ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǯȒDZǿǯǻǽDzǺǺȌǼǻDZȒǮǺǻǰǻǻǮ ȐǷǿȀȒǴǼǻDZǭǸȉȅǵǹǯǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹȁȒǴǵȄǺǻǰǻǴǺǻǾȀǻǮ ȐǷǿȀȌǷǵǶǻȃȒǺȋȐǿȉǾȌ  ǎȀDZȒǯǸȒ ǞǼǽǭǯDzDZǸǵǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ ǮȀDZȒǯDzǸȉ ǮȀǸǭ ǯǵǴǺǭȄDzǺǭ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǼDzǽDzǯǭdzǺǻ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǻǰǻ ǼȒDZȂǻDZȀ ǯ ǻǷǽDzǹǵȂ ǯǵǼǭDZǷǭȂǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǸǵǾȌǯǵǿǽǭǿǺǵǶDZǻȂȒDZǺǵǶǼȒDZȂǻDZǵǭǮǻȓȂǷǻǹǮȒǺȀǯǭǺǺȌ ǔǹȒǺǵȀǷǭǿDzǰǻǽȒȓǭǷǿǵǯȒǯǰǻǽȒǯǺȌȌǷȒǻȃȒǺDzǺȒǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ ǠǿǭǮǸǵȃȒǺǵdzȄDzǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺDzȀǴǰǻDZdzDzǺǺȌǯǵǴǺǭǺǵȂǺǭǼǻȄǭǿǻǷȒǷȒǺDzȃȉǴǯȒǿǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀǾȀǹǴǭǭǷǿǵǯǭǹǵ ǰǻǽȒǯǺȌȌǷȒǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋ  

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǎȀDZȒǯǸȒ ǠǾȉǻǰǻǭǷǿǵǯǵ

 ǞǿǭǺǻǹǺǭ ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ

ǜǽǵDZǮǭǺǺȌ

ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǵ

 D 

 Ǯ  

 ǯ  Dz  

 

 ǰ  Ȑ 

 DZ  dz  

 ǞǿǭǺǻǹǺǭ ǾȒȄǺȌ ǽǻǷȀ

ǜǽǵǮȀǿǻǷ ǴǮǵǿǻǷ ǯǵǴǺǭǺǵǶ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǴǮǵǿǷǵ ǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯ ǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ Ǽǽǻ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ DZǻȂȒDZ D 

 

 

 ǯ  Dz 

  

ǜǽǵDZǮǭǺǺȌǝǻǴǽǭȂȀǺǷǵ

 Ǯ  Ȑ 

 DZ  ǞǿǭǺǻǹǺǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌ ǼǽǻDZǭdzȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǎȀDZȒǯǸȒ ǠǾȉǻǰǻǭǷǿǵǯǵ

ǜǽǵǮȀǿǻǷ ǴǮǵǿǻǷ ǯǵǴǺǭǺǵǶ Ȁ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹȀ ǴǯȒǿȒǼǽǻ ǼǽǵǮȀǿǷǵǿǭ ǯ ǴǮǵǿǷǵ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯ ǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻǹ ǭǺǻǹȀǴǯȒǿȒ ȀǴǯȒǿȒǼǽǻ Ǽǽǻ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǾȀǷȀǼǺǵǶ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿǵ DZǻȂȒDZǜDzǽDzǯDz DZDzǺǺȌǺǭ ǶǽȒǯDzǺȉǜDzǽDzǯDzDZDzǺ ǺȌǴǰǻ ǽȒǯǺȌ

ǞǿǭǺǻǹǺǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

    

 

 ǭ ǜǽǵǮȀǿǻǷȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´DŽǺȅȒDZǻȂǻDZǵµǭǴǮǵǿǻǷȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻ

ǾǿǭǿǿȒ´ǔǮǵǿǷǵǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀµ ǽȒǷǼǽǵǮȀǿǻǷȀ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄDzǺǵǶ DZǻ ǾǿǭǿǿȒ ´ǼǽǻȃDzǺǿǺǵǶ DZǻȂȒDZ ǯȒDZ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ȒǺȅǵȂ ǺȒdz ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀµǭǴǮǵǿǻǷȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´ǔǮǵǿǷǵǯȒDZǴǹDzǺȅDzǺǺȌǷǻǽǵǾǺǻǾǿȒȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂǼǭǼDzǽȒǯDZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀµ  Ǯ ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǵ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǿǵǾ ǰǽǺ ǼǻǰǭȅDzǺȉ ǽȒǷ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǿǵǾǰǽǺǼǽǻDZǭdzȒǯǿǭǿǵǾǰǽǺǼǻǰǭȅDzǺȉ 

64


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǯ ǔǮǵǿǻǷǴǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´DŽǺȅȒǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǯǵǿǽǭǿǵµǭǼǽǵǮȀǿǻǷǴǼǽǻDZǭdzȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´DŽǺȅȒDZǻȂǻDZǵµ ǽȒǷ ǴǮǵǿǻǷ Ǵ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓ ǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄDzǺǵǶ DZǻ ǾǿǭǿǿȒ ´DŽǺȅȒ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒǯǵǿǽǭǿǵµ  ǰ ǜǽǵDZǮǭǺǺȌȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǵǾǰǽǺǼǽǵDZǮǭǺǺȌǿǭǿǵǾǰǽǺǼDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌǻǾǺǻǯǺǵȂ ǴǭǾǻǮȒǯDZǻǾǷǸǭDZȀȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǽȒǷǺȀǸȉ  DZ ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǵȀǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǵǾǰǽǺǼǽǻDZǭdzȒǯǿǭǿǵǾǰǽǺǼDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌDZǻǾǷǸǭDZȀ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǻȓǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǽȒǷǿǵǾǰǽǺǼǽǻDZǭdzȒǯ  Dz ǔǮǵǿǻǷǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´ǔǺǻǾǿǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌµǭǴǮǵǿǻǷǴǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯȀ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄDzǺǵǶ DZǻ ǾǿǭǿǿȒ ´DŽǺȅȒ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǯǵǿǽǭǿǵµ ǽȒǷ ǴǮǵǿǻǷ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄDzǺǵǶDZǻǾǿǭǿǿȒ´ǔǺǻǾǿǭǭǹǻǽǿǵǴǭȃȒȌµ  Ȑ ǜǽǵDZǮǭǺǺȌȀ ǽǻǴǹȒǽȒǿǵǾǰǽǺ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǿǵǾǰǽǺ ǼDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌǴȒǾǷǸǭDZȀǷǭǼȒǿǭǸȉǺǵȂȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶDZǻ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓǻǾǺǻǯǺǵȂǴǭǾǻǮȒǯ ǽȒǷǿǵǾǰǽǺǼǽǵDZǮǭǺǺȌǿǭǿǵǾǰǽǺǼDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌ  dz ǝǻǴǽǭȂȀǺǷǵ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉ ǿǵǾ ǰǽǺ ǯǵǮȀǿǿȌ ǿǭ ǿǵǾ ǰǽǺ ǼDzǽDzǯDzDZDzǺǺȌ DZǻ ǾǷǸǭDZȀ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻȓǺDzǽȀȂǻǹǻǾǿȒ ǽȒǷǺȀǸȉ  ǜǽǵǮȀǿǷǵǭǮǻǴǮǵǿǷǵǴǭǭǷǿǵǯǭǹǵǰǻǽȒǯǺȌȌǷȒǻȃȒǺDzǺȒǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋȌǷȒǯǷǸȋȄDzǺȒDZǻǾǷǸǭDZȀǼǽǵǮȀǿǷȒǯ ǭǮǻǴǮǵǿǷȒǯǴǭǴǯȒǿǺǵǶǼDzǽȒǻDZǾǿǭǺǻǯǸȌǿȉ ǽȒǷ ǝDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ ǚDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǴǮǵǿǷǵ ǠǾȉǻǰǻ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ   DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ   ǎȀDZȒǯǸȒ      ǠǾȉǻǰǻ  ǽȒǷ ǚDzǽDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ 

