a cidade dos barrios coruña

Tratase dun experimento “estratificado” que contempla unha serie de accións simultaneas co fin de estimular as reflexións sobre a cidade actual. >>>>>>>>>>>>>> Se trata de un experimento "estratificado" que contempla una serie de acciones simultáneas con el fin de estimular las reflexiones sobre la ciudad actual

Publications