Vrijuit - november 2014

Page 1

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646

Vr ijuit

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

8 5 ste j a a r g a n g

november 2014

6

SHOCKTHERAPIE

INDEXSPRONG

De indexsprong die ons opgedrongen wordt, is oneerlijk. En bovendien inefficiĂŤnt : hij leidt tot een structurele daling van de koopkracht.

8

BRUGPENSIOEN De regering neemt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onder handen. Een blik op de grote lijnen van de hervorming.

10

BLACK OUT Wat als deze winter het afschakelplan in werking treedt en je aan het werk bent ? Heb je dan recht op gewaarborgd loon ? Of een uitkering ten laste van de RVA ? Of op helemaal niets ?

24 Foto : SMITS

MOBILITEIT IN BRUSSEL

120.000 mensen die op straat komen, het is een signaal waar de regering onmogelijk kan naast kijken. De ontmoeting met de Eerste Minister en de vier Vicepremiers onmiddellijk na de betoging heeft niet geleid tot een fundamentele discussie over de maatregelen zelf. Ze bood de drie vakbonden de gelegenheid om hun prioriteiten kenbaar te maken, met name : geen indexsprong en vrijheid van onderhandelen, een krachtige en federale sociale zekerheid, investeringen in het herstelbeleid en waardige, duurzame jobs en een rechtvaardige fiscaliteit die inkomsten uit vermogen belast. Charles Michel toonde bereidheid om het sociaal overleg opnieuw op gang te trekken en het vertrouwen op te bouwen, in de eerste plaats met de werkgeversorganisaties, en ook met de regering. Het is de minister van Werk, Kris Peeters, die aangesteld is als bruggenbouwer tussen de organisaties. De andere ministers zullen overleggen voor de materies waarvoor ze specifiek bevoegd zijn : pensioenen, sociale zaken, ‌ De eerste twee ontmoetingen hebben alvast tot niets geleid (lees meer op blz. 4).

Wat vinden de ACLVB-leden in Brussel over mobiliteit ? Waar zitten de uitdagingen ? En hoe zou het verkeersplaatje er in 2040 kunnen uitzien ?

26

VLAAMSE REGIONALE FEEST Licht uit, spot aan : de Vlaamse Regionale van de Liberale Vakbond bestaat 25 jaar. Een kwarteeuw waarin niet stilgezeten werd.

30

NIEUWS VOOR WERKLOZEN Het Regeerakkoord zal voor alle werklozen gevolgen hebben, niet alleen door de indexsprong maar ook door een aantal belangrijke wijzigingen aan de reglementering.