ǝDzǭǸȒǴǻǯǭǺȒ ǼǽǵǮȀǿǷǵ

ǼǽǵǮȀǿǷǵ ǴǮǵǿǷǵ 

ǠǾȉǻǰǻ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ  DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ   ǎȀDZȒǯǸȒ     ǠǾȉǻǰǻ  Ǡ ǿǭǮǸǵȃȌȂ ǺǵdzȄDz ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǻ ǷȒǸȉǷȒǾǺȀ ȒǺȁǻǽǹǭȃȒȋ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ Ǽǽǻ ǾȀǿǿȐǯȒ ǺDzǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀǯǭǺȒ Ǻǭ ǽǵǺǷȀ ǯȂȒDZǺȒ DZǭǺȒ Ȇǻ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȋǿȉǾȌ DZǸȌ ǯǵǴǺǭȄDzǺǺȌ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǭǷǿǵǯȒǯ ǯȒDZǺDzǾDzǺǵȂDZǻǽȒǯǺȌȒȐǽǭǽȂȒȓDZdzDzǽDzǸǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ  ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǴDzǹDzǸȉǺȒDZȒǸȌǺǷǵ ǎȀDZȒǯǸȒ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǴDzǹDzǸȉǺȒDZȒǸȌǺǷǵ ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

    

ǙDzǿǻDZǻȃȒǺǷǵ

DZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǵȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯ  ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ

ǚDzǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀ ǯǭǺǵǶǼǭǽǭǹDzǿǽ 

ǛȄȒǷȀǯǭǺǭ DZǻȂȒDZǺȒǾǿȉ ǗǻDzȁȒȃȒDzǺǿǽǵǴǵǷȀ Ƿǯǹ ǾǻǿǷǭ Ƿǯǹ ǾǻǿǷǭ

ǑȒǭǼǭǴǻǺǴǺǭȄDzǺȉ ǼǭǽǭǹDzǿǽǭ

ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȒ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȒ² ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ65


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǚǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǴDzǹDzǸȉǺȒDZȒǸȌǺǷǵ ǎȀDZȒǯǸȒ ǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǴDzǹDzǸȉǺȒDZȒǸȌǺǷǵ  

 

ǎǭǸǭǺǾǻǯǭ ǯǭǽǿȒǾǿȉ

ǙDzǿǻDZǻȃȒǺǷǵ

    

DZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺǵȂ ǰǽǻȅǻǯǵȂǼǻǿǻǷȒǯ  ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ ǼǻǽȒǯǺȌǸȉǺǵǶ

ǚDzǾǼǻǾǿDzǽDzdzȀ ǯǭǺǵǶǼǭǽǭǹDzǿǽ 

ǑȒǭǼǭǴǻǺǴǺǭȄDzǺȉ ǼǭǽǭǹDzǿǽǭ

ǛȄȒǷȀǯǭǺǭ DZǻȂȒDZǺȒǾǿȉ ǗǻDzȁȒȃȒDzǺǿǽǵǴǵǷȀ Ƿǯǹ ǾǻǿǷǭ Ƿǯǹ ǾǻǿǷǭ

ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȒ ǗǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȒ² ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ ǿǵǾǰǽǺǿǵǾǰǽǺ

ǍǺǭǸȒǴǭǷǿǵǯȒǯǿǭǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉǴǭǾǿǽǻǷǭǹǵǼǻǰǭȅDzǺǺȌ

Ǡ ǺǭǯDzDZDzǺȒǶ ǺǵdzȄDz ǿǭǮǸǵȃȒ ǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺǻ ǭǺǭǸȒǴ ȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂ ǭǷǿǵǯȒǯ ǿǭ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺȉ Ǵǭ ǾǿǽǻǷǭǹǵ ȓȂ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǭǮǻ ǻȄȒǷȀǯǭǺǻǰǻ ǯȒDZȅǷǻDZȀǯǭǺǺȌ DŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌ Ǽǽǻ DZǻǰǻǯȒǽǺȒ ǺDzDZǵǾǷǻǺǿǻǯǭǺȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǎǭǺǷȀ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǺǭǯDzDZDzǺǭȀǜǽǵǹȒǿȃȒ

 

ǍǷǿǵǯǵ

ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂ ǽDzǴDzǽǯȒǯǮǭǺǷȀǯ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǷǽDzDZǵǿǺǵȂ ȀǾǿǭǺǻǯ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǜǻDZǭǿǷǻǯȒǭǷǿǵǯǵ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǭǺDzǽȀȂǻǹȒǾǿȉ ǛǾǺǻǯǺȒǴǭǾǻǮǵ ǚDzǹǭǿDzǽȒǭǸȉǺȒǭǷǿǵǯǵ ǏȒDZǾǿǽǻȄDzǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǭǷǿǵǯǵ DŽǺȅȒǭǷǿǵǯǵ ǠǾȉǻǰǻ

ǔǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ

ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǹǮǭǺǷǻǹ ǠǷǽǭȓǺǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵȀǾǿǭǺǻǯǭǹǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ ǒǹȒǿǻǯǭǺȒȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓ ǞȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǵǶǮǻǽǰ ǜǻǿǻȄǺȒǼǻDZǭǿǷǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ DŽǺȅȒǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǠǾȉǻǰǻǤǵǾǿǭǾȀǹǭɝɪɭɞɧɹɪ̨̡̱ ɉɨɧɚɞɨɞɢɧ ɪɿɤ

Ⱦɨɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭ

ɝɪɭɞɧɹɪ̨̡̱ ɉɨɧɚɞɨɞɢɧ ɪɿɤ Ⱦɨɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭ ɍɫɶɨɝɨ

ɍɫɶɨɝɨ 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ǍǺǭǸȒǴ Ǵǭ ǾǿǽǻǷǭǹǵ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ ǺDz ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȐ ȒǾǿǻǽǵȄǺǻȓ ǾǿǭǮȒǸȉǺǻǾǿȒ ǼǻǿǻȄǺǵȂ ǽǭȂȀǺǷȒǯ ǔǭǷǽǵǿǿȌ ǿǭǷǵȂ ǽǭȂȀǺǷȒǯ ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌ ǼǽǻǿȌǰǻǹ ǮȒǸȉȅǻǰǻ ǼDzǽȒǻDZȀ ȄǭǾȀ ǺȒdz ǴǭǴǺǭȄDzǺǻ Ȁ ǿǭǮǸǵȃȌȂ ǯǵȆDz ǣȒ ǴǭǸǵȅǷǵ ǯǷǸȋȄǭȋǿȉǾȌ DZǻ ǾȀǹ ǺǭǸDzdzǺǵȂDZǻǾǼǸǭǿǵǼǽǻǿȌǰǻǹǻDZǺǻǰǻ ǽǻǷȀǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵǯǷǸȋȄǭȐ ǾǿǽǻǷǻǯȒ DZDzǼǻǴǵǿǵ ȁȒǴǵȄǺǵȂ ǻǾȒǮǔǰȒDZǺǻȒǴǴǭǷǻǺǻDZǭǯǾǿǯǻǹǠǷǽǭȓǺǵǎǭǺǷǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǵǶǯǵǼǸǭǿǵǿǵǿǭǷȒDZDzǼǻǴǵǿǵǺǭǯǵǹǻǰȀǯǷǸǭDZǺǵǷǭǏǿȒǹǎǭǺǷ

66


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǻȄȒǷȀȐ Ȇǻ Ǯǭǰǭǿǻ ǷǸȒȐǺǿȒǯ ǺDz ǯǵǹǭǰǭǿǵǹȀǿȉ DZǻǾǿǽǻǷǻǯǻǰǻ ǼǻǰǭȅDzǺǺȌ Ȓ Ȇǻ ǾǿǽǻǷǵ ǮǭǰǭǿȉǻȂ DZDzǼǻǴǵǿȒǯ ǮȀDZȀǿȉ ǼǽǻDZǻǯdzDzǺȒǣȒǴǭǸǵȅǷǵǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺȒȀǿǭǮǸǵȃȒǯǵȆDzǴǭȓȂDZǻǰǻǯȒǽǺǵǹǵǾǿǽǻǷǭǹǵǼǻǰǭȅDzǺǺȌ   

ǜǻDZǭǺǺȌȁȒǺǭǺǾǻǯǵȂȒǺǾǿǽȀǹDzǺǿȒǯǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵǻȃȒǺǷǵ

ǍǷǿǵǯǵǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵǻȃȒǺǷǵǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǗǻȅǿǵǯȒǺȅǵȂǮǭǺǷǭȂ ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ ǏǾȉǻǰǻ

ǗǽDzDZǵǿǵǿǭ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǺȒǾǿȉ

ǍǷǿǵǯǵDZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ

ǍǷǿǵǯǵȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǴǹȒǺȌǷǼǽǵǮȀǿǻǷ ǭǮǻǴǮǵǿǻǷ

ǏǾȉǻǰǻ

  

  

  

  

  

  

  

  ǍǷǿǵǯǵǴǭǷǭǿDzǰǻǽȒȌǹǵǻȃȒǺǷǵǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀ

ǗǽDzDZǵǿǵǿǭ DZDzǮȒǿǻǽǾȉǷǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǺȒǾǿȉ

ǍǷǿǵǯǵDZǻǾǿȀǼǺȒ DZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ

ǍǷǿǵǯǵȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǴǹȒǺȌǷǼǽǵǮȀǿǻǷ ǭǮǻǴǮǵǿǻǷ

ǏǾȉǻǰǻ ǐǽǻȅǻǯȒǷǻȅǿǵǿǭȓȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ   ǗǻȅǿǵǻǮǻǯ·ȌǴǷǻǯǵȂǽDzǴDzǽǯȒǯ ǮǭǺǷȀǯǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻǹȀǮǭǺǷȀ ǠǷǽǭȓǺǵ   ǗǻȅǿǵǯȒǺȅǵȂǮǭǺǷǭȂ   ǗǽDzDZǵǿǵǷǸȒȐǺǿǭǹ   DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵ   ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ   DZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ   ȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ   DŽǺȅȒȁȒǺǭǺǾǻǯȒǭǷǿǵǯǵ     ǏǾȉǻǰǻ   ǚǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǭ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǯǾȒ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǴǻǮǻǯ·ȌǴǭǺǺȌ ǎǭǺǷȀ ǯȒDZǻǮǽǭdzǭȋǿȉǾȌ Ǽǻ ǭǹǻǽǿǵǴǻǯǭǺȒǶ ǾǻǮȒǯǭǽǿǻǾǿȒ Ǵǭ ǯǵǷǸȋȄDzǺǺȌǹ ǴǭǸȀȄDzǺǵȂ DZDzǼǻǴǵǿȒǯ ǯ ǴǻǸǻǿȒ ȌǷȒ ǻǮǸȒǷǻǯȀȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǴǹȒǺȌǷǼǽǵǮȀǿǻǷǭǮǻǴǮǵǿǻǷ

 

 

ǛǼDzǽǭȃȒȓǴȒǴǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǾǿǻǽǻǺǭǹǵ

ǔǰȒDZǺǻǴǙǞǎǛ´ǝǻǴǷǽǵǿǿȌȒǺȁǻǽǹǭȃȒȓȆǻDZǻǴǯ·ȌǴǭǺǵȂǾǿǻǽȒǺµǴǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǯǯǭdzǭȋǿȉǾȌǾǿǻǽǻǺǵǻDZǺǭǴȌǷǵȂǹǭȐ ǹǻdzǸǵǯȒǾǿȉ ǷǻǺǿǽǻǸȋǯǭǿǵ ǭǮǻ Ȁ ǴǺǭȄǺȒǶ ǹȒǽȒ ǯǼǸǵǯǭǿǵ Ǻǭ ǻǼDzǽǭȃȒǶǺȒ ǿǭ ȁȒǺǭǺǾǻǯȒ ǽȒȅDzǺǺȌ ȒǺȅǻȓ ǾǿǻǽǻǺǵ ǜǽǵ

