a cidade dos barrios coruña

a cidade dos barrios coruña

Spain

Tratase dun experimento “estratificado” que contempla unha serie de accións simultaneas co fin de estimular as reflexións sobre a cidade actual.
>>>>>>>>>>>>>>
Se trata de un experimento "estratificado" que contempla una serie de acciones simultáneas con el fin de estimular las reflexiones sobre la ciudad actual

www.acidadedosbarrios.org