Page 32

‫נקודת זינוק‬ ‫עיתון עסקים לחברי התאחדות‬ ‫המלאכה והתעשיה‬ ‫ספטמבר ‪ | 2017‬גיליון מס' ‪157‬‬

‫שנת עסקים פוריה‬

‫נשיא ההתאחדות יוסי אלקובי )ראשון מימין(‪ ,‬המנכ"ליות‪ ,‬העובדים‬ ‫וחברי הוועד המנהל של התאחדות המלאכה והתעשיה במפעל הרהיטים "בוקאי"‬

‫עמ' ‪ :5‬הישג ענק להתאחדות‪ :‬משרד האוצר יקצה כ‪ 100-‬מיליון ‪ ₪‬לחיזוק מפעלים קטנים‬ ‫עמ' ‪ :7‬סקר התאחדות המלאכה והתעשיה – ‪ 70%‬מהמפעלים במרכז נמצאים במצוקת מבנים קשה‬ ‫עמ' ‪ :14‬חושפים את הנתונים האמיתיים‪ :‬העסקים הקטנים מקבלים רק ‪ 13%‬מהאשראי הבנקאי‬ ‫עמ' ‪ :20‬בעקבות לחץ ההתאחדות‪ :‬פטור מדמי חבר למצטרפים למכון הייצוא‬

‫תל אביב‪ :‬רח' המרד ‪ ,27‬טל‪03-7959111 .‬‬ ‫‪www.aci.org.il‬‬

‫חיפה והצפון‪ :‬דרך משה דיין ‪ ,1‬טל‪04-8669444 .‬‬ ‫‪www.smbc.co.il‬‬

נקודת זינוק - גיליון 157  
נקודת זינוק - גיליון 157  
Advertisement