67


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǽǻǴǰǸȌDZȒ ǷǻdzǺǻǰǻ ǹǻdzǸǵǯǻǰǻ ǯǵǼǭDZǷȀ ǯȒDZǺǻǾǵǺ ǴȒ Ǵǯ·ȌǴǭǺǵǹǵ ǾǿǻǽǻǺǭǹǵ DZǻ Ȁǯǭǰǵ ǮDzǽDzǿȉǾȌ ǾȀǿȉ ȃǵȂ ǯȒDZǺǻǾǵǺ ǭ ǺDz ǸǵȅDzȋǽǵDZǵȄǺǭȁǻǽǹǭ ǔǯ·ȌǴǭǺȒ ǾǿǻǽǻǺǵ ǹǻdzȀǿȉ ǴDZȒǶǾǺȋǯǭǿǵ ǻǼDzǽǭȃȒȓ ȌǷȒ ǺDz ǴDZȒǶǾǺȋǯǭǸǵǾȌ Ǯ ǹȒdz ǺDzǴǯ·ȌǴǭǺǵǹǵ ǾǿǻǽǻǺǭǹǵ Ǡǹǻǯǵ ǿǭǷǵȂ ǻǼDzǽǭȃȒǶǹǻdzȀǿȉǯȒDZǽȒǴǺȌǿǵǾȉǯȒDZȀǹǻǯǻǼDzǽǭȃȒǶǹȒdzǺDzǴǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǾǿǻǽǻǺǭǹǵ ǛǮǾȌǰǵǻǼDzǽǭȃȒǶǿǭǴǭǸǵȅǷǵǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴȒǴǯ·ȌǴǭǺǵǹǵǾǿǻǽǻǺǭǹǵ ȌǯǸȌȋǿȉǾǻǮǻȋǻǼDzǽǭȃȒȓǴǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵȌǷȒ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌDZDzǽdzǭǯǻȋ ǼǽȌǹǻȄǵǻǼǻǾDzǽDzDZǷǻǯǭǺǻǭǮǻǿǭǷǵǹǵȆǻǴǭǴǺǭȋǿȉǾȀǿǿȐǯǻǰǻǯǼǸǵǯȀǴǮǻǷȀDZDzǽdzǭǯǵ ǿǭ ǷǸȋȄǻǯǵǹȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǹǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹ ǔǭǸǵȅǷǵǴǭ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷǭǹǵ ǴǷǸȋȄǻǯǵǹȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǹǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǿǭ ǽǻǷǵǭǿǭǷǻdz ǯȒDZǼǻǯȒDZǺȒDZǻȂǻDZǵȒǯǵǿǽǭǿǵǴǭǿǭǽǻǷǵȐǿǭǷǵǹǵ 

 

ǰǽȀDZǺȌ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǽǻǷȀ ǗǸȋȄǻǯǵǶ ǗǸȋȄǻǯǵǶ ȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǶǼDzǽǾǻǺǭǸ ȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǶǼDzǽǾǻǺǭǸ

 ǜǻǿǻȄǺȒǽǭȂȀǺǷǵ ǞǿǽǻǷǻǯȒDZDzǼǻǴǵǿǵ ǔǭǮǻǽǰǻǯǭǺȒǾǿȉǼDzǽDzDZǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

  

 

 

 

 

ǽȒǷ ǽȒǷ ǗǸȋȄǻǯǵǶ ǗǸȋȄǻǯǵǶ ȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǶǼDzǽǾǻǺǭǸ ȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǵǶǼDzǽǾǻǺǭǸ

ǜǽǻȃDzǺǿǺǵǶDZǻȂȒDZǴǭǷǽDzDZǵǿǭǹǵ  ǜǽǻȃDzǺǿǺȒǯǵǿǽǭǿǵǴǭDZDzǼǻǴǵǿǭǹǵǷǸȒȐǺǿȒǯ  

ǗȀǽǾǻǯȒǽȒǴǺǵȃȒ   ǠǽǻȃȒǾȀǷȀǼǺǭǾȀǹǭǯǵǺǭǰǻǽǻDZǵǿǭȒǺȅǵȂǯǵǼǸǭǿǷǸȋȄǻǯǻǹȀȀǼǽǭǯǸȒǺǾȉǷǻǹȀǼDzǽǾǻǺǭǸȀǾǷǸǭǸǭǿǵǾǰǽǺ ǼǸǭǿDzdzȒ DZǻ ǺDzDZDzǽdzǭǯǺǻǰǻ ǼDzǺǾȒǶǺǻǰǻ ȁǻǺDZȀ ² ǿǵǾ ǰǽǺ  ǽȒǷ ǿǵǾǰǽǺ ǼǸǭǿDzdzȒ DZǻ ǺDzDZDzǽdzǭǯǺǻǰǻ ǼDzǺǾȒǶǺǻǰǻȁǻǺDZȀ²ǿǵǾǰǽǺ

 Ǐ ȂǻDZȒ ǴǯǵȄǭǶǺǻȓ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ȀǷǸǭDZǭȐ DZǻǰǻǯȒǽǺȒ ȀǰǻDZǵ Ǵ ȀǷǽǭȓǺǾȉǷǵǹ ȀǽȌDZǻǹ ǿǭ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵ ȌǷȒ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ DZDzǽdzǭǯǻȋǼǽȌǹǻ Ȅǵ ǻǼǻǾDzǽDzDZǷǻǯǭǺǻǭǮǻ ǿǭǷǵǹǵ Ȇǻ ǴǭǴǺǭȋǿȉ ǾȀǿǿȐǯǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ Ǵ ǮǻǷȀ DZDzǽdzǭǯǵ ǎǭǺǷǺǭDZǭȐǿǭǷǵǹ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹ ǼǻǯǺǵǶ ǾǼDzǷǿǽǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵȂǼǻǾǸȀǰǴǻǷǽDzǹǭǷǽDzDZǵǿȀǯǭǺǺȌǽǻǴǹȒȆDzǺǺȌDZDzǼǻǴǵǿȒǯ ǺǭDZǭǺǺȌǰǭǽǭǺǿȒǶǻǼDzǽǭȃȒȓǴȃȒǺǺǵǹǵǼǭǼDzǽǭǹǵǽǻǴǽǭȂȀǺǷǻǯǻǷǭǾǻǯȒǻǼDzǽǭȃȒȓ ǔǭǸǵȅǷǵ Ǵǭ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ Ǵ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵ ȌǷȒ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ DZDzǽdzǭǯǻȋ Ȇǻ Ȑ ǾȀǿǿȐǯǵǹǵ Ǵ ǻǰǸȌDZȀ Ǻǭ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǮȀǸǵǿǭǷǵǹǵ

