Issuu on Google+


2


3


4


5


6


7


8

Засновник і видавець – ЗАТ «РЕНОМЕ». Випусковий редактор О.Тинник Адреса видавця: м.Рівне, вул.Костромська, 25, e-mail: tynnyk@renome.ua Віддруковано у ТзОВ «Овід», м.Рівне, вул.Соборна, 420. Наклад – 500 прим.


PRO.RENOME