ǗǸȒȐǺǿ

ǐǭǸȀǴȉ

ǑDzǽdzǭǯǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǗǸȒȐǺǿ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǗǸȒȐǺǿ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǗǸȒȐǺǿ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǗǸȒȐǺǿ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǞȒǸȉǾȉǷDz ǰǻǾǼǻDZǭǽǾǿǯǻǿǭ ǗǸȒȐǺǿ ȂǭǽȄǻǯǭ ǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǗǸȒȐǺǿ ǎȀDZȒǯǺǵȃǿǯǻDZǻǽȒǰ ǗǸȒȐǺǿ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǗǸȒȐǺǿ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǗǸȒȐǺǿ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǗǸȒȐǺǿ ǒǺDzǽǰDzǿǵǷǭ ǗǸȒȐǺǿ ǙǭȅǵǺǻǮȀDZȀǯǭǺǺȌ ǗǸȒȐǺǿǔǭǮǻǽǰǻ ǐǽǻȅǻǯȒ ǯǭǺȒǾǿȉ ǷǻȅǿǵǿǭȓȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ȀǾǿǭǺǻǯ

ǗǽDzDZǵǿǵ ǷǸȒȐǺǿǭǹ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǚǎǠ

ǏǵDZǭǺȒ ǰǭǽǭǺǿȒȓ

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

68


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǗǸȒȐǺǿ

ǐǭǸȀǴȉ

ǟǽǭǺǾǼǻǽǿǿǭ Ǵǯ·ȌǴǻǷ ǟǽǭǺǾǼǻǽǿǿǭ ǗǸȒȐǺǿ Ǵǯ·ȌǴǻǷ DŽǺȅȒ ǗǸȒȐǺǿǔǭǮǻǽǰǻ ǐǽǻȅǻǯȒ ǯǭǺȒǾǿȉ ǷǻȅǿǵǿǭȓȂ ǷǽDzDZǵǿǺǵȂ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ȀǾǿǭǺǻǯ

ǗǽDzDZǵǿǵ ǷǸȒȐǺǿǭǹ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǚǎǠ

ǏǵDZǭǺȒ ǰǭǽǭǺǿȒȓ

ǔǭǸǵȅǷǵ Ǵǭ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ Ǵ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵ ȌǷȒ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ DZDzǽdzǭǯǻȋ Ȇǻ Ȑ ǾȀǿǿȐǯǵǹǵ Ǵ ǻǰǸȌDZȀ Ǻǭ ǮǭǸǭǺǾǻǯȀ ǯǭǽǿȒǾǿȉǾǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǮȀǸǵǿǭǷǵǹǵǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿ ǗǸȒȐǺǿǗǸȒȐǺǿ DŽǺȅȒ

ǐǭǸȀǴȉ

ǑDzǽdzǭǯǺȒ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǡȒǺǭǺǾǻǯȒǼǻǾǸȀǰǵ ǞȒǸȉǾȉǷDz ǰǻǾǼǻDZǭǽǾǿǯǻǿǭ ȂǭǽȄǻǯǭ ǼǽǻǹǵǾǸǻǯȒǾǿȉ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǏǵDZǻǮȀǯǺǭǰǭǸȀǴȉ ǎȀDZȒǯǺǵȃǿǯǻDZǻǽȒǰ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǟǻǽǰȒǯǸȌ ǒǺDzǽǰDzǿǵǷǭ ǟǽǭǺǾǼǻǽǿǿǭ Ǵǯ·ȌǴǻǷ ǙǭȅǵǺǻǮȀDZȀǯǭǺǺȌ 

Ǘǻȅǿǵ ǻǮǻǯ·ȌǴǷǻ ǯǵȂ ǐǽǻȅǻǯȒ ǽDzǴDzǽǯȒǯ ǷǻȅǿǵǿǭȓȂ ǮǭǺǷȀǯ DzǷǯȒǯǭǸDzǺǿǵ ǚǎǠ

ǗǽDzDZǵǿǵ ǷǸȒȐǺǿǭǹ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǷǸȒȐǺǿǭǹǵ

ǔǭǮǻǽǰǻ ǯǭǺȒǾǿȉ ǼDzǽDzDZ ǚǎǠ

ǏǵDZǭǺȒ ǰǭǽǭǺǿȒȓ

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

ǜǽǻǿȌǰǻǹDZǯǭǺǭDZȃȌǿǵǹȒǾȌȃȒǯȆǻǴǭǷȒǺȄǵǸǵǾȌǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǴǭǾȀǿǿȐǯǵǹǵǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵȌǷȒ ǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌ DZDzǽdzǭǯǻȋ ǎǭǺǷ ǯǵǴǺǭǯ  ǿǵǾ ǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ ǿǵǾ ǰǽǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂ DZǻȂǻDZȒǯǿǭǿǵǾǰǽǺ ǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂǯǵǿǽǭǿ ǞǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǰǽȀDZǺȌ ǿǭ ǽǻǷȒǯ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒȓ ǎǭǺǷȀ ǯ ǮǻǽǰǻǯȒ ȃȒǺǺȒ ǼǭǼDzǽǵ ǯǵǼȀȆDzǺȒ ȀǽȌDZǻǹ ǭǮǻ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǭǹǵȌǷȒǷǻǺǿǽǻǸȋȋǿȉǾȌDZDzǽdzǭǯǻȋǮȀǸǵǿǭǷǵǹǵ 

DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵDZǻǾǿȀǼǺȒDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȌǷȒǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌǴǭǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋǴǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵȌǷǼǽǵǮȀǿǷȀǭǮǻǴǮǵǿǷȀ DŽǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺȒȃȒǺǺȒǼǭǼDzǽǵȀǿǽǵǹȀǯǭǺȒDZǻǼǻǰǭȅDzǺǺȌ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

 

 

DŽǺȁǻǽǹǭȃȒȌ ȆǻDZǻ ǮǭǸǭǺǾǻǯǻȓ ǯǭǽǿǻǾǿȒ ǛǏǑǜ ȌǷȒ ǯǷǸȋȄDzǺȒ DZǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ ȌǷȒ ǻȃȒǺȋȋǿȉǾȌ Ǵǭ ǾǼǽǭǯDzDZǸǵǯǻȋ ǯǭǽǿȒǾǿȋ Ǵ ǯȒDZǻǮǽǭdzDzǺǺȌǹ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ȌǷ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǭǮǻ ǴǮǵǿǷȀ ǿǭ DZǻ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵȂ ȃȒǺǺǵȂ ǼǭǼDzǽȒǯ DZǻǾǿȀǼǺǵȂDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǽǻǴǷǽǵǿǭǯǜǽǵǹȒǿȃȒǜǽǻǿȌǰǻǹDZǯǭǺǭDZȃȌǿǵǹȒǾȌȃȒǯȆǻǴǭǷȒǺȄǵǸǵǾȌǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǼǻǻǼDzǽǭȃȒȌǹǴǛǏǑǜǎǭǺǷǯǵǴǺǭǯǿǵǾ ǰǽǺ DZǯǭǺǭDZȃȌǿȉǹȒǾȌȃȒǯǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴȒǺȅǵǹǵȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǹǵ ȃȒǺǺǵǹǵǼǭǼDzǽǭǹǵǿǵǾǰǽǺ DZǯǭǺǭDZȃȌǿȉǹȒǾȌȃȒǯǽǻǷȀǿǵǾǰǽǺ ǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯǿǭ ǿǵǾǰǽǺǼǽǻȃDzǺǿǺǵȂDZǻȂǻDZȒǯǴǭDZDzǼǻǴǵǿǺǵǹǵǾDzǽǿǵȁȒǷǭǿǭǹǵǚǎǠǾǿǽǻǷǻǹDZǻDZǺȒǯ 

69


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz 

ǑǻǾǿǭǿǺȒǾǿȉǷǭǼȒǿǭǸȀ

ǎǭǺǷ ǴDZȒǶǾǺȋȐ ǭǷǿǵǯǺDz ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǽȒǯǺDzǹ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ DZǸȌ ǴǭȂǵǾǿȀ ǯȒDZ ǽǵǴǵǷȒǯ ǼǽǵǿǭǹǭǺǺǵȂ Ƕǻǰǻ DZȒȌǸȉǺǻǾǿȒ ǑǻǾǿǭǿǺȒǾǿȉ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǎǭǺǷȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋȐǿȉǾȌ Ǵ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ ǺǻǽǹǭǿǵǯȒǯ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂ ǚǎǠ ǿǭ ǎǭǴDzǸȉǾȉǷǻȋȀǰǻDZǻȋȆǻDZǻǷǭǼȒǿǭǸȀǽǻǷȀ ǜǽǻǿȌǰǻǹǿǭǽǻǷȒǯǎǭǺǷǼǻǯǺȒǾǿȋDZǻǿǽǵǹǭǯǾȌǯǾȒȂǴǻǯǺȒȅǺȒȂǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǵȂǯǵǹǻǰȆǻDZǻǷǭǼȒǿǭǸȀ ǛǾǺǻǯǺǻȋ ǹDzǿǻȋ ȀǼǽǭǯǸȒǺǺȌ ǷǭǼȒǿǭǸǻǹ ǎǭǺǷȀ Ȑ ǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǺȌ DZǻǿǽǵǹǭǺǺȌ ǴǻǯǺȒȅǺȒȂ ǯǵǹǻǰ ǾǿǻǾǻǯǺǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǿǭ ȀǿǽǵǹǭǺǺȌǯǵǾǻǷǵȂǷǽDzDZǵǿǺǵȂǽDzǶǿǵǺǰȒǯȒǺǭǸDzdzǺǵȂǺǻǽǹǭǿǵǯȒǯǷǭǼȒǿǭǸȀǺDzǻǮȂȒDZǺǵȂDZǸȌǼǽǻǯǭDZdzDzǺǺȌDZȒȌǸȉǺǻǾǿȒǿǭ ǹǭǷǾǵǹȒǴǭȃȒȓǭǷȃȒǻǺDzǽǺǻȓǯǭǽǿǻǾǿȒ ǎǭǺǷ ȀǼǽǭǯǸȌȐ ǾǿǽȀǷǿȀǽǻȋ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǿǭ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ ǴǹȒǺȋȐ ȓȓ Ǵ ǻǰǸȌDZȀ Ǻǭ ǴǹȒǺǵ ǯ DzǷǻǺǻǹȒȄǺǵȂ ȀǹǻǯǭȂ ǿǭ ȂǭǽǭǷǿDzǽǵǾǿǵǷǭȂǽǵǴǵǷȒǯǼǻǯ·ȌǴǭǺǵȂǴǶǻǰǻDZȒȌǸȉǺȒǾǿȋ ǚǻǽǹǭǿǵǯDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǴǰȒDZǺǻǴǯǵǹǻǰǭǹǵǚǎǠ ǚǎǠ ǯǵǹǭǰǭȐ ǯȒDZ ǮǭǺǷȒǯ ǼȒDZǿǽǵǹȀǯǭǿǵ ǼǻǷǭǴǺǵǷ DZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒ ǷǭǼȒǿǭǸȀ Ǻǭ ǽȒǯǺȒ ǯȒDZ ǾȀǹǵ ǭǷǿǵǯȒǯ ǴǯǭdzDzǺǵȂ Ǵ ȀǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǽǵǴǵǷȀǽǻǴǽǭȂǻǯǭǺǵǶǴǰȒDZǺǻǴǯǵǹǻǰǭǹǵǚǎǠ ǞǿǭǺǻǹǺǭǰǽȀDZǺȌǺǻǽǹǭǿǵǯDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǎǭǺǷȀǮȀǯǿǭǷǵǹ  ǛǾǺǻǯǺǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǑǻDZǭǿǷǻǯǵǶǷǭǼȒǿǭǸ ǠǾȉǻǰǻǷǭǼȒǿǭǸ ǍǷǿǵǯǵǴǯǭdzDzǺȒǴǭǽǵǴǵǷǻǹ ǚǻǽǹǭǿǵǯDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǝDzǰȀǸȌǿǵǯǺǵǶ ǷǭǼȒǿǭǸ ǯǷǸȋȄǭȐ ǷǭǼȒǿǭǸ ǼDzǽȅǻǰǻ ǽȒǯǺȌ ǻǾǺǻǯǺǵǶ ǷǭǼȒǿǭǸ Ȇǻ ǾǷǸǭDZǭȐǿȉǾȌ Ǵ ǻǼǸǭȄDzǺǻǰǻ ǴǭǽDzȐǾǿǽǻǯǭǺǻǰǻǾǿǭǿȀǿǺǻǰǻǷǭǼȒǿǭǸȀǽDzǴDzǽǯǺǵȂȁǻǺDZȒǯǴǭǯǵǽǭȂȀǯǭǺǺȌǹǻȄȒǷȀǯǭǺǵȂǴǮǵǿǷȒǯǿǭǷǭǼȒǿǭǸDZǽȀǰǻǰǻǽȒǯǺȌ DZǻDZǭǿǷǻǯǵǶ ǷǭǼȒǿǭǸ Ȇǻ ǾǷǸǭDZǭȐǿȉǾȌ Ǵ ǽDzǴDzǽǯȒǯ Ǵǭ ǷǽDzDZǵǿǺǵǹǵ ǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵ ǺǭǶǯǵȆǻȓ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ȌǷǻǾǿȒ ǽDzǴDzǽǯȀ ǼDzǽDzǻȃȒǺǷǵ ǭǷǿǵǯȒǯ ǼǻǿǻȄǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǾȀǮǻǽDZǵǺǻǯǭǺǻǰǻ ǮǻǽǰȀ ǿǭ ǺDzǽǻǴǼǻDZȒǸDzǺǻǰǻ ǼǽǵǮȀǿǷȀ ǑǸȌ ȃȒǸDzǶ ǽǻǴǽǭȂȀǺǷȀ ǽDzǰȀǸȌǿǵǯǺǻǰǻ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǷǭǼȒǿǭǸ DZǽȀǰǻǰǻ ǽȒǯǺȌ ǻǮǹDzdzDzǺǵǶ ǾȀǹǻȋ ǷǭǼȒǿǭǸȀ ǼDzǽȅǻǰǻ ǽȒǯǺȌ Ȁ ǽǻǴǹȒǽȒ DZǻ  ǚǻǽǹǭǿǵǯDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǴǰȒDZǺǻǴǎǭǴDzǸȉǾȉǷǻȋȀǰǻDZǻȋǽǻǷȀ ǜǻǷǭǴǺǵǷDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǎǭǺǷȀǽǻǴǽǭȂǻǯǭǺǵǶǴǰȒDZǺǻǴǼǻǸǻdzDzǺǺȌǹǵǎǭǴDzǸȉǾȉǷǻȓȀǰǻDZǵǽǻǷȀǾǿǭǺǻǯǵǯ 

 

ǗǭǼȒǿǭǸǼDzǽȅǻǰǻǽȒǯǺȌ ǗǭǼȒǿǭǸDZǽȀǰǻǰǻǽȒǯǺȌ ǠǾȉǻǰǻǷǭǼȒǿǭǸ ǍǷǿǵǯǵǴǯǭdzDzǺȒǴǭǽǵǴǵǷǻǹ ǜǻǷǭǴǺǵǷDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀǼDzǽȅǻǰǻǽȒǯǺȌ ǜǻǷǭǴǺǵǷDZǻǾǿǭǿǺǻǾǿȒǷǭǼȒǿǭǸȀȀǾȉǻǰǻ

 

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀ

   

ǜǻDZȒȓǼȒǾǸȌǴǯȒǿǺǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀ

ǚDzǰǭǿǵǯǺȒ ǿDzǺDZDzǺȃȒȓ ȌǷȒ ǾȁǻǽǹȀǯǭǸǵǾȌ Ȁ ǽǻȃȒ ǼǽǻDZǻǯdzǵǸǵǾȌ Ȁ ǽǻȃȒ ȄDzǽDzǴ ǽȀǶǺǭȃȒȋ ǼǽǻǹǵǾǸǻǯǵȂ ǿǭ ȒǺȁǽǭǾǿǽȀǷǿȀǽǺǵȂǻǮ·ȐǷǿȒǯǺǭǾȂǻDZȒǠǷǽǭȓǺǵȀǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǯǻȐǺǺǵȂDZȒǶǿǭȀǴǯ·ȌǴǷȀǴȒǴǹDzǺȅDzǺǺȌǹǴǻǯǺȒȅǺȉǻǰǻǼǻǼǵǿȀ ǴǻǷǽDzǹǭȄDzǽDzǴǼǻǰȒǽȅDzǺǺȌǿǻǽǰǻǯǵȂǯȒDZǺǻǾǵǺǴǝǻǾȒǶǾȉǷǻȋǡDzDZDzǽǭȃȒȐȋǭǿǭǷǻdzǼǭDZȒǺǺȌǯǺȀǿǽȒȅǺȉǻǰǻǾǼǻdzǵǯȄǻǰǻ ǿǭ ȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǻǰǻ ǼǻǼǵǿȀ ǜȒǾǸȌ ǴǯȒǿǺǻȓ DZǭǿǵ ǰǽǵǯǺȌ ǴǺǭȄǺǻ DZDzǯǭǸȉǯȀǯǭǸǭ Ǽǻ ǯȒDZǺǻȅDzǺǺȋ DZǻ ǻǾǺǻǯǺǵȂ ȒǺǻǴDzǹǺǵȂ ǯǭǸȋǿǴǻǷǽDzǹǭǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǮDzǽDzǴǺȌ ǽǻǷȀǷȀǽǾǰǽǵǯǺȒ DZǻDZǻǸǭǽǭǞǥǍǯǵǽȒǾDZǻ ǰǽǵǯǺȒ ǴǭDZǻǸǭǽ

70


Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

ǜȀǮǸȒȄǺDzǭǷȃȒǻǺDzǽǺDzǿǻǯǭǽǵǾǿǯǻ

Примітки до річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік ´ǑDzǽdzǭǯǺǵǶDzǷǾǼǻǽǿǺǻȒǹǼǻǽǿǺǵǶǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵµ (в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) ǜǽǵǹȒǿǷǵDZǻǽȒȄǺǻȓǷǻǺǾǻǸȒDZǻǯǭǺǻȓȁȒǺǭǺǾǻǯǻȓǴǯȒǿǺǻǾǿȒǴǭǽȒǷ

ǯǿǵǾȌȄǭȂǰǽǵǯDzǺȉȌǷȆǻǺDzǴǭǴǺǭȄDzǺǻȒǺȅDz  ǞǥǍǼǻǽȒǯǺȌǺǻǴǰǽǵǯǺȒǴǭDZǻǸǭǽǞǥǍǺǭǰǽȀDZǺȌǽǻǷȀǛǮǸȒǷǻǯǭǾǿǭǯǷǭǚǎǠǮȀǸǭǼȒDZǯǵȆDzǺǭǴ DZǻǴǸȋǿǻǰǻǽǻǷȀǭǼǻǿȒǹDZǻǼǻȄǵǺǭȋȄǵǴǮDzǽDzǴǺȌǽǻǷȀ ǠǾȒȄǺȒǽǻǷȀǼǻǷǭǴǺǵǷȒǺȁǸȌȃȒȓǴǮȒǸȉȅǵǯǾȌDZǻȀǽȒȄǺǻǹȀǯǵǽǭdzDzǺǺȒȀǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌǺǭȃȒǻǺǭǸȉǺǻȓ ǯǭǸȋǿǵǿǭȄDzǽDzǴǯǵǾǻǷȒǻȄȒǷȀǯǭǺȒǿDzǹǼǵǼǻDZǭǸȉȅǻȓDZDzǯǭǸȉǯǭȃȒȓǿǭȒǺȁǸȌȃȒȓǏǺȀǿǽȒȅǺȌǹȒǰǽǭȃȒȌǿǭDzǷǻǺǻǹȒȄǺǵǶǾǼǭDZ ǾǼǽǵȄǵǺǵǸǵ ǼǻǰȒǽȅDzǺǺȌ ǾǵǿȀǭȃȒȓ Ǻǭ ǽǵǺǷȀ ǼǽǭȃȒ ǿǭ ǼȒDZǯǵȆDzǺǺȌ ǽȒǯǺȌ ǮDzǴǽǻǮȒǿǿȌ Ȇǻ Ȁ Ǿǯǻȋ ȄDzǽǰȀ ǼǽǵǴǯDzǸǻ DZǻ ǴǺǵdzDzǺǺȌ ǽǻǴǹȒǽȀ ǽDzǭǸȉǺǻȓ ǴǭǽǻǮȒǿǺǻȓ ǼǸǭǿǵ ǺǭǾDzǸDzǺǺȌ ǎǭǺǷȒǯǾȉǷǭ ǾǵǾǿDzǹǭ ǠǷǽǭȓǺǵ ǼǽǻDZǻǯdzȀǯǭǸǭ ǴǭǴǺǭǯǭǿǵ ǺDzǰǭǿǵǯǺǻǰǻ ǯǼǸǵǯȀ ȀǾȒȂ ȃǵȂ ȁǭǷǿǻǽȒǯ Ǐ ǽDzǴȀǸȉǿǭǿȒ Ȁ ǽǻȃȒ DZǻ ǷǭǿDzǰǻǽȒȓ ǺDzǼǸǭǿǻǾǼǽǻǹǻdzǺǵȂ ǚǭȃȒǻǺǭǸȉǺǵǶ ǮǭǺǷǠǷǽǭȓǺǵ ǯȒDZǺȒǾȆDz ǮǭǺǷȒǯ ǞǿǭǺǻǹǺǭ ǰǽȀDZǺȌ ǽǻǷȀǎǭǺǷǹǭǯǴǭǸǵȅǷǵǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴDZǯǻǹǭȒǴȃǵȂ ǮǭǺǷȒǯ ǚǭ ǾȀǹȀ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ ǯȒDZ ǻDZǺǻǰǻ Ǵ ǺǵȂ ǎǭǺǷ Ǿǿǯǻǽǵǯ ǽDzǴDzǽǯ Ȁ ǼǻǯǺǻǹȀ ǽǻǴǹȒǽȒ ǾǿǭǺǻǹ Ǻǭ ǴǯȒǿǺȀ DZǭǿȀ ǔǭǸǵȅǷǵǴǭǻǼDzǽǭȃȒȌǹǵǴȒǺȅǵǹǿǭǷǵǹǮǭǺǷǻǹǼǽDzDZǾǿǭǯǸDzǺȒǹȒdzǮǭǺǷȒǯǾȉǷǵǹǵǷǽDzDZǵǿǭǹǵǼǻǯǺȒǾǿȋǴǭǮDzǴǼDzȄDzǺǵǹǵ ǴǭǾǿǭǯǻȋǿǭȒǺǯDzǾǿǵȃȒǶǺǵǹǵȃȒǺǺǵǹǵǼǭǼDzǽǭǹǵDZǻǾǿȀǼǺǵǹǵDZǸȌǼǽǻDZǭdzȀǴǭȌǷǵǹǵǎǭǺǷǴǮȒǸȉȅǵǯǾȀǹȀǽDzǴDzǽǯȀǼȒDZ ǴǺDzȃȒǺDzǺǺȌDZǸȌǯǽǭȂȀǯǭǺǺȌǯǼǸǵǯȀǼǻDZȒǶǼȒǾǸȌǴǯȒǿǺǻȓDZǭǿǵ

 ǮDzǽDzǴǺȌ ǽǻǷȀ ǏǵǷǻǺǭǯȄǭ ǽǭDZǭ ǙȒdzǺǭǽǻDZǺǻǰǻ ǯǭǸȋǿǺǻǰǻ ȁǻǺDZȀ ǾȂǯǭǸǵǸǭ ǽǻǴȅǵǽDzǺȀ ȀǰǻDZȀ ǯ ǽǭǹǷǭȂ ǜǽǻǰǽǭǹǵ ǽǻǴȅǵǽDzǺǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌ ǠǷǽǭȓǺǵ Ǻǭ ǾȀǹȀ ǹǸǽDZ DZǻǸǭǽȒǯ ǞǥǍ Ǻǭ Ȅǻǿǵǽǵ ǽǻǷǵ ǬǷ ǴǭǴǺǭȄDzǺǻ ǯ ǼǽDzǴDzǺǿǭȃȒȓDZǸȌȒǺǯDzǾǿǻǽȒǯǙȒǺȒǾǿDzǽǾǿǯǭȁȒǺǭǺǾȒǯǠǷǽǭȓǺǵDZǻDZǭǿǷǻǯǭDzǷǻǺǻǹȒȌǼǻǺǭDZǹǸǽDZDZǻǸǭǽȒǯǞǥǍǯǼDzǽȒǻDZ ǽDzǭǸȒǴǭȃȒȓǼǽǻǰǽǭǹǵ ǙǏǡǼǻǯǵǺǺǭǮȀǿǵǴǰDzǺDzǽǻǯǭǺǭǯǾDzǷǿǻǽȒDZDzǽdzǭǯǺǻǰǻ ȁȒǺǭǺǾȀǯǭǺǺȌǯȒDZǼǸǭǿDzdzȒǯǴǭǴǻǯǺȒȅǺȒǹ Ǯǻǽǰǻǹ Ǽǻ ǾȀǯDzǽDzǺǺǵȂǾȀǯDzǽDzǺǺǵȂ ǰǭǽǭǺǿǻǯǭǺǵȂ ǮǻǽǰǭȂ ǿǭ ǴǭǮǻǽǰǻǯǭǺǻǾǿȒ DZDzǽdzǭǯǺǵȂ ǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯ ǜDzǽDzǸȒǷ ǿǭǷǵȂ DZDzǽdzǭǯǺǵȂǼȒDZǼǽǵȐǹǾǿǯǯǷǸȋȄǭȐǯǾDzǮDzǠǷǽDzǷǾȒǹǮǭǺǷȌǷǵǶǹǭȐȐǯǽǻǻǮǸȒǰǭȃȒȓǴǼǻǰǭȅDzǺǺȌǹǼǽǻǿȌǰǻǹȃȉǻǰǻǼDzǽȒǻDZȀ ǜǽǵǹȒǿǷǭ ǛDZǺǭǷȌǷǼǻȌǾǺǵǯǠǽȌDZǷǻdzDzǺǾȀǮ ȐǷǿǴDZȒǶǾǺǵǿȉǻǷǽDzǹȀǼǽǻȃDzDZȀǽȀǾǼǽȌǹǻǯǭǺȀǺǭǯǵǽȒȅDzǺǺȌǾǯǻȐȓ ǷǻǺǷǽDzǿǺǻȓǾǵǿȀǭȃȒȓ71

K16 061  

годовой отчет

K16 061  

годовой отчет

Advertisement